Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Korte Deductie van het onweder-spreeckelyck Regt van volkomen ongelimiteerde en ongerestringeerge Vrydom op de Tollen, die op ten Maes geheven worden.....
Description: .: Nymegen, by Sweerus van Goor, Boeckdrucker in de Smitstraet, 1707, in-folio, 33 x 21 cm, [32] pp, genaaid ( gedeeltelijk ontbonden), zonder omslag, ex-biliotheek exemplaar met stempel op eerste blad alsook een blindstempel. Papierverlies onderste marge van het eerste blad ( geen tekstverlies). Onafgesneden exemplaar , doorgaand licht gebruind, marges bestoft, achterste blad met vlekken en volledig los van het katern. Ondanks de minder goede staat toch een interessant en kompleet document. De stad Grave bij monde van zijn secretaris W. de Greve publiceert hier een omstandig verslag om de volledige vrijstelling van haar burgers van tolgelden op de Maas te staven. Het document bevat talrijke transcripties die dit ondersteunen. Sommige gaan terug tot 1399 ( Keizer Karel IV te Nürnberg ). .

Keywords:

Price: EUR 135.00 = appr. US$ 146.72 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 50323