Boekhandel Luc Vanhaverbeke
Kerkstraat 22a, 8340 Damme, België [+32] (0)475 701611            Email: lucvanhaverbeke@skynet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
025411: DE BOCK, EUG. - Beknopte geschiedenis van de boekhandel in de Nederlanden
010954: DE BOCK,EUG. - Opstellen over Colijn Van Rijssele en andere rederijkers
022475: BOCUSE, PAUL - La cuisine du marché
023353: BODARD, LUCIEN - Anne Marie
025093: BODART, ROGER ; GALLE, MARC ; STUIVELING, GARMT - Literaire gids van België, Nederland en Luxemburg
000491: BODART,ROGER - Suzanne Van Damme
019574: BÖDDEKER, GÜNTHER - Die Flüchtlinge Die Vertreibung der Deutschen im Osten
024884: BODIFÉE, GERARD - Resonanties
002236: BODIFÉE,GERARD - Aandacht en aanwezigheid over creativiteit in een onvoltooide wereld
007568: BODIFÉE,GERARD - Ruimte voor vrijheid De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief
010536: BODIFÉE,GERARD - Tot mijn verwondering Gebundelde beschouwingen
002233: BODIFÉE,GERARD - In beginsel Elementen van een christelijk geloof
016162: BODIFÉE, GERARD E.A. - Vereerde meester ( Mozart)
012569: BODIFÉE,GERARD - Het zichtbare en het denkbare
019852: BODIFÉE, GERARD - Klassieken van de wetenschap Van Plato tot Prigogine
018232: BODIFÉE, GERARD - Dialoog over de verbeterbare staat van de wereld
024905: BODIFÉE, GERARD - In beginsel Elementen van een christelijk geloof
008152: BODIFÉE,GERARD - Resonanties
006186: BODIFÉE,GERARD - Met het oog op Mars
014337: DE BODT, SASKIA - Brussel kunstenaarskolonie Nederlandse schilders 1850-1890
023418: BOEKE, ENNO - Hoogte en diepte bijbelse symboliek van dualisme en kringloop
020753: BOEKE, ENNO - Hoogte en diepte bijbelse symboliek van dualisme en kringloop
025419: BOELAARS, ZUS - Kantklossen slag voor slag
026023: BOELAERT, JOHAN R. - Zes eeuwen infectie in Brugge 1200-1800
002246: BOELEMA,IDA (RED.) - Couzijn beeldhouwer / sculptor
010576: BOENS,DAAN - Van aanschijn tot aanschijn
017903: VAN DEN BOER, A. - De psychologische beteekenis van Willem Mengelberg als dirigent
016544: DE BOER, THEO ; GRIFFIOEN, SANDER (RED.) - Pluralisme Cultuurfilosofische beschouwingen
021512: BOERMAN, ROBERT - Graancirkels, Goden en hun Geheimen
009822: BOERS,WALTER - Eén Volk,Eén Lied Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
023193: BOERSMA, PAUL - De schaakopening siciliaans b
021551: BOERSMA, MEINDERT - Mandylion Het ware portret van Christus Een meditatieve benadering van het Thomasevangelie
017144: BOES, OCTAAF - Joris' jonge jaren en de tijd nadien
006687: BOES,J. - Folklore van de volksbuurt
025945: BOESMANS, ANNICK - Pijp en toebak Catalogus
025619: BOETS, JOZEF - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
018795: BOETS, JOZEF - Gezelles Leermaren Journalistiek werk uit 1881
004420: BOETS,J.;COUTTENIER,P.;D'HAEN,CHR. - Gezelle in origineel
024898: BOETS, J. - Gezelles Cortracena
025618: BOETS, JOZEF - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
001982: BOETS,J. - Gezelles Cortracena
002795: BOETS,JOZEF (SAMENST.) - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
020383: DE BOEVER, JAN - Lucas Dheere 1534-1584 Schider van Gent Een biografische notitie op basis van documenten
006121: BOEY,MARCEL - Tragedie 14/18 Het voorspel van ' Vlaanderen aan de IJzer'
023606: BOEY, M. - Daels 90 Zo leefde, zo sprak Prof.Dr Frans Daels
003610: BOEYE,EUGENIE - Het kind en de ster
006717: BOEYE,EUGENIE - De vierde wijk gevolgd door Achter de frontlijn
022916: BOEYE, EUGENIE - Achter de frontlijn
013880: BOGAERT, PAUL ; DE COSTER, SASKIA E.A. - Revolver 116 Knetterende letteren
025624: BOGAERT, KAREL - Blues Lexicon Blues, cajun, boogie woogie, gospel
020258: BOGAERT, ANDRIES ; VAN ONCKELEN, WIM - Trouw totterdood Borms 1878-1978 een huldeboek
020486: VAN DEN BOGAERT (COLONEL) - Recherches sur l' histoire primitive des Belges Les Saga scandinaves
015114: BOGGIO, PHILIPPE - Boris Vian een biografie
023691: BOGNAR, BOTOND - The New Japanese Architecture
024876: BOKHOVE, NIELS - Reiziger in scheerapparaten Kafka in Nederland en Vlaanderen
009158: BOLCKMANS,ALEX - Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen
024397: BOLEN, JEAN SHINODA - Goden in elke man Een nieuwe psychologie van de man
023959: BÖLL, HEINRICH - Biljarten op half tien - Groepsfoto met dame - Meningen van een clown
024740: BÖLL, HEINRICH - Meningen van een clown
008130: BÖLL,HEINRICH - Waar zijt gij,Adam ?
023768: DE BOM, EMMANUEL (RED.) - "Vlaanderen, o welig huis" zoals Vlaamsche schrijvers hun land zien
025314: BOMANS, GODFRIED - Bloed en liefde en ander toneelwerk
014179: BOMBAL, MARIA LUISA - Vandaag heb ik mijn minnaar gezien twee bovellen
021143: BON, FRANÇOIS - Gevangenis
023086: BON, FRANÇOIS - De begrafenis ( L' enterrement)
023613: VAN DEN BON, PAUL - Kruid of munt Dertig kruidenpraatjes in geuren en kleuren
001010: VAN DEN BON,DR.A. - Het achthonderd jaar oud Sint-Janshosoitaal van de stad Brugge.Zijn geschiedenis in alle mogelijke aspekten,met de klemtoon op de geneeskunde
013432: BONA, DOMINIQUE - Camille & Paul De passie van de Claudels
024371: CABALLERO BONALD, JOSÉ MANUEL - De familie Romero
019163: BONDUEL, LUC (SAMENST.) - Sint-Michiels Geschiedenis van de Brugse rand
007882: BONEBAKKER,J.W. - Twee verdienstelijke officieren N.Bosboom en C.J.Snijders
007227: BONI,ARMAND - Ernest Van Der Hallen (1898-1948) Een silhouet
019046: BONIN, HUBERT - Marie Brizard 1755-1995
013076: BONIN,FRANCK ; DEVAUX,BERNARD ; DUPRÉ,ALAIN - Toutes les tortues du monde
019769: BONNECHERE, PIERRE ; DE BRUYN, ODILE - Het bezielde landschap Tuinen als spiegels van de westerse cultuur
013014: BONNEURE,FERNAND - Brugge
002288: BONNEURE,FERNAND - Literaire Gids voor West-Vlaanderen
025815: BONNEURE, FERNAND - Hubert Minnebo
024209: BONNEURE, FERNAND - Adolf Duclos "Driftig en behoudsgezind"
016782: BONNEURE, FERNAND - Panorama op de West-Vlaamse letteren
008063: BONNEURE,FERNAND E.A. (RED) - Lexicon van Westvlaamse schrijvers 6 delen
009683: BONNEURE,FERNAND - Bijvoorbeeld
007829: BONNEURE,FERNAND - Gaby Gyselen
019096: BONNEURE, FERNAND - Kijkers op Koppen
025205: VAN DEN BOOGAARD, OSCAR - Liefdesdood
004598: VAN DEN BOOGAARD,OSCAR - Liefdesdood
023204: VAN DEN BOOGAARD, OSCAR - Majesteit gebaseerd op het filmscenario Majesteit van Ger Beukenkamp
008779: BOOM,WILLY - Klein-Brabant Land van de Boerekrijg
020409: DE BOOM, GHISLAINE - Don Carlos L' héritier de Jeanne la Folle
012224: BOOMSMA,GRAA - Laagland
010731: BOOMSMA,GRAA - Vrijheid in de steigers Een literaire zwerftocht door Amerika
025893: BOON, LOUIS PAUL - Fenomenale Feminateek Gevolgd door Europese Koninginnen met Kronen van Karton en de catalogus van de Fenomenale Feminateek volksuitgave
003125: BOON,LOUIS PAUL E.A. - Hij was een zwarte over oorlog en collaboratie
007635: BOON,JEANNEKE - Memoires
012415: BOON,LOUIS PAUL - Zomer te Ter-Muren Het 2de boek over De Kapellekensbaan
013937: BOON, LOUIS PAUL - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst
025514: BOON, L.P - Op zoek naar de nozems Een reportage van Boontje
012020: BOON,LOUIS PAUL - Kapellveien (De Kapellekensbaan )
020725: BOONE, MARC ; DE RIDDER-SYMOENS (EINDRED.) - Honderd jaar geschiedenis van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (1893-1993)
026014: BOR, JAN ; VAN DER LEEUW, KAREL - 25 eeuwen oosterse filosofie teksten - toelichtingen
011538: BORCHERT,TILL-HOLGER - De eeuw van Van Eyck 1430-1530 De Vlaamse Primitieven en het Zuiden
014585: DE BORCHGRAVE, CHRISTIAN - Eerst Vlaanderen voor Christus De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap
023628: BORDEWIJK, F. - Karakter Roman van zoon en vader
020821: BORGART,BEN - Een lange weg naar Tipperary Iers reisverhaal
015687: VAN DER BORGH, CHRIS - El Salvador Mensen - politiek - economie - cultuur
016142: BORREMANS, R. - De Klompenmaker
008107: BOSCH,C.M.H. - Uit het archief van de Hervormde Kerk te Rozendaal 1757-1997
007785: TEN BOSCH - Ten Bosch' Duits-Nederlands Technisch Woordenboek
021395: VANDEN BOSCH, GERRIR - Hemel, hel en vagevuur Preken over het hiernamaals
013216: BOSCHKE,F.L. - Les sept jours de la création
017515: BOSCHMANS, JAN E.A. - Zeven rond de toren (novellen van zeven Kortrijkse auteurs)
024471: BOSCHMANS, JAN - De vinger in de champagne
016012: BOSCHVOGEL, F.R. - De Brugse mastklimmer
016328: BOSCHVOGEL, F.R. - De beukenhage
007524: BOSCHVOGEL,F.R. - Het hof der drie koningen Historische roman
020293: BOSCHVOGEL, F.R. - Als ich can
020844: BOSCHVOGEL, F.R. - Rembert de beroemdste Torhoutenaar
021532: BOSCHVOGEL, F.R. - Zandstuivers Vier Houtlandsche novellen
025404: BOSCHVOGEL, F.R. - Het hof der drie koningen Historische roman
014770: BOSCHVOGEL, F.R. - Van Veurne tot Maaseik Volksvertellingen,sagen en legenden uit Vlaanderen
025491: BOSQUET, ALAIN - Don Charles Delporte Catalogue, Introduction et Légendes
025401: VAN DEN BOSSCHE, STEFAAN (SAMENST.) - Vlaanderen 280 Literair Interbellum
007759: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN (SAMENST.) - Vlaanderen 280 Literair Interbellum
024184: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN - Vlaanderen 304 Maurice Roelants
024183: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN - Vlaanderen 295 Artistieke bohème
025804: VAN DEN BOSSCHE, NESTOR - Omer Wattez Leven en werk gevolgd door de novelle van Omer Wattez De Zwalmleeuwen
012103: BOSSU,JOZEF - Luigi Boccherini (1743-1805)
010898: BOSSU,JOZEF - Vlaanderen in oude kaarten Drie eeuwen cartografie
012106: BOSSUYT,IGNACE - Joseph Haydn Symfonieën nr.47,48 & 49
025010: BOSSUYT, IGNACE - Georg Friedrich Händel Delirio amoroso Italiaanse solocantaten
015640: BOSSUYT, IGNACE - Wolfgang Amadeus Mozart Concerti voor blazers
010977: BOSSUYT,JEF - Heimwee --- Quelques pages de
025153: BOSSUYT, IGNACE - Luigi Boccherini ( 1743-1805)
024832: BOSSUYT, IGNACE - Joseph Haydn Die Tageszeiten
017412: BOSSUYT, IGNACE - Georg Philipp Telemann Johannespassie
012104: BOSSUYT,IGNACE - Antonio Vivaldi Concerti con molti istromenti
012007: BOSSUYT,IGNACE - Georg Friedrich Händel Delirio amoroso Italiaanse solocantaten
024929: BOSSUYT, IGNACE - Joseph Haydn Symfonieë 47, 48 & 49
024928: BOSSUYT, IGNACE - Geoeg Friedrich Händel Delirio amoroso Italiaanse solocantaten
023638: BOSTEELS, JAN E.A. - Mekka Jaarboek voor lezers 1996
019226: BOSWELL - Boswell's Life of Johnson
023786: BOT, PETER - Tussen verering en verachting De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving
018468: BOT, PETER - Dochters van Debora Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk
022182: BOTERBERGE, ROBERT - Geschiedenis van het kerkdorp Vivenkapelle
025819: BOTERBERGE, ROBERT - Hendrik Conscience en Blankenberge
025818: BOTERBERGE, ROBERT - Het landschap bewesten de Gentele
017598: BOTHOREL, JEAN - Bernard Grasset Vie et passions d' un éditeur
000922: BOTTING,DOUGLAS - Zeerovers
019429: DE BOTTON, ALAIN - De kunst van het reizen
012349: DE BOTTON, ALAIN - Proeven van liefde
022739: BOTWINNIK, VICTOR - Keur van zijn beste partijen 1936-1948
003198: BOUAZZA, HAFID - Paravion
010773: BOUAZZA,HAFID - Een beer in bontjas Autobiografische schetsen
006619: BOUCHARD,ULRICH (SAMENST.) - Schrijvers over schrijven een witboek
024348: DUPONT-BOUCHAT, S.(RED.) - La sorcellerie dans les PayBas sous l' Ancien Régime - De hekserij in de Nederlanden onder het Ancien Regime
025955: BOUCKAERT, CLAUDE - De laatste der begijnen
022976: BOUCKAERT, BRUNO - La cathédrale Saint-Bavon de Gand du moyen age au baroque
002705: BOUDENS,ROBRECHT - De Kerk in Vlaanderen Momentopnamen
012894: BOUDENS - Vrijdag visdag
011025: BOUDENS,ROBRECHT - Kardinaal Mercier en de Vlaamse Beweging
007114: STRUYKER BOUDIER,C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980 deel III In Godsnaam De Augustijnen,Carmelieten en minderbroeders
020498: BOUILLON, GEORGES - Visages
006474: BOULENGER,JACQUES (RÉD.) - Les Romans de la Table Ronde Merlin l' enchanteur - Lancelot du Lac - Le Saint-Graal - La mort d' Artus
004227: BOULLOSA,CARMEN - De schone slaapster
002587: BOUMAN,HANS - Een dag van 48 uur Reizen in vier continenten
000321: DE BOURBON,LOUIS - Twaalf maal Azië
015656: DE BOURBON, LOUIS - Vier onbekenden
000193: BOURDOUXHE,MADELEINE - Verzameld werk
007616: BOURGEADE,PIERRE - Het verhaal dat niemand gelooft
018938: BOURGONJE, FLEUR - Araya
004796: BOURGONJE,FLEUR - De dijk waarlangs we lagen
002331: BOURIN,JEANNE - Gezellen van de eeuwigheid Roman
025490: BOUSMANNE, BERNARD - Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur Willem Vrelant Un aspect de l' enluminure dans les Pays-Bas méridionaux sous le mécénat des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire
025117: BOUSSET, HUGO - De geuren van het verwerpelijke essays
018119: BOUSSET, HUGO - De geuren van het verwerpelijke essays
004944: BOUSSET,HUGO - Schreien,schrijven,schreeuwen Drie trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1967 1972
006017: BOUSSET,HUGO - Woord en schroom Enige trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1973-1976
020722: BOUSSET, HUGO ; VAN DEN BREMT, STEFAAN ; INSINGEL, MARK - Noordzuid Nordsüd Hedendaagse dichters uit Vlaanderen Gegenwartslyrik aus Flandern
023112: BOUSSET, SIGRID - Meer dan ik mij herinner Gesprekken met Ivo Michiels
017035: BOUSSINOT, ROGER - Vie et mort de Jean Chalosse moutonnier des Landes
021480: BOWEN, ELIZABETH - Sept hivers à Dublin
014241: BOYENS, PIET ; BOSSCHAERT, HANS - Leon De Smet
007694: TER BRAAK,MENNO - Reinaert op reis Essays
014450: DE BRABANDERE, RUDI - De Kathedraal van te Lande
024588: DE BRABANDERE, LUC - Petite Philosophie des grandes trouvailles
010571: VAN BRABANT,J. - In het Begijnhof van Antwerpen op wandel en bezoek
006852: BRABANT,MARC - De Kreuners Het boek
003030: VAN BRABANT,LUC - Louïze Labé 2 tomes
011598: BRACHES,ERNST - Engel en afgrond Over The Turn of the Screw van Henry James
012582: BRAECKMANS,LUC ; VANHEESWIJCK,GUIDO (RED.) - Onder de koepel van het Pantheon Liber amicorum Jacques Claes
022000: BRAEKMAN, E.M. - Johannes Calvijn Inleiding en catalogus
023821: BRAEM, THEO - Onze geneeskruiden
007016: BRAEM,MARCEL - Coctail uit Vlasbeke
023884: BRAEM, THEO - Onze geneeskruiden
020613: BRAET, JOHAN ; DENYS, POL - Leven en werk van de Aartrijkse beeldhouwer Leonard De Visch (1888-1930)
017149: BRAET, MARK - Liefde het meervoudig woord gedichten
013335: BRAINE, JOHN - Plaats aan de top
011384: BRAININ,GRÉGOIRE - Moineau récit recueilli par Stanislas Fontaine
025873: BRAITHWAITE, RODRIC - Moskou 1941 Een stad in oorlog
015891: VAN DEN BRANDT, JOKE ; VAES, JAN (SAMENST.) - 10 jaar Ex-Libris Dromen zoeken in boeken
023810: BRÄUDO, EPHRAIM - Kedem Taschen-Wörterbuch Hebräisch - Deutsch
017090: BRAUN, KAREL ; ZWART, ARIE - Elseviers Boeren Antiekboek
023012: BRAUNBEHRENS, VOLKMAR - Salieri Een musicus in de schaduw van Mozart
014789: BRAUNS, MARCEL - Mijn waarheid
025613: BRAUNS, MARCEL - Mijn waarheid
023845: BRAYARD, FLORENT - La "solution finale de la question juive" La technique, le temps et les catégories de la décision
017672: BRECHT, BERTOLT - Driestuiversroman Marxisme en cultuur
014759: BRECHT, BERTOLT - De mooiste gedichten van Bertolt Brecht
016344: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Schyn-heyligh
009987: BREDIN,JEAN DENIS - L' Affaire (Dreyfus)
023888: BREDSDORFF, ELIAS - Hans Christian Andersen the story of his life and work 1805-75
016803: BREHM, A.E. - Het leven van de dieren 5 delen
002958: BREITLING,GÜNTER E.A. - Goud
020521: BREKKE, ARNFINN ; LILLEGRAVEN, J.T. - Tysk - Norsk Ordbok
019858: VAN DEN BREMPT, STAN - Schuilkelderkrabbels
009008: BREMS,HUGO ; ZUIDERENT,AD - Zeitgenössische niederländischsprachige Lyrik
017261: BREMS, HUGO - Lichamelijkheid in de experimentele poëzie Bijdrage tot de karakterisering en de literair-historische situering van de moderne nederlandse poëzie 1950-1960
013995: VAN DEN BREMT, STEFAAN - Een vlieg met gouden vleugels Gedichten
015960: BRENNER, Y.S. - Verboden land
001254: BRENT,PETER - Het Mongoolse Rijk van Djengis Khan tot Timoer Lenk
024483: (STREUVELS,STIJN) BRENTANOS, CLEMENS - Vertelsel van Gokkel en Hinkel
024287: RÉTIF DE LA BRETONNE - L' anti-Justine ou Les délices de l'amour 2 tomes
019895: BRIALY, JEAN-CLAUDE - Le ruisseau des singes Autobiographie
016499: O' BRIAN, PATRICK - Aan lager wal
021906: DE BRIE, M. - Opdedrinck Westvlaams priester-historicus 1851-1921 Leven en werk
014192: BRIJDER,H.A.G. ; BEELEN, J. ; VAN DER MEER, L.B. - De Etrusken
016247: BRIJS, STEFAN - Twee levens
019470: BRIJS, STEFAN - Post voor Mevrouw Bromley
014091: D' ARTILLAC BRILL, P.J. - Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden
024925: BRILLOUET, MARC - Strauss & Co
007817: BRILLOUET,MARC - Strauss & Co
009852: BRINCKMANN,A.E. - J.A.Watteau
016301: BRINK, ANDRÉ - Integendeel !
006521: VAN DEN BRINK,R.E.M. - De uitgever heeft vele gezichten
003860: BRINKGREVE,GEURT - Schrijvend in 't Aalsmeerder veerhuis
018718: BRINTON, CRANE ; CHRISTOPHER, JOHN B. ; WOLFF, ROBERT LEE - Erfenis der eeuwen Geschiedenis en beschaving van het Westen 3 delen (= compleet)
023513: BROCHIER, HENRI - Petit bréviaire de l' amateur de vin
012521: BRODKEY,HAROLD - Premier amour et autres chagrins
018350: BRODKEY, HAROLD - Profane Freundschaft
000179: BRODKEY, HAROLD - Verhalen op vrijwel klassieke wijze
024857: VAN DEN BROECK, WALTER - De veilingmeester
019047: VAN DEN BROECK, WALTER - Tien jaar later : 't Jaar 10
025852: VAN DEN BROECK, WALTER - Een lichtgevoelige jongen
011325: VAN DEN BROECK,WALTER - Amanda en de widowmaker
024081: VAN DEN BROECK, WALTER - Groenten uit Balen
015382: VAN DEN BROECK, WALTER - Een lichtgevoelige jongen
008186: VAN DEN BROECK,WALTER - Lang weekend feuilleton
022644: VAN DEN BROECK, WALTER - Terug naar Walden
003029: VAN DEN BROECK,GUILLAUME - Hubert Colleye Le penseur et l' écrivain
008044: BROECKAERT,KAREL - Borgers in den estaminé
015189: BROECKAERT, KAREL - Den jongen Tobias
011376: VAN DEN BROECKE,ANTOON J. - Belegen sereniteit Gedichten
009768: BROECKX,JAN L. - Stalen van de europese muziek 1900-1910
010451: BROECKX, JAN L. - Begrip en schoonheid van de muziek Enkele vraagstukken van de muziekphilosophie en de muziekaesthetica
006837: VAN DEN BROEK,GRETEL - De liefdes van de single
021387: VAN DEN BROEK, GRETEL - Een bed voor de dood Sterfstage op een palliatieve eenheid
012575: BROEKEMA,PAULINE - Benjamin Een verzwegen dood
016806: BROES, BERT - Allerzielen
025876: BROKKEN, JAN - De regenvogel Een reis door Equatoriaal Afrika
024364: BROKKEN, JAN - Goedenavond mrs.Rhys
013515: BRONKHORST, J.W. - Odin sprak... De ontsluiering van de verdwenen Viking
025113: BRONKHORST, J.W. - Odin sprak...De ontsluiering van de verdwenen Viking
005982: BRONNE,CARLO - Compère qu' as-tu vu ? Souvenirs d' hier et de jadis
011295: BRONNE,CARLO - L' Amalgame La Belgique de 1814 à 1830
023580: BRONTE, CHARLOTTE - Lettres et poésies d' amoue
014869: BRONTË, EMILY - Les Hauts de Hurle-Vent
025801: BRONTË, EMILY - De woeste hoogten
009985: BRONZWAER,W.J.M. - Vormen van imitatie Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur
015368: BROUCKE, KOEN E.A. - Henrietje Tuf-Tuf of de naftemaker Henricus De Clerck (1872-1954) Een merkwaardige levensgeschiedenis in Zeebrugge
010355: BROUCKE,KOEN - De gevonden geschiedenis
018889: BROUNS, THEO ; AUGUSTEYNEN, A. (INL.) - Theo Brouns
022267: BROUWER, ANNA - Land van gebroken beloftes Dochters van Rusland
008619: BROUWER,ERIK - Literatuur met een doel Schrijvers over voetbal
016960: VAN LIMBURG BROUWER, P.A.S. - Akbar Een Oosterse roman
009385: BROUWERS,FRED - Brouwerijen 3 Muzikaal dagboek
013012: BROUWERS,FRED - Brouwerijen Muzikaal dagboek
018879: BROUWERS, JEROEN - De zwarte zon Essays over zelfmoord en literatuur in de twintigste eeuw
013391: BROUWERS, JEROEN - Datumloze dagen
018501: BROUWERS, JAAK E.V.A. - Facetten van Jan Walravens
021904: BROUWERS, L. - De jezuïeten te Brussel 1586-1733, 1833
003634: BROUWERS,TOON - Landelijke gedichten
024648: BROWN, RICHARD - De reis van de ijsberg Het verhaal van de IJsberg die de Titanic tot zinken bracht
006857: BROWN,ALAN - De hals van Audrey Hepburn
025104: BROWNE, JANET - Over het onstaan van soorten van Darwin Een biografie
018104: BROWNE, JANET - Over het ontstaan van soorten van Darwin
020654: VAN BRUAENE, ANNE-LAURE - De Gentse memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch bewustzijn (14de tot 16de eeuw)
010406: BRUEL,ANDREE - Romans français du Moyen Age Essais
001686: GALBERT VAN BRUGGE - De moord op Karel de Goede Dagboek van de gebeurtenissen in de jaren 1127-1128
015541: BRUGGEMAN, LEON - Het lot van de Laerens Seizoenarbeid van vader op zoon 1843-1993
002053: BRUGGEMAN,GEORGES - Bommen op Kortrijk
000858: BRUGGEMAN,MARTINE - Brugge & kant.Een historisch overzicht
002829: VAN BRUGGEN,NIC - Hannovers ontwaken
012461: BRUGGEN,GEO - In het kristal der gestalte Gedichten
012757: DE BRUIJN,P.G. - Guido Gezelles handschriften uit het Engels klooster te Brugge
025925: DE BRUIJN, CAROLIEN ; SCHWARTZ, INEKE - Langs Jugendstil an Art Deco Architectuurroutes in Nederland en België
024004: BRULEZ, RAYMOND - Sheherazade of Literatuur als losprijs
003660: BRULEZ,RAYMOND - De Toren van Lynkeus
023710: BRULEZ, RAYMOND - Het Huis te Borgen
023362: BRULEZ, RAYMOND - André Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid
010263: BRULEZ,RAYMOND - De verschijning te Kallista
025921: BRUNS, URSULA - Voltigeren
005835: VAN BRUSSEL,LOUIS - 18 dagen Blitzkrieg
022906: BRUSSELAERS,JAN - De witte en de zwarte toetsen
023201: BRUSSELMANS, HERMAN - Het oude nieuws van deze tijden
025564: BRUSSELMANS, HERMAN - Bloemen op mijn graf
012896: BRUSSELMANS,HERMAN - Nog drie keer slapen en ik word wakker
021644: BRUSSELMANS, HERMAN - Pitface een parabel
010278: BRUSSELMANS,HERMAN - Kwantum
019606: BRUSSELMANS, HERMAN - Het einde van mensen in 1967
025229: BRUSSELMANS, HERMAN - Bloemen op mijn graf
019605: BRUSSELMANS, HERMAN - Zijn er kanalen in Aalst ?
025977: BRUSSELMANS, HERMAN - Guggenheimer wast witter
019708: BRUSSELMANS, HERMAN - Zul je mij altijd graag zien ?
022995: BRUSSELMANS, HERMAN - Autobiografie van iemand anders
018168: BRUSSELMANS, HERMAN - Guggenheimer wast witter
013951: BRUSSELMANS, HERMAN - Uitgeverij Guggenheim
025901: BRUSSELMANS, HERMAN - Ex-drummer
019607: BRUSSELMANS, HERMAN - Ex-drummer
024319: BRUSSELMANS, HERMAN - Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus
018169: BRUSSELMANS, HERMAN - Trager dan de snelheid
025976: BRUSSELMANS, HERMAN - Nog drie keer slapen en ik word wakker
015606: BRUYLANTS, LIANE - Eva Brandes toneelspel in 4 bedrijven
016219: BRUYLANTS, LIANE - Het andere land
016955: BRUYLANTS, LIANE - Droomgestalten
010269: BRUYLANTS,LIANE - Het einde van den weg
006645: DE BRUYN,FRANS E.A. - Vandaag 11 Nieuw werk van Nederlandse en Vlaamse schrijvers
016300: DE BRUYN, JEANNE - De speelman en zijn zoon
017651: DE BRUYN, FRANS - De regen schuilt in ons
024398: DE BRUYNE, MICHIEL - "... vliegt ,aar den brand ! " De Roeselaarse brandweer van toen tot nu
025005: DE BRUYNE, ARTHUR - Lodewijk Dosfel Een levensverhaal
006123: DE BRUYNE,ARTHUR - Lodewijk Dosfel Een levensverhaal
001054: DE BRUYNE,MICHIEL - Honderd Jaar Koninklijke Stadsharmonie van Roeselare en haar bijdrage tot het Cultureel Leven in de Rodenbachstad 1867-1967
011787: DE BRUYNE,ARTHUR - Lodewijk Dosfel een levensbeeld
021780: DE BRUYNE, ARTHUR - De Boerenkrijg 1798 " Voor Outer en Heerd"
025001: DE BRUYNE, ARTHUR - De Boerenkrijg 1798 "Voor Outer en Heerd"
017197: DE BRUYNE, MICHIEL - 75 jaar geneesherensyndicaat van het arrondissement Roeselare 1897-1972
016540: DE BRUYNE, ARTHUR - Usselinckx en de Westindische Compagnie Hulde Arthur de Bruyne 75
001259: DE BRUYNE,ARTHUR - Usselincx de onvermoeibare
020631: DE BRUYNE, MICHIEL - De Rodenbachs van Roeselare
020898: DE BRUYNE, MICHIEL - 150 jaar Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Roeselare
011974: BRUYNINCX,G. - Honderdvijftig jaar ! St-Jozef-Klein-Seminarie te St.-Niklaas 1808-1958 Geschiedkundige schets
023410: BRYNAERT, RENÉ - Vakantie op een pelgrimsroute Santiago de Compostela
008161: BRYS,JOZEF - Honderdzeventig jaar muziekleven te Tielt en in 't bijzonder : Geschiedkundige Kroniek van de Harmonie ' De Goede Vrienden' 1798-1965
008840: BRYS,EDWIN ; VAN MOLLE,BERT - De Walsmachine Wenen en de kunst van het zweefvliegen
024148: BÜCH, BOUDEWIJN - De kleine blonde dood
025484: BÜCH, BOUDEWIJN - De kleine blonde dood
016779: BÜCHNER, GEORG - Werke und Briefe Dramen- Prosa - Briefe - Dokumente
016168: BUERBAUM, JOZEF - De stoelbinder uit het Jan Van Lierstraatje
025963: VAN BUGGENHOUT, J. - Geschiedenis en vernietiging van de stad en bisdom Terwaan De Leti Morini
021786: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België (1830-2012)
014152: BUISHAND, TJERK ; HOUWING, HARM P. ; JANSEN, KEES - Groenten uit alle windstreken Een geïllustreerde dids, met beschrijvingen en aanwijzingen voor het gebruik van ruim 400 soorten en rassen
016567: BUITEN, NICO E.A. - Zes maal mei De Groninger veenkoloniën in de Tweede Wereldoorlog
022864: BUKOWSKI, CHARLES - Kind onder kannibalen
022697: BUMKE, JOACHIM - Hoofse cultuur Literatuur en samenleving in de volle Middeleeuwen 2 delen
003456: WERUMEUS BUNING, J.W.F.;DOEVE,J.F. - Antwerps' Prentenboek
016867: BURCH, ERNEST S. ; FORMAN, WERNER - Die Eskimos Das Volk des Nordens
021016: BURCHARD, JOHN - Bernini is Dead ? Architecture and the Social Purpose
017092: BURCKHARDT, JACOB - De cultuur der Italiaanse Renaissance
010509: BURGELMAN,JEAN-CLAUDE - Omroep en politiek in België Het Belgische audio-visuele bestel als inzet en resultante van de naoorlogse partijpolitieke machtsstrategieën ( 1940-1960)
024917: BURGGRAEVE, GUIDO ; DECLEER, MISJEL - Het Zwin Tussen Knokke, Damme en Sluis
003930: BURGGRAEVE,GUIDO ;DECLEER,MICHEL - Het Zwin leven tussen land en zee
020452: BURGGRAEVE, GUIDO ; DECLEER, MISJEL - Het Zwin Tussen Knokke, Damme en Sluis
024683: VAN STRYDONCK DE BURKEL, ROLENDE - Art Nouveau juwelen in Europa
024531: BURL, AUBREY - Prehistoric Astronomy and Ritual
002361: BURNIER,ANDREAS - De achtste scheppingsdag Essays 1987-1990
008858: BURNIER,ANDREAS - Bellettrie 1965-1981
004519: BURRIN,PHILIPPE - Het ontstaan van een volkerenmoord Hitler en de Joden
002921: BURSSENS,GASTON - Dagboek
019187: BURSSENS, GASTON - Verzameld proza
006163: BURTON,JANE ; TAYLOR,KIM - Tussen schemer en dageraad Dierenleven in de duisternis
003408: BURUMA,IAN - De regels van het spel
025659: BURUMA, IAN - Anglomanie
007220: BURUMA,IAN - Anglomanie
024970: BURUMA, IAN - De regels van het spel
009563: BUSCHMAN,GERARD - De vrijspraak
007799: BUSCHMANN,P. - Jacob Jordaens eene studie
012088: BUSH,WILLARD C. - Pahang Quatre années d' aventures dans la jungle de Malaisie
017675: BUSHNELL, G.H.S. - De eerste Amerikanen
022791: VAN DEN BUSSCHE, W. - Provinciaal Museum Constant Permeke
025336: VANDEN BUSSCHE, R.V. - Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap
003478: VAN DEN BUSSCHE,W. - Provinciaal Museum voor Moderne Kunst Kataloog Catalogue Catalogue Katalog
022004: VAN DEN BUSSCHE, WILLY - Marinen in Konfrontation 2003 Beaufort
004659: VANDEN BUSSCHE,R.V. - Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap
023690: VAN DEN BUSSCHE, WILLY E.A. - Jean Bilquin
024795: VAN DEN BUSSCHE, WILLY ; SIZOO, HANS - Etienne Elias
025462: VAN DEN BUSSCHE, WILLY ; SAUWEN, RIK - José Vermeersch 1922-1997 retrospectieve
009229: VAN DEN BUSSCHE, W - Provinciaal Museum Constant Permeke Jabbeke Kataloog Catalogue Catalogue Katalog
015022: BUSSE, JOACHIM - Internationales Handbuch aller Maler und Bildhauer des 19. Jahrhunderts
022978: BUSSIÈRE, ERIC - Paribas 1872-1992 L' Europe et le monde
024839: BUSSY - RABUTIN - Histoire amoureuse des Gaules
024227: BUTOR, MICHEL - Retour Rome
013647: VAN BUTSELE, P - De abdij van Boneffe Vlaamse nalatenschap in 't graafschap Namen
008455: VAN BUUREN,MAARTEN - Verschuivingen,verdichtingen Essays
021455: VAN BUUREN, MAARTEN - In de schaduw van de oorlog
006050: VAN BUUREN,HANNEKE E.A. - Vergeten vrouwen uit de Nederlandse literatuut tot 1900
010923: BUYENS,FRANS - Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche
015788: BUYENS, FRANS - Een jongen uit 't Foort Vlechtwerk van herinneringen
010928: BUYENS,FRANS - Na ons de monsters
010964: BUYL,BERTIEN - Glanzend was mijn haarwrong
023158: BUYS, J. (HOOFDRED.) - A.N.S.I.E. Algemene Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie 3 delen
004737: BUYSERO,DIRCK - Korte beschrijvinge van Parys ( 1667) Opnieuw uitgegeven met inleiding,bronnenstudie en aanteekeningen dood R.J.Willemyns
025905: BUYSSE, CYRIEL - 't Bolleken
003714: BUYSSE,EMILE - Sneeuw en houtrook Wintervertellingen van den Zwinkant
012228: BUYSSE,CYRIEL - Tantes - Plus-que-parfait
016244: BUYSSE, CYRIEL - De schandpaal
025226: BUYSSE, CYRIEL - De schandpaal
025399: BUYSSE, CYRIEL - De nachtelijke aanranding
025495: BUYSSE, CYRIEL - Romans en verhalen Lente - Tantes - Uleken - De wraak van Permentier - De biezenstekker - Een levensdroom
007793: BUYST,MYRIAM ; DEPUYDT,JO - Bibliofiele uitgaven in België 1985-1990 Editions bibliophiliques en Belgique
020489: VAN BYLEVELD, H. - Nederland in Frankrijk De zuidergrens der Nederlanden
003827: BYNG,EDWARD J. - De derde macht Cultuur en ontplooiing van de Arabische wereld
025223: BYTTEBIER, FREDDY (RED.) - Het Sint-Columbaretabel van Deerlijk
016979: BYTTEBIER, FREDDY (RED.) - Het Sint-Columbaretabel van Deerlijk deel 1
000361: VAN DEN BERGH MR.L.PH.C. - De nederlandsche volksromans
013674: DARESTE D.C. - Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours 9 tomes
020729: DOCTEUR CABANÈS - Les secrets de l' histoire
000841: VAN CAENEGEM,RAOUL - Geschiedenis van Engeland
021285: CAERELS, MAARTEN - In de schaduw van de oorlog Loppem tijdens WO II
006332: CAESTECKER,CHRIS ; KEPPLER,ULRICH - Brugge straten en pleinen rues et places
001630: CAFMEYER,MAGDA E.A. - Het Heilig Bloed in de volksverering
011928: CAHILL,MARIE (ED.) - I am Elvis A Guide to Elvis Impersonators
010388: CAHILL,TIM - Begraven dromen Leven en denken van een seriemoordenaar
025988: CAILLETEAU, JACQUES - Dorothea Lange
020649: CAILLIAU, HADEWICH - "Soo geluckigh als een beggijn" Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie 1584-1792
010241: CALBRECHT,J. - De Vlamingen en de Spaansche Ontdekkingsreizen tijdens de XVIe eeuw in het Oosteb
023763: CALEWAERT, JAN E.A. - IJzertoren werelderfgoed ?
000442: CALIS,PIET - Her ondergronds verwachten Schrijvers en tijdschriften tussen 1941en1945
024871: CALIS,PIET - Het ondergronds verwachten Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945
022143: CALLEWAERT, WINAND - India Betoverende verscheidenheid
018563: CALLEWAERT, WINAND - India Betoverende verscheidenheid
022446: CAMBIEN, KAREL (VERZAMELD DOOR) - De Croo met twee nullen 1001 Decrooïsmen
012979: CAMERMAN,CH.J.-M. - De taal en het leven der vogels
010469: VAN CAMP,GASTON - Sicilië Een reisboek
004371: VAN CAMP,GASTON - Het verste Westen
024555: CAMPBELL, BRUCE ; WATSON, RAYMOND - Kust- en zeevogels van Noordzee, Oostzee en het Kanaal
025512: CAMPBELL, FFYONA - On foot through Africa
008533: CAMPBELL,JEREMY - Homo grammaticus De informatietheorie als de grammatica van de natuur
018249: VAN CAMPENHOUT, FRANS - Leven en werk van Omar Waegeman
022955: VAN CAMPENHOUT, NICO - De zoektocht van een katholieke intellectueel : Prosper Thuysbaert ( 1889-1965 ) en de vragen van zijn tijd
015731: VAN CAMPENHOUT, FRANS - Willem M.Roggeman dichter van het exotisme een monografie
016525: VAN CAMPENHOUT, FRANS - Hector Plancquaert Daensistisch politicus, journalist en letterkundige
025384: VAN CAMPENHOUT, NICO (RED.) - Lokeren van vroeger Een huldeboek voor wijlen Eerwaarde Pater Dr.Vedastus Verstegen o.f.m. (1906-1989)
024719: VAN CAMPENHOUT, FRANS - Vrouwen in de Vlaamse Beweging
013175: CAMPERT,REMCO - Een ellendige nietsnut en andere verhalen
013327: CAMPHUYSEN, DIRK - Gedichten en spreuken
008503: CAMPS,HUGO - Tussen wieg & gras Voetbalverhalen
010706: CAMPS,HUGO - Schuldige Idealen bespiegelingen opgetekend door Hugo Camps
020813: CANNEEL,PIET (=VALÈRE DEPAUW) - Toch lammeren, broers !
002278: CANNEEL,PIET (=VALÈRE DEPAUW) - Niet jammeren broers
010296: VAN CANNEYT,IGNACE ; VERSCHAEVE,ANGELO - Vlaams Koper en Brons Een vergelijkende studie van Vlaams ambachtelijk koper en brons uit privé-verzamelingen
025863: CAPEK, KAREL - Een doodgewoon leven
022293: CAPITEYN, ANDRÉ - L' Oiseau bleu Op zoek naar geluk
025725: CAPOTE, TRUMAN - Andere stemmen, andere kamers
010128: CAPPELLANI,OTTAVIO - Wie is Lou Sciortino ?
024429: CAPRON, FREDDY - L' aviation belge et nos souverains
016575: CARANTA, RAYMOND - Les armes de la défense
025258: CAREMANS, MARIA - Russische ikonen uit de 17de tot de 19de eeux
001880: CAREMANS,CLEMENT - Herman Teirlinck Breviarium
014323: CARETTE, HENDRIK - Winter te Damme & andere minder beroemde gedichten van de jonge meester
024283: CARETTE, HENDRIK - Een raaf in Raversijde Een manuaal met gedichten, maren en missiven (1986-1992)
002328: MOIR,ALFRED;DE NEVE,FRANCINE;DEPAUW,CARL - Antoon Van Dyck (1599-1641) & Antwerpen
024285: CARMIGGELT, S. - Mag 't een ietsje meer zijn ? Een eigen keuze uit alle bundels
025094: CARPENTER, FINLEY - Vrijheid in opspraak Een inleiding op B.F.Skinner
003974: CARPENTER,FINLEY - Vrijheid in opspraak Een inleiding op B.F.Skinner
019366: CARPIAUX, EMILE - Traité complet d' aviculture
022986: CARR, FRANCIS - Wie heeft Mozart vermoord ?
019435: CARRÈRE, RENATE - Mémoire d' une Résistance Alpes savoyardes 1940-1944
024589: CARRIER, ROBERT - Promanades gourmandes en Provence
023383: CARRIÈRE, JEAN - L' épervier de Maheux
023745: CARSON, PATRICIA - The Fair Face of Flanders
012594: CARSON,PATRICIA - In eindeloze verscheidenheid Een historisch fresco van Vlaanderen
003945: CARSON,PATRICIA - Vlaanderen fraai gelaat
024224: CARTENS, DAAN E.A. (SAMENST.) - Bzzlletin 149 Annie M.G.Schmidt
004720: CARTENS,DAAN (SAMENST.) - Bloemlezing uit de poëzie van Patrick Conrad
011134: CARTENS,JAN - Orpheus en het lam Jan Engelman en H.Marsman 1925-1940
025146: CARTON, RIK - La camminata della vita Fietsreis Brugge - Rome - Brugge
022354: CARTON, CHRISTIAAN - Carton Een Paardenfamilie genealogie Fam.Carton
017214: CARVALHO, BERNARDO - Mongolia romance
007003: RENTES DE CARVALHO,J. - Het miljoen Herinneringen & andere verzinsels
007074: RENTES DE CARVALHO,J. - La Coca
024659: CASANOVA, GIACOMO - Leven en laten leven memoires deel 8 integrale editie
024368: CASANOVA, GIACOMO - Het duel memoires deel 10
024657: CASANOVA, GIACOMO - Rust noch duur memoires deel 7 integrale editie
022477: DE LAS CASAS, BARTOLOMÉ - De verwoesting van de West-Indische landen
004221: CASIMIR,R.E.A.(SAMENST.) - Koek,,vaderland en brandewijn Ik ga wandelen in de maneschijn...(Multatuli) Humor in Holland
021614: CASO, PAUL - Rik Slabbinck, peintre solaire
020681: CASTANEDA, CARLOS - Voir Les enseignements d' un sorcier yaqui
013977: CASTANEDA, CARLOS - L' herbe du diable et la petite fumée Une voie Yaqui de la connaissance
013657: CASTANS,RAYMOND - L' impossible monsieur Raimu
021006: VAN DE CASTEELE, IRIS - Naveltekens
018610: CASTELEYN, LOTHAR - Uit het goede hout gesneden Religieuze houtsculptuur uit het Museum Catharijneconvent Utrecht in dialoog met de Gruuthusecollectie
023947: CASTELOT, ANDRÉ - L' histoire à table "Si la cuisine m' était contée" tome 2
025234: CASTELOT, ANDRÉ - Henri IV le passionné
016126: DE CASTRO, AUGUSTO - Homens e païsagens que eu conheci
015934: CASTRO, ALICIA - Anacaona Het bewogen leven van een Cubaanse muzikante en haar salsaband
008108: TEN CATE,RITSAERT E.A. - Humus Vijftien jaar Kaaitheater Les quinze ans du Kaaitheater Fifteen Years of the Kaaitheater
024691: CATHERINE, LUCAS - En de Mens schiep god
025163: CATHERINE, LUCAS - Ik wist niet dat de wereld zo klein was Reisverslagen van een eerste globalisering
014927: CATHERINE, LUCAS - Vuile arabieren Bedlectuur voor Vlaams Blokkers
023203: CATHERINE, LUCAS - Islam voor ongelovigen
015871: CAUBERGHS, FRANS - Bredabaan Levensader van Merksem
009613: VAN CAUSENBROECK,BERNARD - Herman Vos Van Vlaams-nationalisme naar socialisme
007381: VAN CAUWELAERT,AUG. - De romancier en zijn jeugd
021391: VAN CAUWELAERT , RIK - " Ils nous ont pris la Flandre" Waals socialisme en Belgische illusies Van Jules Destrée tot Elio Di Rupo
012593: VAN CAUWENBERGE, JOHAN - Dantologie
025871: CAVELIUS, ANDREA-ANNA ; FROHN, BIRGIT - Volksgeneeskunde van A tot Z compleet handboek
010148: CAVIGELLI,FRANZ ; SENN,FRITZ - Over Patricia Highsmith
004969: CAZAUX,YVES - De geboorte van een natie De Nederlanden in de 16de en 17de eeuw
019591: CELA,CAMILO JOSÉ - Mazurka voor twee doden
022820: CELA,CAMILO JOSÉ - De windmolen novelle
006669: CÉLINE,LOUIS-FERDINAND - Gesprekken met professor Y
022382: CÉLINE - Lettres
014911: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Dood op krediet
007015: CELS,JOS - Ik zweer de waarheid te zeggen... Acht opzienbare moordzaken in Vlaanderen
025765: CELS, JOS - Streekbieren in Vlaanderen 2 delen Brouwerijbezoeken, kroegentochten en biergerechten
019261: CELS, JOS - De gifmoord van Steendorp een gerechtelijke dwaling
025160: CELS, JOS - " Artikel 8 " Ieder ter dood veroordeelde wordt onthoofd
011051: CELS,JOS - Artikel 8 "Ieder ter dood veroordeelde wordt onthoofd"
002101: CELS,JOS - Mensen redden mensen 120 jaar Rode Kruis Antwerpen
016354: CENDRARS, BLAISE - Het goud De wonderbare geschiedenis van generaal Johann August Suter
021038: CERAM, C.W. - Smal ravijn en zwarte berg Het geheim van het Hetietenrijk
020418: CETTO, ANNA MARIA - Der Berner Trraian- und Herkinbald-Teppich
010511: DE CEULAER,JOËL - Grote vragen gezocht : de zin van het leven
003381: DE CEULAER,JOSÉ - Timmermans ten tonele Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap 1982
024568: CEULEERS, JAN - Marcel Broodthaers The Complete Prints and Books - L' oeuvre graphique complète et les livres - Het complete grafische werk en de boeken
005017: CEULEERS,JAN - René Magritte,Esseghemstraat 135,Jette-Brussel
024251: CHABANEIX, PHILIPPE - Boucles du Souvenir Oeuvre poétique sous forme de manuscrit
007621: CHABON,MICHAEL - De geheimen van Pittsburgh
016697: CHABOT, BART - Brood en spelen
019985: CHABOT, BART - Judaskus
010822: CHABOT,BART - Elvistranen
005897: CHABOT,B.E. - Sterven op drift Over doodsverlangen en onmacht
003106: CHADOURNE,LOUIS - Le pot au noir
017585: CHAGOLL, LYDIA - S' échapper par l' entrebaillement d' une porte
003609: CHAGOLL,LYDIA - Zes jaren en zes maanden Herinneringen van een kind dat aan de nazi's is ontsnapt maar in Japanse kampen terecht is gekomen
022577: CHAMBE, GÉNÉRAL - Adieu, Cavalerie ! La Marne, Bataille gagnée...Victoire perdue
021760: CHAMBERLAIN, PETER ; ELLIS, CHRIS - Soviet Combat Tanks 1939-1945
025443: CHANCELLOR, PHILIP M. - Handboek voor de bloesemtherapie van dr.Bach
005048: CHAPELLIER,JOSÉ ;HANLEY,JONATHAN - Zien met de handen
024451: CHAPSAL, MADELEINE - Envoyez la petite musique...
009989: CHARBONNEAUX,JEAN - La sculpture grecque classique 2 tomes dans 1 volume
020988: CHARLES, BERNARD H. - Pottery and Porcelain A Dictionary of Terms
004990: CHARLES,J.B. - In Frankrijk dacht ik aan mijn vader
025713: CHARNEY, NOAH - Het Lam Gods 's Werelds meest begeerde kunstwerk - het Gents altaarstuk van Van Eyck
021062: CHARPAK, GEORGES ; BOCH, HENRI - Magie van het gezond verstand Wetenschap, wonderen en paranormale verschijnselen verklaard
009043: CHARPENTRAT,PIERRE - Barock Italien und Mitteleuropa
025343: CHARTIER, ROGER - Geschiedenis van het persoonlijk leven De gemmenschap, de staat en het gezin, 1600-1800
022817: CHARYN, JEROME - Metropolis New York, de mythe en de mensen
024942: CHARYN, JEROME - Metropolis New York, de mythe en de mensen
003365: CHASTELAIN,JEAN-DIDIER - Bloei en verval van de Zwinstreek
008212: CHATWIN,BRUCE - De gezongen aarde
022199: CHATWIN, BRUCE - De zwarte heuvel
010287: CHATWIN,BRUCE - Wat doe ik hier
016862: CHAUCER, GEOFFREY - The Canterbury Tales
011814: CHEVALIER,MAURICE - Schoffie met wit haar
023807: CHEVALIER, JEAN ; GHEERBRANT, ALAIN - Dictionnaire des symboles Mythes, reves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres
021900: CHIERA, EDWARD - Sie Schrieben auf Ton Was die babylonischen Schrifttafeln erzählen
016763: CHIKANE, FRANK - Je leeft niet voor jezelf
023019: CHINERY, MICHAEL - Elseviers gids van planten en dieren in de tuin
009155: CHIONIS,ARYIRIS E.A. - Vier hedendaagse Griekse dichters
003154: CHIRON,YVES - La véritable histoire de sainte Rita L' avocate des causes perdues
025422: CHOCANO, GUADALUPE A.O. - La Santa Maria, La pinta y La nina
016661: CHOCQUEEL,A. - Jadis en Flandre...
020499: ABBÉ DE CHOISY - Journal du voyage de Siam fait en 1685 et 1686
024441: CHOMÉ, JULES - L' ascension de Mobutu du sergent désiré joseph au général sese seko
025271: CHOMÉ, JULES - L' ascension de Mobutu du sergent Desiré Joseph au général Sese Seko
015452: CHORUS, A.M.J. - Inleiding in de empirische karakterkunde
018783: CHORUS, A. - Het beeld van de mens in de oude biografie en hagiografie
014684: CHRISTENSEN, LARS SAABYE - De halfbroer
001239: CHRISTIAENS,A.G. - Verzamelde gedichten
006342: THIJS,CHRISTIAN ET MAURICE - L' affaire François Anneessens
000755: CHRISTOV,CHRISTO - La Bulgarie 1300 ans d'histoire
020430: CHU, ARTHUR UND GRACE - Jade - Stein des Himmels Werkstoff für Künsler - Object für Kenner
024834: CHURCHILL, WINSTON LEONARD SPENCER - Redevoeringen 1938-1945
020513: CIMINO, FRANCESCO (INTR.) - I Nebrodi
003986: CIRY,MICHEL - Le temps du refus Journal 1968-69
003985: CIRY,MICHEL - Le buisson ardent Journal 1970
016668: CLAERHOUT, A. - Tentoonstelling Japanse wapens en wapenrustingen
023430: CLAES, ERNEST - Mijn lezers en ik
015373: CLAES, ERNEST ; DE PILLECYN, FILIP - Twistgesprek tussen Demer en Schelde zijnde een academische verhandeling over meisjes,bier,heiligen,sexuele,culturele en agronomische aangelegenheden
017109: CLAES, ERNEST - Het leven van Herman Coene . Het kind
025132: CLAES, ERNEST - Herodes
025397: CLAES, ERNEST - Daar is een mens verdronken
025398: CLAES, ERNEST - Clementine
017638: CLAES, PAUL - De Phoenix
013861: CLAES, LODE - Het verdrongen verleden De collaboratie, haar rechters en geschiedschrijvers
024484: CLAES, ERNEST - Jeroom en Benzamien - Het was lente
025951: CLAES, ERNEST - Dit is de sproke van Broederke Valentijn
024865: CLAES, PAUL - Glans Gedichten / Feux Poèmes
017114: CLAES, ERNEST - Drie maanden gevangenis
002362: CLAES, ERNEST - Uit de dagboeken van Ernest Claes
025628: CLAES, ERNEST - Pastoor Campens zaliger
008340: CLAES,PAUL - De zoon van de panter
025952: CLAES, ERNEST - Cel 269 met tekeningen van Coen De Frenne
025611: CLAES, LODE - Het verdrongen verleden De collaboratie, haar rechters en geschiedschrijvers
004277: CLAES,ERNEST - De heiligen van Sichem
025777: CLAES, ERNEST - Omnibus vijf-in-één De Witte - Floere het Fluwijn - Jeugd - De Heiligen van Zichem - Clementine
025432: CLAES, ERNEST - Uit de dagboeken van Ernest Claes
023740: CLAES, PAUL - Mimicry (Pastiches)
013540: CLAES, PAUL - Glans Gedichten / Feux Poèmes
017027: CLAES, ERNEST - La vie joyeuse et verueuse du Curé Campens
017496: CLAES, GASTON - Herinneringen van een 33-toeren-plaat Rechts journalist verdedigt rechtse krant van de linkeroever
025775: CLAES, ERNEST - Nieuwe omnibus De oude moeder - Het was lente- De moeder en de drie soldaten - Voor de open poort - Leuven, o dagen schone dagen!
024717: CLAES, ERNEST - De heiligen van Sichem
025776: CLAES, ERNEST - Omnibus vijf-in één De Witte-Floere het Fluwijn - Jeugd - De Heiligen van Zichem - Clementine
000737: CLAES, ERNEST - Herodes
024095: CLAES, ERNEST - Pastor Bonus het priesterbeeld in zijn werk
019469: CLAES, ERNEST - Ik en de Witte
021686: CLAES, FRANS E.A. - Pluk de Dag Een kleine historie over het ontstaan, de vorm en de inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië
024395: CLAES, ERNEST - Uilenspiegel leeft nog
014653: CLAES, JACQUES - Waken bij werkelijkheid Een vademecum voor creativiteit
004160: CLAES, ERNEST - Bij ons in Vlaanderen
024674: CLAES, ERNEST - Uit de Dagboeken van Ernest Claes Het Afscheid
002363: CLAES, ERNEST - Uit de dagboeken van Ernest Claes: Het afscheid
022660: CLAES, ERNEST - Sinter-klaas in de hemel en op de aarde
012522: CLAES,JACQUES - Mijmeringen over de twintigste eeuw Een verhaal over een veranderde aanwezigheid
025978: CLAES, ERNEST - Daar is een mens verdronken
024999: CLAES, ERNEST - Drie maanden gevangenis
020732: CLAES, ERNEST - Studentenkosthuis " Bij Fien Janssens"
021715: CLAES, ERNEST - Pastoor Campens zaliger
022564: CLAESSENS, BOB ; ROUSSEAU, JEANNE - Notre Bruegel
019915: CLAESSENS, BOB ; ROUSSEAU, JEANNE - Our Bruegel
017054: CLAEYS, G. - De gemeente Oostkamp 2 delen
006007: CLAEYS,HERMAN J. - Steen een moordverhaal met ready-made binnentekstillustraties
016074: CLAEYS, R.H. - De gelukzoeker ethisch essay
023965: CLAEYS, GEORGES - Kroniek van Oostkamp
008763: CLAEYS,GABRIËLLE - Het hof Bladelin te Brugge
021772: CLARK, SIR GEORGE - De zeventiende eeuw
017964: CLAUDEL, PHILIPPE - Het verslag van Brodeck
015518: CLAUDEL, PHILIPPE - De wereld zonder kinderen
025663: CLAUS, HUGO - Onvoltooid verleden
014033: CLAUS, HUGO - Serenade
025515: CLAUS, HUGO - Een slaapwandeling
019776: CLAUS, HUGO - Het Goudland Spel naar de roman van Hendrik Conscience
024613: CLAUS, HUGO - Oktober '43 foto's Rik Selleslags
025682: CLAUS, HUGO - Het jaar van de kreeft Een romance
006633: CLAUS,HUGO - Borgerocco of De dood in Borgerhout Libretto voor een opera
025078: CLAUS, HUGO - Belladonna
014638: CLAUS, HUGO - Een zachte vernieling
025677: CLAUS, HUGO - Het jaar van de kreeft
022737: CLAUS, HUGO - Die Verwunderrung
014636: CLAUS, HANS - Blauw,blauw,blauw
006138: CLAUS,HUGO - De Geruchten
019731: CLAUS, HUGO - Het verlangen
023053: CLAUS, HUGO - Zeezucht
024736: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer verhalen
022220: CLAUS, HUGO - Jessica !
025238: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België
022230: CLAUS, HUGO - Het leven en de werken van Leopold II
008729: CLAUS,HUGO - Le chagrin des Belges
025683: CLAUS, HUGO - De Geruchten
014847: CLAUS, HUGO - De Geruchten
000444: CLAUS,HUGO; BONTRIDDER, ALBERT; CAMI, BEN; WAUTERS, MARCEL; SNOEK, PAUL - Waar is de eerste morgen? 3
024618: CLAUS, HUGO - De pen gaat waar het hart niet kan samengesteld door Gerd de Ley
024023: VON CLAUSEWITZ, CARL - On War Indexed Edition
002504: CLEEREMANS,JEAN - Léopold III en l' an 40
025000: CLEEREMANS, JEAN - Léopold III en l' an 40
019428: CLÉMENT, GASTON - Le Conseiller Culinaire
015160: CLERC, JEAN - Pierres d' histoire Ballade historique autour du thème Salvetois La Salvetat - sur - Agout
011424: DE CLERCK,WALTER - Nijhoffs Zuid Nederlands woordenboek
002526: DE CLERCK,K.(SAMENST.) - Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit
019823: DE CLERCK, KAREL ; DE GRAEVE, BIE ; SIMON, FRANK - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940)
024926: CLERCKX, KRIS - In het spoor van Mozart
024475: DE CLERCQ, RENÉ - De noodhoorn Vaderlandsche liederen
022948: CLERIX, KRISTOF - Vrij spel Buitenlandse geheime diensten in België
014023: CLEVIS, HEMMY - Zwolle Ondergronds Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle
019963: CLICHEROUX, E.E.A. - Merkwaardige bomen van België
024280: CLIFTON, HARRY - Rond Italië's ruggengraat Een jaar in de Abruzzen
019766: CLOOSTERMANS, MARK - Bloot zijn en beginnen Het oeuvre van Kristien Hemmerechts
025044: CLOOSTERMANS, MARK - Bloot zijn en beginnen Het oeuvre van Kristien Hemmerechts
016463: CLOUGH, SHEPARD B. - A History of the Flemish Movement in Belgium
025424: CLYBOUW, KAREL - Geschiedenis van het onderwijs te Bredene deel 1
025425: CLYBOUW, KAREL - Geschiedenis van het onderwijs te Bredene deel 2
021749: COBBAERT, TOM - Inventaris van het Fonds Sint-Pietersabdij van Steenbrugge
013325: DE COCCOLA, RAYMOND ; KING, PAUL - Ayorama Zo is het leven van de Eskimo's
004891: DE COCK,JAN - Hotel Prison De wereldreis van een tralie-trotter
023211: DE COCK, JORN - De drang van het oosten Een treinreis door de nieuwe EU- landen
019637: DE COCK, BERT - Kroniek van Sint-Niklaas 1830-1919 Van revolutie tot oorlog Van boerenstad tot nijverheidsstad
025814: DE COCK, BERT - Welig en woelig Waasland deel 1 Kroniek 1930-1976
024889: DE COCK, JAN - Hotel Prison De wereldreis van een tralie-trotter
020897: COCKSHAW, PIERRE ; COLIN GEORGES - De schenking van Baron Van Bogaert Een keuze van honderd stukken
025950: COCKX, EVERT - Het Groot-Begijnhof van Leuven
006298: COCTEAU,JEAN ; SCHMIDT,GEORG E.A. - Insania pingens
019190: COECK, JEF - 'Professor is mijn voornaam' de Ghysbrecht-dialogen
023608: COELHO, PAULO - De heks van Portobello
024763: COELHO, PAULO - De pelgrimstocht naar Santiago
025492: COELHO, PAULO - Le Zahir
025460: COENDERS, ALBERT ; GARLAND, SARAH ; HOUTSMA, SANDERIJN - Spectrum Kruiden en Specerijenatlas
023594: COENDERS, ALBERT ; GARLAND, SARAH ; HOUTSMA, SANDERIJN - Spectrum Kruiden en Specerijenatlas
013948: COETZEE, J.M. - Wachten op de barbaren
009459: COHEN ; POTTER COFFIN (EDS.) - The Folklore of American Holidays A Compilation of More Than 500 Beliefs , Legends Superstitions, Proverbs, Riddles, Poems, Songs, Dances, Games, Plays, Pageants, Fairs, Foods, and Processions
024077: COHEN, ALBERT - Solal
001403: COHEN,STEPHEN - Nicolas Boukharine La vie d'un bolchevik
016748: COHN, MERYL - ' Als je maar doet wat ik zeg' De complete gids voor homo- en lesbo- etiquette
020619: COLEMAN, FREDERIC - From Mons to Ypres with French A Personal Narrative
013138: COLERUS,EGMONT - Leibniz De levensroman van een universeelen geest
025009: COLET, LOUISE - Hij Een eigentijdse roman
002041: COLET,LOUIS - Hij Een eigentijdse roman
010016: COLETTE - Het einde van Chéri
024853: COLETTE - Chéri en Het einde van Chéri
022666: COLETTE - Als het jonge koren rijpt
017315: COLIN, PAUL - Les ducs de Bourgogne Philippe le Hardi - Jean sans peur - Philippe le Bon - Charles le Téméraire
016543: COLLINS, ACE - Bette Midler
019788: COLLINS, PAUL - Miskend talent Dertien studies in herontdekt obscurantisme, beroemde anonimiteit , en domme pech
003360: COLMJON,GERBEN - De nederlandse letteren in de negentiende eeuw Schatgraven in platgetreden terrein
013507: COLPAERT, JOS. - Avelgem voor 1500
015912: MARQUIS DE QUEENSBERRY ; COLSON, PERCY - Oscar Wilde et le clan Douglas
025635: COMAY, JOAN - Wie is wie in het Oude Testament inclusief de apocriefe (deuterocanonieke) boeken
018583: COMER, F.A. ; GHEYSELINCK, R. - F.A.Snellaert De man aan de bron 1809-1872
021011: COMPÈRE, GASTON - Odergetekende, Karel de Stoute, hertog van Bourgondië roman
018173: CON, J.M. - Oosterse tapijten
019597: CONCHON, GEORGES - In wilde staat
008945: CONDÉ,MARYSE - Guadeloupe Waargebeurde verhalen uit mijn jeugd
008553: DE CONINCK,HERMAN - De gedichten
000579: CONNOLLY,JOSEPH - Modern First Editions Their Value to Collectors
023836: CONRAD, PATRICK - De geur van de maan Roman noir
024971: CONRAD, PATRICK - De vernieling gedichten 1973-1983
011558: CONRAD,PATRICK - De vernieling gedichten 1973-1983
023174: CONRADS, MARIAN ; KLINKHAMER, GERDA - Elseviers kostuumgids westerse kledingstijlen van de vroege middeleeuwen tot heden
024546: CONSCIENCE, HENDRIK - Rikke-tikke-tak / Blinde Rosa / De groormoeder
024190: CONSCIENCE, HENDRIK - De omwenteling van 1830 Herinneringen uit myne eerste jeugd
008936: CONSTANDT,LUC (REDACTIELEIDING ) - Stenen herleven 111 jaar 'Kunstige Herstellingen ' in Brugge 1877-1988
017024: CONSTANT, BENJAMIN - Adolphe - Cécile
004655: CONSTANT,BENJAMIN - Adolf
009984: CONTE,ARTHUR - L' aventure européenne De Minos à Louis XVI
003824: COOK,ANN MARIAH - Naar het noorden Duizend mijl dwars door Alaska
007612: COOLE,MARCEL - De minnaars van Teruel
010970: COOLE,MARCEL - De minnaars van Teruel gedicht
013336: COOLEY, MARTHA - De archivaris
025035: COOLS, ACHILLES - Vlaamse gaaien verhalen
005645: COOLS,ACHILLES - Vlaamse gaaien
020514: COOLSAET, BO - HOMage Wijzer ouder worden
003428: COOMARASWAMI,A.K. - Arts et métiers de l' Inde et Ceylan
016061: COOPER, J.F. - Oeuvres 30 tomes (= complet)
023004: COOPER, BARRY - Het Beethoven Compendium Volledig overzicht van leven en muziek van Ludwig van Beethoven
024687: COOPER, J.C. - Geïllustreerde encyclopedie van traditionele symbolen
010183: COOREVITS,LUC (SAMENST.) - Feesten van liefde & begeerte Liefdespoëzie & -proza uit 'Behouden Begeerte '
000823: COORNAERT,MAURITS - Knokke en Het Zwin De geschiedenis,de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta
006348: COORNAERT,MAURITS - Heist & de eiesluis de geschiedenis,de topografie en de toponimie van Heist met een studie over de Eiesluis
017974: COORNAERT, MAURITS - Westkapelle en Ramskapelle de geschiedenis, de topografie en de toponimie van Westkapelle en Ramskapelle met een studie over de Brugse Tegelrie
025111: COORNAERT, MAURITS - Heist & de eiesluis de geschiedenis, de topografie en de toponimie van Heist met een studie over de Eiesluis
000875: COORNAERT,M. - Uitkerke De Topografie,de Geschiedenis en de Toponimie van Uitkerke en Sint-Jan-op -de Dijk tot omstreeks 1900
020801: COORNAERT, MAURITS - Het land achter de Evendijk ( van Couterlant tot Veldegoede )
018844: COPMANS, WILLY - Knikkende Distels
018020: VAN COPPENOLLE, MAURITS - Sint Elooi in het volksleven
018984: COPPENS, THERA - Petite histoire Historisch reisboek van de Laga Landen
014780: COPPIER, PAUL - De Kroniek van Hendrik de Gelukkige Zonnekoning en wereldleider in het Aquariustijdperk
021794: CORBET, AUGUST - Hippolyte Daeye
021252: CORBET, A.; PAAP, WOUTER - Algemene muziekencyclopedie 6 delen + aanvullend deel
004861: CORBET,AUGUST - Antoon Marstboom
025625: CORDFUNKE, ERIK - Zita La dernière impératrice 1892-1989
019520: CORDUWENER, JEROEN - Doodsangst en levenskracht Rwanda tien jaar na de genocide in tien portretten
018078: CORET, ALEXANDER - Melodieën en Muzikanten Cavalcade van de lichte muziek
016855: CORMAN, MATHIEU - AMI, entends-tu ? chronique
022646: DOCTOR CORNAILLE - De smaak
023953: CORNAND, JAN - Van onze reporter ter plaatse
013873: CORNAND, JAN ; BLANCKE, ANDRÉ - Hoe Merckx de Tour verloor Wielerseizoen 1975 van A tot Z
009515: CORNAZ,MARIE - De Prinsen van Chimay en de muziek Een familie van muziekliefhebbers 16de-20ste eeuw
022320: CORNELISSEN, IGOR - Alleen tegen de wereld Joop Zwart, de geheimzinnigsre man van Nederland
025924: CORNELL, T. ; MATTHEWS, J. - Atlas du monde romain
025928: CORNET, JOSEPH-AURELIEN - Zaïre Volken / Kunst / Cultuur
024060: CORNILLIE, PATRICK ; VERHELST, LUC - Levenslied monografia Jules Missine
022935: CORNILLIE, PATRICK - Stapvoets verkeer
002145: CORNISH,KIMBERLEY - Een joodse jongen Over de ontmoeting tussen Hitler en Wittgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen
022659: CORSMIT, WARD - Ongewoon reisjournaal in de geest en de voetsporen van Ernest van der Hallen
016953: CORSMIT, WARD - Hadewijchse mijmeringen voor deze tijd
006720: CORSMIT,WARD - Hadewijch Een Diets-Middeleeuws model van creatief christendom
025536: CORSMIT, WARD - Hadewijch Een Diets-Middeleeuws model van creatief christendom
015030: BRANDT CORSTIUS, J.C. ; JONCKHEERE, KAREL - De literatuur van de Nederlanden in de moderne tijd
025894: CORTENS, THEOLYN - De verborgen magie van engelen
023414: CORTI, EGON CAESAR CONTE - Elisabeth " Die seltsame Frau"
019749: CORTI, JOSÉ - Souvenirs désordonnés ( ...-1965)
024566: COSTELLE, DANIEL - Prisonniers nazis en Amérique
013469: COSTER, DIRK - Het tweede boek der marginalia
025835: DE COSTER, CHARLES - De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak
000734: DE COSTER,CHARLES - Smedje Smee
023081: DE COSTER, CHARLES - Tijl Uilenspiegel zijn legende, alsmede de heldhaftige, koddige en roemruchte avonturen door hem en Lamme Goedzak beleefd in Vlaanderenland en elders
024243: DE COSTER, CHARLES - De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak naverteld door André Scheurs
005300: DE COSTER,CHARLES - De legende en de heldhaftige,vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders
017003: COSYN, MAURICE - Ourthe-Vallei La Roche - Houffalize Ourthe-Wandelweg Wandelweg der Bronnen Woud van St. Hubert
017005: COSYN, MAURICE - La Haute Ardenne Saint-Hubert - Bastogne- Libramont - Poix - Lavacherie - Champlon - Grupont
006279: COTTENJÉ,MIREILLE - 13 mannen van tafel
003767: COTTENJÉ,MIREILLE - Wisselspoor
003468: COTTENJÉ,MIREILLE - De verkeerde minnaar
003470: COTTENJÉ,MIREILLE - Lava
009541: COTTENJÉ,MIREILLE - Muren doorbreken
023825: COTTERELL, ARTHUR - China De cultuurgeschiedenis voor, tijdens en na het keizerrijk
002405: COUDENYS,WIM - Leven voor de tsaar Russische ballingen,samenzweerders en collaborateurs in België
022832: ELIADE ; COULIANO - Wereldreligies in kaart gebracht
011569: COUPERUS, LOUIS - Tussen Alexandrië en Londen
000063: COUPERUS,LOUIS - Antiek Toerisme
000064: COUPERUS,LOUIS - Orchideeen
000068: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen
000372: COUPERUS, LOUIS - De zwaluwen neër gestreken...
000373: COUPERUS, LOUIS - Williswinde
000374: COUPERUS, LOUIS - De ode
000069: COUPERUS, LOUIS - Reis-impressies
021553: COUPERUS, LOUIS - Aan den weg der vreugde
022026: COUPERUS, LOUIS - Verzamelde Werken VIII Herakles - Verhalen en dagboekbladen - Uit blanke steden - Oonder blauwe lucht
022027: COUPERUS, LOUIS - Verzamelde Werken IX Lucrezia - De ongelukkige - Legenden en portretten
025383: COURTENS, ANDRÉ - Romaanse kunst in België
025916: COURTINE, ROBERT J. - Larousse gastronomique
008829: COUTIN,ANDRÉ - La vie du Christ après sa mort
000888: COWLES,VIRGINIA - Zoon van Victoria Edward VII en zijn kring
013532: RONSE DE CRAENE, HUBERT - Ieper, mei 1940 Het oorlogsdagboek van burgemeester Jan Van der Ghote
010147: CRAENEN,G. ; DEWACHTER,W. - De Belgische Grondwet La Constitution Belge De tekst van de grondwet van 17 februari 1994 en het werk van de Constituante 1991-1994 Nederlandse en Franse teksten
003222: CRAEYBECKX,LODE - De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur
024448: CRAHAY, BARON ALBERT - Hasards de l' Histoire si certains hommes avaient été entendus...
020522: CRAIG, GORDON A. - Uber die Deutschen
015149: CRAKER, CHRIS - Kijk op jazz Een handige gids voor wie wil genieten van jazzmuziek
007800: SHAVER-CRANDELL,ANNIE - Kennismaking met middeleeuwse kunst
025440: SHAVER-CRANDELL,ANNIE - Kennismaking met middeleeuwse kunst
015111: CRANSHOFF, WERNER (SAMENST.) - Pijn en puin verdwenen jonge Vlaamse estetische poëzie
013842: DE CRAVIGNAC, RENAUD - Le livre des lignages Dupré- Duprez - Duprey - Duprez- Deprez- Depret - Deprat - Depraz de France et de Belgique et Le guide pratique de généalogie
025705: CREASEY, MALCOLM - Alles over rotsklimmen
022918: DE CRÉE, MARLEEN - Tussen boog en snaar
009942: CREMONA,ITALO - De wereld van de Jugendstil
023426: DE CRESCENZO, LUCIANO - Aldus sprak Bellavista
006001: CRESPELLE,JEAN-PAUL - Modigliant Seine Frauen,seine Freunde,sein Werk
018070: CREVE, WIES - Jaarboek 1998 I. Dr.Julius Persyn II.De Safarkesmarkt op het Dr. J.Persynplein
023878: CREVITS, ROGIER - Menschen van te lande Over leven en werken tussen Diksmuide en Kortemark 1840-1940
013110: CRIEL,DIRK - De das in Vlaanderen En verhaal in zwart en wit
009636: DE CRITS,FRANK (RED.) - Brussel en het fin-de -siècle 100 jaar Van Nu en Straks
008196: CROMPVOETS,HERMAN - Veenderijterminologie in Nederland en nederlandstalig België
000816: CRONE,FRANS - Het Utrecht van C.C.S.Crone Vijf wandelingen
007297: CRONE,C.C.S. (VERZ. EN INL.) - De vroolijke dichtkunst Humor en ironie uit de Nederlandsche poëzie
016269: DE CROO, HERMAN - De wereld volgens Herman De Croo
010459: CROSS,MILTON ; EWEN,DAVID - Encyclopédie des grands compositeurs
024380: CROUQUET, ROGER - L' actualité d' hier
016644: CROUQUET, ROGER - Le procès de Nuremberg Les criminels nazis devant leurs juges premier volume
024680: VANDER CRUYSEN, YVES - Récits de guerre en Brabant wallon
025409: VAN DER CRUYSSE, DIRK - Madame Palatine, princesse européenne
015178: VAN DER CRUYSSEN, HUGO (SAMENST.) - Gedachten van Filip de Pillecyn
006662: CUN,BEI - Mazhuo's Liefde
014473: CUNEO, ANNE - De loop van een rivier Het leven en de soms geheime avonturen van Francis Tregian,edelman en musicus
012911: LE CUNFF,LOUIS - Cuisine et gastronomie de Bretagne
006574: CUNLIFFE,MARCUS - Amerika schrijft Een overzicht van de voornaamste richtingen en figuren uit de Amerikaanse literatuurgeschiedenis vanaf het koloniale tijdperk tot heden
025507: CUNNINGHAM, SCOTT - Wegwijs in Wicca
025996: CÜPPERS, HEINZ E.A. - La civilisation romane de la Moselle à la Sarre
010959: CUWART,FL. (THEO VONCK) - 60 vlaamse figuren flitsen voorbij...
010958: CUWART,F. (THEO VONCK) - Vlaamse cocktail II
008333: CUYPERS,PETER - Op kot in Leuven Het dagelijks studentenleven tussen 1945 en 1980
005685: VERSCHAEVE CYRIEL - Verzameld Werk 8 delen
023799: AICHELE, D.EN R.; SCHWEGLER, H.EN A. - Welke boom is dat ?
021935: DAALDER, D.L. (NAVERTELD DOOR) - De historie van de vier heemskinderen
013811: DAAMEN, JOANNES ; SNIJDERS, DONAAT - Lodewijk Plessers 1862-1915 Limburger,flamingant,leider,dichter,journalist,bezieler
011343: DACQUIN,HEDWIG - Lang leve onze gesneuvelden Humor en ernst in de Brugse politiek en journalistiek
025769: VAN DAELE, HENRI ; DUSAR, LUTGART - Felix de Boeck
022294: VAN DAELE, HENRI - Jan Praet van rebel tot rover
024539: VAN DAELE, HENRI - Toen mijn grootvader klein was
025930: VAN DAELE, HENRI - Toen mijn grootvader klein was
011248: VAN DAELE,ADIEL - Register op Vlaanderen,voorheen West-Vlaanderen 1952-1987
022162: VAN DAELE, RIK E.A. - Reynaert bloemleest Tiecelijn Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn
006682: VAN DAELE,HENK - 150 jaar stedelijk onderwijs te Antwerpen 1819-1969
021554: DAEM, GEERTRUI - Boniface
025263: DAEM, MARCEL - Votiefschilderijen en mirakelboek van Kapelletje Schreiboom te gent
020300: DAEM, MARCEL - Votiefschilderijen en mirakelboek van Kapelletje Schreiboom te Gent
012117: DAEMS,LUC (SAMENST.) - Vlaanderen 202-203 Een kwartet van prozaschrijvers : Rose Gronon,Paul Lebeau, Valère Depauw en Maria Rosseels
009910: DAEMS,BOB ; D' URSEL,BAUDOUIN - Tussen salon en strijdtoneel De militaire carrières van de hertogen van Ursel (1665-1804)
007826: DAEMS,LUC - Jaak Stervelynck
025097: DAEMS, LUC - Vlaanderen 273 Gerard Walschap
025041: DAEMS, LUC - Vlaanderen 2002-2003 Een kwartet van prozaschrijvers : Rose Gronon, Paul Lebeau, Valère Depauw en Maria Rosseels
012532: DAGERMAN,STIG - De dömdas ö
006539: DAISNE,JOHAN - Zuster Charon een verhaal voor kerst
015197: DAISNE, JOHAN - Venezy of Het eiland in de Stille Zuidzee
019031: DAISNE, JOHAN - Zuster Sharon een verhaal voor Kerst
021216: DAISNE, JOHAN - De vier heilsgeliefden
021218: DAISNE, JOHAN - Met zeven aan tafel
013291: DAISNE, JOHAN - Zes domino's voor vrouwen
000325: DAISNE,JOHAN - De neusvleugel der muze Een roman van de film
002763: DAISNE,JOHAN - Het geluk/luisterspel Wat is magisch-realisme essay
010902: DAISNE,JOHAN - De nacht komt gauw genoeg Gedichten
007375: DALEMANS,RENÉ - Jean Timmermans
023386: VAN DALEN, DORRIT - Tsjaad
025960: DALI, SALVADOR - Mijn leven als genie
015262: DALLE, GODGAF - Gids voor Veurne-Ambacht
018810: VAN DAM, C.F.; ELIAS, E. - Spiegel van staten en steden
006758: DAMEN,JOHN - Kijk op Den Bosch
016780: VAN DAMME, FERNAND - Van Oost naar West De memoires dokter Fernand Van Damme
025193: VAN DAMME, FERNAND - Van Ooost naar West De memoires dokter Fernand Van Damme
016121: VAN DAMME, CLAIRE ; TODTS, HERWIG - Marcel Maeyer
003098: DANCKAERT,L. - Belgica in orbe Les Belges et le monde
013809: DANGIN, MARK - Boven adem
016815: DANGIN, MARK - Mijn nieuwe wereld
017500: DANGIN, MARK - Ik had hen allen hartelijk lief
025218: VON DÄNIKEN, ERICH - Waren de goden kosmonauten ?
023326: VON DÄNIKEN, ERICH - Goud der goden Sporen uit het heelal
023364: DANINOS, PIERRE - La galerie des glaces ou Les caractères de notre temps
009489: DANNEELS,GODFRIED - De menslievendheid van God Gesprekken met Gwendoline Jarczyk
020341: DANSAERT, G. - Nouvel armorial belge ancien et moderne précédé de L' art héraldique et ses diverses applications
022689: DANSERCOER, DIXIOE - Antarctica - Arctica
015347: VAN DANTZIG, EMMY - Ik wil schrijver worden 13 schrijvers over hun debuut
006014: ANDERSON-DARGATZ,GAIL - De genezende kracht van bliksem
015150: DAUMAS, FRANÇOIS - La civilisation de l' Egypte pharaonique
020196: DAVENPORT, WILLIAM - Art Treasures in the West
015733: DAVIDSON, ROBYN - Onder nomaden in India
021066: DAVIDSON, BASIL - Urzeit und Geschichte Afrikas
020954: DAVIDSON, JANE P. - The Witch in Northern European Art, 1470-1750
023114: DAWYNDT, ALBERT - De Rosten De Veurnse Uilenspiegel
023285: DAWYNDT, ALBERT - De herbergen uit de jaren twintig deel 1
008690: DAXHELET,MARIE JOSÈPHE - Les moustaches de Charlemagne La vie quotidienne en Belgique à l' époque carolingienne 750-843
023804: DAZY, RENÉ - Fusillez ces chiens enragés... Le génocide des trotskistes
022260: DEBAEKE, SIEGFRIED - Hitler Soldaat in de Westhoek
009908: DEBAEKE,SIEGFRIED - Bij ons in West-Vlaanderen Hoe onze grootouders leefden en werkten Souvenirboek met unieke prentkaarten
024496: DEBAENE, LUC. - De Nederlandse volksboeken Onstaan en geschiedenis van de nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540
022204: DEBAERE, MAURITS - Pastoor Jules Leroy
021573: DEBERSAQUES, ERIC E.A. - Lendelede heden en verleden kijkboek
007190: DEBOUTTE,A.E.A. - Sint Lutgart Patrones van Vlaanderen
013441: DEBRABANDERE, FRANS - Van voornaam tot achternaam Een bundel radiopraatjes over doopnamen en de familienamen die eruit groeiden
018967: DEBRABANDERE, F. - Kortrijkse persoonsnamen omstreeks 1400
022425: DEBRABANDERE, PAUL - Kortrijkse gevels van de XVIde eeuw tot het Empire
022416: DEBRABANDERE, FRANS - Het Kortrijkse dialekt De radiolezingen van wijlen Dr.Jan Soete,
025940: DEBRABANDERE, PAUL - Kortrijk 1945-1955
025280: DEBRABANDERE, FRANS - Van voornaam tot achternaam Een bundel radiopraatjes over doopnamen en de familienamen die eruit groeiden
020571: DEBROT, COLA - Verzameld werk 2 Gedichten
020572: DEBROT, COLA - Verzameld werk 1 Over Antilliaanse cultuur
004250: DEBRUYNE,JACOB - Boetprocessie Veurne 350 jaar Sodaliteit
017174: DEBRUYNE, JOHAN - Daniël Van Hecke
017868: DECAESSTECKER, STEVEN E.A. - Variétés Een feestelijke blik op het accordeon 1850-1950
024480: DECAN, RIK - Wie is wie in Vlaanderen 2000-2002 Biografische encyclopedie
003624: DECAN,RIK - Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993 Biografische encyclopedie
024610: (CLAUS, HUGO), DECAVELE, JOHAN (RED.) - Hugo Claus 65
024353: DECEUNINCK, ROGER - Roland Brat
015906: DE DECKER, KAREL (SAMENST.) - Vlaanderen 201 Alfred Ost
013974: DE DECKER, JACQUES - Brieven uit mijn auto
011427: DECKERS,HERMAN - De Pelgrimtentoonstelling
024497: DECKERS, CARL - Maria door Vlaanderen gedragen
025531: DECKERS, JOB ; COENEN, LUC - Lierke Plezierke Jaarboek 2008
020496: DECKERT, HELMUT - Maya Handschrift der Sächsischen Landesbibliothek Dresden Codex Dresdensis Geschichte und Bibliographie
007788: DECLERCK,RICHARD - 20 Jaar politieke en culturele zwerftochten
016345: DECLERCK, RICHARD - Mijn vriend Achiel lezing
001669: DECLERCK,PETER (BEWERKING) - 't Is oorlog,pastoor! Het oorlogsdagboek van pastoor Edmond Denys uit Klerken,1914
011188: DECLERCQ,MARC - Clos St-Denis De chef en zijn familie
014157: DECLERCQ, RAF ; RONDAS, JOS - Lucrèce Vanbillemont terechtgesteld in Brugge 9 februari 1946
024170: DECLERCQ, HANS - Een filosofie van de fiets Londense notities
021030: DECLERCQ, MARC - De Oude Belgen in de keuken
024289: DECONINCK, NOEL - Le Renaisis pendant la seconde guerre mondiale premier volume (1940-1943)
000006: DECORTE,BERT - Het Leven Van Lazarillo De Tormes
004752: DECORTE,BERT - Lazarillo de Tormes schelme,roman naar het Spaans bewerkt
025799: DECORTE, JOS - De uitgelezen Plato
024883: DECUYPERE, YVES E.A. - Merkwaardige bomen in Vlaanderen
016648: DECUYPERE, YVES E.A. - Merkwaardige Bomen in Vlaanderen
022444: DEELDER, J.A. - Deelder lacht
019747: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens
018302: DEELEN, M.E. E.A. - Dirk Langendijk (1748-1805) tekenaar tussen kruitdamp en vaderlands gevoel
017234: DEFLO, LIONEL - Johny Van Tegenbos
013986: DEFLO, LIONEL - Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen Een dokumentaire bloemlezing
025650: DEFLO, LIONEL - Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen Een dokumentaire bloemlezing
009437: DEFOE,DANIEL - Geluk en ongeluk van Moll Flanders
025865: DEFOORT, ANTOON - Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen deel 2
004349: DEFOORT,ERIC - Het klauwen van de historicus
001965: DEFOORT,ERIC - Al mijn illusies bloeien
010129: DEFORGES,RÉGINE - De blauwe fiets trilogie De blauwe fiets - Dagelijks verraad - De duivelse lach
022636: DEFOSSE, MARCEL ; VAN SETERS, FRITS - Het schaakspel Handleiding voor den beginneling
025032: DEFOUR, ROGER - Het leven is mooi Groot citatenboek voor elke dag
012418: DEFOUR,ROGER (SAMENST.) - Het leven is mooi Groot citatenbek voor elke dag Duizenden citaten en wijsheden
004845: DEFRESNE,A. - Professor Kasper
006927: DEGELIN,EMILE - De koning van de Kuba of De zwarte bijbel
014696: DEGEZELLE, LUCIEN ; VLIEGHE, ROGER - Bolderslatijn
022847: DEGRANDE, VALENTIN - Waar men gaat langs West-Vlaamse wegen... Statistische en volkshistorische synthese van de weg- en veldkapellen in West-Vlaanderen
024271: DEGRANDE, VALENTIN - Assebroek 1914-1918 Hey leven zoals het was tijdens vier jaar Duitse bezetting
010678: DEGROOTE,KOENRAAD - De geschiedenis van het Wakkens muziekleven
011348: DEHAENE,JEAN-LUC - Er is nog leven na de 16
019403: DEHAENE, JEAN-LUC - Memoires
023897: DEHULLU, GINO ; DUTRY, BJORN - Kunstpatrimonium Stad Roeselare Een inventarisatie van het kunstpatrimonium in het Roeselaarse stadhuis en straatbeeld
002037: DEHULSTER,GUSTAAF E.A. - Brugge Belfort en Beiaard
010122: DEKKER,RUDOLF ; VAN DE POL,LOTTE - Vrouwen in mannenkleren De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500-1800
008307: HAENTJENS DEKKER,R.W. - Zwitserland Land Volk Cultuur
006104: DEKKERS,MIDAS - Lief dier Over bestialiteit
007928: DELACOMPTÉE,JEAN-MICHEL - Je ne serai peintre que pour elle
010831: DELAIVE,O.E.A. - Turngeschiedenis Beknopt overzicht der gymnastiek door de tijden heen Levensbescgrijving der beduidendste mannen op dat gebied
004218: DELASANTA,RODNEY - The epic voice
025971: DELATHUY, A.M. - E.D.Morel tegen Leoplod II en de Kongostaat
018260: DELBAERE, JOZEF ; VAN TIEGHEM, RAPHAËL - Muziek en muzikanten te Rumbeke Geschiedenis van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia
025632: DELCART, ANDRÉ - Mosterd een culinaire en historische ontdekkingstocht
014222: DELCHEVALERIE, CHARLES - Adrien de Witte
003200: DELEN,A.J.J. - Oude vlaamsche graphiek Studies en aanteekeningen
017394: DELEPINNE, BERTHE - Histoire d' une maison bruxelloise 1315-1949
012178: DELERM,PHILIPPE - Het vermoorde middagdutje
025592: DELEU, JOZEF - Groot Verzenboek Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood
007087: DELEU,JOZEF - The Low Countries Arts and Society in Flanders and the Netherlands A Yearbook 1997-98
014035: DELEU, JOZEF - De pleinvrees der kanunniken negen redevoeringen
016870: DELEU, JOZEF - Vivre la frontière Prose et poésie
023697: DELEU, JOZEF E.A. - J' emprunte ton ciel dans mes mots
022408: DELEU, JOEZF - Frans Vlaanderen
022753: DELEU, JOZEF - Groot verzenboek 555 gedichten over leven, liefde en dood
024082: DELEU, JOZEF - Gezangen uit het achterland in de maat van zeven
020329: DELEU, JOZEF - Lettres à l' autre rive
006457: DELEU,JOZEF E.A. - Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 2 delen
007086: DELEU,JOZEF - The Low Countries Arts and Society in Flanders and the Netherlands A Yearbook 1995-96
007085: DELEU,JOZEF - The Low Countries Arts and Society in Flanders and the Netherlands A Yearbook 1998-99
000670: DELFOS,DR LEO - Verkenningen door onze geschiedenis
020178: VAN DELFT, A.J.A.C. - Spin - en weversliedjes Oud & nieuw
016947: DELLART, ANNE - Tarot
012184: DELLART,ANNE - Krishna of schrijven op de leegte
006548: DELLART,ANNE - De mistgrens
007770: DELMARCEL,GUY ; DUVERGER,ERIK - Brugge en de tapijtkunst
016977: DELMARCEL, GUY E.A. - Gouden weefsels Vlaamse Wandtapijten van de Spaanse Kroon
017434: DELMOTTE, ALAIN - Frans Deschoemaeker
001062: DELOOF,JAN - De tijd is veel veranderd Eenkroniek over honderd jaar in en om Bekaert te Zwevegem

Next 1000 books from Boekhandel Luc Vanhaverbeke

6/1