Antiquariaat Tanchelmus
Van Vaerenberghstraat 53, B-2600, Berchem, Belgium. Tel. +32 (0)3/281.79.42            Email: info@tanchelmus.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
005477: VAN DE WOESTIJNE KAREL - Zes Duizend En Een Dag Verhalen
004483: VAN DER VELDEN G. M. O. PRAEM. - Het Patronaatsrecht over Bokhoven En Het Proces Daarover Te Brussel Tussen de Prins Van Robecq En de Abt Van Berne 1769 - 1770
004485: VAN DEN EERENBEEMT H. F. J. M. PROF. DR. - Industrieel Ondernemerschap En Mentaal Klimaat 1914 - 1940
002945: VAN EEDEN, FREDERIK - Van de Koele Meren Des Doods.
004514: VAN KEMPEN A. F. J. DR. - Gouvernement Tussen Kroon En Statenfacties, de Positie Van Vier Gouverneurs in Het Politieke Krachtenveld Van Noord-Brabant 1813 - 1830
004518: VAN STEKELENBURG H. AZ. V. M DR. - Landverhuizing Als Regionaal Verschijnsel Van Noord-Brabant Naar Noord-Amerika 1820 - 1880
004511: VAN DEN EERENBEEMT H. F. J. M. PROF. DR. - Bankieren in Brabant in de Loop Der Eeuwen
005835: VAN DONINCK BENEDICTUS - Het Voormalig Engelsch Klooster Te Bornhem 1603 - 1903, Geschiedkundige Aanteekeningen Hopens Het H. Kruisklooster, Meer Gekend Onder Den Naam Van College Der Engelsche Dominicanen Thans Abdij Van Den H. Beranrdus O. Cist. Bijdrage Tot de Geschiedenis Der
005313: VAN DIJCK LEEN , LISSENS PAUL J., SALDIEN TOON E.A. - Van Nu En Straks , Een Brieveneditie 1890 - 1894 Teksten En Annotaties
002862: VAN DE VENNE, JEF - Joseph Lefebvre En Zijn Werk
004690: VAN NECK LOUIS - Une Guerre Néfaste Au Pays Des Boers L' Ambulance Belge Au Transvaal
004134: VAN DER MEERSCH MAXENCE - L'Empreinte Du Dieu
004135: VAN DEN BOGAERDE JAJL. - Het Distrikt St. Nikolaas Voorheen Land Van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen
003086: VAN DER HORST - Martelaren Te Rome. Tweede Druk Van "de Martelaren Van Het Coliseum".
003088: VAN BIERVLIET, MELANIE - Causeries Littéraires Et Morales Sur Quelques Celebrites Epistolaires.
004509: VAN DEN EERENBEEMT H. F. J. M. PROF. DR. - Driestromenland in Het Historisch Bedrijf Lokaal - Regionaal - Interregionaal + Appendix
002722: VAN WYN HENRIK - Huiszittend Leeven Bevattende Eenige Mengelstoffen over Afzonderlijke En Voorheen Weinig of Niet Bewerkte Onderwerpen Betreffelijk Tot de Letter, Historie En Oudheidkunde Van Nederland
002735: VAN DE VIVERE, EGIDIUS CARL JOSEPH - Konst-Lievende Mengelingen, Uytgegeven Door de Koninglijke Akademie Van Teeken-, Schilder- En Bouwkunden, Opgerecht Binnen de Stad Gend. Eerste Deel, Eerste Stuk. 1794
002760: VAN LENNEP, J. - Alledaagsche Bokken in't Gesprek.
003971: VAN DER ZEYP J. - Gedenkboek O.L. Vrrouw Van de H. Rozenkrans
003483: VAN DE WOESTIJNE, PAUL - Rutilius Claudius Namatianus de Reditu Suo
003372: VAN ROOSBROECK, ROB. - Antwerpen de Vermaarde Koopmansstad. Geschiedenis Van de Opstand in de Nederlanden.
003981: VAN PASSEN ROBERT - Geschiedenis Van Edegem
004008: VAN LENNEP J. EN TER LOUW J. - De Uithangteekens in Verband Met Geschiedenis En Volksleven Beschouwd 2 Delen
004315: VAN DROOGENBROECK, V.A. DELA MONTAGNE - Dit Zijn Zonnestralen Gedichten Voor Onze Vlaamsche Jeugd + Onze Strijd Vaderlandsche Poëzie
004328: VAN DUYSE FL. - Oude Nederlandsche Liederen; Melodieën Uit de Souterliedekens,
004339: VAN HERENDAEL FRANK - Triptiek Van Licht En Liefde
004442: VAN DE MEERENDONK L. O. PRAEM - Het Klooster Op de Eikendonk Te Den Dungen
004488: VAN DE WALLE C. - Siardus Bogaerts de Prior En Zijn Monasterium Te Huijbergen 1614 - 1670
004492: VAN DIJK R. TH. M. O. PRAEM. DRS - Het Klooster Soeterbeeck Te Deursen 1732 - 1982
004501: VAN DEN OORD C. J. A. DR. - Twee Eeuwen Bosch' Boekenbedrijf 1450 - 1650
004110: VAN HOONACKER, EGIED - Ikonografie Van Kortrijk
004611: VAN DEN BERGH C. MR. L. PH. - Gedenkboek Van Het Tweede Eeuwfeest Der Utrechtse Hoogeschool
003305: VAN DER HALLEN, ERNEST - Charles de Foucauld
003313: VAN DER STRAETEN, EMIEL - Soedaneesche Legenden
004443: VAN DEN EERENBEEMT PROF. DR. H.F.J.M. - Aspecten Van Het Sociale Leven in Breda Na 1850
004445: VAN DEN DAM J. P. A. DR. - Arnold Leon Armand Diepen 1846 - 1895 Industrieel En Publicist over Economische En Sociale Vraagstukken
004453: VAN DEN EERENBEEMT PROF. DR. H.F.J.M. - In Het Spanningsveld Der Armoede Agressief Pauperisme En Reactie in Staats Brabant
004456: VAN PUIJENBROEK F. J. M. DR. - Onder de Voet Gelopen, Het Ontstaan En Vedwijnen Van Een Kleinnijverheid in Nederland Na 1800 de Brabantse Klompenmakerij
004457: VAN DEN EERENBEEMT PROF. DR. H.F.J.M. - Van Mensenjacht En Overheidsmacht , Criminogene Groepsvorming En Afweer in de Meierij Van 's-Hertogenbosch 1795 - 1810
004469: VAN OIORSCHOT J. M. P. DR. - Vorstelijke Vliegers En Valkenswaardse Valkerniers Sedert de Zeventiende Eeuw
005190: VAN DEN BOSCH LAMBERT - Treur - Tonneel Der Doorluchtige Mannen of Op En Ondergang Der Grooten
005191: VAN ZANTEN LAURENS - Treur - Toneel Der Doorluchtige Vrouwen of Op En Ondergang Der Vorstinnen En Andere Beruchte Vrouwelijke Personagien
004905: VAN BRABANT J. DR. - Rampspoed En Restauratie
004914: VAN LANDEGHEM PETRUS MARC - Rupelmonde Aan de Schelde
004472: VAN DEN EERENBEEMT PROF. DR. H.F.J.M. - Bestaan En Bedrijvigheid Aspecten Van Het Sociaal En Economisch Leven in Stad En Meierij Van 's-Hertogenbosch 1750 - 1850
005464: VAN DEN BRANDT RIA - Alice Nahon 1896-1933: Kan Ons Lied Geen Hooglied Wezen
002999: VAN LENNEP, J. - Romantische Werken. 4 Banden.
002988: VAN GERVEN, RIJKHARD - Geschiedenis Van België. Ia Voorhistorie - Opkomst Gemeenten
005498: VAN BAELEN KAMIEL ;SCHAMPAERT PAUL - Volledig Werk
004663: VAN DER AUWERA EDMOND - Kantjesrapsodie
004683: VAN CUYCK J. F. - Tot Aandenken
004477: VAN DEN DAM J. P. A. DR. , LUCASSEN J. M. W. G. DRS - H.J. H. Maas , 1877 - 1958 Onderwijsman, Literator En Journalist
003136: VAN DE VENNE, JEF - Joseph Lefebvre En Zijn Werk
003154: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Proza
003168: VAN ACKER, A. - Moederweelde
005657: VAN LOOIJ THEO, DE CUYPER THEO, DERKS GUIDO - Verworpen Antwerpen 1848 - 1914
005614: VAN PASSEN ROBERT - Toponymie Van Kontich En Lint
005613: VAN PASSEN ROBERT - Geschiedenis Van Kontich
005493: VAN OOSTROM FRITS - Maerlants Wereld
005346: VAN BUTSELE P. - Het Coemannenbouc of Het Bouc Van Der Coemannen Gulde Van Oudenaarde (1343 - 1498 - 18e Eeuw)
005361: VAN DER ZEYP J. - Gedenkboek O.L. Vrouw Van de H. Rozenkrans Wilrijk Kiel 1906 - 1956
005367: VAN PASSEN R. ROELANDTS K. - Toponymie Van Wilrijk
004009: VAN LENNEP J. EN TER LOUW J. - Het Boek Der Opschriften Een Bijdrage Tot de Geschiedenis Van Het Nederlandsche Volksleven
004353: VAN DE WOESTIJNE KAREL - Verhalen
004449: VAN DE MEERENDONK L. O. PRAEM. DR - Tussen Reformatie En Contra Reformatie Geeste En Levenswijze Van de Clerus in Stad En Meierij Van 's Hertogenbosch En Zijn Verhouding Tot de Samenleving Tussen 1520 En 1570
004478: VAN OUDHEUSDEN J. L. G. DRS., VERBOOM J. A. M. DRS. - Herstel- En Vernieuwingsbeweging in Het Bevrijde Zuiden, Eindhoven, 's-Hertogenbosch En Waalwijk 1944 - 1945
004479: VAN DEN HURK W. J. C. C. DR. O.PRAEM. - Het Verborgen Leven Van de Abdij Van Berne in Haar Parochies 1797 - 1857
004480: VAN DEN EERENBEEMT H. F. J. M. PROF. DR. - Ontwikkelingslijnen En Scharnierpunten in Het Brabants Industrieel Bedrijf 1777 - 1914
004495: VAN DEN EERENBEEMT H. F. J. M. PROF. DR. - Brabant Gemeten , Betuurlijk, Economisch-Sociaal En Cultureel-Religieus in Recent Historisch Perspectief
003527: VAN DER MEERSCH, MAXENCE - Er Voert Geen Weg Buitenom
003545: VAN BIERVLIET, MELANIE - Raynaldo Et Selima Ou Un Fils Et Une Fille Des Croises
005318: VAN RENYNGHE DE VOXVRIE CH. - Tablettes Des Flandres Généalogie Histoire Héraldique 10 Tome Completes
005295: VAN DER WILP SARA MARIA, VAN MERKEN LUCRETIA WILHELMINA, PATER LUCAS, DE BOSCH BERNARDUS, F. V. STEENWYK, N. S. WINTER, LUTKEMAN JACOB, MEIJER PIETER, ASSCHENBERGH HARMANUS, ROULLAUD H. J. , WOUTERS R. , CARULL BALTH., R. BENTEN, LUBLINK JOHANNES ELDER - Lykzangen Ter Gedachtenisse Van Den Beroemden Dichter Den Heere Sybrand Feitama
005005: VAN DER LINDEN RENAAT - Eigentijdse Straatbeelden
004476: VAN DER VELDEN G. M.O.PRAEM. - De Kosterij Van Bokhoven 1369 - 1969
003696: VAN GINNIKEN JACQUES S.J. - Sitn Peter Kanis Van Nijmegen Een Voorlooper Onzer Gouden Eeuw
004816: VAN DE REIJT VIC - Elsschot Leven En Werken Van Alfons de Ridder
005478: VAN DE WOESTIJNE KAREL - De Gulden Schaduw
005028: VAN DER VEKENE EMILE - Les Cartes Géographiques Du Duché de Luxembourg éditées Aux Xvie, Xviie Et Xviiie Siècles
005029: VAN DER VEKENE EMILE - Les Cartes Géographiques Du Duché de Luxembourg éditées Aux Xvie, Xviie Et Xviiie Siècles
006044: VAN DER EYCKEN MICHEL - Zeven Eeuwen Ezeldijkmolen Te Diest
005842: VAN BENEDEN LOUIS - Ripula Thamera Heemkundige Studie Van de Rupel-Demer-Stree Klein-Brabant & de Durme-Schelde-Hoek
003061: VAN MIERLO, J - De Dienaar Gods Adolf Petit, S.J. Apostel Van Den Goeden Meester
003067: VAN OFFEL, EDMOND - Vader Vertelt. Antwerpen in de 19e Eeuw
003071: VAN TRICHT, VICTOR - Les Premiers Habitants Des Vallées de la Meuse. Causerie 1
003072: VAN TRICHT, VICTOR - Comédie Humaine. Causerie 2
003290: VAN ROOSBROECK, ROB. - De Kroniek Van Godevaert Van Haecht. Over de Troebelen Van 1565 Tot 1574 Te Antwerpen En Elders. Deel 1.
005500: VAN DER PLAS MICHEL - Vader Thijm: Biografie Van Een Koopman-Schrijver
004395: VANDE KERCKHOVE - Geschiedenis Der Graven Van Vlaenderen 4 Delen
005742: VANDENBUSSCHE L., BRAECKMAN P. DR., TOP S. - Ziekten En Remedies in de Volksgeneeskunde
003174: VANDEPUT - De Sint-Leonarduskerk... Hart Van Zoutleeuw
004320: VANDER MEERSCH D.J. DR. - De Boec Van Catone , Een Dietsch Leerdicht, Uit Het Latijn Naer Een Handschrift Van Het Einde Der Xiiie Eeuw
006057: VANDERSTREAETEN RAF, PRENEEL MARIJ - 170 Jaar Zusters Der Christelijke Scholen Vorselaar
004345: VANDEWIELE L.J. - De Liber Magistri Avicenne En de Herbarijs Middelnederlandse Handschriften Uit de Xive Eeuw 2 Delen
005762: VANDEWIELE L. J. DR. APR. - Geschiedenis Van de Pharmacie in België
005337: VANGASSEN H. DR. - Bouwstoffen Tot de Historische Taalgeografie Van Het Nederlands Hertogdom Brabant
003297: VANLOO, DUVAL, MESSAGER - Veronique. Opera Comique En Trois Actes. Partition Chant Et Piano.
006379: VANMARCKE ANTOON - Menen 1940 - 1945
005243: VANSUMMEREN PATRICIA - Poesje- , Poppen-, Figurentheater Te Antwerpen
003026: VASILI, PAUL - La Société de Berlin
004938: VAZN BRABANT J. DR. - Sint Bavo Edelman Boeteling En Monnik
004935: VENKEN JAAK - Het Zwarte Gild Van de Bokkenrijders
004918: VENKEN JAAK - Limburgse Verhalen
004862: VER ELST ANDRÉ - Ons Zemst Vroeger En Nu
005747: VERACHTERT FRANS DR. - Voorsale Des Hemels Ofte Het Begijnhof in de XVII Provinciën
005411: VERBESSELT J. - Het Ontstaan En de Ontwikkeling Van Asse
005430: VERBESSELT J. - Parochiewezen in Brabant Tot Het Einde Van de 13e Eeuw Deel XVI: Tussen Zenne En Dijle V
005429: VERBESSELT J. - Parochiewezen in Brabant Tot Het Einde Van de 13e Eeuw Deel XV: Tussen Zenne En Dijle IV
005431: VERBESSELT J. - Parochiewezen in Brabant Tot Het Einde Van de 13e Eeuw Deel XVII: Tussen Zenne En Dijle VII
005426: VERBESSELT J. - Parochiewezen in Brabant Tot Het Einde Van de 13e Eeuw Deel XII: Tussen Zenne En Dijle II
005427: VERBESSELT J. - Parochiewezen in Brabant Tot Het Einde Van de 13e Eeuw Deel XIII: Tussen Zenne En Dijle III
005421: VERBESSELT J. - Parochiewezen in Brabant Tot Het Einde Van de 13e Eeuw Deel VII: Boek VI Tussen Zenn En Dender
002716: VERBOUWE A. - Iconografie Van Vlaamsch Brabant, II Kanton Diest, Gezichten Plannen En Kaarten Uit de Vorige Eeuwen
001923: VERDI - La Traviata
001929: VERDI - Ernari
002902: VERHAEGEN, PIETER - De Schoolstrijd in België
003179: VERHAEGEN, ARTHUR - 1830
005487: VERHAEGEN PIERRE - La Dentelle Belge
004168: VERHAEREN ÉMILE - Poèmes (III° Serie)
004330: VERHELST GERARD - Les Petits Pois de Clement VII
005491: VERHELST DANIËL EN DANIËLS HYACINT - Scheut Vroeger En Nu 1862 - 1987
004882: VERHEYEN HILDE SERTEYN MIEKE - Met Vallen En Opstaan de Moeizame Opbouw Van één Socialistische Mutualiteit in Het Antwerpse
005999: VERHOEVEN ELKE - Hingene En Den Duc, Mondelinge Geschiedenis in Het Kasteel
005451: VERLEYEN WILFRIED DOM O.S.B. - Negen Eeuwen Affligem 1083 - 1983
004959: VERMEIREN VANWELDEN MARTINE - Van Haspra Tot Asper
003589: VERMEULEN - Albrecht Rodenbach de Wonderknape Van Vlaanderen. .
002889: VERMEYLEN - Geschiedenis Der Europeesche Plastiek En Schilderkunst. 3 Volumes.
004196: VERMEYLEN AUGUST - Eerste En Tweede Bundel Van Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen
005502: VERMOORTEL PHILIP - De Parabel Bij Multatuli: Hoe Moet Ik U Aanspreken Om Verstaan Te Worden
005770: VERMUYTEN F. - Onze Vlaamse Begijnhoven
005482: VERTONGEN J. EN VERHASSELT I. - Geschiedenis Van Steenhuffel Deel 1 : Toponymie
005408: VERTONGHEN J., VERHASSELT L., T'KINT J. - Geschiedenis Van Steenhuffel
003131: VERVOORT, C. - Kardinaal Mercier. Zijn Leven - Zijn Werk.
003007: VERVOORT, C. - Kardinaal Mercier. Zijn Leven - Zijn Werk.
000299: VICKI BAUM - Lac-Aux-Dames
000694: VICKI BAUM - Bombes Sur Shangai
000146: VICKI BAUM - La Grande Mise En Vente
000475: VICKI BAUM - Grand Hotel
000369: VICKI BAUM - La Carriere de Doris Hart
000935: VICTOR SCHERTZINGER - Parade D'Amour
004038: VICTOR MARGUERITTE - Prostituée
001642: VICTOR CHAMPIER - Le Mobilier Flamand
000462: VICTOR MARGUERITTE - Non !
000663: VICTOR MARGUERITTE - Le Couple
002950: VICTOR, RENE - Schets Ener Geschiedenis Van de Vlaamse Conferentie Der Balie Van Antwerpen 1885-1960.
003732: VIDOCQ (FRANÇOIS EUGÈNE) - Les Vrais Mystères de Paris
001612: VIGNOLE - Traite Elementaire Pratique D'Architecture
000653: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM - Contes Cruels
005976: VILLON FRANÇOIS - Le Grand Testament Villon Et le Petit Son Codicille Et Ses Ballades
000940: VINCENT SCOTTO - Le Plaisir de la Pêche
000948: VINCENT YOUMANS - No, No, Nanette
001064: VINCENT SCOTTO - Des Mots D'Amour... à Minuit
001026: VINCENT SCOTTO - Mon Coeur Vient de Prendre Un Coup de Soleil
001002: VINCENT YOUMANS - Hallelujah !
000996: VINCENT SCOTTO - Les Baisers
001182: VINCENT MECHELAERE - Le Rossignol
000849: VINCENT SCOTTO - Puisqu'IL Faut Nous Séparer
000851: VINCENT SCOTTO - Tant Qu'IL Y Aura Des étoiles
000841: VINCENT SCOTTO - La Marche Des Galégeurs
000845: VINCENT SCOTTO - Chanson Pour Ma Brune
000847: VINCENT SCOTTO - Bella Ragazzina
000848: VINCENT SCOTTO - Loin Des Guitares
000834: VINCENT SCOTTO - Deux Grands Yeux Noirs
001181: VINCENT MECHELAERE - Clottilde
001940: VINCENT VAN GOGH - Brieven Aan Ridder Van Rappard 1881-'85
001015: VINCENT SCOTTO - Grand Album Tino Rossi
001023: VINCENT SCOTTO - Les ïles D'or
001024: VINCENT SCOTTO - Tout Autour de la Cornich
001377: VINCENZO - La Straniera - Die Unbekannte N°332
001234: VITUS B. DRÖSCHER - Les Sens Mysterieux Des Animaux
004809: VLIETINCK EDW. - Cartulaire D'Ostende
003492: VOLKMANN - Quartett No. 1. A Moll, Opus 9. 2 Violinen, Viola Und Violoncell.
003095: VOLTAIRE - Theatre de Voltaire
003320: VOLTAIRE - La Princesse de Babylone
003147: VOLTAIRE - Histoire de Charles XII
000180: VOLTAIRE - Die Jungfrau
000393: VOLTAIRE - Candide Ou L'Optimisme
003043: VOLTAIRE - Le Siecle de Louis XIV.
003484: VON HERZOGENBERG, HEINRICH - Quartett (D Moll) Fur Zwei Violinen, Bratsche Und Violoncell. Opus 18.
003485: VON HERZOGENBERG, HEINRICH - Drei Quartette Fur Zwei Violinen, Bratsche Und Violoncell. Opus 42 N°1.
003486: VON HERZOGENBERG, HEINRICH - Drei Quartette Fur Zwei Violinen, Bratsche Und Violoncell. Opus 42 N°3.
003487: VON HERZOGENBERG, HEINRICH - Trio Fur Pianoforte, Violine Und Violoncell. Opus 24.
003488: VON HERZOGENBERG, HEINRICH - Zwei Trios Fur Violine, Viola Und Violoncell. Opus 27 N°1.
003489: VON HERZOGENBERG, HEINRICH - Quintett. C Dur, Opus 17. 2 Violinen, Viola, Violoncello Und Pianoforte.
003491: VON HERZOGENBERG, HEINRICH - Quartett in F Moll Fur Zwei Violinen, Bratsche Und Violoncell. Opus 63.
003514: VON PERGER, RICHARD - Zweites Quartett (B Dur) Fur 2 Violinen, Viola Und Violoncello. Opus 11.
003598: VON VALENTINI, RUDOLF - Kaiser Und Kabinettschef
000552: W.I. LENIN - Die Voraussetzungen Der Ersten Russischen Revolution
000553: W.I. LENIN - Die Voraussetzungen Der Ersten Russischen Revolution
000947: W.J. PAANS - Coeurs Flétris
001073: W. V. EEST - Toujours Aimee
001074: W.E.RÖSCH - Wer Wird Denn Weinen, Wenn Man Ausainandergeht
003391: W.A. MOZART - Sonaten
000993: W. RICHARDSON - Les Lanciers
001156: W.A. MOZART - Die Hochzeit Des Figaro
001335: W. A. MOZART - Sonaten
001140: W.A. MOZART - Sonates Nr. 1
001103: W.J. PAANS - Zuyder Zee
001016: W. R. HEYMANN - Tout Est Permis Quand on Rêve
004516: WAGEMAKERS A. J. M. DR. - Buitenstaanders in Actie , Socialisten En Neutraal-Georganiseerden in Confrontatie Met de Gesloten Tilburgse Samenleving 1888 - 1919
000943: WAL - BERG - Moi... Je M'Ennuie
001039: WALDYR AZEVEDO - Delicado
002432: WALISZEWSKI K. - Marysienka Marie de la Grande D'Arquien Reine de Pologne
005465: WALSCHAP, GERARD;DAELMAN, VEERLE;WALSCHAP, CARLA - Album Gerard Walschap
004010: WALSCHAP GERARD - Wing En Wong
004529: WALSH - Impromptu Trixter Vol 1 N 1
001881: WALTER FRICKERT - Polyphone Klaviermusik
002325: WALTER HEGE & GERHART RODENWALDT - The Acropolis
000054: WALTER PAS - Marius the Epicurian
002334: WARD RUYSLINCK - Neozoïsch - Parapoëtische Montages
004544: WARLOCK PETER - Pentagram Vol 1 N 1
004274: WATTJES J.G. PROF. - Moderne Architectuur in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitschland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Engeland de Ver. Staten V. Amerika
003107: WEBB, MARY - La Renarde
003397: WEBER - Sammtliche Werke Fur Pianoforte Von C.M. Von Weber. 3 Bander.
005372: WEGENER GEORG - Tibet Und Die Englische Expedition. Mit 2 Karten Und 8 Vollbildern
003116: WELLS, H.-G. - La Russie Telle Que Je Viens de la Voir
001245: WERNER KELLER - La Parapsychologie
005744: WEYNS JOZEF - Haard En Heem Leesboek over Heem Verbonden Dingen
003023: WHARTON EDWARDS, GEORGE - Holland of Today
003052: WIJNAND, J.H. - Het Schipryck Amsterdam
000040: WILFRIED PAUWELS - De Bevrijdingsdagen Van 1944
004281: WILHELM BRAUN - FELDWEG - Schmiedeeisen Und Leichtmetall Am Bau Kunstschmiede Und Schlosserarbeiten
000538: WILHELM BODE - Charlotte Von Stein
000665: WILLA CATHER - Sapphira and the Slave Girl
001792: WILLEM PERSOON - Stuipen Naar de Middag
001701: WILLEM VAN RIJSWIJCK - Nagelatene Gedichten Van Willem Van Rijswijck
000661: WILLEM ELSCHOT - Tsjip - de Leeuwentemmer
004390: WILLEMS J. F., F. BERCKMANS, VAN BEVERWYK, BILDERDYK, BONNIER HELLYER, VAZN OOSTERWYK BRUY,N CLUWEN, CORBREUN, COUVENT DUMONT, TOLLENS, E.A. - Gedichten En Verhandelingen Van Het Koninglijk Genootschap Van Tael- En Dichtkunde Te Antwerpen
005983: WILLEMS L. - Klederdracht En Weverij Door de Eeuwen Heen
004631: WILLEMS - Historisch Onderzoek Naer de Oorsprong En Den Waren Naem Der Openbare Plaatsen En Andere Oudheden Van de Stad Antwerpen
003687: WILLEMS - Historisch Onderzoek Naer de Oorsprong En Den Waren Naem Der Openbare Plaatsen En Andere Oudheden Van de Stad Antwerpen
005984: WILLEMS L. - Klederdracht Door de Eeuwen Heen
000334: WILLI HEINRICH - Le Signe Des Damnés
002342: WILLIAM HIRSCH - Religion Und Civilisation Vom Standpunkte Des Psychiaters
000093: WILLIAM W. SANGER M.D. - The History of Prostitution Its Extent, Causes and Effects Throughout the World
000536: WILLIAM L. SHIRER - Le Troisième Reich
006082: WILLIAM ROBERTSON D. D. - Geschiedenis Van America
004727: WILLLEMS J. F. - Reinaert de Vos Naer de Oudste Beryming
000426: WILLY VAN GEET - Minne
001831: WILLY VAN GEET - De Burgerwacht Van Antwerpen
002841: WILLY ET COLETTE WILLY - Claudine a Paris
002581: WILLY ET COLETTE WILLY - Claudine a Paris
002583: WILLY ET COLETTE WILLY - Claudine a L'Ecole
002588: WILLY ET COLETTE WILLY - Claudine En Ménage
002597: WILLY ET COLETTE WILLY - Claudine S'En Va
004219: WILMET LOUIS - L'Eau la Ville Des Souvenirs Zoutleeuw
003012: WILMS, JOHN - Uit de Parochie Van Miserie.
000101: WILSON HARRIS - Human Merchandise
004216: WISEMAN CARDINAL ARCHEVÈQUE DE WESTMINSTER - Fabiola Ou L'Eglise Des Catacombes
003377: WISEMAN, NICOLAS - Discours Sur Les Rapports Entre la Science Et la Religion Revelee. 2 Volumes.
003152: WISEMAN, VIOT - Fabiola Ou L'Eglise Des Catacombes
003021: WISEMAN, VIOT - Fabiola Ou L'Eglise Des Catacombes
001287: WITTEMANS FR. - La Verité Sur Les Rose+Croix D'Hier Et D'Aujourd'Hui
003013: WITTEMANS FR. - Histoire Des Rose-Croix
004173: WOLFF J. - Beschrijving Van de Groote of St. Bavo-Kerk Te Haarlem
000282: WOLFGANG VON GOETHE -
000683: WOLFGANG HEINRICH - In Der Tarnkappe Der Vernunft
003362: WORMS, EMILE - Les Attentats a L'Honneur
004451: WOUTERS TH. A. DR. - Van Bedeling Naar Verheffing Evolutie in Houding Tegenover de Behoeftige Mens Te 's Hertogenbosch 1854 - 1912
004452: WOUTERS TH. A. DR. - Van Verheffing Naar Begeleiding Verandering in Houding Tegenover de Noodlijdende Mens Te 's Hertogenbosch 1912 - 1965
005867: WOUTERS VALEER - Legendarisch En Vroom Hageland, Van Vermaard Bedevaartsoord Tot Eenvoudige Veldkapel in Hageland En Vlaams-Brabants Haspengouw
004217: XAVIER DE MAISTRE COMTE - Oeuvres Completes Du Comte Xavier de Maistre
003063: ZACCARIA - Anti-Febronius. Febronius Abbreviatus Cum Notis, Adversus Neotericos Theologos Et Canonistas, Etc. Tomus I.
001000: ZEZ CONFREY - Kitten on the Keys
004375: ZIMMERMANN W. F. A. - L'Homme Problèmes Et Merveilles de la Nature Humaine Physique Et Intellectuelle
004494: ZOMERDIJK H. J. DR. - Het Muziekleven in Noord-Brabant 1850 - 1914
004502: ZOMERDIJK H. J. DR. - Het Muziekleven in Noord-Brabant 1770 - 1850
000551: ZUID VLAAMS HEEM - La Nouvelle Flandre
004146: ZURCHER ET MARGOLLÉ - Les Phénomènes Célestes
003034: ZWEIG, STEFAN - Le Chandelier Enterré

12/15