Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L85566: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt ter eere van den Eerwaarden Heer Pol. Daniëls voorzitter
L85537: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Haspengouw - bundel studiën uitgegeven t.g.v. de 100e verjaring der Stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren
L84675: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Brustem (in: "Het oude land van Loon" jaargang XXX (30) 1975 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
T50661: DIVERSE AUTEURS - Donum Natalicum Schrijnen - Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten opgedragen aan mgr.prof.dr. Jos. Schrijnen bij gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag 3 mei 1929
T55758: DIVERSE AUTEURS - Wie zoet is krijgt lekkers. Oude kinderboeken, nieuwe illustraties
T55761: DIVERSE AUTEURS - Le salon Emile Verhaeren. Donation du président René Vandevoir au musée Plantin-Moretus à Anvers - Het salon Emile Verhaeren (Schenking voorzitter R.Vandevoir aan het museum Plantin-Moretus te Antwerpen)
L82385: DIVERSE AUTEURS - Huldiging Jhr. Roelants griffier der provincie, in staatsdienst sinds 50 jaar 1884-1934, griffier der provincie [Limburg] sinds 25 jaar 1911-1936
L82369: DIVERSE AUTEURS - Lied van mijn dorp St. Lambrechts-Herk
L82362: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen [heemkundige artikelen over Belgisch Limburg] Boekdeel XIV aflevering 2 (1938)
L82325: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang X (10) 1955, volledig in 6 afleveringen (Orgaan van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L82323: DIVERSE AUTEURS - Eugeen Leën gedenkboek
L82318: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XIX (19) 1964 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L82319: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XII (12) 1957 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L82315: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLIII (43) 1988 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L82316: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLII (42) 1987 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L81006: DIVERSE AUTEURS - Anno 2000 ; 150 jaar Leopoldsburg-Heppen
L80130: DIVERSE AUTEURS - 50 jaar Radio 2 Limburg. Het verhaal van 1947-1997
L72978: DIVERSE AUTEURS - Vierde provinciaal zangfeest
L64883: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.8-9-10
L64884: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.12
L64882: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.7
L64880: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.1
L64881: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.6
L64879: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.4-5
L64878: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.3
L64877: DIVERSE AUTEURS - 't daghet in den oosten, jg.27 nr.2
L64864: DIVERSE AUTEURS - Merknamen. Inventaris van merken in Limburg gedeponeerd tussen 1880 en 1936
L64862: DIVERSE AUTEURS - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas
L64835: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Mozaïek. Nieuwkomers rond de Limburgse Maas
L64840: DIVERSE AUTEURS - Zo was Donaat Snijders. Een huldeboek van en voor zijn vrienden
L64844: DIVERSE AUTEURS - Liber memorialis. Tien jaar Economische Hogeschool Limburg (1968-1978). Economische en socio-politieke wetenschappelijke bijdragen over bepaalde aspecten van werkgelegenheid en democratisering
L64829: DIVERSE AUTEURS - Inventaris van de landschappen. Tome V: Provincie Limburg
L64821: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg jaargang XLV (45, 1990)
L64824: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek Armand Preud'homme
L64816: DIVERSE AUTEURS - De Gouverneurs in de beide Limburgen (1815-1989)
L64817: DIVERSE AUTEURS - Tesi samanunga uvas edele unde scona. Liber Amicorum Theo Coun
L64818: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg jaargang XLVI (46) 1991
L64808: DIVERSE AUTEURS - Lodewijk Plessers (1862-1915). Limburger, flamingant, leider, dichter, journalist, bezieler
L64738: DIVERSE AUTEURS - Emeritaat Rechter Vandeplas. Edmond Vandeplas: rechter belast met de leiding Politierechtbank Tongeren-
R23804: DIVERSE AUTEURS - Filosofie en theologie in deze tijd - vernieuwingsstrevingen en kerkelijk leergezag [verslagboek van het 6e Vlaams-Nederlandse Lektorencongres, in het theologicum te Alverna, 21-24 1957]
R51138: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XIV (14) afl.1-4, 1940 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51141: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XX (20) afl.1-4, 1946 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51143: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VI (6) afl.1-4, 1932 [Driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
T24577: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXXVe filologencongres, Antwerpen 17-19 april 1963 (Lustrumcongres)
B91084: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., VERHEYDEN P., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 3de jaargang, 1928, aflevering 4 (october)
R51134: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VII (7) afl.1-4, 1933 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51135: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel X (10) afl.1-4, 1936 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51132: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XVIII (18) afl.I-II, 1944 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
L64682: DIVERSE AUTEURS - Sint-Lambertuscollege Bilzen: 50
L64684: DIVERSE AUTEURS - Sint-Lambertuscollege Bilzen (1924-1999)
L64685: DIVERSE AUTEURS - Groot Bilzen. Een eeuw fotografische impressies. Het lees- en kijkboek van en over Groot-Bilzen
L64687: DIVERSE AUTEURS - Symposium: Bilzen en de oudste bronnen van het Nederlands. Lezingen gehouden te Bilzen op 11 december 1999
L64693: DIVERSE AUTEURS - Huldegedenkboek Paul Vrancken. Hoofdgriffier van de Politierechtbank Tongeren (1970-1991)
R89853: DIVERSE AUTEURS - Spiritualia Neerlandica. Opstellen voor dr. Albert Ampe S.J., hem door vakgenoten en vrienden aangeboden uit waardering voor zijn wetenschappelijk werk
R97749: DIVERSE AUTEURS (O.PRAEM.) - Berne 100 jaar in Heeswijk 1857-1957
R66023: DIVERSE AUTEURS - Abdijbibliotheken. Heden, verleden, toekomst
R23768: DIVERSE AUTEURS - Jubileumalbum aangeboden aan prof.Mag.Dr.G.Kreling o.p. ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat in zijn 65e levensjaar [1888-1973]
L64672: DIVERSE AUTEURS - In de mijn is iedereen zwart
L64670: DIVERSE AUTEURS - Mijnen. Limburgse koolputters spreken
L64669: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw steenkool in Limburg
L64516: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Colloquium: Limburg in de Tweede Wereldoorlog (Diepenbeek, LUC, 29 oktober 1994)
T45242: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.1 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
T45243: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.3 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
R89691: DIVERSE AUTEURS - Hekserij in de missielanden (Nederlandsche verslagen der XIVe missiologische week van Leuven, 1936)
L58577: DIVERSE AUTEURS - 25 jaar openluchtmuseum Bokrijk 1953-1978
L58539: DIVERSE AUTEURS - Rijkscultureel centrum Landcommanderij Alden Biesen Bilzen (Rijkhoven): Advies van de bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische revalorisatie-
L58545: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen uitgegeven door de geschiedkundige kring van Sint-Truiden
L58549: DIVERSE AUTEURS - H.Graf Bilzen ; Wij vieren feest (Kanunnikessen H.Graf 1480-1980, technische afdeling H.Graf 1931-1981)
L58550: DIVERSE AUTEURS - Huldiging gouverneur Louis Roppe naar aanleiding van zijn Zilveren Ambtsjubileum 1950-1975 (Provincieraadzaal Hasselt, 24 oktober 1975)
L58564: DIVERSE AUTEURS - Lafelt 111 - Herdenkingsboek
L57354: DIVERSE AUTEURS - Stof uit de kist - De middeleeuwse textielschat uit de abdij van St.-Truiden
L57355: DIVERSE AUTEURS - Tongeren Basiliek O.-L.-Vrouw Geboorte. I: Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilie van Trente
R88806: DIVERSE AUTEURS - Maria-nummer ter gelegenheid van het eerste Eeuwfeest van de verschijningen van Lourdes 1858-1958
R88864: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (+1471)
L46154: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLVIII (48) 1993 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46153: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLIX (49) 1994 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L17871: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen over Sint-Truiden - opgedragen aan pater Archangelus Houbaert O.F.M.
L46143: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXI (31) 1976
L46142: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXIX (29) - 1974 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46141: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXVIII (28) - 1973 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46140: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXI (21) 1966 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46139: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXII (22) - 1967 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46138: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXV (25) 1970 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46112: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. M. Bussels
L46106: DIVERSE AUTEURS - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen - Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen
L44741: DIVERSE AUTEURS - Limburg 1995-1975
L42386: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden in de 18de eeuw
L42389: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Brustem (in "Het oude land van Loon" jaargang XXX (30) 1975 Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L42390: DIVERSE AUTEURS - Vriendenboek Albert Dusar 1919-1975
L43392: DIVERSE AUTEURS - Door het zand getekend - Bijdragen over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente Lommel
L17956: DIVERSE AUTEURS (O.A. PAQUAY & DE CORSWAREM ...), - Congrès de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique, Tongres 1923. Tome 38 Fascicule II
L36283: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914
L32909: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum aan hoogeerwaarde heer kannunik Jozef Guisson aangeboden ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, 4 maart 1961
L30913: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen opgedragen aan monseigneur dr. H.Kesters [over Sint-Truiden]
L304: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen, boekdeel XVI (16) 1941 [heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]
L29691: DIVERSE AUTEURS - Maaseik : ontstaan en groei van een grensstad
L28504: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek : Natura-Limburg bestaat 20 jaar (1946-1966)
L28327: DIVERSE AUTEURS (& ROPPE LOUIS, VOORWOORD) - Limburg
L281: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : jaargang XVII (17) 1962 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L282: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XVIII (18) 1963 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)

Next 100 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

4/22