Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B21590: VAN HERCK JAN, - Het Vleeschhuis te Antwerpen
B89995: VAN HERCK JOZEF - De Rubenskapel in de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Historisch-archeologische studie. Ter gelegenheid der 350e verjaring van Rubens' geboorte
B93020: VAN HERCK JOZEF - Memorieboekje 1915
B93394: VAN HERCK JOZEF - De Rubenskapel in de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Historisch-archeologische studie. Ter gelegenheid der 350e verjaring van Rubens' geboorte
T28946: VAN HERCKENRODE WILLEM [PSEUD.V.PAUL HAEVEN] - De witte dood (toneelspel in drie bedrijven)
T28947: VAN HERCKENRODE WILLEM [PSEUD.V.PAUL HAEVEN] - Ecce Homo - verzamelde gedichten
T28949: VAN HERCKENRODE WILLEM [PSEUD.V.PAUL HAEVEN] - Dichterstroost (- opgedragen aan de leden van de Aarschotse kunstkamer)
B91803: DE HERCKENRODE J.S.F.J.L. BARON - Notice généaologique concernant la famille Van Lidth de Jeude
R41365: HERDING OTTO - Das Testament des Hans v.Schönau (1480-1527)
F58048: HERDT JENNIFER A. - Religion and faction in Hume's moral philosophy
B88991: DE HERDT RENE - Gentse floraliën. Sierteelt in Vlaanderen
R49669: HEREBERT WILLIAM O.F.M. (& REIMER STEPHEN R., ED.) - The works of William Herebert O.F.M.
T56165: HEREMANS J.F.J. - Nederlandsche dichterhalle - Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters van de vroegste tyden onzer letterkunde tot op onze dagen, volgens dichtvakken en ouderdom gerangschikt door J.F.J. Heremans [2 delen]
C84847: HEREMANS ROGER - L'éducation dans les missions des Pères Blancs en Afrique Centrale 1879-1914. Objectifs et réalisations
T97848: HEREMANS J.F.J., LOVELING VIRGINIE & ROSALIE, SABBE J., ROOSES MAX, SLEECKX, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1874 (jaargang 1, volledig)
T97850: HEREMANS J.F.J., ROGGHE W., HIEL EMANUEL, GEIREGAT P., LOVELING VIRGINIE, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1877 (jaargang 4, aflevering 1-4 en 6)
T97851: HEREMANS J.F.J., HIEL EMANUEL, DE GEYTER J., ROGGHE W., SLEECKX, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1878 (jaargang 5, volledig)
T97852: HEREMANS J.F.J., DE GEYTER JULIUS, ROGGHE W., HIEL EMANUEL, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1881 (jaargang 8, volledig)
T97849: HEREMANS J.F.J., DE GEYTER J., LOVELING ROSALIE, CORNETTE ARTHUR, HEREMANS J.F.J., E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst, onder het bestuur van J.F.J. Heremans. 1875 (jaargang 2, tweede helft)
T90096: VAN HERENDAEL EDMOND - Gedichten
T90738: VAN HERENDAEL EDMOND - Gedichten
R58851: HERESWITHA ZUSTER - Orde van het Heilig-Graf
B81037: HERESWITHA M. ZUSTER - De Heilig-Grafpriorij te Turnhout 1662-1962
R74319: HERESWITHA - De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het prinsbisdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Fransche Revolutie (1480-1798)
R39848: HERGENRÖTHER JOSEPH KARDINAL - Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte [3 vols.]
R41177: HERGENRÖTHER J. - Kritik der V. Döllinger'schen Erklärung vom 28. März d.J.
R57390: HERGENROTHER JOSEPH - Album de los papas ; con los retratos de todos los soberanos pontifices desde san Pedro hasta Pio IX y un resumen de cada uno de ellos [bilingue: espagnol-français]
H44047: D'HERICAULT CH. - Les mères des Saints & [relié avec:] Les amis des Saints
H44137: D'HERICAULT CHARLES - Les grands saints de France et leurs amis
R80030: HERING JEAN - Le royaume de Dieu et sa venue. Etude sur l'espérance de Jésus et de l'apôtre Paul
R39839: HERIS CH.-V. O.P. - Le Mystère du Christ
R39843: HERIS CH.-V. O.P. - Le mystère de l'Eucharistie
S57886: HERIS M. - Mémoire en réponse à la question suivante: Quel est le point de départ et quel a été le caractère de l'école flamande de peinture sous le règne des ducs de Bourgogne? Quelles sont les causes de sa splendeur et de sa décadence?
T82787: HERISSAY JACQUES - Le monde des théatres pendant la révolution 1789-1800 d'après des documents inédits
F26004: HERK KONRAD - Das Leuchten des Dunkels
R20453: HERLET JOANNIS GEORGII - Catechismus praedicatus sive Conceptus concionatorii simplices & captui rudium valde accomodati, quibus de cepiosa & selecta pro concionibus, exhortationibus, aliisque spiritualibus instructionibus materia subministratur-
R44147: HERMAGORAS JEAN DE LA CROIX (& ROZMAN GRÉGORIUS MGR., PRÉFACE) - Aloïs Grozdé 1923-1943 martyr de l'action catholique
B67271: HERMAN R. - Zuidnederlandse toeristische tijdschriften (1895-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XIV]
F58041: HERMAN BARABARA - The practice of moral judgment
R80022: HERMAN ZVONIMIR I. O.F.M. - Liberi in Cristo. Saggi esegetici sulla liberta dalla Legge nelle Lettera ai Galati
R74363: HERMANIUK MAXIME C.SS.R - La parabole évangélique. Enquête exégétique et critique
R53411: HERMANN - Als Maria luistert
R53414: HERMANN & MARIANUS - Aan Moeders hand naar Moeders Rijk
R53822: HERMANN & MARIANUS - Aan Moeders hand naar Moeders Rijk
R53823: HERMANN - Als Maria luistert
R70013: HERMANN INGO - Kyrios und pneuma. Studien zur Christologie der paulinischen Hauptbriefe
F75008: HERMANN CONRAD - Der Gegensatz des classischen und des romantischen in der neuern Philosophie
R96352: HERMANN JOSEPH - Considérations sur la lettre du pape Pie VI écrite à monsieur le prince-eveque de Freisingue, en date du 18. Octobre 1786
X76027: HERMANNS MATTHIAS SVD - Das National-Epos der Tibeter Gling König Ge Sar. Aus dem Tibetischen übersetzt
X78863: HERMANNS MATTHIAS SVD - Mythen und Mysterien, Magie und Religion der Tibeter
R59477: HERMANNUS DE RUNA - Sermones festivales
R67864: HERMANNUS DE RUNA O.CIST. (MIKKERS E. E.A., EDS.) - Hermanni de Runa Sermones festivales (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 64)
T28456: HERMANOWSKI GEORG - Die Stimme des schwarzen Löwen - Geschichte des flämischen Romans
T28458: HERMANOWSKI GEORG - Säulen der modernen flämischen Prosa
B89344: HERMANS V. - La vérité sur Op, Signorken !
S61582: HERMANS PAUL - Paul Hermans retrospectieve
R73291: HERMANS J.M. S.M.M. - Maria's medewerking in de objectieve verlossing, volgens de leer van den zaligen Louis-Marie Grignion de Montfort
R73306: HERMANS J.M. S.M.M. (BITTREMIEUX J.M., INLEIDING) - Maria's middelaarschap, volgens de leer van de heilige Louis Marie Grignion de Montfort
B62939: HERMANS AN - Scheppers. Onze school. 150 jaar onderwijs aan de Melaan in Mechelen
T65410: HERMANS WARD - De geestelijke zwerftocht
F13968: HERMANS, WARD - Socratische gesprekken - de ondergang van het westerse burgerdom
R20439: HERMANS J. - Uw geheim ligt op de tafel des Heren ; de Eucharistie in oud-christelijke geschriften - een bloemlezing
R92815: HERMANS J. - Eucharistie vieren met kinderen. Een liturgie-wetenschappelijke studie over de deelname van het kind aan de eucharistie in het verleden en volgens de huidige kerkelijke richtlijnen
F31242: HERMANS WARD - Socratische gesprekken - de zelfmoord van het westers burgerdom
T45019: HERMANS GEORGES - Les premières armes de Maurice Maeterlinck (édition définitive)
R52695: HERMANS ALPHONSE M. F.S.C. - Frère Miguel Febres Cordero des Ecoles Chrétiennes 1854-1910 Evocation et témoignages
R53561: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) - Les voeux des Frères des Ecoles Chrétiennes avant la bulle de Benoit XIII [Cahiers Lasalliens, 2-3]
R53567: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) - L'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes à la recherche de son statut canonique: des origines (1679) à la bulle de Benoit XIII (1725) [Cahiers lasalliens, 11]
R53572: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) & GAREIS ARTURO F.S.C. (= JOSÉ ARTURO FRÈRE) - Contribution à l'étude des sources du "Recueil de différents petits traités" [Cahiers Lasalliens, 16]
R53593: HERMANS ALPHONSE F.S.C. (= MAURICE-AUGUSTE FRÈRE) & GAREIS ARTURO F.S.C. (= JOSÉ ARTURO FRÈRE) - Petite contribution à l'Etude des origines lasalliennes [Cahiers lasalliens - Textes, Etudes, Documents]
R53663: HERMANS ALPHONSUS F.S.C. - L'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes à la recherche de son statut canonique des origines (1679) à la bulle de Benoit XIII (1725)
G54620: HERMANS JOHANNES LEONARDUS - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche unie
N60267: HERMANS C.R. - Introductio in notitiam rei literariae maxime provinciae Brabantiae septentrionalis
N64195: HERMANS DORINE & HOOGHIEMSTRA DANIELA - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890
N64194: HERMANS DORINE & HOOGHIEMSTRA DANIELA - Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof
N64181: HERMANS DORINE & HOOGHIEMSTRA DANIELA - De schoonfamilie [over het Nederlandse koningshuis]
B75600: HERMANS WARD - Het Treurspel voor Recht en Beschaving
R95886: HERMANS CORNELIUS RUDOLPHUS (ED.) - Annales canonicorum regularium S. Augustini ordinis S. Crucis, ex monumentis authenticis, rev. patre magistro generali Fr. Henrico Van den Wijmelenberg approbante et opitulante [3 volumes]
B93768: HERMANS V. - Inventaire des archives de la ville de Malines. Tome 7: Inventaire des lettres missives (Nouvelle série, tome I)
R79938: HERMANS BERTIN O.F.M. (RÉCOLLET) - Les anges dans la tradition catholique
T64961: HERMANS WARD - Gekluisterde verzen. Satiren en balladen
T64962: HERMANS WARD - Moeder's Dodenkrans
B64959: HERMANS WARD - Het Treurspel voor Recht en Beschaving
T64960: HERMANS WARD - Apocalypsis
C66751: HERMANS L. - Résultats des observations magnétiques effectuées de 1934 à 1938 pour l'établissement de la carte magnétique du Congo Belge [5 fascicules]
T31335: HERMANS WARD - Poëzie achter tralies
B93746: HERMANS V. - Catalogue méthodique de la Bibliothèque de Malines (publié sous les auspices de l'administration communale)
B93767: HERMANS V. - Inventaire des archives de la ville de Malines. Tome huitième (8): Inventaris der Registers en Rollen ; Additions et rectifications
B56638: HERMANS WARD - Maatschappelijke en moreele conflicten
B87317: HERMANS DE HEEL LUCY - L'Eglise Saint-Martin d'Akkerghem
O79578: HERMANS JOS.M.M. & NELISSEN MARC (EDS.) - Charters of foundation and early documents of the Universities of the Coimbra Group
B80162: HERMANS AN - De onderwijzersopleiding in België 1842-1884. Een historisch-pedagogisch onderzoek naar het gevoerde beleid en de pedagogisch-didactische vormgeving
B11284: HERMANT PAUL - De Folklore in het Werk van Erasmus
Y22957: HERMANT A. & BONNARD A. & COLETTE & MORAND P. - Affaires de coeur [= 1.Le coeur et la littérature (A.Hermant), 2.Le coeur sentimental (A.Bonnard), 3.Le coeur des bêtes (Colette), 4.Le coeur moteur (P.Morand) ]
Y23206: HERMANT ABEL - Le suborneur [dans "Le cycle de Lord Chelsea" 1]
F32703: HERMANT FRANCIS - Pascal l'ascétisme des pensées
F38708: HERMANT P. & VAN DE WAELE A. - Les principales théories de la logique contemporaine
F38921: HERMANT P. & VAN DE WAELE A. - Les principales théories de la logique contemporaine
E41724: HERMANT MAX (& LICHTENBERGER HENRI, PRÉFACE) - Les paradoxes économiques de l'Allemagne moderne 1918-1931
R62516: HERMANT LEON O.M.I. - L'Epopée d'un Evêque-Missionaire. Le Serviteur de Dieu Vital-Justin Grandin, Oblat de Marie Immaculée. Missionaire des Indiens, premier évêque de Saint-Albert, Canada, 1829-1902
B67411: HERMANT PAUL - Le folklore dans les écrits d'Erasme
H13100: HERMENT JULES - La doctrine spirituelle de Saint Jean-Baptiste de la Salle
R53690: HERMENT JULES - L'institut Saint-Berthuin à Malonne
P54374: HERMENT J. - Eléments de psychologie appliquée à l'éducation (à l'usage des Ecoles Normales primaire & moyenne)
T65474: HERMEREN LARS - On modality in English. A study of semantics of the modals
R59481: HERMES TRISMEGISTUS - De triginta sex decanis
Q59526: HERMES TRISMEGISTE [TRISMEGISTUS] - Le Pimandre d'Hermes Trismégiste. Dialogues gnostiques, traduits du grec par Georges Gabory
R67945: HERMES TRISMEGISTUS (FERABOLI SIMONETTA, ED.) - Hermes Latinus, Tomus IV, Pars I: Hermetis Trismegisti De triginta sex decanis (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 144)
J87882: HERMESDORF B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij
G40999: HERMET GUY - La politique dans l'Espagne franquiste
R70136: HERMISSON HANS-JÜRGEN - Studien zur israelitischen Spruchweisheit
R70139: HERMISSON HANS-JURGEN - Sprache und Ritus im altisraelitischen Kult. Zur Spiritualisierung der Kultbegriffe im Alten Testament
R77387: L'HERMITE DE MONTMARTRE [= PSEUD.] (& VIBERT PAUL, PRÉFACE) - L'anti-pape. Drumont-Démon. L'Union Internationale des Congrégations: les Philistins, Moines et soldats, Découverte du "Complot des Faux": punition des Philistins
R61176: HERMUS A. (BEWERKING) - Handboek voor de directeurs der Congregatie van Maria, bevattende onderrichtingen over Maria, de plichten van Maria's kinderen en de feesten in het kerkelijk jaar [2 delen]
G65658: HERNANDEZ JUAN C. - Prehistoria Colombiana
F75009: HERNANDEZ DE FRUTOS T., LOPEZ DE DICASTILLO LUIS E.A. - Eurídice, V (1995)
C84921: HERODOTUS & HOMBERT MARCEL, ED. - Hérodote ; L'Egypte Ancienne (extraits choisis et annotés par Marcel Hombert)
K682: HERODOTUS - Muzen ( uit het Grieksch met inleiding en korte aanteekeningen door Ch.M.Van Deventer - geheel herzien en van meer uitgebreide aanteekeningen voorzien door J.XW.Van Rooijen) - Deel II
M93938: HEROLD F. - Le pré des clercs, opéra comique en 3 actes. Partition Piano et Chant
G59205: HERON DE VILLEFOSSE ANT. - Notice des monuments provenant de la Palestine et conservée au Musée du Louvre (Salle Judaïque)
R49020: D'HEROUVILLE P. S.J. - La "bonne Armelle" 1606-1671 [Armelle Nicolas]
R59566: HERP HENDRIK O.F.M. (& VERSCHUEREN LUCIDIUS O.F.M., ED.) - Spieghel der Volcommenheit [2 volumes, I: Inleiding, II: Tekst] (opnieuw uitgegeven door p.Lucidius Verschueren O.F.M.)
R68092: HERP HENDRIK O.F.M. (& VERSCHUEREN LUCIDIUS O.F.M., ED.) - Spieghel der Volcommenheit [2 volumes, I: Inleiding, II: Tekst] (opnieuw uitgegeven door P. Lucidius Verschueren O.F.M.)
S65145: HERREGODS GEORGES (DE WOLF KOENRAAD, SAMENST.) - Klei en kleur. Retrospectief Georges Herregods
T29212: HERREMAN RAYMOND - Achilles Mussche
C36389: HERREMAN FRANK & PETREDIS CONSTANTIJN (RED.) - Het gelaat van de geesten - Maskers uit het Zairebekken
B41813: HERREMANS MAURICE-PIERRE - La Wallonie ses griefs, ses aspirations
F75032: HERRERA HUGO - Sein und Staat. Die ontologische Begründung der politischen Praxis bei Helmut Kuhn
S89429: VAN HERREWEGE GERMAIN - Cécile Cauterman
F58930: HERRICK JANE - The historical thought of Fustel de Coulanges
S87211: HERRMANN FRANK - Sotheby's portrait of an auction house
S97185: HERRMANN EBERHART & ULRIKE - Seltene Orientteppiche - Rare oriental carpets [volumes 1 to 10] & Asiatische Teppich- und Textilkunst [New series, volumes 1 to 4]. Together 14 volumes
K30084: HERRMANN LÉON - L'age d'argent doré
R51304: HERRMANN P.J. C.SS.R. - Tractatus theologici duo de Virgine Maria et de divina gratia, juxta doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi
W75890: HERS H.G. - Le métabolisme du fructose
R51528: HERSAN MARC ANTOINE (1652-1727) - Exercices sur les sacramens de penitence et dela sainte Eucharistie par des Prieres courtes & des élevations à Dieu, tirées des confessions de S. Augustin & de l'Evangile [relié avec 2 autres ouvrages]
F80642: HERSCHEL J.F.W. - Discours sur l'étude de la philosophie naturelle ou Exposé de l'histoire des procédés et des progrès des sciences physiques et naturelles
A81264: HERSENT GEORGES - République Argentine. Port du Rosario
F71941: HERTE FRANCOIS - L'au-delà ou le réel inconcevable - La théorie du réalisme. IIe volume [dans: Cours de philosophie relativiste, premier livre]
C39036: D'HERTEFELT M., TROUWBORST A.A. & SCHERER J.H. - Les anciens royaumes de la zone interlacustre méridionale Rwanda, Burundi, Buha
R97699: HERTEL XAVIER - Le prêtre et les malades
B85427: HERTELEER LUC - Politieke evolutie te Mechelen ten tijde van de eerste grondwetsherziening (1890-1895)
B93393: VAN DER HERTEN BART, VAN MEERTEN MICHELANGELO & VERBEURGT GRETA (DIRS.) - Le temps du train. 175 ans de chemins de fer en Belgique. 75e anniversaire de la SNCB
R35454: VON HERTLING G. (FREIHEER) - Albertus Magnus - Beiträge zu seiner Würdigung
R41179: VON HERTLING GEORG FRHR. - Zur Beantwortung der Göttinger Jubiläumsrede - Offener Brief an Herrn Professor Dr.Albrecht Ritschl
T74604: HERTOG ERIK - Chaucer's fabliaux as analogues
G83395: HERTWIG OSCAR - Der Staat als Organismus. Gedanken zur Entwicklung der Menschheit
J92941: HERVADA JAVIER - Critical Introduction to Natural Law
R56573: HERVAS DOLORES GARCIA - Presupuestos constitucionales de gobierno y la funcion judicial en la iglesia
G80933: HERVE GUSTAVE - Leur patrie
R26492: HERVÉ J.M. - Manuale Theologiae Dogmaticae ; vol.I. De revelatione christiana - De ecclesia Christi - De fontibus revelationis
R32073: HERVÉ-BAZIN F. - Les grands ordres et congrégations des femmes
G54515: HERVE EDOUARD - La crise irlandaise depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu'à nos jours
R56065: HERVE-BAZIN MARIE-ANNE (& BAZIN RENÉ, PRÉFACE) - Une religieuse réparatrice d'après son journal et sa correspondance par Mme S.S.
R62633: HERVE-BAZIN F. - Les grands ordres et congrégations des femmes
R92033: HERVIN M. & DOURLENS M. MARIE - Vie de la très révérende mère Mechtilde du Saint-Sacrement fondatrice de l'institut des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement
R47229: HERVIN M. & DOURLENS M. MARIE - Vie de la très révérende mère Mechtilde du Saint-Sacrement fondatrice de l'institut des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement
R73408: VAN HERWAARDEN J. - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550)
R89232: VAN HERWAARDEN JAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550)
H47065: HERWEGEN ILDEFONS - Saint Benoit
P62100: HERYNG THEODORE - La curabilité de la phtisie du larynx et son traitement chirurgical. Etude anatomo-pathologique et clinique
R69244: HERZ MARTIN - Sacrum commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der Römischen Liturgiesprache
W77214: HERZ W. - Ueber die wichtigsten Beziehungen zwischen der chemischen Zusammensetzung von Verbindungen und ihrem physikalischen Verhalten
R95856: HERZ MARTIN - Sacrum commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der Römischen Liturgiesprache
S61505: HERZOG KARL - Die Gestalt des Menschen in der Kunst und im Spiegel der Wissenschaft
B87465: VAN HESE H. - De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde, vroeger en nu
G54635: HESLINGA MARCUS WILLEM - The Irish border as a cultural divide - a contribution to the study of regionalism in the British Isles
P77998: HESNARD A. - La vie et la mort des instincts chez l'homme
R73964: HESPEL ROBERT (ED.) - Le florilège Cyrillien réfuté par Sévère d'Antioche. Etude et édition critique
R74298: HESPEL ROBERT (ED.) - Le florilège Cyrillien réfuté par Sévère d'Antioche. Etude et édition critique
S20779: HESS LEOPOLD & WYSS ROBERT L., - Les plaisirs de la table et la vaisselle ancienne en Suisse
S89830: HESSE FREDERIC (MOUILLOT ALBERT & LEQUATRE GEORGES, ED. FRANCAISE) - La chromolithographie et la photochromolithographie
T92445: HESSE ANDRE (& CLARETIE JULES, PREFACE) - Code pratique du Théatre
S94493: HESSEL ARMAND - Collection de feu Armand Hessel, consul d'Autriche a Anvers. Importants tableaux des Xve, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, sculptures, etc. Vente publique, Anvers, Cercle royal artistique, 29, 30, 31 mai, 1 et 2 juin 1933
G59064: HESSELING D.C. - De usu coronarum apud Graecos. Capita selecta
T75424: HESSEN DYMITR & STYPULA RYSZARD - Wielki slownik polsko-rosyjski: okolo 75000 hasel - Bolsoj polsko russkij slovar: okolo 75000 slov [="Large Polish-Russian dictionary: about 75000 words"]
F70655: HESSEN JOHANNES - Platonismus und Prophetismus. Die antike und biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung
F69395: HESSEN JOHANNES - Platonismus und prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung
F28223: HESSEN JOHANNES - Das Kausalprinzip
F33432: HESSEN JOHANNES - Max Scheler - Eine kritische Einführung in seine Philosophie aus Anlass des 20.Jahrtages seines Todes
R95575: HESYCHIUS HIEROSOLYMITANUS [HESYCHIUS OF JERUSALEM] & FAULHABER MICHAELE (ED.) - Hesychii Hierosolymitani Interpretatio Isaiae Prophetae, nunc primum in lucem edita, prolegomenis, commentario critico, indice adaucta
R67125: HESYCHIUS DE JERUSALEM & BASILE DE SELEUCIE & JEAN DE BERYTE & PSEUDO-CHRYSOSTOME & LEONCE DE CONSTANTINOPLE (& AUBINEAU MICHEL, ÉD.) - Homélies pascales (cinq homélies inédites)
R77737: HESYCHIUS PRESBYTER, OLYMPIODORUS DIACONUS ALEX., LEONTIUS NEAPOLITANUS & ANTIOCHUS MONACHUS (MIGNE J.-P., ED.) - Saeculum VII, anni 600-650. Hesychii presbyteri Hierosolymitani, Olympiodori Alexandrini, Leontii Neapoleos in Cypro episcopi, Antiochi monachi Opera Omnia [in: Patrologia Graeca, vol.49 (tomus unicus)]
R28771: HET MISSIEWERK - Het Missiewerk - Nederlands tijdschrift voor missiewetenschap ; 46 nummers (reeks volledig van Jg.39-1960 nr.1 t.e.m. Jg.50-1971 nr.2)
R30695: HET MISSIEWERK - Het Missiewerk - Nederlands tijdschrift voor missiekennis en missieactie ; reeks van Jg.1 (1919) t.e.m. Jg.14 (1933)
R62453: HETH STEPHANIE - Gregorius Dyalogus. Een diplomatische editie van Brussel, K.B., HS. 1805-08, fol. -1-62RA
R63832: HETSCH ALBERT & PERRAUD (CARDINAL), INTROD. - Albert Hetsch. Médecin, Allemand et Protestant devenu Français, Catholique et Prêtre [2 vols.]
H91837: HEUCKENKAMP FERDINAND - Die heilige Dimphna
T59382: HEUFER JORG - Das Vaterbild als Kennzeichen literarischer Weltdeutung
R23988: VAN HEUGHTEN J. (S.J.) - De menselijke geest - essays en kritieken (samengesteld o.l.v. A.Don,kersloot en inleiding door W.Asselbergs)
R51498: HEULLANT C. (CURÉ DE GROS-THEIL, EURE) - La présence réelle de Jésus au Très Saint-Sacrement (Petit mois de juillet ou du précieux sang-)
P13694: HEUMAN, (PASTOOR) - De nieuwe geneeswijze
S94265: VAN HEURCK - Collections Em. H. Van Heurck. Anvers, 16, 17, 18 novembre 1931 [Catalogue de la vente publique, Salle Van Herck, Anvers]
B93409: VAN HEURCK EMILE H. - Les drapelets de pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins. Contribution à l'iconographie et à l'histoire des pèlerinages
B61886: VAN HEURCK EMILE H. (& SABBE MAURICE, PREFACE) - Les livres populaires flamands
S31408: HEURINCKX JAN, DIVERSE AUTEURS - Album Jan Heurinckx 65 - retrospectieve en recent werk
W79725: HEURSEL-DE MEESTER D. (& DELMOTTE ROBERT, COLLAB.) - Archéologie végétale des "simples" d'après Dodonée, Mathioli, C.Clusius etc. Plantes identifiées suivant les principes de Linnée et autres botanistes modernes
C36610: DE HEUSCH LUC (TEXTES RÉUNIS PAR -) - Objets-signes d'Afrique
C83960: DE HEUSCH LUC, BURSSENS HERMAN, BRUYNINX ELZE, BASTIN MARIE-LOUISE & CORNET JOSEPH - Utotombo - Kunst uit Zwart-Afrika in Belgisch privé-bezit [Catalogus van tentoonstelling: Brussel, 25 maart - 5 juni 1988]
R48170: HEUSCHEN L. - La bible chaque semaine pour la célébration, la méditation, la prédication
F33594: VAN HEUSDE PHILIP WILLEM (& DE VALK J.M.M.) - Wijsbegeerte van het gezond verstand (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M.De Valk)
S89757: VAN HEUSDEN L. & BERGHUIS F.LZ. (HERZ.) - L. Van Heusden's Handleiding tot de Burgerlijke Bouwkunde, herzien door F.Lz. Berghuis
T71220: HEUSER WILHELM - Altfriesisches Lesebuch mit Grammatik und Glossar
T71218: HEUSLER ANDREAS - Altisländisches Elementarbuch, zugleich zweite Auflag des Altisländischen Elementarbuchs von Bernard Kahle
R69893: T.S.F. H.L.H. [VAN HEUSSEN HUGO FRANCISCUS] (H.F.R, VERTALING) - Batavia sacra of Kerkelyke historie en oudheden van Batavia, - in 't Latijn beschreeven door den heer T.S.F. H.L.H. etc., vertaald en met aantekeningen opgehelderd door H.F.R. [volledig in 3 vols.]
B90348: VAN DEN HEUVEL R. - Mechelen en de farmacie
B80976: VAN DEN HEUVEL J. - De la révision de la constitution belge
B31880: VAN DEN HEUVEL JULES - De la violation de la neutralité belge
N90146: HEUVEL H.W. - Volksgeloof en volksleven
T91951: HEUVELMANS FLOR - Jan Blokker. Schetsen uit het Studentenleven
R24041: HEUZEY-GOYAU J.-PH. - Dieu premier servi ; Georges Goyau - sa vie et sonn oeuvre
R58358: HEVENESI GABRIEL S.J. - Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, societatis Jesu fundatoris apophtegmata sacra, ex singulos anni dies distributa et ulteriori considerationi proposita
E79043: DE HEVESY PAUL - Le problème mondial du blé. Projet de solution
E41701: DE HEVESY PAUL (& BERENGER HENRY, PRÉFACE) - Le problème mondial du blé - Projet de solution
H49662: HEVIA BALLINA AGUSTIN (ED.) - Hagiografia y Archivos de la Iglesia santoral hispano-mozarabe en las diocesis de Espana [Memoria Ecclesiae XXIV] (Congreso de Ourense I, sept.2002)
H54338: HEYBRANDT EMILE - Deux actes des martyrs [sur saint Polycarpe & saint Hipparch]
F58024: HEYD DAVID - Supererogation
M94860: HEYDE HERBERT - Flöten (in: Musikinstrumenten-Museum der Karl-Marx-Universität Leipzig, Katalog, Band I)
J39474: HEYDENRIJCK C.J.A. - Een akademisch proefschrift van 1855 over ; De rechten en plichten van onzen staat opzichtens het onderwijs der jeugd
R66548: HEYER HERMANN - Die lässliche Sünde nach Albertus Magnus
R94401: HEYER HERMANN SVD - Die lässliche Sünde nach Albertus Magnus
B57905: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. (& DE RAM P.F.X., ED.) - Commentarius de origine tertii status populum repraesentantis in comitiis ordinum ducatus Brabantiae, quem academia regia Bruxellensis, anno MDCCLXXXVI (1786) praemio ornavit-
K61796: HEYLEN KATRIEN - Papyri uit het Fajoem. Een onderzoek naar zes dorpen in de meris van Theistos
R88290: HEYLEN V. - Tractatus de Jure et Justitia
B89600: HEYLEN STEVE, DE NIL BART & D'HONDT BART, E.A. - Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie [2 volumes]
B77764: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. (& ERNST & ENGELS JEAN-BAPTISTE) - Commentarius ad quaesitum "Quo circiter tempore Ecclesiastici coeperint esse membrum Ordinum seu Statuum Brabantiae ? Qui suerint illi Ecclesiastici, quaenamque suerunt causae & rationes unionis seu adsumptionis Ecclesiasticorum in reliquorum Ordinum coetum ? [bound with two other studies on Brabant]
B89050: HEYLEN ADRIANUS O.PRAEM. - Historische verhandeling over de Kempen, deszelfs gesteltenis in vroegere eeuwen en ten tyde haerer kloosters, het voordeel door deeze gestichten aen den staet toegebragt, enz.
T81375: D'HEYLLI GEORGES - Théatre des Boulevards (ou Recueil des Parades), réimprimé pour la première fois et précédé d'une notice [2 volumes]
B16964: HEYMAN HENDRIK - Grepen uit het sociale leven - Eene reeks sociale studiën
B42186: HEYMAN HENRI (& RUTTEN G.-C., O.P., PRÉFACE) - La Belgique sociale - son passé, son avenir et celui des pays alliés
J42292: HEYMAN GEORGES - La généralisation des Allocations Familiales en Belgique - Commentaire de la loi du 4 août 1930
B80164: HEYMAN PETER - Middenstandsbeweging en beleid in België 1918-1940. Tussen vrijheid en regulering
T10249: HEYMANS, HENRI - Het Oproerig Tafelservies
R16018: HEYMANS P.-J. (GEESTELYK BESTIERDER BY HET GESTICHT VAN DOOF-STOMME EN VAN BLINDE MEYSJES TE BRUSSEL) - Voorbereyding tot het weerdig ontvangen der HH. Sakramenten binnen den algemeenen jubilé genadiglyk toegestaen door Z.H.den paus Pius IX in het jaer o.h. J.-C.1850. Vyftien nieuwe meditatien met eene onderwyzing over den jubilé
L17819: HEYMANS, HUBERT - Onuitwisbaar : 150 jaar "Klein Kloosterke" Maaseik
W57723: HEYMANS J.-F. & VAN DER STRICHT O. - Sur le système nerveux de l'amphioxus et en particulier sur la constitution et la génèse des racines sensibles
F69654: HEYMANS GERARDUS (HUBBELING H.G., ED.) - Over metafysica en esthetica
R79118: HEYMANS A. S.T.L. - De ecclesiastica librorum aliorumque scriptorum in Belgio prohibitione disquisitio
W66164: HEYMONS RICHARD - Die Embryonalentwicklung von Dermapteren und Orthoperen unter besonderer Berücksichtigung der Keimblätterbildung
R36116: HEYNDRIKX M. S.V.D. - - en Gij geeft ons een andere toekomst - Over het christelijk geloof en zijn gestalte tussen gisteren en morgen
W88365: HEYNE C.G., DE HALLER A., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.FR., MICHAELIS J.D., WALCH C.G.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus I ad A. 1769 et 1770
W88366: HEYNE C.G., DE HALLER A., VOGEL R.A., MURRAY J.A., RICHTER A.G., BECKMANN J., WRISBERG H.A., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F., WALCH C.G.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus II ad A. 1771
W88367: HEYNE C.G., DE HALLER A., WRISBERG H.A., MURRAY J.A., RICHTER A.G., ERXLEBEN J.CHR.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F., LICHTENBERG G.CHR., WALCH C.G.F., GATTERER J.C. & MEINERS CH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus VIII ad A. 1777
W88351: HEYNE CHR.G., DE HALLER A., MURRAY JO. ANDR., WRISBERG H.A., BECKMANNI J., ERXLEBEN J.C.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F., LICHTENBERG G.C., WALCH C.F., GATTERER J.C. & BUTTNER CHR. W. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, Tomus VII ad A. 1786
W88352: HEYNE C.G., GMELIN J.FR., BLUMENBACH J.FR., FRANCK J.P., MURRAY JO.ANDR., WRISBERG HENR.AUG., MEISTER A.L.FR., BRUGMANS ANT., GATTERER J.CH. & MEINERS CH. - Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis ad A. 1784 et 85. Volumen VII
W88364: HEYNE C.G., DE HALLER ALB., MURRAY J.ANDR., WRISBERG H.A., RICHTER A.G., BECKMANN J., ERXLEBEN J.C.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.F. & MURRAY J.PH. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus VI ad A. 1775
W88363: HEYNE C.G., DE HALLER ALB., MURRAY J.A., RICHTER A.G., WRISBERG H.A., BECKMANN J., ERXLEBEN J.CHR.P., KAESTNER A.G., MEISTER A.L.FR. & WALCH C.G.FR. - Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis, tomus V ad A. 1774
L17883: HEYNEN G. (UITGEGEVEN DOOR) - Register vanden Veghenooten der Stadt Sint-Truyden ghepasseert bij heeren ende Stadt opden XXJen Maij 1590 [Register der Vegenoten van Sint-Truiden]
N72195: HEYNEN EDG. - Maastrichtse drukken (1552-1816). Een bescheiden aanzet tot een Maastrichtse bibliografie. Eerste gedeelte: 1552-1782 + Tweede gedeelte: 1783-1816 [volledig in 2 delen]
B28803: HEYNS POL - Antieke kalenderprenten
T41040: HEYNS POL - Ons dorp floreert
R89315: HEYNS POL - Palmzondag, een volkskundige studie
R75632: HEYNS POL - Palmzondag, een volkskundige studie
B89187: HEYRMAN EUG. - Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse 1845-1945
T37670: HEYSE THÉODORE - Aspect international de la vie littéraire (1940-1946)
C47663: HEYSE TH. - Le régime du travail au Congo belge
I65418: HEYSSE [HEYSE] PAUL & VERBRUGGEN J (BEWERK.) & LAMBRECHTS LAMBRECHT (INL.) - De verloren zoon
R31793: HEYSSE AUBAIN O.F.M. (ED.) - Tabulae Capitulares. Almae provinciae sancti Joseph in comitatu Flandriae - Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum (1629-1796)
R42789: HEYSSE AUBAIN O.F.M. (ÉDITÉES PAR) - Tabulae capitulares almae provincae sancti Joseph in comitatu Flandriae Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum (1629-1796)
R26784: HEYTERS HERMAN - Qui est Dieu pour moi ? Qui suis-je pour les Personnes divines ?
T38297: HEYTING AUGUST - Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de wereldliteratuur - drie beschouwingen en een open brief (Herdenking 1931 met verslagen en comité-lijst)
T94408: HEYVAERT F.J. & STEURS F. (EDS.) - Worlds behind words. Essays in honour of prof. dr. F.G. Droste on the occasion of his sixtieth birthday
F67080: HIBBS THOMAS S. - Virtue's splendor. Wisdom, prudence and the human good
Y23734: HICGUET ROBERT - Testament
R56480: HICKEY JOHN - Urban catholics - urban catholicism in England and Wales from 1829 to the present day
R73982: HICKEY JOHN - Urban catholics - urban catholicism in England and Wales from 1829 to the present day
M94865: HICKMANN HANS - Catalogue d'enregistrements de musique folklorique égyptienne, précédé d'un rapport préliminaire sur les traces de l'art musical pharaonique dans la mélopée de la vallée du Nil
E45029: HICKS J.R. & HART A.G. - Estructura de la Economia - Introduccion al estudio del Ingreso Nacional
P79572: HIEATT CONSTANCE B. & JONES ROBIN F. (EDS.) - La novele cirurgerie
F77167: HIEBER JOHANNES - Frage und Fraglichkeit bei Wilhelm Weischedel. Ansätze einer transzendentalen Theorie der Interrogation
T83125: HIEL EMANUEL - Opdracht. gedicht
M93948: HIEL EMANUEL - Liederen en gezangen voor groote en kleine kinderen. Eerste boek
T92549: HIEL EMANUEL (& OMEROS, ED.) - Hieliaden ofte Uilenspiegelarijen van dichter Emanuel Hiel, geannoteerd en verzameld door Omeros
T56061: HIEL EMANUEL - Winter-Symphonie
M56073: HIEL EMANUEL - Historische zangen en vaderlandsche liederen
T56074: HIEL EMANUEL - Monodramen en andere gedichten
M93949: HIEL EMANUEL - Hiel's liederen voor groote en kleine kinderen
T85713: HIEL EMANUEL (& HIEL LAURA, SAMENST.) - Volledige werken van dichter Emanuel Hiel [6 volumes] I: Liederen, II: Kinderliederen, III: De liefde in het leven, IV: De waarheid in het leven, V: Oratorios en cantaten, VI: Historische zangen
T95334: HIEL EMMANUEL - Historische zangen en vaderlandsche liederen
B83126: HIEL EMANUEL - Heil den Koning! Feestzang ter gelegenheid van de 25ste verjaring der troonbeklimlming Z.M. Leopold II, Koning der Belgen
B83131: HIEL EMANUEL - Hulde aan den hooggeachten heer A. Beernaert, minister van staat, voorzitter der kamer van volksvertegenwoordigers, stichter der koninklijke Vlaamsche Academie
T83128: HIEL EMANUEL - Rijkhilde's vizioen 1085. Lyrisch monodrama
T83129: HIEL EMANUEL - Prudens Van Duyse. Feestzang (I: Schoonheid, Kunst, II: Waarheid, Godsdienst, III: Liefde, Vaderland)
M91672: HIEL EMMANUEL - Zang aan meester Peter Benoit
B33755: HIEMAND WAAST (& HANDERS GARKE, TEEKENINGEN) - Sinjoren schuiven aan ! - Rantsoeneringsanekdoten
C37494: HIERNAUX JEAN - La diversité humaine en Afrique subsaharienne - Recherches biologiques
C39037: HIERNAUX JEAN - La génétique de la Sicklémie et l'intérêt anthropologique de sa fréquence en Afrique noire
C39038: HIERNAUX JEAN - Analyse de la variation des caractères physiques humains en une région de l'Afrique centrale : Ruanda-Urundi et Kivu
C39050: HIERNAUX JEAN & MAQUET EMMA - L'âge du fer à Kibiro (Uganda)
H40751: HIERONYMUS A FELLETTE O.M.CAP. - De S. Laurentii a Brundisio ordinis minorum capuccinorum Activitate apostolica ac Operibus testimoniorum elenchus- (Zzelus apostolicus ac scientia)
R80771: HIERONYMUS SERIPANDO O.S.A. (& DE MEIJER ALBERICUS O.S.A., ED.) - Hieronymi Seripando O.S.A. Registra Generalatus 1538-1551. Index generalis
R58605: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - Commentariorum in Hiezechielem libri XIV [S.Hieronymi presbyteri opera, pars I,4: Opera exegetica 4. Corpus Christianorum series latina 75]
R59453: HIERONYMUS SANCTUS - Contra Rufinum
R59454: HIERONYMUS SANCTUS - Contra Rufinum
R67713: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 6: Commentariorum in prophetas minores (Osee, Ioelem, Amos, Abdiam, Ionam, Michaeam) [Corpus Christianorum. Series latina, 76]
R67712: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 6: Commentariorum in prophetas minores (Naum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malachiam) [Corpus Christianorum. Series latina, 76a]
R67711: HIERONYMUS (& HURST D. & ADRIAEN M., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica, 7: Commentariorum in Matheum libri IV [Corpus Christianorum. Series latina, 77]
R67710: HIERONYMUS (& MORIN G. E.A., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars II: Opera homiletica. Tractatus sive homiliae in Psalmos, In Marci evangelium, Aliaque varia argumenta [Corpus Christianorum. Series latina, 78]
R67709: HIERONYMUS (& LARDET P., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars III: Opera polemica. 1: Contra Rufinum [Corpus Christianorum. Series latina, 79]
R67708: HIERONYMUS (& MORESCHINI C., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars III: Opera polemica. 2: Dialogus adversus Pelagianos [Corpus Christianorum. Series latina, 80]
R67703: HIERONYMUS (& ADRIAEN M., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam libri I-XI [Corpus Christianorum. Series latina, 73]
R67701: HIERONYMUS (& REITER S., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 3: In Hieremiam libri VI [Corpus Christianorum. Series latina, 74]
R67699: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 5: Commentariorum in Danielem libri III [Corpus Christianorum. Series latina, 75a]
R67700: HIERONYMUS (& GLORIE F., ED.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera exegetica. 4: Commentariorum in Hiezechielem libri XIV [Corpus Christianorum. Series latina, 75]
R64413: HIERONYMUS SANCTUS (ADRIAEN M. & MORIN G., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera Exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam Libri I-XI, 2A: Commentariorum in Esaiam Libri XII-XVII, In Esaia parvula adbreviatio [Corpus Christianorum Series Latina LXXIII-LXXIIIA] [complete in 2 vols.]
R75025: HIERONYMUS SANCTUS (ADRIAEN M. & MORIN G., EDS.) - S. Hieronymi Presbyteri Opera. Pars I: Opera Exegetica. 2: Commentariorum in Esaiam Libri I-XI, 2A: Commentariorum in Esaiam Libri XII-XVII, In Esaia parvula adbreviatio [Corpus Christianorum Series Latina LXXIII-LXXIIIA] [2 vols.]
B92775: HIERS CLEMENTIA - Het beggijnhof van Kortrijk [begijnhof]
R86211: HIERS CLEMENCE - Notre-Dame de Lourdes, poème historique
F75052: HIESTAND MAX - Das sokratische Nichtwissen in Platons ersten Dialogen. Eine Untersuchung über die Anfänge Platons
R78445: HIGGINS A.J.B. (ED.) - New Testament Essays. Studies in memory of Thomas Walter Manson 1893-1958
S81883: HIGGINS WALTER - Pen practice
E45030: HIGGS HENRY - Los Fisiocratas
R92635: HIGOUNET CHARLES & HIGOUNET-NADAL ARLETTE - Grand cartulaire de la Sauve Majeure. Tome I
R91102: HIGOUNET CHARLES - La grange de Vaulerent. Structure et exploitation d'un terroir cistercien de la plaine de France, XIIe - XVe siècle
R86762: HILAIRE DE POITIERS (& DOIGNON JEAN, ED.) - Sur Matthieu. Introduction, texte critique, traduction et notes. 2 volumes [dans: Sources chrétiennes, 254-258]
G85027: HILAIRE YVES-MARIE - Le temps retrouvé. Vint-quatre regards sur deux siècles d'histoire religieuse et politique
R46823: HILAIRE DE PARIS O.F.M. - La Madone de saint Luc
R46824: HILAIRE DE PARIS O.F.M. - La Madone de saint Luc devant l'histoire et la science
R92052: HILARIN DE LUCERNE O.F.M.CAP. (& EUSEBE DE BAR-LE-DUC, TRAD.) - Histoire des études dans l'ordre de saint François depuis sa fondation jusque vers la moitié du XIIIe siècle
R37545: HILARION F.-J. - Notice historique sur la statue miraculeuse de Notre-Dame-de-Paix vénérée dans la chapelle des soeurs de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, et de l'adoration perpétuelle du très-saint-Sacrement de l'Autel à Paris rue de Picpus nr.15
R51032: HILARIUS PICTAVIENSIS (HILAIRE DE POITIERS) [& COUSTANT PIERRE, RED.) - Sancti Hilarii Pictavorum episcopi Opera ad Manuscriptos Codices Gallicanos, Romanos, Belgicos, necnon ad veteres editiones castigata - studio et labore monachorum ordinis S.Benedicti è Congregatione S. Mauri
R67695: HILARIUS PICTAVIENSIS EPISCOPUS (& DOIGNON J., ED.) - Sancti Hilarii Pictaviensis episcopi Opera. Pars I,1. Tractatus super Psalmos. Instructio Psalmorum. In Psalmos I-XCI [Corpus Christianorum. Series latina, 61]
R67696: HILARIUS PICTAVIENSIS EPISCOPUS (& SMULDERS P., ED.) - Sancti Hilarii Pictaviensis episcopi Opera. Pars II,1. De trinitate. Praefatio. Libri I-VII [Corpus Christianorum. Series latina, 62]
R63437: HILBERATH BERND JOCHEN - Der Personbegriff der Trinitätstheologie in Rückfrage von Karl Rahner zu Tertullians "Adversus Praxean"
N64789: HILBRINK C. - In het belang van het Nederlandse volk- Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek (1940-1945)
C96681: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo (1645-1652)
B90711: HILDEBRAND O.F.M.CAP. [= RAES J.] - De Kapucijnen te Lier 1623-1797
C10583: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo (1645-1652)
R94908: HILDEBRAND P. (O.F.M.CAP.) - Miscellanea [4 volumes] I: Geschiedenis van de provincie, na de Franse Revolutie, Kloosters, II: Kapucijnen, III: Kunst, literatuur, Franciscaanse ordes, Derde orde, devoties, varia, IV: Franstalige artikels
T54922: HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura
S61308: HILDEBRAND ADOLFO - Il problema della forma
R42618: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik (10 delen in 12 volumes)
R68689: HILDEBRAND DIETRICH V. (ED.) & HAMBURGER SIEGF. JOHANNES (TRANS.) - Die Fioretti des heiligen Franziskus, nebst einer Auswahl aus den altesten Beschreibungen seines Lebens and aus seinen eigenen Schriften
R36885: HILDEBRAND P. O.F.M.CAP. - Een Vlaamsche martelaar in oud-Kongo Joris Van Geel. Studie over zijn leven en zijn historisch midden
R67894: HILDEGARDIS BINGENSIS O.S.B. [HILDEGARD VON BINGEN] (VAN ACKER L., ED.) - Hildegardis Bingensis Epistolarium. Pars prima: I-XC (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 91)
R78657: HILGENDFELD HARTMUT - Mittelalterlich-traditionelle Elemente in Luthers Abendmahlsschriften
S59355: HILGER HANS PETER - Der Figurenzyklus im Chor des Aachener Domes
R69022: HILHORST A. - Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas
R45900: HILHORST A. - Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas
G85745: HILL G.F. - Historical Greek coins
Z31381: HILL TIM - Formula One - Unseen archives
F57976: HILL THOMAS E. JR. - Human welfare and moral worth - Kantian perspectives
F57977: HILL THOMAS E. JR. - Respect, pluralism, and justice - Kantian perspectives
F58039: HILL THOMAS E. JR. - Autonomy and self-respect
F58063: HILL DANIEL J. - Divinity and maximal greatness
R86492: HILL ROSALIND (ED.) - The Deeds of the Franks and the other pilgrims to Jerusalem. Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum
B79791: VAN HILLE W. (O.L.V.) - Vlaams kwartierstatenboek, deel I
B78030: VAN HILLE WILLY - Familles de Westflandre. [3 volumes] I: Généalogies van Wel, Pierloot, de Backer, etc., II: Généalogies Kekeraert, van Vossem, Ereboot, Rabaut, etc., III: Généalogies Lebbe, Rouseré, Donche, Peel
B78029: VAN HILLE WILLY - Histoire de la famille van Hille + Supplément à l'histoire de la famille van Hille
B89801: VAN HILLE WILLY - Le droit des gens mariés en Flandre à la fin de l'ancien régime
T59359: HILLEBRAND ANNELISE - Kirchliche Bewegungen Englands im Spiegel der moderneren Romanliteratur
H48569: HILLEGEER J. S.J. - Stryd en zegeprael der Heiligen (january-december, volledig in 12 delen)
R61195: HILLEGEER J. S.J. - Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes. Geneesmiddel voor alle ziekten
K77655: HILLER STEFAN & PANAGL OSWALD - Die frühgriechischen Texte aus Mykenischer Zeit
R67980: HILLGART J.N. E.A. (EDS.) [POTAMIUS EPISCOPUS OLISPONENSIS] - Altercatio ecclesiae et synagogae - Potamii episcopi Olisponensis Opera omnia [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.116 Series A]
S52865: HILLIER J. - Les maitres de l'estampe japonaise
X57121: HILLIER J. - Grote meesters der Japanse prentkunst (in de reeks "Hoogtepunten der oosterse kunst")
R42986: HILLMANN WILLIBRORD O.F.M. & SOIRON THADDÄUS O.F.M. (HERAUSG.) - Wissenschaft und Weisheit - Augustinisch-Franziskanische Theologie und Philosophie in der Gegenwart ; 13.Band (1950) Heft II-III
S96732: HILLMANN MICHAEL CRAIG - Persian carpets
R78624: HILLMANN WILLIBRORD O.F.M. - Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien
H45733: HILPISCH STEFAN (TEXTE) & VON MATT L. (PHOTOGRAPHIE) - Saint Benoit
X75612: HILPRECHT H.V. - Die Ausgrabungen der Universität von Pennsylvania im Bêl-Tempel zu Nippur
R73501: VAN HILSUM J.N.I. - Maria Erzberger - Zr Maria Gertrudis
G64748: HILTERMANN G.B.J. - Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (1939-1942) [volledig in 2 vols.]
R48710: HIMONET M. - Marie ses mystères et son culte ou Quatre-vingt-trois instructions nouvelles inédites sur la Sainte-Vierge [2 tomes]
R92307: HIMONET M. - Marie ses mystères et son culte ou Quatre-vingt-trois instructions nouvelles inédites sur la Sainte-Vierge [2 volumes]
B88694: HIMPE ANNE - De beweging in huis. Vlaamse Huizen tijdens het interbellum
S16969: HINDLEY GEOFFREY - Castles of Europe
R54584: HINES VINCENTIUS J. - De coniugum separatione ac de civili divortio in iure canonico et in iure civili statuum foederatorum Americae septentrionalis
P13695: HING, F.J.H.WONG LUN - Prostitutie - een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk
X77102: HINKE W.J. - Selected Babylonian Kudurru inscriptions
R76973: HINNELLS JOHN R. - Mithraic studies. Proceedings of the First International Congress of Mithraic Studies. Vol.1 (out of 2)
R19435: HINNISDAELS GEORGES - L'Octavius de Minucius Felix et l'Apologétique de Tertullien
J78143: DE HINOJOSA EDUARDO - Das germanische Element im Spanischen Rechte
G93995: HINS EUGENE - La Libre Pensée internationale en 1912
S36768: HINTERMANN H. - Führer durch die Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich
T86478: HINTIKKA JAAKKO & KULAS JACK - Anaphora and definite descriptions. Two applications of game-theoretical semantics
G94284: HINTZEN JOHANNA DORINA - De kruistochtplannen van Philips den goede
X71806: VON HINUBER OSKAR - Notes on the Pali tradition in Burma (Beiträge zur Uberlieferingsgeschichte des Buddhismus in Birma, I)
X71817: VON HINUBER OSKAR - Notes on the Pali tradition in Burma (Beiträge zur Uberlieferungsgeschichte des Buddhismus in Birma, I)
X71821: VON HINUBER OSKAR - Sieben Goldblätter einer Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita aus Anuradhapura
O88334: HIPPEAU C. - L'instruction publique aux Etats-Unis. Ecoles publics, universités, écoles spéciales. Rapport adressé au ministre de l'instruction publique
M82597: HIPPEAU EDMOND - Berlioz et son temps
M82601: HIPPEAU EDMOND - Berlioz intime
M82600: HIPPEAU EDMOND - Berlioz intime
P88281: HIPPOCRATE [HIPPOCRATES] (& PARISET ETIENNE, TRAD.) - Lettre II d'Hippocrate à Damagète, nouvelle traduction, sur le texte grec
P88380: HIPPOCRATES & TULP N. [NICOLAES] & BLANKAART S., VERT. [BLANCARDUS STEPHANUS] - Aphorismen, kortbondige spreuken van Hippocrates, benevens deszelfs wet en onderrichtingen, met een bekwaem register en woorden-boeksken voorzien. Nevens d'aenmaeninge van den heer N. Tulp. vertaelt door S. Blankaart.. mitsgaders de Regels van Pareus
R67555: HIPPOLYTE DE ROME [HIPPOLYTUS] (& BARDY GUSTAVE, ÉD.) - Commentaire sur Daniel
H13275: HIRAL ANGE-MARIE O.F.M. - Vie de Saint François Solano de l'ordre des frères Mineurs - Apôtre de l'Amérique Méridionale 1549-1610
B97490: HIRAM - Lettres d'un rationaliste à Mgr. Dechamps, archevêque de Malines, par Hiram
W89635: HIRN G.-A. - La conservation de l'énergie solaire, réponse a une notice de m. Siemens
W87442: HIRN G.A. - Mémoire sur les conditions d'équilibre et sur la nature probable des anneaux de Saturne
W57672: HIRN G.-A. - Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et du choc des gaz en fonction de la température
W57676: HIRN G.-A. - La cinétique moderne et le dynamisme de l'avenir. Réponse à diverses critiques faites par M.Clausius aux conclusions de mes Travaux précédents
R59860: HIRN FERDINAND - Geschichte der Tiroler Landtage von 1518 bis 1525. Ein Beitrag zur sozialpolitischen Bewegung des 16.Jahrhunderts (mit Benutzung archivalischer Quellen dargestellt)
M91667: HIRN G.-A. - La musique et l'acoustique. Aperçu général sur leurs rapports et sur leurs dissemblances
W76632: HIRN G.-A. - Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et du choc des gaz en fonction de la température
X93319: HIROSHI WATANABE - A history of Japanese Political Thought 1600-1901
P60770: HIRSCH FRIEDRICH - Practische Bemerkungen über die Zahne und einige Krankheiten derselben, nebst einer Vorrede vom Herrn Geheimen Hofrath und Professor Just Christian Loder
W89648: HIRSCH ADOLPHE - Rapports du directeur de l'observatoire de la république et canton de Neuchatel, 1858 à 1872
W82158: HIRSCH MEIER - Exemples, formules et problèmes du calcul littéral et de l'algèbre
R41288: VON HIRSCHER JOHANN BAPTIST - Die Geschichte Jesu Christi des Sohnes Gottes und Weltheilandes
R48681: HIRSCHER JEAN BAPTISTE (& NYSSEN J.J., TRAD.) - La vie de la bienheureuse Vierge et Mère de Dieu Marie, proposée comme modèle aux filles, aux épouses et aux mères chrétiennes
N64784: HIRSCHFELD GERHARD - Bezetting en collaboratie. Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945
R16020: HIRSCHMANN JOHANNES B. S.J. - Ja zu Gott im Dienst an der Welt : Vörtrage - Aufsätze - Predigten
W20067: HIRSEKORN JURGEN - Het depannage ABC voor superheterodynes (Blaupunkt-Schriftenreihe)
B64647: HIRSON NOEL - Paul Vanden Boeynants. Sa carrière
T71066: HIRT H. (ARNTZ H., ED.) - Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft
T59635: HIRT HERMANN - Handbuch der Urgermanischen [3 volumes] I: Laut- und Akzentlehre, II: Stammbildungs- und Flexionslehre, III: Abriss der Syntax
T71481: HIRT HERMAN (ARNTZ HELMUT, HRSG.) - Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft
T71493: HIRT HERMANN - Indogermanische Grammatik. Teil II: der indo-germanische Vokalismus
F46618: HIRTH GEORGES (& ARREAT LUCIEN, INTRODUCTION) - Physiologie de l'art
F78170: HIRVONEN VESA - Passions in William Ockham's Philosophical Psychology
F66437: HISETTE ROLAND - Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277
B92629: VAN HISSENHOVEN PAUL - Les grains et le marché d'Anvers
B90057: VAN HISSENHOVEN PAUL - Le coin des grains à la Bourse d'Anvers
G43501: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - Report on the manuscripts of Lady Du Cane
G43502: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - The Manuscripts of the House of Lords 1678-1688
G43503: HISTORICAL MANUSCRIPTS COMMISSION - Report on Manuscripts in various collections - vol.VI.The Manuscripts of miss M.Eyre Matcham, captain H.V.Knox, Cornwallis Wykeham-Martin, esq., &c.
G91086: HITLER, E.A. - Proclamation du Führer au peuple allemand et Note du Ministère des Affaires Etrangères au Gouvernement soviétique, avec annexes
G95022: HITLER ADOLF - Mein Kampf (Zwei Bände in einem Band, Ungekürzte Ausgabe)
G64754: HITLER ADOLF - Redevoering, gehouden door Adolf Hitler ter gelegenheid van de opening van de 3de oorlogs-winterhulpactie in het Berlijnsche Sportpaleis op 3 October 1941
G64753: HITLER ADOLF (VIGNON LOUIS, COMM.) - La doctrine hitlérienne. Hitler et la France (Mein Kampf)
G87936: HITLER ADOLF - Mein Kampf - Mon combat. extraits et résumé commenté par L. Claudel
G56319: HITTI PHILIP K. - History of the Arabs
X71407: HITTI PHILIP K. - History of Syria, including Lebanon and Palestine
R38794: HITZIG FERDINAND - Geschichte des Volkes Israel von Anbeginn bis zur Eroberung Massada's im Jahre 72 nach Christus [2 vols.]
M94797: HIU PAY-UUN & VAN DER KLIS JOLANDE (RED.) - Het honderd componisten boek. Nederlandse muziek van Albicastro tot Zweers
T71052: HJELMSLEV LOUIS (OLSEN MICHEL, TRAD., GREIMAS ALGIRDAS JULIEN, PRÉFACE) - Le langage. Une introduction. Augmenté de degrés linguistiques
T52731: HJELMSLEV LOUIS - Le langage - une introduction, augmentée de "Degrés linguistiques"
T73281: HLOUSEK JIRI - Splynutí
P60816: HOBBEL J. - Pokken en cholera
F70760: HOBBES THOMAS (JONES HAROLD WHITMORE, TRANSL.) - Thomas White's De mundo examined. The Latin translated by Harold Whitmore Jones
F66721: HOBBES THOMAS (& ROGERS G.A.J., INTR.) - Human nature or the fundamental elements of policy. De corpore politico: or the elements of law
B80985: HOCART JAMES - Deux éclipses de la liberté ; La capitulation d'Anvers 17 août 1585 & La révocation de l'édit de Nantes, 18 octobre 1685
B96318: HOCART JAMES FILS - Conférence contre l'athéisme, donnée le 18 février 181 devant la Société 'La Libre Pensée' de Bruxelles
R47032: HOCEDEZ EDGAR S.J. - Kurséong une théologie catholique aux Indes
F78404: HOCEDEZ EDGAR S.J. - Richard de Middleton - sa vie, son oeuvre, sa doctrine
S61440: HOCHHUTH ROLF - Menzel Maler des Lichts
C63895: HOCHSCHILD ADAM - De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo
R27446: HOCK ÉVERARD (S.J., NAMUR 1597 - ARMENTIÈRES 1672) - La science et la pratique des vertus
B57276: HOCK AUGUSTE - Croyances et remèdes populaires au pays de Liège
R59593: HOCKENMAIER FRUCTUOSUS O.F.M. (& WATERREUS A.A.W., BEWERKING) - De biechtende christen. Handboek voor iedereen, die twijfelingen of moeilijkheden ondervindt op godsdienstig gebied; gevolgd door eenige gebeden voor dagelijksch gebruik
S43675: HOCKNEY DAVID - Pictures by David Hockney (selected and edited by Nikos Stangos)
R59119: HOCMAR (& PROU MAURICE, ED.) - De ordine Palatii epistola (texte latin traduit et annoté par m. Prou)
B65900: HOCQUET ADOLPHE - Tournai et le Tournaisis au XVIe siècles, au point de vue politique et social
G80898: DE LA HODDE LUCIEN - Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à 1848. Louis-Philippe et la révolution de février. Portraits, scènes de conspiration, faits inconnus
G97769: DE LA HODE - Histoire des Révolutions de France, Tome quatrième (4) contenant les Fastes depuis Henri II jusqu'à la mort de Louis XIV
G39295: HODEIGE MAXIME - Essai sur une révolution
R78304: HODL LUDWIG - Die Grundfragen der Sakramentenlehre nach Herveus Natalis O.P. (+1323)
B54877: HOEBANX JEAN-JACQUES - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome XI (quatrième partie) [Supplément général a la table chronologique des diplômes imprimés concernant la Belgique]
T83925: HOEBEKE M. - De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde, 13e eeuw - +/- 1500. Spelling en klankleer
B89181: HOEBEKE M.J. - Uit de geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwenhospitaal te Oudenaarde
R38622: HOEBER KARL (HRSG.) - Görres-Festschrift - Aufsätze und Abhandlungen zum 150. Geburtstag von Joseph Görres
N85529: HOEBERIGS M.M. - 10 generaties Hoeberichts, Hoeberigs, Hoeberichs, Hoeberechts, Houberichs, Hoeberigts, Hoeberiks, enz.
N69959: VAN HOECK F. S.J. - Schets van de geschiedenis van de Jezuieten in Nederland
T29211: VAN HOECK JOZEF - A. Hegenscheidt
A45299: VAN HOECK M. - Schoonheidsvizioenen - reisindrukken uit Italië
R60798: VAN HOECK F. S.J. - De Jezuïeten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Societeit van Jezus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staatkundige geschiedenis der stad
R72683: VAN HOECK S.J - De soldatenpastoor P. Henricus Verbraak S.J. Aalmoezenier van het Ned. Ind. Leger te Atjeh
T74594: VAN HOECKE W., TOURNOY G. & VERBEKE WERNER (EDS.) - Arturus rex. Volumen 2: Acta conventus Lovaniensis 1987
T21893: D'HOEDT P.J., - De tooneelliefhebber - praktische handleiding
W82743: HOEFER FERDINAND - Histoire de la zoologie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours
F23757: HOEFNAGEL H.J.& VAN PEURSEN C.A. & PHILIPSEN H. (RED.) - Relax rieleks - ontspannen studies op de grens van welvaart en welzijn (opgedragen aan Dr. R.F. Beerling bij zijn afscheid van de R.U.Leiden als hoogleraar wijsgerige sociologie)
G59327: HOEGES DIRK - François Guizot und die Französische Revolution
R37190: HOEKSTRA H. - De dooperschen - historisch overzicht en beoordeeling
N68825: VAN DEN HOEL W. - De geschiedenis van het wapen der koninklijke marechaussee
E68733: HOELEN H. - Een studie over de biermarkt en het verbruik van alcoholische dranken
R94109: HOEN CORNELIS (& EEKHOF A., ED.) - De avondmaalsbrief van Cornelis Hoen (1525) in facsimile uitgegeven en van inleiding voorzien
T87009: HOENIGSWALD HENRY M. - Studies in formal historical linguistics
R42620: HOENINGHAUS (& MM. W. & S., TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR & AUDIN M., INTRODUCTION) - La réforme contre la réforme ou Retour à l'unité catholique par la voie du protestantisme [2 tomes]
N85521: HOENJET K.G.L. - Genealogie van het geslacht Hounjet casu quo Hoenjet, een van oorsprong Waals geslacht
R96372: HOENS PIET - Democratische neigingen. Het katholieke dagblad Het Centrum vanaf de oprichting tot de breuk met Schaepman. 1884-1900
M94854: HOERBURGER FELIX - Die Zwiefachen. Gestaltung und Umgestaltung der Tanzmelodien im nördlichen Altbayern
T96241: TEN HOET C. JZ. - Citherklanken, den vrede der ziele gewijd
W75891: HOET JOSEPH J. (DE GENNES L. PRÉFACE) - L'exploration dynamique de la fonction cortico-surrénalienne
T90357: HOEUFFT J.H. - Proeve van Bredaasch taal-eigen, of lijst van eenige in de stad en den lande van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen [samen met:] Aanhangsel op de Proeve van Bredaasch taal-eigen
T96228: VAN HOEVELL W.R. [WOLTER ROBERT] - Anacreontische zangen, gevolgd van eenige losse dichtstukjes
K34932: HOEVELS FRITZ ERIK - Märchen und Magie in den Metamorphosen ders Apuleius von Madaura
T14887: VAN DER HOEVEN JAN - Hagel en blank
R37391: VAN DER HOEVEN ADRIANUS - Otto Gerhard Heldring
P60751: VAN DER HOEVEN CORNELIS - Kroon- en brugwerk (crown- and bridgework)
T25436: HOEWAER TRUDO - Met open vizier [gedichten]
T25438: HOEWAER TRUDO - Caleidoscoop (dichtbundel)
T25439: HOEWAER TRUDO - Bezinning 1963
T25442: HOEWAER TRUDO - Littekens en sporen
T25443: HOEWAER TRUDO - De eeuwige rit
T25444: HOEWAER TRUDO - De eeuwige rit
T25445: HOEWAER TRUDO - Fata Morgana (gedichten)
T25449: HOEWAER TRUDO - Van het menselijk front - novellen
T25450: HOEWAER TRUDO - Antoine de Loze architect (roman)
T25451: HOEWAER TRUDO - Tussen twee polen : liefde en dood (dichtbundel)
T26894: HOEWAER TRUDO - Voorbij de dingen [gedichten]
T26920: HOEWAER TRUDO - Antoine de Loze architect (roman)
T30353: HOEWAER TRUDO - Voorbij de dingen [gedichten]
T30354: HOEWAER TRUDO - Onder het teken van de weegschaal (dichtbundel)
T80112: HOEWAER TRUDO - Fata Morgana (gedichten)
T58809: HOEWAER TRUDO - Vroege herfst (gedichten)
T65324: HOEWAER TRUDO - Ik ben in Tirol geweest. Gedichten
T65325: HOEWAER TRUDO - Ode aan de stilte. Gedichten
T65326: HOEWAER TRUDO - Het zwaard van Silverlo. Legenden
T25448: HOEWAER TRUDO - Geheime zenders
T95240: HOEWAER TRUDO - Geheime zenders
T74819: HOEWAER TRUDO - Littekens en sporen
H34016: HOEX CORINNE - Saint Walhère ; culte, vie, iconographie
S15765: VAN HOEYDONCK, PAUL - Patrick Van Hoeydonck
V19417: VAN 'T HOFF RON - Pijpen en toebak (Het goede leven)
F63005: HOFFDING HARALD - Histoire de la philosophie moderne [2 vols.]
F80652: HOFFDING HARALD - Philosophes contemporains (Wundt, Ardigo, Bradley, Taine, Renan, Fouillée, Renouvier, Boutroux, Maxwell, Mach, Hertz, Oswald, Avenarius, Guyau, Nietzsche, Eucken, James)
F13965: HÖFFDING HARALD - Philosophes Contemporains
F23925: HÖFFDING HARALD - La philosophie de Bergson - exposé et critique (traduit d'après l'édition danoise avec un avant-propos par J.De Coussange, suivi d'une lettre de H.Bergson à l'auteur)
F32279: HOFFDING HARALD - Philosophie de la religion (traduit d'après l'édition anglaise par J.Schlegel, avec corrections et notes nouvelles de l'auteur)
P80448: HOFFDING HARALD (& POITEVIN LEON, ED.) - Esquisse d'une psychologie fondée sur l'expérience
A28468: HOFFET FRÉDÉRIC (& GRASSET BERNARD, PRÉFACE) - Psychanalyse de Paris
R70077: HOFFMANN PAUL - Studien zur Theologie der Logienquellle
R73307: HOFFMANN HANS-DETLEF - Reform und Reformen. Untersuchungen zu einem Grundthema der deuternonomistischen Geschichtssschreibung
T88560: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott- und Gleichnis-Sprache
G21826: HOFFMANN WALTER, - Donau-Raum ; Völkerschicksal
A22937: HOFFMANN YVES - Roussillon - Catalogne française
G44938: HOFFMANN STANLEY - Le mouvement Poujade
T97472: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (HRSG.) - Altniederländische Schaubühne. Abele Spelen ende Sotternien [in: Horae Belgicae, part 6]
T97471: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (HRSG.) - Glossarium Belgicum [in: Horae Belgicae, pars 7]
R78508: HOFFMANN PAUL - Studien zur Theologie der Logienquelle
X71327: HOFFMANN KARL, HENNING W.B., BAILEY H.W., E.A. - Iranistik: Erster Abschnitt: Linguistik [in: "Handbuch der Orientalistik" Erste Abteilung: der Nahe und der Mittlere Osten. Vierter Band: Iranistik. Erster Abschnitt]
R77133: HOFFMANN JOSEPH R. - Marcion : on the restitution of christianity. An essay on the development of radical Paulinist theology in the second century
Y82758: HOFFMANN (ANCELOT, INTROD.) & ACHIM D'ARNIM (GAUTHIER THEOPHILE, TRAD.) - Contes d'Hoffmann, précédés d'une notice sur la vie et les ouvrages d'Hoffmann [relié avec:] Contes bizarres par Achim d'Arnim
X78864: HOFFMANN HELMUT - Tibet - A handbook
K83685: HOFFMANN MARTIN - Die ethische Terminologie bei Homer, Hesiod und den alten Elegikern und Jambographen. I: Homer
S96700: HOFFMEISTER PETER (& CROSBY A.S.B., ED. AND NOTES) - Turkoman carpets in Franconia. Turkmenische Teppiche in Franken
F35230: HOFFMEISTER - Die Heimkehr des Geistes - Studien zur Dichtung und Philosophie der Goethezeit
X82540: HOFFNER HARRY A. - An English-Hittite Glossary
B81197: D'HOFFSCHMIDT ARTHUR - La révision des listes électorales. Guide pratique
K75898: HOFINGER M. & PINTE D. (EDS.) - Lexicon Hesiodeum cum indice inverso. Supplementum
K82571: HOFINGER MARCEL - Etudes sur le vocabulaire du Grec archaique
X82267: HOFINGER MARCEL - Le Congrès du lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques) extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu. II: Légendes du Bouddha (Buddhavadana)
X82276: HOFINGER M. - Etude sur le concile de Vaisali
X82534: HOFINGER MARCEL - Le Congrès du lac Anavatapta (Vies de saints bouddhiques), extrait du Vinaya des Mülasarvastivadin Bhaisajyavastu [2 volumes] I.Légendes des anciens (Sthaviravadana), II.Légendes du Bouddha (Buddhavadana)
X73957: HOFINGER M. - Etude sur le concile de Vaisali
R70317: HOFIUS OTFRIED - Katapausis. Die Vorstellung vom endzeitlichen Ruheort im Hebräerbrief
B64888: HOFLACK KRIS (SAMENST.) - De achterkant van de premier. Gesprekken met zeven regeringsleiders: Pierre Harmel, Paul Vanden Boeynants, Edmond Leburton, Leo Tindemans, Wilfried Martens, Mark Eyskens, Jean-Luc Dehaene
R68028: HOFMAN RIJCKLOF (ED.) [IOANNES RUSBROCHIUS & GERARDUS MAGNUS] - Ioannes Rusbrochius, Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo Magno interprete & Gerardus Magnus, Contra turrim Traiectensem [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.123 Series A]
V79010: HOFMAN HUIG & WOUTERS JAN (VERZAMELD DOOR) - Een balavond, bundel II: Een keur van eenvoudige prettige en stijlvolle gemeenschapsdansen
V96226: HOFMANN C. - Het papier en de druktechniek
R25351: HOFMANN G. - Die Konzilsarbeit in Ferrara
M94151: HOFMANN ROSTISLAV - La musique en Russie des origines à nos jours
F24485: HOFMANN PAUL - Metaphysik oder verstehende Sinn-Wissenschaft ? Gedanken zur Neugründung der Philosophie im Hinblick auf Heideggers "Sein und Zeit"
R77136: HOFMANN OTTO - Die Lebendigkeit der Religion [in: Religionspsychologie, I.Band]
R26325: HOFMANS F. - Inleiding tot de lezing van het Evangelie - deel II.Ontstaan, groei en gestalte van de vier evangeliën
G73927: HOFMEISTER HERMANN - Germanenkunde
F31230: HOFSTADTER DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach : Een eeuwige gouden band
F31276: HOFSTADTER DOUGLAS R. - Metamagische thema's ; op zoek naar de essentie van geest en patroon (een samenhangende verzameling van literaire, wetenschappelijke en artistieke beschouwingen)
S85781: HOFSTEDE DE GROOT C. - Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischer Maler des XVII. Jahrhunderts [10 Volumes], nach dem Muster von John Smith's Catalogue raisonné zusammengestellt von Dr.C. Hofstede de Groot
S86343: HOFSTEDE A.C.H. - Meubelkunst. 40 eeuwen meubelgeschiedenis
R96000: HOFSTEDE DE GROOT CORNELIUS PHILIPPUS - Pauli conversio, praecipuus theologiae Paulinae fons
R13099: HOFSTRA J.W. (BEWERKING) & VAN STRAELEN H. S.V.D., INLEIDING - Het wonderschone leven van Yvonne Beauvais
R37436: HOFTIJZER JACOB - Die Verheissungen an die drei Erzväter
B65901: HOGE E. - Résultats d'un levé magnétique détaillé dans la région de Sourbrodt
B66755: HOGE E. - Etudes des anomalies de la composante verticale du champ magnétique terrestre dans la région des Hautes Fagnes
B66754: HOGE E. - Etudes des anomalies de la composante verticale du champ magnétique terrestre dans la région des Hautes Fagnes
B66753: HOGE E. - Nouvelle contribution à la carte magnétique de la Belgique
R96446: HOGELANDE (AB) CORN. [HOGHELANDE, HOOGELANDE CORNELIS] - De divina praedestinatione, liberaque hominis agendi potestate Dissertatio. Inferendum post cogitationum pag. 20
F54660: HOGEMANN FRIEDRICH - Das Problem der "perception" in der Phänomenologie Maurice Merleau-Pontys
B45160: HOGG ROBIN L. - Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium
R86018: HOGG JAMES - La Cartuja de Jerez de la Frontera. The Charterhouse of Jerez de la Frontera
R86017: HOGG JAMES - La Cartuja de Miraflores. The Charterhouse of Miraflores
R86015: HOGG JAMES - La Cartuja de Aula Dei (The Charterhouse of Aula Dei), part 2: plates
R86016: HOGG JAMES - Las Cartujas de Las Cuevas, Cazalla de la Sierra y Granada (The Charterhouses of Las Cuevas, Cazalla de la Sierra and Granada)
R86013: HOGG JAMES (ED.) - The charterhouses of Naples and Capri. Volume II: Album
R86012: HOGG JAMES - The architecture of Hinton Charterhouse
P38033: HOGGE ALBERT - Recherches sur les variations respiratoires de la pression intra-abdominale
M83104: HOGGE J. (& DUPUIS SYLVAIN, INTROD.) - Grétry et son époque (avec tirés à part)
R35409: DE HOHENLOHE ALEXANDRE (PRINCE) - Litanies des principales vertus
R36985: DE HOHENLOHE PRINCE - Mémoires d'Alexandre prince de Hohenlohe (abbé et chanoine de Grandvardin)
R52148: HOHENLOHE ALEXANDRE LEOPOLD (DE) PRINCE - Le fidèle au pied de la croix, ou Méditations en forme de prières sur les principaux sujets de piété, publiées par le prince Alexandre de Hohenlohe
F32707: HOHLENBERG JOHANNES - Sören Kierkegaard
R41187: HÖHLER DR. - Fortschrittlicher "Katholizismus" oder katholischer Fortschritt ? Beiträge zur Würdigung der Broschüre des herrn Professors Dr.Schell zu Würzburg: "Der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts"
T35095: HOHMANN THOMAS - Heinrichs von Langenstein "Unterscheidung der Geister" lateinisch und deutsch ; Texte und Untersuchungen zu übersetzungsliteratur aus der Wiener Schule
V84213: HOHTMANN H. - Kochbuch für den Gasherd. Enthaltend 400 zuverlässige und selbstgeprüfte Rezepte zur Bereitung der verschiedenartigsten Speisen für die gute bürgerliche Küche, nebst Anleitung zur Handhabung der Apparate
G60003: HOIJER OLOF - Le Scandinavisme dans le passé et dans le présent
F97930: D'HOINE PIETER & VAN RIEL GERD (EDS.) - The Providence and moral responsibility in ancient, medieval and early modern thought. Studies in honour of Carlos Steel
R61236: L'HOIR ALF. S.J. - La Congrégation de Notre-Seigneur Jésus-Christ mourant en croix et de la très sainte Vierge, sa mère participant a ses douleurs, dite: "de la bonne mort"
B92367: L'HOIR ALF. S.J. - Notre-Dame de Bon-Vouloir en Havre-lez-Mons
B73701: L'HOIST ANDRE (BALL CORY, VERTAL.) - Oorlog 1940 (10 mei - 25 juni) en de rol van het Belgische leger
Z22232: HOKE RALPH J. - Erziehung zur Leistung
R15874: HOLBÖCK F. & SARTORY TH. (HRSG.) - Mysterium Kirche in der Sicht der theologischen Disziplinen [2 volumes]
J35304: HOLBÖCK CARL - Handbuch des Kirchenrechtes [2 vols.]
T28421: HOLBROOK DAVID - The secret places - Essays on imaginative work in english teaching and on the culture of the child (in the secondary school)
T28443: HOLBROOK DAVID - The exploring word - creative disciplines in the education of teachers of English
C44503: HOLEMANS K. - Les carences alimentaires au Kwango
R90471: HOLEMANS F. - Le Saint Curé de Thildonck. J.C.M. Lambertz 1785-1869, une gloire du clergé belge
B88718: HOLEMANS HERMAN & LEMMENS P.J. - Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen
P60656: HOLLAENDER L. - Die Extraction der Zähne (für Arzte und Studirende)
P60762: HOLLAENDER L. - Die Extraction der Zähne (für Arzte und Studirende)
P60774: HOLLAENDER L. - Das Füllen der Zähne
V95245: HOLLAND JULIAN - Manual enciclopedico do Charuto
B16971: HOLLAND, CLIVE - The Picture Guides- Flanders & Hainaut
V95267: HOLLAND JULIAN - The ultimate Cigar encyclopedia
R69763: DEN HOLLANDER A.A. - Virtuelle Vergangenheit. Die Textrekonstruktion einer verlorenen Mittelniederländischen Evangelienharmonie [BETL 210]
P79639: HOLLANDER EUGEN - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie
S85310: HOLLANDER EUGEN - Die Medizin in der klassischen Malerei
B87979: HOLLEBOSCH-VAN RECK Y. & MEILLANDER V. - Rendez-vous met Magere Hein. Doods- en rouwgebruiken in de 19de eeuw
T54554: HOLLECK-WEITHMANN FRITZ - Zur Quellenfrage von Shakespeares Lustspiel "Much ado about nothing"
C62960: HOLLEMAN F.D. - Het Bantoe-grondenrecht in de Unie van Zuid-Afrika en omgeving
R16024: HOLLEMAN, A.W.J. - Pope Gelasius I and the Lupercalia
F35246: HOLLENBACH JOHANNES MICHAEL S.J. - Sein und Gewissen - Über den Ursprung der Gewissensregung ; Eine Begegnung zwischen Martin Heidegger und Thomistischer Philosophie
N70410: HOLLENBERG P. - Gerlacus Van den Elsen (O.Praem.). Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand (1853-1925)
F718: HOLLENBERG A. (& VAN GOETHEM F., VOORWOORD) - De natuurlijke inrichting der samenleving - als grondslag voor een nieuwe staatkundige en sociaal-economische orde
F26435: HOLLENBERG A. - De corporatieve organisatie der maatschappij
F36122: HOLLENBERG A. - De corporatieve organisatie der maatschappij
E41727: HOLLENBERG A. - Drie jaar Duitsche credietcrisis 1930-1932 ; Oorzaken, verloop en bestrijding der Duitsche credietcrisis, vooral wat betreft de deconfiture en de reorganisatie der grootbanken
R96662: HOLLENBERG ADR. - De zegepraal der Pauselijke Onfeilbaarheid op het Vatikaansch Concilie
R34717: HOLLERL ADOLF - Preussische und Bayerische Geschichtslügen widerlegt von mehreren Katholiken. Im Interesse der historischen Wahrheit bearbeitet und herausgegeben von Adolf Höllerl.
N86085: HOLLESTELLE JOHANNA - De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560 (Brickmaking in the Netherlands up to 1560)
B73753: HOLLEVOET FRANS - Stadsrekeningen Tielt: 1500-1610
F77271: HOLLITSCHER JAKOB J. - Friedrich Nietzsche. Darstellung und Kritik
R73398: HOLLMANN KLAUS - Existenz und Glaube. Entwicklung und Ergebnisse der Bultmann-Diskussion in der katholischen Theologie
R70168: HOLLY DAVID - Comparative studies in recent Greek New Testament texts
W86548: HOLMBERG PETER - The history of physics in Finland 1828-1918
S61898: HOLME CHARLES (ED.) - Masters of english landscape painting ; J.S.Cotman, David Cox, Peter De Wint [Special summer number of "The Studio" 1903]
S61899: HOLME CHARLES (ED.) - Modern etching and engraving European and American [Special summer number of "The Studio" 1902] - L'eau forte et la gravure modernes
S61900: HOLME CHARLES (ED.) - The 'old' Water-Colour Society 1804-1904. L'ancienne Société de l'Aquarelle 1804-1904 [Special spring number of "The Studio" 1905]
S61906: HOLME CHARLES (ED.) - The Royal Institute of Painters in water-colours. L'Institut Royal des peintres en aquarelle [Special Spring number of "The Studio" 1906]
S61912: HOLME CHARLES (ED.) - The Royal Academy from Reynolds to Millais. The record of a century. L'Académie Royale de Londres de sa fondation (1768) à l'année 1868. [Special summer number of "The Studio" 1904]
S61913: HOLME CHARLES (ED.) - The genius of J.M.W. Turner. Le génie de Turner [Special Winter number of "The Studio" 1903]
S61915: HOLME CHARLES (ED.) - Modern pen drawings: european and american. Le dessin à la plume [Special Winter number of "The Studio" 1900-1901]
S65128: HOLME CHARLES (ED.) - Royal Scottish Academy
S65129: HOLME CHARLES (ED.) - Art in England during the Elizabethan & Stuart periods
G67092: HOLMES GEORGE (ED.) - Art and politics in renaissance Italy. British Academy lectures
S97030: HOLMGREN ROBERT J. & SPERTUS ANITA E. - Early Indonesian Textiles from three island cultures : Sumba, Toraja, Lampung
F66394: HOLOPAINEN TOIVO J. - Dialectic & theology in the eleventh century
Q77827: VAN HOLSBEEK HENRY DOCTEUR - La danse des tables et les esprits
R69197: HOLSTEIN HENRI - Hiérarchie et peuple de dieu d'après Lumen gentium
S79608: HOLT ROSA BELLE - Oriental & occidental rugs antique & modern. De Luxe Edition
S54960: HOLTERHOFF BERNARD - Histoire de la peinture en Belgique
P64262: HOLTERHOFF HEYN LEILA & MAUBLANC RENE - Une éducation paroptique. La découverte du monde visuel par une aveugle
M91263: HOLTHAUSEN W.F. - Méthode pratique de chant à l'usage des maisons d'éducation. Cahier contenant 14 canons & 18 chants à deux parties
T72524: HOLTHAUSEN F. - Altsächsisches Elementarbuch
N39437: HOLTKAMP C.P.M. - Delflandia [5e deel van: Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom]
N39438: HOLTKAMP C.P.M. - Rijnlandia [4e deel van: Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom]
N39439: HOLTKAMP C.P.M. - Schielandia [6e deel van: Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom]
R38964: HOLVOET PROSPER - Un curé belge chez l'oncle Sam 1946 - Notes sur les Etats-Unis et le Canada (par Prosper Holvoet qui a vécu de longues années en Amérique)
R38965: HOLVOET PROSPER - Un curé belge chez l'oncle Sam 1946 - Notes sur les Etats-Unis et le Canada (par Prosper Holvoet qui a vécu de longues années en Amérique)
B57214: HOLVOET AUGUSTE - Esquisses biographiques des principaux fonctionnaires tant civils que militaires de la Belgique, ainsi que de tous les originaux indigènes qui méritent de passer la postérité
C36585: HOLY LADISLAV - La plastica africana - regiones oriental y meridional
G21996: HOLYOAKE GEORGE JACOB - George Jacob Holyoake's geschiedenis der rechtvaardige voorkampers van Rochdale (vrij naar het Fransch van Marie Moret)
E68734: HOLYOAKE G.J. - Self-help par le peuple: Histoire de la coopération à Rochdale
F77191: HOLZ HARALD - Transzendentalphilosophie und Metaphysik. Studien über Tendenzen in der heutigen philosophisches Grundlagenproblematik
F63515: HOLZAMER KARL - Grundriss einer praktischen Philosophie. Freiheit, Toleranz, Sittlichkeit, Ressentiment
J68531: HOLZE FRANK B. - Antitrust versus fair trade. Analyse und kritische Beurteilung des Konflikts zwischen den Antitrustgesetzen und den Fair Trade Laws im Hinblick auf die wirtschaftspolitische Grundkonzeption der Vereinigten Staaten von Amerika
V41248: HOLZHAUS OTTO & VAN NOPPEN LEO - Bier - eerst bier toen brood, bier als water bierschoon, indianenbier, biermeermin, wildbier, bier bracht redding, bierliefde, kajuitsbier en nog veel meer
H65775: HOLZHAUSER BARTHOLOMEUS - Biographia venerabilis servi dei Bartholomaei Holzhauser vitae communis clericorum saecularium restauratoris. Accedunt ejusdem in Apocalypsim commentarii plane admirabiles
R54496: HOLZHERR GEORGIUS O.S.B. - Regula Ferioli - Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte und zur Zinndeutung der Benediktinerregel
R95975: HOLZMEISTER URBANUS S.J. - Chronologia vitae Christi, quam e fontibus digessit et ex ordine proposuit
R95976: HOLZMEISTER URBANUS S.J. - Historia aetatis Novi Testamenti
R24782: HOLZNER JOSEPH - Paul de Tarse
R36904: HOLZNER JOSEPH MGR. - Paul de Tarse
T59396: HOMBERGER DIETRICH - Gawein Untersuchungen zur mittelhochdeutschen Artusepik
R35161: VAN DEN HOMBERGH F.A.H. & BRUGMAN JOHANNES O.F.M. - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (+/- 1400-1473) met een uitgave van twee van zijn tractaten [= Speculum imperfectionis & Devotus tractatus]
T71061: HOMBURGER L. - Le langage et les langues. Introduction aux études linguistiques
K73197: HOMER [HOMERUS, HOMEROS] (JORDAN WILHELM, ED.) - Homers Ilias. Uebersezt und erklärt
K73230: HOMER [HOMERUS, HOMEROS] (JORDAN WILHELM, TRAD.) - Homers Odyssee, übersezt und erklärt
K665: HOMEROS - Ilias & Odyssea (tekstgetrouwe weergave door Frans Van Oldenburg Ermke)
K14365: HOMEROS [HOMERUS] - Odysseus' dool : Zang V tot zang XIII vers 187 der Odyssee [vertaald en ingeleid door Nico Van Suchtelen]
K96664: HOMEROS [HOMERUS] & VOSMAER C. (VERTALING) - De Ilias van Homeros, vertaald door mr. C. Vosmaer
K658: HOMERUS - Odyssee - metrische vertaling van A.W.Timmerman
K10310: HOMERUS - De dolinge van Ulysse - Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen van Diederick Volckertsz. Coornhert
W61863: HOMES MARCEL-V. - Recherches nouvelles sur les relations entre les qualités physiques et chimiques du milieu et la perméabilité cellulaire chez les végétaux
G48235: HOMMEL LUC - Marie de Bourgogne ou le grand héritage
N68639: VAN HOMMERICH L. - Korte verhandeling over de corporatieve staatsvorm in het hertogdom Limburg en de landen van Overmaas tijdens de late middeleeuwen
F20993: HOMMES JAKOB, - Der Technische Eros - Das Wesen der materialistischen Geschichtsauffassung
G11703: HOMO LEON - Histoire Romaine : Le Haut-Empire [Histoire générale, ancienne, romaine, III]
K680: HONDIUS, J.J.E. - Saxa loquuntur : inleiding tot de Griekse epigraphiek (- openbare les gegeven bij de aanvaarding van het privaatdocentschap in de Grieksche Epigraphiek aan de Rijksuniversiteit te Groningen op Za.18 jan.1930 - uitgebreid en voorzien van een overzicht der hulpmiddelen bij de studie in de Grieksche epigraphiek)
A64230: HONDIUS JODOCUS & VAN DEN KEERE PIETER [KAERIUS] - Hondius-Kaerius wall-map of Europe (Amsterdam 1595)
B87241: D'HONDT BART - Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen
B97505: D'HONDT EDDY - Extraits des comptes du domaine de Bruxelles des XVe et XVIe siècles concernant les artistes de la Cour
B89009: D'HONDT VALERY - Geschiedenis van het tooneel te Aalst en bezonderlijk van de koninklijke rederijkkamer de Catharinisten onder kenspreuk: Amor Vincit
B87524: D'HONDT VALERY - Geschiedenis van het tooneel te Aalst en bezonderlijk van de koninklijke rederijkkamer de Catharinisten onder kenspreuk: Amor Vincit
B92135: DE HONDT F. - Notice sur la cheminée de la grande salle d'assemblée du magistrat du franc de Bruges
T35105: HONEMANN VOLKER - Die "Epistola ad fratres de Monte Dei" des Wilhelm von Saint-Thierry ; Lateinische Überlieferung und mittelalterliche Übersetzungen
G21177: D'HONFROI HUMPHERY - L'enfant et sa mère à travers le monde
X79531: HONGZHI LI - Zhuan Falun (English version)
R96367: HONIG G.G. - Op den dag der eerste H. Kommunie. Stichtende toespraken van een priester
R49717: HONIGMANN ERNEST - Trois mémoires posthumes d'histoire et de géographie de l'Orient chrétien
R57575: HONIGMANN ERNEST - Trois mémoires posthumes d'histoire et de géographie de l'Orient chrétien
F75159: HONIGSWALD RICHARD, HOAR ROBERT E.A. - convolute of 5 titles including: 1) Zur Kritik der Machsen Philosophie. Eine erkenntnistheoretische Studie (Hönigswald) & 5) Der angebliche Mysticismus Kants (Hoar)
R33422: HONINGS BONIFACIUS A S.MARIA (O.C.D.) - Wertlehre und Theologie der Sünde bei Thomas von Aquin
A12062: HONNYWILL ELEANOR - The challenge of Antarctica
R48943: HONORE LÉON S.J. - Le secret de la Confession - Etude historico-canonique
R37163: HONSELMANN KLEMENS - Urfassung und Drucke der Ablassthesen Martin Luthers und ihre veröffentlichung [+ Beilage: 3 Fotomechanische Nachdrucke]
V80808: D'HONT FRED. - Contribution à l'étude du lait
X82536: HONTI LASZLO - Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe
S71090: VAN HOOF GUIDO - Lambert Lemmens
P85732: VAN HOOF HENRI - Dictionnaire des éponymes médicaux, français-anglais
T65374: VAN HOOF A. - Naar het licht. Mysteriespel in 3 bedrijven
T65375: VAN HOOF A. - De teleurgang der goden. Drama in vier bedrijven
T65387: VAN HOOF A. - Rijke geesten. Hekelspel in 3 bedrijven
B17431: VAN HOOF ARTHUR - Het socialisme van Hendrik De Man
W20030: VAN HOOF A. - Veranderlijke sterren
T65312: VAN HOOF A. - De blanke merel. Tooneelspel in vier bedrijven en een voorspel
W74099: VAN HOOF A. (ED.) - Publications du laboratoire d'astronomie et de géodésie de l'Université de Louvain. Vol.XII (nos 107 à 114) 1947-1949
W74100: VAN HOOF A. E.A. - Publications du laboratoire d'astronomie et de géodésie de l'Université de Louvain. Vol.XI (nos 92 à 106) 1940-1946
W74101: VAN HOOF A. E.A. - Publications du laboratoire d'astronomie et de géodésie de l'Université de Louvain. Vol.XIV (nos 126 à 143) 1959-1964
B92732: VAN HOOF W. - Gebeurtenissen rond honderd jaar leven aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart aan de Brede Heide te Sint-Katelijne-Waver
B92756: VAN HOOFF JEF - Zum Tode verurteilt. Exclusieve oorlogsmemoires van I.S. geheimagent nr. 12/80
B92755: VAN HOOFF JEF - Je suis un espion. Mémoires de guerre exclusives et authentiques de l'agent secret no. 12/80 de l'I.S.
T11309: HOOFT, P.C. - P.C.Hooft [gedichten]
T11345: VAN HOOGENBEMT, ALBERT - De stille man
S53924: VAN HOOGENBEMT ALBERT - Ernest Wijnants
S84806: VAN HOOGENBEMT ALBERT - Ernest Wijnants
T90242: VAN HOOGEVEEN STERCX L. - De Trappist, een verhael
S51109: HOOGEWERFF G.J. - Verbeelding en voorstelling - de ontwikkeling van het kunstbesef
R96410: D'HOOGHE BENEDICTUS O.P. - Uytlegging en zede-punten op den derden regel van den vader Dominicus
G39672: HOOGSTEDEN A.F. - Vodjes papier - de leuzen en frasen der Entente
T11346: VAN HOOGSTRATEN P.F.TH., - Da Costa - Eene studie
F18458: HOOGVELD J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S.Thomas van Aquino
N96650: VAN HOOIJDONK JOANNES - Statuta Seminarii vicariatus apostolici Bredani ordinata et prescripta ab illustrissimo ac reverendissimo domino Joanne Van Hooijdonk, episcopoi Dardaniensi I.P.L., Vicario Apostolico Bredano
R76490: HOOKE [MIGNE J.-P., ED.] - De vera religione (pars prima) [in: Theologiae cursus completus, tomus secundus (2)]
R78454: HOOKER MORNA D. - Jesus and the servant. The influence of the servant concept of Deutero-Isaiah in the new testament
F57998: HOOKER BRAD - Ideal code, real world ; a rule-consequentialist theory of morality
F58282: HOOKER BRAD & LITTLE MARGARET (EDS.) - Moral particularism
F66956: HOOKER MICHAEL (ED.) - Leibniz. Critical and interpretive essays
M91621: DE HOON EDGARD (MUSIQUE), DE TIERE NESTOR (PAROLES) & DE GUCHTENAERE BERNARD (PROJETES PAR) - Vingt-cinq chants pour exercices gymnastiques, à l'usage des écoles des deux sexes d'après la méthode Docx, adoptée par le gouvernement belge. Première série
R70371: VAN HOONACKER A. - Le sacerdoce lévitique dans la loi et dans l'histoire des Hébreux
R30638: VAN HOONACKER A. (& COPPENS JOZEF, SAMENSTELLING EN INLEIDING) - De compositione litteraria et de origine mosaica hexateuchi disquisitio historico-critica (een historisch-kritisch onderzoek van professor Van Hoonacker naar het ontstaan van de Hexateuch op grond van verspreide nagelaten aantekeningen)
T50587: VAN HOONACKER A. - De jongste waarnemingen op het gebied der geschiedenis van het semietische alfabet
R30841: VAN HOONACKER A. - Néhémie en l'an 20 d'Artaxerxes I - Esdras en l'an 7 d'Artaxerxès II, réponse à une mémoire de A.Keunen
R76049: VAN HOONACKER A. - Les douze petits prophètes traduits et commentés
T59571: HOONHOUT PETRUS - Het latijn van Thomas van Celano, biograaf van Sint Franciscus
B28581: D'HOOP ALFRED - Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant ; Tome V.Etranger & Supplément général
T71131: HOOPS JOHANNES - Kommentar zu Beowulf
B92096: VAN HOOREBEKE A.L. - Notice historique sur la commune et église de Vosselaere (Flandre orientale) suivie de la liste de ses curés et des épitaphes qu'on y a recueillies
B85600: VAN HOOREBEKE GUSTAVE - Etudes sur l'origine des noms patronymiques flamands et sur quelques questions qui se rattachent aux noms
B89217: VAN HOORENBEECK VICTOR & DE CANNART D'HAMALE FR. - Biographie de messire François-Joseph-Ghislain de Cannart d'Hamale, ancien sénateur, ancien colonel commandant la garde civique de Malines, etc., suivi d'une notice sur la vie et les ouvrages botaniques de Rembert Dodonée (Dodoens), médecin et botaniste malinois du XVIe siècle, par messire Fr. De Cannart d'Hamale
H63313: HOORNAERT RODOLPHE - Sainte Thérèse écrivain - Son milieu, ses facultés, son oeuvre
B20913: HOORNAERT G. (S.J.) - Ces temps-ci-
R26873: HOORNAERT G. S.J. - Le plus beau livre - [sur L'imitation de Jésus-Christ]
R36826: HOORNAERT PIET - Elke morgen weer nieuw - De Karmel in Vlaanderen nu
P44640: HOORNAERT ANDRÉ (& FRANCOTTE XAVIER DR., PRÉFACE) - Les durs réveils - Causeries familières et loyales sur les sanctions physiques des plaisirs de rencontre (destiné aux jeunes recrues de l'Armée Belge)
R46545: HOORNAERT G. S.J. - Semeuse de roses
R47109: HOORNAERT G. S.J. - Le lépreux volontaire
R48009: HOORNAERT HECTOR - Terre promise et Palestine moderne ; en route vers l'Asie-mineur, En Syrie-Palestine, Impressions de Galilée et de Samarie, Environs immédiats de Jérusalem, La vie du Saint-Sépulcre
E48506: HOORNAERT MAURICE (& RIPERT M., PRÉFACE) - La politique des prix imposés - le fonds de commerce et l'article de marque. Etude économique et juridique
R54417: HOORNAERT G. S.J. - Celle qui a vu dix-huit fois la Vierge [sur Bernadette de Soubirous]
G55069: HOORNAERT ANDRÉ - Impressions de Sovietie
B55695: HOORNAERT ANDRÉ - Les ceinturonnés de la 88me, inspiré par les aventures d'un groupe de volontaires (roman vécu de moeurs militaires)
T57163: HOORNAERT HECTOR - D'après les maitres espagnols. Etudes & sonnets
R79884: HOORNAERT R. - L'ame ardente de saint Jean de la Croix
R62601: HOORNAERT RODOLPHE - Les expériences mystiques d'Adolphe Retté 1863-1930
B33407: HOORNAERT R. - La plus ancienne règle du béguinage de Bruges
J72243: HOORNAERT MAURICE - La politique des prix imposés. Les conventions de réglementation des articles de marque: la nullité civile
N73860: HOOYKAAS GERARD - Thorbecke. Een leven in brieven
R43013: HOOYMAN JAN - De onvergetelijke deken Mgr. Th. Brouwer pastoor van St.Walburgis in Arnhem 1848-1873
S83975: HOOZEE ROBERT, TAHON-VAN ROOSE MONIQUE & BOWN-TAEVERNIER SABINE - Frits Van den Berghe (Catalogus van retrospectieve tentoonstelling, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 16 dec.1983- 4 maart 1984)
G43645: HOPE MONCRIEFF A.R. - Klassieke mythologie
G78976: HOPE THOMAS - Costumes des Anciens, par Thomas Hope (publié par D. Vincent, élève de Navez, L. Boens et G.P. Vanden Burggraaff, lithographe de l'Académie, avec le texte traduit de l'anglais sur l'édition de 1812, par J. Marchal)
W22021: HOPF LUDWIG - Materie und Strahlung (Korpuskel und Feld)
R25630: HOPHAN OTTO - De apostelen
F57950: HOPKINS JIM & SAVILE ANTHONY (EDS.) - Psychoanalysis, mind and art - Perspectives on Richard Wollheim
R69979: HOPPE RUDOLF - Der theologische Hintergrund des Jakobusbriefes
R61115: HOPPENBROUWERS F.J. - Straalkrans. Zamensnoering van glansrijke plaatsen uit vermaarde zoo Protestantsche als Catholijke schriften, voorgedragen aan Maria
R25770: HOPPENOT J. - Le crucifix - dans l'histoire, l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie
R48806: HOPPENOT J. - La Sainte Vierge dans la tradition, dans l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie
R50015: HOPPENOT J. - Le crucifix - dans l'histoire, l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie
R52455: HOPPENOT J. - La Sainte Vierge dans la tradition, dans l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie
R57438: HOPPENOT J. - La Sainte Vierge dans la tradition, dans l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie
R76590: HOPPENOT J. - La Sainte Vierge dans la tradition, dans l'art, dans l'ame des saints et dans notre vie
R76593: HOPPENOT J. - La messe dans l'histoire et dans l'art, dans l'âme des saints et dans notre vie
R82291: HOPPENOT J. - La messe dans l'histoire et dans l'art, dans l'âme des saints et dans notre vie
M95164: HOPPIN RICHARD H. - Medieval Music
M95165: HOPPIN RICHARD H. (ED.) - Anthology of medieval music
H13098: HOPSTER HEINRICH (S.V.D.) - Arnold Janssen [1837-1909] : ein Apostel unserer Zeit (neubearbeitung 1983 von Paul Langer)
N15182: HORA SICCAMA J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon
K40077: HORACE [HORATIUS] & WILKINS AUGUSTUS S. (EDITED WITH NOTES BY) - The Ars Poetica of Horace
K94826: HORACE [HORATIUS] & SANADON S.J. (TRAD.) - Les poësies d'Horace, traduites en françois, avec des remarques et des dissertations critiques par le r.p. Sanadon de la Compagnie de Jésus [8 volumes]
K51810: HORACE, JUVENAL, PERSE, SULPICIA, TURNUS, CATULLE, PROPERCE, GALLUS ET MAXIMIEN, TIBULLE, PHEDRE, SYRUS - Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus, Catulle, Properce, Gallus et Maximien, Tibulle, Phèdre, Syrus ; Oeuvres complètes, avec la traduction en français
K69679: HORACE [HORATIUS] (LEMAISTRE FELIX & RIGAULT M.H., EDS.) - Oeuvres complètes d'Horace. Traduction de la collection Panckoucke
T42838: HORACEK BLANKA - Kunstprinzipien der Satz- und Versgestaltung - Studien zu einer Inhaltbezogenen Syntax und Metrik der deutschen Dichtersprache
K86817: HORATIUS QUINTUS FLACCUS (& LEMAIRE N.E., ED.) - Quintus Horatius Flaccus cum variis lectionibus argumentis notis veteribus ac novis. Quinti Horatii Flacci quae exstant Omnia Opera [3 volumes]
R41615: HORBACH CRYSOSTOMUS O.F.M. - Uit mijn Indiaansch Schetsboek [Films uit verre landen, nr.3]
T40965: HOREMANS JEAN-M. (SAMENSTELLING) - Het Hongaarse boek - Schenking aan de Koninklijke Bibliotheek door de Nationale Bibliotheek Széchényi te Boedapest (Tentoonstellingscatalogus)
V71084: HOREMANS EDOUARD J.F. - Het biljartspel
H49149: VAN HORENBEECK C. C.SS.R. - De heilige Gerardus [Majella] - redder der zondaren, helper der lijdenden
F35268: HORGAN JOHN - The abstraction of being
Y24686: HORIA VINTILA (& DANIEL-ROPS,PRÉFACE) - Dieu est né en exil - journal d'Ovide à Tomes(roman)
H47433: HORN E. - Saint Etienne roi apostolique de Hongrie
H72096: HORN EMILE - Influence sociale de Sainte Elisabeth de Hongrie
E42071: HORNBORSTEL HENRY - Le drame monétaire - Conférences données à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal, du 18 mars au 18 avril 1935
X71828: HORNER I.B. (TRANSL.) - The book of the discipline (Vinaya-Pitaka). Vol.1-2-3: Suttavibhanga. Vol.4: Mahavagga. Vol.5: Cullavagga [complete in 5 vols.]
R96600: HORNING H.A. - Het Wees Gegroet. Uitgebreid en overwogen door H.A. Horning, pastoor te Medemblik
V75646: DE HORNOIS GERARD - Mijn poppenkast. Een werkboek
R47282: HORNSTEIN EDOUARD - Les doctrines catholiques ou Exposition des vérités enseignées dans l'église réunie, depuis Nicée jusqu'à la IVe session du Vatican
T59644: HOROWITZ M. - Manuel d'hébreu (18 leçons)
J41898: HORRENT DÉSIRÉ (& DEVEZE ALBERT, PRÉFACE) - Réforme de l'Etat, du Parlement, des Esprits
S78905: HORSCH MARKUS - Architektur unter Margarethe von Österreich, Regentin der Niederlande (1507-1530). Eine bau- und architekturgeschichtliche Studie zum Grabkloster St.-Nikolas-de-Tolentin in Brou bei Bourg-en-Bresse
S97237: HORSIA OLGA & PETRESCU PAUL - Artistic handicrafts in Romania
R73333: VAN DER HORST KEES E.A. (ED.) - Voor de achtste dag. Het oude testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof.dr. J.P. Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag
N95955: VAN DER HORST J.J. - Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saksen historiesch-kritiesch onderzocht
T10230: VAN DER HORST, K. - Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602-1648)
S53860: HORST MICHAEL - Albrecht Durer - the complete engravings
R65976: HORST ULRICH - Evangelische Armut und Kirche. Thomas von Aquin und die Armutskontroversen des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts
R73438: VAN DER HORST P.W. & BAARDA T. (EDS.) - Spreuken van pseudo-Phocylides, vertaald, ingeleid en toegelicht & Spreuken van pseudo-Menander, vertaald, ingeleid en toegelicht
R78737: HORSTMANN MARIA - Studien zur Markinischen Christologie. Mk 8,27 - 9,13 als Zugang zum Christusbild des zweiten Evangeliums
R50586: HORTEN M. - Mystische Texte aus dem Islam. Drei Gedichte des Arabi 1240 (aus dem arabischen übersetzt und erlautert)
F58270: HORTON JOHN & MENDUS SUSAN (EDS.) - After Macintyre - Critical perspectives on the work of Alasdair MacIntyre
F34924: HORVATH ALEXANDRO M. O.P. - Tractatus philosophici aristotelico-thomistici - Vol.1. Quaestiones ad logicam et ad cognitionem humanam referibiles
F37262: HORVATH TIBOR S.J. - Encyclopedia of human ideas on ultimate reality and meaning - A plan and list of topics for a new encyclopedia
R44121: HORVATH JOZSEF KÖZI (& VAN STRAATEN WERENFRIED O.PRAEM., VOORWOORD) - Kardinaal Mindszenty belijder en martelaar van onze tijd
E41505: HORWITZ PAULA (& PAISH M.F.W., PRÉFACE) - Les fonds d'égalisation des changes et leurs fonctions économiques
G94057: HOSS RUDOLF, BROAD PERY & KREMER JOHANN PAUL - Auschwitz vu par les SS ; Höss, Broad, Kremer
B94967: HOSSART [PHILIPPE-FRANCOIS ABBÉ] - Histoire ecclésiastique et profane du Hainaut [2 volumes] tome premier, tome deuxième
R23663: HOSTACHY VICTOR - Joie et sainteté (4e série:) Etudes d'âmes du Ive siècle : En orient (Olympiade: la foi et la compassion, Gorgonie: La joie de la piété, Emmélie: La joie de la famille, Macrine: Lajoiede la famille, Apollonie: la joiedu martyre, Pélagie: Lajoie du martyre)
R52314: HOSTACHY VICTOR (MISSIONNAIRE DE N.-D. DE LA SALETTE) - Unité, continuité, universalité des apparitions mariales approuvées par l'église (Collection mariale II)
R86622: HOSTACHY VICTOR - Les heures d'une vie prodigieuse. Mademoiselle Blondiau, fondatrice du Carmel-Zélateur du Sacré-Coeur 1874-1939
S87176: HOSTE HUIB - Harmonie in architectuur en stadsbeeld
S87177: HOSTE HUIB - Ontstaan en betekenis der modene architectuur
B92711: HOSTE A. O.S.B. - De geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984
R63649: HOSTE ANSELM O.S.B. - Lof van de vriendschap. Anthologie
B92801: HOSTE HUIB (SAMENSTELLING) - Damme
R11868: HOSTE ANSELM - Het necrologium van de Sint-Godelieveabdij te Gistel en te Brugge 1455-1873
H13096: HOSTE ANSELM - Bernardus van Clairvaux 1090-1990
R32344: HOSTE ANSELM D. O.S.B. - Godelieve Payers, Abdis van de sint-Godelieveabdij te Gistel 1540-1553
R41045: HOSTE ANSELM O.S.B. - Bibliotheca Aelrediana - A survey of the manuscripts, old catalogues, editions and studies concerning st. Aelred of Rievaulx
H47796: HOSTE ANSELM O.S.B. - Sint-Benedictus 480-1980
B81011: HOSTE ANSELM O.S.B. - De priorij Hunnegem te Geraardsbergen
B64451: HOSTE J. - Land en volk in de branding
B64452: HOSTE J. - Een Vlaamsche stem in oorlogstijd
V73154: HOSTE HUIB - Bouwen op het platteland
B89277: HOSTE LODE - Gent poppenspelstad. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Gentse poppenspel
B91681: HOSTEN E. & STRUBBE E.I. - Récits de voyageurs français à Bruges [6 volumes] I: P.F. Barbault-Royer (1799), 2: Conrad de Gourcy (1848), 3: A.G. Camus (1802), 4: Paquet-Syphorien (1811), 5: J. Michelet (1840), 7: Victor Hugo (1837)
R30804: HOSTIE RAYMOND - Du mythe à la religion - La psychologie analytique de C.G.Jung
R32351: HOSTIE R. (S.J.) - Analytische psychologie en godsdienst
R50336: HOTTINGA TIJN - Het Franciscaanse avontuur van Drachten
P60544: HOTZ R. - Orthodontische Fortbildung für den prakt. Zahnarzt
R49116: HOUBA CHANOINE - Les Congrès Eucharistiques - Conférence
R38250: HOUBEN CHR. (CURÉ DE BROUCKOM, LOOZ) - Sermons sur la Passion de N.-S. Jésus-Christ
H48006: HOUBEN PIUS O.E.S.A - Het leven van den grooten wonderwerker den heiligen Nicolaas van Tolentino van de orde der Eremieten van den H.Augustinus (bewerkt uit het latijn naar den zaligen Jordanus van Saxen, Petrus de Monte Rubiano, zijn tijdgenoot en anderen)
R48101: HOUDEBINE T.-L. - Histoire religieuse de l'Anjou
Q12455: HOUDINI (EDITED BY WALTER B.GIBSON & MORRIS N.YOUNG), - Houdini on Magic
B64029: HOUDRET CHARLES - Le roi impossible [sur Léopold III]
R44206: HOUDRY VINCENT S.J. - La Bibliothèque des Prédicateurs (nouvelle édition complètement revue et améliorée dans la disposition des matières par l'abbé V.Postel) 18 Volumes
B71032: VAN HOUDT T. E.A. - Tussen woeker en weldadigheid. Leonardus Lessius over de Bergen van Barmhartigheid
B58338: VAN HOUDT TOM (& DECOCK WIM) - Leonardus Lessius: traditie en vernieuwing
T74591: VAN HOUDT TOON, PAPY JAN, TOURNOY GILBERT & MATHEEUSSEN CONSTANT (EDS.) - Self-representation and social identification. The rethoric and pragmatics of letter writing in early modern times
E83775: VAN HOUDT T. - Leonardus Lessius over lening, intrest en woeker. 'De iustitia et iure' lib.2, cap.20. Editie, vertaling en commentaar
G62482: VAN HOUDT TOON - Subjekt en seksualiteit in de Grieks-Romeinse Oudheid. Een metodologische en teoretische vergelijking tussen M. Foucault, P. Veyne en de mentaliteitsgeschiedenis
X73961: HOUEI-KIAO (SHIH ROBERT, ED.) - Biographies des moines éminents (Kao Seng Tchouan) de Houei-Kiao, traduites et annotées par Robert Shih. Première partie: Biographies des premiers traducteurs
W82128: HOUEL M.J. - Considérations élémentaires sur la généralisation successive de l'idée de quantité dans l'analyse mathématique, suivi de remarques sur l'enseignement de la trigonométrie
R34591: HOULLEBERGHS PETER - Leonardo Boff - een situering, presentatie en interpretatie van zijn ecclesiologie tussen 1972 en 1981
S79092: HOURIHANE COLUM (ED.) - Byzantine art : Recent studies. Essays in honor of Lois Drewer
S97039: HOUSEGO JENNY - Tribal rugs - An introduction to the Weaving of the Tribes of Iran
F80352: HOUSSAY FREDERIC - Nature et sciences naturelles
R92057: HOUSSAYE ABBÉ - Les Carmélites de France et le cardinal de Bérulle, courte réponse à l'auteur des Notes historiques [= Etienne Gramidon]
R74404: HOUSSIAU ALBERT - La christologie de saint Irénée
R72379: HOUSSIAU ALBERT & MONDET JEAN-PIERRE (RIES JULIEN, PRÉFACE) - Le sacerdoce du Christ et de ses serviteurs selon les pères de l'église
S96016: VAN DEN HOUT GUUS & SCHILLEMANS ROBERT (REDS.) - Putti en Cherubijntjes. Het religieuze werk van Jacob de Wit (1695-1754)
N41254: VAN HOUT FRANS - De brandweer in de Geldropse gemeenschap vroeger en nu (Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Geldrops vrijwillige brandweer op 20 mei 1975)
B77511: VAN HOUT WILLY - 100 jaar Sint-Antoniusparochie Oosthoven
L43697: VAN HOUTEN R.A.B. - De provincie Belgisch Limburg
R34844: HOUTEPEN ANTON - Onfeilbaarheid en hermeneutiek - de betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I
R97634: VAN HOUTERT CAS - Een abdij met een missie [Abdij van Berne]. Uitgave ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Otto Paymans
B92703: HOUTHAEVE ROBERT & LECLUYSE NORMA - Moorslede 1914-1918. Morsdood.. en toch herboren !
R65147: HOUTHAEVE ROBERT - Jai Jesu! Van priesters en religieuzen in de Lievensmissie
R65148: HOUTHAEVE ROBERT - Pelgrims in India. Naar de graven van onze missionarissen
B73747: HOUTHAEVE ROBERT - De Sint-Martinuskerk van Moorslede
R50597: HOUTHAEVE ROBERT - Recht, al barstte de wereld ! Herman Rasschaert S.J. missionaris-martelaar 1922-1964
R52834: HOUTHAEVE ROBERT - Constant Lievens 1856-1893 Jezuïet-missionaris. Een leven als een wervelwind
R34187: HOUTIN ALBERT - Un dernier gallican : Henri Bernier chanoine d'Angers (1795-1859)
R90424: HOUTIN ALBERT - Une grande mystique ; Madame Bruyère, abbesse de Solesmes 1845-1909
B89621: HOUTMAN ERIK - Een kaartboek van de sint-Bernardsabdij Hemiksem 1666-1671
B31079: HOUTMAN MARCEL (& VAN DE MEULEBROECK F.-J., BOURGEMESTRE DE BRUXELLES) - Après quatre ans d'occupation-
B41376: HOUTMAN-DE SMEDT H. - Charles Proli, Antwerps zakenman en bankier, 1723-1786. Een biografische en bedrijfshistorische studie
B91155: HOUTMAN ERIK - Inventaris van het oud archief van de stad Aalst
L18085: HOUTMAN E. - Het Notariaat in de provincie Limburg - repertorium van de minuten
B89414: HOUTMAN ERIK - Op geestelijke gronden. Kaarten van het bisdom Antwerpen en het Onze-Lieve-Vrouwekapittel en de kloosters van Terzieken en Falcon te Antwerpen, 1550-1791
R62451: HOUTMAN STEPHAN - Willem van Saint-Thierry, zijn leven, literaire activiteit en leer over de kennis van God in de "Epistola ad Fratres de Monte Dei"
R21869: VAN HOUTRYVE IDESBALD O.S.B. - La Vierge des Pauvres [Banneux]
R26393: VAN HOUTRYVE IDESBALD O.S.B. - La vie dans la paix : Vie mystique et liturgie (deuxième série)
R47529: VAN HOUTRYVE IDESBALD - Dom Jerome (Nicolas-Joseph) Minsart moine et apôtre, fondateur de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Marie de Namur 1769-1837
H47532: VAN HOUTRYVE IDESBALD O.S.B. - Saint François de Sales peint par lui-même
R47958: VAN HOUTRYVE IDESBALD O.S.B. (& DE SALES FRANÇOIS) - Le zèle pastoral de S. François de Sales
R47959: VAN HOUTRYVE IDESBALD O.S.B. (& DE SALES FRANÇOIS) - La dévotion humble et généreuse selon S.François de Sales
R61226: VAN HOUTRYVE IDESBALD O.S.B. - La Vierge des Pauvres [Banneux]
E947: VAN HOUTTE J.A. - Van ruilverkeer tot wereldhandel - economische geschiedenis
E19212: VAN HOUTTE J.-A. - Du troc au commerce mondial - Histoire économique générale
J21104: VAN HOUTTE J. (O.L.V.), - Wetboek van strafvordering - officieele tekst, met aanvullende wetten volledig bijgewerkt tot 1 april 1946 en met een alfabetisch register
J21108: VAN HOUTTE J. (O.L.V.), - Wetboek van strafrecht - officieele tekst, met aanvullende wetten volledig bijgewerkt tot 1 september 1946 en met een alfabetisch register
E23483: VAN HOUTTE J.A. - Economische geschiedenis - de historische wording van de hedendaagsche wereldeconomie
B54530: VAN HOUTTE FRANÇOIS-XAVIER - L'évolution de l'industrie textile en Belgique et dans le monde de 1800 à 1939
E57508: VAN HOUTTE J.A. - Het verleden van Europa - twintig eeuwen sociaal-economische geschiedenis
E60860: VAN HOUTTE JAN A. - Essays on medieval and early modern economy and society
B83847: VAN HOUTTE HUBERT - Les occupations étrangères en Belgique sous l'Ancien Régime [3 volumes]
B62244: VAN HOUTTE JEAN - Sociografie van de mispraktijk in de Gentse agglomeratie.
B77771: VAN HOUTTE HUBERT & DHONDT J. (EDS.) - Tafels van de resolutieboeken der Staten van Vlaanderen. 2 volumes] Volume I: 1580-1583 en 1614-1631, Volume II: 1631-1656
N75656: VAN DER HOUVEN VAN OORDT H.C. & VISSERING G. - De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee
S21662: HOUVET ETIENNE, - Monographie de la cathédrale de Chartres
T18392: HOUWAERT J.B. (& VAN VINCKENROYE F., INLEIDING & AANTEKENINGEN & TEKSTUITGAVE) - J.B.Houwaert - De vier wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium [3 volumes]
W96242: HOUWEN F.J. - Handleiding tot eene algemeene kennis van den aardbol, tot nut en vergenoegen en ter verheerlijking van den schepper. Een leerboek voor den middenstand
R68665: HOUWEN VICTORINUS-AUGUSTUS - De parochorum statu. Dissertatio historica-canonica
F23092: HOUWENS POST H. - Montesquieu en de Westersche geest
F13964: HOUWENS POST H. - Bergson - De philosophie der Intuïtie
C92221: HOUYOUX JOSEPH - Budgets menagers, nutrition et mode de vie a Kinshasa
W87444: HOUZEAU J.-C. - Vade-mecum de l'astronome
W87431: HOUZEAU J.-C. - Le ciel, mis a la portée de tout le monde
W30889: HOUZEAU J.-C. - Mémoire sur la direction et la grandeur des soulèvements qui ont affecté le sol de la Belgique
B32518: HOUZEAU J.C. - Essai d'un géographie physique de la Belgique, au point de vue de l'histoire et de la description du globe
W38974: HOUZEAU - Physique du globe et météorologie
W54036: HOUZEAU J.C. - Règles des climatologie ou Exposé sommaire des notions que la science possède sur le cours des saisons et sur les variations du temps
W57706: HOUZEAU J.-C. - Considérations sur l'étude des petits mouvements des étoiles
W94738: HOUZEAU J.C. - Passage de Vénus du 6 décembre 1882. Première partie: Exposé des résultats des observations faites aux stations belges, à l'aide d'héliomètres a foyers inégaux
W65453: HOUZIAUX L. & BATTIAU L. - Diffusion de la lumière par des particules sphériques d'indice de réfraction m = 1,33
B43790: VAN HOVE ALPHONSUS - De jurisdictionis litibus in dioecesi leodiensi Erardo a Marcka episcopo (1506-1538). Dissertatio historico-canonica ["Etude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liège à l'époque d'Erard de la Marck (1506-1538)", premiere partie]
B20085: VAN HOVE HERWIG, - 125 ingenieursopleiding te Leuven 1864-1989 (gedenkboek)
F18472: VAN HOVE J. - Humanisme
R27607: VAN HOVE ALOYSIO - Tractatus de Sanctissima Eucharistia
B32965: VAN HOVE FR. & DURELLE M.I.J. - Bulletijn der maatschappij van Geschied- en oudheidkunde te Gent - Bulletin de la Société d'Histoire et d'archéologie de Gand. 39e jaar 1931
B45386: VAN HOVE A. (ED.) - Les statuts synodaux liégeois de 1585 du document inédit de la nonciature de Bonomi à Cologne
B74773: VAN HOVE A. - Etude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liège à l'époque d'Erard de la Marck (1506-1538), première partie
R16362: VAN HOVE ALOIS - La Doctrine du Miracle chez Saint Thomas et son accord avec les principes de la recherche scientifique
N65242: VAN HOVEL TOT WESTERFLIER J.G.F.M.G. - Roermond, vroeger en nu
T35539: HOVELAQUE HENRI-LÉON - La jeunesse de Robert Browning (Pauline, Paracelse, Sordello)
T86466: HOVENKAMP J.W. - Mérimée et la couleur locale. Contribution à l'étude de la couleur locale
F94325: DE HOVRE FRANS - Pestalozzi et Herbart. Conférences faites à l'Institut Supérieur de Philosophie de l'Université de Louvain
R13212: DE HOVRE, EUG. - Therese Neumann : het levend raadsel van Konnersreuth
F33928: DE HOVRE FR. (& MARITAIN J., PRÉFACE) - Essai de philosophie pédagogique (traduit d'après l'édition flamande par G.Simons)
F58123: HOWARD-SNYDER DANIEL (ED.) - The evidential argument from evil
S61332: HOWARD HENRY (& HOWARD FRANK) - A course of lectures on painting, delivered at the Royal Academy of Fine Arts- edited, with a memoir of the author, by Frank Howard
M94836: HOWARD WALTER & AURAS IRMGARD - Musique et sexualité
R79629: HOWARD DONALD R. - Writers & pilgrims. Medieval pilgrimage narratives and their posterity
M94204: HOWELER CASPER - Inleiding tot de muziekgeschiedenis
E32830: HOWELL GEORGES - Le passé et l'avenir des Trade Unions (Trade unionism old and new)
G11894: HOWELLS, W. - Préhistoire et histoire naturelle de l'Homme
B40338: HOWES H.W. - De geschiedenis der Engelsch-Belgische betrekkingen
R46790: HOX VICTOR (& POLFLIET MARCEL, VERTALING EN BEWERKING) - Garcia Moreno tertiaris, president en martelaar
Q78044: HOYACK L. (& DE NICOLAY MICHKA, ADAPT. DU HOLLANDAIS) - Retour à l'univers des anciens. Etude astrologique et philosophique
F33626: HOYACK L. - Wereldziel - Hoofdstukken eener panpsychistische philosophie
R33656: HOYLES JOHN - The edges of Augustanism ; The aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law
R63347: HOYOIS J. C.SS.R. - Une femme forte - Noémie Willot
B36193: HOYOIS GIOVANNI - Réflexions sur l'indépendance
B42037: HOYOIS GIOVANNI - Quelques problèmes nationaux - leur évolution, leur actualité (Le problème social, religieux, politique et national)
B58699: HOYOIS JOS. - Tournai au treizième siècle
R97673: HOYOIS JEAN C.SS.R. - Une femme forte - Noémie Willot
R47595: HOYOIS JEAN C.SS.R. - La révérende mère Marie-Anna de la Sainte Famille rédemptoristine 1874-1929
F59352: HOYOS VASQUEZ GUILLERMO - Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der Intentionalitat
B68282: HOYOUX JEAN - Inventaire analytique de documents relatifs à l'histoire du diocèse de Liège sous le régime des nonces de Cologne (1679-1687). 2e partie
B37749: HOYOUX JEAN - Inventaire analytique de documents relatifs à l'histoire du diocèse de Liège sous le régime des nonces de Cologne (1660-1670)
O891: HOZ, VICTOR GARCIA - Principios de Pedagogia Sistematica
G15027: HRDLICKA, A. - The skeletal remains of early man [ Smithsonian ]
G15072: HRDLICKA, ALES - The peoples of the Soviet Union [ Smithsonian ]
Y94235: HROTSVITHA (& MAGNIN CHARLES, ED.) - Théatre de Hrotsvitha, religieuse allemande du Xème siècle, traduit pour la première fois en français avec le texte latin revu sur le manuscrit de Munich, précédé d'une introduction et suivi de notes
P13704: HSIA, DAVID YI-YUNG - Inborn errors of metabolism -part I.Clinical aspects
X97246: HUAN CHEN - The culture and religion of Liangshan Yi ethnic group [in China]
X97245: HUAN CHEN - The culture and religion of Liangshan Yi ethnic group [in China]
G86714: HUARD ADOLPHE - Mémoires sur Charlotte Corday d'après des documents authentiques et inédits
R96005: HUARTE GABRIEL S.J. - De Deo creante et elevante ac De novissimis
R67231: HUBAUT MICHEL - La parabole des vignerons homicides
P68498: HUBBARD L. RON - Dianetics. De moderne wetenschap van mentale gezondheid. Een handleiding voor dianetische therapie
F71944: HUBBELING H.G. - Spinoza's methodology
M82896: HUBENS ARTHUR - La légende d'Orphée et le drame musical [La légende, Orphée dans l'opéra: Péri et Monteverde, L'oeuvre de Gluck]
A105: HUBER, SIEGFRIED - Au royaume des Incas
R16028: HUBER GEORGES (& JOURNET KARDINAAL, INLEIDING) - Gods engelen waken over ons
F34935: HUBER GERHARD - Das Sein und das Absolute - Studien zur Geschichte der ontologischen Problematik in der spätantiken Philosophie
F54666: HUBER EDUARDO S.J. - Um eine "Dialektische Logik" Diskussionen in der neueren Sowjetphilosophie
T92832: HUBER JOSEPH - Katalanische Grammatik. Laut- und Formenlehre, Syntax, Wortbildung
S81885: HUBER MICHEL & STIMMEL J.G. - Catalogue raisonné du cabinet d'estampes de feu monsieur Winckler- contenant une collection des pièces anciennes et modernes de l'école Flamande-Hollandoise dans une suite d'artistes depuis l'origine de l'art de graver jusqu'à nos jours, en deux parties
R86597: HUBER NORBERT - Österreich und der Heilige Stuhl vom ende des spanischen Erbfolgekrieges bis zum Tode Papst Klemens XI (1714-1721)
B84446: HUBERT EUGENE - De Charles-Quint à Joseph II - Etude sur la condition des protestants en Belgique (Edit de tolérance de 1781)
B41158: HUBERT EUGÈNE - Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens (1715-1782). Etude d'histoire politique et diplomatique
B74560: HUBERT EUGENE - Les états-généraux des Provinces-Unies et les protestants du Duché de Limbourg pendant la Guerre de la Succession d'Espagne. Etude d'histoire politique et religieuse
W97807: HUBERT OCTAVE - Traité d'asphaltage
B74558: HUBERT EUGENE - Notes et documents sur l'histoire du protestantisme à Tournai pendant le XVIIIe siècle. Etude d'histoire politique et religieuse
B38894: HUBERT EUGÈNE - De Charles-Quint à Joseph II - Etude sur la condition des protestants en Belgique (Edit de tolérance de 1781)
B94173: HUBERT EUGENE - Notes et documents sur l'histoire religieuse des Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle. Une enquête sur l'état religieux de la partie flamande des Pays-Bas en 1723
B94172: HUBERT EUGENE - Le protestantisme dans le Hainaut au XVIIIe siècle. Notes et documents
B55633: HUBERT EUGÈNE - Le voyage de l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas (31 mai 1781-27 juillet 1781). Etude d'histoire politique et diplomatique
B55635: HUBERT EUGÈNE - Le protestantisme à Tournai pendant le XVIIIe siècle. Etude d'histoire politique et religieuse
B55868: HUBERT EUGÈNE - Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplomatique du Prince-Evêque de Liège à Paris et à La Haye (1785-1794)
B57580: HUBERT E. - Le comte de Mercy-Argenteau et Blumendorf. Dépêches inédites tirées des Archives impériales de Vienne. 5 janvier - 23 septembre 1792
B57582: HUBERT EUGÈNE - Les églises protestantes du Duché du Limbourg pendant le XVIIIe siècle. Etude d'histoire politique et religieuse
B57585: HUBERT EUGÈNE - Les Pays-Bas espagnols et la république des Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au traité d'Utrecht 1648-1713. La question religieuse et les relations diplomatiques
B57642: HUBERT EUGÈNE - Le voyage de l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas (31 mai 1781-27 juillet 1781). Etude d'histoire politique et diplomatique
B82292: HUBERT E. - Le comte de Mercy-Argenteau et Blumendorf. Dépêches inédites tirées des Archives impériales de Vienne. 5 janvier - 23 septembre 1792
B74540: HUBERT EUGENE - Les garnisons de la barrière dans les Pays-Bas Autrichiens (1715-1782). Etude d'histoire politique et diplomatique
B74539: HUBERT EUGENE - Les Pays-Bas espagnols et la république des Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au traité d'Utrecht 1648-1713. La question religieuse et les relations diplomatiques
B74537: HUBERT EUGENE - Notes et documents sur l'histoire religieuse des Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle. Une enquête sur l'état religieux de la partie flamande des Pays-Bas en 1723
B74536: HUBERT EUGENE - Le protestantisme dans le Hainaut au XVIIIe siècle. Notes et documents
F82588: HUBERT DR. - Esprit et matière. Réponse à m. le dr. Buchner
F80502: HUBERT RENÉ - Le conflit de la pensée moderne et du christianisme ; D'Holbach et ses amis
B66722: HUBERT EUGENE - Les préliminaires de la révolution brabançonne. Un complot politique à Bruxelles, octobre 1789
R60460: HUBERT EUGENE - Notes et documents sur l'histoire du protestantisme dans le duché de Luxembourg au XVIIIe siècle
B69583: HUBERT EUGÈNE - La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle. Son application, ses partisans et ses adversaires, son abolition. Etude historique
X45355: HUBERT PAUL (& MASSON-OURSEL M.P., PRÉFACE) - Histoire de la Bhagavad-Gita - Ses diverses éditions de 1785 à nos jours
B55632: HUBERT EUGÈNE - Les Pays-Bas espagnols et la république des Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au traité d'Utrecht 1648-1713. La question religieuse et les relations diplomatiques
S83116: HUBERTI G. - La routine. Discours prononcé dans la séance publique de la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique, le 29 novembre 1903
G91787: HUBLARD EMILE - Fêtes du temps jadis. Les feux du Carême
T86480: HUBLARD MARIE-JEANNE - L'attitude religieuse de Pierre Loti
A39152: HUBLOU ALBERT S.J. - Ranchi
R47030: HUBLOU ALBERT S.J. - L'église naissante au Chota-Nagpore (Prêtres ouraons et mundaris)
R47035: HUBLOU ALBERT S.J. - A nous de décider (Le problème moral des missions)
R47052: HUBLOU ALBERT S.J. - A nous de réparer
R72070: HUBLOU ALBERT S.J. - Kalikata. Calcutta et les belges en quatre tableaux

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

12/15