Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L64864: DIVERSE AUTEURS - Merknamen. Inventaris van merken in Limburg gedeponeerd tussen 1880 en 1936
L64862: DIVERSE AUTEURS - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas
L64835: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Mozaïek. Nieuwkomers rond de Limburgse Maas
L64840: DIVERSE AUTEURS - Zo was Donaat Snijders. Een huldeboek van en voor zijn vrienden
L64844: DIVERSE AUTEURS - Liber memorialis. Tien jaar Economische Hogeschool Limburg (1968-1978). Economische en socio-politieke wetenschappelijke bijdragen over bepaalde aspecten van werkgelegenheid en democratisering
L64829: DIVERSE AUTEURS - Inventaris van de landschappen. Tome V: Provincie Limburg
L64821: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg jaargang XLV (45, 1990)
L64824: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek Armand Preud'homme
L64816: DIVERSE AUTEURS - De Gouverneurs in de beide Limburgen (1815-1989)
L64817: DIVERSE AUTEURS - Tesi samanunga uvas edele unde scona. Liber Amicorum Theo Coun
L64818: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg jaargang XLVI (46) 1991
L64808: DIVERSE AUTEURS - Lodewijk Plessers (1862-1915). Limburger, flamingant, leider, dichter, journalist, bezieler
R23804: DIVERSE AUTEURS - Filosofie en theologie in deze tijd - vernieuwingsstrevingen en kerkelijk leergezag [verslagboek van het 6e Vlaams-Nederlandse Lektorencongres, in het theologicum te Alverna, 21-24 1957]
R51138: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XIV (14) afl.1-4, 1940 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51141: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XX (20) afl.1-4, 1946 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51143: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VI (6) afl.1-4, 1932 [Driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
T24577: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXXVe filologencongres, Antwerpen 17-19 april 1963 (Lustrumcongres)
B91084: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., VERHEYDEN P., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 3de jaargang, 1928, aflevering 4 (october)
R51134: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VII (7) afl.1-4, 1933 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51135: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel X (10) afl.1-4, 1936 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51132: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XVIII (18) afl.I-II, 1944 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
L64682: DIVERSE AUTEURS - Sint-Lambertuscollege Bilzen: 50
L64684: DIVERSE AUTEURS - Sint-Lambertuscollege Bilzen (1924-1999)
L64685: DIVERSE AUTEURS - Groot Bilzen. Een eeuw fotografische impressies. Het lees- en kijkboek van en over Groot-Bilzen
L64693: DIVERSE AUTEURS - Huldegedenkboek Paul Vrancken. Hoofdgriffier van de Politierechtbank Tongeren (1970-1991)
R89853: DIVERSE AUTEURS - Spiritualia Neerlandica. Opstellen voor dr. Albert Ampe S.J., hem door vakgenoten en vrienden aangeboden uit waardering voor zijn wetenschappelijk werk
R97749: DIVERSE AUTEURS (O.PRAEM.) - Berne 100 jaar in Heeswijk 1857-1957
R66023: DIVERSE AUTEURS - Abdijbibliotheken. Heden, verleden, toekomst
R23768: DIVERSE AUTEURS - Jubileumalbum aangeboden aan prof.Mag.Dr.G.Kreling o.p. ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat in zijn 65e levensjaar [1888-1973]
L64672: DIVERSE AUTEURS - In de mijn is iedereen zwart
L64670: DIVERSE AUTEURS - Mijnen. Limburgse koolputters spreken
L64669: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw steenkool in Limburg
L64516: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Colloquium: Limburg in de Tweede Wereldoorlog (Diepenbeek, LUC, 29 oktober 1994)
T45242: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.1 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
T45243: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.3 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
R89691: DIVERSE AUTEURS - Hekserij in de missielanden (Nederlandsche verslagen der XIVe missiologische week van Leuven, 1936)
L58577: DIVERSE AUTEURS - 25 jaar openluchtmuseum Bokrijk 1953-1978
L58539: DIVERSE AUTEURS - Rijkscultureel centrum Landcommanderij Alden Biesen Bilzen (Rijkhoven): Advies van de bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische revalorisatie-
L58545: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen uitgegeven door de geschiedkundige kring van Sint-Truiden
L58549: DIVERSE AUTEURS - H.Graf Bilzen ; Wij vieren feest (Kanunnikessen H.Graf 1480-1980, technische afdeling H.Graf 1931-1981)
L58550: DIVERSE AUTEURS - Huldiging gouverneur Louis Roppe naar aanleiding van zijn Zilveren Ambtsjubileum 1950-1975 (Provincieraadzaal Hasselt, 24 oktober 1975)
L57354: DIVERSE AUTEURS - Stof uit de kist - De middeleeuwse textielschat uit de abdij van St.-Truiden
L57355: DIVERSE AUTEURS - Tongeren Basiliek O.-L.-Vrouw Geboorte. I: Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilie van Trente
R88806: DIVERSE AUTEURS - Maria-nummer ter gelegenheid van het eerste Eeuwfeest van de verschijningen van Lourdes 1858-1958
R88864: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (+1471)
L46154: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLVIII (48) 1993 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46153: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLIX (49) 1994 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L17871: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen over Sint-Truiden - opgedragen aan pater Archangelus Houbaert O.F.M.
L46143: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXXI (31) 1976
L46142: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXIX (29) - 1974 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46141: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXVIII (28) - 1973 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46140: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXI (21) 1966 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46139: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXII (22) - 1967 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46138: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XXV (25) 1970 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L46112: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. M. Bussels
L46106: DIVERSE AUTEURS - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen - Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen
L44741: DIVERSE AUTEURS - Limburg 1995-1975
L42386: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden in de 18de eeuw
L42390: DIVERSE AUTEURS - Vriendenboek Albert Dusar 1919-1975
L43392: DIVERSE AUTEURS - Door het zand getekend - Bijdragen over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente Lommel
L17956: DIVERSE AUTEURS (O.A. PAQUAY & DE CORSWAREM ...), - Congrès de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique, Tongres 1923. Tome 38 Fascicule II
L36283: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914
L32909: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum aan hoogeerwaarde heer kannunik Jozef Guisson aangeboden ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, 4 maart 1961
L30913: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen opgedragen aan monseigneur dr. H. Kesters [over Sint-Truiden]
L304: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen, boekdeel XVI (16) 1941 [heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]
L29691: DIVERSE AUTEURS - Maaseik : ontstaan en groei van een grensstad
L28327: DIVERSE AUTEURS (& ROPPE LOUIS, VOORWOORD) - Limburg
L281: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : jaargang XVII (17) 1962 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L282: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XVIII (18) 1963 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L27648: DIVERSE AUTEURS - Het oude land van Loon - Jaarboek XXVII (27) 1972 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L277: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon Jaargang XIII (13) 1958 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L278: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van loon : Jaargang XIV - 1959 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L279: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : jaargang XV (15) 1960 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26644: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XVI (16) 1961 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26642: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon - Jaargang XX (20) 1965 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26643: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XIX (19) 1964 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L26305: DIVERSE AUTEURS - Munt in Limburg [uitgave t.g.v. de tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum Tongeren, 6/03-3/05 1981]
L25899: DIVERSE AUTEURS - Harmonies en fanfares in Limburg
L25568: DIVERSE AUTEURS (& JUDO PAUL, VOORWOORD) - De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk
L24632: DIVERSE AUTEURS - Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt ; Bulletin de la section scientifique et littéraire, Vol.30
L23715: DIVERSE AUTEURS - Het oude land van Loon - jaargang XI (11) 1956 (jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L20831: DIVERSE AUTEURS - Lommel [Themanummer van "Het Oude Land van Loon" jg.XLIV (44), 1989]
L18788: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen - Boekdeel X Nr.2 [heemkundige artt. over Belgisch Limburg]
L18785: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen [heemkundige artt.over Belgisch Limburg] Boekdeel XII N°1 [vnl. HANSAY A., Bans de police inédits pour servir à l'Histoire de l'Ancien Pays de Looz, pp.81-145 & VANDERSTRAETEN C., Hasseltsche kerkhoven en begrafenissen, pp.1-27]
L18782: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen - Boekdeel XIV Nr.3 [Heemkundige artikels over Belgisch Limburg]
L18086: DIVERSE AUTEURS, - Frans Theelen 75 (Huldeboek t.g.v. 75e verjaardag 24 juni 1960)
L18052: DIVERSE AUTEURS - Limburg 1950-1975
L18053: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Haspengouw - bundel studiën uitgegeven t.g.v. de 100e verjaring der Stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren
L18057: DIVERSE AUTEURS - Spiegel van Limburg - Volksalmanak voor de beide Limburgen - Deel 2
L18061: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen : Boekdeel IX (1933) 1e aflevering
L18062: DIVERSE AUTEURS, - Verzamelde Opstellen : Boekdeel IX (1933) -2° aflevering
L18048: DIVERSE AUTEURS - Frans Theelen 75 (Huldeboek t.g.v. 75e verjaardag 24 juni 1960)
L18051: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum 'Herman Dessers'
L18046: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Dr. F. Van Vinckenroye
L18042: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Dr. Jan Grauls
R51128: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXI (21) afl.1-4, 1947 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
W88437: DIVERSE AUTEURS - Sterren in beelden. Astrologie in de eeuw van Mercator
T45089: DIVERSE AUTEURS - Dr. Robrecht Stock - Liber amicorum
L17958: DIVERSE AUTEURS - Tongeren - 100 jaar Kroning 1890-1990
L17869: DIVERSE AUTEURS, - Hart en hand - Liber Amicorum Paul Knapen - n.a.v. zijn 70e verjaardag
L17779: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift, Jaargang 8 (1979-1980)
L17780: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 9 (1980-1981)
L17782: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift. Jaargang 11 (1982-1983)
L17785: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift ; jaargang 14 (1985-1986)
L17773: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 2 (1973-1974)
L17774: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 3 (1974-1975)
L17775: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 4 (1975-1976)
L17776: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 5 (1976-1977)
L17777: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift : Jaargang 6 (1977-1978)
L17778: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift Jaargang 7 (1978-1979)
L17742: DIVERSE AUTEURS - Virga jesse [Mariale kunst]
L17734: DIVERSE AUTEURS - Hasselts zilver
L17732: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar vliegveld Kiewit
R51126: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXV (25) afl.1-4, 1951 & Registers op deel I-XXV (1927-1951) [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51127: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXIV (24) afl.1-4, 1950 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51124: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXVII (27) afl.1-4, 1953 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51125: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXVI (26) afl.1-4, 1952 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
L17696: DIVERSE AUTEURS - Concentra 100 (n.a.v. het honderdjarig bestaan van N.V. Concentra Het Belang van Limburg - 18 mei 1979)
L17642: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag (28 jan.1957) [Bevat vnl. heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]
L17645: DIVERSE AUTEURS - Het Leesgezelschap 13 maart 1893-1953 [gedenkboek]
L17646: DIVERSE AUTEURS - Pater M.-J. Raskin 1943-1993 (Stevoort 21 juni 1892, + Dortmund 18 oktober 1943)
L17598: DIVERSE AUTEURS - Laudare - benedicere - praedicare 1934-1984 : Dominicaner orde vijftig jaar in Limburg (Genk)
L17533: DIVERSE AUTEURS - Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont
L1111: DIVERSE AUTEURS - Pierre Cox
L101475: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicitiae E.H. Jozef Neyens : hem aangeboden door enkele vrienden
T45021: DIVERSE AUTEURS - Huldegarve E.P. Prof.Dr. J.Van Mierlo S.J.
L100599: DIVERSE AUTEURS - Orgels in Hasselt
L100590: DIVERSE AUTEURS - Veldkruisen in het kanton Borgloon ; Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen
B106121: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Tweede reeks
L100570: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar Sint-Hubertuscollege Neerpelt Liber Amicorum
L100566: DIVERSE AUTEURS - Zusters voor Diepenbeek. 150 jaar Zusters Ursulinen in Diepenbeek 1853-2003
L100567: DIVERSE AUTEURS - Zepperen : Kapitteldorp, Sint-Genovevakerk en laatgotische muurschilderingen
L100568: DIVERSE AUTEURS - Het hart van Zonhoven. Album met commentaar, samengesteld naar aanleiding van 200 jaar Sint-Quintinuskerk en Gemeentehuis (1788)
S88090: DIVERSE AUTEURS - Keizer Karel. Wandtapijten en wapenrustingen uit de Spaanse koninklijke verzamelingen
L100540: DIVERSE AUTEURS - Heusden. Beelden van vroeger uit Heusden, Eversel en Berkenbos
L100395: DIVERSE AUTEURS - Godfried Guffens en het Limburgs historisme (1823-1901)
L100531: DIVERSE AUTEURS - Het lager onderwijs in Wijchmaal vanaf de XVIIe eeuw
B85958: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon. West-Brabantsch tydschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en taalkunde. Jaargang 3, 1913 [volledige jaargang]
B85959: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon. West-Brabantsch tydschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en taalkunde. Jaargang 1, 1911 [volledige jaargang]
B57386: DIVERSE AUTEURS - De kerk in het midden - Een halve eeuw parochieblad
T45010: DIVERSE AUTEURS - Huldealbum E.H. De Voght & E.P. Fleerackers 1877-1937
B57013: DIVERSE AUTEURS - Vlaamse archeologie - opgravingen in binnen- en buitenland
B57039: DIVERSE AUTEURS - Licht in de middeleeuwen - kerstening in westelijk Vlaanderen
B57068: DIVERSE AUTEURS - Een halve eeuw [tijdschrift] "Vlaanderen". Register 1951-2001
B57129: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Dr. Margriet Baers ("Sed exsultemus")
B57143: DIVERSE AUTEURS - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. (opstellen aangeboden aan professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat)
B57145: DIVERSE AUTEURS - Mejuffrouw Maria Verstraeten veertig jaar directrice - een vriendenhulde van de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen Antwerpen 1967
B57149: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 1838-1938 Lodewijk De Koninck
B57153: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Dr. Margriet Baers 1934
B56596: DIVERSE AUTEURS - Het verenigingsleven in Hemiksem
B56609: DIVERSE AUTEURS - Religieuze stromingen te Antwerpen voor en na 1585 (Wetenschappelijk colloquium, Antwerpen 30 november 1985)
B56637: DIVERSE AUTEURS - In memoriam prof.dr. A.H. Cornette
S88082: DIVERSE AUTEURS - De bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw
S88079: DIVERSE AUTEURS - De dodendans in de kunsten
T44997: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek F.A. Snellaert (Kortrijk 1809-Gent 1872)
T44981: DIVERSE AUTEURS - Taal- en letterkundig gastenboek voor prof.dr. G.A. Van Es (Opstellen de 70-jarige aangeboden t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de R.U. te Groningen)
S88069: DIVERSE AUTEURS - Renaissance en Barok. Textilia uit eigen bezit. Stad Gent, Museum voor Sierkunst
R69572: DIVERSE AUTEURS - Geloven als toekomst. Godsdienstpedagogische visies en bijdragen aangeboden aan Professor Jozef Bulckens bij zijn emeritaat
B74261: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan Grimbergen (in tijdschrift "Eigen schoon en de brabander, XLIe Jg. Nr.5-6-7-8, 1958)
B74260: DIVERSE AUTEURS - Huldenummer Jan Verbesselt (in tijdschrift "Eigen schoon en de brabander, LXI Jg. Nr.4-9, april-sept 1978)
B56086: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Mgr. J.Van Nuffel (Jubileum Sint-Romboutskoor Mechelen 19 mei 1946)
B74255: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan de geschiedenis en folklore van Alsenberg (in tijdschrift "Eigen schoon en de Brabander", Jg.17 nrs.5-6)
B74250: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder nummer gewijd aan de geschiedenis en de folklore van de spoorwegen in Brabant, ter gelegenheid van het eeuwfeest 1835-1935 [in: "Eigen schoon en de Brabander", jg.18 Nr.9]
R23200: DIVERSE AUTEURS - Bibliotheek van moderne theologie en letterkunde (onder redactie van dr.M.A.N.Rovers) ; achtste deel, eerste stuk
T77519: DIVERSE AUTEURS - De praalstoet van de taal. 18 West-Vlaamse dichters. Le cortège fastueux de la langue: 18 poètes de Flandre occidentale
R70489: DIVERSE AUTEURS - Als de graankorrel- Oudste biografische documenten over Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament (Catherine de Bar 1614-1698)
T44577: DIVERSE AUTEURS - Neerlandica Wratislaviensia V
B55773: DIVERSE AUTEURS - Abraham Ortelius 1527-1598 cartograaf en humanist
B55767: DIVERSE AUTEURS - De boekillustratie ten tijde van de Moretussen
R22163: DIVERSE AUTEURS, - Abdijen en Begijnhoven van België [Vol.1-2-3]
T42255: DIVERSE AUTEURS - Feestbundel opgedragen aan prof.dr. Robert Foncke ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 1 juli 1949
T42256: DIVERSE AUTEURS - Album Edgard Blancquaert - de gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat door kollega's vakgenoten en oud-leerlingen
R22113: DIVERSE AUTEURS, - Paus Johannes-Paulus II in België - mei 1985 : volledige teksten
N72182: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XC-XCI (90-91) 1954-1955
S54424: DIVERSE AUTEURS - Jan Dijker vijftig jaar monumentaal
J86552: DIVERSE AUTEURS - Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd - Liber amicorum Jan Buntinx
T24645: DIVERSE AUTEURS - Vlugschriften door het Davidsfonds uitgegeven ; volume I. no. 1-6 (1875-1877)
B55764: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen, dissident drukkerscentrum. De rol van de Antwerpse drukkers in de godsdienststrijd in Engeland (16de eeuw)
B55742: DIVERSE AUTEURS - Justus Lipsius (1547-1606) en het Plantijnse Huis
J62189: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Georges Van Hecke. Verzamelde Geschriften. Choix d'articles. Selected writings
J62169: DIVERSE AUTEURS - Publiek recht, ruim bekeken. Opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels
J62164: DIVERSE AUTEURS - Prof. Dr. Louis Paul Baron Suetens. Op de grens van het ideaal denkbare en het praktische haalbare
J62163: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Walter van Gerven
R65157: DIVERSE AUTEURS - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld
J58663: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Robert Senelle - Vraagpunten van publiek recht
J55206: DIVERSE AUTEURS - De Mutualiteit vandaag en morgen ; wettelijk kader, opdrachten en uitdagingen
S87995: DIVERSE AUTEURS (MARTENS MAXIMILIAAN P.J., O.L.V.) - Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus [2 volumes] I: Catalogus, II: Notities
T36043: DIVERSE AUTEURS - De Vlijt 1891-1974
T40341: DIVERSE AUTEURS - Vondel herdacht in de Normaalschool van den staat te Lier - Gedenkboek 1587-1887
J30109: DIVERSE AUTEURS - Actuele problemen van sociaal recht (Informatiecyclus 1965-1966, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der rechtsgeleerdheid)
J29954: DIVERSE AUTEURS - Fiscaal Strafrecht (1987)
J29973: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit ; Vol.37 fasc.3-4 (1969)
J24322: DIVERSE AUTEURS - Josse Mertens de Wilmars - Liber Amicorum
B94357: DIVERSE AUTEURS - 16de jaarboek van de geschied- en heemkundige kring 'De Gaverstreke' (Waregem, 1988)
B94358: DIVERSE AUTEURS - 11de jaarboek van de geschied- en heemkundige kring 'De Gaverstreke' (Waregem, 1983)
J16743: DIVERSE AUTEURS - Album Professor Fernand Van Goethem - Een verzameling van wetenschappelijke bijdragen aangeboden aan Professor Van Goethem bij gelegenheid van zijn vijfendertig jaar professoraat
S87962: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - 50 jaar Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1948-1998 Institut royal du Patrimoine artistique 50 ans
L61574: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Normaalschool Kindsheid Jesu te Hasselt
L61581: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Baliviae de Juncis. Opstellen over de balije Biesen opgedragen aan de heer H.Vandermeulen, gouverneur van de provincie Limburg en voorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen
B106122: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Derde reeks
B55193: DIVERSE AUTEURS - De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig - L'assurance-chomage dans les années nonnante
T40073: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 1933
B54955: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Renatus Cornelius Leopoldus Goris 1895 20 juni 1975
B54918: DIVERSE AUTEURS - De Vliebergh-leergang in 1932 bij zijn 25-jarig bestaan
B54401: DIVERSE AUTEURS - Synthese van de provincie Antwerpen
B54423: DIVERSE AUTEURS - De Botanica in de Zuidelijke Nederlanden (einde 15de eeuw - ca.1650)
B54740: DIVERSE AUTEURS - Male burcht en abdij
B54778: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Georges Heyde
B54868: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 37 (1970)
B54869: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 39 (1972)
N72193: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CI (101) 1965
S87881: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie flamande aux XVIIe et XVIIIe siècles, Colloque international 8-10 octobre 1959
T38370: DIVERSE AUTEURS - Echo's uit een ander dal - Landschap en taal in wording
B92696: DIVERSE AUTEURS - 100 jaar Sint-Jan Berchmanscollege Diest 1885-1985. Een eeuw katholiek middelbaar onderwijs
B92697: DIVERSE AUTEURS - Brabant in de twaalfde eeuw ; een renaissance ?
B92700: DIVERSE AUTEURS - Albums de Croÿ. Bezittingen der Croÿ's in Brabant, Vlaanderen, Artesië en het Naamse
B92707: DIVERSE AUTEURS - Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw
H73280: DIVERSE AUTEURS - Sint Willebrord. Apostel van de Nederlanden. Patroon van Berchem. Onthulling en inzegening van het Willebrord-monument te Berchem (23 september 1962). Gedenkboek
S84466: DIVERSE AUTEURS - Justus van Gent, Berruguete en het hof van Urbino
S84473: DIVERSE AUTEURS - Schilders van het landelijke leven in België. Van realisme tot post-expressionisme
S87766: DIVERSE AUTEURS - Mobiele fresco's van het Noorden. Wandtapijten uit onze gewesten, 16de - 20ste eeuw
S87791: DIVERSE AUTEURS - Het aards paradijs. Dierenvoorstellingen in de Nederlanden van de 16de en 17de eeuw
B52260: DIVERSE AUTEURS - Overleie (n.a.v. het honderdjarige bestaan van de Sint-Elooisparochie in Kortrijk)
B52272: DIVERSE AUTEURS - Brussel, breken, bouwen, architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914
B52748: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Maartenskerk van Kortrijk
B53042: DIVERSE AUTEURS - Loven boven altijdt Godt loven - 100 jaar abdij Keizersberg Leuven 1899-1999
B53043: DIVERSE AUTEURS - Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed - Het Sint-Pietersveld, kruispunt van historische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. 150 jaar Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand in Ruiselede 1849-1999
B53137: DIVERSE AUTEURS - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
B53839: DIVERSE AUTEURS - Baron Surlet de Chokier, regent van België, mens en mythe 1769-1839
B53845: DIVERSE AUTEURS - Piet en Ida Sablon (Liber Amicorum)
S17875: DIVERSE AUTEURS - Sint-Trudo's Erf - Religieuze kunst uit het kerkelijk gebied van de abdij Sint-Truiden (tentoonstellingscatalogus)
R51144: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VIII (8) afl.1-4, 1934 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
T76947: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent: jaarboek, XXXI (tweede reeks: nr.23), 1980-1981, deel I
S100627: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, november 1930 (nr.11) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.2 (november 1930)
S100628: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, oktober 1930 (nr.10) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.1 (oktober 1930)
S100629: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, maart 1931 (nr.3) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.6 (maart 1931)
S100630: DIVERSE AUTEURS (& VAN STRATEN HENRI, ILL.) - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.2 februari 1930
S100631: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.12 (december) 1931
S100624: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, september 1931 (nr.9) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.12 (september 1931)
S100625: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, januari 1931 (nr.1) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.4 (januari 1931)
S100626: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, december 1930 (nr.12) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.3 (december 1930)
S100623: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, augustus 1931 (nr.8) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.11 (augustus 1931)
S100621: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst. Juli 1931 (nr.7) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.10 (juli 1931)
S100260: DIVERSE AUTEURS - Asse vroeger en nu. Deel I: Eugeen Van den Broeck
H51894: DIVERSE AUTEURS - Stola S. Godelevae 1070-1970 ; De H. Godelieve en haar tijd [in: Sacris Erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, vol.XX, 1971]
B73742: DIVERSE AUTEURS - Liber memorialis. 350 jaar Collegium Medicum Antverpiense. 25 jaar geneeskundige dagen van Antwerpen
B73881: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 6 (1980)
B73888: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 7 (1982)
B50637: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Herman Maes
G99542: DIVERSE AUTEURS - Loterijen in Europa. Vijf eeuwen geschiedenis
B50345: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Dr. J. Scheerder ; Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense Universiteit en historiografie
B50356: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 52, 2e aflevering (1941). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 52, 2e livraison (1941)
S87550: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Het herfsttij van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie flamande aux XVIIe et XVIIIe siècles, Colloque international 8-10 octobre 1959
S87549: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - De bloeitijd van de Vlaamse tapijtkunst, Internationaal colloquium 23-25 mei 1961. L'age d'or de la tapisserie flamande, colloque international 23-25 mai 1961
H42678: DIVERSE AUTEURS - Franciscus van Assisi - Keuze uit artikelen verschenen in het jubileumjaar 1976
H34631: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek op het zevende eeuwfeest der heiligverklaring van st. Dominicus 1234-1934
H28419: DIVERSE AUTEURS - De heilige Johannes de Doper
W84463: DIVERSE AUTEURS - De tijdmeting in Belgische verzamelingen
H27167: DIVERSE AUTEURS - Augustinus - bij het zestiende eeuwfeest van zijn geboorte 354-1954 [bundeling van 6 theologische en historische artt.]
H21685: DIVERSE AUTEURS (O.A. L.MOULIN, M.STANDAERT, K.STEPPE-), - Benedictus - Pater Europae
H17960: DIVERSE AUTEURS (REYPENS L., INL.) - Lutgart-boek [t.g.v. het 7e eeuwfeest der Zalige Heemvaart Onzer Lieve Goede Lutgart]
H13165: DIVERSE AUTEURS - Montfort - Zijn geestelijke vorming en levenswerk: Bijdragen
H13168: DIVERSE AUTEURS - Godeliph 1084-1984
R73880: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Jaargang 1944. Afl. I-II (Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
R73879: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Jaargang, 1943: deel II: Groenendael-herdenking (1343-1943) (Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
B48464: DIVERSE AUTEURS - Het Verbond der verzorgingsinstellingen 1938-1988 Vijftig jaar ten dienste van de Caritas-verzorgingsinstellingen
S53852: DIVERSE AUTEURS - Het kind in onze kunst van 1800 tot heden
G98494: DIVERSE AUTEURS - Anamnhcic, gedenkboek professor dr. E.A. Leemans
G96889: DIVERSE AUTEURS - Ijdel stof. Interieurtextiel in West-Europa van 1600 tot 1900
G96726: DIVERSE AUTEURS - Ijdel stof. Interieurtextiel in West-Europa van 1600 tot 1900
S53838: DIVERSE AUTEURS - Triomf van de barok [Catalogus Europalia Portugal 1991]
B73202: DIVERSE AUTEURS - Pitzemburg 100 jaar. K. Atheneum 1881-1981
B73661: DIVERSE AUTEURS - Van broodjeskapel tot stad der scholen. 175 jaar stedelijk onderwijs Antwerpen
B73693: DIVERSE AUTEURS - Dossiers: vergiffenis en verzoening? Een holocaustmuseum in Vlaanderen [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 76-77, 2002]
B73710: DIVERSE AUTEURS - Gedenkschrift van gemeentelijk Antwerpsch onderwijzend personeel (1940-1945)
B47786: DIVERSE AUTEURS - Alfons Vranckx
S52843: DIVERSE AUTEURS - Broeder Emiel (Retrospectieve in de galerij "Pro Arte" te Gent, 22 okt.-11 nov.19711)
G88463: DIVERSE AUTEURS - De Europese post ten tijde van de Grootmeesters der Posterijen van de familie de la Tour et Tassis (Turn en Taxis)
B45541: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Broeders van de Christelijke Scholen in Groot-Bijgaarden 1897-1997 Jubileumboek
B67302: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes 2e deel 2e afl. december 1865 / Annales du cercle archéologique du pays de Waes 2e tome 2e livr. décembre 1865
B16740: DIVERSE AUTEURS, - 100 groote Vlamingen - Vlaanderens roem en grootheid in zijn beroemde mannen
B16742: DIVERSE AUTEURS, - Achille Van Acker (Minister van Staat - gewezen Eerste Minister - Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers) - Hulde van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij het veertigjarig parlementair mandaat 8 nov.1927 - 8 nov.1967
G77728: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XVIII (18)
G77724: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XL (40)
G77725: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XXXIX (39)
G77726: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XXII (22)
G77727: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XIX (19) [Blijde Inkomsten, Joyeuses Entrées]
B44578: DIVERSE AUTEURS - Album E. Lousse [4 volumes]
B44781: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Paul-Willem Segers 1900-1970. Minister van Staat, vijftig jaar sociale en politieke activiteit
L17868: DIVERSE AUTEURS - 150 jaar Zusters van liefde te Sint-Truiden
G73692: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen VI [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 49, 1995]
G73691: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen I [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 36-37, 1993]
G73689: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen VII [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 52-53, 1996]
G73688: DIVERSE AUTEURS - De nazi-misdaden en -volkerenmoorden in de geschiedenis en de herinnering. Internationaal Congres (Brussel, 23-27 november 1992). Handelingen IX [in: Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 58, 1998]
B78940: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Letteren, Jaargang 51 (1989) nr.1
B78943: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Letteren, Jaargang 54 (1992) nr.1
B78944: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Letteren, Jaargang 55 (1993) nr.1
B42246: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van de Zottegemse culturele kring 1969-1970-1971 [18e jaarboek]
G68649: DIVERSE AUTEURS - Historische opstellen opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam, door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders (1904 - 7 maart -1929)
G68637: DIVERSE AUTEURS - Varia historica, aangeboden aan professor doctor A.W. Byvanck ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden
G64750: DIVERSE AUTEURS - Thuisfront. Oorlog en economie in de twintigste eeuw
G64749: DIVERSE AUTEURS - Het 40-45 boek. Fotocollectie Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie
G64613: DIVERSE AUTEURS - Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar
G634: DIVERSE AUTEURS - Historiographia Antiqua - Commentationes Lovanienses in honorem W.Peremans septuagenarii editae [bundeling artikels & bibliografie van W.Peremans]
E56376: DIVERSE AUTHORS - Aramco handbook
B40853: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis - Jg.21 8e deel 2e aflevering (maart-mei 1930)
B40854: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis - Jg.21 8e deel 1e aflevering (januari-februari 1930)
S87268: DIVERSE AUTEURS - Rembrandts schatkamer
B89486: DIVERSE AUTEURS - Halle 700 jaar Mariastad
B72901: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige kring: de Oost-Oudbrug vzw: jaarboek XXXVIII (28, 2001)
B72966: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek van de katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding van Antwerpen
B72999: DIVERSE AUTEURS - Onze beweging. 2e reeks: Ie deel + IIe deel.
B73090: DIVERSE AUTEURS - Augerius Gislenus Busbequius 1522-1591. Vlaams humanist en keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest van het begin van zijn gezantschap in het Oosten (1554-1954)
G53559: DIVERSE AUTEURS - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700 [2 volumes] Europalia 85 Espana
G50576: DIVERSE AUTEURS - Dancwerk - Opstellen aangeboden aan prof.Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
G43699: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen in steen - 300 laatste rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de geschiedenis van de Westerse beschaving met een kort biografisch overzicht
G38069: DIVERSE AUTEURS - Nicolaas Beets en Rembert Dodoens-hulde op 16 en 17 october 1953
B40143: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige Kring van het Land van Waas - Jubileumnummer (1861-1961) & Mercatorjaar (1512-1962)
G35601: DIVERSE AUTEURS - Karel Alexander van Lotharingen ; Mens, veldheer, grootmeester
G32199: DIVERSE AUTEURS - Alexander de Grote [in de serie: Genie en wereld]
G32197: DIVERSE AUTEURS - Catharina van Rusland [in de serie: Genie en wereld]
G32196: DIVERSE AUTEURS - Lenin [in de serie: Genie en wereld]
B39206: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse stad - La ville en Brabant (Vierde colloquium Brussel 29-30 maart 1974 / Quatrième colloque Bruxelles 29-30 mars 1974)
B39262: DIVERSE AUTEURS - 300 jaar Minderbroeders kapucijnen te Meersel-Dreef 1687-1987 ; kronologisch en historisch overzicht van hun geschiedenis en invloed op de omgeving
B98631: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Negentigste boekdeel (90), 1ste aflevering, 1986
B98632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Zesentachtigste boekdeel (86), 1982
B98633: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Eenentachtigste boekdeel (81), 1977
G30482: DIVERSE AUTEURS - De Sovjet-Unie en de Europese Veiligheid (opgedragen aan Prof.Dr.Victor Weck)
G29328: DIVERSE AUTEURS - Voor een Europees ontwikkelingsmodel - Conferentie "Industrie en samenleving in de Europese Gemeenschap", Venetië 20-22 april 1972
B71876: DIVERSE AUTEURS - Vives te Leuven
B72142: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.56 (1994) Nr.1]
B72143: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.50 (1989) nr.1]
B72144: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der letteren [AWLSK Jg.48 (1987) Nr.1]
B72145: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, klasse der Schone Kunsten [AWLSK Jg.45 (1984) Nr.2]
G24357: DIVERSE AUTEURS - Tien jaar WEU - Europa
G16745: DIVERSE AUTEURS - Algemene geschiedenis der Nederlanden - 12 delen.
G16763: DIVERSE AUTEURS, - Das neue Bild der Alten Welt - Ein Satellitenbild-Atlas
G14289: DIVERSE AUTEURS, - Deutsche Heimat im Osten
G12357: DIVERSE AUTEURS, - Jerusalem revealed - Archeology in the Holy City 1968-1974
G12140: DIVERSE AUTEURS, - Das Deutsche Parlament [trilingue : Allemand/Fr./E.]
G12141: DIVERSE AUTEURS (CLAUDIUS - GOETHE- HITLER - NIETZSCHE - SCHILLER ...), - Ewiges Deutschland - Ein deutsches Hausbuch ; Weihnachtsgabe des Winterhilfswerkes des Deutschen Volkes
G11923: DIVERSE AUTEURS, - Zeilvaart 1520-1914
G11888: DIVERSE AUTEURS, - Antieke Jeugd
G11821: DIVERSE AUTEURS - Hellas' Goden en Mensen (Tentoonstellingscatalogus (1/10 - 2/12/1982)
G11818: DIVERSE AUTEURS (HERAUSGEGEBEN VON ALFRED GERCKE & EDUARD NORDEN), - Einleitung in die Altertumswissenschaft - 3 vol. 1. Methodik-Griechische und Römische Literatur-Sprache-Metrik & 2.Griechische und Römisches Privatleben-Griechische Kunst-Griechische und Römische Religion-Geschichte der Philosophie-exakte Wissenschaften und Medezin & III.Griechische und Römische Geschichte-Griechische und Römische Staatsaltertümer
B89470: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIde eeuw
B70602: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 57e jaargang, 1956, [volledige jaargang]
B70603: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 58e jaargang, 1957, [volledige jaargang]
B70604: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 64e jaargang, 1963, [volledige jaargang]
B70605: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
B70606: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 71e jaargang, 1970, [volledige jaargang]
B70607: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972, [volledige jaargang]
B70608: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 74e jaargang, 1973, [volledige jaargang]
B70609: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 75e jaargang, 1974, [volledige jaargang]
B70610: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 76e jaargang, 1975-1976, [volledige jaargang]
B70883: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore: jg. 75 (1974): nrs.7-10
B70595: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 50e jaargang, 1949, [volledige jaargang]
B70596: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 51e jaargang, 1950, [volledige jaargang]
B70597: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 52e jaargang, 1951, [volledige jaargang]
B70598: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 53e jaargang, 1952, [volledige jaargang]
B70599: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 54e jaargang, 1953, [volledige jaargang]
B70600: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 55e jaargang, 1954, [volledige jaargang]
B70601: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 56e jaargang, 1955, [volledige jaargang]
B66155: DIVERSE AUTEURS - Albrecht & Isabella (1598-1621). Catalogus
B66158: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instellingen - economie - cultuur
S47879: DIVERSE AUTEURS - Bouts-nummer [Arca Lovaniensis, 4]
S87103: DIVERSE AUTEURS - Gentse [Gentsche] Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. Deel 1 t.e.m. 32 [32 volumes, volledige reeks, alles wat verschenen is]
B86049: DIVERSE AUTEURS - Album Joseph Delbaere
B32921: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Jaarboek 17 (1950)
B32403: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis. Artes atque historiae reserans documenta. Jaarboek nr.1, 1972
B31584: DIVERSE AUTEURS (& DE KEYSER PAUL) - Album Prof.Dr. Paul De Keyser (de jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag)
B315: DIVERSE AUTEURS - Diest in de vorige eeuw [Tentoonstellingscatalogus 30 mei-31 okt.1986]
B30667: DIVERSE AUTEURS - Politologie in België voor 1914 - Politologie en Belgique avant 1914
B29496: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Raf Hulpiau, ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
B29333: DIVERSE AUTEURS (RUYS MANU, RED.) - Vriendenboek Vaast Leysen - een realistisch idealist [n.a.v. zijn 70ste verjaardag]
B29313: DIVERSE AUTEURS (& PEETERS DENIJS, SAMENSTELLING) - Rika De Backer-Van Ocken
B29323: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Achiel van Acker
B29324: DIVERSE AUTEURS [& RENSON GASTON] - Vriendenboek Dr. Gaston Renson
B29238: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Prof. Mag. C.Van Gestel
B29234: DIVERSE AUTEURS (O.A. JONCKHEERE KAREL, INLEIDING) - Vlaanderen West
B29220: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan Prof.Dr. L.Lebeer, vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 1961-1978
B29105: DIVERSE AUTEURS - Dries Dequae 70 - een verdienstelijk leven door vrienden getekend
B29106: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Bert Leysen 1959-1969
B29072: DIVERSE AUTEURS - De hervorming van den staat
B29096: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Prof.Dr. Antoon Breyne ; Wetenschap en journalistiek
B29015: DIVERSE AUTEURS - Albert de Clerck - gedenkboek
B27799: DIVERSE AUTEURS - Wegen van hoop, universitaire perspectieven ; Bundel aangeboden aan Rector Roger Dillemans
B28367: DIVERSE AUTEURS - Bouwstenen van de Vlaamse autonomie - Vriendenboek Etienne De Ryck
B26303: DIVERSE AUTEURS - Van Gansen-gedenkboek 1842-1942
B25747: DIVERSE AUTEURS - Omer Vanaudenhove, een bruggenbouwer [1913-1994]
B24570: DIVERSE AUTEURS - Jozef Muls herdacht
B22249: DIVERSE AUTEURS (INLEIDING DOOR CAMILLE HUYSMANS) - Antwerpen in vogelvlucht
B21854: DIVERSE AUTEURS - Heemkunde in Vlaanderen - Huldeboek Dr. Jozef Weyns
B21633: DIVERSE AUTEURS, - Kanton Poperinge (Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ; Arrondissement Ieper, Provincie West-Vlaanderen)
B21632: DIVERSE AUTEURS, - Kanton Nevele & Kantons Destelbergen, Oosterzele (Inventaris van het cultuurbezit in België - architectuur ; Arrondissement Gent, Provincie oost-Vlaanderen) [2 vol.]
T33583: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) Nieuwe reeks 21e jaargang 1943 nrs.1-2
T33581: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) 26e jaargang 1948 nrs.3-4
T33580: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) Nieuwe reeks 18e jaargang 1940
T32180: DIVERSE AUTEURS - Shakespeare [in de reeks: Genie en wereld]
T32178: DIVERSE AUTEURS - Proust [in de reeks: Genie en wereld]
B70559: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 14e jaargang, 1903, [volledige jaargang]
B70561: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 16e jaargang, 1905, [volledige jaargang]
B70563: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 18e jaargang, 1907, [volledige jaargang]
B70566: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 22e jaargang, 1911, [volledige jaargang]
B70568: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 25e jaargang, 1914-1919
B70569: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 26e jaargang, 1920, [volledige jaargang]
B70570: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 27e jaargang, 1921, [volledige jaargang]
B70575: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 33e jaargang, 1927, [volledige jaargang]
B70577: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 35e jaargang, 1929, [volledige jaargang]
B70578: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 36e jaargang, 1930, [volledige jaargang]
B70579: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 37e jaargang, 1931, [volledige jaargang]
B70581: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 39e jaargang, 1933, [volledige jaargang]
B70582: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 40e jaargang, 1934, [volledige jaargang]
B70583: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 41e jaargang, 1935, [volledige jaargang]
B70586: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 44e jaargang, 1938, [volledige jaargang]
B70587: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 45e jaargang, 1939, [volledige jaargang]
B70592: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 47e jaargang, 1946, [volledige jaargang]
B70593: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 48e jaargang, 1947, [volledige jaargang]
B70546: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 77e jaargang, 1977 [volledige jaargang]
B70547: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 78e jaargang, 1978 [volledige jaargang]
B70548: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 60e jaargang, 1959 [volledige jaargang]
B70549: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 59e jaargang, 1958 [volledige jaargang]
B70550: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 65e jaargang, 1964 [volledige jaargang]
B70551: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 69e jaargang, 1968 [volledige jaargang]
B70552: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 70e jaargang, 1969 [volledige jaargang]
B70554: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 63e jaargang, 1962, [volledige jaargang]
B70555: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 62e jaargang, 1961, [volledige jaargang]
S86415: DIVERSE AUTEURS - Glas in lood
B86357: DIVERSE AUTEURS - Schatten der begijnhoven (tentoonstelling, Gent Museum voor Schone Kunsten, 22 april - 25 juni 1961)
B91152: DIVERSE AUTEURS - Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten 1950-1981 [2 volumes]
B21577: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke kring voor Oudheidkunde, Letteren en kunst van Mechelen ; boekdeel 65-1961, (diverse heemkundige artt.)
B21580: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, letteren en Kunst van Mechelen, Boekdeel 76, (bevat heem-& geschiedk.artt.)
S86283: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel IV, 1e en 2e aflvering (1890). Jaarboeken der ambtelijke commissie [] voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 4, 1e et 2e livraison (1890). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S86281: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel V, 4e aflevering (1897-1910). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 5, 4e livraison (1897-1910). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S86282: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel III 3e aflvering (1888). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 3, 3e livraison (1888). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S86274: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde. Deel XXXI (31) 1996
S86280: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel II (1885). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 2 (1885). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
B66113: DIVERSE AUTEURS - Het Gulden Vlies. Vijf eeuwen kunst en geschiedenis
B66127: DIVERSE AUTEURS - Archivaris Jos. De Smet. Album
T31313: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek André Demedts [t.g.v.zijn 70e verjaardag]
R61179: DIVERSE AUTEURS - Maria's heiligdommen in Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Italië, enz.
B69587: DIVERSE AUTEURS - Gouden jubileum gedenkboek ter gelegenheid van de viering van 50 jaar heropgericht Knapenkoor van de Onze-Lieve-Vrouwkatedraal te Antwerpen (1927-1928 * 1977-1978). Antwerps kathedraalkoor. Zes eeuwen koormuziek in de kathedraal te Antwerpen
B69593: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000. Opstellen voor prof.dr. Jan Kerkhofs bij zijn emeritaat
B69564: DIVERSE AUTEURS - De versnelde ommekeer. De waarden van Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren negentig
S86146: DIVERSE AUTEURS - Schatten in zilver. Topstukken van de National Trust for Scotland, de Beckford en Hamilton verzameling uit Brodick Castle. Argenteries, le trésor du National Trust for Scotland, la collection Beckford et Hamilton du chateau de Brodick
B68662: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Dr. Margriet Baers ("Sed exsultemus")
B68868: DIVERSE AUTEURS - Prof. Dr. Julius Persijn (1878-1928). Gedenkboek der feestelijkheden ter gelegenheid zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928
B18251: DIVERSE AUTEURS - Volkssporten en kinderspelen in Vlaanderen
B18822: DIVERSE AUTEURS - Tussen staat en maatschappij 1945-1995 : christen-democratie in België
B18961: DIVERSE AUTEURS, - Na 75 jaar ; Jubileumboek 1900-1975 Sint-Jans Berchmanscollege Mol
B68585: DIVERSE AUTEURS - Onze beweging. 2e reeks. 1e + 2e deel [volledig in 2 vols.]
B17874: DIVERSE AUTEURS - Staatsminister Barthélemy Théodore Graaf de Theux de Meylandt (Sint-Truiden 1794 / Heusden +1874) Een groot staatsman
S86145: DIVERSE AUTEURS - Augsburgs zilver in België. L'orfévrerie d'Augsbourg en Belgique. Augsburger Goldschmiedekunst in Belgien. Augsburgs Silver in Belgium
B16873: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 29ste Vlaamsche Sociale Week Leuven 1947: thema "Vraagstukken van het ogenblik"
B16810: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum August De Schryver - Minister van Staat
B16812: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum - Robert Houben 75
B16813: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Fernand Collin aangeboden t.g.v. zijn 75e verjaardag op 18 december 1972
B16814: DIVERSE AUTEURS, - Liber Amicorum Henri Brugmans : au service de l'Europe - Striving for Europe - Etudes et témoignages édités à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire - Studies and tributes published on the occasion of his seventy-fifth birthday
B16818: DIVERSE AUTEURS - Maatschappelijke uitstraling van sociale wetenschappen - Vriendenboek Professor Dr. Frans van Mechelen - aangeboden te Leuven 19 november 1988 ter gelegenheid van zijn Emeritaat aan de Katholieke Universiteit Leuven
B16824: DIVERSE AUTEURS - Ons land in 1990 - Fernand Nédée en vrienden
B16829: DIVERSE AUTEURS, - Robert Vandekerckhove
B16830: DIVERSE AUTEURS, - Sur les routes du vaste monde
B16834: DIVERSE AUTEURS, - Tweede Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroedersstraat) den Maandag 20 Dinsdag 21 en Woensdag 22 september 1909 - Volledig Verslag
B16846: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1982
B16847: DIVERSE AUTEURS - Verschaeviana jaarboek 1984 - Cyriel Verschaeve te Berlijn in mei 1941
B16848: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1985 - Cyriel Verschaeve in zijn religieuze werk
B16849: DIVERSE AUTEURS, - Verschaeviana jaarboek 1986
B16850: DIVERSE AUTEURS, - Vierde Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroedersstraat) den Maandag 28 Dinsdag 29 Woensdag 30 en Donderdag 31 oogst 1911 - Volledig verslag
B16851: DIVERSE AUTEURS, - Vijfde Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroederstraat) den Maandag 26 Dinsdag 27 Woensdag 28 en Donderdag 29 augustus 1912 - Volledig Verslag
B16854: DIVERSE AUTEURS, - Zo sprak Jan Boon - toespraken tot een gemengd gehoor
B16855: DIVERSE AUTEURS - Zo was Jan Boon [hulde-album]
B16863: DIVERSE AUTEURS, - Miscellanea XXXII - Deel LXII uit de reeks "Standen en landen" - Wetenschappelijke Bijdragen uitgegeven door de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van standen en landen
B16867: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek 28ste Vlaamsche Sociale Week Leuven 1946: thema "De Democratie" (bundeling artikels over democratie)
B16869: DIVERSE AUTEURS, - Verslagboek 32ste Vlaamse Sociale Week Leuven 1951: thema "De vrijheid in de huidige samenleving"
B16870: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek 34ste Vlaamse Sociale Week Leuven 1952: thema "De moderne Staat"
S86144: DIVERSE AUTEURS - Gloed van glas
R15898: DIVERSE AUTEURS - Tussentijds - Theologische Faculteit te Tilburg : Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning
R15880: DIVERSE AUTEURS - Pelgrimeren met een vriend der vrienden - bij het 25-jarig priesterfeest van dom A.Hoste [met bibliografie]
R15857: DIVERSE AUTEURS, - Gott in Welt [2 vol.] I.Philosophische Grundfragen - Theologische Grundfragen - Biblische Themen & II.Zur Theologie von Christ und Kirche - Zum Problem der Religionen und Konfessionen - Philosophisch-theologische Grenzprobleme der Geisteswissenschaften - Philosophisch-theologische Grenzprobleme der Naturwissenschafte, (Festgabe für Karl Rahner S.J. - herausgegeben von J.B.Metz, W.Kern & A.Darlapp & H.Vorgrimler)
R15858: DIVERSE AUTEURS - Het Goddelijk Moederschap. Verslagboek der 6e Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 24-26 aug.1936
R15864: DIVERSE AUTEURS, - L'Athéisme dans la vie et la culture contemporaines [2 volumes]
R15866: DIVERSE AUTEURS (A.SZEKERES, ED.) - Le Christ Cosmique de Teilhard de Chardin
R15870: DIVERSE AUTEURS, - Maria's Heiligheid - I. Initiale heiligheid: Onbevlekte Ontvangenis (Verslagboek der 7° Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 30aug.-1sept.1937)
R15871: DIVERSE AUTEURS - Maria's Heiligheid - II. Genadevolheid (Verslagboek der 8° Mariale dagen - Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw Tongerloo 29-31aug.1938)
R15872: DIVERSE AUTEURS, - Meedenken met Edward Schillebeeckx (bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen)
S86094: DIVERSE AUTEURS - Meesterwerken in zilver uit privé-verzamelingen. Chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie de collections privées. Meisterwerke von Silber aus Privatsammlungen. Masterworks of silver of private collections
S86095: DIVERSE AUTEURS - Glas, van drinkbeker tot kunstobject
S86086: DIVERSE AUTEURS - Opstellen voor H. van de Waal, aangeboden door leerlingen en medewerkers, 3 maart 1970
B16799: DIVERSE AUTEURS - Jaarboeken van de Vereniging van de Oudheidkundige en Geschiedkundige Kringen van België : 32e zitting Congres van Antwerpen 27-31 juli 1947 [2 delen] I.Mededelingen & II.Bezoeken en uitstappen
B16792: DIVERSE AUTEURS, - Het boek van België - Een controversieel portret van cultureel België [t.g.v. 150 jaar onafhankelijkheid België]
B16798: DIVERSE AUTEURS, - Jaarboek Vlaamse Beweging - Vlaams Archief ; jaargang 1987 & 1988
B16784: DIVERSE AUTEURS, - Gedenkboek Jef Deschuyffeleer 1913-1959
B16778: DIVERSE AUTEURS, - Eerste Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroederstraat) den Dinsdag 22 Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 en Zaterdag 26 september 1908 - Volledig Verslag
B16771: DIVERSE AUTEURS, - Derde Vlaamsche Sociale Week gehouden te Leuven in het S. Pieterscollege (Minderbroedersstraat) den Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag 31 oogst en Donderdag 1 september 1910 - Volledig verslag
B84155: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XI, 2e aflevering (dec.1958)
B16764: DIVERSE AUTEURS, - De Polariteit van de Cultuur
B16767: DIVERSE AUTEURS - De mooiste plekjes van België
R15856: DIVERSE AUTEURS - Godsdienst, kerk en samenleving ; Godsdienst-sociologische opstellen (geredigeerd en ingeleid door Prof.K.Dobbelaere & L.Laeyendecker)
B16757: DIVERSE AUTEURS (DE RAEYMAEKER) - Belgisch buitenlands beleid en internationale betrekkingen - Liber Amicorum Professor Omer De Raeymaker
R15855: DIVERSE AUTEURS - Ethische vragen voor onze tijd - Hulde aan Mgr.Victor Heylen
B103859: DIVERSE AUTEURS - Memorandum van den wedstrijd voor het benuttigen der beschikbare gronden ten gevolge de slechting der versterkte omheining van Antwerpen
R15850: DIVERSE AUTEURS - De stad Gods - over het parochiaal leven en denken in deze tijd
B84505: DIVERSE AUTEURS - Het verbruik in de Brabantse steden. La consommation dans les villes brabançonnes. De Brabantse Stad twaalfde colloquium, Nijvel 23-25/09/1999. La ville Brabançonne Douxième colloque Nivelles 23-25/09/1999
B84507: DIVERSE AUTEURS - Gotiek in Brabant, Gothique en Brabant. De Brabantse stad dertiende colloquium Leuven 18-19/10/2002. La ville brabançonne Colloque Louvain 18-19/10/2002
B84509: DIVERSE AUTEURS - De scheuring der Nederlanden en de Raden van Brabant (studievoormiddag, 's Hertogenbosch 13 dec.1991)
B16754: DIVERSE AUTEURS, - August Vermeylenkring 1954-1964 - 10 jaar socialistisch kultuurleven te Brussel
T29281: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.2 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
R48736: DIVERSE AUTEURS - Mariale dagen (Nationaal Maria-Congres, Verslagboek der Mariale dagen) deel 1 (1931) tot deel 14 (1954)
W73087: DIVERSE AUTEURS - Recente problemen in verband met het fysisch onderzoek bij zeer lage temperaturen. Colloquium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het laboratorium voor lage temperaturen, gehouden te Leuven op 9 en 10 november 1959
S86061: DIVERSE AUTEURS - Juweelkunst in België van gotiek tot heden
R41648: DIVERSE AUTEURS - Een kijk in haar Ziel - De geestelijke rijkdom van de H.Theresia van het Kind-Jezus (door enkele van haar orde-broeders toegelicht)
B68564: DIVERSE AUTEURS - Album Albert Schouteet
S86032: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea I.Q. van Regteren Altena. 16-V-1969
B101504: DIVERSE AUTEURS - Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen. Zevende reeks (VII)
B16744: DIVERSE AUTEURS - Alfons Martens - Huldeboek
B105936: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, tweemaandelijks tijdschrift. Jaargang 26 (1943) volledig
R15841: DIVERSE AUTEURS - Bevrijding en christelijk geloof in Latijns-Amerika en Nederland
R15846: DIVERSE AUTEURS - Contextualiteit en christelijk geloof
T90808: DIVERSE AUTEURS (COOPMAN TH., DE MONT POL, GEZELLE GUIDO, RODENBACH ALB., E.A.) - Vlaamsch Letterkundig Album. 1ste jaargang 1881
R60919: DIVERSE AUTEURS - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603
R60802: DIVERSE AUTEURS - Satan
T28544: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen prof.Dr. A.A.Weijnen, aangeboden bij zijn zestigste verjaardag (themanummer van tijdschrift "Taal en Tongval")
B68558: DIVERSE AUTEURS - Hulde Dr. Leonard Willems (28 januari 1934)
T28542: DIVERSE AUTEURS - Voor Dr.Jozef Leenen bij zijn tachtigste verjaardag (themanummer van tijdschrift "Taal en Tongval")
S85824: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rogier Van der Weyden en zijn tijd. Internationaal colloquium 11-12 juni 1964. Roger Van der Weyden, colloque international 11-12 juin 1964
B99103: DIVERSE AUTEURS - Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw
S85779: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel V (1897-1910). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 5 (1897-1910). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S85778: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel III (1888). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 3 (1888). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S85777: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel II (1885). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 2 (1885). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S85776: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel I (1882). Jaarboeken der ambtelijke commissie [] voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens tome 1 (1882). Annales [] pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
W64978: DIVERSE AUTEURS - Het verborgen leven van Albert Einstein
R15837: DIVERSE AUTEURS - A. Dondeyne 1901-1985 - In dienst van geloof en wereld (met bloemlezing)
R15838: DIVERSE AUTEURS - Album amicorum Nicolas-N.Huyghebaert O.S.B. [3 volumes, in: Sacris Erudiri, Jg.25/26]
B84164: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XX, 1e aflevering (1980)
R41281: DIVERSE AUTEURS - Norbertijnen - Gehoorzaam saamhorig [Berne, NL.]
R41269: DIVERSE AUTEURS - Feestnummer aangeboden aan prof.dr. Aurelius Pompen O.F.M. op zijn zestigsten verjaardag 15 mei 1939
S85708: DIVERSE AUTEURS - Sebastiaan. Martelaar of mythe
J46135: DIVERSE AUTEURS - Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd - Liber amicorum Jan Buntinx
S85698: DIVERSE AUTEURS - In dialoog met Van Dyck
B13471: DIVERSE AUTEURS, - Luxembourg belge
B13469: DIVERSE AUTEURS, - Archives Communales - Inventaire : tome I - fascicule II (Asquillies, Gilly, Herchies, Jemappes, Pecq, Sirault)
T26893: DIVERSE AUTEURS - Van popel en eik - gedichten van de studenten, leden der Vlaamsche Academie "Bloemengaard", St-Jozefscollege Hasselt
S85655: DIVERSE AUTEURS - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa
S57395: DIVERSE AUTEURS - Goddelijk geschilderd - honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent
B60960: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 9 (1970) van de Vrijheid en het Land van Geel
R70280: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXIX (69), volledige jaargang, 1995 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R15848: DIVERSE AUTEURS, - De katholieke kerk in Oost-Europa : Vervolging - vrijheid - wedergeboorte (Voordrachten van het Int. Medewerkerscongres over de situatie van de Kerk in Oost-Europa te Schönstatt 28-29 maart 1990)
T26297: DIVERSE AUTEURS - Vier Limburgse prozaschrijvers : Hendrik Prijs, Bernard Kemp, Minus van Looi, Jos Vandeloo
S85469: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan Broeder Max
B99594: DIVERSE AUTEURS - Leuven een stad die groeit. Een gemeenschap bouwt aan haar milieu
B99599: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse Folklore, XXste deel, nr.115 tot 120, 1940-1948
B12870: DIVERSE AUTEURS - Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis - Revue Belge de philologie et d'histoire
R70279: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXVIII (68), volledige jaargang, 1994 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
B91459: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 94e jaar, 1994 [volledige jaargang]
B91460: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 102de jaar, 2002 [volledige jaargang]
R72766: DIVERSE AUTEURS - Horae monasticae. XXXIII bijdragen van monniken uit noord en zuid bij de ruïnes van de aartsabdij Monte Cassino, hoopvol het eeuwfeest gedenkend van den zaligen aartsvader Benedictus. Eerste deel: Fulgens radiatur [Horae monasticae sive studia et documenta vitam fulgurantem inradiantemque doctrinam divi patris Benedicti eiusgue filiorum conversationem illustrantia]
R70278: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXVII (67), volledige jaargang, 1993 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
B91486: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 71e jaargang, 1970, [volledige jaargang]
B91584: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 107de jaar, 2007 [volledige jaargang]
S57112: DIVERSE AUTEURS - De gouden eeuw van Brussel ; Wandtapijten van de Spaanse kroon
B84402: DIVERSE AUTEURS - Herdenking van het overlijden van dr. A. Laporta 1919-1969
R53532: DIVERSE AUTEURS (GRAAS TIM, RED.) - Verborgen kerkschatten 1400-2000 Katholieke kunst uit Zuid-Holland
B105938: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, tijdschrift. Jaargang 28 (1945) volledig
S76198: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.5 (mei 1913) [handelt o.a. over Gerard David]
G32200: DIVERSE AUTEURS (SAMEZNSTELLING; JACQUES MADAULE) - Julius Caesar [in de serie: Genie en wereld]
B104468: DIVERSE AUTEURS (& VAN SOOM LOUIS, EINDRED.) - 50 jaar geleden.. maar niet vergeten. Merksem 1940-1945
R70275: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXIV (64), volledige jaargang, 1990 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
B12273: DIVERSE AUTEURS - In memoriam Jozef Storme - Aspecten van het naoorlogse Cultuur- en kunstbeleid van de provincie West-Vlaanderen
B93618: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 131 (1994) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93619: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 133 (1996) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93617: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 130 (1993) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
R70273: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXII (62), volledige jaargang, 1988 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70272: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXI (61), volledige jaargang, 1987 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70271: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LX (60), volledige jaargang, 1986 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70270: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LIX (59), volledige jaargang, 1985 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70269: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVIII (58), volledige jaargang, 1984 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70268: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVII (57), volledige jaargang, 1983 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
S85337: DIVERSE AUTEURS - De prinselijke pelgrimstocht. De "Grand Tour" van Prins Ladislas van Polen 1624-1625
R70267: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVI (56), volledige jaargang, 1982 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70266: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LV (55), volledige jaargang, 1981 [Ruusbroec-nummer] (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70264: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LIII (53), volledige jaargang, 1979 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
B11962: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van het 35e congres (Kortrijk 26-30 juli 1953) van het Verbond der Geschied- kundige en Oudheidkundige Kringen van België - aflevering III
B12272: DIVERSE AUTEURS - Anthonis de Roovere Brugghelinck - Vlaemsch Doctoor ende gheestelich poëte (+1482-1982)
R53013: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over de H. Rozenkrans
S85331: DIVERSE AUTEURS - Adriaen De Vries 1556-1626 keizerlijk beeldhouwer
R40887: DIVERSE AUTEURS - Kerk te kijk - Kritische werkgroep pausbezoek
R70263: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LII (52), volledige jaargang, 1978 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
B11958: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van het 35e congres (Kortrijk 26-30 juli 1953) van het Verbond der Geschiedkundige en Oudheidkundige Kringen van België - aflevering V
B84511: DIVERSE AUTEURS - Economische herorientatie en reorganisatie in de Brabantse steden tijdens de scheiding der Nederlanden (1550-1650). De Brabantse stad, Negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990
B11690: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek " Koninklijke Vlaamsche Academie 1886-1936 "
R70260: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIX (49), volledige jaargang, 1975 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70261: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel L (50), volledige jaargang, 1976 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70258: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVII (47), volledige jaargang, 1973 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70259: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVIII (48), volledige jaargang, 1974 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden)
F35631: DIVERSE AUTEURS - Dialektiek van de vooruitgang - Dialectics of progress (Akten van het Colloquium)
X78900: DIVERSE AUTEURS - Vietnam. Kunst en culturen van de prehistorie tot op heden
B98634: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Drieëntachtigste boekdeel (83), 1979
B98635: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. Vierenzeventigste boekdeel (74), 1970
S42849: DIVERSE AUTEURS - Albert Servaes - Het Latemse Marialeven 1922-1935 (privéverzamelingen) & Het Zwitserse Mariaretabel 1950-1952 (Museum J.Dhondt-Dhaenens Deurle)
R70257: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLVI (46), volledige jaargang, 1972 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
F354: DIVERSE AUTEURS (SAMENGESTELD DOOR L.J.ROGIER) - De zin der geschiedenis voor geloof en rede
O15270: DIVERSE AUTEURS, - De Rijks in Venlo - Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap
B11492: DIVERSE AUTEURS, - Standen en Landen - Anciens pays et Assemblées d'Etats ; vol.XV
S76283: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.8 (augustus 1903) [handelt o.a. over Rubens]
R70256: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLI (41), volledige jaargang, 1967 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B104470: DIVERSE AUTEURS - Merksemse nostalgie in prentkaarten
S85233: DIVERSE AUTEURS - P.P. Rubens schilderijen - olieverfschetsen. Catalogus (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)
B10995: DIVERSE AUTEURS - Belgisch Tijdschrift voor Filologie & Geschiedenis (tweetalig N./Fr.) Deel 33 Nr.2 [o.a. FAVRESSE F. Les draperies Bruxellois en 1282 pp.295-316 & RENARD M., Inscription latine de Nivelles pp.320-326)
B1091: DIVERSE AUTEURS - Encyclopedie van Vlaanderen (Winkler Prins). 5 delen
C103781: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - In Memoriam Frans M. Olbrechts
B102629: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek 1838-1938 Lodewijk De Koninck
B102517: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instellingen - economie - cultuur
R70254: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXIX (39), volledige jaargang, 1965 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70253: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVII (37), volledige jaargang, 1963 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
C96928: DIVERSE AUTEURS - Magisch Marokko
B90801: DIVERSE AUTEURS - Mechelsche [Mechelse] Bijdragen, uitgegeven door den Mechelschen Kring voor oudheidkunde, geschiedenis en folklore. Volledige reeks van Jaargang 1 (1934) nr.1 t.e.m. jaargang 11 (1949) nr.1
B90776: DIVERSE AUTEURS - Gentse penningen 1780-1980
B90781: DIVERSE AUTEURS (MEES MARC, EINDRED.) - De begijnhofkerk van Lier. Bouwgeschiedenis en inventaris van het kunstpatrimonium van de Sint-Margaretakerk
S85146: DIVERSE AUTEURS - Van sirenen en meerminnen
T24693: DIVERSE AUTEURS - Nieuwe methoden in de menswetenschappen (Handelingen van het 28ste Vlaams filologencongres, Leuven 5-7 april 1971)
T24689: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het zeventiende Vlaamse filologencongres, Leuven 1-3 sept.1947
T24692: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXIVste Vlaams filologencongres, Leuven 6-8 april 1961
S76394: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 12e jaargang nr.7-12 (juli-december 1913) [2e halfjaar volledig]
B88171: DIVERSE AUTEURS - Dronghine. Jaarboek 1990 Heemkundige kring Dronghine
F21063: DIVERSE AUTEURS, - Herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Filosofie 1939-1963 [verzameling van 5 filosofische essays]
F18544: DIVERSE AUTEURS - Niet van brood alleen - Leefboek
B81009: DIVERSE AUTEURS - 125 jaar Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbekecollege te Zottegem 1862-1987
B81014: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 2 (1978) & 3 (1979). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
B81015: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 4 (1980) & 5 (1981). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
B81016: DIVERSE AUTEURS - Stadsarcheologie. Jaargang 6 (1982) & 7 (1983). Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse vereniging voor stadarcheologie
B81038: DIVERSE AUTEURS - Geel, de Stad der Simpelen
B81047: DIVERSE AUTEURS - Salus Nostra vroeger en nu. Fotoalbum uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Salus Nostra Instituut, Mol
R70252: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVI (36), volledige jaargang, 1962 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B81089: DIVERSE AUTEURS - 300 jaar klooster Onze Lieve Vrouw van Vrede, Zusters Benedictinessen te Menen 1690-1990
B81090: DIVERSE AUTEURS - Rollariensia III (1971). Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
B81091: DIVERSE AUTEURS - Rollariensia IV (1972). Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
R70251: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXV (35), volledige jaargang, 1961 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B67307: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 4e afl. juni 1875 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 4e livr. juin 1875
R70250: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXIV (34), volledige jaargang, 1960 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B101783: DIVERSE AUTEURS - Brasschaat een park en een kasteel. De gemeente onder burgemeester Reusens
R49085: DIVERSE AUTEURS - Eerste Nederlandsch Congres ter eere van het Allerh. Sacrament te Hasselt gehouden van 17 tot 21 augustus 1904
T21895: DIVERSE AUTEURS, - Nederlands Toneel Gent ; tweede lustrumboek 1970-'75
T21891: DIVERSE AUTEURS, - Nederlands Toneel Gent ; 4de lustrumboek 1980-'85
T20516: DIVERSE AUTEURS, - Hendrik Persyn - Achiel Denys - Jerome Noterdame
T18300: DIVERSE AUTEURS, - Gedichten ontleend aan de Noord- & Zuid-Nederlandsche literatuur - verzameld naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J.A. Alberdingk THIJM : 1ste bundel XII°-XVI° eeuw
T18298: DIVERSE AUTEURS, - Bijdragen tot de Nederlandsche Taal- en Letterkunde Prof.Dr. Jac. Van Ginneken aangeboden op 21 april 1937 bij zijn 60sten verjaardag (verzameld door J.Wils & Rob. Meesters & W. Slijpen)
S84607: DIVERSE AUTEURS - Jheronimus Bosch (herdenkingstentoonstelling te 's Hertogenbosch 1967) + Bijlagen [2 volumes]
B101508: DIVERSE AUTEURS - Het Land van Aalst. Tijdschrift van de heemkundige kring "Het land van Aalst". 19 nummers ; jaargangen 1 en 2 volledig, jg.3 nr.6, jg.10 volledig en jg.11 nrs.1-2
T16794: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Prof.Dr. J.F.Vanderheyden
T15431: DIVERSE AUTEURS, - Vuurwerk voor Vlaanderen - Bloemlezing buitenlandse en anderstalige dichters en schrijvers [geIll., vnl.door Masereel]
T15291: DIVERSE AUTEURS - Mosalect - Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur
T14948: DIVERSE AUTEURS - Een woordeloos gebed voor nu en later - hulde aan P.G. Buckinx en F. De Boeck
S76209: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.8 (augustus 1912) [handelt o.a. over Justus van Gent en Matthijs Maris]
W34550: DIVERSE AUTEURS - Goud
R70248: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXII (32), volledige jaargang, 1958 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B101502: DIVERSE AUTEURS - Thomsen's havenbedrijf Antwerpen N.V. 1928-1953
S84585: DIVERSE AUTEURS - Gentsche [Gentse] Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, deel VIII (8, 1942)
S84584: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XVII (17, 1957-1958)
S84583: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, XIX (19, 1961-1966)
S84578: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXVI (26, 1981-1984)
S84576: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXX (30, 1995)
S84577: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXVIII (28, 1989)
B101499: DIVERSE AUTEURS - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant ; Heemkundig Jaarboek, 1e jaargang (1965), 2e jg. (1966), 3e jg. (1967), 4e jg. (1968), 5e jg. (1969-1970) en 6e jg. (1971)
S84554: DIVERSE AUTEURS - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd
S84553: DIVERSE AUTEURS - 19de eeuwse Nederlandse schilderkunst. Een zestal studies
B101477: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Centrum voor Studie van de Boerenkrijg. Volledige reeks van nr.1 tot en met nr.40
R70246: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXX (30), volledige jaargang, 1956 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70245: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXIX (29), volledige jaargang, 1955 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70244: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXVIII (28), volledige jaargang, 1954 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
T14717: DIVERSE AUTEURS, - Moderne Vlaamsche religieuze poëzie
T14563: DIVERSE AUTEURS - Anton Van Wilderode
S40941: DIVERSE AUTEURS - Schatten voor Brugge - Stedelijke musea Brugge Aanwinsten 1966-1972 (Groeningemuseum 9 juni-1 oktober 1972)
S40350: DIVERSE AUTEURS - Het huis van P.P. Rubens - periodisch bulletin nr.1 juli 1938
B101397: DIVERSE AUTEURS - 550 jaar Universiteit Leuven (Tentoonstelling, Leuven, Stedelijk Museum, 31 januari - 25 april 1976)
T14452: DIVERSE AUTEURS, - Studies op het gebied van het hedendaagse Nederlands
S84438: DIVERSE AUTEURS - Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950
R70241: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XII (12), volledige jaargang, 1938 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
S84410: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Henri Pauwels
E24807: DIVERSE AUTEURS - De markteconomie in de Westeuropese integratie - Referaten van het 'Zevende Vlaams wetenschappelijk economisch congres' te Leuven 8-9 mei 1965
E20294: DIVERSE AUTEURS - Veertiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 30-31 maart 1979 : Inkomens- en vermogensverdeling - referaten
B21744: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis, 5 (1976): Religieus Leven [in en rond Leuven, o.a. over Windesheimse kloosters, Diestse begijnhof,...]
T12598: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie - deel XXXIII
R13171: DIVERSE AUTEURS - Manifestation - Huldebetoon: Van Hove - Maere - Lebon
R13167: DIVERSE AUTEURS - Monseigneur Cardijn - Bijdragen over de K.A.J. en haar methode
R13163: DIVERSE AUTEURS - Manifestation - Huldebetoon: Nicolas Balthasar - Arthur Monin
R13162: DIVERSE AUTEURS - Andere structuren - andere heiligen: het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen
R13161: DIVERSE AUTEURS, - Manifestation - Huldebetoon: Monseigneur Lucien Cerfaux
R70238: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXIII (23), volledige jaargang, 1949 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70239: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXIV (24), volledige jaargang, 1950 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R70237: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXII (22), volledige jaargang, 1948 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
W19134: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de techniek
R70235: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XX (20), volledige jaargang, 1946, bevat Lutgart-nummer (afl.1-2) (Driemaandelijksche tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid vanaf de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70236: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXI (21), volledige jaargang, 1947 (Driemaandelijksche tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid vanaf de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70234: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIII (13), volledige jaargang, 1939 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70233: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIV (14), volledige jaargang, 1940 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
V9904: DIVERSE AUTEURS - De Groote Magazijnen [delen 1 & 2]
R70232: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XIX (19), volledige jaargang, 1945 (Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
R70230: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XI (11), volledige jaargang, 1937 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70229: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XVII (17), volledige jaargang, 1943 (Studiën der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750, bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging)
R70228: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XVI (16), volledige jaargang, 1942 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging) + Bijlage: De misvreklaring van Simon van Venlo
R70227: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XV (15), volledige jaargang, 1941 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70226: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel X (10), volledige jaargang, 1936 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70225: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel IX (9), volledige jaargang, 1935 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereeniging)
R70224: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VIII (8), volledige jaargang, 1934 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70223: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VII (7), volledige jaargang, 1933 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70222: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel VI (6), volledige jaargang, 1932 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70221: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel V (5), volledige jaargang, 1931 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R45995: DIVERSE AUTEURS - Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland - Zoeken naar nieuwe wegen en vertrouwen in de toekomst
S84207: DIVERSE AUTEURS - Roger De Backer. De Leie en het vlas uit vervlogen tijden
R70220: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel IV (4), volledige jaargang, 1930 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70219: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel II (2), volledige jaargang, 1928 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70218: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel III (3), volledige jaargang, 1929 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R70217: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel I, volledige jaargang, 1927 (Driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
S83976: DIVERSE AUTEURS - George Minne en de kunst rond 1900
R70200: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (18e jaargang, 1966)
R70201: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (17e jaargang, 1965)
R70203: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (20e jaargang, 1968)
R70204: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (19e jaargang, 1967)
V97227: DIVERSE AUTEURS - Het Russisch volkskostuum - Feestelijke en daagse dracht van de 18e - 20e eeuw (Het Staatsmuseum de Hermitage Sint-Petersburg en Stichting Klederdrachtcollectie Gerrie Otten, Huizen)
T11727: DIVERSE AUTEURS - Protestantse Poëzie uit de 16e en 17e eeuw [2 delen]
R39560: DIVERSE AUTEURS - Maria-Koningin - Verslagboek der vijfde Mariale Dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 26 tot 28 augustus 1935)
T11706: DIVERSE AUTEURS - 4e Winterboek 1925 - 1926
T11699: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de communicatiewetenschap - Liber Amicorum ter nagedachtenis van Prof.Dr.De Volder (O.F.M.)
T11698: DIVERSE AUTEURS - Jan Hammenecker [in: Heemkundig Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant" jg.XII]
T11691: DIVERSE AUTEURS, - Studi Medievali - A cura del Centro Italiano di studi sull'alto medio evo ; fasc.II-3°serie - anno XXV
T11689: DIVERSE AUTEURS - Liber alumnorum Prof. Dr.E.Rombauts aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn dertigjarig hoogleraarschap
S97213: DIVERSE AUTEURS - De H. Paulus slaat Elymas met blindheid & De H. Petrus straft Ananias. Wandtapijten uit de voormalige Gentse St.-Pietersabdij. Geschiedenis, onderzoek en conservering
R70193: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (3e jaargang, 1950-1951)
T11686: DIVERSE AUTEURS, - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden - deel II: De Middelnederlandse Letterkunde - van omstreeks 1300 tot de Renaissance
R70190: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (6e jaargang, 1953-1954)
R70191: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (5e jaargang, 1952-1953)
R70192: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (4e jaargang, 1951-1952)
B95850: DIVERSE AUTEURS - Koekelberg 1905-2005. Het Heilig Hart, Le Sacré-coeur, das heiligste Herz Jesu, The Sacred Heart
C98300: DIVERSE AUTEURS (SABBE M. & GISTELINCK F., EDS.) - Kronkronbali - Figuratieve terracotta uit West-Afrika met cadensen van José Vermeersch
R70189: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (15e jaargang, 1963)
B84394: DIVERSE AUTEURS - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. (opstellen aangeboden aan professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat)
B88053: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Stad Gent (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 4nA)
B88054: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Stad Antwerpen (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 3nA)
B88055: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Provincie Brabant, Arrondissement Leuven (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 1)
R70187: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (13e jaargang, 1960-1961)
R70188: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (14e jaargang, 1962)
T11673: DIVERSE AUTEURS - Paul Van Ostaijen
T11666: DIVERSE AUTEURS, - Moderne Vlaamsche religieuze lyriek
T11625: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Felix Timmermans [themanummer van Tijdschrift Golfslag, Jrg.I Nr.11-12]
T11628: DIVERSE AUTEURS, - Archives et bibliothèques de Belgique / Archief- en bibliotheekwezen in België ; vol.53 Nrs.1-4 (1982)
T11624: DIVERSE AUTEURS - Facetten - Huldeboek Ter nagedachtenis van Maurits Sabbe 1873-1938
T11623: DIVERSE AUTEURS, - Noordnederlandse rederijkersspelen
T11621: DIVERSE AUTEURS - Dichterschap en werkelijkheid - Geïllustreerde Literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika
B100880: DIVERSE AUTEURS - Van Weselo tot Wezel. Wezel en zijn geschiedenis
B100875: DIVERSE AUTEURS - Album Carlos Wyffels (aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, offert par ses collaborateurs scientifiques)
R70186: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (12e jaargang, 1959-1960)
R70184: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (10e jaargang, 1957-1958)
R70185: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (11e jaargang, 1958-1959)
V94941: DIVERSE AUTEURS - Typografie. Uitgangspunten, richtlijnen, techniek
B100849: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Vijfde reeks
R70181: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (7de jaargang, 1954-1955)
R70182: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (8e jaargang, 1955-1956)
R70183: DIVERSE AUTEURS + PETERS JOANNES A CRUCE O.C.D. - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (9e jaargang, 1956-1957) + Geloof en geestelijk leven (Carmel-serie Nr. III)
V86424: DIVERSE AUTEURS - Schoenendans in het modemuseum. Schoenen van 1900 tot nu
B100739: DIVERSE AUTEURS - De katholyke Zondag, een wekelyksch blad, toegwyd aen godsdienst en zedeleer, uitgegeven door A.V.B. priester. Derde jaargang MDCCCLVI-MDCCCLVII (1856-1857), 65 nummers (volledig)
V86254: DIVERSE AUTEURS - Textilia. Kostuums en accessoires uit eigen bezit (Gent, Bijlokemuseum, 10 juli - 31 augustus 1986, tentoonstelling)
V85855: DIVERSE AUTEURS - Schatten op tafel
B96809: DIVERSE AUTEURS - De Bourlaschouwburg - een tempel voor de muzen
S76276: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française, 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]
C91569: DIVERSE AUTEURS - Sociale bewegingen in Belgisch-Congo
R39565: DIVERSE AUTEURS - De Mariapassages uit het Mattheusevangelie - Verslagboek der achttiende mariale dagen 1961 (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 28 tot 30 augustus 1961)
C86892: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 21e Jaargang, 1955
C86891: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 17e Jaargang, 1951
C86889: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 18e Jaargang, 1952
C86886: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 16e Jaargang, 1950
C86887: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 17e Jaargang, 1951
C86888: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 20e Jaargang, 1954
C86885: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 15e Jaargang, 1949
C86884: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 14e Jaargang, 1948
R39563: DIVERSE AUTEURS - Maria in het boodschapsverhaal - Verslagboek der zestiende mariale dagen 1959 (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerlo van 31 augustus tot 2 september 1959)
R39564: DIVERSE AUTEURS - Enkele aspecten van het kindsheidevangelie - Verslagboek der zeventiende mariale dagen 1960 (gehouden in de Norbertijnenabdij van Averbode bij gelegenheid van de kroningsjubelfeesten. 29-31 augustus 1960)
R39561: DIVERSE AUTEURS - Het Goddelijk Moederschap - Verslagboek der zesde Mariale Dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 24 tot 26 augustus 1936)
R39562: DIVERSE AUTEURS - De fundering der mariologie - Verslagboek der vijftiende mariale dagen 1957 (gehouden in de Norbertijner abdij van Berne, Heeswijk, Nederland van 26 tot 28 augustus 1957)
B102774: DIVERSE AUTEURS (DE KEYSER P., DIR.) - Ars Folklorica Belgica - Deel 1
R39559: DIVERSE AUTEURS - Maria's Ten Hemelopneming - Verslagboek der vierde mariale dagen (gehouden in de Norbertijner abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo van 27 tot 29 augustus 1934)
B67457: DIVERSE AUTEURS - De Zwartzusters van Brugge. Diksmuide, Oostende, Veurne en Brazilië
R39552: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek van het nationaal Maria-congres gehouden te Nijmegen 6,7 en 8 augustus 1932
T95356: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 7, 1841
R39530: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek van het Maria-congres gehouden te Maastricht op 3, 4,5,6 en 7 september 1947 [Verslag-boek]
B84158: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XIV, 1e aflevering (1964)
B84159: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVI, 2e aflevering (1969)
T11296: DIVERSE AUTEURS - Poëtisch bericht - Honderd gedichten uit Vlaanderen (Tijdschrift "Vlaanderen" Nr.250: jubileum-uitgave)
R39238: DIVERSE AUTEURS - Berne - jaargang 15 (1962) & 16 (1963) (maandschrift van de Norbertijner abdij te Heeswijk)
V53196: DIVERSE AUTEURS - Handboekbinden - bindtechnieken, versieringen, kartonnage
B100466: DIVERSE AUTEURS - Weerkracht en volk. Maandschrift voor nationale opvoeding en bevordering der weerbaarheidsidee. Collectie van 22 nummers (1938-1940)
S82479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaring van P.P. Rubens' geboorte 1577-1927 [Gedenkboek der Rubensfeesten Antwerpen 1927]
B84432: DIVERSE AUTEURS - In memoriam Cecile Voorkens 1934-1972
B84435: DIVERSE AUTEURS - Stenen herleven. 111 jaar kunstige herstellingen in Brugge 1877-1988
V30380: DIVERSE AUTEURS - De bodem als productiefactor
B84178: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXIV (1997)
T88230: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, I
T11066: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie - deel XLI
T11062: DIVERSE AUTEURS, - Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18-20 en 21 mei 1966
V100737: DIVERSE AUTEURS - Poppenspel, tussen speelkruis en speelplank. Driemaandelijks tijdschrift. 1980-1985: 22 afleveringen (volledige reeks van alle verschenen nummers)
V100708: DIVERSE AUTEURS - Poppen spreken. Het poppentheater van Fratelli Napoli, Tandarica, Yves Joly, Peter Schumann
V100705: DIVERSE AUTEURS - Poppenspel
V100288: DIVERSE AUTEURS - Van rank tot drank
R12677: DIVERSE AUTEURS, - De grote godsdiensten der wereld
T95355: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 3, 1837
B105937: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, tweemaandelijks tijdschrift. Jaargang 27 (1944) volledig
B84140: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXII (32), 1961-1962
T98406: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. VII
C55743: DIVERSE AUTEURS - Egypte onomwonden - Egyptische oudheden van het museum Vleeshuis
S81105: DIVERSE AUTEURS - Dries 50 [Dries Vandenbroeck, 1923-1973]
B100387: DIVERSE AUTEURS - Het pand der Geschoeide Karmelieten en de wijk "Het Patershol" te Gent
S62214: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden [2 vols.]
S32193: DIVERSE AUTEURS - Goya [in de serie: Genie en wereld]
S32194: DIVERSE AUTEURS - Rembrandt [in de serie: Genie en wereld]
S79785: DIVERSE AUTEURS - Beelddenken. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen
T98408: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. I
T98404: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. IV
T98405: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. V
T98403: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. III
S32189: DIVERSE AUTEURS - Picasso [in de reeks: Genie en wereld]
S32191: DIVERSE AUTEURS - Van Gogh [in de reeks: Genie en wereld]
B100337: DIVERSE AUTEURS (TEIRLINCK FRANK, RED.) - Dom Ambroos Verheul Liber Amicorum
R55792: DIVERSE AUTEURS - Dr. Leonce Reypens S.J. persoon en gedachte
B100303: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen op het spoor
B100270: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudhiedkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XX tweede aflevering, 1942-1943
B100268: DIVERSE AUTEURS - 6de Jaarboek van de geschied- en heemkundige kring "De Gaverstreek"
T9813: DIVERSE AUTEURS, - Bijdragen prof.Dr.E.Blanquaert aanbeboden op 20 juni 1954 bij zijn zestigste verjaardag
S76341: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.8 (augustus 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
B84180: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXVI (1999)
B84181: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXVII (2000)
B84182: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXVIII (2001)
B84183: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXIX (2002)
B84185: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis. Artes atque historiae reserans documenta. Jaarboek nr.2, 1973
B84186: DIVERSE AUTEURS - Arca Lovaniensis. Artes atque historiae reserans documenta. Jaarboek nr.3, 1974
R55080: DIVERSE AUTEURS - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw, aangeboden aan pro.dr. R.R. post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
S76380: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1909) [1e halfjaar volledig]
B87564: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de XVIde eeuw
B87849: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar vrij technisch onderwijs te Ieper 1908-1983
B87889: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (Société d'émulation te Brugge). deel CXIV (114) nr.1/2, 1977
C19245: DIVERSE AUTEURS - Demystificatie en letterkunde van Afrika (Documentatie- en discussiemateriaal van de tentoonstelling over de mythe van Afrika en de oorsprong en ontwikkeling van de negro-Afrikaanse letterkunde in een socio-historische context)
T97696: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek, Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr.4
B84142: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXIV (34), 1965
B91114: DIVERSE AUTEURS - HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 8e-15 jaar, 1940-1947
C13343: DIVERSE AUTEURS - Zwart-Afrika - geschiedenis en cultuur
T968: DIVERSE AUTEURS - Bulletin de la Société Paul Claudel : N° 5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25-28(Spécial:Philippe Berthelot 68pp.+ill.)
T96384: DIVERSE AUTEURS (KEUCHENIUS TH.E.C. & TINBERGEN D.C., EDS.) - Nederlandsche Lyriek vanaf de dertiende eeuw tot 1880 [Volledig in 4 delen]
S76256: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.7 (juli 1906) [handelt o.a. over Rembrandt en W.B. Tholen]
R75918: DIVERSE AUTEURS (D'YANVILLE HENRY & VAN DIJK W. O.E.S.A., SAMENSTELLING) - Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924
C10555: DIVERSE AUTEURS - De missie van Oeroendi [in: Tijdschrift "Nieuw Afrika" missietijdschrift der Witte Paters]
A98371: DIVERSE AUTEURS (GOOSSENS MODEST & VAN HECKE ETIENNE, EDS.) - Van Brussel tot Siebenburgen. Progress in human geography in Europe. Liber Amicorum Prof.Dr. Herman Van der Haegen
T96280: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek pater dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. aangeboden op sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag
B85927: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 49, 1971
S78948: DIVERSE AUTEURS - Academiae Analecta, Klasse der Schone Kunsten, Jaargang 50 (1989) nr.1
B84457: DIVERSE AUTEURS - De panoramische droom. The panoramic dream. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen. Antwerp and the World Exhibitions. 1885, 1894, 1930
B99589: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijke kunst in het Hageland
B99588: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest
T95527: DIVERSE AUTEURS - Albrecht Rodenbach herdacht 1856-1956
T95354: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 4, 1838
T95352: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 5, 1839
T95351: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 6, 1840
B99174: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de wetenschappen in België van de Oudheid tot 1815
B99169: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000 [2 volumes]
B99352: DIVERSE AUTEURS - Sint-Aloysius Geel. Zes eeuwen collegegeschiedenis. jubileumboek 1992
B99147: DIVERSE AUTEURS - Miradal. Erfgod in Heverleebos en Meerdaalwoud
B99139: DIVERSE AUTEURS - Luister van Leuven (een Expeditions project, oral history)
B99126: DIVERSE AUTEURS - Oude dorpsgezichten en landschappen in het natuurpark Dijleland
B99119: DIVERSE AUTEURS - Het Villerscollege te Leuven. Geschiedenis, restauratie, bestemming
B99100: DIVERSE AUTEURS - Tweebronnen. De reconversie van de Technische School van Henry van de Velde tot Openbare Bibliotheek en Archief van Leuven
B99067: DIVERSE AUTEURS - De adel in het hertogdom Brabant
B99069: DIVERSE AUTEURS (& SIJS GUIDO, RED.) - Kuierend door Midden-Brabant. De witloof- en druivenstreek
T94414: DIVERSE AUTEURS - Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal (Liber Amicorum Johan Taeldeman)
B99057: DIVERSE AUTEURS - AeroAtlas Vlaams-Brabant en Brussel, schaal 1:10.000
B99023: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de Lo. Lo 100: met buren verbonden, 13 mei 2000 (Parochie Heilige Familie Bovenlo)
B98998: DIVERSE AUTEURS - De Romeinen langs de Vlaamse kust
B98988: DIVERSE AUTEURS - Oost-Brabant. Heemkundig handboek voor het arrondissement Leuven, bezorgd door de Oostbrabantse werkgemeenschap. I: Mooi Hageland, II: kanton Leuven, III: kantons Aarschot, Diest, Haacht en Zoutleeuw
S76553: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.10 (october 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]
B98954: DIVERSE AUTEURS (VAN ERMEN EDUARD, RED.) - Van Petermannen en koeienschieters. Kroniek van Leuven
B98955: DIVERSE AUTEURS - De januari-revolte te Leuven
B98951: DIVERSE AUTEURS - Honderdvijfentwintig jaar dekenaat Bierbeek. Twaalf parochies in de kijker. Hulde aan de zalige Walter van Bierbeek
S76551: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.7 (juli 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en W. Penaat]
S76552: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.6 (juni 1907) [handelt o.a. over Rembrandt, Alfred Stevens & W.Penaat]
S76550: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.11-12 (november-december 1911-1912) [handelt o.a. over Eugène Smits]
S76548: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.9 (september 1914) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76549: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.10 (october 1914) [handelt o.a. over Jacob Jordaens]
S76547: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.8 (augustus 1914) [handelt o.a. over Rembrandt en R.N.Roland Holst]
S76546: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.7 (juli 1914) [handelt o.a. over Rembrandt]
B98857: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 1
B98856: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 2
B98851: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 5
B98852: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 6
B98853: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 3
B98854: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 14
B98855: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 8
S76543: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.1 (januari 1929) [handelt o.a. over James Ensor en Rembrandt]
B95743: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 1e en 2e aflevering (1969)
B95744: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 3e en 4e aflevering (1969)
B95745: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 91 (1988)
S76539: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.4 (april 1929) [handelt o.a. over Gustave van de Woestyne en Roger de la Pasture]
S76409: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.12 (december 1909) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76410: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.1 (januari 1909) [handelt o.a. over Lucas van Leyden, Jan Stobbaerts en Chris Lebeau]
S76408: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
S76407: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.8 (augustus 1909) [handelt o.a. over Alfons Stengelin]
S76405: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
S76403: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76400: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.7-12 (juli-december 1911) [2e halfjaar volledig]
S76402: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1908) [1e halfjaar volledig]
S76399: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1911) [1e halfjaar volledig]
S76398: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1905) [1e halfjaar volledig]
S76397: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
S76396: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76395: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 12e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1913) [1e halfjaar volledig]
S76392: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school) / Notre art (édition spéciale avec traduction française). 2e jaargang nr.1-12 (januari-december 1903) [1903 volledig/complet]
S76391: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.7-12 (juli-december 1909) [2e halfjaar volledig]
S76390: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1910) [1e halfjaar volledig]
S76388: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1906) [1e halfjaar volledig]
S76389: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.7-12 (juli-december 1910) [2e halfjaar volledig]
S76387: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.7-12 (juli-december 1906) [2e halfjaar volledig]
S76386: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 2e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1903) [1e halfjaar volledig]
S76385: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 3e jaargang nr.7-12 (juli-december 1904) [2e halfjaar volledig]
T93479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Conscience-feesten Brussel, 1881
S76382: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76383: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76384: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
T40074: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 193O - Kerstnummer van Ons Volk Ontwaakt
B98416: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1977
B98415: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1978
S76372: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.12 (december 1905) [handelt o.a. over Rembrandt en Jordaens]
B98288: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu. Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis. Jaargang 1 (1927) nummers 1 tot en met 12 (volledige jaargang)
T93414: DIVERSE AUTEURS - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
R97887: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIV (44), volledige jaargang, 1970 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
S76367: DIVERSE AUTEURS (GEZELLE GUIDO, E.A.) - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 6 (juni 1897) [handelt o.a. over Willem Linnig Junior]
T102785: DIVERSE AUTEURS - Maurice Gilliams 1900-1950 (Huldealbum)
S76366: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 5 (mei 1897) [handelt o.a. over Karel Mertens en Jan Blockx]
S76365: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 4 (april 1897) [handelt o.a. over Jan van Beers]
S76362: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.11 (november 1905)
T93107: DIVERSE AUTEURS - 't Is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin'. Guido Gezelle in Kortrijk 1872-1899
S76361: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.10 (1905) [handelt o.a. over Rembrandt]
T101505: DIVERSE AUTEURS - Oostvlaamse literaire monografieën, deel IV: Valère Depauw, Julius Persyn, Reimond Stijns, Johan van Mechelen, Jo Verbrugghen, Wies Moens
S76354: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.4 (april 1905) [handelt o.a. over Jordaens en J.W. de Graaff]
S76353: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.3 (maart 1905) [handelt o.a. over Richard Baseleer & Willy Sluyter]
S76352: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.1 (januari 1905) [handelt o.a. over Albert Neuhuys & Jan Eisenloeffel]
S76351: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.3 (maart 1910) [handelt o.a. over H.P. Berlage]
B97573: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 5 (1971) volledig in 4 afleveringen
B97572: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 4 (1970) volledig in 4 afleveringen
S76349: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.5 (mei 1910) [handelt o.a. over Etienne Bosch]
S76348: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.6 (juni 1910)
S76347: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.7 (juli 1910)
S76346: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.6 (juni 1909) [handelt o.a. over Louis Artan]
B97570: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis van Broechem [5 volumes] I: Het onderwijs, II: Grepen uit het oude Broechem, III: De kerk, Alliers kapel, Het kapelleke van O.L.Vrouw, IV: Historische gebouwen, V: Sedert 1830..
R73422: DIVERSE AUTEURS - Gratias agimus. Opstellen over danken en loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
S76345: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
R97886: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLII (42), volledige jaargang, 1968 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R97885: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIII (43), volledige jaargang, 1969 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
S76344: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
S76342: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.7 (juli 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
T88232: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, III
S76340: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.9 (september 1911)
B96756: DIVERSE AUTEURS - Haute-nouveauté. 300 jaar modecreaties 1600-1900
S76339: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.10 (october 1911) [handelt o.a. over J.F. Millet en J. Israëls]
S76338: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.11 (november 1911) [handelt o.a. over Emile Claus]
S76337: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.13 (december 1911) [handelt o.a. over Joh. B. Smits]
B96371: DIVERSE AUTEURS - Ronse
N73435: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Nijmegen (1923-1973). Een documentenboek
S76335: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.9 (september 1915)
S76336: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.10 (october 1915) [handelt o.a. over Frans Zwollo]
S76334: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.8 (augustus 1915) [handelt o.a. over Hendrik Willem Mesdag]
S76333: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.6 (juni 1915) [handelt o.a. over Lizzy Ansingh]
B96314: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan den heer Edward De Beukelaer stichter en bestuurder van De Beukelaer's fabrieken, 15 maart 1918. Herinnering aan de viering van zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag door zijne familieleden en vertrouwde vrienden
S76332: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.5 (mei 1915)
S76331: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.4 (april 1915) [handelt o.a. over Lucas van Leyden]
S76328: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.1 (januari 1915) [handelt o.a. over Adolphe Lambert]
S76330: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.3 (maart 1915) [handelt o.a. over Willem Danielsz. van Tetrode en Chris Lebeau]
S76329: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.2 (februari 1915) [handelt o.a. over Van Gogh en Justus Suttermans]
T92544: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taelminnend genootschap opgerigt onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden (Eerste bundel)
R34623: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Zusters van sint Jozef te Amersfoort 1878-1978
R34611: DIVERSE AUTEURS - Theologische opstellen opgedragen en aangeboden aan Mgr.Dr. G.C. Van Noort
R34536: DIVERSE AUTEURS - Ruusbroec-nummer (themanummer van het tijdschrift: Ons Geestelijk Erf, 3-maandelijks tijdschrift voor de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekeering tot ca.1750, deel VI afl.3-4 Oct.1932)
B95812: DIVERSE AUTEURS - Het land van Beveren, driemaandelijks heemkundig tijdschrift. Bijna volledige reeks van Jaargang I (1958) tot en met jaargang 24 (1981)
B95805: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; VOLLEDIG. jaargang 1 (1933-1934) aflevering 1-2-3/4, Jg.2 (1935) afl. 1-2-3-4, Jg.3 (1936) afl.1/2-3/4
B95806: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Eerste jaargang (1933-1934) eerste aflevering
B95807: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Tweede jaargang (1935) 4de aflevering
B95808: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Derde jaargang (1936) 1e en 2e aflevering
B95810: DIVERSE AUTEURS - De Zuiderkempen, geschied- en oudheidkundige kring voor de kantons Westerloo, Beringen en Mol (en Herentals, Tongerloo). Bijna volledige reeks van jaargang 1 (1932) tot en met jaargang 16 (1947)
B95811: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst, algemeen tijdschrift voor de Kempische geschiedenis ; (onvolledige) reeks van jaargang 1 (1905) tot en met jg.50 (1967) (tijdschrift van den geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken)
T92502: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
T92501: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsche rederykkamer De Olyftak. Dicht- en prozastukken uitgesproken by de plegtige inhuldiging van het gedenkteeken ter eere van den vermaerden dichter en historieschryver den heer J.F. Willems, te Bouchout, op zondag 4 Juny 1848
R49084: DIVERSE AUTEURS (D'YANVILLE HENRY & VAN DIJK W. O.E.S.A., SAMENSTELLING) - Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924
R32936: DIVERSE AUTEURS - Transvaal en de Vlaamsche Benediktijnen
B95797: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 15, 2e aflevering (juni 1895). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 2e livraison (juin 1895)
B95794: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 15, 3e aflevering (januari 1896). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 3e livraison (janvier 1896)
B95795: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 21, 1e aflevering (december 1902). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 3e livraison (décembre 1902)
S76326: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.11 (november 1902)
B95791: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 41, 2e aflevering (1930). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 41, 2e livraison (1930)
B95783: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 57, 2e aflevering (1951)
B95784: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 58, 1e aflevering (1952)
B95788: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 45, 1e en 2e aflevering (1933). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 45, 1e et 2e livraison (1933)
B95789: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 44, 1e en 2e aflevering (1932). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 44, 1e et 2e livraison (1932)
B95790: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 43, 2e aflevering (1931). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 43, 2e livraison (1931)
B95779: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 55, 2e aflevering (1948)
B95780: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 1e aflevering (1948)
B95781: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 2e aflevering (1949)

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

9/25