Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46481: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - JAN DE SCHUYTER - AD JANSEN(CONTRIBUTORS) - [ ] H.F. VERBRUGGHEN - Jaarboek XVI ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1940.
46482: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - JAN DE SCHUYTER - H. NICAISE (CONTRIBUTORS) - [ ] DANIËL HERREYNS - Jaarboek X ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1934.
46483: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK (CONTRIBUTOR) - [ ] WALTER POMPE - Jaarboek XI ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1935.
46484: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - L. KESTELOOT - JAN DE SCHUYTER (CONTRIBUTORS) - [ ] G.I. KERRICX - Jaarboek XII ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1936.
46485: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - DR. CHOMPRET (PARIS) - L. J.M. PHILIPPEN (CONTRIBUTORS) - Jaarboek XIII ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1937.
46486: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - AD. JANSEN - L. J.M. PHILIPPEN (CONTRIBUTORS) - [ ] COLYNS DE NOLE - Jaarboek XIX ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1943.
46487: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - AD. JANSEN - L. KESTELOOT - JAN DE SCHUYTER (CONTRIBUTORS) - [ ] PEETER SCHEEMAECKERS - GUILLEMUS KERRICX - Jaarboek XVII ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1941.
46488: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - L. KESTELOOT - JAN DE SCHUYTER - P.J. ROLLAND (CONTRIBUTORS) - Jaarboek XV ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1939.
46489: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - AD. JANSEN - S. HARTVELD (CONTRIBUTORS) - Jaarboek XIV ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1938.
46509: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - N. OTTEMA - L. KESTELOOT (CONTRIBUTORS) - Jaarboek IX ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1933.
46508: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - ALBERTA LABIAU - JAN DE SCHUYTER - Vijf en twintig jaren bestaan van Antwerpen's Oudheidkundige Kring.
46511: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - MAURITS SABBE (CONTRIBUTORS) - Jaarboek VIII ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1932.
46512: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - FLORIS PRIMS - AD JANSEN(CONTRIBUTORS) - [ ] VAN DEN EYNDE ( ARCHITECTEN ) - Jaarboek XX - XXI ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1944-1945.
46564: KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN - ANTWERPEN - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Antwerpen . Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Derde Eeuwfeest. Gloriant. 't Spel van Sinne. Brueghel De Triomf van de Dood.
46655: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - AD JANSEN (CONTRIBUTORS) - Jaarboek XXII - XXIII ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. 1950-1951. XXXIIe zitting. Congres van Antwerpen. 27-31 Juli 1947. Jaarboeken. Deel 1 ; De Mededelingen. Deel 2 ; Bezoeken en Uitstappen.
49553: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 76e Boekdeel - 1972. Eerste Aflevering .
48491: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 11 ( volume 11)
48494: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 14 ( volume 14)
49551: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 82e Boekdeel - 1978 .
48489: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 9 ( volume 9)
49536: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 68e Boekdeel - 1964.
41582: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN - KMBA ANTWERPEN ( UITGEVER ) - K.M.B.A. Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. 2e Jaargang 1931. Nrs. 5, 6 , 12 ( 3 tijdschrift nummers ) .
41583: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN - KMBA ANTWERPEN ( UITGEVER ) - K.M.B.A. Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. 4e Jaargang 1933. Nrs. 1 , 2, 6, 7, 8, ( 5 tijdschrift nummers ) .
41584: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN - KMBA ANTWERPEN ( UITGEVER ) - K.M.B.A. Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. 5e Jaargang 1934. Nrs. 4 , 5, 7, 9, 10, 11, 12, ( 7 tijdschrift nummers ) .
49544: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 70e Boekdeel - 1966.
49548: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 76e Boekdeel - 1972. Eerste Aflevering .
47733: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1878 -1879. Rapport Annuel et Distribution solennelle des Prix - 4 Mai 1879.
47732: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1877 -1878. Rapport Annuel et Distribution solennelle des Prix - 5 Mai 1878.
49533: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 63e Boekdeel - 1959.
49515: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - G. VAN DOORSLAER - Handelingen van den Mechelschen Kring ...- Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 28e Boekdeel - 1923.
27114: KONINKLIJKE HARMONIE SINTE CECILIA DUFFEL - Feestprogramma ter gelegenheid van den grooten Internationalen Muziekwedstrijd te Duffel op 14, 21 en 28 juni 1925. Aangeboden door de Koninklijke harmonie Sinte Cecilia Duffel.
32525: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 4 ( volume 4)
32526: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 5 ( volume 5)
32527: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 6 ( volume 6)
32528: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 7 ( volume 7)
32529: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 8 ( volume 8)
3230: KONINKLIJKE ZUIDNEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE EN GESCHIEDENIS. (EDITOR) - HANDELINGEN (der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis).
51398: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN ( UITGEVER ) - [ ] FEDERATIE VAN DE KRINGEN VOOR OUDHEIDKUNDE EN GESCHIEDENIS VAN BELGIË - Handelingen van het XLIe Congress - Annales du XLIe Congrès. malines 3-6 - IX 1970.
42854: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXVIII ( 38 ) , 1971.
46830: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - KAREL ( CHARLES ) VAN HERCK - L. KESTELOOT - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. Tijdschrift Nr. 1 1930 ( Jaarboek Nr. 6 van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen).
35492: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT I - HERMAN LIEBAERS ( PREFACE ) - Vijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de Bibliotheek.
32521: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 1 ( volume 1)
32524: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 3 ( volume 3)
31413: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE - Gedenkboek van het vijfentwintigjarig Jubileum van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 1938 - 1963.
51376: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - LE HAEN - [ ] ALBERTINA BIBLIOTHEEK - GILDEKAMERSTRAAT - K.M.B.A. Bouwkunst - Stedenbouw - Dekoratieve Kunsten . Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen Nr. 2 - Februari 1936 .
25866: KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE GENT (EDITOR) - Lijst der in Zuid Nederland meest gebruikelijke voornamen uitgegeven vanwege de Koninklijke Vlaamsche Academie.
22336: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PAPIERFABRIEK - KNP - 1850 1950 Honderd Jaren Papierfabriek KNP.
21088: KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE GENT - Gedenkboek van de feestviering van haar vijf en twintigjarig bestaan 1886 1911 Koninklijke Vlaamsche Academie. (Congress proceedings).
17913: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CHARLES VAN HERCK - JOS RATINCKX - AD. JANSEN - L. KESTELOOT (CONTRIBUTORS) - Jaarboek ( van de ) Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen. Volumes 1-28 (1911-1957). (all published) (Periodical - Yearbook).
42868: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel LIII ( 53 ) , 1987.
48817: KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING VAN ESSEN - OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN ESSCHEN ( UITGEVER ) - GERARD MEEUSEN - FLOR BACKX - ALFONS TIRELIREN - GUY VAN DEN BROEK - JAN SUYKERBUYK E.A. ( MEDEWERKERS ) - [ ] DE SPYCKER - De Spycker. Jaarboek van de Heemkundige Kring Essen. Volledige reeks. Met als voorlopers [1] Oudheidkundige Kring van Esschen - publicatie nrs. 1,2,3,4. [2] Gedenkschriften betreffende de aloude Heerlijkheid Esschen...Jaargang 1933 - Jaargang 1950. [3] De Spycker tot 2016.
49529: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 49e Boekdeel - 1945.
45002: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT I ( UITGEVER) - JEROOM VERCRUYSSE ( HOOFDREDACTEUR ) - De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. (tentoonstellingscatalogus).
42877: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - BULLETIJN - Bulletin , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Bulletin 1 (1903).
42873: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. ( Mémoires ) Deel I , 1908.
50037: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 57e Boekdeel - 1953.
42866: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel L ( 50 ) , 1983.
49555: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 84e Boekdeel - 1980.
49520: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 41e Boekdeel - 1936.
49534: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 65e Boekdeel - 1961.
49518: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 38e Boekdeel - 1933.
49514: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - PROSPER VERHEYDEN - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Tome Seizième - 1906 ( in 2 afleveringen )..
49523: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 44e Boekdeel - 1939.
41581: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN - KMBA ANTWERPEN ( UITGEVER ) - K.M.B.A. Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. Nr. 6 - 1930 ( tijdschrift nummer ) .
50036: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 51e Boekdeel - 1947.
49554: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 74e Boekdeel - 1970.
49507: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Mémoires , Rapports et Documents. Tome I - 1889.
49541: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 65e Boekdeel - 1961.
49543: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 63e Boekdeel - 1959.
47726: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1871 -1872. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 5 Mai 1872. Plechtige Prijsuitdeeling.
50035: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 50e Boekdeel - 1946.
49558: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 87e Boekdeel - 1983.
49552: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 83e Boekdeel - 1979 .
49516: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 33e Boekdeel - 1928.
49547: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 75e Boekdeel - 1971.
49546: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 74e Boekdeel - 1970.
49560: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Tome Septième - 1897 - 1er fascicule..
51678: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. Deel 115. Aflevering 1
42850: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXIV ( 34 ) , 1965.
42851: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXV ( 35 ) , 1966-1967.
42880: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - BULLETIJN - Bulletin , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Bulletin 7 (1909-1910). Enkel aflevering 3 en 4.
42824: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel V (5 ) , 1925-1926.
42825: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel VI (6 ) , 1927.
42826: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel VII ( 7 ) , 1928.
42827: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel VIII ( 8 ) , 1929.
42828: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel IX ( 9 ) , 1930.
42867: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel LI ( 51 ) , 1984.
42881: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - BULLETIJN - Bulletin , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Bulletin 8 en 9 (1910-1911 / 1911-1912).
42882: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - BULLETIJN - Bulletin , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Bulletin 11 (1913-1914).
42860: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXIV ( 44 ) , 1977.
42861: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXV ( 45 ) , 1978.
42862: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXVI ( 46 ) , 1979.
42863: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXVII ( 47 ) , 1980.
42865: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXIX ( 49 ) , 1982.
42870: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel LVII-LVIII ( 57-58 ) , 1991-1992.
42878: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - BULLETIJN - Bulletin , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Bulletin 3 (1905-1906).
42879: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - BULLETIJN - Bulletin , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Bulletin 6 (1908-1909). Enkel aflevering 3 en 4.
42874: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. ( Mémoires ) Deel II , 1909.
42875: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. ( Mémoires ) Deel V , (1910).
42871: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel LIX ( 59 ) , 1993.
42872: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel LX ( 60 ) , 1994.
42829: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel X ( 10 ) , 1931.
42831: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XII ( 12 ) , 1933.
42832: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XIII ( 13 ) , 1934.
42833: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XIV ( 14 ) , 1935. (met drukfout 1936).
42834: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XV ( 15 ) , 1936.
42835: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XVI ( 16 ) , 1937.
42836: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XVII ( 17 ) , 1938.
42837: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XVIII ( 18 ) , 1939-1940.
42838: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XIX ( 19 ) , 1941.
42839: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XX ( 20 ) , 1942-1943.
42840: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXI ( 21 ) , 1944-1945.
42841: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXII ( 22 ) , 1946-1948.
42842: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXIII ( 23 ) , 1949.
42843: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXIV ( 24 ) , 1950-1951.
42844: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXV ( 25 ) , 1951-1952.
42845: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXVII ( 27 ) , 1954.
42846: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXVIII ( 28 ) , 1955.
42847: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXX ( 30 ) , 1957-1958. ( Met drukfout op omslag ; deel XXVII ).
42864: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXVIII ( 48 ) , 1981.
47901: KONINKLIJKE ACADEMIE ANTWERPEN - 1942-1943 - Koninklijke Academie Antwerpen. Jaarverslag - Palmares. Academisch Jaar 1942 -1943.
49535: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 67e Boekdeel - 1963.
33974: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT I - De Verliching in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik.
49559: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 91e Boekdeel - 1987.
42830: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XI ( 11 ) , 1932.
3234: KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HOOGSTRATEN - HOK - Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Hoogstraten.
47734: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1879 -1880. Rapport Annuel et Distribution solennelle des Prix - 9 Mai 1880
49527: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 49e Boekdeel - 1945.
49508: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Mémoires , Rapports et Documents. Tome II - 1891.
49510: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Tome Treizième - 1903.
49550: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 79e Boekdeel - 1975 .
47729: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1874 -1875. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 2 Mai 1875.
47728: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1873 -1874. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 3 Mai 1874.
47730: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1875 -1876. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 7 Mai 1876.
47731: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1876 -1877. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 6 Mai 1877.
51374: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - G. DE RIDDER - E. VAN DE PAAL - [ ] BEELDHOUWER FR. CLAESSENS - K.M.B.A. Bouwkunst - Stedenbouw - Dekoratieve Kunsten . Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen Nr. 5 - Mei 1936 .
49521: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 42e Boekdeel - 1937.
49522: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 43e Boekdeel - 1938.
49517: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 37e Boekdeel - 1931.
42848: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXI ( 31 ) , 1959-1960.
42849: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXIII ( 33 ) , 1963-1964.
47117: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel LXXII ( 72 ) , 2007
49557: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 86e Boekdeel - 1982.
49539: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 72e Boekdeel - 1968.
49511: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - PROSPER VERHEYDEN - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Tome Quinzième - 1905.
50034: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 48e Boekdeel - 1943-1944.
45517: KONINKLIJKE VLAAMSE INGENIEURSVERENIGING ( UITGEVER ) - Zilveren-Jubileumboek K.V.I.V. 1928 - 1953. Bijzonder nummer Jaargang 24 , Maart 1955 van '' Technisch-Wetenschappelijk Tijdschrift'' Orgaan van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging.
49513: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - PROSPER VERHEYDEN - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Tome Douzième - 1902.
47713: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale d'Anvers. Cours de 1852-1853. Proclamation et Distribution solennelle des Prix 1 Mai 1853. / Koninklyke Akademie van Antwerpen - Prysuitdeling.
47712: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale d'Anvers. Cours de 1851-1852. Proclamation et Distribution solennelle des Prix 2 Mai 1852. / Koninklyke Akademie - Prysuitdeling.
47714: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale d'Anvers. Cours de 1853-1854. Proclamation et Distribution solennelle des Prix ( 20 Avril 1854)
47711: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale d'Anvers. Cours de 1850-1851. Proclamation et Distribution solennelle des Prix 4 Mai 1851.
47715: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale d'Anvers. Cours de 1854-1855. Proclamation et Distribution solennelle des Prix - 13 Mai 1855.
47716: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - FERDINAND CALLEBERT - Académie Royale d'Anvers. Cours de 1855-1856. Proclamation et Distribution solennelle des Prix - 4- Mai 1856.
47717: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale d'Anvers. Cours de 1856-1857. Proclamation et Distribution solennelle des Prix 3 Mai 1857. / Koninklyke Akademie van Antwerpen - Prysuitdeling.
47718: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale d'Anvers. Cours de 1857-1858. Proclamation et Distribution solennelle des Prix 9 Mai 1858.
47719: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Scolaire de 1864 -1865. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 7 Mai 1865.
47720: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - FERDINAND CALLEBERT - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1865 -1866. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 6 Mai 1866.
47721: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1866 -1867. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 5 Mai 1867.
47724: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1869 -1870. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 1 Mai 1870.
47722: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1867 -1868. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 3 Mai 1868.
47725: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1870 -1871. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 14 Mai 1871.
47727: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1872 -1873. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 4 Mai 1873.
47723: KONINKLIJKE ACADEMIE VAN ANTWERPEN - ACADEMIE ROYALE D'ANVERS - Académie Royale des Beaux-Arts à Anvers. Année Académique de 1868 -1869. Rapport Annuel. Distribution solennelle des Prix - 2 Mai 1869.
50038: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 58e Boekdeel - 1954.
50033: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 47e Boekdeel - 1942.
42853: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXVII ( 37 ) , 1970.
42855: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXIX ( 39 ) , 1972.
42856: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXX ( 40 ) , 1973.
42857: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXI ( 41 ) , 1974.
42858: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXII ( 42 ) , 1975.
42859: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXXIII ( 43 ) , 1976.
48495: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 19 ( volume 19)
42852: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXVI ( 36 ) , 1968-1969.
49509: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Tome Quatrième - 1893.
49512: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - PROSPER VERHEYDEN - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Tome Quinzième - 1905.
48490: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 10 ( volume 10)
49531: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 56e Boekdeel - 1952.
47061: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN ( UITGEVER ) - WILLY GODENNE ( BIJDRAGEN ) - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde , Letteren en Kunst van Mechelen. 1957 -> 1969 ( Jaargangen 61 tot en met 73 ) - 13 opéénvolgende Jaargangen gebonden in 3 volumes.
49525: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 41e Boekdeel - 1936.
48493: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIËN VAN BELGIË - J. DUVERGER ( EDITOR ) - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK - NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK. Koninklijke Vlaamse Academiën van België. Deel 13 ( volume 13)
49545: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 71e Boekdeel - 1967.
51957: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - [ ] OUD-BELGIË WERELDTENTOONSTELLING 1935 TE BRUSSEL - K.M.B.A. Bouwkunst - Stedenbouw - Dekoratieve Kunsten . Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen Nr. 6 - Juni 1936 .
51958: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - [ ] G. DE RIDDER - COMMISSIE VAN STEDEBOUW - K.M.B.A. Bouwkunst - Stedenbouw - Dekoratieve Kunsten . Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen Nr. 7 - Juli 1936 .
51959: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - [ ] G. DE RIDDER - K.M.B.A. Bouwkunst - Stedenbouw - Dekoratieve Kunsten . Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen Nr. 9 - September 1936 .
51960: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - [ ] ARCHITECT LÉON STIJNEN - '' ELSDONCK '' - K.M.B.A. Bouwkunst - Stedenbouw - Dekoratieve Kunsten . Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen Nr. 1 - Januari 1936 .
51961: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - [ ] G. DE RIDDER - K.M.B.A. Bouwkunst - Stedenbouw - Dekoratieve Kunsten . Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen Nr. 3 - Maart 1936 .
14469: KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE GENT - Catalogus van de Bibliotheek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde te Gent.
49549: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 77e Boekdeel - 1973 . ( in twee afleveringen )
49542: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 65e Boekdeel - 1961.
49540: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 73e Boekdeel - 1969.
40479: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ - KNSM - KNSM . Croisières au Nord. 1939. Programme des excursions.
42510: KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING ESSEN - DE SPYCKER ( UITGEVER ) - Jaarboek De Spycker van de Koninklijke Heemkundige Kring van Essen. Jaarboeken 1989 -> 2000. Volumes Nr. 46 tot en met 57 ( 12 boekdelen)
3840: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel IV (4 ) , 1924 .
51375: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN ( UITGEVER ) - CH. VAN NUETEN - [ ] 9E PRIJS VAN DE VEN - AFBREKEN DER GILDEKAMERSTRAAT - K.M.B.A. Bouwkunst - Stedenbouw - Dekoratieve Kunsten . Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen Nr. 4 - April 1936 .
49532: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 60e Boekdeel - 1956.
49556: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 85e Boekdeel - 1981.
42869: KONINKLIJKE GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK ( UITGEVER ) - HANDELINGEN , Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel LV ( 55 ) , 1989.
50031: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique ... de Malines. 59e Boekdeel - 1955.
41586: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN - KMBA ANTWERPEN ( UITGEVER ) - K.M.B.A. Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. 7e Jaargang 1936. Nrs. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ( 8 tijdschrift nummers ) .
41587: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN - KMBA ANTWERPEN ( UITGEVER ) - K.M.B.A. Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. 8e Jaargang 1937. Nrs. 1, 2, 4, 5, 6, ( 5 tijdschrift nummers ) .
41588: KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS VAN ANTWERPEN - KMBA ANTWERPEN ( UITGEVER ) - K.M.B.A. Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. 9e Jaargang 1938. Nrs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 ( 11 tijdschrift nummers ) .
49537: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 69e Boekdeel - 1965.
50030: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 70e Boekdeel - 1966.
49530: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 45e Boekdeel - 1945.
49538: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 71e Boekdeel - 1967.
49526: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - PROSPER VERHEYDEN - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. Tome Vingt-Trois - 1913.
49524: KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE , LETTEREN EN KUNST VAN MECHELEN - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE , LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE MALINES ( EDITOR ) - Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde - Bulletin du Cercle Archéologique , Littéraire et Artistique de Malines. 40e Boekdeel - 1935.
17985: KONTICH - Gemeente Kontich. Monografie en Gids.
22231: KOOI HANS - F.I.A.C. - (EXHIBITION CATALOGUE) - Hans Kooi. F.I.A.C. '85 Paris.
48290: KOOIJMANS LOUWE - P. LEENDERT - PETER W. VAN DEN BROEKE - HARRY FOKKENS - ANNELOU VAN GIJN ( EDITORS ) - Nederland in de Prehistorie.
48292: KOOISTRA JACK - Laatste Bericht. Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea.
47425: KOOL G.G. - Gedichten.
47139: KOOLS FRANK - Acht Eeuwen Molens in Zundert en Rijsbergen.
9894: KOOLWIJK T.F. VAN - Nederlandse Boekkunst in de Jaren 1890-1910. Catalogus van de exemplaren aanwezig in het Instituut Nederlands van de K.U. te Nijmegen.
44126: KOOLWIJK TOM VAN - CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20st eeuw.
10989: KOOLWIJK TOM VAN - CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20st eeuw.
29511: KOOPMAN VAN G. - PASTOOR VAN L. E.A. - Brieven Waer in verhandelt worden verscheyde Geschillen, zoo nopens de oprechtinge van het Seminarie-Generael tot Loven, als raekende de ontplaetsing der dry Faculteyten naer Brussel, en andere souvereyne Schikkingen.
50203: KOOPS W.R.H. ( EDITOR IN CHIEF ) - M.C.M. SANTFORT ( SECRETARY ) A.O. - [ ] DR. C.REEDIJK - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.
34522: KOPAC SLAVKO - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ARTS À L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS - Kopac. (Catalogue d'exposition, Paris 18 avril 1996).
32872: KOPAC - GALERIE D'ART INTERNATIONAL CHICAGO PARIS - Slavko Kopac. Oeuvre Récente - Recent Work (Exhibition catalogue).
44582: KOPPLIN MONIKA - Kompositionen im Halbrund. Fächerblätter aus vier Jahrhunderten.
45055: KOPS JANO - BERNARD FRANCIS SUERMAN ( EDITORS ) - Annales Academiae Rheno-Traiectinae Ann. 1828 - 1829. (Yearbook of Utrecht University )
51017: KOPYLOV CHRISTIANE - Papiers dorés d'Allemagne au siècle des Lumières , suivis de quelques autres papiers décorés ( Bilderbogen, Kattunpapier & Herrnhutpapiere) 1680 -1830.
42039: KOPYLOV MARC - Papiers dominotés français. Ou l'Art de revêtir d'éphémères couvertures colorées livres et Brochures entre 1750 et 1820.
40833: KOPYLOV CHRISTIANE ET MARC ( ÉDITEURS ) - VALÉRY LARBAUD - A.A.M. STOLS - Valéry Larbaud - A.A.M. Stols. Correspondance 1925 - 1951 Volume I ; Volume II (Index, notice, annexe).
26496: KOREA MINISTRY OF CONSTRUCTION - National Parks of Korea.
26500: KOREA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS - Korean Arts. Vol I. Painting and Sculpture. (Vol I ONLY).
7138: KORF DINGEMAN - Nederlandse Majolica.
7137: KORF DINGEMAN - Tegels.
17469: KORF DINGEMAN - Tegels.
9175: KÖRNER THEODOR - KARL STRECKFUSS (VORWORT) - Theodor Körner's Sämmtliche Werke. Im Auftrage der Mutter des Dichters herausgegeben und mit einem Vorworte begleitet von Karl Streckfuss. Zweite rechtmässige Gesammt-Ausgabe in einem Bande.
49665: KORSHIN PAUL J. - Typologies in England 1650 - 1820 .
20737: KORSMIT GEORGE - Vijandige Schetsen, Hostile Sketches.
23763: KORT BEGRYP VAN HET LEVEN EN DEUGDEN DER HEYLIGE COLETA - Kort begryp van het leven en deugden der heylige Coleta, hervormster van het orden der heylige Clara...
23250: KORT-BEGRYP VAN HET - BROEDERSCHAP - GENT - Kort-Begryp van het vermaert Aerts-broederschap van den Alder-heyligsten Naem Godts, ende Alder-heyligsten Naem Jesus. Op-gerecht in het H. Orden der PP. Predick-Heeren 1274. Laetsten Druk, vermeerdert.
23249: KORT BEGRYP VAN DE WEÊRDIGHEID - BROEDERSCHAP - BRUSSEL - Kort Begryp van de weêrdigheyd, gratien en aflaeten Van 't Aertsbroederschap des Alderheyligsten Roozenkrans ...
23243: KORT VERHAEL, WEGENS DE INSTELLING... BROEDERSCHAP - ANTWERPEN - Kort verhael, wegens de instelling van het nieuw Broederschap van Onze Lieve Vrouwe, Bystand der Christenen, en deszelfs Aflaeten, vergund door onzen Heyligen Vader Pius den VIII. Opgeregt in de Parochiaele Kerk van den H. Apostel Jacobus, binnen Antwerpen.
23242: KORT BEGRYP VAN HET VERMAERD AERTS BROEDERSCHAP - GENT - Kort begryp van het vermaerd aerts-broederschap van den Allerheyligsten Naem Gods, en Allerheyligsten Naem Jesus. Opgeregt in het Heylig Orden der Paters Predikheeren, 1274.
23247: KORT BEGRYP VAN DE AFLAETEN - BROEDERSCHAP - ANTWERPEN - Kort begryp van de aflaeten en privilegien, vergund aen het godvruchtig broederschap van de allerheyligste Maegd en Moeder Gods Maria, onder den titel van Troosteresse der Bedrukten, voór levenden en dooden, aen haer eerweérdig en mirakuleus beéld in de prochiaele kerk van den H. Willibrordus, buyten de mueren van Antwerpen.
23245: KORT BEGRYP VAN DE WEERDIGHEYD - BROEDERSCHAP - MECHELEN - Kort begryp van de weerdigheyd, gratien en aflaeten Van 't Aerts-Broederschap des Alderheyligsten Roozenkrans ...
50296: KORT ALBERT - ALLIE BARTH - Stappen in en om de Grote Kerk te Goes.
40133: KORTEWEG, ANNE S. - Splendour Gravity and Emotion. French medieval manuscripts in Dutch collections.
5678: KORTRIJK - COLLEGE DE COURTRAI. - Programme des Exercices Publics, qui auront lieu dans une des Salles du Collège le 17 Août 1813...(Kortrijk).
5677: KORTRIJK - A STUDIOSA JUVENTUTE...EXERCITATIONES LITTERARIAE... - A Studiosa Juventute...Exercitationes Litterariae... Die 18 Augusti 1812. Collegii Cortracensis. (Kortrijk).
22527: KORTRIJK - Reglement voor de stadt van Cortryck gedecreteert By Syne Majesteyt den 28 May. 1704. ( Kortrijk ).
46689: KOSLOW SUSAN - [ ] FRANS SNYDERS - Frans Snyders peintre animalier et de natures mortes 1579-1657. Avant-propos de W.Liedtke (Metropolitan Museum). ( édition française ) .
43027: KOSSOFF LEON - L.A.LOUVER GALLERY - VENICE (CA) - Leon Kossoff recent work.
40779: KOSTER EGBERT - Natuur onder Architectuur. Architecture for nature. IBN-DLO Wageningen. Architect Stefan Behnish.
42199: KOTTE WOUTER - HANS LUTZ - [ PIET VERMEULEN ] - Piet Vermeulen Schilder , Goede Oogst.
43831: KOTZWARA FRANZ - An Improved Edition of The Battle of Prague , a favorite characteristic Sonata for the Piano Forte, composed by Kotzwara. [...].
20120: KOUMANS MADELEINE MARIE CAROLINE - La Hollande et les Hollandais au XIXe siècle vus par les Français.
42671: KOUNELLIS JANNIS - GALERIE CHRISTINE KÖNIG ( WIEN ) - Jannis Kounellis ( exhibition catalogue, Belvedere , Prague Castle 1993 ).
47332: KOUSBROEK RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
23173: KOUWENBERG M. VAN - SMITS DIRK - Lykzang, over den vermaerden dichter, den heer Dirk Smits, overleden te Helvoetsluis, den XXVsten der Grasmaende des jaers MDCCLII.
51062: KOVAC , DR. ANTON - Valuable Books, Incunabula & Manuscripts ( Antiquarian bookdealer's catalogue ).
51945: KOYAMA-RICHARD BRIGITTE - Japon rêvé. Edmond de Goncourt et Hayashi Tadamasa.
33418: KOYEN A. - Tielen Mijne Vriend. ( Dorpsmonografie).
23711: KOYEN M. DR - Geschiedenis van het Gasthuis te Geel 1286 1969.
17861: KOYEN M.H.DR. & LIC. MICHEL DE BONT - Geel door de eeuwen heen. Kennismaking met Geel.
40434: KOYEN MILO DR - Het Geels Verleden. Bundeling van een reeks bijdragen verschenen in het ''Nieuwsblad van Geel'' ( 1963 - 1973).
13726: KOYEN M. & VAN DYCK L. - Tongerlo door de eeuwen heen. Premonstratenzer leven en spiritualiteit.
46567: KOZYREFF CHANTAL - La Tour Japonaise de Laeken.
20105: KOZYREFF CHANTAL (CATALOGUER) - - Twee eeuwen japanse boeken. Het Fonds-Hans de Winiwarter. - BRUSSEL 1992, Exhibition catalogue.
39629: KRAANEN JAAP - Jaap Kraanen , grafiek, tekeningen , aquarellen.
36769: KRAFFT ALBERT - Catalogue de la Galerie des Tableaux Impériale et Royale au Belvédère à Vienne.
1012: KRAFFT JEAN CHARLES (1764 - 1833) - Maisons de Campagne. Habitations Rurales. Chateaux, Fermes. Jardins Anglais, Temples, Chaumières, Kiosques, Ponts etc.etc. situés aux environs de Paris et dans les départements voisins. Avec les décorations intérieures et le détail de ce qui concerne l'embellissement des jardins...(Ouvrage en trois parties).
25950: KRAFT A. (EDITOR) - ARCHITECTURES - FORMES & FONCTIONS - ARCHITECTURES FORMES FONCTIONS - Revue Annuelle Suisse d'Architecture d'Art et d'Urbanisme, Organe Officiel permanent du Jour Mondial de l'Urbanisme. Réd. en Chef. A.Kraft, texts in French with summaries in English and German.
1337: KRAFT A. (EDITOR) - ARCHITECTURES - FORMES & FONCTIONS - ARCHITECTURES FORMES FONCTIONS - Revue Annuelle Suisse d'Architecture d'Art et d'Urbanisme, Organe Officiel permanent du Jour Mondial de l'Urbanisme. Réd. en Chef. A.Kraft, texts in French with summaries in English and German.
30102: KRAINS HUBERT (PRÉFACE) - EDMOND GLESENER - Edmond Glesener - Cahier spécial de la Revue Mensuelle Littéraire et Artistique Avant-Poste.
41903: KRAMER J.G. - W.F.A.J. VAARZON MOREL ( ILLUSTRATIES) - Het Beleg van Groningen in 1672.
43091: KRAMER BASTIENNE - ANITA MOLL - DOROTHÉE MEDDENS ( CURATORS TO THE EXHIBITION). KUNST UIT TETTENRODE - Kunst uit Tettenrode. Amsterdam 1990 ( exhibition catalogue ) .
14943: KRAMER OSCAR (WIEN) - Leporello album containing 12 original photographs of Vienna.
32830: KRANAKIS EDA - Constructing a bridge. An exploration of Engineering Culture, Design,and Research in Nineteenth-Century France and America.
31805: KRANS G.H.A. ( AUTHOR ) - PETER WARNERSEN ( PRINTER ) - Peter Warnersen , drukker en uitgever te Kampen. Overdruk uit Het Boek XXIV ( 's Gravenhage, Martinus Nijhoff 1937 ).
33450: KRANTZ M. - ASSEMBLÉE NATIONALE - Rapport sur la navigation intérieure, fait au nom de la Commission d'Enquête sur les chemins de fer et les voies de transports. Assemblée Nationale N° 1206->2474 ( 9 Rapports du même sur le même sujet).
39491: KRASNAPOLSKY - GOLDEN TULIP GRAND HOTEL - AMSTERDAM - KAREL VESTERS ( EDITOR ) - Golden Tulip Grand Hotel Krasnapolsky 1866 - 2001. 135 Years of tailor-made hospitality in Amsterdam, The Netherlands.
41420: KRAUS JACOB ( 1861 - 1951 ) - Proyecto de mejoramiento del Puerto del Callao. Con tres láminas Publicado por orden del Gobierno del Perú.
40556: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 200 - Catalogue 200. The printed book. A choice selection of two hundred early books including over one hundred and fifty incunabula, marking the completion of fifty years in our present location. Catalogue 200.
41419: KRAUS JACOB ( 1861 - 1951 ) - Proyecto de mejoramiento del Puerto de Valparaiso. Publicado por orden del Gobierno de Chile.
38002: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 149 - England. The first three centuries of printing. With a supplement . a selection of manuscripts. (Bookdealer's catalogue).
37983: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 165 - Cimelia. Catalogue 165 H.P. Kraus. A catalogue of Important Illuminated and Textual Manuscripts published in commemoration of the Sale of the Ludwig Collection.
37775: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 203 - New Arrivals. Catalogue 203.
36153: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 209 - Incunabula. Books from 114 presses in Germany, Italy, Switserland..... Catalogue 209.
36147: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 188 - One Hundred Distinguished Manuscripts & Printed Books. Catalogue 188.
36148: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 193 - Sixty fine & rare Books ans Manuscripts. Catalogue 193.
36149: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 98 - A selection of choice French books. Most of them recenty acquired from two distinguished European private collections. Catalogue 98.
36146: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 121 - Illustrated Books from the XVth & XVIth Centuries. With a frontispiece in color and 115 reproductions of woodcuts in the text.
33099: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 192 - Science... Cat. 192 H.P. Kraus.
33097: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 177 - Europe in the Seventeenth Century. Cat. 177 H.P. Kraus.
33098: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 167 - The Seventeenth Century. Continental printed books in various fields... Cat. 167 H.P. Kraus.
8169: KRAUS H.P. CATALOGUE N°200 - Catalogue 200 The printed Book. A choice selection of two hundred early books including over one hundered and fifty incunabula, marking the completion of fifty years in our present location.
6968: KRAUS CATALOGUE N° 91 - The Sixteenth Century. Part One, Catalogue 91.
43757: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 103 - 175 Printed Books. Part One ; From early printing to modern sciernce. Part Two ; Illustrated Books.
4294: KRAUS CATALOGUE N° 93 - Incunabula, including many famous woodcut books.
40623: KRAUS H.P. - Fifty Years. An anniversary Catalogue of One Hundred and Twenty Outstanding Books printed before 1700 and sold by H.P. Kraus from 1932 to 1982.
43306: KRAUS CATALOGUE N° 93 - Incunabula, including many famous woodcut books. Catalogue 93.
47126: KRAUS HANS P. - DAVID W. WATERS - RICHARD BOULIND ( INTRODUCTION ) - Sir Francis Drake a pictorial biography.
20127: KRAUS H.P. CATALOGUE 179 - Illustration catalogue 179. Books and mauscripts from the fifteenth to the twentieth century illustrated with woodcuts engravings etchings lithographs colorplates watercolors or pen-and-ink drawings.
12780: KRAUS CATALOGUE N° 159 - Illuminated manuscripts.
12618: KRAUS CATALOGUE N° 197 - New Arrivals. (Bookdealer's catalogue).
11065: KRAUS CATALOGUE N° 156 - Early Books Printed on Vellum.
41426: KRAUS JACOB ( 1861 - 1951 ) - Proyecto de puerto para la zona costanera del Valle de Camaná. Con una lámina Publicado por orden del Gobierno del Perú.
41425: KRAUS JACOB ( 1861 - 1951 ) - Proyectos para el puerto terminal de los Ferrocarriles del Sur Mollendo y Matarani-Islay. Con dos láminas Publicado por orden del Gobierno del Perú.
40821: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 181 - Recent Acquisitions... Catalogue 181 H.P. Kraus.
40822: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 197 - New Arrivals. Catalogue 197 H.P. Kraus.
40824: KRAUS H.P. CATALOGUE N° 202 - European Literature. Catalogue 202 H.P. Kraus.
18813: KREDIETBANK N.V. - Het Belgische Bankwezen ten dienste van de economie. 1935 - 1960. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig baestaan van Kredietbank N.V.
40435: KREINER JOZEF - HANS-DIETER ÖLSCHLEGER ( EDITORS ) - De AINOE. Jagers, vissers en plukkers uit Noord-Japan ( Exhibition catalogue, Europalia 89 Japan in Belgium ) .
35583: KREITZ WILLY ( SCULPTOR ) - LYCÉE D'ANVERS 1951 - Bronze medal - Lycée d'Anvers 1901 - 1951. A ceux du Lycée d'Anvers morts pour la patrie.
2526: KREITZ WILLY - PAUL NEUHUYS - REMY DE CNODDER (AUTHORS) - Willy Kreitz, préface de Albert Lilar.
42267: KREITZ WILLY ( SCULPTOR ) - LEO ROVERS - Bronze medal - Leo Rovers 1897 - 1943 - Zyn trouwe klanten - zyn persoonlyke vrienden .
51904: KREJCAR J. ( EDITOR ) - LE CORBUSIER - ILYA EHRENBURG - OZENFANT - TEIGE - EPSTEIN ( CONTRIBUTORS ) - Zivot. Nové umeni - Konstrukce soudoba intelektuelni aktivita.
1438: KREKELBERG J. - E.DONY - H. GREVELLE - L. MALLINGER (EDITORS) - ART A L'ECOLE ET AU FOYER (L') - L'Art à l'école et au foyer. Bulletin de la Société du même nom.
37508: KREMEGNE ( KRÉMÈGNE ) - RENÉ HUYGHE - J.P. CRESPELLE - GASTON DIEHL ( TEXTES) - Krémègne 1890 - 1981.
50668: KREMER JOSEPH-FRANÇOIS ( EDITOR ) - JEAN PHILIPPE RAMEAU - Nouveau système de musique théorique pour servir d'introduction au Traité de l'Harmonie. Analyse critique de Joseph-François Kremer.
8046: KREUTZER CONRADIN - Ouverture de Lodoiska, arrangée pour le Forte-Piano avec accompagnement de Violon. 2 parts.
2857: KRIEGER - MAX ROOSES - Le Musée Plantin-Moretus à Anvers.
11670: KRIEGER M.B. (ETCHINGS) - MAX ROOSES (TEXT) - Le Musée Plantin-Moretus à Anvers. Texte par M. Max Rooses, Eaux-Fortes et Dessins par M.B.Krieger.
24940: KRIEGHOFF CORNELIUS - J. RUSSEL HARPER (AUTHOR) - Krieghoff.
44235: KRIEGSMAN ANTON ( EDITOR ) - ARTSCHOOL BILTHOVEN ( PUBLISHER ) - Art Expo. Jaarboek 1996. 1e Jaargang Nr. 1.
322: KRIER L. - M. CULOT - Contreprojets, Controprogetti, Counterprojects.
44641: KRIER BOB - CHRISTOPH KOHL - Potsdam Kirchsteigfeld. Eine Stadt entsteht. The making of a Town. La naissance d'une ville.
28082: KRIER ROBERT - Amiens, La reconstruction du centre historique, The reconstruction of the historic centre.
19554: KRIER ROBERT - L'Espace de la ville. Theorie et pratique.
48866: KRIKHAAR NOOR - DAVO DEVENTER ( UITGEVER ) - Michiel de Ruyter.
48865: KRIKHAAR NOOR - DAVO DEVENTER ( UITGEVER ) - Nederlandse sterrenkunde van Middelburg tot de Melkweg.
21768: KRING ANTWERPSCHE KUNSTBEELDHOUWERS - CERCLE ARTISTES SCULPTEURS ANVERSOIS - [ ] SALON 1931 - H.W. MARSILY - Tentoonstelling 1931. Kring Antwerpsche Kunstbeeldhouwers. Cercle Artistes Sculpteurs Anversois. Eere voorzitter Président d'honneur Mr. H.W. Marsily. ( exhibition catalogue).
46831: KRING VOOR BOUWKUNDE ANTWERPEN. - ( SOCIETY OF ARCHITECTS - ANTWERPEN ) - JUBELALBUM van den Kring voor Bouwkunde 1900 - 1910.
7793: KRING ANTWERPSCHE KUNSTBEELDHOUWERS - CERCLE ARTISTES SCULPTEURS ANVERSOIS - [ ] SALON 1929 - Tentoonstelling 1929. Kring Antwerpsche Kunstbeeldhouwers. Cercle Artistes Sculpteurs Anversois. (Exhibition catalogue).
7792: KRING ANTWERPSCHE KUNSTBEELDHOUWERS - CERCLE ARTISTES SCULPTEURS ANVERSOIS - [ ] SALON 1928 - Tentoonstelling 1928. Kring Antwerpsche Kunstbeeldhouwers. Cercle Artistes Sculpteurs Anversois. (Exhibition catalogue).
7790: KRING ANTWERPSCHE KUNSTBEELDHOUWERS - CERCLE ARTISTES SCULPTEURS ANVERSOIS - [ ] SALON 1924 - Tentoonstelling 1924. Kring Antwerpsche Kunstbeeldhouwers. Cercle Artistes Sculpteurs Anversois. (Exhibition catalogue).
7791: KRING ANTWERPSCHE KUNSTBEELDHOUWERS - CERCLE ARTISTES SCULPTEURS ANVERSOIS - [ ] SALON 1926 - Tentoonstelling 1926. Kring Antwerpsche Kunstbeeldhouwers. Cercle Artistes Sculpteurs Anversois. (Exhibition catalogue).
45530: KRINGEN VOOR HEEMKUNDE - LAND VAN RIJEN ( UITGEVER ) - FLORIS PRIMS ( VOORWOORD ) - Tentoonstelling van Topo-Iconografie over Het Land Van Rijen. ( tentoonstellingscatalogus ) .
49881: KRINGS CÉCILE ( COORDINATION ÉDITIORALE )- NELLY FEUERHAHN - DAVID LIOT - DIDIER OTTINGER - ANNA PRAVDOVA.... - Grand Jeu et surréalisme. Reims - Paris - Prague .
10394: KRINSKY CAROL HERSELLE - Europas Synagogen. Architektur, Geschichte und Bedeutung.
35572: KRISTIANS TONNY - FRIDA DE JONG & LAURENS VANCREVEL (TEXT) - Kristans Tonny.
38403: KROFTA JAN - Les Primitifs de Bohême. L'Art Gothique en Tchécoslovaquie 1350 - 1420 . ( Exhibition catalogue).
21541: KRÖLLER-MÜLLER H. - HENRY VAN DE VELDE - Die Entwickelung der modernen Malerei. Ein Wegweiser für Laien.
47704: KRÖLLER -MÜLLER MUSEUM - Kröller -Müller Museum. Nederlandse Musea (1). Geschreven door de staf van het Museum. 3de druk.
30404: KRONENBERG M. E. - Lotgevallen van Jan Seversz.. Boekdrukker te Leiden (c. 1502 1524) en te Antwerpen (c. 1527 1530) met 15 facsimiles.
4141: KRONENBURG DR.A. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie.
13780: KROOK L. - Architectur der Niederlände. 2 portfolio's.
28897: KRÜGER ROLF HERBERT - Friedrich Wilhelm Diterichs. Architekt Ingenieur und Baubeamter im Preussen des 18. Jahrhunderts.
42699: KRUGER WILHELM (1820 - 1883 ) - Les Ondines. 3 grandes valses brillantes pour le piano, N°1 à Madame Augustin Daubrée. N° 2 à Monsieur le M. de Foudras. N°3 à Madame la M(arquise) de Besplas.
48582: DE KRUIJF ANNICK C. - Miraculeus Bewaard. Middeleeuwse Utrechtse relieken op reis : de schat van de Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal.
38946: KRUIT CAROLINE ( EDITOR IN CHIEF ) - TEN HAGEN & STAM BV DEN HAAG ( PUBLISHERS) - Detail in Architectuur. Jaar 2000. ( Complete year in 10 original issues ).
33784: KRUL JAN HERMANSZ ( 1602 - 1646 ) - Pampiere Wereld Ofte Werlesche Oeffeninge , Waer in begrepen zijn meest alle de Rijmen , en Werken , van I.H. Krul. Al te zamen merkelijk door hem verbetert , en met veel nieuwe Rijmen verrijkt , doorgaens met schoone kopere platen verciert, Afgezondert in Vier Deelen.
43170: KRUMMEL D.W. ( COMPILER ) - Guide for Dating Early Published Music. A Manual of Bibliographical Practices.
10719: KRUPP FRIEDRICH ( EDITOR - PUBLISHER ) - Düsseldorfer Ausstellung 1902. Wohlfartseinrichtungen. (Katalog).
40726: KRUYDER D. - Zwei Märchen von Hauff. Die Geschichte von dem Kleinen Muck. Das Märchen vom Falschen Prinzen. Mit Erläuteringen versehen von D. Kruyder. Zweite Auflage. Mit Schattenrissen von J. Wiegman.
1501: KRUYFHOOFT CÉCILE ( EDITOR) - Zoom op Zoo. Antwerp Zoo focusing on Arts and Sciences.
23665: KUBACH WILMSEN ANNA & WOLFGANG - Kubach Wilmsen Werke 1971 2000. (Exhibition sale catalogue).
33354: KUBIN ALFRED - BERGGRUEN PARIS ( GALERIE - PUBLISHER) - ERNST JÜNGER (PREFACE) - Alfred Kubin. Vingt Dessins. (Plaquette 86 de la galerie Berggruen à Paris).
36610: KUBOTA ICHIKU - FRANK VANHAECKE (ED.) - Tissus de Lumière, Weefsels van Licht. Itchiku Tsujigahana.
16687: KUGENER N. (PRÉSIDENT) - CERCLE LA FRATERNELLE ANVERS - Règlement (du) Cercle La Fraternelle Société D'Agrément fondée à Anvers le 13 Avril 1885 entre les fonctionnaires et les employés des Chemins de Fer de l'Etat et des Lignes Concédées, des Postes, des Télégraphes...
23875: KUHLAU FRED. - Sonate facile Pour le Pianoforte avec accompagnement de Violon ad libitum. Oeuv. 6
28379: KUHN OSKAR - Paläozoologie in Tabellen.
699: KUHN CHARLES (EDITOR) - HARVARD COLLECTION - Catalogue of the German and Netherlandish sculpture 1280 - 1800 (in the Harvard collection).
4244: KÜHN BAURAT PROF. ERNST - Ländliche Bauten. Vol. 1. Kultus- und Gemeinde-Bauten.
29445: KÜHNE BENNO ALOYS - Gedenkblätter auf Dr. Heinrich Schmid, Abt von Einsiedeln.
49236: KÜHNE CARLA - WILLEM VAN NOREL ( EINDREDACTIE ) - Historie van Oostendorp.
41062: KUIJS LOUK - MARTIN VAN DE LAAR ( EINDREDACTEUREN ) - De Nederlandsche Cacaofabriek Helmond. Alle 40 deelnemers aan Brabandt' 98 in de Nederlandsche Cacaofabriek...
49106: KUIK N. - [ ] LENSINK - VAN BUREN-LENSINK - Drenthe's Eerste Drukkershuis. Lensink/ van Buren Lensink 1692 - 1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
48985: KUIK N. - [ ] LENSINK - VAN BUREN-LENSINK - Drenthe's Eerste Drukkershuis. Lensink/ van Buren Lensink 1692 - 1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
51751: KUILENBURG-VAARS, G.S.C. VAN - C.B. VAN KUILENBURG - Over Blokland. Geschiedenis van een dorp in het Land van Arkel.
36768: KUIPER JOH. - ANNA SCHIEBER - E. ZERNIKE - MARIE SCHMITZ - J.M. SELLIGER-ELOUT ( TEKST ) - W.A. VAN DE WALLE ( ILLUSTRATOR ) - Kerstklanken.
26446: KUIPERS R. K. - Bloemlezing uit de Nederlandsche Letterkunde der XVIIe en XVIIIe eeuw. Met aanteekeningen betreffende de taal der 17e en 18e eeuw.
41039: KUIPERS MARIETJE E. ( EDITOR ) - ANSKE HIELKE KUIPERS - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833 - 1902. Bezorgde door Marietje E. Kuipers.
46289: KUITENBROUWER MAARTEN - Tussen Oriëntalisme en Wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal, - Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851 - 2001.
44779: KÜLB PHILIPP HEDWIG [ ] - Kurzer Abriss der Lebensbeschreibung Gutenbergs. Nebst Nachrichten über die Errichtung und Einweihung seines Denkmals von Thorwaldsen zu Mainz. Mit vier lithographierten Abbildungen.
47301: KULCHE AUGUST ( RELIEUR - BOOKBINDER ) - Hymne à la reliure . Mémoires d'un relieur ou 75 ans de métier.
26331: KULCZYCKI LADISLAS - L'organisation de l'Eglise de Pologne avant le XIIIe siècle, d'après les résultats acquis par les travaux de la science Polonaise.
32881: KULMER FERDINAND - GILLES PLAZY (PREFACE) - Ferdinand Kulmer. L'Oeuvre 1975 - 1983. (Exhibition catalogue).
15094: KULUNDZIC ZVONIMIR - GUTENBERG - Kulundzic Zvonimir. Gutenberg und sein Werk im slawischen Süden. Gutenber i njegovo djelo na Slavenskom jugu.
14083: KÜMMEL OTTO - Das Kunstgewerbe in Japan.
36944: KÜMMERLING HARALD - Paradisus Musicus. Muziek en Samenleving in Rubens' Tijd.
35680: KÜMMERLING HARALD - Paradisus musicus. Muziek en samenleving in Rubens' tijd. (exhibition catalogue).
8752: KÜNDIG WILLIAM - Livres Ancien, manuscrits enluminés, incunables-Gothiques, éditions rares des seizième et dix-spetième siècles... Catalogue Nr.94.
18073: KÜNDIG WILLIAM - Cent Beaux livres anciens. Catalogue Nr.100.
19028: KÜNDIG WILLIAM S. - Autographes anciens et modernes. Catalogue N°97 (Bookdealer's catalogue).
19029: KÜNDIG WILLIAM S. - Livres Anciens, Manuscrits enluminés, incunables....Catalogue N°94 (Bookdealer's catalogue).
19030: KÜNDIG WILLIAM S. - Catalogue de Beaux Livres et Autographes....Catalogue N°71 (Bookdealer's catalogue).
19031: KÜNDIG WILLIAM S. - Catalogue de Beaux Livres et Autographes....Catalogue N°68 (Bookdealer's catalogue).
19032: KÜNDIG WILLIAM S. - Autographes, Livres anciens et modernes, riches reliures....Catalogue N°78 (Bookdealer's catalogue).
6267: KÜNNE ARNOLD (ALTENA BEI ISERLOHN) - Fabrik in Silber-Waaren und Silber-Geprägten Ornamenten. Musterheft 11. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 25. 26.27. (Blatt 41-44. 56-60. 61-64. 65-68. 69-72. 73-76. 83-86. 87-91. 92-96. 101-106.107-112. 113-119.).
46250: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN 1939 - KUNST VAN HEDEN - L'Art Contemporain, Salon 1939, Feestzaal Meir. 1 - 20 April (Exhibition catalogue).
49198: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN 1955 - [ ] SALON 1955 - Kunst van heden - L'Art Contemporain, Jubileumtentoonstelling. 1955 - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (Exhibition catalogue).
14332: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1953 - Kunst van heden - L'Art Contemporain, Salon 1953. Stedelijke Feestzaal Meir. ( exhibition catalogue ) .
14333: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] BRUXELLES 1935 - L'Art Contemporain, Exposition organisée à l'occasion de son 30e anniversaire avec la collaboration de la Société Auxiliaire des Expositions du palais des Beaux-Arts. 1935 IV 28. (KUNST VAN HEDEN) (Exhibition catalogue).
10198: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1949 - Kunst van heden - L'Art Contemporain. Salon 1949. Feestzaal Meir - (Exhibition catalogue ) .
2155: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS - BERLIN 1908 - SEZESSION - 1908 10 01. Lokal der Sezession, Kurfürstendamm. Austellung Belgischer Kunst, Berlin 1908.Veranstalltet durch die Gesellschaften . L'Art Contemporain Antwerpen und Societé Royale des Beaux-Arts Brüssel. (Exhibition catalogue).
2110: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN 1955 - [ ] SALON 1955 - Kunst van heden - L'Art Contemporain, Jubileumtentoonstelling. 1955 - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (Exhibition catalogue).
2111: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1925 - KUNST VAN HEDEN - L'Art Contemporain . Catalogue - Tentoonstelling 1925. (Exhibition catalogue).
7015: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1938 - Kunst van heden - L'Art Contemporain, Salon 1938, Feestzaal Meir. (Exhibition catalogue).
2109: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1950 - Kunst van heden - L'Art Contemporain. Salon 1950. Stedelijke Feestzaal Meir ( Exhibition catalogue).
6745: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1923 - KUNST VAN HEDEN - L'Art Contemporain . Catalogue - Tentoonstelling 1923. Salon de 1923. (Exhibition catalogue).
2125: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1932 - KUNST VAN HEDEN - L'Art Contemporain, Catalogus 1932, Feestzaal Meir. (Exhibition catalogue).
8146: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1928 - Kunst van heden - L'Art Contemporain . Catalogue Salon 1928. ( exhibition catalogue ) .
15380: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1930 - JOSSE ALBERT - JEAN BRUSSELMANS - Kunst van heden - L'Art Contemporain . Catalogus Josse Albert, Jean Brusselmans. 1930 ( exhibition catalogue )
2252: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1964 - Kunst van heden in Belgiê. 1964 IX 05. Hessenhuis. ( exhibition catalogue).
16275: KUNST UND KUNSTHANDWERK AM BAU - KUNST und KUNSTHANDWERK am BAU 250 Arbeiten in Stein, Eisen, Holz und anderen Werkstoffen.
49197: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1925 - KUNST VAN HEDEN - L'Art Contemporain . Catalogue - Tentoonstelling 1925. (Exhibition catalogue).
15378: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1933 - Kunst van heden - L'Art Contemporain . Feestzaal Meir. Catalogus Salon 1933. ( exhibition catalogue ) .
15379: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1935 - Kunst van heden - L'Art Contemporain . Feestzaal Meir. Catalogus Salon 1935.
2118: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1947 - Kunst van heden - L'Art Contemporain. Salon 1947. Feestzaal Meir. ( exhibition catalogue )
2124: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1936 - A.H. CORNETTE - Toespraak bij de Opening door den Hr. A.H.Cornette - Kunst van heden - L'Art Contemporain, Salon 1936. Feestzaal Meir.
47679: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN 1920 - Keurtentoonstelling van Belgische Meesters. 1830 - 1914 . Catalogus - Catalogue . Oeuvres choisies de Maîtres Belges.
50294: KUNST - EN KULTUREELE VEREENIGING RUGO ( RUPELGOUW ) - ( UITGEVER ) - [ ] GEWAS - RUGO - Gewas. ( Rugo ) Tweemaandelijksch Tijdschrift van Vlaamsche Jongeren - Uitgegeven door de Kunst-en Kultureele Vereeniging Rugo ( Rupel gouw ). Verzameling van 9 verschillende nummers. (
50295: KUNST - EN KULTUREELE VEREENIGING RUGO ( RUPELGOUW ) - ( UITGEVER ) - [ ] GEWAS - Gewas. Tweemaandelijksch Tijdschrift van Vlaamsche Jongeren - Uitgegeven door de Kunst-en Kultureele Vereeniging Rugo ( Rupel gouw ). Vijfde Jaargang Nr. 2-3 April-Juni 1939.
50297: KUNST - EN KULTUREELE VEREENIGING RUGO ( RUPELGOUW ) - ( UITGEVER ) - [ ] CATALOGI KUNSTTENTOONSTELLINGEN - Verzameling van 5 verschillende catalogi van kunsttentoonstellingen ingericht door RUGO te Boom.
50638: KUNST - EN KULTUREELE VEREENIGING RUGO ( RUPELGOUW ) - ( UITGEVER ) - [ ] GEWAS - RUGO - Gewas. ( Rugo ) Tweemaandelijksch Tijdschrift van Vlaamsche Jongeren - Uitgegeven door de Kunst-en Kultureele Vereeniging Rugo ( Rupel gouw ). Tentoonstellingsnummer. 3e Jaargang. Mei 1937. Nummer 4.
50639: KUNST - EN KULTUREELE VEREENIGING RUGO ( RUPELGOUW ) - ( UITGEVER ) - Kunst-en Kultureele Vereeniging Rugo ( Rupel gouw ). Verzameling van 4 verschillende tentoonstellings-catalogi.
9074: KUNST EN KENNIS - GENT ( EDITOR ) - FRÉDÉRIC DE SMET - [ ] SALON GENT 1946 ( 47E SALON ) - Gedenkboek 47e Salon Gent 1946. Livre Commemoratif 47e Salon organisé par la Société '' Kunst en Kennis ''.
5791: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1927 - M. CORNETTE - Kunst van heden - L'Art Contemporain . Salon 1927. Introduction de M. Cornette. (Exhibition catalogue).
7646: KUNST VAN HEDEN - L'ART CONTEMPORAIN - [ ] SALON 1905 - Kunst van Heden - L'Art Contemporain - Exposition H.Leys, H. De Braekeleer. Musée Royal des Beaux-Arts. 1905 (Exhibition catalogue).
15974: KUNSTDENKMÄLER - A. LUDORFF - J.SCHWIETERS (EINLEITUNG) - Die Bau-und Kunstdenkmäler des Kreises Lüdinghausen. Mit geschichtlichen Einleitungen von J.Schwieters.
15975: KUNSTDENKMÄLER - HANS VOGTS -BERNKASTEL - Die Kunstdenkmäler des Kreises Bernkastel. (Band XV/1 Kunstdenkmäler der Rheinprovinz).
16283: KUNSTDENKMÄLER VON RHEINLAND-PFALZ - Wackenroder Ernst. Landkreis Cochem (Dritter Band Teil I).
45942: KUNSTGEWERBEMUSEUM ZÜRICH ( EDITOR ) - ALFRED SALMONY ( PREFACE AND CATALOGUE ) - Sammlung J.F.H. Menten. Chinesische Grabfunde und Bronzen.
2853: KUNSTGIDS (DE) - JOS. RATINCKX - BEN LINNIG (EDITORS) (S1) - KUNSTGIDS (De) Maandschrift voor Kunst, Letteren en Oudheden, Antwerpen 1909 - 1912, Year 1-4 (all published).
8190: KUNSTGIDS - JOS. RATINCKX - BEN LINNIG - Maandschrift voor Kunst, Letteren en Oudheden, Antwerp . Derde Jaargang ( 1911) komplete jaargang.
19227: KUNSTKRING HEDENDAAGSCHE KUNST - BRUGGE - SALON 1937 - Tweede Salon. 1937. Deuxième Salon. Art Contemporain. - Brugge 1937. ( exhibition catalogue ) .
6589: KUNSTKRING HEDENDAAGSCHE KUNST - BRUGGE - SALON 1946 - 6e Salon, Cercle d'Art Contemporain Bruges - Kunstkring Hedendaagse Kunst Brugge. - 1946. (Exhibition catalogue).
50899: KUNSTKRING JACQUES GORUS - OMAR VAN MEERVELDE ( VOORZITTER ) - ROBERT WUYTACK ( SECRETARIS ) - 10 Jaar v.z.w. Kunstkring Jacques Gorus. 1996 - 2006 .
32425: KÜNSTLE DR. KARL - Ikonographie der Heiligen. Mit 284 Bildern.
19895: KUNZ DR. JUR. JOSEF L. - Bibliographie der Kriegsliteratur (Politik, Geschichte, Philosophie, Völkerrecht, Friedensfrage).
48396: KÜNZEL RUDI - Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen.
39385: KUP KARL - The Christmas Story in Medieval and Renaissance Manuscripts from the Spencer Collection.
42998: KUPER YURI - DOMINIQUE WALLARD ( CATALOGUE ) - Yuri Kuper ( catalogue d'exposition).
36453: KÜPPERS LEONHARD U.A. - Marienbild in Rheinland und Westfalen.
43469: KÜPPERS A.M. - Handleiding Boekbinden ten gebruike bij het onderwijs in het boekbinden. Vierde herziene druk.
31986: KURI SAMI S.J. - LIBOIS CHARLES S.J. - Monumenta Promixi-Orientis. I. Palestine - Liban - Syrie - Mésopotamie (1523 - 1583). II. Égypte (1547 - 1563).
34552: KURTH GODEFROID - La cité de Liège au Moyen-Age.
33303: KURTH GODEFROID - Clovis. Deuxième édition. Revue, corrigée et augmentée. (2 tomes).
29934: KURTH GODEFROID - La loi de Beaumont en Belgique. Etude sur le renouvellement annuel des justices locales.
46769: KURTH GODEFROID - Clovis. Deuxième édition. Revue, corrigée et augmentée. (2 tomes reliés en un volume).
202: KURTH DR. J. - Die Mosaiken von Ravenna.
16476: KURTH GODEFROID - Histoire des Croix Miraculeuses d'Assche.
7602: KÜSEL JOHANNA SIBYLLA - Simsonischer Lebenslauf, La Vie de Samson... (Johanna Sibijlla Krausin eine geborne Küslen sculpsit).
7118: KUTSCHMANN THEODOR - Romanische Baukunst und Ornamentik in Deutschland. Erste Serie, 30, zumeist Lichtdrucktafeln mit erläuterndem Text.
36868: KUTTER JOSEPH - JOSEPH-ÉMILE MULLER ( INTRODUCTION ) - Joseph Muller.
21735: KUTTER - MUSÉE D'IXELLES - (EXHIBITION CATALOGUE) - Kutter.
51088: KUTTNER ERICH - Het hongerjaar 1566. Economische en sociale toestanden in de zestiende eeuw. De ontwikkeling ener revolutionnaire situatie.....
36175: KUTZER ERNST (1880 - 1965 ) - NORIKO SHINDO - - Das Ernst Kutzer Buch. Biographie und annotiertes Verzeichnis der im Druck erschienen Werke des Malers und Illustrators Ernst Kutzer. The Ernst Kutzer Book. Biography and annotated catalogue of printed works of Ernst Kutzer.
17520: KUYCK FRANS VAN - Huldebetoon aan Frans van Kuyck 20 october 1912. Gedenkschrift.
50346: KUYCK FRANS VAN - ALFRED VAN NESTE ( ILLUSTRATOR ) - Spijskaart ( menu ) Aan Frans van Kuyck 20 october 1912 .
46110: KUYER INEKE - TON KAPPELHOF - J.W.M. TIMMERMANS ( EDITOR ) - 's - Hertogenbosch cartografisch bekeken.
9408: KUYL P.D. - Hoboken en zijn Wonderdadig Kruisbeeld, alsmede eene beschrijving van het voormalig klooster der PP. Birgittijnen.
17263: KUYLE GHISLAIN - De Bladen voor de Grafiek (Vijfde Jaargang N°3) 1972.
30157: KUYPER W. - The Triumphant Entry of Renaissance Architecture into the Netherlands. The Joyeuse Entrée of Philip of Spain into Antwerp in 1549, Renaissance and Mannerist Architecture in the Low Contries from 1530 to 1630. Vol I:Text. Vol II: The Plates.
20344: KUYPER W. - Woonschepen. Verzamelde ontwerpen met foto's van interieurs losse meubelen enz..
25188: KUYPERS JULIEN - Op ruime banen! De opbloei van onze nieuwere letteren en het Vlaamsche tijdschrift "Van Nu en Straks", 1893 - 1901.
12204: KUYPERS JULIEN - Bergop.
48987: KUYPS WIM & JAN ( SAMENSTELLERS ) - [ ] JAN MEEUSEN - Een heel leven te Essen. Jan Meeusen vertelt...
20905: KUYTENBROUWER MARTINUS ANTONIUS - SANDER PIERRON (AUTHOR) - Un chantre des Ardennes. Le peintre-graveur Martinus-Antonius Kuytenbrouwer. Avec un portrait et douze reproductions.
42139: KVIUM MICHAEL - Pay Back. MUHKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen.
48147: KYLE HEDI - NELLY BALLOFFET - JUDITH REED ... - Library Materials Preservation Manual. Practical Methods for Preserving Books , Pamphlets and other Printed Materials.
51361: KYOTO EXHITORS' ASSOCIATION TO THE JAPAN-BRITISH EXHIBITION 1910 - ( NICHI-EI HAKURAN-KAI ) - Kyoto ( presentation of Kyoto at the exhibition , with list of exhibitors from Kyoto )
51360: KYOTO COMMERCIAL MUSEUM ( EDITOR ) - The official catalogue (of) The Kyoto Commercial Museum.
10889: KYRISS ERNST - SANDBERGS BOKHANDEL - Old and Rare Books - Prints Broadsides including Gothic Bindings and a few autographs. Catalogue VIII. (Bookdealer's catalogue).
36964: KYSER HANS - ERNST OPPLER ( ILLUSTRATOR ) - Tango Argentino.
46352: LAAR ALBERT VAN - Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende 1860-1925. Met een inleiding van Camiel Huysmans, Minister van Kunsten en een slotwoord van Willem Eekelers, Volksvertegenwoordiger.
32552: LAAR HANS VAN - Voeren. Een politiek-cultureel antropologische studie van de tweespalt in 's-Gravenvoeren.
23213: LAAR VAN ALBERT - Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen. VOLUME 2 ONLY - ALLEEN VOLUME TWEE.
18427: LAAR ALBERT VAN - Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende 1860-1925. Met een inleiding van Camiel Huysmans, Minister van Kunsten en een slotwoord van Willem Eekelers, Volksvertegenwoordiger.
17896: LAAR ALBERT VAN - Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen. 2 vols.
45619: LAAR ALBERT VAN - Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen. 2 vols.
51662: LAARHOVEN, JAN VAN ( EDITOR ) - NOORDBRABANTS MUSEUM - Naar gothieken kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. ( tentoonstellingscatalogus 1979 )
45529: LAB' MARIO - [ ] P.P. RUBENS - I Palazzi di Genova di P.P. Rubens e altri scritti d'architettura.
7634: LABARRE THÉODORE - Bijou Musical 1838. Album composé de Romances, Chansonettes, Nocturnes par Th.Labarre.
24095: LABIS GASPAR JOSEPHUS (EDITOR) - Rituale Dioecesis Tornacensis accommodatum Rituali Romano, jussu ....Gasparis-Josephi Labis, editum Prima Pars (Secunda Pars) . 2 volumes.
32817: LABISSE FÉLIX - ISY BRACHOT ( GALLERY ) - Exposition Labisse, Peintures Récentes. (Exhibition catalogue N°2 , 1975 Bruxelles, Galerie Isy Brachot, 7 Mars 1977.
35822: LABISSE FÉLIX - GALERIE ISY BRACHOT - BRUXELLES - EUGÈNE IONESCU ( PRÉFACE ) - - Félix Labisse 24 Avril - 19 Mai 1970 (Exhibition catalogue).
25001: LABISSE FÉLIX - Felix Labisse. Rétrospective 1927 1980. (Exhibition catalogue).
43322: LABISSE FÉLIX - MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN - EMILE LANGUI ( TEXT ) - Felix Labisse. 27 januari-11 maart 1973 (Exhibition catalogue).
1939: LABISSE FÉLIX - (Exhibition catalogue) Oostende, 1968, Galerij Onze Schilders.
11276: LABISSE FÉLIX - ISY BRACHOT - Exhibition catalogue, Paris/Brussels, Galerie Isy Brachot, 1982, september 15. Félix Labisse. Peintures de 1952 - 1981.
11247: LABISSE FÉLIX - ISY BRACHOT ( GALLERY ) - Exhibition catalogue, Bruxelles, Galerie Isy Brachot, 1977 June 9 . Exposition d'Eté Labisse, Oeuvres Récentes.
40979: LABISSE FÉLIX - GALERIE ISY BRACHOT - Les Faiseuses d'Histoire.
39008: LABITTE ADOLPHE ( ÉDITEUR ) - Gravures sur bois tirées des livres français du XVe siècle. Sujets religieux - démons - êtres imaginaires - moeurs et costumes - imprimerie - grant danse macabre des hommes et des femmes....
42698: LABITZKY JOSEPH (1802 - 1881 ) - Eliza. Valses pour le piano composées par Labitzki.
30565: LABORDE LE COMTE A. DE - JEHAN MIÉLOT - Les Miracles de Nostre Dame compilés par Jehan Miélot. Étude concernant trois manuscrits du XVe siècle ornés de grisailles , par Le Comte A. De Laborde , membre de l'Institut.
35127: LABORDE COMTE DE - La collection de sceaux des archives de l'empire et son inventaire.
49716: DE LABORDE , LE COMTE A. - Les Manuscrits à peintures de la Cité de Dieu de Saint Augustin. Tome I - Tome II ( texte ) ; Tome III ( planches ). Complet en 3 tomes. ( Relié en deux volumes). - Photostat copy of the original.
37943: LABOULAYE ÉDOUARD - Abdallah ou le trèfle à quatre feuilles. Conte Arabe suivi de Aziz et Aziza Contes des Mille et Une Nuits. Dixième édition ornée du portrait de l'auteur.
28050: LABOUREUR J. E. - ANNE LOMBARDINI (AUTHOR) - GOERG (PREFACE) - J. E. Laboureur. 1877 1943. Vie et oeuvre gravé.
26996: LAC LE PÈRE DU S.J. - Jésuites.
40221: LACAILLE, NICOLAS LOUIS DE - Leçons Elementaires de Mécanique. Pour servir d'Introduction à toutes les Sciences Physico-mathématiques.
23388: LACAILLE A.D. - The stone age in Scotland.
50581: LACANAUD E. - [ ] ALGÉRIE À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 - L'Algérie au point de vue de l'économie sociale. - Algérie à L'Exposition Universelle de 1900 .
36151: LACAZE GERMAINE - CÉCILE RITZENTHALER ( TEXT ) - Germaine Lacaze. Préface de Jacques Chaban-Delmas.
35525: LACEY ROBERT - - Sotheby's Bidding for Class.
34055: LACHAMBEAUDIE PIERRE - A. VIMAR ( ILLUSTRATIONS ) - Fables Aquarellées par A. Vimar. Préface de A. Bourgoin.
31370: LACHEVRE FRÉDÉRIC - Charles de Lespine Parisien et sa ''Brève description de plusieurs royaumes et provinces étrangères....précédée de l'Histoire du Luth et d'une notice bio-bibliographique de Lespine suivie de ses vers de ballet, chansons et pièces diverses...
45973: LACHEVRE FRÉDÉRIC - Bibliographie sommaire des Keepsakes et autres recueils collectifs de la période romantique , 1823 - 1848.
22611: LACMAN JEAN - Pensées Chretiennes. Entremêlées de plusieurs affections. Augmentées & distribuées pour chaque jour de divers Mois. Lequelles montrent aux Chrêtiens le chemin affuté du Paradis & font savourer ses avant-goûts dés en ce monde. Troisie'me edition.
31525: LACORDAIRE A.L. - Notice Historique sur les Manufactures Impériales de Tapisseries des Gobelins et de Tapis de la Savonnerie, précédée du catalogue des Tapisseries qui y sont exposées. Troisième édition.
34050: LACOSTE EDMOND - Bayle Nouvelliste & Critique Littéraire suivi d'une nouvelle édition des pamphlets de Bayle contre le Maréchal de Luxembourg.
38173: LACOUR MARC ( EDITOR ) - P. PUTTEMANS - G. VRANCKX - L.J. BAUCHER - A. AGA - P. BURNIAT - R. MATTHU - V.G. MARTIGNY A.O. ( CONTRIBUTORS ) - 50 Jaar Architectuur Brussel (1939 -1989). (exhibition catalogue).
29007: LACOUR SIMONE - JAN COOLS (AUTHOR) - Simone Lacour.
3345: LACOUR MARC (ÉDITEUR) - QUESTIONS. Publication de l'Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc ( à Bruxelles).
47390: LACOUTURE JEAN - [ ] FRANÇOIS MAURIAC - François Mauriac.
39842: LACOUTURE CHARLES - Répertoire Chromatique. Solution raisonnée & pratique des problèmes les plus usuels dans l'étude & l'emploi des couleurs. Vingt-Neuf Tableaux en Chromos représentant 952 teintes différentes & définies groupées en plus de 600 gammes typiques.
48839: LACROCQ LOUIS - Les Églises de France. CREUSE .
25712: LACROIX E. (EDITOR) - Annales du Génie Civil. Recueil de mémoires sur les mathématiques pures et appliquées, l'astronomie, les ponts et chaussées, les routes et chemins de fer...l'architecture, les mines, la chimie...(Seulement) ATLAS.
22927: LACROIX LÉON DR - La Faune Marine dans la décoration des plats à poissons. Etude sur la Céramique grecque d'Italie méridionale.
47265: LACROIX EUGÈNE - Etudes sur l'Exposition de 1867, ou les Archives de l'Industrie au XIXème siècle. Nouvelle technologie des Arts et Métiers, des Manufactures, de l'Agriculture, des Mines, etc. Description générale, encyclopédique, méthodique et raisonnée de l'état actuel des Arts, des Sciences, de l'Industrie et de l'Agriculture dans toutes les nations. Complete- 8 volumes of text and 2 plate volumes;
19134: LACROIX PAUL (ED.) - Annuaire des artistes et des amateurs.
40341: LACROIX A.F. - Faits et Particularités concernant Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche du 5 janvier 1476 au 2 novembre 1477 avec Fac-Simile, Appendices....
51281: LACROIX PAUL - LE BIBLIOPHILE JACOB - [ ] RESTIF DE LA BRETONNE - Bibliographie et Iconographie de tous les ouvrages de Restif de la Bretonne comprenant La description raisonnée des éditions originales , des réimpressions , des contrefaçons, des traductions, des imitations, etc.....
39796: LACROUX J. - C. DÉTAIN ( TEXT ) - - Constructions en Briques. La Brique ordinaire au point de vue décoratif.
39375: LADA MOCARSKI VALERIAN - Bibliography of Books on Alaska Published before 1868. (subtitle) Introduction by Archibald Hanna Jr.. Reprint.
32437: LADEMACHER HORST - Geschichte der Niederlände. Politik - Verfassung - Wirtschaft.
35241: LADMIRANT JEANNE - Trois manuscrits à miniatures de l'Ecole flamande conservés à la Bibliothèque Vaticane.
32739: LADMIRAULT PAUL - MAX ELSKAMP - Dominical. Suite pour Quatuor vocal et piano. Poème de Max Elskamp.
41976: LADYGINA-KOHTS N.N. - FRANS B.M. DE WAAL ( EDITOR ) - Infant Chimpanzee and Human Child. A classic 1935 comparative study of Ape Emotions and Intelligence.
7886: LAENEN CHANOINE J. - Introduction à l'Histoire Paroissiale du Diocèse de Malines. Les Institutions.
436: LAENEN DR. J. - C. JOOSEN - La Tour et le Carillon à Malines, Toren en Beiaard te Mechelen, Foto's van C.Joosen, tekst door Kanunnik Dr. J.Laenen.
22995: LAENEN J. DR KAN. - Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen.
17892: LAENEN JOSEPH DR - Geschiedkundige Aanteekeningen rakende de instelling en het klooster der Zwartzusters van Antwerpen.
17882: LAENEN JOSEPH L'ABBÉ - Notes sur l'organisation ecclesiastique du Brabant a l'époque de l'érection des nouveaux évêchés (1559).
15317: LAENEN JOSEPH - Notice sur les Mate-Wiven et Soeurs Noires d'Anvers.
43585: LAENEN L'ABBÉ JOSEPH - Étude sur la suppression des couvents par l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens et plus spécialement le Brabant. (1733 - 1794).
49688: LAENEN JOSEPH , L'ABBÉ - Notes sur l'organisation ecclésiastique du Brabant à l'époque de l'érection des nouveaux évêchés. ( 1559 ).
891: LAENEN M. - Middeleeuwse Houten Gevels te Antwerpen, met een bijdrage. Tot Cieraet deser Stadt; door R.Adriaensens.
18681: LAENENS BERT - FRANS VAN GIEL - Frans van Giel. Kunstenaars van Heden.
49483: VAN LAER L. - Tijdschriften Provincie Antwerpen 1850 - 1960 . Volume X in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
49494: VAN LAER L. - Tijdschriften Provincie Antwerpen 1850 - 1960 . Volume X in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
35998: LAERE MADAME DE ( JOSÉPHINE-VIRGINIE BOUILLY ) - F. FERTIAULT - M. ET MAD. F. DE MELLECEY - La Fleuriste des Salons. Première Partie . Traité complet de l'art de faire les fleurs artificiels (par Mme de Laere). Deuxième Partie . Le Langage des Fleurs (par F. Fertiault). Troisième Partie . Le Jardinier des Appartements, des Terrasses, des Balcons et des Fenêtres ( par M. et Mme F. de Mellecey).
44752: LAERMANS EUGÈNE - PAUL COLIN (TEXT) - Eugène Laermans.
36754: LAERMANS EUGÈNE - GUSTAVE VANZYPE ( TEXT ) - Notice Biographique (sur) Léon Frédéric, membre de l'Académie Royale de Belgique.
1729: LAERMANS EUGENE - ANDRÉ DE RIDDER ( AUTHOR ) - Eugeen Laermans.
26491: LAERMANS EUGÈNE - G. VANZYPE (AUTHOR) - Eugène Laermans.
43344: LAERMANS EUGÈNE - PAUL COLIN (TEXT) - Eugène Laermans.
50008: LAERMANS EUGÈNE - [ ] MUSÉE DU LIVRE - Pauvres Gens - Lithographie originale . Publiée par '' Le Musée du Livre'' . Planche 418.
34454: LAERMANS EUGÈNE - ROBERTS JONES PHILIPPE E.A. ( TEXTE ) - Eugène Laermans 1864-1940.
38316: LAES ARTHUR - Peinture moderne . Petit Guide du Visiteur. Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique.
51596: DE LAET A.F.J. - Vrankeryk onder Turnhout. Opzoekingen over de bakermat van een rijk der Vranken, den oorsprong der Vrijheid Turnhout....
51595: LAET A.J.F. DE - Turnhout de Hoofdstad der Kempen. Opzoekingen over den Oorsprong, met korte Historie en Aanhangsel. Idem, Tweede boekdeel. ( 2 vols.)
48362: DE LAET EDDY ( EDITOR ) - [ ] SINT-GUMMARUSCOLLEGE LIER - 1880 - 1980. Jubileumboek Sint-Gummaruscollege Lier.
23029: LAET JOHAN ALFRED DE ( ) - Catalogue du Musée d'Anvers.
17997: LAET A.J.F. DE - Turnhout de Hoofdstad der Kempen. Opzoekingen over den Oorsprong, met korte Historie en Aanhangsel.
51547: LAET A.J.F. DE - Turnhout de Hoofdstad der Kempen. Opzoekingen over den Oorsprong, met korte Historie en Aanhangsel. [Bijgebonden] Idem, Tweede boekdeel. ( 2 delen in één band).
39056: LAET JENNY DE - De Roodborst dichtbij en ver weg. Vogels rondom ons .
48891: DE LAET A.F.J. - Vrankeryk onder Turnhout. Opzoekingen over de bakermat van een rijk der Vranken, den oorsprong der Vrijheid Turnhout....
6924: LAETRE DE (PHOTOGRAPHER) - GENT - Vue prise en grand, d'après nature de l'Ecluse du Tolhuis à Gand , le 14 Mai 1865.
2908: LAFABRIQUE NICOLAS (1649 - 1733) - F.COURTROY (AUTHOR) - Le peintre Nicolas La Fabrique.
37282: LAFAGE RAYMOND - JEANNE ARVENGAS (TEXT) - Raymond Lafage, dessinateur.
51165: LAFAIRE HEINZ - ORIENT-BUCHHANDLUNG - Verlags Katalog 1922 1924 .
6676: LAFAYETTE - L. GOTTSCHALK - P.PESTIEAU - L. PIKE (EDITORS) - LAFAYETTE, a guide to the letters, documents and manuscripts in the United States.
51185: LAFITTE MARIE PIERRE - Reliures royales du département des manuscrits (1515 - 1559 ) (Conférence Léopold Delisle ).
50534: LAFITTE MARIE PIERRE - Reliures royales du département des manuscrits (1515 - 1559 ) (Conférence Léopold Delisle ).
8171: LAFONTAINE - J.J.L. TEN KATE - GUSTAVE DORE (DORÉ) - - De Fabelen van Lafontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate, geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. Tweede druk.
24549: LAFONTAINE MARIE JO - Marie Jo Lafontaine. Liquid chrystals. (Exhibition catalogue).
17307: LAFONTAINE MARIE-JO - (Exhibition catalogue). Marie-Jo Lafontaine. 19.1 - 18.2.1979.
36749: LAGAE JULES - GUSTAVE VANZYPE (AUTHOR) - Notice Biographique (sur) Jules Lagaë, membre de l'Académie Royale de Belgique.
47581: LAGARDE , PIERRE DE ( GARDE - DE LA GARDE) - (1717 - 1792) - Aeglé, Ballet en un acte, représenté devant le Roi sur le Thêatre des Petits Appartemens, à Versailles le 13 Janvier 1748. et repris le 25 Février 1750. et mis au Théâtre de l'Academie Royale de Musique, le 18 Février 1751. Dédié à Madame la Marquise De Pompadour....Gravée par Labassée.
18482: LAGAYE VICTOR - Anvers. Monumental et pittoresque. Dessins photographies.
46772: LAGERS MME J.H. ( EDITOR ) - P.H. VANDER ELST ( PRESIDENT ) - [ ] ROYAL ANTWERP GOLF CLUB - Royal Antwerp Golf Club 1888 - 1988 .
24612: LAGRANGE C. - Démonstration élémentaire de la loi suprème de Wronski.
37015: LAGRANGE C. - Recherches sur l'influence de la forme des masses dans le cas d'une loi quelconque d'attraction diminuant indéfiniment quand la distance augmente comme préliminaire de la théorie de la cristallisation.
36811: LAGRANGE - JEAN-LOUIS FERRIER (TEXTE) - VILLAND & GALANIS ( GALLERY ) - Lagrange. Peintures récentes.
33649: LAGRANGE MARIE-JOSEPH - OLLIVIER MARIE-JOSEPH ( INTRODUCTION ) - Saint Étienne et son sanctuaire à Jérusalem.
24623: LAGRANGE CH. - Exposition critique de la méthode de Wronski pour la résolution des problèmes de mécanique céleste.
20632: LAGRANGE C. - De l'origine de l'établissement des mouvements astronomiques. Première partie-seconde partie
23033: LAGYE V. A. - JULIEN DILLENS (FRONTISPIECE) - Le vieil Anvers et le nouvel Anvers.
46011: LAHAYE L. - Inventaire analytique des chartes de la Collégiale de Saint-Jean l'Evangeliste à Liège. Tome Premier ( - Tome Second) - 2 vols.
23385: LAHUERTA GENARD - PEDRO DE VALENCIA - JEAN CASSOU - L. VENTURI - ROBERT GUIETTE - PAUL FIERENS - Genard Lahuerta y Pedro de Valencia avec des textes de J.Cassou L. Venturi, P. Fierens R. Guitte et trente reproductions en phototypie.
41896: LAHURE CH. ET CIE. ( ÉDITEUR ) - TRICHON E.A. ( ILLUSTRATEURS ) - Semaine des Enfants ( La ) . Magasin d'Images et de lectures amusantes et instructives.
31691: LAHUSEN ALISKA - ARRABAL - GALERIE JACQUES ELBAZ PARIS - Aliska Lahusen sculpture. (Exhibition catalogue).
34520: LAIRE FRANÇOIS XAVIER - CARDINAL ÉTIENNE CHARLES DE LOMÉNIE DE BRIENNE - Index Librorum ab inventa typographia as annum 1500 ; Chronologicé dispositus cum notis historiam typographico-litterarium illustrantibus. Prime Pars ( - Secunda Pars). (2 vols)
32220: LAIRESSE GÉRARD DE - ALAIN ROY (AUTHOR) - Gérard de Lairesse 1640 - 1711.
39177: LAISNÉ JOSEPH - EXEMPLAIRE DE L'AUTEUR - Aide-Mémoire portatif à l'usage des officiers du Génie. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée.
6630: LAKE BRIAN - British Newspapers, a history and guide for collectors.
21403: LAKER RUSSEL - Anatomy of lettering. (Second edition).
36078: LALAING COMTE JACQUES DE - JEAN DELVILLE ( AUTHOR ) - Notice biographique sur le Comte Jacques de Lalaing membre de l'Académie.
39609: LALAING JACQUES DE - NATHALIE VERBRUGGEN - VERONIQUE CNUDDE ( COÖRDINATIE ) - De elektrische lichtmast . Jacques de Lalaing ( 1858 - 1917 ).
45596: LALAING AEGIDIUS DE [ ] - Tweede Deel der Miracvlevser Historien van het Doorluchtigh Arts-broederschap des Heylighen Roosen-Crans van de Alder-heylighste altijdts Maghet ende Moeder Godts Maria. (samengebonden met ) Idem...Derde Deel.....
9213: LALANDE JOSEPH JERÔME DE ( DELALANDE ) - GIUSEPPE TOALDO (TRADUTTORE) - Compendio d'Astronomia colle Tavole Astronomiche del Signor De La Lande....Prima Edizione Italiana...(Bound with) Tavole Astronomiche del Signor De La Lande...Nuova Edizione coretta ed ampliata. (two parts bound in one vol.).
45421: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 61 - A Cusset ( dans l'Allier ) . Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 61 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45439: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 47 - Dans mon jardin à Bordeaux . Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 47 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45438: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 1 - Rue des Marmousets ( Vieux Paris ) . Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 1 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45437: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 2 - Démolitions pour le percement du Boulevard St. Germain . Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 2 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45436: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 6 - A Neuilly. Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 6 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45435: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 25 - A Bordeaux. Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 25 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45434: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 4 - Aux environs de Paris. Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 4 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45433: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 4 - Aux environs de Paris. Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 4 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45432: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 22 - Vue prise du Pont St. Michel . Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 22 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45431: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 3 - Démolitions pour le percement de la rue des Écoles . Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 3 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45429: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 56 - Les Bords de la Seine à Bezons. Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 56 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45430: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 63 - Plage des Vaches Noires. (Près Villiers ) Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 63 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45427: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 65 - Plage d'Houlgate ( dans le Calvados). Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 65 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45428: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 57 - Les Bords de la Seine près Argenteuil. Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 57 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45423: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 60 - Dans le Port de Bordeaux. Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 60 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45420: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 59 - Une Rue à Barcelone . Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 59 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
45419: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHING J. VILLET N° 58 - Dans un Parc. Original etching by Maxime Lalanne. Item N° 58 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
49040: LALANNE MAXIME - ORIGINAL ETCHINGS J. VILLET N°S 69 - 80 - Siège de Paris 1870 - 1871. . Items N° 69 - 80 in the oeuvre catalogue by Jeffrey Villet.
40507: LALEMENT, PHILIPPE HUBERT JOSEPH - CHANOINE DE LA CATHEDRALE DE TOURNAI - PHILIPPE ALEXANDRE JOSEPH LALEMENT - CHEVALIER SEIGNEUR DE ST. MARCQ - Acte originale de partage entre ces deux frères. Manuscit sur papier. Lille 12 mars 1761.
6554: LALIT KALA AKADEMI (INDIA) 1982 EXHIBITION CATALOGUE - Recent Graphic Works from Flanders, Lalit Kala Akademi, Fifth Triennale India 1982.
18326: LALLEMAND LÉON - De L'Organisation du Travail dans les prisons cellulaires Belges.
44135: LALLIER JUSTIN (TEXT ) - P. LOUBÈRE ( PHOTOGRAPHER ) - Album Photographique des Ruines de Paris. Collection de tous les monuments et édifices incendiés et détruits par la Commune de Paris. Accompagnée de Notices historiques et descriptives sur chaque sujet.
45281: LALOIRE EDOUARD - [ ] MAISON D'ARENBERG - Recueil Iconographique de la Maison D'Arenberg avec introduction et notes biographiques.
30665: LALOURCÉ J. CH. ( ) - Mémoire à consulter, et consultation, pour Jean Lioncy, Créancier & Syndic de la Masse de la Raison de Commerce établie à Marseille sous le nom de Lioncy freres , & Gouffre. Contre Le Corps & Société des PP. Jésuites.
23737: LAM WIFREDO - MAX POL FOUCHET (AUTHOR) - Wifredo Lam.
43018: LAMALOU-LES-BAINS - 14E SALON DE PEINTURE - 14e Grand Salon de Peinture de Lamalou -les-Bains. Grand Hotel Mas. ( catalogue).
23804: LAMARLE ERNEST - Sur la stabilité des systèmes liquides en lames minces. (Deuxième et troisième section de la deuxième partie)
24595: LAMARLE ERNEST - Note sur l'emploi de l'infini dans l'enseignement des mathématiques élémentaires.
23776: LAMARLE ERNEST - Notions fondamentales sur plusieurs points élémentaires de géométrie, de dynamique et d'analyse transcendante.
46857: LAMARRE ALICE - VÉRONIQUE NORA-MILLIN - [ ] EUGÈNE CARRIÈRE - Eugène Carrière ( 1849 - 1906 ) - Catalogue raisonné de l'oeuvre peint.
18707: LAMARTINE DE A. - GUTENBERG - Gutenberg. Inventeur de l'imprimerie (1400-1469). Troisième édition.
37156: LAMB HENRY - KEITH CLEMENTS - Henry Lamb. The artist and his friends.
21277: LAMB CHARLES - The Essays of Elia. By Charles Lamb with biographical introduction.
14151: LAMB CARL, DOMINIKUS ZIMMERMAN - Die Wies.
34402: LAMBA JACQUELINE - YVES BONNEFOY - MARY-ANN CAWS - GEORGIANA COLVILLE E.A. ( TEXTES) - Jacqueline Lamba, rétrospective.
24905: LAMBERG MORITZ - Brasilien. Land und Leute in ethischer politischer und volkswirtschaftlicher Beziehung und Entwickelung. Erlebnisse Studien und Erfahrungen während eines zwanzigjärigen Aufenthaltes.
37909: LAMBERT CHARLES - CHRISTIAN FRAIN DE LA GAULAYRIE (ILLUSTRATIONS ) - Ronces d'Exil. Poèmes.
30603: LAMBERT BERNARD (1738 - 1813) ( ) - Apologie de l'état religieux; Dans laquelle on prouve que les Ordres & les Congrégations régulières sont très-utiles à la Religion & à la Société....
25773: LAMBERT JEAN -CLARENCE (EDITOR) - CAHIERS DU MUSEE DE POCHE - - Cahiers du Musée de Poche. Revue trimestrielle, Paris.
25320: LAMBERT MARQUISE DE - Oeuvres complètes de Madame la Marquise de Lambert, suivies de ses lettres à plusieurs personnages célèbres.
17393: LAMBERT JEAN-CLARENCE - Cobra kunst in vrijheid.
20936: LAMBERT ELIE - - L'art gothique en Espagne aux XIIe et XIIIe siècles. Quarante huit planches hors texte. 125 dessins dans le texte.
10939: LAMBERT ELIE - La Catedral de Pamplona.
45283: LAMBERTS EMIEL ( EDITOR ) - The Black International. L'Internationale noire . 1870 - 1878. The Holy See and Militant Catholicism in Europe. Le Saint-Siège et le Catholicisme militant en Europe.
35494: LAMBERTY PAUL - Die Ursache von allem erkannt. Das Ende der Relativitätstheorie.
47591: LAMBERTY MAX - De Vlaamse Opstanding. Deel I / Tot 1914. Deel II / Van 1914 tot Heden. ( 2 vols. )
39861: LAMBIN JUSTIN - A. DUMON DE MENTEN - Convolute of three studies or pamphlets on the feasability of a sea-port in Bruges ( Zeebrugge ) (1) Bruges-Port de Mer. Simples Idées émises par Justin Lambin. (2) La Question des Ports de Bruges. (3) Union Syndicale de Bruges. Rapport sur la situation des diverses branches d'industrie en 1880 et 1881...dans la question de Bruges Port de Mer.
6646: LAMBINET P. - Recherches Historiques, Littéraires et critiques sur l'origine de l'imprimerie; particulièrement sur les premiers établissemens, au XVme siècle, dans la Belgique, maintenant réunie à la République française. Orné des portraits des premiers Imprimeurs belges.
9247: LAMBOT ÉMILE - Dessins de Voyage , Grèce , Sicile , Italie.
45044: LAMBOTTE PAUL - Onze Kunst . Bijzonder nummer gewijd aan '' De Miniaturen ''. 11e Jaargang, Nr. 6. Juni 1912.
32733: LAMBOTTE - VERDICQ GEORGETTE - Contribution à une Anthologie de l'espace bâti bruxellois de Léopold II à nos jours.
35733: LAMBOTTE PAUL - Notes de Voyages et d'Art.
25695: LAMBOTTE PAUL - ART ET LES ARTISTES (L') - ARMAND DAYOT - Les beaux arts à l'Exposition Internationale de l'Eau à Liège. (Article in. L' ART ET LES ARTISTES. Mars 1939, numéro 195, 34e année)..
27202: LAMBRECHT LUK - DIRK MANESSE - GENT 2003 - 2000 2002 Young Artists (selected by Luk Lambrecht). Stijn Cole; Eva de Leener; Hadelijn Dewilde; Isabel Ginneberge; Kadiriya Elma; Lieven Leurs; Tynni Oorlynck; Vadim Vosters; Karel Wouters; Josine Timmer. (Exhibition catalogue).
45927: LAMBRECHT JEF - IS . Het Nieuwe Terrorisme van Daesh en de ondergang van de Moslimbroederschap.
48331: LAMBRECHT FRANK L. - Pawa. A memoir from the Belgian Congo 1945 - 1949.
11631: LAMBRECHT JOOS - R. VERDEYEN ( EDITOR ) - Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht uitgegeven door R. Verdeyen.
13148: LAMBRECHT D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de Europese ontwikkeling 11de eeuw-1559.
49489: LAMBRECHTE K. - Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde ( 1886 - 1960 ). Volume XXIV in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
29252: LAMBRECHTS ROGER (EDITOR) - Artena I. Rapports et études.
27110: LAMBRECHTS COMTE - ANCIEN PROFESSEUR DE DROIT CANONIQUE À L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN - Quelques réflexions à l'occasion du livre de M. l'Abbé Frayssinous intitulé. Des vrais principes de l'église Gallicane.
23833: LAMBRECHTS ROGER - Les Miroirs Etrusques et Prenestins des Musées Royaux d'Art et D'Histoire à Bruxelles.
49474: LAMBRECHTS HILDE - Noordbrabantse Tijdschriften ( 1830 - 1960 ) '' Taxandria '' uitgezonderd. Volume XXXII in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
47043: LAMBRECHTS RACHEL - Het Begijnhof van Hoogstraten ( 1380 - 1600 ).
48486: LAMBRECHTS-DOUILLEZ JEANNINE - [ ] HANS RUCKERS - Hans Ruckers (1598). Stichter van een klavecimbelatelier van wereldformaat in Antwerpen. Founder of a harpsichordworkshop of universal importance in Antwerp....
12971: LAMBRECHTS PIETER - Attis. Van Herdersknaap tot God.
21757: LAMBRETTE DENISE - Le Journal ''La Meuse'' 1855 - 1955.
26620: LAMBRUSCHINI LOUIS - Sur l'Immaculée conception de Marie, dissertation polémique par le cardinal Louis Lambruschini, évêque de Sabine...
26055: LAMEERE AUGUSTE - Les Ancêtres de l'Espace Humaine. Discours prononcé à l'ouverture solennelle des Cours le 15 octobre 1906. (Address).
50153: LAMENNAIS F. DE - Quelques réflexions sur le procès du Constitutionel et du Courrier , et sur les arrêts rendus à cette occasion par la Cour Royale.
11355: LAMENNAIS L'ABBÉ DE - Essai sur L'Indifférence en matière de religion. 5 vols.
3025: LAMERTIN H. (PUBLISHER) - LE MASQUE - Masque (Le) Revue mensuelle illustrée d'art et de littérature. Série 1-3(issue3) all published.
43755: LAMMERS EMILE - ZAAL ODEON - WILLEBROEK - Emile Lammers. Impressionistische Landschapsschilder.
39552: LAMMING CLIVE ( COMPILER ) - JACQUES DERAEVE - JEAN-MARIE DUVOSQUEL ( EDITORS ) - Treintjes van Toen .
26337: LAMORAL - JEAN LAURENT A.O. - Dissertation Pour François Noël, Jean-Baptiste Marcheux & Consors intimés & impétrans de Lettres de Requête Civile obtenues en la Chancellerie près la Cour le 22 Janvier 1766...
25152: LAMORINIERE JEAN - HENRY LAVACHERY (AUTHOR) - Notice Biographique (sur) Jean Lamorinière, membre de l'Académie Royale de Belgique.
1917: LAMORINIERE JEAN PIERRE FRANÇOIS - KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN - François Lamorinière (1828-1911). (exhibition catalogue) Antwerpen, Museum voor Schone Kunsten. 11 May 1974
35604: LAMOUROUX J.V.F. - - Dissertations sur plusieurs espèces de Fucus, peu connues ou nouvelles, avec leur description en Latin et en Français. Ier Fascicule ( all published).
5615: LAMP AND CANDLESTICK DESIGNS (BRUSSEL - PARIS CA. 1830 ?) - Collection of original drawings of LAMPS and CANDLESTICK.
4592: LAMPEREZ VICENTE - Historia de la arquitectura cristiana española en la edad media, según el estudio de los elementos y los monumentos.
48300: LAMPO HUBERT - [ ] LOD DE MAEYER - Lod de Maeyer. Asceet , alchimist , kunstschilder. Ascète , alchimiste , artiste peintre.
19493: LAMPO HUBERT - Helene Defraye.
44159: LAMPO HUBERT - Helene Defraye.
7784: LAMPRECHT COLLECTION - The Lamprecht collection of Cast Iron Art.
18712: LAMPSON DOMINIQUE - JEAN PURAYE - Les Effigies des Peintres célèbres des Pays-Bas. Edition critique par Jean Puraye.
16774: LAMPSON DOMINIQUE (1532-1599) - JEAN PURAYE (AUTHOR) - Dominique Lampson humaniste. Préface de Marie Delcourt.
1280: LAMPUGNANI V.M. - Architecture of the 20th Century in Drawings, Utopia and Reality.
38035: LAMS HONORÉ - Recherches sur l'oeuf d'Arion empiricorum (Fér) ( accroissement , maturation , fécondation, segmentation).
22051: LAMY - DOUMIC - LAVEDAN - GILLET - NARSY - GROS (ILLUSTRATORS) - Le restauration de Louvain. Annoncée par la pensée française.
47971: LAMY H. PRÉLAT DE L'ABBAYE DE TONGERLOO. - L'Oeuvre des Bollandistes à l'abbaye de Tongerloo.
32659: LANCKROCK RIK - A. DE LONGIE - J. DE BRUGGHENAERE ( EDITORS ) - Arsenaal tijdschrift voor letterkunde. Vijfde Jaargang kompleet
32658: LANCKROCK RIK - A. DE LONGIE - J. DE BRUGGHENAERE ( EDITORS ) - Arsenaal tijdschrift voor letterkunde. Derde Jaargang kompleet
25709: LANCKROCK RIK - A. DE LONGIE - J. DE BRUGGHENAERE ( EDITORS ) - Arsenaal tijdschrift voor letterkunde.
41803: LAND VAN AALST (HET) - HEEMKUNDIGE VERENIGING '' HET LAND VAN AALST '' ( UITGEVER ) - LAND VAN AALST , Het - Tijdschrift van de Heemkundige Vereniging ''Het land van Aalst''. Jaargang 22 - 1970 (kompleet).
41800: LAND VAN AALST (HET) - HEEMKUNDIGE VERENIGING '' HET LAND VAN AALST '' ( UITGEVER ) - LAND VAN AALST , Het - Tijdschrift van de Heemkundige Vereniging ''Het land van Aalst''. Jaargang 19 - 1967 (kompleet).
41802: LAND VAN AALST (HET) - HEEMKUNDIGE VERENIGING '' HET LAND VAN AALST '' ( UITGEVER ) - LAND VAN AALST , Het - Tijdschrift van de Heemkundige Vereniging ''Het land van Aalst''. Jaargang 20 - 1968 (kompleet).
41801: LAND VAN AALST (HET) - HEEMKUNDIGE VERENIGING '' HET LAND VAN AALST '' ( UITGEVER ) - LAND VAN AALST , Het - Tijdschrift van de Heemkundige Vereniging ''Het land van Aalst''. Jaargang 17 - 1965 (kompleet).
9524: LAND VAN AALST (HET) - HEEMKUNDIGE VERENIGING '' HET LAND VAN AALST '' ( UITGEVER ) - LAND VAN AALST , Het - Tijdschrift van de Heemkundige Vereniging ''Het land van Aalst''. 1949 -> 1974
9117: DE LA LANDE JÉRÔME - F.C.M. MARIE - BARON REYNAUD - Tables de Logarithmes, par Jérôme De La Lande, étendues à sept décimales, par F.C.M. Marie, précédées d'une instruction...par le Baron Reynaud.
30164: LANDE MEESTER LUCAS VAN DE - Den Nieuwen Cortryckschen Tyd-Wyser ofte Almanack voor het jaer ons Heere Jesu Christi M.D.CC.LXVII ( 1767 ) .
46665: LANDEGHEM PETRUS VAN - Doel in Heden en Verleden.
50887: LANDES, LOUIS DE - [ ] AUGUSTE SCHELER - Glossaire érotique de la Langue Française depuis don origine jusqu'à nos jours contenant l'explication de tous les mots consacrés à l'amour.
35689: LANDJUWEEL - NN - Inrichting van den stoet voostellende de Intrede der Rederijkerskamers deelnemende aan het Landjuweel van 1561. 2e uitgave.
29291: LANDON C.P. - PARIS SALON DE 1808 - Annales du Musée et de L'École moderne des Beaux-Arts. Salon de 1808. Recueil de morceaux choisies parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés au Louvre le 14 octobre 1808..... Tôme Premier (Tôme Second).
19854: LANDON C.P. - PARIS SALON DE 1810 - Salon de 1810. Recueil de pièces choisies parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés au Louvre le 5 novembre 1810...
8312: LANDOR HENRY S. - Auf verbotenen Wegen. Reisen und Abenteuer in Tibet. Mit 202 Abbildungen, 8 Chromotafeln und einer Karte.
4586: LANDRY ADOLPHE - Essai économique sur les mutations des monnaies dans l'ancienne France de Philippe le Bel à Charles VII.
43106: DE LANDTSHEER JEANINE - DIRK SACRÉ - CHRIS COPPENS ( EDITORS) - Justus Lipsius (1547 1606) . Een geleerde en zijn Europese Netwerk.
6485: LANDUYT OCTAVE - Exhibition catalogue. Brussels, Palais des Beaux-Arts, 1974, April 10. Anthologie O.Landuyt. / Keurcollectie O.Landuyt.
47406: LANDUYT GUIDO - 150 Jaar Klein Seminarie te Hoogstraten.
29016: LANDUYT OCTAVE - Octave Landuyt. Beelden en denkbeelden. (Exhibition catalogue) Antwerpen, Kon. Museum voor Schone Kunsten.
25262: LANDUYT OCTAVE - J. P. BALLEGEER (AUTHOR) - Octave Landuyt.
1256: LANDUYT OCTAVE - Don't hurt the Bird. (Color illustration).
10507: LANDUYT OCTAVE - Exhibition catalogue. Liège, A.P.I.A.W., 1966, March 26. O.Landuyt.
29373: LANDWEHR JOHN - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende eeuwse boeken.
34588: LANE JOHN A. - Early Type Specimens in the Plantin-Moretus Museum . Annotated Descriptions of the Specimens to Ca. 1850 (Mostly from the Low Countries and France) With Preliminary Notes on the Typefoundries and Printing Offices.
23684: LANE RICHARD - Masters of the Japanese Print.
51786: LANE, JOHN A. - MATHIEU LOMMEN - Letterproeven van Nederlandse gieterijen - Dutch typefounders' specimens. from the Library of the KVB and other collections in the Amsterdam University Library with histories of the firms represented.
6995: LANE ARTHUR - A Guide tot the Collection of TILES (in the) Victoria & Albert Museum.
24910: LANG C. (ANTIQUARIAN) - Incunabula Typographica avec 32 illustrations. Catalogue XXV. (Antiquarian book sale catalogue).
50593: LANG R. KENNETH - The Cambridge Encyclopedia of the Sun.
11697: LANG ROBERT ( ÉDITEUR ) - BORIS KOCHNO ( DIRECTEUR ARTISTIQUE ) - Art et Style N° 6 - Décembre 1946. (Revue d'art trimesetrielle ).
39777: LANG MAURICE ( DIRECTEUR D'ÉDITION ) - Tablettes d'Ardenne et Eifel. Généalogie - Histoire - Héraldique Onomastique. Tome I ( un volume).
47914: LANGASKENS MAURICE ( 1884 - 1946 ) - JULES GROSFILS - Collection of 7 engravings made to serve as ex-libris. (4 different designs). Some are signed in the plate or in pencil underneath.
9141: LANGASKENS MAURICE - Moulin dans la plaine.
9140: LANGASKENS MAURICE - Aube (L') - original engraving.
9139: LANGASKENS MAURICE - Inténèbres (Les) - original colour engraving.
9040: LANGASKENS MAURICE (GENT 1884 - SCHAARBEEK 1946) - ETS - GRAVURE - ENGRAVING. Les Héros. 362 x 215 mm, Papier. 485 x 335.
20324: LANGASKENS MAURICE - ROBERT DE BENDÈRE (AUTHOR) - Maurice Langaskens.
23555: LANGE THEODOR - Allgemeines Gartenbuch. Praktische Anleitung zur Anlage und Pflege des Zier-und Zimmergartens ; des Gemüse und Obstgartens für Gartenfreunde und Gärtner. I. Ziergarten und Topfblumenkultur nebst einer Einleitung "Die Pflanze als lebendes Wesen". II. Gemüsebau und Obstbau. (2 Vols).
14510: LANGE J. DE (ARCHITECTE) - De La Reconstruction du Marché aux Souliers.
13348: LANGE KURT - König Echnaton und die Amarna-Zeit.
19061: LANGEN ALBERT - GEORG MUELLER - Austritt 1939/1940. Almanach des Verlages Albert Langen=Georg Müller. Mit zehn Bildbeigaben.
3325: LANGENDONCK W. VAN (EDITOR) - ONOMA - ONOMA - Bibliographical and information bulletin, Leuven.
20846: LANGENDONCK PROSPER - AUGUST VERMEYLEN (PREFACE) - Het werk van Prosper Van Langendonck voor het Langendonckcomité uitgegeven door de Maatschappij voor Goede & Goedkope Lectuur.
41980: LANGENDONCK LINDA VAN - Hingene , het kasteel en het dorp. Honderd jaar herinneringen.
46006: LANGENHOVE DR. GEORGE VAN - ALDHELM - Aldhelm's De Laudibus Virginitatis with Latin and old English Glosses. manuscript 1650 of the Royal Library in Brussels. Facsimiles. Extra Series Facsimiles II.
40972: LANGHAM HOTEL MANAGEMENT - LONDON ( EDITOR ) - The Langham Hotel Guide to London. Prepared for the use of visitors. Seventeenth edidtion 1903.
3065: LANGHE IR.J.E. DE - De Grondslagen der Photographie.
19375: LANGLEBERT J. - Manuel de Chimie. Rédigé d'après les Programmes officiels des Lycées prescrits pour les examens du Baccalauréat. Vingt-quatrième édition.
37200: LANGLOIS EUSTACHE HYACINTHE - Essai sur la calligraphie des manuscrits du moyen-âge et sur les ornements des premiers livres d'heures imprimés.
34763: LANGLOIS E.-HYACINTHE - Stalles de la cathédrale de Rouen.
41514: LANGLOIS CHARLES ( LE COLONEL LANGLOIS ) - Un peintre de l'épopée napoléonienne. Le colonel Langlois 1789 - 1870. Collections du Musée Langlois Caen.
16657: LANGUET JOANNES JOSEPHUS - Verhandelinge van het betrouwen op de Bermhertigheyt Godts, tot troost der zielen, de welcke de vreese brenght tot kleynmoedigheydt... In het fransch beschreven door ...J.J.Languet...vertaelt uyt den nieuwen Druck, oversien en verbetert van den Auteur, door P.Antonius Le Febure...den tweeden Druck, verbetert van vele fauten.
8: LANGUI E. - [ ] MARCEL LOUIS BAUGNIET - BELGISCHES HAUS KÖLN - M.L. Baugniet, 50 Jahre Konstructivismus. (exhibition catalogue ) .
40148: LANGUI EM. - PAUL FIERENS - E.L.T. MESENS - RENÉ MAGRITTE- JEAN STEVO ( CONTRIBUTEURS ) - Le Fantastique dans L'Art Belge de Bosch à Magritte. Numéro spécial '' Les Arts Plastiques ''.
34506: LANGUI EM. (PREFACE) - Kunstbezit in ieders bereik. Mechelen-Verviers 1960.
30455: LANGUI EM. (PREFACE) - E.L.T. MESENS - RENÉ MAGRITTE A.O. - Le Fantastique dans L'Art Belge de Bosch à Magritte. Numéro spécial (de la revue) Les Arts Plastiques. Juin 1954.
23719: LANLEY WILLIAM - L'ABBÉ V.... (TRANSLATION AND PREFACE) - Lettres sur des sujets religieux ou correspondance entre un ministre dissident à Birmingham et un catholique romain (Laique).
44225: LANNER JOSEPH - OPUS 132 - A collection of New Waltzes, Galops, Marches &c. as performed by command and in the presence of [...] Queen Victoria. Item N° 38 Die Petersburger Walzer. Opus 132
33914: LANNOY CHARLES DE - HERMAN VANDER LINDEN - Histoire de l'expansion coloniale des peuples européens. Portugal et Espagne (jusqu'au début du XIXe siècle).
29314: LANNOY HERWIG DE - VEERLE DE HOUWER - RAJESH HEYNICKX -PATRICK JASPERS - HUGO VANDENBORRE - Monumenten en Landschappen. Tweemaandelijks tijdschrift van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 23 e Jaargang Nr. 2 Maart-April 2004.
44674: LANNOY DANNY - FRIEDA DEVINCK - THÉRÈSE THOMAS - De l'atelier à la côte. Knocke & Heyst 1880 - 1940.
11944: LANNOY CLÉMENTINE-JOSÉPHINE-FRANÇOISE, COMTESSE DE - Romance (Two songs with engraved music printed from in-folio plates.)
38623: LANOTTE ANDRÉ ABBÉ - Présentation d'un effort diocésain. Namur-Belgique 1945 - 1950. ( Numéro double de la revue L'Art d'Eglise . Revue trimestrielle des art religieux et liturgique publiée par les Bénédictins de l' Abbaye de Saint-André à Lophem (Belgique).
46754: LANOTTE ANDRÉ - [ ] MAX VAN DER LINDEN - Max van der Linden. Céramiques - keramiek - ceramics - cerámica.
19236: LANOTTE ANDRÉ - L'Eglise de Dave. Monographie archéologique.
653: LANOYE HENRI - ANTON VAN WILDENRODE - W.ENZINCK (AUTHOR) - Beeldhouwwerk 1968 -1978. (monograph).
46755: LANOYE DIEDERIK - [ ] CHRISTINA OF SWEDEN - Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626 - 1689.
12667: LANOYE FERDINAND DE - Ramsès Le Grand ou L'Egypte il y a 3300 Ans.
40660: VAN DER LANS JOS - HERMAN VUIJSJE - Lage landen. Hoge sprongen. Nederland in beweging. 1898 / 1998. Rabobank 100 jaar.
24227: LANSON GUSTAVE - Manuel bibliographique de la littérature française moderne 1500 1900. Volume I. Seizième siècle. (Deuxième édition revue et complétée).
45001: LANSPERGIUS JOANNES JUSTUS ( 1489 - 1539) - P.J. VAN BLITTERWYCK - LOUIS DE BLOIS O.S.B. ( BLOSIUS ) ( 1506 - 1566 ) - Send-brief van Onsen Heere Jesus Christus tot een Godt-minnende devote ziele...geschreven door den godtvruchtigen en eerw. pater Joannes Justus Lanspergius...den III. Druck.
4876: LANTERNE ESPAGNOLE (LA) - La Lanterne Espagnole .Paris, 3 Octobre 1868, Imp. Vallée , 16 rue du Croissant, (périodique sans numérotage).
22368: LANTERNE LA BRUXELLES - AUGUSTE DECQ - Une Lanterne pour chercher le Soleil en plein midi par un ancien allumeur. Un soir des fameuses journées de mai 1857.
14106: LANTERNE MAGIQUE (LA) - La Lanterne Magique Morale et Instructive. Receuil d'historiettes offert aux enfants.
47409: LANTIN A. - Scherpenheuvel oord van vrede. Ontstaan van de bedevaartplaats. Beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
28894: LANTIN A. - Scherpenheuvel oord van vrede. Ontstaan van de bedevaartplaats. Beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
51575: LANTIN A. - Scherpenheuvel Oord van Vrede. Onststaan van de bedevaartplaats. Beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
47847: LANTINK FRANS WILLEM - [ ] JOHANNES III ENSCHEDÉ - Een leven lang burger. Johannes III Enschedé ( 1785 - 1866 ). (artikel in Haerlem Jaarboek 2002 ).
9052: LANTOINE FERNAND - ETS - GRAVURE - ENGRAVING. Les Barques. 192 x 264 mm, Papier. 485 x 335.
38543: LANTSCHOOT ARN. VAN - Muséon ( Le Museon ). Revue d'études orientale. Tables des Années 1882 à 1931.
35749: LAOR ERAN ( PREFACE ) - Undique ad Terram Sanctam. Cartographic Exhibition from the Eran Laor Collection. ( Catalogue).
33940: LAPAUZE HENRY - [ ] LA TOUR - La Tour et son Oeuvre au Musée de Saint-Quentin. 2 volumes.
17011: LAPAUZE HENRY - Le Palais des Beaux-Arts de la Ville de Paris. (Petit Palais).
4188: LAPOUJADE - JEAN PAUL SARTRE (AUTHOR) - Lapoujade, peintures sur le Thème de Emeutes, Triptyque sur la Torture de Hiroshima.
38664: LAPRADE PIERRE - FRANÇOIS ROUSSIER ( TEXTE ) - Pierre Laprade 1875 - 1931.
28017: LAPRADE PIERRE - EDMOND JALOUX (AUTHOR) - Pierre Laprade.
5485: LAPRADE PIERRE - LOUISE GEBHARD CANN ( TEXT ) - LAPRADE.
24036: LAPRADE ALBERT - NICOLE BOURDEL - JEAN LAFOND - François d'Orbay. Architecte de Louis XIV.
22661: LARBAUD VALÉRY - E. DU PERRON (TRANSLATION) - De arme hemdenmaker. Vertaald door E. Du Perron.
37968: LARBAUD VALÉRY - A.A.M. STOLS - Valery Larbaud - A.A.M. Stols. Correspondance 1925 - 1951 . (2 vols dans une emboitage ) .
35678: LARBAUD VALÉRY - MONIQUE KUNTZ (ED.) - Valéry Larbaud (1881-1957). Catalogue établi par Monique Kuntz. Supplément. Larbaud dans les collections belges, notices par Jean-M. Horemans.
25993: LARDANCHET - Catalogue de Beaux Livres Anciens et Modernes N° 50 (Catalogue de la Librairie Lardanchet ).
25992: LARDANCHET - Catalogue de Beaux Livres Anciens et Modernes N° 48 (Catalogue de la Librairie Lardanchet ).
2465: LARDANCHET - Catalogue de la Librairie Lardanchet.
22235: LARDERA BERTO - GALERIE CHARLES KRIWIN - (EXHIBITION CATALOGUE) - Berto Lardera.
18391: LARDERA BERTO - Exhibition Catalogue, Duisburg Lehmbruck Museum - Antwerpen K.M.S.K.. Lardera Plastiken - Collagen - Graphiken. Mai 1976.
28908: LAREN 1981 - De tijd wisselt van spoor. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Singer museum te Laren (NH). (Exhibition catalogue) Singer Museum.
35989: LARIONOV MICHEL - Larionov dessins et peintures. 7 juin - 30 septembre 1973 ( catalogue d'exposition).
39189: LARIONOV MICHEL - FRANÇOIS DAULTE ( PRÉFACE ) - Michel Larionov. Musée de Lyon 1967.
42538: LARKIN PHILLIP - ANTHONY TWAITHE ( EDITOR ) - Philip Larkin. Letters to Monica. Edited by Anthony Twaithe.
32173: LAROCHE CLAUDE (EDITOR ) - PAUL ABADIE - Paul Abadie , architecte 1812 - 1884.
16923: LAROMIQUIERES RENÉ DE ( EDITOR) - France Belgique, 1830-1930.
28383: LAROUSSE IMPRIMERIE - Imprimerie Larousse. Spécimen de Caractères. Année 1918 (Type specimen catalogue).
32365: LARSEN SOFUS - ANKER KYSTER - Danish Eighteenth Century Bindings 1730-1780.
6027: LARSEN ERIK (EDITOR) - Pictura Revue d'Art Ancien et Moderne, directeur en chef. Erik Larsen.
24991: LARSEN MOGENS TROLLE - The Conquest of Assyria, Excavations in an antique land, 1840-1860.
7683: LARSSON CARL - Das Haus in der Sonne. Mit 16 Aquarell-Reproductionen und etwa 50 Abbildungen nach Zeichnungen des Künstlers. Erste Ausgabe.
25309: LAS CASES COMTE DE - Recueil de pièces et de documens officiels sur le prisonnier de Sainte-Hélène... traduction littérale de l'anglais. (Premier Recueil) - Second - Troisième.
35739: LASCAUX ELIE - GALERIE LOUISE LEIRIS - Elie Lascaux peintures 1921-1959.
50718: LASKEY CAPTAIN J.C. - JOHN MURRAY M.D. OF NEWCASTLE ( PROVENANCE ) - [ ] NAPOLEON - A Description of the series of Medals struck at the National Medal Mint by order of Napoleon Bonaparte, commemorating the most remarkable battles and events during his dynasty.
5881: LASSAIGNE JACQUES - RAYMOND COGNIAT - MARCEL ZAHAR (AUTHORS) - PANORAMA DES ARTS 1946 (- 1947) .
48474: LASSALLE ALEXANDRE DE - Histoire et politique de la Famille d'Orléans. Révélations dur la mort du Prince de Condé. Correspondance inédite, avec Fac-simile d'autographes...
20974: LASSNIG MARIA - BIENNALE DI VENEZIA, (EXHIBITION CATALOGUE) - Maria Lassnig. Austria Biennale di Venezia 1980.
20056: LASSUS JEAN-BAPTISTE - JEAN-MICHEL LENIAUD - Jean-Baptiste Lassus (1807-1857) ou le temps retrouvé des cathédrales.
41402: LAST DR. JEF - Japan in kimono en overall.
17942: LASTEYRIE R. DE & AUBERT MARCEL - L'Architecture Religieuse en France à L'Epoque Romane. Seconde édition revue et augmentée d'une bibliographie critique par M.Aubert. (1 vol) with. L'Architecture Religieuse en France à L'Epoque Gothique. Ouvrage posthume publié par M.Aubert (2 vols)
17946: LASZLO VARADY - Der Liebeskrieg. Komische Oper in 3 Akten (9 Bilder). Text von Siegfried Geyer. Musik von Laszlo Varady. (nach Motiven von A.Grétry) Klavierauszug mit Text. Als unverkäufliches Manuscript gedruckt.
43352: LASZLO CARL - EVA WIPF [ ] - Panderma 13. EVA WIPF . Ein Zeitschrift von Carl Lazlo. 1977.
43351: LASZLO CARL - Panderma 7 + 8 Doppelnummer. Almanach 1966. Ein Zeitschrift von Carl Lazlo. Beilagen ; Originalseriegraphie von Vasarely, Müller-Brittnau ; Linolschnitt von Köthe.
43350: LASZLO CARL - TIMOTHY LEARY [ ] - Panderma 12. 1974. Ein Zeitschrift von Carl Lazlo. Sondernummer '' Freedom for Timothy Leary ''. Beilagen ; Offsetdrucke ( Photolithos) von G. Gritzner und N.v. Bartha .
43349: LASZLO CARL - Panderma 9. 1969. Ein Zeitschrift von Carl Lazlo. Beilagen ; Original-Linoschnitt von van Dyken ; Original-Linolschnitt von Laloy.
31696: LATASTER GER - ( GALERIE PAUL FACCHETTI PARIS ) - Paul Facchetti présente une exposition d'oeuvres récentes de Ger Lataster. (Exhibition catalogue ).
3419: LATEUR PATRICK ( HOOFDREDACTEUR ) - VLAANDEREN - CHRISTELIJK VLAAMS KUNSTENAARSVERBOND ( UITGEVER ) - VLAANDEREN (voorheen) West-Vlaanderen. Tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur. ( periodical ).
48008: LATHAM R.E. - Revised Medieval Latin Word-List from British and Irish sources.
47969: LATHAM ROBERT - WILLIAM MATTHEWS ( EDITORS ) - [ ] SAMUEL PEPYS - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription edited by Robert Latham and William Matthews. Complete in 11 volumes.
25649: LATHOUWERS V. - Recherches expérimentales sur l'hérédité chez "Campanula Medium L.".
1667: LATINIS GEORGES - MARC ANTOINE PIERSON (AUTHOR) - Georges Latinis.
18183: LATOMUS IOANNES - ( JAN STEENHOUWER ?) - - Corsendonca sive coenobii canonicorvm regvlarivm ordinis S. Avgvstini de Corsendoncq origo et progressvs...
2573: LATOS-VALLIER PAULA - ELIZABETH WESTWATER (COMPILERS) - SYDNEY 1982 EXHIBITION CATALOGUE - SYDNEY 1982 Exhibition catalogue 1982 April 7 - BIENNALE OF SYDNEY 1982 (the fourth).
43892: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - Fra tante angoscie , Carafa's favorite cavatina from the opera of La Cenerentola , arranged as a rondo for the piano forte and dedicated to Miss Giorgiana Bloomfield by Mr. Latour.
45067: LATOUR J.A. ( ÉDITEUR ) - Almanach de Liège ou Tableau des autorités civiles et militaires du Departement de L'Ourte. Année 1808 .
45068: LATOUR J.A. ( ÉDITEUR ) - Almanach du Département de Meuse-et-Ourte ( Rive droite ) et de L'Ourte ( Rive gauche ) ou Tableau des Fonctionnaires composant les Autorités adminstratives , civiles et judiciaires de la rive droite et de la rive gauche de la Meuse. Pour l'an 1815.
43864: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - MOZART - A Duett for two performers on the Piano Forte in which is introduced the admired air of O dolce concenti with variations . Composed by T. Latour [...].
43845: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - Le Petit Tambour , a favorite French Air , with Variations for the Piano Forte, composed & dedicated to his friend J.J. De Momigny by T. Latour, Pianiste to His Majesty.
43861: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - In my cottage near the wood. A favorite song , the words are an imitation of the French Poetry, by Miss Calcraft. The variations for the Piano Forte composed by T. Latour.
43860: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - MOZART - Selection of favorite airs from Mozart's opera of Il Don Giovanni arranged for the Piano Forte by T. Latour. [...].
30830: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - L'orage, Rondo Pastoral Pour le Piano-Forte, en imitation du Célèbre Rondo de Steibelt.
29595: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - The Copenhagen Waltz, with Variations for the Piano Forte.
43820: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - Sul margine d'un rio ; a favorite Italian air with 12 variations for the piano forte with an acompaniment for the flute ( ad libitum ) . Composed and Dedicated to General Sir Benjamin Bloomfield..[...].
43821: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - A Divertimento for the piano forte with an acompaniment for the Flute ad libitum from the favorite Airs in Rossini's Opera of '' Il Barbiere di Siviglia ''. Composed and Dedicated to Miss McMahon.[...].
43865: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - Bonapart's New March, with variations for the Piano Forte , with or without the additional keys, by Mr. Latour.
43862: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - MOZART - A Duett for two performers on the Piano Forte in which is introduced the admired air of O dolce concenti with variations . Composed by T. Latour [...].
43847: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - [ ] PUCITTA - Three favorite Airs from the opera of La Caccia di Enrico IV , composed by Pucitta and arranged as a Duett for two performers on the Piano Forte, dedicated to Misses Boucherdt by T. Latour, Pianiste to His Royal Highness the Prince Regent.
47239: LATOUR C.F. - LIÈGE ( ÉDITEUR ) - Orphée ou recueil d'ariettes d'opera avec touts leurs accompagnement qui c'est distribue le Samedi de chaque Semaine.
43826: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - Addio Teresa , a favorite Italian Air , with Variations for the Piano Forte, composed & dedicated to Miss Augusta Dent by T. Latour, Pianiste to His Majesty.
43863: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - The favorite air Tu che accendi, with variations for the piano forte with an accompaniment for the flute ad libitum. Composed & dedicated to the Hon.ble Miss Mildmay by T. Latour [...].
43838: LATOUR FRANCIS TATTON ( D1845 ) - ROSSINI - The favorite airs in Rossini's opera of Il Barbieri di Seviglia , arranged for the piano forte with an Accompaniment for the Flute ad libitum.[...]. Book 1 - Book 2 - Book 3 (numbers filled out by hand in ink.
51532: LATTE, GUIDO DE - Reders, bankiers en Scheepsmakelaars in de Belle Epoque. Scheepseigendom en scheepshypotheek in de registers van de Antwerpse hypotheekbewaring in de periode 1879 -1908. Bijdrage tot de Belgische maritieme geschiedenis.
31323: LATTES JEAN - Sportphotographie 1860 - 1960.
46418: LATTIN DE AMAND - DR F. BLOCKMANS (PREFACE) - Doorheen oud Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagse oud Antwerpen. Vierde vermeerderde druk.
47001: LATTIN AMAND DE - Antwerpse muziek Ephemera 1860 1920. Antwerpse Ephemera. Toneel , Concert , Opera. 1860 - 1920.
44720: LATTIN AMAND DE - Evoluties van het Antwerpsche Stadsbeeld. Geschiedkundige Kronijken. 7e Deel.
44721: LATTIN AMAND DE - Evoluties van het Antwerpsche Stadsbeeld. Geschiedkundige Kronijken. 9e Deel.
27925: LATTIN AMAND DE - Evoluties van het Antwerpsche Stadsbeeld. Geschiedkundige Kronijken. 4e Deel.
27926: LATTIN AMAND DE - Evoluties van het Antwerpsche Stadsbeeld. Geschiedkundige Kronijken. 2e Deel.
48313: LATTIN AMAND DE - VEREENIGING VOOR NATUUR- EN STEDENSCHOON ( UITGEVER ) - De Calmpthoutsche Heide , een Nationaal Natuurpark.
46867: LATTIN AMAND DE - Evoluties van het Antwerpsche Stadsbeeld. Geschiedkundige Kronijken. 8e Deel.
22999: LATTIN DE AMAND - DR F. BLOCKMANS (PREFACE) - Doorheen oud Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagse oud Antwerpen. Vierde vermeerderde druk.
22258: LATTIN DE AMAND - Beroemde medeburgers. Het Antwerps Beeldenpatrimonium. 2e vermeerderde druk.
18669: LATTIN AMAND DE - Evoluties van het Antwerpsche Stadsbeeld. 1ste Deel.
28775: LATTIN AMAND DE - Antwerpse muziek Ephemera 1860 1920.
43429: LATTIN AMAND DE - Evoluties van het Antwerpsche Stadsbeeld, Geschiedkundige Kronijken. 9e Deel.
45654: LATTIN G. DE - Gevolgen van den Oorlog. Antwerpen vóór , tijdens , en na het bombardement.
38952: LATTRÉ ( ÉDITEUR ) - Plan Routier de la Ville et Faubourg de Paris 1781.
6660: LAUDE P.J. - Catalogue méthodique de la Bibliothèque Publique de Bruges, suivi de la table alphabétique de noms d'auteurs et des ouvrages anonymes, précédé d'une Notice Historique sur cette bibliothèque.
6659: LAUDE P.J. - Catalogue méthodique de la Bibliothèque Publique de Bruges, suivi de la table alphabétique de noms d'auteurs et des ouvrages anonymes, précédé d'une Notice Historique sur cette bibliothèque.
15105: LAUFNER R. - Armaria Trevirensia.
35183: LAUNAY DE - Mémoire sur l'origine des fossiles accidentels des Provinces Belgique. Précédée d'un discours sur la Théorie de la terre. (lu à la Séance du 10 Février 1778).
45468: LAUNAY C. - ORIGINAL ETCHING - LA GENOUILLÈRE ( ILE DE CROISSY ) - La Genouillère ( Ile de Croissy ) . Original etching by C. Launay.
14848: LAUNAY-MOLINY JEAN-FRANÇOIS - Descente aux enfers ou les patriarches du jacobinisme dans l'autre monde. Epitre à mon ami.
27357: LAURANA FRANCESCO - HANNO WALTER KRUFT - Francesco Laurana. Ein Bildhauer der Frührenaissance.
26854: PROF. LAUREN V. ACKERMAN - PROF. JAMES F. MURRAY (EDITORS) - Symposium on Kaposi's Sarcoma. Monograph two of the African Cancer Committee of the International Union against Cancer. Acta. Unio Internationalis contra Cancrum.
21395: LAUREN RALPH (EDITOR) - Ralph Lauren Home Collection. Trade catalogue. Ralph Lauren, Motif Designs,
37410: LAURENS JEAN-PIERRE - JEAN GUITTON (TEXT) - Jean-Pierre Laurens (1875-1932).
32536: LAURENS JEAN-PAUL - J. VALMY-BAISSE - Jean-Paul Laurens. Sa vie - son oeuvre.
51675: LAURENT RENÉ - De Havens aan de Kust en aan het Zwin(doorheen oude plannen en luchtfoto's).
650: LAURENT M. - Les Ivoires Prégothiques conservés en Belgique.
551: LAURENT M. - Les Ivoires Prégothiques conservés en Belgique.
25722: LAURENT R. - Genres Afrixalus et Hyperolius (amphibia salientia).
2484: LAURENT MARCEL - L'Architecture et la Sculpture en Belgique.
44623: LAURENT RENÉ - De Havens aan de Kust en aan het Zwin(doorheen oude plannen en luchtfoto's).
20359: LAURENT F. PROFESSEUR - Les Sociétés Ouvrières de Gand. Deuxième Edition. Se vend au profit de la Société L'Avenir.
50863: LAURENT HENRI - Actes et Documents Anciens intéressant la Belgique conservés aus Archives de l'Etat à Vienne.... ( items 1196 - 1356 ).
33072: LAURENTY JEAN SÉBASTIEN - L'Organologie du Zaïre. Tome I . Introduction et bibliographie. Tome II . Les Danza - Les Xylophones - Les Tambours à fente. Tome III .Les Membranophones. Tome IV. Les Cordophones. (4 vols).
22599: LAUREYS DIRK - De Mindere Broeders van Franciscus 1842 1992. 150 jaar minderbroeders in Vlaanderen.
35804: LAURIE ANDRÉ - FÉLIX RÉGAMEY ( ILLUSTRATEUR ) - A. LENÈGRE ( RELIEUR ) - A. SOUZE ( DESSINATEUR DE LA RELIURE ) - - Autour d'un Lycée Japonais. La vie de collège dans tous les pays.
41035: LAURO GEORGES - GALERIE ALPHONSE CHAVE ( VENCE ) - Georges Lauro. Tracés et Ficelages.
41072: LAURYSSEN C.J. - De molens van het Graafschap en het Hertogdom Hoogstraten.
19132: LAUSANNE 1947 - EXHIBITION CATALOGUE - Exposition d'Art Belge Contemporain.
32355: LAUTERER JOSEPH - Japan, Das Land der aufgehenden Sonne einst un jetzt, Nach seinen Reisen und Studien geschildert von Dr. Joseph Lauterer, Dritte bis zur Gegenwart fortgeführte Auflage...
6336: LAUTERS PAUL - CHARLES BILLOIN (LITHOGRAPHERS) - 1850 Musée de L'Amateur. Choix des meilleurs Tableaux, Sculptures & Dessins des Artistes Belges Contemporains
32109: LAUTREC HENRI DE TOULOUSE - P. HUISMAN - M.G. DORTU - Lautrec by Lautrec . translated and edited by Corinne Bellow.
47582: LAUWEREYNS DE ROOSENDAELE , LOUIS DE - M. BECQUEREAU ( PHOTOGRAPHER ) - [ ] SAINT-OMER - Album Artistique & Historique du Démantèlement de Saint-Omer augmenté d'un certain nombre de Vues des Monuments de la Ville. Publié par M. Becquereau, photographe. Avec un texte pour chaque planche par M. L. de Lauwereyns de Roosendaele.
35601: LAUWEREYS J. - H.J.WIJTEN - P.F. BOLLEN - Het Engels Klooster te Hoogstraten ( 1678 - 1794), en andere artikelen over het kloosterleven, gepubliceerd in HOK Tijdschrift van de Oudheidkundige Kring. 37e Jaar, Nr. 1-4, 1969.
16656: LAUWEREYS J. - Gids voor Hoogstraten en omtrek. Derde uitgave 1935.
50308: LAUWEREYS J. [ ] - Gids voor Hoogstraten , met oorspronkelijke platen .
42736: LAUWERS JOS - Perk , het kleine dorpje van de grote Teniers.
45122: LAUWERS JOS - Kampenhout Hoofdmeierij en bakermat van Beethoevens stam.
30735: LAUWERS JOS - Diegem. Zijn Watermolens , zijn Kasteelheren , zijn Bedevaartskerk. Uitgegeven als speciaal nummer van 't Diegemnerke...
30733: LAUWERS JOS - Diegem. Zijn Watermolens , zijn Kasteelheren , zijn Bedevaartskerk. Uitgegeven als speciaal nummer van 't Diegemnerke...
48442: LAUWERS JOS - Perk , het kleine dorpje van de grote Teniers. Tekeningen van Wilfried Brusselaers.
27534: LAUWERS JOS - Kampenhout Hoofdmeierij en bakermat van Beethovens stam.
3259: LAUWERS JOS - Peutie en zijn voormalig Begijnhof van Steenvoort.
24151: LAUWERS JOZ. (AUTHOR) - WILFRIED BRUSSELAERS - J.F.PEETERS (DRAWINGS AND ENGRAVINGS) - Steenokkerzeel en Humelgem. 2de druk.
47029: LAUWERS JOS - Steenokkerzeel en Humelgem in verleden en toekomst.
11455: LAUWERS JOS - Kampenhout Hoofdmeierij en bakermat van Beethoevens stam.
43651: LAUWERYS JULES - Hoogstraten. Gidsen Provincie Antwerpen onder de auspiciën van de Toeristische Federatie der Provincie Antwerpen.
51608: LAUWERYS J. - Oorlogskronieken ( Brecht - Overbroek - Loenhout - St. Lenaarts ) :
47600: LAUWERYS L. - Oorkondenboek van 't Gasthuis en andere Bijdragen uit de XIVe - XVe eeuw..(Jaarboek 30e jaar 1962 )
42498: LAUWERYS J. - KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HOOGSTRATEN - HOK - Wortel. Bouwstoffen voor een geschiedenis. Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Hoogstraten. 50e Jaar 1982.
745: LAVACHERY HENRI - Statuaire de l'Afrique Noire.
17622: LAVACHERY HENRI A. - Les Arts Anciens d'Amerique au Musée Archeologique de Madrid.
41121: LAVACHERY HENRI A. - Les Arts Anciens d'Amerique au Musée Archeologique de Madrid.
10471: LAVACHERY HENRI - Les Arts Anciens d'Amérique au Musée Archéologique de Madrid.
44769: LAVACHERY HENRI - HENRI - CHARLES BERNARD - ÉMILIE NOULET - DOCTEUR J. DELCHEF - PIERRE-LOUIS FLOUQUET - EDMOND VANDERCAMMEN - GÉZO NORGE - Tombeau de Georges Marlow...enrichi d'un portrait du poète, de poèmes et de lettres autographes.
19429: LAVAL PIERRE - Laval parle. Notes et mémoires rédigés par Pierre Laval dans sa cellule avec une préface de sa fille et de nombreux documents inédits. Dix-sept planches hors texte.
34245: LAVALLAY GASTON - Notice Historique sur La Bibliothèque de Caen.
2824: LAVALLEYE JACQUES - [ ] P.J. VERHAGHEN - Pierre-Joseph Verhaghen.
34683: LAVALLEYE JACQUES - Le Palais Ducal d'Urbin . Les Primitifs Flamands. Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas Mériodionaux au XVe Siècle Vol. 7 . Le Palais Ducal d'Urbin.
22820: LAVALLEYE JACQUES PROF. - Introduction à l'archéologie et à l'histoire de l'art. 4e édition illustrée avec complément bibliographique.
36939: LAVEDAN PIERRE - Qu'est-ce que l'Urbanisme? Introduction à l'histoire de l'urbanisme.
40237: LAVEDAN PIERRE - Histoire de l'Urbanisme. Antiquité - Moyen Age. (relié avec) Histoire de l'Urbanisme. Renaissance et Temps modernes.
43305: LAVÉDRINE BERTRAND - (re)Connaître et conserver les photographies anciennes. Nouvelle édition. Réimpression 2013.
24885: LAVEILLE MGR - L'Abbé J.Bte Debrabant. Fondateur de la Sainte Union des Sacrés Coeurs (1801 1880).
21150: LAVEILLE R.P. S.J. - G. KURTH - P. DE SMET - Le P. De Smet (1801-1873). Introduction par G. Kurth.
20821: LAVEILLE E. S.J., GODEFROID KURTH (PREFACE) - Le P. De Smet. Apotre des Peaux-Rouges (1801-1873). Introduction par Godefroid Kurth. Quatrième édition.
37947: LAVELEYE EMILE DE - La Saga des Nibelungen dans les Eddas et dans le Nord Scandinave. Traduction précédée d'une étude sur la formation des épopées nationales. Nouvelle édition.
29316: LAVELEYE EMILE DE - L'Afrique Centrale et la Conférence Géographique de Bruxelles. Lettres et Découvertes de Stanley. Les Egyptiens dans l'Afrique Equatoriale. (par BUJAC) . Avec deux cartes.
46042: LAVELEYE EMILE DE - L'Agriculture Belge. 1878 , Rapport présenté au nom des Sociétés Agricoles de Belgique et sous les Auspices du Gouvernement ( au Congres Agricole Internationale de Paris 1878 ).
31978: LAVERGNE LÉONCE DE - Essai sur L'Economie Rurale de L'Angleterre, De L'Ecosse et de L'Irlande. Deuxième Edition.
18716: LAVERGNE LÉONCE DE - Essai sur L'Economie Rurale de L'Angleterre, De L'Ecosse et de L'Irlande. Troisième Edition.
32644: LAVIRON GABRIEL - B. GALBACIO - Le Salon de 1833, orné de 12 vignettes à l'eau - forte par Alfred et Tony Johannot , Gigoux , etc..
32386: LAVONEN AHTI - ERIK KRUSKOPF - Ahti Lavonen 1928-1970.
33920: LAWRENCE A.W. - Greek architecture. (Pelican 1962 hardback edition with dustjacket)
35425: LAWRENCE GEORGE H. M. (EDITOR) - A Catalogue of Redoutéana Exhibited at the Hunt Botanical Library, 21 April to 1 August 1963.
28606: LAXNER GERLACH UTA - ULRIKE KÖCKE (EDITORS) - MUSEUM FOLKWANG - ESSEN - Katalog der Gemälde des 20. Jahrhunderts. 2e Auflage. (Museum catalogue).
46946: LAYA FRANÇOIS ( DIRECTEUR )- RENÉ-LOUIS PIACHAUD - GEORGES HOFFMANN ( SECRÉTAIRES DE RÉDACTION ) - L' Eventail. Revue de littérature et d'art paraissant le 15 de chaque mois. 1917 - 1919 - 21 numéros reliés en 2 volumes. ( Collection complète - all published ).
32306: LAYA - KOTZEBU - FABRE D'ÉGLANTINE - FRANCIS ET MOREAU - L'ami des loix, comédie en cinq actes, en vers. Representée par les Comédiens de la Nation, le 2 janvier 1793. - Misantropie et repentir - Les précepteurs - Les chevilles de maître Adam .
44684: LAYUS LUCIEN - PARIS EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 - La Librairie , L'Édition Musicale, La Presse, La Reliure, L'Affiche à l'Exposition Universelle de 1900 à Paris. Recueil précédé d'une notice historique.
40066: LAYUS LUCIEN ( RAPPORTEUR GÉNÉRAL ) - ÉMILE DUPONT ( PRÉSIDENT ) - GLASGOW INTERNATIONAL EXHIBITION 1901 - Exposition Internationale de Glasgow 1901. Section Française. Rapport Général présenté à M. Le Ministre du Commerce...au nom du Comité de la Section Française.
21924: LAZAROF ELEANORE BERMAN - - (Exhibition catalogue). Eleanore Berman Lazarof. Recent Paintings & Monoprints. Los Angeles City Hall Gallery.
20077: LAZARUS PETER (TEXTS), CINZANO - La Collection de Verrerie Cinzano.
37385: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N° 52 - WIFREDO LAM - XXe siècle - Wifredo Lam. Numéro spécial de Vingtième Siècle. Numéro 52. Nouvelle série, XLIe Année. Juillet 1979.
37427: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE CHRONIQUE DU JOUR - XXe siècle - XXe Siècle. Chroniques du Jour . 1er Année. N° 1 Mars 1938.
37426: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE CHRONIQUE DU JOUR - XXe siècle - XXe Siècle. Chroniques du Jour . 1er Année. N° 2 Mai-Juin 1938.
37419: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°24 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - HAND HARTUNG - MIR' - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 24. Permanence du Sacré (issue 24 of this art periodical).
37418: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°25 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - ESTÈVE - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 25. Aux sources de l'Imaginaire (issue 25 of this art periodical).
37417: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°20 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 20 L'Art Conscience du Monde (issue 20 of this art periodical).
37416: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°19 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - JEAN ARP - - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 19 Tournants décisifs (issue 19 of this art periodical).
37390: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE - DOROTHEA TANNING - XXe siècle - Hommage à Dorothea Tanning. Essais, Lettres, Poèmes et Témoignages... Numéro spécial de Vingtième Siècle.
37388: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE - JOAN MIRO - XXe siècle - Hommage à Joan MIRO. Numéro spécial de Vingtième Siècle.
37387: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°21 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - ESTÈVE - MARIO MARINI - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 21 Renouuveau du thème dans l'art contemporain. (issue 21 of this art periodical).
37386: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE - MAX ERNST - XXe siècle - Hommage à Max Ernst. Numéro spécial de Vingtième Siècle.
37384: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE - HENRY MOORE - XXe siècle - Hommage à Henry Moore. Numéro spécial de Vingtième Siècle.
19838: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°17 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - POLIAKOFF - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 17 Pour un Bilan du Siècle (Issue 17 of this art periodical).
19836: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°37 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - CALDER - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 37 Panorama 71** (Issue 37 of this art periodical).
19835: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°39 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - DELAUNAY ESTÈVE - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 39 Panorama 72** (Issue 39 of this art periodical).
19834: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°27 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - KANDINSKY - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 27 Centenaire de Kandinsky (Issue 27 of this art periodical).
19833: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°33 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - ESTÈVE CAPOGROSSI - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 33 Panorama 69** (Issue 33 of this art periodical).
19832: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°18 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - VEIRA DA SILVA - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 18 Construction de L'Espace (Issue 18 of this art periodical).
19831: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°32 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MASSON - DELAUNAY - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 32 Panorama 69* (Issue 32 of this art periodical).
19830: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°42 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) ERNST - TANNING - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 42 Panorama 74* Le Surréalisme I (Issue 42 of this art periodical).
19829: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°4 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MANESSIER-ARP - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 4 (double) Rapport sur L'Art Figuratif (Issue 4 of this art periodical).
19828: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°3 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MICHAUX - GIACOMETTI - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 3 (double) Art et Poésie depuis Apollinaire (issue 3 of this art periodical).
19827: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°2 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - LEGER - MAGNELLI - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 2 (double) Nouvelles Conceptions de l'Espace (issue 2 of this art periodical).
19826: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°1 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - ARP - HENRY MOORE - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 1 Nouveaux Destins de L'Art (issue 1 of this art periodical).
19820: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°26 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - CHAGALL - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 26 4 Thèmes. Chagall, Portes D'Afriques, La Ville, 1907-1917. (issue 26 of this art periodical).
19818: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°30 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MARINI - ESTÈVE - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 30 Panorama 68 (issue 30 of this art periodical).
19817: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°50 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - GENTILINI - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 50 Panorama 78*. Italie 78 (issue 50 of this art periodical).
19821: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°37 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - CALDER - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 37 Panorama 71** (issue 37 of this art periodical).
19816: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°51 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - AGAM - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 51 Panorama 78**. De L'Art Optique au Cinétisme. (issue 51 of this art periodical).
19823: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°38 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - SUTHERLAND - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 38 Panorama 72*. Hommage à Piet Mondrian (sic) (Mondriaan) (issue 38 of this art periodical).
19824: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°8 (ED. G. DI SAN LAZZARO) - MIRO - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 8 (double) Art et Humour au XXe Siècle. (issue 8 of this art periodical).
19822: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°36 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - HENRY MOORE - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 36 Panorama 71* (issue 36 of this art periodical).
19812: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°28 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MIRO - MARINI - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 28 Bilan de L'Art Abstrait dans le Monde (issue 28 of this art periodical).
19811: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°39 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - SONIA DELAUNAY - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 39 Panorama 72** (issue 39 of this art periodical).
19813: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°40 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - JASPAR JOHNS - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 40 Panorama 73* U.S. Art I (issue 40 of this art periodical).
19810: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°44 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - ENRICO BAJ - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 44 Panorama 75** - Le Réel Imaginaire. Du Corps à L'Objet (issue 44 of this art periodical).
19808: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°53 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - RICHARD LINDNER - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 53 Richard Lindner (issue 53 of this art periodical).
19814: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°45 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MAN RAY - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 45 Panorama 75** Le Réel Imaginaire. De La Rue à L'Espace. (issue 45 of this art periodical).
19807: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°46 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - JOAN MIRO - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 46 Panorama 76* Special Japon (issue 46 of this art periodical).
19815: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°49 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - HENRY MOORE - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 49 Panorama 77** Les Métamorphoses de L'Abstrait. (issue 49 of this art periodical).
19806: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°38 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - ANDRÉ MASSON - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 38 Panorama 72* (issue 38 of this art periodical).
19805: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°17 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - POLIAKOFF - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 17 Pour un bilan du Siècle (issue 17 of this art periodical).
19803: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°15 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 15 La Révolution de la Couleur (issue 15 of this art periodical).
19802: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°16 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MIRO - CÉSAR - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 16 Renouveau du Relief (issue 16 of this art periodical).
19800: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°23 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MAX ERNST - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 23 Un Siècle d'Angoisse (issue 23 of this art periodical).
19799: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°35 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MARIO MARINI - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 35 Panorama 70** (issue 35 of this art periodical).
19798: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°31 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - MIRO - POLIAKOFF - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 31 Panorama 68** (issue 31 of this art periodical).
19797: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°48 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - PAUL WUNDERLICH - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 48 Panorama 77* Art Total II (issue 48 of this art periodical).
19796: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°56 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - YAACOV AGAM - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 56 Yaacov Agam (issue 56 of this art periodical).
44530: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°19 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - JEAN ARP - - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 19 Tournants décisifs (issue 19 of this art periodical).
6907: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE N°41 ( ED. G. DI SAN LAZZARO ) - H. HARTUNG - XXe siècle - Vingtième Siècle No. 41 Panorama 73**. (issue 41 of this art periodical).
40871: LAZZARO GUALTIERI DI SAN ( EDITOR ) VINGTIEME SIECLE - XXe siècle - Vingtième Siècle IIe Année No. 1 (1939) Sculpture.
48000: LEA H.C. - SALOMON REINACH ( TRADUCTEUR ) - Histoire de l'Inquisition au Moyen-Âge. Tome I - Origines et procédures de l'Inquisition. Tome II -L'Inquisition dans les divers pays de la chrétienté. Tome III - Domaines particuliers de l'activité inquisitoriale et Index général. ( complet en 3 vols.)
1119: LEA & FEBIGER (PUBLISHERS) - 150 Years of Publishing 1785-1935.
38968: LEA GEORGE - BERT W. JACKSON ( THE LILAC TREE PRESS ) - Merchandise of Silver.
37409: LEAKEY L.S.B. - Olduvai Gorge1951-61. Volume I. A preliminary report on the geology and fauna.
36739: LEANDRE CHARLES - Les Maitres Humoristes. N°18 Ch. Léandre.
31700: LEAR EDWARD - VIVIEN NOAKES (AUTHOR) - Edward Lear 1812 - 1888. (published on the occasion of an exhibition).
39884: LEBEAU JOSEPH - MINSTRE DE LA JUSTICE - JEAN THIENPONT ( PROVENANCE ) - Projet de Révision du Code pénal ( = halftitle) . Projet de Loi apportant des modifications aux Codes Pénal et d'Instruction criminelle, présenté par M. Lebeau, Ministre de la Justice dans la séance de la Chambre des Réprésentans du 1er Août 1834.
7142: LEBEER LOUIS - Van Document tot Kunst, veertig prenten ingeleid en verzameld door Louis Lebeer.
18096: LEBEER LOUIS DR - De Vlaamsche houtsnede.
49006: LEBEER LOUIS ( EDITOR ) - HENRICUS EX POMERIO - HENRIC UTEN BOGAERDE - Sprirituale Pomerium ( Bibliothèque royale de Belgique. Manuscrit 12070). Étude critique [ et facsimile ].
50279: LEBEER LOUIS - [ ] JAKOB SMITS - Jakob Smits Gravures.
51251: LEBEER LOUIS ( INLEIDING ) - VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE AKADEMIE ANTWERPEN ( UITGEVER ) - Henri van Straten Xylograaf.
18818: LEBEL ROBERT - ANDRÉ BRETON - Chantage de la Beauté. Petite Colloque Intitial par André Breton.
42529: LEBENS DRS. J. ( VOORZITTER ) - M. VAN SLOUN ( SECRETARIS ) - P.A. DINGS - J. VAN HASSELT - LIC R. JANSSEN E.A. (COMITÉ VAN SAMENSTELLERS ) - Born , een koninklijk domein met een boeiend verleden .
33264: LEBLANC AUGUSTINUS - PSEUDONYM HYACINTHE SERRY O.P. - Historiae Congregationum de Auxiliis Divinae Gratiae, sub Summis Pontificibus Clemente VIII. et Paulo V. libri quatuor.
40840: LEBLANC JACQUES - FREDDY PHILIPS - Voiliers-pilotes des Banc de Flandres.
50683: LEBLOND , PÈRE G. - Le Père Auguste Achte des Missionaires d'Afrique ( Pères Blancs) Missionaire au Nyanza Septentrional.
38540: LEBON J. - PHILOXÈNE DE MABBOUG - Textes inédits de Philoxène de Mabboug. ( article publié dans Le Muséon - Le Museon ). Revue d'études orientale. Tome XLIII (Cahier 1-2) 1930.
39590: LEBON M. - Mémoire sur la Bataille de Bouvines en 1214, enrichi de remarques historiques, stratégiques et critiques....
8876: LEBON LÉON - Histoire de L'Enseignement Populaire, 4e Edition.
3712: LEBONE C. - Examen de l'opinion de Lecointe-Puiravaux contre la liberté de la presse.
20658: LEBOUCQ H. - Recherches sur les variations anatomiques de la première côte chez l'homme.
25589: LEBOWITZ JOEL L. (ED.) - Fourth International Conference on Collective Phenomena.
43504: LEBRECHT NORMAN - Requiem voor de Muziek. Managers , maestro's en de moord op klassieke muziek.
32430: LEBROCQUY GUILL. - Pascal et les jésuites.
29255: LEBROCQUY P. - Analogies linguistiques du flamand dans ses rapports avec les autres idiomes d'origine teutonique.
4544: LEBROCQUY G. - Les Libéraux peints par Eux-Mêmes.
16189: LEBROCQUY AUGUSTE S.J. - Vie de R.P. Hélias d'Huddeghem de la Compagnie de Jésus. Le Fondateur des Missions du Missouri Central.
38184: LEBRUN - Amours secrètes d'une fille de plaisirs racontés par elle-même précédé d'un avant-propos par Lebrun.
8505: LEBRUN HENRI - Voyages et Aventures du Capitaine Cook.
48962: LEBRUN PIERRE ( ) - Manifeste des Belges et Liégeois Unis. '' La Liberté ou la Mort '' .
38918: LEBRUN ( COMPOSER ) - ETIENNE ( LYRICS ) - - N° 8. Quatuor du Rossignol. Chanté par MM. Lays , Nourrit , Derivis et Mme Albert. Paroles de Mr. Etienne. Musique de Mr. Lebrun. Arangé (pour) Piano...
7206: LECAT MAURICE - Bibliographie du Calcul des Variations 1850-1913.
17301: LECERF (GRAVEUR) - PIERRE BLANCHARD (LIBRAIRE) - La Géographie en Estampes ou Moeurs et Costumes des différens Peuples de la Terre.

Next 1000 books from Antiquariaat W. de Goeij

5/9