Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
28740: VANDERMEERSCH LANTMEETERS ELSA - PROF. M. HOEBEKE - Uit de geschiedenis van het Geslacht Vandermeersch te Oudenaarde. Met een inleidendende studie over Dr. Désiré Joseph Vandermeersch 1789 1863 door Prof. Dr. M. HOEBEKE.
50309: VANDERMEERSCH - LANTMEETERS E. ( ELSA ) - Kunstenaarsfamilies van Oudenaarde.
43493: VANDERMEULEN BRUNO - DANNY VEYS - SAGALASSOS PROJECT - PEETERS LEUVEN ( PUBLISHER ) - Sagalassos Project. Peeters Publishers - Printers - Booksellers . Calender for the Year 2012.
21460: VANDERMUEREN PROF. FLOR. - PETER BENOIT - Benoit man van zijn volk.
13992: VANDERNOOT THOMAS - DR. P. DE KEYSER (EDITOR) - Salighe Meditacie des Lijdens ons Liefs Heeren op die 7 Ghetiden. (Antwerpen, Thomas Vander Noot, c.1505).
17756: VANDERPOORTEN ET CO. - Algemeene Fonds cataloog. Catalogue général des Editions 1938.
28263: VANDERPUTTEN STEVEN - Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste - 15de eeuw).
48120: VANDERSMISSEN JAN - Koningen van de Wereld. Leopold II en de aardrijkskundige beweging.
24795: VANDERSPEETEN H. P. - Vie du B. Jean Berchmans, de la Compagnie de Jésus.
37367: VANDERSTRAETEN RAF - MARIJ PRENEEL - 175 Jaar Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar 1820 - 1995.
44357: VANDERSTRAETEN CHARLES FERDINAND [ ] - De L'Etat Actuel du Royaume des Pays-Bas.
37695: VANDERVELDE ÉMILE - Essais Socialistes. L'Alcoolisme - La Religion - L'Art.
44856: VANDERVELDE JEANNE ÉMILE - MARIE GEVERS ( PROVENANCE ) - Les Cadeaux Argentins. Manuscrit sur papier.
21966: VANDERVELLEN PASCALE - Le piano de style en Europe. Des origines à 1850. Etude des éléménts décoratifs et mécaniques. (Etude couronnée par la Classe des Beaux Arts de l'Académie royale de Belgique).
40149: VANDERVINNEN LUCIENNE ( 1925 - 2001) - [ ] BRUXELLES - SCHAERBEEK SALON - Album de photos originales et documents privés ; catalogues d'expositions ets. (Ensemble de documentation sur sa vie artistique). Collection of photographs and documents relating to her artistic career.
21619: VANDERVORST J. - CARDINAL MERCIER (PREFACE) - Israël et l'Ancien Orient. Préfacé en première édition par S. Em. le cardinal Mercier. 2e édition entièrement revue.
37126: VANDEVELDE CAPITAINE - - Atlas Topographique et Militaire pour servir à l'intelligence de la Campagne D'Italie en 1859 avec légendes explicatives.
334: VANDEVELDE H. - Het Heropbouwen van Hoeven.
46712: VANDEVIVERE IGNACE - [ ] JUAN DE FLANDES - Juan de Flandes. exhibition catalogue Brugge/Louvain-la-Neuve, 1985 1 October: (Europalia 85 Espana).
37159: VANDEVIVERE IGNACE - PRIMITIFS FLAMANDS (LES) - La Cathedrale de Palencia. L'église paroissiale de Cervera de Pisuerga. Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas Mériodionaux au XVe Siècle Vol. 10.
2668: VANDEWALLE ADRIAAN - Adriaan Vandewalle, Retrospectieve 1930 - 1980. ( exhibition catalogue ) Bruges, Hallen. 1987 March 7.
2323: VANDEWALLE ADRIAAN - Ontspoorde Kunst.
1574: VANDEWALLE ADRIAAN - WALTHER VANBESELAERE (AUTHOR) - Adriaan Vandewalle.
44347: VANDEWIELE L.J. (EDITOR) - De Liber Magistra Avicenne en de Herbarijs, Middelnederlandse Handschriften uit de XIVe Eeuw. (Ms 15624-15641 Kon. Bibliotheek te Brussel). 2 vols.
1087: VANDEWIELE L.J. (EDITOR) - De Liber Magistra Avicenne en de Herbarijs, Middelnederlandse Handschriften uit de XIVe Eeuw. 2 vols.
48327: VANDEWOUDE DR. JUR. - Nieuwste Richtingen in den Vlaamsch-Nationalen Strijd. Inleiding, Beginselstelling, Beroepsorganisatie, Fascisme, Diktatuur, Demokratie, Eigendom.
48487: VANDROMME ANTOON ( REDAKTIE ) - Izegem vroeger en nu. .. met medewerking van al de bestuursleden van de heemkring '' Ten Mandere ''.
47179: VANDROMME ANTOON - Izegem vroeger, beeld van een stad.
17309: VANDYCKE YVON - (Exhibition catalogue) Galerie Albert 1er, Bruxelles. Insurrection - résurrection, 8 janvier 1971. (together with sculp. by Ch. Leroy).
40042: VANE, LIEUT.-GENERAL CHARLES WILLIAM MARQUESS OF LONDONDERRY - HENRY AND MARY PONSONBY ( PROVENANCE ) - Narrative of the War in Germany and France in 1813 and 1814.
21468: VANE ETHEL LE - J.PAUL GETTY - J. Paul Getty. Collector's Choice. The chronicle of an artistic odessey through Europe.
17426: VANGELDER STAF EN VANDEVELDE EMIEL - Profielen van hedendaagse kunstenaars.
43568: VANGROENWEGHE DANIEL - TILLO GELDOF - Pondera Medicinalia. Apothekersgewichten. Apothecaries' Weights.
14188: VANHAECKE L. - Le Précieux Sang à Bruges. Quatrième édition.
22620: VANHAMME & DESLONDES MRS. - Adresse présentée aux seigneurs des trois Etats de Brabant. En leur remettant le voeu général du Peuple Belgique pour le maintien de la Religion & de la Constitution dans leur Assemblée du 17 Février 1790,
24146: VANHECKE LEO (EDITOR) - J. MASSART - GEORGES CHARLIER - LUC VERELST (PHOTOGRAPHIES) - Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu. Van groene armoede naar grijze overvloed.
44493: VANHECKE PAUL GUSTAVE - Poèmes 1920 - 1923.
34780: VANHEMELRYCK F. - De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de Late Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Regime (1404-1789).
48315: VANHEMELRYCK FERNAND - Het Gevecht met de Duivel. Heksen in Vlaanderen.
40178: VANHENGEL GUY ( VERANTWOORDELIJKE UITGEVER ) - De Nieuwe Sociale Zekerheid. Vademecum.
39419: VANHORCK - HOLLAND ART GALLERY - DE BIJENKORF ( PUBLISHERS ) - vanhorck ( sic ) twenty-five years .
36937: VANHOUTRYVE ANDRÉ - De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris, historische schets XIIIe e.-1872.
48363: VANHOUTRYVE ANDRÉ - Familie Van (H)Outryve. Proeve tot historische en genealogische studie.
51577: VANHOUTTE JÜRGEN - JOHAN VAN DER EYCKEN - EDDY PUT - MARK D'HOKER ( EINDREDACTIE) - Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden ( 16de - 18de eeuw). Repertorium en archiefgids. Vlaanderen en Brussel.
26840: VANHULST HENRI - Catalogue des éditions de musique publiées à Louvain par Pierre Phalèse et ses fils 1545 - 1578.
42634: VANKENHOVE RICHARD - ADHÉMAR LEPAGE - Het Volksleven in het Straatlied. Méér dan 300 Gentsche straatliedjes gecommenteerd, in muziek opgenomen, en tot bundels gevlochten met pianobegeleiding.
39670: VANLANDSCHOOT ROMAIN - MICHIEL VANDEKERCKHOVE - Michiel Vandekerckhove. Leven en werk.
50433: VANLANDSCHOOT ROMAIN - [ ] JORIS LANNOO - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen. 1891 - 1971.
50015: VANMARCKE ROGER - CAMILLE VANDEMAELE ( UITGEVER ) - Hedendaagse Kunst in Vlaanderen. Deel 1 : J. Delanghe , R. Depuydt , St. Gorus , J. Pille , A. Steel , R. Vandereycken , A. Vanderhaeghe, L. Vande velde, A. Van Meirvenne , C. Vanoverbeke.
50016: VANMARCKE ROGER - CAMILLE VANDEMAELE ( UITGEVER ) - Hedendaagse Kunst in Vlaanderen. Deel 2 : L. Debacker , M. Deprez , M. Depypere , A. Diez , E. Locks , P. Mara , F. Minnaert , N. Platteuw , A. Proost , H. Vanbiervliet.
23938: VANNERUS JULES (VANNÉRUS) - Le Limes et les fortifications Gallo Romaines de Belgique. Enquête toponymique.
14122: VANNERUS JULES - ANNALES DE L'INSTITUT ARCHEOLOGIQUE DU LUXEMBOURG - JULES VANNÉRUS (COMPILER) - Tables Méthodique des Annales de L'Institut Archéologique du Luxembourg. (Tômes I à XLII, 1851-1907).
38523: VANNOPPEN HENRI - RIK DAS - EDWARD DAS - Scherpenheuvel, die Schone Stede.
36065: VANNOPPEN H. ( EDITOR ) - Streekdrachten in onze gewesten.
47587: VANNOPPEN HENRI - [ ] ERPS-KWERPS - Van Twee Kerkdorpen tot stadsgemeente : Erps-Kwerps 1776 - 1976. Wandeling door twee eeuwen Erps-Kwerps.
42506: VANNOPPEN HENRI - Van Twee Kerkdorpen tot stadsgemeente : Erps-Kwerps 1776 - 1976. Wandeling door twee eeuwen Erps-Kwerps.
14941: VANNOPPEN HENRI - De geschiedenis van het dorpscentrum van Erps. Een parel van Midden-Brabant.
41574: VANNOPPEN HENRI - Het kasteel van Westerlo en de prinsen de Merode.
49093: VANNOUVONG AGNÈS - [ ] JEAN GENET - Jean Genet. Les revers du genre.
38122: VANPAEMEL G. - Echo's van een wetenschappelijke revolutie. De mechanistische natuurwetenschap aan de Leuvense Artesfaculteit (1650 - 1797).
2941: VANPAEMEL JULES - Exhibition catalogue. Blankenberge. Stadhuis, 1966 July 1th. Van Paemel.
25358: VANPAEMEL JULES - P. POIRIER (AUTHOR) - Notice Biographique sur Jules César Van Paemel (Peintre) membre de la Classe des Beaux Arts (de l'Académie Royale de Belgique).
36990: VANREUSEL JEF (ED.) - Antwerp - Reshaping a City .
39966: VANREUSEL JEF ( REDACTIE ) - Antwerpen Ontwerpen.
10192: VANRIET JAN - Exhibition catalogue. Brussels, Galerie Isy Brachot, 1986 may 14th. Jan Vanriet. Discours sur la Mythologie pour travailleurs 1.
37073: VANRIET JAN - GALERIE ISY BRACHOT - - Discours Sur La Mythologie Pour Travailleurs. 1 & 2. (exhibition catalogue).
35868: VANRIET JAN ( ILLUSTRATOR ) - DICK WALDA ( TEXT ) - Sjaantje Drunenkruid. ( Kinderboek - children's book ).
6484: VANRIET JAN - Sao Paulo, XV Bienal Sao Paulo 1979, Belgica. Jan Vanriet. ( exhibition catalogue).
26117: VANRIET JAN - Exhibition catalogue. Brussels, Galerie Isy Brachot, 1986 VI 19th. Jan Vanriet. Discours sur la Mythologie pour travailleurs 2.
24131: VANRIET JAN - BERNARD DEWULF - Jan Vanriet. Transport. (Exhibition catalogue).
17362: VANRIET JAN - (Exhibition catalogue). Jan Vanriet. Aquarelle und Gemälde.
14829: VANRIET JAN - Exhibition catalogue. Venice, Biennale di Venezia, 1984. Jan Vanriet.
11273: VANRIET JAN - ISY BRACHOT - Exhibition catalogue, Paris/Brussels, Galerie Isy Brachot, 1983, january 12. Jan Vanriet.
47044: VANSINA DIRK - [ ] CYRIEL VERSCHAEVE - Verschaeve getuigt.
50411: VANSTEENE FREDEGANDUS - Tongerloo. Gids voor bezoekers.
4055: VANSTEENKISTE EUGEEN - Twaalf Teekeningen van de Twaalf Maanden met Twaalf Beschouwingen.
39648: VANSTEENKISTE EUGEEN - Kunstschilder Eugeen Vansteenkiste. Wevelgem 31 -1 - 1896 - + Ieper 13 - 3 - 1963.
30235: VANSUMMEREN PATRICIA (EDITOR) - Poesje poppen en figurentheater te Antwerpen.
4463: VANSUMMEREN PATRICIA ( CATALOGUER ) - Bedevaartvaantjes uit de Provincies Antwerpen en Limburg. Tentoonstellingscatalogus. Antwerpen Volkskunde Museum 1983.
26479: VANSUMMEREN PATRICIA (EDITOR) - ANTWERPEN 1994 1995 - Dream world of dolls. From the collection of the Museum of Folklore Antwerp. (Exhibition catalogue). With contributions from Katharina Engels, Françoise Therry.
23352: VANSUMMEREN PATRICIA - Kinderprenten van Brepols. P.J. Brepols 1778 1845.
39802: VANSUMMEREN PATRICIA - W. ROMBAUTS - M. VAN DEN BERG ( REDACTIECOMITÉ ) - PROVINCIE ANTWERPEN - Provinciale commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Jaarboek X 1998 - 1999.
39803: VANSUMMEREN PATRICIA - W. ROMBAUTS - M. VAN DEN BERG ( REDACTIECOMITÉ ) - PROVINCIE ANTWERPEN - Provinciale commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Jaarboek XI 1999 - 2000.
32767: VANTILT INGE - MAGDA SAENEN - De oprichting van de onafhankelijke Sint-Martinusparochie en Gemeente Ganshoren.
10420: VANTONGERLOO GEORGES - (Exhibition catalogue) Washington, Dallas, Los Angeles. 1980, April-December. A travelling Retrospective Exhibition Georges Vantongerloo.
15267: VANTONGERLOO GEORGES - (Exhibition catalogue) London, Marlborough Fine Arts, 1962. Georges Vantongerloo, edited by Max Bill.
41086: VANVAECK MARK - 't Pallieterke van Bruno de Winter.
26078: VANVITELLI LUIGI - JÖRG GARMS (EDITOR) - Disegni di Luigi Vanvitelli. Nelle collezioni pubbliche di Napoli e di Caserta. (Exhibition catalogue).
49729: VANWESENBEECK CEES - ALBERT HAGENAARS - FRANS MINK ( EDITORS ) - Zoom op bergen. 500 Jaar literatuur in Bergen op Zoom.
37162: VANWIJNSBERGHE DOMINIQUE - De Fin Or et D'Azur. Les commanditaires de livres et le métier de l'enluminure à Tournai à la fin du Moyen Âge ( XIVe - XVe siècles).
32509: VANWIJNSBERGHE HENRI E.A. - Beeldende kunst in en om Waregem.
2370: VANWITTENBERGH JACQUES - ORFEVRERIE AU POINÇON DE BRUXELLES. Exhibition catalogue. 1979 Sept. 13.
25601: VANWYNGAERDEN FRANS (EDITOR) - 1969 1994 Vingt cinq ans de mécénat des Amis de la Bibliothèque royale Albert Ier. (Exhibition catalogue).
45395: VANZI SEBASTIANO - [ SEBASTIANUS VANTIUS ] - Tractatus de nullitatibus processuum ac sententiarum , d. Sebastiano Vantio iurisconsulto clarissimo authore. Nunc hac editione purgatus, cum rerum & verborum indice locupletissimo.
2015: VANZYPE GUSTAVE - Maitres d'Hier. Leys, Smits, Boulenger, Stobbaerts, Dewinne, Artan, Verwée, Agneesens, Delbeke.
2009: VANZYPE GUSTAVE - - L'Art Belge du XIXe Siècle. L'Exposition Jubilaire du cercle Artistique et Littéraire à Bruxelles en 1922. ( Bruxelles 1922 Exhibition catalogue).
11176: VANZYPE GUSTAVE - Nos Peintres. Troisième série. Ciamberlani, Delaunois, Delvin, Hens, Heymans, Smits, Verhaeren, Verheyden.
39930: VANZYPE GUSTAVE - Nos Peintres. Troisième série. Albert Ciamberlani, Alfred Delaunois, Jean Delvin, Franz Hens, Adrien-Joseph Heymans, Eugène Smits, Alfred Verhaeren, Isidore Verheyden.
21977: VARBANOV MARYN - GALERIE HERVÉ ODERMATT - Varbanov. Tapisseries. (Exhibition catalogue).
22057: VARDAN - MUYLDERMANS J.(EDITOR) - La domination Arabe en Arménie. Extrait de l'histoire universelle de Vardan traduit de l'arménien et annoté. Etude de critique textuelle littéraire.
35647: VARELA HERVIAS EULOGIO - - Casa de la Villa de Madrid.
20882: VARENNE DANIEL - - Daniel Varenne - (Art Sales catalogue).
28484: VAREPPE MME LA COMTESSE DE - La chance de Jeanne. Ouvrage illustré de 38 vignettes par Edouard Zier.
21937: VARI SOPHIA - - Sophia Vari. Skulpturen Sculptures. Galerie Veranneman - (Exhibition catalogue).
19852: VÄRING ASTRID - JULES VAN AEL - N. BASENAU-GOEMANS (VERTALER) - Marja. Roman door Astrid Väring...met een ets van Jules van Ael.
38603: VASARELY - GALERIE VERANNEMAN - BRUXELLES - Vasarely (exhibition catalogue ) - Galerie Veranneman. Brussel.
36927: VASARÉLY - PIERRE STERCKX (TEXT) - GALERIE CHARLES KRIWIN - Vasarély. 1948 - 1958 .
19879: VASARELY - JEAN SONNIER (ARCHITECT) - Fondation Vasarely.
10487: VASARELY - GALERIE VERANNEMAN - BRUXELLES - Vasarely ( exhibition catalogue ) Brussels, galerie Veranneman, Louizalaan, 15/10/1971.
16733: VASARELY - Vasarely. Exhibition catalogue, Brussels, Galerie Veranneman, 15 oct. 1971.
14882: VASARI GIORGI - Les Vies des plus excellents Peintres, Sculpteurs et Architectes. Traduction de Charles Weiss. Quatrième édition revue, corrigée et augmentée d'un supplément. 2 Vols.
37263: VASSE LOUIS-CLAUDE ( VASSÉ ) - BERNARD BLACK ( TEXT ) - Vassé's ' Bambinelli '. The child portraits of an 18th-century French sculptor.
20598: VAT VAN DER DAAN - The Good Nazi. The Life and Lies of Albert Speer.
11806: VATICAN LIBRARY (PUBLISHER - EDITOR ) - DON ALFONS M. STICKLER ( PREFACE ) - Conservation et Reproduction des Manuscrits et Imprimés Anciens. Colloque International organisé par la Bibliothèque Vaticale à l'occasion de son Ve centenaire, 21 - 24 octobre 1975.
19159: VATTIER JOS. - Comment faire le "Tour du Maroc".
43295: VAUDOYER ANTOINE LAURENT THOMAS - Projet de restauration des piliers du dôme du Panthéon Français.
36817: VAUGELAS CLAUDE FAVREDE - - Remarques sur la Langue Françoise utile à ceux qui veulent bien parler, & bien écrire. Dernière édition, corrigée de nouveau.
51388: VAUGHN JOHN O.F.M. - [ ] ORDE VAN DE ARME ZUSTERS VAN DE HEILIGE CLARA - Generale Constituties van de Orde van de Arme Zusters van de Heilige Clara.
32860: VAUGONDY ROBERT DE ( PÈRE ET FILS) - Atlas Universel par M. Robert , Géographe ordinaire du Roy et par M. Robert de Vaugondy son fils Géographe ord. du Roy et de S.M. Polonaise Duc de Lorraine et de Bar, et Associé de l'Académie Royale des Sciences et belles Lettres de Nancy.
29182: VAULX - VAUX - DELVAUX - VALLENSIS , ANDRÉ DEL (DE) 1569 - 1636 - Paratitla juris canonici, sive summaria et methodica explicatio decretalium D. Gregorii appae IX, opus novum scholae ac foro et decretis Tridentini
43408: VAUQUELIN LOUIS NICOLAS ( 1763 - 1829 ) - Manuel de l'Essayeur, par M. Vauquelin, Essayeur du Bureau de Garantie du Département de la Seine, et Membre de l'Institut Impérial de France.
39184: VAUTE PAUL - Histoire de la Société Littéraire de Liège. 1779 - 1979.
48715: VAUXCELLES LOUIS (FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE ( DIRECTEUR ) GERMAIN BAZIN ( DIRECTEUR ADJOINT) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Dix-septième année. 1936 Numéro 10 Décembre 1936. ( fascicule ).
48707: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Douzième Année 1931 Numéro 4 Avril 1931. ( fascicule ).
48652: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Huitième année. 1927 Numéros 1, 2,3,6,7,8,9, ( en fascicules, ils manquent les numéros 4, 5, 10, 11, 12 , pour completer l'année). ).
48691: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Sixième année. 1925 Numéro 5 Mai 1925 ( fascicule ).
48678: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Première année. 1920 Numéro 5 Septembre 1920 ( fascicule ).
48708: VAUXCELLES LOUIS (FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE ( DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatorzième année. 1933 Numéro 1 Janvier 1933. ( fascicule ).
48699: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 5 Mai 1926. ( fascicule ).
48654: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Dixième année. 1929 Numéros 1,5, 6,7,8 ( cinq fascicules )
48655: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Onzième année. 1930 Numéros 2,4 ( deux fascicules )
48656: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Douzième année. 1931 Numéros 1,2,3,4,5,7,10,11,12, ( en fascicules, ils manquent les numéros 6,8,9 , pour completer l'année). ).
48658: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART ( L') Art Ancien , Art Moderne , Architecture, Arts Appliqués. ( revue d'art). Quatorzième Année. 1933 complet relié en un volume.
48660: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Quinzième année. 1934 Numéros 1- 10. ( en fascicules, ils manquent les numéros 1, 9, 10 pour completer l'année).
48641: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Deuxième année complet. 1921 Numéros 1-12. ( en fascicules).
48701: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 7 Juillet 1926. ( fascicule ).
48710: VAUXCELLES LOUIS (FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE ( DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatorzième année. 1933 Numéro 3 Mars 1933. ( fascicule ).
48659: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Quatorzième année complet. 1933. Numéros 1-10. ( en fascicules , complet ).
48662: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART ( L') Art Ancien , Art Moderne , Architecture, Arts Appliqués. ( revue d'art). Dixhuitième année. 1937 complèt , relié en un volume.
48680: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Deuxième Année. 1921 Numéro 7 Juillet 1921 ( fascicule ).
48713: VAUXCELLES LOUIS (FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE ( DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatorzième année. 1933 Numéro 6 Juin 1933. ( fascicule ).
48714: VAUXCELLES LOUIS (FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE ( DIRECTEUR ) GERMAIN BAZIN ( DIRECTEUR ADJOINT) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Dix-septième année. 1936 Numéro 7 Juillet-Août 1936. ( fascicule ).
48693: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Sixième année. 1925 Numéro 8 Août 1925 ( fascicule ).
48700: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 6 Juin 1926. ( fascicule ).
48702: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 8 Août 1926. ( fascicule ).
48672: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Vingt-cinqième année . 1945 Nouvelle série . Nr. IV ( Septembre) - Nr. VI ( Novembre ) - Nr. VII ( Décembre).
48670: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Trentième année . 1950 Nouvelle série : L'Italie (46-47-48) - - - Offrandes et Cadeaux ( nrs. 55-56-57)
48663: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Dixneuvième année. 1938 Numéros 1- 10. ( en fascicules, il manque le numéro 1, pour completer l'année).
48696: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 1 Janvier 1926. ( fascicule ).
48703: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 9 Septembre 1926. ( fascicule ).
48698: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 4 Avril 1926. ( fascicule ).
48694: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Sixième année. 1925 Numéro 11 Novembre 1925. ( fascicule ).
48695: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Sixième année. 1925 Numéro 12 Décembre 1925. ( fascicule ).
48704: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 10 Octobre 1926. ( fascicule ).
48712: VAUXCELLES LOUIS (FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE ( DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatorzième année. 1933 Numéro 5 Mai 1933. ( fascicule ).
48709: VAUXCELLES LOUIS (FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE ( DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatorzième année. 1933 Numéro 2 Février 1933. ( fascicule ).
48653: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Neuvième année. 1928 Numéros 1,2,5, ( trois fascicules )
48651: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Septième année complet. 1926 Numéros 1-12. ( en fascicules).
48683: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Troisième Année. 1922 Numéro 11 Novembre 1922 ( fascicule ).
48682: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Troisième Année. 1922 Numéro 9 Septembre 1922 ( fascicule ).
48681: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Troisième Année. 1922 Numéro 8 Août 1922 ( fascicule ).
48679: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Deuxième Année. 1921 Numéro 3 Mars 1921 ( fascicule ).
48673: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Sixième Année. 1925 Numéros 1- 12. ( en fascicules, ils manquent les numéros 2,7,9,10 pour completer l'année). ).
48666: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Vingt-sixième année . 1946 Nouvelle série Nrs Janvier (=8), 9, 10-11 (la venerie) , 12, 13,( la tapisserie) 14 ( en fascicules).
48667: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Vingt-septième année . 1947 Nouvelle série (18-19 ?) ( Lugdunum) Nr. I , l'Impressionisme (21-22), 23, l'Inde (24-25), Parures et Bijou (26-27). ( en fascicules, manque le numéro 20).
48668: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Vingt-huitième année . 1948 Nouvelle série : L'Intérieur Moderne (nrs.28-29-30). La Mesure du Temps ( nrs 31-32-33). Egypte ( nrs 34-35-36).
48671: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - GERMAIN BAZIN ( DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Trente-unième année . 1951 Nouvelle série : Le costume et la mode (nrs. 58-59-60). La Chasse ( nrs 61-62-63).
48665: VAUXCELLES LOUIS ( FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE - GERMAIN BAZIN (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - PROMETHEE - PROMETHEE - AMOUR DE L'ART - Nouvelle série. (Vingtième année) Numéro 3 ( avril 1939 )
48697: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Septième année. 1926 Numéro 2 Février 1926. ( fascicule ).
48674: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Première année. 1920 Numéro 1 ( fascicule ).
48675: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Première année. 1920 Numéro 2 juin 1920 ( fascicule ).
48676: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Première année. 1920 Numéro 3 juillet 1920 ( fascicule ).
48677: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Première année. 1920 Numéro 4 Août 1920 ( fascicule ).
48686: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatrième année. 1923 Numéro 3 Mars 1923 ( fascicule ).
48684: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatrième année. 1923 Numéro 1 Janvier 1923 ( fascicule ).
48685: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatrième année. 1923 Numéro 2 Février 1923 ( fascicule ).
48687: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - FIERENS-GEVAERT [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatrième année. 1923 Numéro 4 Avril 1923 ( fascicule ).
48688: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Quatrième année. 1923 Numéro 5 Mai 1923 ( fascicule ).
48717: VAUXCELLES LOUIS (FONDATEUR ) - RENÉ HUYGHE ( DIRECTEUR ) GERMAIN BAZIN ( DIRECTEUR ADJOINT) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Dix-huitième année. 1937 Numéro II Février 1937 ( fascicule ).
48692: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Sixième année. 1925 Numéro 6 Juin 1925 ( fascicule ).
48689: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Cinqième année. 1924 Numéro 5 Mai 1924 ( fascicule ).
48640: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Année Premier complet. 1920 Numéros 1-8.
48645: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - AMOUR DE L'ART ( L') Art Ancien , Art Moderne , Architecture, Arts Appliqués. ( revue d'art). Année 1925 complet relié en un volume.
48644: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Cinqième année. 1924 Numéros 2, 5 , 10, 11
48642: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Troisième année . 1922 Numéros 1-12. ( année complet en fascicules ).
48643: VAUXCELLES LOUIS - RENÉ HUYGHE (EDITORS) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués, Littérature , Musique. Quatrième année. 1923 Numéros 1- 5. ( en fascicules, ils manquent les numéros 6->12 pour completer l'année). ).
48706: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Douzième Année 1931 Numéro 5 Mai 1931. ( fascicule ).
48690: VAUXCELLES LOUIS (DIRECTEUR ) - WALDEMAR GEORGES ( SECRÉTAIRE ) - [ ] AMOUR DE L'ART - AMOUR DE L'ART - Art Ancien, Art Moderne, Arts Appliqués. Sixième année. 1925 Numéro 1 Janvier 1925 ( fascicule ).
39657: VAUXHALL - GENERAL MOTORS - CHEVROLET - LUTON ( PUBLISHERS ) - W. BROOKS & SON AT ERDINGTON ( PHOTOGRAPHERS ) - A Tour Round the British Chevrolet Factory at Luton , Bedfordshire. An illustrated record of...Luton Factory where the famous 6-Cylinder British Chevrolet Car and Truck are made.
29520: VAUZELLES LUDOVIC DE - Histoire du Prieuré de la Magdeleine-lez-Orléans de l'Ordre de Fontevraud...
19631: LE VAYER DE BOUTIGNY ROLAND () - Tarsis et Zélie. Nouvelle Edition. Tome Premier - Tome II - Tome III.
7032: VAYSON DE PRADENNE A. - Les Fraudes en Archéologie Préhistorique.
28072: VÁZQUEZ ANNA - Teatre auri. manuscrits i impresos dels segles XVI i XVII de la Biblioteca de l'Institut del Teatre.
10936: VAZQUEZ DE PARGA LUIS - El Maestro del Refectorio de Pamplona.
10937: VAZQUEZ DE PARGA LUIS - El Claustro de la Catedral de Pamplona.
22390: VECCHIONE ROBERTO - E.PONTIGGIA - B.MUNARI - GAL. VISMARA ARTE - Roberto Vecchione. La colonna impossibile. Presentazione di Elena Pontiggia. Testo di Bruno Munari. (Exhibition catalogue).
21425: VECHT N.J. VAN DE - SMITS JOH. B. (PREFACE) - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die .... etc.etc.. Met 67 afbeeldingen en een voorrede van Joh.B. Smits.
21979: VEEN FRANS VAN - ERIC DAMIENS (AUTHOR) - Frans van Veen. Peintre. Schilder.
51571: VEEN, DR. P.A.F. VAN - DRS. NICOLINE VAN DER SIJS - Etymologisch woordenboek . De herkomst van onze woorden.
42209: VEENENDAAL GUUS - Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu.
45504: VEENSTRA S.L. - H. MEESTER - Doelwit Gilze-Rijen 1940 - 1945.
34703: VEER ELLERT DE () - DUTCH PAMPHLET 1599 - Blaffert Tot opweckinge aller Princen van Europa / bysonder van hooch ende neder-Duyschlandt / haer te versien teghens de Moortdadighe Spaensche Regeeringhe ...
45784: VEESTRAETEN JAN - Afscheid van een Krant. ( Gazet van Antwerpen ) .
18356: VEGA LOPE DE - BEN ROYAARDS (TRANSLATION) - Teater. Het meisje met de waterkruik. De Ridder van Olmedo. Aanpassing van de originele tekst door A.J.M., ills. Jose Aguirre, vertaling Ben Royaards.
45416: VEGEZZI BOSSI , FRANCESCO & FIGLIO CARLO ( EDITOR-PUBLISHER ) - Ditta Cav. Francesco Vegezzi Bossi & Figlio Carlo - Centallo. Fabbrica Organi da Chiesa ( 1824 - 1934 ). Album edito in occasione del cinquantesimo anno di lavoro det titolare della ditta ( 1884 - 1934 ).
24303: VEITH LAURENTIUS - Edmundi Richerii doctoris Parisini systema de ecclesiastica et politica potestate singulari dissertatione confutatum.... Nova editio...
43428: VAN DER VEKEN JOS ( TEKST ) - A. GAILLIAERDE ( ILLUSTRATIES ) - ABDIJ DER NORBERTIJNEN VAN AVERBODE ( UITGEVERS ) - Schemerschimmen.
24016: VEKENE VAN DER EMILE (EDITOR) - Reliures d'art du XXe siècle. Collection de la Bibliothèque Nationale de Luxembourg. (Exhibition catalogue)
40090: VAN DER VEKENE, EMIL ( EDITOR ) - ALBERT KOLB ( FESTSCHRIFT ) - Refugium animae bibliotheca. Festschrift für Albert Kolb. Mélanges offerts à Albert Kolb.
42370: VEKENE, EMIEL VAN DER - PAVLINA HAMANOVA - HOWARD M. NIXON - Les reliures aux armoires de Pierre Ernest de Mansfeld.
43297: VELAERS JAN - HERMAN VAN GOETHEM - Leopold III. De koning, het land, de oorlog.
349: VELDE HENRY VAN DE - FRANK VAN DEN WIJNGAART (TRANSLATOR) - Formules van een moderne esthetiek.
41153: VELDE , HENRY VAN DE - Le Style Moderne 1925. Contribution de la France. Introduction de Henry van de Velde.
12966: VELDE HENRY VAN DE - FABRICE VAN DE KERCKHOVE - ANNE ROUZET - PAUL CULOT - CLAUDINE LEMAIRE - Henry van de Velde dans les collections de la Bibliothèque Royale Albert I. (Exhibition catalogue) . Brussels, Royal Library, 11 June 1993.
6531: VELDE HENRY VAN DE - De Poetische Vorming van Max Elskamp.
42630: VAN DE VELDE , MARCEL ( SAMENSTELLER ) - Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914 - 1918. Van bewijsstukken voorzien en samengesteld door Marcel van de Velde.
31209: VELDE HENRY VAN DE - A.M.HAMMACHER (AUTEUR) - Le monde de Henry van de Velde .
38351: VAN DER VELDE C.A. - De A.N.D.B. een overzicht van zijn ontstaan , zijne ontwikkeling er zijn beteekenis. Uitgegeven in 1925 door den Algemeenen Nederlandschen Diamantwerkersbond.
32653: VELDE HENRY VAN DE - ALFONS VAN UFFELEN ( PHOTOGRAPHER ) - Two holograph letters of Henry van de Velde and an original portrait photograph of him by van Uffelen.
885: VELDE WILLEM VAN DE, THE ELDER & THE YOUNGER - E.MICHEL (AUTHOR) - Les Van de Velde.
30268: VELDE RONNY VAN DE - JAN CEULEERS (BOOKDEALERS) - 19th and 20th Century Art and Literature - Catalogue 7 . (bookdealer's catalogue).
8150: VELDE JOHANNES FRANCISCUS VAN DE - Synopsis Monumentorum Collectionis proxime edendae conciliorum omnium Archiepiscopatus Mechliniensis... Tomus I - Tomus III (all).
7810: VELDE MR. & MAD. MARCEL W. VAN DE - Collection de Mr. et Mme Marcel W. van de Velde à Anvers.
28682: VELDE ANTON VAN DE - A. OST (ILLUSTRATOR) - Lotje. Prettig speelverhaaltje in drie deelen.
5779: VELDE ANTON VAN DE - De Vloek, Lyrisch-Dramatische Cyclus, met houtsneden door Maria Aldernaght.
3017: VELDE J. VAN DE - P. ECREVISSE - DOMIEN SLEECKX (EDITORS) -VLAEMSCHE STEM (DE) - VLAEMSCHE STEM (De) Tydschrift ter bevordering van de Vlaemsche Zaek.
25578: VELDE A.J.J VAN DE - De compendia van Matthioli (1501 1577) en Lonicer (1528 1586).
2493: VELDE HENRY VAN DE - Exhibition catalogue. Brussels, Palais des Beaux-Arts, 13 Dec. 1963. Henry van de Velde 1863 - 1957.
2492: VELDE HENRY VAN DE - Exhibition catalogue. Brussels, Palais des Beaux-Arts, 13 Dec. 1963. Henry van de Velde 1863 - 1957.
248: VELDE HENRY VAN DE, VICTOR BOURGEOIS (INTRODUCTION) - Formules d'une Esthétique Moderne.
224: VELDE HENRY VAN DE - Déblaiement d'art, suivi de, La triple offense à la Beauté, Le Nouveau Max Elskamp, La Voie Sacrée, La Colonne.
21574: VELDE RONNY VAN DE (EDITOR) ANTWERPEN 1990 - (EXHIB. CATALOGUE) - The Future of the object. A Selection of American Art. Minimalism and After.
48364: VAN DE VELDE FERNAND - [ ] FAMILIE PELECYN - PILLECYN - DE PELECIJN - DE PELLECYN - DE PILLECYN - PELLECINE - PILISY - PELLISSIER - Het Stamboek van de Familie Pellecine . (boektitel I uit 1978). Genealogy van de familie Pellissy (boektitel II uit 1979). Vijftien Generaties van het Geslacht Pilisy ( boektitel III uit 1983). Familie en Geschiedenis. Herkomst - Inwijking - Integratie en Diaspora van vijftien generaties Pel(l)is(s)i(er).. (boektitel IV uit 2004)
17538: VELDE RONNY VAN DE - GALLERY - Modern and contemporary paintings and sculpture (Catalogue)..
17537: VELDE RONNY VAN DE - GALLERY - Modern and contemporary paintings and sculpture 1940 - 1980. (Catalogue).
44598: VELDE J. VAN DE - P. ECREVISSE - DOMIEN SLEECKX (EDITORS) - Keurverzameling van Vlaemsche Dicht-en Prozastukken door de voornaemste Vlaemsche schryvers. ( gebonden met ) Eikenbladeren. Proza- en Dichtwerken door de meestgeliefde Vlaemsche schryvers.
21000: VELDE BRAM VAN - GALERIE KRUGIER - Suites, Bram van Velde, premier Cahier... entièrement composé de lithographies originales de Bram van Velde... Galerie Krugier & Cie Genève.
20762: VELDE HENRY VAN DE - SUSAN CANNING - J.F. BUYCK (EDITOR) - Henry van de Velde (1863-1957). Schilderijen en tekeningen, Paintings and drawings. (Exhibition Catalogue).
40059: VAN DE VELDE , J. ARCHIVIST - Arnulphus De Bincho en Onze Lieve Vrouwkerk van Pamele.
16453: VELDE A.J.J. VAN DE - Hieronymus Cardanus (1501-1576). Herdacht vier en half eeuwen na zijn geboorte.
19685: VELDE R.G. DR. VAN DE - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
178: VELDE HENRY VAN DE - Geschichte Meines Lebens.
40494: VAN DE VELDE, JOANNES-FRANCISCUS. BISSCHOP VAN GEND - [Bevelbrief voor den Vasten] - [ Mandement du Cârème] .
1225: VELDE BRAM VAN - Original lithograph.
1160: VELDE MARCEL VAN DE - Brugse Paneeltjes. Brugge die Wondere. Van de wondere Zwane Bianca. Legenden van Brugge tot het Zwin. Heimelijkheden uit het Brugse Vrije. (5 publicaties).
47574: VAN DE VELDE JOHAN - Verzen '' Het Leven Achterna...''
47575: VAN DE VELDE JOHAN - JOS VANDEMOORTELE ( ILLUSTRATIES) - Orgelpunt. Verzen van Johan Van de Velde.
47576: VAN DE VELDE JOHAN - JOS VANDEMOORTELE ( ILLUSTRATIES) - Sursum Corda verzen door Johan Van de Velde.
5: VELDE HENRY VAN DE - ROGER AVERMAETE - Henry van de Velde. Pionier van een nieuwe stijl.
24028: VELDEKE HENDRIK VAN (BOOKSELLER) - LIMBURG - Limburg. Boeken over Limburg gedrukt in Limburg van Limburgse schrijvers van Limburgse herkomst. (Antiquarian book catalogue).
38239: VELDEN DR. DORA VAN - BARON VAN WESTREENEN - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar London, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
22504: VELDEN F. PIO VAN DER - Principia Theologiae Moralis Theoretice et Practice exposita.. Tomus prior - Tomus posterior.
50791: VELDEN DR. D. VAN - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog.
44416: VELDHORST NATASCHA - De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams Toneel in de Zeventiende Eeuw.
35075: VELGE HENRI - J. ERNALSTEEN E.A. - De humanist Gabriel Mudaeus, Brechtanus (1500-1560).
51380: VELGE, JULES ( VOORWOORD ) - [ ] BRASSCHAAT - Brasschaat, Gemeente der Parken.
41107: VELLEIUS PATERCULIS - DESPRÉS ( TRADUCTEUR ) - M. GRÉARD ( ÉDITEUR ) - L. ANNAEUS FLORUS - F. RAGON ( TRADUCTEUR ) - M. VILLEMAIN ( PRÉFACE ) - Velleius Paterculis. Traduction de Després. Refondue avec le plus grand soin par M. Gréard. ( avec ) Oeuvres de Florus traduites par M. Ragon. Précédées d'une notice sur Florus par M. Villemain.
8588: VELLEMAN FLORUS - 19th century sketchbook made by the amateur artist Florus Velleman of Gent.
1478: VELPEAU ALFRED (1795-1867) - Embryologie ou Ovologie Humaine, contenant L'Histoire descriptive et Iconographique de l'Oeuf Humain.
22068: VELPEN VANDER J. - HOEGAARDEN - Geschiedenis van Hoegaarden.
44612: VELPEN VANDER J. - HOEGAARDEN - Geschiedenis van Hoegaarden.
47592: VELPEN VANDER J. - HOEGAARDEN - Geschiedenis van Hoegaarden.
35954: VELPIUS RUTGER ( IMPRIMEUR ) - 31 08 1613 ORDONNANCE SUR LA CHASSE - Edict et Ordonnance des Archiducqz noz Princes Souverains, Sur le fait de la Chasse. (Données en notre ville de Bruxelles , le dernier iour d'Aougst, l'an de grace, mil six cens & treize ).
35932: VELPIUS RUTGER ( IMPRIMEUR ) - Articles de la Trefve conclue et arrestee pour douze ans, entre la Maté du Roy d'Espaigne, &c.& les Sermes. Archiducqz noz Princes Souverains d'une part, Et les Estatz des Provinces unies du Pais bas d'autre.
12098: VELTMAN J.W. - MARTIJN VAN TORHOUT. - Vanden Levene ons Heren. Zes fragmenten.
28993: VEN FLOR. VAN DER - Het Weldadigheidsbureel van Antwerpen.
44383: VEN H. VAN DE - Kapelle-op-den-Bos vroeger en nu. IIIe Uitgave: bewerkt en aangevuld.
18241: VEN R. VAN DE - Schilders vermeld in de Diestse archieven gedurende de XIVe, XVe en XVIe eeuw.
50152: IN ' T VEN INGRID ( HOOFDREDACTEUR ) - ONROEREND ERFGOED (VLAANDEREN ) ( UITGEVER ) - Relicta 9. Archeologie , Monumenten-en Landschapsonderzoek in Vlaanderen. Heritage Research in Flanders .
41203: VENEMA ADRIAAN - Schrijvers , uitgevers & hun collaboratie. Deel 2. De Harde Kern.
41204: VENEMA ADRIAAN - Schrijvers , uitgevers & hun collaboratie. Deel 3A . De kleine Collaboratie.
42552: VENEMA ADRIAAN - Verleden Tijd. memoires.
27221: VENEMA ADRIAAN - Verleden Tijd. memoires.
43167: VENEMA ADRIAAN - Schrijvers , uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het Systeem.
29747: VENERABLE BEDE - BEDA - BAEDA - Venerabilis Bedae Presbyteri Anglo-Saxonis viri sua aetate doctissimi OPERA quotquot reperiri potuerunt omnia.
28059: VENET BERNAR - - Bernar Venet. Mobilier 1970 1990. Furniture 1970 1990. (Exhibition catalogue) - Galerie Mostra 1990. Galerie Eric van de Weghe.
21940: VENET BERNAR - - Bernar Venet. (Exhibition catalogue) - Elisabeth Franck Gallery.
41437: VENEZIA BIENNALE 49TH. - HARALD SZEEMANN ( DIRECTOR ) - 49. Espozisione Internationale d'Arte. Platea Dell'Umanita. Plateau of Humankind. Plateau der Menschheit. Plateau de L'Humanité. La Biennale di Venezia. Giardini di Castello Arsenale. June-Nov. 2001. English Language edition.
6880: VENICE (1964) - XXXII Biennale de Venezia. Pavillon Belge.(s.d. 1964) (catalogue of the Belgian participation)
6487: VENICE - VENEZIA 1968 - XXXIV Biennale di Venezia. (s.d. 1968) (catalogue of the Belgian participation)
22733: VENICE 1993 - 45TH BIENNALE - JOHN CHEIM, D. CORTEZ, K. KERTESS - Drawing the Line Against aids. Amfar International 1993. Exhibition and sale catalogue.
2188: VENICE 1962 EXHIBITION CATALOGUE - 1962. XXXI Biennale Venezia 1962 / BELGIO.
34068: VENKEN JAAK - Oud Sint-Truiden en omgeving. Borgloon Gingelomm Heers Nieuwekerken Wellen.
45638: VENNEKENS L'ABBÉ F. - La Seigneurie de Gaesbeek ( 1236 - 1795 ). Avec une introduction de Georges Lockem.
49637: VENNER DR. J. - Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
13708: VENNER DR. J. - Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
41041: VENS WERNER ( VERANTWOORDELIJKE UITGEVER VAN HET TIJDSCHRIFT VLAANDEREN ) - IGNACE BOSSUYT E.A. - Adriaan Willaert (1490 - 1562). Thema-nummer van het tijdschrift Vlaanderen. Nr. 206, mei-juni 1985, Jrg. 34 Nr. 3.
7823: VENTE DR. M.A. - Die Brabanter Orgel im Zeitalter der Gotik und der Renaissance. Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland.
28555: VENTO CLAUDE - (VIOLETTE) - Peintres de la femme (Les) .
11856: VENTRE MADELEINE - L'Imprimerie et la Librairie en Languedoc au dernier siècle de l'Ancien Régime 1700 - 1789.
22165: VENTURA JOACHIM T.R.P. - La Mère de Dieu. Mère des hommes ou explication du mystère de la très sainte vierge au pied de la croix. Traduit de l'Italien par T.A.M.. Troisième édition.
2334: VENTURI LIONELLO - JULIETTE BERTRAND (TRANSLATOR) - Histoire de la Critique d'Art. Traduit de l'Italien par Juliette Bertrand.
19096: VENTURI LIONELLO - GOYA-CONSTABLE-DAVID-INGRES-DELACROIX-GOROT-DAUMIER-COURBET. Peintres Modernes. Traduit de l'italien par Juliette Bertrand.
51373: VENTURI LIONELLO - JULIETTE BERTRAND (TRADUCTRICE) - Histoire de la Critique d'Art. Traduit de l'Italien par Juliette Bertrand.
41544: VENTUROLI PAOLO - Dal Disegno alla Fotografia. L'Armeria Reale Illustrata. 1837 - 1898.
29022: VER HUELL ALEXANDER - JAN BERVOETS (AUTHOR) - Alexander Ver Huell (1822 - 1897), een levensbeschrijving.
45332: VERACHTER FRÉDERIC - Albrecht Durer in de Nederlanden. ( Facsimile druk ) .
50490: VERACHTER FREDERIK - Geschied-en Tijdkundig Naem-Register van de goede mannen van Het Boekbinders-Ambacht binnen Antwerpen, van 1398 tot 1830 opgezogt en verzameld door Fredrik Verachter stadsbibliothecaris, 1832.
38591: VERANNEMAN GALERIE - BRUXELLES - BRUSSEL - Collection of 3 exhibition catalogues of the Galerie Veranneman .
22386: VERANNEMAN FONDATION - (EXHIBITION CATALOGUE) - Aillaud Alex Beal Botero Cesar Csernus Dewasne D'Haese Dodeigne Freundlich Guccione Ipouseguy Makowski Maryan Mason McGarrel Mompo Pavlo Penalba Queffurus Segui Szafran.
20074: VERANNEMAN EMILE - EXHIBITION CATALOGUE - MILANO MASTER FINE ART - Emile Veranneman. Creazione di Mobili - Meubelcreaties - Créations de Meubles - Art Furniture (Milano, Master Fine Art Gallery, 19-5-1988).
19532: VERANNEMAN FONDATION - Fondation Veranneman.
14492: VERANNEMAN EMILE - Tentoonstelling Emile Veranneman. ( exhibition catalogue ).
10652: VERAY LUCIENNE - PAUL CASO (AUTHOR) - Veray.
44585: VERBAND BILDENDER KÜNSTLER DER DDR ( HERAUSGEBER ) - FRANCO MARIA RICCI ( PREFACE ) - [ ] BODONI - Bodoni. Salve 250. Bodoni-Ehrung des Verbandes Bildender Künstler der DDR.
36767: VERBAND DEUTSCHER ANTIQUARE ( HERAUSGEBER ) - Gemeinschaftkatalog Deutscher Antiquare.... Katalog. (19 Volumen) .
36766: VERBAND DEUTSCHER ANTIQUARE ( HERAUSGEBER ) - Stuttgarter Antiquariatsmesse. Verkaufsausstellung des Verbandes Deutscher Antiquare.. Katalog. (26 Volumen) .
46663: VERBEECK ANDRÉ - 'S GRAVENWEZEL - 'S Gravenwesel. De Parel der Voorkempen.
21885: VERBEIJ THEO - Typografie heden en morgen.
46863: VERBEKE WERNER - MARCEL HAVERALS - RAFAËL DE KEYSER - JEAN GOOSSENS ( EDITORS ) - [ ] WILLEM LOURDAUX - Serta Devota in memoriam Guillelmi Lourdaux. Pars Posterior - Cultura Mediaevalis.
47886: VERBEKE DEMMY ( EDITOR ) - LIV TUBEECKX - TANYA BOURGEOIS - EVA SCHOETERS ( BIJDRAGEN ) - Soo een plaets verciert met Boeken. Schaderegistratie in Antwerpse kloosterbibliotheken. Methode, onderzoek en aanbevelingen.
51710: VERBEKE DEMMY ( EDITOR ) - LIV TUBEECKX - TANYA BOURGEOIS - EVA SCHOETERS ( BIJDRAGEN ) - Soo een plaets verciert met Boeken. Schaderegistratie in Antwerpse kloosterbibliotheken. Methode, onderzoek en aanbevelingen.
45830: VERBEKEN PASCAL - MICHIEL HENDRYCKX ( FOTO'S ) - Arm Wallonië. Een reis door het beloofde land.
17476: VERBESSELT, J. - Zo was Heembeek. (heruitgave).
50620: VERBESSELT, J. - De Vrijheid Merchtem in de Late Middeleeuwen vanaf de 13e tot de 16e eeuw.
50011: VERBIEST FERDINAND - FERDINAND VERBIESTSTICHTING LEUVEN - CHINA-EUROPE INSTITUTE - JEROME HEYNDRICKX ( EDITOR ) - Ferdinand Verbieststichting. Doelstellingen, Structuur en Programma.
24740: VERBIST GABRIËL H. C.J. DR - Saint Willibrord. Apôtre des Pays Bas et fondateur d'Echternach. (avec) dix planches hors texte.
22812: VERBIST GABRIËL H. DR C.J. - SANCT WILLIBRORDUS - Saint Willibrord. Apôtre des Pays Bas et fondateur d'Echternach. Dix planches hors texte.
21042: VERBIST GABRIËL H. C.J. DR - Saint Willibrord. Apôtre des Pays Bas et fondateur d'Echternach. (avec) dix planches hors texte.
19573: VERBIST TH. - Lettre de M. Verbist Provicaire Apostolique de Mongolie. Les Missionnaires Belges en Mongolie.
40433: VERBIST, EGIDIUS PIUS (1800 - 1866) - W. VAN BROECKHOVEN ( REDACTEUR ) - Chronyken van Gheel ( uit het Nieuwsblad van Gheel). Herdruk zoals verschenen in Jaarboek 4 (1965) en Jaarboek 5 (1966) van de Vrijheid en het Land van Geel.
40004: VERBOECKHOVEN E.B. - WIEN - WELTAUSSTELLUNG 1873 - Exposition Universelle de Vienne 1873. Documents & Rapports des Jurys & Délégués Belges. VIe Groupe, Industries du Cuir et du Caoutchouc.
22760: VERBOND VOOR HEEMKUNDE (EDITOR) - - ONS HEEM, Tweemaandelijks tijdschrift van het Verbond voor Heemkunde, voortzetting van Mededelingen van het Verbond voor Heemkunde.
46495: VERBOOMEN MONQIUE - ROGER VAN SCHOUTE - Dictionnaire de la Faïence Fine imprimée en Belgique.
35242: VERBOUWE A. - Iconografie van Vlaamsch Brabant. IV. Kanton Wolvertem. Gezichten, plannen en kaarten uit vorige eeuwen.
25492: VERBOUWE A. - Iconografie van Vlaamsch Brabant. IV. Kanton Wolvertem. Gezichten, plannen en kaarten uit vorige eeuwen.
46173: VERBRAEKEN PAUL - [ ] SIMON GOOSSENS - Simon Goossens beeldhouwer ( 1893 - 1964 ) .
43320: VERBRAEKEN PAUL - IVONNE JULLIAMS ( PREFACE ) - SIMON GOOSSENS [ ] - Simon Goossens beeldhouwer (1893 - 1964 ) . Cultureel centrum De Kern, Wilrijk ( Antwerpen ) September 1994 ( tentoonstellingscatalogus).
25230: VERBRUGGE GEO - PROF. DR PAUL DE KEYSER (PREFACE) - Credo van den rechtschapen mensch.
38200: VERBRUGGEN R. - Onze Lieve Vrouw van Hanswyck.
36673: VERBRUGGEN PEETER (1615 - 1688) - PEETER VERBRUGGEN II (1648-1691) - HENDRIK FRANS VERBRUGGEN ( 1654 - 1724) - Tentoonstelling van Teekeningen der Vergruggen's en ontwerpen van Altaren, Tabernakels en Tronen ( Exhibition catalogue). Antwerpen, Oudheidkundige Kring, Zaal van Herck, 16 December 1939.
4044: VERBRUGGEN PAUL - Verzen.
48039: VERBRUGGEN J.F. - COL. SUMNER WILLARD ( TRANSLATOR ) - The art of warfare in Western Europe during the Middle Ages. From the eight century to 1340. Second revised edition.
12546: VERBRUGGEN DR. J.F. - Het Leger en de Vloot van de Graven van Vlaanderen vanaf het ontstaan tot in 1305.
3910: VERBRUGGHE CHARLES - JACQUES GARNIER ( EDITOR ) - Ch. Verbrugghe. Retrospcetieve - Retrospctive. Brugge Paris. (Exhibition catalogue: 1968 Oct. 22 ).
48169: VERBRUGGHEN JO - FONS WOUTERS - In het licht van Lumière. Zwart-wit van de Vijf. ( exhibition catalogue ABB galery ).
15979: VERBURGH MÉDARD 1886-1957 - BENDÈRE ROBERT DE - - Médard Verburgh.
7757: VERBURGH MÉDARD 1886-1957 - SERGE GOYENS DE HEUSCH - Médard Verburgh 1886-1957, catalogue raisonné réalisé par Jean Verburgh - overzichtscatalogus door Jean Verburgh.
26859: VERCAMMEN F. A. DR - Thijm en Vlaanderen.
47398: VERCAMMEN LOUIS - Wij aan de Grens. Geschiedenis van Essen. Jaarboek 1989 '' De Spycker '' Heemkundige Kring Essen. Jaarboek nr. 46.
47131: VERCAMMEN JAN - NELLY DEGOUY ( ILLUSTRATIONS ) - Drie Suites. IIIe Druk. Houtgravures van Nelly Degouy.
48784: VERCAMMEN LOUIS - De Rouwmoershoeve.
50826: VERCELLIN GEORGIO - [ ] AVICENNA - Il Canone di Avicenna fra Europa e Oriente nel primo Cinquecento.
42514: VERCH KOSTÜMHAUS FÜR THEATER UND FILM G.M.B.H. ( EDITOR - PUBLISHER ) - BARBERINETTE FÜR ROCOCO-KOSTÜME... - VERCH Kostümhaus für Theater und Film G.M.B.H. ( Catalogue ) .
35412: VERCHEVAL GEORGES E.A. - Musée de la photographie Charleroi. Centre d'art contemporain de la Communauté Française de Belgique.
1366: VERCHEVAL - VERVOORT JEANNE ( COORDINATEUR ) - JEAN-DENIS BUSINE - GEORGES VERCHEVAL ( PHOTOS ) - MICHEL REVELARD ( TEXTE) - Terrils.
47089: VERCNOCKE FERDINAND - Heervaart. Verzen door Ferdiand Vercnocke.
35610: VERCOUTTER JEAN - MIRGISSA I .
37499: VERCRUYSSE JAN - PIER LUIGI TAZZI ( TEXT ) - Portraits of the Artist. With an Essay by Pier Luigi Tazzi.
49480: VERCRUYSSE CRIS. - Westvlaamse Tijdschriften 1850 - 1960 . Volume V in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
20141: VERCRUYSSE JAN - VAN ABBEMUSEUM, EXHIBITION CATALOGUE - Jan Vercruysse 1990.
24947: VERD'HURT SUZANNE - Exposition Suzanne Verd'hurt. Salle Campo Antwerpen. 23 november 1929.
46245: VERDAVAINE GEORGE - [ ] EMILE BAES - Les Nus d'Emile Baes. Exemplaire de luxe avec une gravure originale.
41207: VERDEGEM JOS - JAN HOET - DR. PAUL HUYS ( TEKST ) - Retrospectieve Jos Verdegem (Gent Museum voor Schone Kunsten 1977 ) .
1587: VERDEGEM JOSEPH (1897 - 1957) - WALTHER VAN BESELAERE (AUTHOR) - Jos Verdegem.
20623: VERDET ANDRÉ - JEAN ROUSSELOT - André Verdet.
50158: VERDEYEN R.W.R. - België en Nederland 1914 - 1919. De Vluchtoorden Hontenisse en Uden.
24932: VERDI GIUSEPPE - Aida. Opéra de G. Verdi.
49107: VERDICKT KAREL ( SAMENSTELLER ) - LODE ZIELENS - LODE BAEKELMANS - VICTOR BRUNCLAIR - KARL TRIEBOLD ( BIELEFELD ) - ( CO-AUTEURS ) - [ ] HUIB SERNEELS - SCHOOLKOLONIE DIESTERWEG - KALMTHOUT-HEIDE - Aan Huib Serneels. Herinnering onzer meer dan veertigjarige samenwerking ten bate van het zwakke schoolkind. ( door) Karel Verdickt, Stichter van Kring '' De Mieren '' voor Diesterweg's Schoolkolonie - Heide.
16677: VERDIER FRANÇOIS (1651-1730) - Histoire de Samson dediée à Messire Edouard Colbert Chevalier Marquis de Villacerf... (suite of engravings).
31421: VERDONCK J. - Notes sur les Fascinages et autres ouvrages employés à l'établissement , à la défense , ou à la conservation des digues de mer.
2057: VERDONCK JORIS - Borgerhoutse Kunstenaars.
35912: VERDOODT FRANS-JOS - Boon Bibliografie.
46093: VERDOT JEAN MAURICE ( 1807 - 1871 ) - ALEXANDRE BELJAME ( DEDICATEE - DÉDICATAIRE ) - L'Hotel de Carnavalet. Notice Historique par J.M. Verdot. Deuxième édition.
50380: VERDURE ELISABETH - SOPHIE MALAVIELLE ( PRÉFACE ) - Cartonnages Romantiques 1840 - 1870 . Un âge d'or de la reliure du livre d'enfant.
26046: VERDUSSEN HIERONYMUS (EDITOR) - A. LEURIDAN - Carte ov liste contenant le prix de chacun marcq once estrelin & as poids de Troyes de toutes les espèces d'or et d'argent deffendues legieres ou trop usées & moyennant ce declarées pour billion ...selon l'ordonnance de sa Majesté faicte par les Generaulx des monnoyes au mois de mars 1627. (Facsimile edition)
37445: VERDUSSEN HIERONYMUS (EDITOR) - Caerte oft liiste inhoudende den prijs van elck Marck/ Once/ Engel=schen/ ende des Troys ghewicht/ van alle de specien van goudt oft silver zijnde verboden/ te licht/ oft te seer versleten...naer advenat d'Ordinantie ...ghemaeckt by de Generale Meesters' van de Munten in de maendt van Meert 1627. Met de figuren...
33718: VERDUSSEN HIERONYMUS ( EDITOR ) - Caerte oft lijste inhoudende den prijs van elck Marck/ Once/ Engel=schen/ ende des Troys ghewicht/ van alle de specien van goudt oft silver zijnde verboden/ te licht/ oft te seer versleten...naer advenat d'Ordinantie ...ghemaeckt by de Generale Meesters' van de Munten in de maendt van Meert 1627. Met de figuren...
10300: VERDUSSEN HIERONYMUS ( EDITOR ) - 1633 III BRUSSEL - ORDONNANCIE ENDE INSTRUCTIE VOOR DE WISSELAERS - Ordonnancie ende Instructie naer de welcke voort-aen hen moeten reguleren die ghesworen Wisselaers ofte Collecteurs vande Goude ende Silveren penningen wesende verboden, gheschroyt, te licht oft te seer versleten....
13399: VERDUSSEN HENDRIK PEETER - VISSCHERS P. (AUTHOR) - Lykrede over den achtbaren H.P.Verdussen met aanteekeningen.
39000: VERDUSSEN HIERONYMUS ( EDITOR ) - 1633 III BRUSSEL - ORDONNANCE ET INSTRUCTION POUR LES CHANGEURS - Ordonnance et Instruction Selon laquelle se doivent conduire & regler dorenavant les Changeurs ou Collecteurs des pièces d'or & d'argent deffendues, rognées , legieres ou trop usées.....
27518: VERDUYN PRUDENS - Geschiedenis van Wenduine. Tweede herwerkte druk.
38471: VEREECKEN P.J. ( DRUKKER ) - Raesende kortse van Brussel.
35212: VEREECKEN LUC (ED.) - Adressenlijst der stad St. Nikolaas en der Besturen van het Land van Waas. 3de uitgaaf. Livre d'adresses de la ville de St. Nicolas et des Administrations du Pays de Waes. 3me édition.
51973: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [02] De Gulden Passer . Jaargang 2 - 1924 ( complete in 4 issues, as published).
51985: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - L. VOET - C. DE CLERCQ - PEETERS-FONTAINAS - [31] De Gulden Passer . Jaargang 31 - 1953 ( ( complete , 2 physical issues, as published).
51984: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - DR. L. INDESTEGE - GEERAERT LEEU - [29] De Gulden Passer . Jaargang 29 - 1951 ( complete , 1 physical issue, as published).
46202: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] FRANCINE DE NAVE - J. DE LANDTSHEER - PIERRE DELSAERT ( REDACTIECOMITÉ ) - DE GULDEN PASSER JAARGANG 83 - [83] De Gulden Passer . Jaargang 83 - 2005 . Jaarboek van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen.
51998: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 7e Jaargang Nr. 3 - 1929. . ( original issue )
50099: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - HENRY DE GROOTE - CORNELIUS-MARTINUS SPANOGHE - E. VAN AUTENBOER - PEETER STERLINCKX - [22] De Gulden Passer . Jaargang 22 - 1944 - kompleet jaar in één aflevering.
50100: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - HENRY DE GROOTE - CORNELIUS-MARTINUS SPANOGHE - GILBERT DEGROOTE - PIETER JOOST DE BORCHGRAVE - PROSPER VERHEYDEN - R. MERE - [23] De Gulden Passer . Jaargang 23 - 1945 - kompleet jaar in één aflevering.
50102: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - DR. M.A. NAUWELAERTS - SIMON VEREPAEUS - FRANK VAN DEN WIJNGAERT - HENRY DE GROOTE - [25] De Gulden Passer . Jaargang 25 - 1947 aflevering 1-2 en aflevering 3-4. ( 2 vols.)
50105: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - A. VAN ELSLANDER - L. ROOSE - C. CRUL - PROSPER ARENTS - [27] De Gulden Passer . Jaargang 27 - 1949 aflevering 1 en aflevering 2-3-4. ( 2 vols.)
45781: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - EMMANUEL DE BOM - MAURITS SABBE - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 5e Jaargang Nr. 3 - 1927. (E. de Bom) Literatuur over Rubens. ( M. Sabbe) Tentoonstelling over het Antwerpsche Geestesleven in Rubens' tijd. (originele aflevering van dit tijdschrift.)
51997: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 7e Jaargang Nr. 2 - 1929. . ( original issue )
51975: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [05] De Gulden Passer . Jaargang 5 - 1927 ( complete in 4 issues, as published).
50111: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - M. RISSELIN-STEENEBRUGGEN - COLIN CLAIR - [37] De Gulden Passer . Jaargang 37 - 1959 - kompleet jaar in één aflevering. .
37342: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - De Gulden Passer - Bulletin Trimestriel de la Société des Bibliophiles Anversois ; Bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen. 1923 ->
26781: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - LEON VOET - FRANCINE DE NAVE (EDITOR) - [61] De Gulden Passer. Jaargang 61-62-63 1983 - 1985 . Liber Amicorum LEON VOET. - (Special issue of the '' Gulden Passer '' volume 61-62-63 . 1983 - 1985) .
28582: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - MARCU DE SCHEPPER DE & FRANCINE DE NAVE (EDITORS) - [66] De Gulden Passer. Jaargang 66 - 67 . 1989 . Ex Officina Plantiniana. Studia in Memoriam Christophori Plantini (ca. 1520 - 1589). - (Special issue of the '' Gulden Passer '' volume 66-67 . 1989) .
48352: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - MARCUS DE SCHEPPER - FRANCINE DE NAVE (EDITORS) - [74] De Gulden Passer. Jaargang 74 1996 . Ex Officina Plantiniana Moretorum. Studies over het drukkersgeslacht Moretus. (Special issue of the '' Gulden Passer '' volume 74 . 1996) .
50094: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - [ ] DE GULDEN PASSER - ( GOLDEN COMPASSES ) - De Gulden Passer - Bulletin Trimestriel de la Société des Bibliophiles Anversois ; Bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen. (later title) Tijdschrift voor Boekwetenschap - Journal for book history. Complete run 1923 - 2017 .
51994: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - B.A. VERMASEREN - MARTIN NUTIUS - STEELSIUS - [50] De Gulden Passer . Jaargang 50 - 1972 ( complete , 1 physical issue, as published).
51977: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - M.J.F. PEETERS-FONTAINAS - [11] De Gulden Passer . Jaargang 11 - 1933 ( 1 issue covering the complete year).
51996: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [20-28] De Gulden Passer . Jaargang 20 (1942) - Jaargang 28 (1950). Set of 9 consecutive years of this periodical ( in original issues, as published).
51995: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - A. GERLO - J. IJSEWIJN - L.E.HALKIN - ERASMUS - [47] De Gulden Passer . Jaargang 47 - 1969 - ( complete, 1 physical issue).
50113: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - M. PARKER - K. MELIS - H.D.L. VERVLIET - JUSTUS LIPSIUS - [38] De Gulden Passer . Jaargang 38 - 1960 - kompleet jaar in één aflevering. .
51974: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [03] De Gulden Passer . Jaargang 3 - 1925 ( complete in 4 issues, as published).
52000: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 9e Jaargang Nr. 2 - 1931. . ( original issue )
50098: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - A. VAN ELSLANDER -PEETER STERLINCKX - PETRUS DE GOESIN FRANK VAN DEN WIJNGAERT - [ ] HENRI VAN STRATEN - [21] De Gulden Passer . Jaargang 21 - 1943 aflevering 1-2 en aflevering 3-4. ( 2 vols.)
50112: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - LUC INDESTEGE - [33] De Gulden Passer . Jaargang 33 - 1955 - Aflevering 1 en 2 ( één volume ).
52001: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - EMILE VAN HEURCK - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 8e Jaargang Nr. 2 - 1930 . ( original issue )
52002: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - F. KOSSMANN - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 4e Jaargang Nr. 1 - 1926. ( original issue )
52003: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 4e Jaargang Nr. 3 - 1926. ( original issue )
51989: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - J.FABRI S.J. - PIERRE PANTIN - [43] De Gulden Passer . Jaargang 43 - 1965 - complete, 2 physical issues).
50110: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [34] De Gulden Passer . Jaargang 34 - 1956 - kompleet jaar in één aflevering. .
50103: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - FRANK VAN DEN WIJNGAERT - LUC INDESTEGE - JAN BORMS - JAN VAN DEN DALE - A. DERMUL - [26] De Gulden Passer . Jaargang 26 - 1948 aflevering 1-2 en aflevering 3-4. ( 2 vols.)
50096: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - GER SCHMOOK - DR. C. SOBRY - PROSPER VERHEYDEN - JUSTUS LIPSIUS - [19] De Gulden Passer . Jaargang 19 - 1941 aflevering 1 en 2 .
51986: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [33] De Gulden Passer . Jaargang 33 - 1955 ( complete , 2 physical issues, as published).
50108: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - S.L. HARTZ - C. DE CLERCQ - BODONI - [30] De Gulden Passer . Jaargang 30 - 1952 - kompleet jaar in één aflevering. (1-4).
50109: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - MARIO BATTISTINI - JEAN MICHEL BRUTO - ( GIOVANNI BRUTO ) ( 1517 -1592 ) - [32] De Gulden Passer . Jaargang 32 - 1954 - kompleet jaar in één aflevering. .
50104: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - A. VAN ELSLANDER - L. ROOSE - C. CRUL - PROSPER ARENTS - [27] De Gulden Passer . Jaargang 27 - 1949 aflevering 1 en aflevering 2-3-4. ( 2 vols.) complete year in 2 physical issues)
50114: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - M. PARKER - K. MELIS - H.D.L. VERVLIET - CARLO DE CLERCQ - [39] De Gulden Passer . Jaargang 39 - 1961 - aflevering 1 en 2 ( in één volume ).
51991: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - JEAN PURAYE - ABRAHAM ORTELIUS - [45] De Gulden Passer . Jaargang 45 - 1967 ( complete , 1 physical issue, as published). (added) Jaargang 46 - 1968 issue 1-3 ( 1 physical issue).
50107: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - A. DE WILT - ALEGAMBE-BOLLANDUS -H. DE LA FONTAINE-VERWEY - DR. M.A. NAUWELAERTS - JOANNES NEMIUS - [28] De Gulden Passer . Jaargang 28 - 1950 - kompleet jaar in één aflevering.
50097: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - LUC INDESTEGE - PROSPER VERHEYDEN - DR. JAN GESSLER - [20] De Gulden Passer . Jaargang 20 - 1942 aflevering 1-2 en aflevering 3-4. ( 2 vols.)
51999: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 7e Jaargang Nr. 4 - 1929. . ( original issue )
51993: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [56] De Gulden Passer . Jaargang 56 - 1978 ( complete , 1 physical issue, as published).
51972: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - DR. C. DEBAIVE - De Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen en haar orgaan de Gulden Passer.
51990: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - M. PARKER - K. MELIS - H.D.L. VERVLIET - CARLO DE CLERCQ - [39] De Gulden Passer . Jaargang 39 - 1961 - ( complete, 2 physical issues).
50101: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - PROSPER VERHEYDEN - [24] De Gulden Passer . Jaargang 24 - 1946 - kompleet jaar in één aflevering.
51988: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [36] De Gulden Passer . Jaargang 36 - 1958 - kompleet jaar in één aflevering. .
52004: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - ALOIS GERLO - JUSTUS LIPSIUS - De Gulden Passer. 42e Jaargang Nr. 1-3 - 1964. ( original issue )
51987: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - J.PEETERS-FONTAINAS - MARTIN NUTIUS - [35] De Gulden Passer . Jaargang 35 - 1957 ( complete , 1 physical issue, as published).
51992: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [48] De Gulden Passer . Jaargang 48 - 1970 - ( complete, 1 physical issue).
50118: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - ANNE-MARIE FREDERIC - ALDA BART ROSSEBASTIANO - [55] De Gulden Passer . Jaargang 55 - 1977 - kompleet jaar in één aflevering.
50119: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - PIERRE BAYLE - ALASTAIR HAMILTON - F. CLAES - GUIDO PERSOONS - [57] De Gulden Passer . Jaargang 57 - 1979 - kompleet jaar in één aflevering.
50115: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - M. BAELDE - H.F. WIJNMAN - MATTHEUS CROM - A. ROUZET - A. AMPE - [40] De Gulden Passer . Jaargang 40 - 1962 - kompleet jaar in één aflevering. .
50116: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - JEAN PURAYE - ABRAHAM ORTELIUS - [46] De Gulden Passer . Jaargang 46 - 1968 - aflevering 1, 2 en 3 ( in één volume ).
50117: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - H.L.W. DE GROOTE - R.H. TOUWAIDE - B.A. VERMASEREN - [49] De Gulden Passer . Jaargang 49 - 1971 - kompleet jaar in één aflevering.
50125: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - B.A.J. WASSER - B.A. VERMASEREN - [69] De Gulden Passer . Jaargang 69 - 1991 - kompleet jaar in één aflevering.
50126: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - C. COPPENS - P. VALKEMA BLOUW - F. CLAES - [70] De Gulden Passer . Jaargang 70 - 1992 - kompleet jaar in één aflevering.
50127: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - FRANS M.A. ROBBEN - JAN POELMAN ( SALAMANCA ) - [71] De Gulden Passer . Jaargang 71 - 72 - 1993-1994 - twee komplete jaren in één aflevering.
50106: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - LUC DEBAENE - A. VAN ELSLANDER - L. ROOSE - C. CRUL - De Gulden Passer . Jaargang 27 - 1949 aflevering 1 .
50120: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - LÉON VOET - GER SCHMOOK - R. DE SMET - [64] De Gulden Passer . Jaargang 64 - 1986 - kompleet jaar in één aflevering.
50121: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - LEON VOET - GUIDO PERSOONS - [58] De Gulden Passer. Jaargang 58 - 59 - 1980-1982 . De Emblemata van Joannes Sambucus uitgegeven door de Officina Plantiniana. Deel I - Deel II. (De Gulden Passer Jaargang 58-59 - 1980 - 1981 / Jaargang 60 - 1981) complete in 2 vols.
50122: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - R. DE SMET - A.SCHOUTEET - [65] De Gulden Passer . Jaargang 65 - 1987 - kompleet jaar in één aflevering.
50123: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - R. DE SMET - A.SCHOUTEET - [65] De Gulden Passer . Jaargang 65 - 1987 - kompleet jaar in één aflevering.
50124: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - L. VAN DEN BRANDEN - R. DE SMET - CHRIS COPPENS - [68] De Gulden Passer . Jaargang 68 - 1990 - kompleet jaar in één aflevering.
50624: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - B.A.J. WASSER - B.A. VERMASEREN - [69] De Gulden Passer . Jaargang 69 - 1991 - kompleet jaar in één aflevering.
50174: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - P. DELSAERDT - A. ADAMS - A. THIJS - [ ] P.J. HANICQ - [75] De Gulden Passer . Jaargang 75 - 1997 - kompleet jaar in één aflevering.
50175: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER -H. VERVLIET - P. VALKEMA BLOUW - G. PERSOONS - G. PROOT - [76] De Gulden Passer . Jaargang 76 - 77 - 1998 - 1999 - twee jaren kompleet in één aflevering.
50176: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - PAUL HÖGBERG - JOS. ERNALSTEEN - De Gulden Passer . Jaargang 5 - 1927 aflevering 4
50177: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - PROSPER VERHEYDEN - De Gulden Passer . Jaargang 20 - 1942 aflevering 3-4.
50178: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [89] De Gulden Passer . Jaargang 89 - 2011 aflevering 1 .
50179: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [90] De Gulden Passer . Jaargang 90 - 2012 aflevering 1 .
50180: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - FRANK VAN DEN WIJNGAERT - [ ] HENRI VAN STRATEN - De Gulden Passer . Jaargang 21 - 1943 aflevering 3-4.
51971: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - Prospectus. De Gulden Passer . Driemaandelijks bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
51970: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - LEON VOET - GER SCHMOOK - De ''Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen '' Honderd Jaar 1877 - 1977.
51969: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - AM. DERMUL - De Gulden Passer. Register I -XX ( 1923 - 1942).
51982: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - MAX ROOSES - [16] De Gulden Passer . Jaargang 16 - 17 - (1938 - 1939) - ( complete in 2 physical issues, as published).
51981: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - MARCEL HOC - [15] De Gulden Passer . Jaargang 15 - 1937 ( complete in 4 physical issues, as published).
51980: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [14] De Gulden Passer . Jaargang 14 - 1936 ( complete in 3 physical issues, as published).
51979: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - L. LE CLERCQ - BERNARD DE BRUYNE - [13] De Gulden Passer . Jaargang 13 - 1935 ( complete in 4 physical issues, as published).
51978: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [12] De Gulden Passer . Jaargang 12 - 1934 ( complete in 2 physical issues, as published).
51976: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - H. BOSMANS - THEODORE MORETUS S.J. - [06] De Gulden Passer . Jaargang 6 - 1928 ( complete in 4 issues, as published).
51983: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - [18] De Gulden Passer . Jaargang 18 - 1940 ( complete , 1 physical issue, as published).
45779: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - AM. DERMUL - De Gulden Passer. Register I -XX ( 1923 - 1942).
45783: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - EMILE FAIRON - C. DEBAIVE - JAN COOLS - MARCEL HOC - L. REYPENS - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 3e Jaargang Nr. 1- 1925. Met artikelen van Emile FAIRON - C. DEBAIVE - Jan COOLS - Marcel HOC - L. REYPENS over de Luikse index , Flora van D. Heinsius , Simon Cock , archiduc Albert , Lipensius' Bibliotheca Realis.
45782: VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN - ( ANTWERP SOCIETY OF BIBLIOPHILES ) - ( PUBLISHER ) - [ ] DE GULDEN PASSER - PAUL HÖGBERG - ROB. VAN ROOSBROECK - JOS. ERNALSTEEN - De Gulden Passer. Nieuwe Reeks. 5e Jaargang Nr. 4 - 1927. (Paul Högberg) Antwerpse drukker Franciscus Ignatius Vinck. ( J. Ernalsteen). Drie Antwerpsche drukkers uit het begin der XVIIIe eeuw. ( Van Roosbroeck) Een nieuw document over de beginperiode van het Lutheranisme ite Antwerpen.
35281: VEREIN DEUTSCHE BUCHKÜNSTLER ( EDITOR ) - INSEL-VERLAG ( PUBLISHER ) - Internationale Buchkunstausstellung Leipzig 1927. Amtlicher Katalog.
42777: VERELIUS OLOF - HENRIK CURIO - Olai Vereli Notae in epistolam defensoriam clarriss. viri dn. Joannis Schefferi argentoratensis De situ & vocabulo Upsaliae, anno MDCLXXVII, mense julio scriptae, & per professores binos ipsi oblatae.
12071: VERELST PETRUS JOSEPHUS (EX BOOM) - Dissertatio Inauguralis Medica De Bronchitide sive de catarrho pulmonali auctorum, quam, annuente summo numine, ex Auctoritate Rectoris Magnifici F.J.Dumbeck.
51234: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Campiniana nr. 66 . Tijdschrift voor Literatuur en Kunst in de Kempen. Herdenkingen , huldigingen en werk in uitvoering van Kempische schrijvers. O;a. over Andreas Schotel.
46222: VERENIGING VOOR HEEMKUNDE IN KLEIN-BRABANT ( UITGEVER ) - Landboek van Klein-Brabant en omgeving van de Abdij Sint-Bernards 1668 - 1669. Heemkundig Jaarboek XVII - 1984. Jubileum-Uitgave.
31905: VERENIGING DER GENTSE KUNSTSALONS - [ ] SALON 1950 GENT - 48e Salon quadriennal des beaux-arts Gand - 48e Vierjaarlijks salon voor schone kunsten. 1950 - Musée des Beaux Arts - (exhibition catalogue ) .
48306: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - JAN NAAIJKENS - Jan Naaijkens. Een grote meneer in de Noord-Brabantse cultuur. Campiniana nr. 47.
48304: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Herdenkingen Huldigingen 1995 - 1998. Campiniana nrs. 39-42 .
48305: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Herdenkingen Huldigingen 1999 - 2003. Campiniana nrs. 49-53 .
48307: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Herdenkingen en Huldigingen 2006. Campiniana nr. 58
48308: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Herdenkingen & Huldigingen 2007. Campiniana nr. 59 . Tijdschrift voor Literatuur en Kunst in de Kempen.
48309: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Campiniana nr. 57 . De Antwerpse en de Limburgse Schrijvers uit de Kempen hand in hand met hun Noord-Brabantse collega's in Benelux : Werk in uitvoering. Kempische Schrijvers in 2007.
48310: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Campiniana nr. 56 . Literatuur kent geen grens: Werk in uitvoering. Kempische Schrijvers in 2006.
32729: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - Emiel van Hemeldonck.
48311: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Kempische Cursiefjes. Campiniana nr. 61 . Tijdschrift voor Literatuur en Kunst in de Kempen.
48312: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - ERNEST CLAES - POL HEYNS - Ernest Claes 65. Huldetoespraak door Pol Heyns, op de jaarvergadering van de Vereniging van Kempische Schrijvers ( 1950) . Campiniana nr. 48 .
39690: VERENIGING VOOR HEEMKUNDE IN KLEIN-BRABANT ( UITGEVER ) - Klein-Brabant in Oude Prenten. 1e Deel. ( Heemkundig Jaarboek 1972 - 1973 )
51237: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Campiniana nr. 69 . Tijdschrift voor Literatuur en Kunst in de Kempen. Herdenkingen , huldigingen en werk in uitvoering van Kempische schrijvers. O;a. over de etser Dirk Baksteen.
51235: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Campiniana nr. 67 . Tijdschrift voor Literatuur en Kunst in de Kempen. Herdenkingen , huldigingen en werk in uitvoering van Kempische schrijvers. O;a. over Jakob Smits en Jan van Nijlen
51602: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Campiniana nr. 43 . De Kempische literatuur aan het begin van het derde millennium.
44627: VERENIGING VAN STAATSRIVIERLOODSEN ( UITGEVER) - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging van Staatsrivierloodsen v.z.w.
45889: VERENIGING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE TEXTIELKUNSTEN ( EDITOR ) - JOZEF DUVERGER - Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis der Nederlanden. (Festschrift) 2 vols.
51236: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Campiniana nr. 68 . Tijdschrift voor Literatuur en Kunst in de Kempen. Herdenkingen , huldigingen en werk in uitvoering van Kempische schrijvers. O;a. over Maria Rosseels.
51233: VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS ( UITGEVER ) - [ ] CAMPINIANA - Campiniana nr. 65 . Tijdschrift voor Literatuur en Kunst in de Kempen. Herdenkingen , huldigingen en werk in uitvoering van Kempische schrijvers. O.a. Floris Prims en de Kempen
1083: VERENIGING VAN OFFICIEEL GEDIPLOMEERDE GIDSEN - BRUGGE - Brugge Kunststad. Geïllustreerde Gids. Vierde verbeterde en vermeerderde uitgave.
3080: VERENIGING DER GENTSE KUNSTSALONS - [ ] SALON 1954 GENT - 49e Salon quadriennal des beaux-arts Gand - 49e Vierjaarlijks salon voor schone kunsten. 1954 - Musée des Beaux Arts - (exhibition catalogue ) .
31866: VEREPAEUS SIMON - Latinae Grammatices Etymologia, Ad faciliorem quàm prius redacta methodum... Editio postrema, cui summa nunc manus addita... In usum studiosae Juventutis.
23074: VEREPAEUS SIMON - Simonis Verepaei Rudimenta, sive Latinae Grammaticae Liber I. In usum Studiosae Juventutis Gymnasii M. P. Augustini.
40114: VEREPAEUS, SIMON - (SIMON VERREPT) (1522 - 1598) - Precationum Piarum Enchiridion. Ex Sanctorum Patrum, et Illustrium tum Veterum , tam Recentium Auctorum scriptis... Editio ultima , auctior, castigatior, ...imaginibus illustrior.
50255: VERESCHAGIN VASSILI - CERCLE ARTISIQUE ET LITTÉRAIRE ( ÉDITEUR ) - Catalogue Illustré de l'Exposition des Oeuvres Nouvelles de Vassili Vereschagin du 1er au 22 Avril 1888, de midi à cinq heures.
42027: VERGEEST AUKJE - The French Collection. Nineteenth-century French paintings in Dutch public collections.
46358: VERHAEGEN PIERRE - La Dentelle et La Broderie sur Tulle. Tome Second. Volume V ( de la série ) '' Les Industries à domicile en Belgique ''.
35320: VERHAEGEN ARTHUR - Les 50 dernières années de l'ancienne université de Louvain (1740 - 1797) . Essai Historique suivi d'une notice biographique sur l'avant-dernier Recteur Magnifique Pierre-Théodore Verhaegen.
10109: VERHAEGEN THÉODORE (1700 - 1789) - CAMILLE POUPEYE (AUTHOR) - Théodore Verhaegen, sculpteur Malinois du XVIIIe Siècle.
13467: VERHAEGEN PIERRE - La Dentelle Belge.
44573: VERHAEGEN PIERRE - La Dentelle Belge.
30025: VERHAEGHE DOCTEUR - Recherches sur la cause de la phosphorescence de la mer dans les parages d'Ostende.
16719: VERHAEGHE BERNARD - Exhibition catalogue, Brussels, BP-Gallery, Avenue Louise, 27 Feb. 1992. -Bernard Verhaeghe .
21074: VERHAEGHEN PAUL - La Belgique sous la domination Française 1792 1814. (5 Vols). Tome I La conquête 1792 1795. Tome II Débuts du Directoire. Tome III La guerre des paysans 1798 1799. Tome IV L'Empire. Tome V La chute de l'Empire.
24297: VERHAEL VAN DE GELUKKIGE WEDERKOMST - Verhael van de gelukkige wederkomst van zyne Heyligheyd, Pius VII., tot zyne hoofdstad.
44973: VERHAEREN EMILE - JULIEN CELOS ( ILLUSTRATIONS ) - Les Villes à Pignons. Eaux-Fortes originales de J. Célos .
23539: VERHAERT PIET - Schetsen & Indrukken der Oude Stad Antwerpen. Croquis & Impressions de la Vieille Ville d'Anvers.
17311: VERHAERT PIET - WILLY KONINCKX ( AUTHOR) - Trois peintres anversois; Charles Verlat, Piet Verhaert, Charles Mertens.
2895: VERHAGHEN P.J. - Exhibition catalogue. Heverlee, Abdij van Park, 1958 July 6. P.J.Verhaghen.
6437: VERHAGHEN P.J. - VICTOR DE MUNTER - Pierre-Joseph Verhaghen. 1728 - 1811.
38389: VERHAGHEN PIETER JOZEF - AARSCHOT 1978 - Tentoonstelling Pieter-Jozef Verhaghen 1978 ( Catalogus).
2044: VERHAGHEN P.J. - A. PAESSENS (AUTHOR) - P.J.Verhaghen, Hofschilder 1728 - 1811.
35717: VERHAS PIERRE - Jean-Charles Houzeau et son temps.
39395: VERHAS PIERRE - ( JEAN-CHARLES HOUZEAU ) - Jean Charles Houzeau et son temps.
40542: VERHAVERT J. - Het Ambachtswezen te Leuven.
45626: VERHAVERT J. - Het Ambachtswezen te Leuven.
37994: VERHEGGEN EVELYNE - Beelden voor Passie en Hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, in de 17de en 18de eeuw.
49048: VERHEIJEN-VERNOOIJ DOLLY - Het geslacht Verno(o)ij . Familiegeschiedenis en genealogie. Een familie uit Wijk bij Duurstede.
35248: VERHELST DANIËL - HYACINT DANIELS - Scheut vroeger en nu 1862 1987. Geschiedenis van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria C. I. C. M..
30535: VERHELST DANIËL - HYACINT DANIELS - Scheut vroeger en nu 1862 1987. Geschiedenis van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria C. I. C. M..
29824: VERHELST J. - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Everen).
37976: VERHELST KAREL - RAF VAN LAERE - Catalogus van de 16de-eeuwe drukken bewaard in Limburgse bibliotheken.
42489: VERHELST DIRK ( EDITOR ) - 90 Jaar Joostens. Van Sanatorium tot Verpleeghuis.
47426: VERHEUL JAN JACOB ( AUTEUR ) - GENOOTSCHAP KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREGEN - LEYDEN ( UITGEVER ) - Prijsverhandeling over de vereischten in eene levensbeschrijving der dichteren. [ ] Verhandeling over de vereischten in eene levensbeschrijving der dichteren.
43246: VERHEUL GÉ - De oude dorpskerken boven de Grote Rivieren. Een reisgids.
39652: VERHEYDEN PROSPER - Tot Behoud van Stadhuis en Halle te Mechelen.
36079: VERHEYDEN ISIDORE - GUSTAVE VANZYPE ( AUTHOR ) - Notice biographique sur lsidore Verheyden membre de l'Académie.
51503: VERHEYDEN A. L. E. - Le Conseil des Troubles. Liste des condamnés ( 1567 - 1573 ).
8867: VERHEYDEN PROSPER - Noord-Hollandse Boekbanden.
48441: VERHEYDEN PROSPER - Twee Banden van Plantin voor Keizer en Prins.
34456: VERHEYDEN A. L. E. - Het Brugsch Martyrologium (12 October 1527 - 7 Augustus 1573).
50458: VERHEYDEN PROSPER - Limburgsche Boekbanden.
13631: VERHEYDEN DR. A. - De Hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw. Met een inleiding door Ds. M.Wegeling.
50282: VERHEYDEN PROSPER - Huis en Have van Godevaert De Bloc, scriptor en Boekbinder te Brussel, 1364 - 1384. Overdruk uit '' Het Boek, XXIV , blz. 129-145 ''.
4418: VERHEYDEN PROSPER - Limburgsche Boekbanden.
28179: VERHEYEN R. - Les rapaces diurnes et nocturnes de Belgique.
22180: VERHEYEN JEF - Jef Verheyen 9 Tableaux. - Galerie Carrefour - (Exhibition catalogue).
46763: VERHEYEN PROSPER ( ) - MARIA VERFAILLIE ( PROVENANCE ) - GERRIT KOMRIJ (PROVENANCE ) - Catalogus, Afdeeling der Oud-Vlaamsche Kunst. Deel V, Boekbanden. (Exhibition catalogue on bookbindings Antwerp 1930 World exhibition ).
45254: VERHEYEN ALFONS - CULTUREEL CENRUM DE KERN WILRIJK - Alfons Verheyen. Landschappen. (Tentoonstellingscatalogus , Cultureel Centrum De Kern Wilrijk, September 1992 ).
11852: VERHEYEN PROSPER ( ) - Catalogus, Afdeeling der Oud-Vlaamsche Kunst. Deel V, Boekbanden. (Exhibition catalogue on bookbindings Antwerp 1930 World exhibition ).
45994: VERHEYEN W. - Bijdrage tot de Craniometrie van Colobus badius ( Kerr 1792).
35959: VERHOEVEN ( ) - Analyse du mémoire flamand de M. Verhoeven, Qui a remporté le prix de la Question sur l'État des Manufactures & du Commerce aux Pays-Bas, pendant le treizième et le quatorzième siècles.
14476: VERHOEVEN W.F. - Historische Tyden Oordeelkundige Aenteekeningen met Algemeyne Aenmerkingen op de zelve dienende tot antwoord op de vraege. Hoedaenig was den staet van de hand-werken, en van den koophandel in de Nederlanden, ten tyde van de derthienste en veerthienste eeuwe ?
11099: VERHOEVEN PETRUS (1729 - 1816), EXHIBITION CATALOGUE - Uden, Museum voor Religieuse Kunst, 1976, 4 June. Petrus Verhoeven, beeldhouwer uit de laatste periode van de schuurkerken.
40191: VERHOFSTADT GUY - BART SOMERS ( UITGEVER ) - Pleidooi voor een opensamenleving. Het vierde burgermanifest.
39614: VERHOFSTADT GUY - Het tweede burgermanifest. De weg naar politieke vernieuwing.
44518: VERHOFSTADT GUY - BART SOMERS ( UITGEVER ) - Pleidooi voor een opensamenleving. Het vierde burgermanifest.
51731: VERHOFSTADT GUY - Een New Age of Empires.
26144: VERHULST LOUIS - Entre Senne et Dendre. Contribution à l'étude de la situation des classes agricoles en Belgique pendant le XIXe siècle.
9473: VERHULST A.E. - De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe - XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de structuur en de uitbating van het grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen. (Avec résumé français).
48326: VERHULST RAFAËL - [ ] KARDINAAL JOZEF VAN ROEY - Cauchonie. Réponse à S.E. le Cardinal. Le Procès de l'Autorité des Evêques. Suivi de Nihil Contra. (d'après la quatrième édition flamande).
48037: VERHULST ADRIAAN - Rural and Urban Aspects of Early Medieval Northwest Europe.
43615: VERHULST RAFAËL - Telemon & Myrtalee.
48400: VERHULST ADRIAAN - JAN VAN ROMPAEY - LUC DAELS - ANTOON VERHOEVE - RAF VAN DEN ABEELE - JAN VAN DEN ABEELE - JOZEF SCHEERDER ( AUTEURS VAN DE BIJDRAGEN ) - Sint-Martens-Latem 824 - 1974. Schetsen uit 1150 Jaar Geschiedenis.
40170: VERIS RENAAT - FRANS BOENDERS - JAN ROELANS - ROLAND MALFROID - PIET VAN LEUVEN - GUIDO MICHIELS - FONS WOUTERS - Renaat Veris. Et in Arcadia ego.
40674: VERITÉ MARCELLE - JEANNE HEBBELYNCK JEANNE (ILLUSTRATEUR) - Petits Contes de Chez Nous, illustrations en couleurs de Jeanne Hebbelynck.
14257: VERITE À L'EVIDENCE (LA) - La Vérité à l'EVIDENCE Ou coup-d'oeil sur les abominations commises dans l'église Belgique. Vers Libres.
46383: VERJUS HENRY MONSEIGNEUR - PÈRE JEAN VAUDON - Monseigneur Henry Verjus. Evêque titulaire de Limyre de la Société des Missionnaires du Sacré-Coeur. Premier Apôtre de la Nouvelle-Guinée. Sa Vie.
19528: VERJUS HENRY MONSEIGNEUR - PÈRE JEAN VAUDON - Monseigneur Henry Verjus. Evêque titulaire de Limyre de la Société des Missionnaires du Sacré-Coeur. Premier Apôtre de la Nouvelle-Guinée. Sa Vie.
30549: VERKEHRS BUREAU STRASSBURG I. E.. G. M. B. H. (EDITOR) - Illustriertes Eisenbahn Album des Reichlandes. Dritte Auflage.
50378: VERKOUTEREN A.A.J.M. - E.A.G.H. RAAIJMAKERS - Roosendaal en Nispen in woord en beeld , I , Een greep uit het oud-archief. 1e druk 1985.
1127: VERLAG GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE POSTGESCHICHTE (EDITOR) - Archiv für deutsche Postgeschichte. 1973 - 1986 (Sammlung von 27 Hefte)
8651: VERLAINE LOUIS - ARCHIVES DE BIOLOGIE - Tables des Archives... (1880- 30 Juin 1914) Archives de Biologie.
25677: VERLAINE L. - La vision des formes chez le macaque - syncrétisme analyse et synthèse.
16427: VERLANT ERNEST - La Peinture Ancienne à L'Exposition de L'Art Belge à Paris en 1923.
36777: VERLAT MICHIEL KAREL - MAX ROOSES ( TEXT ) - Levensschets van Michiel-Karel Verlat - Notice biographique (sur) M.K. Verlat ( peintre 1824 - 1890 ) , membre de l'Académie Royale de Belgique.
1818: VERLAT CHARLES - VICTOIRE VERLAT AND CHARLES VERLAT ( AUTHORS ) - Charles Verlat.
1634: VERLAT CHARLES - FRANS MERTENS EN HILDE VAN LOOCK VERBERCKMOES - Karel Verlat-Zaal. Geïllustreerde inventaris van Schilderijen, tekeningen, etsen, beeldhouwwerken en archivalia.
1720: VERLAT CHARLES - VICTOIRE VERLAT AND CHARLES VERLAT ( AUTHORS ) - Charles Verlat.
48067: VERLAT CHARLES ( 1824 - 1890 ) - Holograph letter , dated august 5th 1887, to Mon chèr secrétaire ( de l'Académie).
46745: VERLEYEN FRANS - Het Beleg van Brussel. Roman.
46844: VERLEYEN FRANS - FRANZ SCHUBERT - Het zoete licht van de liefde. Verhalen over Franz Schubert.
34971: VERLEYEN FRANS - Vlaanderen Vandaag. ( 1985 ) .
18527: VERLEYEN H. - BENEDICTUS VAN HAEFTEN -AFFLIGEM - Dom Benedictus van Haeften Proost van Affligem 1588 - 1648. Bijdrage tot de studie van het kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden.
47400: VERLEYEN FRANS - [ ] GUY VERHOFSTADT - De Faktor Verhofstadt. De bevrijding van de jaren ' 80.
30905: VERLEYEN FRANS - DENOLF JAN (ED.) - Frans Verleyen, De heldere taal van een grafstem.
26977: VERLEYEN FRANS - FILIP CLAUS (PHOTOGRAPHER) - Hemel en aarde in de Wetstraat.
47900: VERLEYEN FRANS - [ ] WILFRIED MARTENS - Met Martens door de Woestijn. Een reisjournaal.
47555: VERLEYEN FRANS - MARC REYNEBEAU - Woord vooraf. Frans Verleyen. 25 jaar commentaar in Knack. Verzameld en ingeleid door Marc Reynebeau.
47511: VERLEYEN FRANS - FRANZ SCHUBERT - Het zoete licht van de liefde. Verhalen over Franz Schubert.
47509: VERLEYEN FRANS - Handelingen van een inboorling. Memoranda.
39488: VERLEYEN FRANS - FILIP CLAUS - Hemel en Aarde in de Wetstraat.
38987: VERLEYEN FRANS - GUY VERHOFSTADT - De Faktor Verhofstadt. De bevrijding van de jaren ' 80.
45087: VERLINDEN JAN ( HOOFDREDACTEUR- UITGEVER ) - Jaarboek architectuur Vlaanderen 1998 - 1999. Flanders Architectural Yearbook. Annales de l'Architecture en Flandre.
45088: VERLINDEN JAN ( HOOFDREDACTEUR- UITGEVER ) - Jaarboek architectuur Vlaanderen 00|01 ( 2000/2001) . Flanders Architectural Yearbook. Annales de l'Architecture en Flandre.
28197: VERLINDEN P.-J. - Directorium ad Ritè Legendas Horas Canonicas Missasque Celebrandas, ...ad usum Cleri Ecclesiae Metropol. & Archidioecesis Mechliniensis....pro Anno Domini 1819 - 1820 - 1821 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 .
48180: VERLINDEN JOZEF - Naar Antarctica. Belgen en Nederlanders op expeditie naar de Zuidpool.
45086: VERLINDEN JAN ( EDITOR ) - MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - Jaarboek architectuur Vlaanderen 1996 - 1997. Flanders Architectural Yearbook. Annales de l'Architecture en Flandre.
16452: VERLINDEN C. - Paulmier de Gonneville en de Braziliaanse inboorlingen in 1504.
39237: VERLINDEN JAN ( EDITOR ) - MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - Jaarboek architectuur Vlaanderen 1996 - 1997. Flanders Architectural Yearbook. Annales de l'Architecture en Flandre.
39923: VERLINDEN JAN ( HOOFDREDACTEUR- UITGEVER ) - Jaarboek architectuur Vlaanderen 1994 - 1995. Flanders Architectural Yearbook. Annales de l'Architecture en Flandre.
39936: VERLINDEN JAN ( HOOFDREDACTEUR- UITGEVER ) - Jaarboek architectuur Vlaanderen 1998 - 1999. Flanders Architectural Yearbook. Annales de l'Architecture en Flandre.
39937: VERLINDEN JAN ( HOOFDREDACTEUR- UITGEVER ) - Jaarboek architectuur Vlaanderen 00|01 ( 2000/2001) . Flanders Architectural Yearbook. Annales de l'Architecture en Flandre.
28170: VERLOREN M. - ( VERLOOREN ) - Mémoire sur la circulation dans les insectes. Par M. Verloren, Docteur en Sciences à Utrecht.
45947: VERLY HIPPOLYTE - La Vie & les Oeuvres de François Verly architecte honoraire de l'Empereur Napoléon Ier.....
39931: VERMANDEL L. (PRÉSIDENT ) - J. HOFMAN ( SECRÉTAIRE ) - COMMISSION SPÉCIALE POUR L'ÉTUDE DES DIVERSES QUESTIONS RELATIVES À L'EXTENSION DES ÉTABLISSEMENTS MARITIMES DE LA VILLE DE GAND. - Rapport au Conseil Communal de la Ville de Gand (de la) Commission Spéciale pour l'étude des diverses questions relatives à l'extension des établissements maritimes de la Ville de Gand.
14686: VERMANDERE RENÉ - De Duitsche Furie te Antwerpen. Indrukken, toestanden en voorvallen tijdens de bezetting. Teekeningen van Gustaaf Donnet.
10021: VERMASEREN B.A. - De Katholieke Nederlandsche Geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe Eeuw over Den Opstand.
43704: VERMASSEN JEF - Moordenaars en hun motieven. Achtste Druk November 2005.
868: VERMEER JAN - Exhibition Catalogue. Amsterdam 1935. Rijksmuseum.
6438: VERMEER JAN - ANDRÉ BLUM ( TEXT ) - Vermeer et Thoré-Bürger.
6016: VERMEER JOHANNES - ALBERT BLANKERT (AUTHOR) - Vermeer of Delft, complete edition of the paintings.
24509: VERMEER JOHANNES - ALBERT BLANKERT - JOHN MICHAEL MONTIAS - GILLES AILLAUD - Vermeer. (2e druk).
33146: VERMEER - IVAN GASKELL - MICHIEL JONKER ( EDITORS) - Vermeer studies.
6015: VERMEER JOHANNES - P.T.A. SWILLENS (AUTHOR) - Johannes Vermeer, Painter of Delft 1632 - 1675.
15755: VERMEER - A.B. DE VRIES (AUTHOR) - Jan Vermeer van Delft.
42217: VERMEERSCH GLENN - ANNY ANSELIN - KOEN DEVOS - MARC HERREMANS - JAN STEVENS - JAN GABRIËLS - BERT VAN DER KRIEKEN - Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000 - 2002.
50142: VERMEERSCH GLENN - ANNY ANSELIN - KOEN DEVOS - MARC HERREMANS - JAN STEVENS - JAN GABRIËLS - BERT VAN DER KRIEKEN - Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000 - 2002.
12594: VERMEERSCH JOSÉ - HECTOR WATERSCHOOT (TEXT) - (Exhibition catalogue). Venice, 1984, June 10th, (XLI) Biennale di Venezia, Communita Fiamminga del Belgio. José Vermeersch.
39888: VERMEERSCH, VALENTIN - Brugges Kunstbezit. Vijftig kunsthistorische opstellen. Trésors d'Art de Bruges. Art Treasures of Bruges. Volume I (and) Volume II
37216: VERMEIREN JEF - HOGER INSTITUUT DE NAYER - T.S.M. MECHELEN - 90 Jaar T.S.M. Kroniek van de Technische Scholen Mechelen en het Hoger Instituut De Nayer.
49486: VERMEIREN I. - Algemene Konst- en Letterbode ( 1788 - 1862 ). Volume XV in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
27429: VERMEULEN MATTHIJS - De eene grondtoon.
45172: VERMEULEN G.A. - De Christelijke Jongeling, zoo als hij zijn moet en worden kan. Een geschenk voor Jongelingen, die het nog met Christus, en niet met de wereld houden. Het Hoogduitsch vrij gevolgd, door G.A. Vermeulen.
9299: VERMEULEN NOËL - Noël Vermeulen. 30-ans de non-figuration. 30 Jaar non-figuratie.
2446: VERMEULEN FRANÇOIS - EDMOND PICARD - Edmond Picard et le réveil des Lettres Belges 1881 - 1888.
18505: VERMEULEN F.A.J. DR - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden. Tweede druk.
45307: VERMEULEN NOËL - Noël Vermeulen. 30-ans de non-figuration. 30 Jaar non-figuratie.
45493: VERMEULEN GEBROEDERS - JOS VERMEULEN ( EDITORS ) - 250 Jaar Orgelmakers Vermeulen. 1730 - 1980.
11881: VERMEULEN FRANK - Tussen Leie en Schelde. Archeologische inventaris en studie van de Romeinse bewoning in het zuiden van de Vlaamse Zandstreek. (with an English summary).
38979: VERMEULEN PETER - Lang's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
25477: VERMEYLEN AUGUST (LIBER AMICORUM) - Gedenkboek A; Vermeylen. Aangeboden aan August Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag 12 Mei 1932.
47521: VERMEYLEN AUGUST - De Vlaamse Letteren van Gezelle tot Heden.
47691: VERMEYLEN AUGUST - EMMANUEL DE BOM - PROSPER VAN LANGENDONCK - CYRIEL BUYSSE (EDITORS) - [ ] VAN NU EN STRAKS - VAN NU EN STRAKS - Tijdschrift der Jongeren uit Zuid-Nederland . Eerste Jaargang kompleet.
11012: VERMEYLEN EDMOND - Sint-Romboutskerk te Mechelen.
11011: VERMEYLEN EDMOND (PHOTOGRAPHER) - Onze-Lieve-Vrouw kathedraal Antwerpen.
11010: VERMEYLEN EDMOND - Sint-Jacobskerk Antwerpen.
11008: VERMEYLEN EDMOND - Château de Chimay.
7284: VERMEYLEN AUGUST - EMMANUEL DE BOM - PROSPER VAN LANGENDONCK - CYRIEL BUYSSE (EDITORS) - VAN NU EN STRAKS - VAN NU EN STRAKS - Tijdschrift der Jongeren uit Zuid-Nederland .
19372: VERMUYEN F. - M. DEPELSENAIRE - Beguinages de Belgique.
17125: VERMUYTEN F. - Onze Vlaamse Begijnhoven.
28042: VERNE JEAN - Les pigments tégumentaires des crustacés décapodes. Introduction à l'Etude Histochimique des Pigments animaux.
37462: VERNE JULES - Un Drame en Livonie. Illustrations de L. Benett. ( Édition originale , en feuilleton ) .
37457: VERNE JULES - Kéraban-Le-Têtu.. Illustrations par L. Benett Édition originale , en feuilleton .
37456: VERNE JULES - La Janganda , huit cent lieues sur L'Amazone . Illustrations par L. Benett Édition originale , en feuilleton .
37455: VERNE JULES - L'école des Robinsons. Illustrations par L. Benett Édition originale , en feuilleton .
37454: VERNE JULES - A. LAURIE - L'épave du Cynthia. Illustrations par G. Roux. ( Édition originale , en feuilleton ) .
37453: VERNE JULES - Bourses de Voyage. Illustrations de Georges Roux. ( Édition originale , en feuilleton ) .
37452: VERNE JULES - Bourses de Voyage. Illustrations de Georges Roux. ( Édition originale , en feuilleton ) .
37451: VERNE JULES - L'étoile du Sud. Le Pays des Diamants. Illustrations par L. Benett ( Édition originale , en feuilleton ) .
40183: VERNE JULES - Les 500 Millions de la Bégum. Illustrations par L. Benett ( Édition originale , en feuilleton ) .
28802: VERNE HENRY - Le Lac Léman. Guide officiel publié par la Compagnie Générale de Navigation à Lausanne.
37458: VERNE JULES - Michel Strogoff. De Moscou à Irkoutsk. Illustrations par Férat , Gravures par Ch. Barbant. ( Édition originale , en feuilleton ) .
37459: VERNE JULES - Nord contre Sud. Illustrations par L. Benett ( Édition originale , en feuilleton ) .
37460: VERNE JULES - La Maison à Vapeur. Voyage à travers l'Inde Septentrionale. Illustrations par L. Benett ( Édition originale , en feuilleton ) .
33199: VERNET HORACE - GOUPIL & CIE. ( PUBLISHER ) - Oeuvres choisies de Horace Vernet. Album ( Photographique ) Horace Vernet.
20504: VERNEUIL M.P. - Les temples de la période classique Indo-Javanaise. Tjandi Kalasan. Tjandi Mendout. Boroboudour. Tjandi Prambanan. L'Art à Java.
31777: VERO ( VERI - VERUS ) GIOVANNI BAPTISTA - Rerum Venetarum Libri Quatuor ad illustrissimum virum Petrum Contarenum , Francisci F.
22735: VERONA 1990 - STUDIO LA CITTA 2 - (EXHIBITION CATALOGUE) - Studio la Citta 2. "Mise en Abîme". T.Badiola. C.Bart. L.Carboni. S.Cattaneo. C.Eckart. M.Folci. H.Rehnberg. F.Schroder.
3671: VERONESE PAOLO - G.K. LOUKOMSKI ( TEXT ) - Les Fresques de Paul Véronèse et de ses disciples, préface de Paul Valéry.
25318: VERONIUS FRANCISCUS - VINCENTIUS LIRINENSIS - DOMINICUS MAGRIUS MELITENSIS - De regula fidei catholicae seu de fide catholica.
26827: VEROUGSTRAETE IVAN - EDWARD FORRIER (CHIEF EDITORS) - LARCIER (PUBLISHERS) - HERMAN LENAERTS - GUIDO VAN LIMBERGHEN (EDITORS) - De Larcier Wetboeken. Deel IV SOCIAAL RECHT C. Socialezekerheidsrecht. (zonder het deel A en B over arbeidsrecht).
26828: VEROUGSTRAETE IVAN - EDWARD FORRIER (CHIEF EDITORS) - LARCIER (PUBLISHERS) - MARCEL D'HONT (EDITOR) - De Larcier Wetboeken. Deel II Strafrecht. (bijgevoegd) AANVULLING 2000, I (samen 2 volumes).
26829: VEROUGSTRAETE IVAN - EDWARD FORRIER (CHIEF EDITORS) - LARCIER (PUBLISHERS) - JAN CERFONTAINE (EDITOR) - De Larcier Wetboeken. Deel III Volume I Handelsrecht, Financieel en Economisch Recht. (bijgevoegd) AANVULLING 2000, I (samen 2 volumes).
26830: VEROUGSTRAETE IVAN - EDWARD FORRIER (CHIEF EDITORS) - LARCIER (PUBLISHERS) - KAREL RIMANQUE (EDITOR) - De Larcier Wetboeken. Deel VI Volume A. Staatsrecht.
18453: VEROUGSTRAETE VICTOR - SMISMANS LINDA - Victor Verougstraete 1868-1935. Kortrijk-Watermaal/Bosvoorde. Courtrai-Watermael/Boitsfort. Kunstschilder in de voetsporen van Van Nu en Straks. Un peintre dans le sillage du mouvement. Teksten - Catalogus. Textes - Catalogue.
44942: VERPOORTEN IGNACE - [ ] GEPRIVILIGIEERDE COMPAGNIE VAN TRIESTE EN FIUME - OOSTENDE - Manuscript copy of a letter by Ignace Verpoorten ; answer to a letter from the ''President du Commerce '', dated 29 October 1769.
41289: VERPOORTEN OSCAR - REMI DE CNODDER ( TEXT ) - Oscar Verpoorten. Medestichter en voorzitter van '' 't Getij '' .
49693: VERREES WILLIAM - Necrologium 1129 - 1979 . Abdij van Park - Leuven Heverlee.
43684: VERRERIES BELGES - SOCIÉTÉ ANONYME - JUMET-BELGIQUE ( ÉDITEUR ) - PHOTOS FOSSET (BRUXELLES) ( PHOTOGRAPHIE) - Verreries Belges - Société Anonyme - Jumet-Belgique ( Album with 15 photo-reproductions of the glass works).
50202: VERRERIES DE FAUQUEZ - S.A. DES VERRERIES DE FAUQUEZ ( EDITOR - PUBLISHER ) - Verres opales pour revêtements. Flacons...Gobeleterie...Bocaux ...Bouteilles....Martelés...Verre de Toitures......Edition 1938. ( Trade catalogue with black/white illustrations ).
45605: VERRERIES DE FAUQUEZ - S.A. DES VERRERIES DE FAUQUEZ ( EDITOR - PUBLISHER ) - Spécimen de quelques travaux de revêtements. Corridors et Cuisines. ( Trade catalogue with post card illustrations ).
51036: VERRIEST LEO - [ ] ASSOCIATION DES ARCHIVISTES ET BIBLIOTHÉCAIRES BELGES - Annuaire des Archives de Belgique ( publié par ) L'Association des Archivistes et Bibliothécaires Belges.
1390: VERRONIUS SEBASTIAN - [ SEBASTIAN VERRO ] - Chronica ecclesiae et monarchiarum a condito mundo. Sebastiani verronii, praepositi Friburgensis in Helvetia, s. theologiae doctoris. Nunc primum nova methodo elucubrata.
31215: VERS ET PROSE - SUZANNE VALADON - PAUL VALÉRY - PAUL FORT - VERS ET PROSE - Paris. Directeurs Paul Valéry et Paul Fort. N° 1 avril-mai-juin 1928 (periodical issue).
40222: VERS ET PROSE - SUZANNE VALADON - PAUL VALÉRY - PAUL FORT - VERS ET PROSE - Paris. Directeurs Paul Valéry et Paul Fort. N° 1 avril-mai-juin 1928 ; N° 2 Juillet-Août-Septembre (complete periodical ).
7678: VERSAILLES - JAIME ( ILLUSTRATOR ) - Douze Vues des Chateaux et Parcs de Versailles et de Trianon dessinées d'après nature par Jaime, gravées par Best et Hotelin. Accompagnée d'un texte descriptif et d'un plan général avec indication des embarcadères des chemins de fer.
487: VERSAILLES - Versailles - Patrimoine National, Témoin d'Art et de Grandeur, Haut Lieu de France Miroir du grand siècle.
7189: VERSAILLES - Der Vertrag von Versailles. Die Grundursache der deutschen Not.
35114: VERSCHAEREN J. - Inventaris van het archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde.
35113: VERSCHAEREN J. - Inventaris van het archief van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen.
29704: VERSCHAEREN J. (RIJKSARCHIEF TE RONSE) - Inventaris van het archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde.
46491: VERSCHAEVE CYRIEL - Twee Vlaamsche Voordrachten gehouden op den Gouwdag der W.-Vl. Meisjes te Ghistel & op den Gouwdag der Limburgsche Studenten te Hasselst. ( Groot Verlof 1920 ).
29335: VERSCHAEVE ABBÉ - COURTRAI - KORTIJK - Souvenir du 25me Anniversaire de professorat de monsieur l'Abbé Verschaeve, econome du collège Saint-Amand, à Courtrai, célébré le 19 Août 1886 , par ses Anciens Elèves et Amis.
1966: VERSCHAEVE CYRIEL - DIRK VANSINA (AUTHOR) - Cyriel Verschaeve als beeldhouwer.
26939: VERSCHAFFEL TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamsch verleden in de romantische boekillustraties.
48182: VERSCHAFFEL BART - MAARTEN VAN DEN DRIESSCHE - [ ] CHARLES VANDEN HOVE - Charles Vandenhove - Gemeentehuis Ontmoetingscentrum Ridderkerk .
14894: VERSCHAFFEL T. - Het kunst- en letterkundig tijdschrift ''Het Overzicht'' (1921-1925).
27694: VERSCHAFFELT AMBROISE (EDITOR) - Nouvelle Iconographie des Camellias contenant les Figures et la Description de plus rares, des plus nouvelles et des plus belles variétés de ce genre. (1859).
27692: VERSCHAFFELT AMBROISE (EDITOR) - Nouvelle Iconographie des Camellias contenant les Figures et la Description de plus rares, des plus nouvelles et des plus belles variétés de ce genre. (1858).
27690: VERSCHAFFELT AMBROISE (EDITOR) - Nouvelle Iconographie des Camellias contenant les Figures et la Description de plus rares, des plus nouvelles et des plus belles variétés de ce genre. (1857).
39399: VERSCHAFFELT PIETER-ANTOON - OSCAR ROELANDTS ( TEXT ) - Beeldhouwer Pieter-Antoon Verschaffelt ( 1710 - 1793 ) .
10292: VERSCHUERE P.ANTONELLUS - De Minderbroeders te Eeklo 1649 - 1949.
18407: VERSCHUEREN J. - La République d'Haïti. Tome I. Panorama d'Haïti. Tome II Echos d'Haïti. Tome III Le Culte du Vaudoux (Voodoo).
41977: VERSCHUEREN BOB - ATELIER 340 - Bob Verschueren. Wind Paintings et Intallations Végétale . Wind Paintings en vegetale installaties. Wind Paintings and vegetable installations. Wind Paintings and planzliche Installationen.
14988: VERSCHUEREN LUCIDIUS, PATER O.F.M. - HENDRIK HERP O.F.M.. Spieghel der Volcomenheit. Opnieuw uitgegeven. 2 vols. (Inleiding, Tekst).(Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf).
51341: VERSFELT J. - M.J. GODEFROI - J.P. VAN BLARKOM - C.R. HERMANS ( SAMENSTELLERS ) - Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
20447: VERSLYPE JOANNES - De Stad Jericho ofte de Heerschappie der Zonde, vermaledyd en vernietigt, bestaende in 7 sermoenen, gepredikt door...Joannes Verslype...
19853: VERSLYPE JOANNES - Verklaering van het H.Sacrificie Der Misse, ende Haere Ceremonien... Derden Druk.
30774: VERSPAANDONK J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
17571: VERSPEYEN GUILLAUME - Le parti catholique Belge son avenir et ses moyens d'action.
3450: VERSPREEUWEN J.F.C. - J.F.J. HEREMANS - JAN VAN BEERS - H. PEETERS - P. GENARD (EDITORS) - - TAELVERBOND (Het) Letterkundig tydschrift, 1(1845)-8(1852), nieuwe serie. 1(1853)-8(1855).
12192: VERSTEGEN RICHARD () - Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche Oudheden, zynde de eerste opkomst van Holland, Zeeland, 't stigt Utrecht, Over-Yssel, Vriesland, Braband, Vlaenderen, enz....nieuwen druk, vermeerderd met land-beschrijvings aenteekeningen.
11061: VERSTEGEN DR.VEDASTUS - Lokeren onder de Franse Overheersing.
17463: VERSTER A.J.G. - Tin door de eeuwen. Derde druk.
44679: VERSTER SIEUWERT ( PRODUCTION) - FIEKE JULIUS - GERT OOST ( RESEARCH ) - Oranje en de muziek. Music and the House of Orange.
37475: VERSTEYLEN A. O. PRAEM - Revue d'Histoire Ecclésiastique. Tables Générales des Tomes I (1900) - XXII (1926 ) .
29851: VERSTRAELEN JAN - Essen O. L. Vrouw. Parochie aan de grens.
48467: VERSTRAELEN JAN - Essen O. L. Vrouw. Parochie aan de grens.
10209: VERSTRAETE THÉODOR - Auction sale catalogue. Antwerp, Salle Forst, 10th March 1908. Catalogue des Tableaux, dessins et Eaux-fortes délaissés par.Verstraete.
1851: VERSTRAETE THÉODOR - LUCIEN SOLVAY (AUTHOR) - Solvay Lucien: Le Paysage et les Paysagistes. Théodore Verstraete.
24157: VERSTRAETEN HANS - Pers en Macht. Een dossier over de geschreven pers in Belgie.
50410: VERSTREKEN FRANS - Lier Gids voor de Toerist.
596: VERSYP J. - De Geschiedenis van de Tapijtkunst te Brugge.
10061: VERTES MARCEL - MICHEL VOKAER (AUTHOR) - Bibliographie de Marcel Vertès.
16085: VERTONGEN-GOENS ALBERT - Quelques lignes sur l'assurance contre la maladie et les accidents. Le Régime de la liberté et la réglementation et les pensions ouvrières.
51316: N/A - [ ] DIE VERTROESTINGHE DER GHELATENRE MENSCHEN - Hier beghynt een schoone boeck en[de] is gheheten Die vertroestinghe der ghelatenre menschen.
1365: VERVIER C.A. - PRUDENS VAN DUYSE - PH. VANDE VELDE - JULES DE SAINT-GENOIS - P.F. VAN KERKHOVEN A.O. - Annales de la Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature, de Gand Tome Premier (- Tome Huitième). 8 volumes.
25884: VERVIERS 1856 - Catalogue des tableaux et objets d'art réunis par les soins de la Société Royale de Philantrope en l'Hôtel de M. Jules de GrandRy Thier de la Mère Dieu au bénéfice des pauvres honteux et liste des bijoux composant les lots de la tombola.
17420: VERVIERS 1960 - (Exhibition catalogue). Grand prix de la ville d'Ostende 1960.
46287: VERVLIET HENDRIK D.L. ( EDITOR - INTRODUCTION ) - Post-Incunabula and their publishers in the Low Countries. A selection based on Wouter Nijhoff's L'Art Typographique published in commemoration of the 125th anniversary of Martinus Nijhoff on January I , 1978 . Post-Incunabula en Hun Uitgevers in de Lage Landen. Een bloemlezing.....
38437: VERVLIET HENDRIK D.L. - French Renaissance Printing Types. A Conspectus.
12082: VERVLIET J.B. - G. MERTENS (EDITORS) - - PRESSE UNIVERSELLE (La) , Organe officiel de l'Union de la Presse périodique Belge, revue mensuelle publié par J.B.Vervliet, G.Mertens. 1(1897)-9(1905)7/ (all published.)
41327: VERVLIET HENDRIK D.L. - Lipsius' Jeugd 1547 - 1578. Analecta voor een kritische Biografie.
47110: VERVOORDT AXEL - TATSURO MIKI - MICHAEL PAUL ( TEXT ) - Axel Vervoordt wabi inspirations in collaboration with Tatsuro Miki.
37479: VERZEKERINGEN BELGISCHE BOERENBOND (ABB) - ABB 1922 - 1972.
41482: VESCOVO MARISA - GIUSEPPE TARANTINO - Giuseppe Tarantino. Sculture e desegni. Sculptures et dessins. 1987 - 1996.
47184: TER VESTEN HERENTALS V.Z.W. ( UITGEVER ) - 100 Groeten uit Herentals.
27970: VETH JAN - FUSIEN BIJL DE VROE - De schilder Jan Veth, 1864-1925, Chroniqueur van een bewogen tijdperk.
25308: VETU J. X. - Exposition claire et précise sur le prêt-à-intérêt par M. L'abbé J. X. Vêtu curé de Chenove-les-Dijon. Seconde édition...
32948: VEUILLOT LOUIS - Les Odeurs de Paris. Neuvième édition.
23765: VEUILLOT LOUIS - Les Pèlerinages de Suisse. Einsiedlen, Sachslen, Maria-Stein.
41915: VEUILLOT LOUIS - Pierre Saintive.
16182: VEUILLOT LOUIS - Les Pèlerinages de Suisse. Einsiedlen, Sachslen, Maria-Stein.
42612: VEULEMANS , JAN - De kunst van May Claerhout poëtisch ingelijst door Jan Veulemans.
46926: VEULEMANS JAN - Monniken in de Kempen , twee eeuwen abdij Westmalle.
41417: VEURMAN B.W.E. - Volendammer Schilderboek. Tweede herziene druk.
51018: VEYMIERS RICHARD - Ileôs tô phorounti . Sérapis sur les gemmes et les bijoux antiques.
45454: VEYRASSET JULES JACQUES - 2 ORIGINAL ETCHINGS - LE CALME APRÈS LA GUERRE - Le calme après la guerre. Two etchings printed on one leaf. Original etchings byJules Jacques Veyrasset.
49121: VEYSSIÈRE PAUL ( LIBRAIRE ) - 2 Catalogues à prix marqué de livres anciens. Catalogue Mavrakis. Catalogue Yu Ze .
19091: VEZELAY - ORIGINAL PHOTOGRAPH, SIGNED LÉVY & NEURDEIN RÉUNIES - N° 221 N.D. Phot. Vézelay- Eglise de la Madeleine, la Nef., caption in the nagative at the low end of the picture.(Portrait size).
42159: VÉZINA RAYMOND - Napoléon Bourassa ( 1827 - 1916 ) . Introduction à l'étude de son art.
51096: VI 5 1978 - SOTHEBY'S - CAPTAIN HAY OF HAYFIELD ( DELGATIE CASTLE ) - MRS. HAY OF SEATON - Catalogue of printed books ....books in Hebrew .... property of Captain Hay of Hayfield ( Delgatie Castle ) - Mrs. Hay of Seaton ....( book auction sale catalogue).
45286: VIAENE LEO - Waar de Iris bloeit. Beschouwingen over het werk van den schilder Antoon de Vaere. Met een inleidend woord van Cyriel Verschaeve.
12463: VIANEN PAULUS VAN - GERSZI TERÉZ (AUTHOR) - Paulus van Vianen tekeningen van een zilversmid.
32032: VIANI SOSTEGNO ( 1690 - 1739 ) - Istoria delle cose operate nella China da Monsignor Gio. Ambrogio Mezzabarba Patriarca d'Alessandria, Legato Appostolico in quell'impero, E di presente Vescovo di Lodi.
38276: VIARDOT JEAN ( LIBRAIRE ) - Catalogue 26. Deux Cents Livres Précieux en divers genres classées chronologiquement 1450 - 1926.
26849: A.R. VICAIRE DE LA PAROISSE - Courte Notice sur Notre-Dame-au-Lac à Tirlemont à l'occasion du pèlerinage national du 25 Mai 1873...Contenant le programme du Pèlerinage.
4461: VICTOR RENÉ - Dertig jaar Vlaamse Rechtspraak. Inhoudstafel van het Rechtskundig Weekblad. Jaargangen 1931-32 - tot en met 1966-67.
21846: VICTOR RENÉ MR . - Rechtskundig Weekblad. Inhoudstafel der eerste drie Jaargangen. I 1931-32. II. 1932-33. II. 1933-34.
18530: VICTOR RENÉ - PROF. J.HAESAERT - Het werk van Prof. J.Haesaert.
17509: VICTOR RENÉ - BUYCK JEAN F. ( TEXT ) - René Victor. Een hommage. (Exhibition catalogue)
51897: V.D.B. - ( VICTOR DE BUCK ) - De Phialis Rubricatis quibus Martyrum Romanorum Sepulcra dignosci dicuntur observationes.
19261: V.D.B. ( VICTOR DE BUCK ) (1817 - 1876 ) - Solution amiable de la question des Couvents.
12343: VICTOR RENÉ - Schets ener Geschiedenis van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen 1885-1960.
20756: VICTOR RENÉ MR - Een eeuw Vlaamsch rechtsleven.
50871: VICTOR RENÉ - JAN VERSTRAETE - Schets ener Geschiedenis van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen 1885-1960. (met vervolg ) Geschiedençis van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen 1960 - 1985. Een overzicht van de werkingsjaren tussen 1959 en 1984. ( door J. Verstraete). ( de 2 publicaties samen )
45059: VIDAL PIERRE - CHRISTIAN KEMPF - Frédéric-Auguste Bartholdi 1834 - 1904 . Par l'esprit et par la main.
44526: VIDAL-BUÉ , MARION - [ ] ANDRÉ SURÉDA - André Suréda. Peintre Orientaliste. Algérie - Maroc - Tunesie - Syrie- Palestine.
44055: VIDLER ANTHONY - CATHERINE FRAIXE ( TRADUCTEUR ) - L'Espace des Lumières. Architecture et philosophie, de Ledoux à Fourier.
17199: VIDOS B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
10500: VIE BENEDICTINE (LA) - - La Vie Benedictine; Supplément au Bulletin Paroissial Liturgique édité par les Bénédictines de Saint-André par Lophem-Lez-Bruges.
33744: VIEILLARD ROGER ( GRAVEUR) - ANNE GUÉRIN - VIGINIE RAULT ( AUTEURS ) - Roger Vieillard. Catalogue Raisonné Oeuvre Gravé 1934 - 1989. 2 volumes.
20883: VIEIRA DA SILVA, GALERIE JEANNE BUCHER, (EXHIBITION CATALOGUE) - Vieira Da Silva.
47264: VIEL DE SAINT-MAUX JEAN-LOUIS [ ] - Première Lettre sur l'Architecture à Monsieur Le Comte de Wannestin [1] ( relié avec 5 lettres suivantes) ...Seconde...à Monseigneur le Duc de Luxembourg [2]...Troisième à Monsieur Le Comte de Buffon [3] ....Quatrième ...à Messieurs des Académies Impériales...de Saint-Pétersburg [4] ....Cinqième ...à Messieurs de l'Académie...de Berlin [5] .... Sixième...à M. Le Baron de Marivetz [6].
26777: VIELFAURE JEAN PIERRE - Jean Pierre Vielfaure. (Exhibition catalogue) Gallerie Marya. Copenhagen
7692: VIENNA PHOTOGRAPHY, FOTOGALERIE WIEN - Neue Fotografie aus Wien. Fotogalerie Wien. Fotobuch Nr. 2.
612: VIENNA 1920 BELVEDÈRE EXHIBITION CATALOGUE - Wiener Gobelin-Sammlung, Ausstellung im Belvedereschloss, Wien 1920.
23954: VIENNA 2000 2001 - Restaurierte Kostbarkeiten. Zehn Jahre "Aktion Buchpatenschaft". Ausstellung im Prunksaal. Ein Leistungsprotokoll. (Exhibition catalogue).
2368: VIENNA 1976 EXHIBITION CATALOGUE - Vienna; Künstlerhaus. 1976 Jan. 20. Fünfzehn Photographen aus Flandern.
1500: VIENNA - WIEN - SOCIAL HOUSING - GERHARD HABARTA (EDITOR) - (Exhibition catalogue) Wonen in Wenen; Wohnen in Wien; Vivre à Vienne .Antwerpen, Hessenhuis 22 Sept. 1987. editor Gerhard Habarta.
3138: VIÉNOT J. - H. DE ROUX (EDITORS) - CE TEMPS CI - Cahiers d'Art Contemporain. Nrs. 1-12, Paris, 1928, direct.J.Viénot, réd. en chef. H.de Roux., ex. numérotés, trimestriel.
22282: VIER AMBACHTEN OUDHEIDKUNDIGE KRING HULST. - Jaarboek 1936. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst.
49288: VIERIN J. - L'Architecture Régionale de la Flandre Maritime dans ses rapports avec l'Habitation rurale.
44508: VIERSET AUG. - Un peintre de l'Ardenne Charles Wagmann.
24432: VIEUILLE G. - Nouveau guide pratique du photographe amateur.
45736: VIEUSSEUX FRANÇOIS ( LIBRAIRE - ÉDITEUR ) - AUGUSTIN MANAVIT ( IMPRIMEUR - ÉDITEUR ) - ANTOINE BERNARDIN FUALDÈS - AFFAIRE FUALDÈS - Collection de 4 livres en partie en édition originale sur l'affaire Fualdès.
16822: VIEUX GANTOIS (UN) - La Question Flamande traitée par un Flamand. Exposé du Problème Linguistique en Flandre par un vieux Gantois.
21513: VIFQUAIN JEAN-BAPTISTE - Des Voies Navigables en Belgique. Considérations Historiques suivies de propositions diverses ayant pour objet l'amélioration et l'extension de la navigation. Ouvrage rédigé par ordre du Département des Travaux Publics.
46619: VIGNE FÉLIX DE ( ILLUSTRATOR ) - EDMOND DE BUSSCHER ( AUTHOR ) - Chars du Cortège des Comtes de Flandre, dessinés par Félix De Vigne , peintre d'histoire, Professeur à l'Académie de Gand , membre de la Société des Beaux-Arts, de l'Académie d'Amsterdam. Texte historique et descriptif par Edmond De Busscher...
46726: VIGNE FÉLIX DE ( ILLUSTRATOR ) - EDMOND DE BUSSCHER ( AUTHOR ) - Album du Cortège des Comtes de Flandre, personnages et costumes dessinés par Félix De Vigne , peintre d'histoire, Professeur à l'Académie de Gand , membre de la Société des Beaux-Arts, de l'Académie d'Amsterdam. Texte historique et descriptif par Edmond De Busscher... Deuxième édition. Tome Premier (- Tome Second).
35497: VIGNE FÉLIX DE - Geschiedenis der middeleeuwsche bouwkunde, hare oorsprong en ontwikkeling.
32978: VIGNE FÉLIX DE - Vade-Mecum du peintre, ou recueil de costumes du Moyen-âge, pour servir à l'histoire de la Belgique et pays circonvoisins, par Félix de Vigne, peintre, professeur à l'academie Royale, et à l'Athénée, directeur de la Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand... Deuxième édition. Tome Premier (- Tome Second).
25531: VIGNE PAUL DE - MARIETTE FRANSOLET (AUTHOR) - Le Sculpteur Paul de Vigne (1843 - 1901), étude biographiques et catalogue des oeuvres.
44439: VIGNE FÉLIX DE ( ILLUSTRATOR ) - EDMOND DE BUSSCHER ( AUTHOR ) - Album du Cortège des Comtes de Flandre, personnages et costumes dessinés par Félix De Vigne , peintre d'histoire, Professeur à l'Académie de Gand , membre de la Société des Beaux-Arts, de l'Académie d'Amsterdam. Texte historique et descriptif par Edmond De Busscher... Deuxième édition. Tome Premier (- Tome Second).
1291: VIGNE PAUL DE - MARIETTE FRANSOLET (AUTHOR) - Le Sculpteur Paul de Vigne (1843 - 1901), étude biographiques et catalogue des oeuvres.
50367: VIGNES MAX - JEAN DELOCHE ( PRÉSENTATION ) - [ ] RENÉ MADEC - Mémoire de René Madec. Nabab dans L'Empire Mogol Commandant d'un Parti Français au service de l'Empereur ( 1736 - 1784 ).
33307: VIGNOLA GIACOMO BAROZZIO DA - MICHELANGELO BUONAROTI - Regola delli cinque Ordini. Con la nuova aggionta di Michel-Angelo Buonaroti. (title in Dutch). Regel van de vijf Ordens der Architecture...(title in French) Reigle des cincq Ordres d'Architecture...(title in German) Regel der fünff orden von Architectur...
45858: VIGNON CLAUDE - Explication Universelle de 1855. Beaux-Arts.
19413: VIGNY ALFRED DE - PLÉIADE - Oeuvres Complètes. Tome I Oeuvres en vers - Théatre en vers (seulement Tôme I).
22217: DIE VII GETIDEN OP DIE PASSIE ONS HEERE - Die VII getiden op die passie ons Heere. Facsimile edition.
51097: VII 10 1978 - SOTHEBY'S - LORD KINNAIRD - MRS. B. WILLIAMSON - E.P. CLARKE - GLOUCESTER COUNTY LIBRARY - Catalogue of printed books ....property of Lord Kinnaird - Mrs. B. Williamson - E.P. Clarke - Gloucester County Library...( book auction sale catalogue).
51095: VIII 1-2 1978 - SOTHEBY'S - LORD KINNARD - R. HARRISON - Catalogue of printed books ....property of Lord Kinnard - R. Harrison : ....( book auction sale catalogue).
42774: VILAIN XIIII JEAN JACQUES PHILIPPE - ( VILAIN QUATORZE ) - Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et fainéans à leur propre avantage et de les rendre utiles à l'état, Proposé à l'Assemblée des Députés par le Vicomte Vilain XIIII & présenté aux Corps et Administrations des ...
44100: VILAIN XIIII JEAN JACQUES PHILIPPE - ( VILAIN QUATORZE ) - Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et fainéans à leur propre avantage et de les rendre utiles à l'état, Proposé à l'Assemblée des Députés par le Vicomte Vilain XIIII & présenté aux Corps et Administrations des ...
48596: VILAR PIERRE - A history of gold and money 1450 -1920.
43689: DE VILDER HERMAN - [ ] WARD LERNOUT - Retrospective '' Ward Lernout 80 '' .
43622: VILLAIN XIIII FRANÇOIS - COENR. WAUMANS ( SCULP. ) - IOAN. MEYSSENS ( EXC.) - Francisco Villani, a Gandavo, Baroni de Rassenghien Episcopo Tornacensi... Portrait engraving.
3079: VILLE DE LIÈGE - MUSÉE DE L'ART WALLON - [ ] LIÈGE SALON 1964 - Ville de Liège. Salon 1964. Musée de l'Art Wallon. ( Catalogue officiel du Salon de Liège ).
34025: VILLE PHILIPPE ( DRUKKER OPSTELLER ) - Leydsman der Vremdelingen of belangryke tweevoudige beschryving der stad Antwerpen....
9090: VILLE DE LIÈGE - MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE - [ ] LIÈGE SALON 1949 - IWAN CERF - Salon 1949 - Rétrospective Iwan Cerf, Jeunes Peintres parisiens. Musée des Beaux-Arts de Liège ( Catalogue )
49250: VILLE DE LIÈGE - MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE - [ ] LIÈGE SALON 1949 - IWAN CERF - Salon 1949 - Rétrospective Iwan Cerf, Jeunes Peintres parisiens. Musée des Beaux-Arts de Liège ( Catalogue )
49249: VILLE DE LIÈGE - MUSÉE DE L'ART WALLON - [ ] LIÈGE SALON 1964 - Ville de Liège. Salon 1964. Musée de l'Art Wallon. ( Catalogue officiel du Salon de Liège ).
45399: VILLE DE PARIS - ÉCOLE ESTIENNE ( ÉDITEUR ) - CHARLES LANOÉ ( UN DES RELIEURS ) - Monographie de l'École Estienne. École Municipale Professionnelle des Arts et Industries du Livre.
2187: VILLE DE LIÈGE - LE GROUPE CLIMATS - A.S.B.L. LE GRAND LIÈGE ( ORGANISATEURS ) - [ ] LIÈGE SALON 1969 - Salon des Artistes Liégeois 1969. -Musée de l'Art wallon. (catalogue du salon de Liège 1969 ).
43289: VILLE DE PARIS - MUSÉE CERNUCHI ( EDITOR ) - Quatre Artistes Chinoises Contemporaines. Pan Yu-Lin ; Lam Oi ; Ou Seu-Tan ; Shing Wai .
15168: VILLE DE SPA - [ ] SALON - SPA - 1926 - 61ME SALON - Exposition des Beaux-Arts. sous les auspices de l'Administration communale... 61 me Salon 1926. Catalogue Explicatif.
42197: N/A - VILLE DE TOULON - Notice des Tableaux et Objets d'Art exposés au Musée de la Ville de Toulon.
15167: VILLE DE SPA - [ ] SALON - SPA - 1923 - 58ME SALON - Exposition des Beaux-Arts. sous les auspices de l'Administration communale... 58 me Salon 1923. Catalogue Explicatif.
39079: VILLE DE BRUXELLES - COMITÉ OFFICIEL DE PATRONAGE DES HABITATIONS OUVRIÈRES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE ( ÉDITEUR ) - Enquête Tôme I - 1932. Enquête Tôme II - 1934. Enquête Tôme III - 1935. Enquête Tôme IV 1936-1940. ( 4 volumes).
23481: VILLEFRANCHE J.M. - Vie du Père Chevrier fondateur de la Providence du Prado a Lyon. Quinzième édition revue et complétée avec portrait.
24963: VILLEMAIN ABEL-FRANÇOIS - SAINTE-BEUVE - SILVESTRE DE SACY - Cours de littérature française... Nouvelle édition, augmentée d'un essai sur la vie et les écrits de l'auteur, par M. Sainte-Beuve, et d'une étude sur le cours de la littérature, par M. Silvestre de Sacy.
48513: VILLEMUR LE COMTE A.R. - Monseigneur Le Duc de Bourbon Prince de Condé ( Complément ). Mort de Mgr. Le Duc d'Enghien.
48514: VILLEMUR LE COMTE A.R. - Monseigneur Le Duc de Bourbon Prince de Condé . Notice historique sur la vie et la mort de son altesse royale. ... Documents Inédits.
37495: LA VILLEON EMMANUEL DE - MICHEL COINTAT ( PREFACE ) - Emmanuel de La Villéon 1858 - 1944 ; Catalogue raisonné des aquarelles, gouaches pastels et dessins.
40724: VILLEPELET MONS. EVÊQUE DE NANTES - Sainte Jeanne D'Arc. Illustrations de Edgard Maxence de l'Institut.
20031: VILLEROY & BOCH, EXHIBITION CATALOGUE, PARIS 1985 - Villeroy & Boch 1748-1985 Art et industrie céramique.
46530: VILLERS - DEVANT - ORVAL -CARTE D'ÉTAT-MAJOR ALLEMANDE - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( ÉDITEUR ) - Villres-devant-Orval . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 70 ( Villers devant Orval - et Beaumont , Stenay en France) . (carte d'état-major).
45531: VILLET JEFFREY MICHAEL - The Etchings of Maxime Lalanne , a catalogue raisonné. 2nd edition. Revised and expanded.
34093: VILLIERS DU TERRAGE BARON MARC DE - Les Dernières Années de la Louisiane Française. Le Chevalier de Kerlérec D'Abbadie - Aubry Laussat.
48999: VILLIERS DE L'ISLE ADAM , COMTE DE - THÉO VAN RYSSELBERGHE ( BOOK DESIGN ) - Histoires Souveraines.
39572: VILLIERS DE L'ISLE ADAM - HENRY DE GROUX ( GRAVURES ) - Trois contes de Villiers de L'Isle Adam. Le Droit du Passé. La Torture par L'Espérance. Les Filles de Milton. Et le Fac-similé d'une Lettre Autographe avec un Portrait et Trois Eaux-Fortes de Henry De Groux.
11309: VILLON & CIE. - Catalogue périodique de livres anciens et modernes... Catalogue n°14, Mai 1939.
40085: VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE. ( EDITORS - PUBLISHERS ) - Les Meilleurs Blés. Description et culture des principales variété de froments d'hiver et de printemps.
9528: VILVOORDE - PAPETERIES DE VILVORDE. 1906 - PAPERMAKING - Price Comparison for the purchase of a paper-making machine with a width of 2700 mm.
31434: VINCENNES JEAN DE - VEURNE - FURNES - Sous le ciel de Furnes. La Procession des Pénitents.
34941: VINCENT MADELEINE - Catalogue du Musée de Lyon. VII La Peinture des XIXe et XXe Siècles.
8909: VINCENT J.B. - Essai sur L!Histoire de L'Imprimerie en Belgique depuis le XVme jusqu'à la fin du XVIIIme Siècle.
5328: VINCENT AUGUSTE - ANNALES DU CERCLE ARCHEOLOGIQUE DE TERMONDE - ANNALES DU CERCLE ARCHEOLOGIQUE DE TERMONDE - TABLES 1863 - 1908.
24658: VINCENT H. - F.-M. ABEL O.P. - Bethléem, Le Sanctuaire de la Nativité, Ouvrage publié avec le concours de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres.
24213: VINCENT HUGUES LE P. - Canaan d'après l'exploration récente. (Deuxième Mille = Second thousand).
46879: VINCENT J.B. - Essai sur L!Histoire de L'Imprimerie en Belgique depuis le XVme jusqu'à la fin du XVIIIme Siècle.
41807: VINCENT AUGUSTE - MAURITS SABBE - MUSEE DU LIVRE BRUXELLES (EDITOR) - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique des origines à nos jours. Quatrième Partie. [1] La Typographie Bruxelloise au XVIIe et au XVIIIe siècle. [2] La Typographie Anversoise au XVIIe et au XVIIIe siècle.
41981: VINCENT JEAN-DIDIER - PATRICK LACOSTE - FRANÇOISE GARCIA ( PRÉFACE ) - Alain Lestié. Séquence en noirs. Oeuvres sur papier.
19696: VINCENT AUGUSTE - La technique de certains incunables illustrés. Tirage separé des gravures et du texte. Figures en lamelles metalliques.
40365: VINCENT CARL - Histoire de l'Art Cinématographique.
10000: VINCENTIUS LERINENSIS - VINCENT DE LERINS - JOHANNES DE COSTER - Pro catholicae fidei antiquitate et veritate, adversus prophanas omniu hereseon novationes, Libellus vere auteus, ex collatione diversorum exemplarium à multis mendis diligentur repurgatus. Additum est breve commentariolum, per Ioannem Costerium.
37660: VINCK CARL DE - ALBERT VUAFLART - La Place de L'Institut sa Galerie Marchande des Quatre-Nations et ses Étalages d'Estampes 1660 - 1880 . Contribution à l'Histoire d'un Décor Parisien et à la Chronique de la Curiosité à Paris.
22554: VINCK JOZEF - DENIJS PEETERS (AUTHOR) - Jozef Vinck.
18446: VINCK KRISTINA DE - De metamorfosen van een stadsgezicht. De Graslei en de Koornlei van de middeleeuwen tot vandaag.
44208: VINCK DE WINNEZEELE BARON DE - Académie royale d'Archéologie de Belgique. Annales Volumes 1 à 50 . Table des Matières.
47607: VINCK ALEX - Boom 1940 - 1960 .
47063: VINCK ALEX - Groeten uit Boom. Fotoboek met kroniek van de 20e eeuw.
47066: VINCK ALEX - Boom van de Oudheid tot het jaar 2000.
48647: VINCK ALEX - Boom van de Oudheid tot het jaar 2000.
48873: VINCK-VAN CAECKENBERGHE MIREILLE - [ ] CORNELIS VAN GHISTELE - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele, rederijker en humanist (1510 - 1573) Rederijker en Humanist.
22396: VINCKBOOMS DAVID - KORNEEL GOOSSENS (AUTHOR) - David Vinckbooms.
4809: VINCKBOONS DAVID - CORNEEL GOOSSENS - David Vinckboons.
645: VINCOTTE THOMAS (1850-1925) - P. LAMBOTTE - A. GOFFIN (AUTHORS) - Thomas Vinçotte et son Oeuvre.
33656: VINDERHAUTE - BROEDERSCHAP - P.J. TOLLIERS ( PASTOR ) - Zielen Broederschap ingesteld in de Parochiale Kerke van Vinderhaute op den tweeden Sinxendag 1688 en heringesteld in 1805.
39090: VINGTRINIER AIMÉ - Les Incunables de la ville de Lyon et les premiers débuts de l'imprimerie.
10066: VINKENOOG SIMON - KAREL APPEL - Karel Appel. Het Verhaal van Karel Appel, een proeve van waarneming.
43501: VINKS JOS - Borms. Met foto's uit het archief van Nestor Gerard.
19867: VINNE VAN DE - BATAVIA - Collection of 3 autograph letters of Van de Vinne as secretary of the ''Société de Science et des Arts de Batavia''.
11832: VINNE THEO. L. DE - Christopher Plantin and the Plantin-Moretus Museum at Antwerp. With illustrations by Joseph Pennell and others.
46191: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - Dictionnaire Raisonné du Mobilier Français de l'Epoque Carlovingienne à la Renaissance. Complet en 6 volumes.
40075: VIOLLET LE DUC E. - E. QUINET - Les Églises de Paris (par) Viollet-Le-Duc . Le Panthéon par E. Quinet.
36716: VIOLLET LE DUC - Catalogue des livres composant la bibliothèque poétique de M. Viollet le Duc, avec des notes bibliographiques, biographiques et littéraires sur chacun des ouvrages catalogués. Chansons, fabliaux, contes et vers en prose...
945: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - Description du Chateau de Coucy.
709: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - MAURICE OURADOU - Peintures murales des Chapelles de Notre-Dame de Paris, exécutées sur les cartons de E.Viollet-le-Duc.
28439: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - BRUNO FOUCART (EDITOR) - Viollet-le-Duc (Exhibition catalogue) Paris, Grand Palais, 1980 II 19 - Viollet-le-Duc.
23597: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - Compositions et dessins de Viollet Le Duc publiés sous le patronage du Comité de L'Oeuvre du Maitre.
17993: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - La cité de Carcassonne (Aude).
43285: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - MAURICE OURADOU - Peintures murales des Chapelles de Notre-Dame de Paris, exécutées sur les cartons de E.Viollet-le-Duc relevées par Maurice Ouradou.
23936: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - GENVIÈVE VIOLLET-LE-DUC - MICHEL VERNES - JEAN-JACQUES AILLOGON (TEXTS) - Le voyage d'Italie d'Eugène Viollet le Duc 1836 1837. (Exhibition catalogue).
13293: VIOLLET LE DUC EUGÈNE - Viollet Le Duc 1814 - 1879.
83: VIOLLIER RENÉE - [ ] JEAN JOSEPH MOURET - Jean-Joseph Mouret. Le Musicien des Graces.
40675: VIOTTE JACQUES ( ILLUSTRATEUR ) - Histoire Sainte racontée aux enfants et illustrée pour eux par Jacques Viotte.
23009: VIOTTI J.B. - VAN DE WIEL (OWNER) - Hommage à l'amitié. Trois Duos concertans pour deux Violons dédiés à Monsieur Cary par J.B. Viotti.
12083: VIOTTO GIOVANNI BATTISTA (1755 - 1824) - (Première) Symphonie Concertante. collection of 25 pp engraved music, forming 9 parts. (stitched together, no title).
33079: VIRGIL SOLIS ( VIRGILIUS - VERGILIUS SOLLIS ) - DIETER BEAUJEAN ( COMPILER ) - GIULIA BARTRUM ( EDITOR ) - Virgil Solis Part I - Part II - Part III. Virgil Solis, book illustrations Part I - Part II - Part III ( 6 vols Published in the series) The New Hollstein. German Engravings Etchings and Woodcuts 1400 - 1700.
12002: VIRGILIUS - FRANCISCUS COCKELET (TRANSLATOR IN DUTCH) - Nederduytsche Overzettinge der XI Boecken van Publius Virgilius Maro, behelzende de wonderlycke gevallen van den grooten Aeneas....
30816: VIRLEUX CHANOINE H. - L'Eglise Saint-Maurice à Lille, Etude Historique & Archéologique.
46516: VIRTON -CARTE D'ÉTAT-MAJOR ALLEMANDE - 1941 - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( ÉDITEUR ) - Virton . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 71 (Virton - Athus ) (carte d'état-major).
32945: VIS HERMAN - ( VAN ENS ) - BARENT VAN DRYFLAND - Zifting van zeker Boek genaemt Ruyme Zedenleer van vescheyde aenzienelyke Paters Jesuyten enz. Gedaen door Barent van Dryfland . Eerste Deel ( - Tweede deel). 2 Parts bound in one volume.
21777: VIS A. - Schildersgereedschappen en technieken.
46701: VISART DE BOCARMÉ ALBERT - DESCLÉE DE BROUWER ET CIE. ( ÉDITEUR ) - Brève notice sur l'origine et le développement de l'art typographique à Bruges. Offerte par MM. Desclée De Brouwer et Cie....aux membres du Congès Internationale des éditeurs....le Vingt Juin M.CM.XXXIII .
36380: VISART DE BOCARMÉ , ALBERT - Recherches sur les imprimeurs brugeois.
38474: VISCHERS P. ( PASTOOR ) - De zondaer aen den voet van het H.Kruis, tydens het Jubilé.
20063: VISCONTI LOUIS, FRANÇOISE HAMON, CHARLES MACCALLUM - Louis Visconti 1791-1853.
9825: VISÉ 1768 - MADAME LA DOUARIÈRE LOEST DE TRIXHE - Renom de droit de purgement par Ferdinand Jean Jacob de Visé en faveur de Mad. La Douarière du Seig. Bourg. Loest de Trixhe.
133: VISSCHER NICOLAES ( 1649 - 1702 ) - Collection of town views of the Netherlands. - original copper engravings - 17th century .
38906: VISSCHER PATRICIA - GUY SEGERS - Tijl Uilenspiegel. Een verhaal van vijf eeuwen.
30207: VISSCHERS P. - Herstelden luyster van den R. C. godsdienst in Belgien, en van het H. Sacrament van Mirakel, in de kerk van de HH. Michael en Gudila binnen Brussel....
9123: VISSCHERS P. - Reis naer Loretten.
4585: VISSCHERS P. - S.t Juliaens Gasthuis te Antwerpen.
17692: VISSCHERS P. - Geschenk aen de R.C. Jeugd op den dag van den H.Aloysius de Gonzaga,...
18839: VISSCHERS AUGUST - Du Premier essai tenté en Belgique pour L'Abolition de la peine de mort (1831 à 1835).
18962: VISSCHERS P. PRIESTER - S.t Juliaens Gasthuis te Antwerpen.
13048: VISSCHERS P. - OCTAVIO VAN VEEN - JACOB JONGHELINCKX - DE NOLE - Iets over Jacob Jonghelinckx, Metaelgieter en Penningmeester, Octavio VAN VEEN, schilder in de XVIe eeuw; en de gebroeders Collyns De NOLE Beeldhouwers in de XVe, XVIe en XVIIe eeuw.
11182: VISSCHERS P. - St-Juliaens Gasthuis te Antwerpen.
50957: VISSER SMITS, DR. D. DE - Vrijmetselarij. Geschiedenis, Maatschappelijke Betekenis en Doel. Uitgegeven op last van de Provinciale Grootloge van Nederlandsch-Indië.
18078: VISSER CORNELIA ELIZABETH - Götter und Kulte im Ptolemäischen Alexandrien.
47071: VISSER PIET - YVONNE GNIRREP ( EDITORS ) - [ ] DRS. A.R.A. CROISET VAN UCHELEN - Scripta Manent. Drukletters over schoonschrift of een vriendenboekje voor Drs. A.R.A. Croiset van Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
12712: VITRUVIUS POLLIO - M. Vitruvii Pollionis. De Architectura Libri Decem. Ad Caesarem Augustum, omnibus omnium editionibus longè emendatiores, collatis veteribus exemplis. Accesservnt, Gulielmi Philandri Castilionii ciuis Romani annotationes castigatiores, & plus tertia parte locupletiores. Adiecta Est Epitome in omnes Georgij Agricolae de mensuris & ponde-/ribus libros, Eodem Avtore, Cum Graeco pariter & Latino indice locupletissimo.
21771: VITRY PAUL - GASTON BRIERE - L'Eglise Abbatiale de Saint Denis et Ses Tombeaux. Notice historique et archéologique.
16990: VITRY PAUL - BRIERE GASTON - Documents de Sculpture Française du Moyen Age.
19352: VIVES - ENRIQUE GONZALES - SALVADOR ALBINANA - VICTOR GUTIERREZ - VIVES. Edicions princips.
27408: DU VIVIE JAN (PREFACE) - JOHAN ARNOLD LANGERAK (PUBLISHER) - De Nieuwe, en Naauw-keurige Nederlandse Hovenier, onderwijsende hoe hier te Lande, onder dit Climaat een tuin, met sijn Parken, Paaden, Glintingen en Heiningen wel sal aangeleid...werden. EN. Op wat wijse men onvrugtbaare Boomen...vrugtbaar maaken. OOK. De regte en seekere manier, om haar Siektens...voor te komen. ALS MEDE EEN. Een beschrijving van alle soort van rijpen en ongediertens...Vierden Druk.
44851: VIVIER MARIE DE - MARIE GEVERS ( PROVENANCE ) - [ ] GÉRARD DE NERVAL - Gérard De Nerval '' Poètes Maudits ''.
44491: DE VIVIER MARIE - [ ] ANDRÉ BAILLON - La Vie tragique d' André Baillon .
30103: VIVIER ROBERT - AVANT-POSTE - Robert Vivier Pages Choisies - Cahier spéciale de la Revue Mensuelle Littéraire et Artistique Avant-Poste.
8440: VLAAMS KWARTIERSTATENBOEK - DEEL III - VLAAMS KWARTIERSTATENBOEK - Deel III. Samengesteld door het Centrum voor Familiegeschiedenis.
8439: VLAAMS KWARTIERSTATENBOEK - DEEL IV - VLAAMS KWARTIERSTATENBOEK - Deel IV. Samengesteld door het Centrum voor Familiegeschiedenis.
3233: VLAAMS FILOLOGENCONGRES ( EDITOR ) - Handelingen van het Vlaams Filologencongres.
18084: VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST - Verzameling programmaboekjes van het Vlaams Nationaal zangfeest. Formaten in-4° en in-8°, geniet met de originele omslagen.
47208: VLAAMSCH DUITSCH ZANGVERBOND GENT 1848 - Bronze medal - VLAAMSCH DUITSCH ZANGVERBOND Gent 1848.
44745: DE VLAAMSCHE RADIOGIDS - N.V. RADIO - LEUVEN ( UITGEVER ) - De Vlaamsche Radiogids. Orgaan van den Katholieken Vlaamschen Radio-Omroep. Eerste Jaargang ( 1929 ). Nrs. 1 - 43.
7959: VLAAMSCHE TOPONYMISCHE VEREENIGING TE LEUVEN - VERENIGING VOOR NAAMKUNDE (EDITORS) - NAAMKUNDE - MEDEDEELINGEN - Uitgegeven door . '' de Vlaamsche Toponymische Vereeniging te Leuven '' -> (vanaf 1947) '' Vereniging voor Naamkunde '' -> ( vanaf 1950 samen met Commissie voor Naamkunde te Amsterdam '' -> ( vanaf 1969 ) NAAMKUNDE ] .
8593: VLAAMSCHE WACHT (DE) - VLAAMSCHE WACHT (De) - Veertiendaagsch Tijdschrift voor Nederlandsche Letteren, Kunst, Wetenschap en Bibliographie.
2592: VLAAMSCHE ACADEMIE - CATALOGUS - Library Catalogue. Ghendt 1898. Catalogus van de Bibliotheek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent.
16845: VLAAMSCHE VLAGGE - Vlaamsche Vlagge - Die seer scone historie ofte gheschiedenisse der vrome yeesten ende vroede ghesechden der catievige scriftuere die men nomet De Vlaamsche Vlagge...per capitulen inghedeelt...
43647: VLAAMSE TOERISTENBOND VZW ( UITGEVER ) - Vlaamse Toeristische Bibliotheek. Maandschrift. 10 afleveringen. N° 43 Kallo. N°41-Ekeren. N° 69 - Wechelderzande. N° 83 - Sint-Martenskerk Kontich. N° 88- Westerlo. N° 105- Weert. N° 115 - Het Slot van Laarne. N° 125- Koorbanken van Hoogstraten. N° 127-128 Schoonselhof. N° 139 Abdij Sint-Bernaard te Bornem.
39528: VLAAMSE RAAD ( LATER VLAAMS PARLEMENT ) - JEAN PEDE (VOORZITTER ) ( UITGEVER ) - Een Parlement voor de Vlamingen - ( de) Vlaamse Raad .
21810: VLAANDEREN NEOGOTIEK - NEOGOTHIC ARCHITECTURE IN FLANDERS - Vlaamse neogotiek in Europees perspektief. Special issue of the periodical ''Vlaanderen''.
17192: VLAANDEREN - ADIEL VAN DAELE (COMPILER) - Register op 'Vlaanderen' voorheen 'West-Vlaanderen' 1952-1987. Samenstelling. Adiel van Daele.
18159: VLAANDEREN LANDSCHAPPEN - Beschermde landschappen.
9956: VLAEMSCHE BIBLIOGRAPHIE - WILLEMS FONDS - Vlamsche Bibliographie of lyst der Nederduitsche Boeken van 1830 tot 1855 in Belgie uitgegeven.
8225: VLAEMSCHE SCHOOL - J. LEROI ( UITGEVER ? ) - Spotprent 28,5 x 21,5 cm, 1859.
51677: VLAEMYNCK DR. CARLOS H. - [ ] JORIS VAN SEVEREN - Dossier Abbeville. Arrestaties en deportaties in mei 1940.
25067: VLAENDEREN JOHAN VAN - RIK CLEMENT - Johan van Vlaenderen. Tussen licht en schaduw.
2753: VLAMINCK MAURICE - Paysages et Personnages.
2770: VLAMINCK MAURICE - DANIEL HENRY (HENRY KAHNWEILER) - Henry Daniel (Pseud. Henry-Daniel Kahnweiler). Maurice de Vlaminck.
5371: VLAMINCK - LEON WERTH (AUTHOR) - Vlaminck, vingt et une réproductions d'après ses tableaux, texte de Léon Werth.
14811: VLAMINCK A. DE - Notice Historique sur les Accises Communales de Termonde, suivie des ordonnances de 1392 relatives à ces impositions.
9198: VLASSELAER JULIEN VAN - A.V.O. (AUTHOR) - Le peintre Van Vlasselaer. (Article dans la revue Bécim Mensuel).
50413: VLECKEN ANDRÉ - Hertogenwald. Forêt séculaire du Duché de Limbourg. Son histoire - sa vie - son comportement. Préface de Gaston Perpete.
46742: VLEES EN BETON - MIL DE KOONING - RONNY DE MEYER ( EDITORS ) - GEERT BEKAERT - BART VERSCHAFFEL - RUDI LAERMANS ( BIJDRAGEN ) - VLEES EN BETON - Cassette met essays verschenen in Vlees en Beton . [1] Het analogon van een proletarische architectuur ( Geert Bekaert ) - [2] Het Grote Sterven ( B. Verschaffel ) - [3] Le Corbusier ( G. Bekaert ) - [4] De Romaneske Stad ( R. Laermans ) - [5] Rome , over theatraliteit ( B. Verschaffel).
42115: VLEES EN BETON 55 - MIL DE KOONING - RONNY DE MEYER ( EDITORS ) - VLEES EN BETON issue 55 1984 - 2001 A visual History. (periodical).
41329: DE VLEESCHAUWER H.J. - ARNOUD GEULINCKX - De Orationes van Arnoud Geulincx.
3357: VLEESCHOUWER L. (EDITOR) - Reinaert de Vos een zondagsblad voor verstandige lieden, Antwerpen ( satirisch weekblad).
21509: VLEESCHOUWER L. (EDITOR) - Reinaert De Vos. Een zondagblad voor verstandige lieden, aeneengeknoopt door zeven filosofen.
35279: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK M. - De officialiteit van Doornik. Oorsprong en vroege ontwikkeling (1192-1300).
21344: VLEESHUIS MUSEUM ANTWERPEN - (MUSEUM CATALOGUE) - Museum Vleeshuis Antwerpen. Lapidarium Stenen Monumenten. (catalogus)
51391: VLIEBERGH E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw.
45404: VLIEGENTHART J. - Pemimpin toekang batoe.
47295: DE VLIEGER-DE WILDE KOEN ( EDITOR ) - Voor Hertog en Veerman. Het paviljoen De Notelaer in Hingene.
47296: DE VLIEGER-DE WILDE KOEN - LUISA BERNAL - VEERLE MOENS ( EDITORS ) - Sweet 18. Tentoonstelling Hedendaagse Kunst / Mode / Design geïnspireerd door de 18e eeuw. ( tentoonstellingscatalogus).
41395: DE VLIEGER-DE WILDE, KOEN - Adellijke levensstijl. Dienstpersoneel, consumptie en materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Livina de Beer, graaf en gravin van Bergeyck ( ca. 1685 - 1740).
41953: VLIERDEN B.F. VAN - Van In't Wonderjaer tot de Verwondering. Een poëtica van de vlaamse roman.
43321: VAN VLIET EDDY - Gigantische dagen. Een keuze uit de gedichten 1978 - 2001.
50466: VAN VLIET RIETJE - [ ] ELIE LUZAC ( 1721 - 1796 ) - Elie Luzac ( 1721 - 1796 ) - Boekverkoper van de Verlichting.
35614: VLIMMEREN - BEERSE - MERKSPLAS - STAFKAART - DÉPÔT DE LA GUERRE À BRUXELLES - 1877 - VLIMMEREN - BEERSE - Stafkaart - Feuille VIII Planchette N° 7.
51783: VLIS, J.A. VAN DER - Tragedie op Texel. 6 - 26 april van het jaar 1945. Een ooggetuigen verslag van de opstand der Georgiërs.
11080: VLOEBERGH WOUTER - Waas en Waarachtig, gids voor 't Land van Waas.
44928: VAN DE VLOED LUC JOHAN - Merksem in foto's 1875 - 1925 .
7305: DE VLOO IGNATIUS ALBERTUS - (PUBLISHER'S PROSPECTUS) - Berigt en voorwaerde op welke Joseph de Busscher, Boekdrukker te Brugge, aeneemt uyt-te-geven een voor-treffelyk Werk, hebbende voor Tytel. SERMOENEN gepredikt door den zeer eerweerden Heer Ignatius Albertus De Vloo.
25353: VLOORS EMILE - BARON OPSOMER. (AUTHOR) - Notice Biographique sur Albert Emile Vloors (Peintre), membre de l'Académie Royale de Belgique.
38411: VOCHT LODEWIJK DE - CHORALE CAECILIA - MUSEUM PLANTIN-MORETUS - Vijftigste Verjaring van de Opening van het Museum Plantin-Moretus 1876 - 1926. Concert van a Capella Muziek op zondag 13 juni 1926 ingericht door Chorale Caecila onder de leiding van Lodewijk De Vocht. ( Programma).
9171: VOCHT LODEWIJK DE - CHORALE CAECILIA - Chorale Caecilia, verzameling van drie concert programma's.
50813: DE VOCHT LODEWIJK - BERT PELEMAN ( GEDICHTEN ) - FRANK-IVO VAN DAMME ( ILLUSTRATIES ) - [ ] UILENSPIEGEL - Ulenspiegel Ballade. Liederncyclus ( door ) Lodewijk de Vocht. Gedichten (van ) Bert Peleman. Illustraties (door ) Frank Ivo van Damme. Traductions Anne Mund. Übersetzungen Hilde Heisinger.
42137: VODDIGGEL - WIESBADEN - Album von Wiesbaden. Eine Sammlung der interessantesten Ansichten der Stadt und Umgegend in Stahlstichen nach Zeichnungen. Souvenir.
28128: VOELKEL JAMES R. - Johannes Kepler and the New Astronomy.
48077: VOERSTER J. - Katalog 15. Musik. Autographen, Vokalmusik, Theorie....( bookdealer's catalogue).
48071: VOERSTER J. - Katalog 14. Musik. Autographen, Erst-und Frühdrucke. Musikliteratur.( bookdealer's catalogue).
2768: VOET LEON - P.P.Rubens als Boekillustrator, Museum Plantin-Moretus, 1977 May 7. (Exhibition catalogue).
26994: VOET LÉON - La personnalité et l'oeuvre de Christophe Plantin. (article published in the periodical -Graphie).
19103: VOET L. DR. - PLANTIN - Le musée Plantin-Moretus.
42823: VOET LÉON ( PREFACE ) - FRANCINE DENAVE [ ] ( CATALOGUER ) - Le Salon Emile Verhaeren . Het Salon Emile Verhaeren. Donation du President René Vandevoir au Musée Plantin-Moretus à Anvers.
42516: VOET ARNOLDUS - ROOMSCH PRIESTER EN PASTOOR - RAVENSTEIN IMPRINT - Den Hervormden Godsdienst ontgrond door deszelfs gronden ; dat is ; Grondig Onderzoek of de zoo genaamde hervormers opregte leeraars zyn; ...in II. predikatien gedaan te Ravenstein in de Jaaren 1775. en 1777...
50379: VOET DR. L. - De '' Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen '' Honderd Jaar 1877 - 1977 .
39828: VOET BERT ( TEXT ) - ALEXANDER CAMBRON ( BELGIAN ARCHITECTURE ) - Alexander De Bouwer . Stadspaleizen. (Artikel in het magazine SABATO , het weekendpagazine van de Tijd).
22663: VOETEN BERT - TIENTJE LOUW (ILLUSTRATOR) - Amsterdamsche Kwatrijnen. Een cyclus.
47771: VOGEL HANS - [ ] ANNIE M.G.SCHMIDT - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt , haar leven en werk voor theater, radio en TV.
21911: VOGEL W. - J.M.& F.W. VAN DAMME - DR IR H.J.A. DE GOEY - Lithografie fotolithografie. Copiëren. Steen en offsetdruk. Diepdruk.
10740: VOGELER HEINRICH - HANS HERMANN RIEF (AUTHOR) - Heinrich Vogeler, Das Graphische Werk. Dritte ergänzte Auflage.
37541: VOGELS ISIDOOR (1860 - 1929) ( PREFACE ) - Menologium van de Societeit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie. Deel I ( en Deel II). 2 vols.
23359: VOGELS GUILLAUME - Guillaume Vogels (1836-1896). (Exhibition catalogue).
40854: VOGELS MIEKE - JOS GEYSELS - Politieke Herbossing. Notities voor de 21ste eeuw.
25552: VOGHT P. F. DE - Vesperale romanum. Edition de Malines. Réponse Au sujet d'une dissertation sur les mélodies grégoriennes...
14998: VOGHT JOZ. DE - EDWARD PELLENS (ILLUSTRATOR) - Kerstliedekens. Plaatjes van Edward Pellens.
21234: VOGT JOHANNIS - Catalogus Historico-Criticus Librorum Rariorum, jam curis tertiis recognitus et copiosa accessione ex symbolis et collatione bibliophilorum ...
17992: VOGUE MELCHIOR DE & JEAN NEUFVILLE - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de 'la nuit des temps'. (avec dessins de Dom Wenceslas Bugara O.S.B.).
41169: VOISIN AUGUSTE - JULIUS VUYLSTEKE - Examen critique des historiens de Jacques van Artevelde ou un grand homme réhabilité ; avec pièces justificatives. ( bound with ) Eenige bijzonderheden over de Artevelden in de XIVe eeuw. (by J. Vuylsteke ) .
37927: VOISIN FÉLIX , LE DOCTEUR - De l'Homme Animal.
30387: VOISIN AUG. - Notice bliographiques et littéraire sur quelques imprimeries particulières des Pays Bas. Seconde édition, revue et augmentée.
35775: VOISIN VICAIRE-GÉNÉRAL - Notice sur une ancienne tapisserie et sur la châsse de Saint Vincent à Soignies...
39508: VOISIN AUGUSTE - La Bataille de Woeringen. Récit Historique...avec le dessin du Tableau de N. De Keyser gravé par H.Brown.
10518: VOLBA ( EDITOR ) - ANTWERPEN 1964 EXHIBITION CATALOGUE - - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. 1964 24 april; Kunstbezit in ieders bereik. 2de Tentoonstelling (VOLBA)
10661: VOLDER JOSEPH GHUISLAIN DE () - Den Autaer en den Troon, verdedigd tegen hunne vijanden; of Christelyk Onderwys wegens de Twee Magten der Aerde, de Geestelijke en de Wereldlyke; uytgegeven door eenen Vriend van de Religie en van den Koning; voor-afgegaen door een bericht tot de Catholyken en Protestandschen Lezer.
23078: VOLGSBERGHE SURMONT DE - GERLACHE - SAGE TEN BROEK - Verzameling der Redevoeringen uytgesproken in de zittingen der Tweede Kamer der Staten Generael, betrekkelyk het Collegium Philosophicum, te Loven opgerigt By Koninglyk Decret van 14 juny 1825.
7184: VOLK UND REICH - Volk und Reich (Der Kampf ums Westland). (5e Jrg. 1929 Heft Nr.11/12).
6428: VOLKSBIBLIOTHEEK ANTWERPEN - Catalogus der Stedelijke Volksbibliotheek van Antwerpen - Catalogue de la Bibliothèque Populaire de la ville d'Anvers.
28806: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] - Jeune et belle, conte nouveau.
27413: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] - De Schoone Historie van den vromen en godsvrugtigen jongeling Joseph, die uyt haet en nyd van zyne broeders verkogt...van nieuws overzien ende na den laetsten Roomschen Text verbetert.
37182: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] UILENSPIEGEL - OWLGLASS - ULESPIEGLE - EULENSPIEGEL - L'Histoire joyeuse et recreative de Tiel-Ulespiegle , de ses Faits et Subtilités , et des grandes Fortunes qu'il a eues ; lequel ne fût jamais trompé par aucune finesse ; Nouvellement corrigée , et traduite d'Allemand en François.
28800: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] - Histoire d'Athénaïs, ou d'Eudoxe, impératrice d'Orient.
22784: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - DROGO E.H. - HEILIGE GODELIEVE - Het Leven van de H. Godelieve Maegt ende Martelaresse; Nieuwelyckx uyt de Latynsche Beschryvinge van den Eerw. Heere Drogo overgeset.
22709: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] UILENSPIEGEL - OWLGLASS - ULESPIEGLE - EULENSPIEGEL - La vie joyeuse et recréative de Thiel Ulespiégle. De ses faits merveilleux & fortunes qu'il a eu lequel par aucune ruse ne se laissa pas tromper. -
50903: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] JOANNES BAPTIST VAN LOKEREN - J.B.V.L.P. - De Kleyne Christelyke Academie, dat is de Oefenplaetse der Geleerdheyd, bekwaem om de Kinderen te oeffenen in de Christelyke Deugden, vergaderd door J.B.V.L.P. Opgedraegen aen het minnelyk Kindeken Jesus,... Gedrukt met toestemminge van zyne Hoogweirdigheyd Henricus Josephus van Susteren, Bisschop van Brugge....
51821: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] VALENTYN EN OURSSON DEN WILDENMAN - JOSEPHUS THYS ( DRUKKER-UITGEVER TE ANTWERPEN ) - Een schoone historie van de twee gebroeders en vrome ridders Valentyn en Oursson den Wilden man , zoonen van Alexander keyser van Konstantinopelen, en neven van Pipinus koning van Vrankryk. Nieuwen Druk.
50904: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] JOSSE BEGYN ( DRUKKER-UITGEVER ) - De Schoone Historie van den vromen en godsvrugtigen Jongeling Joseph; Die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkogt, in Egypten gebragt, onschuldelyk gevangen is, van den Koning Pharao wederom verlost....Getrokken uyt den Boek Geneis. Van Nieuws overzien ende na den laetsten Roomschen Text verbetert.
50905: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] DROGO - PASTOOR VAN GISTEL - LOUIS BLANCHET ( DRUKKER-UITGEVER TE KORTRIJK ) - [ ] HEILIGE MAAGD GODELIEVE VAN GISTEL - Wonderlyk Leven van de Heylige Godelieve, Maegd en Martelaeresse, Wiens heylige Reliquien berusten in de Parochiaele Kerke tot Ghistel, Benevens vele schoone Miraekelen die zy in haer Leven en naer haere dood gedaen heeft.....disnstig om van alle Jongheyd in de Schoolen met vrugt geleerd te worden.
19651: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - COURT - D'ARGENT M. - Histoire Nouvelle et divertissante du Bon Homme Misere, Dans laquelle on verra ce que c'est que la Misère, ou elle a pris son origine, comme elle a trompé la Mort, et quand elle finira dans le monde.
51820: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] KONING JAN VAN PARYS - JOSEPHUS THYS ( DRUKKER-UITGEVER TE ANTWERPEN ) - Een schoone historie van den edelen Jan van Parys Koning van Vrankryk die door de groote vroomigheyd, geschiktheyd en sutielheyd, verkreeg en trouwde de Dogter van den Koing van spagnien....zeer plaisant en vermaekelijk om lezen.
38934: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] UILENSPIEGEL ( ) - Histoire de Tiel Uilenspiegel. Sa vie singulière et amusante avec toutes ses fourberies, farces et drôleries. Nouvelle édition complète illustrée de 32 figures.
47818: VOLKSBOEK - CHAPBOOK - LIVRE DE COLPORTAGE - [ ] UILENSPIEGEL - OWLGLASS - ULESPIEGLE - EULENSPIEGEL - La vie joyeuse et recréative de Thiel - Ulespiégle. De ses faits merveilleux et des fortunes qu'il a eues lequel par aucune ruse ne se laissa pas tromper. -
8642: VOLKSKUNDE TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE FOLKLORE - ROBERT FONCKE (COMPILER) - Volkskunde, tijdschrift voor Nederlandse Folklore. Inhoudstafel op Volkskunde...(1888-1914).
17624: VOLLENHOVEN JAN MESCHERT VAN - Gedichten.
17788: VOLLENHOVEN M.W.R. VAN - Het geslacht Van Vollenhove (oud-Overijselsch geslacht).
21211: VOLNAY CONSTANTIN FRANÇOIS CHASSEBOEUF - Les Ruines ou Méditation sur les Révolutions des Empires par M. Volnay Député à l'Assemblée nationale de 1789.
39658: VOLNEY CONSTANTIN-FRANÇOIS CHASSEBOEUF, COMTE DE (1757-1820) - ADOLPHE BOSSANGE ( PRÉFACE ) - Oeuvres complètes de Volney, comte et pair de France... précédées d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur ( par A. Bossange).
33441: VOLPI CHARLES P. DE - Québec. Recueil Iconographique , A Pictorial Record. Gravures historiques et illustrations relatives à la ville de Québec...1608 - 1875.
23993: VOLTAIRE (FRANÇOIS MARIE AROUET, DIT) - Nouveaux Mélanges philosophiques, historiques, critiques, &c., &c. Première partie....Neuvième partie (9 volumes).
23462: VOLTAIRE - FRANÇOIS MARIE AROUET - Questions sur L'Encyclopédie, distribuées en forme de dictionnaire par des amateurs...Première (-Neuvième) partie. Seconde édition.ding nudes seen from the back.
16120: VOLTAIRE () - (FRANÇOIS MARIE AROUET, DIT) - Henriade, en dix chants (La).
23236: VOLXEM J. B. VAN - Précis pour Le Sieur Van Setter, intimé, intervenans pour lui Les Sieurs Gobbaerts et Vygh, Ainsi que pour lui en sa qualité d'Exécuteur-Testamentaire de la Delle Snyers avec le Sieur Antoine Wouters, intimés.
37392: VONDEL J. V. - Hekeldichten, met aenteekeningen, Uit 's Dichters mondt opgeschreven. Thans merkelyk vermeerdert.; Verciert met koperen platen.
37391: VONDEL J. V. - Palamedes of Vermoorde Onnozelheit. Met aentekeningen ujit 's Dichters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelyk vermeerdert.
9548: VONDEL JOOST VAN DEN - Bespiegelingen van Godt en Godsdienst... Altaergeheymenissen... (convolute). Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit.
6979: VONDEL, (VONDELEN J.V.) - Toonneel des Menschelyken Levens. Of de vernieuwde Gulden Winkel.
6322: VONDEL - Konvoluut van drie werken in één band. Brieven der Heilige Maeghden. Altaergeheimenissen. De Heerlyckheit der Kercke...
3539: VONDEL JOOST VAN DEN - Konvoluut, 9 toneelstukken gebonden in eigentijdse rode halve schaapslederen band. Putjes-uitgaven (Band met slijtagesporen).
45007: VONHOFF H.J.L. - Liberalen onder één dak. VVD ; 50 jaar liberale vereniging.
48829: VONK P.G. - De V.O.C. op zoek naar Goud-en Zilvereilanden. De waar gebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in Japan.

Next 1000 books from Antiquariaat W. de Goeij

5/9