Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35951: SMYTH CHARLEY J. - RICHARD H. FREYBERG - CURRIER MCEWAN - History of Rheumatology in the United States.
42687: SNATICH D. - Revue Explicative des principes fondamentaux et des beautés de la langue néerlandais. Ouvrage périodique rédigé par D. Snatich professeur... N° IX ( Mars 1827 ) .
33176: SNEL JOANNES BAPTISTA - Notae in Methodum remittendi ac Retinendi peccata, viva voce ab Authore traditae; et a Discipulis scriptis mandatae.
40597: SNELDERS H.A.M. - ERNST HOMBURG - LODEWIJK PALM ( EDITORS ) - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. [I] Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. [II] De ontwikkeling van chemie en chemische technologie, 1900 - 1950. [III] De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig.
3004: SNELLAERT F.A. (EDITOR) - PH. BLOMMAERT - P. VAN DUYSE - H. VAN PEENE A.O. (COLLABORATORS) - Kunst-en Letterblad (veertiendaags blad).
3050: SNELLAERT F.A.: - Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van JAN BOENDALE, HEIN VAN AKEN en anderen, naar het Oxfordsch Handschrift.
21461: SNELLAERT FERDINAND AUGUSTIJN DR - ADA DEPREZ PROF. DR (EDITOR) - (I) Briefwisseling van Dr Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). (II) Bio-bibliografische lijst van de correspondenten. Bio-bliografie van F.A. Snellaert.
47113: SNEYERS EDWARD - Bijdrage tot de Geschiedenis van Retie. Tweede uitgave.
31452: SNIEDERS AUGUST JR. - H.A. BANNING - JULIUS VAN DER VOORT - WACHTELAER - DE BRUYN ( EDITORS ) - Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle standen. 4e Jaargang 1871-1872.
31451: SNIEDERS AUGUST JR. - H.A. BANNING - JULIUS VAN DER VOORT - WACHTELAER - DE BRUYN ( EDITORS ) - Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle standen. 2e Jaargang 1869-1870.
3102: SNIEDERS AUGUST JR. - H.A. BANNING - JULIUS VAN DER VOORT - WACHTELAER - DE BRUYN ( EDITORS ) - Belgische Illustratie ( de ) . Zondags-Lectuur voor alle standen. (Vanaf 1884) De Nieuwe Belgische Illustratie , Zondagsblad voor het Vlaamsche Volk.
17423: SNIEDERS AUGUST DR - JULES PERSIJN (EDITOR) - Over tentoonstellingen. (artikelen uit Het Handelsblad).
13856: SNIEDERS AUGUST - DR. JULIUS PERSYN - Over Tentoonstellingen. Uit het Handelsblad, samengelezen door J.Persyn.
32634: SNIJDERS DONAAT - STAF VERMEIRE - Albrecht Rodenbach en Limburg. Vier tot dusver onbekende brieven uit 1878, honderd jaar later teruggevonden en van enige commentaar voorzien; gevolgd door een overzicht van wat er in Limburg roerde tot aan de eerste wereldoorlog.
5589: SNOECK - DUCAJU J. (EDITOR) - - Wegwijzer der stadt Gend. Almanach voor het Jaer 1827.
45791: SNOECK CÉSAR CHARLES - Catalogue de la Collection d'Instruments de Musique anciens ou curieux formée par C.C. Snoeck. ( together with ) Catalogue de la collection d'Instruments de Musique Flamands et Néerlandais formées par C.C. Snoeck. (2 catalogues together).
36597: SNOEK KEES - E. du Perron. Het leven van een smalle mens.
19232: SNOW C.P. - A coat of varnish.
28113: SNYDER GEORGES S. - Oude Hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie. (Dutch edition - translation of ''Maps of the Heavens'').
47129: SOBEL DAVA - [ ] GALILEO - Galileo's Daughter. A historical memoir of Science, Faith , and Love.
6748: SOBRINO FRANÇOIS - Dialogues Nouveaux en Espagnol et François. Quatrième Edition.
38480: SOCIALISTISCHE PARTIJ - GENT - Het Verschil is te Groot. Eene discussie in de Herberg '' Op ' T Hoekje ''.
29359: SOCIETA JESU - BRUSSEL - Beschryvinge van de Ry-Bende ofte Cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de Jonkheyd van het Gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het Vier-Honderd-Jaerig Jubilé...Sacrament van Mirakel. Binnen Brussel den 16 en 29 Julii 1770.
44278: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1906 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1906 (complete year). 31 me année. Nouvelle série 7me Ann. Emulation .
44280: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLVI (46) - 1926 (complete year). Emulation .
46356: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE ( ÉDITEUR ) - Annuaire de la Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique. Année 1910 - > Année 1923-1924. Tête de Collection en 14 volumes;
44261: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1896 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1896 (complete year). Nouvelle sErie 6ième annEe - (21me de la collection ) Emulation .
44740: SOCIÉTÉ ANONYME DE PUBLICITÉ DIURNE ET NOCTURNE 161 RUE MONTMARTRE PARIS ( PUBLISHER - EDITOR ) - Instructions Générales à MM. les Inspecteurs et Directeurs des Succursales et Agences de la Société ( Société Anonyme de Publicité Diurne et Nocturne ).
44260: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1894 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1894 - 19ième année . Nouvelle série (4me année)(complete year in one volume). Emulation .
44238: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1886 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1886 - 11ième année .(complete year in one volume). Emulation .
42251: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1891 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1891 (complete year). Emulation .
44943: SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DE TRIESTE POUR LE COMMERCE AZIATIQUE - GEPRIVILIGIEERDE COMPAGNIE VAN TRIESTE EN FIUME - OOSTENDE - CHARLES PROLI - LE BARON DE BORREKENS - Original manuscript letter from the Société Impériale de Trieste pour le commerce Aziatique dated 14th May 1784. With the original holograph signatures of Charles Proli , le Baron de Borrekens and Henry Vander Ven (?).
43519: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1992. Catalogue. Art Contemporain. Paul Belmondo sculpteur.
43517: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1990. Catalogue. Art Contemporain. La Conquête de l'Air et de L'Espace. Henry de Waroquier . Les Peintres Ukrainiens.
43518: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1991. Catalogue. Art Contemporain. Le Cirque Aujourd'Hui . L'Art en Chine . Picasso et Le Gemmail .
44277: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1907 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1907 (complete year). 32 me année. Nouvelle série 8me Ann. Emulation .
44259: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 - 18me année (complete year). Emulation .
44337: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1929 N° 4 - EMULATION (L') - Revue mensuelle d'architecture. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1929 - 49me année N° 4 avril 1929.
44304: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 11 - EMULATION (L') - 1934 N° 11 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 11 .
44309: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 4 - EMULATION (L') - 1936 N° 4 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 4 .
44311: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 6 - EMULATION (L') - 1936 N° 6 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 6 .
31210: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1885 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1885 10-ième annEe (complete year in one volume). Emulation .
44293: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLII (42) - 1922 (complete year). Emulation .
44294: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIII (43) - 1923 (complete year). Emulation .
44295: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIII (43) - 1923 (incomplete year). Emulation .
38187: SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI - SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI ( ÉDITEUR ) - Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai. Tome LXXXV ( 85 ). Séance 1937.
37990: SOCIÉTÉ ROYALE D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - XXV Années d'Activité 1887 - 1912 ( de la ) Société Royale d'Archéologie de Bruxelles.
44299: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 5 - EMULATION (L') - 1934 N° 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 5 .
37917: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - Exposition Nationale d'Architecture 1883. Catalogue. 10e Anniversaire de sa fondation.
44300: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 6 - EMULATION (L') - 1934 N° 6 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 6 .
44301: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 7 - EMULATION (L') - 1934 N° 7 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 7 .
44313: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 9 - EMULATION (L') - 1936 N° 9 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 9 .
44302: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 8 & 9 - EMULATION (L') - 1934 N° 8 and 9 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 8 & 9.
37629: SOCIÉTÉ BRAVARD-FAURE PÈRE ET FILS - ALLÈGRE - MAYET - Registre début 19ième siècle, contenant ca. 300 pp, dont ca. 200 blanches, mesurant 345 x 240 mm.
44306: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 1 - EMULATION (L') - 1936 N° 1 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 1 .
44282: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLVII (47) - 1927 (complete year). Emulation .
40195: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE ( ÉDITEUR ) - CONNAISANCE DES ARTS - Connaissance des Arts. Revue Mensuelle, le guide mensuel de l'amateur d' art.
36155: SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DE LA GRAVURE FRANÇAISE ( ÉDITEUR ) - Annuaire de la Gravure Française. 1912.
44283: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLVII (47) - 1927 (complete year). Emulation . INCOMPLETE COPY.
35884: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE REPRODUCTIONS DE MANUSCRITS A PEINTURES ( ÉDITEUR ) - Société française de reproductions de manuscrits à peintures BULLETIN .
44316: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 2 - EMULATION (L') - 1933 N° 2 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 2 .
44318: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 5 - EMULATION (L') - 1933 N° 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 5 .
44319: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 10 - EMULATION (L') - 1933 N° 10 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 10 .
34942: SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS - SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS - SALON 1975 - Le Salon 1975. Qualité de la Vie 188e Exposition ( Catalogue).
44322: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1935 N° 2 - EMULATION (L') - 1935 N° 2 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 55e Année - 1934 Numéro 2 .
44323: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1935 N° 3 & 4 & 5: - EMULATION (L') - 1935 N° 3 & 4 & 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 55e Année - 1935 Numéro 3 & 4 & 5.
44324: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1935 N° 6 - EMULATION (L') - 1935 N° 6 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 55e Année - 1935 Numéro 6.
34261: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES CONTEMPORAINS - PARIS ( ÉDITEUR ) - OCTAVE UZANNE - Statuts et Règlement suivis de la Liste , Noms et Adresses des Membres Fondateurs ( de la ) Société des Bibliophiles Contemporains. Académie des Beaux Livres.
44327: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 4 - EMULATION (L') - 1937 N° 4 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 4. .
44328: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 8 - EMULATION (L') - 1937 N° 8 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 8. .
44329: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 10 - EMULATION (L') - 1937 N° 10 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 10. .
44330: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 11 - EMULATION (L') - 1937 N° 11 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 11.
44331: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 12 - EMULATION (L') - 1937 N° 12 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 12.
44332: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1939 N° 4 - EMULATION (L') - 1939 N° 4 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 59e Année - 1939 Numéro 4.
44336: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1932 N° 4 - EMULATION (L') - 1932 N° 4 Revue d'Architecture et d'Urbanisme 52e Année - 1932 Avril Numéro 4 .
33452: SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'ORNE ( ÉDITEUR ) - Orderic Vital et L'Abbaye de Saint-Evroul. Notice et Travaux publiés en l'Honneur de l'historien Normand moine de cette Abbaye. Fêtes du 27 Aout 1912.
44338: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - SOCIETE COOPERATIVE D'ARCHITECTURE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1908 - EMULATION (L') - Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XXXIIIe (33) - 1908 (complete year). Emulation .
3387: SOCIETE D'EMULATION DE BRUGES - SOCIÉTÉ D' ÉMULATION BRUGGE - Annales de la Societé d'Émulation de Bruges - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming ...Driemaandelijks tijdschrift.
44339: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - SOCIETE COOPERATIVE D'ARCHITECTURE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1909 - EMULATION (L') - Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XXXIV (34) - 1909 (complete year). Emulation .
32896: SOCIÉTÉ LINOTYPE BELGE ( PUBLISHER - ÉDITEUR) - Het stellen en de verzorging van de L&M Tweetoerenpers.
32942: SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT AUX MÉTIERS D'ART ( ÉDITEUR) - La Reliure. (Numéro spécial de la revue) Métiers d'Art. Septembre 1986.
44691: SOCIÉTÉ DE SAINT-AUGUSTIN PARIS - LILLE (EDITOR) - Album des Missions Catholiques. Tome IV . Océanie et Amérique.
46895: SOCIÉTÉ DE BIBLIOPHILES LES CINQUANTE ( BRUXELLES ) - Les Cinquante - Statuts .
46896: SOCIÉTÉ DE BIBLIOPHILES LES CINQUANTE ( BRUXELLES ) - Les Cinquante - Annuaire 1913 - 1914.
30681: SOCIETE BALNÉOLOGIQUE SUISSE - Les stations balnéares et climatiques de la Suisse. (Manuel publié par la Société...). Première édition.
7713: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONPHILES DE BELGIQUE (EDITOR) - Reliures du Moyen Age au Ier Empire. 16 Avril 1955. (Exhibition catalogue).
7301: SOCIETE DES ARTISTES DECORATEURS - Procès-Verbal de l'Assemblée générale de la Société des artistes décorateurs tenue au Pavillon de Marsan.
6628: SOCIETE D'AQUARELLISTES FRANCAIS - SOCIETE D'AQUARELLISTES FRANCAIS. 1879-1888. Catalogue de la Première Exposition (- deuxième....dixième) 10 catalogues.
5073: SOCIETE DE PHARMACIE DE PARIS - Reglement de la Société de Pharmacie de Paris. (relié avec) Liste des Membres. (relié avec) (Rapport de la) Séance Publique 1809 de la Société de Pharmacie de Paris.
38876: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 1979. ( Catalogue ) .
4487: SOCIÉTÉ NATIONALE DU LOGEMENT - BRUXELLES ( EDITOR) - Le Logement social, précieux apport dans la lutte pour le respect de la dignité humaine (Congress proceedings - 12-13 September 1958).
3595: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - SALON - 1818 - 1818 VII 7 - Hôtel de Ville - Société de Malines pour l'Encouragement des Beaux-Arts - Notices des Ouvrages d'Art exécuté par des Artistes Vivants...
3594: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - SALON - 1814 - 1814 IX 25 - Hôtel de Ville - Société de Malines pour l'Encouragement des Beaux-Arts. Notices des Ouvrages d'Art exécuté par des Artistes Vivants...
3593: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - SALON - 1812 - 1812 VII 4 - Salle de L'Académie, Société des Beaux-Arts. Explication des ouvrages d'Art exécutés par des Artistes vivans... (Catalogue).
3592: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - SALON - 1816 - 1816 IX 20 - Hôtel de Ville - Société de Malines pour l'Encouragement des Beaux-Arts. Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants...
3202: SOCIÉTÉ DES NATIONS - DOSSIERS DE L'OFFICE INTERNATIONALE DES MUSÉES - DOSSIERS DE L'OFFICE INTERNATIONALE DES MUSÉES ( Les) .Paris) (1931)
26156: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1898 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1898 (complete year). Emulation .
26153: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1895 (complete year).
26150: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1892 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1892 (complete year). Emulation .
26190: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1896-1897 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1896 - 1897 (two complete complete year bound in one volume). Emulation .
26151: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 - 18me année (complete year). Emulation .
26168: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1884 - 1885 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1884 - 1885 (two complete years in one volume). Emulation .
26187: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1885 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1885 (complete year in one volume). Emulation .
26188: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1878 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1878 (complete year loose in portfolio). Emulation .
26215: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1907 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1907 (complete year). Emulation .
26222: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1925 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1925 (complete year). Emulation .
26224: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1927 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1927 (complete year). Emulation .
22: SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE LA PICARDIE ( ÉDITEUR ) - Bulletin trimestriel de la Societe des Antiquaires de la Picardie. une série de 1910 ->1976
2117: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - KON. MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDEGING DER SCHONE KUNSTEN 1947 - Salon Quatriennal Anvers - Vierjaarlijkse Tentoonstelling Antwerpen 1788 - 1947. (Exhibition catalogue).
17808: SOCIÉTÉ D'ETUDES BELGO-JAPONAISE. YOKOHAMA - BRUXELLES. ( PUBLISHER ) - JAPON ET BELGIQUE - Revue publiée par la Société d'Etudes Belgo-Japonaise. Yokohama - Bruxelles.
45785: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE. ( ÉDITEUR ) - Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique. Liste des Membres Fondateurs. Statuts.
44272: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1903 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1903 (complete year). Nouvelle série, Quatrième annEe. Emulation .
44273: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1899 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1899 (complete year). 24 me de la collection. Nouvelle série 9me année. Emulation .
44258: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1892 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1892 (inccomplete year, lacks 8 plates, loose, in portfolio). Emulation .
44245: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1894 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1894 - 19ième année . Nouvelle série (4me année)(complete year in one volume). Emulation .
42253: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1907 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1907 (complete year). 32me année , nouvelle série 8me année. Emulation .
43552: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE ( ÉDITEUR ) - ANDRÉ GUNTHERT ( RÉDACTEUR EN CHEF ) - Études photographiques. Colloque '' Photographie , Les Nouveaux enjeux de l'histoire. N° 16 ( de la revue) Mai 2005.
42244: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1903 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1903 (complete year). Nouvelle série, Quatrième annEe. Emulation .
47142: SOCIETÉ BELGE DES PEINTRES DE LA MER - STEPHANE REY ( TEXT ) - Société belge des Peintres de la Mer. Salon du Souvenir. ( Exhibition catalogue 15 years after the dissolution of the Société).
44276: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1900 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1900 (complete year). 25me de la collection. Nouvelle série 1e année. Emulation .
42265: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1896 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1896 (complete year). Nouvelle sErie 6ième annEe - (21me de la collection ) Emulation .
44243: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1892 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1892 - 17ième année . Nouvelle série (2me année)(complete year in one volume). Emulation .
42989: SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS ( ÉDITEUR ) - FRANÇOIS-GEORGES PARISET [ ] - Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art Français. Hommage à François-Georges Pariset. Année 1976.
2106: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - KON. MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDEGING DER SCHONE KUNSTEN 1938 - Salon Quatriennal et Jubilaire Anvers. 1788 - 1938. (exhibition catalogue).
44438: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - Exposition Internationale de L'Art Architectural au Palais d'Egmont à Bruxelles (5-15 septembre 1922) organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la Société Centrale d'Architecture de Belgique .
44289: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLV (45) - 1925 (complete year). Emulation .
44290: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIV (44) - 1924 (incomplete year). Emulation .
44291: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIV (44) - 1924 (incomplete year). Emulation .
44292: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLI (41) - 1921 (incomplete year). Emulation .
44296: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIII (43) - 1923 (complete year). Emulation .
44298: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 1 - EMULATION (L') - 1934 N° 1 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 1 .
44297: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle d'architecture. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 50e Année - 1930 (complete year). Emulation .
44303: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 10 - EMULATION (L') - 1934 N° 10 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 10 .
44308: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 3 - EMULATION (L') - 1936 N° 3 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 3 .
44310: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 5 - EMULATION (L') - 1936 N° 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 5 .
44312: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 8 - EMULATION (L') - 1936 N° 8 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 8 .
44314: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 10 - EMULATION (L') - 1936 N° 10 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 10 .
44317: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 3 - EMULATION (L') - 1933 N° 3 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 3 .
44321: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 5 - EMULATION (L') - 1934 N° 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 5 .
44325: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1935 N° 8 - EMULATION (L') - 1935 N° 8 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 55e Année - 1935 Numéro 8.
44326: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 2 - EMULATION (L') - 1937 N° 2 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 2. .
44334: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1939 N° 9 - EMULATION (L') - 1939 N° 9 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 59e Année - 1939 Numéro 9.
44335: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1932 N° 2 - EMULATION (L') - 1932 N° 2 Revue d'Architecture et d'Urbanisme 52e Année - 1932 Févr. Numéro 2 .
44346: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - SOCIETE COOPERATIVE D'ARCHITECTURE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1910-1911-1912-1913 - EMULATION (L') - Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1910-1911-1912-1913 ( four complete years). Emulation .
26189: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1879 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1879 (complete year loose in portfolio). Emulation .
26154: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1901 - XXVIe année . (complete year in one volume). Emulation .
44449: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1879 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1879 - 5ième annee .(complete year in one volume). Emulation .
44452: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1882-1883 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1882-1883 - 8ième annee .(complete year in one volume). Emulation .
44451: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1881 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1881 - 7ième annee .(complete year) . Emulation .
44242: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1890 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1890 - 15ième année .(complete year in one volume). Emulation .
43514: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1984. Catalogue. Rétrospective Kisling.
20525: SOCIETE D'EPARGNE DES RETRAITES, PARIS - Album 1913. La Société d'Epargne des Retraites. Section de L'Habitation.
19639: SOCIETE GENERALE DES PAYS-BAS - Statuten van de naamloze Maatschappij .''Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begustiging van de Volks-Vlijt. - Statuts de la Societé anonyme . ''Société générale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale.
16853: SOCIETE COMMERCIALE DE BELGIQUE A OUGREE - Société Comerciale de Belgique à Ougrée. Album Général (Trade catalogue). Monopole exclusif des ventes de la Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye.
19566: SOCIETE DE L'OCEANIE - Société de l'Océanie. Son but.-Son organisation.-Son esprit.
28886: SOCIÉTÉ POUR L'AMÉLIORATION ET L'ENCOURAGEMENT DES PUBLICATIONS POPULAIRES (EDITOR) - Catalogue raisonné de livres pour la formation des bibliothèques scolaires, communales, paroissales et pour les distributions de prix dans les écoles, dressé par la Société pour l'amélioration et l'encouragement des publications populaires...
44333: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1939 N° 8 - EMULATION (L') - 1939 N° 8 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 59e Année - 1939 Numéro 8.
44320: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 11 - EMULATION (L') - 1933 N° 11 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 11 .
46951: SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DANS LE LIMBOURG ( EDITOR ) - M. MEERMAN - A.J.J. MEKKING - W.J.H. WILLEMS ( CONTRIBUTORS ). - Publications. Jaarboek van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap. Tome CXIX ( 119 ) 1983. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
43562: SOCIETE DES ARTISTES INDEPENDANTS ( ÉDITEUR ) - Centenaire de la Société des Artistes Indépendants 1884 - 1984.
42247: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1888 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1888 13-ième annEe (complete year in one volume). Emulation .
44274: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1897 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1897 ( complete year , loose as issued, in portfolio) . 22me de la collection. Nouvelle série 7me année. Emulation .
44275: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1907 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1907 (complete year). 32 me année. Nouvelle série 8me Ann. Emulation .
47106: SOCIÉTÉ JOHN COCKERILL - SERAING ( EDITOR ) - 110me Anniversaire de la fondation des usines Cockerill 1817 - 1927. Album Commémoratif.
44246: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1894 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1894 - 19ième année . Nouvelle série (4me année)(complete year in one volume). Emulation .
42246: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1888 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1888 - 13ième annEe .(complete year in one volume). Emulation .
42249: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1879 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1879 - 5ième annEe (complete year loose in portfolio). Emulation .
42250: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 - 18me annEe (complete year). Emulation .
42255: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1880 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1880 - 6ième annee .(complete year in one volume). Emulation .
43417: SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ENFANTS MARTYRS ( EDITOR) - VILLE DE GAND - Catalogue de l'Exposition d'Art Ancien. Ouverte à la Halle aux Draps du 30 mars au 22 avril 1907. Ville de Gand. Société protectrice des Enfants Martyrs.
44305: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 12 - EMULATION (L') - 1934 N° 12 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 12 .
44164: SOCIÉTÉ DES AMATEURS DE MUSIQUE À LA SALLE DE LA SODALITÉ. ( ANTWERPEN - ANVERS ) - Liste des Membres de la Société des Amateurs de Musique à la Salle de la Sodalité. ( Antwerpen - Anvers ) .
40382: SOCIÉTÉ DE GENS-DE-LETTRES - G. LE ROY ( IMPRIMEUR À CAEN ) - Nouveau Dictionnaire Historique des Hommes Illustres, par une Société de Gens de Lettres. Nouvelle et Cinquième Edition, augentée de 2 vol. 8 vol. in-8° ( Prospectus - Avertissement sur cette cinquième édition).
42245: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 (complete year). Emulation .
43513: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1975. Catalogue. Hommage à Michel-Ange.
44244: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 - 18ième année . Nouvelle série (3me année)(complete year in one volume). Emulation .
41843: SOCIÉTÉ DE L'EMULATION DRAMATIQUE ( BRUXELLES ) - THEÂTRE ROYAL DU PARC ( ÉDITEUR ) - Carte d'Invitation (de la ) Société de l'Emulation Dramatique (pour) une Soirée dramatique , mercredi 6 novembre 1844.
36154: SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DE LA GRAVURE FRANÇAISE ( ÉDITEUR ) - Annuaire de la Gravure Française. 1911.
15575: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE - Société Générale de Belgique 1822-1972.
14787: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS 1882 - 1882 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, exécutés par des artistes vivants...du Salon D'Anvers ouvert par la Société Royale pour l'Encouragement des Beaux-Arts, le 13 Août 1882. (Exhibition catalogue).
14127: SOCIETE DES SCIENCES ARTS LETTRES DU HAINAUT À MONS - PUBLICATIONS - Société des Science Arts, Lettres du Hainaut. Tables des Publications 1839-1924.
44450: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1880 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1880 - 6ième annee .(complete year). Emulation .
14545: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE ( ÉDITEUR ) - CONNAISANCE DES ARTS - Connaissance des Arts . Revue Mensuelle, le guide mensuel de l'amateur d' art.
1243: SOCIÉTÉ ÉGYPTIENNE DE PAPYROLOGIE (EDITOR) - Études de Papyrologie. Tôme I - (Tôme IX) ( = all published).
11135: SOCIETE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE GAND - REGISTRE - J. DE POORTER (BOOKBINDER) - Régistre in-folio, 1808.
44288: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLV (45) - 1925 (complete year). Emulation .
38875: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 1978. ( Catalogue ) .
38877: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 1987. ( Catalogue ) . A la découverte de L'Ouest Américain.
38878: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 1988. ( Catalogue ) . Les Trésors d'Art de la Côte d'Azur.
38880: SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS - SOCIÉTÉ DES BEUAX-ARTS D'OUTRE-MER ( ÉDITEUR ) - Salon 1969 du 10 mai au 8 juin inclus. 182e Exposition. ( Catalogue ) .
38967: SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE PUBLIQUE DE BELGIQUE ( EDITOR ) - HENRY MORTON STANLEY ( PROVENANCE ) - ALBERT LANCASTER ( CONTRIBUTOR ) - Rapports présentés au Congrès National d'Hygiène et de Climatologie Médicale de la Belgique et du Congo tenu à Bruxelles du 9 au 14 Aout 1897. Seconde Partie . Le Congo.
39034: SOCIETE D'ELECTRICITE DE L'ESCAUT - S.E.E. ( PUBLISHER ) - Société d'Électricité de l'Escaut. 1905 - 1955.
39136: SOCIÉTÉ ROYALE DU SPORT NAUTIQUE DE LA MEUSE ( ÉDITEUR ) - Historique de la Société Royale du Sport Nautique de la Meuse.
39151: SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTION H. BOLLINCKX ( EDITOR ) - Nouvelles Machines Bollinckx. 3e Édition 1908. ( Catalogue ) .
39156: SOCIÉTÉ ANONYME DES FONDERIES DE ST.-DIZIER À ST-DIZIER ( HTE - MARNE ) - ANCIENS ÉTABLISSEMENTS SALEUR JNE ( ÉDITEUR ) - Album Général 1905. ( de la ) Société Anonyme des Fonderies de St.-Dizier à St-Dizier ( Hte - Marne ).
44281: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLVI (46) - 1926 (complete year). Emulation .
44239: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1887 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1887 - 12ième année .(complete year in one volume). Emulation .
43520: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1993. Catalogue. Art Contemporain. Le Salon d'Automne a 90 ans ses 10 présidents.
43521: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1994. Catalogue. Art Contemporain. Dali , Gala , Lacroix. Le Japon [...]
3115: SOCIETE ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ( EDITOR ) - BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE. - precursor BULLETIN DE LA SOCIETE D'ANTHROPOLOGIE DE BRUXELLES.
44315: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 11 & 12 - EMULATION (L') - 1936 N° 11 & 12 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 11 & 12 .
44307: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 2 - EMULATION (L') - 1936 N° 2 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 2 .
41549: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 2002. ( Catalogue ) . Le panorama de l'art d'aujourd'hui en France.
43522: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1998. Catalogue. Panorama de l'Art Vivant.
43523: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 2004. Catalogue. Salue Les Amériques.
44257: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1886 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1886 - 11ième année .(complete year, loose in portfolio, missing one plate). Emulation .
44240: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1888 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1888 - 13ième année .(complete year in one volume). Emulation .
44263: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1897 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1897 ( incomplete year , loose as issued, in portfolio, lacks 5 plates) . Emulation .
43515: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1982. Catalogue. Rouault . Hommage a Chabaud - Oudot - Perrot - Poliakoff - Art Contemporain.
40946: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE METALLURGIQUE DE HOBOKEN ( EDITOR ) - Société Générale Metallurgique de Hoboken 1908-1958 .
26170: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1877-1878 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1877 - 1878 (two complete years in one volume). Emulation .
26173: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1881 - 1882 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1881 - 1882 (two complete years in one volume). Emulation .
26175: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1886 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1886 - 11ième annEe .(complete year in one volume). Emulation .
31586: SOCIÉTÉ DES COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS ET DE RELIURES ARTISTIQUES ( ÉDITEUR ) - DR. L. BOULAND - M.P. DE CRAUZAT - COMTE E. MARTIN - HECTOR LEFUEL ( PRÉSIDENTS ) - Archives des Collectionneurs d'Ex-Libris et de Reliures Artistiques. Série complète (Année 1 - 44) , Décembre 1893 - Décembre 1937.
43516: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1989. Catalogue. Art Contemporain. Triomphe des Champs-Elysées . Jean Cocteau Le Déobéissant.
8575: SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE (EDITOR) - MRS. MOLESWORTH (CONTRIBUTOR) - Child's Pictorial (The) . A monthly coloured magazine. January - December 1895.
17248: SOCIETY FOR LIBYAN STUDIES (EDITOR) - Annual report of the Society for Libyan Studies. London. 25 x 20 cm, orig. wrappers.
43787: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF SCOTLAND ( PUBLISHER AND EDITOR ) - WILLIAM SMELLIE - JAMES FOULIS - EARL OF BUCHAN - JOHN GEDDES - JOHN DILLON - [...] ( SOME EARLY CONTRIBUTORS ) - Archaeologia Scotica ; or Transactions of the Society of Antiquaries of Scotland. Volume I (- Volume V) ( all published).
27900: SODALIS MARIANI - Sodalis Mariani in Archiespiscopali Collegio Borromaeo Salisburgi et in Seminariis Episcopalibus Breviarium..
11605: SOENS LUC - De Sint-Godelievekerk (te) Heule-Watermolen.
23197: SOERA RANA - Met een meeuwepluim en andere gedichten van Soera Rana.
45176: SOETE DR. J. - [ ] PASTOOR SLOSSE - Het wetenschappelijk Werk en de Verzameling van Pastoor Slosse door Dr. J. Soete Stadsbibliothekaris te Kortrijk.
13682: SOETENS GÉO - AKAROVA (ILLUSTRATIONS) - Temps de la Terre. Préface de Maurice Carême. Illustré par Akarova.
25636: SOEUR DE CHARITÉ (UNE) - Vie et Esprit du Chanoine Triest, fondateur de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gand.
41886: SOHET ( DOMINIQUE FRANÇOIS ) - Instituts de droit, ou sommaire de jurisprudence canonique , civile , féodale et criminelle , Pour les pays de Liege , de Luxembourg, Namur & autres. Parties Pemière et Deuxième.
4122: SOIERIES DE LYON (EDITOR), SILK, SOIE - Carte de Nuances de la Soie-Nouveautés, (éditée par) Fédération de la Soie, Soieries de Lyon, Rubans de St.Etienne. Printemps 1927.
6430: SOIL DE MORIAME CHEVALIER - L. DELPLACE- DE FORMANOIR - La Manufacture Impériale et Royale de Porcelaine de Tournay. Préface de Marcelle Laurent.
18299: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Les Anciennes Industries d'Art Tournaisiennes à L'Exposition de 1911.
43575: SOIL DE MORIAME M. E.-J. - Orfèvreries tournaisiennes du XVIIe et du XVIIIe siècle à L'Exposition de Tournai 1911.
14722: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Charleroi. IIIe série, fascicule I. Charleroi - Couillet - Dampremy -
14721: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Mons. Tome Troisième. Canton de Mons.
14720: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Mons. IIe Série, Tome Quatrième. Canton de Boussu-Dour-Paturages-Lens.
14719: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Mons. Tome Second. Arrondissement de Ath. Canton de Chièvres.
14717: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Tournai. Tome Cinquième. Arrondissement de Soignies. Canton de Lessines.
14714: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Tournai. Tome Quatrième. ARRONDISSEMENT D'ATH.
20509: SOIR LE (NEWSPAPER) - Une viste au "Soir". Sommaire. Histoire et petite histoire du "Soir" etc.
37244: SOJCHER JACQUES ( DIRECTEUR ) - SCHISMES (PERIODICAL) - SCHISMES Revue belge de littérature, de peinture, de musique et de cinéma. Issue 2 - Fascicule 2 - Numéro 2 .
47234: SOJCHER JACQUES ( DIRECTEUR ) - SCHISMES (PERIODICAL) - SCHISMES Revue belge de littérature, de peinture, de musique et de cinéma. Issue 7 - Fascicule 7 - Numéro 7 . (Deuxième année ).
47233: SOJCHER JACQUES ( DIRECTEUR ) - SCHISMES (PERIODICAL) - SCHISMES Revue belge de littérature, de peinture, de musique et de cinéma. Issue 3 - Fascicule 3 - Numéro 3 .
18773: SOKOL BOOKS LONDON - Bookdealer's catalogues. Catalogue XXXV (35) XXXVII (37) XXXIX (39) XLI ( 41 ) , XLVII ( 47 ) , IL ( 49 ) , LI ( 51 ) , LIII ( 53 ) ( 8 vols).
33305: SOKOLOFF BORIS - FRANTISEK BILEK - A. LABLOT ( ILLUSTRATORS ) - Silhouettes Tchèques. Collection '' Les Cahiers Blancs '' Paris.
46458: SOLANA GUILLERMO ( CURATOR ) - ALBERTO REGUERA - Alberto Reguera. 3rd - 18th November 2003 ( exhibition catalogue ) .
30456: SOLEIROL M. (EDITOR) - Catalogue des Monnaies Byzantines qui composent la collection de M. Soleirol.
6345: SOLERE JEAN LUC - SOLÈRE - Fricx, imprimeur-libraire bruxellois et les éditions jansénistes (1675 - 1695). (Article in a periodical).
4386: SOLERIUS ANSELMUS (I. E. THEOPHILE RAYNAUD) - HIERONYMUS BOSS (BOSSIUS) - De pileo, caeterisque capitis tegminibus tam sacris, quam profanis. Editio novissima aucta... Bound with . De Toga Romanus Commentarius.
28325: SOLLE GERHARD - Die Wald-Fauna der unteren Klerfer Schichten von Greimerath (Unterdevon, Südost-Eifel). Zugleich ein Beitrag zur unterdevonischen Mollusken-Fauna.
38165: SOLVAY LUCIEN - JEAN ALFRED CLUYSENAAR ( PEINTRE ) - Notice ( biographique) sur Jean Alfred Cluysenaar , peintre (1819 -1900), membre de l'Académie Royale de Belgique.
37350: SOLVAY LUCIEN - BRUXELLES - SALON 1875 - Revue du Salon (relié avec - bound with) Exposition Générale des Beaux-Arts 1875 . Catalogue Explicatif.
25239: SOLVAY LUCIEN - G. VAN PAMEL (TRANSLATION) - Kleine geschiedenis der Vlaamsche Schilderkunst. Met 66 afbeeldingen in den tekst.
42621: SOLVAY THÉODORE AUGUSTE - Les Feux Follets. Grande Valse Brillante pour le Piano composée par Th. Solvay. Pianiste de S.A.R. Mgneur le Duc de Brabant.
42622: SOLVAY THÉODORE AUGUSTE - Louisa seconde grande Valse pour le piano par Th. Solvay. Pianiste de S.A.R. Mgneur le Duc de Brabant.
27431: SOLZHENITSYN ALEXANDER - Lenin in Zürich. Chapters. (Translated by H. T. Willetts).
20488: SOMAINI FRANCESCO, MUSEUM DES 20. JAHRHUNDERTS - Francesco Somaini. Skulpturen und Zeichnungen 1948-1976. (Exhibition catalogue).
43949: SOMEBODY - The Linnet Waltz, for the Piano Forte, composed by Somebody and dedicated to Everybody.
45925: VAN SOMEREN J.F. - De Utrechtse Universiteitsbibliotheek . Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880.
34316: SOMERS JOHN - ( NO ENGRAVER ) - Portrait engraving of John Lord Somers.
568: SOMERS WIERICK LE VIEUX - EMILE DILIS ( AUTHOR ) - Notice sur Wierick Somers le Vieux, Orfèvre-Ciseleur Anversois (1-ière Moitié du XVII siècle).
21354: SOMERS L. (PREFACE) - K.C. PEETERS (INTRODUCTION) - ANTWERPEN 1948 - De Antwerpse Ommegang van het jaar 1948.
23177: SOMME POLITIQUE DU JOURNAL... DE LIÉGE - ANCIEN PROFESSEUR - Somme politique du Journal historique et littéraire de Liége. Observations pacifiques touochant l'origine, les formes, le respect et l'indépendance du pouvoir; le principe et les libertés de la Constitution belge; l'Encyclique de Grégoire XVI; S. Thomas; et le récent Décret de la Congrégation de l'Index, etc. Par un ancien Professeur.
36883: SOMMER GIORGIO - NAPOLI - Sorrento da Mare. Original photograph, numbered 21236 and title in the negative, mounted on board.
36884: SOMMER GIORGIO - NAPOLI - Sorrento. Original photograph, numbered 2122 and titled in the negative, mounted on board.
33309: SOMMER PROF. H. OSCAR - Le Roman de Merlin or the early history of King Arthur. Faithfully edited from the French MS. ADD. 10292 in the British Museum (About A.D. 1316).
4772: SOMMER GEORGIO (1834-1914) - POMPEI Album with original photographs ca. 1870 .
39434: SOMMER GEORGIO (1834-1914) - NAPOLI - NAPLES - Naples - Napoli . Album with 50 original albumen photographs ca. 1875 showing Naples town views, landscapes and art treasures .
39389: SOMMER GEORGIO (1834-1914) - POMPEI - POMPEI Album with original albumen photographs ca. 1875 (bound in at the end ) 11 gouaches showing Pompei interior decoration.
32417: SOMMERARD E. DU - Musée des Thermes et de l'Hotel de Cluny. Catalogue et description des objets d'art de l'Antiquité du Moyen Age et de la Renaissance...(Museum catalogue).
26377: SOMMERARD E. DU - Musée des Thermes et de l'Hotel de Cluny. Catalogue et description des objets d'art de l'Antiquité du Moyen Age et de la Renaissance...(Museum catalogue).
41512: SOMVILLE ROGER - BOBIGNY - SEINE ST. DENIS ( EXPOSITION ) - Somville en Seine St. Denis. 40 Ans de peinture - Bobigny - Exposition du 15 mars au 2 mai 1984.
6480: SOMVILLE ROGER - Somville Gemälde - Zeichnungen - Pastelle. Exhibition Catalogue. Cologne, Belgisches Haus.
6479: SOMVILLE ROGER - Roger Somville 25 anos de dibujos. (Exhibition Catalogue) - Mexico-City, Museo de Arte Moderno.
25241: SOMVILLE ROGER - Somville. Les années 1975 1995. (Exhibition catalogue). Liège, Salle Saint Georges.
9341: SONDERVORST FRANZ ANDRÉ - Geschiedenis van de geneeskunde in België.
36446: SONG MISOOK - Art Theories of Charles Blanc 1813-1882.
31956: SONNERY LAURENCE - GALERIE DE PARIS , 14 PLACE FRANÇOIS IER - SONNERY . 6 Juin - 12 Juillet 1974 ( Catalogue d' exposition).
44603: SONNINI DE MANONCOURT , CHARLES NICOLAS SIGISBERT - Voyage dans la Haute et Basse Egypte, fait par l'ordre de l'ancien gouvernement, et contenant des observations de tous genres. Avec une collection de 40 planches, gravées en taille-douce par J.B.P. Tardieu, contenant des portraits,, vues, carte géographique, antiquités, plantes, animaux, etc., dessinés sur les lieux, sous les yeux de l'auteur.
14904: SONNIUS FRANCISCUS (F. VAN DEN VELDE) - Goossens Dr. Th.. Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne Biografie.
30333: SONTAG SUSAN - On Photography.
47149: SOOM LOUIS VAN - Merksem in 1000 zichten & gezichten.
16724: SOOM LUK VAN - Exhibition catalogue, Antwerp, ICC 27 june 1987.
45670: SOPHOCLES - CORNELIS VAN GHISTELE, DR. J. GRIETENS (EDITOR) - Antigone van Sophocles. Vertaald door Corn. van Ghistele, gedrukt door Simon Cock in 1556, ingeleid en heruitgegeven door J.Grietens.
40997: SOR CHARLOTTE DE - ARMAND AUGUSTIN LOUIS CAULAINCOURT, DUC DE VICENCE ( 1773 - 1827 ) - Napoleon en Belgique et en Hollande 1811. Formant les Tomes Trois et Quatre des Souvenirs du Duc de Vicence.
26787: SORBER FRIEDA - Haute-Couture in België 1933 - 1976 . Het Fonds Wittamer-Camps. (exhibition catalogue Antwerpen, Provinciezaal, 1989).
39642: SORENSEN MADELEINE PINAULT - Le livre de botanique XVIIe et XVIIIe siècles.
34022: SORENSEN HENRY - COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS ( ÉDITEUR ) - Drouot 1986 - 1987. l'art et les enchères en France.
38646: SORGELOOS CLAUDE - Les Deflinne. Quatre générations de libraires et relieurs à Tournai aux XVIIIe et XIXe siècles.
38441: SORGELOOS CLAUDE - LEON VOET (INTRODUCTION) - Labore et Constantia. A Collection of 510 editions issued by Christopher Plantin from 1555 - 1589.
32582: SORGELOOS CLAUDE - Les Deflinne. Quatre générations de libraires et relieurs à Tournai aux XVIIIe et XIXe siècles.
29881: SORGELOOS CLAUDE - La Bibliothèque du Cultura Fonds . acquisitions 1991-1999. (Periodical, issue of Le Livre et L'Estampe année 2000).
41351: SORGELOOS CLAUDE - L'Armorial belge du Bibliophile (1930). Notes et documents relatifs au vicomte Théodore de Jonghe d'Ardoye.
21927: SORIA S. - BIOSCA GALERIA DE ARTE - S. Soria. Del 14 al 30 de Abril de 1964 - (Exhibition catalogue).
21891: SORIA S. - ALEXANDRE CIRICI PELLICER - RUBÉN VELA - S. Soria.
21837: SORRE MAX. PROF. - Les fondements de la géographie humaine. Tome II. Les fondements techniques. I. Les techniques de la vie sociale. Les techniques et la géographie de l'énergie. La conquête de l'espace. Avec 35 cartes et figures. II. Les techniques de production et de transformation des matières premières. Avec 27 cartes et figures. (2 Vols).
22178: SOSNO ALEXANDRE - GALLERIA BENIAMINO - SOSNOWSKY - Sosno.
22177: SOSNO ALEXANDRE - - Sosno video obliteraties interventies relaties. ICC (Antwerpen) - Sosnowsky - B. Teyssedre. (Exhibition catalogue, text by Bernard Teyssedre - in Dutch)
37662: SOSSET L.L. - PAUL HAESAERTS - The Family of Man, exposition organisée par le Museum of Modern Art de New York. (Numéro Spécial de la revue ) Les Beaux-Arts, hebdomadaire d'information artistique publié par le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. ( Numéro hors série, 1955).
7226: SOTHERAN - Bookdealer's catalogues. Nos 797 (1925), 804(1927), 811(1928), 816(1929) Four cat. bound in one volume.
7224: SOTHERAN - Bookdealer's catalogues. Nos 885 (1949), 888(1950), 891(1951) bound in one volume.
44116: SOTNICK RICHARD - The Coburg Conspiracy. Royal Plots and Manoeuvres.
32263: SOTO DOMINIC ( DOMINGO DE ) - - In quartum Sententiarum commentarii.
15908: SOTTAS HENRI - Etude Critique sur un Acte de Vente Immobilière du Temps des Pyramides.
28793: SOUFFLOT - LYON 1980 - MICHEL GALLET A.O. - Soufflot et son temps 1780 1980. (Exhibition catalogue) Lyon Musée des Beaux Arts.
44083: SOUGNEZ ERNEST - [ ] LOUIS SOLVAY - Souvenirs de Famille.
20629: SOUILLART M. - Mouvements relatifs de tous les astres du système solaire chaque astre étant considéré individuellement.
21973: SOULAGES PIERRE - - Soulages. (Exhibition catalogue) - Haags Gemeentemuseum.
28341: SOULIÉ GEORGES - Essai sur la Littérature Chinoise.
7292: SOULIE EUD. - Notice des peintures et sculptures placées dans les appartements et dans les jardins des PALAIS DE TRIANON.
30466: SOULIER GUSTAVE - Les influences orientales dans la peinture toscane.
44523: DU SOULIER , L'ABBÉ MARTIAL ( PROVENANCE ) - P.C. FREY DE NEUVILLE - CH. COUDRETTE - GUY TARGET - J.P. VIOU - GUIL. ARNOULT - H. ZAHOROWSKI - CH. PALISSOT - ANDRÉ MORELLET - VOLTAIRE - ROUSSEAU ....: - Recueil des pièces diverses. Collection contemporaine factice de 51 pamphlets, tracts, mémoires,... françaises concernant les problèmes religieuses en France à l' époque 1750-1760 ; anti-jesuitisme , anti-jansénisme, conflit Église - État...[...]
30611: SOULSBY BASIL ( ) - BRITISH MUSEUM (EDITOR) - A Catalogue of the Works of Linnaeus (and publications more immediately relating thereto) preserved in teh Libraries of the British Museum... Second edition.
33464: SOUMAGNE HENRI - RAMAH ( ILLUSTRATEUR ) - Madame Marie. Mystère en Trois Actes - Illustrations . Le Chemin de la Croix , quatorze Lithographies Originales de Ramah.
39573: SOUMAGNE HENRI - RAMAH ( ILLUSTRATEUR ) - Madame Marie. Mystère en Trois Actes - Illustrations . Le Chemin de la Croix , quatorze Lithographies Originales de Ramah.
38773: SOUMILLE BERNARD LAURENT ( ) - Le Grand Trictrac , ou Methode Facile pour Apprendre Sans Maitre La Marche , Les Termes , Les Regles , Et une grande partie des finesses de ce jJeu , enrichie de 288 Planches ou Figures , avec les décisions des cas particuliers. Nouvelle Édition , Revue , corrigée & considérablement augmentée. Du Fonds de P.F. Giffart.
46878: SOUMILLION DANIËL - [ ] LOUIS DE LUXEMBOURG - Le procès de Louis de Luxembourg comte de Saint-Pol connétable de France ( 1418 - 1475 ).
46329: SOUPART ABBÉ AUGUSTE - La Famille Soupart ( ou Souppart ) originaire des Estinnes au Comte de Hainaut ( 1470 - 1970 ).
24505: SOUPAULT PHILIPPE - MONTREUIL 1989 - SERGE FAUCHEREAU (EDITOR) - Philippe Soupault. Voyageur Magnétique. (Exhibition catalogue).
47030: SOUPAULT PHILIPPE - ALEXANDRE ALEXEIEFF ( EAU-FORTE ) - A.A.M. STOLS ( ÉDITEUR ) - Message de l'île déserte. Poëme.
38217: SOURGET CAMILLE - 55 Livres et Documents du XVe au XXe siècle. Catalogue 7.
32404: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Manuscrits et Livres Précieux . Catalogue XVIII .
32405: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Manuscrits et Livres Précieux 1490 - 1857. Catalogue XIX .
6221: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Deux Cents Livres Précieux de 1467 à 1959.
19007: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Manuscrits et Livres Précieux du Quinzième au Dix-huitième siècle.
44021: SOURGET CAMILLE - Catalogue de Livres Rares du XVe au XXe Siècle. Fine Books.
43135: SOURGET CAMILLE - 65 Livres et documents du XVIe au XXe siècle. Catalogue de Livres rares. Fine books. Catalogue 5 .
39306: SOURGET CAMILLE - Catalogue de Livres du XVIe au XXe Siècle.
38861: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Manuscrits et Livres Précieux 1480 - 1913. Catalogue XXVI ( 26 ) .
39009: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Livres Précieux . Catalogue XXIX . Six siècles de patrimoine bibliophilique 1320 - 1932.
39309: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Collection de catalogues des manuscrits et livres anciens à prix marqué. - Collection of bookdealer's catalogues.
43539: SOURGET CAMILLE - Catalogue de livres du XVIe au XXe Siècle. 55 Livres et Documents du XVIe au XXe siècle. Camille Sourget, rue du Dragon 1.
43538: SOURGET AMÉLIE - Catalogue de vente à prix marqués de livres et manuscrits anciens classés par ordre chronologique. Librairie Sourget. Rue Madame 35.
3043: SOURIAU ETIENNE (PREMIER DIRECTEUR) - FERNAND VERHESEN (FONDATEUR) - - Courrier du Centre International d'Études Poétiques (Périodique bimestriel des Archives et Musée de la Littérature.) Centre d'Études poétiques Bibliothèque Royale (Bruxelles).
40546: SOURIE LOUIS - Mens en Kunstenaar. Vraaggesprekken met Pieter Buckinx , Ernest Claes, André Demedts , Filip de Pileceyn , Jozef Droogmans , Gaston Duribreux , Maurice Roelants , Jozef Simons , Urbain van de Voorde , Emiel van Hemeldonck , Valeer van Kerkhove , Albert Westerlinck.
25102: SOUSTELLE JACQUES - La Famille Otomi Pame du Mexique Central.
23558: SOUSTELLE JACQUES - Les Maya.
40951: SOUSTELLE JACQUES - La Famille Otomi-Pame du Mexique Central. Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris.
28342: SOUTH BAY CONSOLIDATED WATER COMPANY, INC. STATE OF NEW YORK - First and Refunding Mortgage Twenty-Five year five per cent Gold Bond . Series A. Due May I 1950 (500 $).
32473: SOUTH KENSINGTON MUSEUM - LONDON FIRST WORLD EXHIBITION 1851 - Catalogue of the Collection of Animal Products Belonging to Her Majesty's Commissioners for the Exhibition of 1851, Exhibited in the South Kensington Museum.
3644: SOUVENIR DES DAMES 1824 - Souvenir des Dames 1824. Relié avec. Madame de La Vallière ou Soeur Louise de La Miséricorde. With 2 pp engraved music by M. Vacher
47267: SOUVILLE EUGÈNE - [ ] AMIRAL FOURICHON - L'Amiral Fourichon pendant la guerre Franco-Allemande.
46520: SPA -CARTE D'ÉTAT-MAJOR ALLEMANDE - 1941 - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( ÉDITEUR ) - Spa . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 49 ( Anthisnes - Spa ) (carte d'état-major).
6664: SPA - ALBIN BODY - Catalogue de la Bibliothèque de la Ville de Spa leguée par ALBIN BODY.
15156: SPAAK PAUL - BRACKE (RELIEUR) - Malgré ceux qui tombent!...
21928: SPACAL L. - GALERIE RIVE GAUCHE - R.A. AUGUSTINCI - SPACAL - R.A. Augustinci présente la premierè exposition à Paris du peintre L. Spacal.
34873: SPADOLINI GIOVANNI - Firenze mille anni. Florence. a Thousand Years.
22245: SPAEN MONSIEUR G. DE - ARCHITECTURAL DRAWINGS - Collection of 17 architectural drawings, Dutch, 18th or early 19th century, by G. de Spaen. (Most drawings signed).
45592: SPAGNULO GIUSEPPE - GALERIE HANS BARLACH - Giuseppe Spagnulo.
30972: SPALDING JOHN TRICKS - NOTTINGHAM LACE COLLECTION - Manuscript Album with original photographs made on the occasion of the gift of the lace collection owned by John Tricks Spalding to the City of Nottingham in 1923.t
43323: SPALLART ROBERT DE - Planches au Tableau Historique des Costumes, des Moeurs et des usages des ordres religieux et des Turcs au Moyen -Age. ALBUM factice des planches.
36363: SPANGENBERG ERNST - GUIDO KISCH ( PROVENANCE ) - Beyträge zu den Teutschen Rechten des Mittelalters, vorzüglich zur Kunde und Kritik der Altgermanischen Rechtsbücher und des Sachsen- und Schwabenspiegels.
29210: SPANIER R.O. - KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ACADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - Catalogus van Tijdschriften en Seriewerken.
27705: SPARKE PENNY - Japanese Design.
7645: SPECK VON STERNBURG - DR. FELIX BECKER - Gemäldegalerie Speck von Sternburg in Lützschena. Separat-Ausgabe der Kunsthistorischen Gesellschaft für Photographische Publikationen.
35430: SPECTOR ROBERT DONALD - English Literary Periodicals and the climate of opinion during the seven years' war.
30284: SPEDER LUC LEUVEN TERVUEREN (1935) - Architectuur-tekening - Architectural drawing. Villa à Tervueren.
30283: SPEDER LUC LEUVEN 1934 - Architectuur-tekening - Architectural drawing. Leuven 1934 - Bungalow.
30285: SPEDER LUC (ARCHITECT) - Architectuur-tekening - Architectural drawing.
30286: SPEDER LUC (ARCHITECT) - Architectuur-tekening - Architectural drawing.
10952: SPEDER LUC - LEUVEN - 1928 - Architectuurtekening. Restauratie van een historisch pand in de Mechelse straat te Leuven. ( Propriété de Monsieur Le Pharmacien SMETS).
10951: SPEDER LUC - Architectuurtekeningen - Original architectural drawings.
10950: SPEDER LUC - 1928 - LEUVEN - Villa in de Park-wijk te Leuven gebouwd voor dhr. Denijs. 2 originele ontwerp tekeningen. (Architectural drawing).
10949: SPEDER & VANDERVEKEN (ARCHITECTS) - Cité-Jardins en construction à Louvain, drie ontwerpen op één blad. ( Architectural drawing ).
10948: SPÉDER LUC - Verzameling architectuur-ontwerpen. (Collection of original architecture drawings)
10947: SPEDER LUC - J. VANDEVEKEN - Architectuur-tekening - Architectural drawing. Leuven 1917.
10946: SPEDER LUC - J. VANDEVEKEN (ARCHITECTS) - Architectuur-tekening - Architectural drawing. Leuven 1921.
42278: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .22ième Année ( 22nd year) 1891-92 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42279: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 16ième Année ( 16th year) 1885-86 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42280: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 18ième Année ( 18th year) 1887-88 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42282: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 28ième Année ( 28th year) 1898 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42283: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 17ième Année ( 17th year) 1886/1887 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42254: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - ILLUSTRATION EUROPÉENNE ( L' ) Première année, 1870-1871. année complet. - Journal Internationale de la famille .
36136: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .27ième Année ( 27th year) 1897 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36142: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .26ième Année ( 26th year) 1896 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36141: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .19ième Année ( 19th year) 1888-89 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36133: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .21ième Année ( 21st year) 1890-91 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36131: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .18ième Année ( 18th year) 1887-88 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36130: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .18ième Année ( 18th year) 1887-88 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36128: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 13ième Année ( 13th year) 1882-83 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36125: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 6ième Année ( 6th year) 1875-76 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
21516: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille (complete set of this weekly illustrated periodical - text in French).
42172: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .19ième Année ( 19th year) 1888-89 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
41983: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - ILLUSTRATION EUROPÉENNE ( L' ) 25me année 1895. année complet. - Journal Internationale de la famille .
42173: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . Quinzième Année ( 15th year) 1884-85 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42182: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . Trentième Année ( 30th year) 1900 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42174: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 6ième Année ( 6th year) 1875-76 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42175: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . Septième Année ( 7th year) 1876-77 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42177: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . Douzième Année ( 12th year) 1881-1882 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
41951: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - ILLUSTRATION EUROPÉENNE ( L' ) 26me année 1896. année complet. - Journal Internationale de la famille .
750: SPELEERS LOUIS - Les Arts de L'Asie Antérieure Ancienne.
24243: SPELEERS LOUIS - Catalogue des intailles et empreintes orientales des Muséés Royaux du Cinquantenaire.
17626: SPELEERS LOUIS - Le Chapitre V du Livre des Morts. Seconde Réponse à un Correcteur.
39425: SPENCE JONATHAN D. - The Memory Palace of Matteo Ricci.
22970: SPERLING WALTER - ERICH STRUNCK - EIKE LIEBHOLD (EDITOR) - Neuer Luftbildatlas Rheinland Pfalz. Eine Landeskunde in 72 farbigen Luftaufnahmen von Walter Sperling und Erich Strunk. Schriftleitung Eike Liebhold. Sonderausgabe.
26671: SPHERE (THE) - The Sphere (English illustrated periodical). Royal Marriage Number . Vol. CXCI Issue No. 2495 November 29 1947.
10887: SPHERE (THE) - The Sphere (English illustrated periodical). VICTORY Number . Vol. CLXXXV Issue No. 2421 June 15 1946.
24903: SPHYROERAS VASILIS - ANNA AVRAMEA - SPYROS ASDRAHAS - (TRANSLATION -) G.COX - J.SOLMAN - - Maps and map makers of the Aegean.
41429: SPIELMANN , SIR ISIDORE C.M.G. ( COMPILER ) - Souvenir of the Fine Art Section Franco-British Exhibition 1908.
25373: SPIER JO - R. N. ROLAND HOLST (PREFACE) - Jo Spier. Teekeningen.
34385: SPIES GERHARD (ED.) - Gemeinsam unterwegs. Kirchen und Pfarreien im Landkreis Roth und in der Stadt Schwabach.
28112: SPIES GERD - Braunschweiger Goldsmiede. Vol. I Geschichte. Vol. II Werke. Vol. III Meister und Marken.
44824: SPILBEECK WALTMAN VAN - De Abdij van Tongerloo. Geschiedkundige Navorsingen. (Instrumenta Praemonstratensia Fasc. 1).
31002: SPILBEECK VAN - Obituaire de l'Abbaye de Soleilmont de l'ordre de Citeaux.
16031: SPILBEECK DÉSIRÉE VAN (EDITOR) - JOS VAN DEN BRANDEN - 200e Verjaring van de stichting der Koninklijke Academie van Antwerpen. Tentoonstelling van Schoone Kunsten. Opening van het Museum van Oudheden. Jubelfeest der Koninklijke Harmonie. Landbouw Tentoonstelling. Een Levenschets van Teniers de Jonge door Simillion. De Geschiedenis der Academie door Jos van den Branden.
14263: SPILBEECK DÉDIRÉ VAN (EDITOR) - JOS VAN DEN BRANDEN - SIMILLION - Kermisfeesten van Antwerpen 1864, Tweehonderste Verjaring van de Stichting der Academie.
13667: SPILBEECK DÉSIRÉE VAN (EDITOR) - JOS VAN DEN BRANDEN - Kermisfeesten. 200e Verjaring van de stichting der Koninklijke Akademie - Stad Antwerpen.
17130: SPILLEMAECKERS WERNER (EDITOR) - ARTISJOK - ARTISJOK - Driemaandelijks tijdschrift voor hedendaagse kunsten. 31 januari 1968(Antwerpen, Werner Spillemaeckers). Er verschenen 5 afleveringen.
19539: SPILLER G. (EDITOR) - CONGRESS PROCEEDINGS - Mémoires sur le contact des races communiqués au premier congrès universel des races tenu à l'université de Londres du 26 au 29 Juillet 1911.
45074: SPILLMANN , JOSEPH ( 1842 - 1905 ) - Vom Cap zum Sambesi. Die Anfänge der Sambesi-Mission. Aus den Tagebüchern des P. Terördre S.J. und aus den Berichten der andern Missionäre dargestellt.
30186: SPINDLER KONRAD - EWALD OSERS (TRANSLATION) - The man in the ice. The preserved body of a Neolithic man reveals the secrets of the Stone Age. Translated from the German.
6557: SPINETTE ALBERTE - LA LOUVIERE 1979 - SURREALISME EN HAINAUT 1932 - 1945. (Catalogue d'exposition - 1979 September 21. )
39021: SPINI UGO - Editori e incisori a Brescia nei secoli XVII e XVIII .
42921: SPINOZA - HERMAN DE DIJN - De uitgelezen Spinoza. Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Herman De Dijn.
47211: SPINOZA - CARRY VAN BRUGGEN - JAMES PURDY - BZZTÔH ( UITGEVER) - Spinoza en de literatuur. Carry van Bruggen - James Purdy. Nummer 121 van het tijdschrift Bzzlletin , december 1984.
38873: SPIRO GEORGES - PIERRE CAILLER ( ÉDITEUR ) - Georges Spiro. 1909. Documentation réunie par Pierre Cailler. (Publié comme '' Les Cahiers d'Art - Documents - Numéro 114 ) .
35684: SPITAELS P. E.A. - Thorikos VII. 1970/1971 Rapport préliminaire sur les septière et huitième campagnes de fouilles. - Voorlopig verslag over de zevende en achtste opgravingscampagnes.
9235: SPITAELS D. (EDITOR - PUBLISHER) - Délices de l'Ame Fidèle ou receuil de pieux excercices. Nouvelle édition.
39797: SPITAELS D. (EDITOR - PUBLISHER) - Ange Conducteur ou recueil de pieux exercices. Nouvelle édition augmentée du Chemin de la Croix et de l'office de l'Immaculée Conception.
4600: SPITZ L'ABBÉ - VELVET BINDING - RELIURE EN VELOURS - - Le Fervant Chrétien ou Recueil de Prières.
13297: SPITZ JOHANN WILHELM - Das malerische und romantische Rheinland in Geschichten und Sagen. (2 in 1 Band).
42729: SPITZING GÜNTHER - Grenzbereiche der Fotografie. Infrarot - Ultraviolet , Polarisation in Theorie und Praxis für Foto, Film und Fernsehen. 1.-3. Tausend.
15675: SPITZWEG CARL - MANUEL ALBRECHT - Albrecht Manuel. Carl Spitzwegs Malerparadies.
32466: SPLENDID CEREMONIES GHENDT GENT 1744 - EMPRESS MARIA THERERESIA - Relation de l'inauguration solemnelle de sa sacrée Majesté Marie Thérèse , Reine de Hongrie et de Bohème; Archiduchesse d'Autriche &c. , comme Comtesse de Flandres, celebrée à GAND Ville Capitale de la Province, le XXVII Avril 1744.
47246: SPLENDID CEREMONIES GHENDT GENT 1791 - EMPEROR LEOPOLD II OF HABSBURG - Relation de l'inauguration solemnelle de sa sacrée Majesté Léopold II , Empereur des Romains, Roi d'Allemagne, de Hongrie et de Bohème; &c. &c. comme Comte de Flandres, celebrée à GAND Ville Capitale de la Province, le VI Juillet 1791.
9824: SPOELBERGH HANS - Testament, opgesteld te Mechelen op 17 december 1613 ten overstaan van Notaris Harlingen.
21094: SPOERRI DANIEL - GALERIE BONNIER, (EXHIBITION CATALOGUE) - Daniel Spoerri "Hammer Tische 1978" et "Sidney Tische" embellaidies 1988 et 1989.
43966: SPOFFORTH REGINALD ( 1769 - 1827 ) - Julia to the Wood Robin , the favorite canzonet, composed by Reginald Spofforth.
38916: SPONTINI ( COMPOSER ) - JOUY ( LYRICS ) - - La Vestale. Scène , Cavatine et Duo chantés par Mr. Lainez et Mme. Branchu. Paroles de Mr. Jouy . Musique de Spontini. Arrangée pour Piano ou Harpe.
37855: SPOONER FRANK - L'Economie Mondiale et les Frappes Monétaires en France 1493 - 1680.
42147: SPORES RONALD - The Mixtic Kings and their People.
24825: SPRING W. - ROLAND L. - Recherches sur les proportions d'acide carbonique contenues dans l'air.
45696: SPRINGAEL GUSTAAF - Historische Herinneringen over Broechem en Omstreken.
32864: SPRINGER FERDINAND (1907 - 1998) - BERNARD DORIVAL (PREFACE) - Ferdinand Springer. Malerier - Sculptur - Grafikk. (Exhibition catalogue).
41179: SPRUIT RUUD ( TEXT ) - BART SORGEDRAGER ( PHOTOGRAPHY ) - Landschappen van de dood.
40348: SPRUIT J.E. - Enchiridium. Een geschiedenis van het Romeinse privaatrecht. Vierde druk.
39489: SPRUYT MARC - Wat het Vlaams Blok verzwijgt.
41103: SPRUYT CHARLES JOSEPH FRANÇOIS - LE PRINCE AUGUSTE D'ARENBERG - Lithographies d'après les principaux tableaux de la collection de S.A.S. Monseigneur le Prince Auguste d'Arenberg avec le Catalogue descriptif; publiés par CH. Spruyt peintre, conservateur des Tableaux de S.A.S. [ ] .(miscelaneous album).
24047: SQUILBECK JEAN - Notices sur les artistes de la famille van Mansdale dite Keldermans.
40691: SQUIRE CH. - De Schat van den Grooten Khan. Geïllustreerd. (verschenen in ) Bibliotheek voor 't jonge volkje onder redactie van Mevrouw S.J. Barentz-Schönberg.
28992: SRAM ANTONI - ANDRZEJ WACH - Architektura Lodzi Przemyslowej.
46525: ST. TROND ( SINT TRUIDEN ) - DUITSE STAFKAART - 1941 - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( UITGEVER ) - St. Trond . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 33 ( Sint - Truiden ).
33782: MR. DE ST. G... (?) - BIANCE ( GRAVEUR ) - Premier Cahier de Vases inventés et dessinés par Mr. de St. G... et gravés par Biance.
25489: ST FRANCOIS XAVIER COLLÈGE - VERVIERS - Cinquantenaire de la fondation du Collège St François Xavier à Verviers. 1855 1905. 19 Septembre 1905.
18982: P.ST.K. AACHEN - AIX-LA-CHAPELLE - Histoire et Description des grandes & petites reliques qui se trouvent et qu'on montre publiquement tous les 7 ans à Aix-la-Chapelle.. Deuxième édition.
19670: ST. PÖLTEN - Barockstadt St. Pölten.
19889: STAACKMANN L. VERLAG - 60 Jahre L.Staackmann Verlag. 1869 - 1929.
43500: STAADT HEINRICH - HOFBUCHHANDLUNG WIESBADEN - JULIUS BAUM - ERNST OPPLER - FRANZ WERFEL - HERMANN STRUCK - EMIL ORLIK - ARTHUR SCHNITZLER - MAX BROD - [...] ( EINTRÄGER ) - Gästebuch der Hofbuchhandlung Heinrich Staadt Wiesbaden. 1921 - 1928 .
22261: STAAL MADAME DE - MADEMOISELLE DELAUNAY - THOUVENIN (RELIEUR) - Oeuvres de Madame de Staal - Mademoiselle Delaunay, Tome premier (Tome Second). 2 vols in a uniform binding by Thouvenin.
36213: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN ( EDITOR ) - PAUL CASSIRER ( PUBLISHER ) - Die Gemälde Galerie. 5 Volumes. Die Deutschen und Altniederländischen Meister. Die Italienischen Meister 13. bis 15. Jh. . Die Italienischen Meister 16. bis 18. Jh.. Die Holländischen Meister 17 und 18. Jh. . Die Vlämischen , Französischen , Englishen und Spanischen Meister.
22890: STABENRATH DE CHARLES - Rapport fait à la société par M. De Stabenrath, sur les nouvelles fouilles qu'elle avait fait entreprendre au Vieil-Évreux, et qu'il s'était chargé de diriger.
46388: STAD ANTWERPEN (EDITOR) - Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. 1984
46389: STAD ANTWERPEN (EDITOR) - Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. 1986
32825: STAD MECHELEN - De wereld van het poppenspel. (Exhibition catalogue).
25928: STAD ANTWERPEN (EDITOR) - Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. 1983
19908: STADLER DR. EDMUND - FRIEDRICH SCHILLER - WILHELM TELL - Friedrich Schillers ''Wilhelm Tell'' und die Schweiz. (Mit 20 Abbildungen).
29171: STADT BIBLIOTHEK BERN - Supplement zum Catalog der Stadt Bibliothek in Bern enthaltend die Bücher welche von 1811 bis 1839 auf die Bibliothek gekommen sind.
40805: STÄDTISCHEN KUNSTMUSEUM DUISBURG ( HERAUSGEBER ) - DUISBURGER SEZESSION - Duisburger Sezession vom 14. bis 25. November 1959 in Städtischen Kunstmuseum Duisburg.
36048: STÄDTISCHES KUNSTGEWERBE-MUSEUM ZU LEIPZIG - GRASSI-MUSEUM ( EDITOR ) - Europäisches Kunstgewerbe. Berichte über die Austellung Europäisches Kunstgewerbe 1927 von M.R.J. Brinkgreve, Léon Deshairs , Richard Graul , Karl Herain , H. Kienzle , Harry H. Peach , Günther von Pechmann, August Schestag, Sigurd Schultz, Ernst Schwedeler-Meyer, Henry van de Velde .
26809: STAEHELIN FELIX - Die Schweiz in römischer Zeit. Dritte neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben durch die Stiftung Von Schnyder v. Wartensee...
32702: STAËL NICOLAS DE - ARCHIVES MAEGHT ( ÉDITEUR ) - Staël l'artiste et l'oeuvre. (Archives Maeght 3). Préface d'André Chastel.
28233: STAERCKE ANDRÉ DE - JEAN STENGERS - GINETTE KURGAN VAN HENTENRIJK (EDITORS) - Alles is voorbijgegaan als een schaduw. Mémoires over het Regentschap en de Koningskwestie.
26919: STAERCKE ANDRÉ DE - JEAN STENGERS - GINETTE KURGAN VAN HENTENRIJK (EDITORS) - Tout cela a passé comme une ombre". Mémoires sur la Régence et la Question royale.
34069: STAES JAN - JAN VANDYCK E.A. - Hortus Lovaniensis. Vijf eeuwen plantkunde te Leuven.
27586: STAES J. - Theodoor Van Ryswyck zijn leven in verband met zijnen tijd.
11223: STAES J. - De Sansculotten te Antwerpen.
34320: STAFFORD EDWARD - JOHN FABER ( ENGRAVER) - Portrait engraving of Edward Stafford duke of Buckingham ( founder of Magdalen College).
43601: STAFILEO GIOVANNI - [ ] JOANNES STAPHYLEUS - [ ] JOHN STAPHILEUS - Tractatus de gratiis expectativis ac aliis litteris gratie at iustitie olim bo. Me. Ioan Staphilei episcopi Sibinicen. sacri palatii apostolici causarum auditoris nuper in lucem editi omnibus iuris studiosis et maxime causidicis ac aliis. Roma. Cum sequen. per quam necessarii.
14832: STAGLIENO-PATOCCHI MUCCI - BRUTARU JACQUES ADELIN ( TEXT ) - Mucci Staglieno-Patocchi.
38777: STAHL P.-J. - JEAN MACE - JULES VERNE ( ) - MAGASIN D'EDUCATION ET DE RECREATION. Publié par Jean Macé et P.J. Stahl. 22ième année. 1886. Volume XLIII et Volume XLIV ( relié en un volume).
3288: STAHL P.-J. - JEAN MACE - JULES VERNE ( ) - MAGASIN D'EDUCATION ET DE RECREATION. Publié par Jean Macé et P.J. Stahl
40697: STAHL P.J. ( PSEUDONYME DE HETZEL) - THÉOPHILE SCHULER ( ILLUSTRATEUR ) - MARY MAPES DODGE ( AUTEUR ORIGINALE ) - Les Patins d'Argent. Histoire d'une Famille Hollandaise et d'une Bande d'Écoliers.
40682: STAHL P.J. ( PSEUDONYME DE HETZEL) - BERTALL ( ILLUSTRATEUR ) - LENÈGRE ( RELIEUR ) - Les Aventures de Tom Pouce Illustrations par Bertall. ( Petite Bibliothèque Blanche ) .
7154: STAHLHELM, FRANZ SELTES - Der N.S.D.F.B. (Stahlhelm). Geschichte, Wesen und Aufgabe des Frontsoldatenbundes. Herausgegeben vom N.S.D.F.B. mit 117 Bildern in Kupfertiefdruck.
32953: STAHLY FRANÇOIS - FRANÇOIS MATHEY (INTRODUCTION) - François Stahly (Exhibition catalogue).
37431: STAINIER X. - - Sur le mode de gisement et l'origine des roches métamorphiques de la région de Bastogne ( Belgique ) .
36757: STALLAERT JOZEF - LUCIEN SOLVAY ( TEXT ) - Notice Biographique (sur) Jozef Stallaert ( peintre 1825-1903) , membre de l'Académie Royale de Belgique.
30010: STALLAERT CHARLES - PHILIPPE VAN DER HAEGHEN - De l'instruction publique au Moyen Age. (VIIIe au XVIe siècle.).
19690: STALLAERT KAREL - Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw.
25966: STALPAERT HERVÉ - Volkskunde van Brugge.
39122: STALPAERT HERVÉ - JACQUELINE THIBAUT DE MAISIÈRES ( TRADUCTION ) - Magie et sorcellerie en Flandre Maritime.
39862: STALPAERT HERVÉ - JACQUELINE THIBAUT DE MAISIÈRES ( TRADUCTION ) - Magie et sorcellerie en Flandre Maritime.
18648: STAMP GAVIN - The Great Perspectivists.
43261: STAMPE & VERTONGEN ( AERIAL PHOTOGRAPHY ) - ANTWERP PORT AUTHORITY ( EDITOR ) - Le Port d'Anvers . Une sétie de photos aériennes. - De Haven van Antwerpen. Eene reeks luchtfoto's.
40725: STAMPERIUS J. - Hoe Frans uit hengelen ging en andere verhalen bijeengebracht door J. Stamperius.
33981: STAMPFLE FELICE - De eeuw van Rubens en Rembrandt. 17e Eeuwse Vlaamse en Hollandse Tekeningen uit de Pierpont Morgan Library te New York.
16360: STAMPFLE FELICE - Exhibition catalogue, Paris-Antwerp-London-New York. De Eeuw van Rubens en Rembrandt. 17e eeuwse Vlaamse en Hollandsche tekeningen uit de Pierpont Morgan Library...
43266: STÄMPFLI - MARC LE BOT ( PRÉFACE ) - GALERIE LELONG PARIS - Stämpfli peintures . Préface de Marc le Bot.
30170: STANDAARD-BOEKHANDEL (EDITOR) - Catalogue of a collection of incunabula and several other rare and interesting sixteenth century books, all printed in the Low Countries.
24124: STANDAARD-BOEKHANDEL (EDITOR) - Topographia Fladriae. Part (I), II, III. (Antiquarian bookdealer's catalogue).
24128: STANDAARD-BOEKHANDEL (BOOKDEALER - PUBLISHER ) - Postincunabula and several other rare and interesting sixteenth century books all printed in the Low Countries. (Antiquarian bookdealers catalogue).
14695: STANDAARD-BOEKHANDEL - Jubileumscatalogus van de N.V.Standaard-Boekhandel 1924-1949.
12656: STANDAARD-BOEKHANDEL ANTWERPEN ( H. OVERDIEP ) - (Catalogue) Antiquariaat 212. (bookdealer's catalogue).
19242: STANDAGE H.C. - Agglutinants of all kinds for all purposes.
45251: STANDISH MME - Souvenirs de la Maréchale Princesse De Beauvau (née Rohan-Chabot) suivis des Mémoires du Maréchal Prince de Beauvau, recueillis et mis en ordre par Madame Standish ( née Noailles) son arrière-petite-fille.
22625: STANFORD EDWARD LTD - MEDITERRANEAN SEA - Map of the Mediterranean Sea.
19967: STANGE ALFRED - Malerei der Donauschule. Mit 25 Farbtafeln, 212 Einfarbigen Abbildungen und 23 Illustrationen im Text.
34689: STANGL HEINZ - PARIS - GALERIE DU DRAGON - Heinz Stangl. Peintures récentes. Exposition du 13 Novembre au 6 Décembre 1969.
18980: STANISLAUS SANTINELLI - BROEDERS HIERONYMIETEN - Leven van den H. Hierohymus-Aemilianus naer het Italiaans van Stanislaus Santinelli, priester der vergadering van Somasca. Vry Vertaeld.
10312: STANLEY THOMAS - Historische Beschrijving der grieksche en oostersche Wijsgeren, behelsende der selver Daaden, Gevoelens en Gedenkwaardige Spreuken. Waar by gevoegd is, Basilius Kennet... Levensbedrijf der Grieksche Digteren,...beyde uyt de laatste Engelsche Drukken vertaald door Salomon Bor.
40600: STANLEY GIBBONS - Stanley Gibbons simplified whole world stamp catalogue 1964. All the world's stamps.
1018: STANLEY GEORGE - A Classified synopsis of the principal Painters of the Dutch and Flemish schools, their scholars, imitators, and anologists.
19240: STANSBEE J.H. B.SC.(LOND.) F.I.C. - Iron and steel.
42003: STAPLETON THOMAS ( 1535 - 1598 ) - HERMANNUS SARCERIUS PRIOR TONGERLOËNSIS ( PROVENANCE ) - Promptuarium Catholicum, Ad instructionum Concionatorum contra haereticos nostri temporis , Super Omnia Evangelia Totius Anni Tam Dominicalia, Quam De Festis....(with) Promptuarii Catholici super Evangelia de Festis Sanctorum totius Anni . Pars Secunda. (with) Promptuarium Catholicum...super Evangelia Feralia per totam Quadragesimam. In hac parte Quadragesimali...( two works in one binding, the first title consists of 2 parts).
43229: STAPPAERS ALPHONSE. ( PUBLISHER) - ANTWERPEN - L'Indispensable Nouveau Guide-Indicateur avec Plan Bijou de la Ville et des Faubourgs d'Anvers
46447: STAPPAERTS RENÉ - De Wouwer. Evolutie van een Kempens dorp.
34822: STAPPAERTS DIRK - Galerij De Magiërs 1988-1990.
244: STAPPAERTS DIRK - Borgerhout en zijn Gemeentehuis.
44772: STAPPAERTS FÉLIX - [ JEAN - BAPTISTE MADOU ] - Notice sur Jean-Baptiste Madou , artiste peintre.
36521: STAPPEN J.F. VAN DER - Sacra Liturgia. Tomus II. Tractatus de Rubricis Missalis Romani ad usum alumnorum seminarii archiepiscopalis Mechliniensis.
35817: VAN DER STAPPEN CHARLES - ARNOLD GOFFIN ( TEXT) - - Notice Biographique (sur) Charles Van der Stappen membre de l'Académie Royale de Belgique.
28915: STAPPERS LOUIS - Crustacés malacostracés. Campagne Arctique de 1907.
2982: STAQUET HENRY (1838 -1906) - Auction Sale Catalogue. Brussels, 1913 02 27. Galerie J.& A. Leroy. Atelier Henry Staquet.
44572: RED STAR LINE SHIPPING COMPANY ANTWERP ( PUBLISHER - EDITOR ) - Cinquantième Anniversaire de la Fondation de la RED STAR LINE et entrée en service du nouveau Transatlantique BELGENLAND. 1873-1923.
44118: RED STAR LINE SHIPPING COMPANY ANTWERP ( PUBLISHER - EDITOR ) - Cinquantième Anniversaire de la Fondation de la RED STAR LINE et entrée en service du nouveau Transatlantique BELGENLAND. 1873-1923.
370: STARK FRITZ - S. BOSCH (TRANSLATOR) - Architectuur Perspectief (Netvlies-Theorie).
37010: STAS J.-S. - De la détermination du rapport proportionnel entre l'argent, les chlorures et les bromures.
21147: STAS J.-S. - Nouvelles Recherches sur les lois des proportions chimiques sur les poids atomiques et leurs rapports mutuels.
46934: STASSART, LE BARON DE ( PRÉSIDENT DU JURI ) - Exposition des produits de l'Industrie Belge en 1835. Liste des récompenses proposées par le juri et accordées par le Roi.
3098: STASSART LE BARON GOSWIN JOSEPH AUGUSTIN DE - Discours par M. Le Baron de Stassart (7 discours imprimés).
37938: STASSART, LE BARON DE - Fables par le Baron de Stassart de l'Académie Royale de Belgique, de L'institut de France, etc. Septième édition. Augmentée d'un huitième livre.
19231: DE STASSART BARON, DUPONT DELPORTE P.N. - Oeuvres complètes du Baron De Stassart () publiées et accompagnées d'une Notice biographique et d'un Examen critique des Ouvrages de l'auteur. Nouvelle édition.
3780: STASSIN JOANNES - Den Getrouwen Vriend die de Zieke bezoekt en vertroost, en de stervende bystaet en bestiert. Nieuwelijks uyt de Fransche Taele in het Nederduyts overgezet door J.B.K.***, Tweeden Druk.
12771: STATIUS P. PAPINIUS - Sylvarum Libri V. Thebaidos Lib. XII Achilleidos Lib. II.
40961: STATIUS PUBLIUS PAPINIUS - Opera ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis Societatis Bipontinae. Editio Accurata.
18196: STATUTA RENOVATA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS - Statuta renovata ordines praemonstratensis sacri candidi et canonici ordinis praemonstratensis statuta renovata a capitulo generali anni 1947 Romae celebrato recognita...
23309: STATUTA RENOVATA - Sacri, candidi et canonici Ordinis Praemonstratensis Statuta Renovata a capitulo generali anni 1947 Romae celebrato recognita, ejus jussu typis mandata ac promulgata, omnibusque Ordinis subditis ad observandum imposita.
26915: STAUD RICHARD MARIA DR. - Die Abteikirche St. Willibrord in Echternach. Ein Beitrag zur Geschichte der frühromanischen Architektur.
32924: STAUFFACHER J(OHANNES) - Studienreisen. Freimüthige Äusserungen über Kunst und Leben und speciell über das künstlerische und kunstgewerbliche Bildungswesen. Geschrieben, illustriert und herausgegeben von J(ohannes) Stauffacher. ( 2 vols).
2411: STAVELOT TRIPTYCH - Mosan Art and the Legend of the True Cross.
34952: STCHOUKINE IVAN - - La Peinture Indienne à l'époque des Grands Moghols.
4503: STECHER J. - Histoire de la Littérature Néerlandaise en Belgique.
1001: STECHOW WOLFGANG - Dutch Landscape Painting of the seventeenth century.
45361: STEDELIJKE CULTURELE RAAD KNOKKE-HEIST ( EDITOR - PUBLISHER ) - Zesde Internationale Prijs voor Schilderkunst van de Badstad Knokke-Heist.
13008: STEEDS W. - A History of Machine Tools 1700 - 1910.
34545: STEEL R. C. - REED W.J. - HAY G.S. ( CHIEF ARCHITECTS ) ( ) - C.W.S. MANCHESTER - Co-operative Architecture 1945-1959. A pictorial review of some of the schemes for which the C.W.S Architects' Department has been responsible in the difficult post-war era and the years to 1959.
24524: STEEL LEO - Leo Steel. Stekene 1878 Sleidinge 1938. (Exhibition catalogue).
39769: STEEL GEORGES (1923 - 2010 ) - M. DE FRUYTIER - ROGER GEERTS ( TEXTS ) - Georges Steel.
37754: STEEN JAN - W. MARTIN ( TEXT ) - Jan Steen et L'Exposition de ses oeuvres à Londres. Illustré de 23 reproductions dans le texte et hors texte. (Special issue of the belgian art periodical L'Art Flamand & Hollandais, 6e année - N° 11 - Novembre 1909 )
27120: STEEN GUY VAN DEN - COMTE DE JEHAY - La perspective à trois dimensions. Binoculaire - dynamique - panoramique . Raccourci à trois dimensions - relief progressif. A. individuelle B. integrale.
28184: STEENACKERS EMILE KAN. - Onze Lieve Vrouw van Boom.
33481: STEENBERGHEN FERNAND VAN - GEORGES VAN RIET (PRÉFACE) - Introduction à l'Etude de la Philosophie Médiévale. Recueil de Travaux offert à l'auteur par ses collègues, ses étudiants et ses amis. (vol I = tome XVIII) . La Bibliothèque du Philosophe Médiéviste. Complément au Tome XVIII (vol II = tome XIX).
39855: VAN STEENE, GASTON - KNOKKE - PHILIPPE LIPPENS ( PROVENANCE) - De Zeekunst & Knocke ( Knokke ) . Natuur- en Geschiedkundige Gids.
40019: VAN STEENE, GASTON - KNOKKE - Le Littoral et Knocke guide du villégiateur et du touriste illustré de nombreuses vues, croquis et cartes....
44152: STEENHOUDT WALTER [ ] - HOGER ARCHITECTUURINSTITUUT SINT-LUCAS ( EDITOR ) - Walter Steenhoudt. Uit de loopbaan van een architect. Coup d'oeil sur la carrière d'un architecte.
13172: STEENKERQUE - Notices sur Steenkerque.
47183: STEENKOOLMIJNEN VAN HELCHTEREN & ZOLDER ( EDITOR ) - Helchteren & Zolder. 50ste Verjaring der Steenkoolmijnen van Helchteren & Zolder.
45862: STEENMEIJER RUTGER - JAN VAN DAMME - ELS VAN ECKE - GRETHE VAN REUSEL - LUC VERMOESEN (EDITORS) - Cornelis Floris, Jaarboek van de Vereniging Cornelis Floris. Vereniging voor de bescherming van het Kultureel en Historisch patrimonium in Vlaanderen. (Antwerpen, in-8°, ca. 100 pp/jaar). Eerst tijdschrift, later jaarboek.
10232: STEFANI GIUSEPPE - L'Assicurazione a Venezia dalle origini alla fina della Serenissima. 2 vols.
28073: STEFANO DELLA BELLA - FRANÇOISE VIATTE - Dessins Italiens du Musée du Louvre . Inventaire général des dessins italiens II. Dessins de Stefano della Bella 1610-1664.
7199: STEGEMANN HERMANN - WELTWENDE. Der Kampf um die Zukunft und Deutschlands Gestaltwandel.
37782: STEGHERS OKT. A. - Onze Vlaamsche Novellisten rond 1830.
23895: STEGMANN C. D. - W.A. MOZART (KV 589) - Quatuor de W. A. Mozart. arrangé pour le Piano Forté à quatre mains par C. D. Stegmann. N° 8.
23894: STEGMANN C. D. - W.A. MOZART (KV 465) - Quatuor de W. A. Mozart. arrangé pour le Piano Forté à quatre mains par C. D. Stegmann. N° 6. (KV 465)
23892: STEGMANN C. D. - W.A. MOZART (KV. 575) - Quatuor de W. A. Mozart. arrangé pour le Piano Forté à quatre mains par C. D. Stegmann. N° 7. (KV. 575)
23876: STEGMANN C. D. - HAYDN - J. Haydn's Simphonieen fürs Pianoforte bearbeitet von C. D. Stegmann. N° XV.
18002: STEHLIN SEBASTIAN - Tonarten des Choralgesanges nach alten Urkunden durch beigefügte Uebersetzung in Figuralnoten erklärt, und als eine Anleitung zum Selbst- unterrichte nebst drei vollständigen Messen aus dem römischen Graduale zusammengestellt...Vorrede Simon Sechter.
32360: STEIBELT DANIEL GOTTLIEB ( 1765 - 1823) OEUVRE 4E - Trois Sonates pour Piano-forte ou Clavecin dont la première est avec Accompagnement de Violon obligé. Dediées a Madame Hypolite de Vismes. Oeuvre 4e
29594: STEIBELT DANIEL GOTTLIEB (1765 - 1823) - Twelve Waltzes, for the Piano Forte.
29587: STEIBELT DANIEL GOTTLIEB ( 1765 - 1823) - A Grand Concerto for the Piano Forte, as performed by the Author with the utmost applause at the Opera Concerts composed and dedicated to Miss Frances Fitz-Gerald...
43959: STEIBELT DANIEL ( 1765 - 1823 ) - The celebrated shawl dance performed by Madame Parisot in the Ballet of La Belle Laitière , composed & arranged for the piano forte by D. Steibelt.
39321: STEIBELT DANIEL GOTTLIEB ( 1765 - 1823) OEUVRE 4E - Trois Sonates pour Piano-forte ou Clavecin dont la première est avec Accompagnement de Violon obligé. Dediées a Madame Hypolite de Vismes. par D. Steibelt. Oeuvre 4e. Prix 9 tt....Ecrit par Ribiere.
39318: STEIBELT DANIEL GOTTLIEB ( 1765 - 1823) OEUVRE 2ME - Trois Sonates pour Forte-Piano la Premiere avec Violon Obligé , la seconde avec Violon et Basse (ad libtum) la troisme sans Accompagnement. Dediées A Mademoiselle CL Foache par D. Steibelt. Oeuvre 2me. Prix 9tt.
43823: STEIBELT DANIEL ( 1765 - 1823 ) - Six Sonatinas for the Piano Forte composed by D. Steibelt. Op. 50.
42097: STEIBELT D. - Mamma Mia , air arrangé en rondo pour Le Piano Forte. Loose leaves , no binding (removed from a binding).
43836: STEIBELT DANIEL ( 1765 - 1823 ) - Three Sonatas for the Piano-Forte with an Accompaniment for a German Flute or Violin, composed & dedicated to Madame De Boigne. Op. 36.
30829: STEIBELT DANIEL GOTTLIEB (1765 - 1823) - L'orage, Précédé d'un Rondiau Pastoral Pour le Piano Forté.
24815: STEICHEN M. - Mémoire sur les cinq polyèdres réguliers.
29939: STEICHEN - Mémoire sur le calcul des variations.
23810: STEICHEN M. - Essai sur quelques questions élémentaires de mécanique physique.
28044: STEIN R. P. PAUL - Le Tiers Ordre de Saint François. Etude canonique. Traduction du P. Alfred Ingels o. f. m.
16969: STEIN ERWIN - Monographien Deutscher Staedte, Band III. Darmstadt.
46698: STEINBART KURT - Das Holzschnittwerk des Jakob Cornelisz von Amsterdam. Mit 60 Text - und 161 Tafel-Abbildungen.
33735: STEINBEIS FERDINAND VON ( 1807 - 1893 ) - Die Elemente der Gewerbeförderung nachgewiesen an den Grundlagen der belgischen Industrie.
43264: STEINBERG SAUL - GALERIE MAEGHT LELONG PARIS - Saul Steinberg.
20522: STEINER MICHAEL, GALERIE ANDRÉ EMMERICH, DOMINIQUE FOURCADE - Michael Steiner. Neue Skulpturen. New Sculpture. (Exhibition catalogue).
38898: STEINLEN THÉOPHILE ALEXANDRE - L.H. HUGUENIN ( ÉDITEUR ) - Théophile Alexandre Steinlen. 1859 - 1923 . Documentation réunie par L.H. Huguenin. (Publié comme '' Les Cahiers d'Art - Documents - Numéro 124 ) .
4380: STELEMAN AGENCE IMMOBILIÈRE - VERBONDSTRAAT ANTWERPEN. - Catalogus der Firma Agence Immobilière Steleman en in likwidatie J. Ghaye & C°...
42227: STELLA FRANK - CASINO KNOKKE - GUY PIETERS GALLERY - GALERIE ERIC VAN DE WEGHE - Frank Stella. Casino Knokke.
14286: STELLER WILHELM - Wanderbilder aus China und Indien. Erinnerungen an meinen Aufenthalt im fernen Osten. Zweite Auflage.
41257: STELLFELD , DR. J.A. - Andries Pevernage. Zijn leven - zijne werken .
19179: STELLFELD CHRISTIANE - LES FIOCCO - Les Fiocco une Famille de musiciens belges aux XVIIe et XVIIIe siècles.
19385: STELLFELD J.A. - Bibliographie des editions musicales plantiniennes. Mémoire couronné ( de l'Académie royale de Belgique) le novembre 1947.
45644: STELLFELD J.A. - Bibliographie des editions musicales plantiniennes. Mémoire couronné de l'Académie royale de Belgique le novembre 1947.
45481: STEMERDINK BRAM - Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
1185: STEMPEL D. AG ( EDITOR - HERAUSGEBER ) - WILHELM CUNZ ( DEDICATEE - WIDMUNGSTRÄGER ) - Vom Schriftschaffen der Schriftgieserei D. Stempel A.G. Frankfurt am Main.
35233: STENDHAL - SACHA KLERX ( ILLUSTRATOR ) - Ernestine ou la naissance de l'amour. Cuivres de Sacha Klerx.
34687: STENGEL & CO. DRESDEN U. BERLIN 1899 (PHOTOGRAPHER - PUBLISHER ) - AMSTERDAM - Collection of 5 photographs , views of Amsterdam, published by Stengel & Co Dresden u. Berlin 1899.
19086: STENGEL & MARKERT DRESDEN - ORIGINAL PHOTOGRAPH ANTWERPEN - N°4024 Anvers Banque Nationale. (stamped on the back Stengel & Markert Dresden 1894.)
42778: STENGEL CARL (1581 - 1663) - RAPHAEL SADELER ( ILLUSTRATOR ) - Josephus hoc est , Sanctissimi Educatoris Christi Dom. Deiq[ue] nostri in Terris apparentis, ac Aeternae Virginis Mariae Sponsi Vitae Historia ; Compendio, quartum potuit....
16226: STENGEL UND CO. DRESEN (EDITOR) - BLANKENBERGHE - Leporello Album with 12 Photo reproductions.
15055: STENGEL & CO. (EDITOR) - WIEN - Leporello Album with 20 original Photographs.
28979: STENGERS JEAN - Les Juifs dans les Pays Bas au Moyen Age.
15943: STENIUS NICOLAUS (N.S.P.A.) - De Reghels en Besluyten van het alderheylighste ende alghemeyn concilie van Trenten...
36867: STENUIT BERNARD ( EDITOR ) - Les Collèges jésuites de Bruxelles. Histoire et pédagogoe. 1604 . 1835 . 1905 . 2005.
23430: STENZ JOSEPH (EDITOR) - MAINZ (GERMANY) - Maria. Katholisches Andachtsbuch für Gebildete des Weiblichen Geschlechtes. Mit Bischöflicher Gutheissung. Ausgabe mit vier Kupfern.
42791: STEPHANIUS - [ STEPHAN HANSEN ] - HENRIK SOTER [ ] - ANDREAS BUREUS [ ] - De Regno Daniae Et Norwegiae Insulisq ; Adjacentibus ; Justa Ac De Holsatia, Ducatu Sleswicensit, Et Finitimis Provinceiis, Tractatus Varii. ( BOUND WITH) Svecia sive de Suecorum Regis Dominiis et opibus. Commentarius Politicus. ( two works in one volume ).
32858: STEPHANUS A S. JOANNE EVANGELISTA - Kort verhael van de wreë-felle doot , ende bloedigh martelie...in Oost-Indie-eylandt Svmatra...den V.P. Dyonisius a Nativitate...ende den V.fr. Redemptvs a Cruce...twee bervoetse carmeliten...glorieuse leydts-mannen van noch 58. mede-ghesellen.
15204: GODDARD STEPHEN H. - The Master of Frankfurt and his shop.
37165: STEPHENS FREDERIC G. (EDITOR) - Normandy, Its Gothic Architecture and History . as Illustrated by Twenty)five Photographs from Buildings in Rouen, Caen, Nantes, Bayeux and Falaise. A Sketch.
4737: STEPHENS FREDERIC G. (EDITOR) - Flemish Relics; Architectural, Legendary and Pictorial, as connected with public buildings in Belgium. Illustrated with Photographs by Cundall and Fleming.
32206: STEPHENSON T.A. - The British Sea Anemones I-II (2 volumes).
2674: STEPPE JAN - Het Koordoksaal in de Nederlanden.
40351: STEPPE PROF. J.K. - R. DE ROO ( COMMISSAIRES D'EXPOSITION ) - Santiago de Compostella. 1000 Ans de Pèlerinage Européen. ( catalogue d'exposition).
33496: STEPPES EDMUND - FREIEN LEHRERVEREINIGUNG FÜR KUNSTPFLEGE ( EDITOR ) - WILHELM KOTZDE - Edmund Steppes. Siebzehn Bilder. Mit einem Geleitworte von Wilhelm Kotzde.
2066: STERCKSHOF MUSEUM ( EDITOR ) - Vier decennia beeldoverdracht door diffusie. Mijlpalen in de fotografie. Four decades of Image Diffusion Transfer. Milestones in Photography. Vier Jahrzehnte Bildübertragung durch Diffusion. Quatre décennies de transfert d'image par diffusion. (exhibition catalogue).
25625: STERCKX ENGELBERT - Brevis conspectus eorum quae ad emendandos libros cantuales mechlinlae nuper editos suspecta atque peracta sunt auspciis ...
39236: STERKENBURG DR. P.G.J. VAN - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers.
28995: STERLIKE RUDOLF - Michel Blümelhuber.
21962: STERLING CHARLES - La peinture médiévale à Paris 1300 1500. (2 Vols).
38051: STERN MORIZ - Recherches sur la théorie des résidus quadriatiques.
476: STERN ROBERT - New Directions in American Architecture.
20549: STERN PHILIPPE - Les monuments Khmers du style du Bàyon et Jayavarman VII.
11281: STERN BERNARD (BRUSSELS 1920 - ) - ISY BRACHOT - Exhibition catalogue, Paris/Brussels, Galerie Isy Brachot, 1983, october 26. Bernard Stern.
11279: STERN BERNARD (BRUSSELS 1920 - ) - ISY BRACHOT - Exhibition catalogue, Paris/Brussels, Galerie Isy Brachot, Paris, FIAC, Grand Palais, 1982, october 23. Bernard Stern.
11271: STERN BERNARD (BRUSSELS 1920 - ) - ISY BRACHOT - Exhibition catalogue, Brussels, Galerie Isy Brachot, 1978, november 9. Bernard Stern.
11343: STERNBERG LÉON - VARIA, X-1982. (Bookdealer's Catalogue).
34000: STERNE LAURENCE - DOUGLAS GRANT ( EDITOR ) - Memoirs of Mr. Laurence Sterne. The Life & Opinions of Tristram Shandy. A Sentimental Journey. Selected Sermons and Letters. Edited by Douglas Grant.
31671: STERNE LAURENCE - Oeuvres Complètes de Sterne , traduites de l'Anglais ; par une Société de Gens de Lettres. Nouvelle édition, ornée de neuf gravures.
45222: STES DR. JACQUES - [ ] JEAN DE BAST - Meester Graveur Jean De Bast. Zijn leven , zijn werk. Maître Graveur Jean De Bast. Sa vie , son oeuvre.
41372: STEVAN JEAN - GALERIE LE STUDIO - 2 , RUE DES PETITS CARMES - BRUXELLES - Jean Stevan vous prie de lui faire l'honneur de visiter l'exposition de ses oeuvres...du 8 novembre au 20 novembre 1941. (dépliant - vouwblad - folder ) .
45199: STÉVART ARMAND - Procès de Van Velden professeur à Louvain 1691. Copernic et Galilée devant L'Université de Louvain. Procès de Martin-Étienne van Velden.
13188: STEVART HIERONYMUS (STEVARTIUS) - QUESNEL - PETRUS CODDE - Konvoluut. Twee werken in respectievelijk 3 en 2 delen, gebonden in één band.
2773: STEVEN JOSEPH - TRISTAN SCHWILDEN - Edmond Fierlants 1819 - 1869. Photographies d'Art et d'Architecture.
31610: STÉVEN FERNAND - GEORGE LINZE (AUTHOR) - Fernand Stéven.
31383: STEVENS ALFRED - Impressions sur la peinture.
36923: STEVENS ALFRED - PETER MITCHELL (TEXT) - Alfred Emile Léopold Stevens, 1823-1906.
34212: STEVENS ALFRED - DE MADRAZO - DE NITTIS ( COMITÉ ) - GALERIE GEORGES PETIT ( EDITOR ) - Exposition Internationale de Peinture. Deuxième Année 1883. Du 11 Mai au 10 Juin. ( Exhibition catalogue).
32353: STEVENS ALFRED - BEATTIE SUSAN (TEXT) - Catalogue of the Drawings Collection of the Royal Institute of British Architects. Alfred Stevens.
2577: STEVENS MICHAEL - V. Sackville-West. A critical biography.
1878: STEVENS S.A., MECHELEN TRADE CATALOGUE (OFFICE FURNITURE) - Catalogue de Meubles de Bureau. M/S Manufacture Générale de Meubles STEVENS, S.A. Malines.
15444: STEVENS PHILLIPS JR. - The Stone Images of Esie, Nigeria.
38977: STEVENS-NELSON PAPER CORPORATION ( PUBLISHER ) - Specimens SN. A Stevens-Nelson Paper Catalogue.
43812: STEVENSON J.A. - [ ] SHAKESPEARE ( WORDS ) - Come unto these Yellow Sands, with an Accompaniment for the Piano Forte , Composed and adapted for one voice from the Glee, by J.A. Stevenson, Mus. Doc.r.
44035: STEVENSON ALLAN - The problem of the Missale Speciale.
35328: STEVENSON HENRY M. - Codices manuscripti Graeci reginae Suecorum et Pii pp. ii bibliothecae Vaticanae descripti. ( bound with) Codices Manuscripti Palatini Graeci.
6317: STEVENSON SIR JOHN - THOMAS MOORE (WORDS) - JOHN PARRY - A selection of Irish Melodies with symphonies and Accompaniments by Sir John Stevenson Mus. Doc. and Characteristic words by Thomas Moore.
26013: STEVENSON ALLAN - The problem of the Missale Speciale.
45555: STEVENSON JOHN - THOMAS HAYNES BAYLY - MR. MANNERS - O leave me to my sorrow ; ballad, sung by Mr. Manners, at the Bath concerts, from the second volume, of the Melodies of various nations. The poetry by Thomas H. Bayly Esq.....
45542: STEVENSON JOHN MUS. DOC. (COMPOSER) - THOMAS MOORE ( WORDS ) - Love my Mary dwells with thee. A favorite duett, the music selected from the Ancient Ballads with an accompaniment for the piano forte by Sir John Stevenson. The words by Thomas Moore Esq.
7622: STEVERSLOOT L. [ ] - Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery, en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde.
35533: STEVIN SYMON ( SIMON ) -- - Castrametatio, Dat is Legermeting, Beschreven door Symon Stevin van Brugghe, Na d'oordening en 'tghebruyc van den ...Heere Maurits Prince van Oraengien....( bound with ) Nieuwe Maniere van Sterctebou door Spilsluysen. Beschreven door Symon Stevin van Brugghe.
21811: STEVIN SIMON - DR A. ROMEIN VERSCHOOR (PREFACE) - Het Burgherlick Leven. Herdrukt naar den eerste uitgaaf van 1590 ingeleid door Annie Romein Verschoor en prof.Dr G.S.Overdiep en met een voorwoord van Prof.Dr C.G.N.de Vooys.
15313: STEVIN SIMON - A. VAN DE VELDE - J. DE SMEDT - H. FLORIN (AUTHORS) - Simon Stevin 1548 - 1948.
12390: STEVIN SIMON - H. BOSMANS (EDITOR) - Fac-simile. La ''Thiende'' de Simon Stevin. Fac-similé de l'édition originale plantinienne de 1585. Avec une introduction de H.Bosmans.
6420: STEWARD F.C. (EDITOR) - - Plant Physiology, a Treatise. 6 parts bound in 10 physical volumes.
36009: STEWART BASIL - Subjects portrayed in Japanese Colour-prints. A collector's guide to all subjects illustrated including an exhaustive account of the Chushingura and other famous plays, together with a causerie on the Japanese Theatre. (original edition).
32410: STEWART E.C. ( VALUER ) - MAPLE & CO. - A. BELLINGHAM ESQ. ( COPFORD PLACE) - Inventory and Valuation ( of ) Copford Place near Colchester. (by) Maple and Co. Ltd. Valuers and Assessors London (bound typescript manuscript).
1136: STICHNOTE WERNER - Von der Herstellung des Buches. Eine Fibel.
40150: STICHTING WETENSCHAPPELIJKE ATLAS VAN NEDERLAND ( EDITOR ) - MR. W. H. FOCKEMA ANDREAE (PRESIDENT ) - Atlas van Nederland - Atlas of the Netherlands.
41686: STICHTING KUNSTPUBLICATIES ( UITGEEFSTER ) - Museumjournaal . Tweemaandelijkse publicatie voor moderne kunst van 30 Nederlanse musea en kulturele instellingen. Serie 26. Nrs. 1, 2, 3 , 4, 5 .
41687: STICHTING KUNSTPUBLICATIES ( UITGEEFSTER ) - Museumjournaal . Publicatie voor moderne kunst van 33 musea en culturele instellingen. Serie 27. Nrs. 1, 2, 3 , 4, 5/6.
42493: STICHTING MERCATOR-PLANTIJN - KAREL MECHIELS ( UITGEVER ) - GUIDO MARIMAN - Guido Mariman als houtgraveur.
45522: STICHTING MERCATOR-PLANTIJN ( UITGEVER ) - [ ] FRANK -IVO VAN DAMME - Frank-Ivo van Damme. Graficus.
42693: STICHTING BRABANTSE REGIONALE GESCHIEDBEOEFENING ( EDITOR ) - DR. L.P.L. PIRENNE ( CHIEF EDITOR ) - Noordbrabants Historisch Jaarboek 12. 1995.
41688: STICHTING KUNSTPUBLICATIES ( UITGEEFSTER ) - Museumjournaal . Publicatie voor moderne kunst van 33 musea en culturele instellingen. Serie 28. Nrs. 2, 4, 5 , 6, 7.
42501: STICHTING MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID ( UITGEVER) - Koloniën van Weldadigheid. Een unieke geschiedenis in woord en beeld.
34186: STIEGEMANN CHRISTOPH - Heilige und Heiltum. Eine rheinische Privatsammlung und die Reliquienverehrung der Barockzeit in Westfalen.
28038: STIENNON JACQUES - L'écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle. Reflet d'une civilisation.
18174: STIENNON JACQUES - Paleographie du Moyen Age. Troisième édition édition.
38589: STIENON DUPRE CAROLINE - PATRICK VIVIANE BERKO - STÉPHANE REY - Caroline Stiénon Dupré. (Préface de Hervé Stiénon du Pré).
34110: STIEVENART POL - Pol Stievenart. Rochefort / Mons 1974.
31580: STIEVENART POL - - Pol Stievenart. Rochefort / Mons 1974.
2021: STIEVENART MICHEL - Michel Stievenart, rétrospective. Sculpture-Dessin. Exhibition catalogue, Mons, Musée des Beaux-Arts, 31 May 1980.
245: STIFT ALTENBERG 1975 EXHIBITION CATALOGUE - Groteskes Barock - Stift Altenburg (Niederösterrreich) 1975.
29070: STIGHELEN KATLIJNE VAN DER - MIRJAM WESTEN - - À chacun sa grâce. Femmes Artistes en Belgique et aux Pays-Bas 1500 - 1950.
42188: VAN DER STIGHELEN K. - HANS VLIEGHE - CORNELIS DE VOS ( 1584 - 1651 ) - Cornelis de Vos ( 1584/5 - 1651 ) als historie- en genreschilder. (published in ) = Academiae Analecta. Medeling Academie Jaargang 54 , 1994 Nr. 1.
40352: STIGHELEN KATLIJNE VAN DER - MIRJAM WESTEN ( EDITORS ) - Elck zijn waerom. Vrouwelijke Kunstenaars in België en Nederland 1500 - 1950.
25196: STIJEVOORT JAN VAN - LUC INDESTEGE - Een keur uit Jan van Stijevoorts refereynenbundel A° 1524, met een inleiding en aanteekeningen doro Dr. Luc Indestege.
2006: STIJNS M. - De beeldende kunsten in België, XIXe en XXe eeuw.
10375: STILLMAN DAMIE - English Neo-Classical Architecture. 2 vols.
39362: STILLWELL MARGARET BINGHAM - The Awakening Interest in Science during the First Century of Printing 1450 - 1550. An annotated Checklist of First Editions viewed from the Angle of their Subject Content. Astronomy , Mathematics , Medicine , Natural Science , Physics , Technology.
15209: STIMMER TOBIAS - MAX BENDEL (AUTHOR) - Tobias Stimmer. Leben und Werke.
39962: STINGELHAMBER G. D.S.O. - Zee-Brugge sa création - son rôle durant la guerre. Son avenir. La Bataille du St. George's Day. 23 Avril 1918. Première édition.
39474: STIX ALFRED - Italienische Meister des XIV. bis XVI Jahrhunderts. Handzeichnungen aus der Albertina.
30484: STOBBAERT MARCEL - ORIGINAL DRY POINT - POINTE-SÈCHE - JAN GRESHOFF - Original dry-point - La Ville. Specially made and published in the Belgian art periodical 'La Revue d'Art' Volume XLV issue 5. November 1928.
25259: STOBBAERTS MARCEL - JAN GRESHOFF (AUTHOR) - Marcel Stobbaerts.
5532: STOCKHOLM - FOTOGRAFISKA MUSEET, SIDWALL AKE, LEIF WIGH, BÄCKSTRÖM - Sidwall Ake & Wigh Leif. Prints from the Helmer BÄCKSTRÖM Collection in the Fotografiska Museet. (Bilingual Swedish-English).
18614: STOCKHOLM 1983 EXHIBITION CATALOGUE - Boktryck i Sverige 500 ar.
28054: STOCKMAN P. - P. EVERAERS - 'Versterkt Zeeland'.
16066: STOCKMAN MARC (1937-1983) - Exhibition catalogue, Kortrijk, Groeningeabdij, 13 september 1997. Tentoonstelling Marc Stockman. Schilderijen 1972-1983.
38674: STOCKMANS J.B. - GOZEWIJN VAN DER WEYDEN (1492 -1500) - Lyrana. A) Aantekeningen over de Liersche Schilder Gozewijn van der Weyden. B) Onderzoek over den toestand der Beeldende Kunsten te Lier in de XVe eeuw. C) De Tryptiek-Colibrant en haren schenker.
38151: STOCKMANS H.F. ( AUTHOR ) - AIMÉ LOUIS RUTOT - Notice Biographique (sur) Aimé Louis Rutot (1847 - 1933), membre de l'Académie Royale de Belgique.
22579: STOCKMANS J.B. - Antwerpen's Sint Willibrorduskerk sedert hare stichting tot heden. Met eene beschrijving der nieuwe kerk.
11114: STOCKMANS J.B., J.HENDRICKX - Antwerpen's Sint-Willibrordskerk sedert hare stichting tot heden. Met eene beschrijving der nieuwe kerk door J.Hendrickx, kerkmeester.
18186: STOCQ A.F. - Vie critique de Sainte Gertrude de Nivelles en Brabant (631-664).
28313: STOER JACOB ( ) - Lexicon Iuridicum. hoc est, iuris Civilis et Canonici in schola atque foro usitatatarum vocum Penus... Accessit legum populi copiosus index.
39615: STOKKOM H.C. VAN ( PREFACE ) - KONINKLIJK VERBOND VAN GRAFISCHE ONDERNEMINGEN ( PUBLISHER ) - De Tijden Veranderen. Kerstnummer Grafisch Nederland 1989/1990.
25938: STOKMAN MAG. DR S. (O.F.M.) (EDITOR) - Het verzet van de Nederlandsche Bisschoppen tegen Nationaal Socialisme en Duitsche tyrannie. Herderlijke brieven instructies en andere documenten.
8865: STOLS A.A.M. - Het Schone Boek.
13570: STOLS A.A.M. - Het Schoone Boek, met 50 afbeeldingen.
46544: STOLWIJK CHRIS - HAN VEENENBOS - The account book of Theo van Goch and Jo van Gogh-Bonger.
28494: STOLZ MADAME DE - La famille Coquelicot. Ouvrage illustré de 36 vignettes d'après Jeanniot. Troisième édition.
28496: STOLZ MADAME DE - La Maison Roulante. Ouvrage illustré de 20 vignettes par Emile Bayard. Douzième édition.
28482: STOLZ MADAME DE - Le Trésor de Nanette. Ouvrage illustré de 24 vignettes par Emile Bayard. Quatrième édition.
20728: STOMMEL EDUARD DR. - Führer durch Rom. Mit Textbildern 17 Tafeln und einem Stadtplan.
19595: STOOKER KARL & THEO VERBEIJ - Collecties op Orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Vol. I Studie.
28576: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND . M.S. CHRISTIAAN HUYGENS - Passagierslijst N.V. Stoomvaart Maatschappij ''Nederland'' Amsterdam . M.S. Christiaan Huygens van Amsterdam naar Batavia 14 januari 1930. Gezagvoerder G. Boon...
45370: STOOP ANDRÉ - Reynaert De Vos in het Boek en de Beeldende Kunst. (Tentoonstellingscatalogus Sint-Niklaas 1971 ).
134: STOREZ M. ARCHITECTE D.P.L.G.- MAURICE DENIS (PREFACE) - L'Architecture et L'Art Decoratif en France après la guerre, avec une préface de Maurice Denis.
7712: STORM VAN LEEUWEN JAN - (Exhibition catalogue). Koninklijke Bibliotheek, 's Gravenhage, 14 september 1983. De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit.
23951: STORM VAN LEEUWEN JAN - De achttiende eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno Westreenianum.
12198: STORME LIEVE VAN DEN - De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Temse.
35330: STORNAJOLO COSIMUS - - Codices Urbinates Graeci Bibliothecae Vaticanae Descripti praeside Alfonso Cardianli Capecelatro.
24184: STOSKOPFF SEBASTIAN - BIRGIT HAHN-WOERNLE - Sebastian Stoskopff. Mit einem kritischen Werkverzeichnis der Gemälde.
20088: STOTHARD THOMAS - SHELLEY M.BENNETT - Thomas Stothard. The Mechanisms of Art Patronage in England circa 1800.
34864: STOTT ANNETTE - Holland Mania. The unknown Dutch period in American art and culture.
21901: STÖTZER KARL (EDITOR) - Handbuch der Reproduktionstechnik. Band I. Reproductionsphotographie. 7. Auflage 1954.
43250: STRACKE DR. D. A., S. J. - Over Bekeering en Doopsel van Koning Chlodovech.
11147: STRADANUS (JAN VAN DER STRAET, BRUGES 1523 - FLORENCE 1605) - NOVA REPERTA - A suite of 20 engravings on discoveries and inventions.
6780: STRAELEN J.F. & J.B VAN DER - De Kronijk van Antwerpen 1770-1819. Antwerpen, 1929-> 8 vols.
25657: STRAELEN VICTOR VAN - Contribution à l'étude des isopodes méso- et cénozoïques.
2842: STRAELEN J.B. VAN DER, CHRISTOPHE PLANTIN - Geslagt-Lyste der Nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, Koninklyken Aerts-Boekdrukker, binnen de stad Antwerpen; gevoegd is eene Geslagt-lyste der Familie Mouretorff alias Moretus.waer by
44073: STRAELEN J.B. VAN DER - [ ] CHRISTOPHE PLANTIN - Geslagt-Lyste der Nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, Koninklyken Aerts-Boekdrukker, binnen de stad Antwerpen; waer by gevoegd is eene Geslagt-lyste der Familie Mouretorff alias Moretus. Alles met groote moeyte en neerstigheyd uyt oorspronkelyke stukken en bewysbare bescheeden verzameld en opgesteld en met historische aentekeningen en wapens verrykt en opgehelderd.
26719: VAN DER STRAETEN EDMUND - The History of the Violin. Its Ancestors and Collateral Instruments.
11623: VAN DER STRAETEN FERDINAND ( ) - De L'Etat Actuel du Royaume des Pays-Bas, et des Moyens de l'Améliorer. (Deux Parties).
45245: STRAETMANS WILLY - GUIDO VAN LIJSEBETTEN - 150 Jaar Boelwerf. 1829 - 1979 .
22081: STRAKATY ADALBERT (TIEFDRUCKTECHNIKER) - Der Rakeltiefdruck. Aus der Praxis eines Tiefdrucktechnikers.
15246: STRASBOURG - Collection of 5 albumen prints mounted on stiff bluish board.
13095: STRASBOURG 1967 - 1967 XII, Aula du Palais Universitaire. La Gravure Belge Contemporaine. Exhibition catalogue.
2398: STRASSBURG, RÖMMLER & JONAS (PHOTOGRAPHERS DRESDEN) - Leporello Album with 12 original Photographs.
46292: STRATEN HENRI VAN ( ILLUSTRATOR ) - FRANK VAN DEN WYNGAERT ( TEXT ) - Boksmatch. Een gedicht in proza xylografisch bewerkt door Henri Van Straten.
35593: STRATEN HENRI VAN - FRANK VAN DEN WIJNGAERT (AUTHOR) - Henri van Straten.
9673: STRATEN HENRI VAN - GILBERTE DEWANCKEL (AUTHOR) - (Exhibition catalogue) Dewanckel, Gilberte. L'Oeuvre gravé de Henri van Straeten.
8235: STRATEN HENRI VAN - FRANK VAN DEN WIJNGAERT (AUTHOR) - Henri van Straeten.
29671: STRATEN HENRI VAN - LUDO RASKIN (EDITOR) - Tentoonstelling Henri Van Straten 100ste geboorteverjaardag 1892 1944. - (Exhibition catalogue) 't Elzenveld Antwerpen.
4243: STRATEN HENRI VAN - 1985 XII 7 - Auction Sale Catalogue. Brussels, Galerie Falmagne, 1985 December 7 . 600 Oeuvres de Henri van Straeten.
4060: STRATEN HENRI VAN - A La Matelote.
25022: STRATEN HENRI VAN - LUDO RASKIN - Henri Van Straten. (1892 1944). Catalogue of the graphic work. Oeuvre catalogus van de grafiek. Catalogue de l'oeuvre gravé.
17286: STRATEN VAN HENRI - De Bladen voor de Grafiek (Elfde Jaargang No 2) 1978.
43291: STRATEN HENRI VAN - La Tentation de Saint Antoine. 1re Partie Huit Planches.
42237: STRATEN-WAILLET , F. VAN DER S.J. - Henri Baron van der Straten-Waillet du 1.r Lanciers , Sous-Lieutenant de la Force Publique de l'Etat indépendant du Congo. Mort aux Stanley-Falls le 20 Septembre 1896.
10641: STRATEN HENRI VAN - G. DEWANCKEL (AUTHOR) - L'Oeuvre Gravé de Henri van Straten ( exhibition catalogue ). Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1973, L'Oeuvre Gravé de Henri van Straten, cat. par G.Dewanckel.
10477: STRATEN HENRI VAN - FRANK VAN DEN WIJNGAERT (AUTHOR) - Henri van Straten.
41088: STRATEN HENRI VAN - FRANK VAN DEN WIJNGAERT (AUTHOR) - Henri van Straten.
44480: STRATEN HENRI VAN ( ILLUSTRATOR ) - BERTHE VAN REGEMORTER (BINDING) - PONTUS DE THIARD - PIERRE DE RONSARD - JOACHIM DU BELLAY - LOUISE LABÉ - SCARRON - DE MUSSET - BAUDELAIRE - Un dizain de sonnets.
34176: STRAUB JOHANN BAPTIST - PETER VOLK (AUTHOR) - Johann Baptist Straub.
1039: STRAUS NEGBAUER TONY - CURT GLASER - FRITZ RUMPF - Auction sale catalogue. Sammlung Tony Straus-Negbauer. Japanische Farbenholzschnitte des 17. Bis 19. Jahrhunderts. Eingeleitet von Curt Glaser, beschrieben von Fritz Rumpf.
8085: STRAUS OSCAR - Ein Walzertraum. Klavierauszug Zweihändig, mit unterlegtem Text.
1041: STRAUS NEGBAUER TONY - CURT GLASER - FRITZ RUMPF - Auction sale catalogue. Sammlung Tony Straus-Negbauer. ]Japanische Farbenholzschnitte des 17. Bis 19. Jahrhunderts. Eingeleitet von Curt Glaser, beschrieben von Fritz Rumpf.
30352: STRAUSS RICHARD - HUGO VON HOFMANNSTHAL - OTTO SINGER - Elektra. Tragédie en un Acte de Hugo von Hofmannsthal. Traduction Française de H. Gauthier-Villars (Traduction Italiene de Ottone Schanzer). Musique de Richard Strauss. Opus LVIII. Partition Chant et Piano...réduite par Otto Singer.
37236: STRAUSS DIETER - DOMINIQUE L. MIERMONT - ( KLAUS MANN ) - Klaus Mann et la France. Un destin d'exil.
36866: STRAUSS RICHARD - ARIADNE AUF NAXOS - BRUXELLES - LA MONNAIE - Ariadne auf Naxos, program book published by the '' La Monnaie '' opera company for their 1997 production.
45157: STRAUSS VICTOR ( EDITOR ) - The Lithographers Manual. 20th Anniversary Edition. A Compendium of Lihtography in Two Volumes. ( 2 vols.).
43991: STRAUSS JOHANN - The celebrated Ball-Racketen Waltzes , as performed by the Queen's private band , composed for the Piano Forte by Johann Strauss.
43994: STRAUSS JOHANN - OPUS 68. - La Belle Gabrielle , Gabrielen - Walzer , an admired set of Waltzes , as played by Queen Victoria's private band, composed for the piano forte by Johann Strauss. Opus 68 Set.50.
42620: STRAUSS JOHANN ( SENIOR 1804 - 1849 ) - Les Iris. Recueil de valses pour le piano, composées par J. Srauss. Opus 78. Prix 4 50. (together with) Philomèle. Valses pour le piano, composées par Johann Strauss. Opus ( ) (blank) Prix 4 50 . (together with ) Paris, Valses nouvelles dédiées à S.A.R. Madame la Duchesse d'Orléans.. Opus 100. Prix 4 50. ( three scores).
43993: STRAUSS JOHANN - OPUS 68. - La Belle Gabrielle , Gabrielen - Walzer , an admired set of Waltzes , as played by Queen Victoria's private band, composed for the piano forte by Johann Strauss. Opus 68 Set.50.
46046: STRAVEN FRANÇOIS - Notice historique sur le béguinage dit de Sainte-Agnès à Saint-Trond. Ouvrage accompagné de trente Chartes, d'un Plan lithographié de l'église et de sa vue prise à vol d'oiseau.
2957: STREBELLE RODOLPHE (1880-1959) - GEORGES MARLOW ( AUTHOR ) - Rodolphe Strebelle.
5046: STREBELLE RODOLPHE (1880-1959) - GALERIE DU CENTAURE - Exhibition catalogue - Bruxelles, Galerie du Centaure, 12 March 1927. Exposition Rodolphe Strebelle.
25349: STREBELLE RODOLPHE - JACQUES LAVALLEYE (AUTHOR) - Notice Biographique sur Rodolphe Strebelle (Peintre), membre de l'Académie Royale de Belgique.
23731: STREBELLE JEAN-MARIE - Lean-Marie Strebelle 27 avril 1916 - 3 janvier 1989.
10048: STREBELLE OLIVIER - Catalogue d'Exposition. Paris/Bruxelles, Galerie Isy Brachot. 1979, 17 Mai.
11262: STREBELLE OLIVIER - ISY BRACHOT - Olivier Strebelle. Exhibition catalogue, Paris/Brussel, Galerie Isy Brachot, 1979, may 17.
1550: STREBELLE RODOLPHE (1880-1959) - FRANÇOIS MARET (AUTHOR) - Rodolphe Strebelle.
11358: STREETER THOMAS WINTHORP - (Book Auction Sale Catalogue), New York, Parke-Bernett, The T.W.Streeter Collection of Americana, Volume II (April 1967)
46608: STREHLER HERMANN - Die Buchdruckerkunst im alten St. Gallen. Die Geschichte der Offizin Zollikofer vom '' Wochenblatt'' zum '' St. Galler Tagblatt ''.
17760: STREMMEL RALF - JÜRGEN WEISE ( HERAUSGEBER ) - STIFTUNG WESTFÄLISCHES WIRTSCHAFTSARCHIV - Bergisch-Märkische Unternehmer der Frühindustrialisierung. Band 18 der Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien.
15376: STREMPEL HORST (1904 -1975) - GABRIELE SAURE (AUTHOR) - JUTTA HELD (PREFACE) - Nacht über Deutschland. Horst Strempel Leben und Werk 1904 - 1975.
44852: STREUVELS STIJN - MARIE GEVERS ( PROVENANCE ) - Le Champ de Lin. Traduit du Néerlandais par Josse de Zangré et Jean Borginon .
29215: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 4 april 1906 (Los nummer ).
29220: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 9 September 1906 (Los nummer ).
29231: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 8 Augustus 1907 (Los nummer ).
29234: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 12 December 1907 (Los nummer ).
29228: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 6 Juni 1907 (Los nummer ).
29227: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 5 Mei 1907 (Los nummer ).
29226: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 4 April 1907 (Los nummer ).
29225: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 2 Februari 1907 (Los nummer ).
29224: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 1 Januari 1907 (Los nummer ).
29223: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 12 December 1906 (Los nummer ).
29222: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 11 November 1906 (Los nummer ).
29218: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 7 Juli 1906 (Los nummer ).
29217: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 6 Juni 1906 (Los nummer ).
29216: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 5 Mei 1906 (Los nummer ).
29214: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 3 Maart 1906 (Los nummer ).
29213: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vierde Jaargang IV nummer 2 Februari 1906 (Los nummer ).
29229: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 7 Juli 1907 (Los nummer ).
29232: STREUVELS STIJN - HERMAN TEIRLINCK - AUGUST VERMEYLEN - KAREL VAN DE WOESTIJNE - PROSPER VAN LANGENDONCK - EMMANUEL DE BOM - LODEWIJK DE RAET (REDACTIE) - Vlaanderen, Algemeen Vlaamsch Maandschrift. Vijfde Jaargang V nummer 10 October 1907 (Los nummer ).
20847: STREUVELS STIJN - JULES FONTEYNE (ILLUSTRATOR) - De schoone en stichtelijke historie van Geneveva van Brabant. Met teekeningen door Jules Fonteyne.
38033: STRICHT O. VAN DER - La structure de l'oeuf des Mammifères ( Chauve-Souris ) Vesperugo noctula. Troisième partie. L'oocyte à la fin du stade d'accroisement au stade de la maturation, au stade de la fécondation et au début de la segmentation.
31615: STRICK HENDRIK - REMI DE CNODDER (AUTHOR) - Hendrik Strick.
27065: STRIELS G. - L. LEYTENS - G. PERSOONS - M. VROMAN - GASPART - JOHN GEBRUERS (AUTHORS) - Muziekcultuur in de Onze Lieve Vrouw Kathedraal van Antwerpen. Kapittelschriften nummer 7.
23670: STRIELS G. - FLORIS PRIMS (PREFACE) - De Zangkapel van de Kathedraal van Antwerpen.
23659: STRINGER CHRISTOPHER - CLIVE GAMBLE - In Search of the Neanderthals. Solving the puzzle of human origins.
31864: STRÖHMFELD GUSTAV - HÔTEL MARQUARDT - Stuttgart. Führer durch die Stadt und in deren Umgebung. Mit Bildern, Stadtplan und Umgebungskarte. Herausgegeben und seinen hochgeschätzten Gästen zur freundlichen Erinnerung gewidmet vom Hotel Marquardt. Zweite verbesserte Ausgabe.
36338: STRONG DONALD - Roman Art. Prepared for the press by J.M.C. Toynbee.
35399: STROO CYRIEL - PASCALE SYFER-D'OLNE - The Flemish Primitives. Volume I . The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden Groups. Catalogue of Early Netherlandish painting in the Royal Museums of Fine Arts in Belgium.
41354: STROO CYRIEL - De celebratie van de macht. Presentatieminiaturen en aanverwante voorstellingen in handschriften van Filips de Goede (1419 - 1467) en Karel de Stoute ( 1467-1477).
44092: STROOBANT LOUIS - DR. JAN LINDEMANS - Oude Brabantsche Geslachten onder leiding van Dr. Jan Lindemans. Nr. 14 STROOBANT .
27327: STROOBANT LOUIS - La nécropole par incinération de Grobbendonck.
27328: STROOBANT LOUIS - La nécropole par incinération du Looi à Turnhout.
22042: STROOBANT DOMINIQUE - TERRENCE DINNAN - hole.ography. 28 Juni 3 Augustus 1980. (Exhibition catalogue).
16146: STROOBANT F. - J. BUFFA (LITHOGRAPHER) - Monuments de la Belgique.
10111: STROOBANT F. (ILLUSTRATOR) - F. STAPPAERTS (TEXT) - C. MUQUARDT (EDITOR) - Monuments d'Architecture et de Sculpture, dessinés d'après nature et lithographiés en plusieurs teintes par F.Stroobant, accompagnés de notices historiques et archéologiques par F.Stappaerts. 2 vols.
41955: STROOBANTS A. - Patacons uit het Dendermondse .
44631: STROOP JAN (REDACTIE ) - FRED WEERMAN ( VOORWOORD ) - Waar gaat het Nederlands naartoe ? Panorama van een taal.
27881: STROZ ANTONIUS - Discursus speculativo-practici theologici. De Efficacia meritorum Christi, & Sanctorum. suffragiis, et indulgentiis.
37856: STRUBBE EG. I. - De luister van ons oude recht. Verzamelde Rechtshistorische studies.
29450: STRUBBE EG. I. - Egidius van Breedene (11..-1270), grafelijk ambtenaar en stichter van de abdij Spermalie. Bijdrage tot de geschiedenis van het grafelijke bestuur en van de Cistercienser Orde in het derdiendeeuwsche Vlaanderen.
42652: STRUIK PROF. DR. D.J. - Geschiedenis van de Wiskunde. (Aula-Boeken).
3527: STRUTT JOSEPH - A complete view of the Dress and Habits of the people of England from the Establishment of the Saxons in Britain to the present time.
29343: STRUVIUS BURCARDUS GOTTHELFFUS - BURKHARD STRUWE - Bibliotheca Iuris Selecta secundum ordinem litterarium disposita atque ad singulas iuris partes directa accessit selectissima bibliotheca iuris atque index auctorum & materiarum editio altera auctior et emendatior.
39436: STRUYE JOHAN - KAREL VAN DEUREN - De reizigers worden verzocht van in te stappen.
46952: DE STRYCKER ÉMILE S.J. - Zetesis. Bijdragen op hert geboed van de klassieke filologie , filosofie , byzantinistiek, patrologie en theologie. Album Amicorum aangeboden aan Prof. Dr. Emile De Strijcker naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag.
41330: DE STRYCKER ÉMILE S.J. - De Griekse Handschriften van het Protoevangelie van Jacobus. De Protevangelii Iacobi Codibus Graecis.
27619: STRZYGOWSKI JOSEF - Die Krisis der Geisteswissenschaften vorgeführt am Beispiele der Forschung über bildende Kunst. Ein grundsätzlicher Rahmenversuch.
25738: STRZYGOWSKI JOSEF - Asiens bildende Kunst in Stichproben, ihr Wesen und ihre Entwicklung.
10543: STUART MARTINUS - De mensch zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol, beschreven door Martinus Stuart en afgebeeld door Jaques Kuyper. 6 vols.
44986: STUBBE DR. A. - Albert Servaes en de eerste en tweede Latemse Kunstenaarsgroep.
41625: STUBBE M.T. - THE ROMANTIC AGONY ( EDITORS - PUBLISHERS ) - Catalogue 1 - 1989 ; added Catalogue 4 - 1990 ; Catalogue 5 - 1990 ; Catalogue 8 - 1992. ( 4 bookseller's catalogues).
23525: STUBBS' DIRECTORIES LIMITED (PUBLISHERS) - STUBBS' HOTEL GUIDE , BRITISH AND FOREIGN - Stubbs' Hotel Guide, British and Foreign. 1933 comprising lists of the principal British and Foreign Hotels...Hydropathic Establishments...Golf Clubs, &c.
21274: STUBBS WILLIAM D.D. - Seventeen lectures on the study of medieval and modern history and kindred subjects delivered at Oxford under statutory obligation in the years 1867-1884.
12388: STÜCKELBERG ERNEST - Langobardische Plastik. Zweite, vermehrte Auflage.
38381: STUDENTENALMANAK GENTSCHE - Gentsche Studenten-Almanak voor het Jaar 1918. 1e Jaargang.
3397: STUDIA GERMANICA GANDENSIA - P. DE KEYSER - W. PÉE - W. COUVREUR (EDITORS) - STUDIA GERMANICA GANDENSIA - Rijksuniversiteit Gent.
41377: STUDIO MICHEL - AVENUE LOUISE 75 BRUXELLES - Salon de Tableautins . Du 20 décembre 1937 au 3 janvier 1938. (dépliant - vouwblad - folder ) .
8196: STUDIO-MAGAZINE - KUNSTLEVEN - Studio-Magazine - Kunstleven.
26614: STUDIO (THE) - The Studio . Year 1951 complete, loose in 12 issues.
26613: STUDIO (THE) - The Studio . Year 1950 complete, loose in 12 issues.
26612: STUDIO (THE) - The Studio . Year 1949 complete, loose in 12 issues.
26610: STUDIO (THE) - The Studio . Year 1946 complete, loose in 12 issues.
26611: STUDIO (THE) - The Studio . Year 1947 complete, loose in 12 issues.
19985: THE STUDIO SUMMER NUMBER 1899 - HOLME C. GEOFFREY, S. WAINWRIGHT, THE STUDIO (EDITOR) - Beauty's Awakening a masque of winter and spring. Presented by the members of the Art Workers Guild. The Studio Summer Number. Special summer issue of the Studio.
10916: STUDIO (THE) - The Studio. Year 1952 complete, loose in 12 issues.
27954: STÜLZ JODOK - Geschichte des Cistercienser-Klosters Wilhering, von Jodok Stülz, regulirtem Chorherrn von St. Florian. Ein Beitrag zur Landes- und Kirchengeschichte Oberösterreichs..
3603: STUMMVOLL JOSEF (EDITOR), JOSEF BICK - Die Österreichische Nationalbibliothek , Festschrift herausgegeben zum 25 Jährigen Dienstjubiläum des Generaldirektors Dr.Josef Bick.
36885: STURM LEONHARD CHRISTOPH ( STURMS ) - Architectura Militaris Hypothetico-Eclectica, oder Gründliche Anleitung zu der Kriegs=Baukunst / Aus denen Hypothesibus und Efindungen derer meinsten und besten Ingenieurs dargestellt.
45034: STUTTGART - TAGBLATT-BUCHDRUCKEREI ( PUBLISHER ) [ ] ERNST OTTO OSSWALD ( ARCHITECT ) - Stuttgarter NeuesTagblatt 1928. Zur Weihe des Tagblatt-Turmhauses am 5. November 1928.
38416: STUTTGART - KÖNIGLICHEN POLYTECHNISCHEN SCHULE ( PUBLISHER ) - Programm der Königlichen Polytechnischen Schule zu Stuttgart.
8226: STUYVAERT VICTOR - Treize Proverbes et des Dictons populaires mis en façon d'Alphabet.
8227: STUYVAERT VICTOR - A.C. ROOSE (AUTHOR) - Victor Stuyvaert.
16128: STUYVAERT VICTOR - Schatten der Prentkunst. Twintig reproducties door Victor Stuyvaert.
10023: STUYVAERT VICTOR - A.C. ROOSE (AUTHOR) - Victor Stuyvaert.
44781: STUYVAERT VICTOR - A.C. ROOSE (AUTHOR) - Victor Stuyvaert.
12147: STUYVAERT VICTOR - Een Schoone en wonderlijke historie van den Zwaanridder.
12148: STUYVAERT - MARCEL MARIEN - Victor Stuyvaert, houtsnijder en miniaturist.
12131: STUYVAERT VICTOR - Treize Chansons Populaires de France, illustrées de bois de Victor Stuyvaert.
11230: STUYVAERT VICTOR - Exhibition catalogue. Gent, Museum Arnold Vander Haeghen. Kabinet Victor Stuyvaert.
2427: STUYVER VALERY - G. VELDEMAN (AUTHOR) - Beeldhouwer Valery Stuyver.
1495: STUYVER VALERY - HUGO TOMME (AUTHOR) - Beeldhouwer Valery Stuyver.
27368: STYNEN HERMAN (EDITOR) - Omtrent het Antwerpse Zuid. Monumenten beleven.
39663: STYNEN HERMAN ( EDITOR KONING BOUDEWIJNSTICHTING) - HILDE HEYNEN ( EINDREDACTIE ) - Monumenten Dossier 3. Geschiedenis op zoek naar waardig vervolg. Studie van de mijnnederzettingen in Waterschei , Winterslag en Eisden.
45415: STYNEN LUDO - [ ] JAN FRANS WILLEMS - Jan Frans Willems. Vader van de Vlaamse Beweging.
41765: STYNEN LEON - JOS. SMOLDEREN - PIERRE LOUIS FLOUQUET - HENRY VAN DE VELDE (CONTRIBUTORS AND SUBJECTS ) - La Maison. 1957 issue 11 - Revue Mensuelle d'Architecture, de Décoration et d'Art Ménager. La Maison, revue mensuelle urbanisme / architecture / design. Bruxelles, rédaction: Victor Bourgeois, Gaston Brunfaut, L.H. De Koninck.
20540: SUBERO OSWALDO - Oswaldo Subero. "una riflessione sulle arti visive dell'ultimo decennio". Biennale di Venezia 1980.
4097: SUCEAVA, ROUMANIE, FRESCOS, PROF. VASILE DRAGUT (EDITOR) - Colloque sur la Conservation et la Restauration des Peintures Murales. SUCEAVA Roumanie, Juillet 1977.
10730: SÜE LOUIS - SUSAN DAY (AUTHOR) - Louis Süe 1875 - 1968 . Architecte des années folles. Associé d'André Mare.
4756: SUETONIUS TRANQUILLIUS CAIUS - Collectanea de Vita ed Scriptis.
30861: SUETONIUS - LAEVINUS TORRENTIUS (ED.) - C. Suetonii Tranquilli XII Caesares, Et in eos Laevini Torrentii commentarius auctior et emendatior.
28880: SUEUR JACQUES LE (PSEUD.) - ROBINEAU ALEXANDRE - ALEXANDRE LOUIS BERTRAND BEAUNOIR ( ) - Les masques arrachés, histoire secrète des révolutions et contre-révolutions du Brabant et de Liège, Contenant les vies privées de Vander-Noot, Van Eupen, le Cardinal de Malines, la Pineau, l'Evêque d'Anvers, Madame Cognau, & autres personnages fameux. Nouvelle édition.
20561: SUGAI - - Sugaï. 29 maggio-18 giugno 1974. (Exhibition catalogue) - Galleria Annunciata, Andrée Pieyre de MANDIARGUES.
22277: SUGAWARA MAKOTO - SABIN BURRITT (EDITOR) - Kanji Kanji.
29828: SUIR E. T. - Inventaris van de archieven van de waterschappen en de polders onder Wijk bij Duurstede 1540-1969.
45900: VAN SULL KAREL S.J. - Leonardus Lessius. (1554-1623).
10911: VAN SULL CH. S.J. - Léonard Lessius de la Compagnie de Jésus. (1554-1623).
32696: SULLY PRUDHOMME - L' Expression dans les Beaux-Arts. Application de la psychologie à l'étude de l'artiste et des Beaux-Arts.
47123: SULTAN-I-ROME - Swat State, 1915 - 1969. From Genesis to Merger. An Analysis of Political, Administrative, Socio-Political and Economic Development ( hardback ) .
22871: SULZBERGER MAX - Portraits du siècle 1789 1889. Catalogue (Exhibition catalogue)
13105: SUN YAT SEN (SUEN WEN) - PASCAL M. D'ELIA S.J. - Le Triple Démisme de Suen Wen. Traduit annoté et apprécié par Pascal M. D'Elia S.J.
9259: SUNAERT A.P. - - Catalogue descriptif du Musée de la ville de Gand précédé d'une notice historique.
37280: SUÑOL DOM GRÉGOIRE - Introduction à la paléographie musicale grégorienne.
20350: L.V, SUR LE JOURNAL DE GAND - Quelques observations critiques sur le Journal de Gand Par L.V. (Deuxième Tirage).
10268: SURFANTA - ALESSANDRI - SURFANTA Periodico Illustrato degli Artisti ''Surfanta'' di Torino. 1(Jan-March 1964) - 10(July-December 1968). All published.(?)
28048: SURVAGE LÉOPOLD - GALERIE DE L'INSTITUT PARIS - RAYMOND COGNIAT (PREFACE) - Léopold Survage. Peintures Aquarelles 1912 1934. (Exhibition catalogue).
34764: SURVAGE LÉOPOLD - HÉLÈNE SEYRÈS - Écrits sur la peinture, suivi de Survage au regard de la critique.
3709: SURY D'ASPREMONT PAUL DE - La Presse à travers les ages, France, Allemagne, Angleterre, Etats-Unis.
28331: SUSANNE CHARLES - Recherche sur la transmission des caractères mesurables de l'homme.
11942: SÜSSMAYR FRANZ XAVER (1766-1803) - EMANUEL SCHIKANEDER - JOHANN HENNEBERG - Der Spiegel von Arkadien. Klavierauszug aus der deutschen heroisch=komischen Oper...von Herrn Emanuel Schikaneder, in Musik gesetzt. Von Herrn Franz Xaver Süssmayr, compositeur der beyden K.K.Hoftheater Für das Klavier, oder Forte-Piano übersezt von Herrn Johann Henneberg, Kapellmeister des K.K. priv.Wiedner Theaters.
36933: SUTER DR. ANTON - PAYOT ET CIE. ( EDITORS) - DR. FREDRIK VAN EEDEN ( DUTCH PREFACE) - Ik beschuldig! (J'accuse!). Door een Duitscher. Met een voorede van Dr. Fred. Van Eeden. 7e Druk.
20557: SUTER PAUL - - Paul Suter das plastische Schaffen seit 1970. Galerie & Edition Schlégl, (Exhibition catalogue).
32004: SUTTER DAVID ( JEAN DAVID ) - Philosophie des Beaux-Arts appliquée à la Peinture. Contenant l'esthétique, ses applications, la loi des opposants harmonieux des couleurs et des milieux colorants, la perspective...
32576: SUTTON GERDA - 2006 I 27 PARIS - FARRANDO LEMOINE - Atelier Gerda Sutton, Suite à Succession. (auction catalogue).
26974: SUYDERHOEF JONAS - M. J. WUSSIN (EDITOR) - H. HYMANS (TRANSLATION) - Jonas Suyderhoef son oeuvre classé et décrit.
16312: SUYKENS ALFONS - Het Land van Bornem. Bornem - Hingene - Mariekerke - Weert. (VTB-Wandelgids).
11937: SUYKENS A. - Franse Revolutie en Boerenkrijg in Klein-Brabant.
11392: SUYKENS F. - G. ASAERT - A. DE VOS - A. THIJS - K. VERACHTERT - Antwerp a port for all seasons.
38299: SVENSKE STATSBANERS - STATENS JÄRNVÄGARS RESEBYRÄ - Pont de la Baltique. La route maritime de Sassnitz à Trälleborg.
43356: DE SWAEN MARTINUS HENRICUS - FRANCISCUS PEUMANS - Theses Theologicae de Justificatione impii, justificati Sanctificatione, & sanctificati Cultu & Invocatione. Defendit Franciscus Peumans Vianensis in Collegio SS. Willibrordi & Bonifachii, vulgo Alticolensi, die XIV. Novembris 1686. (only first part of two).
21490: SWAMMERDAM JAN - DR A. SCHIERBEEK - DR H. ENGEL - Jan Swammerdam. (12 Februari 1637-17 Februari 1680) Zijn leven en zijn werken (1637-1680). Met een hoofdstuk De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia door Dr H. Engel. Met 28 platen.
21255: SWANBERG W.A. - First Blood. The story of Fort Sumter.
37317: SWARZENSKI HANNS - Illuminated & Calligraphic Manuscripts. An Exhibition Held at the Fogg Art Museum & Houghton Library Febrary 14 - April 1, 1955.
14152: SWARZENSKI HANNS - Vorgotische Miniaturen. Die ersten Jahrhunderte Deutscher Malerei.
20900: SWEDENBORG EMANUEL - Emanuels Swedenborghs bemüthiges Danksagungsschreiben an den grossen Mann der die Nonexistenz des Teufels demonstrirt hat.
24911: SWEERMAN A.J.W. - Kleurreproduktie in de grafische industrie.
977: SWEERTS MICHAEL (1624 -1664) - Exhibition Catalogue. Michael Sweerts en zijn tijdgenoten ; Museum Boymans, Rotterdam 1958.
1168: SWEERTS ROBERTUS - ROBERT SWEERTIUS -HERIBERT ROSWEYDUS - De Fide Haereticis servanda. Dissertatio Roberti Sweerti Antuerpiensis, Theologi & Plebani Silueducensis, Aduersis Elenchum Danielis Planci, Delphensis Scholae Moderatoris.
22475: SWEET ROBERT - The Hot-House and Greenhouse Manual, or Botanical Cultivator; giving full instructions for the management and propagation of the Plants cultivated in the Hothouses, Greenhouses, and Borders, in the Gardens of Great Britain...disposed under the Generic Names of the Plants...Third Edition.
4821: SWELINGH - J.J.VIOTTA (EDITOR) - Swelingh. Jaarboekje aan de Toonkunst in Nederland gewijd, onder redactie van Dr. J.J. Viotta. 1859-60 (alles wat verscheen).
21906: SWERTS JOZ DE - KAREL DE DECKER (AUTHOR) - Joz De Swerts, grondlegger van de spotprentkunst in Vlaanderen.
1162: SWERTS LAMBERT - Kleine Horlepijp.
34529: SWIFT JONATHAN ( ) - ABBÉ DESFONTAINES ( TRANSLATOR ) - Voyages de Gulliver, Traduits par M. l'Abbé Desfontaines. Nouvelle Édition . Tome Premier ( Tome Second) . (2 vols).
26754: SWIGHEM C. A. VAN DR - JHR G. PLOOS VAN AMSTEL - Zes unieke Wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572 1576.
21929: SWIMBERGHE GILBERT - BELGISCHES HAUS - (EXHIBITION CATALOGUE) - Swimberghe. Reliefs Gemälde Zeichnungen - Belgisches Haus - (Exhibition catalogue).
42105: SWIMBERGHE PIET - ANTHONY DEMEY - NORBERT POULAIN - MONIEK BUCQUOYE - PAUL THIERS - KAREL GAEREMYNCK - WILLY NEL E.A. - Art De Coene . Jaarboek 2.
42104: SWIMBERGHE PIET - ACHILLES DAELMAN - PHILIPPE BOXY - MICHEL OLYFF - EMMANUEL BOTTE - ANTHONY DEMEY E.A. - De Coene in Brugge, Kortijk en Antwerpen. Art De Coene . Jaarboek 3.
28418: SWINNERTON H. H. - Outlines of Palaeontology. Third edition.
22602: SWITZERLAND - (TRAVELLER'S GUIDE) - Schweizer Reiseführer.
44743: SWOPE JOHN - PETER CAROLYN - JOHN DOWER - A letter from Japan . The Photographs of John Swope.
45096: SWYNCOP CHARLES ( BRUSSELS 1895 - BRUSSELS 1970 ) - ETS - GRAVURE - ENGRAVING - Two women in an old town alley underneath a statue of the virgin Mary. Portrait format , plate size 298 x 228 mm, laid paper, size 340 x 485.
12609: SYBRANDS WILFRIED - JOS MUREZ (AUTHOR) - Wilfried Sybrands Tekenaar- Kunstschilder- Etser.
34807: SYDOW ECKART VON - Exotische kunst. Afrika und Ozeanien.
34784: SYKES PERCY - A History of Persia. Third edition with supplementary essays.
45574: SYKES CHARLES T. - GIOACCHINO ROSSINI - Overture to the celebrated opera of Il Tancredi composed by Signor G. Rossini. Arranged as a duet for two performeres on the Piano Forte , with an accompaniment (ad libitum) for Flute and Violincello by Charles T. Sykes.
44023: SYMINGTON J.A. - Bibliography of the works of all members of the Brontë Family and of Brontëana. The Shakespeare Head Brontë Bibliography.
43969: SYMONS H.D. - A March with variations for the piano forte, composed & dedicated to Miss M.A. Dunsterville, by H.D. Symons.
29991: SYMS F. PRINTSELLER - SALISBURY - Catalogue of the Medici Prints. (Graphic art sale catalogue.).
3121: SYNDICAT DES MAITRES IMPRIMEURS DE BRUXELLES (EDITOR) - - Bulletin Mensuel des Imprimeurs de Bruxelles.BULLETIN MENSUEL DES IMPRIMEURS DE BRUXELLES .
36779: SYNDICAT NATIONAL DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE ( ÉDITEUR ) - 16ième Foire Internationale du Livre Ancien. 20ème anniversiare. ( Catalogue - Paris ) .
37991: VAN SYNGHEL - L'Art musical simplifié au moyen d'une boussole qui indique toutes les combinaisons de l'Harmonie.
42811: SYTOVA ALLA ( EDITOR ) - The Lubok. Russian Folk Pictures. 17th to 19th Century.
16362: SZABO GEORGE - Exhibition catalogue, New York, Metropolitan Museum of Art. Masterpieces of Italian Drawing in the Robert Lehman Collection. 1983.
21930: SZAJNA JOZEF - GALERIA STUDIO - (EXHIBITION CATALOGUE) - Jozef Szajna.
39952: SZÁSZ , ANDRÉ ( SZACZ ) - De Euro. Politieke achtergronden van de wording van een munt.
35302: SZEMZÖ PIROSKA DEZSÉNYI - LÁSZLÓ MEZEY (ED.) - Armarium. Studia ex historia scripturae, librorum et ephemeridum. Studien aus der Geschichte der Schrift, der Bücher und er Periodica.
21931: SZENES ARPAD - GALERIE JEANNE BUCHER - PIERRE GEORGEL - Arpad Szenes. Préface de Pierre Georgel. (Exhibition catalogue).
27919: SZMYDKI RYSZARD - Retables anversois en Pologne. Contribution à l'étude des rapports artistiques entre les anciens Pay-Bas Méridionaux et la région de Gdansk au début du XVIe siècle.
23533: SZTETYLLO ZOFIA (AUTHOR) - KAZIMIERZ MICHALOWSKI - MARIA LUDWIKA BERNARD (EDITOR) - MIRMEKI III , Wykopaliska Odcinka Polskiego w.r. 1957.
38571: TABARRINI MARISA - Giuseppe Piermarini I desegni di Foligno. Il volto piermariniano della Scala.
41481: TABBAA YASSER - Constructions of Power and Piety in Medieval Aleppo.
39200: TACHEREAU J. - Revue Rétrospective ou Archives secrètes du dernier gouvernement. Recueil non Périodique. N° 1 - N°s 32-33 (Appendice). Série complète.
9763: TACHIBANA YASUKUNI (1715-1792) - Ehon Noyama-Gusa (Studies of Field- and Mountain Flowers). 4 vols (out of 5 published, missing vol.4).
24974: TACITE (TACITUS) - M. NISARD - Oeuvres complètes de Tacite, avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard...
46944: TACITUS CORNELIUS - JUSTUS LIPSIUS ( EDITOR ) - CHRISTOPHE PLANTIN - FRANCISCUS RAPHELENGIUS ( PUBLISHERS - PRINTERS ) - C. Cornelii Taciti Opera que extant. I. Lipsius quartum recensuit. Idemque Notas ad oram addidet, rerum indices.[1] . Bound with : Iusti Lipsi ad C. Cornelium Tacitum Curae Secundae. [2]. Two works in one contemporary binding.
13062: TACITUS CORNELIUS - PRIZEBINDING - (Opera) Cornelius Tacitus ab ILipsio IFGronovio NHeinsio IAErnestio FAWolfio emendatus et illustratus. Ab Immanuele Bekkero ad codices antiquissimos recognitus. Tomus Prior (-Tomus Alter)
13369: TACK DANIEL - Mont Cassel, historique, archéologique pittoresque.
32781: TACKE ANDREAS ( EDITOR ) - Der Mahler Ordnung und Gebräuch in Nürnberg. Di Nürnberger Maler(zunft)bücher ergänzt durch weitere Quellen, Genealogien und Viten des 16. , 17. und 18. Jahrhunderts.
33738: TACKERAY W.M. - EDOUARD SCHEFFTER ( TRANSLATOR ) - Histoire de Pendennis. Roman Anglais traduit avec l'autorisation de l'auteur. Tome Premier (- Tome troisième). Complete in three volumes.
14190: TAELEN FÉLIX VANDER - Les Pays-Bas dans les Temps Anciens. La Belgique - L'Inquisition.
13833: TAELEN FÉLIX VANDER - Les Pays-Bas dans les Temps anciens. La Belgique - L'Inquisition.
32827: TAEUBER - ARP SOPHIE - MARGIT STABER ( AUTHOR ) - Sophie Taeber-Arp.
22134: TAEYE DE - HERREGODTS - JOLY - LAHAUT - POINT - SOUPLY - VINCHE - de taeye herregodts joly lahaut point souply vinche. (Exhibition catalogue, 5 booklets in 1 wrapper). Mons, Musée des Beaux-Arts.
9203: TAEYE LOUIS DE ( EDITOR ) - E. VAN DER HAEGHEN - N. BREITHOF (COLLABORATORS - AUTHORS ) - Traité Général de l'Enseignement des Arts du Dessin publié avec le concours de plusieurs artistes et de professuers sous la direction de Louis de Taeye.
30796: TAFELRONDE - FANTASMAGIE - PAUL DE VREE (EDITOR) - TAFELRONDE (De). Algemeen cultureel maandblad - Fantasmagie.
40295: TAFURI MANFREDO - Interpreting the Renaissance; Princes, Cities, Architects.
457: TAFURI M. & DAL CO F. - Modern Architecture (from the series. History of World Architecture ,General Editor P.L.Nervi).
40171: TAGORE RABINDRANATH - W.B. YEATS ( INTRODUCTION ) - Gitanjali (Song Offerings). A collection of prose translations made by the author from the original Bengali. With an introduction by W.B. Yeats.
40934: TAHAN ILANA - Hebrew Manuscripts. The Power of Script and Image.
46047: TAHON VICTOR - Le Prieuré de Val-Duchesse.
45466: TAIÉE A. - ORIGINAL ETCHING - PARIS EN TRAIN... LA RUE ROYALE LE 24 MAI 1871 - Paris en train... La Rue Royale le 24 Mai 1871 . Original etching by A. Taiée.
33584: TAILLEMITE ETIENNE - Dictionnaire des Marins Français. Nouvelle édition revue et augmentée.
46041: TAILLIAR EUGÈNE - Recueil d'Actes des XIIe et XIIIe siècles en Langue Romane Wallone du Nord de la France, publié avec une introduction et des notes par M. Tailliar.
26659: TAINE H. - Essai sur Tite Live. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Deuxième édition.
42666: TAJIRI, SHINKICHI - Autobiographical notations. Words and images. Autobiografische aantekeningen. Woorden en beelden. Autobiography Words and Images Paintings Sculptures Printed Matter Photography Paperworks Computergraphics .
40044: TAKEDA, IZUMO ( ) - FREDRICK V. DICKENS ( TRANSLATOR ) - Chiushingura or, The Loyal League. A Japanese Romance... with notes and an appendix containing a metrical version of the Ballad of Takasago, and a Specimen of the Original Text in the Japanese Character. New edition. (1880).
20622: TAKEOKA YUJI - - Yuji Takeoka. Standing Sculpture. Galerij S65, (Exhibition catalogue).
27675: TAKEUCHI MELINDA - TAIGA'S True Views. The Language of Landscape Painting in Eighteenth-Century Japan.
3120: TAKIE SUGIYAMA LEBRA - Above the Clouds. Status Culture of the Modern Japanese Nobility.
36706: TAL-COAT - STOULLIG CLAIRE (TEXT) - Tal-Coat devant l'image.
30465: TALBOT BURY T. - Remains of Ecclesiastical Woodwork.
33577: TAMARI OLIVE - LUC ESTANG ( AUTEUR ) - Olive Tamari .
26444: TAMAYO RUFINO - EMILY GENAUER (AUTHOR) - Rufino Tamayo.
21932: TAMAYO RUFINO - - Rufino Tamayo. Oil Paintings 1972 1973. Perl Galleries - (Exhibition catalogue).
32585: TAMINE LAURENT - ( TAMINNE ) - DR. LE BON- PIGEOLET - Laurent Tamine. Sa vie et ses oeuvres .
6562: TAMPA (FLORIDA) 1980 EXHIBITION CATALOGUE - FLEMISH EXPRESSIONISM.
40349: TAMSE DR. C.A. ( EDITOR ): - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
45050: TANAKA RYOZO ( EDITOR ) - The '' Sino-Japanese Disturbances '' Souvenir Album. Shangai. 1932.
32623: TANDEL CH. - Idées sur l'instruction publique.
20177: TANGES HUYGEBAERDT F.J. - F.J. VAN HEERSWYNGHELS - Koninklijken Muntboek of Tafels van Reductie...(bound with) Tafels van vergelyking der nieuwe Nederlandsche Maten en Gewigten met de Oude Maten en Gewigten der Provincie West-Vlaenderen en omgekeerd (door F.J. van Heerswynghels).
28713: TANGHE KANNUNIK G.F. - Parochieboek van Alveringhem Beveren Boitshoucke en 's Heer-Willemscapelle Haringhe Reningelst Rousbruge Voormezeele Ghyverinchove Hoogstade Sint-Jacobskapelle Wytschaete.
28721: TANGHE KANNUNIK G.F. - Parochieboeken Deel I. (Bevat) Bibliografie, indices, Noodpatronen of aanwijs van Heiligen (160 pp) ; Panorama des Bekende Kerkdienaers van Onze Lieve Vrouw te Brugge. (251 pp) ; Handboeksken der Broederschap der H. Apollonia...te Ieper (32 pp) ; Handboeksken (idem)..H. Barbara (39 pp).
37164: TANGHE G.F. KANONIK - TIEGEM -ANZEGEM - Parochieboek van Tieghem, of Leven van den H. Arnoldus, gevolgd door eenige byzonderheden betrekkelijk de bovengenoemde gemeente opgesteld door G.F. Tanghe kanonik.
27602: TANGUY YVES - GALERIE MALINGUE - Yves Tanguy. (Exhibition catalogue). Malingue.
23664: TANGUY YVES - KARIN VON MAUER - S.DAVIDSON - K.KLAPHECK - G.O.FORD - A.SCHALHORN - B.WOLF - Yves Tanguy und der Surrealismus (Exhibition catalogue).
24334: TANIS JAMES - DANIEL HORST - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War.
14729: TANNAHILL SALLIE - P's and Q's. A book on the art of letter arrangement.
24300: TANQUEREY AD. - J. B. BORD - Brevior Synopsis Theologiae Dogmaticae, auctore Ad. Tanquerey, cooperante J. B. Bord. Editio septima.
27777: TAPIÉ MICHEL - Pour un haut devenir du comportement artistique.
43558: TAPIÉ MICHEL - [ ] UNGER - Unger. Texte et aphorismes de Michel Tapié.
3753: TAPISSERIE (LA) - ANDRÉ LEJARD ( EDITOR) - Dans la série. La Tradition Française, collection dirigée par André Lejard.
41180: TARDIA LINO - FRANCESCO CIAFFI - ANDREA ROMOLI BARBERINI - Lino Tardia . La scatola dei miti.
35645: TARDIEU AMBROISE - La Colonne de la Grande Armée d'Austerlitz ou de la Victoire, Monument Triomphal élevé à la gloire de la Grande Armée par Napoléon, 40 planches représentant la vue générale, les médailles, piédestaux, bas-reliefs et statue dont se compose ce monument.
42600: TARDIEU AMBROISE - La Colonne de la Grande Armée d'Austerlitz ou de la Victoire, Monument Triomphal érigé en bronze, sur la Place Vendôme de Paris. Decription accompagnée de 36 planches représentant la vue générale, les médailles, piédestaux, bas-reliefs et statue dont se compose ce monument.
39354: TARG WILLIAM ( EDITOR ) - Bibliophile in the Nursery. A Bookman's treasury of collector's lore on old and rare children's books.
3796: TARLIER H. (EDITOR) - BINDING - Huit codes en miniature. Les Huit codes en vigueur en Belgique. Code Politique, Code Civil, Code de Procédure Civil, Code de Commerce, Code d'Instruction Criminelle, Code Pénal, Code des Eaux et Fôrets, Code Rural.
4531: TARTÉ CADET , J. - DONCKER - J.BEYENS - BARTHELEMY - DEFRENNE - P.J.STEVENS - BEYENS AINÉ (AVOCATS) - FERDINAND VAN DER STRAETEN - Mémoire à Consulter. (sur le livre De L'Etat actuel du Royaume des Pays-Bas et des moyens de l'améliorer. Signé par Tarté cadet , J. - Doncker - J.Beyens - Barthelemy - Defrenne - P.J.Stevens - Beyens Ainé (avocats).
26185: TARTE J. - Brève réponse au C.en Neukome. La Calomnie, Docteur, la Calomnie.
35042: TAS FILIP - HILDE SERNEELS (RED.) - Filip Tas, fotograaf. Kunstenaars in Antwerpen 1960-1970.
29717: TAS FILIP (PHOTOGRAPHER) - Filip Tas.
24354: TAS PHILIPPE - ANTWERPEN 1993 - Filip Tas. Fotograaf. Kunstenaars in Antwerpen 1960 70. (Exhibition catalogue).
42572: TASELAAR ELINA - JACOB BENDIEN [ ] - Jacob Bendien 1890 1933. (Exhibition catalogue). Fries Museum Leeuwarden en Centraal Museum Utrecht.
36922: TASSET ÉMILE - Catalogue de l'exposition de gravures des anciens maîtres liégeois organisée en 1869 par l'Union des artistes au Musée communal de Liège... (auction catalogue).
26912: TASSIER SUZANNE - - Les Démocrates belge de 1789. Etude sur le Vonckisme et la Révolution Brabançonne.
24491: TASSIER SUZANNE - Les démocrates belges de 1789, étude sur le Vonckisme et la Révolution brabançonne.
14198: TASSIER SUZANNE - Histoire de la Belgique sous l'Occupation Française en 1792-1793.
12168: TASSIER SUZANNE - Les Démocrates belge de 1789. Etude sur le Vonckisme et la Révolution Brabançonne.
43293: TASSO TORQUATO - BODONI IMPRINT - Aminta Favola Boschereccia di Torquato Tasso ora per la prima volta alla sua vera lezione ridotta.
16767: TASSO TORQUATO (1544 - 1595) - GUIDO CASONI - La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso Con la Vita di lui e con gli Argomenti dell' opera del Cav. Guido Casoni.
1211: TASSO TORQUATO - P.M. BAOUR-LORMIAN (TRANSLATOR) - La Jérusalem délivrée. Traduite en vers français par PL.M. Baour-Lormian de l'Académie Française, troisième édition. 3 vols.
40003: TASSON J. - WIEN - WELTAUSSTELLUNG 1873 - Exposition Universelle de Vienne 1873. Documents & Rapports des Jurys & Délégués Belges. VIIIe Groupe, BOIS OUVRÉS.
34356: TASSY GARCIN DE - Rudiments de la langue hindoui.
6693: TATE ALLEN AND RAY SMITH C. - Interior Design in the 20th Century.
39682: TATIN VICTOR - Eléments d'Aviation. Les expériences d'aviation de Wilbur et d'Orville Wright. Description de l'Aéroplane Wright. Publication de l' Aérophile. Revue technique de la locomotion aérienne.
949: TATSUI MATSUNOSUKE - Japanese Gardens.
16262: TAUDIN CHABOT IR. J.J.M. - Chabot. Een Hugenotenfamilie uit La Rochelle en vele naamgenoten.
29239: TAULÉ ANTONI - GALERIE DU CENTRE PARIS - NEW-YORK - Antoni Taulé. (Exhibition catalogue) Galerie du Centre Paris.
14831: TAULELLE FRÉDÉRIQUE - FAVRE DE THIERRENS JACQUES (1895-1973) - Jacques Favre de Thierrens (1895-1973) Catalogue raisonné.
38951: TAULER JEAN ( 1300 ? - 1361) - ANTOINE ESTIENNE ( TRANSLATOR ) - Les Institutions divines et salutaires enseignemens du R.P.F. Jean Thaulere...où il est enseigné comme on peut facilement parvenir à la parfaicte union de l'amour de Dieu par le moyen des sainctes vertus et bons exercices spirituels. Avec la vie et epistres dudict autheur...le tout nouvellement traduict de latin en françois par les Pères minimes de l'oratoire Nostre-Dame de Vie-saine.
29570: TAVENRAAT JOHANNES (PAINTER) - J.M. DE GROOT - TH. VAN VELZEN - GUIDO DE WERD (AUTHORS) - Johannes Tavenraat 1809 1881. (Exhibition catalogue) Museum Hans Koekkoek Kleve and Dordrechts Museum Dordrecht and Pulchri StudioThe Haque.
19239: TAVERNIER R., J.AMERYCKX, F.SNACKEN, D.FARASYN - Kust duinen polders.
11312: TAVERNIER ALBERT DE - Catalogue de livres en vente aux prix marqués à la librairie. N°s 110, 117, 118, 119, 120, 122, (Antwerp antiquarian bookdealer's catalogues).
28899: TAVERNOR ROBERT - On Alberti and the art of building.
32063: TAVIANI PAOLO EMILIO - Christopher Columbus. The Grand Design.
15058: TAVOLE DI RAGGUAGLIO - Tavole di Ragguaglio degli antichi pesi e mesuri degli Stati de S.M. in Terraferma coi pesi e misure del sistema metrico decimale.

Next 1000 books from Antiquariaat W. de Goeij

12/15