Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Codicille van de Nederlandsche Oorloghe/ waer in Sy eenighe Vrienden, Wel-doenders ende Dienaren, in haer principael Testament van date den tweeden Februarij 1609, vergheten zynde... Een Wellecom-Dicht van het Bestandt ... Andere Ghedichten van Bestandighe Vrede...
Description: .: Francendal, By Frederijck de Vrije, 1609, pamphlet small in-4, 12 nn pp, signatures Aii-iiii,sewn. Long poem. A wish for peace after 40 years of war... (see Knuttel 1584; Tiele 751). .

Keywords:

Price: EUR 200.00 = appr. US$ 217.37 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 34702