Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47266: BRITISH MUSEUM ( EDITOR ) - CHARLES READ ( PREFACE ) - Handbook to the ethnographical Collections. ( British Musum - 1910 edition )
40480: BRITISH PHILATELIC BUREAU ( PUBLISHER ) - Philatelic Bulletin. Volumes 4 , 5 , 6 , (complete) and vols 3 , 7 ( each lacking one issue).
14159: BRITISH MUSEUM - SCHOOLS OF ILLUMINATION - Reproductions From Manuscripts in The British Museum. Part V Carolingian and French to early 14th.
14158: BRITISH MUSEUM - SCHOOLS OF ILLUMINATION - Reproductions From Manuscripts in The British Museum. Part VI French mid 14th to 16th century.
34272: BRITTEN F.J. - Old Clocks & their makers. An historical and descriptive account of the different styles of clocks of the past in England and abroad. With a list of over eleven thousand makers. Fourth Edition. ( from 1919).
30209: BRITTON J. - E. W. BRAYLEY (EDS.) - Cornwall Illustrated, in a Series of Views, of Castles, Seats of the Nobility, Mines, Picturesque Scenery, Towns...
25942: BROCA PAUL - Sur l'angle orbito occipital.
36081: BROCAS - MAURICE BROCAS DE LANAUZE - H. LAVACHERY ( AUTHOR ) - Notice biographique sur Maurice Brocas de Lanauze membre de l'Académie. ( peintre et graveur sur bois ) .
28215: BROCK WILLIAM H. - The Fontana History of Chemistry.
9866: BROCK , BAZON - Besucherschule zur documenta 7 '' Die Hässlichkeit des Schönen'''. Kassel 1982.
50674: BROCKEY LIAM MATTHEW - Journey to the East. The Jesuit Mission to China 1579 - 1724.
32439: BRÖDNER ERIKA - Die römischen Thermen und das antike Badewesen.
39359: BRODRICK JAMES S.J. - Saint Peter Canisius.
26549: BROECK ARTHUR VAN DEN - WOESTE CHARLES - Les collectivistes belges, leurs principes et leurs tendances devant la Raison et l'Ordre social. Avec une lettre-préface de M. Charle Woeste.
8614: BROECK HENRI VAN DEN (1519 - 1597) - WALTHER BOMBE, H. CONINCKX (AUTHORS) - Le peintre Henri van den Broeck de Malines (Summary French translation of the original German text by Bombe with additions by Coninckx).
29800: BROECK H.J. VAN DEN - Vreugd en eergedicht. Aen den zeer eerweerden Heer Mynheer Paulus Blinkvliet verheven tot het Ampt van Pastoor der Parochialele Kerk van den H. Apostel Andreas te Antwerpen en aldaer plegtiglyk ingeleid op XXIX November MDCCCXXII.
3267: BROECK DRIES VAN DEN - JEAN PAUL LAENEN - PIET JANSSENS - CIS VAN DE VELDE - BERT VERBIST - HUGO NEEFS - IVO VROOM - JEF ANDRIESSEN (EDITORS) - Kontrast Tijdschrift voor Kunst en Kultuur, Lier 1961, uitg. Van In, ondertitel varieert (ook Plastisch literair tijdschrift) .; 1(1961)1-6 (-) 2(1962)1-5. (alles)
24621: BROECK ERNEST VAN DEN - Mémoire sur les phénomènes d'altération des dépôts superficiels par l'infiltration des eaux météoriques étudiés dans leurs rapports avec la géologie stratigraphique.
24488: BROECK H. J. VAN DEN - Beknoopt Denkbeéld der byzonderste Broederschappen, in verscheyde tyden opgeregt in de kerken dezer stad...
17270: BROECK VAN DEN DRÉ - De Bladen voor de Grafiek (Zevende Jaargang N°3) 1974.
17268: BROECK VAN DEN DRIES - De Bladen voor de Grafiek (Zevende Jaargang N°1) 1974.
50933: VAN DEN BROECK , KARL - BART SAS ( REDACTIE ) - Turnhout Terminus - Turnhout Centraal. Erfgoed & Mythen uit Turnhout en de Kempen.
13045: BROECK VICTOR VAN DEN - La Constitution et L'Unionisme en Belgique; leurs racines dans notre passé, antérieurement à la Révolution française de 1789.
7856: BROECKAERT JAN - Geschiedenis van Wetteren gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten.
50163: BROECKAERT, JAN - Historische Schets der Gemeenten Overmeire en Uitbergen .
41412: VAN DEN BROECKE J.P. - Beschermd door Dijk en Duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de zeeuwse strijd tegen het water.
38727: BROECKX C. - Notice sur Jean-Henri Matthey docteur en médicine , professeur d'anatomie à l'école de chirurgie d'Anvers, président de la municipalité de la même ville en 1795, ancien chirugien militaire.
43626: BROECKX C. - J.B. Van Helmont, ad judicem neutrum causam appellat suam et suorum Philadelphus.
40415: BROECKX C. - Documents pour servir à l'histoire de la Bibliographie Médicale Belge avant le XIXe siècle.
20349: BROECKX C. - FRANÇOIS MATHIEU VERBERT - Notice sur François-Mathieu Verbert.
38390: BROEDERS VAN LIEFDE - BROTHERS OF CHARITY - FRÈRES DE LA CHARITÉ - Centenaire de la Congrégation des Frères de la Charité à Gand. 1807 -1907.
17922: BROEDERS VAN LIEFDE - BROTHERS OF CHARITY - FRÈRES DE LA CHARITÉ - Congregatie der Broeders van Liefde 1807 - 1907. Congrégation des Frères de la Charité. Congregation of the Brothers of Charity.
39718: BROEDERS VAN LIEFDE - BROTHERS OF CHARITY - FRÈRES DE LA CHARITÉ - Deus Caritas Est 1807 - 1932. Te Deum Laudamus. Broeders van Liefde - Frères de la Charité -Brothers of Charity.
39524: BROEDERS MICHÈLE - FERNAND BONNEURE - MARCEL DE BACKER - LUCIEN DENDOOVEN - C. PERDIEUS E.A. ( TEKSTEN ) - Droom en Gratie. Kunstmonografie over Michèle Broeders.
26848: BROEDERSCHAP - O.L. VROUW VAN BYSTAND NAMEN - Broederschap van O.L.Vrouw van Bystand, ingesteld in de parochiaele kerk van den Heyligen Nicolaus te Namen.
22321: BROEDERSCHAP H. ANTONIUS PADUA - ANTWERPEN - Godvrugtigheyd tot de heylige engelen En Aflaeten door onzen H. Vader Leo XII ... Kerk van den H. Antonius ... binnen Antwerpen.
18251: BROEDERSCHAP VAN DEN HEYLIGEN SCAPULIER IN CAROLUS BORROMAEUS... - Kort Begryp van d'instelling, privilegien en aflaeten van het aertsbroederschap van Onze Live Vrouwe Des Bergs Carmeli den H.Scapulier...
18256: BROEDERSCHAP PETRUS EN PAULUS KERK TE MECHELEN - Kort begryp van de instelling, privilegien en aflaeten van de broederschap van Onze Lieve Vrouw des Bergs Carmeli, den H.Schapulier....
18282: BROEDERSCHAP O.L.V. VAN SCHERPENHEUVEL KERK J.BAPTIST MECHELEN - Beknoopt onderrigt voor de Deelgenooten van het Lofweerdig Broederschap van O.L.V. van Scherpenheuvel, met de goedkeuring van Zyne Hoogweerdigheyd Engelbertus, aertsbisschop van mechelen en primaet der Nederlanden, plegtiglyk ingesteld den 27 Julii 1834, in de parochiale kerk van de" HH. Joannes Baptist en de Evangelist binnen Mechelen...
18315: BROEDERSCHAP HEILIG HART JESUS IN O.L.V. KATHEDRAAL TE ANTWERPEN - BROEDERSCHAP Heilig Hart Jesus in O.L.V. kathedraal te Antwerpen - (Konvoluut) 4 drukken in één band. - Convolute (4 imprints in one binding).
20322: BROEDERSCHAP, ANTWERPEN, BERG CARMEL, SCHAPULIER - Kort begrip Van d'instelling Privilegiën en Aflaeten van het Aertsbroederschap van onze lieve vrouwe des bergs Carmeli den H. Schapulier. Voordelig aen alle Christenen zoo in dit leven als naer hunne dood.
19731: BROEDERSCHAP BOORTMEERBEEK - H.ANTONIUS ABT - Kort Begryp van het leven van den F.Antonius Abt.
19732: BROEDERSCHAP BRUSSEL - CONFRERIE BRUXELLES - Confrérie de Notre-Dame de Grace érigée en l'église paroissiale de SS Jean et Etienne à Bruxelles.
19724: BROEDERSCHAP O.L.VROUW DES BERGS CARMELI (LEUVEN) - Kort begryp van de instelling privilegien en aflaeten van het broederschap van Onze-Lieve-Vrouw des bergs Carmeli den H. Schapulier. Voordelig aen alle Christenen zoo in dit leven als na hunne dood.
19719: BROEDERSCHAP HEILIGE DRIEVULDIGHEID - SINT-JAN TE MECHELEN - Gebenedydt zy de Alderh. Dryvuldigheyt. Kort Formulier ten gebruyke van het Aerts-Broederschap van het Order van de Alderheyligste Dryvuldigheyt in de Parochiale Kerke van S. Jan binnen Mechelen. Tot Verlossinge van de arme christene slaven. Ingestelt by Hemelsche veropenbaring door Syn Heyligheyt den Paus Innocentius Den Derden ende gefondeert van de glorieufe Patriarchen den H.Joannes de Mathation.
19717: BROEDERSCHAP JEZUS VAN GEMBLOUX - GENT S.PHARAÏLDIS KERK - Alderdoorluchtigste Broederschap Onder den Titel van den lydende Zaligmaker Jesus Christus van Gembloux. Opgerecht in de Collegiale Kerke van S. Pharaïldis tot S.Nicolas binnen de Stad van Gend etc.etc..
14976: BROEDERSCHAP VAN DEN H. JOSEPH (MECHELEN) - Aenleydinge tot de Devotie van de H.Joseph, wiens vermaert Broederschap geviert word in de Parochiale Kerke van S.Catharina...
14953: BROEDERSCHAP DER GELOOVIGE ZIELEN SULPITIUS KERK DIEST - BROEDERSCHAP DER GELOOVIGE ZIELEN Sulpitius kerk DIEST Op 24 Junius 1826 ingesteld in de Parochie-kerk van den H.Sulpitius binnen Diest...
46144: VAN DEN BROEK R. - G. QUISPEL ( EDITORS ) - Corpus Hermeticum. Ingeleid, vertaald en toegelicht door R. van den Broek & G. Quispel.
38409: BROEK MARC VAN DEN - OTFRIED SCHÜTZ ( VORWORT ) - Marc van den Broek Skulpturen 1985 - 1990.
27531: BROEK J. P. H. VAN DEN - Bijdragen tot de geschiedenis van Baerle.
38062: BROERMAN EUGÈNE - EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE 1905 - IIIe Congrès International de l'Art Publique. Liège 15-21 Septembre 1905, tenu dans le Palais des Fêtes de L'Exposition Universelle...
47665: BROERSMA MARCEL - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752 - 2001.
47354: BROGAN HUGH - Alexis de Tocqueville. A Life.
48941: BROGI GIACOMO ( PHOTOGRAPHER ) -TORINO 1870 - COMTE ALFRED CORNET DE PEISSANT - Original photograph - Piazza Castello di Torino. Comte Alfred Cornet de Peissant, with handwritten name and date (June 10th 1870) on the back.
48942: BROGI GIACOMO ( PHOTOGRAPHER ) -TORINO 1870 - COMTE ALFRED CORNET DE PEISSANT - Original photograph - Torino - Ponte sul Po - Claustro dei Cappuccino . Comte Alfred Cornet de Peissant, with handwritten name and date (1870) on the back.
27256: BROGLIE MAURICE DE A.O. - Jugement doctrinal Des Evêques du Royaume des Pays Bas, sur le serment prescrit par la nouvelle Constitution.
27082: BROGLIE MAURITIUS JOANNES MAGDALENA DE - [Letter to.] De Heeren President en Regters van het Geregtshof van zuyd-Brabant.
3819: BROGLIE MAURITIUS JOANNES MAGDALENA DE - - Calendarium liturgicum A Clero Cathedralis Ecclesiae S.Bavonis, et Dioecesis Gandavensis,..pro Anno Domini MDCCCXV (1815).
26553: BROGLIE MAURICE DE E.A. - Représentations respectueuses Des Evêques de Gand, de Namur, de Tournai... touchant l'érection des nouvelles Universités dans les Provinces méridionales du Royame.
22751: BROGLIE MAURITIUS JOANNES MAGDALENA DE - Leven van zyne hoogheid Mauritius-Joannes-Magdalena de Broglie, prins van het Heylig Roomsche Ryk, XIXn. bisschop van Gent, bevattende eene beknopte geschiedenis der religie in Vlaenderen van 1807 tot 1821.
18725: BROGLIE MAURICE JEAN MAGDALEINE DE - Instruction Pastorale de Son Altesse Monseigneur L'Evêque de Gand...Relativement au projet de la nouvelle Constitution du Royaume des Pays-Bas.
13869: BROGLIE LE PRINCE MAURICE, EVÊQUE DE GAND - Réclamation Respectueuse adressée par S.A. le Prince Maurice De Broglie...à LL.MM. les Empereurs d'Autriche et de Russie, et à S.M. le Roi de Prusse, relativement à l'état des affaires religieuses en Belgique.
38800: BROGLIE LOUIS DE - Théorie de la Quantification dans la nouvelle Mécanique.
39047: BROGLIE LOUIS DE - A. GEORGE - F. KUBLI - M.A.TONNELAT - J.L. DESTOUCHES - JJ.TRILLAT - G. DUPOUY E.A. - Louis de Broglie . Sa conception du monde physique. Le Passé et l'avenir de la mécanique ondulatoire.
39014: BROGLIO DANTE - ASSOCIAZIONE AMICI DI DANTE BROGLIO ( EDITOR ) - La grafica di Dante Broglio. ( Espozisione a Colgnola ai Colli, Villa Fano , 6-21 ottobre 1984 )
28592: BROKKEN ANN (EDITOR) - SINT NIKLAAS 1994 - MERCATOR - Sterren in Beelden. Astrologie in de eeuw van Mercator. (exhibition catalogue).
40105: BROLIN, BRENT C. - The Failure of Modern Architeture.
18448: BRONGNIART ALEXANDRE-THÉODORE - SILVESTRE DE SACY (AUTHOR) - Alexandre-Théodore Brongniart 1739-1813. Sa vie - Son oeuvre.
8657: BRONNE CARLO - L'Industrie Belge et ses animateurs.
12489: BRONNE CARLO - Léopold I et son temps.
14804: BRONSTERING BERNARD (EDITOR) - Nippon Acht Selige Inseln.
51509: BROODCOORENS PIERRE - La Parabole du Figuier Stérile.
31280: BROODCOORENS PIERRE - EMILE LECOMTE ( DIRECTEUR ) - LA NERVIE - NERVIE ( La ) - Revue illustrée d'arts et de lettres. Directeur Emile Lecomte. Numéro VIII de 1931 consacré à Pierre Broodcoorens.
47571: BROODCORENS PIERRE ( 1885 - 1924 ) - ROGER VAN GINDERTAEL ( ILLUSTRATOR ) - Le Roi de la Nuit. Lithographies de Roger van Gindertael.
44893: BROODTHAERS MARCEL - ISY BRACHOT ( GALLERY ) - Marcel Broodthaers 1924 -1976 . Bruxelles, Galerie Isy Brachot, 9 novembre -9 décembre 1978.
44436: BROOIJMANS W.A.M. - W.A. GROFFEN ( REDACTIE ) - Woensdrecht en Hoogerheide in de bange dagen van hun bevrijding.
19987: BROOKLYN MUSEUM - AMERICAN PAINTINGS - The Brooklyn Museum American Paintings. A complete illustrated listing of works in the Museum's collection.
46262: BROOS KEES - PIETER SINGELENBERG - MANFRED BOCK - [ ] H.P. BERLAGE - H.P. Berlage , bouwmeester 1856 - 1934. ( tentoonstellingscatalogus Haags Gemeentemuseum 1975 ).
47200: BROOS C. - L.D. COUPRIE - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - E. DE JONGH - G. SCHWARTZ - D.P. SNOEP - E. TAVERNE ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 7 1974 Number 1.
47201: BROOS C. - L.D. COUPRIE - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - E. DE JONGH - G. SCHWARTZ - D.P. SNOEP - E. TAVERNE ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 7 1974 Number 2.
47202: BROOS C. - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - G. SCHWARTZ - E. VAN UITERT - I.M. VELDMAN ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 10 1978-79 Number 2.
47198: BROOS C. - L.D. COUPRIE - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - E. DE JONGH - G. SCHWARTZ - D.P. SNOEP - E. TAVERNE ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 6 1972/73 Number 1 .
47199: BROOS C. - L.D. COUPRIE - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - E. DE JONGH - G. SCHWARTZ - D.P. SNOEP - E. TAVERNE ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 6 1972/73 Number 2 .
46666: BROSENS ALOÏS - Beelden van Toen. Brecht met Overbroek en Sint-Antonius , Sint-Job-in't Goor - Sint-Lenaarts .
45397: BROSSARD YOLANDE DE (EDITOR) - Musiciens de Paris 1535 - 1792 d'après le fichier Laborde. Publié par Y. De Brossard.
50704: BROSSARD YOLANDE DE (EDITOR) - La Collection Sébastien de Brossard ( 1655 - 1730 ).
44052: BROSSOLLET GUY - Les Français de Shangai 1849 - 1949.
38262: BROTCHIE T.C.F. - GLASGOW ART GALLERIES - Catalogue ( illustrated ) of the Old Masters Dutch - Flemish - Italian ( at the) Glasgow Art Galleries.
45510: BROUCKAERT HUGO - JAN ROBERT ( EIND-REDACTEUREN ) - VÉRONIQUE LAUREYS - MARK VAN DEN WIJNGAERT - LUC FRANÇOIS - EMMANUEL GERARD - JEAN-PIERRE NANDRIN - JEAN STENGERS ( AUTEURS ) - De geschiedenis van de Belgische Senaat 1831 - 1995.
48388: BROUCKAERT HUGO - JAN ROBERT ( EIND-REDACTEUREN ) - VÉRONIQUE LAUREYS - MARK VAN DEN WIJNGAERT - LUC FRANÇOIS - EMMANUEL GERARD - JEAN-PIERRE NANDRIN - JEAN STENGERS ( AUTEURS ) - De geschiedenis van de Belgische Senaat 1831 - 1995.
50878: BROUCKAERT HUGO - JAN ROBERT ( RÉDACTEURS EN CHEF ) - VÉRONIQUE LAUREYS - MARK VAN DEN WIJNGAERT - LUC FRANÇOIS - EMMANUEL GERARD - JEAN-PIERRE NANDRIN - JEAN STENGERS ( AUTEURS ) - L'Histoire du Sénat de Belgique. 1831 - 1995.
43328: BROUCKE KOEN - KEVIN DE BELDER - NORBERT POULAIN -KOEN VERSTRAETEN E.A. - Jan Cockx (1891 - 1976). Een vrolijke kabouter die tragisch eindigt.
39955: BROUGH STEPHEN ( SERIES EDITOR ) - LISA CUSSANS - JOHN FARNDON - IAIN REDPATH ( EDITORS ) - Japan. The Economist Business Travellers' Guides.
25336: BROUSSAIS F.-J.-V. - De l'irritation et de la folie, ouvrage dans lequel les rapports du physique et du moral sont établis sur les bases de la médecine physiologique... Deuxième édition...
22537: BROUSSAIS FRANÇOIS JOSEPH VICTOR (1772 - 1838) - Le catéchisme de la médecine physiologique. ou dialogues entre un savant et un jeune médecin, élève du Professeur Broussais. contenant l'exposé succinct de la nouvelle doctrine médicale, et la réfutation des objections qu'on lui oppose...
45237: BROUWER, JOZEF DE - De Jezuïten te Aalst. Volume I . Stichting en opheffing 1620 - 1773. Bijlage ; Afwisselend Beheer 1773 - 1831.
36475: BROUWER W. C. - E. EBBINGE ( TEXT ) - W. C. Brouwer (1877-1933), aarden vaatwerk - tuinaardewerk - bouwaardewerk.
42563: BROUWER H. - Atlas voor Nederlandsche Paleographie.
35156: BROUWER ADRIAEN - ERICH HÖHNE - Adriaen Brouwer.

Next 100 books from Antiquariaat W. de Goeij

4/22