Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B98851: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 5
B98852: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 6
B98853: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 3
B98854: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 14
B98855: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 8
S76543: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.1 (januari 1929) [handelt o.a. over James Ensor en Rembrandt]
B95743: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 1e en 2e aflevering (1969)
B95744: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 3e en 4e aflevering (1969)
B95745: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 91 (1988)
S76539: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.4 (april 1929) [handelt o.a. over Gustave van de Woestyne en Roger de la Pasture]
S76409: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.12 (december 1909) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76410: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.1 (januari 1909) [handelt o.a. over Lucas van Leyden, Jan Stobbaerts en Chris Lebeau]
S76408: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
S76407: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.8 (augustus 1909) [handelt o.a. over Alfons Stengelin]
S76405: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
S76403: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76400: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.7-12 (juli-december 1911) [2e halfjaar volledig]
S76402: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1908) [1e halfjaar volledig]
S76399: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1911) [1e halfjaar volledig]
S76398: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1905) [1e halfjaar volledig]
S76397: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
S76396: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76395: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 12e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1913) [1e halfjaar volledig]
S76392: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school) / Notre art (édition spéciale avec traduction française). 2e jaargang nr.1-12 (januari-december 1903) [1903 volledig/complet]
S76391: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.7-12 (juli-december 1909) [2e halfjaar volledig]
S76390: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1910) [1e halfjaar volledig]
S76388: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1906) [1e halfjaar volledig]
S76389: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.7-12 (juli-december 1910) [2e halfjaar volledig]
S76387: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.7-12 (juli-december 1906) [2e halfjaar volledig]
S76386: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 2e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1903) [1e halfjaar volledig]
S76385: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 3e jaargang nr.7-12 (juli-december 1904) [2e halfjaar volledig]
T93479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Conscience-feesten Brussel, 1881
S76382: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76383: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76384: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
T40074: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 193O - Kerstnummer van Ons Volk Ontwaakt
B98416: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1977
B98415: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1978
S76372: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.12 (december 1905) [handelt o.a. over Rembrandt en Jordaens]
B98288: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu. Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis. Jaargang 1 (1927) nummers 1 tot en met 12 (volledige jaargang)
T93414: DIVERSE AUTEURS - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
R97887: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIV (44), volledige jaargang, 1970 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
S76367: DIVERSE AUTEURS (GEZELLE GUIDO, E.A.) - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 6 (juni 1897) [handelt o.a. over Willem Linnig Junior]
T102785: DIVERSE AUTEURS - Maurice Gilliams 1900-1950 (Huldealbum)
S76366: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 5 (mei 1897) [handelt o.a. over Karel Mertens en Jan Blockx]
S76365: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 4 (april 1897) [handelt o.a. over Jan van Beers]
S76364: DIVERSE AUTEURS (GEZELLE GUIDO E.A.) - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 3 (maart 1897)
S76362: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.11 (november 1905)
T93107: DIVERSE AUTEURS - 't Is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin'. Guido Gezelle in Kortrijk 1872-1899
S76361: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.10 (1905) [handelt o.a. over Rembrandt]
T101505: DIVERSE AUTEURS - Oostvlaamse literaire monografieën, deel IV: Valère Depauw, Julius Persyn, Reimond Stijns, Johan van Mechelen, Jo Verbrugghen, Wies Moens
S76354: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.4 (april 1905) [handelt o.a. over Jordaens en J.W. de Graaff]
S76353: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.3 (maart 1905) [handelt o.a. over Richard Baseleer & Willy Sluyter]
S76352: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.1 (januari 1905) [handelt o.a. over Albert Neuhuys & Jan Eisenloeffel]
S76351: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.3 (maart 1910) [handelt o.a. over H.P. Berlage]
B97573: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 5 (1971) volledig in 4 afleveringen
B97572: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 4 (1970) volledig in 4 afleveringen
S76349: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.5 (mei 1910) [handelt o.a. over Etienne Bosch]
S76348: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.6 (juni 1910)
S76347: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.7 (juli 1910)
S76346: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.6 (juni 1909) [handelt o.a. over Louis Artan]
B97570: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis van Broechem [5 volumes] I: Het onderwijs, II: Grepen uit het oude Broechem, III: De kerk, Alliers kapel, Het kapelleke van O.L.Vrouw, IV: Historische gebouwen, V: Sedert 1830..
R73422: DIVERSE AUTEURS - Gratias agimus. Opstellen over danken en loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
S76345: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
R97886: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLII (42), volledige jaargang, 1968 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R97885: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIII (43), volledige jaargang, 1969 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
S76344: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
S76342: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.7 (juli 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
T88232: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, III
S76340: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.9 (september 1911)
B96756: DIVERSE AUTEURS - Haute-nouveauté. 300 jaar modecreaties 1600-1900
S76339: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.10 (october 1911) [handelt o.a. over J.F. Millet en J. Israëls]
S76338: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.11 (november 1911) [handelt o.a. over Emile Claus]
S76337: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.13 (december 1911) [handelt o.a. over Joh. B. Smits]
B96371: DIVERSE AUTEURS - Ronse
N73435: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Nijmegen (1923-1973). Een documentenboek
S76335: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.9 (september 1915)
S76336: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.10 (october 1915) [handelt o.a. over Frans Zwollo]
S76334: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.8 (augustus 1915) [handelt o.a. over Hendrik Willem Mesdag]
S76333: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.6 (juni 1915) [handelt o.a. over Lizzy Ansingh]
B96314: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan den heer Edward De Beukelaer stichter en bestuurder van De Beukelaer's fabrieken, 15 maart 1918. Herinnering aan de viering van zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag door zijne familieleden en vertrouwde vrienden
S76332: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.5 (mei 1915)
S76331: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.4 (april 1915) [handelt o.a. over Lucas van Leyden]
S76328: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.1 (januari 1915) [handelt o.a. over Adolphe Lambert]
S76330: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.3 (maart 1915) [handelt o.a. over Willem Danielsz. van Tetrode en Chris Lebeau]
S76329: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.2 (februari 1915) [handelt o.a. over Van Gogh en Justus Suttermans]
T92544: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taelminnend genootschap opgerigt onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden (Eerste bundel)
R34623: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Zusters van sint Jozef te Amersfoort 1878-1978
R34611: DIVERSE AUTEURS - Theologische opstellen opgedragen en aangeboden aan Mgr.Dr. G.C. Van Noort
R34536: DIVERSE AUTEURS - Ruusbroec-nummer (themanummer van het tijdschrift: Ons Geestelijk Erf, 3-maandelijks tijdschrift voor de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekeering tot ca.1750, deel VI afl.3-4 Oct.1932)
B95812: DIVERSE AUTEURS - Het land van Beveren, driemaandelijks heemkundig tijdschrift. Bijna volledige reeks van Jaargang I (1958) tot en met jaargang 24 (1981)
B95805: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; VOLLEDIG. jaargang 1 (1933-1934) aflevering 1-2-3/4, Jg.2 (1935) afl. 1-2-3-4, Jg.3 (1936) afl.1/2-3/4
B95806: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Eerste jaargang (1933-1934) eerste aflevering
B95807: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Tweede jaargang (1935) 4de aflevering
B95808: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Derde jaargang (1936) 1e en 2e aflevering
B95810: DIVERSE AUTEURS - De Zuiderkempen, geschied- en oudheidkundige kring voor de kantons Westerloo, Beringen en Mol (en Herentals, Tongerloo). Bijna volledige reeks van jaargang 1 (1932) tot en met jaargang 16 (1947)
B95811: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst, algemeen tijdschrift voor de Kempische geschiedenis ; (onvolledige) reeks van jaargang 1 (1905) tot en met jg.50 (1967) (tijdschrift van den geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken)
T92502: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
T92501: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsche rederykkamer De Olyftak. Dicht- en prozastukken uitgesproken by de plegtige inhuldiging van het gedenkteeken ter eere van den vermaerden dichter en historieschryver den heer J.F. Willems, te Bouchout, op zondag 4 Juny 1848
R49084: DIVERSE AUTEURS (D'YANVILLE HENRY & VAN DIJK W. O.E.S.A., SAMENSTELLING) - Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924
R32936: DIVERSE AUTEURS - Transvaal en de Vlaamsche Benediktijnen
B95797: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 15, 2e aflevering (juni 1895). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 2e livraison (juin 1895)
B95794: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 15, 3e aflevering (januari 1896). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 3e livraison (janvier 1896)
B95795: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 21, 1e aflevering (december 1902). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 3e livraison (décembre 1902)
S76326: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.11 (november 1902)
B95791: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 41, 2e aflevering (1930). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 41, 2e livraison (1930)
B95783: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 57, 2e aflevering (1951)
B95784: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 58, 1e aflevering (1952)
B95788: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 45, 1e en 2e aflevering (1933). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 45, 1e et 2e livraison (1933)
B95789: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 44, 1e en 2e aflevering (1932). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 44, 1e et 2e livraison (1932)
B95790: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 43, 2e aflevering (1931). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 43, 2e livraison (1931)
B95779: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 55, 2e aflevering (1948)
B95780: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 1e aflevering (1948)
B95781: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 56, 2e aflevering (1949)
B95782: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 57, 1e aflevering (1950)
R53850: DIVERSE AUTEURS - Monialen in België en Luxemburg van de middeleeuwen tot heden - Dochters van Stilte
R53885: DIVERSE AUTEURS (VAN DUINKERKEN ANTON, GHEON HENRI, E.A.) - Maria moeder Gods
B95772: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 50 (1938-1939) 1e en 2e aflevering [volledig]. Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 50, 1e et 2e livraison [complet] (1938-1939)
B95774: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 52 1e aflevering (1941). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 52, 1e livraison (1941)
B95756: DIVERSE AUTEURS (DE MEULEMEESTER MAUR. C.SS.R. E.A.) - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 39 (1929). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 39 (1929)
B95753: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 98 (1995)
B95754: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 99 (1996)
B95755: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 100 (1997)
B95746: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 90 (1987)
B95747: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 89 (1986)
B95748: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 92 (1989)
B95749: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 93 (1990)
B95750: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 94 (1991)
B95751: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 95 (1992)
B95752: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 96-II (1993)
R97884: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXVIII (38), volledige jaargang, 1964 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
B95742: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 71, 3e en 4e aflevering (1968)
B95739: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 79 (1976)
B95740: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 80 (1977)
B95741: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 71, 1e en 2e aflevering (1968)
B95738: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 78 (1975)
B95737: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 77, 3e en 4e aflevering (1974)
S76324: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.7 (juli 1902) [handelt o.a. over Frans Courtens]
S76325: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.10 (october 1902) [handelt o.a. over H.J. Haverman]
S76322: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.4 (april 1902) [handelt o.a. over Floris Verster en Victor Gilsoul]
B95692: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 34ste jaargang 1977 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95693: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 35ste jaargang 1978 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95694: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 36ste jaargang 1979 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95695: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 37ste jaargang 1980 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95696: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 38ste jaargang 1981 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95705: DIVERSE AUTEURS - De Mariavereering in Brabant [bijzonder nummer van "Eigen Schoon en de Brabander" jg.17 nr.3-4, 1934]
B95706: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder Aarschot-nummer [themanummer van: Eigen Schoon en de Brabander, jg.21 nr.9-10, 1938]
B95707: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 105 (2002)
B95708: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 101 (1998)
B95709: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 102 (1999)
B95710: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 103 (2000)
B95711: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 104 (2001)
B95712: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 106 (2003)
B95713: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 87 (1984)
B95714: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 86 (1983)
B95715: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 85 (1982)
B95716: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 84 (1981). Eerste en tweede aflevering (volledig)
B95717: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 83 (1980)
B95718: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 82 (1979)
B95719: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 81 (1978)
B95720: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 88 (1985)
B95723: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 60, 2e aflevering (1955)
B95724: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 60, 1e aflevering (1954)
B95725: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 61, 2e aflevering (1957)
B95726: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 62 2e aflevering (1958)
B95727: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 62 1e aflevering (1957)
B95728: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 64 2e aflevering (1961)
B95729: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 74, 1e en 2e aflevering (1971)
B95730: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 73, 1e en 2e aflevering (1970)
B95731: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 73, 3e en 4e aflevering (1970)
B95732: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 75, 1e en 2e aflevering (1972)
B95733: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 75, 3e en 4e aflevering (1972)
B95734: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 76, 1e en 2e aflevering (1973)
B95735: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 76, 3e en 4e aflevering (1973)
B95736: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 77, 1e en 2e aflevering (1974)
S76320: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.12 (december 1904)
B95685: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 27ste jaargang 1970 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95686: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 28ste jaargang 1971 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95687: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 29ste jaargang 1972 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95688: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 30ste jaargang 1973 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95689: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 31ste jaargang 1974 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95690: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 32ste jaargang 1975 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95691: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 33ste jaargang 1976 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
S76319: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.11 (november 1904) [handelt o.a. over Julius Lagae]
S76318: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.6 (juni 1904) [handelt o.a. over Jan Toorop]
B95678: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 18de jaargang 1961 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95679: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 19de jaargang 1962 nr.1,2,3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95680: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 20ste jaargang 1963 nr.1,2/3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95681: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 23ste jaargang 1966 nr.1/2 & 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95682: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 24ste jaargang 1967 nr.1/2 e 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring Essen
B95683: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 25ste jaargang 1968 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95684: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 26ste jaargang 1969 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95675: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 14e jaargang 1957 nr.1,2,3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen.
B95676: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 15de jaargang 1958 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen
B95677: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 17de jaargang 1960 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen
B95662: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1984, Nieuwe reeks deel LVI (56) nrs.3-4. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95663: DIVERSE AUTEURS - Kant in Turnhout [in: Taxandria 1984, Nieuwe reeks deel LVI (56) nrs.1-2. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen]
B95664: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1939, Nieuwe reeks deel XI (11) nr.1, Gedenkschriften van den Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B95665: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1936, Nieuwe reeks deel VIII (8) nr.3, Gedenkschriften van den Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B95666: DIVERSE AUTEURS - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout [in: Taxandria, Nieuwe reeks LXIV (64), 1992]
B95673: DIVERSE AUTEURS - Calmpthoutania, orgaan van de oudheidkundige kring van Kalmthout. 26e jaargang (1974) nos.1-2-3-4 [volledig]
B95623: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1972-1974, Nieuwe reeks deel XLIV-XLVI (44-46). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95637: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1956, Nieuwe reeks deel XXVIII (28), nrs.1,2,3,4 (volledig). Tijdschrift van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95657: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1932, Nieuwe reeks deel IV (4), nrs.1,2-3,4 (volledig). Gedenkschriften van de Koninklijken geschied- en oudheidkundigen kring van de Antwerpsche Kempen
B95618: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1991, Nieuwe reeks deel LXIII (63). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95619: DIVERSE AUTEURS - Turnhout op zijn schone Kant [in: Taxandria jaarboek 2003, Nieuwe reeks LXXV (75) deel 2]
B95620: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1993, Nieuwe reeks deel LXV (65). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95617: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1990, Nieuwe reeks deel LXII (62). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95614: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1986, Nieuwe reeks deel LVIII (58). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95615: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1987, Nieuwe reeks deel LIX (59). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95616: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1988, Nieuwe reeks deel LX (60). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95611: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1978, Nieuwe reeks deel L (50). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95612: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1982, Nieuwe reeks deel LIV (54). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95610: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1979-1981, Nieuwe reeks deel LI-LIII (51-53). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95609: DIVERSE AUTEURS - Het Turnhoutse geheugen van Brabant. Opstellen over de geschiedenis van Turnhout, de Antwerpse Kempen en het hertogdom Brabant aangeboden aan Harry de Kok [2 volumes, in: Taxandria Jaarboek 2010, Nieuwe reeks deel LXXXII (82)]
B95607: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2006, Nieuwe reeks deel LXXVIII (78). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95608: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2011, Nieuwe reeks deel LXXXIII (83). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95605: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2008, Nieuwe reeks deel LXXX (80). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95606: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2007, Nieuwe reeks deel LXXIX (79). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95604: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2003, Nieuwe reeks deel LXXV (75) deel I: Jubileumboek. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95603: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2002, Nieuwe reeks deel LXXIV (74). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95600: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1994, Nieuwe reeks deel LXVI (66). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95601: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2012, Nieuwe reeks deel LXXXIV (84). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95602: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2000, Nieuwe reeks deel LXXII (72). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95597: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1997, Nieuwe reeks deel LXIX (69). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95598: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1996, Nieuwe reeks deel LXVIII (68). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95599: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1995, Nieuwe reeks deel LXVII (67). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95596: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1998, Nieuwe reeks deel LXX (70). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95595: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1999, Nieuwe reeks deel LXXI (71). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95594: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2001, nieuwe reeks deel LXXIII (73). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95593: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2004, Nieuwe reeks deel LXXVI (76). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95592: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 2005, Nieuwe reeks deel LXXVII (77). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95563: DIVERSE AUTEURS - Oostvlaamsche [Oost-Vlaamse] Zanten, driemaandelijks algemeen tijdschrift voor volkskunde. Bijna volledige reeks van 1927 tot en met 2002 (en bijgevoegd: "Van mensen en dingen" ; van 2003 t.e.m. september 2006)
B95510: DIVERSE AUTEURS - In verscheidenheid - Liber Amicorum Prof. Dr. Em. Robert Van Passen
B95412: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LIII (53) 1999
B95411: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXVII (37) 1983
B95410: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXVIII (38) 1984
B95407: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLI (41) 1987
B95408: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XL (40) 1986
B95409: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXIX (39) 1985
B95406: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLII (42) 1988
B95405: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLIII (43) 1989
B95361: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - 's Heiligs Kerstskerk te Gent. Eglise de Saint-Sauveur à Gand [in/dans: Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaenderen. Inscriptions funérales et monumentales de la province de la Flandre Orientale]
B67370: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 70 (1967) 3e en 4e aflevering
B67369: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 70 (1967) 1e en 2e aflevering
B67368: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 69 (1966) 3e en 4e aflevering
B67367: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 69 (1966) 1e en 2e afl.
B67366: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 68 (1965), 3e en 4e aflevering
B67365: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 68 (1965) 1e en 2e aflevering
B67364: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 67 (1964) 3e en 4e aflevering
B67363: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 67 (1964) 1e en 2e aflevering
B67362: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 66 (1963) 2e aflevering
B67361: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 66 (1963) 1e aflevering
B67360: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 65 (1962) 2e aflevering
B67359: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 65 (1961) 1e aflevering
B67358: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 64 (1960) 1e aflevering
B67357: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 63 (1960) 2e aflevering
B67354: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 31e deel juni 1914 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 31e tome juni 1914
B67355: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 45e deel 1e afl. 1933 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 45e tome 1e livr. 1933
B67356: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 54, 2e aflevering (1946)
B67353: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 28e deel juni 1910 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 28e tome juin 1910
B67352: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 27e deel juli 1909 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 27e tome juillet 1909
B67351: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 26e deel juni 1908 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 26e tome juin 1908
B67350: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 25e deel juni 1907 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 25e tome juin 1907
B94970: DIVERSE AUTEURS (DE KEYSER P., DIR.) - Ars Folklorica Belgica [2 volumes, deel II: Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst]
B94957: DIVERSE AUTEURS - De Belgische stad van vandaag ; waarheen ?
B94886: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek burgemeester A. Smets [Leuven]
R32339: DIVERSE AUTEURS - Zetesis. Bijdragen op het gebied van de klassieke filologie, filosofie, byzantinistiek, patrologie en theologie. Album Amicorum door collega's en vrienden aangeboden aan prof.Dr. Emile De Strijcker naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag
B94595: DIVERSE AUTEURS - Boudewijn, een koning en zijn tijd
B94457: DIVERSE AUTEURS - Thuis op de Oude Markt. 150 jaar Jozefieten te Leuven, H.-Drievuldigheidscollege
R32202: DIVERSE AUTEURS - Jezus [in de serie: Genie en wereld]
B67348: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 24e deel 2e afl. juni 1906 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 24e tome 2e livr. juin 1906
B67349: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 7e deel 4e afl. augustus 1879 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 7e tome 4e livr. août 1879
S29615: DIVERSE AUTEURS [GUFFENS G.E.] - Godfried Guffens 1823-1901
B67346: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 23e deel 2e afl. juni 1905 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 23e tome 2e livr. juin 1905
B67347: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 24e deel 1e afl. / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 24e tome 1e livr.
R11542: DIVERSE AUTEURS [RED. J.HUBY], - Christus - Manuel d'histoire des réligions
S76315: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.3 (maart 1904) [handelt o.a. over Nelly Bodenheim]
S76314: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 3e jaargang nr.10 (october 1904)
S76306: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 24e jaargang nr.2 (augustus 1928) [handelt o.a. over Richard Baseleer en Henri de Braekeleer]
B93674: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band V (5), 1954. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 5 (1954)
B93675: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VI (6), 1955. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 6 (1955)
B93744: DIVERSE AUTEURS - Beschryving der prael-wagens, ry-benden etc., met hunne bediendenis en de Naemen der gene die deze vertoonen, uytmaekende den prachtigen Prael-Treyn, welken binnen Mechelen, ter gelegentheyd van het duyzend-vyftig jaerig jubel-feest van den H. Rumoldus, martelaer, bisschop en patroon dezer stad, op de dynsdagen 28 juny, 5 en 12 july 1825, zal plaets hebben,
B93660: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLIX (49) 1995
B93661: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLVIII (48) 1994
B93662: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LVI (56) 2002
B93663: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LVII (57) 2003
B93664: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LV (55) 2001
B93665: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LIV (54) 2000
B93666: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXII (32) 1978
B93667: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VIII (8), 1957. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 8
B93668: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XVII (17), 1967-1968. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 17 (1967-1968)
B93669: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band X (10), 1960. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 10 (1960)
B93670: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VII (7), 1956. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 7 (1956)
B93671: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XII (12), 1961. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 12 (1961)
B93672: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XIII (13), 1962. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 13 (1962)
B93673: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XV (15), 1964. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 15 (1964)
B93659: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel L (50) 1996
B93657: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LI (51) 1997
B93658: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LII (52) 1998
B93656: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLVII (47) 1993
B93653: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 141 nr.1-2 (2004) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76305: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 24e jaargang nr.1 (juli 1928)
B93650: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 132 (1995) nr.1-2 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93651: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 128 nr.3-4 (1991) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93652: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 132 (1995) nr.4 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76304: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.11-12 (november-december 1925)
B93649: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang LXXXIX (89) 1952 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76303: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 22e jaargang nr.9-10 (september-october 1925) [handelt o.a. over de zusters de Saedeleer en over Maarten de Vos]
B93648: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVI (96) 1959 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B67345: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 23e deel 1e afl. november 1904 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 23e tome 1e livr. novembre 1904
B93647: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCV (95) 1958 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93646: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIV (94) 1957 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93641: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIV (104) 1967 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93642: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XC (90) 1953 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93643: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCI (91) 1954 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93644: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCII (92) 1955 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93645: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIII (93) 1956 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93640: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIII (103) 1966 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93635: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXI (111) 1974 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93636: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXII (112) 1975 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93637: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXIII (113) 1976 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93638: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXIV (114) 1977 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93639: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXV (115) 1978 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76291: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.5 (mei 1914) [handelt o.a. over Vincent Van Gogh]
S76290: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.3 (maart 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
B93634: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CX (110) 1973 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVIII (108) 1971 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93633: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIX (109) 1972 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93631: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVII (107) 1970 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93630: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVI (106) 1969 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93628: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CI (101) 1964 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93629: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CV (105) 1968 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93626: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIX (99) 1962 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93627: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang C (100) 1963 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93625: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVIII (98) 1961 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93623: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 137 (2000) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93624: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 138 (2001) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76289: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.4 (april 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
S76288: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.2 (februari 1914) [handelt o.a. over Edouard Huberti]
B93622: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 136 (1999) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B67344: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 22e deel 2e afl. juni 1904 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 22e tome 2e livr. juin 1904
B93620: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 134 (1997) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93621: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 135 (1998) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93616: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 129 (1992) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93615: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 128 (1991) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76287: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.1 (1914) [handelt o.a. over Rembrandt en Albert Geudens]
B93613: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 124 (1987) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93614: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 125 (1988) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93610: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXXI (121) 1984 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93611: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXXII (122) 1985 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93612: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 123 (1986) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
S76286: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.11 (november 1903)
S76285: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.9 (1903)
B93601: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVII (117) 1980 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93602: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVIII (118) 1981 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93603: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXIX (119) 1982 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93604: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXX (120) 1983 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93605: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel () 19 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93606: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 127 (1990) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93607: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 140 (2003) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93608: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Deel 139 (2002) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93609: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVI (116) 1979 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
R31807: DIVERSE AUTEURS (CEYSSENS L. O.F.M., DE MEYER P.B., E.A.) - Studies over de Minderbroeders in de Antwerpse kempen [vol.I.]
S29577: DIVERSE AUTEURS - Aspecten van Spanje - Imágenes
S30956: DIVERSE AUTEURS - Art@Belgium [Art "ad" Belgium]
B93440: DIVERSE AUTEURS - Om en rond de kruisbooggilden ; Juwelen, wapens, dokumenten
B93441: DIVERSE AUTEURS - Het Heilig Bloed in de volksverering
B93445: DIVERSE AUTEURS - De H. Godelieve in de volksverering 1070-1970
S76282: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.7 (juli 1903) [handelt o.a. over Rubens en Jan Eisenloeffel]
B93403: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Société de Pharmacie d'Anvers 1835-1935
S76281: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française. 2e jaargang nr.6 (juni 1903) [handelt o.a. over Jan Holswilder]
T100266: DIVERSE AUTEURS (DE BRUYNE JAN & RUELENS K., UITG.) - Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan De Bruyne. Deel II
B93397: DIVERSE AUTEURS - De Belgen in Mexico. Negen bijdragen over de geschiedenis van de betrekkingen tussen België en Mexico
S76280: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.6 (juni 1903) [handelt o.a. over Jan Holswilder]
S76279: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française. 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]
R45436: DIVERSE AUTEURS - Lexikon van de Belgische Minderbroederskloosters [2 volumes]
S76278: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.5 (mei 1903) [handelt o.a. over Jan van Brugge]
S76277: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.4 (april 1903) [handelt o.a. over D. Wiggers en Rubens]
R30243: DIVERSE AUTEURS - Beatam me dicent ; Maria, lichtend teken van vaste hoop (Conferenties van de Mariale Studiedagen 5, 6 en 7 april van het Kroningsjaar 1972 te Scherpenheuvel)
T10025: DIVERSE AUTEURS, - Uilenspiegel - wie ben jij ? - zeven eeuwen Tijl en Uilenspiegel
R45232: DIVERSE AUTEURS - Kardinaal Mercier en de priesteropleiding - Bijdragen uitgegeven ter gelegenheid van, de geboorte van kardinaal Mercier
B67336: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 17e deel 1-2e afl. april 1898 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 17e tome 1-2e livr. avril 1898
B67338: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 18e deel 4e afl. mei 1900 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 18e tome 4e livr. mai 1900
B67339: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 19e deel 1e afl. november 1900 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 19e tome 1e livr. novembre 1900
B67340: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 19e deel 2e afl. mei 1901 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 19e tome 2e livr. mai 1901
B67342: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 21, 2e aflevering mei 1903 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 21e tome 2e livr. mai 1903
B93068: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving. Volledige collectie van jaargang 1 (1961) tot en met jaargang 11 (1971)
B93011: DIVERSE AUTEURS - Een paar eeuwen landelijk leven
B92803: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum August De Schryver - Minister van Staat
B92812: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Jozef Lauwerys
T90733: DIVERSE AUTEURS - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar
B92784: DIVERSE AUTEURS - Dry-honderd-vyftig-jaerige Jubilé der berugte instellinge van den dienst der agtbaere heeren Aelmoessenieren der stad Antwerpen, gevierd den vyfden van winter-maend MDCCCVIII (1808)
B92622: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen-Transvaal. Gedenknummer uitgegeven bij gelegenheid der tentoonstelling van beeldende kunsten te Antwerpen ingericht [1902]
B92583: DIVERSE AUTEURS - Weerspiegeld Antwerpen. Hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad
S29320: DIVERSE AUTEURS - Lode Bosmans
B92569: DIVERSE AUTEURS - De Brabantsche Folklore. 16de jaar (1936-1937) volledig, nrs.91-92
B92402: DIVERSE AUTEURS - Wesalia, orgaan van den oudheidkundigen Kring van Wuestwezel-Wuustwezel. Jaargang 1932 (nr.7), 1933 (nr.8), 1934-1935 (nr.9), 1936 (nr.10), 1937 (nr.11), 1938-1940 (nr.12). [samen 6 jaargangen]
B92210: DIVERSE AUTEURS - Marionnetten en reuzen in Brabant
B92207: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving. Volledige collectie van jaargang 1 (1961) tot en met jaargang 14 (1974)
B92100: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Contributions à l'histoire des bibliothèques et de la lecture aux Pas-Bas avant 1600. Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600
B92014: DIVERSE AUTEURS - Lijkplechtigheden van den heer dr. Victor Desguin eere-schepen van Antwerpen. Lijkreden 13 juli 1919
B92015: DIVERSE AUTEURS - Aartsbischoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege 1889-1939 (jubelfeesten)
B91974: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1950, jaargang 1
B91975: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1951, jaargang 2
B91976: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1952, jaargang 3
B91977: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1954, jaargang 4
B91978: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Jaarboek voor het land van Heist en omliggende. 1977, jaargang 8
S76273: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.2 (februari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier]
S76275: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]
S76272: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 2e jaargang nr.1 (januari 1903) [handelt o.a. over Constantin Meunier en Rubens]
B91862: DIVERSE AUTEURS - De charme van de rede. Huldeboek Albert Claes
S76271: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.12 (december 1909) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76270: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
S76269: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A. - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
S76268: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.8 (augustus 1909) [handelt o.a. over Alfons Stengelin]
S76265: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
B67333: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 14e deel 1e afl. december 1892 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 14e tome 1e livr. décembre 1892
S76264: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
R29288: DIVERSE AUTEURS - Orde van Prémontré 1121-1971 - Gedenkboek [articles in Dutch, Italian, German & French]
T90511: DIVERSE AUTEURS - Willem Gijssels LXV. Stemmen over den dichter in bonte volgorde (door de tijdsomstandigheden onderbroken)
R29204: DIVERSE AUTEURS - Mysteries van de bijbel (de blijvende vragen van de Schrift)
T90495: DIVERSE AUTEURS - Isidoor Teirlinck album. Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 januari 1931
B67318: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 10e deel 1e afl. januari 1885 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 10e tome 1e livr. janvier 1885
B91586: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 105de jaar, 2005 [volledige jaargang]
B91585: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 106de jaar, 2006 [volledige jaargang]
B91582: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 109de jaar, 2009 [volledige jaargang]
S76263: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A. - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.2 (februari 1909)
B91484: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 84e jaar, 1984 [volledige jaargang]
B91489: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 111de jaar, 2011 [volledige jaargang]
B91487: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 100ste jaar, 2000 [volledige jaargang]
B91483: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
T68510: DIVERSE AUTEURS - Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba
R28843: DIVERSE AUTEURS, - Maria's Ten Hemelopneming (Verslagboek der vierde mariale dagen - gehouden in de Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo 27-29 aug.1934)
B91482: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 75e jaargang, 1974, [volledige jaargang]
B91480: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 76e jaargang, 1975-1976, [volledige jaargang]
B91479: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 81e jaargang, 1981 [volledige jaargang]
B91478: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 82e jaar, 1982 [volledige jaargang]
B91476: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 98ste jaar, 1998 [volledige jaargang]
B91477: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 97ste jaar, 1997 [volledige jaargang]
S76261: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.12 (december 1906) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert en Armand Rassenfosse]
R28839: DIVERSE AUTEURS - De maagdelijkheid van Maria - Verslagboek der derde Mariale Dagen 1933
R28838: DIVERSE AUTEURS - Maria, de nieuwe Eva - Verslagboek der tweede Mariale Dagen 1932
B91475: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 96e jaar, 1996 [volledige jaargang]
R28837: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek der eerste Mariale Dagen 1931
B91474: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 68e jaargang, 1967 [volledige jaargang]
B91473: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 72e jaargang, 1971 [volledige jaargang]
B91472: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 74e jaargang, 1973, [volledige jaargang]
B91469: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 77e jaargang, 1977 [volledige jaargang]
B91470: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972 [volledige jaargang]
B91468: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 79e jaargang, 1979 [volledige jaargang]
B91465: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 80e jaar, 1980 [Volledige jaargang]
B91466: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 70e jaargang, 1969 [volledige jaargang]
B91467: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 93e jaar, 1993 [volledige jaargang]
B91464: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 83e jaar, 1983 [Volledige jaargang]
B91463: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 95e jaar, 1995 [Volledige jaargang]
B91462: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 101ste jaar, 2001 [Volledige jaargang]
B91461: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 103de jaar, 2003 [volledige jaargang]
B91457: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 90-ste jaar, 1990 [volledige jaargang]
B91456: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 89-ste jaar, 1989 [volledige jaargang]
B91454: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 92e jaar, 1992 [volledige jaargang]
B91455: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 88-ste jaar, 1988 [volledige jaargang]
B91452: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 78e jaargang, 1978 [volledige jaargang]
B91453: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 87-ste jaar, 1987 [volledige jaargang]
B91451: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 85e jaar, 1985 [volledige jaargang in 4 afleveringen]
B91447: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring (H.O.K.) 1973, 41e jaar, nr.1-4
S76260: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.11 (november 1906)
S76259: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.10 (october 1906) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76258: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.9 (september 1906) [handelt o.a. over Jan Porcellis]
S76257: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.8 (augustus 1906) [handelt o.a. over van Eyck]
T90280: DIVERSE AUTEURS (BILDERDIJK W., DE FOERE L., WILLEMS J.F., TOLLENS H., VAN ERTBORN, ETC.) - Mengel-werken in rym en onrym, door het Antwerpsch tael- en dichtlievend genootschap, bekend onder de zin-spreuk: Tot nut der jeugd. Zesde jaer (1820) + Zevende jaer (1821)
S76255: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.6 (juni 1906) [handelt o.a. over Suze Bisschop-Robertson en Jan Porcellis]
B84534: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het T.L.G. De Heremans' zonen, Gent (Koninklijk Atheneum Gent). 1885-1935
S76253: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.4 (april 1906) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76252: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.3 (maart 1906)
S76251: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.2 (februari 1906)
B67332: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 4e afl. juni 1892 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 4e livr. juin 1892
S76250: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.1 (januari 1906)
B91113: DIVERSE AUTEURS (LAUWERYS J., GIELENS A., E.A.) - HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 16e jaar, 1948
R53517: DIVERSE AUTEURS - Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort- Marthe Robin 1902-1981
S76249: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.12 (december 1907) [handelt o.a. over Dirk Bouts]
B91106: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, van zijne kastelnij en van den lande tusschen Maercke en Ronne. Feestnummer 1956
T90209: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
S76248: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.11 (november 1907)
S76247: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.9 (september 1907) [handelt o.a. over Brouwer]
B99386: DIVERSE AUTEURS - Profiel van Mol
B91082: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 7de jaargang, 1932, aflevering 3 (juli)
B91079: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 8e jaargang, 1933, aflevering 4 (oktober)
B91080: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FLORIS, DENUCE J., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 2de jaargang, 1927, aflevering 4 (october)
B91076: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 2 (april)
B91077: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 3 (juli)
B91078: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 8e jaargang, 1933, aflevering 3 (juli)
B91073: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J. & GOETSCHALCKX) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 1929, aflevering 3 (juli)
B91074: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., DE CLERCQ C., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 1929, aflevering 4 (october)
B91075: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J. & PRIMS FL.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 1 (januari)
B91071: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 9e jaargang, 1934 (volledig)
B91069: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 2de jaargang, 1927 (volledig)
B91070: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 3de jaargang, 1928 (volledig)
B91068: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 1ste jaargang, 1926 (volledig)
B91067: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 7de jaargang, 1932 (volledig)
S76246: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.8 (augustus 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en R.N. Roland Holst]
T90202: DIVERSE AUTEURS - De Jonge Kater. Brusselsch tooneel- en letterkundig blad, verschijnt alle zondagen. Jaargang 1 (1898-1899, volledig in 51 fascicules + bijlagen)
S76244: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.4 (april 1907) [handelt o.a. over Rembrandt en Maréchal]
S76243: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.3 (maart 1907) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert en Rembrandt]
S76242: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.2 (februari 1907) [handelt o.a. over Joost van Cleef en Johannes Van Eyck]
S76241: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.1 (januari 1907) [handelt o.a. over Paulus Potter en Johannes van Eyck]
S76239: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.11 (november 1908) [handelt o.a. over Rembrandt, Vermeer en Jacob van den Bosch]
B90993: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van de heemkundige kring Maurits van Coppenolle, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore. I, 1959 [Huldeboek Maurits Van Coppenolle]
B67331: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 3e afl. januari 1892 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 3e livr. janvier 1892
T86345: DIVERSE AUTEURS - Album prof. dr. Frank Baur, den jubilaris bij zijn zestigsten verjaardag als huldeblijk aangeboden door collega's, vakgenoten en oud-leerlingen [2 volumes]
S76237: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.9 (september 1908) [handelt o.a. over Rembrandt, Aug. Donnay en Berlage]
S76236: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG JULES E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.8 (augustus 1908) [handelt o.a. over Rembrandt en K.P.C. de Bazel]
S76234: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.6 (juni 1908) [handelt o.a. over K.P.C. de Bazel]
S76233: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.5 (mei 1908) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert]
S76232: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.4 (april 1908) [handelt o.a. over Adriaen Bouwer en Matthijs Maris]
T90194: DIVERSE AUTEURS - Gedichten en verhandelingen van het koninglyk genootschap van tael- en dichtkunde te Antwerpen
S76229: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.1 (januari 1908) [handelt o.a. over Adriaen Brouwer en Anton Mauve]
B90739: DIVERSE AUTEURS - Stoetenstad. 700 jaar optochten en processies in Mechelen
T90048: DIVERSE AUTEUS - E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. II: Drukken van de zestiende tot de twintigste eeuw
T90047: DIVERSE AUTEUS - E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. I: Bio-bibliografie, handschriften, incunabelen, kalligrafie
S76227: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.11 (november 1910) [handelt o.a. over Rembrandt en Charles de Haes]
S76228: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.12 (december 1910) [handelt o.a. over Hart Nibbrig en Mancadan]
B90699: DIVERSE AUTEURS - Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1959 (jaargang 3)
B90697: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring Mortsel. Jaarboek 1957 (jaargang I)
B90698: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring van Mortsel. Jaarboek 1958 (jaargang 2)
B90664: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 62e jaargang, 1961, [volledige jaargang]
B90665: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
B90666: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 65e jaargang, 1964 [volledige jaargang]
B90667: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972, [volledige jaargang]
B90668: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 71e jaargang, 1970, [volledige jaargang]
B90669: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 61e jaargang, 1960 [volledige jaargang]
B90670: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 81e jaargang, 1981 [volledige jaargang]
B90671: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 79e jaargang, 1979 [volledige jaargang]
B90672: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 72e jaargang, 1971 [volledige jaargang]
B90673: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 66e jaargang, 1965 [volledige jaargang]
B90674: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde, taal- en volkskunde, 80e jaargang, 1980 [volledige jaargang]
B90675: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 68e jaargang, 1967 [volledige jaargang]
B90561: DIVERSE AUTEURS - De Gentenaars en hun belfort
S76223: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.2 (februari 1910) [handelt o.a. over Mendes da Costa]
S76220: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.5 (mei 1911) [handelt o.a. over James Ensor]
S76221: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.6 (juni 1911) [handelt o.a. over Adam van Noort & Karel van der Stappen]
S76222: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.1 (januari 1910) [handelt o.a. over Willem de Zwart]
B90361: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Vlaamsche Academie. Gedenkboek van de feestviering van haar vijf-en-twintig (25)-jarig bestaan 1886-1911
B90198: DIVERSE AUTEURS - De school- en letterbode, of Bydragen ter bevordering van onderwys, letterkunde en geschiedenis. Tweede jaergang 1845
B90108: DIVERSE AUTEURS - Album English. Studies over de kerkelijke en kunstgeschiedenis van West-Vlaanderen, opgedragen aan Z.E.H. Michiel English
B90103: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Raymond Peeters
B90088: DIVERSE AUTEURS - Album Antoon Viaene, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B90019: DIVERSE AUTEURS - Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen]
S76219: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.4 (april 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop en Georg Rueter]
S76218: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.3 (maart 1911) [handelt o.a. over Bert Nienhuis]
S76217: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.2 (februari 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop]
R53420: DIVERSE AUTEURS - De Godgewijde Maagdelijkheid (Verslagboek van het Congres van de Raad der onderwijzende Broedercongregaties van België, Oostakker 22-23-24 april 1960)
W73091: DIVERSE AUTEURS - Gregor Mendel, herdacht naar aanleiding van de honderdste verjaring van zijn "Versuche über Pflanzenhybriden (1865)" (Openbare vergadering van 9 oktober 1965)
B67330: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 2e afl. juni 1891 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 2e livr. juni 1891
B102812: DIVERSE AUTEURS - Diestersche Kunstkring, Vereeniging voor kunst, geschiedenis, oudheidkunde en folklore. 8ste Jaarboek, 1936
S76216: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.1 (januari 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop]
S76215: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.5 (mei 1912)
S76214: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.1 (januari 1912) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76213: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.2 (februari 1912) [handelt o.a. over Jozef Israëls en Millet]
S76212: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.3 (maart 1912) [handelt o.a. over Rembrandt en Joh. B. Smits]
B67328: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 4e afl. juni 1890 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 4e livr. juin 1890
B89823: DIVERSE AUTEURS - De rode verleiding. Een eeuw socialistische affiches [2 volumes]
S29317: DIVERSE AUTEURS - Staf Van Elzen
S76211: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.4 (april 1912) [handelt o.a. over Emile Berchmans]
B89808: DIVERSE AUTEURS - Vijfde nationaal kongres voor industriële archeologie Textiel, handelingen (Gent, 26-27 november 1977). Cinquième congrès international d'archéologie industrielle - le Textile, actes (Gand, 26-27 nov. 1977)
B89802: DIVERSE AUTEURS - Onderzoek naar de Gentse beluiken : Bouwfysische, sociologische, historische en kunsthistorische evaluatie
S76210: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.7 (juli 1912) [handelt o.a. over W.B. Tholen]
S76208: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.9 (september 1912) [handelt o.a. over Justus van Gent]
T89770: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van 'De Sonnenwijser', uitgave nr.1, 1931
B89676: DIVERSE AUTEURS - Mechlinia. Maandschrift voor oudheidkunde, geschiedenis, kunst, taal- en volkskunde. 9de jaar (1931-1932). Chronique mensuelle d'archéologie, histoire, art, philologie et folklore. 9me année
B89675: DIVERSE AUTEURS - Mechlinia. Maandschrift voor oudheidkunde, geschiedenis, kunst, taal- en volkskunde. 8ste jaar (1930-1931). Chronique mensuelle d'archéologie, histoire, art, philologie et folklore. 8e année
B89674: DIVERSE AUTEURS - Mechlinia. Maandschrift voor oudheidkunde, geschiedenis, kunst, taal- en volkskunde. 10e jaar (1932-1933). Chronique mensuelle d'archéologie, histoire, art, philologie et folklore. 10e année
S76206: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.11 (november 1912) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert & Suttermans]
S76207: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.10 (october 1912) [handelt o.a. over Rubens en Henri De Smeth]
S76205: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.12 (december 1912) [handelt o.a. over Rembrandt en M.J. Hack]
S76204: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.12 (december 1913)
S76203: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.10 (october 1913) [handelt o.a. over Berlage]
S76202: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.9 (september 1913) [handelt o.a. over Jacob Verberckt en Coba Ritsema]
S76201: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.8 (augustus 1913)
B89591: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen in de 20ste eeuw. Van Belle Epoque tot Golden Sixties
B89558: DIVERSE AUTEURS - Het aartsbisdom Mechelen-Brussel, 450 jaar geschiedenis. Deel I: 1559-1802, deel II: 1802-2009 [2 volumes]
T89657: DIVERSE AUTEURS - Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers. Eerste aflevering, Tweede aflevering, Derde aflevering [3 volumes, A-CYPERS]
S76200: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.7 (juli 1913) [handelt o.a. over Rembrandt, Henri Evenepoel en G.H. Lantman]
T89619: DIVERSE AUTEURS - Album opgedragen aan prof.Dr. J. Vercoullie, 1857-1927, door ambtgenooten, oud-leerlingen en vereerders, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emeritaat [2 volumes]
S247: DIVERSE AUTEURS (RED.F.W.S.VAN THIENEN) - Algemene kunstgeschiedenis - De kunstgeschiedenis van de oudste tijden tot heden (in vijf delen) I.De oudheid II.Europa tot de renaissance III.Italië (1400-1800)-Frankrijk-Spanje-De Nederlanden(1500-1800) IV.Duitsland-Engeland (1500-1800)-Scandinavië(1400-1800)-Europa (1800-1957) V.De kunst buiten Europa
S76199: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.6 (juni 1913) [handelt o.a. over Anthon Gerard Alexander en Cornelis van der Sluys]
T88809: DIVERSE AUTEURS - Lode Baekelmans ter eere 1945 [2 volumes]
S76196: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.3 (maart 1913) [handelt o.a. over Frans Van Kuyck]
S76197: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.4 (april 1913) [handelt o.a. over Rembrandt en S.H. de Roos]
S76195: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.2 (februari 1913)
S76194: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.1 (januari 1913)
S76192: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.11 (november 1915) [handelt voornamelijk over Pierre Paulus]
B89360: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Corneliusdevotie in Vlaanderen
S76191: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.12 (december 1915) [handelt o.a. over Marcus Gheeraerts de Jonge en Albert Hahn]
S76190: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.12 (december 1916) [handelt o.a. over Willem Paerels]
B89321: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en oudheidkundige Kring te Kortrijk, bulletijn. Vijfde jaargang 1907-1908, derde aflevering. Cercle historique et archéologique de Courtrai, bulletin. Cinquième année 1907-1908, troisième livraison
S76189: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.11 (november 1916)
T88776: DIVERSE AUTEURS - Uit de schaduw. Een beknopte geschiedenis van de West-Vlaamse en de Westfaalse jeugd- en kinderliteratuur
T88729: DIVERSE AUTEURS - Dr. Jan Oskar De Gruyter 1885-1929 Zijn levenswerk
T88687: DIVERSE AUTEURS - Album René Verdeyen
T88686: DIVERSE AUTEURS - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943
B89212: DIVERSE AUTEURS - 500 jaar Sint-Martinuskerk Aalst
B89208: DIVERSE AUTEURS - Dendermonde folklore
B89207: DIVERSE AUTEURS - Vreugdegroet Sint-Jozef te Brugge
B89201: DIVERSE AUTEURS - Jubileumboek 175 jaar Nieuwen-Bosch 1810-1985
B89200: DIVERSE AUTEURS - 650 jaar Heilig Kruis te Asse
S76187: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.9 (september 1916) [handelt o.a. over Walter Vaes]
S76185: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.7 (juli 1916) [handelt o.a. over Edgard Tijtgat]
S76186: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.8 (augustus 1916) [handelt voornamelijk over Rembrandt]
B85499: DIVERSE AUTEURS - Memorial Rain. Waregem 1914-1918
S76184: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.6 (juni 1916) [handelt o.a. over Pieter Aertsz, Joachim Beuckelaer en Albert Delstanche]
B67327: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 3e afl. januari 1890 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 3e livr. janvier 1890
S76183: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.5 (mei 1916) [handelt o.a. over Isaäc Israëls]
T88237: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VIII
T88236: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VII
T88235: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VI
B88893: DIVERSE AUTEURS - Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen
S76182: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.4 (april 1916) [handelt o.a. over F. Hart Nibbrig]
T88234: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, V
T88233: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, IV
S76180: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.2 (februari 1916) [handelt o.a. over Rik Wouters, Rubens en Van Dyck]
R70282: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXXI (71), volledige jaargang, 1997 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
B67326: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 2e afl. augustus 1889 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 2e livr. août 1889
S76178: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.12 (december 1917)
S76179: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.1 (januari 1916) [handelt o.a. over Rubens, Van Dijck en Heyenbrock]
B88814: DIVERSE AUTEURS - Van Sint-Elooi tot pater Damiaan. Devotionalia omtrent de kerstening van en de missionering vanuit Vlaanderen
S76177: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.11 (november 1917) [handelt o.a. over Matthijs Maris en Gustave van de Woestijne]
A20499: DIVERSE AUTEURS, - Tentoonstellingscatalogus " Europees Humanisme " (Brussel, Paleis voor Schone kunsten, 15.12.1954-28.2.1955)
B67325: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 1e afl. februari 1889 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 1e livr. février 1889
B67324: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 4e afl. juni 1888 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 4e livr. juin 1888
B67322: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 2e afl. juni 1887 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 2e livr. juin 1887
B67323: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 3e afl. januari 1888 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 3e livr. januari 1888
B88744: DIVERSE AUTEURS - Verleden en toekomst van Antwerpen. Geschiedenis en de betrekkingen tussen Antwerpen en de extra muros gemeenten. Socio-culturele, economische, taalkundige en politieke benadering
B88745: DIVERSE AUTEURS - Relicta 7. Archeologie, monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen (Heritage Research in Flanders)
R44759: DIVERSE AUTEURS - Eerste Nederlandsch Maria-Congres Averbode (België) 26-28 augustus 1910 - Verslagboek
R44765: DIVERSE AUTEURS - Satan (themanummer van tijdschrift "Speling" 2/71)
B88736: DIVERSE AUTEURS - Paul Ferrant-Dalle 1885-1966
B88727: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea prof. Em. Dr. K.C. Peeters, door vrienden en collega's hem aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat
B88679: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum H.D.L. Vervliet, hem aangeboden door vrienden, collega's en oud-studenten bij zijn afscheid als hoofdbibliothecaris van de Universitaire Instelling Antwerpen en zijn emeritaat als hoogleraar.. op 31 december 1988
B88683: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. Jan Lindemans
B88685: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Godelieveabdij te Brugge
B65594: DIVERSE AUTEURS - Cahiers d'Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, no.2
B65595: DIVERSE AUTEURS - Nationalisme (dans: Cahiers d'Histoire du Temps Présent. Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, no.3)
B65661: DIVERSE AUTEURS - Het taelverbond. Tijdschrift voor geschiedenis, tael-, oudheid- en letterkunde. 1854 [2 delen in 1 vol.]
S76176: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.10 (october 1917)
S76175: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.9 (september 1917)
S76172: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.6 (juni 1917) [handelt o.a. over Willem C. Brouwer]
S76171: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.5 (1917) [handelt o.a. over Honthorst]
S76170: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.4 (april 1917)
S76169: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.3 (maart 1917) [handelt voornamelijk ook Emiel Claus-Albert Baertsoen en Gerard Honthorst]
S76167: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.1 (januari 1917) [handelt grotendeels over Rembrandt]
S76168: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.2 (februari 1917) [handelt grotendeels over Gerard Honthorst en Fantin Latour]
B88266: DIVERSE AUTEURS - Boudewijn, een koning en zijn tijd
B88606: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 2010-2011. Mortselse heemkundige kring
B88588: DIVERSE AUTEURS - Een zee van toegelaten lust. Hoogtepunten uit de abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen
T87553: DIVERSE AUTEURS (BAEKELMANS LODE, ENSOR JAMES, TIMMERMANS FELIX, BUYSSE CYRIEL, MINNE RICHARD, NYHOFF MARTINUS, -) - Gedenkboek A. Vermeylen - aangeboden aan A. Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag
T87542: DIVERSE AUTEURS (BAEKELMANS LODE, ENSOR JAMES, TIMMERMANS FELIX, BUYSSE CYRIEL, MINNE RICHARD, NYHOFF MARTINUS, -) - Gedenkboek A. Vermeylen - aangeboden aan A.Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag
B88564: DIVERSE AUTEURS - Philips van Marnix van Sint Aldegonde
R27580: DIVERSE AUTEURS - Societas Jesu Orans - Gebeden verzameld uit geschriften en aantekeningen van leden der Sociëteit van Jesus
B67321: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 1e afl. janvier 1887 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 1e livr. janvier 1887
S99756: DIVERSE AUTEURS - Henri Lannoye beeldhouwwerk 1968-1978
T14745: DIVERSE AUTEURS - Nieuwe geluiden - Een keuze uit de hedendaagsche poëzie (inleiding en samenstelling dr. D.Coster)
T14754: DIVERSE AUTEURS, - Vlaamse Moederlyriek (samengesteld dr. J.Haest)
B88075: DIVERSE AUTEURS - Hoger, higher, plushaut. Panoramisch Antwerpen
B88057: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Provincie Brabant, arrondissement Nijvel (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2)
B88056: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n)
S20747: DIVERSE AUTEURS, - Antiek
Z100324: DIVERSE AUTEURS - En garde ! Schermen verbeeld, schermboeken uit de Corble-collectie, wapens & attributen
S99183: DIVERSE AUTEURS - De Rademakers Collectie. Een romantische kijk
S99184: DIVERSE AUTEURS - Maurice Langaskens 1884-1946
B87475: DIVERSE AUTEURS - De stad Sint-Niklaas. Een doorbraak van historie naar toekomst
B87459: DIVERSE AUTEURS - De vrede van Gent (Verslag van de werkzaamheden van het internationaal colloquium op 26 en 27 september 1964 ingericht door de Rijksuniversiteit Gent)
B87334: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. Xe jaarboek, 1934
B87335: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. XIe jaarboek, 1935
B87336: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. IXe jaarboek, 1933
B87337: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen's Oudheidkundige Kring. XIVe jaarboek, 1938
S99179: DIVERSE AUTEURS - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475
B87239: DIVERSE AUTEURS - Brugse gevelgids
N72194: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CXIX (119) 1983
R53104: DIVERSE AUTEURS - Familie-gedenkstukken der zusters Clarissen-Coletienen
B67317: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 9e deel 2e afl. juni 1883 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 9e tome 2e livr. juin 1883
B67315: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 8e deel 1e afl. januari 1880 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 8e tome 1e livr. janvier 1880
B67316: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 8e deel 3e afl. juni 1881 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 8e tome 3e livr. juin 1881
A16746: DIVERSE AUTEURS, - Alpenflug : Geschichte - Geographie - Erlebnis
A16766: DIVERSE AUTEURS, - De Rome d'or au monde
A16773: DIVERSE AUTEURS, - Deutschland -Landschaften und Städte im Satelliten- und Luftbild
A16780: DIVERSE AUTEURS, - Europa in vogelvlucht (9-talig, in 9 languages)
A16781: DIVERSE AUTEURS, - Flugbild Frankreich
A16823: DIVERSE AUTEURS, - Oceanië - geschiedenis en cultuur
A16832: DIVERSE AUTEURS, - The Sophisticated Traveller: Great tours and detours
A16833: DIVERSE AUTEURS, - The Sophisticated Traveller: Winter - Love it or leave it
T66115: DIVERSE AUTEURS - Algemene conferenties der Nederlandse letteren (1951-1975)
B87035: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan dr. Adriaan Martens (Antwerpen, Osterrieth-Huis 15 december 1962)
T86149: DIVERSE AUTEURS - Hulde-garve aan den Z.E.H. Al. De Maeyer
T85851: DIVERSE AUTEURS - Isidoor Teirlinck album. Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 januari 1931
B86340: DIVERSE AUTEURS - Dr. K. de Flou 1853-1928 Gedenkboek. Huldebetoon ter eere van Karel De Flou... ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring gehouden te Brugge den 4 november 1928
B86311: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, gewezen directrice van de Handelshogeschool
T85767: DIVERSE AUTEURS - Herdenkings-album Alfons De Cock 1850-1921
T85460: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Emiel Van Hemeldonck
B86097: DIVERSE AUTEURS - Ars Folklorica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst, deel II
B86082: DIVERSE AUTEURS - Album Jan De Cuyper, aangeboden bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B86080: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek Robrecht De Smet 1875-1937 naar aanleiding van de Akademische zitting gehouden te Tielt op 12 november 1967
B85939: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, boekdeel 99, aflevering 1, 2005
B85930: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 47, 1969, gewijd aan Erasmus (Nationale Erasmus-herdenking, 1968)
B85931: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 80, 2002
B85928: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 48, 1970
B85926: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 50, 1972
B85924: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 69, 1991
B85925: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 68, 1990
B85634: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 30e jaargang 1994
B85635: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 33e jaargang 1997
B85636: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 32e jaargang 1996
B85706: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. 2e reeks, Jaargang 3 (1928) & 4 (1929)
B85707: DIVERSE AUTEURS - Mercator & zijn boeken
B85920: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 76-77, 1998-1999
B85921: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 75, 1997
B85922: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 73, 1995
B85923: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 70, 1992
B85632: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 36e jaargang 2000
B85633: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 31e jaargang 1995
B85631: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 34e jaargang 1998
B85629: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 37ste jaargang 2001
B85630: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 35e jaargang 1999
B67313: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 7e deel 2e afl. september 1878 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 7e tome 2e livr. Septembre 1878
B67312: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 6e deel 3e afl. februarij 1877 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 6e tome 3e livr. février 1877
R53011: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over Onze Lieve Vrouw
R53012: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over Onze Lieve Vrouw
R53010: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over de H. Rozenkrans
B85483: DIVERSE AUTEURS - Schatten van de Duinenabdij
B85504: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring Dronghine Jaarboek 28 (2009)
B85505: DIVERSE AUTEURS - Annalen geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inda, LXI (2012). Annales cercle historique et archéologique de Renaix et du tenement d'Inda
B85462: DIVERSE AUTEURS - Ars Sacra. Inventaris en beschrijving van kerkelijke kunstschatten in het Pajottenland
B85422: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de Antwerpse stadsreiniging (uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de dienst voor openbare reiniging der stad Antwerpen 1862-1962)
B85414: DIVERSE AUTEURS - Gouverneur Andries Kinsbergen, advocaat van de provincie Antwerpen
B85416: DIVERSE AUTEURS - Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente
B85204: DIVERSE AUTEURS - Het Heilig Bloed te Brugge
B85205: DIVERSE AUTEURS - Sint-Walburga. Een Brugse kerk vol geschiedenis
B85229: DIVERSE AUTEURS - Leven te Leuven in de late Middeleeuwen
B85164: DIVERSE AUTEURS - De Ieperse markt, een historisch fenomeen
T65674: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taalminnend genootschap opgericht onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden. Derde bundel
B85131: DIVERSE AUTEURS - Uit de sacristie. Textiel en juwelen in kerkelijk bezit in de provincie Antwerpen
S68674: DIVERSE AUTEURS - Artes textiles. Bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur- en textielkunst. Volume I
S85360: DIVERSE AUTEURS - Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw. De verzameling Van Herck
B67311: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 4e afl. december 1875 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 4e livr. décembre 1875
B84518: DIVERSE AUTEURS - De strijd der Vlaamsche studenten aan de Katholieke Universiteit te Leuven, mei 1924 - maart 1925
B84514: DIVERSE AUTEURS - Zout-Leeuw [Zoutleeuw] en zijne tentoonstelling van kunst, oudheidkunde en folklore. 6-28 juli 1924
B84510: DIVERSE AUTEURS - Het transport en het stedelijke netwerk in de Zuidelijke Nederlanden
N73436: DIVERSE AUTEURS - Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis. Negende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
B84426: DIVERSE AUTEURS - Tentoonstellingscatalogus 800 jaar Spermalie (Kongregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie in Brugge, t.g.v. de honderdvijftigste verjaardag van hun stichting, 1836-1986)
B84420: DIVERSE AUTEURS - Van muntslag tot muntschat. Twintig eeuwen geldgeschiedenis in het Land van Waas
B84421: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840
B84416: DIVERSE AUTEURS - Ad Harenas. Gedenkboek van de jubelviering Sint-Lodewijkscollege Brugge MCMLX (1960)
B84176: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXII (1995)
N82029: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5882 [= 1882]
B84255: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 58e jaargang, 1957 [volledige jaargang]
B84179: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXV (1998)
B84177: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXIII (1996)
B84174: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXX (1993)
B84175: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXI (1994)
B84173: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXIX (1992)
B84172: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXVIII (1991)
B84171: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXVII (1990)
B84170: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXVI (1989)
B84169: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXIV (1987)
B84167: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXII (1985)
B84168: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXIII (1986)
S65602: DIVERSE AUTEURS - Kunst of kunstverval
B84166: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXI, 1e en 2e aflevering (1984)
B84163: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XIX, 1e en 2e aflevering (1978)
B84161: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVIII, 1e aflevering (1975)
B84160: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVII, 2e aflevering (1972)
S64492: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel XI (11, 1945-1948)
B67310: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 3e afl. juni 1875 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 3e livr. juin 1875
B84157: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XII, 2e aflevering (1961)
B84156: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XII, 1e aflevering (1960)
B84141: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXIII (33), 1963-1964
B98831: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Leuven, campus Kortrijk
B98844: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 13
B98845: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 12
B98846: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 11
B98847: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 10
B98848: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 9
B98849: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 7
B98850: DIVERSE AUTEURS - Nationaal biografisch woordenboek, volume 4
B84139: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXXI (31), 1959-1960
B84136: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXVII (27), 1954
B84135: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXVI (26), 1953
B84134: DIVERSE AUTEURS - Handelingen, Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks deel XXV (25), 1951-1952
B83852: DIVERSE AUTEURS - Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan de faculteit van de wijsbegeerte en letteren der Rijksuniversiteit te Gent
S76381: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.7-12 (juli-december 1908) [2e halfjaar volledig]
B83568: DIVERSE AUTEURS - Bekaert 100. Economische ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen
B67309: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 2e afl. december 1874 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 2e livr. december 1874
S93423: DIVERSE AUTEURS - Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam
B82481: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 97 (1994): Speciaal Mercator-nummer ter gelegenheid van het Mercatorjaar
B91488: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 112de jaar, 2012 [volledige jaargang]
B67308: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 1e afl. december 1873 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 1e livr. décembre 1873
S15720: DIVERSE AUTEURS - De naïeve kunst
S15721: DIVERSE AUTEURS - Felix De Boeck
S15723: DIVERSE AUTEURS - Victor Servranckx
B67305: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 2e afl. december 1870 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 2e livr. décembre 1870
B67306: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 4e deel 3e afl. december 1871 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 4e tome 3e livr. décembre 1871
B81849: DIVERSE AUTEURS - Vereniging van de oudheidkundige en geschiedkundige kringen van België. XXXIIe zitting, Congres van Antwerpen 27-31 juli 1947. Jaarboeken [2 delen + 2 delen voorafgaandelijke mededelingen]
B81724: DIVERSE AUTEURS - 150 jaar Sint-Jozefinstituut te Kontich. Jubileumboek 1832-1982
B81726: DIVERSE AUTEURS - Guldenboek van de Belgische weerstand
B81753: DIVERSE AUTEURS - Album Antoon Viaene, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B81755: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum - In memoriam Robert Orlent
B81760: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Hilariuskerk van Bierbeek
B87498: DIVERSE AUTEURS - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen, economie, kultuur
B81086: DIVERSE AUTEURS - De Boudelo abdij archeologisch onderzocht [Opgravingen vanaf 1971 tot 1986]
B80114: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000. Opstellen voor prof.dr. Jan Kerkhofs bij zijn emeritaat
B79793: DIVERSE AUTEURS - Annalen Geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inda. Volume LX (60) 2011. Annales Cercle historique et archéologique de Renaix et du tenement d'Inda
B79784: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke
B79763: DIVERSE AUTEURS - Liber Memorialis 25 jaar Annales Collegii Medici Antverpiensis
B79756: DIVERSE AUTEURS - West-Vlaanderen
B79743: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse stad
B86050: DIVERSEA AUTEURS - Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de renaissance naar de romantiek. Liber amicorum J. Andriessen S.J., A. Keersmaekers, P. Lenders S.J.
B100715: DIVERSER AUTEURS - Jef Contryn
F41198: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXIX 1966 (complete in 4 fasc.)
F41199: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXVIII 1965 (complete in 4 fasc.)
F41200: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXVII 1964 (complete in 4 fasc.)
F41201: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIII 1970 (complete in 4 fasc.)
F41202: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIV 1971 (complete in 4 fasc.)
F41204: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVI 1973 (complete in 4 fasc.)
F41205: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVIII 1975 (complete in 4 fasc.)
F41206: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIX 1976 (complete in 4 fasc.)
F41207: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXX 1977 (complete in 4 fasc.)
F41208: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXI 1978 (complete in 4 fasc.)
F41209: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXII 1979 (complete in 4 fasc.)
F41210: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIII 1980 (complete in 4 fasc.)
F41211: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIV 1981 (complete in 4 fasc.)
F41212: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVI 1983 (complete in 4 fasc.)
F41213: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVIII 1985 (complete in 4 fasc.)
F41214: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIX-XC 1986-1987 (complete)
F41215: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVII 1974 fasc.1
F41216: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVII 1974 fasc.2
F41217: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVII 1984 (complete in 4 fasc.)
F41218: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCIV 1991 (complete)
F41219: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCI 1988 fasc.1-3
F41220: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCIII 1990 fasc.3-4
F41197: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXX 1967 (complete in 4 fasc.)
F41196: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXII 1969 (complete in 4 fasc.)
F41195: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXI 1968 (complete in 4 fasc.)
B90139: DIXIMUS VERA [PSEUD. VAN SERRURE CONSTANT ANTOON] - Betzy of Antwerpen in 1830
G32507: DIXON HEPWORTH (TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR M.E.BARBIER) - La Suisse contemporaine
T28430: DIXON ROBERT M.W. - What IS language ? A new approach to linguistic description
X75536: DJAKONOV IGOR M. - Drevnie jazyki Maloj Azii: sbornik statej: perevody s nemeckogo, francuzskogo i italjanskogo jazykov [="The ancient languages of Asia Minor: collection of articles: translations from German, French and Italian languages"]
X69045: DJAVID PHIL. CIRUS - Deutsch-Persisches Wörterbuch
F33658: DJILAS MILOVAN - Die unvollkomene Gesellschaft - Jenseits der "Neuen Klasse"
G72843: DJORDJEVIC JOVAN (PRELOT MARCEL, PRÉFACE) - La Yougoslavie, démocratie socialiste
Q25329: DJORGHI (OPNIEUW BEWERKT DOOR J.H. GERVALE) - De nieuwe Flower's serie (deel II); telepathie, verborgen krachten, gedachtekracht, somnabulisme en mediumschap
X77025: DMITRIEV NIKOLAJ KONSTANTINOVIC - Stroj tjurkskich jazykov [="The structure of the Turkic languages"]
F75107: DMOWSKI JOSEPH-ALOYSIO S.J. - Institutiones philosophicae [3 volumes in 1]: I.Institutiones logicae et metaphysicae generalis, II.Institutiones metaphysicae specialis, III.Institutiones philosophiae moralis
B32817: DOBBELAERE G. (MAJOR) - Un homme de bien, le baron Joseph de Béthune
R45321: DOBBELAERE K. - Sociologische analyse van de katholiciteit
B90660: DOBBELAERE G. (MAJOR) - Un homme de bien, le baron Joseph de Béthune
R45549: DOBBELSTEIN GREGORIUS - De Carmine Christiano codicis parisini 8084 contra fautores paganae superstitionis ultimos
H13157: DOBREE DALGAIRUS JOHN - Vie de saint Etienne Harding - abbé et fondateur de l'Orde de Cîteaux [1109-1134]
S96918: DOBRY MARYVONNE - Tapis au point - Techniques et réalisations
S96788: DOCKSTADER FREDERICK J. - The song of the loom. New traditions in Navajo weaving
R67569: DOCKX S. O.P. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques
R78719: DOCKX S. O.P. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques
H739: DOCQ A.-J. - Saint Jean Berchmans
H34417: DOCQ A.J. (CHANOINE, PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN) - Le bienheureux Jean Berchmans [ouvrage posthume de A.J.Docq]
R30268: DODD C.H. (& LEDOUX FRANCIS, TRADUCTION) - La Bible aujourd'hui
W82166: DODEL ARNOLD - Moïse ou Darwin. Trois conférences populaires offertes aux réflexions de tous ceux qui cherchent la vérité
H45850: VAN DODEWAARD J.A.E., KAT A.I.M. & STEUR K. - Met de Heer der Heiligen het jaar rond
G56328: DOE BRIAN - Southern Arabia
S20592: DOEDE WERNER - Lotte B. Prechner [monographie]
M101578: DOEHAERD G.-E. - Recueil de mélodies pour l'école et la famille
B37464: DOEHAERD RENÉE - L'expansion économique belge au moyen-âge
B102650: DOEHAERD RENEE - Comptes du tonlieu d'Anvers 1365-1404
R86593: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
R59592: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
R81529: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
S83325: DOENGES WILLY - Meissner Porzellan. Seine Geschichte und künstlerische Entwicklung
S83324: DOENGES WILLY - Meissner Porzellan. Seine Geschichte und künstlerische Entwicklung
X69000: DOERFER GERHARD - Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialekte (vornehmlich der Mandschurei)
S93466: VAN DOESBURG THEO - Classique - baroque - moderne
G87262: DOGAER GEORGES & DEBAE MARGUERITE - De librije van Filips de Goede. Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de dood van de hertog
G42360: DOGAN MATTEI & NARBONNE JACQUES - Les Françaises face à la politique - Comportement politique et condition sociale
S81964: DOGNEE EUGENE O.M. - Phidias. Etude sur l'art antique
R25994: DOHET P. S.J. - L'irréprochable providence
B50853: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
B94705: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
B84674: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
R52785: DOIG DESMOND - Moeder Teresa - Daar rust uw voet waar armen huizen (een reportage)
Q9915: DOISY, JEAN - Sourciers ou sorciers
M87873: DOISY MARCEL - L'oeuvre de Richard Wagner, du vaisseau fantome à Parsifal
T37654: DOISY MARCEL - Romain Rolland 1866-1944
C99893: DOIZE RENEE L. - Les boules de pierre et les pierres perforées des collections de préhistoire du Musée du Congo
B65896: DOIZE R.-L. - L'architecture civile d'inspiration française à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle dans la principauté de Liège
F38722: DOKTER T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre
H52932: DOLAN ALBERT H. O.CARM. - De zusters van de H. Theresia van het Kindje Jesus
F35216: DOLCH HEIMO - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik - Besinning auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme
G75611: DOLD RICHARD - Maria Viktoria, die letzte Markgräfin von Baden-Baden
R77431: DOLD ALBAN (& MEISTER RICHARD, HRSG. VOLUME 2) - Die Orakelsprüche im St. Galler Palimpsestcodex 908 (die sogenannten "Sortes Sangallenses") auf Grund neuer Lesung und mit erweiterten Text nach Materien geordnet herausgegeben & Erlauterungen [2 volumes]
R54371: DOLE F.-C. - Le père des pauvres ou Vie de Pierre-François Bazin, premier curé de sainte-Anne de Vire et chanoine honoraire de Bayeux
S87374: DOLENT JEAN (& RIBOT, ILL.) - Le livre d'art Des Femmes. Peinture, sculpture
R69279: DOLGER FRANZ JOS. - Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Eine reiligionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis
R102618: DOLGER FRANZ - Byzantinische Diplomatik ; 20 Aufsätze zum Urkundenwesen der Byzantiner
R75801: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Die Fisch-Denkmäler in der frühchristlichen Plastik, Malerei und Kleinkunst [in: "Ichthys" (Ichtus, Ichtys, Ichthus), Band V Lieferung 1-10 complete in 6 fascicles]
R75799: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Der Heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum. Textband + Tafeln [2 vols.] [in: "Ichthys" (Ichtys, Ichtus, Ichthus) Band 2-3]
R75798: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Antike und Christentum. Kultur- und religionsgeschichtliche Studien [complete series except for Band VI-Heft 3]
R76898: DOLLE CONSTANT - De weg van Titus Brandsma (1881-1942). Biografie van een martelaar
F88310: DOLLFUS CHARLES - De la nature humaine
F80338: DOLLFUS CHARLES - De la nature humaine
R69493: DOLLINGER JOH. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses [complete in 3 volumes in 6 parts]
R101434: DOLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et Judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme [4 volumes]
P60635: DOLLINGER-BANFAL EVA - Die Entwicklung der Zahnheilkunde in Ungarn bis zur Grundung der Zahnmedizinischen Fakultät in Budapest (1955)
R68187: DOLLINGER JOH. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses
R68186: DOLLINGER JOH. - Heidenthum und Judenthum. Vorhalle zur Geschichte des Christenthums
R67205: VON DOLLINGER IGNAZ - Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. Erster Teil: Geschichte der gnostisch-manichäischen Sekten im früheren Mittelalter. Zweiter Teil: Dokumente vornehmlich zur Geschichte der Valdesier und Katharer [complete in 2 vols.]
R39873: VON DÖLLINGER JOH. JOZ. AGN. - Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung
R35749: DÖLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme - Tome I
R35751: DÖLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme - Tome III
R73391: VON DOLLINGER IGNAZ & REUSCH HEINRICH (HRSG.) - Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert, mit Beiträgen zur Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens. Auf Grund ungedruckter Aktenstücke. Zweiter Band (Aktenstücke) [vol.2 out of 2]
W62028: DOLLO LOUIS - Sur la phylogénie des dipneustes
F66397: DOLNIKOWSKI EDITH WILKS - Thomas Bradwardine. A view of time and a vision of eternity in fourteenth-century thought
S100094: DOLPHYN WILLEM, VAN REYBROECK HUGO & VAN LOOIJ THEO - Victor Dolphyn
T99276: DOM IGNAAS - Felix Timmermans de Pelgrim
B99429: DOM E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel
R37377: DOM PAUL S.J. - Les jésuites belges et les missions
B92526: DOM E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel
I64123: DOMANIG KARL - Vertellingen van Karl Domanig met een levensbeschrijving door hemzelf [Duimpjesuitgave nr. 96]
R72132: DOMANSKI JERZY O.F.M. - Le père Maximilien Kolbe
J76469: DOMAT & SUAREZ (MIGNE J.-P., ED.) - De legibus [in: Theologiae cursus completus, tomus duodecimus (12)] (Domat: Traité des lois & Suarez: Tractatus de legibus, et legislatore deo - to be continued in tomus 13)
S86427: DOMBI ISTVAN, HOFLER BERND & LOSCHEK INGRID - Bruckmann's Silber-Lexikon
X22264: DOMBROWSKI BR. DE & MARCHAL A. - Méthode pratique de Russe
R54370: DOMEC ETIENNE S.C.J. - Sainte Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice des Filles de la Croix dites "Soeurs de Saint-André" 1773-1838
R101389: DOMINGO DE SOTO O.P. (& MARTIN RAMON HERNANDEZ, ED.) - Relecciones y opusculos, IV (De merito Christi, De indulgentiis, Annotationes in commentarios I.Feri, Contio De extremo iudicio, Apologia qua A. Catharino De certitudine gratiae respondet)
R101387: DOMINGO DE SOTO O.P. (& FERNANDEZ-LARGO ANTONIO OSUNA, ED.) - Relecciones y opusculos, II-1: El abuso de los juramentos, La ocultacion y revelacion de secretos (Edicion, introduccion y traduccion)
R101386: DOMINGO DE SOTO O.P. (& BRUFAU PRATS JAIME, ED.) - Relecciones y opusculos, I: Introduccion general, De Dominio, Sumario, Fragmento: An liceat.. (Introduccion, edicion y traduccion)
R101178: DOMINGO DE SOTO O.P. (& BRUFAU PRATS JAIME, ED.) - Releccion 'De Dominio'. Edicion critica y Traduccion, con Introduccion, Apendices e Indices
J101375: DOMINGO DE SOTO O.P. - De Iustitia et Iure libri decem. De la Justicia y del Derecho en diez libros [5 volumes]
W33481: DOMINGUES OCTAVIO - Origem e introduçao da palma forrageira no nordeste
R24238: DOMINICUS (P.C.P.) & BROM GERARD (INLEIDING) - Leven van den Eerbiedwaardigen Pater Dominicus, Passionist, Apostel van Engeland in de vorige eeuw
G49799: DOMINICUS J. - Vrijmetselarij
G42674: DOMINICUS J. - De vrijmetselarij
W38391: DOMINIK HANS - Vistra das weisse Gold Deutschlands - Die Geschichte einer weltbewegenden Erfindung
R86194: DOMINIQUE DE SAINT-JOSEPH O.C.D. - L'oraison, regard et chemin, d'après la doctrine de sainte Thérèse d'Avila
M61483: DOMMEL-DIENY A. - L'harmonie tonale - Regards sur l'évolution du langage harmonique
X71505: DOMOKOS PETER - Handbuch der uralischen Literaturen
V91755: DOMON RENE - Tête de bois et coeur d'or. Les marionnettes picardes
G99527: DOMONKOS L.S. & SCHNEIDER R.J. (EDS.) - Studium Generale. Studies offered to Astrik L. Gabriel by his former students at the Mediaeval Institute, University of Notre Dame, on the occasion of his election as an honorary doctor of the Ambrosiana in Milan
R39544: VAN DOMSELAER-MIDDELKOOP M. (NAAR HET FRANSCH VAN REYNES MONLAUR) - De verschijningen van Bernadette
C103248: DONADONI SERGIO - Appunti di grammatica egiziana, con un elenco di segni e di parole
C97147: DONADONI ROVERI ANNA MARIA - Arte della tessitura
F58303: DONAGAN ALAN (& MALPAS J.E., ED. & DAVIDSON DONALD, FOREWORD)) - The philosophical papers of Alan Donagan. Volume II: Action, reason, and value
F57990: DONAGAN ALAN (& PEROVICH ANTHONY N. JR., ED. & INTROD.) - Reflections on philosophy and religion
F57989: DONAGAN ALAN - The theory of morality
F19140: DONAT JOSEPH - The freedom of science
R103107: DONATI ALESSANDRO O.C.D. - Fondements et structure de la théologie morale d'après l'Epitre aux Romains
T67836: DONATUS ORTIGRAPHUS (CHITTENDEN JOHN, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars IV: Donatus Ortigraphus: Ars grammatica (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 40d)
R102583: DONATUS ORTIGRAPHUS (CHITTENDEN JOHN, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars IV: Donatus Ortigraphus: Ars grammatica [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 40d]
G83686: DONCIEUX SCIPION - Le président Frémyot et la ligue en Bourgogne (Discours prononcé à la rentrée de la Cour impériale de Dijon le 3 novembre 1865)
K23972: DE DONCKER O. - Flores latini - latijnsche woordenschat
T88529: DE DONCKER MAURITS - Het schoon bedrog
H46535: DONCOEUR PÈRE - Le mystère de la passion de Jeanne d'Arc 1430-1431
R37149: DONDAINE H. O.P. - L'attrition suffisante
R78760: DONDELINGER PATRICK - Die Visionen der Bernadette Soubirous und der Beginn der Wunderheilungen in Lourdes
B64902: DE DONDER VIC - Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen
B64901: DE DONDER VIC - Zou men armoe lijden? Een eeuw kroostrijke gezinnen in Vlaanderen
M31428: DE DONDER VIC - De droom van een vorstin - Vijftig jaar koningin Elisabethwedstrijd
B16622: DE DONDER VIC - En we zijn er van de klas - Soldatenleven in het Belgische leger na '45
M18966: DONDERS VAN EIJCK STAN, - Beknopte muziekgeschiedenis - in vraag en antwoord
F84835: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F588: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F52657: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F46715: DONDEYNE AUGUSTE E.A. - Essais sur l'homme
F32474: DONEUX GUY (& BODART ROGER, PRÉFACE) - Luther et Rousseau
F63705: DONEY (MGR.) - Des conditions d'une controverse amicale entre la philosophie et la religion ou lettres à M. Saisset
R45562: DONEY MGR. - Catéchisme du Concile de Trente (traduction nouvelle avec des notes par monseigneur Doney, évêque de Montauban) [2 tomes]
Y30923: DONIÈS LOUISE - Tout caillou sonne - poèmes
B90755: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Het voormalig Engelsch klooster te Bornhem 1603-1903. Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H.Kruisklooster, meer gekend onder den naam van College der Engelsche Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus O.Cist. Bijdrage tot de geschiedenis der gemeente
R90014: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Obituarium monasterii loci sancti Bernardi S.Ord. Cisterc. 1237-1900
R79437: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Obituarium monasterii loci sancti Bernardi S.Ord. Cisterc. 1237-1900
T95187: J.D. [DONKANS J.] - Veeneryk en Veeman twistende, wie voor de schoonste te houden, eene bruine, of eene blonde. Herderskout
T11733: DONKER, ANTHONIE - De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894)
W19141: DONNE MICHAEL, - Leader of the skies : Rolls Royce - The first seventy-five years
E98534: O'DONNELL RORY - Adam Smith's theory of value and distribution. A reappraisal
R101223: DONNELLY JOHN PATRICK S.J. (ED. AND TRANSL.) - Jesuit Writings of the Early Modern Period 1540-1640
R69617: DONNER HERBERT - Israel unter den Völkern. Die Stellung der klassischen Propheten des 8. Jahrhunderts v. Chr. zur Aussenpolitik der Könige von Israel und Juda [Supplements to Vetus Testamentum, vol.11]
T98464: DONNER KAI (& JOKI AULIS J., ED.) - Ketica, Materialien aus dem ketischen oder jenisseiostjakischen. [with: Supplement]
T98434: DONNER KAI - Über die anlautenden Labialen Spiranten und Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen
X103476: DONNET DANIEL - Le traité 'Peri suntaxeos logou' de Grégoire de Corinthe - Etude de la tradition manuscrite. Edition, traduction et commentaire
B102799: DONNET FERNAND - Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen. Histoire de la Chambre de Rhétorique 'De Olijftak' depuis 1480
B62919: DONNET FERNAND - Un vol de tableaux de Rubens en l'an II de la république. Les collections artistiques de la famille Peeters
T103407: DONNET DANIEL - Le 'Traité de la construction de la phrase' de Michel le Syncelle de Jérusalem. Histoire du texte, édition, traduction et commentaire
S87821: DONNET FERNAND - Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. jusuq'à la fin du XVIIe siècle
S87556: DONNET FERNAND - Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. jusuq'à la fin du XVIIe siècle
B40256: DONNET FERNAND & ROLLAND PAUL - L'influence artistique d'Anvers au XVIIIe siècle
B38064: DONNET FERDINAND - Les imprimeurs Trognaesius et leur famille
B25117: DONNET F., ROLLAND P., LE FÉBVE DE VIVY L. & VISART DE BOCARMÉ A., - L'influence artistique d'Anvers au XVIIIe siècle (par Donnet & Rolland, pp.5-52) & Une terre neutre en Ardenne au XVIIIe s. (par Le FEBVE, pp.53-62) & De l'origine de quelques types monétaires belges (par VISART, pp.63-76 + 8 planches) & Topographie tournaisienne gallo-romaine et franque-(par ROLLAND, pp.77-109 + 1 planche)
R54302: DONNET F.-F.-A., DUPONT, DE BONALD & CHARVAZ [& MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 81: Les oeuvres oratoires de leurs éminences les cardinaux Donnet, Dupont, de Bonald et de monseigneur Charvaz
B85118: DONNET FERNAND - Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen. Histoire de la Chambre de Rhétorique 'De Olijftak' depuis 1480
T41430: DONNI FRANS - De synesthesie in de literatuur - Status Questionis
F70843: O'DONOVAN OLIVER - Resurrection and moral order. An outline for evangelical ethics
N69231: VAN DONSELAAR JAAP - Fout na de oorlog. Fascistische en racistische organisaties in Nederland (1950-1990)
B67280: DONY MONIQUE - Brusselse tijdschriften (1855-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XXVIII]
X82528: VAN DONZEL E. (ED.) - The Encyclopaedia of Islam, new edition. Index of proper names to volumes I-X and to the supplement, fascicules 1-6. Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition. Index des noms propres des tomes I-X et du supplément, livraisons 1-6

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

5/9