Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Rollariensa X 1978 Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
Description: Roeselare, 1978. ingenaaid, 16x23,5cm. Book, 196pp + 16 pp zw/w foto's. zeer goed.

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Boekhandel Luc Vanhaverbeke
- Book number: 007169

See more books from our catalog: heemkunde