Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Toepasselijke gebeden zeer dienstig voor den Jubilé vergund door Zijne Heiligheid Gregorius XVI. Ter gelegenheid van het elfhondertste jaar na het overlijden van den H; Willibrordus Apostel van Nederland. Benevens eene korte levensgeschiedenis getrokken uit Kerkelijk goedgekeurde Boeken.Zeer nuttig te bezigen in het bezoeken der kerken.
Description: .: 's Hertogenbosch, Stokvis, (1839), in-16°, 15 x 9 cm, 28 pp, orig.blind wrapper, sewn. .

Keywords:

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 19726