Boekhandel Luc Vanhaverbeke
Kerkstraat 22a, 8340 Damme, België [+32] (0)475 701611            Email: lucvanhaverbeke@skynet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
019416: - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. Opstellen aangeboden aan Professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat
007129: - 75 jaar luchtvaart 1909 Antwerpen 1984
028544: - Mademoiselle Javotte ouvrage moral écrit par elle-meme et publié par une de ses amies
014669: - Katse nachten
008998: - West-Vlaanderen 57 Vlamingen tussen Kadzand en Brugge
020804: - Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas deel 73 1e en 2e aflevering samen
024747: - Singfibel für Soldaten Das Singen auf dem Marsch und in der Runde
006628: - Eros en vruchtbaarheid in de kunst
025532: - Desiré Mergaert Retrospectieve
021879: - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog 3 delen
025278: - De Guldensporenslag
007891: - Mobiele fresco's van het Noorden Wandtapijten uit onze gewesten,16de-20ste eeuw
011691: - De kruisweg van Frank Brangwyn
013984: - De aloude heerlijkheid Wommelgem Bijdragen tot de geschiedenis van Wommelgem
022440: - Louis Gueuning 70 1898-5.III -1968 Liber Amicorum
009091: - Devotieboekje over het H.Bloed te Voormezele met de teksten van 1664
027400: - " Zwartboek " Verhaeghen
028111: - Album Zotique 2 tomes
026951: - Kant uit Brugse kerken en kloosters
025131: - Curiosa album no 6 400 documents érotiques et rares
027203: - Maatstaf nr 9 / 10 1990 Over de biografie
025408: - Musée Magritte / Magritte museum
020899: - Van oude naar moderne kant Internationale tentoonstelling
020372: - Vlaanderen 256 Licht in de middeleeuwen Kerstening in wrstelijk Vlaanderen
025149: - Vlaanderen 198 Vijf europese kathedralen
028107: - De interieurbijbel
022101: - Dictionnaire Quillet de la langue française 4 tomes
025277: - van der loo De poëtische surrealist
027099: - Une Loge révèle Franc-Maçonnerie ou initiation ?
014339: - Poëtisch bericht Honderd gedichten uit " Vlaanderen" Vlaanderen nr 250
015031: - Bzzlletin nr 70 L.-F. Céline
028015: - Cyriel Buysse 1859-1932 album samengesteld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden
024602: (CLAUS HUGO) - De laatste van mijn demonen Voor Hugo Claus
027950: - I Tjing Het boek der veranderingen
027889: (ELSSCHOT, WILLEM) - Spreken over Elsschot 15 jaar tafelspeeches
012970: - Vlaanderen 185 Actuele vlaamse dichters deel 1
025119: - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
020645: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XLI
026274: - Brugge garnizoensstad
007213: - De Leiegouw Jg.1982 afl. 1
028259: - Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem Jaarboek 1997
025340: - Van den vos reynaerde naar het Comburgse handschrift vertaald door Walter Verniers
020636: - Danzig 1939 : Schätze einer zestörten Gemeinde
028584: - Ma vie de garçon ou Les Fiats se Gestes du vicomte Nantel
026093: - Scenario du Pas de l' Arbre d' Or Fetes inaugurales des ports de Bruges 24-28 juillet 1907
023764: - De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster
017978: - Liber amicorum Julia Tulkens
000592: - van der loo De poëtische surrealist
011218: (GEZELLE,GUIDO) - Vlaanderen 274 Guido Gezelle
004128: - Vlaanderen 214 De Brugse Edelsmeedkunst
027817: - Lieven Debrabandere
025465: - Jaarboek I 1975
024872: - Paaseiland : een raadsel ?
028716: - Collectie John Bel
028105: - The complete reprint of Exotique The first 36 issues 1951-1957 3 volumes
026575: - Le couvent anglais Bruges Guide à l' exposition Jan van Ruusbroec - Thomas More- Guido Gezelle
025308: - Isidoor Teirlinck album Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tactigsten verjaardag 2 januari 1931
025886: - Tentoonstellingscatalogus Kerkschatten uit Oudenburg
007515: - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel
006679: - The War in Pictures 6 volumes
018641: - 't Beertje Volkskundige almanak 1992
011938: - Arsbroek kring : Hervé Stalpaert 1985 Jaarboek 2
027201: - Fascination Le musée secret de l' érotisme album no 3
028483: - Richard Celis Sporen trekken
026763: - Dictionnaire des femmes
009753: - Albrecht Dürer Keuze uit het gegraveerd werk uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
025318: - Felix Timmermans leeft voort ! ... Na tien jaar
007651: - Album Joseph Delbaere
024979: - Vlaanderen 216 Sint-Arnoldusnummer 1087-1987
028620: - Hoe Vlaams mag uw Nederlands zijn? 1000 Belgisch- Nederlandse woorden
010833: - Dimensie Willem M.Roggeman nummer
004115: - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck
028509: - 175 jaar Universiteit Gent Ghent University 1817-1992 Een verhaal in beeld A Story in Pictures
020358: - Rubens and his World Bijdragen - Etudes - Studies - Beiträge opgedragen aan Prof.Dr.Ir.R.-A. d' Hulst
011243: - Van kappen,koven en kelen Volksklederdrachten uit de Zuiderkempen
024815: - Tot edelsteen verheven
022966: - Het Journaal van Bontekoe hertaald door Thomas Rosenboom
026568: - Le Siècle d' Or de la miniature flamande Le mécénat de Philippe le Bon
027101: - Het symbolisme in Europa
028547: - Julie philosophe ou Le Bon Patriote tome premier
025204: - Album Antoon Viaene
024291: - Het koninklijk gezelschap De Witte Beer jubileert 1932-1967
019413: (BOON,LOUIS PAUL) - Het voortplantingsoffensief of De hele wereld kijkt toe door Frans De Bruyn, Marc Andries e.v.a
018081: - De Franse Nederlanden Les Pays-Bas Français Jaarboek 1987
018805: - Gezelliana Hulde-album voor Prof.Dr. Jan Persyn
021493: - Egypte's glorie Meesterwerken van het Brooklyn Museum
003724: - Het volksboek van Ulenspieghel Naar de oudste,bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw
028542: - Correspondance d' Eulalie ou tableau du Libertinage de Paris
022006: - Stad Mechelen 500 jaar Grote Raad Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel
011220: (STREUVELS,STIJN) - Vlaanderen 251 Stijn Streuvels
028213: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 5
007442: - Vlaanderen nr 278 Funeraire kunst
011221: - Vlaanderen 156 Rubens in de Vlaamse kerken
006848: - Het leuke leven van Tijl Uilenspiegel
026813: - Le Collège d' Europe à Bruges Ses origines
019848: - Joris van Severen zijn persoon - zijn gedachten - zijn invloed- zijn werk Jaarboek 5
028125: - Erotische kunst uit China Chinese prenten en poëzie gewijd aan de kunst van de liefde
021893: - Retrospektieve tentoonstelling Juliaan De Vriendt
019654: - Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830
018996: - Picasso originele etsen, lithografieën en linoleumsneden 1927-1967
028548: - Le Canapé couleur de feu suivi de La belle sans chemise ou Eve ressuscitée
010972: - Le patrimoine monumental de la Belgique volume 3 Province de Liége Arrondissement de Liége Ville de Liège
023637: - Het boek in Vlaanderen 1953
023982: - Rétrospective Magritte
021659: (BOON,LOUIS PAUL) - Boelvaar poef sept. 2006, jaargang 6, dubbelnummer 2/3 De Tweede Wereldoorlog in de Vlaamse literatuur
012529: - Remi van Duyn 1910-1982 portret van een Vlaming
028920: - Curiosa no 2 400 documents érotiques et rares
001331: - Herdenkings-album Alfons De Cock 1850-1921
019401: - Oosterse wijsheid voor de westerse mens
006705: - Légende de la vierge de Münster
025183: - Kosmos Groot Citaten Boek 12000 citaten, spreuken en gezegden
025788: - Frans Van Cauwelaert Vriendenboek bij zijn zeventigste verjaardag
010170: - Historie van het Zoute-kerkje 1925-1975
028543: - Les cannevas de La Paris mémoires pour servir à l' histoire de l' Hotel du Roule
009477: - Proffesor Dr. Carlos Hooft 1910-1980 Levenschets , getuigenissen , uitstralingen
009728: - Religieuze thematiek van Ensor tot nu
011230: - Vlaanderen 213 Constant Permeke
026447: - Het levensverhaal van de familie Crevits
001465: - De Guldensporenslag
001546: - Jaarboek I 1975
010675: (CLAUS, HUGO) - Watou '94 ( beeldende kunstenaars rond de dichter) Hugo Claus
027530: - map Valerius de Saedeleer
004290: - De Leiegouw juni 1983
012764: ONDER GULDEN VLEUGELS SINT-MICHIELSKOLLEGE BRASSCHAAT 1931-1981 -
007370: - Sint-Jacobs erfgoed Catalogus
018311: - Apostolorum Limina
006268: - Michelangelo Genie en wereld
023693: - Godelieve van Gistel De 'Vita Godeliph' van de monnik Drogo '1084)
012233: - Een jubileumboekje Colibrant 1950-1975
025081: - Op de lippen van Herman Vanderpoorten
025172: - Het vroom en vrolijk leven van Pastoor Van Haecke
008373: - Baudelaire Genie en wereld
008385: - Jezus Genie en wereld
008513: - Mozart Genie en wereld
017322: - De Veldartilleriebatterij
009169: - Liber amicorum Herman Maes
013296: - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris 1899-1984 een postuum eresaluut
016919: - AeroAtlas Vlaams-Brabant en Brussel schaal 1 : 10 000
017738: - Correcte vertaling der Brusselse straatnamen Traduction correcte des noms de rues de Bruxelles
017205: - Een dag in het leven van Japan
017155: - 40 jaar Orde van den Prince
017317: - " Leef voor de eeuwigheid" Herinneringen aan E.H.Kanunnik Veys 1897-1993
017357: - Zwevezele 1000 jaar dorpsleven
026574: - Van middeleeuwen tot heden Bladeren door Brugse kunst en geschiedenis
017739: - Collectie John Bel
016412: - Zola Genie en wereld
011217: (CLAES,ERNEST) - Vlaanderen 107 Ernest Claes
016113: - Keur uit het werk van Karel van de Woestijne
018812: - Bouwen en leven te Antwerpen in de 16de eeuw
015093: - Julius Sabbe en de herleving van Brugge
021019: - Gustave De Smet Retrospectieve tentoonstelling
013477: - Hemingway Genie en wereld
024666: - Leie Sprokkels Jaarboek 2009-2010
004119: - Rogier van der Weyden Rogier de le Pasture Officiële schilder van de Stad Brussel Portretschilder aan het Hof van Bourgondië
007357: - Pervigilium veneris Een lentelied
016415: - Victor Hugo Genie en wereld
017022: - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge
020942: - Sint-Jozef te Brugge Vreugdegroet
006608: - Van Gogh Genie en wereld
023835: - Vogels in Vlaanderen Voorkomen en verspreiding
024245: - Anne Frank in the World - Le monde d' Anne Frank 1929-1945
014260: - Paaseiland : een raadsel ?
013699: - Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel
013875: - Vies de Femmes 1830-1980
010384: - Guillaume Michiels
003116: - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943
014346: - De Leiegouw Jg. XXVI, afl.2-3, juni 1984
016330: - Les Fastes du Gothique le siècle de Charles V
000049: - Briefwisseling tusschen Multatuli En G.L.Funke
018002: - Maria- Jaarkrans Mariale kunst uit Oost en West
025614: - Miscellanea Jozef Duverger Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden 2 delen
017391: - Harelbeke in pennebeeld pentekeningen : Noé Noppe aangepaste gedichten : André Velghe
017655: - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden 3 delen (= compleet)
017893: - Album gewijd aan Henri De Braekeleer en zijn werk
015168: - Proef van Nederduitsche letters en gothische initialen uit de XVde eeuw
017625: - Gedenkboek van het Eeuwfeest 1852-1952
028477: - Van den Vos Reynaerde hertaald door Karel Jonckheere
011262: (DENIJS,WILLEM) - Tweede omnibus van de gulle vlaamse lach
001582: - Ostendiana II Jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende-Kuststreek
010337: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 6
006647: - Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 1973
013326: - Kunstschatten uit China 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China
018642: - 't Beertje Volkskundige almanak 1995
020630: - Schlachten des Weltkrieges in Einzeldarstellungen bearbeitet und herausgegeben im Auftrage des Reichsarchivs Bände 20 und 21 Somme-Nord
023736: - Totum me libris dedo Festschrift zum 80. Geburtstag von Adolf Seebass
026064: - Sint-Jozef te Brugge Vreugdegroet
024993: - Herdenkings-Album Alfons De Cock 1850-1921
027178: - Russische verhalen
026272: - Guillaume Michiels
002052: - Julius Caesar Genie en wereld
026040: - Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876
016620: - Het Roelandslied Frans en Nederlands
023993: - Honoré Lagae 1863-1935 Sint-Eloois-Winkel Volkskunstenaar
007950: - Napoléon Bonaparte Souvenirs personnels
024978: - Huldeboek André Demedts
014533: - Louis XV Un moment de perfection de l' art français
026829: - De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster
006363: - 1914 ! Twintig jaar 1934 ? Anti-oorlogsgedenkboek
024955: - Aanwijzende fotografische inventaris van de drie rechterlijke kantons Brugge
024210: - Curiosa 400 documents érotiques et rares album no 6 , receuil des no 13,14,15
029137: - L' art deco en Europe Tendances décoratives dans les arts appliqués vers 1925
028306: - Hoogtij der middeleeuwen Portugese kunst 12de-15de eeuw
010336: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 1
025458: - Van Blindekens naar de Potterie Een eeuwenoude Brugse belofte
012558: - Male Burcht en abdij
022326: - Van Blindekens naar de Potterie Een eeuwenoude Brugse belofte
023200: - Mozart Genie en wereld
015057: - Bijbelse namen lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen
001822: - Richard Wagner
021897: - Het Gulden Vlies Vijf eeuwen kunst en geschiedenis
007412: - Van middeleeuwen tot heden Bladeren door Brugse kunst en geschiedenis
028132: - Forbidden Erotica The Rotenberg Collection
026280: - Energie voor Brugge Van Desclée-de Brouwer tot EBES
028813: - Antwerpen in de 20ste eeuw Van Belle Epoque tot Golden Sixties
011780: - Noorse kunst van de Vikings tot de XVIIIe eeuw
023254: - Mauriac Collection Génies et Réalités
020304: - Miscellanea F.Lyna
008516: - Schrijvers op Linkeroever 55 straten,8 gedichten, 8 verhalen
028209: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 6
007207: - Mauritshuis Dutch Painting of the Golden Age
028909: - Maatstaf themanummer reizen
026752: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen deel 18 na Stad Brugge Oudste kern
026451: - Dertiende biënale van de kleingrafiek (veel over Edgard Tytgat en Emmanuel De Ghendt)
006251: - Chopin Genie en wereld
028210: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 5
028211: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 7
028212: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 3
027037: - Eugène Verboeckhoven
010784: - Almanach des étudiants libéraux de l' Université de Gand 1914
026288: - Behoedzaam Omgaan Monumentenzorg in Brugge 1988 / 1993
027164: - Der Liebe Lust 1 Vier Erotische Bilderfolgen aus dem Biedermeier
001717: - Het vroom en vrolijk leven van Pastoor Van Haecke
001807: - Tea for 2 Theerituelen van over de hele wereld
010382: - Heemkundige kring Bos en Beverveld Jaarboek 1996
025372: - Vlaanderen speciale uitgave Anton van Wilderode
009676: - 40 Jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp
007186: - Album Archivaris Jos.De Smet
028885: - Het Beste Vogelboek
000472: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 23 - Marcellus Emants
000476: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 16 - Henriette Roland Holst
000531: - Jan van Goyen 1591656 Poet of the Dutch Landscape
000535: - Nederland in vroeger tijd Deel XXV Overijssel
000581: - Handschriften uit Diestse kerken en kloosters
017923: - Gedenkboek Pater Dr. D.A. Stracke S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag (12 december 1955) en de viering daarvan
021586: - Schilders van het landelijk leven in België Van realisme tot post-expressionisme
000663: - P.P.Rubens als boekillustrator
025907: - Beatrijs hertaald door Karel Jonckheere
027696: - Un été à la campagne Petite suite de scènes champetres
020642: - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks - deel XXXVII 1983
003455: - Verzamelde geschriften Frans Smekens
001569: - Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays Littérature Philosophie Musique Sciences 5 tomes
026431: - Handelingen van deGeschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde deel L
001734: - Waarheid en Leugen over het Oera Linda Boek
001770: - Maatstaf Brieven-special
001976: - L'exotisme au quotidien
001984: - Profiel van Mol
002065: - Ethnologia Flandrica 15 (1999)
002181: - De achterkant van de Ronde Tafel De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw
002332: - Jantje ging naar schole...De Lagere School in België van de middeleeuwen tot nu Bloemlezing
027344: - Tirade 300
008721: - Roger De Backer
002433: - De schone historie van Ridder Malegijs
025084: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Kanton Nevele 12 n 1
002531: - Fortunatus' beurs en wenshoedle
028952: - Van Gogh Genie en wereld
002799: - Nederlandsch Bibliografisch Woordenboek
002896: - Verzameling Alla en Bénédict Goldschmidt
018456: - Bagnols, début et fin de siècle
003080: - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica "De Fonteine" te Gent Jaarboek 1959
003143: - N.B.B. Antwerpen een gebouw- een eeuw
003211: - Valentijn en Ourson naar het oude volksboek vrij bewerkt
009731: - Le peintre Ernest Kockaert
003413: - Van Bruegel tot Rubens De Antwerpse schilderschool 1550-1650
003422: - In memoriam Cecile Voorkens
003457: - Olivier Vanneste & West-Vlaanderen
004430: - Germaine Rimbout Catalogue des dessins et des estampes conservés au Cabinet des Estampes
003701: - Vlaanderen nr 188 Anthonis de Roovere
003729: - Vlaanderen 103 Pieter Bruegel de Oude
003779: - Vlaanderen 238 Mozartnummer
003846: - Kunst uit Thailand
028127: - Sex in Smurfenland
004041: - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw
004067: - Vlaanderen 178 Gezelle-Rodenbach en de Westvalaamse school
004066: - Vlaanderen 181 Drie markante theatermanen Renaat Verheyen Lode Geysen Anton van de Velde
004126: - Vlaanderen 119 Kastelen in Vlaanderen
004125: - Vlaanderen 198 Vijf europese kathedralen
004124: - Vlaanderen 216 Sint-Arnoldusnummer 1087-1987
004184: - Geschenken aan het Keizerlijk Hof van Oostenrijk
028214: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 8
028215: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 4
028216: - Fascination Le Musée Secret de l' Erotisme album no 4
010995: - Lettres portugaises (attribuées à Guilleragues) suivies de La Princesse de Clèves (attribuée à Madame de La Fayette)
004334: - The Journal of Christopher Columbus
024704: - Beeldenboek Kortrijkse monumenten & standbeelden
028546: - Histoire de Mademoiselle Brion dite Comtesse de Launay
004739: - Vlaanderen 134 Hendrik Conscience
025999: - 75 jaar luchtvaart 1909 Antwerpen 1984
027567: - Muziekhandschriten van Sint^Goedele
007652: - Guldenmond Blije boodschappen uitgegeven door Den Gulden Engel
001573: - Album Antoon Viaene
007475: - Rond de Poldertorens 19e jaargang nrs 1-2-3-4
010672: - Beeld,Boek en Spel in de Volkskunde
008097: - De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik
000190: - Lode Baekelmans 1879-1965
024987: - De schone historie van Ridder Malegijs
028031: - Waanzin is vrouwelijk La folie au féminin Madness is Female Kunst van vrouwen in psychiatrie omstreeks 1900. De Prinzhorncollectie
006648: - Rogier Van Der Weyden Rogier de le Pasture Official painter to the city of Brussels.Portrait painter of the Burgundian Court
024182: - De mens Beeld en evenbeeld Europalia 89 Japan in Belgium
003565: - De mens Beeld en evenbeeld
008869: - Truwanten een toneeltekst uit handschrift- Van Hulthem
004560: - West-Vlaanderen 51 Boek en grafiek
006872: - Vincent Van Gogh speciale uitgave van " het cahier" ter gelegenheid van de tentoonstelling te Antwerpen mei-juni 1955
009860: - Trésors d' art de la Chine
010339: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 5
010338: - Lexicon van Westvlaamse schrijvers deel 3
009899: - Historische flitsen van Spel en Speelgoed
006708: - Robert Vandekerckhove
009727: - Piet Peere figuurtekeningen en etsen
008997: - West-Vlaanderen 5 Brugge kunststad in heden en verleden
028729: - Liber Amicorum voor Paul Kluwer
028899: - Maatstaf Erotie-Special
026025: - Male, burcht en abdij
017749: VAN DEN BERGHE F. E.A. - De Zwartzusters van Brugge, Diksmuide , Oostende , Veurne en Brazilië
028630: VAN GILS.WOUTER E.A. - Filosofie deel 4 De 20e ste eeuw : Sartre - Adorno - Foucault - Arendt
022573: AAFJES, BERTUS - Griekse kusten
027402: AAFJES, BERTUS - Een voetreis naar Rome
019674: AALDERS, GERARD - Berooid De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945
012211: VAN AALST,H. - Onder martieners en bietsers Een zwerversleven
025123: ABDOLAH, KADER - De Koning roman
027625: ABDOLAH, KADER - Kélilé en Demné
027806: ABDOLAH, KADER - De koe Een hervertelling van het klassieke Perzische meestewerk Kélilé en Demné
012155: ABDOLAH,KADER - Het huis van de moskee
028615: ABDOLAH, KADER - Het huis van de moskee
009662: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - Emiel Van den Abeele - een vechter-
027395: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - De kinderen van Hiram Vrijmetselarars en Vrijmetselarij
018661: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - De kinderen van Hiram Vrijmetdelaars en Vrijmetselarij
026227: VAN DEN ABEELE, ANDRIES ; CATRY, MICHAËL - Makelaars en handelaars Makelaars en handelaars van nering der makelaars naar kamer van koophandel in het XVIIde-eeuwse Brugge
028361: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - Les enfants d' Hiram Francs-maçons et franc-maçonnerie
025749: VAN DEN ABEELE, RAF ; D'HAESE, JAN - Gust De Smet
007020: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - Het Ridderlijk Gezelschap van de Witte Beer Steekspelen in Brugge tijdens de late Middeleeuwen
026338: VAN DEN ABEELE, ANDRIES - Emiel Van den Abeele een vechter
002524: VAN DEN ABEELE,ANDRIES - Epitaaf voor Dirk de Witte
010778: VAN DEN ABEELE,ANDRIES ; WEBSTER,CHRISTOPHER - Architect Robert D.Chantrell en de kathedraal van Brugge
019582: ABICHT, LUDO E.V.A. - Hoe Vlaams zijn de Vlamingen ? Over identiteit
009531: ABICHT,LUDO - Intelligente emotie
028142: ABICHT, LUDO - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden
024035: ABICHT, LUDO - Brood, rozen & utopie
020731: ABICHT, LUDO - Het lunapark en andere plekken autobiografisch materiaal
024927: ABICHT, LUDO - Het lunapark en andere plekken Autobiografisch materiaal
009795: ABISH,WALTER - Hoe Duits is het Wie Deutsch ist es
008948: ABOULELA,LEILA - De vertaalster
024117: ABSILLIS, KEVIN - Vechten tegen de bierkaai Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
022845: VAN ACKER, ACHILLE - Herinneringen Kinderjaren
025202: VAN ACKER, ACHIEL - Puntdichten en grafschriften
022934: VAN ACKER, ACHIEL - Puntdichten en grafschriften
026381: VAN ACKERE, J.E. - Renaissance, Barok en Rococo in Europa
011255: VAN ACKERE,J. - Kunstreizen van de Alpen tot de Main barok bekend en onbekend,restauratie en herwaardering
025286: VAN ACKERE, J. - Vlaanderen 199 De trap, variaties op een cultuurhistorisch thema
008777: VAN ACKERE,J. (SAMENST.) - Vlaanderen 199 De trap,variaties op een cultuurhistorisch thema
024878: VAN ACKERE, J. - Kunstreizen van de Alpen tot de Main
012116: VAN ACKERE,JULES (SAMENST.) - Vlaanderen 219 De Fontein
028711: ACKROYD, ERIC - Droomsymbolen en hun betekenis
017100: ACKROYD, ERIC - Encyclopedie van droomsymbolen Inleiding tot de droompsychologie - Dromen leren interpreteren en begrijpen - Meer dan 700 droombeelden van A tot Z
025768: ACX, FRANS - De ontstaansgeschiedenis van het Kanaal Roeselare-Leie Een analyse van een 19de eeuws besluitvormingsproces
025446: ADAMS, GERRY - Herinneringen
024246: ADAN, H.PH. - Le monde invisible dévoilé Révélations du microscope
021628: ADÉ,GEORGES P.P. - Vier gnomische poëzie
003629: ADÉ,GEORGES - Uit het schrijfboek van een japneus essays
021479: ADLER, LAURE - Marguerite Duras biografie
026066: ADRIANSENS, WILLY E.V.A. - Groen Brugge
021355: AERTS, J.F. ; VANGENECHTEN, K. - Nederlands-Latijns Lexicon
020317: AERTS, BERT - Ik koos de liefde
027147: AERTS, J. E.A. - Moderne encyclopedie der wereldliteratuur 9 delen
013355: AERTS, BERT ; DE MAN, JOS - Advokaat in nacht en nevel Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de nazi's
008338: AGACINSKI,SYLVIANE - Journal interrompu 24 janvier-25 mai 2002
026256: AGHION, I. E.A. - Héros et dieux de l' antiquité Guide iconographique
010816: AICHELE,D. - Wat bloeit daar ? Een gids voor het determineren van wilde bloemplanten van Nederland en Midden-Europa
028406: AICHELE, D. - Wat bloeit daar ? Wilde bloemplanten van Nederland en Midden-Europa
020065: AICHINGER, ILSE - Gratis advies Verschenkter Rat
025666: AICHINGER, ILSE - Naar de andere oever
009739: AJAR,EMILE - De luimen van koning Salomon
021142: AJTMATOV, TSINGIZ - De liefde van een vrachtrijder
028490: AJTMATOV, TSJINGIZ - Dzjamilja Een Kirgizisch verhaal
027028: VAN AKEN, PIET - Het begeren
024922: VAN AKEN, PIET - De Goddemaers
007131: VAN AKEN,PIET - De hoogtewerkers
028336: VAN AKEN, PIET - De falende God
028334: VAN AKEN, PIET - Het hart en de klok
011315: VAN AKEN,PIET - De Goddemaers verhalen
015579: VAN AKEN, PIET - De duivel vaart in ons
023119: VAN AKEN, PIET - Het begeren
027833: VIRMAUX, ALAIN ET ODETTE - La constellation surréaliste
006915: ALBAHARI,DAVID - Moederland
021525: ALBÉRÈS, R.M. - Sartre
013406: ALBERT, G. - 50 jaar liberalisme in Vlaanderen
011114: ALBERT,LAURENCE - Les Grands Saints Mystères,histoire,actualité
017640: ALBERTI, RAFAEL - Gedichten De zee, de engelen, de ballingschap
027886: ALBERTI, SANTAGO - Diccionari de la llengua catalana
011550: ALBERTS,A. - De zilveren kogel
028681: ALBERTS, A. - Romans en verhalen
029054: ALEXANDER, EBEN - Na dit leven Een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals
027536: ALEXANDER, JANE - Compleet handboek van de natuurlijke geneeswijzen
006330: ALEXANDRE,JEAN ; MENNE,GILBERT - Les Géants de Bruxelles accueillent les Géants de Belgique dans le Quartier Bruegel
029153: ALGOET, PETER - Vrijzinnig humanisme Een kennismaking & uitdieping
012776: ALIA,JOSETTE - Etoile bleue,chapeaux noirs Israël aujourd'hui
014256: ALLARD, DOMINIQUE (O.L.V.) - Terracotta's uit de 17de en 18de eeuw De verzameling Van Herck
014255: ALLARD, DOMINIQUE (O.L.V.) - Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw De verzameling Van Herck
021575: ALLEENE, CARLOS - Roger Raveel 'Een verschrikkelijk mooi leven' 2 delen
025481: ALLEMANN, FRITZ RENÉ ; V.BAHDER, XENIA - Catalonië Kunst en cultuur in Barcelona en wijde omgeving
027263: ALLEN, BENEDICT - Amazone Een reis naar het hart van de jungle
021061: ALLENDE, ISABEL - Het negende schrift van Maya
018579: ALLENDE, ISABEL - Zorro
028256: ALLENDE, ISABEL - Fortuna's dochter
025596: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
025574: ALLENDE, ISABEL - Liefde en schaduw
028929: ALLENDE, ISABEL - Paula
024714: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten
027071: ALLENDE, ISABEL - De som der dagen
013476: ALLENDE, ISABEL - Herinnering aan mijn Chili
011854: ALLEY,RONALD - Graham Sutherland
008248: ALMEIDA,GERMANO - Het testament van senhor Araujo Zinnenprikkelende zedenschets van de Kaapverdische eilanden
026648: ALPERS, SVETLANA - De kunst van het kijken Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw
009691: ALPERS,SVETLANA - De firma Rembrandt Schilder tussen handel en kunst
028271: VAN ALPHEN, JAN - Gegoten voor de eeuwigheid Bronzen meesterwerken uit Indië en de Himalaja in Belgische en Nederlandse collecties
001563: VAN ALTENA,ERNST - Reinaert de Vos de middeleeuwse satire hertaald door E. v.A.
026835: DE BORCHGRAVE D'ALTENA,GRAAF J. - Het St.-Joris-retabel van Jan Borman
001446: DE BORCHGRAVE D'ALTENA,GRAAF J. - Het St-Joris-retabel van Jan Borman
027197: ALTENA, PETER E.A. - Van Abélard tot de Zwaanridder Literaire en historische personages uit middeleeuwen en later tijd, met hun voortleven in de kunsten
022358: ALTER, ROBERT - Stendhal A Biography
026665: BARRAL I ALTET, XAVIER - Vroege middeleeuwen Van de late klassieke oudheid tot het jaar 1000
019565: ALVAREZ, JULIA - Een betere wereld
015958: AMADO, JORGE - Tocaia Grande Kroniek van een zondige stad
018903: VAN AMERONGEN, MARTIN : BREGSTEIN, PHILO - Willem Mengelberg tussen licht en donker
008772: VAN AMERONGEN,MARTIN - Uren met Jeanne In het spoor van de Maagd van Orléans
023674: AMIS, MARTIN - London Fields
013365: AMIS, KINGSLEY - De groene man
023480: AMIS, KINGSLEY - Vrouw en vijand
024473: VAN AMSTEL, G. - De zak met vlooien Oflag 67 M,Stalag 371 ontvluchtingen van nederlandse officieren uit krijgsgevangenschap 1942-1945
026944: AMUNDSEN, ROALD - De verovering van de Zuidpool 1910-1912
028545: CONFESSION DE MADEMOISELLE SAPHO LE SECTE DES ANANDRYNES -
013679: ANATI, EMMANUEL - La Préhistoire des Alpes Les Camuniens, aux racines de la civilisation européenne
012515: ANDERSEN,KURT - Eeuwwisseling
021416: ANDRÉ, ALAIN ; VERMOTE, MICHEL (EINDRED.) - Recht door zee Bijdragen tot de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide (tot 1940)
027882: ANDREAE, JOHANN VALENTIN - De Chymische Bruiloft van Chritian Rosencreutz anno 1459
002179: ANDRES,STEFAN - Wij zijn Utopia Een novelle
003462: ANDRIAN,LEOPOLD - De tuin van inzicht
008980: ANDRIESSE,CO - Verstoorde aarde
011491: ANDRIESSEN,PIETER - Van cithara tot toverfluit De Orfeusmythe in de muziek
026024: ANDRIESSEN, PIETER - Die van Muziken gheerne horen Muziek in Brugge 1200-1800
021991: ANDRIEUX, MAURICE - La vie quotidienne dans la Rome pontificale au XVIII e siècle
002677: ANDRZEJEWSKI,JERZY - As en diamant
017998: ANGERMILLE, KAREL - De Lotgevallen van een Activist Van Antwerpen naar Antwerpen ! 1914-1929
010134: ANGERMILLE,KAREL - De Lotgevallen van een Activist Van Antwerpen naar Antwerpen !
003761: LENOIR ANICET,JR - Hercule ou la Profitable Sagesse du Baron Puffart de la Calomelle
012401: ANKER,ROBERT - Een soort Engeland
016356: ANKUM, EDO - Eondom Afrika Een zeilreis met een jong gezin
020051: ANQUINET, GERRIT - Waterstaat gedichten
027372: ANRYS, HENRI - Congé pour mourir Les Belges dans la Royal Navy
024973: ANSTADT, MILO - De verdachte oorboog Autobiografische roman
007611: ANSTADT,MILO - Alles wat het geval is
002789: ANSTADT,MILO - De verdachte oorboog Autobiografische roman
012333: ANSTADT,MILO - Scheuren in de heksenketel Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan
027930: ANTEUNIS, MARCEL - Broeder Max 1903-1973 Schilder, tekenaar, houtsnijder
015911: ANTHIERENS, JOHAN E.A. - De Vlaamssche Kronijken
024936: ANTHIERENS, JOHAN - Het Belgische domdenken smaadschrift
026619: ANTHIERENS, JOHAN - De IJzertoren onze trots en onze schande
005397: ANTHIERENS,JOHAN - De Ijzertoren onze trots en onze schande
028139: ANTHIERENS, JEF - Tien jaar Vlaamse Televisie
000833: ANTHIERENS,JOHAN - Leve mij Niemands meester niemands knecht
015311: ANTHIERENS, JOHAN - Jacques Brel De passie en de pijn
026814: ANTONETTI, PIERRE - Het bruisende leven in Florence ten tijde van Dante
027787: LOBO ANTUNES, ANTONIO - De judaskus
024780: APOLLINAIRE, GUILLAUME - De mooiste van Guillaume Apollinaire
028684: ARAGON, LOUIS - De kut van Irène
029082: ARENDT, HANNAH - Eichmann in Jeruzalem De banaliteit van het kwaad
012345: ARENTS,PROSPER - Cervantes in het Nederlands Bibliografie
016549: ARETS, JOS - Heksen en duivels in de beide Limburgen
002895: ARGAN,GIULIO CARLO - L' Europe des Capitales 1600-1700
026644: ARISTOPHANES - De vrede in nederlandsche rijmen overgezet door H.M.Wertheim
026191: ARISTOPHANES - Acharniërs
011480: ARMSTRONG,KAREN - Jeruzalem Een geschiedenis van de Heilige Stad
026492: ARMSTRONG, JOHN - De filosofie van de schoonheid
027336: ARMSTRONG, KAREN - De strijd om God Een geschiedenis van het fundamentalisme
023312: ARNAL, JEAN - Les statues-menhirs, hommes et dieux
027808: ARNAUT, ROBERT - Albert Schweitzer L' homme au-delà de la renommée internationale Un médecin humaniste d' exception en Afrique-Equatoriale française
025938: ARNOLD, JEAN - Idesbald ons Baldje uit de Westhoek
006949: ARNOLD,PAUL - Esotérisme de Shakespeare
028538: ARNOLD, MARIE-MADELEINE ; STÉPHANY, PIERRE - Tien Belgische Nobelprijswinnaars
004844: ARNOLDI,FRANK - Met pijp en stift Handleiding voor de grimeerkunst
024155: ARON, JACQUES - Anthologie du Bauhaus
021289: ARON, PAUL ; GOTOVITCH, JOSÉ - Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique
003975: ARON,JACQUES - Le sionisme n'est pas le judaïsme Essai sur le destin d' Israël
027054: ARRIANUS, LUCIUS FLAVIUS - Alexander de Grote Het verhaal van zijn verovering van het Perzische Rijk
024528: ARTHUR, HELEN - Whisky Uisge Beatha Het levenswater
005768: ARTS,HERWIG - Waarom geloven in God ?
008289: ARTS,HERWIG - De wegen van het hart Over vriendschap
016638: BEN ARTZI - PELOSSOF, NOA - Tussen hoop en verdriet Het verhaal van de kleindochter van Jitschak Rabin
027733: POIVRE D' ARVOR, VÉRONIQUE - à Solenn
027731: POIVRE D' ARVOR, PATRICK - Tenir et se tenir Entretiens avec Nathalie Duplan et Valérie Raulin
028954: ASAERT, WILLEM ; DECLERCQ, MARC - De chefs van België De smaakmakers van de Belgische keuken
020390: ASAERT, J.E.V.A. - Recht heeft vele significatie Rechtshistorische opstellen van Prof.Dr.L.Th. Maes
025070: ASAERT, GUSTAAF (ED.) - Geschiedenis van volk en land van Beveren 5 delen
022927: ASAERT, GUSTAAF - De Antwerpse naties Zes eeuwen actief in stad en haven
005915: ASCHERSON,NEAL - De biografie van Leopold II De Koning nv
027639: ASCHERSON, NEAL - Zwarte Zee
025201: ASHE,ROSALIND - More Literary Houses
004717: ASHE,ROSALIND - More Literary Houses
019564: AL ASWANI, ALAA - Het Yacoubian
028062: ATTALI, JACQUES - Les Juifs, le Monde et l' Argent Histoire économique du peuple juif
025866: ATTWELL, DAVID - Het universum van J.M.Coetzee Oog in oog met de tijd
027356: AUDEN, W.H. ; MACNEICE, LOUIS - Lettres d' Islande (1936)
028153: VAN AUDENHAEGE, LEO - Van Küssnacht naar Argenteuil Drama's in het Belgisch koninghuis (1935-2002)
027459: VAN AUDENHAEGE, LEO - Van Küssnacht naar Argenteuil Drama's in het Belgisch koningshuis (1935-2002)
023988: VAN AUDENHAEGE, LEO - Van Küssnacht naar Argenteuil Drama's in het Belgisch koningshuis (1935-2002)
027340: AUDI, PAUL - Superioriteit van de ethiek Van Schopenhauer tot Wittgenstein
009369: AUGUSTIJN,CORNELIS - Erasmus
024842: AUSTEN, JANE - Emma
024051: AUSTER, PAUL - Lulu on the Bridge scénario suivi d' entretiens avec Rebecca Prime
006010: AUSTER,PAUL - Orakelnacht
025809: AUSTER, PAUL - Sunset Park
026847: DIVERSE AUTEURS - Brugge tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur jaargangen 1963-1963
026472: DIVERSE AUTEURS - Julius Sabbe en de herleving van Brugge
027149: AUWERA, FERNAND ; VAN CAUWENBERGH, GEORGE - Cultuurstad Antwerpen een gids voor iedereen
010303: AUWERA,FERNAND - The Child is Father of the Man Flemish Writers about their Parents
015956: AVENTIN, CHRISTINE - De geverfde duivel
024554: AVERMAETE, ROGER - Alice Frey
026409: AVERMAETE, ROGER - Rubens en zijn tijd
014842: AXELSSON, MAJGULL - Huis der nevelen
022337: AYÇOBERRY, PIERRE - La question nazie Les interprétations du national-socialisme 1922-1975
025537: AYER, A.J. - Hume
011379: AYGUESPARSE,ALBERT - Simon-la-bonté
027902: DE AZEVEDO, DOMINGOS - Grande Dicionario Portugues / fRANCES
014405: BAAIJENS, ARITA - Een regen van eeuwig vuur Kamelentochten door de Egyptische woestijn
028819: VAN DEN BAAR, A.H. - Russisch woordenboek Russisch - Nederlands
020935: BAART, A.G.H.A.; LOUAGE, J. (HOOFDRED.) - Culturele geschiedenis van Vlaanderen 10 delen (= compleet))
028562: BACCARNE, R. ; STEEN, J. - Poelkapelle 1914-1918
023467: BACH, EDWARD - Genezing door bloemen
025283: BACH, EDWARD - Genezing door bloemen
028068: BACHMANN, ROBERT M. - Pijn bij reuma natuurlijk behandelen
020085: BACKS, JEROEN - Mortaliteit in Gent (1830-1950)
009649: BAEDEKER,K. - Le Sud-Ouest de la France de la Loire à la frontière d' Espagne
000414: BAEKELMANS,LODE - De nuchtere minnaar
028695: BAEKELMANS,L. - In die gulde fonteyne van de boekenwurm
028173: BAELS, EDUARD J. - Oostende onder het Franse bewind
000358: DE BAERE, C - Gestalten uit het werk van Gerard Walschap
021618: DE BAERE, MICHEL - Heusden in woord en beeld
015184: DE BAERE, BART E.A. - Catalogus van de collectie - Catalogue de la collection 1988
007822: BAES,EMILE - La physionomie du Christ dans l' art
026342: BAES, WALTER, E.A. - De Praalstoet van de Gouden Boom Les Fastes de l' Arbre d' Or Der Festzug des goldenes Baumes The Pageant of the golden Tree
021878: VAN BAEST, MARIEKE J.E.H.T. - " fiere herte doelt na minnen gronde" De fierheid als kernmoment in het zelfverstaan van Hadewijch
013765: BAETENS, JAN ; GELDOF, KOENRAAD (RED.) - Franse literatuur na 1945 deel 1 : Figuren uit de canon
025324: BAETENS, ROLAND - Brepols drukkers en uitgevers
009630: BAETENS,G. (RED.) - Van Mercator tot Frimaut Vier eeuwen Vlaams vernuft
017429: DE BAETS, ANTOON - De figuranten van de geschiedenis Hoe het verleden van andere culturen wordt verbeeld en in herinnering gebracht
028747: BAGNOLD, ENID - Dagboek zonder data
027484: BÄHRENS, KURT - Die flämische Bewegung Europäisches Problem oder innerbelgische Frage
012552: BAIER,LOTHAR - Un Allemand né de la dernière guerre Essai à l' usage des Français suivi de Une langue gutturale par Nadine Fresco
028948: BAIGENT, MICHAEL - Sporen uit de oude tijd Van holbewoner tot sfinxbouwer
012270: BAIGENT,MICHAEL ; LEIGH,RICHARD ; LINCOLN,HENRY - Het Heilige Bloed en de Heilige Graal
024867: BAILLON, ANDRÉ - Waanzinnen
018054: BAINBRIDGE, BERYL - Het uitstapje van de flessenfabriek
021919: BAIR, DEIRDRE - Anaïs Nin Biografie
024286: BAIR, DEIRDRE - Anaïs Nin Biografie
023323: BAJOMÉE, DANIELLE E.V.A. - Georges Simenon Parcours van een Belgische schrijver
027397: BAKER, THEODORE ; SLONIMSKY, NICOLAS - Dictionnaire biographique des musiciens 3 tomes
021877: BAKER, CHRISTOPHER P. - Mi Moto Fidel Op de motor door het Cuba van Fidel Castro
028721: BAKKER, SIEM E.A. - Nieuwe literatuurgeschiedenis Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden 3delen (= compleet)
019687: BAKKER, RUDOLF - Provence en Cote d' Azur, benevens de Alpes-Maritimes en de Alpes - de Haute- Provence Een reisgids voor vrienden
005534: BAL,NIC - Mijn wankele wereld Vier jaar in het socialistisch verzet
028560: DE BAL, MARCEL BOLLE - Les survivants du boyau de la mort Lettres de deux jeunes Wallons en 14-18
027884: BALANCK, JOZEF E.A - Herinneringen aan Jozef verhelle (1910-1975)
029040: BALANENKO, YURI - Moscow
018343: BALDICK, ROBERT - La vie de J.K.Huysmans
024728: BALDUCK, ELIE E. - Leven en kreperen
016476: BALDUCK, ELIE E. - Johan Ballegeer
028835: BALDWIN, JAMES ; BERGER, JOHN E.A. - De mooiste verhalen van James Baldwin, John Berger, Jorge Luis Borges e.v.a.
008453: BALIS,JAN - Van diverse pluimage Tien eeuwen vogelboeken
007417: BALLEGEER,J.P. - Lineart Gent 1990 Internationale Kunstbeurs 20e eeuw
027040: BALLEGEER, JOHAN ; BRAEMS, JEAN-PIERRE - Zeebrugge in oude prentkaarten deel 2
003390: BALLEGEER,JOHAN - Gids voor de Zwinstreek
006753: BALTHAZAR,HERMAN - Op de Oranjeberg Opstellen en toespraken over de Vlaamse Beweging
016348: BALTHAZAR, HERMAN ; BLOCKMANS, WIM E.V.A. - De Gouden Delta der Lage Landen Twintig eeuwen beschaving tusseb Seine en Rijn
013454: DE BALZAC, HONORÉ - De baldadige vertelsels
028408: BANG, PREBEN - Elseviers diersporengids Sporen enkentekens van zoogdieren en vogels
007618: BANKS,RUSSELL - Bone is de baas
010141: BANTJE,H.F.W. - Twee eeuwen met de weduwe Geschiedenis van De Erven de Wed.J.van Nelle N.V. 1785-1982
028058: BANVILLE, JOHN - Ancient Light
028860: BANVILLE, JOHN - Omwentelingen Doctor Copernicus - Kepler - Newtons brief
011888: BANZ,P.ROMUALD - Geschiedenis van de Latijnse letterkunde
024827: BARBER, BENJAMIN - Het rijk van de angst Oorlog, terrorisme en democratie
026495: BARBERO, ALESSANDRO - Waterloo Het verhaal van de veldslag
006531: BARBERO,ALESSANDRO - Waterloo Het verhaal van de veldslag
027113: BARBIER, CHRISTOPHE - Andy Warhol Itinéraire d' un enfant du siècle
024297: BARBIER, RINA ; WESTRA, BERT - Dans en ballet van A tot Z
007096: BARBUSSE,HENRI - La vérité est révolutionnaire Oeuvres choisies
016595: BARILLÉ, ELISABETH - Anaïs Nin Gemaskerd, ontmaskerd
027807: BARILLÉ, ELISABETH - Een modelpaar
009412: BARKER,PAT - Het oog in de deur
012495: BARNARD,BENNO - Het ondermaanse
027052: BARNARD, MARCEL ; VAN DE HAAR, GERDA - De Bijbel cultureel De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw beeldende kunst- film - theater - klassieke muziek - popmuziek - literatuur
028341: BARNARD, BENNO - Mijn gedichtenschrift
001689: BARNARD,BENNO - Een hiernamaals Opstellen,in memoriams
018379: BARNARD, CHRISTIAAN - Goed leven, goed sterven Een mening over euthanasie en suïcide
020855: BARNES, JULIAN - Alsof het voorbij is
027065: BARRA, JEAN-MARIE - Onderwijs in Leffinge deel 1
027058: BARRA, JEAN-MARIE ; CONSTANDT, MARC - Middelkerke bezet Beelden van Wehrmachtsoldaat Bruno Pischetsrieder juli 1940-mei 1942
022334: PÉREZ DE BARRADAS, JOSÉ - Les indiens de l' Eldorado Etude historique et ethnographique des Muiscas de Colombie
027716: BARRET, PIERRE ; GURGAND, JEAN-NOËL - Bid voor ons te Compstella
019356: BARRET, PIERRE ; GURGAND, JEAN-NOËL - Bid voor ons te Compostella Het leven van de pelgrims op de wegen naar Sint-Jacob
028913: BARREVELD, DIRK J. - De Route om De West Olivier Van Noort De eerste Nederlander die om de wereld zeilde
021778: BARTELINK, G.J.M. - Prisma handwoordenboek Grieks Nederlands
026209: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde Overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur
011332: BARTHES,ROLAND - S/Z
028008: BARTIER, JOHN - Karel de Stoute
004196: BARUCH,J.Z. - Leven en werk van Andreas Vesalius in het kader van zijn tijd
017388: BARÜSKE, HEINZ - Grönland Reise in das Wunderland der Arktis
024545: BARWICK, JAMES - De schaduw van de Wolf
014365: BARZ, MONIKA E.A. - Wie had gedacht dat we met zovelen zijn Lesbische vrouwen in de kerk
023943: BARZINI, LUIGI - The Europeans
002221: BARZINI,LUIGI - Van Peking naar Parijs Een avontuurlijke autotocht door twee continenten, 1907
017622: BAS, C.E.A. - Standaardlijst van nederlandse paddestoelnameb
027053: BASMANOV, ALEXANDER ; DRIESSEN, JOZIEN J. - In het spoor van Peter de Grote
023714: BASSANI, GIORGIO - De tuin van de familie Finzi-Contini
014419: BASSE, MAURITS - De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930 2 delen
023219: BASTEN, WIEL - Het aspergeboek
017925: BASTET, FRÉDÉRIC - Helse Liefde boigrafisch essay over Marie d'Agoult, Fréderic Chopin, Franz Liszt, George Sand
007490: BATES,H. - De Minnaar
024457: SLICHER VAN BATH, B.H. - Indianen en Spanjaarden Een ontmoeting tussen twee werelden Latijns Amerika 1500-18000
028046: BATTA, ANDRAS - Opera Componisten - Werken - Uitvoeringen
013079: BATTICUS - Klein maar zijn
027564: VAN BATTUM, ANNET - Erasmus rebel tegen wil en dank
014751: BAUDELAIRE, CHARLES - De mooiste gedichten van Charles Baudelaire
012803: BAUDET,HENRI - Mijn dorp in Frankrijk
000616: BAUDEZ,CLAUDE F. - Amérique Centrale
000591: BAUDIN,LOUIS - Zo leefden de Inca's voor de ondergang van hun rijk
012953: BAUDOUIN,FRANS - Maria Segers
028706: BAUER, DOMINIQUE - De Provence anders Cultuur - Kleur - Smaak
021528: BAUER, RAOUL - Vézelay Een verhaal van vrijheid en macht Een cultuurhistorisch essay
022336: BAUER, RAOUL - In het teken van verzoening Brief van Petrus Venerabilis, een tijdgenoot uit de twaalfde eeuw (ca. 1092-1156)
027083: BAUER, RAOUL - De geniale mislukking van de middeleeuwen
000842: BAUER,RAOUL E.A. - De twaalfde eeuw Een breuklijn in onze beschaving
001678: BAUMAN,GUY C.; LIEDTKE,WALTER A. - De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea
011352: BAUMANN,UWE - Cleopatra Een biografie
027024: BAUMANN, UWE - Cleopatra Een biografie
025836: BAUTERS, PAUL - Kracht van Wind en Water Molens in Vlaanderen
026965: BAUWENS, EVARIST - Zuid en Noord Een bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse schrijvers eerste deel
026691: VAN DER BAUWHEDE, DIRK ; GOETINCK, MARC - De Hertog van Anjou en De Prins van Oranje te Bruggee 17 juli-19 augustus 1582 Het mislikte compot van Juan de Salcedo en Francesco Baza
009950: BAY,ANDRÉ - Adieu Lucy Le roman de Pascin
023595: BAYER, MARCEL - Eligie voor Iris
028837: BAYLEY, JOHN - Elegie voor Iris
028838: BAYLEY, JOHN - Iris en haar wereld Herinnering en verlangen
017395: BAZIN,GERMAIN E.A. - Muraille et laine La tapisserie française
027148: BAZIN, JEAN-FRANÇOIS - Bourgogne
004381: BÉALU,MARCEL - De ervaring van de nacht
027195: DE BEAUVOIR, SIMONE - Bloed van anderen
026880: DE BEAUVOIR, SIMONE - Brieven aan Sartre 1940-1963
028621: DE BEAUVOIR, SIMONE - De mandarijnen
023416: DE BEAUVOIR, SIMONE - Met kramp in de ziel
023558: DE BEAUVOIR, SIMONE - De bloei van het leven
028840: DE BEAUVOIR, SIMONE - De anderen
028431: DE BEAUVOIR, SIMONE - De tweede sekse 2 delen
026360: BEC, CHRISTIAN E.A. - L' Italie de la Renaissance Un monde en mutation (1378-1494)
013173: BECK, M. - Herinneringen
027269: BECKER, GEORGES E.A. - Guide des champignons
015550: FAHR-BECKER, GABRIELE (SAMENST.) - Oost-Aziatische kunst 2 delen compleet
022950: BECKER, UDO - Lexikon der Symbole
016542: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis Een Grand Tour
026848: BECUWE, MARC E.A. - De Vesten anders bekeken Een groene wandeling rond Brugge
003374: BEDAUX,JAN BAPTIST - De regressieve wereld van Wim Biewenga
022345: BEDÜRFTIG, FRIEDEMANN - Die lieblichste der lieblichsten Gestalten Ulrike von Levetzow und Goethe
020309: OP DE BEECK, ROLAND A.E. - De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de kathedraal van Antwerpen Vijfhonderd jaar Mariaverering te Antwerpen
028833: BEECKMAN, TINNEKE - Door Spinoza's lens Een oefening in levensfilosofie
013745: BEEKELAAR, G.A.M. , VAN TONGEREN, P. (RED.) - Stadsgezichten Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur
024361: BEEKHUIS, C. - Earth-Cataclysms ( a theory of drift and a historic review of the geological adventures of our earth's surface-
027531: BEELEN, STAF E.A. - Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
029124: BEER, DANIEL - Het huis van de dood De Siberische strafkampen in de tijd van de tsaren,1800-1917
000424: DE BEER,KAN.A. - De onsterfelijke Dante 2 delen
027911: BEER, REGINE - KZA 5148
019962: BEERNAERT, BRIGITTE E.A. - Huizen en hun bewoners Een 16de-eeuwse stadswandeling door Brugge
026393: BEERNAERT, BRIGITTE ; CARDINAEL, PATRICK - De verborgen geschiedenis van de stadsparken Een verkenning in de Brugse binnenstad
026097: BEERNAERT, BRIGITTE E.A. - De Visitatie Bewonings- en bouwgeschiedenis van het huis Wulfhagestraat 18 in Brugge
026098: BEERNAERT, BRIGITTE E.A. - Over de koe, het hert, de uil... Zes huizen, zes verhalen De eigendommen van de West-Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij ( WVEM) in Brugge
024219: BEEVOR, ANTONY - D-Day Van de landing in Normandië tot de bevrijding van Parijs
022585: BÉGARIDA, FRANÇOIS - Normandie 44 Du débarquement à la libération
011839: BEGHIN,TOM - Joseph Haydn Sonaten voor pianoforte
024980: BEGHIN,TOM - Joseph Haydn Sonaten voor pianoforte
007275: BEGLEY,LOUIS - Max
004555: BEHNE,ADOLF - Alte Deutsche Zeichner Meisterwerke Deutscher Graphik von den Karolingern bis zum Barock
016639: BEHR, EDWARD - Hirohito, de keizer die moest blijven De waarheid achter de mythe
025192: BEKAERT, GEERT - Charles Vandenhove 1985-1995
002019: BEKAERT,GEERT - Charles Vandenhove 1985-1995
000970: BEKAERT,GEERT - Landschap van Kerken 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen
026115: BEKAERT, GEERT - Landschap van Kerken 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen
024854: BEKINK, WILLEM - Erfenis van de goden Klassieke tradities van de japanse schermkunsten
027422: BEL, JACQUELINE - Nederlandse literatuur in het fin de siècle Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900
018412: DE BELDER, J.L. - Verzamelde gedichten
028814: BELIËN, HERMAN ; MEIJER, FIK - De klassieke oudheid
009487: VAN BELLE,JULIAAN - Les pays de par deçà : De Bourgondische Nederlanden deel II Regeerperiode van Karel de Stoute (1467-1477)
007732: VAN BELLE,R. - Ikonografie en symboliek van de beschilderde grafkelders en memorietaferelen
009775: VAN BELLE,JULIAAN - Les pays de par deçà : De Bourgondische Nederlanden deel I Regeerperiode van Filips de Goede (1419-1467)
001164: VAN BELLE,JULIAAN - Maria van Bourgondië De tragiek van een vorstin
007049: VAN BELLE,JULIAAN - De nacht van 6 december Misdaadroman
026245: VAN BELLE, JULIAAN - Les pays de par deçà De Bourgondische Nederlanden deel 2 : Regeerperiode van Karel de Stoute ( 1467-1477 )
026878: VAN BELLINGHEN, PHILIPPE E.A. - Kortrijk Residentieel Erfgoed
017934: BELPAIRE, M.E. E.V.A. - Dr. Jules Persijn
026590: BENALI, ABDELKADER - Bruiloft aan zee
017337: BENALI, ABDELKADER - De eeuwigheidskunstenaar
023929: BENDERS, RAYMOND J. ; SMULDERS, WILBERT - Apollo in Brasserie Lipp Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans
023075: BENJAMIN, WALTER E.A. - Proces-verbaal van Franz Kafka Essays van Walter Benjamin, Maurice Blanchot, Marthe Robert, Jean Starobinski
021996: BENJAMIN, WALTER - Critique et utopie
028264: BENNETT, ALAN - Writing Home
004491: BENNETT,ALAN - Thuis schrijven
010391: BENOIT,PETER - Vlaamsche Brieven
025292: BENOY, H.C.H.E.A. - Het Petersburg van Poesjkin Pushkin's Petersburg
007650: BENOY,H.C.H.E.A. - Het Petersburg van Poesjkin Pushkin's Petersburg
026636: BERENSON, BERNARD - De Italiaanse schilders van de Renaissance
026282: BERENSON, BERNARD - Le voyageur passionné
017220: VAN DEN BERG, JOOP - De man die vrouwen verzamelde Een koloniale geschiedenis van de Kokos-eilanden
010295: VAN DEN BERG,JAN - Fabels van La Fontaine Over leven,liefde en dood bijeengelezen en ingeleid door Jan van den Berg
013509: BERGÉ, PIETER - Carl Philipp Emanuel Bach ( 1714-1788)
024918: VAN DE BERGE, CLAUDE - Attu De piramidenschriften
012383: BERGÉ,GENEVIÈVE - La ménagère et le hibou Impressions de Rembrandt
012817: VAN DE BERGE,CLAUDE - Attu De piramideschriften
011423: VAN DE BERGE,CLAUDE - Het bewegen van het hoge gras op de top van de heuvel
015261: VAN DE BERGE, CLAUDE - De koude wind die over het zand waait
014688: VAN DE BERGE, CLAUDE - Stemmen
008188: VAN DE BERGE,CLAUDE - De koude wind die over het zand waait
009819: BERGEN,DORIS L. - Kruis met haken Duitse Christenen in het Derde Rijk
011535: DE BERGERAC,CYRANO - De andere wereld of De Staten en de Rijken van de Maan
025740: VAN DEN BERGHE, FRITS ; MINN, RICHARD - Stripverhalen 1931-1935 Brieven van Pierke
028666: VAN DEN BERGHE, YVAN - Brugge in de revolutietijd 1770-1794
028907: VANDEN BERGHE, GABY (SAMENST.) - De sterkste drank is water Een keuze uit het onverwachte, geestige, respectloze Jiddisch bitterzoet
027349: VANDEN BERGHE, LOUIS ; DE MEYER, LEON - Urartu een vergeten cultuur uit het bergland Armenië
021533: VANDEN BERGHE, YVAN - Het grote misverstand ? Een geschiedenis van de Koude Oorlog ( 1917-1990)
015145: VAN DEN BERGHE, JAN - Noblesse oblige Kroniek van de Belgische adel
021464: VAN DEN BERGHE, GIE - Met de dood voor ogen Begrip en onbegrip tussen overlevenden van Nazi-kampen en buitenstaanders
012794: VAN DEN BERGHE,F. E.A. - Bethels Schatkiste Gedichten van Guido Gezelle en van Michiel English over de Zwartzusters van Brugge,Diksmuide,Menen,Oostende en Veurne
023389: VANDEN BERGHE , YVAN - De Koude Oorlog Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)
025617: VAN DEN BERGHE, F. E.A. - Bethels Schatkiste Gedichten van Guido Gezelle en van Michiel English over de Zwartzusters van Brugge, Diksmuide, Menen, Oostende en Verne
028823: VAN DEN BERGHE, JAN - Noblesse Oblige Kroniek van de Belgische adel
005530: VANDEN BERGHE,YVAN - Zeventig jaar koude oorlog (1917-1987)
018846: BERGHMANS, JAN - De zaak mens eenakter
017267: BERGOUNIOUX, PIERRE - De komst van de tijd
028719: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België
021242: BERKHOF, ASTER - Professorenliefde ( De professor wordt minister - Saluut professor - Ja maar neen, professor )
023960: BERLING, PETER - Les enfants du Graal
028511: BESNARD-BERNADAC, MARIE-LAURE E.A. - Musée Picasso Catalogue sommaire des collections Peintures - Papiers collés - Tableaux-reliefs - Sculptures - Céramiques
023195: BERNADAC, CHRISTIAN - Les assassins Le front de l'est
001317: BERNADAC,CHRISTIAN - L'ordre SS Le Glaive et les Bourreaux III
028821: BERNAGE, GEORGES - Normandie Album Mémorial 6 juin - 22 aout 1944 Invasion Journal Pictorial 6th june - 22nd august, 1944
026264: BERNARD, GABRIEL - Le Wagner de " Parsifal"
028940: BERNARD, HENRI - L' an 14 et La Campagne des illusions
028021: BERNET, ANNE - Bernadette Soubirous Het levensverhaal van een ongewapende strijdster
014429: BERNHEIM, EMMANUÈLE - Zijn vrouw roman
024744: BERNIER, ARMAND - Robert Liard
029162: BERNLEF - Hersenschimen
016246: BERNLEF, J. - Tegenliggers Portretten en herinneringen
026584: BERNLEF, J. - Hersenschimmen
022213: BERNLEF, J. - De losse pols Essays
017332: BERNUS, LÉON - Les faufes dè J.Lafontaine in patoès d' Chaleroèt
027758: BERSIER, J.-E. - Aux quatre vents de l' estampe (Dürer, Rembrandt, Goya, Daumier)
025685: BERTEAUT, SIMONE - Piaf
023230: BERTEN, JO - Brugge en de Franstalige letterkunde Een gids voor literaire wandelingen
027321: BERTIN, CÉLIA - Femmes sous l' Occupation
026276: BERTIN, CHARLES - La petite dame en son jardin de Bruges
011970: BERTON,PIERRE - My Country The Remarkable Past
013433: BESCHUYT, DIRK - Koken onder de toren deel 2 Een kookboek voor de amateur gastronoom
027855: BESSEMANS, LUTGARDE E.A. - Leven te Leuven in de late Middeleeuwen
029089: VAN BETS- DECOSTER, MARC & KARINE - De Mechelse klokkengieters
024309: DE BEUCKELAER, GERARD - Vlaanderen sterft !
020966: VAN BEUGEM, IS. - In 't droomland Eugeen Vansteenkiste en zijn schilderwerk
011959: DE BEUL,DANIEL (VERZAMELD DOOR) - Zei-spreuken kijkboek
011803: DE BEUL, DANIEL - Zei - spreuken deel 1
000464: BEUMER,KOKKY - De Singers en de Dooijewaards
028075: BEURDELEY, MICHEL - Chinese Erotic Art
025717: BEX, FLOR E.A. - Guillaume Bijl
019685: MISPELBLOM BEYER, ALEXANDER - Bevrijding Een kennismaking met ontspannings- en hypnotherapie
026778: VAN BEYLEN, JULES - De Hengst De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en in Vlaanderen
020479: BEZEMER, T.J. - Indonesische kunstnijverheid Platen-atlas
027584: BHARADWAJ, MONISHA - Het Indiase geluksboek breng meer geluk in uw leven
016409: BIBBY, GEOFFREY - Vierduizend jaar geleden Het leven van 2000-1000 v.Chr.
020905: BIERMANN, WOLF - und als ich von Deutschland nach Deutschland Lieder mit Noten, Gedichte, Balladen aus dem Osten, aus dem Westen
010232: VAN BIERVLIET,LORI - Joseph Octave Delepierre 1802-1879 Brugs historicus, publicist en bibliofiel Biografische schets,met een overzicht van zijn briefwisseling en bibliografie
025306: VAN BIERVLIET, TILLO-AUBERT - Het Stevenisme in Vlaanderen
015056: VAN BIERVLIET, AUBERT-TILLO - Heiligen uit ons volk
001516: VAN BIERVLIET,TILLO-AUBERT - Het Stevenisme in Vlaanderen
028968: BIESEMANS, LUK - Rijkdom van stilte en rust 800 jaar begijnen en karmelietessen van Onz-Lieve-Vrouw Ten Troost te Vilvoorde
016727: BIEZEN, JAN - Atalanta
007152: BIEZEN,JAN (ORGANISATORISCHE LEIDING) - 28 Wase dichters
024570: BILCKE, MAURITS - Armand Vanderlick
025816: BILÉ, ELIE - De Blankenbergse badkarren
018508: BILÉ, ELIE - Het Rode Kruis te Blankenberge in oorlog en vrede
005825: BILLET,GEORGES - De strijd van Luitenant Victor Billet (Miskend) Stichter van de Belgische Militaire Marine
015957: BILLETDOUX, RAPHAËLE - Mijn nachten zijn mooier dan jouw dagen
004608: VAN BILSEN,JEF - Kongo 1945-1965 Het einde van een kolonie
028535: VAN BILSEN, JEF - Kongo 1945-1965 Het einde van een kolonie
028769: BINET, LAURENT - HhhH Himmlers hersens heten Heydrich
012611: BINNEMANS,ROGER (SAMENST.) - De verbeelding aan de macht ? ' 68 - '88
026705: JANSSENS DE BISTHOVEN, AQUILIN E.A. - Souvenirs Britanniques à Bruges Catalogue
007772: JANSSENS DE BISTHOVEN,A. - Catalogus van de Brugse stadsgezichten schilderijen XVIIe- XXe eeuw met een inleiding over het Arentshuis
028503: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. - Catalogus van de Brugse stadsgezichten schilderijen 17e - 20 e eeuw
003109: DE VOS,DIRK;A.JANSSENS DE BISTHOVEN - Koetsen in het Brugse stadsbeeld Tentoonstelling van stadsgezichten en koetsen uit stedelijk bezit
016234: VAN BLADEL, L. - Kerngedachten van Karel Marx
020121: BLAIR, CHERIE - In mijn eigen woorden Memoires
026156: BLANCHARD, DAMIEN - Le voyage de Bruges en compagnie des écrivains français
005891: BLANCKE,JEF - Holleweg
011802: BLANCKE,JEF - Blokje om of Het universum van Arthur Brandts door hemzelf verteld
000433: BLANKERT,ALBERT E.A. - Barend Blankert Meester van de melancholie Schilderijen
028748: BLATT, RUDY - Rudy, een strijdbare jood 1940-1945
013484: BLAU, MARTHE - In Zijn handen
022491: BLEGEN, C.W. - Troje en de trojanen
004292: BLES,MARK - Een kind in oorlog Het ware verhaal van Hortense Daman
005565: BLEYAERT,WALTER - Vroeger is niet voorbij... De Grote oorlog in Pervijze
010471: BLEYEN,JAN - De dood in Vlaanderen Opvattingen en praktijken na 1950
018900: BLIECK, YOURI - Mango, salsa & socialismo Een dag op Cuba
023773: BLIECK, RENÉ ; HERPELS, FRANS ; GAEREMYNCK, GRIET - Sprankels en sprokkels uit de kerk- en parochiegeschiedenis Sint-Amandus Gullegem
017639: BLOCKMANS, WIM - Keizer Karel V 1500-1558 De utopie van het keizerschap
025359: BLOCKMANS, FR. - 1302 Voor en na Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis
028403: BLOEMENDAL, JAN - Latijn Cultuurgeschiedenis van een wereldtaal
020780: BLOGG, S.E. - Kobeleth Schlomoh
028917: BLOM, J.C.H. E.V.A. - Geschiedenis van de Joden in Nederland
017939: BLONDEAU,R.A. - Mandarijn en astronoom Ferdinand Verbiest s.j. (1623-1688) aan het hof van de Chinese Keizer
023819: BLONDEEL, CLAUDE - Coco & Co schone vrouwen
026051: BLONTROCK, NICO ; WEYMEIS, CHRIS - Brugge archiefbeelden
027478: BLONTROCK, NICO ; WEYMEIS, CHRIS - Brugge deel II Archiefbeelden
026459: BLONTROCK, NICO - Brugse boekhandel 75 jaar
023663: BLUMENSON, MARTIN - Patton
028252: BLUNDEN, EDMOND - Oorlogsgedruis ( Undertones of War)
022167: DE BO, L.-L. - Westvlaamsch idioticon 2 delen ( = compleet)
025543: BOARDMAN, JOHN - Kooplieden, soldaten, geleerden De Grieken veroveren de wereld
006875: DE BOCK,EUG. - Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamse Romantiek
000379: DE BOCK,EUG. - Beknopte geschiedenis van de boekhandel in de Nederlanden
007154: DE BOCK,EUGÈNE - Een uitgever herinnert zich
013030: DE BOCK, EUG. - De Nederlanden Overzicht van de geschiedenis,de beeldende kunsten, de bouwkunst en de letterkunde
014005: DE BOCK, EUG. - Johan Baptist Houwaert
014006: DE BOCK, EUG. - Verkenningen in de achttiende eeuw
019849: DE BOCK, EUG. - Verkenningen in de eerste helft van de negentiende eeuw
009682: DE BOCK,EUG. - Ondergang en herstel of het begin van de "Vlaamse Beweging"
025411: DE BOCK, EUG. - Beknopte geschiedenis van de boekhandel in de Nederlanden
010954: DE BOCK,EUG. - Opstellen over Colijn Van Rijssele en andere rederijkers
022475: BOCUSE, PAUL - La cuisine du marché
025093: BODART, ROGER ; GALLE, MARC ; STUIVELING, GARMT - Literaire gids van België, Nederland en Luxemburg
017419: BODIFÉE, GERARD - Natuurlijke ongehoorzaamheid Apologie voor een ordeverstoring
024884: BODIFÉE, GERARD - Resonanties
002236: BODIFÉE,GERARD - Aandacht en aanwezigheid over creativiteit in een onvoltooide wereld
008347: BODIFÉE,GERARD - Het vreemde van de aarde Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven
007568: BODIFÉE,GERARD - Ruimte voor vrijheid De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief
002233: BODIFÉE,GERARD - In beginsel Elementen van een christelijk geloof
012569: BODIFÉE,GERARD - Het zichtbare en het denkbare
019852: BODIFÉE, GERARD - Klassieken van de wetenschap Van Plato tot Prigogine
018232: BODIFÉE, GERARD - Dialoog over de verbeterbare staat van de wereld
024905: BODIFÉE, GERARD - In beginsel Elementen van een christelijk geloof
006186: BODIFÉE,GERARD - Met het oog op Mars
014337: DE BODT, SASKIA - Brussel kunstenaarskolonie Nederlandse schilders 1850-1890
029158: BOECKAERT, REMI - Dichterlijk overschot
025419: BOELAARS, ZUS - Kantklossen slag voor slag
026023: BOELAERT, JOHAN R. - Zes eeuwen infectie in Brugge 1200-1800
027827: BOENDERS, FRANS E.A. - Lieve Dejonghe Hoe meer je kijkt hoe groter de Wereld wordt
010576: BOENS,DAAN - Van aanschijn tot aanschijn
015240: BOEREBOOM, M. - Handboek van de muziekgeschiedenis 4 delen
021512: BOERMAN, ROBERT - Graancirkels, Goden en hun Geheimen
009822: BOERS,WALTER - Eén Volk,Eén Lied Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
021551: BOERSMA, MEINDERT - Mandylion Het ware portret van Christus Een meditatieve benadering van het Thomasevangelie
025619: BOETS, JOZEF - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
018795: BOETS, JOZEF - Gezelles Leermaren Journalistiek werk uit 1881
004420: BOETS,J.;COUTTENIER,P.;D'HAEN,CHR. - Gezelle in origineel
024898: BOETS, J. - Gezelles Cortracena
025618: BOETS, JOZEF - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
001982: BOETS,J. - Gezelles Cortracena
026832: BOETS, J.E.A. - Gezelle in origineel
002795: BOETS,JOZEF (SAMENST.) - Het land is er vol van Hier woonde Guido Gezelle
020383: DE BOEVER, JAN - Lucas Dheere 1534-1584 Schider van Gent Een biografische notitie op basis van documenten
006121: BOEY,MARCEL - Tragedie 14/18 Het voorspel van ' Vlaanderen aan de IJzer'
023606: BOEY, M. - Daels 90 Zo leefde, zo sprak Prof.Dr Frans Daels
027399: BOGAARD, P.H.E.A. - In memoriam Charles Nypels 1893-1952
020486: VAN DEN BOGAERT (COLONEL) - Recherches sur l' histoire primitive des Belges Les Saga scandinaves
026468: VEYS ; BOGAERTS - Notice biographique des hommes illustres dont les statues, bustes et médaillons décorent de nouveau la grand'place de la ville de Bruges à l' occasion des fetes de septembre 1850
026344: GALTIER-BOISSIÈRE - Larousse médical illustré
024876: BOKHOVE, NIELS - Reiziger in scheerapparaten Kafka in Nederland en Vlaanderen
009158: BOLCKMANS,ALEX - Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen
024740: BÖLL, HEINRICH - Meningen van een clown
008130: BÖLL,HEINRICH - Waar zijt gij,Adam ?
026987: BÖLL, HEINRICH - Wie gaat er mee naar Ierland varen?
028231: BOLLMANN, STEFAN - Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk Leznde vrouwen in de schilderkunst en de fotografie
027963: BOLT, ROELF - Leugenaars & vervalsers Een kleine encyclopedie van misleiding
027078: BOMANS, GODFRIED - Werken VI Radio Geluidsband Televisie
027080: BOMANS, GODFRIED - Werken IV Bijdragen aan de Volkskrant
027081: BOMANS, GODFRIED - Werken III Beeldverhalen Feuilletons Redevoeringen Gedichten
014179: BOMBAL, MARIA LUISA - Vandaag heb ik mijn minnaar gezien twee bovellen
026196: LAFFONT-BOMPIANI - Dictionnaire encyclopédique de la littérature française
026177: LAFFONT-BOMPIANI - Dictionnaire des personnages Littéraires et dramatiques de tous les temps et de tous les pays
021143: BON, FRANÇOIS - Gevangenis
001010: VAN DEN BON,DR.A. - Het achthonderd jaar oud Sint-Janshosoitaal van de stad Brugge.Zijn geschiedenis in alle mogelijke aspekten,met de klemtoon op de geneeskunde
026250: BONAFOUX, PASCAL - Les peintres et l' autoportrait
024371: CABALLERO BONALD, JOSÉ MANUEL - De familie Romero
019163: BONDUEL, LUC (SAMENST.) - Sint-Michiels Geschiedenis van de Brugse rand
021024: BONDUEL, LUC - Het Zedelgem, Veldegem, Loppem an Aartrijke van toen
019046: BONIN, HUBERT - Marie Brizard 1755-1995
013076: BONIN,FRANCK ; DEVAUX,BERNARD ; DUPRÉ,ALAIN - Toutes les tortues du monde
027252: BONNECARRÈRE, PAUL - Twaalf legioensoldaten
007790: BONNEURE,FERNAND E.A. (RED.) - Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars deel 6
013014: BONNEURE,FERNAND - Brugge
024937: BONNEURE, FERNAND - Literaire gids voor West-Vlaanderen
025815: BONNEURE, FERNAND - Hubert Minnebo
001942: BONNEURE,FERNAND - Brugge beschreven Hoe een stad in teksten verschijnt
016782: BONNEURE, FERNAND - Panorama op de West-Vlaamse letteren
008063: BONNEURE,FERNAND E.A. (RED) - Lexicon van Westvlaamse schrijvers 6 delen
026161: BONNEURE, FERNAND E.A - Het Stille Brugge 100 jaar Bruges-la -Morte
008986: BONNEURE,FERNAND - Kunstgids voor Brugge
009683: BONNEURE,FERNAND - Bijvoorbeeld
019096: BONNEURE, FERNAND - Kijkers op Koppen
026977: BONNEURE, FERNAND E.A. (RED.) - Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars deel 4
026270: BONNIER, HENRY - Les enfants de Bruges
028869: DE BONO, EDWARD - Leer uzelf denken
004598: VAN DEN BOOGAARD,OSCAR - Liefdesdood
008779: BOOM,WILLY - Klein-Brabant Land van de Boerekrijg
020409: DE BOOM, GHISLAINE - Don Carlos L' héritier de Jeanne la Folle
010731: BOOMSMA,GRAA - Vrijheid in de steigers Een literaire zwerftocht door Amerika
011039: DEN BOON,TON (SAMENST.) - Een oude bok lust nog wel een groen blaadje en 2499 andere spreekwoorden Van Dale Modern Spreekwoordenboek
026869: DEN BOON, TON - Een oude bok lust nog wel een groen blaadje en 2499 andere spreekwoorden Van Dale Modern Spreekwoordenboek
028053: BOON, LOUIS PAUL - 1 De voorstad groeit 2 Vergeten straat 3 Mijn kleine oorlog
028043: BOON, LOUIS PAUL - De onkruidromans ( De liefde van Annie Mols - Het nieuwe onkruid - Als het onkruid bloeit
028376: BOON, LOUIS PAUL - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
012223: BOON,LOUIS PAUL - Het Geuzenboek
014550: BOON, LOUIS PAUL - Abel Gholaerts
013937: BOON, LOUIS PAUL - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst
028375: BOON, LOUIS PAUL - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
019936: BOON, LOUIS PAUL - Boontjes 1966
012020: BOON,LOUIS PAUL - Kapellveien (De Kapellekensbaan )
024580: BOON, LOUIS PAUL - Eenzaam spelen met Pompon
027661: BOON, LOUIS PAUL - 16 van Louis Paul Boon
027776: BOONE, MARC - Historici en hun métier Een inleiding tot de historische kritiek
023978: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers 2 volumes luxury edition
026167: BOORSTIN, DANIEL - Les découvreurrs
011538: BORCHERT,TILL-HOLGER - De eeuw van Van Eyck 1430-1530 De Vlaamse Primitieven en het Zuiden
028911: BORCHERT, TILL-HOLGER - Van Eyck tot Dürer De Vlaamse Primitieven & Centraal-Europa 1430-1530
014585: DE BORCHGRAVE, CHRISTIAN - Eerst Vlaanderen voor Christus De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap
023628: BORDEWIJK, F. - Karakter Roman van zoon en vader
026291: BOREL, FRANCE - Le Peintre et son miroir (Regards indiscrets)
026304: BORGERS, GERRIT - Paul Van Ostaijen een documentatie deel 2
026284: BORIAUD, JEAN-YVES - Histoire de Rome
024626: BORRÉ, JOS - Gerard Walschap Een biografie
028607: BORRÉ, JOS - Gerard Walschap
016980: BORREY, RAYMOND - Van Boom tot Schip De bouw van een houten vissersvaartuig te Oostende in woord en beeld
026559: VAN DEN BOSCH, PAUL - Brugge - Bruges - Brügge - Bruges
021395: VANDEN BOSCH, GERRIR - Hemel, hel en vagevuur Preken over het hiernamaals
017515: BOSCHMANS, JAN E.A. - Zeven rond de toren (novellen van zeven Kortrijkse auteurs)
024471: BOSCHMANS, JAN - De vinger in de champagne
007524: BOSCHVOGEL,F.R. - Het hof der drie koningen Historische roman
027892: BOSMANT, JULES - Auguste Donnay
025401: VAN DEN BOSSCHE, STEFAAN (SAMENST.) - Vlaanderen 280 Literair Interbellum
026893: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN ; VERGEER, KOEN - Naar 't zuiderland Moderne nederlandstalige dichters langs de Middellandse Zee
008781: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN (SAMENST.) - Vlaanderen 267 Maurice Gilliams
027990: VAN DEN BOSSCHE, NESTOR - Kerst te Zottegem
024184: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN - Vlaanderen 304 Maurice Roelants
024183: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN - Vlaanderen 295 Artistieke bohème
007759: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN (SAMENST.) - Vlaanderen 280 Literair Interbellum
028177: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN - Herman Teirlinck Ge zijt zoveel mensen geweest 1879-1967
028460: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN - Vlaanderen 295 Artistieke Bohème
028464: VAN DEN BOSSCHE, STEFAN - Vlaanderen 311 Herman Teirlinck
009490: BOSSIER,HERMAN - Geschiedenis van een romanfiguur De 'chanoine Docre' uit Là-bas van J.-K.Huysmans
012103: BOSSU,JOZEF - Luigi Boccherini (1743-1805)
010898: BOSSU,JOZEF - Vlaanderen in oude kaarten Drie eeuwen cartografie
025010: BOSSUYT, IGNACE - Georg Friedrich Händel Delirio amoroso Italiaanse solocantaten
015640: BOSSUYT, IGNACE - Wolfgang Amadeus Mozart Concerti voor blazers
028352: BOSSUYT, IGNACE - De Vlaamse polyfonie
029147: BOSSUYT, IGNACE - Van noten en tonen Wegwijs in muzikale begrippen
025153: BOSSUYT, IGNACE - Luigi Boccherini ( 1743-1805)
024832: BOSSUYT, IGNACE - Joseph Haydn Die Tageszeiten
017412: BOSSUYT, IGNACE - Georg Philipp Telemann Johannespassie
012106: BOSSUYT, IGNACE - Joseph Haydn Symfonieën nr.47,48 & 49
012007: BOSSUYT,IGNACE - Georg Friedrich Händel Delirio amoroso Italiaanse solocantaten
023638: BOSTEELS, JAN E.A. - Mekka Jaarboek voor lezers 1996
019226: BOSWELL - Boswell's Life of Johnson
023786: BOT, PETER - Tussen verering en verachting De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving
025818: BOTERBERGE, ROBERT - Het landschap bewesten de Gentele
025819: BOTERBERGE, ROBERT - Hendrik Conscience en Blankenberge
023060: BOTERBERGE, ROBERT - Van zeebad tot badstad Oorsprong en ontwikkeling va, het toerisme in Blankenberge deel 2 : Van de Eerste Wereldoorlog naar het nieuwe millennium
028886: BOTERBERGE, ROBERT - Honderd jaar Sint-Pieterscollege Blankenberge, met een overzicht van het onderwijs in de kustgemeente vooo-r 1879
017598: BOTHOREL, JEAN - Bernard Grasset Vie et passions d' un éditeur
022090: DE BOTTON, ALAIN - De troost van de filosofie
028740: DE BOTTON, ALAIN - Ode aan de arbeid
019429: DE BOTTON, ALAIN - De kunst van het reizen
008364: DE BOTTON,ALAIN - De biograaf
028726: DE BOTTON, ALAIN - Religie voor atheïsten Een heidense gebruikersgids
025414: DE BOTTON, ALAIN - De troost van de filosofie
022739: BOTWINNIK, VICTOR - Keur van zijn beste partijen 1936-1948
003198: BOUAZZA, HAFID - Paravion
010773: BOUAZZA,HAFID - Een beer in bontjas Autobiografische schetsen
006619: BOUCHARD,ULRICH (SAMENST.) - Schrijvers over schrijven een witboek
024348: DUPONT-BOUCHAT, S.(RED.) - La sorcellerie dans les PayBas sous l' Ancien Régime - De hekserij in de Nederlanden onder het Ancien Regime
028027: BOUCHNER, M. - Thieme's sporengids Sporen en prenten, vraatsporen, nesten, holen, uitwerpselen en braakballen van West- en Middeneuropese zoogdieren en vogels
022976: BOUCKAERT, BRUNO - La cathédrale Saint-Bavon de Gand du moyen age au baroque
028530: BOUCQUET, WILLY - Kroniek van Groot-Izegem
026955: BOUCQUEY,RAOUL E.A. - De Groote Stooringe Historische bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamse Studenten Beweging
002705: BOUDENS,ROBRECHT - De Kerk in Vlaanderen Momentopnamen
012894: BOUDENS - Vrijdag visdag
011025: BOUDENS,ROBRECHT - Kardinaal Mercier en de Vlaamse Beweging
026469: BOUDENS, R. - De kerk en het nationaal-socialisme in Duitsland
028982: BOUHUYS, MIES - Anne Frank is niet van gisteren

Next 1000 books from Boekhandel Luc Vanhaverbeke

10/25