Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21284: SIMON JULES - Le Devoir. Deuxième édition.
20945: SIMON A. - Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867). Vol I. L'Eglise et l' Etat. Vol II. L'Eglise dans l'Etat.
13925: SIMON OLIVER - Introduction to Typography.
21358: SIMONDE DE SISMONDI M. - Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute.
15523: SIMONIN & DELAGARDETTE - Traité Elémentaire de la Coupe des Pierres ou Art du Trait par Mr. Simonin, Professeur de Mathématiques. Mis au Jour par Mr. Delagardette Architecte Pensionaire de la Rép.
31849: SIMONIS FRANCISCUS S.T.L. - ( AEGIDIUS ESTRIX S.J. ) - Status, origo, et scopus reformationis hoc tempore attentatae in Belgio circa administrationem, et usum sacramenti poenitentiae juncta piorum supplicatione ad Clementem X. pontificem maximum.
49386: SIMONIS & BUUNK KUNSTHANDEL EPE - [ ] ANDREAS SCHELFHOUT - Andreas Schelfhout. Onsterfelijk schoon. De landschappen van Andreas Schelfhout ( 1787 - 1870) en zijn leerlingen.
49387: SIMONIS & BUUNK KUNSTHANDEL EPE - [ ] KOEKKOEK - De familie Koekkoek 2003. Vier generaties schildertalent.
38127: SIMONS LUDO ( EDITOR ) - SIMON VAN VENLO ( AUTHOR ) - MATHIAS VAN DER GOES ( PRINTER ) - Boexken van der Officien ofte dienst der Missen . 2 vols ( facsimile ; commentary).
5321: SIMONS LUDO ( INTRODUCTION AND TEXT ) - ASSCHE HILDE VAN - RICHARD BAEYENS - ELLY COCKX-INDESTEGE (COMPILERS) - Vlaamse Bibliofiele Uitgaven 1830 - 1980, Nederlandse Letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus . Brussel, Kredietbank Grote Markt. 1980 September 22.
37703: SIMONS L. - Volkswezen en Volkskracht. Vier herdrukte opstellen.
48303: SIMONS LUDO - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Volume I. de negentiende eeuw. Volume II de twintigste eeuw. ( 2 volumes ).
32180: SIMONS JOZEF - LUDO SIMONS ( SAMENSTELLER ) - Verzamelde Werken. Deel I . Een sant in zijn land. Mastetoppen . De Laatste Fles . Harslucht. Deel II . Eer Vlaanderen vergaat. Bonte Garve. Deel III . Bonofacius Suikerbuik. Dientje Goris. Willy Branders. Victor Ceuleman. ( volledig in drie volumes).
6980: SIMONS LUDO ( INTRODUCTION AND TEXT ) - ASSCHE HILDE VAN - RICHARD BAEYENS - ELLY COCKX-INDESTEGE (COMPILERS) - Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830 - 1980. Exhibition catalogue. Brussels, Kredietbank Grote Markt. 1980 September 22. Nederlandse Letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus.
46871: SIMONS LUDO ( INTRODUCTION AND TEXT ) - ASSCHE HILDE VAN - RICHARD BAEYENS - ELLY COCKX-INDESTEGE (COMPILERS) - Vlaamse Bibliofiele Uitgaven 1830 - 1980, Nederlandse Letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus . Brussel, Kredietbank Grote Markt. 1980 September 22.
18227: SIMONS FRANÇOIS - Stijlkritische studie betreffende de Antwerpse poortjes in de 17e eeuw. Studie tot het behalen van het Graduaat in de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde. Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen.
48183: SIMONS WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken. Boeken en mensen.
42614: SIMONS LUDO ( INTRODUCTION AND TEXT ) - ASSCHE HILDE VAN - RICHARD BAEYENS - ELLY COCKX-INDESTEGE (COMPILERS) - Vlaamse Bibliofiele Uitgaven 1830 - 1980, Nederlandse Letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus . Brussel, Kredietbank Grote Markt. 1980 September 22.
48595: SIMONS LUDO - Het boek in vlaanderen sinds 1800. Een cultuur-geschiedenis.
50431: SIMONS LUDO - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Volume I. de negentiende eeuw. Volume II de twintigste eeuw. ( 2 volumes ).
39547: SIMONS JOZEF - In Italië.
40916: SIMONS M. - Quelques réflexions sur le problème de Malfatti.
52571: SIMS & REED (BOOKSELLERS) - Collection of 14 different bookdealer's catalogues : on art;art documentenation etc.
10405: SIMSON OTTO VON - Die Gotische Kathedrale. Beiträge zu Ihrer Entstehung und Bedeutung.
47396: SINGANT V.Z.W. - GUY LAUWERS ( PRESIDENT ) - BART DE BAERE - PAUL HUVENNE - DIETER ROELSTRAETE - HERWIG TODTS ( CURATORS ) - EUGENE TAN ( EDITOR ) - A Story of the Image. Old & New Masters from Antwerp - (and) Same title in Chinese.
35048: SINGER W. H. - CAMILLE MAUCLAIR (TEXT) - Le peintre américain William Henry Singer Jr N.A.
35047: SINGER W. H. - CAMILLE MAUCLAIR (TEXT) - The painter W. H. Singer Jr.
33854: SINGER CHARLES - DEREK SPENCE (PREFACE) - The earliest chemical industry. An essay in the historical relations of economics & technology illustrated from the Alum Trade.
47846: SINGER MUSEUM LAREN ( NH) - DRS. R.E.M. VAN DEN BRINK ( PREFACE ) - DRS. EMKE RAASSEN-KRUIMEL A.O. - Vijf en twintig jaar Singer. Onststaan van de Stichting Singer Memorial Foundation en de Stichting vrienden van het Singermuseum.
15395: SINGER W.H. JR. - R. DE VRIES (AUTHOR) - Singer de mens en de kunstenaar.
29722: SINT-NIKLAAS 1970 - Katalogus van het Artistiek Farmaceutisch Testimonium "int soete lant van Waes" ... twintigjarig bestaan... Kring Geschiedenis Farmacie Benelux (Exhibition catalogue).
47415: SINT-LUKAS GENT - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent. 1936 -1937.
26354: SINT-JOZEF EN SINT-LUKAS GILDE GENT (EDITOR) - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent. 1933 - 1934.
26355: SINT-JOZEF EN SINT-LUKAS GILDE GENT (EDITOR) - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent. 1934 - 1935.
28573: SINT-MICHIELSKERK KORTIJK - Plechtige Octaaf ter eere van Onse Lieve Vrouw van Groeninghe en tot Eerboet der Goddeloosheden van 1798, wanneer deze Kerk door de sans-culotten geplunderd wierd....
38114: SINT VIKTORSKRING - TURNHOUT - Sint Viktorskring Zilveren Jubileum. Aandenken.
40176: SINT-MICHIELSKOLLEGE - BRASSCHAAT ( UITGEVER ) - Onder gulden vleugels. Sint-Michielskollege Brasschaat 1931 - 1981.
43077: SINT-ROMBOUTCOLLEGE MECHELEN ( UITGEVER ) - Gedenkboek. Eeuwfeest Sint-Romboutscollege Mechelen 1863 - 1963.
35363: SINT-NIKLAAS - ELVERSELE - BELSELE -TIELRODE - STAFKAART - DÉPÔT DE LA GUERRE À BRUXELLES - 1878 - SINT-NIKLAAS - ELVERSELE - BELSELE -TIELRODE - Stafkaart - Feuille VIII - Planchette N° 1 .
9660: SINT-MAARTENSKERK VAN KORTRIJK - Sint Maartenskerk van Kortrijk. (Speciaal nummer van ''De Leiegouw''). Jaargang XXX, aflevering 1-2 (april 1988).
29152: SINT NIKLAAS 1984 - JAN BRAL (EDITOR) - Mongocultuur. De Mongo. bewoners van het evenaarswoud in Zaïre. (Exhibition catalogue).
4930: SINT-JOZEF EN SINT-LUKAS GILDE GENT (EDITOR) - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent. 1924 - 1927. Verslag der Prijsuitdeling.
18018: SINT-LUKAS GENT - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent. 1936 -1937.
18019: SINT-LUKAS GENT - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent. 1934 -1935.
17535: SINT-NIKLAAS 1985 - (Exhibition catalogue). Van muntslag tot muntschat. Twintig eeuwen geldgeschiedenis in het Land van Waas.
42800: SINT-IGNATIUS -HANDELSHOGESCHOOL - ANTWERPEN ( EDITOR ) - Gedenkboek van de Eeuwfeestviering. Antwerpen 1852 - 1952.
42801: SINT-JAN BERCHMANS-COLLEGE - ANTWERPEN ( EDITOR ) - Jubelfeesten onder de hooge bescherming van Zijne Eminentie Kardinaal van Roey. ( bij het 50-jarig bestaan van het instituut ) .
15749: SINT-LUKAS GENT - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent.
48470: SINT-MICHIELSKOLLEGE - BRASSCHAAT ( UITGEVER ) - Onder gulden vleugels. Sint-Michielskollege Brasschaat 1931 - 1981.
48134: SINT-PIETERS & PAULUSABDIJ DENDERMONDE ( UITGEVER ) - Nederlandstalige Monasteria in de Benelux; Benedictus Pater Europae 480 - 1980 .
16247: SINT-TRUIDEN 1963 - Tentoonstellingscatalogus. Sint-Truiden, Seminarie, De Sint-Truidense kloosters tot aan hun opheffing op het einde der 18e eeuw.
16252: SINT-TRUIDEN 1970 - Tentoonstellingscatalogus. Sint-Trudo's erf. Religieuze kunst uit het kerkelijk gebied van de abdij Sint-Truiden.
17792: SINT NIKLAAS - Catalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 2 Vols. (Sint Niklaas).
13089: SINT FRANCISCUS KLOOSTERORDE - Den Reghel der Derder Orden van S.Franciscus, geseyt der Penitentie voor Mannen, ende Vrouwen, doende de dry Beloften, ende in Vergaederinge levende...
49023: N/A - SINT-LENAARTS - St. Lenaarts 1940 - 1945.
50623: SINT-JOZEF EN SINT-LUKAS GILDE GENT (EDITOR) - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent. 1933 - 1934.
14969: SINT-TRUIDEN 1989 - Exhibition Catalogue. Sint-Truiden, Begijnhofkerk, Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, 10 Augustus 1989. In Beeld Geprezen.
14091: SINT-RUMOLDUS JUBILÉ - MECHELEN - Prael-Treyn verrykt door Ry-benden, Prael-Wagens Zinne-Beelden en andere Oppronkingen toegeschikt aen het Duyzend-Jaerig Jubilé van den Heldmoedigen Martelaer, Bisschop..van Mechelen, den Heyligen Rumoldus...
13970: SINT MICHIEL & PIETER (KERK) ANTWERPEN - C. DE CLERCQ A.O. - Gedenkboek S.S. Michiel & Pieter Antwerpen 1884-1934.Twee Dagboeken van Corenlius Franciscus Nelis, Laatste Bisschop
13012: SINT LUKASGILDE ANTWERPEN - DANIEL LEFEVER ( ) - Eenige Aenmerkingen nopens de St-Lukas-Gilde of de Polichinellen van het Hoogerbestuer door D.el L. F... een ex-Gilde-Broer.
13011: SINT LUKASGILDE ANTWERPEN, J.L.D.SLEECKX () - De Gilde van St-Lukas en Tael en Kunst. Open Brief aen de Maetschappyen, deelgenooten van de feesten op 21 en 22 Augusty 1854 te Antwerpen
13010: SINT LUTGART, SINT LUTGARDIS - Tentoonstellingscatalogus. Brugge, Monasterium O.S.S.R., 17 augustus 1975. Sint Lutgart Patrones van Vlaanderen.
10562: SINT-TRUIDEN, BEGIJNHOFKERK - Tentoonstellingscatalogus, Provinciaal Museum voor religieuze kunst, 1988, 16 Juli - IN HET PARADIJS - Devotieprenten van de 15e tot de 20e eeuw.
26353: SINT-JOZEF EN SINT-LUKAS GILDE GENT (EDITOR) - Jaarboek der Gilde van St.Lukas en St.Jozef te Gent. 1928 - 1932.
20537: SINTENIS RENÉE - ADOLF JANNASCH - Renée Sintenis. Achtundvierzig Bilder mit einem Text von Adolf Jannasch.
1268: SIPES WILLIAM - The Pennsylvania Railroad. Its Origin, Construction and Connections, Historical and Descriptive.
44646: SIRAA H.T. - Een miljoen nieuwe woningen. De Rol van de Rijksoverheid bij wereropbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke oderning ( 1940 - 1963 ) .
35442: SIRARPIE DER NERCESSIAN - - Armenian Manuscripts in the Walters Art Gallery.
3149: SIRAUT MICHEL (EDITOR) - Comité littéraire Jeune Belgique.Brussel, 1978, stencilled.
48768: SIRE PETRUS - Hanswyck ende het wonderdadigh beeldt van de Alder-Heylighste Maget ende Moeder Godts Maria, eertydts buyten, nu binne Mechelen voorgestelt.
37533: SIRE PETRUS - Hanswyck ende het wonderdadigh beeldt van de Alder-Heylighste Maget ende Moeder Godts Maria, eertydts buyten, nu binne Mechelen voorgestelt.
37774: SIREN OSVALD - Léonard de Vinci . l'Artiste et l'Homme. Édition entièrement refondue et mise à jour. Traduction française de Jean Buhot. 1 Vol. de Texte , 2 Vols. de Planches ( 3 vols).
31932: SIRÉN OSWALD - Toskanische Maler im XIII. Jahrhundert.
9250: SIRET ADOLPHE - Notes d'un Amateur sur quelques Tableaux du Musée de Peinture de Bruwelles, pour servir à la rédaction d'un livret.
39300: SIRET ADOLF - Het Land van Waas.
39557: SIRET ADOLF- - Het Land van Waas.
38802: SIRMOND JACQUES ( RIOM 1559 - PARIS 1651) - FLODOARDUS REMENSIS ( CA. 894 - 966 ) - Flodoardi Presbyteri ecclesiae Remensis cononici historiarum eiusdem Ecclesiae Libri IV. Nunc primum Latine, ac multo quam Gallica versio exhibebat auctiores...Cura & studio Iacobi Sirmondi S.J.
34538: SITTE CAMILLO - GEORGE R. AND CHRISTINAE CRASEMANN COLLNIS (EDS.) - Camillo Sitte. The Birth of Modern City Planning. With a translation of the 1889 Austrian edition of his 'City Planning according to Artistic Principles'.
39171: SITTER ANDREAS PAUL ( CA. 1750 - 1817) - Six Duos concertants pour deux violons dedies A Monsieur Le Baron De Bagge. Chambellan de S.M. le Roy de Prusse composés par Sitter. Oeuvre 1er. Prix 7.4s.
46792: SIVREY CHARLES DE - HENRY KISTEMAECKERS ( ÉDITEUR ) - PAUL BELLON ( PROVENANCE ) - Le Prêtre. Monocoquelogue dit par Coquelin Cadet.
21623: SIXTE-QUENIN ; COMPERE-MOREL - JEAN-LORRIS (EDITORS) - Comment Nous sommes socialistes. Encyclopédie Socialiste Syndicale et Coopérative de l'Internationale Ouvrière. Toute la Pensée Socialiste.
17058: SIZERANNE ROBERT DE LA - Les Questions esthétiques contemporains.
23392: SKELTON R.A. - MARSTON, T.E. - PAINTER G.D. - THE VINLAND MAP AND THE TARTAR RELATION.
17047: SKIRA ALBERT - Anthologie du Livre Illustré par les Peintres et Sculpteurs de l'Ecole de Paris. Avant-propos de Claude Roger-Marx, ''Comment j'ai fait mes livres'' par Henri Matisse.''
52149: SKIRA ALBERT - Vingt Ans d'Activité.
40078: SKOPNIK GÜNTHER - Das Strassburger Schultheater. Sein Spielplan und Seine Bühne.
52602: SLACHMUYLDERS THEO - WILLEM MEULDERMANS - Landelijk Hombeek.
5968: SLADEN DOUGLAS - EGYPT AND THE ENGLISH, showing British public opinion in Egypt upon the Egyptian Question. with chapters on the success of the Sudan and the delights of travel in Egypt and the Sudan.
44725: SLAGER KEES - De Ramp. Een reconstructie. 200 Ooggetuigen over de Watersnood van 1953....
47147: SLANGEN NOËL - FRANK WILLEMSE - Slangen in de coulissen. 25 Jaar politiek & communicatie.
9416: SLATTER EUGENE - LONDON, SLATTER GALLERY - (Exhibition Catalogue). E.Slatter, Old Bond Street, 1957 March 30. 1957 Exhibition of Dutch and Flemish Masters.
36479: SLAWSON DAVID A. - Secret Teachings in the Art of Japanese Gardens. Design principles, aesthetic values.
23474: SLEBOS J.C. ARCHITECT - Grondslagen voor aesthetiek en stijl. Architectuur beeldende kunst kunstnijverheid.Fundamentals of aesthetics and style. Archtecture the plastic arts arts and crafts.
51131: SLECHTEN GERVASIUS - [ ] AVERBODE ABDIJ - Necrologium Monasterii S.; Mariae Sanctique Joannis Baptistae in Averbode Ordinis Praemonstratensis.
3407: SLEECKX ALBERT ( REDACTIE - EDITOR ) - DE TOEKOMST - TOEKOMST De - Tijdschrift voor opvoeding en onderwijs onder redactie van Albert Sleeckx.
48573: SLEGERS CEES - [ ] ANTOON COOLEN - Antoon Coolen. 1897 - 1961. Biografie van een schrijver.
36057: DE SLEGTE BOEKHANDEL AMSTERDAM - ELZEVIER - Elzevier Press at Boekhandel De Slegte Amsterdam. (Bookdealer's catalogue).
26103: SLEGTE J. DE - Bibliofiel Werk Kunst en Literatuur. Een catalogus. (Antiquarian book catalogue).
38606: SLEIDANUS JOHANNES ( 1506 ? - 1556 ) - De Quator Summis Imperiis Libri Tres . Postrema editione hac accurate recogniti.
37790: SLEIDANUS JOHANNES ( 1506 ? - 1556 ) - Trois livres des Quatre empires souverains , assavoir de Babylone , de Perse , de Grèce et de Rome , nouvellement mis en lumière par feu Jean Sleidan , peu de temps avant son trépas.
28380: SLEUMER BERNHARD HANS GEORG - Devonian stromatoporoids of the Cantabrian mountains (Spain).
46937: SLEVOGT MAX - H. EULENBERG ( TRANSLATOR ) - Arabische Liebeslieder .
36756: SLINGENEYER ERNEST - LUCIEN SOLVAY ( TEXT ) - Notice Biographique (sur) Ernest Slingeneyer ( peintre 1820-1894) , membre de l'Académie Royale de Belgique.
45298: SLITS FRANS - Laurentius Torrentinus. Drukker van Cosimo hertog van Florence . ca. 1500 - 1563.
33135: SLOAN KIM - A Noble Art. Amateur Artists and drawing masters c. 1600 - 1800.
1074: SLOAN SAMUEL - The Model Architect. A series of original designs for cottages, villas, suburban residences, etc. accompanied by explanations, specifications, estimates and elaborate details...ONLY VOLUME ONE (of two)
38705: SLOCK LODEWIJK - Bij de Ketels. Drama in één bedrijf. (uitgave in de reeks) Tooneelbibliotheek Nr. 73.
47786: SLOOS LOUIS - Gewapend met Kennis. 500 Jaar militaire boekcultuur in Nederland.
52115: SLOOTMAEKERS MARTIN - Genealogie Slootmaekers 1381 - 1485 - 1618 - 1981.
48786: SLOOTMANS , CORN.J.F. - [ ] HOTEL CAFÉ RESTAURANT DE DRAAK - BERGEN OP ZOOM - De Draak. Geschiedenis van het huis. Plechtige Stedelijke Ontvangsten. Dranken en gebruiken in Middeleeuwse Taveernen.
45099: SLOOTMANS , KORNEEL - Kooplui uit de Maasstreek op de Bergse Jaarmarkten.
41421: SLOOTMANS , KORNEEL - Bergen op Zoom. Een stad als een huis.
18471: SLOSSE A. & WAXWEILER E. - Premier (I) Enquete sur l'alimentation de 1065 ouvriers belges. (Recherches sur le travail humain dans l'industrie). Fascicule 9 Notes et Mémoires.
39623: SLUIJTER ERIC JAN - De '' Heydensche Fabulen'' in de Noordnederlandse schilderkunst circa 1590 - 1670.
51664: SLUIJTERS, JOHAN VAN - Stamboom - van Sluijters - van Sluyters - van Sluiters .
46391: SLUTER CLAUS - HENRI DAVID (AUTHOR) - Claus Sluter.
5370: SLUTER CLAUS - HENRI DAVID (AUTHOR) - Claus Sluter.
3590: SLUYTER G. - De moderne grafiek in Nederland en Vlaanderen. Inleiding E.Wichman.
447: SLUYTERMAN K. - Intérieurs anciens en Belgique.
17846: SLUYTERMAN K. - Intérieurs anciens en Belgique.
11656: SLUYTERMAN K. - Intérieurs anciens en Belgique.
35535: SLUYTS CHARLES - Notes d'être.
17277: SMAELE DE HUGO - De Bladen voor de Grafiek (Negende Jaargang N°4) 1976.
20518: SMAL FERNAND LE PROTE - Typographie moderne. 71 Etudes sur la Réalisation des Imprimés. Préface de M. Paul Lacoste.
28709: SMAN GERT JAN VAN DER - De eeuw van Titiaan. Venetiaanse prenten uit de Renaissance. (Exhibition catalogue). Groeningemuseum Brugge en Bonnefantenmuseum Maastricht.
6424: SMART C.M. JR. - Muscular Churches. Ecclesiastical Architecture of the High Victorian Period.
45179: DE SMEDT RAPHAËL ( EDITOR ) - OTTO DE HABSBOURG ( PREFACE ) - Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au XVe siècle.
9930: SMEDT JAN DE - MARGUERITE CASTEELS (AUTHOR) - Camilla van Peteghem of de bezielster van Jan de Smedt.
37648: SMEDT JAN DE - RAPHAEL DE SMEDT ( AUTHOR) - Jan de Smedt. Schilderijen en Beeldhouwwerken. Catalogue Raisonné.
35303: SMEDT MARCEL DE - De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872).
33216: SMEDT JAN DE - RAPHAEL DE SMEDT (AUTHOR) - Jan de Smedt. Peintures à l'huile & sculptures. Catalogue raisonné.
3642: SMEDT JAN DE - RAPHAEL DE SMEDT - Cimelia Jan de Smedt van Mechelen.
2487: SMEDT JAN DE - RAPHAEL DE SMEDT ( AUTHOR) - Cimelia Jan de Smedt van Mechelen.
22442: SMEDT P. CAROLO DE S.J. - Dissertationes Selectae in Primam Aetatem Historiae Ecclesiasticae.
45958: SMEDT OSCAR DE - De Engelse natie te Antwerpen in de 16e eeuw (1496-1582). 2 vols.
1918: SMEDT JAN DE (1905 - 1954) - RAPHAËL DE SMEDT ( AUTHOR) - Jan De Smedt na een kwarteeuw. (Proceedings of a symposium at Mechelen, 10 March 1979).
10432: SMEDT JAN DE (1905 - 1954) - Hommage à Jan de Smedt 1905 - 1954. Exhibition catalogue. Liège, Galerie de la Province, 1980 April 2.
10528: SMEDT JAN DE - RAOUL MARIA DE PUYDT (AUTHOR) - Het religieuze motief bij Jan de Smedt.
47596: SMEETS RICHARD - GALERIE MODERNE - SILKEBORG - DANMARK - Richard Smeets. Oil on canvas 28.8 - 25-9-93. ( exhibition catalogue ) .
13778: SMEKENS F. - Verzamelde Geschriften Frans Smekens.
46355: DE SMET FRÉDÉRIC - [ ] VALENTIN VAERWYCK - Valentin Vaerwyck . (monograph).
44714: DE SMET-DE BRUYCKER , FRANÇOIS EN ODETTE - [ ] HENRI DE COCKER - Henri De Cocker 1908 - 1978 .
38045: SMET DE J.J. - Mémoire sur l'état de l'enseignement, des sciences et des lettres dans les Gaules, et particulièrement dans la Gaule Belgique, sous les empereurs romains et les rois méovingiens.
37021: SMET J.J. DE - Mémoire sur Robert de Jérusalem, comte de Flandre, à la première croisade.
36310: SMET ANTOINE DE - Histoire du Zwyn.
35164: SMET J.-J. DE - Mémoire de Robert de Jérusalem, comte de Flandre, à la première croisade.
32785: SMET C. - ABBÉ TIRON (TRANSLATOR) - Histoire de la Religion Catholique en Brabant, et en particulier à Bruxelles...ouvrage composé en Flamand par le père C. Smet S.J....traduit, mis dans un nouvel ordre...par M. L'Abbé Tiron.
8391: SMET PIERRE JEAN DE - Missions de l'Oregon et Voyages aux Montagnes-Rocheuses, aux sources de la Colombie, de l'Athabasca et du Sascatshawin; pendant l'année 1845-1846.
29801: SMET F.J. DE - Description de la ville et du Comté d'Alost depuis son origine jusqu'a l'entrée des armées Françaises en Belgique 1794.
28462: SMET C. - Heylige en roemweerdige persoonen, De welke in de tien eerste Eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsch Catholyke religie in geheel Nederland, Uyt te breyden vast te stellen en te bewaeren Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie. (volume I). ..Idem... in de acht laetste Eeuwen ...(volume II).
24853: SMET J. J. DE - Coup d'oeil sur l'histoire ecclésiastique dans les premières années du XIX siècle, et en particulier sur l'assemblée des évêques à Paris, en 1811...
2436: SMET GUSTAVE DE - P.G. VAN HECKE - E. LANGUI (AUTHORS) - Gustave de Smet, sa vie et son oeuvre.
24294: SMET C. - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel... Leven van den H. Bonifacius...
23098: SMET J.-J. DE - Essai sur les noms des villes et communes de la Flandre Occidentale et de la Flandre Zélandaise.
23094: SMET J.-J. DE - Mémoire historique et critique sur Philippe d'Alsace, comte de Flandere et de Vermandois (1157-1191).
23093: SMET J.-J. DE - Notice historique sur le Pays de Waes.
22780: SMET J. J. DE - Histoire de la Belgique. Quatrième Édition, revue et augmentée.
21126: SMET PIERRE JEAN DE - Missien van den Oregon en Reizen naer de Rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasea en Sascatshawin in 1845 - 46.
1789: SMET GUSTAVE DE - (Exhibition catalogue) Oostende. Provinciaal Museum voor Moderne Kunst. 25 Feb. 1989, Rétrospective Gust.de Smet. Editor Piet Boyens, preface Willy van den Bussche,
17667: SMET J. DE PRÊTRE - Six semaines en l'honneur de Saint Louis de Gonzague ouvrage recueilli de plusieurs Auteurs ascétiques.
17665: SMET J.J. DE - Nouveau Mois de Marie dédié aux fidèles des Flandres. Seconde édition revue et augmentée.
17660: SMET J.J. DE - Nouveau Mois de Saint Joseph patron de la Belgique.
10321: SMET FRANSCISCUS DE (TENEREMUNDIS) (DENDERMONDE) DISSERTATIO INAUGURALIS... - Sociis in Crimini,... (Dissertatio Inauguralis Juridica).
41318: DE SMET R. - Hadrianus Beverlandus (1650 - 1716). Non unus e multis peccator. Studie over het leven en werk van Hadriaan Beverland.
40489: DE SMET, M.B. SUPERIOR VAN HET SEMINARIE DER H. BARBARA TE GENT - Sermoen over de Godsdienstige Opvoeding door M.B. De Smet. Derden Druk.
20814: SMET DE ANTOINE, (LIBER AMICORUM) - Album Antoine De Smet.
20639: SMET DE J.J. - Mémoire historique critique sur la Seigneurie ou Comté d'Alost.
20315: SMET DE J. PRIESTER - Negendaegsche oefening ter eer van den Heyligen Joseph Brydegom der alderheyligste Maegd Maria en Patroon van Belgenland. Gevolgd door eene korte uitlegging der eigennamen en van sommige andere woorden die in dezelve voorkomen.
1666: SMET GUSTAVE DE - Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, April 1936, Gustave de Smet. (Exhibition catalogue)
19642: SMET F. JOSEPHUS DE - Twaelf Fonteynen der Levende Wateren, Vloeyende uyt den onuytputtelyken Watervloet van het Heylig, ende dierbaer Bloed Jesus Christus...
51774: SMET, GUSTAVE DE - CAHIER SÉLECTION - LUC & PAUL HAESAERTS - ANDRÉ DE RIDDER - P.G. VAN HECKE - Gustave De Smet. Cahier nr. 2 ( de la revue ) SÉLECTION Chronique de la vie Artistique.
50416: DE SMET M. - J. VANDEPUTTE - M.J. TULLEKEN-VANDEVELDE - Gids voor Oudenaarde.
1538: SMET GUSTAVE DE - (Exhibition catalogue) Antwerp. Museum voor Schone Kunsten, 1 July 1961. Gustave De Smet, Retrospectieve Tentoonstelling.
16797: SMET ANTOINE DE- - De Geschiedenis van het Zwin.
13356: SMET J.J. DE - Recueil de Mémoires et de Notices Historiques. 2 vols.
12581: SMET GUSTAVE DE - GASTON BURSSENS (TEXT) - (Periodical). Issue n° 3 (1946) of the Antwerp art periodical ARTES.
39503: SMET GILBERT DE ( BEELDHOUWER ) - DR. F. VYNCKE ( TEKST ) - LOUIS PAUL BOON ( INLEIDING ) - JO BOON (FOTOGRAFIE). - Gilbert De Smet Beeldhouwer, ingeleid door Dr. F. Vyncke.
47181: SMET WERNER - Kijk op Zwijndrecht en Burcht.
39869: DE SMET GERY - GREGOR SCHWERING ( INTERVIEWER ) - Gery De Smet. My point of view. Interview Gregor Schwering and Gery De Smet.
40002: DE SMET CH. - J. KINDT - F. DUHAYON - E.B. VERBOECKHOVEN - WIEN - WELTAUSSTELLUNG 1873 - Exposition Universelle de Vienne 1873. Documents & Rapports des Jurys & Délégués Belges. Ve Groupe, INDUSTRIE TEXTILES et Industries du Vêtement.
40022: DE SMET, DR. J. - Monnikerede. Een verdwenen zeestad van het Zwin.
23091: SMET J.-J. DE - Mémoire sur l'état de l'enseignement des sciences et des lettres dans les Gaules, et en particulier dans la Gaule belgique, sur les empereurs romains et les rois mérovingiens.
40908: DE SMET JOSEPH JEAN , CHANOINE ( 1794-1877) - Le supplice du chancelier Hugonet et du comte d'Imbercourt, ministres de Marie de Bourgogne, a-t-il été le résultat d'une vengeance populaire ?
48819: DE SMET ANTOINE - Semmerzake.
37810: SMETIUS JOHANNES - LEO NELISSEN ( TRANSLATOR ) - Nijmeegse Oudheden. Antiquitates Neomagenses.
46091: SMETS MARCEL ( VLAAMS BOUWMEESTER ) - TINE HENS ( EINDREDACTIE ) - - Onzichtbaar aanwezig. Sociale huisvesting in Vlaanderen, vandaag.
51727: SMETS LEON - [ ] PENTAGRAM - SCHILDERKUNDIG GENOOTSCHAP - Leon Smets.
34485: SMETS LEON - Muurschilderingen in Limburg.
52696: SMEYERS MAURITS - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The medieval world on parchment.
27982: SMEYERS MAURITS A.O. - Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden.
31642: SMEYERS MAURITS - JUDITH OLIVER A.O. - In beeld geprezen. Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250 -1350 .
28890: SMEYERS MAURITS - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The medieval world on parchment.
6446: SMEYERS MAURITS - BERT CARDON - BRIGITTE DEKEYZER - CYRIEL STROO A.O. - CORPUS OF ILLUMINATED MANUSCRIPTS - VLAAMSE MINIATUREN VOOR VAN EYCK, Catalogus. Volume 6 of the ''Corpus of the illuminated manuscripts.
21635: SMEYERS JOZEF DR - Vlaams taal en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw.
49645: SMEYERS A. - De Abdij van Vlierbeek.
41721: SMEYERS M. - Lubert Hautscilt, abt van de Brugse Eeckhoutabdij ( 1393-1417). Over handschriften, planeten en de toekonst van Vlaanderen.
19354: SMEYERS MAURITS - BERT CARDON (EDITORS) - CONGRESS PROCEEDINGS - Flanders in a European perpective. Manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad. Proceedings of the International Colloquium Leuven 7-10 September 1993.
17797: SMEYERS JOZEF DR. - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het zuidnederlands geestesleven van de 18e eeuw.
51826: SMEYERS MAURITS - JUDITH OLIVER A.O. - In beeld geprezen. Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250 -1350 .
14774: SMEYERS MAURITS - JAN VAN DER STOCK (EDITORS) - ANTWERPEN 1997 - Vlaamse Miniaturen voor Vorsten en Burgers 1475 - 1550. ANTWERPEN 1997 - Exhibition catalogue. Museum voor Schone Kunsten, 11 april 1997.
41079: SMEYERS MAURITS - Armand Thiéry ( Gentbrugge 1868 - Leuven 1955 ) . Apologie voor een geniaal zonderling. Arca Lovaniensis Jaarboek 1990-1991. ( Volume) 19-20.
33913: SMIDT PETRUS FRANCISCUS DE - Hondert-jaerigh Jubile-vreught Bewesen in dese Stadt Antwerpen Ter Oorsaecke vande herstellinge des geloofs in 't jaer 1585...
7730: SMIDT DR. FIRMIN DE - De Restauratie van de Sint-Niklaastoren te Gent. Archeologische studie.
7728: SMIDT DR. FIRMIN DE - De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische studie.
25997: SMIDT DR. FIRMIN DE - Modelle van de Kataloog van de ''Confrerie van de Berechtinge'' in de Sint-Niklaaskerk te Gent.
2681: SMIDT DR. FIRMIN DE - Krypte en Koor van de voormalige Sint-Janskerk te Gent.
14436: SMIDT DR. FIRMIN DE - De Kapel van de Metselaarsnering in de Sint-Niklaaskerk te Gent. Gewelfschildering.
13379: SMIDT FIRMIN DE - Twee H.Sacramentstorentjes in de Sint-Niklaaskerk te Gent.
13378: SMIDT FIRMIN DE - De Sint-Niklaaskerk te Gent, een paar archeologische gegevens.
12503: SMIDT DR. FIRMIN DE - De Kathedraal te Gent. Archeologische studie.
12058: SMIDT DR. FIRMIN DE - Opgravingen in de Sint-Baafsabdij te Gent, de Abdijkerk.
11947: SMIDT DR. FIRMIN DE - Het Westportaal van de Sint-Niklaaskerk te Gent.
11431: SMIDT DR. FIRMIN DE - De Sint-Niklaaskerk te Gent. Archeologische studie.
12725: SMILLIE GEORGE (NEW YORK 1840-) ORIGINAL ETCHING - An Old New England Orchard.
12724: SMILLIE, JAMES (NEW YORK 1833-). - ORIGINAL ETCHING - At Marblehead Neck.
42625: SMIRA - FRANS BOENDERS ( TEXT ) - GALLERY GUY PIETERS ( EDITOR ) - Smira Recent Works 1983 - 1985.
47898: SMISMANS, LINDA - [ ] VICTOR VEROUGSTRAETE - Victor Verougstraete.
43915: SMITH CHARLES - O Softly sleep my baby boy. A ballad sung by Mrs. Salmon. Composed by C. Smith.
37700: SMITH BRADLEY - Japan a History in Art.
37290: SMITH LAWRENCE - The Japanse Print Since 1900. Old dreams and new visions.
37133: SMITH DAVID NICHOL ( EDITOR ) - THE ROXBURGHE CLUB - MARQUESS OF CREWE ( MEMBER ) - The Letters of Thomas Burnet to George Duckett 1712 - 1722. Edited by David Nichol Smith.
40040: SMITH WILLIAM - ( CORNELIUS VISSCHER ) - A catalogue of the works of Cornelius Visscher.
34271: SMITH GIL R. - Architerctural Diplomacy. Rome and Paris in the late Baroque.
33941: SMITH THEODORE - Six Concertos for the Harpsichord or Piano Forte ; with an Accompanyment for Two Violins and a Violoncello composed and dedicated to ... Greenwood by Theodore Smith. Opera XIII.
33269: SMITH BERNARD - European Vision and the South Pacific. Second edition.
48110: SMITH ADAM - R.H.CAMPBELL ( EDITOR ) - A.S.SKINNER ( EDITOR ) - An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Volume 1 (and) Volume 2 ( complete).
5552: SMITH ADAM - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Traduit de l'anglais par le citoyen Blavet.
16363: SMITH JOHN RAPHAEL - Masters of the Colour print Vol.II J.R.Smith.
17026: SMITH JOHN RAPHAEL - JULIA FRANKAU (AUTHOR) - John Raphael Smith His life and Works An Eighteenth Century Artist & Engraver.
50611: SMITH GIL R. - Architectural Diplomacy. Rome and Paris in the Late Baroque.
50679: SMITH PETER - Realism and the progress of science.
46887: SMITH CHARLES JOHN F.S.A. - Historical and literary curiosities consisting of fac-similes of original documents ; scenes of remarkable events and interesting localities ; and the birth-places, residences, portraits , and monuments of eminent literary characters.....
12987: SMITH WILLIAM GEORGE (COMPILER) - The Oxford Dictionary of English Proverbs, with an introduction by J.Heseltine. Second Edition revised by Sir Paul Harvey.
42028: SMITH J.R. - ANTONY KAY - German Aircraft of the Second World War. Fourth impression 1982.
45264: SMITHERS HENRY - Observations made during a residence in Brussels and several tours through the Netherlands; comprising Ostend, Bruges, Ghent, Malines, Antwerp and Brussels; with remarks on the works of nature and art... Second edition.
28124: SMITHSONIAN INSTITUTION - PROF. LEON VOET - PAUL PERROT (INTRODUCTION) - Antwerp Drawings and Prints 16th 17th centuries (Exhibition catalogue). circulating exhibition in USA 1976 1978.
7310: SMITS RENÉ - EXHIBITION CATALOGUE - GALERIE BRABO, 1980 NOVEMBER 14 - René Smits beeldhouwwerk ; Karel Mechiels pastel-olieverf-akwarel. Exhibition catalogue. Galerie Brabo, 1980 November 14.
35095: SMITS JACOB - MARK EDO TRALBAUT ( TEXT ) - De taal van de handen bij Jacob Smits. Jacob Smits dans quelques écrits.
8976: SMITS JAKOB - Herdenking - Commémoration Jakob Smits 1855 -1935.
8726: SMITS JAKOB - [ ] KUNST VAN HEDEN - ART CONTEMPORAIN - Album Jakob Smits. Kunst van Heden, Art Contemporain 1930.
6884: SMITS EUGÈNE - PAUL LAMBOTTE (AUTHOR) - Eugène Smits (1826-1912).
3505: SMITS JAKOB - ROGER DE BENDÈRE & J.LAENEN - Jakob Smits, Le Peintre de la Campine.
1849: SMITS JAKOB - PAUL HAESAERTS (AUTHOR) - Jakob Smits of de strijd tussen licht en schaduw.
1734: SMITS JAKOB - JOZEF MULS (AUTHOR) - Jacob Smits en de Kempen.
17338: SMITS EUGÈNE - CHARLES HERMANS ( TEXT) - Notice biographique sur Eugène Smits. Article dans l' Annuaire de L'Académie Royale de Belgique.
1907: SMITS JAKOB - PAUL HAESAERTS (AUTHOR) - Jakob Smits.
47095: SMITS-VELDT M.B. . - E.G.E. VAN DER WAL - H. VLIEGHE - M. VAN VAECK - L. NOORDEGRAAF ( EDITORS ) - De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Jaargang 8 - Nummer 1 - 1992. Groeperingen en Instituties.
47096: SMITS-VELDT M.B. . - E.G.E. VAN DER WAL - H. VLIEGHE - M. VAN VAECK - J. SPAANS ( EDITORS ) - De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Jaargang 10 - Nummer 1 - 1994. De Nederlandsce Opstand in cultuurhistorisch perspectief.
1580: SMITS JAKOB - PAUL HAESAERTS (AUTHOR ) - Jakob Smits.
1699: SMITS JAKOB - GASTON PULINGS (AUTHOR) - Jacob Smits.
39219: SMITS JOZEF - LODEWIJK FAES - De Familie Faes uit 't Land van Rijen.
4089: SMITS J.B. - JAN FRANS WILLEMS -M. VAN BREE - SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS ANVERS - [ ] SALON 1816 - Procès-Verbal de l'Installation de la Société des Amis des Arts à Anvers.
44892: SMITS JOZEF - [ ] GASTON EYSKENS - Gaston Eyskens . Het laatste gesprek. Herinneringen aan 40 jaar politiek leven.
23172: SMITS DIRK - WILLEM FRISO - Klagt over den doodt van den doorluchtigen vorst en heere Willem Karel Henrik Friso, prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admirael-generael der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. ontslapen op 't huis de Oranjezael den XXIIsten der Wynmaend' des jaers MDCCLI.
1553: SMITS JAKOB - PAUL HAESAERTS (AUTHOR) - Jakob Smits.
1532: SMITS JAKOB - F. VAN GOMPEL (AUTHOR) - Jakob Smits, een portret.
47097: SMITS-VELDT M.B. . - E.G.E. VAN DER WAL - H. VLIEGHE - M. VAN VAECK - L. NOORDEGRAAF ( EDITORS ) - De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Jaargang 12 - Nummer 1 - 1996. Christiaan Huygens .
39909: SMITS, FRANS - WILLEM ELSSCHOT - Willem Elsschot. Zijn leven , zijn werk en zijn beteekenis als prozaschrijver en dichter...Geillustreerd met photo's en facsimile's van handschriften benevens een aanhangsel als proeve van omwerking van waarheid tot verdichting...Documenten.
39942: SMITS JAKOB - ROGER DE BENDÈRE & J.LAENEN - Jakob Smits, Le Peintre de la Campine.
24945: SMITSKAMP ORIENTAL ANTIQUARIUM - NICO VAN DEN BOOGERT (EDITOR) - Islamic Manuscripts. Catalogue 635. (Antiquarian book sale catalogue).
46720: SMOLAN RICK - JENNIFER ERWITT - One digital day. How the Microchip is changing our world. To celebrate Intel's 30th anniversary.
35174: SMOLDEREN L. - La statue du duc d'Albe à Anvers par Jacques Jonghelinck (1571).
25762: SMOLIN LEE - The Life of the Cosmos.
52560: SMOLIN LEE - Einstein's unfinished revolution. The search for what lies beyond the quantum.
37138: SMOLLETT TOBIAS ( ) - HERNANDEZ PHILIPPE ( ) - PH.-F. PUISIEUX ( ) ( TRANSLATORS ) - Avantures de Roderik Random , traduites de l'Anglois de M. Fielding (sic = T. Smollett). Tome Premier (Tome Second). 2 vols.
25089: SMOLLETT TOBIAS - The Adventures of Roderick Random, with a life of the author, in one volume. Volume 88 in the Collection of British Authors Tauchnitz edition.
46434: SMOUT RUDI - WIM BESTERS - Essen in de wereld..
35951: SMYTH CHARLEY J. - RICHARD H. FREYBERG - CURRIER MCEWAN - History of Rheumatology in the United States.
42687: SNATICH D. - Revue Explicative des principes fondamentaux et des beautés de la langue néerlandais. Ouvrage périodique rédigé par D. Snatich professeur... N° IX ( Mars 1827 ) .
33176: SNEL JOANNES BAPTISTA - Notae in Methodum remittendi ac Retinendi peccata, viva voce ab Authore traditae; et a Discipulis scriptis mandatae.
40597: SNELDERS H.A.M. - ERNST HOMBURG - LODEWIJK PALM ( EDITORS ) - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. [I] Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. [II] De ontwikkeling van chemie en chemische technologie, 1900 - 1950. [III] De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig.
3004: SNELLAERT F.A. (EDITOR) - PH. BLOMMAERT - P. VAN DUYSE - H. VAN PEENE A.O. (COLLABORATORS) - Kunst-en Letterblad (veertiendaags blad).
3050: SNELLAERT F.A. - Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van JAN BOENDALE, HEIN VAN AKEN en anderen, naar het Oxfordsch Handschrift.
21461: SNELLAERT FERDINAND AUGUSTIJN DR - ADA DEPREZ PROF. DR (EDITOR) - (I) Briefwisseling van Dr Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). (II) Bio-bibliografische lijst van de correspondenten. Bio-bliografie van F.A. Snellaert.
47113: SNEYERS EDWARD - Bijdrage tot de Geschiedenis van Retie. Tweede uitgave.
31452: SNIEDERS AUGUST JR. - H.A. BANNING - JULIUS VAN DER VOORT - WACHTELAER - DE BRUYN ( EDITORS ) - Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle standen. 4e Jaargang 1871-1872.
31451: SNIEDERS AUGUST JR. - H.A. BANNING - JULIUS VAN DER VOORT - WACHTELAER - DE BRUYN ( EDITORS ) - Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle standen. 2e Jaargang 1869-1870.
3102: SNIEDERS AUGUST JR. - H.A. BANNING - JULIUS VAN DER VOORT - WACHTELAER - DE BRUYN ( EDITORS ) - Belgische Illustratie ( de ) . Zondags-Lectuur voor alle standen. (Vanaf 1884) De Nieuwe Belgische Illustratie , Zondagsblad voor het Vlaamsche Volk.
49199: SNIEDERS AUGUST - DR. JULIUS PERSYN - [ ] SALON ANTWERPEN -BRUSSEL - GENT 1849 - 1859 - Over Tentoonstellingen. Uit het Handelsblad, samengelezen door J.Persyn.
13856: SNIEDERS AUGUST - DR. JULIUS PERSYN - [ ] SALON ANTWERPEN -BRUSSEL - GENT 1849 - 1859 - Over Tentoonstellingen. Uit het Handelsblad, samengelezen door J.Persyn.
32634: SNIJDERS DONAAT - STAF VERMEIRE - Albrecht Rodenbach en Limburg. Vier tot dusver onbekende brieven uit 1878, honderd jaar later teruggevonden en van enige commentaar voorzien; gevolgd door een overzicht van wat er in Limburg roerde tot aan de eerste wereldoorlog.
45791: SNOECK CÉSAR CHARLES - Catalogue de la Collection d'Instruments de Musique anciens ou curieux formée par C.C. Snoeck. ( together with ) Catalogue de la collection d'Instruments de Musique Flamands et Néerlandais formées par C.C. Snoeck. (2 catalogues together).
36597: SNOEK KEES - E. du Perron. Het leven van een smalle mens.
47340: SNOW C.P. - The two cultures and the scientific revolution. The Rede Lecture 1959.
19232: SNOW C.P. - A coat of varnish.
28113: SNYDER GEORGES S. - Oude Hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie. (Dutch edition - translation of ''Maps of the Heavens'').
47417: SNYDERS MICHAEL [ ] - JOANNES GALLE ( ILLUSTRATOR ) - Epitome vitae et miraculorum S. Francisci emblematis, locis sacrae Scripturae, et carmine expressa. Abregé de la vie et miracles de St. François. ... Cort Begryp van het leven ende Mirakelen van den H. Franciscus....
47129: SOBEL DAVA - [ ] GALILEO - Galileo's Daughter. A historical memoir of Science, Faith , and Love.
6748: SOBRINO FRANÇOIS - Dialogues Nouveaux en Espagnol et François. Quatrième Edition.
38480: SOCIALISTISCHE PARTIJ - GENT - Het Verschil is te Groot. Eene discussie in de Herberg '' Op ' T Hoekje ''.
29359: SOCIETA JESU - BRUSSEL - Beschryvinge van de Ry-Bende ofte Cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de Jonkheyd van het Gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het Vier-Honderd-Jaerig Jubilé...Sacrament van Mirakel. Binnen Brussel den 16 en 29 Julii 1770.
2101: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1876 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin exécutés par des Artistes Vivants et exposés au SALON D'ANVERS...le 13 Aout 1876.
42646: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS ( EDITOR ) - [ ] SALON GENT 1902 - XXXVIIIe Exposition Salon de 1902. Catalogue des Tableaux et Objets d'Art exposés au Nouveau Musée. XXXVIIIe Tentoonstelling 1902. Aanwijzing der Schilderijen en Kunstvoorwerpen...
44278: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1906 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1906 (complete year). 31 me année. Nouvelle série 7me Ann. Emulation .
44280: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLVI (46) - 1926 (complete year). Emulation .
49134: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - ALPHONE WAUTERS - [ ] ADOLPHE MATTHIEU - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1889 -1890. Ve. Série - ( Tome Troisième ).
49146: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - C.J.BERTRAND - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1906. VIe. Série - ( Tome Huitième ). 58e Volume de la collection.
49150: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1958. 72e volume. ( seulement deuxième fascicule).
49126: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - M.E. DE PUYDT - JULES DE SOIGNIES - M.G.DEWALQUE - [ ] T. STERRY HUNT - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1872 et 1873 et 1874. IIIe. Série - ( Tome Huitième & Tome Neuvième & Tome Dixième)
30726: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES - [ ] SALON BRUSSEL 1904 - Société royale des Beaux-Arts. Onzième Exposition . Bruxelles 1904. ( catalogue officiel du Salon ) .
49131: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - [ ] L'ABBÉ L.A.J. PETIT - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1885 -1887. IVe. Série - ( Tome Neuvième ). Histoire de la Ville de Leuze.
46356: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE ( ÉDITEUR ) - Annuaire de la Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique. Année 1910 - > Année 1923-1924. Tête de Collection en 14 volumes;
44261: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1896 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1896 (complete year). Nouvelle sErie 6ième annEe - (21me de la collection ) Emulation .
42274: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS ( EDITOR ) - [ ] SALON GENT 1889 - XXXIVe Exposition Triennale de Gand. Salon de 1889. Notice sur les Tableaux et Objets d'Art exposés au Casino. ( exhibition catalogue ) .
44740: SOCIÉTÉ ANONYME DE PUBLICITÉ DIURNE ET NOCTURNE 161 RUE MONTMARTRE PARIS ( PUBLISHER - EDITOR ) - Instructions Générales à MM. les Inspecteurs et Directeurs des Succursales et Agences de la Société ( Société Anonyme de Publicité Diurne et Nocturne ).
49086: SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE ( ÉDITEUR ) - Histoire documentaire de l'Industrie de Mulhouse et de ses environs au XIXe siècle. ( 2 vols.)
44260: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1894 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1894 - 19ième année . Nouvelle série (4me année)(complete year in one volume). Emulation .
44238: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1886 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1886 - 11ième année .(complete year in one volume). Emulation .
42251: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1891 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1891 (complete year). Emulation .
47416: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS 1901 - 1901. Catalogue (de l') Exposition Triennale (de la) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts. .
44943: SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DE TRIESTE POUR LE COMMERCE AZIATIQUE - GEPRIVILIGIEERDE COMPAGNIE VAN TRIESTE EN FIUME - OOSTENDE - CHARLES PROLI - LE BARON DE BORREKENS - Original manuscript letter from the Société Impériale de Trieste pour le commerce Aziatique dated 14th May 1784. With the original holograph signatures of Charles Proli , le Baron de Borrekens and Henry Vander Ven (?).
43519: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1992. Catalogue. Art Contemporain. Paul Belmondo sculpteur.
43517: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1990. Catalogue. Art Contemporain. La Conquête de l'Air et de L'Espace. Henry de Waroquier . Les Peintres Ukrainiens.
43518: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1991. Catalogue. Art Contemporain. Le Cirque Aujourd'Hui . L'Art en Chine . Picasso et Le Gemmail .
3596: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1842 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture etc.., exposés au salon dans le local de l'Hôtel de Ville. 1842...( official catalogue of the Mechelen salon ).
3597: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1859 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture etc.., exposés au salon dans le local de l'Hôtel de Ville. 1859. 47me Année Sociale.( official catalogue of the Mechelen salon ).
49151: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1959. 73e volume. ( seulement un fascicule fût publié !).
44277: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1907 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1907 (complete year). 32 me année. Nouvelle série 8me Ann. Emulation .
47932: SOCIETE NATIONALE DE LA PETITE PROPRIETE TERRIENNE (S.N.P.P.T. ) - N.M.K.L. - MAURICE ROELANTS - PIETER BUCKINX - FELIX DE BOECK - Foto album.
49147: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - JULES CORNET - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1908. VIe. Série - ( Tome Neuvième ). 59e Volume de la collection.
49136: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - V.J.GUIGNIES - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1892. Ve. Série - ( Tome Cinquième ).
2182: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE - [ ] LIÈGE SALON 1952 - Salon Collections particulières Liégeoises & Verviétoises. 1952. Musée d'Art Wallon. (catalogue officiel du salon de Liège 1952 ).
49135: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - JULES DECLEVE - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1891. Ve. Série - ( Tome Quatrième ).
51014: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1897 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Vieux Palais ci devant local du Musée, rue de la Chaussée. Catalogue 1897. 85e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
44259: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 - 18me année (complete year). Emulation .
8615: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS ET DE LITTÉRATURE DE GAND ( EDITOR ) - [ ] SALON GENT - Cinquantième Anniversaire de la Fondation de la Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand.
51005: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS DE MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1878 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Halles ( Grand Place ) Catalogue 1878. 66e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
51002: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS A MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1820 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 24 juin 1820.... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
2136: SOCIÉTÉ ROYALE DE BRUXELLES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS [ ] - [ ] BRUXELLES SALON 1816 - Notice des Ouvrages de Peinture, Sculpture, Architecture, Gravure et Dessin, exécutés par des artistes vivans, et exposés au Musée de Bruxelles. 1816. ( Catalogue officiel du Salon ).
44337: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1929 N° 4 - EMULATION (L') - Revue mensuelle d'architecture. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1929 - 49me année N° 4 avril 1929.
2224: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1891 - Exposition triennale de 1891 (par la) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts d'Anvers. Catalogue Explicatif - 1891 08 08. Salles de la rue Vénus. (Exhibition catalogue).
3591: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1834 - Exposition de 1834. Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture etc., exposés au salon dans le local de l'Hôtel de la régence, le 1 juillet 1834. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
14108: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS INSTITUÉE À BRUXELLES - [ ] SALON BRUSSEL 1830 - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, dessin et gravure, exécutés par des auteurs vivans et exposés au salon de 1830. Bruxelles - Société Royale pour l'Encouragement des Beaux-Arts instituée à Bruxelles. ( Catalogue officiel du Salon ).
44309: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 4 - EMULATION (L') - 1936 N° 4 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 4 .
44311: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 6 - EMULATION (L') - 1936 N° 6 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 6 .
14725: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1937 - Salon de Printemps. 1937 - Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles Palais des Beaux-Arts - (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
29886: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDIGING VAN DE SCHOONE KUNSTEN GENT - [ ] SALON GENT 1922 - 42e Exposition - Ville de Gand .- 42e Tentoonstelling. Catalogus . 1922 . Palais des Fêtes, Parc de la Citadelle. (exhibition catalogue ). Troisième édition.
31210: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1885 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1885 10-ième annEe (complete year in one volume). Emulation .
44293: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLII (42) - 1922 (complete year). Emulation .
44294: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIII (43) - 1923 (complete year). Emulation .
51001: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1818 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 5 Juillet 1818.... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
44295: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIII (43) - 1923 (incomplete year). Emulation .
38187: SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI - SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI ( ÉDITEUR ) - Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai. Tome LXXXV ( 85 ). Séance 1937.
37990: SOCIÉTÉ ROYALE D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - XXV Années d'Activité 1887 - 1912 ( de la ) Société Royale d'Archéologie de Bruxelles.
51009: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS DE MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1889 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Halles ( Grand Place ) Catalogue 1889. 77e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
51010: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1891 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Halles ( Grand Place ) Catalogue 1891. 79e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
44299: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 5 - EMULATION (L') - 1934 N° 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 5 .
37917: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - Exposition Nationale d'Architecture 1883. Catalogue. 10e Anniversaire de sa fondation.
44300: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 6 - EMULATION (L') - 1934 N° 6 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 6 .
44301: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 7 - EMULATION (L') - 1934 N° 7 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 7 .
44313: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 9 - EMULATION (L') - 1936 N° 9 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 9 .
44302: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 8 & 9 - EMULATION (L') - 1934 N° 8 and 9 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 8 & 9.
37629: SOCIÉTÉ BRAVARD-FAURE PÈRE ET FILS - ALLÈGRE - MAYET - Registre début 19ième siècle, contenant ca. 300 pp, dont ca. 200 blanches, mesurant 345 x 240 mm.
51013: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1897 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Vieux Palais ci devant local du Musée, rue de la Chaussée. Catalogue 1897. 85e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
51015: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1900 - Exposition d'Oeuvres d'Art Salle du Musée, Halles, Grand'Place. Catalogue 1900. 88e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
51022: SOCIETE DE LA GRAVURE SUR BOIS ORIGINALE (PARIS) - Troisième Exposition Novembre-Décembre MCMXXVIII ( 1928 ) Paris. Catalogue.
44306: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 1 - EMULATION (L') - 1936 N° 1 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 1 .
44282: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLVII (47) - 1927 (complete year). Emulation .
40195: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE ( ÉDITEUR ) - CONNAISANCE DES ARTS - Connaissance des Arts. Revue Mensuelle, le guide mensuel de l'amateur d' art.
36155: SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DE LA GRAVURE FRANÇAISE ( ÉDITEUR ) - Annuaire de la Gravure Française. 1912.
51043: SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE ( ÉDITEUR ) - [ ] E. RAHIR - DE PANNE - Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire. Tome XLV - 1930
51044: SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE ( ÉDITEUR ) - Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire. Tome XLIV - 1929
51045: SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE ( ÉDITEUR ) - Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire. Tome LII - 1937
51041: SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE ( ÉDITEUR ) - Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire. Tome XLVIII - 1933
44283: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLVII (47) - 1927 (complete year). Emulation . INCOMPLETE COPY.
35884: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE REPRODUCTIONS DE MANUSCRITS A PEINTURES ( ÉDITEUR ) - Société française de reproductions de manuscrits à peintures BULLETIN .
44316: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 2 - EMULATION (L') - 1933 N° 2 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 2 .
44318: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 5 - EMULATION (L') - 1933 N° 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 5 .
44319: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 10 - EMULATION (L') - 1933 N° 10 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 10 .
34942: SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS - SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES BEAUX-ARTS - SALON 1975 - Le Salon 1975. Qualité de la Vie 188e Exposition ( Catalogue).
44322: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1935 N° 2 - EMULATION (L') - 1935 N° 2 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 55e Année - 1934 Numéro 2 .
44323: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1935 N° 3 & 4 & 5 - EMULATION (L') - 1935 N° 3 & 4 & 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 55e Année - 1935 Numéro 3 & 4 & 5.
44324: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1935 N° 6 - EMULATION (L') - 1935 N° 6 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 55e Année - 1935 Numéro 6.
34261: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES CONTEMPORAINS - PARIS ( ÉDITEUR ) - OCTAVE UZANNE - Statuts et Règlement suivis de la Liste , Noms et Adresses des Membres Fondateurs ( de la ) Société des Bibliophiles Contemporains. Académie des Beaux Livres.
44327: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 4 - EMULATION (L') - 1937 N° 4 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 4. .
44328: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 8 - EMULATION (L') - 1937 N° 8 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 8. .
44329: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 10 - EMULATION (L') - 1937 N° 10 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 10. .
44330: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 11 - EMULATION (L') - 1937 N° 11 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 11.
44331: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 12 - EMULATION (L') - 1937 N° 12 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 12.
44332: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1939 N° 4 - EMULATION (L') - 1939 N° 4 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 59e Année - 1939 Numéro 4.
44336: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1932 N° 4 - EMULATION (L') - 1932 N° 4 Revue d'Architecture et d'Urbanisme 52e Année - 1932 Avril Numéro 4 .
33452: SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'ORNE ( ÉDITEUR ) - Orderic Vital et L'Abbaye de Saint-Evroul. Notice et Travaux publiés en l'Honneur de l'historien Normand moine de cette Abbaye. Fêtes du 27 Aout 1912.
44338: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - SOCIETE COOPERATIVE D'ARCHITECTURE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1908 - EMULATION (L') - Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XXXIIIe (33) - 1908 (complete year). Emulation .
3387: SOCIETE D'EMULATION DE BRUGES - SOCIÉTÉ D' ÉMULATION BRUGGE - Annales de la Societé d'Émulation de Bruges - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming ...Driemaandelijks tijdschrift.
44339: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - SOCIETE COOPERATIVE D'ARCHITECTURE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1909 - EMULATION (L') - Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XXXIV (34) - 1909 (complete year). Emulation .
32896: SOCIÉTÉ LINOTYPE BELGE ( PUBLISHER - ÉDITEUR) - Het stellen en de verzorging van de L&M Tweetoerenpers.
32942: SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT AUX MÉTIERS D'ART ( ÉDITEUR) - La Reliure. (Numéro spécial de la revue) Métiers d'Art. Septembre 1986.
44691: SOCIÉTÉ DE SAINT-AUGUSTIN PARIS - LILLE (EDITOR) - Album des Missions Catholiques. Tome IV . Océanie et Amérique.
9809: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1913 - JEAN DEGREEF ( PEINTRE) - XXme Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles - 1913. - Vme Salon de Printemps. (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
46895: SOCIÉTÉ DE BIBLIOPHILES LES CINQUANTE ( BRUXELLES ) - Les Cinquante - Statuts .
30681: SOCIETE BALNÉOLOGIQUE SUISSE - Les stations balnéares et climatiques de la Suisse. (Manuel publié par la Société...). Première édition.
7713: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONPHILES DE BELGIQUE (EDITOR) - Reliures du Moyen Age au Ier Empire. 16 Avril 1955. (Exhibition catalogue).
46896: SOCIÉTÉ DE BIBLIOPHILES LES CINQUANTE ( BRUXELLES ) - Les Cinquante - Annuaire 1913 - 1914.
7301: SOCIETE DES ARTISTES DECORATEURS - Procès-Verbal de l'Assemblée générale de la Société des artistes décorateurs tenue au Pavillon de Marsan.
6628: SOCIETE D'AQUARELLISTES FRANCAIS - SOCIETE D'AQUARELLISTES FRANCAIS. 1879-1888. Catalogue de la Première Exposition (- deuxième....dixième) 10 catalogues.
13383: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1854 - S. LUCAS GILDE D'ANVERS - Catalogue de Tableaux et objets d'art exécutés par des artistes décédés et réunis à l'occassion du 400e anniversaire de la fondation de la S.Lucas gilde d'Anvers..(Exhibition catalogue), Salons d'Exposition de la rue de Vénus, Aout 1854 .
5073: SOCIETE DE PHARMACIE DE PARIS - Reglement de la Société de Pharmacie de Paris. (relié avec) Liste des Membres. (relié avec) (Rapport de la) Séance Publique 1809 de la Société de Pharmacie de Paris.
38876: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 1979. ( Catalogue ) .
4487: SOCIÉTÉ NATIONALE DU LOGEMENT - BRUXELLES ( EDITOR) - Le Logement social, précieux apport dans la lutte pour le respect de la dignité humaine (Congress proceedings - 12-13 September 1958).
42255: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1880 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1880 - 6ième annee .(complete year in one volume). Emulation .
3595: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1818 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 20 Septembre 1818.... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
3594: SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1814 - Explication des ouvrages d'Art exécutés par des Artistes vivans et exposés à la Salle de L'Académie de Malines... 1814 ( official catalogue of the Mechelen salon ).
3593: SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1812 - Explication des ouvrages d'Art exécutés par des Artistes vivans et exposés à la Salle de L'Académie de Malines... 1812 ( official catalogue of the Mechelen salon ).
3592: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1816 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 20 Septembre 1816.... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
3202: SOCIÉTÉ DES NATIONS - DOSSIERS DE L'OFFICE INTERNATIONALE DES MUSÉES - DOSSIERS DE L'OFFICE INTERNATIONALE DES MUSÉES ( Les) .Paris) (1931)
42273: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS ( EDITOR ) - [ ] GENT SALON 1886 - XXXIIIe Exposition Triennale de Gand. Salon de 1886. Notice sur les Tableaux et Objets d'Art exposés au Casino. ( exhibition catalogue ).
26156: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1898 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1898 (complete year). Emulation .
26153: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1895 (complete year).
26150: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1892 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1892 (complete year). Emulation .
26190: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1896-1897 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1896 - 1897 (two complete complete year bound in one volume). Emulation .
26151: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 - 18me année (complete year). Emulation .
26168: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1884 - 1885 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1884 - 1885 (two complete years in one volume). Emulation .
26187: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1885 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1885 (complete year in one volume). Emulation .
26188: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1878 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1878 (complete year loose in portfolio). Emulation .
26215: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1907 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1907 (complete year). Emulation .
26222: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1925 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1925 (complete year). Emulation .
26224: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1927 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1927 (complete year). Emulation .
22: SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE LA PICARDIE ( ÉDITEUR ) - Bulletin trimestriel de la Societe des Antiquaires de la Picardie. une série de 1910 ->1976
14786: SOCIÉTÉ ROYALE DE BRUXELLES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] BRUSSEL SALON 1821 - Explication des Ouvrages de Peinture, Sculpture, Architecture, dessin et gravure exécutés par des artistes vivans, exposés au Salon de 1821. Bruxelles - Société Royale de Bruxelles pour l'encouragement des Beaux-Arts. ( Catalogue officiel du Salon ).
2183: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE - [ ] LIÈGE SALON 1945 - Salon Artistes Vivants, Collections Privées, Architecture et Urbanisme 1945. Musée des Beaux-Arts . (catalogue officiel du salon de Liège 1945 ).
45785: SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES ET ICONOPHILES DE BELGIQUE. ( ÉDITEUR ) - Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique. Liste des Membres Fondateurs. Statuts.
49262: SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1812 - Explication des ouvrages d'Art exécutés par des Artistes vivans et exposés à la Salle de L'Académie de Malines... 1812 ( official catalogue of the Mechelen salon ).
51006: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS DE MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1880 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Halles ( Grand Place ) Catalogue 1880. 68e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
2146: SOCIÉTÉ NATIONALE DES AQUARELLISTES ET PASTELLISTES DE BELGIQUE - [ ] SALON BRUSSEL 1911 - Société Nationale des Aquarellistes et Pastellistes de Belgique. 12e Salon, 1911. Catalogue. ( exhibition catalogue ) .
49137: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - ERNEST MATTHIEU - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1893. Ve. Série - ( Tome Sixième ).
49267: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS À MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1822 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 20 juin 1822... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
9314: SOCIÉTÉ NATIONALE DES AQUARELLISTES ET PASTELLISTES DE BELGIQUE - [ ] SALON BRUSSEL 1912 - Société Nationale des Aquarellistes et Pastellistes de Belgique. 13e Salon, 1912. Catalogue. ( exhibition catalogue ) .
2145: SOCIÉTÉ NATIONALE DES AQUARELLISTES ET PASTELLISTES DE BELGIQUE - [ ] SALON BRUSSEL 1904 - Société Nationale des Aquarellistes et Pastellistes de Belgique. 5e Salon, 1904. Catalogue. ( exhibition catalogue ) .
2100: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1858 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin exécutés par des Artistes Vivants et exposés au SALON D'ANVERS...le 8 Aout 1858.
51003: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1851 - Catalogue des Ouvrages de Peinture, Sculpture, etc. exposés au salon dans le local de l'Hôtel-de-ville le 6 juillet 1851. Exposition de 1851. 39me Année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49193: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1882 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin exécutés par des Artistes Vivants et exposés au SALON D'ANVERS...le 13 Aout 1882.
44272: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1903 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1903 (complete year). Nouvelle série, Quatrième annEe. Emulation .
44273: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1899 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1899 (complete year). 24 me de la collection. Nouvelle série 9me année. Emulation .
44258: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1892 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1892 (inccomplete year, lacks 8 plates, loose, in portfolio). Emulation .
49127: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - ERNEST MATTHIEU - AUGUSTIN CAMBIER - [ ] J.F. LE POIVRE - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1875 et 1876 . IV. Série - ( Tome Premier & Tome Deuxième)
49130: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) EMILE PRUD'HOMME - THÉOPHILE LEJEUNE - A.G.DEMANET - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1882 et 1884. IVe. Série - ( Tome Septième & Tome Huitième )
44245: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1894 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1894 - 19ième année . Nouvelle série (4me année)(complete year in one volume). Emulation .
49194: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - KON. MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDEGING DER SCHONE KUNSTEN - [ ] SALON1947 - Salon Quatriennal Anvers - Vierjaarlijkse Tentoonstelling Antwerpen 1788 - 1947. (Exhibition catalogue).
42253: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1907 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1907 (complete year). 32me année , nouvelle série 8me année. Emulation .
2123: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1901 - ALBRECHT DE VRIENDT - KAREL OOMS - Exposition Triennale (de la) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts. Catalogue appendice - 1901 - ALBRECHT DE VRIENDT, KAREL OOMS.
49220: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1911 - XVIIIe Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles - 1911. - 3me Salon de Printemps. (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
9313: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1911 - XVIIIe Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles - 1911. - 3me Salon de Printemps. (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
49144: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - JULES DECLEVE - EMILE DONY - [ ] PHILIBERT DELMOTTE - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1904. VIe. Série - ( Tome Sixième ). 56e Volume .
43552: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE ( ÉDITEUR ) - ANDRÉ GUNTHERT ( RÉDACTEUR EN CHEF ) - Études photographiques. Colloque '' Photographie , Les Nouveaux enjeux de l'histoire. N° 16 ( de la revue) Mai 2005.
9021: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1867 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, exécutés par des Artistes vivants, et exposés au Salon d'Anvers, ouvert par la Société Royale pour l'Encouragement des Beaux-Arts. le 11 Août 1867 . (Exhibition catalogue). [ INCOMPLETE] .
44449: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1879 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1879 - 5ième annee .(complete year in one volume). Emulation .
49141: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - OSCAR VAN DEN DAELE - FR. VAN VEERDEGHEM - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1899. VIe. Série - ( Tome Premier ).
49139: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - JULES CORNET - CHARLES HODEVAERE - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1896. Ve. Série - ( Tome Huitième ).
42244: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1903 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1903 (complete year). Nouvelle série, Quatrième annEe. Emulation .
49269: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1827 - Catalogue des Ouvrages de Peinture, Sculpture etc. exposés au Salon ouvert dans le Local de l'Hotel de la Régence , le 30 juin 1827... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49154: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1963. 77e volume. ( seulement le premier fascicule).
42645: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS ( EDITOR ) - [ ] GENT SALON 1899 - XXXVIIe Exposition Salon de 1899. Catalogue des Tableaux et Objets d'Art exposés au Casino. XXXVIIe Tentoonstelling 1899. Aanwijzing der Schilderijen en Kunstvoorwerpen...
49271: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1834 - Catalogue des Ouvrages de Peinture, Sculpture etc. exposés au Salon ouvert dans le Local de l'Hotel de la Régence , le 1 juillet 1834... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49270: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1829 - Catalogue des Ouvrages de Peinture, Sculpture etc. exposés au Salon ouvert dans le Local de l'Hotel de la Régence , le 18 juin 1829... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49272: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1836 - Catalogue des Ouvrages de Peinture, Sculpture etc. exposés au Salon ouvert dans le Local de l'Hotel de la Régence , le 3 juillet 1836... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49152: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1960. 74e volume. ( seulement deuxième fascicule).
49143: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - VICTOR CHAUVIN - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1902. VIe. Série - ( Tome Quatrième ).
22679: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUSSEL SALON 1928 - Exposition générale des Beaux Arts. Exposition d'art français contemporain. Catalogue. )Bruxelles 1928. ( catalogue officiel du Salon ) .
51042: SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE ( ÉDITEUR ) - Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire. Tome XLIX - 1934
2220: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDIGING VAN DE SCHOONE KUNSTEN GENT - [ ] SALON GENT 1925 - Exposition triennale de Gand. 1925 . Palais des Fêtes, Parc de la Citadelle. Catalogue. ( Exhibition catalogue ).
8380: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON BRUXELLES 1914 - Exposition générale des Beaux-Arts ) Salon Triennal - Bruxelles 1914. REGLEMENT.
51011: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1894 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Halles ( Grand Place ) Catalogue 1894. 82e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
7905: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - SALON 1891 - Exposé Administratif et Tirage de la Tombola. Exposition Triennale 1891. (Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts). (Report of the secretary).
49247: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE - [ ] LIÈGE SALON 1945 - Salon Artistes Vivants, Collections Privées, Architecture et Urbanisme 1945. Musée des Beaux-Arts . (catalogue officiel du salon de Liège 1945 ).
2235: SOCIÉTÉ LIÉGEOISE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] LIÈGE SALON 1830 - Exposition publique de l'année 1830. - Société Liégeoise pour l'Encouragement des Beaux-Arts - ( Catalogue - Liège - 1830 ) - (Catalogue officiel du Salon de Liège ).
30241: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - ART RELIGIEUX - 1912 - XIXe Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles - 1912. - IVme Salon de Printemps. Exposition Internationale d'Art Religieux Moderne. (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles - ). Exposition d'Art Religieux Moderne.
49155: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1966. 80e volume. ( seulement le premier fascicule).
49264: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1816 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 20 Septembre 1816.... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
23610: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1921 - VIIIme Salon de Printemps. Br'uxelles 1921. Société Royale des Beaux-Arts . (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
44276: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1900 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1900 (complete year). 25me de la collection. Nouvelle série 1e année. Emulation .
42265: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1896 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1896 (complete year). Nouvelle série 6ième annEe - (21me de la collection ) Emulation .
44243: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1892 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1892 - 17ième année . Nouvelle série (2me année)(complete year in one volume). Emulation .
42989: SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS ( ÉDITEUR ) - FRANÇOIS-GEORGES PARISET [ ] - Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art Français. Hommage à François-Georges Pariset. Année 1976.
2225: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1888 - Exposition triennale de 1888 (par la) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts d'Anvers. Catalogue Explicatif . 1888 VII 29. Palais de l'Industrie. (Exhibition catalogue).
2935: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1909 - XVIe Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles - 1909. - Le Salon de Printemps. (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
44438: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - Exposition Internationale de L'Art Architectural au Palais d'Egmont à Bruxelles (5-15 septembre 1922) organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la Société Centrale d'Architecture de Belgique .
44289: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLV (45) - 1925 (complete year). Emulation .
44290: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIV (44) - 1924 (incomplete year). Emulation .
44291: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIV (44) - 1924 (incomplete year). Emulation .
44292: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLI (41) - 1921 (incomplete year). Emulation .
44296: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLIII (43) - 1923 (complete year). Emulation .
44298: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 1 - EMULATION (L') - 1934 N° 1 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 1 .
44297: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle d'architecture. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 50e Année - 1930 (complete year). Emulation .
44303: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 10 - EMULATION (L') - 1934 N° 10 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 10 .
44308: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 3 - EMULATION (L') - 1936 N° 3 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 3 .
44310: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 5 - EMULATION (L') - 1936 N° 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 5 .
44312: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 8 - EMULATION (L') - 1936 N° 8 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 8 .
44314: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 10 - EMULATION (L') - 1936 N° 10 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 10 .
44317: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 3 - EMULATION (L') - 1933 N° 3 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 3 .
44321: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 5 - EMULATION (L') - 1934 N° 5 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 5 .
44325: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1935 N° 8 - EMULATION (L') - 1935 N° 8 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 55e Année - 1935 Numéro 8.
44326: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1937 N° 2 - EMULATION (L') - 1937 N° 2 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 57e Année - 1937 Numéro 2. .
44334: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1939 N° 9 - EMULATION (L') - 1939 N° 9 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 59e Année - 1939 Numéro 9.
44335: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1932 N° 2 - EMULATION (L') - 1932 N° 2 Revue d'Architecture et d'Urbanisme 52e Année - 1932 Févr. Numéro 2 .
44346: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - SOCIETE COOPERATIVE D'ARCHITECTURE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1910-1911-1912-1913 - EMULATION (L') - Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1910-1911-1912-1913 ( four complete years). Emulation .
26189: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1879 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1879 (complete year loose in portfolio). Emulation .
26154: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1901 - XXVIe année . (complete year in one volume). Emulation .
44452: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1882-1883 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1882-1883 - 8ième annee .(complete year in one volume). Emulation .
44451: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1881 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1881 - 7ième annee .(complete year) . Emulation .
44242: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1890 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1890 - 15ième année .(complete year in one volume). Emulation .
43514: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1984. Catalogue. Rétrospective Kisling.
30728: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1940 - Salon de Printemps. 1940 - Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles Palais des Beaux-Arts - (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
49149: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - ALPHONSE GOSSERIES - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1911. 62e Volume de la Collection..
47673: SOCIETE ANONYME DE TRAVAUX ET DE CREDIT - BRUXELLES - ETTERBEEK - Nouveau Quartier de Luxe - Bruxelles ( promotion booklet for a Brussels' urban expansion project).
32419: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES - [ ] SALON BRUSSEL 1907 - ALFRED STEVENS - Société royale des Beaux-Arts. XIIIième Exposition . Bruxelles 1907. ( catalogue officiel du Salon ) .
49248: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE - [ ] LIÈGE SALON 1953 - Salon Quatriennal de Belgique . Liège 1953 - Musée d'Art Wallon .Catalogue officiel du Salon de Liège ).
20525: SOCIETE D'EPARGNE DES RETRAITES, PARIS - Album 1913. La Société d'Epargne des Retraites. Section de L'Habitation.
14947: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1911 - Exposition Triennale, 1911, (de la) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts d'Anvers. ( Exhibition catalogue ) .
14948: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON D'AQUARELLES 1913 - Catalogue (du) Salon d'Aquarelles, Pastels , Gravures etc. (de la) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts d'Anvers. 1913 ( exhibition catalogue ) .
19639: SOCIETE GENERALE DES PAYS-BAS - Statuten van de naamloze Maatschappij .''Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begustiging van de Volks-Vlijt. - Statuts de la Societé anonyme . ''Société générale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale.
16853: SOCIETE COMMERCIALE DE BELGIQUE A OUGREE - Société Comerciale de Belgique à Ougrée. Album Général (Trade catalogue). Monopole exclusif des ventes de la Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye.
19566: SOCIETE DE L'OCEANIE - Société de l'Océanie. Son but.-Son organisation.-Son esprit.
28886: SOCIÉTÉ POUR L'AMÉLIORATION ET L'ENCOURAGEMENT DES PUBLICATIONS POPULAIRES (EDITOR) - Catalogue raisonné de livres pour la formation des bibliothèques scolaires, communales, paroissales et pour les distributions de prix dans les écoles, dressé par la Société pour l'amélioration et l'encouragement des publications populaires...
44333: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1939 N° 8 - EMULATION (L') - 1939 N° 8 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 59e Année - 1939 Numéro 8.
44320: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1933 N° 11 - EMULATION (L') - 1933 N° 11 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 53e Année - 1933 Numéro 11 .
17755: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS DANS LA VILLE DE TERMONDE - [ ] SALON - DENDERMONDE 1875 - Exposition des Beaux-Arts 1875. Catalogue explicatif. ( official Salon catalogue Dendermonde )
27577: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1908 - Exposition inaugurale de la Salle des Fêtes de la Ville - Inhuldigingstentoonstelling der Stadsfeestzaal. (organisé par) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts d'Anvers. ( exhibition catalogue ) .
49268: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS À MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1825 - Liste des Ouvrages d'Art exposés au Salon de Malines, ouvert dans le local de la ci-devant Commanderie de Pitsenbourg, le 25 juin 1825... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
30727: SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES - [ ] SALON BRUSSEL 1900 - Société des Beaux-Arts. Septième Exposition . Bruxelles 1900. ( catalogue officiel du Salon ) .
2221: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDIGING VAN DE SCHOONE KUNSTEN GENT - [ ] SALON GENT 1937 - 46e SALON DE GAND.- 46e GENTSCH SALON. Catalogue . 1937 . Palais des Fêtes, Parc de la Citadelle. (exhibition catalogue ).
46951: SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DANS LE LIMBOURG ( EDITOR ) - M. MEERMAN - A.J.J. MEKKING - W.J.H. WILLEMS ( CONTRIBUTORS ) . - Publications. Jaarboek van het Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap. Tome CXIX ( 119 ) 1983. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
49222: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1913 - JEAN DEGREEF ( PEINTRE) - XXme Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles - 1913. - Vme Salon de Printemps. (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
9020: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1855 - Exposition Nationale des Beaux-Arts. Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, exécutés par des Artistes vivants, et exposés au Salon d'Anvers, ouvert par la Société Royale pour l'Encouragement des Beaux-Arts. (Exhibition catalogue).
49142: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - JULES DECLEVE - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1900. VIe. Série - ( Tome Second ).
49263: SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1814 - Explication des ouvrages d'Art exécutés par des Artistes vivans et exposés à la Salle de L'Académie de Malines... 1814 ( official catalogue of the Mechelen salon ).
43562: SOCIETE DES ARTISTES INDEPENDANTS ( ÉDITEUR ) - Centenaire de la Société des Artistes Indépendants 1884 - 1984.
42247: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1888 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1888 13-ième annEe (complete year in one volume). Emulation .
49260: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1818 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 20 Septembre 1818.... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49140: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - JULES DECLEVE - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1897. Ve. Série - ( Tome Neuvième ).
47106: SOCIÉTÉ JOHN COCKERILL - SERAING ( EDITOR ) - 110me Anniversaire de la fondation des usines Cockerill 1817 - 1927. Album Commémoratif.
47589: SOCIÉTÉ COLONIALE DU LAC DE SAINT-JEAN ( CANADA ) - KOLONISATIE MAATSCHAPPIJ VAN HET MEER ST. JAN ( EDITOR - PUBLISHER ) - De Streek van het Meer St. Jan. Gids der Kolonisten. Uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken en de Kolonisatie Maatschappij van het Meer St. Jan.
44274: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1897 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1897 ( complete year , loose as issued, in portfolio) . 22me de la collection. Nouvelle série 7me année. Emulation .
44275: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1907 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1907 (complete year). 32 me année. Nouvelle série 8me Ann. Emulation .
12664: SOCIÉTÉ ROYALE BELGE DES AQUARELLISTES - BRUXELLES - [ ] SALON BRUSSEL 1903 - Société Royale Belge des Aquarellistes XXXIV Exposition 1903 - Catalogue. ( exhibition catalogue ).
50946: SOCIETE ANONYME DU SUD D'ANVERS - VILLE D'ANVERS - MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ( A.BEERNAERT ) - Correspondance relative à L'Appropriation des Terrains de l'Ancienne Citadelle du Sud d'Anvers. ( Loi du 17 Avril 1874 ).
44246: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1894 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1894 - 19ième année . Nouvelle série (4me année)(complete year in one volume). Emulation .
42246: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1888 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1888 - 13ième annEe .(complete year in one volume). Emulation .
42249: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1879 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1879 - 5ième annEe (complete year loose in portfolio). Emulation .
42250: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 - 18me année (complete year). Emulation .
43417: SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ENFANTS MARTYRS ( EDITOR) - VILLE DE GAND - Catalogue de l'Exposition d'Art Ancien. Ouverte à la Halle aux Draps du 30 mars au 22 avril 1907. Ville de Gand. Société protectrice des Enfants Martyrs.
44305: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1934 N° 12 - EMULATION (L') - 1934 N° 12 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 54e Année - 1934 Numéro 12 .
49128: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - J. CHALON - THÉODORE BERNIER - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1877 et 1878 . IV. Série - ( Tome Troisième & Tome Quatrième)
49266: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS À MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1820 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 24 juin 1820... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49133: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - EMILE PRUD'HOMME - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1889 -1890. Ve. Série - ( Tome Deuxième ).
32232: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS ( ) SALON 1840 - Concours et Exposition pour l'année 1840. Programme. Pryskampen en tentoonstelling voor het jaer 1840. Voorschrift.
44164: SOCIÉTÉ DES AMATEURS DE MUSIQUE À LA SALLE DE LA SODALITÉ. ( ANTWERPEN - ANVERS ) - Liste des Membres de la Société des Amateurs de Musique à la Salle de la Sodalité. ( Antwerpen - Anvers ) .
6781: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS SALON 1892 - [ ] GENT SALON 1892 - XXXVe exposition Album Jubilaire, dédié aux Artistes exposants. Salon de 1892.
7272: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDIGING VAN DE SCHOONE KUNSTEN GENT - [ ] SALON GENT 1933 - 45e Exposition - Ville de Gand .- 45e Tentoonstelling. Catalogus . 1933 . Palais des Fêtes, Parc de la Citadelle. (exhibition catalogue ). Deuxième édition.
49221: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1912 - XIXe Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles - 1912. - IVme Salon de Printemps. (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
40382: SOCIÉTÉ DE GENS-DE-LETTRES - G. LE ROY ( IMPRIMEUR À CAEN ) - Nouveau Dictionnaire Historique des Hommes Illustres, par une Société de Gens de Lettres. Nouvelle et Cinquième Edition, augentée de 2 vol. 8 vol. in-8° ( Prospectus - Avertissement sur cette cinquième édition).
42245: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 (complete year). Emulation .
49145: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - M.A.BRACKE - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1905. VIe. Série - ( Tome Septième ). 57e Volume de la collection.
43513: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1975. Catalogue. Hommage à Michel-Ange.
51004: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1857 - Catalogue des Ouvrages de Peinture, Sculpture, etc. exposés au salon dans le local des Halles le 5 juillet 1857. Exposition de 1857. 45me Année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49153: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1961. 75e volume. ( complet en deux fascicules).
44244: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1893 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1893 - 18ième année . Nouvelle série (3me année)(complete year in one volume). Emulation .
41843: SOCIÉTÉ DE L'EMULATION DRAMATIQUE ( BRUXELLES ) - THEÂTRE ROYAL DU PARC ( ÉDITEUR ) - Carte d'Invitation (de la ) Société de l'Emulation Dramatique (pour) une Soirée dramatique , mercredi 6 novembre 1844.
50290: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1937 - Salon de Printemps. 1937 - Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles Palais des Beaux-Arts - (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
50291: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1938 - EUGÈNE LAERMANS - Salon de Printemps. 1938 - Exposition de la Société royale des Beaux-Arts - Bruxelles Palais des Beaux-Arts - (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
50292: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUSSEL SALON 1939 - Salon Quatriennal de Belgique. Vierjaarlijks Kunstsalon van België. Société Royale des Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles 1939. Catalogue ( catalogue officiel du Salon ).
52420: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1933 - Catalogue de la 49e exposition en la salle des fêtes de la Ville - du 2 au 11 juillet. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
52383: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DES ARTS ( ÉDITEUR ) - Société Française des Amis des Arts. 1909. Fondée en 1885 au Palais de l'Industrie - Champs-Élysées Liste des Sociétaires. Compte rendu de la répartition.... Salon de 1909.
52384: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DES ARTS ( ÉDITEUR ) - Société Française des Amis des Arts. 1910. Fondée en 1885 au Palais de l'Industrie - Champs-Élysées Liste des Sociétaires. Compte rendu de la répartition.... Salon de 19107.
52382: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DES ARTS ( ÉDITEUR ) - Société Française des Amis des Arts. 1907. Fondée en 1885 au Palais de l'Industrie - Champs-Élysées Liste des Sociétaires. Compte rendu de la répartition.... Salon de 1907.
52381: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DES ARTS ( ÉDITEUR ) - Société Française des Amis des Arts. 1888. Palais des Champs-Élysées Liste des Sociétaires. Compte rendu du Tirage et liste des oeuvres achetées.. au Salon de 1888.
50755: SOCIETE D'AQUARELLISTES FRANCAIS - SOCIETE D'AQUARELLISTES FRANCAIS. 1882. Catalogue de la Quatrième Exposition .
9315: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1903 - Exposition d'Aquarelles-Pastels-Eaux-Fortes etc., Catalogue 1903 (de la) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts d'Anvers. (Exhibition catalogue).
51008: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS DE MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1889 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Halles ( Grand Place ) Catalogue 1889. 77e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
36154: SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DE LA GRAVURE FRANÇAISE ( ÉDITEUR ) - Annuaire de la Gravure Française. 1911.
51952: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DES ARTS ( ÉDITEUR ) - [ ] PARIS SALON 1901 - Société Française des Amis des Arts. 1901. Palais de L'Industrie. Liste des Sociétaires. Compte rendu de la Répartition des oeuvres achetées.. au Salon de 1901.
51951: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DES ARTS ( ÉDITEUR ) - [ ] PARIS SALON 1900 - Société Française des Amis des Arts. 1900. Palais de L'Industrie. Liste des Sociétaires. Compte rendu de la Répartition des oeuvres achetées.. au Salon de 1900.
51950: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DES ARTS ( ÉDITEUR ) - [ ] PARIS SALON 1898 - Société Française des Amis des Arts. 1898. Palais de L'Industrie. Liste des Sociétaires. Compte rendu du Tirage et liste des oeuvres achetées.. au Salon de 1898.
51949: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES AMIS DES ARTS ( ÉDITEUR ) - Société Française des Amis des Arts. 1898. Palais de L'Industrie. Liste des Sociétaires. Compte rendu du Tirage et liste des oeuvres achetées.. au Salon de 1898.
15575: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE - Société Générale de Belgique 1822-1972.
14787: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1882 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin exécutés par des Artistes Vivants et exposés au SALON D'ANVERS...le 13 Aout 1882.
14127: SOCIETE DES SCIENCES ARTS LETTRES DU HAINAUT À MONS - PUBLICATIONS - Société des Science Arts, Lettres du Hainaut. Tables des Publications 1839-1924.
44450: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1880 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1880 - 6ième annee .(complete year). Emulation .
13307: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS DE MALINES - [ ] SALON MECHELEN 1880 - Salon de Malines - 1880 - Halles Grand Place - Société pour l'Encouragement des Beaux-Arts de Malines. Exposition d'oeuvres d'Art , Catalogue.
14545: SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE ( ÉDITEUR ) - CONNAISANCE DES ARTS - Connaissance des Arts . Revue Mensuelle, le guide mensuel de l'amateur d' art.
1243: SOCIÉTÉ ÉGYPTIENNE DE PAPYROLOGIE (EDITOR) - Études de Papyrologie. Tôme I - (Tôme IX) ( = all published).
11135: SOCIETE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE GAND - REGISTRE - J. DE POORTER (BOOKBINDER) - Régistre in-folio, 1808.
44288: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLV (45) - 1925 (complete year). Emulation .
38875: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 1978. ( Catalogue ) .
38877: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 1987. ( Catalogue ) . A la découverte de L'Ouest Américain.
38878: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 1988. ( Catalogue ) . Les Trésors d'Art de la Côte d'Azur.
38880: SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS - SOCIÉTÉ DES BEUAX-ARTS D'OUTRE-MER ( ÉDITEUR ) - Salon 1969 du 10 mai au 8 juin inclus. 182e Exposition. ( Catalogue ) .
38967: SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE PUBLIQUE DE BELGIQUE ( EDITOR ) - HENRY MORTON STANLEY ( PROVENANCE ) - ALBERT LANCASTER ( CONTRIBUTOR ) - Rapports présentés au Congrès National d'Hygiène et de Climatologie Médicale de la Belgique et du Congo tenu à Bruxelles du 9 au 14 Aout 1897. Seconde Partie . Le Congo.
39136: SOCIÉTÉ ROYALE DU SPORT NAUTIQUE DE LA MEUSE ( ÉDITEUR ) - Historique de la Société Royale du Sport Nautique de la Meuse.
39151: SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTION H. BOLLINCKX ( EDITOR ) - Nouvelles Machines Bollinckx. 3e Édition 1908. ( Catalogue ) .
39156: SOCIÉTÉ ANONYME DES FONDERIES DE ST.-DIZIER À ST-DIZIER ( HTE - MARNE ) - ANCIENS ÉTABLISSEMENTS SALEUR JNE ( ÉDITEUR ) - Album Général 1905. ( de la ) Société Anonyme des Fonderies de St.-Dizier à St-Dizier ( Hte - Marne ).
44281: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE - UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE (EDITOR) - L'ÉMULATION REVUE MENSUELLE FONDÉE EN 1874. - EMULATION (L') - revue mensuelle fondée en 1874. Organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Année XLVI (46) - 1926 (complete year). Emulation .
42308: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS ( EDITOR ) - JULES DEPRAETERE ( DESIGN ) - [ ] GENT SALON 1895 - XXXVIe Exposition Triennale de Gand. Salon de 1895. Catalogue des Tableaux et Objets d'Art exposés au Casino. ( exhibition catalogue )
44239: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1887 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1887 - 12ième année .(complete year in one volume). Emulation .
43520: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1993. Catalogue. Art Contemporain. Le Salon d'Automne a 90 ans ses 10 présidents.
43521: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1994. Catalogue. Art Contemporain. Dali , Gala , Lacroix. Le Japon [...]
2102: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1904 - Exposition Triennale, Catalogue 1904, (de la) Société Royale d'Encouragement des Beaux-Arts d'Anvers. (Exhibition catalogue).
49265: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1818 - Notices des Ouvrages d'Art exécutés par des Artistes Vivants et exposés aux salles de l'Hôtel de ville de Malines, le 20 Septembre 1818.... ( official catalogue of the Mechelen salon ).
3115: SOCIETE ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE ( EDITOR ) - BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE BELGE D'ANTHROPOLOGIE. - precursor BULLETIN DE LA SOCIETE D'ANTHROPOLOGIE DE BRUXELLES.
44315: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 11 & 12 - EMULATION (L') - 1936 N° 11 & 12 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 11 & 12 .
44307: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1936 N° 2 - EMULATION (L') - 1936 N° 2 revue mensuelle de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. ARCHITECTURE ET URBANISME 56e Année - 1936 Numéro 2 .
49148: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - JULES BECKER - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1912. 63e Volume de la Collection..
41549: SOCIÉTÉ DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon d'Automne 2002. ( Catalogue ) . Le panorama de l'art d'aujourd'hui en France.
9019: SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS D'ANVERS - [ ] SALON 1864 - Exposition Nationale. Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, exécutés par des Artistes vivants, et exposés au Salon d'Anvers, ouvert par la Société Royale pour l'Encouragement des Beaux-Arts. (1864 - Salon d'Anvers. )
43522: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1998. Catalogue. Panorama de l'Art Vivant.
43523: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 2004. Catalogue. Salue Les Amériques.
44257: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1886 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1886 - 11ième année .(complete year, loose in portfolio, missing one plate). Emulation .
49138: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - F. CATTIER - PAUL-ALPHONE WINS - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1894. Ve. Série - ( Tome Septième ).
44240: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1888 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1888 - 13ième année .(complete year in one volume). Emulation .
44263: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION 1897 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1897 ( incomplete year , loose as issued, in portfolio, lacks 5 plates) . Emulation .
43515: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1982. Catalogue. Rouault . Hommage a Chabaud - Oudot - Perrot - Poliakoff - Art Contemporain.
40946: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE METALLURGIQUE DE HOBOKEN ( EDITOR ) - Société Générale Metallurgique de Hoboken 1908-1958 .
26170: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1877-1878 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1877 - 1878 (two complete years in one volume). Emulation .
26173: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1881 - 1882 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1881 - 1882 (two complete years in one volume). Emulation .
26175: SOCIÉTÉ CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE (EDITOR) - L'ÉMULATION - 1886 - EMULATION (L') - publication de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. 1886 - 11ième annEe .(complete year in one volume). Emulation .
43516: SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE ( ÉDITEUR ) - Salon D'Automne 1989. Catalogue. Art Contemporain. Triomphe des Champs-Elysées . Jean Cocteau Le Déobéissant.
28031: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - 1905 - Catalogue Officiel de l'Exposition rétrospective de L'Art Belge organisée par la Société royale des Beaux-Arts de Bruxelles....(à l'occasion du 75e anniversaire de l'Indépendance nationale). Catalogue.
49125: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Années 1863 & 1864. IIe. Série - ( Tome Neuvième & Tome Dixième )
23609: SOCIÉTÉ ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES - [ ] BRUXELLES SALON DE PRINTEMPS - 1920 - VIIme Salon de Printemps. Br'uxelles 1920. Société Royale des Beaux-Arts . (Catalogue officiel du Salon de Bruxelles ).
3598: SOCIÉTÉ DE MALINES POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS - [ ] SALON - MECHELEN - 1844 - Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture etc.., exposés au salon dans le local de l'Hôtel de Ville. 1844...( official catalogue of the Mechelen salon ).
42307: SOCIÉTÉ ROYALE POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS ( EDITOR ) - JULES DEPRAETERE ( DESIGN ) - [ ] GENT SALON 1895 - XXXVIe Exposition Triennale de Gand. Salon de 1895. Catalogue des Tableaux et Objets d'Art exposés au Casino. ( exhibition catalogue )
51007: SOCIÉTÉ POUR L'ENCOURAGEMENT DES BEAUX-ARTS DE MALINES - [ ] SALON - MECHELEN - 1884 - Exposition d'Oeuvres d'Art aux Halles ( Grand Place ) Catalogue 1884. 72e année sociale. ( official catalogue of the Mechelen salon ).
49129: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - GONZALÈS DECAMPS - A.G.DEMANET - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1879 et 1880 . IV. Série - ( Tome Cinqième & Tome Sixième)
49132: SOCIÉTÉ DES SCIENCES , DES ARTS ET DES LETTRES DU HAINAUT ( ÉDITEUR ) - GUSTAVE-HIPPOLYTE GONDRY - Mémoires et Publications de la Société des Sciences , des Arts et des Lettres du Hainaut. Année 1882 ( sic) -1887. IVe. Série - ( Tome Dixième ).
8575: SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE (EDITOR) - MRS. MOLESWORTH (CONTRIBUTOR) - Child's Pictorial (The) . A monthly coloured magazine. January - December 1895.
17248: SOCIETY FOR LIBYAN STUDIES (EDITOR) - Annual report of the Society for Libyan Studies. London. 25 x 20 cm, orig. wrappers.
43787: SOCIETY OF ANTIQUARIES OF SCOTLAND ( PUBLISHER AND EDITOR ) - WILLIAM SMELLIE - JAMES FOULIS - EARL OF BUCHAN - JOHN GEDDES - JOHN DILLON - [...] ( SOME EARLY CONTRIBUTORS ) - Archaeologia Scotica ; or Transactions of the Society of Antiquaries of Scotland. Volume I (- Volume V) ( all published).
27900: SODALIS MARIANI - Sodalis Mariani in Archiespiscopali Collegio Borromaeo Salisburgi et in Seminariis Episcopalibus Breviarium..
11605: SOENS LUC - De Sint-Godelievekerk (te) Heule-Watermolen.
23197: SOERA RANA - Met een meeuwepluim en andere gedichten van Soera Rana.
51164: SOETE EDGAR - ( SUCC. LIBRAIRIE G. SALET ) - PARIS - Catalogue 13 Livres Rares. 1958. ( catalogue de livres anciens à prix marqué).
45176: SOETE DR. J. - [ ] PASTOOR SLOSSE - Het wetenschappelijk Werk en de Verzameling van Pastoor Slosse door Dr. J. Soete Stadsbibliothekaris te Kortrijk.
13682: SOETENS GÉO - AKAROVA (ILLUSTRATIONS) - Temps de la Terre. Préface de Maurice Carême. Illustré par Akarova.
25636: SOEUR DE CHARITÉ (UNE) - Vie et Esprit du Chanoine Triest, fondateur de la Congrégation des Soeurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gand.
4122: SOIERIES DE LYON (EDITOR), SILK, SOIE - Carte de Nuances de la Soie-Nouveautés, (éditée par) Fédération de la Soie, Soieries de Lyon, Rubans de St.Etienne. Printemps 1927.
51209: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Les Anciennes Industries d'Art Tournaisiennes à L'Exposition de 1911.
6430: SOIL DE MORIAME CHEVALIER - L. DELPLACE- DE FORMANOIR - La Manufacture Impériale et Royale de Porcelaine de Tournay. Préface de Marcelle Laurent.
18299: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Les Anciennes Industries d'Art Tournaisiennes à L'Exposition de 1911.
43575: SOIL DE MORIAME M. E.-J. - Orfèvreries tournaisiennes du XVIIe et du XVIIIe siècle à L'Exposition de Tournai 1911.
14722: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Charleroi. IIIe série, fascicule I. Charleroi - Couillet - Dampremy -
14721: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Mons. Tome Troisième. Canton de Mons.
14720: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Mons. IIe Série, Tome Quatrième. Canton de Boussu-Dour-Paturages-Lens.
14719: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Mons. Tome Second. Arrondissement de Ath. Canton de Chièvres.
14717: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Tournai. Tome Cinquième. Arrondissement de Soignies. Canton de Lessines.
14714: SOIL DE MORIAME (MORIAMÉ) E.J. - Inventaire des Objets d'Art & D'Antiquité...de l'arrondissement de Tournai. Tome Quatrième. ARRONDISSEMENT D'ATH.
37244: SOJCHER JACQUES ( DIRECTEUR ) - SCHISMES (PERIODICAL) - SCHISMES Revue belge de littérature, de peinture, de musique et de cinéma. Issue 2 - Fascicule 2 - Numéro 2 .
47233: SOJCHER JACQUES ( DIRECTEUR ) - SCHISMES (PERIODICAL) - SCHISMES Revue belge de littérature, de peinture, de musique et de cinéma. Issue 3 - Fascicule 3 - Numéro 3 .
47234: SOJCHER JACQUES ( DIRECTEUR ) - SCHISMES (PERIODICAL) - SCHISMES Revue belge de littérature, de peinture, de musique et de cinéma. Issue 7 - Fascicule 7 - Numéro 7 . (Deuxième année ).
18773: SOKOL BOOKS LONDON - Bookdealer's catalogues. Catalogue XXXV (35) XXXVII (37) XXXIX (39) XLI ( 41 ) , XLVII ( 47 ) , IL ( 49 ) , LI ( 51 ) , LIII ( 53 ) ( 8 vols).
33305: SOKOLOFF BORIS - FRANTISEK BILEK - A. LABLOT ( ILLUSTRATORS ) - Silhouettes Tchèques. Collection '' Les Cahiers Blancs '' Paris.
46458: SOLANA GUILLERMO ( CURATOR ) - ALBERTO REGUERA - Alberto Reguera. 3rd - 18th November 2003 ( exhibition catalogue ) .
48393: SOLEIMANI DR. ALI ( VERTALER ) - [ ] SHARIA - SJARIA - Islamitische Strafvordering conform de Sjaria. Islamitisch wetboek van Strafvordering van de Revolutionaire Tribunalen. Goedgekeurd door : Het Iraanse parlement '' de Islamitische Raad''...
30456: SOLEIROL M. (EDITOR) - Catalogue des Monnaies Byzantines qui composent la collection de M. Soleirol.
4386: SOLERIUS ANSELMUS (I. E. THEOPHILE RAYNAUD) - HIERONYMUS BOSS (BOSSIUS) - De pileo, caeterisque capitis tegminibus tam sacris, quam profanis. Editio novissima aucta... Bound with . De Toga Romanus Commentarius.
28325: SOLLE GERHARD - Die Wald-Fauna der unteren Klerfer Schichten von Greimerath (Unterdevon, Südost-Eifel). Zugleich ein Beitrag zur unterdevonischen Mollusken-Fauna.
38165: SOLVAY LUCIEN - JEAN ALFRED CLUYSENAAR ( PEINTRE ) - Notice ( biographique) sur Jean Alfred Cluysenaar , peintre (1819 -1900), membre de l'Académie Royale de Belgique.
42621: SOLVAY THÉODORE AUGUSTE - Les Feux Follets. Grande Valse Brillante pour le Piano composée par Th. Solvay. Pianiste de S.A.R. Mgneur le Duc de Brabant.
42622: SOLVAY THÉODORE AUGUSTE - Louisa seconde grande Valse pour le piano par Th. Solvay. Pianiste de S.A.R. Mgneur le Duc de Brabant.
27431: SOLZHENITSYN ALEXANDER - Lenin in Zürich. Chapters. (Translated by H. T. Willetts).
20488: SOMAINI FRANCESCO, MUSEUM DES 20. JAHRHUNDERTS - Francesco Somaini. Skulpturen und Zeichnungen 1948-1976. (Exhibition catalogue).
43949: SOMEBODY - The Linnet Waltz, for the Piano Forte, composed by Somebody and dedicated to Everybody.
47645: DE SOMER PIETER - KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN ( UITGEVER ) - De Universiteit te Leuven 1425 - 1975.
45925: VAN SOMEREN J.F. - De Utrechtse Universiteitsbibliotheek . Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880.
34316: SOMERS JOHN - ( NO ENGRAVER ) - Portrait engraving of John Lord Somers.
568: SOMERS WIERICK LE VIEUX - EMILE DILIS ( AUTHOR ) - Notice sur Wierick Somers le Vieux, Orfèvre-Ciseleur Anversois (1-ière Moitié du XVII siècle).
52042: SOMERS MARC - [ ] WILLEM ELSSCHOT - Willem Elsschot en het Wereldtijdschrift.
23177: SOMME POLITIQUE DU JOURNAL... DE LIÉGE - ANCIEN PROFESSEUR - Somme politique du Journal historique et littéraire de Liége. Observations pacifiques touochant l'origine, les formes, le respect et l'indépendance du pouvoir; le principe et les libertés de la Constitution belge; l'Encyclique de Grégoire XVI; S. Thomas; et le récent Décret de la Congrégation de l'Index, etc. Par un ancien Professeur.
36883: SOMMER GIORGIO - NAPOLI - Sorrento da Mare. Original photograph, numbered 21236 and title in the negative, mounted on board.
36884: SOMMER GIORGIO - NAPOLI - Sorrento. Original photograph, numbered 2122 and titled in the negative, mounted on board.
33309: SOMMER PROF. H. OSCAR - Le Roman de Merlin or the early history of King Arthur. Faithfully edited from the French MS. ADD. 10292 in the British Museum (About A.D. 1316).
4772: SOMMER GEORGIO (1834-1914) - POMPEI Album with original photographs ca. 1870 .
39434: SOMMER GEORGIO (1834-1914) - NAPOLI - NAPLES - Naples - Napoli . Album with 50 original albumen photographs ca. 1875 showing Naples town views, landscapes and art treasures .
39389: SOMMER GEORGIO (1834-1914) - POMPEI - POMPEI Album with original albumen photographs ca. 1875 (bound in at the end ) 11 gouaches showing Pompei interior decoration.
32417: SOMMERARD E. DU - Musée des Thermes et de l'Hotel de Cluny. Catalogue et description des objets d'art de l'Antiquité du Moyen Age et de la Renaissance...(Museum catalogue).
26377: SOMMERARD E. DU - Musée des Thermes et de l'Hotel de Cluny. Catalogue et description des objets d'art de l'Antiquité du Moyen Age et de la Renaissance...(Museum catalogue).
41512: SOMVILLE ROGER - BOBIGNY - SEINE ST. DENIS ( EXPOSITION ) - Somville en Seine St. Denis. 40 Ans de peinture - Bobigny - Exposition du 15 mars au 2 mai 1984.
6480: SOMVILLE ROGER - Somville Gemälde - Zeichnungen - Pastelle. Exhibition Catalogue. Cologne, Belgisches Haus.
6479: SOMVILLE ROGER - Roger Somville 25 anos de dibujos. (Exhibition Catalogue) - Mexico-City, Museo de Arte Moderno.
25241: SOMVILLE ROGER - Somville. Les années 1975 1995. (Exhibition catalogue). Liège, Salle Saint Georges.
9341: SONDERVORST FRANZ ANDRÉ - Geschiedenis van de geneeskunde in België.
36446: SONG MISOOK - Art Theories of Charles Blanc 1813-1882.
31956: SONNERY LAURENCE - GALERIE DE PARIS , 14 PLACE FRANÇOIS IER - SONNERY . 6 Juin - 12 Juillet 1974 ( Catalogue d' exposition).
44603: SONNINI DE MANONCOURT , CHARLES NICOLAS SIGISBERT - Voyage dans la Haute et Basse Egypte, fait par l'ordre de l'ancien gouvernement, et contenant des observations de tous genres. Avec une collection de 40 planches, gravées en taille-douce par J.B.P. Tardieu, contenant des portraits,, vues, carte géographique, antiquités, plantes, animaux, etc., dessinés sur les lieux, sous les yeux de l'auteur.
14904: SONNIUS FRANCISCUS (F. VAN DEN VELDE) - Goossens Dr. Th.. Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne Biografie.
47149: SOOM LOUIS VAN - Merksem in 1000 zichten & gezichten.
16724: SOOM LUK VAN - Exhibition catalogue, Antwerp, ICC 27 june 1987.
45670: SOPHOCLES - CORNELIS VAN GHISTELE, DR. J. GRIETENS (EDITOR) - Antigone van Sophocles. Vertaald door Corn. van Ghistele, gedrukt door Simon Cock in 1556, ingeleid en heruitgegeven door J.Grietens.
40997: SOR CHARLOTTE DE - ARMAND AUGUSTIN LOUIS CAULAINCOURT, DUC DE VICENCE ( 1773 - 1827 ) - Napoleon en Belgique et en Hollande 1811. Formant les Tomes Trois et Quatre des Souvenirs du Duc de Vicence.
27864: SORBER FRIEDA - A.-M. CLAESSENS-PERÉ - Uit de sacristie, textiel en juwelen in kerkelijk bezit in de provincie Antwerpen. 1985 III 30 (Exhibition catalogue).
26787: SORBER FRIEDA - Haute-Couture in België 1933 - 1976 . Het Fonds Wittamer-Camps. (exhibition catalogue Antwerpen, Provinciezaal, 1989).
39642: SORENSEN MADELEINE PINAULT - Le livre de botanique XVIIe et XVIIIe siècles.
34022: SORENSEN HENRY - COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS ( ÉDITEUR ) - Drouot 1986 - 1987. l'art et les enchères en France.
38646: SORGELOOS CLAUDE - Les Deflinne. Quatre générations de libraires et relieurs à Tournai aux XVIIIe et XIXe siècles.
38441: SORGELOOS CLAUDE - LEON VOET (INTRODUCTION) - Labore et Constantia. A Collection of 510 editions issued by Christopher Plantin from 1555 - 1589.
32582: SORGELOOS CLAUDE - Les Deflinne. Quatre générations de libraires et relieurs à Tournai aux XVIIIe et XIXe siècles.
29881: SORGELOOS CLAUDE - La Bibliothèque du Cultura Fonds . acquisitions 1991-1999. (Periodical, issue of Le Livre et L'Estampe année 2000).
41351: SORGELOOS CLAUDE - L'Armorial belge du Bibliophile (1930). Notes et documents relatifs au vicomte Théodore de Jonghe d'Ardoye.
21927: SORIA S. - BIOSCA GALERIA DE ARTE - S. Soria. Del 14 al 30 de Abril de 1964 - (Exhibition catalogue).
21891: SORIA S. - ALEXANDRE CIRICI PELLICER - RUBÉN VELA - S. Soria.
47905: SOROS GEORGES - De crisis van het mondiale kapitalisme. De ondergang van de vrije wereld.
21837: SORRE MAX. PROF. - Les fondements de la géographie humaine. Tome II. Les fondements techniques. I. Les techniques de la vie sociale. Les techniques et la géographie de l'énergie. La conquête de l'espace. Avec 35 cartes et figures. II. Les techniques de production et de transformation des matières premières. Avec 27 cartes et figures. (2 Vols).
22177: SOSNO ALEXANDRE - - Sosno video obliteraties interventies relaties. ICC (Antwerpen) - Sosnowsky - B. Teyssedre. (Exhibition catalogue, text by Bernard Teyssedre - in Dutch)
37662: SOSSET L.L. - PAUL HAESAERTS - The Family of Man, exposition organisée par le Museum of Modern Art de New York. (Numéro Spécial de la revue ) Les Beaux-Arts, hebdomadaire d'information artistique publié par le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. ( Numéro hors série, 1955).
51790: SÖTEMANN A.L. - H.T.M. VAN VLIET ( EDITORS ) - [ ] J.C. BLOEM - J.C.Bloem Gedichten. Deel 1 / Teksten. Deel 2 / Apparaat en commentaar. Historisch-kritische uitgave... ( 2 vols.).
47290: SOTHEBY'S LONDON ( EDITOR ) - [ ] COMITES LATENTES COLLECTION - CHRISTOPHER DE HAMEL ( INTRODUCTION). - Hidden Friends. A loan exhibition of the Comites Latentes Collection of Illuminated Manuscripts from the Bibliothèque Publique et Universitaire Geneva.
7226: SOTHERAN - Bookdealer's catalogues. Nos 797 (1925), 804(1927), 811(1928), 816(1929) Four cat. bound in one volume.
7224: SOTHERAN - Bookdealer's catalogues. Nos 885 (1949), 888(1950), 891(1951) bound in one volume.
44116: SOTNICK RICHARD - The Coburg Conspiracy. Royal Plots and Manoeuvres.
32263: SOTO DOMINIC ( DOMINGO DE ) - In quartum Sententiarum commentarii.
15908: SOTTAS HENRI - Etude Critique sur un Acte de Vente Immobilière du Temps des Pyramides.
48869: SOUCHAL FRANÇOIS - [ ] LES FRÈRES COUSTOU - Les Frères Coustou. Nicolas ( 1658 - 1733 ) - Guillaume ( 1677 - 1746 ) et l'évolution de la sculpture française du Dôme des Invalides aux Chevaux de Marly.
28793: SOUFFLOT - LYON 1980 - MICHEL GALLET A.O. - Soufflot et son temps 1780 1980. (Exhibition catalogue) Lyon Musée des Beaux Arts.
44083: SOUGNEZ ERNEST - [ ] LOUIS SOLVAY - Souvenirs de Famille.
20629: SOUILLART M. - Mouvements relatifs de tous les astres du système solaire chaque astre étant considéré individuellement.
21973: SOULAGES PIERRE - - Soulages. (Exhibition catalogue) - Haags Gemeentemuseum.
28341: SOULIÉ GEORGES - Essai sur la Littérature Chinoise.
7292: SOULIE EUD. - Notice des peintures et sculptures placées dans les appartements et dans les jardins des PALAIS DE TRIANON.
50650: SOULIÉ FREDÉRIC ( 1800 - 1847 ) - Collection de 20 romans feuilleton de Soulié, publiés par La Librairie Théatrale, ancienne Maison Marchand, illustrés par F. Barrias ( dessins ) et L. Deghouy ( graveur ), reliée en 3 volumes.
30466: SOULIER GUSTAVE - Les influences orientales dans la peinture toscane.
44523: DU SOULIER , L'ABBÉ MARTIAL ( PROVENANCE ) - P.C. FREY DE NEUVILLE - CH. COUDRETTE - GUY TARGET - J.P. VIOU - GUIL. ARNOULT - H. ZAHOROWSKI - CH. PALISSOT - ANDRÉ MORELLET - VOLTAIRE - ROUSSEAU .... - Recueil des pièces diverses. Collection contemporaine factice de 51 pamphlets, tracts, mémoires,... françaises concernant les problèmes religieuses en France à l' époque 1750-1760 ; anti-jesuitisme , anti-jansénisme, conflit Église - État...[...]
30611: SOULSBY BASIL ( ) - BRITISH MUSEUM (EDITOR) - A Catalogue of the Works of Linnaeus (and publications more immediately relating thereto) preserved in teh Libraries of the British Museum... Second edition.
33464: SOUMAGNE HENRI - RAMAH ( ILLUSTRATEUR ) - Madame Marie. Mystère en Trois Actes - Illustrations . Le Chemin de la Croix , quatorze Lithographies Originales de Ramah.
39573: SOUMAGNE HENRI - RAMAH ( ILLUSTRATEUR ) - Madame Marie. Mystère en Trois Actes - Illustrations . Le Chemin de la Croix , quatorze Lithographies Originales de Ramah.
38773: SOUMILLE BERNARD LAURENT ( ) - Le Grand Trictrac , ou Methode Facile pour Apprendre Sans Maitre La Marche , Les Termes , Les Regles , Et une grande partie des finesses de ce jJeu , enrichie de 288 Planches ou Figures , avec les décisions des cas particuliers. Nouvelle Édition , Revue , corrigée & considérablement augmentée. Du Fonds de P.F. Giffart.
46878: SOUMILLION DANIËL - [ ] LOUIS DE LUXEMBOURG 3 - Le procès de Louis de Luxembourg comte de Saint-Pol connétable de France ( 1418 - 1475 ).
51514: SOUPAULT PHILIPPE - [ ] CHAPLIN - Charlot. Le Grande Fable, chroniques des personnages imaginaires.
51513: SOUPAULT PHILIPPE - Les Frères Durandeau.
51512: SOUPAULT PHILIPPE - Le Nègre.
51522: SOUPAULT PHILIPPE - Le Coeur d'Or.
51521: SOUPAULT PHILIPPE - [ ] GEO PERDRIAT ( DÉDICACE ) - Le Coeur d'Or.
51511: SOUPAULT PHILIPPE - Le Nègre.
51526: SOUPAULT PHILIPPE - [ ] WILLIAM BLAKE - William Blake. ( série '' Maitres de L'Art Moderne'' ).
51524: SOUPAULT PHILIPPE - [ ] JAMES JOYCE - Souvenirs de James Joyce.
51523: SOUPAULT PHILIPPE - [ ] JAMES JOYCE - Souvenirs de James Joyce.
47030: SOUPAULT PHILIPPE - ALEXANDRE ALEXEIEFF ( EAU-FORTE ) - A.A.M. STOLS ( ÉDITEUR ) - Message de l'île déserte. Poëme.
51519: SOUPAULT PHILIPPE - Terpsichore.
51520: SOUPAULT PHILIPPE - Terpsichore.
51518: SOUPAULT PHILIPPE - Histoire d'un Blanc.
51516: SOUPAULT PHILIPPE - A la Dérive. Roman
51517: SOUPAULT PHILIPPE - [ ] GEORGES LUBIN ( DÉDICACE ) - Le Bon Apotre. Huitème édition.
51515: SOUPAULT PHILIPPE - Le Roi de la vie.
51525: SOUPAULT PHILIPPE - Georgia
51527: SOUPAULT PHILIPPE - Le Bar de l'Amour. ( Les Cahiers du Mois - publication mensuelle 1925. IVe c. )
52616: SOURGET AMÉLIE - Catalogue n° 14 - Hiver 2018. 75 Livres et Manuscrits du XVe au XXe siècle. Librairie Amélie Sourget. 1 rue de l'Odéon. Paris.
38217: SOURGET CAMILLE - 55 Livres et Documents du XVe au XXe siècle. Catalogue 7.
32404: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Manuscrits et Livres Précieux . Catalogue XVIII .
32405: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Manuscrits et Livres Précieux 1490 - 1857. Catalogue XIX .
6221: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Deux Cents Livres Précieux de 1467 à 1959.
19007: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Manuscrits et Livres Précieux du Quinzième au Dix-huitième siècle.
44021: SOURGET CAMILLE - Catalogue de Livres Rares du XVe au XXe Siècle. Fine Books.
43135: SOURGET CAMILLE - 65 Livres et documents du XVIe au XXe siècle. Catalogue de Livres rares. Fine books. Catalogue 5 .
39306: SOURGET CAMILLE - Catalogue de Livres du XVIe au XXe Siècle.
38861: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Manuscrits et Livres Précieux 1480 - 1913. Catalogue XXVI ( 26 ) .
39009: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Livres Précieux . Catalogue XXIX . Six siècles de patrimoine bibliophilique 1320 - 1932.
39309: SOURGET PATRICK ET ÉLISABETH - Collection de catalogues des manuscrits et livres anciens à prix marqué. - Collection of bookdealer's catalogues.
52615: SOURGET CAMILLE - Catalogue de Livres Rares du XVe au XXe Siècle. Fine Books.
43539: SOURGET CAMILLE - Catalogue de livres du XVIe au XXe Siècle. 55 Livres et Documents du XVIe au XXe siècle. Camille Sourget, rue du Dragon 1.
43538: SOURGET AMÉLIE - Catalogue de vente à prix marqués de livres et manuscrits anciens classés par ordre chronologique. Librairie Sourget. Rue Madame 35.
3043: SOURIAU ETIENNE (PREMIER DIRECTEUR) - FERNAND VERHESEN (FONDATEUR) - - Courrier du Centre International d'Études Poétiques (Périodique bimestriel des Archives et Musée de la Littérature.) Centre d'Études poétiques Bibliothèque Royale (Bruxelles).
50923: SOURIE LOUIS - [ ] JOZEF SIMONS - Jozef Simons een studie.
40546: SOURIE LOUIS - Mens en Kunstenaar. Vraaggesprekken met Pieter Buckinx , Ernest Claes, André Demedts , Filip de Pileceyn , Jozef Droogmans , Gaston Duribreux , Maurice Roelants , Jozef Simons , Urbain van de Voorde , Emiel van Hemeldonck , Valeer van Kerkhove , Albert Westerlinck.
10524: SOUST DE BORKENFELDT ADOLPHE VAN - [ ] SALON BRUXELLES 1857 - Etudes sur l'Etat de l'Art en Belgique et sur son avenir. L'Ecole Belge de Peinture en 1857.
25102: SOUSTELLE JACQUES - La Famille Otomi Pame du Mexique Central.
23558: SOUSTELLE JACQUES - Les Maya.
40951: SOUSTELLE JACQUES - La Famille Otomi-Pame du Mexique Central. Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris.
32473: SOUTH KENSINGTON MUSEUM - LONDON FIRST WORLD EXHIBITION 1851 - Catalogue of the Collection of Animal Products Belonging to Her Majesty's Commissioners for the Exhibition of 1851, Exhibited in the South Kensington Museum.
3644: SOUVENIR DES DAMES 1824 - Souvenir des Dames 1824. Relié avec. Madame de La Vallière ou Soeur Louise de La Miséricorde. With 2 pp engraved music by M. Vacher
47267: SOUVILLE EUGÈNE - [ ] AMIRAL FOURICHON - L'Amiral Fourichon pendant la guerre Franco-Allemande.
46520: SPA -CARTE D'ÉTAT-MAJOR ALLEMANDE - 1941 - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( ÉDITEUR ) - Spa . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 49 ( Anthisnes - Spa ) (carte d'état-major).
16084: SPA - SALON 1862 - Exposition Permanente des Beaux-Arts ouverte dans les salons du Waux-Hall à Spa. Catalogue Explicatif.
6664: SPA - ALBIN BODY - Catalogue de la Bibliothèque de la Ville de Spa leguée par ALBIN BODY.
47632: SPAAK PAUL-HENRI - Pour La Paix. ( Discours prononcé par P.H.Spaak au Conseil Général du P.O.B. ( 23 février 1938 ).
15156: SPAAK PAUL - BRACKE (RELIEUR) - Malgré ceux qui tombent!...
21928: SPACAL L. - GALERIE RIVE GAUCHE - R.A. AUGUSTINCI - SPACAL - R.A. Augustinci présente la premierè exposition à Paris du peintre L. Spacal.
34873: SPADOLINI GIOVANNI - Firenze mille anni. Florence. a Thousand Years.
22245: SPAEN MONSIEUR G. DE - ARCHITECTURAL DRAWINGS - Collection of 17 architectural drawings, Dutch, 18th or early 19th century, by G. de Spaen. (Most drawings signed).
45592: SPAGNULO GIUSEPPE - GALERIE HANS BARLACH - Giuseppe Spagnulo.
30972: SPALDING JOHN TRICKS - NOTTINGHAM LACE COLLECTION - Manuscript Album with original photographs made on the occasion of the gift of the lace collection owned by John Tricks Spalding to the City of Nottingham in 1923.t
43323: SPALLART ROBERT DE - Planches au Tableau Historique des Costumes, des Moeurs et des usages des ordres religieux et des Turcs au Moyen -Age. ALBUM factice des planches.
36363: SPANGENBERG ERNST - GUIDO KISCH ( PROVENANCE ) - Beyträge zu den Teutschen Rechten des Mittelalters, vorzüglich zur Kunde und Kritik der Altgermanischen Rechtsbücher und des Sachsen- und Schwabenspiegels.
29210: SPANIER R.O. - KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ACADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - Catalogus van Tijdschriften en Seriewerken.
27705: SPARKE PENNY - Japanese Design.
50944: SPAULDING THOMAS - LOUIS C. KARPINSKI - Early Military Books in the University of Michigan Libraries. ( facsimile edition by Martino Publishing ).
7645: SPECK VON STERNBURG - DR. FELIX BECKER - Gemäldegalerie Speck von Sternburg in Lützschena. Separat-Ausgabe der Kunsthistorischen Gesellschaft für Photographische Publikationen.
35430: SPECTOR ROBERT DONALD - English Literary Periodicals and the climate of opinion during the seven years' war.
30284: SPEDER LUC LEUVEN TERVUEREN (1935) - Architectuur-tekening - Architectural drawing. Villa à Tervueren.
30283: SPEDER LUC LEUVEN 1934 - Architectuur-tekening - Architectural drawing. Leuven 1934 - Bungalow.
30285: SPEDER LUC (ARCHITECT) - Architectuur-tekening - Architectural drawing.
30286: SPEDER LUC (ARCHITECT) - Architectuur-tekening - Architectural drawing.
10952: SPEDER LUC - LEUVEN - 1928 - Architectuurtekening. Restauratie van een historisch pand in de Mechelse straat te Leuven. ( Propriété de Monsieur Le Pharmacien SMETS).
10951: SPEDER LUC - Architectuurtekeningen - Original architectural drawings.
10950: SPEDER LUC - 1928 - LEUVEN - Villa in de Park-wijk te Leuven gebouwd voor dhr. Denijs. 2 originele ontwerp tekeningen. (Architectural drawing).
10949: SPEDER & VANDERVEKEN (ARCHITECTS) - Cité-Jardins en construction à Louvain, drie ontwerpen op één blad. ( Architectural drawing ).
10948: SPÉDER LUC - Verzameling architectuur-ontwerpen. (Collection of original architecture drawings)
10947: SPEDER LUC - J. VANDEVEKEN - Architectuur-tekening - Architectural drawing. Leuven 1917.
10946: SPEDER LUC - J. VANDEVEKEN (ARCHITECTS) - Architectuur-tekening - Architectural drawing. Leuven 1921.
42278: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .22ième Année ( 22nd year) 1891-92 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42279: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 16ième Année ( 16th year) 1885-86 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42280: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 18ième Année ( 18th year) 1887-88 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42282: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 28ième Année ( 28th year) 1898 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42283: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 17ième Année ( 17th year) 1886/1887 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42254: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - ILLUSTRATION EUROPÉENNE ( L' ) Première année, 1870-1871. année complet. - Journal Internationale de la famille .
36142: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .26ième Année ( 26th year) 1896 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36141: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .19ième Année ( 19th year) 1888-89 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36133: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .21ième Année ( 21st year) 1890-91 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36131: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .18ième Année ( 18th year) 1887-88 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36130: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .18ième Année ( 18th year) 1887-88 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36128: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 13ième Année ( 13th year) 1882-83 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
36125: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 6ième Année ( 6th year) 1875-76 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42172: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille .19ième Année ( 19th year) 1888-89 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
41983: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - ILLUSTRATION EUROPÉENNE ( L' ) 25me année 1895. année complet. - Journal Internationale de la famille .
42173: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . Quinzième Année ( 15th year) 1884-85 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42182: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . Trentième Année ( 30th year) 1900 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42174: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . 6ième Année ( 6th year) 1875-76 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42175: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . Septième Année ( 7th year) 1876-77 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
42177: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - L'ILLUSTRATION EUROPÉENNE - Journal Internationale de la famille . Douzième Année ( 12th year) 1881-1882 (complete year of this weekly illustrated periodical - text in French). Année complète reliée en un volume.
41951: SPEÉ THÉO - HENRI BOGAERTS - MARCELIN LA GARDE (EDITORS) - ILLUSTRATION EUROPÉENNE ( L' ) 26me année 1896. année complet. - Journal Internationale de la famille .
35475: SPEECKAERT ERIC - Collection de 30 catalogues à prix marqués. (Collection of Book dealer's catalogues).
30171: SPEECKAERT ERIC - A Collection of 60 Editions issued by Christopher Plantin.
49890: VAN DER SPEK J. - Réfugiés pour la religion. De hugenoten in Utrecht. ( Artikel in Jaarboek 1999 Oud-Utrecht ).
750: SPELEERS LOUIS - Les Arts de L'Asie Antérieure Ancienne.
24243: SPELEERS LOUIS - Catalogue des intailles et empreintes orientales des Muséés Royaux du Cinquantenaire.
52476: SPELMAN , HENRY, SIR - An apology of the treatise '' De non temerandis ecclesiis''. Against a treatise by an unknowne authour, written against it in some particulars. By Sir Henry Spelman, Knight. Also his epistle to Richard Carew Esquire, of Anthony in Cornwall concerning tithes.
39425: SPENCE JONATHAN D. - The Memory Palace of Matteo Ricci.
52151: SPENGLER OSWALD - Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Sonderausgabe 1963.
22970: SPERLING WALTER - ERICH STRUNCK - EIKE LIEBHOLD (EDITOR) - Neuer Luftbildatlas Rheinland Pfalz. Eine Landeskunde in 72 farbigen Luftaufnahmen von Walter Sperling und Erich Strunk. Schriftleitung Eike Liebhold. Sonderausgabe.
50658: SPETH-HOLTERHOFF S. - [ ] CAMILLE VAN CAMP ( 1834 - 1891 ) - Camille Van Camp 1834 - 1891 . Préface de Paul Fierens.
48585: SPEYER UND PETERS - BERLIN ANTIQUARIAT - Mitteilungen aus dem Antiquariat Speyer & Peters Berlin N W 7 Unter den Linden...November 1922.
26671: SPHERE (THE) - The Sphere (English illustrated periodical). Royal Marriage Number . Vol. CXCI Issue No. 2495 November 29 1947.
10887: SPHERE (THE) - The Sphere (English illustrated periodical). VICTORY Number . Vol. CLXXXV Issue No. 2421 June 15 1946.
24903: SPHYROERAS VASILIS - ANNA AVRAMEA - SPYROS ASDRAHAS - (TRANSLATION -) G.COX - J.SOLMAN - - Maps and map makers of the Aegean.
41429: SPIELMANN , SIR ISIDORE C.M.G. ( COMPILER ) - Souvenir of the Fine Art Section Franco-British Exhibition 1908.
25373: SPIER JO - R. N. ROLAND HOLST (PREFACE) - Jo Spier. Teekeningen.
34385: SPIES GERHARD (ED.) - Gemeinsam unterwegs. Kirchen und Pfarreien im Landkreis Roth und in der Stadt Schwabach.
28112: SPIES GERD - Braunschweiger Goldsmiede. Vol. I Geschichte. Vol. II Werke. Vol. III Meister und Marken.
50249: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1882 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
44824: SPILBEECK WALTMAN VAN - De Abdij van Tongerloo. Geschiedkundige Navorsingen. (Instrumenta Praemonstratensia Fasc. 1).
50251: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1875 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
50244: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1883 - 1884 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. 2 komplete jaargangen in één band.
51052: VAN SPILBEECK I. - [ ] COUVENT DE SOLEILMENT - Les abbesses de Soleilmont au XVIIIe Siècle.
51054: VAN SPILBEECK I. - [ ] ABBAYE D'AULNE - Abbaye d'Aulne. Une dernière éléction.
31002: SPILBEECK VAN - Obituaire de l'Abbaye de Soleilmont de l'ordre de Citeaux.
50248: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1883 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
50250: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1876 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
16031: SPILBEECK DÉSIRÉE VAN (EDITOR) - JOS VAN DEN BRANDEN - 200e Verjaring van de stichting der Koninklijke Academie van Antwerpen. Tentoonstelling van Schoone Kunsten. Opening van het Museum van Oudheden. Jubelfeest der Koninklijke Harmonie. Landbouw Tentoonstelling. Een Levenschets van Teniers de Jonge door Simillion. De Geschiedenis der Academie door Jos van den Branden.
50247: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - JOSEPH STEYNEN - De Vlaamsche School. 1879 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
50246: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1878 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
50243: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1877 - 1878 - 1879 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. 3 komplete jaargangen in één band.
52427: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaemsche (Vlaamsche School) . 1862 - 1863 Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Twee komplete jaargangen in één band. ( Achtste Jaargang en Negende Jaargang).
52425: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1870 - 1871 Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Twee komplete jaargangen in één band.
52424: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1872 - 1873 Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Twee komplete jaargangen in één band.
14263: SPILBEECK DÉDIRÉ VAN (EDITOR) - JOS VAN DEN BRANDEN - SIMILLION - Kermisfeesten van Antwerpen 1864, Tweehonderste Verjaring van de Stichting der Academie.
13667: SPILBEECK DÉSIRÉE VAN (EDITOR) - JOS VAN DEN BRANDEN - Kermisfeesten. 200e Verjaring van de stichting der Koninklijke Akademie - Stad Antwerpen.
50245: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1877 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
50253: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1881 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
50252: VAN SPILBEECK DÉSIRÉ ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1874 - Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen , oudheidkunde en kunstnijverheid. Komplete jaargang in één band.
17130: SPILLEMAECKERS WERNER (EDITOR) - ARTISJOK - ARTISJOK - Driemaandelijks tijdschrift voor hedendaagse kunsten. 31 januari 1968(Antwerpen, Werner Spillemaeckers). Er verschenen 5 afleveringen.
19539: SPILLER G. (EDITOR) - CONGRESS PROCEEDINGS - Mémoires sur le contact des races communiqués au premier congrès universel des races tenu à l'université de Londres du 26 au 29 Juillet 1911.
45074: SPILLMANN , JOSEPH ( 1842 - 1905 ) - Vom Cap zum Sambesi. Die Anfänge der Sambesi-Mission. Aus den Tagebüchern des P. Terördre S.J. und aus den Berichten der andern Missionäre dargestellt.
30186: SPINDLER KONRAD - EWALD OSERS (TRANSLATION) - The man in the ice. The preserved body of a Neolithic man reveals the secrets of the Stone Age. Translated from the German.
6557: SPINETTE ALBERTE - LA LOUVIERE 1979 - SURREALISME EN HAINAUT 1932 - 1945. (Catalogue d'exposition - 1979 September 21. )
39021: SPINI UGO - Editori e incisori a Brescia nei secoli XVII e XVIII .
48132: SPINOZA - F. AKKERMAN - H.G. HUBBELING - A.G. WESTERBRINK ( VERTALERS) - Briefwisseling vertaald uit het Latijn en uitgegeven naar de bronnen.
48131: SPINOZA - NICO VAN SUCHTELEN ( VERTALER ) - Ethica uit het Latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien.
47211: SPINOZA - CARRY VAN BRUGGEN - JAMES PURDY - BZZTÔH ( UITGEVER) - Spinoza en de literatuur. Carry van Bruggen - James Purdy. Nummer 121 van het tijdschrift Bzzlletin , december 1984.
42921: SPINOZA - HERMAN DE DIJN - De uitgelezen Spinoza. Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Herman De Dijn.
38873: SPIRO GEORGES - PIERRE CAILLER ( ÉDITEUR ) - Georges Spiro. 1909. Documentation réunie par Pierre Cailler. (Publié comme '' Les Cahiers d'Art - Documents - Numéro 114 ) .
35684: SPITAELS P. E.A. - Thorikos VII. 1970/1971 Rapport préliminaire sur les septière et huitième campagnes de fouilles. - Voorlopig verslag over de zevende en achtste opgravingscampagnes.
9235: SPITAELS D. (EDITOR - PUBLISHER) - Délices de l'Ame Fidèle ou receuil de pieux excercices. Nouvelle édition.
39797: SPITAELS D. (EDITOR - PUBLISHER) - Ange Conducteur ou recueil de pieux exercices. Nouvelle édition augmentée du Chemin de la Croix et de l'office de l'Immaculée Conception.
4600: SPITZ L'ABBÉ - VELVET BINDING - RELIURE EN VELOURS - - Le Fervant Chrétien ou Recueil de Prières.
13297: SPITZ JOHANN WILHELM - Das malerische und romantische Rheinland in Geschichten und Sagen. (2 in 1 Band).
42729: SPITZING GÜNTHER - Grenzbereiche der Fotografie. Infrarot - Ultraviolet , Polarisation in Theorie und Praxis für Foto, Film und Fernsehen. 1.-3. Tausend.
15675: SPITZWEG CARL - MANUEL ALBRECHT - Albrecht Manuel. Carl Spitzwegs Malerparadies.
32466: SPLENDID CEREMONIES GHENDT GENT 1744 - EMPRESS MARIA THERERESIA - Relation de l'inauguration solemnelle de sa sacrée Majesté Marie Thérèse , Reine de Hongrie et de Bohème; Archiduchesse d'Autriche &c. , comme Comtesse de Flandres, celebrée à GAND Ville Capitale de la Province, le XXVII Avril 1744.
50563: SPLENDID CEREMONIES GHENDT GENT 1791 - EMPEROR LEOPOLD II OF HABSBURG - Relation de l'inauguration solemnelle de sa sacrée Majesté Léopold II , Empereur des Romains, Roi d'Allemagne, de Hongrie et de Bohème; &c. &c. comme Comte de Flandres, celebrée à GAND Ville Capitale de la Province, le VI Juillet 1791.
52261: SPOELBERG WILLEM - (F.G.S.) - ( P.G.S.B. MINDERBROEDER ) - Collection of 2 works in one binding: [1] Het Beghinsel oft Oorspronck van de Orden onser L. Vrouwen ghenoempt Annuntiaten. Met den Reghel der selver Orden. [2] Corte devote oeffeningen op de veertich Wercken der maghet Marie : begrepen inde thien Capittelen des Reghels vande Orden der Annuntiaten.
9824: SPOELBERGH HANS - Testament, opgesteld te Mechelen op 17 december 1613 ten overstaan van Notaris Harlingen.
21094: SPOERRI DANIEL - GALERIE BONNIER, (EXHIBITION CATALOGUE) - Daniel Spoerri "Hammer Tische 1978" et "Sidney Tische" embellaidies 1988 et 1989.
43966: SPOFFORTH REGINALD ( 1769 - 1827 ) - Julia to the Wood Robin , the favorite canzonet, composed by Reginald Spofforth.
38916: SPONTINI ( COMPOSER ) - JOUY ( LYRICS ) - - La Vestale. Scène , Cavatine et Duo chantés par Mr. Lainez et Mme. Branchu. Paroles de Mr. Jouy . Musique de Spontini. Arrangée pour Piano ou Harpe.
37855: SPOONER FRANK - L'Economie Mondiale et les Frappes Monétaires en France 1493 - 1680.
42147: SPORES RONALD - The Mixtic Kings and their People.
51232: SPRANGERS J.J.A.M. - L.A.M. GOOSSENS - Kunst voor de Ziel. Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten 1650 - 1850.
49090: SPRENKELS - TEN HORN , J. - A. SPRENKELS - [ ] JONAS ZEUNER - Jonas Zeuner 1727 - 1814. Zijn wereld weerspiegeld in zilver en goud. Oeuvrecatalogus.
24825: SPRING W. - ROLAND L. - Recherches sur les proportions d'acide carbonique contenues dans l'air.
45696: SPRINGAEL GUSTAAF - Historische Herinneringen over Broechem en Omstreken.
41179: SPRUIT RUUD ( TEXT ) - BART SORGEDRAGER ( PHOTOGRAPHY ) - Landschappen van de dood.
40348: SPRUIT J.E. - Enchiridium. Een geschiedenis van het Romeinse privaatrecht. Vierde druk.
39489: SPRUYT MARC - Wat het Vlaams Blok verzwijgt.
41103: SPRUYT CHARLES JOSEPH FRANÇOIS - LE PRINCE AUGUSTE D'ARENBERG - Lithographies d'après les principaux tableaux de la collection de S.A.S. Monseigneur le Prince Auguste d'Arenberg avec le Catalogue descriptif; publiés par CH. Spruyt peintre, conservateur des Tableaux de S.A.S. [ ] .(miscelaneous album).
24047: SQUILBECK JEAN - Notices sur les artistes de la famille van Mansdale dite Keldermans.
40691: SQUIRE CH. - De Schat van den Grooten Khan. Geïllustreerd. (verschenen in ) Bibliotheek voor 't jonge volkje onder redactie van Mevrouw S.J. Barentz-Schönberg.
28992: SRAM ANTONI - ANDRZEJ WACH - Architektura Lodzi Przemyslowej.
46525: ST. TROND ( SINT TRUIDEN ) - DUITSE STAFKAART - 1941 - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( UITGEVER ) - St. Trond . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 33 ( Sint - Truiden ).
33782: MR. DE ST. G... (?) - BIANCE ( GRAVEUR ) - Premier Cahier de Vases inventés et dessinés par Mr. de St. G... et gravés par Biance.
25489: ST FRANCOIS XAVIER COLLÈGE - VERVIERS - Cinquantenaire de la fondation du Collège St François Xavier à Verviers. 1855 1905. 19 Septembre 1905.
18982: P.ST.K. AACHEN - AIX-LA-CHAPELLE - Histoire et Description des grandes & petites reliques qui se trouvent et qu'on montre publiquement tous les 7 ans à Aix-la-Chapelle.. Deuxième édition.
19670: ST. PÖLTEN - Barockstadt St. Pölten.
52426: ST-LUKASGILDE ANTWERPEN ( UITGEVER ) - J. DE GEYTER - P. GÉNARD - EUGENE ZETTERNAM E.A. ( REDACTEUREN ) - [ ] DE VLAEMSCHE SCHOOL - De Vlaemsche ( Vlaamsche ) School. 1855 - 1851 Tijdschrift voor kunsten , letteren , wetenschappen . Eerste en tweede jaargang kompleet in één band.
19889: STAACKMANN L. VERLAG - 60 Jahre L.Staackmann Verlag. 1869 - 1929.
43500: STAADT HEINRICH - HOFBUCHHANDLUNG WIESBADEN - JULIUS BAUM - ERNST OPPLER - FRANZ WERFEL - HERMANN STRUCK - EMIL ORLIK - ARTHUR SCHNITZLER - MAX BROD - [...] ( EINTRÄGER ) - Gästebuch der Hofbuchhandlung Heinrich Staadt Wiesbaden. 1921 - 1928 .
22261: STAAL MADAME DE - MADEMOISELLE DELAUNAY - THOUVENIN (RELIEUR) - Oeuvres de Madame de Staal - Mademoiselle Delaunay, Tome premier (Tome Second). 2 vols in a uniform binding by Thouvenin.
36213: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN ( EDITOR ) - PAUL CASSIRER ( PUBLISHER ) - Die Gemälde Galerie. 5 Volumes. Die Deutschen und Altniederländischen Meister. Die Italienischen Meister 13. bis 15. Jh. . Die Italienischen Meister 16. bis 18. Jh.. Die Holländischen Meister 17 und 18. Jh. . Die Vlämischen , Französischen , Englishen und Spanischen Meister.
22890: STABENRATH DE CHARLES - Rapport fait à la société par M. De Stabenrath, sur les nouvelles fouilles qu'elle avait fait entreprendre au Vieil-Évreux, et qu'il s'était chargé de diriger.
46388: STAD ANTWERPEN (EDITOR) - Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. 1984
46389: STAD ANTWERPEN (EDITOR) - Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. 1986
32825: STAD MECHELEN - De wereld van het poppenspel. (Exhibition catalogue).
25928: STAD ANTWERPEN (EDITOR) - Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. 1983
13049: STAD ANTWERPEN - VILLE D'ANVERS 1919 - [ ] SALON 1919 - Tentoonstelling van Werken van Antwerpsche Kunstenaars ingericht door de Stad Antwerpen. Catalogus. (23 December 1919 ) .
50323: STAD GRAVE AAN DE MAAS ( EDITOR ) - W. DE GREVE ( STADSSECRETARIS VAN GRAVE ) - Korte Deductie van het onweder-spreeckelyck Regt van volkomen ongelimiteerde en ongerestringeerge Vrydom op de Tollen, die op ten Maes geheven worden.....
19908: STADLER DR. EDMUND - FRIEDRICH SCHILLER - WILHELM TELL - Friedrich Schillers ''Wilhelm Tell'' und die Schweiz. (Mit 20 Abbildungen).
29171: STADT BIBLIOTHEK BERN - Supplement zum Catalog der Stadt Bibliothek in Bern enthaltend die Bücher welche von 1811 bis 1839 auf die Bibliothek gekommen sind.
52623: STADT, LEONTINE VAN DE - FRANK WESTERMAN ( VOORWOORD ) - Nederland in 7 overstromingen.
40805: STÄDTISCHEN KUNSTMUSEUM DUISBURG ( HERAUSGEBER ) - DUISBURGER SEZESSION - Duisburger Sezession vom 14. bis 25. November 1959 in Städtischen Kunstmuseum Duisburg.
36048: STÄDTISCHES KUNSTGEWERBE-MUSEUM ZU LEIPZIG - GRASSI-MUSEUM ( EDITOR ) - Europäisches Kunstgewerbe. Berichte über die Austellung Europäisches Kunstgewerbe 1927 von M.R.J. Brinkgreve, Léon Deshairs , Richard Graul , Karl Herain , H. Kienzle , Harry H. Peach , Günther von Pechmann, August Schestag, Sigurd Schultz, Ernst Schwedeler-Meyer, Henry van de Velde .
26809: STAEHELIN FELIX - Die Schweiz in römischer Zeit. Dritte neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben durch die Stiftung Von Schnyder v. Wartensee...
32702: STAËL NICOLAS DE - ARCHIVES MAEGHT ( ÉDITEUR ) - Staël l'artiste et l'oeuvre. (Archives Maeght 3). Préface d'André Chastel.
28233: STAERCKE ANDRÉ DE - JEAN STENGERS - GINETTE KURGAN VAN HENTENRIJK (EDITORS) - Alles is voorbijgegaan als een schaduw. Mémoires over het Regentschap en de Koningskwestie.
26919: STAERCKE ANDRÉ DE - JEAN STENGERS - GINETTE KURGAN VAN HENTENRIJK (EDITORS) - Tout cela a passé comme une ombre". Mémoires sur la Régence et la Question royale.
34069: STAES JAN - JAN VANDYCK E.A. - Hortus Lovaniensis. Vijf eeuwen plantkunde te Leuven.
27586: STAES J. - Theodoor Van Ryswyck zijn leven in verband met zijnen tijd.
51146: STAES JAN - JAN VANDYCK E.A. - Hortus Lovaniensis. Vijf eeuwen plantkunde te Leuven.
11223: STAES J. - De Sansculotten te Antwerpen.
34320: STAFFORD EDWARD - JOHN FABER ( ENGRAVER) - Portrait engraving of Edward Stafford duke of Buckingham ( founder of Magdalen College).
43601: STAFILEO GIOVANNI - [ ] JOANNES STAPHYLEUS - [ ] JOHN STAPHILEUS - Tractatus de gratiis expectativis ac aliis litteris gratie at iustitie olim bo. Me. Ioan Staphilei episcopi Sibinicen. sacri palatii apostolici causarum auditoris nuper in lucem editi omnibus iuris studiosis et maxime causidicis ac aliis. Roma. Cum sequen. per quam necessarii.
14832: STAGLIENO-PATOCCHI MUCCI - BRUTARU JACQUES ADELIN ( TEXT ) - Mucci Staglieno-Patocchi.
38777: STAHL P.-J. - JEAN MACE - JULES VERNE ( ) - MAGASIN D'EDUCATION ET DE RECREATION. Publié par Jean Macé et P.J. Stahl. 22ième année. 1886. Volume XLIII et Volume XLIV ( relié en un volume).
3288: STAHL P.-J. - JEAN MACE - JULES VERNE ( ) - MAGASIN D'EDUCATION ET DE RECREATION. Publié par Jean Macé et P.J. Stahl
40697: STAHL P.J. ( PSEUDONYME DE HETZEL) - THÉOPHILE SCHULER ( ILLUSTRATEUR ) - MARY MAPES DODGE ( AUTEUR ORIGINALE ) - Les Patins d'Argent. Histoire d'une Famille Hollandaise et d'une Bande d'Écoliers.
40682: STAHL P.J. ( PSEUDONYME DE HETZEL) - BERTALL ( ILLUSTRATEUR ) - LENÈGRE ( RELIEUR ) - Les Aventures de Tom Pouce Illustrations par Bertall. ( Petite Bibliothèque Blanche ) .
7154: STAHLHELM, FRANZ SELTES - Der N.S.D.F.B. (Stahlhelm). Geschichte, Wesen und Aufgabe des Frontsoldatenbundes. Herausgegeben vom N.S.D.F.B. mit 117 Bildern in Kupfertiefdruck.
32953: STAHLY FRANÇOIS - FRANÇOIS MATHEY (INTRODUCTION) - François Stahly (Exhibition catalogue).
37431: STAINIER X. - - Sur le mode de gisement et l'origine des roches métamorphiques de la région de Bastogne ( Belgique ) .
36757: STALLAERT JOZEF - LUCIEN SOLVAY ( TEXT ) - Notice Biographique (sur) Jozef Stallaert ( peintre 1825-1903) , membre de l'Académie Royale de Belgique.
30010: STALLAERT CHARLES - PHILIPPE VAN DER HAEGHEN - De l'instruction publique au Moyen Age. (VIIIe au XVIe siècle.).
19690: STALLAERT KAREL - Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw.
25966: STALPAERT HERVÉ - Volkskunde van Brugge.
39122: STALPAERT HERVÉ - JACQUELINE THIBAUT DE MAISIÈRES ( TRADUCTION ) - Magie et sorcellerie en Flandre Maritime.
39862: STALPAERT HERVÉ - JACQUELINE THIBAUT DE MAISIÈRES ( TRADUCTION ) - Magie et sorcellerie en Flandre Maritime.
47371: STALS JEAN - Le Wilhelmus. Hymne National des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et Commentaire historique, religieux et litteraire.
51688: STALTER MARCEL ANDRÉ - PASCAL PAYEN-APPENZELLER - GALEREI BERNAERTS ( ANTWERPEN ) - [ ] EMILE HECQ - Emile Hecq. Anderlues °1924 .
18648: STAMP GAVIN - The Great Perspectivists.
43261: STAMPE & VERTONGEN ( AERIAL PHOTOGRAPHY ) - ANTWERP PORT AUTHORITY ( EDITOR ) - Le Port d'Anvers . Une sétie de photos aériennes. - De Haven van Antwerpen. Eene reeks luchtfoto's.
40725: STAMPERIUS J. - Hoe Frans uit hengelen ging en andere verhalen bijeengebracht door J. Stamperius.
33981: STAMPFLE FELICE - De eeuw van Rubens en Rembrandt. 17e Eeuwse Vlaamse en Hollandse Tekeningen uit de Pierpont Morgan Library te New York.
16360: STAMPFLE FELICE - Exhibition catalogue, Paris-Antwerp-London-New York. De Eeuw van Rubens en Rembrandt. 17e eeuwse Vlaamse en Hollandsche tekeningen uit de Pierpont Morgan Library...
43266: STÄMPFLI - MARC LE BOT ( PRÉFACE ) - GALERIE LELONG PARIS - Stämpfli peintures . Préface de Marc le Bot.
30170: STANDAARD-BOEKHANDEL (EDITOR) - Catalogue of a collection of incunabula and several other rare and interesting sixteenth century books, all printed in the Low Countries.
24124: STANDAARD-BOEKHANDEL (EDITOR) - Topographia Fladriae. Part (I), II, III. (Antiquarian bookdealer's catalogue).
24128: STANDAARD-BOEKHANDEL (BOOKDEALER - PUBLISHER ) - Postincunabula and several other rare and interesting sixteenth century books all printed in the Low Countries. (Antiquarian bookdealers catalogue).
14695: STANDAARD-BOEKHANDEL - Jubileumscatalogus van de N.V.Standaard-Boekhandel 1924-1949.
19242: STANDAGE H.C. - Agglutinants of all kinds for all purposes.
45251: STANDISH MME - Souvenirs de la Maréchale Princesse De Beauvau (née Rohan-Chabot) suivis des Mémoires du Maréchal Prince de Beauvau, recueillis et mis en ordre par Madame Standish ( née Noailles) son arrière-petite-fille.
22625: STANFORD EDWARD LTD - MEDITERRANEAN SEA - Map of the Mediterranean Sea.
19967: STANGE ALFRED - Malerei der Donauschule. Mit 25 Farbtafeln, 212 Einfarbigen Abbildungen und 23 Illustrationen im Text.
34689: STANGL HEINZ - PARIS - GALERIE DU DRAGON - Heinz Stangl. Peintures récentes. Exposition du 13 Novembre au 6 Décembre 1969.
18980: STANISLAUS SANTINELLI - BROEDERS HIERONYMIETEN - Leven van den H. Hierohymus-Aemilianus naer het Italiaans van Stanislaus Santinelli, priester der vergadering van Somasca. Vry Vertaeld.
10312: STANLEY THOMAS - Historische Beschrijving der grieksche en oostersche Wijsgeren, behelsende der selver Daaden, Gevoelens en Gedenkwaardige Spreuken. Waar by gevoegd is, Basilius Kennet... Levensbedrijf der Grieksche Digteren,...beyde uyt de laatste Engelsche Drukken vertaald door Salomon Bor.
40600: STANLEY GIBBONS - Stanley Gibbons simplified whole world stamp catalogue 1964. All the world's stamps.
1018: STANLEY GEORGE - A Classified synopsis of the principal Painters of the Dutch and Flemish schools, their scholars, imitators, and anologists.
19240: STANSBEE J.H. B.SC.(LOND.) F.I.C. - Iron and steel.
50547: STAPE JOHN - [ ] JOSEPH CONRAD - De vele levens van Joseph Conrad. Een biografie.
42003: STAPLETON THOMAS ( 1535 - 1598 ) - HERMANNUS SARCERIUS PRIOR TONGERLOËNSIS ( PROVENANCE ) - Promptuarium Catholicum, Ad instructionum Concionatorum contra haereticos nostri temporis , Super Omnia Evangelia Totius Anni Tam Dominicalia, Quam De Festis....(with) Promptuarii Catholici super Evangelia de Festis Sanctorum totius Anni . Pars Secunda. (with) Promptuarium Catholicum...super Evangelia Feralia per totam Quadragesimam. In hac parte Quadragesimali...( two works in one binding, the first title consists of 2 parts).
43229: STAPPAERS ALPHONSE. ( PUBLISHER) - ANTWERPEN - L'Indispensable Nouveau Guide-Indicateur avec Plan Bijou de la Ville et des Faubourgs d'Anvers
46447: STAPPAERTS RENÉ - De Wouwer. Evolutie van een Kempens dorp.
34822: STAPPAERTS DIRK - Galerij De Magiërs 1988-1990.
244: STAPPAERTS DIRK - Borgerhout en zijn Gemeentehuis.
44772: STAPPAERTS FÉLIX - [ JEAN - BAPTISTE MADOU ] - Notice sur Jean-Baptiste Madou , artiste peintre.
36521: STAPPEN J.F. VAN DER - Sacra Liturgia. Tomus II. Tractatus de Rubricis Missalis Romani ad usum alumnorum seminarii archiepiscopalis Mechliniensis.
35817: VAN DER STAPPEN CHARLES - ARNOLD GOFFIN ( TEXT) - - Notice Biographique (sur) Charles Van der Stappen membre de l'Académie Royale de Belgique.
28915: STAPPERS LOUIS - Crustacés malacostracés. Campagne Arctique de 1907.
2982: STAQUET HENRY (1838 -1906) - Auction Sale Catalogue. Brussels, 1913 02 27. Galerie J.& A. Leroy. Atelier Henry Staquet.
44118: RED STAR LINE SHIPPING COMPANY ANTWERP ( PUBLISHER - EDITOR ) - Cinquantième Anniversaire de la Fondation de la RED STAR LINE et entrée en service du nouveau Transatlantique BELGENLAND. 1873-1923.
50345: RED STAR LINE - R.M.S. BELGENLAND - Menu - Carte du Jour. R.M.S. Belgenland Dimanche 11 Novembre 1923 - Jour d'Armistice. Armistice Day .
47877: STARINK D. - Logistiek Centrum Woensdrecht. De wordingsgeschiedenis van het instandhoudingsbedrijf voor luchtgebonden wapensystemen en grondgebonden communicatiesystemen van de krijgsmacht.
370: STARK FRITZ - S. BOSCH (TRANSLATOR) - Architectuur Perspectief (Netvlies-Theorie).
37010: STAS J.-S. - De la détermination du rapport proportionnel entre l'argent, les chlorures et les bromures.
21147: STAS J.-S. - Nouvelles Recherches sur les lois des proportions chimiques sur les poids atomiques et leurs rapports mutuels.
3098: STASSART LE BARON GOSWIN JOSEPH AUGUSTIN DE - Discours par M. Le Baron de Stassart (7 discours imprimés).
37938: STASSART, LE BARON DE - Fables par le Baron de Stassart de l'Académie Royale de Belgique, de L'institut de France, etc. Septième édition. Augmentée d'un huitième livre.
19231: DE STASSART BARON, DUPONT DELPORTE P.N. - Oeuvres complètes du Baron De Stassart () publiées et accompagnées d'une Notice biographique et d'un Examen critique des Ouvrages de l'auteur. Nouvelle édition.
46934: STASSART, LE BARON DE ( PRÉSIDENT DU JURI ) - Exposition des produits de l'Industrie Belge en 1835. Liste des récompenses proposées par le juri et accordées par le Roi.
3780: STASSIN JOANNES - Den Getrouwen Vriend die de Zieke bezoekt en vertroost, en de stervende bystaet en bestiert. Nieuwelijks uyt de Fransche Taele in het Nederduyts overgezet door J.B.K.***, Tweeden Druk.
51654: STATEN GENERAEL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN - [ ] UNITED PROVINCES OF THE NETHERLANDS - Echt-Reglement , over de Steden, ende ten platten Lande, in de Heerlijckheden , ende Dorpen, staende onder de Generaliteyt.
51653: STATEN GENERAEL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN - [ ] UNITED PROVINCES OF THE NETHERLANDS - School-Reglement , in de Steden, ende ten Platten lande, in de Heerlijckheden , ende Dorpen, staende onder de Generaliteyt.
51655: STATEN GENERAEL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN - [ ] UNITED PROVINCES OF THE NETHERLANDS - Ordonnantie ende Instructie van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, voor den Rade van Vlaenderen, residerende tot Middelburgh in Zeelandt, over de Steden ende Quartieren in Vlaenderen, onder haer Ho: Mo: gebiedt ende Souverainiteyt resorterende.
51656: STATEN GENERAEL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN - [ ] UNITED PROVINCES OF THE NETHERLANDS - Placaet ende Ordonnantie , van wegen de Hoogh ende Mogende Heeren Staten Generael....waer op ende naer in de Steden/Plaetsen ende Landen resorterende onder de Generaliteyt: sal ingevoert worden / den vijftighsten penningh van verkoopinge...van onroerende goederen.
12771: STATIUS P. PAPINIUS - Sylvarum Libri V. Thebaidos Lib. XII Achilleidos Lib. II.
40961: STATIUS PUBLIUS PAPINIUS - Opera ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis Societatis Bipontinae. Editio Accurata.
18196: STATUTA RENOVATA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS - Statuta renovata ordines praemonstratensis sacri candidi et canonici ordinis praemonstratensis statuta renovata a capitulo generali anni 1947 Romae celebrato recognita...
23309: STATUTA RENOVATA - Sacri, candidi et canonici Ordinis Praemonstratensis Statuta Renovata a capitulo generali anni 1947 Romae celebrato recognita, ejus jussu typis mandata ac promulgata, omnibusque Ordinis subditis ad observandum imposita.
26915: STAUD RICHARD MARIA DR. - Die Abteikirche St. Willibrord in Echternach. Ein Beitrag zur Geschichte der frühromanischen Architektur.
32924: STAUFFACHER J(OHANNES) - Studienreisen. Freimüthige Äusserungen über Kunst und Leben und speciell über das künstlerische und kunstgewerbliche Bildungswesen. Geschrieben, illustriert und herausgegeben von J(ohannes) Stauffacher. ( 2 vols).
2411: STAVELOT TRIPTYCH - Mosan Art and the Legend of the True Cross.
34952: STCHOUKINE IVAN - - La Peinture Indienne à l'époque des Grands Moghols.
4503: STECHER J. - Histoire de la Littérature Néerlandaise en Belgique.
1001: STECHOW WOLFGANG - Dutch Landscape Painting of the seventeenth century.
45361: STEDELIJKE CULTURELE RAAD KNOKKE-HEIST ( EDITOR - PUBLISHER ) - Zesde Internationale Prijs voor Schilderkunst van de Badstad Knokke-Heist.
13008: STEEDS W. - A History of Machine Tools 1700 - 1910.
34545: STEEL R. C. - REED W.J. - HAY G.S. ( CHIEF ARCHITECTS ) ( ) - C.W.S. MANCHESTER - Co-operative Architecture 1945-1959. A pictorial review of some of the schemes for which the C.W.S Architects' Department has been responsible in the difficult post-war era and the years to 1959.

Next 1000 books from Antiquariaat W. de Goeij

9/25