Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B95743: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 1e en 2e aflevering (1969)
B95744: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, Deel 72, 3e en 4e aflevering (1969)
B95745: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 91 (1988)
S76539: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten. 25e jaargang nr.4 (april 1929) [handelt o.a. over Gustave van de Woestyne en Roger de la Pasture]
S76409: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.12 (december 1909) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76410: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.1 (januari 1909) [handelt o.a. over Lucas van Leyden, Jan Stobbaerts en Chris Lebeau]
S76408: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
S76407: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.8 (augustus 1909) [handelt o.a. over Alfons Stengelin]
S76405: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
S76403: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76400: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.7-12 (juli-december 1911) [2e halfjaar volledig]
S76402: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 7e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1908) [1e halfjaar volledig]
S76399: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 10e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1911) [1e halfjaar volledig]
S76398: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1905) [1e halfjaar volledig]
S76397: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
S76396: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76395: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 12e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1913) [1e halfjaar volledig]
S76392: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school) / Notre art (édition spéciale avec traduction française). 2e jaargang nr.1-12 (januari-december 1903) [1903 volledig/complet]
S76391: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.7-12 (juli-december 1909) [2e halfjaar volledig]
S76390: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1910) [1e halfjaar volledig]
S76388: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1906) [1e halfjaar volledig]
S76389: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 9e jaargang nr.7-12 (juli-december 1910) [2e halfjaar volledig]
S76387: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 5e jaargang nr.7-12 (juli-december 1906) [2e halfjaar volledig]
S76386: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 2e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1903) [1e halfjaar volledig]
S76385: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 3e jaargang nr.7-12 (juli-december 1904) [2e halfjaar volledig]
T93479: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Conscience-feesten Brussel, 1881
S76382: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.7-12 (juli-december 1907) [2e halfjaar volledig]
S76383: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 6e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1907) [1e halfjaar volledig]
S76384: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 4e jaargang nr.7-12 (juli-december 1905) [2e halfjaar volledig]
T40074: DIVERSE AUTEURS - Het Vlaamsche Kerstboek 193O - Kerstnummer van Ons Volk Ontwaakt
B98416: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1977
B98415: DIVERSE AUTEURS - Het Houtland, jaarboek 1978
S76372: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.12 (december 1905) [handelt o.a. over Rembrandt en Jordaens]
B98288: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu. Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis. Jaargang 1 (1927) nummers 1 tot en met 12 (volledige jaargang)
T93414: DIVERSE AUTEURS - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
R97887: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIV (44), volledige jaargang, 1970 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
S76367: DIVERSE AUTEURS (GEZELLE GUIDO, E.A.) - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 6 (juni 1897) [handelt o.a. over Willem Linnig Junior]
T102785: DIVERSE AUTEURS - Maurice Gilliams 1900-1950 (Huldealbum)
S76366: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 5 (mei 1897) [handelt o.a. over Karel Mertens en Jan Blockx]
S76365: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 4 (april 1897) [handelt o.a. over Jan van Beers]
S76364: DIVERSE AUTEURS (GEZELLE GUIDO E.A.) - De Vlaamse school. Nieuwe reeks, 10e jaargang aflevering 3 (maart 1897)
S76362: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.11 (november 1905)
T93107: DIVERSE AUTEURS - 't Is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin'. Guido Gezelle in Kortrijk 1872-1899
S76361: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.10 (1905) [handelt o.a. over Rembrandt]
T101505: DIVERSE AUTEURS - Oostvlaamse literaire monografieën, deel IV: Valère Depauw, Julius Persyn, Reimond Stijns, Johan van Mechelen, Jo Verbrugghen, Wies Moens
S76354: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.4 (april 1905) [handelt o.a. over Jordaens en J.W. de Graaff]
S76353: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.3 (maart 1905) [handelt o.a. over Richard Baseleer & Willy Sluyter]
S76352: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. 4e jaargang nr.1 (januari 1905) [handelt o.a. over Albert Neuhuys & Jan Eisenloeffel]
S76351: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.3 (maart 1910) [handelt o.a. over H.P. Berlage]
B97573: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 5 (1971) volledig in 4 afleveringen
B97572: DIVERSE AUTEURS - De drie rozen. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkring van 's-Gravenwezel. Jaargang 4 (1970) volledig in 4 afleveringen
S76349: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.5 (mei 1910) [handelt o.a. over Etienne Bosch]
S76348: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.6 (juni 1910)
S76347: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.7 (juli 1910)
S76346: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.6 (juni 1909) [handelt o.a. over Louis Artan]
B97570: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de Geschiedenis van Broechem [5 volumes] I: Het onderwijs, II: Grepen uit het oude Broechem, III: De kerk, Alliers kapel, Het kapelleke van O.L.Vrouw, IV: Historische gebouwen, V: Sedert 1830..
R73422: DIVERSE AUTEURS - Gratias agimus. Opstellen over danken en loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
S76345: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
R97886: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLII (42), volledige jaargang, 1968 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R97885: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XLIII (43), volledige jaargang, 1969 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
S76344: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
S76342: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.7 (juli 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
T88232: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, III
S76340: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.9 (september 1911)
B96756: DIVERSE AUTEURS - Haute-nouveauté. 300 jaar modecreaties 1600-1900
S76339: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.10 (october 1911) [handelt o.a. over J.F. Millet en J. Israëls]
S76338: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.11 (november 1911) [handelt o.a. over Emile Claus]
S76337: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.13 (december 1911) [handelt o.a. over Joh. B. Smits]
B96371: DIVERSE AUTEURS - Ronse
N73435: DIVERSE AUTEURS - Katholieke Universiteit Nijmegen (1923-1973). Een documentenboek
S76335: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.9 (september 1915)
S76336: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.10 (october 1915) [handelt o.a. over Frans Zwollo]
S76334: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.8 (augustus 1915) [handelt o.a. over Hendrik Willem Mesdag]
S76333: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.6 (juni 1915) [handelt o.a. over Lizzy Ansingh]
B96314: DIVERSE AUTEURS - Huldebetoon aan den heer Edward De Beukelaer stichter en bestuurder van De Beukelaer's fabrieken, 15 maart 1918. Herinnering aan de viering van zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag door zijne familieleden en vertrouwde vrienden
S76332: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.5 (mei 1915)
S76331: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.4 (april 1915) [handelt o.a. over Lucas van Leyden]
S76328: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.1 (januari 1915) [handelt o.a. over Adolphe Lambert]
S76330: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.3 (maart 1915) [handelt o.a. over Willem Danielsz. van Tetrode en Chris Lebeau]
S76329: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.2 (februari 1915) [handelt o.a. over Van Gogh en Justus Suttermans]
T92544: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taelminnend genootschap opgerigt onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden (Eerste bundel)
R34623: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Zusters van sint Jozef te Amersfoort 1878-1978
R34611: DIVERSE AUTEURS - Theologische opstellen opgedragen en aangeboden aan Mgr.Dr. G.C. Van Noort
R34536: DIVERSE AUTEURS - Ruusbroec-nummer (themanummer van het tijdschrift: Ons Geestelijk Erf, 3-maandelijks tijdschrift voor de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekeering tot ca.1750, deel VI afl.3-4 Oct.1932)
B95812: DIVERSE AUTEURS - Het land van Beveren, driemaandelijks heemkundig tijdschrift. Bijna volledige reeks van Jaargang I (1958) tot en met jaargang 24 (1981)
B95805: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; VOLLEDIG. jaargang 1 (1933-1934) aflevering 1-2-3/4, Jg.2 (1935) afl. 1-2-3-4, Jg.3 (1936) afl.1/2-3/4
B95806: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Eerste jaargang (1933-1934) eerste aflevering
B95807: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Tweede jaargang (1935) 4de aflevering
B95808: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Derde jaargang (1936) 1e en 2e aflevering
B95810: DIVERSE AUTEURS - De Zuiderkempen, geschied- en oudheidkundige kring voor de kantons Westerloo, Beringen en Mol (en Herentals, Tongerloo). Bijna volledige reeks van jaargang 1 (1932) tot en met jaargang 16 (1947)
B95811: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst, algemeen tijdschrift voor de Kempische geschiedenis ; (onvolledige) reeks van jaargang 1 (1905) tot en met jg.50 (1967) (tijdschrift van den geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken)
T92502: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
T92501: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsche rederykkamer De Olyftak. Dicht- en prozastukken uitgesproken by de plegtige inhuldiging van het gedenkteeken ter eere van den vermaerden dichter en historieschryver den heer J.F. Willems, te Bouchout, op zondag 4 Juny 1848
R49084: DIVERSE AUTEURS (D'YANVILLE HENRY & VAN DIJK W. O.E.S.A., SAMENSTELLING) - Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924
R32936: DIVERSE AUTEURS - Transvaal en de Vlaamsche Benediktijnen
B95797: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 15, 2e aflevering (juni 1895). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 2e livraison (juin 1895)
B95794: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 15, 3e aflevering (januari 1896). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 3e livraison (janvier 1896)
B95795: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 21, 1e aflevering (december 1902). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 15, 3e livraison (décembre 1902)
S76326: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche School). 1e jaargang nr.11 (november 1902)
B95791: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 41, 2e aflevering (1930). Annales du cercle archéologique du pays de Waes, tome 41, 2e livraison (1930)

Next 100 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

4/22