Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40480: BRITISH PHILATELIC BUREAU ( PUBLISHER ) - Philatelic Bulletin. Volumes 4 , 5 , 6 , (complete) and vols 3 , 7 ( each lacking one issue).
14159: BRITISH MUSEUM - SCHOOLS OF ILLUMINATION - Reproductions From Manuscripts in The British Museum. Part V Carolingian and French to early 14th.
14158: BRITISH MUSEUM - SCHOOLS OF ILLUMINATION - Reproductions From Manuscripts in The British Museum. Part VI French mid 14th to 16th century.
34272: BRITTEN F.J. - Old Clocks & their makers. An historical and descriptive account of the different styles of clocks of the past in England and abroad. With a list of over eleven thousand makers. Fourth Edition. ( from 1919).
30209: BRITTON J. - E. W. BRAYLEY (EDS.) - Cornwall Illustrated, in a Series of Views, of Castles, Seats of the Nobility, Mines, Picturesque Scenery, Towns...
25942: BROCA PAUL - Sur l'angle orbito occipital.
36081: BROCAS - MAURICE BROCAS DE LANAUZE - H. LAVACHERY ( AUTHOR ) - Notice biographique sur Maurice Brocas de Lanauze membre de l'Académie. ( peintre et graveur sur bois ) .
28215: BROCK WILLIAM H. - The Fontana History of Chemistry.
9866: BROCK , BAZON - Besucherschule zur documenta 7 '' Die Hässlichkeit des Schönen'''. Kassel 1982.
50674: BROCKEY LIAM MATTHEW - Journey to the East. The Jesuit Mission to China 1579 - 1724.
32439: BRÖDNER ERIKA - Die römischen Thermen und das antike Badewesen.
39359: BRODRICK JAMES S.J. - Saint Peter Canisius.
26549: BROECK ARTHUR VAN DEN - WOESTE CHARLES - Les collectivistes belges, leurs principes et leurs tendances devant la Raison et l'Ordre social. Avec une lettre-préface de M. Charle Woeste.
8614: BROECK HENRI VAN DEN (1519 - 1597) - WALTHER BOMBE, H. CONINCKX (AUTHORS) - Le peintre Henri van den Broeck de Malines (Summary French translation of the original German text by Bombe with additions by Coninckx).
29800: BROECK H.J. VAN DEN - Vreugd en eergedicht. Aen den zeer eerweerden Heer Mynheer Paulus Blinkvliet verheven tot het Ampt van Pastoor der Parochialele Kerk van den H. Apostel Andreas te Antwerpen en aldaer plegtiglyk ingeleid op XXIX November MDCCCXXII.
3267: BROECK DRIES VAN DEN - JEAN PAUL LAENEN - PIET JANSSENS - CIS VAN DE VELDE - BERT VERBIST - HUGO NEEFS - IVO VROOM - JEF ANDRIESSEN (EDITORS) - Kontrast Tijdschrift voor Kunst en Kultuur, Lier 1961, uitg. Van In, ondertitel varieert (ook Plastisch literair tijdschrift) .; 1(1961)1-6 (-) 2(1962)1-5. (alles)
24621: BROECK ERNEST VAN DEN - Mémoire sur les phénomènes d'altération des dépôts superficiels par l'infiltration des eaux météoriques étudiés dans leurs rapports avec la géologie stratigraphique.
24488: BROECK H. J. VAN DEN - Beknoopt Denkbeéld der byzonderste Broederschappen, in verscheyde tyden opgeregt in de kerken dezer stad...
17270: BROECK VAN DEN DRÉ - De Bladen voor de Grafiek (Zevende Jaargang N°3) 1974.
17268: BROECK VAN DEN DRIES - De Bladen voor de Grafiek (Zevende Jaargang N°1) 1974.
50933: VAN DEN BROECK , KARL - BART SAS ( REDACTIE ) - Turnhout Terminus - Turnhout Centraal. Erfgoed & Mythen uit Turnhout en de Kempen.
13045: BROECK VICTOR VAN DEN - La Constitution et L'Unionisme en Belgique; leurs racines dans notre passé, antérieurement à la Révolution française de 1789.
7856: BROECKAERT JAN - Geschiedenis van Wetteren gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten.
50163: BROECKAERT, JAN - Historische Schets der Gemeenten Overmeire en Uitbergen .
41412: VAN DEN BROECKE J.P. - Beschermd door Dijk en Duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de zeeuwse strijd tegen het water.
38727: BROECKX C. - Notice sur Jean-Henri Matthey docteur en médicine , professeur d'anatomie à l'école de chirurgie d'Anvers, président de la municipalité de la même ville en 1795, ancien chirugien militaire.
43626: BROECKX C. - J.B. Van Helmont, ad judicem neutrum causam appellat suam et suorum Philadelphus.
40415: BROECKX C. - Documents pour servir à l'histoire de la Bibliographie Médicale Belge avant le XIXe siècle.
20349: BROECKX C. - FRANÇOIS MATHIEU VERBERT - Notice sur François-Mathieu Verbert.
38390: BROEDERS VAN LIEFDE - BROTHERS OF CHARITY - FRÈRES DE LA CHARITÉ - Centenaire de la Congrégation des Frères de la Charité à Gand. 1807 -1907.
17922: BROEDERS VAN LIEFDE - BROTHERS OF CHARITY - FRÈRES DE LA CHARITÉ - Congregatie der Broeders van Liefde 1807 - 1907. Congrégation des Frères de la Charité. Congregation of the Brothers of Charity.
39718: BROEDERS VAN LIEFDE - BROTHERS OF CHARITY - FRÈRES DE LA CHARITÉ - Deus Caritas Est 1807 - 1932. Te Deum Laudamus. Broeders van Liefde - Frères de la Charité -Brothers of Charity.
39524: BROEDERS MICHÈLE - FERNAND BONNEURE - MARCEL DE BACKER - LUCIEN DENDOOVEN - C. PERDIEUS E.A. ( TEKSTEN ) - Droom en Gratie. Kunstmonografie over Michèle Broeders.
26848: BROEDERSCHAP - O.L. VROUW VAN BYSTAND NAMEN - Broederschap van O.L.Vrouw van Bystand, ingesteld in de parochiaele kerk van den Heyligen Nicolaus te Namen.
22321: BROEDERSCHAP H. ANTONIUS PADUA - ANTWERPEN - Godvrugtigheyd tot de heylige engelen En Aflaeten door onzen H. Vader Leo XII ... Kerk van den H. Antonius ... binnen Antwerpen.
18251: BROEDERSCHAP VAN DEN HEYLIGEN SCAPULIER IN CAROLUS BORROMAEUS... - Kort Begryp van d'instelling, privilegien en aflaeten van het aertsbroederschap van Onze Live Vrouwe Des Bergs Carmeli den H.Scapulier...
18256: BROEDERSCHAP PETRUS EN PAULUS KERK TE MECHELEN - Kort begryp van de instelling, privilegien en aflaeten van de broederschap van Onze Lieve Vrouw des Bergs Carmeli, den H.Schapulier....
18282: BROEDERSCHAP O.L.V. VAN SCHERPENHEUVEL KERK J.BAPTIST MECHELEN - Beknoopt onderrigt voor de Deelgenooten van het Lofweerdig Broederschap van O.L.V. van Scherpenheuvel, met de goedkeuring van Zyne Hoogweerdigheyd Engelbertus, aertsbisschop van mechelen en primaet der Nederlanden, plegtiglyk ingesteld den 27 Julii 1834, in de parochiale kerk van de" HH. Joannes Baptist en de Evangelist binnen Mechelen...
18315: BROEDERSCHAP HEILIG HART JESUS IN O.L.V. KATHEDRAAL TE ANTWERPEN - BROEDERSCHAP Heilig Hart Jesus in O.L.V. kathedraal te Antwerpen - (Konvoluut) 4 drukken in één band. - Convolute (4 imprints in one binding).
20322: BROEDERSCHAP, ANTWERPEN, BERG CARMEL, SCHAPULIER - Kort begrip Van d'instelling Privilegiën en Aflaeten van het Aertsbroederschap van onze lieve vrouwe des bergs Carmeli den H. Schapulier. Voordelig aen alle Christenen zoo in dit leven als naer hunne dood.
19731: BROEDERSCHAP BOORTMEERBEEK - H.ANTONIUS ABT - Kort Begryp van het leven van den F.Antonius Abt.
19732: BROEDERSCHAP BRUSSEL - CONFRERIE BRUXELLES - Confrérie de Notre-Dame de Grace érigée en l'église paroissiale de SS Jean et Etienne à Bruxelles.
19724: BROEDERSCHAP O.L.VROUW DES BERGS CARMELI (LEUVEN) - Kort begryp van de instelling privilegien en aflaeten van het broederschap van Onze-Lieve-Vrouw des bergs Carmeli den H. Schapulier. Voordelig aen alle Christenen zoo in dit leven als na hunne dood.
19719: BROEDERSCHAP HEILIGE DRIEVULDIGHEID - SINT-JAN TE MECHELEN - Gebenedydt zy de Alderh. Dryvuldigheyt. Kort Formulier ten gebruyke van het Aerts-Broederschap van het Order van de Alderheyligste Dryvuldigheyt in de Parochiale Kerke van S. Jan binnen Mechelen. Tot Verlossinge van de arme christene slaven. Ingestelt by Hemelsche veropenbaring door Syn Heyligheyt den Paus Innocentius Den Derden ende gefondeert van de glorieufe Patriarchen den H.Joannes de Mathation.
19717: BROEDERSCHAP JEZUS VAN GEMBLOUX - GENT S.PHARAÏLDIS KERK - Alderdoorluchtigste Broederschap Onder den Titel van den lydende Zaligmaker Jesus Christus van Gembloux. Opgerecht in de Collegiale Kerke van S. Pharaïldis tot S.Nicolas binnen de Stad van Gend etc.etc..
14976: BROEDERSCHAP VAN DEN H. JOSEPH (MECHELEN) - Aenleydinge tot de Devotie van de H.Joseph, wiens vermaert Broederschap geviert word in de Parochiale Kerke van S.Catharina...
14953: BROEDERSCHAP DER GELOOVIGE ZIELEN SULPITIUS KERK DIEST - BROEDERSCHAP DER GELOOVIGE ZIELEN Sulpitius kerk DIEST Op 24 Junius 1826 ingesteld in de Parochie-kerk van den H.Sulpitius binnen Diest...
46144: VAN DEN BROEK R. - G. QUISPEL ( EDITORS ) - Corpus Hermeticum. Ingeleid, vertaald en toegelicht door R. van den Broek & G. Quispel.
38409: BROEK MARC VAN DEN - OTFRIED SCHÜTZ ( VORWORT ) - Marc van den Broek Skulpturen 1985 - 1990.
27531: BROEK J. P. H. VAN DEN - Bijdragen tot de geschiedenis van Baerle.
38062: BROERMAN EUGÈNE - EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE 1905 - IIIe Congrès International de l'Art Publique. Liège 15-21 Septembre 1905, tenu dans le Palais des Fêtes de L'Exposition Universelle...
47665: BROERSMA MARCEL - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752 - 2001.
47354: BROGAN HUGH - Alexis de Tocqueville. A Life.
48941: BROGI GIACOMO ( PHOTOGRAPHER ) -TORINO 1870 - COMTE ALFRED CORNET DE PEISSANT - Original photograph - Piazza Castello di Torino. Comte Alfred Cornet de Peissant, with handwritten name and date (June 10th 1870) on the back.
48942: BROGI GIACOMO ( PHOTOGRAPHER ) -TORINO 1870 - COMTE ALFRED CORNET DE PEISSANT - Original photograph - Torino - Ponte sul Po - Claustro dei Cappuccino . Comte Alfred Cornet de Peissant, with handwritten name and date (1870) on the back.
27256: BROGLIE MAURICE DE A.O. - Jugement doctrinal Des Evêques du Royaume des Pays Bas, sur le serment prescrit par la nouvelle Constitution.
27082: BROGLIE MAURITIUS JOANNES MAGDALENA DE - [Letter to.] De Heeren President en Regters van het Geregtshof van zuyd-Brabant.
3819: BROGLIE MAURITIUS JOANNES MAGDALENA DE - - Calendarium liturgicum A Clero Cathedralis Ecclesiae S.Bavonis, et Dioecesis Gandavensis,..pro Anno Domini MDCCCXV (1815).
26553: BROGLIE MAURICE DE E.A. - Représentations respectueuses Des Evêques de Gand, de Namur, de Tournai... touchant l'érection des nouvelles Universités dans les Provinces méridionales du Royame.
22751: BROGLIE MAURITIUS JOANNES MAGDALENA DE - Leven van zyne hoogheid Mauritius-Joannes-Magdalena de Broglie, prins van het Heylig Roomsche Ryk, XIXn. bisschop van Gent, bevattende eene beknopte geschiedenis der religie in Vlaenderen van 1807 tot 1821.
18725: BROGLIE MAURICE JEAN MAGDALEINE DE - Instruction Pastorale de Son Altesse Monseigneur L'Evêque de Gand...Relativement au projet de la nouvelle Constitution du Royaume des Pays-Bas.
13869: BROGLIE LE PRINCE MAURICE, EVÊQUE DE GAND - Réclamation Respectueuse adressée par S.A. le Prince Maurice De Broglie...à LL.MM. les Empereurs d'Autriche et de Russie, et à S.M. le Roi de Prusse, relativement à l'état des affaires religieuses en Belgique.
38800: BROGLIE LOUIS DE - Théorie de la Quantification dans la nouvelle Mécanique.
39047: BROGLIE LOUIS DE - A. GEORGE - F. KUBLI - M.A.TONNELAT - J.L. DESTOUCHES - JJ.TRILLAT - G. DUPOUY E.A. - Louis de Broglie . Sa conception du monde physique. Le Passé et l'avenir de la mécanique ondulatoire.
39014: BROGLIO DANTE - ASSOCIAZIONE AMICI DI DANTE BROGLIO ( EDITOR ) - La grafica di Dante Broglio. ( Espozisione a Colgnola ai Colli, Villa Fano , 6-21 ottobre 1984 )
28592: BROKKEN ANN (EDITOR) - SINT NIKLAAS 1994 - MERCATOR - Sterren in Beelden. Astrologie in de eeuw van Mercator. (exhibition catalogue).
40105: BROLIN, BRENT C. - The Failure of Modern Architeture.
18448: BRONGNIART ALEXANDRE-THÉODORE - SILVESTRE DE SACY (AUTHOR) - Alexandre-Théodore Brongniart 1739-1813. Sa vie - Son oeuvre.
8657: BRONNE CARLO - L'Industrie Belge et ses animateurs.
12489: BRONNE CARLO - Léopold I et son temps.
14804: BRONSTERING BERNARD (EDITOR) - Nippon Acht Selige Inseln.
51509: BROODCOORENS PIERRE - La Parabole du Figuier Stérile.
31280: BROODCOORENS PIERRE - EMILE LECOMTE ( DIRECTEUR ) - LA NERVIE - NERVIE ( La ) - Revue illustrée d'arts et de lettres. Directeur Emile Lecomte. Numéro VIII de 1931 consacré à Pierre Broodcoorens.
47571: BROODCORENS PIERRE ( 1885 - 1924 ) - ROGER VAN GINDERTAEL ( ILLUSTRATOR ) - Le Roi de la Nuit. Lithographies de Roger van Gindertael.
44893: BROODTHAERS MARCEL - ISY BRACHOT ( GALLERY ) - Marcel Broodthaers 1924 -1976 . Bruxelles, Galerie Isy Brachot, 9 novembre -9 décembre 1978.
44436: BROOIJMANS W.A.M. - W.A. GROFFEN ( REDACTIE ) - Woensdrecht en Hoogerheide in de bange dagen van hun bevrijding.
19987: BROOKLYN MUSEUM - AMERICAN PAINTINGS - The Brooklyn Museum American Paintings. A complete illustrated listing of works in the Museum's collection.
46262: BROOS KEES - PIETER SINGELENBERG - MANFRED BOCK - [ ] H.P. BERLAGE - H.P. Berlage , bouwmeester 1856 - 1934. ( tentoonstellingscatalogus Haags Gemeentemuseum 1975 ).
47200: BROOS C. - L.D. COUPRIE - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - E. DE JONGH - G. SCHWARTZ - D.P. SNOEP - E. TAVERNE ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 7 1974 Number 1.
47201: BROOS C. - L.D. COUPRIE - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - E. DE JONGH - G. SCHWARTZ - D.P. SNOEP - E. TAVERNE ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 7 1974 Number 2.
47202: BROOS C. - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - G. SCHWARTZ - E. VAN UITERT - I.M. VELDMAN ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 10 1978-79 Number 2.
47198: BROOS C. - L.D. COUPRIE - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - E. DE JONGH - G. SCHWARTZ - D.P. SNOEP - E. TAVERNE ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 6 1972/73 Number 1 .
47199: BROOS C. - L.D. COUPRIE - J.P. FILEDT KOK - P. HECHT - E. DE JONGH - G. SCHWARTZ - D.P. SNOEP - E. TAVERNE ( EDITORS ) - [ ] SIMIOLUS - Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art. Volume 6 1972/73 Number 2 .
46666: BROSENS ALOÏS - Beelden van Toen. Brecht met Overbroek en Sint-Antonius , Sint-Job-in't Goor - Sint-Lenaarts .
45397: BROSSARD YOLANDE DE (EDITOR) - Musiciens de Paris 1535 - 1792 d'après le fichier Laborde. Publié par Y. De Brossard.
50704: BROSSARD YOLANDE DE (EDITOR) - La Collection Sébastien de Brossard ( 1655 - 1730 ).
44052: BROSSOLLET GUY - Les Français de Shangai 1849 - 1949.
38262: BROTCHIE T.C.F. - GLASGOW ART GALLERIES - Catalogue ( illustrated ) of the Old Masters Dutch - Flemish - Italian ( at the) Glasgow Art Galleries.
45510: BROUCKAERT HUGO - JAN ROBERT ( EIND-REDACTEUREN ) - VÉRONIQUE LAUREYS - MARK VAN DEN WIJNGAERT - LUC FRANÇOIS - EMMANUEL GERARD - JEAN-PIERRE NANDRIN - JEAN STENGERS ( AUTEURS ) - De geschiedenis van de Belgische Senaat 1831 - 1995.
48388: BROUCKAERT HUGO - JAN ROBERT ( EIND-REDACTEUREN ) - VÉRONIQUE LAUREYS - MARK VAN DEN WIJNGAERT - LUC FRANÇOIS - EMMANUEL GERARD - JEAN-PIERRE NANDRIN - JEAN STENGERS ( AUTEURS ) - De geschiedenis van de Belgische Senaat 1831 - 1995.
50878: BROUCKAERT HUGO - JAN ROBERT ( RÉDACTEURS EN CHEF ) - VÉRONIQUE LAUREYS - MARK VAN DEN WIJNGAERT - LUC FRANÇOIS - EMMANUEL GERARD - JEAN-PIERRE NANDRIN - JEAN STENGERS ( AUTEURS ) - L'Histoire du Sénat de Belgique. 1831 - 1995.
43328: BROUCKE KOEN - KEVIN DE BELDER - NORBERT POULAIN -KOEN VERSTRAETEN E.A. - Jan Cockx (1891 - 1976). Een vrolijke kabouter die tragisch eindigt.
39955: BROUGH STEPHEN ( SERIES EDITOR ) - LISA CUSSANS - JOHN FARNDON - IAIN REDPATH ( EDITORS ) - Japan. The Economist Business Travellers' Guides.
25336: BROUSSAIS F.-J.-V. - De l'irritation et de la folie, ouvrage dans lequel les rapports du physique et du moral sont établis sur les bases de la médecine physiologique... Deuxième édition...
22537: BROUSSAIS FRANÇOIS JOSEPH VICTOR (1772 - 1838) - Le catéchisme de la médecine physiologique. ou dialogues entre un savant et un jeune médecin, élève du Professeur Broussais. contenant l'exposé succinct de la nouvelle doctrine médicale, et la réfutation des objections qu'on lui oppose...
45237: BROUWER, JOZEF DE - De Jezuïten te Aalst. Volume I . Stichting en opheffing 1620 - 1773. Bijlage ; Afwisselend Beheer 1773 - 1831.
36475: BROUWER W. C. - E. EBBINGE ( TEXT ) - W. C. Brouwer (1877-1933), aarden vaatwerk - tuinaardewerk - bouwaardewerk.
42563: BROUWER H. - Atlas voor Nederlandsche Paleographie.
35156: BROUWER ADRIAEN - ERICH HÖHNE - Adriaen Brouwer.
32278: BROUWER CHRISTOPH ( 1559 - 1617 ) - JACOB MASEN ( 1606 - 1681 ) - Antiquitatum et annalium Trevirensium libri XXV duobus tomis comprehensi...Tomus Primus ( Tomus Secundus ) Opus variis antiquitatum monumentis aeri & ligno incisis adornatum.
40156: BROUWER DR. JOHAN - Philips Willem. De Spaanse prins van Oranje. - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II .
40535: BROUWER-ANCHER A.J.M. - De Gilden ( 1895 ) .
24046: BROUWERS, DR. L. S.J. - Brieven van Carolus Scribani (1561 1629 ).
24021: BROUWERS, DR. L. S.J. - Carolus Scribani s.j. 1561 1629. Een groot man van de Contra Reformatie in de Nederlanden.
45489: BROUWERS RUUD ( CHIEF EDITOR ) - HANS VAN DIJK - HANS IBELINGS - TON VERSTEGEN ( EDITORS ) - Architectuur in Nederland Jaarboek 1994 - 1995. Architecture in the Netherlands Yearbook1994 - 1995.
45490: BROUWERS RUUD ( CHIEF EDITOR ) - HANS VAN DIJK - HANS IBELINGS - TON VERSTEGEN ( EDITORS ) - Architectuur in Nederland Jaarboek 1995 - 1996. Architecture in the Netherlands Yearbook1995 - 1996.
45488: BROUWERS RUUD ( CHIEF EDITOR ) - FRISO BROEKSMA - BERNARD COLENBRANDER - LILY HERMANS ( EDITORS ) - Architectuur in Nederland Jaarboek 1992 - 1993. Architecture in the Netherlands Yearbook1992 - 1993.
49282: BROUWERS, DR. L. S.J. - Brieven van Carolus Scribani (1561 1629 ).
41326: BROUWERS LODEWIJK S.J. - JEAN-FRANÇOIS GILMONT ( BIBLIOGRAPHY ) - CAROLUS SCRIBANI - Carolus Scribani. Bibliographie mise au point par Jean-François Gilmont.
48405: BROWAEYS MARC - RONALD DE PRETER - [ ] FLOR VAN REETH - Flor van Reeth (1884 - 1975 ) en zijn vrienden. Felix Timmermans , Eugeen Yoors , Jan Wouters , Frans Mertens , Ronald de Preter.
51295: BROWAEYS MARC - RONALD DE PRETER - [ ] FLOR VAN REETH - Flor van Reeth (1884 - 1975 ) en zijn vrienden. Felix Timmermans , Eugeen Yoors , Jan Wouters , Frans Mertens , Ronald de Preter.
34817: BROWN JAMES - MICHELE BONUOMO (TEXT) - James Brown. Oeuvres sur papier.
24080: BROWN CLIFFORD M. & GUY DELMARCEL - Tapestries for the courts of Federico II, Ercole, and Ferrante Gonzagza 1522-63.
21229: BROWN SAMLER A. & G. GORDON BROWN (EDITORS) - The Year Book and Guide to Southern Africa Union of South Africa, Federation of Rhodesia and Nyassaland... 1960 edition.
21230: BROWN SAMLER A. & G. GORDON BROWN (EDITORS) - The Year Book and Guide to East Africa Kenya, Uganda, Tanganyika, Zanzibar, Portuguese East Africa, Congo, Mauritius, Seycehelles. 1960 ed
21228: BROWN SAMLER A. & G. GORDON BROWN (EDITORS) - The Year Book and Guide to Southern Africa (including the Union of South Africa, Northern & Southern Rhodesia, Angola etc.) 1954 edition.
21227: BROWN SAMLER A. & G. GORDON BROWN (EDITORS) - The South and East African Year Book & Guide with atlas and diagrams. 1947 edition. Forty-seventh edition.
21226: BROWN SAMLER A. & G. GORDON BROWN (EDITORS) - The South and East African Year Book & Guide with atlas and diagrams. 1930 edition. Thirty-sixth edition.
16124: BROWN THOMAS & HENRI - Le Livre des Bénédictions.
16646: BROWN RAYMOND & O. (EDITORS) - The Jerome Biblical Commentary. Vol I. The Old Testament. Vol II. The New Testament and topical articles.
19476: BROWN GORDON S. PROF. - DONALD P. CAMPBELL - Principles of Servomechanisms. Dynamics and Syntheses of Closed-Loop Control Systems.
45676: BROWN MAURICE J.E. - Chopin. An index of his works in chronological order.
25088: BROWNING ELISABETH - Aurora Leigh, in one volume. Volume 1248 in the Collection of British and American Authors Tauchnitz edition.
47991: BRUAND OLIVIER - Voyageurs et marchandises aux temps carolingiens. Les réseaux de communication entre Loire et Meuse aux VIIIe et IXe siècles.
28820: BRUCH MAX - PAUL GRAFF ( DICHTUNG ) - Odysseus. Scenen aus der Odyssee. Dichtung van Wilh. Paul Graff. (in's Englische übersetzt von Natalie Macfarren) für Chor, Solostimmen und Orchester. Der Sing-Academie in Bremen zugeeignet.
47951: BRUCH DR. H. ( EDITOR ) - Chronographia Johannis De Beke. Uitgegeven door Dr. H. Bruch.
40949: BRUCHET MAX - Le Chateaux de Ripaille. par Max Bruchet ancien élève de l' École des Chartes, Archiviste de la Haute-Savoie. Ouvrage illustré de 15 Héliogravures.
12894: BRUCK ALBRECHT - Salzburg und Köningssee, Original Radierungen von Albrecht Bruck.
2386: BRUCKMANN F. (PHOTOGRAPHY EDITOR) - Passionsspiele Oberammergau 1910. Album with 52 original photographs. Photographs by F.Bruckmann.
48424: BRUCKMANN F. (EDITOR) - [ ] DEUTSCHE ANGEWANDTE KUNST - JUGENDSTIL - Die Kunst. Monatshefte für Freie und Angewandte Kunst. Dreiunddreissigster Band Freie Kunst. Der '' Kunst für alle '' XXXI. Jahrgang.
48422: BRUCKMANN F. (EDITOR) - [ ] DEUTSCHE ANGEWANDTE KUNST - JUGENDSTIL - Die Kunst. Monatshefte für Freie und Angewandte Kunst. Achtzehnter Band Angwandte Kunst. Der '' Dekorativen Kunst '' XI. Jahrgang.
48423: BRUCKMANN F. (EDITOR) - [ ] DEUTSCHE ANGEWANDTE KUNST - JUGENDSTIL - Die Kunst. Monatshefte für Freie und Angewandte Kunst. Dreiundzwanzigster Band Freie Kunst. Der '' Kunst für alle '' XXVI. Jahrgang.
48319: BRUCKNER GENE - The civic world of early renaissance Florence.
46711: BRUEGEL PIETER - EUROPALIA 80 - BRUSSEL - Bruegel, een dynastie van schilders; Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Europalia 1980. (tentoonstellingscatalogus)
2972: BRUEGEL - STRIDBECK CARL GUSTAF ( TEXT ) - Brueghelstudiën, Untersuchungen zu den ikonologischen Problemen bei Pieter Brueghel d.Ä. , sowie dessen Beziehungen zum niederländischen Romanismus.
38251: BRUEGEL PIETER - ROBERT L BONN - Painting Life. The art of Pieter Bruegel, the Elder.
34924: BRUEGEL PIETER - RENÉ VAN BASTELAER - GEORGES HULIN DE LOO - PETER BRUEGEL l'Ancien, Son Oeuvre et Son Temps. Etude Historique, suivie des catalogues raisonnés de son Oeuvre Dessiné et Gravé,..., et d'un Catalogue raisonné de son Oeuvre peint.
9526: BRUEGEL PIETER - LOUIS LEBEER (AUTHOR) - Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude.
939: BRUEGEL PIETER - F.GROSSMANN (AUTHOR) - De Schilderijen van Bruegel, complete uitgave.
926: BRUEGEL PIETER - Bruegel, une dynastie de peintres; Brussels, Palais des Beaux-Arts, Europalia 1980. (catalogue d'exposition).
925: BRUEGEL PIETER - Le Siècle de Bruegel, La Peinture en Belgique au XVIe siècle. ( Exhibition catalogue). Brussels, Musées Royaux des Beaux-Arts, 27 September
8900: BRUEGEL PIETER - Bruegel, een dynastie van schilders; Brussels, Palais des Beaux-Arts, Europalia 1980. (exhibition catalogue).
890: BRUEGEL PIETER - DR. A.STUBBE (AUTHOR) - Bruegel en de Renaissance, het probleem van het maniërisme.
8786: BRUEGEL PIETER - YOKI MORI ( TEXT ) - The influence of German and Flemish Prints on the Works of Pieter Bruegel.
870: BRUEGEL PIETER - LOUIS LEBEER (AUTHOR) - Catalogue raisonné des estampes.
869: BRUEGEL PIETER - W. VANBESELAERE (AUTHOR) - Peter Bruegel en het Nederlandsche Manierisme.
7592: BRUEGEL - BOB CLAESSENS - JEANNE ROUSSEAU - Bruegel.
7537: BRUEGEL PIETER - MAX FRIEDLÄNDER - Pieter Bruegel.
21132: BRUEGEL PIETER - LOUIS LEBEER (AUTHOR) - Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude.
2643: BRUEGEL - BRUEGEL, Le Peintre et son Monde. Exhibition Catalogue. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, 1969.
13671: BRUEGEL - JEAN TEUGHELS (AUTHOR) - Breughel, illustré de quatre vignettes de Paul Haesaerts.
35695: BRUEGEL - LEONARD ROSOMAN - Leonard Rosoman Medley on Bruegel's 'Mad Meg'.
18481: BRUEGHEL PIETER EN JAN BREUGHEL - KLAUS ERTZ (EDITOR) - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) en Jan Breughel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600. ( exhibition catalogue ).
18938: BRUEGHEL PIERRE - GEORGES MARLIER - JACQUELINE FOLIE - Pierre Brueghel Le Jeune. Edition Posthume, mise au point et annotée par J. Folie.
13742: BRUEGHEL - R.H. MARIJNISSEN ( TEXT ) - Werken van Bruegel uit Nederlands en Belgisch openbaar bezit.
46341: BRUGES - BRUGGE - DUITSE STAFKAART - 1941 - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( UITGEVER ) - Bruges . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 13 ( Brugge - Eeklo - Lovendegem )
9409: BRUGES - ENGLISH CONVENT - English Convent Bruges.
36882: BRUGES - ( BRUGGE ) - LA RUE FLAMANDE - ORIGINAL COLLOTYPE - Bruges - La Rue Flamande - Original collotype as published in the periodical '' Journal Le Nord Contemporain '' issue 32 1883.
35612: BRUGES - ( BRUGGE ) - STAFKAART - DÉPÔT DE LA GUERRE À BRUXELLES - 1870 - BRUGES - BRUGGE - Stafkaart - Feuille XIII Planchette N° 1.
9882: BRUGES 1960 EXHIBITION CATALOGUE - Le Siècle des Primitifs Flamands. 3me Edition.
1003: BRUGES 1969 - JANSSENS DE BISTHOVEN - D. DEVOS - BAES-DONDEYNE - H.PAUWELS ( AUTHORS) - Les Primitifs Flamands Anonymes, Maitres aux noms d'emprunt des Pays-Bas Meridionaux du XVe et de debut du XVIe S. (Exhibition catalogue).
14699: BRUGES SOCIÉTÉ D'ÉMULATION - Catalogue des livres de la Bibliothèque de la Société d'Emulation...
32127: BRUGGE 1971 EXHIBITION CATALOGUE - TRIËNNALE - Tweede Triënnale Brugge. Stadshallen, 1971 July 15. Kataloog.
7478: BRUGGE - CHAMBRE DU COMMERCE 1666-67 - L'ADMIRAUTÉ - Observations sur l'établissement d'une Chambre du Commerce dans la Ville de Bruges, et l'émigration de l'Admirauté dans la ville de Bruges. (Manuscript op papier)
37997: BRUGGE 1974 - EXHIBITION CATALOGUE - TRIËNNALE 3 - DIRK DE VOS - W. VAN DEN BUSSCHE ( EDITORS ) - Triënnale 3 . Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België
7479: BRUGGE - CHAMBRE DU COMMERCE 1667 . - (Manuscript) Raisons pour lesquelles il convient au service de sa Ma(jes)té déstablir Une Chambre au lieu des trois de l'Amirauté, Commerce et Droits.
6471: BRUGGE 1971 - EXHIBITION CATALOGUE - Tweede Triënnale Brugge. Stadshallen, 1971 July 15.
5733: BRUGGE - EERSTE BIENNALE VAN DE JONGE HEDENDAAGSE SCHILDERKUNST - Eerste Biennale van de Jonge Hedendaagse Schilderkunst. First Biennale Exhibition of Young Contempory Painting. (Exhibition catalogue)
3561: BRUGGE - BRUGES - Brugge - Bruges - Fotoalbum - Photography album .
8851: BRUGGE 1981 TENTOONSTELLINGSCATALOGUS - WILLY LE LOUP (ORGANIZER) - Vlaamse Kunst op Perkament, Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw.Brugge, Gruuthusemuseum, 1981 18 Juli.
23497: BRUGGE 1993 - DOMINIQUE MARECHAL - Meesterwerken van de Brugse Edelsmeedkunst. (Exhibition catalogue).
17395: BRUGGE 1971 - (Exhibition catalogue). Parallellen 20/50 - Vlaamse schilderkunst.
16813: BRUGGE OORLOGSBELASTING 1814 - COMTE E. DE ROBIANO - Gedrukte brief met adres en ondertekening in manuscript.
16817: BRUGGE (KANAAL BRUGGE-GENT) - Verpachtynghe van de Ley-barmen van de Vaert van Ghendt op Brugghe. (Kanaal Brugge-Gent).
17135: BRUGGE EDELSMEEDKUNST - TIDSCHRIFT VLAANDEREN (EDITOR) - Themanummer van het Tijdschrift Vlaanderen - BRUGGE Edelsmeedkunst.
13783: BRUGGE 1969 - ANONIEME VLAAMSE PRIMITIEVEN - Exhibition catalogue, Groenige Museum, 1969 VI 14. Anonieme Vlaamse Primitieven. Zuidnederlandse Meesters met Noodnamen van de 15de en het begin van de 16de eeuw. Catalogus met wetenschappelijke bijlage.
13359: BRUGGE 1930 - Tentoonstellingscatalogus, Stedelijk Museum, 6 juli 1930, Catalogus Tentoonsteling van Oude Toegepaste Kunst.
11551: BRUGGE, GIDSENBOND (UITGEVER) - Panorama van Brugse geschiedschrijving sedert Duclos 1910 - 1970.
38956: BRUGGE - STEDELIJK MUSEUM ( EDITOR ) - Belgische Kant van de 16e eeuw tot heden. Catalogus 3 Augustus - 14 September 1947. Stedelijk Museum Brugge. ( Exhibition catalogue on Lace, in Bruges ).
13846: BRUGGE 1960 VLAAMSE PRIMITIEVEN - Exhibition catalogue, Groeningemuseum, 1960 VI 26. De Eeuw der Vlaamse Primitieven. Catalogus (Dutch edition).
40904: BRUGGE - BRUGES - Verzameling van 6 toeristische broschures over Brugge (allen in het Frans ) .
26858: BRUGGEMAN MARTINE - Brugse Kantgids.
40807: BRUGGEMAN-ROSSEEL - E.DE WEERDT ( ARCHITECT ) - A. HEINS ( ILLUSTRATIONS ) - Gand. Le Marché du Vendredi comme il était il y a cent ans. Les façades rétablies d'après les documents authentiques ; Tableaux, Dessins d'Archives, etc. qui le representent à la fin du siècle dernier. Travail d'Art.
38396: BRUGGHEN HENDRICK TER ( 1588 - 1629 ) - Hendrick ter Bruggen (1588 - 1629) Jakob, Laban und Lea. Ein Bild im Vergleich.
42585: BRUGMANS PROF. DR. I. J. ( REDACTIE ) - Honderd Vijfentwintig Jaren Arbeid op het Onderwijsterrein. 1836 - 1961.
43916: BRUGUIER D. - ROSSINI - A fourth dramatic divertimento from favorite airs by Rossini arranged for the Piano Forte and dedicated to Miss Rowlandson by D. Bruguier.
40441: DE BRUIJN, J.H. - Vennen in Noord-Brabant.
14970: BRUIJN J. DE - HEIJTING W. (EDITORS) - Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden. (also exhibition catalogue).
41726: BRUIJN GEERT DE - FRANK VAN DEN HOVEN - Op ontdekkingstocht door West-Brabant , Baronie en Markiezaat. Kroniek van een millennium.
46104: DE BRUIN DR. C.C. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
22069: BRUIN DE C.C. - E.PERSOONS - A.G.WEILER - [ ] GEERT GROTE - Geert Groote en de Moderne Devotie.
46280: BRUINSMA ERNST - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau ( 1938 - 1953 ) .
44916: BRUINSMA ERNST - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau ( 1938 - 1953 ) .
4276: BRULE ANDRÉ - Les Gens de Lettres.
15836: BRULEZ WILFRID - Correspondance de Martino Alfieri (1634-1639).
16110: BRULEZ WILFRID - Marchands Flamands à Venise. Vol. I: 1568-1605.
49215: BRULOOT GEERT - HETTIE JUDAH - DODI ESPINOSA - Foot Print. The tracks of shoes in Fashion.
14827: BRUMMEL DR. L. - Twee ballingen's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608); Emanuel van Meteren (1535-1612).
1091: BRUMMEL L. DR. - Miscellanea Libraria. Opstellen over boek-en bibliotheekwezen...
39538: BRUMMEN - RABOBANK BRUMMEN-EERBEEK ( UITGEVER ) - Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis. Voor nu en later.
37373: BRUMODE - PARIS - REVUE ARCHITECTURALE ( EDITOR ) - Euro Villa. Bungalows - Villas - Landhuizen. Revue Architecturale uitgave. ( Trade catalogue for private housing construction).
46299: BRUN ROBERT - Le Livre illustré en France au XVIe siècle.
46378: BRUN MARCELIN - Manuel Pratique et abrégée de la Typografie Française. Seconde édition.
40229: BRUN MARCEL - Marcel Brun. Gravures 21-12-1985 - 14-4-1986 ( Catalogue d'exposition).
32965: LE BRUN CHARLES - - LA GRANDE GALERIE DE VERSAILLES, ET LES DEUX SALONS QUI L'ACCOMPAGNENT peints par Charles Le Brun premier Peintre de Louis XIV dessinés par Jean-Baptiste Massé Peintre & Conseiller de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture...
9427: LE BRUN CHARLES - PIERRE MARCEL (AUTHOR) - Charles Le Brun.
29341: LE BRUN CHARLES - BOWLES ( ? ) - The Passions of the soul, represented in several heads ; engraved in the manner of drawings in chalk from the designs of the late celebrated Monsieur Le Brun.
3737: BRUN GEORGES LE - Exhibition catalogue. Cologne. Belgisches Haus. 1981 November 6 . Georges Lebrun 1873-1914.
2389: BRUN GEORGES LE - Exhibition catalogue. Brussels, Musée d'Ixelles, 1976 December 12. Georges Lebrun. 1873 - 1914.
16626: LE BRUN CHARLES (1619-1690) - A. GENEVAY - Charles Le Brun décorateur, ses oeuvres, son influence, ses collaborateurs et son temps. Le Style Louis XIV.
3902: BRUNEAU FLORIMOND (1877-1956) - CLEMENT DEFOREIT (AUTHOR) - Le Peintre Florimond Bruneau. (Special off-print from the periodical .Savoir et Beauté ).
1644: BRUNEAU FLORIMOND (1877-1956) - (Exhibition catalogue) Schaarbeek, Hôtel Communal. 17 Oct. 1989 . Florimond Bruneau.
32888: BRUNEAUD JEAN PIERRE - GALERIE AGUAS - BORDEAUX - Jean Pierre Bruneaud. Le Jeu.
23854: BRUNEEL BONAVENTURE - Manuel du Tiers-Ordre de la Pénitence, de Saint François d'Assise.
22087: BRUNEKREEF H. - K.A.KOK - Hoeveel letters ?
13267: BRUNEL M. CLOVIS - Catalogue des Manuscrits (de la) Bibliothèque (de la) Société des Antiquaires de Picardie.
16171: BRUNET GUSTAVE - Recherches sur diverses Editions Elzéviriennes faisant suite aux études de MM. Bérard & Pieters extraites des papiers de M.Millot, mises en ordre et complétées par G.Brunet.
48915: BRUNET NATHALIE ( COORDINATION ÉDITORIALE ) - MARIE-LAURE BERNADEC ( PRÉFACE ) - [ ] DOMINIQUE BOZO - Dominique Bozo. Un possible portrait.
34007: BRUNHAMMER YVONNE - Le Style 1925.
20686: BRUNHAMMER YVONNE - PARIS 1925 - Cinquantenaire de l'exposition de 1925. (Exhibition catalogue, Musée des Arts Décoratifs, 15 X 1976).
36936: BRUNIAUX DANIEL - PIERRE WOLFCARIUS (TEXT) - SERGE GOYENS DE HEUSCH ( PREFACE ) - Daniel Bruniaux, le peintre sans regard.
1259: BRÜNING MAX (1887 - 1968) - Original Radierung (original etching). Akt auf dem Rücken gesehen.
35060: BRUNING E. - De Middelnederlandse Liederen van het onlangs ontdekte Handschrift van Tongeren (omstreeks 1480).
35543: BRUNNER MARIE-ANGE - Bibliographie des Expositions de Province 1815 - 1850. (Article in the Gazette des Beaux-Arts , issue 1336-1337 Mai-Juin 1980)
34384: BRUNOD EDOARDO - NOÉMI GABRIELI - Art sacré en Valle d'Aoste. Guide de l'exposition.
33178: BRUNUS VINCENTIUS S.J. - VINCENT BRUNO - Meditationes, in septem praecipua festa B. Virginis. Item commune sanctorum... Nunc ex Italico in Latinum translata.
27958: BRUSCH KASPAR - DANIEL DE NESSEL (ED.) - Supplementum Bruschianum, sive, Gasparis Bruschii... monasteriorum et episcopatuum Germaniae ... Chronicon, sive, Centuria Secunda ....
47401: BRUSH STEPHEN - ARIEL SEGAL - Making 20th Century Science. How Theories Became Knowledge.
42299: BRUSSE PAUL - De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850.
20036: BRUSSE MARK - EXHIBITION CATALOGUE, MANTES LA JOLIE 2000 - Mark Brusse. Oeuvres Récentes (1993-2000).
41050: BRUSSE PAUL - WILLEM VAN DEN BROEKE - Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland. 1800 - 2000.
26778: BRUSSEL - LIÈGE 1952 - Nederlandse beeldhouwers. Sculpteurs néerlandais. (Exhibition catalogue) Paleis voor Schone Kunsten Museum voor Schone Kunsten.
5112: BRUSSEL 1977 - KBR (ROYAL LIBRARY) - EXHIBITION CATALOGUE - Het Geïllustreerde Boek in het Westen van de vroege Middeleeuwen tot Heden.
8836: BRUSSEL - BIERBROUWERS - EED - 1750 - EEDT van de Brieders die sy syn doende in handen vn de Heeren Tresoriers ende Rent-Meesters deser Stadt Brussele.
6279: BRUSSEL 1979 KONINKLIJK BIBLIOTHEEK - Vijf Jaar Aanwinsten 1974 - 1978. (Exhibition catalogue), Brussel, 1979, Sept. 24.
24497: BRUSSEL 1993 - Mobilier funéraire des Zapotèques et Mixtèques. (Exhibition catalogue).
24051: BRUSSEL 1975 - ANNE ROUZET (EDITOR) - Zestiende eeuwse drukkers in onze provincies. Tentoonstelling. (Exhibition catalogue).
24107: BRUSSEL 1961 - KBR (ROYAL LIBRARY) -- HERMAN LIEBAERS (PREFACE) - HET PRENTENKABINET 1930 - 1960 Dertig jaar aanwinsten. ( Exhibition catalogue )
23941: BRUSSEL 1989 - Les Aïnous. Peuple chasseur pêcheur et cueilleur du Nord du Japon. (Exhibition catalogue).
2241: BRUSSEL -KMSKB - MRDBAB - MODERNE KUNST - Van Allegorie tot Symbool. ( tentoonstellingscatalogus )
22351: BRUSSEL METRO BRUXELLES - Kunst in de Metro. L'art dans le Metro.
6670: BRUSSEL - BRUXELLES 1993 - LES VINGT XX & LA LIBRE ESTHETIQUE - GISÈLE OLLINGER-ZINQUE (EDITOR) - [ ] BRUXELLES LES VINGTS - LIBRE ESTHÉTIQUE - Les XX & La Libre Esthétique, cent ans après. Exhibition catalogue. Brussels, Musées Royaux des Beaux-Arts, 1993 November 26.
20386: BRUSSEL 1975 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - YOLANDE OOSTENS WITTAMER - De Belgische Affiche 1892-1914. (Exhibition catalogue).
24101: BRUSSEL 1979 - KBR (ROYAL LIBRARY) -- MARTIN WITTEK (PREFACE) - 1974 - 1978 Vijf jaar aanwinsten. ( Exhibition catalogue )
24102: BRUSSEL 1975 - KBR (ROYAL LIBRARY) -- MARTIN WITTEK (PREFACE) - 1969 - 1973 Vijf jaar aanwinsten. ( Exhibition catalogue )
14456: BRUSSEL - AKTE OP PERKAMENT IN HET NEDERLANDS - 1552 XI 12. Brieven van Terrier voor de heer van Brugghe.
14434: BRUSSEL - FRANSCISCUS WEENS - Manuscript op perkament, MET ZEGEL.
13714: BRUSSEL 1973 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - HERMAN LIEBAERS (PREFACE) - ELLY COCKX-INDESTEGE - LOTTE HELLINGA A.O. - Vijfhonderdste Verjaring van de Boekdrukkunst in de Nederlanden. (Tentoonstellingscatalogus)
13429: BRUSSEL SINT-MICHIELS-KATHEDRAAL 1975 - Tentoonstellingscatalogus, Brussel, Sint-Michielskathedraal, 9 september 1975. Sint-Michielskathedraal Kunst en Geschiedenis.
46098: BRUSSELS 1910 WORLD EXHIBITION - Souvenir de l' Exposition de Bruxelles 1910. - F.J.L. (?) .
995: BRUSSELS 1979 FLOWER PAINTING - Exhibition Catalogue. Fleurs, La Nature et l'Image ; Bloemen, Natuur en Beeld. Brussels June 1979.
2739: BRUSSELS 1975 EXHIBITION CATALOGUE - YOLANDE OOSTENS WITTAMER - L'Affiche Belge 1892 - 1914, Bibliothèque Royale, 1975 June 14, catalogue par Yolande Oostens-Wittamer.
2809: BRUSSELS 1977 EXHIBITION CATALOGUE - Brussels, Musée royaux d'Art et d'Histoire, 1977 July 1. TAPISSERIES BRUXELLOISES AU SIECLE DE RUBENS.
28363: BRUSSELS 1971 - ART JAPONAIS CONTEMPORAIN - Art Japonais contemporain. (Exhibition catalogue). Bruxelles Palais des Beaux Arts.
28668: BRUSSELS 1968 - ELIANE DE WILDE - Acquisitions des musées provinciaux et communaux 1945 1967. (Exhibition catalogue). Bruxelles Palais des Beaux Arts.
6512: BRUSSELS 1972 EXHIBITION CATALOGUE, FRITS LUGT - Koninklijke Bibliotheek , September 30 1972. Vlaamse Tekeningen uit de 17e eeuw, Verzameling Frits Lugt.
819: BRUSSELS IXELLES 1978 (EXHIBITION CATALOGUE) - La Cambre 1928 - 1978, synthèses et fragments.
807: BRUSSELS 1972 EXHIBITION CATALOGUE - Trésors de L'El Dorado, Brussels, Passage 44 , 1 March 1972.
737: BRUSSELS 1977 BOROBUDUR EXHIBITION CATALOGUE - Kunst en religie in het oude Java.
6639: BRUSSELS 1991 EXHIBITION CATALOGUE, JESUITS - Archives Générale du Royaume. Les Jésuites dans les Pays-Bas et la Principauté de Liège (1542-1773).
6513: BRUSSELS 1972 ROYAL LIBRARY EXHIBITION CATALOGUE - Koninklijke Bibliotheek , September 30 1972. Flemish Drawings of the Seventeenth Century. From the Collection of Frits Lugt, Institut Néerlandais,
617: BRUSSELS 1976 EXHIBITION CATALOGUE - STEPPE - DHANENS - DELMARCEL - Brusselse Wandtapijten van de Pré-Renaissance; Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 1976.
605: BRUSSELS 1976, STEPPE, DHANENS, DELMARCEL (AUTHORS) - Tapisseries Bruxelloises de la Pré-Renaissance; Musées Royaux d'Art et D'Histoire 1976.
6039: BRUSSELS 1997 EXHIBITION CATALOGUE - JUGENDSTIL. ( ART NOUVEAU ) - Jugendstil. ( Art Nouveau )
5646: BRUSSELS 1955 EXHIBITION CATALOGUE - Musées Royaux d'Art et d'Histoire, Mai 1955. Les Arts de la Soie.
27999: BRUSSELS 1976 (EXHIBITION CATALOGUE) - 5E FOIRE D'ART ACTUEL - 5E ACTUELE KUNSTMARKT - 8e Foire d'art actuel.
5109: BRUSSELS 1973 VICTORIAN CHILDREN'S BOOKS - (Exhibition catalogue). Brussels, B.R.. 1973 September 29. (Books) selected from the Library of Victoria and Albert Museum.
27306: BRUSSELS 1989 - ARCHITECTURE - MARC LATOUR (EDITOR) - 50 Ans Architecture Bruxelles. (Exhibition catalogue). Bibliothèque royale Albert Ier.
2572: BRUSSELS 1930 EXHIBITION CATALOGUE BOOKBINDINGS - Bibliothèque Royale. 1930 April 5. Exposition de Reliures, 2 vols. I. Du XIIe à la fin du XVIe Siècle; II. Du XVIIe à la fin du XIXe Siècle.
22994: BRUSSELS 1979 - GALERIJ ASLK (EXHIBITION CATALOGUE) - Het Brusselse straatleven omtrent 1900.
23022: BRUSSELS 1986 - HALLEY - NEWTON (EXHIBITION CATALOGUE) - Halley, la comete, Newton et d'autres" (Academie Royale de Belgique). Published on the occasion of an exhibition.
22921: BRUSSELS 1986 - 1974 1986 - PALAIS DES BEAUX ARTS - KAREL GEIRLANDT - 12 annees sous la direction de K. J. Geirlant. Palais des Beaux Arts Bruxelles 1974 1986 12 jaar beleid van K. J. Geirlant. (Exhib. cat)
22710: BRUSSELS 1987 - BELGIAN MODERN ART - (EXHIBITION CATALOGUE) - Dialogue d'art. Kunstdialoog. Au Botanique.
22707: BRUSSELS 1971 - COLLECTION MUNICIPAL MUSEUM AMSTERDAM (EXHIBITION CATALOGUE) - (Palais des Beaux Arts Bruxelles). Stedelijk '60 '70. Les collections 1960 1970. Art Néerlandais 22.9 17.10.1971. Art étranger 20.10 - 22.11. 1971. (Exhibition catalogue).
22668: BRUSSELS 1978 - MAX JANLET - (EXHIBITION CATALOGUE) - Hommage à Max Janlet. Hulde aan Max Janlet.
22714: BRUSSELS 1986 - CONTEMPORARY BELGIAN PAINTERS - Deuxième exposition de peintres et sculpteurs belges contemporains de moins de 40 ans. Salle Allende. (Exhibition catalogue).
22572: BRUSSELS 1957 - EXHIBITION CATALOGUE - LE SYMBOLISME - Le mouvement symboliste. Exposition organisée dans le cadre de l'accord culturel Franco Belge.
2245: BRUSSELS 1976 EXHIBITION CATALOGUE - 1976 01. Musées Royaux des Beaux-Arts. LE SYMBOLISME EN EUROPE.
22293: BRUSSELS 1950 - GIUSEPPE RAIMONDI - (EXHIBITION CATALOGUE) - Art italien contemporain. Campigli. Carra. Casorati. De Chirico. De Pisis. Marini. Martini. Modigliani. Morandi. Scipione. Severini. Sironi. Introduction de Giuseppe Raimondi.
22202: BRUSSELS 1989 - JAPANESE PRINTS & BOOKS 18TH & 19TH CENTURY - Estampes et livres japonais des XVIIIe et XIXe siècles dans les collections de la Bibliothèque royale Albert Ier. Exposition organisé à la Salle des Donations du 9 décembre 1989 au 20 janvier 1990, (Exhibition catalogue).
22110: BRUSSELS 1976 ASPECT 3. 27 PEINTRES BELGES CONTEMPORAINS. - Aspect 3. 27 Peintres belges contemporains. Exposition. (Exhibition catalogue).
2198: BRUSSELS 1953 EXHIBITION CATALOGUE - 1953 V 29. Panorama de l'Art Contemporain dans les Musées et Collections Belges / Panorama van Hedendaagse Kunst...
21969: BRUSSELS 1965 - AMLACH ART (EXHIBITION CATALOGUE) - Exposition d'art Amlach.
21819: BRUSSELS 1975 - SAINT MICHEL - (EXHIBITION CATALOGUE) - La Cathedrale Saint Michel. Tresors d'art et d'histoire. (Catalogue d'exposition).
2157: BRUSSELS - EXHIBITION CATALOGUE - 1958 04 12. Palais des Beaux-Arts, Depuis Ensor.Preface by Paul Haesaerts.
17629: BRUSSELS 1984 - K. KHAZAI - (EXHIBITION CATALOGUE) - ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET SCHRIFT. - Ontstaan en ontwikkeling van het Schrift.
18409: BRUSSELS 1965 EXHIBITION CATALOGUE LEOPOLD I EN ZIJN TIJD - Nationale tentoonstelling Leopold I en zijn tijd. Koninklijk Paleis, 25 november 1965.
17532: BRUSSELS 1976 (EXHIBITION CATALOGUE) - LE GROUPE ARTISTIQUE GRYDAY. - Le groupe artistique Gryday.
17454: BRUSSELS 1976 (EXHIBITION CATALOGUE) - ARTES BRUXELLAE XX + 20. - Artes Bruxellae XX + 20.
18704: BRUSSELS 1935 BIBLIOTHÈQUE ROYALE (EXHIBITION CATALOGUE) - Le livre en Brabant jusqu'en 1800. Exposition.
17405: BRUSSELS 1978 - (Exhibition catalogue). 6e Foire d'art actuel.
17404: BRUSSELS 1983 (EXHIBITION CATALOGUE) - 8E FOIRE D'ART ACTUEL. - 8e Foire d'art actuel.
17394: BRUSSELS (1960?) - DR. DOMNICK - La collection du dr. Domnick. (Exhibition catalogue).
20816: BRUSSELS 1971 - A. DE SMET (EDITOR) - (EXHIBITION CATALOGUE) - De Hollandse Kartografie. Door A. De Smet met de medewerking van R.Calcoen, D. Geeraerts, L. Wellens-De Donder.
15950: BRUSSELS 1970 ROYAL LIBRARY - ERNEST STEVELINCK (CATALOGUER) - De Comptabiliteit door de eeuwen heen. (Exhibition catalogue).
16048: BRUSSELS CA. 1965 EXHIBITION CATALOGUE ART AFRICAIN ART MODERNE. SOBEPA - PHIL MERTENS - DANIÈLE GIRAUDY - Brussels, Sobepa (Crédit Communal de Belgique), s.l.s.d. (ca. 1965).
16356: BRUSSELS 1961 ROYAL LIBRARY - Exhibition catalogue. Le Cabinet des Estampes 1930 - 1960.
20184: BRUSSELS 1968 - Aspects de l'expressionnisme en Flandre entre 1916 et 1930. Palais des Beaux Arts. (Exhibition catalogue)
16546: BRUSSELS 1935 EXHIBITION CATALOGUE - Le Livre, l'estampe, l'édition en Brabant du XVe au XIXe Siècle. (Mémorial de l'Exposition d'art ancien à Bruxelles).
19537: BRUSSELS 1989 - GALLERY PATRICK DEROM - EXHIBITION CATALOGUE - XIX & XX Century. Paintings works on paper and sculptures.
19524: BRUSSELS 1988 - GALLERY PATRICK DEROM - EXHIBITION CATALOGUE - XIX & XX Century. Paintings works on paper and sculptures.
19471: BRUSSELS 1958 - CONGRESS PROCEEDINGS - TOYS - JOUETS - SPIELWAREN - Premier Congrès International du Jouet. First International Toy Congress. Erster Internationaler Spielwarenkongress. 23/28-6-1958. Theme. L'Enfant et le Jouet, instrument d'éducation. Children and Toys, as educational media. Das Kind und das Spielzeug als Erziehungsmittel. Rapports.
19332: BRUSSELS 1991 - EXHIBITION CATALOGUE - GLORIEUX DE GAND THÉRÈSE - Het woord van de kopiist. Colofons van gedateerde handschriften. Catalogus door Thérèse Glorieux-De Gand in samenwerking met Ann Kelders.
19130: BRUSSELS 1935 - EXHIBITION CATALOGUE - L'Humanisme et la littérature en Brabant. Exposition.
2242: BRUSSELS 1969 EXHIBITION CATALOGUE - 1969 01 17. Museum Moderne Kunst. Belgische Schilders, Frans Licht.
14157: BRUSSELS 1984 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - Handschriften en Oude Drukken in Facsimile van 1600 tot 1984. (Tentoonstellingscatalogus).
14156: BRUSSELS 1985 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - Handschriften met Miniaturen van de 9de eeuw tot het begin van de 15de eeuw. (Tentoonstellingscatalogus).
14155: BRUSSELS 1985 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - Heraldiek in Handschriften voor 1600. (Tentoonstellingscatalogus).
13813: BRUSSELS 1957 - TONY HERBERT - Collection Tony Herbert. Catalogue. (Exhibition catalogue).
13574: BRUSSELS 1954 - BRABANT (EXHIBITION CATALOGUE) - Tentoonstellingscatalogus, Brussel, Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis, Juni 1954. Kunstschatten uit Brabant.
13380: BRUSSELS 1873 - Exhibition catalogue, Société Néerlandaise de Bienfaisance, 1873, Exposition de Tableaux et Dessins d'anciens maitres.
12842: BRUSSELS 1970 ROYAL LIBRARY - L. GÉLISSEN - De librije van Bourgondië en enkele recente aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Vijftig Miniaturen.
38882: BRUSSET JEAN-PAUL - PIERRE CAILLER ( ÉDITEUR ) - Jean -Paul Brusset. 1909. Documentation réunie par Pierre Cailler. (Publié comme '' Les Cahiers d'Art - Documents - Numéro 113 ) .
27594: BRUXELLES 1948 - ALONZO LANSFORD (PREFACE) - Catalogue de l'exposition d'art américain contemporain. (Exhibition catalogue). - Bruxelles, Galerie Georges Giroux.
24229: BRUXELLES 1939 - ARS PHOTOGRAPHICA (EDITOR) - Salon international d'art photographique de Bruxelles organisé par '' Ars Photographica ''. (Exhibition catalogue).
28348: BRUXELLES 1972 - PORCELAINES JAPONAISES - Porcelaines traditionnelles Japonaises. Traditioneel Japans porcelein. (Exhibition catalogue) Palais des Beaux-Arts.
27791: BRUXELLES 1989 - USSR - MICHÈLE HENRY (EDITOR) - Le livre sovietique. (Exhibition catalogue). Bibliothèque royale Albert Ier.
36879: BRUXELLES 1958 - FRANCE DEBRAY - Expo 58 . Le Grand Tournant.
36859: BRUXELLES - EXPOSITION UNIVERSELLE 1958 - U.S.S.R. - SOWJET UNION ( RUSSIA ) - Bruxelles - Exposition Universelle 1958 - U.S.S.R. - SOWJET UNION ( RUSSIA ) - Collection of 5 leaflets published on the occasion of the exhibition..
36117: BRUXELLES 1910 - VALENTINE & SONS LTD. ( EDITORS ) - Album Officiel de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910. 25 Vues Photographiques ( Série Valentine, Marque J.V.).
35458: BRUXELLES - BIBLIOTHÈQUE ROYALE - MARTIN WITTEK (PREFACE) - 1969 - 1973 Cinq années d'acquisitions. ( Catalogue d'exposition).
9872: BRUXELLES 1888, MAXIME DUCAMP, CAMILLE LEMONNIER, MAX WALLER - Album Ilustré Artistique, Littéraire et Musical du Grand Concours International des Sciences et d'Industrie, Bruxelles 1888.
30089: BRUXELLES 1938 - TOURNEUR VICTOR ( PREFACE ) - Histoire des sciences en Belgique jusqu'a la fin du XVIIIe siècle. (Exhibition catalogue) Bibliothèque Royale de Belgique.
6764: BRUXELLES - ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS - GEORGES DE HENS (PREFACE ) - Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, (Palmares 1938) Distribution des Prix, concours de l'année académique 1937-38.
6655: BRUXELLES - EMILE HUBERT (PREFACE) - Historique de L'Association Libre des Compositeurs & Imprimeurs Typographiques de Bruxelles. 1842 - 1892.
6649: BRUXELLES CHAMBRES DES REPRESENTANTS - Catalogue systématique de la Bibliothèque de la Chambre des Représentants.
28617: BRUXELLES 1959 - L'Estampe en Belgique de Breugel à Ensor. (Exhibition catalogue) Bibliothèque Royale de Belgique.
6278: BRUXELLES BIBLIOTHEQUE ROYALE - Cinq Années d'Acquisitions 1974 - 1978. (Exhibition catalogue), Brussels, 1979, Sept. 24.
560: BRUXELLES - BRUSSEL 1973 EXHIBITION CATALOGUE - L'Orfèvrerie de la Cité de Londres - Goud en Zilver van de City of London.
5314: BRUXELLES- - Collection of 7 Photographs. signed G.H. and N.D. (ca. 1885) (loose, taken from an old album, including one picture from Audenaerde)
4926: BRUXELLES - BRUSSELS 1933 EXHIBITION CATALOGUE - 1933 XIIme SALON INTERNATIONAL De PHOTOGRAPHIE de Bruxelles. 1933 23 Septembre.
24328: BRUXELLES 1880 - Exposition des anciennes industries d'art belges en 1880. Recueil d'objets divers à demander aux amateurs aux administrations publiques etc.. (Exhibition catalogue).
24244: BRUXELLES 1987 - KBR (ROYAL LIBRARY) -- MARGUERITE DEBAE - La Librairie de Marguerite d'Autriche. Europalia 87 Österreich. ( Exhibition catalogue )
24108: BRUXELLES 1981 - KBR (ROYAL LIBRARY) -- DENISE DE WEERDT - CATHERINE OUKHOW -CARLO BRONNE (PREFACE) - La Commune de Paris 1871 dans le livre et l'image. ( Exhibition catalogue )
24106: BRUXELLES 1980 - KBR (ROYAL LIBRARY) -- E.M. BRAEKMAN - L.A. ROCTEUR (PREFACE) - Le Protestantisme à Bruxelles des origines à la mort de Léopold I. ( Exhibition catalogue )
23747: BRUXELLES 1981 - GALERIE CGER - (EXHIBITION CATALOGUE) - Les Années Folles en Belgiques 1920 - 1930. (Exhibition catalogue).
2211: BRUXELLES 1880 EXHIBITION CATALOGUE - F.G. DUMAS ( ÉDITEUR ) - 1880 VIII. Palais des Beaux-Arts. Catalogue Illustré de l'Exposition de l'Art Belge et du Musée Moderne de Bruxelles, d'après les dessins originaux des artistes.
22037: BRUXELLES 1981 - PALAIS DES BEAUX ARTS - (EXHIBITION CATALOGUE) - Un demi siècle d'expositions au Palais des Beaux Arts.
21774: BRUXELLES 1979 - ARCHIVES GÉNÉRALES - - Sources de la geographie historique en Belgique. (Exhibition catalogue).
2167: BRUXELLES- 1930 - EXHIBITION CATALOGUE - Exposition centennale de L'Art Belge 1830 - 1930. Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 1930. (Catalogue ).
18413: BRUXELLES 1964 CATALOGUE D'EXPOSITION - OSTENDE 1000 - Archives Générales du Royaume. Ostende 1000. Catalogue de l'Exposition.
10263: BRUXELLES - MOLENBEEK-ST-JEAN - ÉCOLE DE DESSIN - Programme des Cours de L'Ecole de Dessin, de peinture décorative, de Modelage & d'Architecture... fondée le 2 Novembre 1865.
49246: BRUXELLES- 1930 - EXHIBITION CATALOGUE - Exposition centennale de L'Art Belge 1830 - 1930. Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 1930. (Catalogue ).
15760: BRUXELLES ARRONDISSEMENT - Inventaire sommaire des objets d'art de l'Arrondissement de Bruxelles.
4908: BRUXELLES ACADEMIE - Academie de Bruxelles. Deux Siècles d'Architectures.
16355: BRUXELLES 1949 - Le Dessin Français de Fouquet à Cézanne. (Novembre 1949). ( exhibition catalogue) Palais des Beaux-Arts. Le Dessin Français de Fouquet à Cézanne. (Novembre 1949).
19934: BRUXELLES - DÉVOTION AUX SACRÉS COEURS DE ... JESUS-CHRIST - Dévotion aux Sacrés Coeurs de notre Seigneur Jesus-Christ et de la Très-Dainte et Bienheureuse Vierge Marie, nouvelle édition corrigée...
19877: BRUXELLES 1957 - CATALOGUE D'EXPOSITION - L'Affiche de Toulouse-Lautrec à nos jours. Palais des Beaux-Arts 29 Mars 1957.
19875: BRUXELLES 1957 CATALOGUE D'EXPOSITION - SYMBOLISME - Le Mouvement Symboliste, catalogue de l'Exposition dans le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles 1957.
19716: BRUXELLES SAINT SACREMENT DE MIRACLE - Histoire du très Saint Sacrement de Miracle. Depuis l'an 1369 jusqu'à ce jour.
17004: BRUXELLES 1904 - Exhibition catalogue. L'Art Français au XVIIIe Siècle. Exposition, Bruxelles, Janvier-Mars 1904.
17068: BRUXELLES 1958 - EMILE LANGUI (INTRODUCTION) - 50 Ans d'Art Moderne. Introduction par Emile Langui. 32 ills. en couleur, 305 ills. en noir et blanc, 226 notes biographiques.
24100: BRUXELLES 1973 BIBLIOTHÈQUE ROYALE - HERMAN LIEBAERS (PREFACE) - ELLY COCKX-INDESTEGE - LOTTE HELLINGA A.O. - Le Cinquième Centenaire de l'imprimerie dans les Anciens Pays-Bas. (Catalogue d'exposition)
24104: BRUXELLES 1961 - KBR (ROYAL LIBRARY) -- HERMAN LIEBAERS (PREFACE) - La Réserve Précieuse; Naissance d'un département de la Bibliothèque Royale. ( Exhibition catalogue )
24105: BRUXELLES 1991 - KBR (ROYAL LIBRARY) -- DENISE DE WEERDT - PIERRE COCKSHAW (PREFACE) - 10 Années d'Acquisitions (1979 - 1989). ( Exhibition catalogue )
36116: BRUXELLES 1910 - EM. ROSSEL ( IMPRIMEUR-ÉDITEUR ) - L' Exposition de Bruxelles. Organe Officiel de l'Exposition Universelle 1910 . ( 2 volumes).
3801: L.V.R. - J.D. - [ ] BRUXELLES SALON 1848 - Revue de Belgique. Littérature et Beaux-Arts. Salon de Bruxelles 1848.
48911: N/A - BRUXELLES - Vues de Bruxelles. ( 24 Planches ) à deux teintes. 3 Francs.
1486: BRUXELLES 1957 EXHIBITION CATALOGUE - Le Mouvement Symboliste, catalogue de l'Exposition dans le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles 1957.
14362: BRUXELLES 1949 UNIVERSITÉ LIBRE - Exhibition catalogue. 1949 VI 4. Quelques livres anciens de droit belge. Catalogue.
13562: BRUXELLES 1910 - (Album). ( L' ) Enseignement Moyen. Exposition de Bruxelles 1910.
46514: DE BRUYCKER CH. - GÉRARD ROOSEN - CERCLE D'ETUDES TYPOGRAPHIQUES DE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Impression des Similigravures - Ses Encres Cours de Coloris de G. Roosen - Cours d'Idmpression de Ch. de Bruycker ( Cercle d'études typographiques de Bruxelles )
37085: BRUYCKER JULES DE - GRÉGOIRE LE ROY ( PREFACE ) - Sites et visions de Gand ( Vingt-deux eaux-fortes originales et inédites de Jules De Bruycker ).
35813: BRUYCKER JULES DE - ADOLPHE SAMUEL ( COMPOSER) - Original portrait engraving.
35286: BRUYCKER GEROEN DE - Pro Arte Christiana. Tweede grote prijs voor Religieuze Kunst 1959. Architectuur. Kerk voor Mortsel.
1753: BRUYCKER JULES DE - ACHILLES MUSSCHE (AUTHOR) - Gent en zijn etser-teekenaar De Bruycker.
16219: BRUYCKER JULES DE - ORIGINAL ETCHING - Original etching. portrait of Alijn.
10188: BRUYCKER JULES DE - (Periodical). Le carnet du dizeau / Het mantelboekje.
44778: BRUYCKER JULES DE - MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT - Jules de Bruycker. Schilderijen , Akwarellen Tekeningen.
41092: DE BRUYCKER JULES - FRANK VAN DEN WIJNGAERT (AUTEUR) - Jules De Bruycker.
26478: BRUYDONE P. (TRANSLATOR) - CAMPE - Voyage en Sicile et a Malte. (Traduit de Campe et complété d'après les voyages les plus modernes).
31874: BRUYÈRE BERNARD - Fouilles de Clysma-Qolzoum ( Suez ) 1930 -1932 .
37922: BRUYLANTS JAN - ANTOON MOORTGAT ( TRADUCTEUR ) - GUSTAVE LAGYE ( PRÉFACE ) - EDW. FLORUS ( ILLUSTRATEUR ) - Le Berger. Trois Actes de Jan Bruijlants, Jz. Traduction française d'Antoon Moortgat. Préface de Gustave Lagije. Illustrations dans le texte d'Edw. Florus.
4786: BRUYLANTS MARC - MARC BRUYNSERAEDE - J.M.LEGRAND - WIM NIMMEGEERS (EDITORS) - - Deus ex Machina -Tijdschrift voor Hedendaagse Kunst. (driemaandelijks)
10456: BRUYN DR. JEAN-PIERRE DE - De Dendermondse Schilderschool, een kunsthistorische benadering.
36971: BRUYN ABBÉ HYACINTHE DE - Anciennes et nouvelles peintures murales de l'église de Notre-Dame, au Sablon, à Bruxelles, avec quelques considérations générales sur l'art de la peinture murale en Belgique.
28998: BRUYN JEAN-PIERRE DE - MAURICE MEUL - De Keizerskapel te Antwerpen.
27274: BRUYN ABBÉ H. DE - Le jubilé d'un vrai miracle.
18835: BRUYN J.J.A. DE - PASTOOR CAROLUS BORROMEUS - Merkwaardige Byzonderheden aengaende dn Zeer eerweêrden Heer J.J.A. De Bruyn, Pastoor der parochiaele Kerk van den heyligen Carolus Borromoeus te Antwerpen. (Uyttreksel van het Belgisch Chronykje, III. Deel)
43338: DE BRUYN DR. JEAN-PIERRE - LOUIS JACOBS [ ] - Louis Jacobs 1855 - 1929 . Een vergeten tijdgenoot van Franz Courtens.
46422: DE BRUYNE MICHIEL - BERT DEWILDE - ROBERFT HOUTHAEVE - NORMA LECLUYSE ( REDACTIE ) - Emiel Jacques Kunstschilder 1874 - 1937.
44967: BRUYNE DR. EDGAR DE - Geschiedenis van de Aesthetica , De Romeinse Oudheid. De Middeleeuwen. De Renaissance. ( 3 vols ).
49651: DE BRUYNE EDGAR - Études d'esthétique médiévale. Vol. I - De Boèce à Jean Scot érigène. Vol. II - L'Époque Romane. Vol III - Le XIIIe siècle. ( complet en 3 vols).
38027: DE BRUYNE DR. C. - Contribution à l'étude de la phagocytose.
36192: DE BRUYNE EDGAR [ ] MARCEL STORME - CARLOS STEEL - RAJESH HEYNICKX ( EDITORS ) - Ethiek, Esthetiek en Cultuurfilosofie bij Edgar De Bruyne.
28694: BRUYNE GUSTAAF C. DE - DR. ANDRÉ VIANE ( AUTHOR ) - Ontmoeting met Gustaaf Christiaan De Bruyne.
31292: BRUYNE GUSTAAF C. DE - Originele ets. Moeder met kindje en vrouw met appelmand in landschap.
40316: BRUYNE GUSTAAF C. DE - HERBER BLOKLAND ( AUTHOR ) - In memoriam Gustaaf Christiaan De Bruyne.
40315: BRUYNE GUSTAAF C. DE - DR. ANDRÉ VIANE ( AUTHOR ) - Nieuwjaarswensen van Gustaaf Christiaan De Bruyne.
28591: BRUYNE GUSTAAF C. DE - DR ANDRÉ VIANE (EDITOR) - Het grafisch werk van Gustaaf C. De Bruyne (1914 1981). 122 verschillende gravures die van de kunstenaar bekend zijn. (Exhibition catalogue). Internationaal Ex libris centrum.
2330: BRUYNE DR. EDGAR DE - Philosophie van de Kunst. Phaenomenologie van het Kunstwerk. Tweede herziene druk.
22785: BRUYNE PETRUS J. DE - Kort Begryp van het vermaert Broederschap van Jesus, Maria, Anna, Op-gerecht in de Parochiale Kerke van S. Michiels binnen dese Stadt Gendt ..door Syn Heyligheyt Innocentius den XII...
49203: BRUYNE DR. EDGAR DE - Het Aesthetisch Beleven.
43123: BRUYNE JAN DE & K.RUELENS (UITGEVER) - Refereinen en Andere Gedichten uit de XVIe Eeuw. Verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, uitgegeven door K.Ruelens. Volume II ( Part II).
19917: BRUYNE DR. EDGARD DE - Philosophie van de Kunst. Derde druk.
19953: BRUYNE DR. EDGARD DE - Philosophie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk.
2324: BRUYNE DR. EDGAR DE - Geschiedenis van de Aesthetica . de Renaissance.
2331: BRUYNE DR. EDGAR DE - Het Aesthetisch Beleven.
41989: BRUYNE GUSTAAF C. DE - DR. ANDRÉ VIANE ( AUTHOR ) - Nieuwjaarswensen van Gustaaf Christiaan De Bruyne.
14283: BRUYNE MICHIEL DE - De Roeselaarse Poorterie. Bijdrage tot de Geschiedenis van Roeselare en Ommeland.
13978: BRUYNE JAN DE & K.RUELENS (UITGEVER) - Refereinen en Andere Gedichten uit de XVIe Eeuw. Verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, uitgegeven door K.Ruelens. 3 vols.
5854: BRUYNE GUSTAAF CHRISTIAN DE - Liber Amicorum Gustaaf C.De Bruyne.
32551: BRUYNINCKX H. - H. CUPPENS - Inventaris van de landschappen. Tome V. Provincie Limburg.
28671: BRUYSSEL ERNEST VAN - Les États Unis Mexicains. Deuxième édition.
40744: VAN BRUYSSEL E. - BECKER ( ILLUSTRATEUR ) - Les Clients d'un Vieux Poirier. Le Monde des insectes. ( Petite Bibliothèque Blanche ) .
14011: BRUYSSEL ERNEST VAN - Table Générale des notices concernant l'histoire de Belgique publiées dans les revues belges de 1830 à 1865.
43465: BRUYSSEL ERNEST VAN - La République du Paraguay. Découverte et Colonisation du Pays. Son Histoire....
51037: BRYS MICHAEL - MARC CARLIER - HANS VANACKER - [ ] BELGISCH MUSEUM - VADERLANDSCH MUSEUM - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de Negentiende Eeuw. Belgisch Museum 1837 - 1846. Vaderlandsch Museum 1855 - 1863.
51084: BRYS MICHAEL - ADA DEPREZ - [ ] DE NOORDSTAR - DE VLAEMSCHE REDERYKER - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de Negentiende Eeuw. De Noordstar 1840 - 1842. De Vlaemsche Rederyker. 1844 - 1856.
38723: BSCHOLLAERT FRANÇOIS ( TEXTE ) - A. TENNSTEDT ( MUSIQUE ) - Vive le roi ! Cantate exécutée à Louvain le 12 Septembre 1852 à l'occasion de la visite de sa majesté Léopold Ier....
36102: BUCH JOSEPH - Ein Jahrhundert niederländischer Architectur 1880 - 1990 .
40629: BÜCH BOUDEWIJN - BOEKHANDEL J. DE SLEGTE - AMSTERDAM - ERIC SCHNEYDERBERG ( SAMENSTELLER ) - Boudewijn Büch ( Catalogus van de literaire nalatenschap ).
40650: BÜCH BOUDEWIJN - JEFFREY BOSCH - THIJS BLANKEVOORT ( CATALOGUERS ) - BUBB KUYPER ( AUCTIONEERS ) - Bibliotheca Didina et Pinguina. The Library of Boudewijn Büch.
48590: BÜCH BOUDEWIJN - Eenzaam. Eilanden, tweede deel. tweede, herziene en vermeerderde druk.
50631: BUCH'OZ PIERRE JOSEPH ( 1731 - 1807 ) - Dictionnaire vétérinaire, et des animaux domestiques ; contenant leurs moers, leur caratères, leurs descriptions anatomiques, la manière de les nourir, de les élever & de les gouverner, les alimens...les maladies...auquel on a joint un fauna gallicus. ( Complet en 6 volumes).
31367: BUCHAN DR. WILLIAM - ANTONIO DE ALCEDO (TRANSLATOR) - Medicina domestica o tratado completo del metodo de precaver y curar las enfermedades con el regimen y medecinas simples, y un apendice que contiene la farmacopea necesaria para el uso de un particular. escrito en Ingles por... y traducido al Castellano por el Coronel d. Antonio de Alcedo.
43525: BUCHANAN GEORGE - Paraphrasis psalmorum Davidis poetica, multo quam antehac castigiator. Adnotata ubique diligentur carminum genera. Tragoedia quae inscribitur Jephtes.
13423: BUCHERON (AU) - MICHEL DUFFET (DESIGNER) - Trade catalogue. Paris, 10 rue de Rivoli. Au Bûcheron. Janvier 1933.
13664: BUCHET ARSÈNE - Limbourg et ses environs. Le Barrage de la Gileppe. La Forêt d'Hertogenwald. Promenades historique et archéologiques.
11857: BUCHKUNST DRITTER BAND 1959 - Internationale Beiträge zur Buchgestaltung, Buchkunst, herausgegeben vom Institut für Buchgestaltung Leipzig, Dritter Band.
31893: BUCHLER JOHANN ( 1570 - 1640) - NICAISE BAX - ( NICASIUS BACX ) ( 1581 - 1652 ) - (Convolute) Elegantiarum Centvm et vndesexaginta Regulæ, Lectissimis scriptorum , maximè Ciceronis exemplis illustratæ...( bound with) Amplificandi Formvlæ Oratoriæ, et Figuræ aliquot Rhetoricæ ex M.T. Cic. concinnatæ operâ...
4878: BUCHNER EBERHARD - LIEBE. Kulturhistorisch interessante Dokumente aus alten deutsche Zeitungen, vom Ende des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
24965: BUCHON J. A. C. - Choix de monumens primitifs de l'église chétienne, avec notices littéraires...
10343: BUCHSER FRANK (1828-1890) - GOTTFRIED WÄLCHLI (AUTHOR) - Frank Buchser , Leben und Werk (Monographien zur Schweizer Kunst, neunter Band).
9169: BUCK DR. A. DE - B. VAN DE WALLE ET J. VERGOTE (TRANSLATORS) - Grammaire élémentaire du Moyen Égyptien traduite par B. Van De Walle et J. Vergote, revue par l'auteur.
17572: BUCK VICTOR DE S.J. ( ) - Notice sur la mission Belge de Calcutta ou du Bengale occidental offerte au Révérendissime Père Auguste Van Heule de la compagnie de J....
41697: BUCK VICTOR DE S.J. - Historie van O.L.V. Ten Kerdelaer, binnen de parochie Edelaer by Audenaerde. Tweede Uitgaef.
15249: BUDAPEST (?) - Albumen print of the Imperial palace from across the Danube. (ca. 1870).
10412: BUDDENSIEG TILMANN & ROGGE HENNING - Exhibition catalogue. Berlin, Messegelände am Funkturm, 15 Mai 1981. ''Die Nützliche Künste'' Gestaltende Technik und Bildende Kunst seit der Industriellen Revolution. Aus Anlass des 125 jährigen Jubiläums des Vereins Deutscher Ingenieure.
4343: BUDHESE CÉSAR - Vademecum du Photographe-Amateur, manuel succint et pratique du procédé au Gélatino-bromure d'argent.
26335: BUELENS J. B. - F.C. VERHEYLEWEGEN - Samen-spraeken waer in de geloofs-stukken der Catholyke Kerk en de gevoelens der godsgeleerden, welke in den zegenprael van het kruys van Jesus-Christus...gepredikt door F.C. Verheylewegen...-
49188: BUELENS GEERT - [ ] PAUL VAN OSTAIJEN - ADRIAAN DE ROOVER ( PROVENANCE ) - BEN KLEIN ( BRIEF ) - Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie.
24247: BUENOS AIRES 1948 - Exposition d'art belge contemporain. Peinture et sculpture gravure dessin ceramique. Exposicion de Arte Belga Contemporaneo. (Exhibition catalogue).
3408: BUENZOD MICHEL (EDITOR) - TRAITS - Traits (périodique) Rédaction Michel Buenzod, Lausanne (1940-45).
30050: BUFFELS ANNEMIE (EDITOR) - L'enchantement du jeu.
30049: BUFFELS ANNEMIE (EDITOR) - In de ban van het spel. Loterijen in Europa.
39941: BUFFIN, BARON CAMILLE - Récits d'hier et d'aujourd'hui avec une préface du Comte Carton de Wiart.
25605: BUGGE ANDERS - RAGNAR CHRISTOPHERSEN (TRANSLATION) - Norwegian stave churches.
28458: BUGUET HENRI (EDITOR) - CHOUBRAC (ILLUSTRATOR) - L'Esprit des Enfants. Préfaces de V. Sardou et F. Coppée. (Dedie aux Enfants de M. de Lesseps).
10872: BÜHLER DR. M. - PAUL HALLER - H. MICHELI (EDITORS) - VEREIN DER SCHWEIZERISCHEN PRESSE (PUBLISHER) - Die Schweizer Presse - La Presse Suisse.
23505: BUHOT JEAN - HENRI MASPERO (PREFACE) - Histoire des arts du Japon I. Des origines a 1350. (VOL I only).
23104: BUHOT FELIX - ANDRÉ FONTAINE - Felix Buhot. Peintre Graveur 1847 1898.
42951: BUIJNSTERS PIET J. - Het verzamelen van Boeken. Een handleiding. Tweede verbeterde uitgave.
51787: BUIJNSTERS PIET J. - LEONTINE BUIJNSTERS- SMETS - Bibliografie van Nederlandse school-en kinderboeken 1700 - 1800.
50421: BUIJNSTERS PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat.
50422: BUIJNSTERS PIET J. - Geschiedenis van de Nederlandse Bibliofilie.
50423: BUIJNSTERS PIET J. - Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België ( 1830 - 2012).
49235: BUIJNSTERS PIET J. DR. - Hieronymus van Alphen ( 1746 - 1803 ).
10474: BUIJS HANS & BERGE GERBAUD, MARIA VAN - Tableaux Flamands et Hollandais du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
48807: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE VAN LOON - Familie Van Loon (16e - 20e eeuw). ( Genealogische studie). (met) Supplement (Bidprentjes).
48810: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE BACKX - Familie Backx . ( begin 17e - begin 19e eeuw ) . ( Genealogische studie).
48808: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE VAN DEN BERGH ( MESSEN ) - Familie Van Den Bergh ( Messen ) . ( Genealogische studie).
48809: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE VAN ACHTMAEL - Familie Van Achtmael. ( begin 17e - begin 19e eeuw ) . ( Genealogische studie).
48805: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] ESSEN-NISPEN - Parochieregisters Essen en Essen-Nispen . Bewerkte Klappers op de begravingen. Drie delen - ( 1628 - 1803) ( Cronologisch gerangschikt , met lacunes ).
48816: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE LOOS - Genealogie Loos ( 17e - 19e eeuw ) ( Genealogische studie).
48804: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] ESSEN-NISPEN - Parochieregisters Essen en Essen-Nispen Dopen ( 1605 - 1802).
48811: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE MAES - Genealogieën Maes . ( Genealogische studie).
48814: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE NUIJTEN - Genealogie Nuijten ( 17e - 19e eeuw ) ( Genealogische studie).
48813: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE VAN EECKELEN - Familie van Eeckelen ( 15e - 19e eeuw ) ( Genealogische studie).
48815: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE MOUS - Familie Mous ( Maus , Mouw, Mauwen, Mouwen, Mouws ( 1500 - 1850 ) ( Genealogische studie).
48812: BUIJSEN FRANS ( SAMENSTELLER ) - [ ] FAMILIE ROECKEN - Genealogie Roecken ( 16e - 19e eeuw ) ( Genealogische studie).
13025: BUIJTENEN M.P. VAN - G. GERRITSEN GEYWITZ - De bijbel van de Regulieren te Utrecht. 15e Eeuws schisma in het licht van een 13e eeuws Frans handschrift. Met een codicologische bijdrage van dr. G.Gerritsen-Geywitz.
48609: BUIJZE W. - [ ] G.E. RUMPHIUS - Waerachtig Verhael Van de Schrickelijcke Aerdbevinghe in / en omtrent de Eylanden van Amboina / transcriptie W. Buijze.
50005: BUISSERET L. - [ ] MUSÉE DU LIVRE - Fille du pays hennuyer - Lithographie originale . Publiée par '' Le Musée du Livre'' . Planche 413.
1884: BUISSERET LOUIS - VICTOR DUPIERREUX (AUTHOR) - Buisseret.
28580: BUISSON F. - Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVIe Siècle. (Bibliothèques de Paris et des départements) ( édition originale, original imprint).
49686: BUITENDIJK W.J.C. - Het Calvinisme in de Spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie.
43152: BUITENRUST HETTEMA , DR. F. - Oude Glossen en hun betekenis.
39917: BULARD MARCEL - Le Scorpion. Symbole du Peuple Juif dans l'art religieux des XIVe , XVe , XVIe siècles.
11195: BULCKE GUY - Exhibition catalogue, Antwerp, Galerie Guy Dorekens, 1962, 16th january. (Illustrated invitation)
39193: BULCKE GUY VAN DEN - MARCEL VAN JOLE ( TEXT ) - Guy Van den Bulcke.
40113: BULGARELLI MASSIMO - ARTURO CALZONA - MATTEO CERIANA - FRANCESCO FIORE ( EDITORS ) - Leon Battista Alberti et l'Architettura. (Exhibition catalogue Mantova 2006).
10213: BULL GEORGE ( 1634 - 1710) - Defensio fidei Nicænæ, . ex scriptis, quæ extant, Catholicorum doctorum, qui intra tria prima Ecclesiæ Christinanæ secula floruerunt. In qua obiter quoque Constantinopolitana confessio, de Spiritu Sancto, antiquiorum testimoniis adstruitur... Editio secunda priori longè emendiator.
2782: BULLETIN DE L'INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE - PAUL COREMANS - JACQUELINE FOLIE (EDITORS) - Bulletin de L'Institut Royal du Patrimoine Artistique - Bulletin ( van het) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Volume 1 - Volume 25 (25 volumes).
29120: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1952-1953
29121: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1960
29122: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1961
29123: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1962
29124: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1963
29125: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1968
29126: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1979
29128: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1981
29129: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1982
29130: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois.
29131: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. Numéros d'avant guerre.
29136: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1955
29137: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois.
29138: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1966
29142: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1974
29143: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1977
29144: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1978
29145: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1981
29146: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1984
3112: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1946-1947-1948
35967: BULLETIN DU CERCLE ARCHÉOLOGIQUE MALINES - MECHELEN OUDHEIDKUNDIGE KRING - Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines. Mémoires, Rapports et Documents. Tome II.
8656: BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE D'ARCHEOLOGIE DE BRUXELLES - LOUIS PARIS - Tables des Publications de la Société d'Archéologie de Bruxelles (Annales-Annuaires) 1887-1911.
8650: BULLETIN DE LA SOCIETE BELGE D'ASTRONOMIE - AUGUST COLLARD - Tables du Bulletin... (1895-1909) Bulletin de la Société Belge d'Astronomie.
29147: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1985
29141: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1972
29140: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1971
29139: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1970
29127: BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ - Bulletin de L'Association Guillaume Budé. Paraissant tous les trois mois. 1980
3453: BULLETIN DE LA SOCIETE BELGE D'ETUDES GEOGRAPHIQUES - BULLETIN DE LA SOCIETE BELGE D'ETUDES GEOGRAPHIQUES. 2 Issues./year, 1(1931)-48(1979) ->.. (Chancy Harris Nr.29)
8655: BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE D'ARCHEOLOGIE DE BRUXELLES - J. SCHOUTEDEN-WÉRY - Tables de Matières pour les années 1928 à 1938. Bulletin de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles.
14142: BULLETIN DE L'ACADEMIE ROYALE...DE BELGIQUE (BRUXELLES) - - Tables Générales du Recueil des Bulletins de L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 5 vols.
14134: BULLETIN USUEL - E. BRANDNER - Brandner E. de. Table Générale alphabétique et chronologique du Bulletin Usuel des Lois et Arrêtés concernant l'Administration Générale pour les années 1839 à 1860 inclus.
14123: BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE PALEONTOLOGIQUE...EMILE BROUETTE (COMPILER) - Bulletin de la Société Royale Paleontologique et Archéologique... DE CHARLEROI. Brouette Emile. Table Générale (1929-1959).
11429: BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES - COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES ( DE BELGIQUE) ( EDITOR ) - Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Brussels, 1949-1969 , vols. 1 - 18 (all published).
24813: BULLETINS DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES - Tables générales et analytiques du Recueil des Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1re série - Tome I à XXIII. (1832 à 1856.).
33337: BULLIARD PIERRE - Dictionnaire élémentaire de Botanique ou exposition par ordre alphabétique des préceptes de la botanique , & de tous les termes , tant françois que latins , consacrés à l'étude de cette Science.
30925: BULS CHARLES - Croquis Congolais illustré de nombreuses photogravures et dessins.
7669: BULWER LYTTON E. - The Pilgrims of the Rhine. (First Edition).
25087: BULWER LYTTON SIR EDWARD - Rienzi, the Last of the Roman Tribunes, in one volume. Volume 25 in the Collection of British Authors Tauchnitz edition.
18540: BUMM DR. ERNEST - Précis d'Obstétrique en 28 Leçons. Troisième édition française. Préface du Dr. G.Rossier.
14652: BUNGE FREDRICA (EDITOR) - Area Handbook series. CYPRUS a country study.
48519: BUNGE EDOUARD - [ ] PRINTED BY J.E. BUSCHMANN - ANTWERPEN - Diner offert à Monsieur Edouard Bunge à l'occasion de sa promotion au grade de Grand Officier de l'Ordre de Leopold II .
46921: BUNGENEERS JOKE - WALTER VAN DER AVERT - Oelegem met open kaart. Jubileumboek van de Heemkundige Kring De Brakken. 1975 - 1995.
46909: BUNGENEERS JOKE - KOEN DE VLIEGER -DE WILDE - Zomers in Hingene. Het kasteel d'Ursel en zijn bewoners.
47031: BUNGENEERS JOKE - FIK DENISSEN - BRAM VAN BALLAER - WALTER VAN DER AVERT - JAN VOET - Meanderend van Scherpenberg tot Schelde ; mens en natuur in de vallei van het Groot-Schijn.
15579: BUNING JOHAN - Exhibition catalogue. (Amsterdam) Rijksakademie, 14 Maart 1964.
36788: BUNTINX J. - Inventaris van het archief der familie de Preudhomme d'Hailly en der aanverwante families.
34367: BUNTINX BETTY ( RED.) - Sint-Truiden. Een zoektocht naar symbolen.
34154: BUNTINX J. - De Audientie van de Graven van Vlaanderen. Studie over het centraal grafelijk gerecht (ca. 1330 - ca. 1409).
29705: BUNTINX WILLY (ALGEMEEN RIJKSARCHIEF) - Inventaris van het oud gemeente en griffiearchief van Onze Lieve Vrouw Lombeek en Strijtem (Roosdaal).
29695: BUNTINX J. (RIJKSARCHIEF TE GENT) - Inventaris van het archief der Abdij van Drongen.
6226: BUNTINX J. - Inventaris van het Archief van de RAAD VAN VLAANDEREN. 9 vols.
18529: BUNTINX J. - De Audientie van de Graven van Vlaanderen. Studie over het centraal grafelijk gerecht (ca. 1330 - ca. 1409).
44954: BUNTINX JAN (LIBER AMICORUM) - G. ASAERT - W. BUNTINX - M. CLOET - JEF DAUWE - G. JANSSENS - J. MONBALLYU - J. ROEGIERS E. A. (EDITORS) - Recht en Instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Liber Amicorum Jan Buntinx.
41147: BUNTINX J. - De Audientie van de Graven van Vlaanderen. Studie over het centraal grafelijk gerecht (ca. 1330 - ca. 1409).
34297: BUNYAN JOHN - ( RICHARD HOUSTON AFTER THOMAS SADLER ) - Portrait engraving of John Bunyan.
36195: BUQCELLO S. - Nouvelle Abrégé du Voyageur Français dans les cinq parties du monde. Ouvrage... dédié à la jeunesse.
14644: BURANT STEPHAN (EDITOR) - Area Handbook series. EAST GERMANY a country study.
40094: DE BURBURE DE WESEMBEECK , ALBERT - HENRY DE VOS ( PREFACE ) - Une Anthologie de la Marine Belge.
47955: BURBURE , RIDDER LEO DE - MAATSCHAPPIJ DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHILEN ( EDITOR - PUBLISHER ) - De Antwerpsche Ommegangen in de XIVe en XVe eeuw naar gelijktijdige handschriften uitgegeven door Ridder Leo de Burbure. Uitgave Nr. 2 ( van de ) Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen.
15169: BURBURE CHEVALIER LÉON DE - Etude sur un manuscrit du XVIe siècle contenant des chants à quatre et à trois voix, suivie d'un Post-Scriptum sur le Bellum Musicale de Cl. Sebastiani.
13979: BURBURE RIDDER LEO DE - (UITGEVER) - De Antwerpsche Ommegangen in de XIVe en XVe Eeuw. Naar gelijktijdige handschriften.
13381: BURBURE LÉON DE - Deux virtuoses français à Anvers. Episode des Moeurs Musicales au XVIe siècle.
10894: BURCHARTZ MAX - HERMANN SCHARDT (PREFACE) - 50 Jahre Folkwangschule für Gestaltung. Katalog zur Austellung Museum Folkwang Essen 1961
36025: BUREAU VERITAS - CHARLES BAL ( DIRECTEUR ) - Bureau Veritas. Répertoire Général de la Marine Marchande de tous les pays. Première Partie Navires à Voiles. 1875 - 1876. (General register of merchant sailing ships ).
18907: BURG FRITZ - CAPSA AMBROSII - Die Capsa Ambrosii der früheren Kopenhagener Universitätsbibliothek.
24647: BÜRGERBIBLIOTHEK LUZERN (LIBRARY) - Katalog der Bürgerbibliothek in Luzern. I. Abt. Alphabetisches Verzeichniss der die Schweiz betreffenden Literatur..II Abt. In der Schweiz gedruckte nicht eigens betreffende Werke ; IV.Fortsetzung (Bound in 2 Vols). (Library catalogue).
18771: BURGERSDIJK EN NIERMANS - LEIDEN - Bibliotheca Collectiva. Catalogus XLIX (49). Grands Ouvrages de Bibliothèques Périodiques...En vente aux prix marqués. (Bookdealer's catalogue).
44884: BURGH BENET ( TRANSLATOR ) - WILLIAM CAXTON ( PRINTER ) - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS ( FACSIMILE PUBLISHER ) - Parvus Cato Magnus Cato. Translated by Benet Burgh. Printed at Westminster by William Caxton about the year 1477. Cambridge at the University Press 1906.
18823: BURGH JAMES () - The art of Speaking. Containing I. An Essay; In which are given rules for expressing properly the principals passions and humours, which occur in reading, or public speaking; and II. Lessons taken from the Anciensts and Moderns...and a table of the Lesson.
38334: BURGMÜLLER FR. - La Reine Topaze, valse de l'Abeille. ( à son ami E. Rouit).
39523: BURGOS LUIS - ESCUELA DE ARTE DE LOGROÑO ( EDITOR ) - Putas - Toreros - Dioses - Titireteros - Locos.....Luis Burgos Personajes Retrospectiva.
49231: BURKE GERALD R. - The Making of Dutch Towns. A study of Urban Development fron the Tenth to the Seventeenth Centuries.
38240: BURLAMAQUI JEAN JACQUES ( ) - Principes du Droit Politique. 2 vols.
32072: BURMAN PIETER - ( PETRUS BURMANNUS SECUNDUS ) - CHARLES VAN HULTHEM ( PROVENANCE ) - Petri Bvrmanni Secvndi Poëmatvm Libri Qvatvor.
40372: BURMANN CASPAR - POPE ADRIAN VI - Hadrianus VI. sive analecta Historica de Hadriano Sexto Trajectino, Papa Romano.
43361: BURMEISTER WILHELM - DR. HERBERT SCURLA ( HERAUSGEBER ) - Geist der Zeit. Wesen und Gestalt der Völker. Organ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Heft 10 Oktober 1942. (und) Heft 12 Dezember 1942. (20.Jahrgang).
4899: BURMEISTER HERMANN, CHRISTIAN LUDWIG NITZCH - System der Pterylographie von Christian Ludwig NITZSCH, nach seinem handschriftlich aufbewahrten Untersuchungen.
41445: BURMESE MANUSCRIPT - Burmese manuscript or Parabiak ( white ) , in Shan language.
5394: BURNAND EUGÈNE - RENÉ BURNAND (AUTHOR) - Eugène Burnand, L'Homme, L'Artiste et son Oeuvre.
35190: BURNAT-PROVINS MARGUERITE ( 1872 - 1952 ) - HELEN BIERI THOMSON - CATHERINE DUBUIS ( AUTHORS ) - Marguerite Burnat-Provins 1872 - 1952. De l'Art nouveau à l'art hallucinatoire.
17111: BURNE-JONES EDWARD - M. HASENCLEVER - - Hasenclever M. Galerie. Sir Edward Coley Burne-Jones. Galerie M.Hasenclever. Studien Zeichnungen und Bilder.
19391: BURNHAM MOFFAT R. - The Barclays of New York. Who they are and who they are not, - and some other Barclays.
21280: BURNS ROBERT - The poetical works of Robert Burns. Reprinted from the best editions. With Explanatoy Glossary Notes Memoirs Etc.
40211: BURRA EDWARD - HAYWARD GALLERY LONDON - Edward Burra Hayward Gallery London, 1 August - 29 September 1985 ( Exhibition catalogue).
43827: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - A Series of Hibernian Airs arranged for the Piano Forte by J.F. Burrows. N° 1.
43950: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - The Imperial New Waltz composed for the Piano Forte by J.F. Burrowes.
43882: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - Erin go brach and St. Patrick's Day, being N°4 of a series of Hibernian Airs for the Piano Forte by J.F. Burrows. ( N° 4).
43879: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - Auld Robin Gray, (being the 3rd Number of a series of Caledonian Airs) with variations for the Piano Forte by J.F. Burrows. ( N° 3).
43881: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - Auld Lang Syne , (being the 4th Number of a series of Caledonian Airs) with variations for the Piano Forte by J.F. Burrows. ( N° 4).
43848: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - A Series of Caledonian Airs arranged as Duets for two performers on the Piano Forte , inscribed to Mr. J.B. Nasmyth by J.F. Burrows. N° 1.
43917: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - La Rosière , divertimento for the Piano Forte composed and dedicated by permission to the Hon.ble Miss Frances Laura Wentworth Fitzwilliam by J.F. Burrowes.
43841: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - A Series of Hibernian Airs arranged for the Piano Forte by J.F. Burrows. N° 3.
43880: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - A Moldavian Air for the Piano Forte composed & inscribed to Miss Mary Davis by J.F. Burrowes.
43822: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - Three Sonatinas for the Piano Forte in which are introduced popular airs, for the middle movements, Composed & Inscribed to the young ladies, at Mrs. Warner's, Peckham.[...]. Op. 10.
43830: BURROWES JOHN FRECKLETON ( 1787 - 1852 ) - Le Pas de Pologne Introduction & Polacca for the Piano Forte composed and dedicated by permission to Miss Marjoribanks by J.F. Burrowes.
45575: BURROWES J.F. - GIOACCHINO ROSSINI - Select airs from Rossini's ''Il Barbiere di Siviglia'' including Rode's Air with variations as sung by Madlle. Sontag. Arranged as Duets for the Piano Forte and dedicated to Miss A. & Miss M. Marjoribanks by J.F. Burrowes. IN FOUR BOOKS. Book I ; Book II ; Book III ; Book IV.
45576: BURROWES J.F. - DANIEL-FRANÇOIS-ESPRIT AUBER - Select airs from M. Aüber's admired opera Masaniello, or La Muette de Portici , arranged as Duets, for the Piano Forte by J.F. Burrowes. IN FOUR BOOKS. Book I & Book II ( 2 books of 4 only ) .
35683: BURSSENS GASTON - LUC PAY (RED.) -- - Dagboek.
42087: BURSSENS GASTON - Paul van Ostaijen zoals hij was en is door Gaston Burssens.
10065: BURSSENS JAN - (Exhibition catalogue) Mechelen, Cultureel Centrum, 1985, 11 Mei. Retrospectieve Tentoonstelling Jan Burssens.
1419: BURSSENS GASTON - FLORIS JESPERS (ILLUSTRATOR) - Klemmen voor Zangvogels. Geïllustreerd door Floris Jespers.
39526: BURSSENS JAN - WILFRIED BERTELS ( INTERVIEW ) - DANNY VAN BAEL ARTS ( EDITOR ) - Puur Burssens - Burssens Puur.
38830: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38831: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38832: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38833: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38834: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38835: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38836: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38837: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38838: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38839: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38840: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38841: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38842: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38843: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38844: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38845: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Jaargang XVIII - 18 .Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38846: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Jaargang XVII - 17 .Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38847: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Jaargang XXIII - 23 .Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38848: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Jaargang XXI - 21 .Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38849: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Jaargang XX - 20 .Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38850: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Jaargang XIX - 19 .Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
38851: BURSSENS DR. A. ( EDITOR ) - KONGO-OVERZEE - Kongo Overzee. Jaargang XIX - 19 .Tijdschrift voor en over Belgisch Kongo Ruanda-Urundi en aanpalende gewesten. Onder redactie van Dr. A. Burssens.
31778: BURTIN FRANÇOIS XAVIER DE - Traité Théorique et Pratique des connaissances qui sont nécessaire à tout amateur de tableaux....suivi d'observations sur les collections publiques et particulières qui existaient en 1808, et de la description des tableaux qui formaient la galerie de l'auteur. 2e édition.
31767: BURTIN FRANÇOIS XAVIER DE - Traité Théorique et Pratique des connaissances qui sont nécessaire à tout amateur de tableaux....suivi d'observations sur les collections publiques et particulières qui existaient en 1808, et de la description des tableaux qui formaient la galerie de l'auteur. 2e édition.
35211: BURTON R.F. ( EDITOR ) - LACERDA F. J. M. DE - P.J. BAPTISTA POMBEIRO - AMERO JOSÉ POMBEIRO - R. A. BEADLE - The Lands of Cazembe. Lacerda's Journey to Cazembe In 1798. Translated and annotated by captain R. F. Burton, F.R.G.S. Also Journey of the Pombeiros... and A Résumé of the Journey of MM. Monteiro and Gamitto...
45991: BURTON W.F.P. - Luba Religion and Magic in Custom and Belief.
30845: BURTY PHILIPPE - F.D. Froment-Meurice. Argentier de la ville 1802 - 1855.
18480: BURUMA IAN - A Japanese Mirror. Heroes and Villains of Japanese Culture.
45031: BURY LADY CHARLOTTE SUSAN MARIA CAMPBELL - REV. EDWARD BURY (ILLUSTRATOR ) - THOMAS LUPTON ( ENGRAVER ) - The three great Sanctuaries of Tuscany , Valombrosa , Camaldoli, Laverna ; a poem with historical and legendary notices by the right hnourable lady Charlotte Bury. Illustrated by engravings of the scenery from original drawings by the late reverend Edward Bury.
38310: BURY JOHN - ( GIACOMO BRIANO DA MODENA S.J. ) - Forty-three sheets of architectural drawings by Giacomo Briano Da Modena S.J. (1589 - 1649). The Society's architect in Poland and in Northern Italy. A hitherto unknown work of major importance for the history of the European architectural treatise.
21339: BURY J.P.T. - France 1814-1940.
17331: BURY POL - L'art à bicyclette et la révolution à cheval.
17330: BURY POL - (Exhibition catalogue). Pol Bury 25 tonnes de colonnes.
16825: BURY ARCHITECTE - Modèles de Menuiserie choisis parmi ce que Paris offre de plus nouveau, de plus remarquable et de meilleur gout; accompagnés de détails et. développemens qui doivent en faciliter l'exécution; suivie d'un abrégé de l'art du menuisier, et d'un Traité des Escaliers.
16826: BURY ARCHITECTE & HOYAU INGÉNIEUR - Modèles de Serrurerie choisis parmi ce que Paris offre de plus sous le rapport de la forme, de la décoration et de la sureté; accompagnés des détails qui doivent en faciliter l'exécution; et suivis d'un abrégé de l'art du Serrurier...
17958: BUSBEQUIUS AUGERIUS GISLENUS - Augerius Gislenus Busbequis. 1522-1591 Vlaams humanist en keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest ...( Congress proceedings).
39710: BUSCA GABRIELLO - Della Espugnatione et Difesa delle Fortezze. Libri Due.
9981: BUSCH WILHELM - Dideldum.
20774: BUSCH HARALD - BERND LOHSE - K.GERSTENBERG - E.M.WAGNER - Le Baroque. Présentation de Harald Busch et Bernd Lohse. Introduction de Kurt Gerstenberg. Commentaires de Eva Maria Wagner. Texte français de Gisèle Berthelot et Pierre Arcelin.
16204: BUSCH HARALD - Meister des Nordens. Die Altniederdeutsche Malerei 1450 - 1550.
19205: BUSCH RUDOLF - Deutsches Chorgestühl in sechs Jahrhunderten. 500 Chorgestühle. 76 Tafeln.
19122: BUSCH HARALD & BERND LOHSE - Baukunst des Barock in Europa. Einleitung von Kurt Gerstenberg. Bilderläuterungen von Eva-Maria Wagner.
41438: BUSCHAN GEORG - Die Sitten der Völker. Liebe , Ehe , Heirat , Geburt , Religion , Aberglaube , Lebensgewohnheiten , Tod und Bestattung bei allen Völkern der Erde. 4 Bände ( vollständig - Schöne halbleder Einbände) .
49880: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - HENRY HYMANS - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 2e Année - 1905. Numéro 6 - Numéro spécial consacré à Henri Leys et Henri de Braekeleer.
49879: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - HENRY HYMANS - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 4e Année - 1907. Numéro 9 - L'Exposition de la Toison d'Or à Bruges.
46478: BUSCHMANN G. JOS - La Page de Texte Visage du Livre.
49878: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. Volume XLVI - Numéro 6 - Juin 1929. ( anciennement ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ).
49858: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 4e Année - 1907. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
45040: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXXIX - XL . 20e-21e Jaargang , 1922 compleet. gebonden in één band. ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45039: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XV-XVI . 8e Jaargang , 1909 compleet. gebonden in twee volumes . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45030: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. 14e Jaargang , Deel XXVII-Deel XXVIII , 1915 - complete jaargang in een band ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45011: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XV-XVI . 8e Jaargang , 1909 compleet. In afleveringen . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45029: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. 14e Jaargang , Deel XXVII , 1915 - 1e Halfjaar. 6 originele afleveringen ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
49865: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 11e Année - 1914. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
49872: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 5e Année - Tome Dixième Juillet-Décembre 1908. ( Semestre complèt ).
37735: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXV. 13e Jaargang , 1e Halfjaar. Januari-Juni 1914. Voortzetting van de Vlaamsche School.
38579: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDER EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - Onze Kunst. Geïllustreerd Maandschrift voor Beeldende Kunst. 1902 - 1929. Vol. 1-46 ( Complete set ).
38576: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXVII-XXVIII (27-28). 14e Jaargang , 1e and 2e Halfjaar. Januari-Juni 1915 - Juli-December 1915. (two semesters in one volume). Voortzetting van de Vlaamsche School.
38575: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXIX-XXX (29-30). 15e Jaargang , 1e and 2e Halfjaar. Januari-Juni 1916 - Juli-December 1916. (two semesters in one volume). Voortzetting van de Vlaamsche School.
37748: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXXVI. 18e Jaargang , 2e Halfjaar. Juli-December1919. Voortzetting van de Vlaamsche School. (Nrs. 7-8-9 , 10-11-12)
37749: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDER) - A.J.J. DELEN ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XLVI. 25e Jaargang , 1e Halfjaar. Januari-Juni 1929. Geïllustreerd Maanschrift voor Beeldende en Decoratieve Kunsten.
37747: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXVII-XXVIII. 14e Jaargang , 1e Halfjaar - 2e Halfjaar. Januari-Juni 1915 Junli-December1915. Voortzetting van de Vlaamsche School.
37746: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXIX-XXX. 15e Jaargang , 1e Halfjaar - 2e Halfjaar. Januari-Juni 1916 Junli-December1916. Voortzetting van de Vlaamsche School.
37745: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel VIII -IX ; 4e Jaargang , 1e Halfjaar en 2e Halfjaar. Januari-Juni 1905 , Juli-December 1905. Voortzetting van de Vlaamsche School. 2 vols in uitgeversband.
37739: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXXIX-XL 20e-21e Jaargang , 1e and 2e Halfjaar. Januari 1922 -Décember 1922/23 Voortzetting van de Vlaamsche School.
37738: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXXVII-XXXVIII. 19e Jaargang , 1e and 2e Halfjaar. Januari-Juni 1920 - Juli-December 1920. (two semesters in one volume). Voortzetting van de Vlaamsche School.
37737: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXXV-XXXVI. 18e Jaargang , 1e and 2e Halfjaar. Januari-Juni 1919 - Juli-December 1919. (two semesters in one volume). Voortzetting van de Vlaamsche School.
37736: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDER) - A.J.J. DELEN ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XLV. 24e Jaargang , 2e Halfjaar. Juli-December 1928. Geïllustreerd Maanschrift voor Beeldende en Decoratieve Kunsten.
7096: BUSCHMANN - (PRINTING HOUSE ANTWERP) - Etrennes Typographiques & Almanach des Miniatures pour l'année 1922.
49855: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 9e Année - 1912. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
49863: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 10e Année - 1913. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
49876: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. Volume XLV - Numéro 6 - Decembre 1928. ( anciennement ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ).
49867: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 1e Année - 1905. Numéros 1 ->12 ( Année complète , relié en un volume).
49866: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 9e Année - 1912. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
49860: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 7e Année - 1910. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
45028: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XLV . 24e Jaargang , Juli-December 1928. . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45026: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel V-VI . 3e Jaargang , 1904 compleet. gebonden in twee volumes . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45027: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel X . 5e Jaargang , Tweede halfjaar, 1906 , tweede semester gebonden in één volume. ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45023: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. 16e Jaargang , Deel XXXII , 1917 - 2e Halfjaar. ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45024: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. 14e Jaargang , Deel XXVII , 1915 - 1e Halfjaar. ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
49857: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 3e Année - 1906. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
49874: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. Volume XLV - Numéro 1 - Juillet 1928. (anciennement L'ART FLAMAND ET HOLLANDAIS).
45025: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XVII-XVIII . 9e Jaargang , 1910 compleet. gebonden in twee volumes . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
49875: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. Volume XLV - Numéro 4 - Octobre 1928. ( anciennement ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ).
45022: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. 11e Jaargang , Deel XXI - XXII ,1912 compleet. ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45018: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel X . 5e Jaargang , 1906 , 2nd semester. In 6 afleveringen . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45019: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXIX-XXX . 15e Jaargang , 1916 compleet, in 12 afleveringen . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
49870: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. 22e -23e Année - 1926. Numéros 1 ->12 ( Année complète en 7 fascicules ). (anciennement L'ART FLAMAND ET HOLLANDAIS).
20610: BUSCHMANN J.-E. - Une Officine Anversoise. Ce que raconte le Catalogue de la Bibliothèque d'Archives de l'Imprimerie J.-E. Buschmann.
49868: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. 18e - 19e - 20e année- 1921-22-23. Numéros 1 ->12 ( Année complète en 5 fascicules ). Tome 23 e - Tome 24e . (anciennement L'ART FLAMAND ET HOLLANDAIS).
45020: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. 2e Jaargang , 1903 compleet. ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45021: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. 4e Jaargang , 1905 compleet. ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45017: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XLIV . 23e Jaargang , Juli-December 1926. (6 afleveringen, semester compleet) . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45014: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel VI . 3e Jaargang , 2nd Semester 1904 . (6 afleveringen, semester compleet) . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45015: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel VII . 4e Jaargang , Eerste Semester 1905 . (6 afleveringen, semester compleet) . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45016: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel VII-VIII . 4e Jaargang , 1905 compleet. In 12 afleveringen . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
49873: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. 18e - 19e - 20e année- 1921-22-23. Numéros 1 ->12 ( Année complète relié en un volume ). Tome 23 e - Tome 24e . ( publié en 5 fascicules). (anciennement L'ART FLAMAND ET HOLLANDAIS).
49859: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 5e Année - 1908. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
47692: BUSCHMANN J.-E. ( PRINTER-PUBLISHER) - EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES 1935 - J.E. Buschmann 26, Avenue d'Italie Anvers et au Vieux Bruxelles à la Cour des Métiers sous la Chapelle MCMXXXV ( 1935 ).
49856: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. 21e Année - 1925. Numéros 1 ->12 ( Année complète en 6 fascicules ). (anciennement L'ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ).
48961: BUSCHMANN J.-E. - Une Officine Anversoise. Ce que raconte le Catalogue de la Bibliothèque d'Archives de l'Imprimerie J.-E. Buschmann.
49861: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 8e Année - 1911. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
50491: BUSCHMANN G.J. - [ ] MICHEL DE GHELDERODE - l'Imbécilté humaine. Een brief van G.J.Buschmann aan Michel de Ghelderode over de vernieling van zijn drukkerij.
49871: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 5e Année - Tome Neuvième Janvier-Juin 1908. ( Semestre complèt ).
1433: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. Continued after vol. 22 as REVUE DE L'ART. Volumes 1-30 =all published (janvier 1904 - Juin1929).
49877: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - [ ] HANS ORLOWSKI - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. Volume XLVI - Numéro 5 - Mai 1929. ( anciennement ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ).
12855: BUSCHMANN J.E. ANTWERPEN - MUSEUM PLANTIN-MORETUS - Historische Schets van de firma en catalogus van de tentoonstelling in Museum Plantin Moretus te Antwerpen van 10 tot 22 november 1967.
11958: BUSCHMANN G. JOS. - Brèves Notices sur la Famille et L'Imprimerie J.E.Buschmann. 1842 - 1953.
44538: BUSCHMANN J.E. ( PUBLISHER - PRINTER ) - Etrennes Typographiques & Almanach des Miniatures pour l'année 1922.
49864: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 10e Année - 1913. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
49862: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - ART FLAMAND ET HOLLANDAIS ( L' ) Revue Mensuelle illustrée. 9e Année - 1912. Numéros 1 ->12 ( Année complète ).
49869: BUSCHMANN PAUL ( FOUNDING EDITOR ) - ARY DELEN ( EDITOR ) - La Revue d'Art Revue Mensuelle illustrée des Arts Plastiques et Décoratifs. 21e Année - 1925. Numéros 1 ->12 ( Année complète en 6 fascicules ). (anciennement L'ART FLAMAND ET HOLLANDAIS).
45012: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. 4e Jaargang , 1905 compleet. In afleveringen . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45013: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XIV . 7e Jaargang , 2nd Semester 1908 . (6 afleveringen, semester compleet) . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45037: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel XXIII-XXIV . 12e Jaargang , 1913 compleet. gebonden in twee volumes . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
45038: BUSCHMANN PAUL ( EDITOR ) - Onze Kunst. Deel III-IV . 2e Jaargang , 1903 compleet. gebonden in twee volumes . ( Voortzetting van de Vlaamsche School ).
42007: BUSH DOUGLAS - The Early Seventeenth Century. 1600 - 1660 ; Jonson, Donne and Milton. (Oxford History of English Literature - New Version).
32971: BUSINE LAURENT - LUDO VANDAMME A.O. - Manuscrits médiévaux. Le vaste monde à livres ouverts en dialogue avec l'art contemporain.
1640: BUSINE ZEPHIR - ANDRÉ LAMBLIN (AUTHOR) - Zephir Busine, No. 2 in the series. Monographies de l'Art en Wallonie et à Bruxelles.
33704: BUSSCHAERT LEO - Parels langs de Scheldekant.
46387: BUSSCHE W. VAN DEN - Catalogus Provinciaal Museum voor Moderne Kunst. PMMK Catalogue. Museum of Modern Art - Musée d'Art Moderne (Oostende).
35725: BUSSCHE WILLY VAN DEN - Cobra Post Cobra. (Exhibition catalogue).
2231: BUSSCHE J.EMMANUEL VAN DEN - Les Maitres Flamands au Musée d'Anvers, Etude Artistique.
17390: BUSSCHE W. VAN DEN - Catalogus Provinciaal Museum voor Moderne Kunst. PMMK Catalogue. Museum of Modern Art - Musée d'Art Moderne (Oostende).
45317: VAN DEN BUSSCHE WILLY - MICHEL DRAGUET - [ ] SERGE VANDERCAM - Rétrospective Serge Vandercam 29.05.99 - 18.07.99 ( PMMK - Oostende ) .
45306: VAN DEN BUSSCHE WILLY - [ ] JEAN RAINE - J.R. Jean Raine. L'Indocile - De Weerbarstige. 1965 - 1986. [Grands Formats] [ Grote Werken ].
45311: VAN DEN BUSSCHE WILLY - ACHILLE BONITO OLIVA - Costellazione Transvanguardia. Sandro Chia , Enzo Cucchi , Francesco Clemente , Mimmo Paladino . ( Exhibition catalogue ).
35232: BUSSCHER J.-M. DE - Les folies de l'industrie.
35697: BUSSCHER EDMOND DE - Peinture murale à l'huile du XVe siècle, à Gand.
35595: BUSSCHER EDMOND DE - Recherches sur les Peintres et Sculpteurs à Gand, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siècles.
35541: BUSSCHER EDMOND DE - Juste Billet, chroniqueur gantois au XVIIe siècle. Aperçu biographique et historique...
35493: BUSSCHER EDMOND DE - Recherches sur les Peintres et Sculpteurs à Gand, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siècles.
28943: BUSSCHER EDMOND DE - Les Ruines de L'Abbaye de Saint-Bavon à Gand. Nouvelle édition.
25062: BUSSCHER EDMOND DE - Rapport historique lu à la séance solennelle le 20 septembre 1858.
41287: BUSSCHER EDMOND DE - Recherches sur les Peintres et Sculpteurs à Gand, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siècles.
13571: BUSSCHER EDMOND DE - Description du Cortège Historique des Comtes de Flandre.
12548: BUSSCHER EDMOND DE - L'Abbaye de Saint-Pierre à Gand. Nouvelle Edition.
24173: BUSSCHER EDMOND DE - Recherches sur les Peintres et Sculpteurs à Gand, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siècles.
42917: DE BUSSCHER , LÉON ( UITGEVER ) - Tooneelblad, verschijnende den Zondag en den Dinsdag. Tijdschrift gewijd aan Tooneel , Letteren , Schoone Kunsten, enz. Zesde Jaar ( 6 ) 1893 - 1894.
42916: DE BUSSCHER , LÉON ( UITGEVER ) - Tooneelblad, verschijnende den Zondag en den Dinsdag. Tijdschrift gewijd aan Tooneel , Letteren , Schoone Kunsten, enz. Vijfde Jaar ( 5 ) 1892 - 1893.
30216: BUSSE HERMANN ERIS - Offenburg und die Ortenau.
19676: BUSSE HERMANN (EDITOR) - BADEN - GERMANY - Kehl und das Hanauerland.
30217: BUSSE HERMANN ERIS - Zwischen Bodensee und Donau. Stockau - Messkirch - Pfullendorf
29296: BUSSELEN ROLAND - ALAIN BOSQUET ( EDITORS) - SEPT (LE) (POETRY PERIODICAL) - Le Sept - L'VII - Revue trimestrielle de poésie et de proses originales. (Poetry and Prose periodical). ( Nrs.1-35 (1959-1970) were published)..
47766: BUSSIÈRE ERIC - Parisbas l'Europe et le monde. 1872 - 1992.
3627: BUSSMANN HADUMOD - Lexikon der Sprachwissenschaft.
21887: BUSTANOBY J.H. - Priciples of Color and Color Mixing. First edition. Third impression.
34236: BUTCHER RICHARD ANTIQUARIAN - HARDING (DELINEAT ) - CLAMP (SCULPSIT) - Portrait engraving of Richard Butcher Antiquarian.
27039: BUTTE WILHELM - (Publisher's prospectus). Réforme totale de la Théorie du Globe Terrestre sosu le rapport des divisions naturelles de sa surface. ou La Climatolgie Universelle...
15089: BUUREN DAVID & ALICE - FÉLIX LEBLANC - Museum David en Alice van Buuren. ( small catalogue of the collection).
51333: BUUREN-MEINARDI, ANJE VAN - De geschiedenis van Joodse families in Bergen op Zoom. Tweede druk December 2013.
27948: BUXTORFIUS JOANNES - BUXTORF JOHANN (1564-1629) - Lexicon Hebraicum et Chaldaicum complectens voces omnimodas quae in Sacris Bibliis exstant exemplorum biblicorum copia...
46490: BUYCK J.F. - Catalogus schilderijen 19de en 20ste eeuw. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
36241: BUYCK J.F. - Antwerpen 1900. Schilderijen en tekeningen 1880-1914.
20176: BUYCK J.F. - Het Vlaams expressionisme tijdens het interbellum. Een terreinverkenning.
20352: BUYDENS AALMOEZENIER GENERAAL - L'AUMÔNIER GÉNÉRAL - Herderlijke brief van den Hoogw.Heer Aalmoezenier Generaal voor de Roomsch-Katholijken in de legers van Z.M. Den Koning Der Nederlanden enz enz.enz. Voor de Vasten van het jaar 1826. Mandement de M. L'Aumonier Général pour les Catholiques-Romains dans les Armées de S.M.le Roi des Pays-Bas. Pour le Carême de 1826.
20318: BUYDENS, AALMOEZENIER, AUMONIER - Mandement de M.l 'Aumonier Général des Militaires Catholiques Romains du Royaume des Pays-Bas. Pour le Carême de 1823.
34037: BUYLE FERDINAND ( PHOTOGRAPHER ) - Original portrait photography mounted in a purposely made in-folio stiff paper wrapper.
5018: BUYLE ROBERT - Exhibition catalogue. Brussels (Molenbeek) Château du Karreveld, November 10 1966. Rétrospective ROBERT BUYLE.
24528: BUYLE MARJAN - CHRISTINE VANTHILLO - OSWALD PAUWELS (PHOTOGRAPHIES) - Vlaamse en Brabantse retabels in Belgische monumenten.
11390: BUYLE MARJAN - ANNA BERGMANS - Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen.
45324: VAN BUYNDER ERNEST - [ ] ROGER VAN AKELIJEN - Roger Van Akelijen (Tentoonstellings-catalogus Kasteel Sorghvliedt Hoboken ) .
48830: VAN BUYNDER ERNEST - [ ] ROGER VAN AKELIJEN - Roger Van Akelijen (Tentoonstellings-catalogus Kasteel Sorghvliedt Hoboken ) .
24316: BUYSE KRISTIEN (PHOTOGRAPHER) - Walk on the wide side. Documentaire Foto-opdrachten Vlaanderen Deel 6.
21813: BUYSERO DIRCK - DR R.J.WILLEMYNS (EDITOR) - Korte beschrijvinge van Parys (1667). Opnieuw uitgegeven met inleiding bronnenstudie en aanteekeningen.
9663: BUYSSE GEORGES - FRANÇOIS MARET (AUTHOR) - Georges Buysse.
27795: BUYTEN LEO VAN - De Leuvense Stadsfinanciën onder het Oostenrijks Regiem (1713 1794). (2 volumes) .
28947: BUYTEN DR. L. VAN (EDITOR) - MARINA REMS (AUTHOR) - - De Leuvense Standbeelden (Jaarboek 1981, 10/a).
28948: BUYTEN DR. L. VAN (EDITOR) - NAN VAN ZUTPHEN - GUIDO CONVENTS. ( AUTHORS) - - Fiets en Film rond 1900. Moderne uitvindingen in de Leuvense samenleving. (Jaarboek 1979, volume 8).
36910: BX - STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM CATALOGUS 398 - Vijftig jaar zitten. Stedelijk Museum Amsterdam Catalogus 398.
35237: BYL ADOLPH - Onpartydige beoordeling van de woordenboeken der heeren Sleeckx en Van de Velde.
20924: BYL ADOLPHE, SLEECKX, VAN DE VELDE - Critique impartiale des dictionaires de MM. Sleeckx et Van de Velde.
22528: BYRON JOHN ( ) - Reize rondom den aardkloot, door den kommandeur Byron, aan boord van het Engelsch schip Den Dolphyn, gedaan. Vervattende een geloofwaardig Bericht van de verscheidene Plaatsen, Volken, Planten, Dieren, enz. op de reize gezien...Eene echte en nauwkeurige Beschryving van de Straat van Magelhaan, en van de Reusachtige Natie, Patagoniers genaamd...
45318: BYTTEBIER FREDDY ( EDITOR ) - Het Sint-Columbaretabel van Deerlijk. Le Retable de Sainte-Colombe de Deerlijk. The Saint-Columba reatable of Deerlijk.
32030: BYVANCK A.W. PROF. DR - Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas. (Publié comme) 15e Année (du) Bulletin de la Société Française de Réproductions de Manuscrits à Peintures.
21398: BYVANCK A.W. PROF. DR - De middeleeuwse boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden.
49889: ÇA IRA - PAUL NEUHUYS (EDITOR) - Feminilia. ( Panorama de la Littérature féminine ).
51494: ÇA IRA - PAUL NEUHUYS (EDITOR) - Petite Interview collective et rétrospective de la Belgique littéraire. La jeune Belgique, Le Coq Rouge, Emile Verhaeren, Charles van Lerberghe - Maurice Wilmotte... Franz Hellens, Paul Neuhuys, Ed. Ewbank, Horace van Offel....
51470: ÇA IRA - PAUL NEUHUYS (EDITOR) - Feminilia. ( Panorama de la Littérature féminine ).
47634: CABANES LOUIS - C. BELLENFANT - Harmonicolor. Disque d'harmonie des couleurs.
44026: CABESTAN JEAN-FRANÇOIS - La conquête du plain-pied. L'Immeuble à Paris au XVIIIe siècle. Préface de Daniel Rabreau.
39732: CABET ÉTIENNE ( 1788 - 1856 ) - Publications du '' POPULAIRE '' . Issues 1- 20 ( all published).
4862: LE CABINET DE LECTURE - Le Cabinet de lecture et le Cercle Réunis, Gazette des Familles.
47431: H.L. CABINET WORKS LTD. BRENTWOOD ROAD TOTTENHAM [ ] ( EDITOR - PUBLISHER ) - Furniture Designs. H.L. / L. 1913. ( trade catalogue ) .
40534: CABOS FRANCINE - Le Violon et la Lutherie. Préface de Emile Français.
32563: CABUS PETER - BENJAMIN-JOSEPH STEENS - Peter Cabus Biografie en oevrecatalogus (sic).
44071: CACAMP FRANÇOIS DE - [ ] CUVELIER - Généalogie historique de la famille Cuvelier originaire du pays d'Enghien;.
45622: CACAMP FRANÇOIS DE - FRANÇOIS-LOUIS DE WASSEIGE - La Famille namuroise de Wasseige. Histoire - Biographie - Généalogie. ( Tome 7 - Genealogicum Belgicum).
39785: CACAMP FRANÇOIS DE - PHILIPPE RINCHON - LES RINCHONS - Les Rinchon de Thulin et leurs alliances d'après le mémorial familial de l'auteur, vérifié, complété et ordonné par F. de Cacamp. ( Tome 4 - Genealogicum Belgicum).
33367: CACAN DE BISSY ADELINE - PIERRE AMIET ( COMMISSAIRES ARTISTIQUES ) - Sumer. Asser. Babylone.Chefs d'Oeuvre du musée de Bagdad. - Musée du Petit Palais. (exhibition catalogue).
39135: CACHIN MARCEL - MAURICE THOREZ - VIIEME CONGRÈS MONDIAL DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE - Du Front Unique au Front Populaire. Deux Discours.
40948: CADART A. ( ÉDITEUR - IMPRIMEUR ) - Catalogue complet d'Eaux-Fortes originales composées et gravées par les artistes eux-mêmes avec huit planches types divers par Veyrasset , Feyen-Perin , Martial ( Potémont ) , M. Lalanne , Brunet-Debaines , A. Appian , A. Taiée , A. Gauthier.
8144: CAENEGEM R.C. VAN - Geschiedenis van het Strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw.
17470: CAENEGEM R.C. VAN - Geschiedenis van het Strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw. (with a summary in French).
23218: CAENEGHEM POL VAN - RAF VAN HULZE - DRIES BOGAERT - WARD HERMANS - Belgikske nikske? Nederland een!
23638: CAEREMONIALE EPISCOPORVM - CLEMENS VIII (PONTIFICALE ROMANUM) - Caeremoniale Episcoporvm Clementis VIII. primum nvnc denvo Innocentii Papae X avctoritate recognitvm. Omnibus Ecclesijs, praecipuè autem Patriarchalibus...
44510: CAERS AGNÈS - Seuphor et Alice Nahon.
51039: CAERS AGNÈS - Seuphor et Alice Nahon.
37088: CAESAR JULIUS - JOSEPH SCALIGER ( EDITOR ) - ELZEVIER EDITION - C. Iulii Caesaris quae extant ex emendatione Ios. Scaligeri. - Elzevier edition.
46498: CAESARIUS JOHANNES - - ARISTOTELES - JOHANN MURMELLIUS ( SECONDARY AUTHORS ) - Dialectica. Accessit huic Ioan. Murmellii Isagoge in decem Aristotelis Praedicamenta. [ bound with ] Idem . Rhetorica in septem libros sive tractatus digesta ; universam fere eius artis vim facili compendio complectens.
44853: CAEYMAEX JORIS - MARIE GEVERS ( PROVENANCE ) - Het geleide der wegen.
10622: CAFFIN CHARLES - Photography as a fine art. Facsimile edition.
14375: CAFMEYER PIETER & BACKER GEORGE DE (TRADUCTEUR) - Vénérable Histoire du Tres-Saint Sacrement de Miracle notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle édition...composée en Flamand par Pierre Cafmeyer...et traduite en François par G.D.B.. Première édition.
2579: CAGNES SUR MER 1981 EXHIBITION CATALOGUE - Chateau Musée. Festival Internationale de la Peinture. 1981 June 27, 13th Festival.
1092: CAGNES SUR MER - Festival Internationale de la Peinture. 1969 (1th Festival) - Exhibition Catalogue. Cagnes-sur-Mer, Chateau Musée.
41185: CAHIERS DU MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE - CENTRE GEORGES POMPIDOU ( ÉDITEUR ) - Du Catalogue (Numéro ) 56/57 (de la revue ) Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne.
6936: CAHIERS DE LA CERAMIQUE DU VERRE ET DES ARTS DU FEU - Cahiers de la céramique du verre et des arts du feu revue trimestrielle. Nos.1-59 with supplements (all published).
3951: CAHIERS BELGES (LES) - Cahiers Belges (Les).
3655: CAHIERS VAN DE WATERKLUIS - ELSA SEVERIN - FILIP VANHOVE - JOS WILS - Cahiers van de Waterkluis. Zeer kleine Galerij. Elsa Severin, Flip Vanhove, Jos Wils.
2058: CAHIERS DU NORD - CHARLEROI (EDITOR) - Les Arts en Wallonnie 1918 - 1946 .
8118: CAHIERS DE LA CERAMIQUE DU VERRE ET DES ARTS DU FEU - Cahiers de la ceramique du verre et des arts du feu - Revue trimestrielle. Nos.1-59 with supplements (all publ.) Sèvres, 1955-1971, in-4°, orig. wrappers. In all 59 issues with 7 supplements.
45643: CAHIERS LUXEMBOURGEOIS ( ÉDITEUR ) - Larochette. Le Chateau et les Seigneurs. Le Bourg et les Bourgeois. 2 parties en un volume.
33117: CAHN WALTER - Romanesque Manuscripts. The Twelfth Century. A survey of manuscripts illuminated in France. Volume I . Text & Illustrations . Volume II . Catalogue.
51414: CAIGNY , SOFIE DE ( FLANDERS ARCHITECTURE INSTITUTE ) - PETER CACHOLA SCHMAL ( DEUTSCHES ARCHITECTURMUSEUM ) ( PREFACE - EDITORS ) - Maatwerk , Made to Measure. Concept and Craft in Architecture from Flanders and The Netherlands.
33582: CAILLARD CHRISTIAN - PHILIPPE CHABANEIX ( AUTEUR ) - Christian Caillard.
5443: CAILLARD CHRISTIAN - JEAN ALAZARD (AUTHOR) - Christian Caillard.
38887: CAILLAUD ARISTIDE - PIERRE CAILLER ( ÉDITEUR ) - ADOLPHE DE FALGAIROLLE ( TEXTE ) - Aristide Caillaud 1902. Documentation réunie par Adolphe de Falgairolle. (Publié comme '' Les Cahiers d'Art - Documents - Numéro 61 ) .
6648: CAILLEAU CHARLES & DUCLOS R. - Dictionnaire Bibliographique, Historique et Critique des Livres Rares, Précieux, Singuliers, Curieux, Estimés et Recherchés. 3 vols.
39817: CAILLEL, JOSEPH ANDRÉ ( LIEUTENANT DE CAVALERIE - GARDE DU CORPS DU ROI ) - HENRI JACQUES GUILLAUME CLARKE, DUC DE FELTRE ( 1765 - 1818) - Diplome de promotion de Joseph Caillet au grade de lieutenant, daté 16 Juin 1814, délivré le 29 Septembre 1815.
24649: CAILLER H. (EDITOR) - - Catalogue de la Bibliothèque de la Société Suisse de Numismatique - Deuxième édition. (Library catalogue).
41049: CAILLER PIERRE - CARZOU - Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé et lithographié de Carzou. Avec une préface de Jean Bouret.
51311: CAILLET ANDRÉE ( EDITOR ) - [ ] JACQUES ROZENBERG - Huldeboek Jacques Rozenberg. Zijn Denken , zijn Schilderen. '' Ik heb haat ontmoet en voor liefde gekozen ''.
425: CAILLET LEON ARCHITECTE DÉCORATEUR - Meubles et Décors Modernes.
44931: CAILLIAU MAURITS ( EINDREDACTEUR ) - Gedenkboek Joris van Severen 1894 - 1994. Joris van Severen spreekt.
45905: CAILLIAU MAURITS ( EINDREDACTEUR ) - Gedenkboek Joris van Severen 1894 - 1994. Joris van Severen spreekt.
3176: CAILLOIS ROGER - JEAN D'ORMESSON - DIOGENE - (Diogène) Revue Internationale des Sciences Humaines, trimestrielle, Paris, avec l'aide de l' Unesco.
45057: CAÏN JEAN-ROBERT - ROBERT MARTIN - JEAN-MICHEL SANCHEZ - Les Isnard. Une révolution dans la facture d'orgues.
29169: CAIN GEORGES - CHARLES JOUAS (ILLUSTRATEUR) - P. NOULHAC (RELIEUR) - A. MAYLANDER (DOREUR) - La Seine du Point-du-Jour à Bercy.
35216: CAIRE JEAN - TONOIR MARIE - HÉLÈNE HOMPS-BROUSSE E.A. - Jean Caire et Marie Tonoir. Une communauté de vie et de peinture.
41847: CAISSE DES DETTES BELGIQUES - BANQUE DE VIENNE ( PAYER ) - Payment order (3 items) - Printed documents with manuscript entries .
51016: CAISSE GÉNÉRALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE DE BELGIQUE ( EDITOR - PUBLISHER ) - F. HANKAR ( PREFACE ) - Caisse Générale d'Epargne et de Retraite de Belgique. Album de Photographies & Plans d'Habitations à bon marché construites en Belgique.
2163: CAISSE CENTRALE DES ARTISTES BELGES ( BENEFICIARY ) - LÉOPOLD II - Collections de S.M. Léopold II. Exposition de Tableaux et de quelques Objets d'Art. Catalogue des Tableaux. 1909 - Palais des Beaux-Arts .
42649: CAISSE GÉNÉRALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE DE BELGIQUE ( EDITOR - PUBLISHER ) - F. HANKAR ( PREFACE ) - Caisse Générale d'Epargne et de Retraite de Belgique. Album de Photographies & Plans d'Habitations à bon marché construites en Belgique.
45403: CALABI AUGUSTO - Saggio sulla Litografia. La prima produzione Italiana in rapporto a quella degli altri paesi sino al 1840.
35441: CALANDRELLI GIUSEPPE - ANDREA CONTI - Opuscoli Astronomici, e Fisici di Giuseppe Calandrelli e Andrea Conti Pubblici Professori dell'Università Gregoriana nel Collegio Romano.
5893: CALBERG MARGUERITE - Episodes de l'Histoire des Saints Pierre et Paul, tapisseries de Bruxelles tissées au XVIe Siècle pour L'Abbaye Saint-Pierre à Gand.
5887: CALBERG MARGUERITE - Un Dais du XVIe Siècle aux Armes de Gavre et de la Marck.
5900: CALBERG MARGUERITE - Episodes de la Conquête de Tunis, Tapisserie de Bruxelles exécutée en 1565-66 pour le Cardinal de Granvelle.
5898: CALBERG MARGUERITE - Episodes de l'Histoire de Bethsabée sur une Suite de Tapisseries Bruxelloises du XVIe Siècle.
5894: CALBERG MARGUERITE - Episodes de la Vie de St. Jean L'Evangéliste, fragments d'une bande de chape.
5892: CALBERG MARGUERITE - Hommage au Pape Urbain VIII, Tapisserie de la Manufacture Barberini à Rome XVIIe siècle (après 1663).
5890: CALBERG MARGUERITE - La Disposition Première du Devantier d'Autel provenant de l'Ancien Hotel de Nassau.
5889: CALBERG MARGUERITE - Une Vierge au Croissant Brodée de la Fin de l'Epoque Gothique.
5888: CALBERG MARGUERITE - Un Voile de Calice Historique du XVIIe Siècle.
5886: CALBERG MARGUERITE - Découverte de la Marque du Tapissier sur la Tenture de l'Histoire de Jacob.
5647: CALBERG MARGUERITE - Broderies Historiées du Moyen Age et de la Renaissance (aux) Musées Royaux d'Art et d'Histoire. (de Bruxelles).
41369: CALBERG EUGÈNE - ANDRÉE MARISSAL-CALBERG - GALERIE LE STUDIO - 2 , RUE DES PETITS CARMES - BRUXELLES - Exposition Eugène Calberg - Andrée Marissal-Calberg du 26 octobre au 7 novembre 1935. Catalogue. (dépliant - vouwblad - folder ) .
41370: CALBERG EUGÈNE - ANDRÉE MARISSAL-CALBERG - GALERIE LE STUDIO - 2 , RUE DES PETITS CARMES - BRUXELLES - Exposition Eugène Calberg - Andrée Marissal-Calberg du 22 janvier au 3 février 1938. Catalogue. (dépliant - vouwblad - folder ) .
43061: CALBRECHT JOZEF - De Oorsprong der Sinte Peetersmannen. Hunne voorrechten, hunne inrichting en de evolutie dezer instelling tot bij den aanvang der XVIe eeuw.
45595: CALBRECHT E.P. DR. - Geschiedenis van het Genadeoord van O.L.Vrouw van Gratie te Scheut.
46625: CALCOTT J.W. - The Friar of Orders Gray. A Glee for 3 voices set to music by J.W. Calcott, mus. bac. Oxon.
46627: CALCOTT DR. - Who comes so dark from ocean's roar. A celebrated Glee for 3 voices composed by Dr. Calcott.
21271: CALDECOTT RANDOLPH - HENRY BLACKBURN - Randolph Caldecott's Sketches. With an Introduction by Henry Blackburn Editor of 'Academy Notes' etc. etc.. Second edition.
21896: CALDER - GALERIE MAURICE KEITELMAN - (EXHIBITION CATALOGUE) - Calder mobiles.
51072: CALDER NIGEL - De grillige zon. De onthullende waarheid over het broeikaseffect.
46412: CALDERON ADELIJN - Historiek der straten van Vilvoorde.
25665: CALEMBERT LÉON - Recherches sur le rôle des masses calcaires dans la tectonique de l'Atlas algéro-tunisien.
19988: CALIFORNIA PALACE OF THE LEGION OF HONOR - LINCOLN PARK - Handbook of the Collections. California Palace of the Legion of Honor. Lincoln - Park San Francisco.
32061: CALKINS ROBERT G. - Illuminated Books of the Middle Ages.
27362: CALLAERT L. - Klein Brabant van k tot t.
18122: CALLAERT L. - Ikonografie van de Klein-Brabantse kastelen.
41253: CALLAERTS JOZEF ADRIAAN - URBAIN BOVENAERDE ( AUTHOR ) - De Lierse kunstschilder Jozef Adriaan Callaerts. (1896 1965). Notities over leven en werk.
26885: CALLAERTS JOZEF ADRIAAN - URBAIN BOVENAERDE ( AUTHOR ) - De Lierse kunstschilder Jozef Adriaan Callaerts. (1896 1965). Notities over leven en werk.
43099: CALLAERTS JOZEF ADRIAAN - URBAIN BOVENAERDE ( AUTHOR ) - De Lierse kunstschilder Jozef Adriaan Callaerts. (1896 1965). Notities over leven en werk.
9838: CALLARDIRE MARIE CLAIRE - LIBRAIRE - CHARLES CORNELIS CHESNEUX À LIÈGE 1820 - Expédition d'une décision du Tribunal civil du 1er Arrondissement de la Province de Liège en date du 3 mai 1820.
47626: CALLEBAUT D. - L. MILIS - P.DEVOS - JP. VAN DER MEIREN - Ename - Oudenaarde Mullem. Archeologisch-historische route.
42631: CALLENS KRIS ( CO-ORDINATOR ) - PREEDY LEE - WILLIAM NOEL (EDITORS) - Medieval Mastery . Book illumination from Charlemagne to Charles the Bold. 800 - 1475.
37563: CALLENS KRIS ( CO-ORDINATOR ) - PREEDY LEE - WILLIAM NOEL (EDITORS) - Medieval Mastery. Book illumination from Charlemagne to Charles the Bold. 800 - 1475.
42624: CALLENS KRIS ( CO-ORDINATOR ) - PREEDY LEE - WILLIAM NOEL (EDITORS) - Medieval Mastery . Book illumination from Charlemagne to Charles the Bold. 800 - 1475.
9118: CALLET M. - TABLES DE LOGARITHMES - Tables de Logarithmes pour les Sinus & Tangentes de toutes les minutes du Quart de Cercle, & pour tous les nombres naturels depuis 1 jusqu'à 21600. Avec une exposition abrégée de l'usage...
49496: CALLEWAERT D. - BIEKORF 1890-1960 . Volume VIII in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
49481: CALLEWAERT D. - BIEKORF 1890-1960 . Volume VIII in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
18514: CALLEWAERT CHARLES-RENÉ - PAUL HUYS (AUTHOR) - Charles-René Callewaert. Kunstmonografie.
49479: CALLEWAERT D. - Rond Den Heerd . Volume III in the series. Nederlandse Volkskundige Bibliografie.Systematische Registers op Tijdschriften en Gelegenheidsuitgaven.
46654: CALLIAT VICTOR - Encyclopédie d'Architecture. Journal mensuel. Tome Premier ( 1re Année) -> Tome Douzième. ( 12 années relié en 3 vols. ( seulement texte - sans les planches ).
5477: CALLOT JACQUES - PIERRE PAUL PLAN ( AUTEUR ) - Jacques Callot, Maître Graveur (1593-1635) suivi d'un catalogue chronologique. Nouvelle édition revue et réduite ornée de 96 estampes et d'un portrait.
40543: CALLOT JACQUES - PIERRE PAUL PLAN ( AUTEUR ) - Jacques Callot, Maître Graveur (1593-1635) suivi d'un catalogue chronologique. Nouvelle édition revue et réduite ornée de 96 estampes et d'un portrait.
36174: CALMANN GERTA - - Ehret Flower Painter extraordinary. An illustrated biography.
23308: CALMELS NORBERT - Konstituties van de orde der reguliere kanunniken van Prémontré, goedgekeurd en uitgevaardigd door het generaal kapittel te Wilten in het jaar Onzes Heren 1970.
23310: CALMELS NORBERTUS - Constitutiones Ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensium, a Capitulo Generali anno 1970 in abbatia wiltinensi celebrato approbatae ac promulgatae.
24165: CALOEN PÈRE VINCENT MARIE VAN - Les religieuses Dominicaines de Béthanie. Tiers ordre régulier de Saint Dominique et l'oeuvre des réhabilitées.
50987: VAN CALOEN DE BASSEGHEM , ETIENNE - De Memoires (van) Etienne van Caloen de Basseghem.
49008: DE CALONNE ( MAITRE AVOCAT ) - DUPY ( PROCUREUR ) - PIERRE VILBRODE CHARLOT ( MARCHAND ORFÈVRE ) - JACQUES FRANÇOIS L'OEUILLIOT ( BOURGEOIS D' ABBEVILLE ) - CLAUDE JACQUIN - MARGUERITE DOROTHÉE BRUNET ( DEMANDEURS ) - LES PRÊTRES DE L'ORATOIRE ( DÉ - Mémoire pour Pierre-Vilbrode Charlot, Marchand Orfèvre à Abbeville, Jacques-François L'Oeuilliot (défendeurs & demandeurs) contre Claude Jacquin & Marguerite Dorothée Brunet, sa femme ( demandeurs) et les Prêtres de l'Oratoire, de la maison de l'Institut ( défendeurs).
42465: CALONNE , LE VICOMTE A. DE - SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE LA PICARDIE ( ÉDITEUR ) - La Vie agricole sous l'ancien régime dans le Nord de la France. par A. de Calonne. ( publié comme ) Bulletin trimestriel de la Societe des Antiquaires de la Picardie. Tôme IX ( 9) ( de la ) Quatrième série .
32388: CALOT MONIQUE (ED.) - La saison d'une peste (avril-septembre 1590). Le cimétière des Fédons à Lambesc (Bouches-du-Rhône).
927: CALVART DENIS (1545 - 1619) - SIMONE BERGMANS (AUTHOR) - Denis Calvart, Peintre Anversois, Fondateur de l'Ecole Bolonaise.
23677: CALVART DENIS - SIMONE BERGMANS (AUTHOR) - Catalogue critique des oeuvres du peintre Denis Calvart.
12632: CALVART DENIS - SIMONE BERGMANS ( TEXT ) - Denis Calvart, peintre anversois, fondateur de L'Ecole Bolonaise.
32565: CALVI DI BERGOLO - CLAIR JEAN (AUTHOR) - Gregorio Calvi di Bergolo. Dipinti - Acquarelli - Disegni 1928 - 1984.
8310: CALVIMONT SAINT MARTIAL LE COMTE DE - PARIS - REVOLUTION DE 1830 - PARIS - REVOLUTION DE 1830 - Charles X - (Réunion de 4 ouvrages).
29418: CALVIN WILLIAM H. - DEREK BICKERTON - Lingua ex Machina. Reconciling Darwin and Chomsky with the Human Brain.
13578: CALVIN JOANNIS (FAC SIMILE) - Calvin Joannis. Een zeer Schon ende Profitelick Travtaet...
35460: CAM'ES - DE VRIENDEN VAN PORTUGAL VZW ( EDITOR ) - Vierhonderste Verjaring van Os Lysiades van Camões 1572 /1972.
20214: CAMACHO - - Camacho. L'Idée du Sud - Galerie Carole Brimaud, Galerie EPSILON.
9891: CAMBIER NESTOR - Original drawing on the fly leave of a catalogue. ''Type Brugeois'', portrait sketch in colour pencil ca. 9 x 7 cm.
1762: CAMBIER LOUIS GUSTAVE - (Exhibition catalogue) Brussels, L.G.Cambier, 37 rue de la Charité. 1906. Exposition. Palestine, Constantinople, Brousse (Asie mineure) 190
51641: CAMBIER LUDOVICUS JOSEPHUS - UNIVERSITEIT LEUVEN - Applausus Solemnis Doctissimo Ornatissimoque Domino D. Ludovico Josepho Cambier Universitas Lovaniensis omnium votis declarato Primo. Die 14. Novembris 1717. (together with) Triumphus Doctissimo Ornatissimoque Domino D. Ludovico ...Antverpiensi, antè Gymnasii Augustiniani Dialectices alumno, deinde Paedagogii...Univ. Lovan. Primo.... ( 2 imprints)
12307: CAMBIER LOUIS-GUSTAVE (SCHAERBEEK 1874 - IXELLES 1949) - ENGRAVING - ETS - GRAVURE. Crépuscule. 150 x 212 mm, Papier. 340 x 485.
41256: CAMBIER LOUIS GUSTAVE - FRANZ HELLENS (AUTHOR) - Louis Gustave Cambier.
37926: CAMBON PAUL - Correspondance 1870 - 1924. Trois volumes. I. L'établissement de la république.... II La tension Franco-Anglaise.... III Les Guerres Balkaniques... (complet)
5312: CAMBRAI - SOCIETE D'ETUDES DE LA PROVINCE DE CAMBRAI - BULLETIN - ABBÉ LEURIDAN ( ARCHIVISTE ) - Bulletin ( de la ) Societe d'études de la province de CambraI.
12756: CAMBRE (LA) 1928-1978 - La Cambre 1928 - 1978. Archives d'Architecture Moderne Numéro Spécial. La Cambre. ( special issue of this periodical).
2627: CAMBRIDGE (MA) EXHIBITION CATALOGUE 1986 DANISH LITERATURE - Saxo Grammaticus to Isak Dinesen , Exhibition catalogue. Houghton Library, 1986 October 16, Harvard, Massachusetts.
32601: CAMELOT ROBERT (1913 - ) - GILLES RAGOT - Robert Camelot. Architecte des palais de la céramique et du CNIT.
3068: CAMERA BELGICA (EXHIBITION CATALOGUE) - Camera Belgica. Photographie en Belgique, België in de Fotografie.
12430: CAMERA 1972 (PERIODICAL) - Camera 1972. Photography 1839 - 1972 / Camera 1922 - 1972. (special edition of Camera).
36178: CAMERON DAVID YOUNG (1865 - 1945) - ARTHUR M. HIND ( TEXT ) - The Etchings of D.Y. Cameron.
32409: CAMERON DAVID YOUNG (1865 - 1945) - ARTHUR M. HIND - The etchings of D.Y. Cameron.
32110: CAMERON DAVID YOUNG (1865 - 1945) - FRANK RINDER - D.Y. Cameron, an illustrated catalogue of his etched work. With introductory essay and descriptive notes on each plate by Frank Rinder.
30445: CAMERON NIGEL (EDITOR) - L. CARRINGTON GOODRICH (PREFACE) - - The Face of China. As Seen by Photographers & Travelers 1860 1912.
20749: CAMERON RONDO - MARIANNE BERTHOD (TRANSLATOR) - La France et le développement économique de l'Europe (1800-1914). Traduit de l'Américain par Marianne Berthod.
32902: CAMES GÉRARD - Byzance et la Peinture Romane de Germanie.
50930: CAMES GÉRARD -VICTOR BEYER ( PRÉSENTATION ) - Dix Siècles d'Enluminure en Alsace.
20223: CAMESI GIANFREDO - - Gianfredo Camesi. Suisse. 12e Biennale de Sao Paulo 1973. Exhibition catalogue.
37977: CAMILLE MICHAEL - Master of Death. the lifeless art of Pierre Remiet, Illuminator.
48323: CAMILLE MICHAEL - [ ] PIERRE REMIET - Master of Death. The Lifeless Art of Pierre Remiet illuminator.
20698: CAMMAERTS EMILE - Belgium. From the Roman invasion to the present day. With 36 illustrations and 9 maps.
22404: CÄMMERER GEORGE MONIKA - Die Rahmung der Toskanischen Altarbilder im Trecento.
36286: CAMP MAXIME DU - Les Beaux-Arts à l'Exposition Universelle de 1855. Peinture Sculpture.
39844: DU CAMP MAXIME - Histoire et Critique. Etudes sur la Révolution Française. Souveniers de Voyages. Lettres à M. le Ministre de l'Instruction Publique.
21191: CAMPAN CH. AL. - BERGEN OP ZOOM - Bergues sur le Soom assiégée le 18 de juillet 1622 & désassiégée le 3 d'Octobre ensuivant selon la description...3 pasteurs de L'Eglise D'Icelle. Avec une introduction et des notes par Ch.Al. Campan.
37866: CAMPBELL JULIAN - The Irish Impressionists. Irish artists in France and Belgium, 1850 - 1914. (Exhibition catalogue ).
43920: CAMPBELL RICHARD - The white cockade , or the restoration of royalty, a favortite air with variations for the Piano Forte composed and humbly inscribed to his Most Christian Majesty Louis XVIII by Richard Campbell.
45173: VAN CAMPEN CONSTANT - CHRISTOPHE PLANTIN ( SUBJECT ) - J.E. BUSCHMANN ( PRINTER PUBLISHER ) - Christophe Plantin le célèbre imprimeur anversois du XVIe siècle. Pièce en 4 actes par C.W. et K. Van Campen. Christoffel Plantijn de grootste Antwerpse drukker uit de XVI eeuw. Poppenspel in 4 Bedrijven door C.W.en K. Van Campen.
6638: CAMPEN C.W. & K. VAN, PLANTIJN CHRISTOFFEL - BUSCHMANN - Christoffel Plantin, de grootste Antwerpse drukker der XVI eeuw. Poppenspel in 4 Bedrijven.
40049: CAMPEN, JACOB VAN ( 1595 - 1657 ) - QUELLINUS, HUBERT ( 1619 - 1687 ) - Afbeelding van't Stadt Huys Van Amsterdam, In dartigh Coopere Plaaten geordineert door Jacob van Campen ; en Geteeckent door Iacob Vennekool. ( bound with ) Het Eerste Deel van de voornaemste Statuen ende Ciraten van't konstrijck Stadthuys van Amstelredam...(...this title also in Latin and French) (bound with) Het tweede deel van de voornaemste Statuen ende Cieraten van't konst-rijcke Stadt-huys van Amstelredam 'tmeeste in Marmer gemaeckt door Artus Quellinus...(...this title also in Latin)
34003: CAMPEN JOHANNES VAN ( 1490 - 1538 ) - ULRICH ZWINGLI - Enchiridium psalmorum . eorudem ex veritate Hebraica versionem ac Io. Campensis e regione paraphrasim, sic ut versus respondeat versui, complectens. concionem praeterea Salomonis Ecclesiastae per eundem Campensem ex Hebraico (paraphrastikos) traductam. ( Bible Old Testament Psalms Latin).
35696: CAMPIN ROBERT - PETER H. SCHABACKER - Notes on the biography of Robert Campin.
32794: CAMPIN ROBERT - FELIX THÜRLEMANN ( AUTHOR ) - Robert Campin. Eine Monographie mit Werkkatalog.
42162: CAMPINI DINO - ALESSANDRA CAVO - I Dipinti di Alessandra Cavo.
29516: CAMPO GALERIJ - Galerij Campo. 80-jarig bestaan - 80ième anniversaire Campo. (Exhibition catalogue).
9238: CAMPO FRANS - STEFAN - MARC RUYTERS (PREFACE) - CAMPO 1897 - 1997.
35564: CAMPOS ALAIN - PIERRE CORCOS E.A. - De près ou de loin.
37930: CAMUS ALBERT - Carnets Mai 1935 - Février 1942.
36808: CAMUS MARIE-THÉRÈSE - Sculpture romane du Poitou. Les grands chantiers du XIe siècle.
35270: CAMUS ALBERT - Noces à Tipasa. ( Arethusa Pers ) .
31633: CAMUS GUSTAVE - PAUL CASO (PRÉSENTATION) - Gustave Camus ou la plénitude.
1552: CAMUS GUSTAVE - RENÉ LYR (AUTHOR) - Gustave Camus.
15451: CAMUS DE MÉZIÈRES NICOLAS LE (1721-1793) - ROBIN MIDDLETON - The Genius of Architecture; or, the analogy of that art with our sensations. Introduction by Robin Middleton.
20421: CANALETTO - ALESSANDRO BETTAGNO - Canaletto designi dipinti incisioni a cura di Alessandro Bettagno scritti di (16 athors). Presentazione di Bruno Visentini.
20943: CANARACHE V. - Pontus Euxinus Masks and Tanagra Figurines made in the workshops of Callatis Mangalia.
16697: CANETO L'ABBÉ F. - Sainte-Marie d'Auch. Atlas Monographique de cette cathédrale.
38407: CANETTI ELIAS - CATHERINE GEOFFROY - GERALD STIEG - Elias Canetti.
38106: CANGIAMILA FRANCESCO EMANUELLO (1702 - 1763) - J. STAFFORD ( TRANSLATOR ) - Kort Begryp van de Embryologia sacra ofte Verhandelinge der plichten van de Priesters , Geneesheeren , Chirurgyns en Vroedvrouwen, jegens de Kinderen, die noch niet geboren zyn... En na den tweeden Franschen Druk vertaeld door J. Stafford,...Chirurgijn in de Legers...van Haere Keyzerlyke...Majesteyt.
39020: CANINI GIOVANNI ANGELO ( ) - ETIENNE PICART - GIOVANNI TESTANA - JEAN VALLET ( ENGRAVERS ) - Iconografia Cioé Disegni d'Imagini da Famosissimi Monarchi , Regi , Poeti ed Oratori dell Antichità..... ( ) . Album containing 114 original engraved portraits belonging to this publication.
44473: CANIOT S.F. - P.J. DE HAUCHIN - N.J. LARMINAL - E.A.J. MERLIN - ( INTENDANTS DE L'ECOLE DOMINICALE PRÈTRES À MONS - BELGIQUE ) - Histoire de l'Institution de l'Ecole Dominicale dans la ville de Mons en l'An 1585. Dediée a Messieurs M. Les Magistrats.
39365: CANISIUS PETRUS - CATECHISMUS - MANNHEIM 1758 - Catechismus additis ex scriptura et SS. PP. Notis Illustratus - Mannheim 1758.
45289: CANISIUS PETRUS ( 1521 - 1597 ) - SEBASTIANUS SCHMID ( 1617 - 1696 ) ( SECONDARY AUTHOR ) - Volstandigen Catechismus in welken aen de gretige zielen tot hunne zaligheyd de leeringe van Jesus-Christus....onderhouden worden. Met 130 Onderwysingen...van den Eerw. P. Petrus Canisius....Met Sermoonen op de Zondagen en Feest-dagen van het Jaer . Door Sebastianus Schmid, ..., volgens den laetsten vermeerderden Druk uyt het Hoogduyts vertaeld. Eerste Deel (-> Vyfde Deel) (complete in 5 vols.)
14528: CANISIUS HENRICUS - Pax et una charitas per easque chara unitas...hoc tractatu morali per CCXXX conciones.
29524: CANIVET DIANE - L'illustration de la poésie et du roman français au XVIIe siècle.
15804: CANNAERT JOSEPH BERNARD (1768-1848) - Bydragen tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaenderen verrykt met vele tot dusverre onuitgegeven stukken. Derde vermeerderde druk.
47911: CANNEEL, JULES MARIE ( 1881 - 1953 ) - JULES GROSFILS - Collection of five original designs and a postcard an ex-libris designed by Jules Marie Canneel for Jules Grosfils. Added 10 ex-libris + copperplate (200 x 126 mm) , unsigned.
36776: CANNEEL THÉODORE JOSEPH - J. STALLAERT ( TEXT ) - Notice Biographique (sur) Théodore Joseph Canneel ( peintre 1817 - 1892 ) , correspondant de l'Académie Royale de Belgique.
41362: CANNEEL MARCEL - GALERIE DE LA TOISON D'OR - BRUXELLES - Marcel Canneel (exposition) du 21 décembre 1937 au 7 janvier 1938. (dépliant - vouwblad - folder ) .
47918: CANNEEL, JULES MARIE ( 1881 - 1953 ) - JULES GROSFILS - Collection of an original design and 10 prints in postcard format for change of address, designed by Jules Marie Canneel for Jules Grosfils.
34221: CANNELL H. & SONS ( F.R.H.S. , H.M.C.A.B.) - H. Cannell a Sons' (F.R.H.S. , H.M.C.A.B.) . Complete illustrated Floral Guide for 1885.
28239: CANNON MICHAEL - The exploration of Australia. (From first sea voyages to satellite discoveries).
32776: CANONNE XAVIER - Le Surréalisme en Belgique. 1924 - 2000.
48908: CANONNE XAVIER - [ ] MARCEL MARIËN - Marcel Mariën. Le Passager clandestin.
48845: CANONNE XAVIER - [ ] MARCEL MARIËN - Marcel Mariën. Le Passager clandestin.
33212: CANOVA GIORDANA MARIANI - PIERO MELDINI - SIMONETTA NICOLINI - I codici miniati della Gambalunghiana di Rimini.
22342: CANOVA - M. REVEIL (ENGRAVINGS) - M.H. DE LATOUCHE - Oeuvre de Canova, Recueil de gravures d'après ses statues et ses bas reliefs exécutées Par M. Réveil accompagné d'un texte explicatif de chacune de ses compositions et d'un essai sur sa vie et ses ouvrages Par M.H. De Latouche.
11391: CANS JOANNES - NOTARIS - BRUSSEL - Copye authentiek van het Proces-Verbaal gehouden over de grouweldaden, sacrilegien, heyligschenderijen, dieverijen &tc. bedreven in de Collegiale en Parochiale Kerke van HH.Michaël en Gudula tot Brussel.
22437: CANSON & MONTGOLFIER ANCIENNEA MANUFACTUREA - Papiers Ingres. (Trade catalogue).
19283: CANTACUZINO SHERBAN - SUSAN BRANDT - Saving old buildings.
33446: CANTELLI BERARDUCCI SILVIA - HRABANI MAURI Opera Exegetica. Repertorium Fontium. Vol. I Rabano Mauro Esegeta , Le Fonti , I Commentari. Vol. II Apparatus Fontium ( in Genesim - in libros Macchabeorum ) . Vol. III Apparatus Fontium ( in Mattheum - Homiliae in Evangelia et Epistolas Indici. ( in all 3 volumes).
15852: CANTERBURY CATHEDRAL - G.S. - Chronological History of Canterbury Cathedral by G.S. with illustrations.
3215: CANTILLON ARTHUR - LUCIEN MARCHAL (DIRECTEURS) - FLAMBERGE - Flamberge Revue de littérature et de sociologie, small in-4°,Mons (Belgique).
35509: CANTRAINE FRANÇOIS - - Mémoire sur le Seranno Tinca.
37044: CANTRAINE F. - Malacologie méditerranéenne et littorale, ou description des mollusques qui vivent dans la Méditerranée ou sur le continent de l'Italie...
21197: CANTRE JAN JOZEF - JORIS MINNE - MASEREEL - HENRI VAN STRATEN - De Vijf. Tentoonstellingscatalogus. Brussel Koniklijke Bibliotheek (1967). Mechelen, Cultureel Centrum. Voorwoord Prof. Louis Lebeer.
1888: CANTRE JAN FRANS - JOS PHILIPPEN - F. VAN DEN WIJNGAERT (AUTHORS) - Philippen Jos & Wijngaert Frank van den. Jan-Frans Cantré, Vlaamsch houtsnijder.
10038: CANTRE JOZEF - ANDRÉ DE RIDDER (AUTHOR) - Jozef Cantré.
2549: CAP CONSTANT - ANTWERPEN 16TH APRIL 1917 - Catalogue de la Vente Publique de la collection délaissée par l'artiste-peintre C.Cap. ( Auction Sale Catalogue - Antwerp, 1917 April 16 )
47829: CAP CONSTANT ( 1842 - 1915 ) - Holograph letter , dated april 12th 1885, to Monsieur Schadde .
39925: CAP CONSTANT - JAN BRAL ( EDITOR) - STEDELIJK MUSEUM SINT-NIKLAAS - Constant Cap. Sint-Niklaas 1842 - Antwerpen 1915.
35873: CAPACCI BRUNO - GALLERIA SCHETTINI - MILANO - FRANCO PASSONI ( PREFACE ) - Bruno Capacci, pitture dal 1925 al 1974 ( exhibition catalogue).
749: CAPART JEAN - MARCELLE WERBROUCK - Thebes, The Glory of a Great Past.
731: CAPART JEAN - MARCELLE WERBROUCK - Memphis à l'Ombre des Pyramides.
25989: CAPART JEAN - L'Art Egyptien. Choix des Documents. Accompagnés d'indications bibliographiques. (ONLY) Vol II. La Statuaire
24888: CAPART JEAN - L'Art Egyptien. Choix des Documents. Accompagnés d'indications bibliographiques. (ONLY) Vol III. Les Arts Graphiques.
23472: CAPART JEAN - MARCELLE WERKBROUCK - - Memphis à l'Ombre des Pyramides.
23522: CAPART JEAN & WERBROUCK MARCELLE - Thebes, The Glory of a Great Past.
17904: CAPART JEAN - L'Art Egyptien. Choix des Documents. Accomp. d'indications bibliographiques. 3 vols. L'Architecture, La Statuaire, Les Arts Graphiques.
39017: CAPELLA FRANCESCO ( 1714 - 1784 ) - UGO RUGGERI ( TEXT ) - Francesco Capella detto Daggiù. Dipinti e Disegni.
50482: CAPELLEVEEN PAUL VAN - SOPHIE HAM - JORDY JOUBIJ ( AUTHORS ) - CLEMENS DE WOLF - PAUL VAN CAPELLEVEEN ( EDITORS ) - [ ] LOUIS KOOPMAN - Voix et Visions. La Collection Koopman et l'Art du Livre français.
50496: CAPELLEVEEN , PAUL VAN - [ ] L.J.C. BOUCHER - Mijn vriend Kuiper overtrof zichzelf. Over de Aforismenreeks van L.J.C.Boucher.
38617: CAPISTRON JEAN-GALBERT DE ( 1656 - 1713 ) ( CAMPISTRON ) - Les Oeuvres de Mr. Capistron. Nouvelle édition.
6784: CAPPA DR. GIUSEPPE - 100 Ans d'Art Verrier en Europe - De l'Art Nouveau à L'Art Actuel (Exhibition Catalogue).
32790: CAPPARONI GIUSEPPE - La Patriarcale Basilica Vaticana Volume II ( only volume II) .
46337: CAPPELEN - KAPELLEN - DUITSE STAFKAART - 1941 - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( UITGEVER ) - Cappelen . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 7 ( Kapellen, Lillo, Stabroek, Antwerpse Polder )
45402: CAPRA LUCIANO - [ ] SAVONAROLA - Edizioni Savonaroliane della Bibliotheca Comunale Ariostea. ( exhibition catalogue ) .
41112: CAPROTTI DIOMEDE - Capitularis Ordo Sancti Huberti Lorenesis ac Barensis. Edizione 1952-53. ( Ordre Chapitral de St. Hubert de Lorraine du Barrois ) .
38710: CARABIN - SCHILDKNECHT - FONDERIE DE CARACTÈRES - BRUXELLES - Presse Mécanique '' La Cérès '' Format Colombier. ( broschure de publicité - trade catalogue leaflet).
38709: CARABIN - SCHILDKNECHT - FONDERIE DE CARACTÈRES - BRUXELLES - Presse à pédale perfectionnée à tirage rapide '' La Modeste '' sortant de nos ateliers de construction ( brochure de publicité - trade catalogue leaflet).
2975: CARABIN ARMAND - GEORGES HENDRIX - IRIS - IRIS , revue littéraire et artistique .( Revue, le titre change) - Bulletin de Liaison, puis Revue Mensuelle, Littéraire, Artistique , Humoristique. Puis - Revue Mensuelle Littéraire et Artistique.
47387: CARACCIOLI LE MARQUIS LOUIS ANTOINE. ( 1719-1803) - La Grandeur d'Ame.
48504: CARADEUC DE LA CHALOTAIS LOUIS-RENÉ DE - VICOMTE DE CHATEAUBRIAND - Comptes Rendus des Constitutions des Jésuites. Par Caradeuc... Les 1, 3, 4 et 5 décembre 1761, en exécution de l'arrêt de la Cour du 17 août précédent. (relié avec) De la censure qu'on vient d'établir en vertu de l'article 4 de la loi du 17 Mars 1822. Seconde édition.
32230: CARADEUC DE LA CHALOTAIS LOUIS-RENÉ DE - Comptes Rendus des Constitutions des Jésuites.
30761: CARADEUC DE LA CHALOTAIS LOUIS-RENÉ DE - Compte rendu des Constitutions des Jésuites.
36738: CARAN D'ACHE - Les Maitres Humoristes. N°5 Caran d'Ache (premier album).
36735: CARAN D'ACHE - Les Maitres Humoristes. 2e série N°7 Caran d'Ache deuxième album.
23199: CARAVAGGIO A.O.- (EXHIBITION CATALOGUE) - Caravaggio en de Nederlanden. Catalogus. Utrecht Centraal Museum. Antwerpen Museum voor Schone Kunsten.
33917: CARAYON A. - Histoire abrégée des congrégations de la Très-Sainte Vierge.
46268: CARBOLINEUM PERS (PUBLISHER ) - Request van de Antwerpse Boekbinders.
50487: CARBOLINEUM PERS (PUBLISHER ) - Request van de Antwerpse Boekbinders.
39093: CARBOLINEUM PERS (PUBLISHER ) - Dood en begraven. Vooroorlogse Vlaamse funeraire grafiek.
30856: CARBONEL N. - P. GAVEAUX - Ouverture du Bouffe et le Tailleur, musique de P. Gaveaux, Arrangée pour le Piano ou Harpe avec accompagnement de violon ad libitum par N. Carbonel. Nr. 13.
32882: CARBONI LUIGI - STUDIO LA CITTÀ 1 - VITTORIA COEN - Luigi Carboni.
35631: CARBURI MARIN , COMTE DE CEFFALONIE - Monument élevé à la Gloire de Pierre-Le-Grand, ou Relation des Travaux et des Moyens Méchaniques qui ont été employés pour transporter à Pétersbourg un Rocher de trois millions pesant, destiné à servir de base à la Statue équestre de cet Empereur.
13820: CARCAN RENÉ - WIM TOEBOSCH (AUTHOR) - René Carcan.
34353: CARCASSONE MANUEL - CHRISTOPHE GUIAS - MALGORZATA SMORAG ( TEXTES ) - WITOLD GOMBROWICZ - Witold Gombrowicz. Vingt ans après.
21873: CARDENAS JUAN - - Juan Cardenas. Peintures et Dessins. Exhibition catalogue. Galerie Claude Bernard - Paris.
47895: CARDIJN JOZEF - K.A.J. - KAJOTTERS - Jubel Congres K.A.J. 3 September 1950. 1925 - 1950 Jubeljaar ( gedenkboek ).
28928: CARDINAL CATHERINE - Die Zeit an der Kette. Geschichte, Technik und Gehäuseschmuck der tragbaren Uhren vom 15. bis 19. Jahrhundert.
50799: CARDON ROGER - [ ] GEORGES LEMMEN (1865-1916) - Georges Lemmen. Monographie générale suivie du Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé.
51510: CARÊME MAURICE - Petites Légendes , poèmes inédits de Maurice Carême.
51508: CARÊME MAURICE - [ ] AUTOGRAPHE - Lancelot. Légende dramatique en 4 actes et 7 tableaux inspiré par un vieux texte flamand.
33466: CAREY OTIS - EDWIN REISCHAUER ( PREFACE ) - A History of Christianity in Japan. Roman Catholic, Greek Orthodox , and Protestant Missions. Two volumes in one.
43331: CAREY EDWARD - CARLOS CORTÉS - PATRICK DEVILLE - JOSÉ MANUEL FAJARDO - JUAN CARLOS MONDRAGON - JEAN ROLIN - CARL WATSON - Queen Mary 2 & Saint-Nazaire .
47845: CAREY GARY - [ ] ANITA LOOS - Anita Loos, a biography.
39013: CARIANI GIOVANNI ( C. 1490 - 1547 ) - RODOLFO PALLUCCHINI - FRANCESCO ROSSI ( AUTHORS ) - Giovanni Cariani.
19795: CARICATURE-LITTÉRATURE FRANÇAISE - Grand Chemin de la Postérité. Large lithograph.

Next 1000 books from Antiquariaat W. de Goeij

5/9