Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32728: SCHMOOK GER - Lode Baekelmans (1879 - 1965).
18692: SCHMOOK GER SR - Les riddecks d'Anvers. Een aantal meestal Franse verhaspelde varianten voor een eenvoudige maar wel enigmatische Antwerpse toponiem behorend tot een rond 1880 in de Schelde verdwenen middeleeuws stadsgedeelte.
18703: SCHMOOK GER - Inwijding in de literatuurbronnenopgave.
47565: SCHMOOK GER - Al moeite om niet ? Vlaamse romantiek / Multatuli / Prosper van Langendonck / J. Goethals-Vercruysse / Emil Moyson.
39939: SCHMOOK GER - Hoe Teun den Eyerboer in 1815 sprak tot de burgers van Antwerpen of Het aandeel van de Rubens-viering in de wording van het Vlaamse bewustzijn.4
34044: SCHMUKI KARL - PETER OCHSENBEIN - CORNEL DORA - Cimelia Sangallensia. Hundert Kostbarkeiten aus der Stiftsbibliothek St. Gallen.
2485: SCHMUTZLER ROBERT - Art Nouveau.
31005: SCHNACKENBURG BERNHARD - WILHELM BOJESCUL - Kunst der sechziger Jahre in der Neuen Galerie Kassel, 38 Werkinterpretationen.
8703: SCHNECK ADOLF - Das Möbel als Gebrauchsgegenstand.
16137: SCHNÉE AUGUSTE - Trente années de la Littérature Belge. Catalogue Général des principales publications Belges depuis 1830 jusqu'à 1860.
27058: SCHNEIDER HANS (MUSIKANTIQUARIAT) - Katalog Nr. 128. Musikalische Seltenheiten. (antiquarian sale catalogue).
35025: SCHNEIDER WOLFGANG - WOLFGANG-HAGEN HEIN - Arzneitaxen und Pharmakopöen.
27435: SCHNEIDER ET CIE - H. HERSENT - Pont sur la Manche. Avant-Projets de MM. Schneider et Cie (Usines de Creusot) et H. Hersant (Entrepreneur des Travaux Publics). Sir John Fowlere et Benjamin Baker, ingénieurs en chef du pont de Forth, ingénierus conseils. 2 volumes. Texte ; Planches.
48261: SCHNEIDER & CIE - CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ( ÉDITEUR ) - Schneider & Cie. Chantiers de Constructions Navales. Cuirassés et Croiseurs.
45284: SCHNEIDER PIERRE - Le voir et le savoir. Essai sur Nicolas Poussin.
21070: SCHNEIDER & CIE - Schneider & Cie. Chantiers de Chalon sur Saône. Charpentes métalliques. Grosse chaudronnerie et emboutis. Appareils de levage.
21071: SCHNEIDER & CIE - Schneider & Cie. Chantiers de Chalon sur Saône. Ponts métallique.
16849: SCHNEIDER J.H. - BENOIT LE FRANCQ ( ) - NIEUWEN ATLAS der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van eene bequaeme verhandeling over den Werel-Bol, waer in de beweégingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden; Verrykt met XXIV. afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche uytgaeve van 't jaer 1779 in 't Neder-duytsch overgezet.
40552: SCHNEIDER H.G. - Moskito. Zur Herinnerung an die Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Mission der Brüdergemeine in Mittel-Amerika.
51051: SCHNEIDER ALFONS MARIA - Byzanz. Vorarbeiten zur Topographie und Archäologie der Stadt.
46876: SCHNERB BERTRAND - Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais aux XIVe et XVe siècles.
34512: SCHNÜTGEN-MUSEUM - Das Schnütgen-Museum. Eine Auswahl. Vierte erweiterte Auflage.
23191: SCHOBBENS JOSEPH - ANTWERPEN - ANVERS - ( WALKING GUIDE) - Les Environs d'Anvers. 65 Promenades pédestres dans un rayon de 10 kilomètres à partir de l'Hôtel de Ville. (2 Vols).
46106: SCHOEFFER JAN - MAURICE LEYSEN (EDITOR) - Historische Aantekeningen rakende de Kerken , de Kloosters , de Ambachten en andere Stichten der Stad Mechelen.
28425: SCHOENEN C. (PHOTOGRAPHER) - SPA ( BELGIUM ) - AACHEN - Vues de Spa et d'Aix-la-Chapelle. (Photography album).
1176: SCHOENFELD BARON DE ( ) - Mémoire pour servir à la Justification de Monsieur Le Général Baron de Schoenfeld.
17557: SCHOENHAUPT LOUIS & MEINIGER E. - L'Hotel de Ville de Mulhouse.
22664: SCHOETERS K. S.J. - P. J. De Nef 1774 1844. Een katholiek van de daad. Een groot vaderlander. Een weldoener van Amerika.
20538: SCHÖFFER, PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES, JEAN SEAUX - Schöffer. (Exhibition catalogue).
20492: SCHÖFFER NICOLAS - - Schöffer. (Exhibition catalogue - Musée des Arts Decoratifs)
18977: SCHOLLAERT FRANÇOIS - La Religion Catholique vengée des attaques de la Société des Etudians de l'Université Libre. Troisième Edition.
41310: SCHOLTZ KLAUS ( CHIEF EDITOR ) - WILHELM KOHL - ERNEST PERSOONS - ANTON G. WEILER ( CO-AUTHORS ) - Monasticon Windeshemense. Teil 1 Belgien . Teil 2 Deutsches Sprachgebiet . Teil 3 Niederlande . Teil 4 Register. ( complete in 4 volumes).
48111: SCHOLTZ KLAUS ( CHIEF EDITOR ) - WILHELM KOHL - ERNEST PERSOONS - ANTON G. WEILER ( CO-AUTHORS ) - Monasticon Windeshemense. Teil 1 Belgien . Teil 2 Deutsches Sprachgebiet . Teil 3 Niederlande . Teil 4 Register. ( complete in 4 volumes).
11453: SCHÖNBERG RODOLPHE ( RUDOLF ) - LOUIS LEBEER (AUTHOR) - Rodolphe Schönberg, Peintre-Graveur. Etude critique et catalogue de l'oeuvre gravé.
16278: SCHÖNHEIT DER ARBEIT - SCHÖNHEIT DER ARBEIT - Der Umkleideraum Wash-und Baderaum in gewerblichen Betrieben.
16563: SCHÖNING & CO. LÜBECK (EDITOR) - Gruss aus Bad Ems. Album with 12 mounted original photographs.
16564: SCHÖNING & CO. LÜBECK (EDITOR) - WIESBADEN. Zur Erinnerung an Wiesbaden. Album with 12 mounted original photographs.
20600: SCHOONBAERT LYDIA M.A., DORINE CARDYN OOMEN - Tekeningen aquarellen en prenten 19de en 20ste eeuw.(Museum-library catalogue).
23004: SCHOONHOVEN ETIENNE - Anvers son fleuve et son port.
15825: SCHOONJANS FRANÇOIS - Wezembeek. Le Chateau d'Ophem.
18525: SCHOONVLIET RENÉ - Vereeuwigd Emblem. In samenwerking met 't Fonteintje' Emblem en 'Heemkunde Broechem'. 2 vols.
25919: SCHOOR OSCAR VAN - Het Pijndersambacht van Dendermonde.
49318: SCHOORMAN ROBERT - CHANOINE VAN DEN GHEYN - MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE GENT ( UITGEVER ) - Le Ryhove-Steen au XVIe siècle et le Braem-Steen au XVe siècle. Etude archéologique et Historique. - L'Interprétation...Agneau Mystique.... ( publié dans ) Annales de la Société d'Histoire ert d'Archéologie de Gand . Tome XVI 1e fascicule ( 1926)
7772: SCHOORMAN ROBERT - Le Ryhove-Steen au XVIe Siècle et Le Braem-Steen au XVe Siècle. Etude Archéologique et Historique.
16857: SCHOORMAN R. - Inventaire sommaire des archives de l'abbaye de Baudelo. (relié avec) Inv. somm. Archives de l'Abbaye de Notre-Damme à Tronchiennes.
49320: SCHOORMAN ROBERT - MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE GENT ( UITGEVER ) - [ ] JEAN DE LA KETHULLE - Etude biographique concernant Jean de la Kethulle; ( publié dans ) Annales de la Société d'Histoire ert d'Archéologie de Gand . Tome XII 3e fascicule ( 1913)
50262: SCHOORS A, - P. VAN DEUN - [ ] CARL LAGA - Philohistôr . Miscellanea in honorem Caroli Laga septuagenarii
35839: SCHOPENHAUER ARTHUR - DR. H.W.PH.E. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA - Parerga en paralipomena [toevoegsels en uitlaatsels] ... vertaald en van een inleiding voorzien door dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga.
40202: SCHOPENHAUER ARTHUR - J.A. CANTACUZÈNE ( TRADUCTEUR ) - De la Quadruple Racine du Principe de la Raison Suffisante. Dissertation Philosophique suivie d'une Histoire de la Doctrine de l'Idéal et du Réel par Schopenhauer, traduit en Français pour la première fois par J.A. Cantacuzène.
36197: SCHOPPE AMELIE - NÉE WEISE - HENRI DABIN ( TRADUCTEUR ) - Mélanges ou Recueil d'Historiettes amusantes et instructives pour l'Enfance. Traduit de l'Allemand de Mde. Amélie Schoppe, née Weise par Henri Dabin.
45816: SCHOTEN - BOTERMELK STAFKAART - INSTITUT CARTOGRAPHIQUE MILITAIRE - Schoten - Botermelk Stafkaart op Schaal 1/5000 !
19065: SCHOTT ANDREAS S.J. - Adagia sive Proverbia Graecorum ex Zenobio sue Zenodoto, Diogeniano & Svidae collectaneis. Partim edita nunc primum, partim Latinè reddita, Scholliisqve parallelis illustrata, ab Andrea Schotto Antuerpiano, Soc. Iesu Presbytereo.
16764: SCHOTT FRÈRES - Catalogue de Musique de la Maison Schott Frères, Editeurs de Musique....à Bruxelles.
15206: SCHOTT ANDREAS S.J. - Beati Ennodii Ticinensis Opera. Quae reperiri potuerunt, omnia. in auersa pagina recensita. Partim edita nunc primum, partim emendata, Notisq. illustrata, opera.
39437: SCHOTT J. TILDEN ( EDITOR ) - PAUL ROCHELEAU ( PHOTOGRAPHY ) - Architecture for Art. American Art Museums , 1938 - 2008 .
22886: SCHOTTE CHARLES ALEXANDRE FRANÇOIS - Déscription bibliographique d'une belle et riche collection de livres, en tout genre et sciences. Qui se trouvent en la maison de feu Charles Alexandre François Schotte, Sise rue de namur N.° 55 à Louvain.
24114: SCHOTTENLOHER, K. - Das alte Buch. 3. Auflage.
7003: SCHOTTMÜLLER FRIDA - Bronze, Statuetten und Geräte. 2nd edition.
33044: SCHOUTE ROGER VAN - HÉLÈNE VEROUGSTRAETE-MARCQ ( EDITORS ) - Art History and Laboratary. Scientific Examination of Easel Paintings. PACT 13 1986 Strasbourg Conseil de L'Europe.
38586: SCHOUTEDEN-WÉRY J. - LOUIS LEBEER - RUBENS - Tervuren en Brabant . Histoire de la région, de la localité et de ses châteaux. (Publié dans ) Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles. Tome quarante-cinqième 45. (1941).
37693: SCHOUTEDEN-WERY J. - A propos d'un portrait de Charles de Lorraine. Notes sur les bâtiments construits par les architectes J.A. Anneessens et J. Faulte à Tervueren.
46003: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE X = LAST ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) X - Passeriformes - (5).
46002: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE VIII ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) VIII - Passeriformes - (3).
46001: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE V ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) V - Colliformes - Trogoniformes - Piciformes.
46000: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE III ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) III - Columbiformes - Cuculiformes - Psittaciformes.
45999: SCHOUTEDEN H.- ( ISSUE II ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) II - Galliformes - Turniciformes - Ralliformes - Gruiformes - Charadriiformes - Lariformes.
45998: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE I ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) I - Struthioniformes - Colymbiformes....Falconiformes.
17772: SCHOUTEET ALBERT - De Vlaamse primitieven te Brugge. Bronnen voor de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Vol.1. A - K.
47941: SCHOUTEET A. - Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. Analytische Inhoud en registers 1839 - 1988.
35942: SCHOUTEET A. - Documenten betreffende Brugsche Drukkers uit de XVIe eeuw.
25602: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS (MINDERBROEDER) (EDITOR) - Dat Bouck der Bloemen. Handschrift der XVe eeuw.
22748: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen (1446-1797). Tweede druk.
17966: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen (1446-1797). Tweede druk.
18323: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig klooster der Arme Claren te Antwerpen.
51139: SCHOUTENS, P.FR. STEPHANUS - Maria's Brabant of Beschrijving van de Wonderbeelden en der merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Brabant. Tweede verbeterde druk.
51141: SCHOUTENS, P.FR. STEPHANUS - Maria's LIMBURG of Beschrijving van de Wonderbeelden en der merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in de provincie Limburg. Tweede verbeterde druk. WEST-VLAANDEREN;
51138: SCHOUTENS, P.FR. STEPHANUS - Maria's VLAANDEREN of Beschrijving van de Wonderbeelden en der merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Oost- en West-Vlaanderen. Derde verbeterde druk. WEST-VLAANDEREN;
51140: SCHOUTENS, P.FR. STEPHANUS - Maria's VLAANDEREN of Beschrijving der Wonderbeelden en der merkweerdige Bedevaartplaatsen van Oost- en West-Vlaanderen. Derde verbeterde druk. OOST-VLAANDEREN;
47074: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig klooster der Arme Claren te Antwerpen.
11292: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkwaardige bedevaartplaatsen van Onze Lieve Vrouw in de provincie Antwerpen.
37894: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - AUBAIN HEYSSE - Martyrologium Minoritico - Belgicum sive breves biographiae virorum illustrium. (Bound with) Tabulae capitulares Almae provinciae sancti Joseph in comitatu Flandriae, ordinis Fratrum minorum Recollectorum (1629 - 1796 ) .
8723: SCHOY AUGUSTE - L'Art Architectural, Décoratif, Industriel et Somptuaire de L'Epoque Louis XVI. Receuil de trois cents planches inédits d'après les estampes originales tirées du cabinet de la bibliothèque royale de Belgique et de la collection de l'auteur]. Relié en 3 volumes.
39409: SCHOYSMAN ANNE - JEAN LEMAIRE DE BELGES - La Légende des Vénitiens ( par ) Jean Lemaire de Belges. Édition critique par Anne Schoyman.
2689: SCHRAENEN GUY (EDITOR) - FRANÇOISE MAIREY - Mairey Françoise. Substitution.
19674: SCHRAMM PERCY ERNST - JENCKEL & LÜSS - Gewinn und Verlust. Die Geschichte der Hamburger Senatorenfamilien Jencquel und Lüss (16. bis 19. Jahrhundert). Zwei Beispiele für den wirtschaftlichen und sozialen Wandel in Norddeutschland.
39957: SCHRAMME M. - (PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE DES INSTALLATIONS MARITIMES DE BRUGES ) - Zeebrugge. ( Article in the '' Revue des Sciences économiques).
8996: SCHRANT J.M. - Het Leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de Jeugd...Derde Verbeterde Druk.
34513: SCHREINER PETER - MONIKA TONTSCH - Die Abteikirche St. Nikolaus und St. Medardus in Brauweiler. Baugeschichte und Ausstattung;
30532: SCHREINER GUDRUN - Gudrun Schreiner. Die Bildhauerin und ihr Werk.
20862: SCHREUDER W.H. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied. In Duitschen en Nederlandschen teksten met toelichting.
18567: SCHREUDERS PIET - The Book of Paperbacks. A visual history of the Paperback Book.
40169: SCHREURS EUGEEN ( EDITOR ) - De Schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit Keizer Karles tijd.
43353: SCHREURS WILBERT - Geschiedenis van de reclame in Nederland. Tweede herziene editie 2001.
23038: SCHREVEL A. C. DE - Statuts de la Gilde des Libraires Imprimeurs Maîtres et Maîtresses d'école à Bruges 19 janvier 1612.
45661: SCHREVEL A. C. DE - CHANOINE - Notes et Documents pour servir à la biographie de Remi Drieux 2e évêque de Bruges. Relation sur l'état de son diocèse en 1589.
8572: SCHREYER ALICE D. (EDITOR) - Rare Books 1983-84. Trends, Collections, Sources.
42490: SCHREYERS LOUIS - Souvenirs d'Auderghem. Herinneringen uit Oudergem.
32188: SCHRIEFERS THOMAS - Für den Abriss gebaut ? Anmerkungen zur Geschichte der Weltaustellungen.
45180: SCHRIFTGIESSEREI STEMPEL A.G. FRANKFURT - Chronik der Schriftgiesserei D. Stempel AG Frankfurt A.M. Sechzig Jahre im Dienste der Lettern. 1895 - 1955.
51306: DE SCHRIJVER REGINALD - BRUNO DE WEVER - GASTON DURNEZ - LIEVE GEVERS - PIETER VAN HEES - MACHTELD DE METSENAERE - ( EDITORS ) - Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. ( 3 vols. ) :

Next 100 books from Antiquariaat W. de Goeij

4/22