Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B89697: KERCKHAERT NOEL & DE VLEESCHAUWER DIRK - Het nieuwe licht uit Langerbrugge 1900-1940
B106315: VAN DE KERCKHOVE V. - De kanker onze eeuw. De Gilde en de Vlaammsche Beweging
R68094: VAN KERCKHOVE C. - De schitterende gloriekroon van Maria ; I.Eén en dertig beschouwingen over het feesteigen van Onze Lieve Vrouw in het kerkelijk jaar, 2.De boodschap van Maria te Lourdes
R52445: VAN KERCKHOVE C. - De schitterende gloriekroon van Maria ; I.Eén en dertig beschouwingen over het feesteigen van Onze Lieve Vrouw in het kerkelijk jaar, 2.De boodschap van Maria te Lourdes
T90581: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Fernand de zeeroover
T90577: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Twee katten voor een doode musch. Blyspel in een bedryf
T90579: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Jonker Willem, een fantastische verhael
T90575: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - De Du-Dijners, kluchtspel in één bedrijf
T90574: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Het wonderbare boek
T90573: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Gozewyn, graef van Stryen. Een dichtkundig verhael uit de middeleeuwen
T90568: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Gedichten en balladen
B90578: VAN KERCKHOVEN PIETER FRANS - Le mouvement flamand. Quelques mots au public et aux littérateurs
B89176: VAN KERCKHOVEN MARCEL J. - Gilden van ambachten en neringen te Geraardsbergen
B63905: KERCKVOORDE MIA - Marie-Henriette. Een vrouw in de schaduw van een reus, Leopold II
S29137: KERELS HENRI - Adolphe Wansart
S84805: KERELS HENRI - Adolphe Wansart
R76859: KERENYI KARL - Die antike Religion. Eine Grundlegung
R76861: KERENYI KARL - Niobe. Neue Studien über antike Religion und Humanität
X56952: KERESTEDJIAN BEDROS - Etude philologique et lexicographique de 6000 mots et noms arméniens avec des comparaisons de 100.000 mots de 900 langues et des données historiques et géographiques publiée, avec une introduction, par Kerest Haig-
S97239: KERIMOV LATIF, STEPANIAN NONNA, GRIGOLIA TATIANA & TSITSICHVILI DAVID - Les tapis Caucasiens
X75457: KERIMOVA AZA ALIMOVNA - Govor tadzikov Buchary [="The Tajik dialect of Bukhara"]
J79416: KERIN CHARLES A. - The privation of christian burial. An historical synopsis and commentary
C41857: VAN DER KERKEN GEORGES - La crise économique en Afrique belge - Situation actuelle et perspectives d'avenir
C28341: VAN DER KERKEN G. - De Afrikaanse bevolking van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi ; haar verleden en haar toekomst
R54379: KERKER ABBÉ - Vie de Jean Fisher, évêque de Rochester, martyrisé sous Henri VIII
N37147: VAN KERKHOFF A. O.C. - Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en zijne gevolgen in Nederland
R51210: KERKHOFS L.J. (& THANS HILARION O.F.M., VERTALING) - Wat gebeurde er te Banneux ? Studiën en documenten
L18099: KERKHOFS J. S.J. - Godsdienstpraktijk en sociaal milieu - proeve van godsdienstsociologische studie der provincie Limburg
R73938: KERKHOFS JAN (DIR.) - Des prêtres pour demain. Situations européennes
H57501: KERKHOFS ARNOLD - Sint Bertilia geëerde te Rosmeer. Haar leven, hare deugden, hare mirakelen, gevolgd door eenige godvruchtige oefeningen voor de pelgrims
R44762: KERKHOFS L.J. - Onze Lieve Vrouw - Haar boodschap te Banneux ; studiën en documenten
R74516: KERKHOFS (PRÉFACE) - Rosaire de chronogrammes hexamètres en l'honneur de Notre-Dame de Banneux, vierge des pauvres et vierge des nations
R51872: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Het geloof aan de onbevlekte ontvangenis van Maria in de loop der eeuwen
B85134: VAN DEN KERKHOVE A. & HOLLEBOSCH-VAN RECK Y. - Het abdijhospitaal van de Bijloke
L84063: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Valentinus Paquay van de orde der Minderbroerders
L39169: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Le révérend père Valentin Paquay de l'ordre des frères-mineurs
R46894: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Priester-verwegingen voor iederen dag van het jaar volgens de Zondag-Evangeliën [3 volumes]
R46857: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Veronica bij de kribbe en onder het kruis
R60424: KERKHOVE LADISLAS O.F.M. - Vijf Belgische martelaren uit de orde der Franciskanen. I
B85235: VAN DE KERKHOVE A. (RED.) - Werken & kerken. 750 jaar begijnhofleven te Gent (1234-1984)
F59053: KERLIN MICHAEL JOSEPH F.S.C. - Historical religion in the thought of Friedrich Von Hügel and George Tyrrell. A comparative study in the light of their general philosophy of religion
R53719: KERLIN MICHAEL JOSEPH F.S.C. - Historical religion in the thought of Friedrich von Hügel and George Tyrrell - A comparative study in the light of their general philosophy of religion
J68713: KERMACK STUART G. E.A. - The British Empire. Part II: Law of Scotland. Sources and juridical organization
T92644: KERN RUDOLF - Beiträge zur Stellung der deutschen Sprache in Belgien
N54831: KERNKAMP G.W. (UITG.) - Acta et Decreta Senatus - Vroedschapsresoluten en andere bescheiden betreffende de Utrechtse Academie. Tweede deel: april 1674 - april 1766
N15191: KERNKAMP G.W. (UITG.) - Acta et Decreta Senatus - Vroedschapsresoluten en andere bescheiden betreffende de Utrechtse Academie : Eerste deel - tot april 1674
F69818: KERR FERGUS - La théologie après Wittgenstein. Une introduction à la lecture de Wittgenstein
S99330: KERREMANS RICHARD - Jan De Clerck 1881-1962
R33819: VAN KERSBERGEN T. (VERTALING) & VAN GINNIKEN JAC. S.J. (INLEIDING) - Het leven van Jesus - naar het middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw
F77414: KERSCHENSTEINER JULA - Platon und der Orient
F105182: KERSCHENSTEINER JULIA - Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratischen
V96279: KERSSEMAKERS LEO - Beschrijvende catalogus boekbinden. Een overzicht van de vakbibliotheek van Geert van Daal, handboekbinder te Dodewaard
F58042: KERSTEIN SAMUEL J. - Kant's search for the Supreme principle of Morality
G61775: KERSTEN MARTINE - De vrouwen aan het hof der Antonini (96-192 na.Chr.)
T98216: KERSTEN PIERRE - Essai sur l'activité du principe pensant considérée dans l'institution du langage [3 tomes]
T82221: KERSTEN PIERRE - Essai sur l'activité du principe pensant considérée dans l'institution du langage [Tomes 1 et 2] I: Du langage en général, II: Du langage par signes fugitifs ou du langage en action, livre premier: Des éléments du langage par signes phonétiques ou du langage parlé
R73481: KERTELGE KARL (HRSG.) - Rückfrage nach Jesus. Zur Methodik und Bedeutung der Frage nach dem historischen Jesus
R78505: KERTELGE KARL - Rechtfertigung bei Paulus. Studien zum Struktur und zum Bedeutungsgehalt des paulinischen Rechtfertigungsbegriffs
R43872: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Les Huguenots et les Gueux - Etude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585) - Tome III. 1572-1576
R43873: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Les Huguenots et les Gueux - Etude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585) - Tome V. 1578-1580
Y22926: KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE ROGER, - Journal de bord
R43870: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Les Huguenots et les Gueux - Etude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585) - Tome I : 1560-1567
R43869: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - Les Huguenots et les Gueux - Etude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585) - Tome IV: 1576-1578
B104205: KERVYN DE LETTENHOVE (ED.) - Istore et Croniques de Flandres, d'après les textes de divers manuscrits [2 volumes]
B77775: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II. Tome I: Depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'au départ de Philippe II pour l'Espagne (25 octobre 1555 - 24 août 1559)
S92144: KERVYN DE VOLKAERSBEKE - Les Pourbus
B104228: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II. Tome I: Depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'au départ de Philippe II pour l'Espagne (25 octobre 1555 - 24 août 1559)
B104229: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II. Tome V: Gouvernement du Duc d'Albe, première partie: 3 septembre 1567 - 27 septembre 1570
B104230: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II. Tome IX: Gouvernement de Don Juan, première partie: 3 novembre 1576 - 8 octobre 1577
B58776: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - La Flandre pendant les trois derniers siècles
B55657: KERVYN DE LETTENHOVE H. BARON - La Toison d'Or - Notes sur l'institution et l'histoire de l'ordre depuis l'année 1429 jusqu'au l'année 1559
R47319: KERVYN LOUIS-M. C.I.C.M. (SCHEUTIST, MISSIONNAIRE AU JEROL-CHINE) - Introibo - la sainte Messe dignement célébrée (oeuvre posthume)
B52004: KERVYN DE VOLKAERSBEKE PH. - Rapport sur l'état des monuments historiques et artistiques de la ville de Gand, rédigé au nom de la commission instituée pour leur conservation (Première fascicule)
G57834: KERVYN DE LETTENHOVE - Etudes sur l'histoire du XIIIme siècle
B106906: KERVYN DE VOLKAERSBEKE - Les églises de Gand, Tome II: Eglises paroissiales et oratoires
G44192: KERVYN DE VOLKAERSBEKE BARON - Sobieski et la mission de la Pologne
R63388: KERVYN LOUIS-M. C.I.C.M. (SCHEUTIST, MISSIONNAIRE AU JEROL-CHINE) - Introibo - la sainte Messe dignement célébrée (oeuvre posthume)
G101847: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Récits d'un bourgeois de Valenciennes (XIVe siècle) publiés pour la première fois d'après un manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris
B68573: KERVYN DE LETTENHOVE BARON - La Flandre sous les ducs de Bourgogne. Tome premier (1383-1453). Tome second (1453-1500) [2 tomes en 1 volume]
B104233: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II. Tome III: Régence de la duchesse de Parme, deuxième partie: 28 avril 1562 - 13 mars 1564
B104232: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II. Tome II: Régence de la duchesse de Parme, première partie: 26 août 1559 - 22 avril 1562
B104231: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II. Tome VI: Gouvernement du Duc d'Albe, seconde partie: 5 octobre 1570 - 29 novembre 1573
Y22945: KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE ROGER - Kermesse à Sainte-Croix
B101053: KERVYN DE LETTENHOVE (BARON) - Histoire de Flandre : La Flandre communale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades
B101054: KERVYN DE LETTENHOVE (BARON) - Histoire de Flandre : La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades
B105898: KERVYN DE LETTENHOVE HENRY & VAN ZUYLEN VAN NYEVELT A. (TEXTES) & DE CLERCQ JULIEN (PHOTOS) - Souvenir des fêtes inaugurales des ports de Bruges 1907. Exposition de la toison d'or, Cortège & pas de l'arbre d'or
B104143: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des Ducs de Bourgogne. Tome I (textes latins): Chroniques des religieux des Dunes ; Jean Brandon, Gilles de Roye, Adrien de But
B84217: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des Ducs de Bourgogne. Tome II (Textes français): Le livres des trahisons de France, La geste des Ducs de Bourgogne, Le pastoralet
B84219: KERVYN DE LETTENHOVE (ED.) & GILLIODTS-VAN SEVEREN L. (ED., T.11) - Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre sous le règne de Philippe II [11 volumes, complete]
B87907: KERVYN DE VOLKAERSBEKE PH. - Joyeuse Entrée de l'empereur Maximilien I à Gand, en 1508. (Description d'un livre perdu)
R54523: KERVYN JOSEPH C.I.C.M. (SCHEUT) - Scheut in Japan
B40240: KERVYN DE LETTENHOVE J.-B.-M.C. BARON (ED.) - Codex Dunensis sive Diplomatum et Chartarum medii aevi amplissima collectio - edidit J.-B.-M.-C. baron Kervyn de Lettenhove
B92344: KERVYN DE VOLKAERSBEKE - Les monuments et les oeuvres d'art à Gand. Discours prononcé au congrès archéologique et artistique, Gand 1858
B90900: KERVYN DE LETTENHOVE - Etudes sur l'histoire du XIIIe siècle. Recherches sur la part que l'ordre de Citeaux et le comte de Flandre prirent a la lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel
B89767: KERVYN DE VOLKAERSBEKE - Le baron de Saint-Genois. Notice biographique
B103630: KERVYN DE LETTENHOVE H. BARON - 1914-1916 La guerre et les oeuvres d'art en Belgique
B104142: KERVYN DE LETTENHOVE BARON (ED.) - Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des Ducs de Bourgogne. Tome II (Textes français): Le livres des trahisons de France, La geste des Ducs de Bourgogne, Le pastoralet
S86099: DE KESEL W.G. - Vlaams barok meubilair in lak
R96147: VAN KESSEL P.L. (THOMAS A KEMPIS) - De Imitatione Christi libri quatuor, metrice expressi
R24688: VAN KESSEL KOENRAAD S.S.C.C. - De held van Molokai [Pater Damiaan de Veuster]
R105858: VAN KESSEL JUAN B. - Los bailes religiosos de Tarapaca y Antofagasta. Una subcultura en via de transformacion integrativa
R37056: VAN KESSEL P.J. DR. - Duitse studenten te Padua - de controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie
N65238: KESSELS-VAN DER HEIJDE MARINA - Maastricht, Maestricht, Mestreech. De taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw
G54656: KESSLER ALEXANDER - Das deutsch-englische Verhältnis vom Amtsantritt Bethmann Hollwegs bis zur Haldane-Mission
R105807: KESSLER JEAN BAPTISTE AUGUST JR. - A Study of the older protestant Missions and Churches in Peru and Chile, with special reference to the problems of division, nationalism and native ministry
F105497: KESSLER MATTHIAS - Aristoteles' Lehre von der Einheit der Definition
S57784: KESTELOOT J.L. - Notice sur une peinture ancienne découverte à Nieuport, et décrit
G48254: KESTELOOT JOZ.-FL. - Hispania
G34234: KESTELOOT L. - De voorstelling van het booze beginsel
R802: KESTENS FRANÇOIS S.J. - Vie du R.P. De Decker de la Compagnie de Jésus
W73030: KESTENS JEAN - Le problème naturel aux valeurs propres
R40274: KESTENS FRANÇOIS S.J. - Vie de madame Criquelion née Clara Bourlard
L82378: KESTERS HUBERT - De naasting van Sint-Truiden door het Prinsbisdom Luik
F25730: KESTERS H. - Antisthène : De la dialectique. Etude critique et exégétique sur le XXVIe discours de Thémistius
F103365: KESTERS H. - Kérygmes de Socrate - Essai sur la formation du message socratique
F33624: KETNER C.H. - Josef Dietzgen - een socialistisch wijsgeer
R96428: VON KETTELER WILHELM EMMANUEL FREIHERRN - Kann ein gläubiger Christ Freimaurer sein ? Antwort an den herrn Dr. Rudolph Sendel
R41178: VON KETTELER FREIHERRN, WILHELM EMMANUEL - Das unfehlbare Lehramt des Papstes nach der Entscheidung des vaticanischen Concils
W18840: KETTELL BRIAN - Gold
R34849: KETTER PETER - Christus en de vrouwen - vrouwengestalten in het nieuwe testament
T102261: KETTMANN GEORGE JR. - De jonge leeuw - verzen
T98433: KETTUNEN LAURI - Lautgeschichtliche Darstellung über den Vokalismus des kodaferschen Dialekts, mit berucksichtigung anderer estnischer Mundarten
G65558: KEUCHENIUS P.E. - Wachten achter Roosevelt
B58407: KEUKELINCK ROGER - Ekeren in oude prentkaarten, waarin opgenomen afbeeldingen van Donk, Hoogboom en St.-Mariaburg
R40288: KEULEMANS TH. O.CARM. - Maatschappijleer
T55233: KEUNEN JOZEF - Barbaarse bevalligheid - een benadering van de persoon en het werk van G.M. Hopkins
T25134: KEUNEN J. - G.B. Shaw
T25268: KEUNEN J. - P.B. Shelley - bij de honderd vijftigste verjaring van zijn geboorte 1792-1942
R106594: KEUPPENS I. - Mariologiae Compendium - Deipara Mediatrix Florilegium Mariale
B93794: KEUREMENNE ERNESTUS DE [= PSEUD. VAN VAN DEN ELSKEN JAN JOZEF] - Versamelinge der brieven van den heere Keuremenne Aen de Heeren Theologanten van de Seminarien van Gend, Brugge, Ipren etc. over het soogenaemt Seminarie-Generael, waer in ontdeckt worden alle de heymelyke geschiedenisse voorgevallen ten dien opzigte [2 volumes]
R37221: KEUSCH KARL C.SS.R. - Die Aszetik des hl.Alfons Maria von Liguori im Lichte der Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit
E79486: DE KEUSTER J. - La concurrence entre les trois grands ports nord-européennes: Hambourg, Rotterdam, Anvers
H73503: KEYES FRANCES PARKINSON - St. Teresa of Lisieux
G32857: VAN KEYMEULEN A. (M.M.V. A.GIJZEN) - Het dier op munt en medaille
S97554: DE KEYSER NICAISE - Ville d'Anvers. Catalogue des études, esquisses terminées, copies d'après les anciens maitres, etc., ayant garni l'atelier de feu Nicaise de Keyser, ancien directeur de l'Académie Royale, Vente publique: Salle Verlat, Anvers, 11 et 12 avril 1889
P52635: DE KEYSER C.C., HELLEMANS M. & MARCOEN A. (RED.) - Liber Amicorum Albert Kriekemans - De mens zichzelf als taak
W98282: DE KEYSER W. - Bijdrage tot de studie van het kaolien en van enkele Belgische kleisoorten
R51470: DE KEYSER CH. S.S.S. - De Congregatie van het Allerh. Sacrament - haar ontstaan, haar geest, haar werken
B54904: DE KEYSER F. - Het pachtersrecht en de prijzijen in Vlaanderen
G102175: KEYSER ERICH - Städtegründungen und Städtebau in Nordwestdeutschland im Mittelalter. Der Stadtgrundriss als Geschichtsquelle [2 volumes] I: Textteil, II: Kartenteil
F74342: DE KEYSER EUGENIE - La signification de l'art dans les Enneades de Plotin
E73984: DE KEYSER JACQUES - La Politique Economique Britannique - les faits et la doctrine
E41535: DE KEYSER JACQUES - La Politique Economique Britannique - les faits et la doctrine
C44537: DE KEYSER W.L. & DE MAGNEE I. - Possibilités d'emploi de l'énergie hydroélectrique du Bas-Congo
T95028: DE KEYSER P. (INL.) - Reinaerts historie (Hs. Koninklijke Bibliotheek 14601)
B89027: DE KEYSER P. - Gent in de literatuur en de folklore
F35698: DE KEYSERLING HERMANN (COMTE) - De la pensée aux sources de la vie (Das Buch vom Ursprung)
F35569: KEYSERLING DE, HERMANN (COMTE) - Figures symboliques
F35235: KEYSERLING (DE) HERMANN COMTE - De la souffrance à la plénitude (texte établi et traduit par Jean-Paul de Dadelsen, avec un avertissement et deux chapitres inédits de l'auteur)
B77664: DE KEYZER J. - De Sint-Ludgeruskerk en de kapel van O.L.V. van VII weeën te Zele. Geschiedenis en beschrijving der kunstwerken
T18292: DE KEYZER, J.P. - Neerlands' Letterkunde in de negentiende eeuw - Bloemlezing bij de beoefening onzer letterkunde [2 delen]
X68717: KHAN M.M.R. - The united nations and Kashmir
X83982: KHOURI MOUNAH A. - Studies in contemporary Arabic poetry and criticism
C78830: KHS-BURMESTER O.H.E. - A guide to the monasteries of the Wadi 'n-Natrun
G54766: KHVOSTOV V.M. - L'alliance franco-russe et sa portée historique
X71749: KI-YONG RI - Aux origines du "Tch'an houei". Aspects bouddhiques de la pratique pénitentielle
W57780: KICKX J. - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres. Deuxième Centurie
W60990: KICKX J. - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres, troisième (3e) centurie
W60983: KICKX J. - Recherches pour servir a la flore cryptogamique des Flandres. Quatrième centurie
W30888: KICKX J. - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres (5e centurie)
R53029: KIEBELE ANTON SDS, KIELBASA ANTONI SDS, MUNCK ANDREAS SDS & VAN MEIJL PETER SDS (EDS.) - Salvatoriaans jubileumboek - Uit de geschiedenis van de eerste honderd jaren (1881-1981) met enkele perspectieven op de toekomst
O44355: KIEFFER F.J. - L'autorité dans la famille et à l'école
R86584: KIEFFER RENE - Essais de méthodologie néo-testamentaire
G54096: KIEFFER P. (HRSG.) - Luxemburger Bürgerkunde Rechten und Pflichten. Abriss der Volkswirtschaftslehere (als Leitfaden eingeführt in den beiden Normalschulen den -.)
R102537: VAN DE KIEFT C. - Etude sur le chartrier et la seigneurie du prieuré de la Chapelle-Aude, XIe - XIIIe siècle
T44982: KIEHL JEAN - Les ennemis du théatre - Essai sur les rapports du théatre avec le cinéma et la littérature 1914-1939
X83682: KIEN-LONG [CHING KAO-TSUNG, EMPEREUR DE LA CHINE] & AMIOT JOSEPH MARIE S.J. (TRAD. ET NOTES) & DEGUIGNES (PUBL.) - Eloge de la ville de Moukden et de ses environs ; poeme composé par Kien-Long, empereur de la Chine & de la Tartarie, actuellement régnant. Accompagné de notes curieuses sur la géographie, sur l'histoire naturelle de la Tartarie Orientale, & sur les anciens usages des Chinois ; composées par les éditeurs Chinois & Tartares-
X79377: KIENAST BURKHART (HRSG.) - Die altassyrische Texte des Orientalischen Seminar der Universität Heidelberg und der Sammlung Erlenmeyer-Basel
X77119: KIENLE HELMUT - Der Gott auf dem Flügelrad. Zu den ungelösten Fragen der "synkretistischen" Münze BMC Palestine S. 181, nr.29
S102207: KIER HILTRUD - Der mittelalterliche Schmuckfussboden, unter besonderer Berücksichtigung des Rheinlandes
F35798: KIERKEGAARD S. - Crainte et tremblement (Lyrique-dialectique par Johannes de Sile tio, traduction du danois par P.-H.Tisseau, introduction de Jean Wahl)
F38733: KIERKEGAARD SÖREN - Einubung im Christentum (von Anti-Climacus)
F38731: KIERKEGAARD SÖREN - Die Krankheit zum Tode - Eine christlich-psychologische Entwicklung zur Erbauung und Erweckung von Anti-Climacus (herausgegeben von S.Kierkegaard)
F38730: KIERKEGAARD SÖREN - Die Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller - Zwei kleine ethisch-religiöse Abhandlungen - Über meine Wirksamkeit als Schriftsteller
F28275: KIERKEGAARD SOREN - Religion der Tat - Sein Werk in Auswahl (mit einem Vorwort von Gerhard v.Mutius, herausgegeben von Eduard Geismar)
R20367: KIERKELS LEO P. MGR. - Golden Jubilee of the Apostolic Delegation of the East Indies 1884-1934 ; retrospect and prospects
H91170: KIESEL GEORGES - Der heilige Willibrord im Zeugnis der bildenden Kunst
T87279: KIEVIET C. JOH. - De avonturen van Tijl Uilenspiegel (naar de Duitsche uitgave van Johannes Nickol, versierd met lustige prenten van Georg Barlösius bewerkt onder toezicht van C.Joh. Kieiviet)
F18554: KIEVITS A.P.M. - Ethiek en religie in de philosophie van Nicolaï Hartmann
N64177: KIKKERT J.G. - Geld, macht & eer. Willem I. Koning der Nederlanders en Belgen (1772 - 1843)
B99097: KIKKERT J.G. - Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders
R30435: KILBER HENRICUS S.J. - Analysis Biblica seu universae scripturae sacrae - Analytica expositio ; Tomus I
F70797: KILCULLEN JOHN - Sincerity and truth. Essays on Arnauld, Bayle and toleration
R103971: KILCULLEN THOMAS J. - The Collegiate Moral Person as Party Litigant. A historical synopsis and commentary
R70156: KILIAN RUDOLF - Literarkritische und formgeschichtliche Untersuchung des Heiligkeitsgesetzes
T102770: KILIANUS [KILIAAN CORNELIS] (& ROOSES MAX, ED.) - Kilianus latijnsche gedichten, uitgegeven en met een levensbericht voorzien door Max Rooses
T89307: KILIANUS [KILIAAN CORNELIS] (& ROOSES MAX, ED.) - Kilianus latijnsche gedichten, uitgegeven en met een levensbericht voorzien door Max Rooses
T89311: KILIANUS (SPANOGHE E. & VERCOUILLIE J.? EDS.) - Synonymia latino-teutonica (ex etymologico C. Kiliani deprompta). Latijnsch-Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw. Deel III (Q-Z)
F775: KILPATRICK W.H. - Source book in the philosophy of education
R80016: KILPATRICK G.D. - The origins of the gospel according to St. Matthew
F66313: KILVINGTON RICHARD (& VARIOUS EDS.) - The Sophismata. Introduction, translation, commentary
F74947: KIM SHI-HYONG - Bacon und Kant. Ein erkenntnistheoretischer Vergleich zwischen dem "Novum Organum" und der "Kritik der reinen Vernuft"
F54706: KIM YERSU - Die bedeutungstheoretische Problematik in der Philosophie Wittgensteins und Husserls
F54659: KIM YUNG-HAN - Husserl und Natorp - Zur Problemmatik der Letztbegründung der Philosophie bei Husserls Phänomenologie und Natorps Neukantianischer Theorie
F32723: KIMMERLE HEINZ (HG) - Dialektik heute - Rotterdamer Arbeitspapiere
T56130: KIMPE REIMOND - Iphigeneia in Aulis - treurspel
F80510: VAN DER KINDERE LEON - De la race et de sa part d'influence dans les diverses manifestations de l'activité des peuples
V87635: DER KINDEREN-BESIER J.H.D. - Spelevaart der mode. De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw
K103497: KINDSTRAND JAN FREDRIK - Homer in der Zweiten Sophistik. Studien zu der Homerlektüre und dem Homerbild bei Dion von Prusa, Maximos von Tyros und Ailios Aristeides
R80319: KINDT BASTIEN, SOMERS VERONIQUE & CENTAL (EDS.) - Thesaurus Nicephori Constantinopolitani. Breviarium Historicum [in: Corpus Christianorum, Thesaurus Patrum Graecorum]
W54035: KINDT JULES - Des matières textiles - de l'industrie du coton, de la laine et de la soie (Filature et tissage)
R27581: KINDT GERARDO C.SS.R. - De potestate dominativa in Religione ; dissertatio historico-canonica
R74411: KINDT GERARDO C.SS.R. - De potestate dominativa in Religione ; dissertatio historico-canonica
R100505: KING PETER - Historia Symboli Apostolici cum observationibus ecclesiasticis et criticis ad singulos eius articulos ex anglico sermone in latinum translata
G21820: KING-HALL STEPHEN (LID VAN DE 1E BRITSCHE PARLEMENTAIRE DEPUTATIE IN SOVJET RUSLAND), - U.S.S.R. 1945
K103557: KING J.E. & COOKSON C. - The principles of sound and inflexion as illustrated in the Greek and Latin languages
R102538: KING ARCHDALE A. - Liturgies of the Religious Orders
S97478: KINNEIR JOAN (ED.) & PIPER DAVID (INTROD.) - The artist by himself. Self-portraits from youth to old age
B62879: KINSBERGEN A. - Van markgraafschap tot provincie. Wel en wee van ons gewest vóór en sinds de onafhankelijkheid
R85795: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XXI. Jahrgang (1900). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85794: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XX. Jahrgang (1899). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85793: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XIX. Jahrgang (1898). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85792: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XVIII. Jahrgang (1897). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85791: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XVII. Jahrgang (1896). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85790: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XVI. Jahrgang (1895). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
R85789: KINTER MAURUS O.S.B. (RED.) - Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden, mit besonderer Berucksichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. XV. Jahrgang (1894). Zur bleibenden Herinnerung an das Ordens Jubiläum gegründet und herausgegeben
B90264: KINTSSCHOTS L. - Anvers et ses faubourgs, guide historique et description des monuments, contenant la classification de l'Exposition universelle 1885
H45803: KINZIG JOSEPH - Der heilige Aloisius - Ein Lebensbild für die Jugend
R72368: KIPPENBERG HANS G. & STROUMSA GUY G. (EDS.) - Secrecy and concealment. Studies in the history of Mediterranean and Near Eastern religions
R70453: KIPPENBERG HANS G.A - Religion und Klassenbildung im antiken Judäa. Eine religionssoziologische Studie zum Verhältnis von Tradition und gesellschaftlicher Entwicklung
R95836: KIPS JOANNES BAPTISTA O.PRAEM. - Formulae quaedem litterarum circa pastoralis curae negotia
R48179: KIRGHGÄSSNER ALFONS - La puissance des signes - Origines, formes et lois du culte
F67078: KIRK KENNETH E. - Conscience and its problems. An introduction to casuistry
R78771: KIRK KENNETH E. (DIR.) - The apostolic ministry. Essays on the history and the doctrine of episcopacy
R16061: KIRSCHBAUM, ENGELBERT (S.J.) - Die Graeber der Apostelfürsten
B64009: KIRSCHEN GILBERT - L'Education d'un Prince. Entretiens avec le Roi Léopold III
B41807: KIRSCHEN E.S. - La Belgique dans la nouvelle économie mondiale
R66218: KIRWAN CHRISTOPHER - Augustine
R70116: KISCH GUIDO - Pseudo-Philo's Liber antiquitatum biblicarum
X69063: KISH GEORGE - Tibet au coeur. La vie de Sven Hedin
R38571: KISIMBA NYEMBO (& VANNESTE ALFRED, PRÉFACE) - La parole comme manifestation personnelle de Dieu dans les sacrements selon Martin Luther (1483-1546)
T75471: KISKIN LEV S., NIKOLSKIJ SERGEJ V. & SOLOVEVA A.P. - Chrestomatija po cesskoj literature XIX-XX vv. - Výbor z literatury ceské XIX a XX století [="Chrestomathy of the Czech literature of the 19th-20th century"]
R74383: KISSELSTEIN GASTON - Les dons et legs aux fabriques d'églises paroissiales en Belgique. Etude juridique
R106204: KISSELSTEIN GASTON - Les dons et legs aux fabriques d'églises paroissiales en Belgique. Etude juridique
G102670: KITS NIEUWENKAMP H.W.M.J. - Europeesche 'Totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels
R39758: KITTEL RUDOLF (ED.) [& KAHLE P., TEXTUM MASORETICUM CURAVIT -) - Biblia Hebraica
R69982: KITZBERGER INGRID - Bau der Gemeinde. Das paulinische Wortfeld oikodomê /(ep)oikodomein
R32832: KIVIHARJU JUKKA (BILINGUAL ED.) - La glosas del mestre Aleix de Barcelona en su edicion catalana del De Regimine Principium de Egidio Romano y su version navarroaragonesa
T68862: KJAR UWE - Der Schrank seufzt. Metaphern im Bereich des Verbs und ihre Ubersetzung
P102677: KLAGES LUDWIG - Die Sprache als Quell der Seelenkunde
R70034: KLAIBER WALTER - Rechtfertigung und Gemeinde. Eine Untersuchung zum paulinischen Kirchenverständnis
T37686: KLAPP OTTO (HRSG. UND BEARBEITET VON) - Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft - Band XIV 1976 [Bibliographie d'histoire littéraire française, Tome XIV 1976]
H67226: KLARA O.F.M. [CLARA] (GRAU P. ENGELBERT O.F.M., ED.) - Leben und schriften der Heiligen Klara. Einführung, Ubersetzung, Anmerkungen
R70036: KLATT WERNER - Hermann Gunkel. Zu seiner Theologie der Religionsgeschichte und zur Entstehung der formgeschichtlichen Methode
M89402: KLATTER J. - Amoreuse liedekens
R70070: KLAUCK HANS-JOSEF - Allegorie und Allegorese in synoptischen Gleichnistexten
R73327: KLAUCK HANS-JOSEF - Weltgericht und Weltvollendung. Zukunftsbilder im Neuen Testament
F35017: KLAUDER FRANCIS J. S.D.B. - The wonder of Philosophy - A review of philosophers and philosophic tought
R85044: KLAUSER THEODOR - Henri Leclercq 1869-1945. Vom Autodidakten zum Kompilator grossen Stils
B83973: KLAUSING JEF & JANSOONE ROGER (EDS.) - Op de vismarkt ben ik geboren ! Zeevisserij en maritieme volkskunde
R78842: KLAUSNITZER WOLFGANG - Päpstliche Unfehlbarkeit bei Newman und Döllinger. Ein historisch-systematischer Vergleich
G34315: KLAWANS ZANDER H. - An outline of ancient greek coins
C84946: KLEBS LUISE - Die Reliefs des alten Reiches (29809-2475 v.Chr.) Material zur ägyptischen Kulturgeschichte
W94245: KLEE FREDERIK - Le déluge. Considérations géologiques et historiques sur les derniers cataclysmes du globe. Edition française
S61410: KLEE PAUL (& SPILLER JURG, HRSG.) - Das bildnerische Denken (Schriften zur Form- und Gestaltungslehre)
R32262: KLEE HENRI - Principes de théologie morale (ouvrage édité après la mort de l'auteur par M.Himioben, et traduit de l'allemand par un prêtre du diocèse de Liège)
O1143: KLEEFSTRA J. - Grondslagen van opvoeding en onderwijs
T92792: KLEES HENRI - Luxemburger Tiernamen (inbegriffen in 2. Auflage die "Luxemburger Vogelnamen" von Henri Rinnen)
T92791: KLEES HENRI - Luxemburger Pflanzennamen
R97593: KLEGER HEINZ & MULLER ALOIS (HRSG.) - Religion des Bürgers ; Zivilreligion in Amerika und Europa
X79427: KLEIBER KARINA - Verzeichnis des deutschsprachigen Japan-Schrifttums 1994-1997 nebst Ergänzungen zu den Jahren 1980-1993
R69094: KLEIN FELIX - La vie humaine et divine de Jesus-Christ Notre-Seigneur
R104475: KLEIN JOSEPH M.S.C. - L'itinéraire mystique de la vénérable Mère Marie de l'Incarnation, Ursuline de Tours et de Québec 1599-1672
T59394: KLEIN DOROTHEA - Der Wandel der dramatischen Darstellungsform im Werk Ernst Tollers (1919-1930)
R48069: KLEIN FELIX - La vie humaine et divine de Jesus-Christ Notre-Seigneur
R99451: KLEIN MICHAEL L. - The Fragment-Targums of the Pentateuch according to their extant sources [2 volumes] I: Text, indices and introductory essays, II: Translation
H34511: KLEIN JAN S.D.B. - Don Bosco en de anderen ; de kans, Gods vinger
G97732: KLEIN PEETER - De kruiwagens beschouwd in hun verleden, hun tegenwoordig en hun toekomend lot. Brokken aan een onuitgegeven handschrift ontleend door Peeter Klein
G80150: KLEIN GEORGES - L'art du vignoble alsacien
Y56673: KLEIN FÉLIX ABBÉ - Autour du dilettantisme
R58637: KLEIN MICHAEL L. - Genizah manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateuch [2 volumes]
R13085: KLEIN JAN - Dominicus Savio - De Kleine Reus van Don Bosco
S83713: KLEIN RUDOLF - Adolf Oberlaender [Oberländer] et Maurice de Schwind [dans: "L'art et le beau, monographies des grands peintres"]
T94418: KLEIN JEAN RENE - Le vocabulaire des moeurs de la "Vie parisienne" sous le second empire. Introduction à l'étude du langage boulevardier
F104886: KLEIN KENNETH H. - Positivism and Christianity. A Study of Theism and Verifiability
R33579: KLEIN FÉLIX & ANDRÉ M.A. - La séparation aux Etats-Unis ; histoire, lois, coutumes, documents [126pp., par F.Klein] & Le catholicisme au Etats-Unis de l'Amérique du Nord [80+80pp., par A.André]
R69421: KLEIN RICHARD - Die Sklaverei in der Sicht der Bischöfe Ambrosius und Augustinus
A55350: KLEIN FELIX - Au pays de "la vie intense"
R52108: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 6e jaargang (1885)
R52107: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 5e jaargang (1884)
R52106: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 4e jaargang (1883)
R52105: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 3e jaargang (1882)
R52104: DE KLEINE BOODSCHAPPER - De kleine boodschapper van den heiligen Franciscus Salesius ; Godsdienstige week in het bisdom Luik. 1e & 2e jaargang (1880-1881)
C99695: KLEINE A. - Catalogues raisonnés de la Faune Entomologique du Congo Belge. Coléoptères, Brenthides
R78651: KLEINHEYER BRUNO - Die Priesterweihe im Römischen Ritus. Eine liturgiehistorische Studie
F37198: KLEINMAYR (V.) HUGO - Welt- und Kunstanschauung des "Jungen Deutschland" - Studies zur Geistesgeschichte des XIX. Jahrhunderts
H73806: KLEINSCHMIDT BEDA - Sankt Franziskus von Assisi in Kunst und Legende
G37891: KLEINSCHMIDT ARTHUR - Katharina II. Als Civilisatorin
R62598: DE KLEIST BARON - Récit des apparitions merveilleuses constaté au Christ de Limpias
T71145: KLEMENSIEWICZ Z. E.A. - Gramatyka historyczna jezyka polskiego
V80815: KLENCKE HERMANN - Die Verfälschung der Nahrungsmittel und Getränke, der Kolonialwaaren, Droguen und Manufakte, der gewerblichen und landwirthschaftlichen Produkte. Erste Theil
N88803: KLEP PAUL M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900
J93369: KLERCK R.A. (& BOOMS P.G. VOORW. & KNOOP W.J., BESCHOUWINGEN) - Het oorlogsrecht en zijne toepassing in den Fransch-Duitschen oorlog 1870-1871
H40393: DE KLERK C.R. - Sint Augustinus - cultuurbeschouwingen
N85530: KLERKEN C.J.W.A. - Van de Ourthe naar de Maas : Geschiedenis van een familie Ledoux
F39471: KLEUTGEN JOSEPH S.J. - Die Philosophie der Vorzeit vertheidigt von Joseph Kleutgen [2 vols.]
F31724: KLEUTGEN JOSEPH (S.J.) & MICHELIS FRIEDRICH - Die Philosophie der Vorzeit, vertheidigt von Joseph Kleutgen (Zugabe zur "Theologie der Vorzeit") [bound together with:] MICHELIS Friedrich: Bemerkungen zu der durch J.Kleutgen S.J. vertheidigten Philosophie der Vorzeit
F13918: KLEUTGEN, JOSEPH - Beilagen zu den Werken über die Theologie und Philosophie der Vorzeit - : I. Ueber die Verurtheilung des Ontologismus durch den H.Stuhl & II.Zu meiner Rechtfertigung
F13917: KLEUTGEN (S.J.) - Die Philosophie der Vorzeit
F13916: KLEVER, W.N.A. - Anamnesis en Anatote - gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen
C36369: KLEVER ULRICH - Bruckmann's Handbuch der Afrikanischen Kunst
N69416: KLIJN ANNEMIEKE - Onze man uit Maastricht: Sjeng Tans (1912-1993). Een biografie
X71282: KLIMA OTAKAR - Ruhm und Untergang des Alten Iran
X76777: KLIMA OTAKAR - Mazdak
F27967: KLIMKE FRIEDRICH S.J. - Der Monismus und seine philosophischen Grundlagen - Beiträge zu einer Kritik moderner Geistesströmungen
F27120: KLIMKE FRIEDRICH (S.J.) - Die Hauptprobleme der Weltanschauung
X69073: KLIMKEIT HANS-JOACHIM (ED.) & HEROLD REANTE (TRANSL.) - Japanische Studien zur Kunst der Seidenstrasse
R76872: KLIMKEIT HANS-JOACHIM (HRSG.) - Götterbild in Kunst und Schrift
R99505: KLINGBEIL MARTIN - Yahweh Fighting from Heaven. God as warrior and as God of Heaven in the Hebrew Psalter and Ancient Near Eastern Iconography
O86556: KLINGE MATTI - Eine nordische Universität. Die Universität Helsinki 1640-1990
S84460: KLINGE MARGRET - David Teniers de jongere, schilderijen - tekeningen
F104991: KLINGER INGBERT - Das Prinzip der Individuation bei Thomas von Aquin. Versuch einer Intepretation und Vergleich mit zwei umstrittenen Opuscula
R52575: KLINK J.L. - Bijbel voor de kinderen [2 delen: oude en nieuwe testament] met tekeningen van Piet Klaasse
O50758: VAN KLINKEN L. - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw
T104071: KLINKENBERG JEAN-MARIE - Style et Archaïsme dans la Légende d'Ulenspiegel de Charles De Coster [2 volumes]
G11779: KLINKENBERG P. - Van de Franse revolutie tot de restauratie - geïll. cultuurgeschiedenis
R70286: KLINZING GEORG - Die Umdeutung des Kultus in der Qumrangemeinde und im NT
X75470: KLJASTORNYJ S.G. E.A. (RED.) - Turcologica: k semidesjatiletiju akademika A.N. Kononova ["Turcologica: to the seventieth anniversary of the academician A.N. Kononova"]
T75498: KLJUEVA VERA NIKOLAEVNA - Kratkij slovar sinonimov russkogo jazyka [="Concise dictionary of synonyms in Russian language"]
R69236: KLOCKENER MARTIN - Die Liturgie der Diözesansynode. Studien zur Geschichte und Theologie des "Ordo ad Synodum" des "Pontificale Romanum". Mit einer Darstellung der Geschichte des Pontifikales und einem Verzeichnis seiner Drucke
T50659: KLOEKE G.G. - Het taallandschap van onze noordoostelijke provinciën
R43083: KLOFUTAR LEONARDUS - Commentarius in evangelium S. Matthaei (concinnatus per Leonardum Klofutar)
E83172: KLOMPERS TH. - Arithmétique commerciale à l'usage de l'enseignement et du haute commerce. Opérations et marchandises
W44770: KLÖNNE B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler
N44722: KLOOS W.B. - Het Nationaal Plan - proeve eener beschrijving der planologische ontwikkelingsmogelijkheden voor Nederland
N39344: KLOOS J. - Noordwijk in de loop der eeuwen
G60255: KLOPP ONNO - Frédéric II roi de Prusse et la nation allemande [2 tomes]
G55647: KLOPP ONNO - Frédéric II roi de Prusse et la nation allemande [2 tomes]
G103969: KLOPP ONNO - Frédéric II roi de Prusse et la nation allemande [2 tomes]
M95121: KLOPPENBURG W.CHR.M. - De pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart [2 volumes]
Q105808: KLOPPENBURG BOAVENTURA - O Espiritismo no Brasil. Orientacao para os catolicos
R91734: KLOPSTOCK FRIEDRICH GOTTLIEB (& MEERMAN JOHAN, VERT.) - De Messias, uit het Hoogduitsch van Klopstock vertaald door Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren. Eerste, Tweede, Derde, Vierde deel [4 volumes, volledig]
Q93455: KLOSSOWSKI DE ROIA STANISLAS - Alchemie, de geheime kunst
S79678: KLOSSOWSKI ERICH - Honoré Daumier
R52298: KLUG J. (SILVERIJSER FL. & LAMOTTE A., VERTALING) - Gods woord en Gods zoon - Apologetische verhandelingen voor studeerende en ontwikkelde leeken
T72567: KLUGE FRIEDRICH - Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte
X74430: KLUGE THEODOR - Die Lykier. Ihre Geschichte und ihre Inschriften
T11292: KLUNCKER K. - Castrum Peregrini - een uitgeverij in het teken van Stefan George [tentoonstellingscatalogus]
H56547: KLUPPEL THEODOR - Reichenauer Hagiographie zwischen Walahfrid und Berno
F104900: KLUXEN WOLFGANG - Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin
G72801: KLUYVER C.A. - Locarno. Tekst van de oorkonden van Locarno in het Fransch en in Nederlandsche vertaling
R48207: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Actus Apostolorum
R48206: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Ieremiam prophetam
R48203: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Isaiam prophetam - pars altera cap.38-66 complectens
R42900: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. (& HAGEN MARTINUS S.J., EDITIUONEM ALTERAM RECOGNOVIT ET COMPLEVIT) - Commentarius in Prophetas minores [2 parts, complete]
R42897: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. & ZORELL FRANCISCUS S.J. - Commentarius in Proverbia - cum appendice: De arte rhythmica hebraeorum
R42895: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in Ecclesiasticum, cum appendice: textus "Ecclesiasticus" hebraeus descriptus secundum fragmenta nuper reperta cum notis et versione litterali latina
R42891: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in Psalmos
R42888: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in duos libros Machabaeorum
R98048: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Isaiam prophetam [2 volumes] Pars prior cap. 1-37 complectens, Pars altera cap. 38-66 complectens
R74276: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in quatuor S. evangelia domini n. Jesu Christi. I: Evangelium secundum S. Matthaeum [complete in 2 vols.]: Pars prior cap.1-13 complectens, pars altera cap.14-28 complectens
R74269: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in librum Iob
R98101: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Quatuor S. Evangelia domini N. Iesu Christi, IV. Evangelium secundum Ioannem
R98102: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in quatuor S. evangelia domini n. Jesu Christi. II: Evangelium secundum S. Marcum
R98099: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in quatuor S. evangelia domini n. Jesu Christi. I: Evangelium secundum S. Matthaeum [complete in 2 volumes]: Pars prior cap.1-13 complectens, pars altera cap.14-28 complectens
R16063: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in Danielem prophetam - Lamentationes et Baruch
R16062: KNABENBAUER JOSEPHUS S.J. - Commentarius in Ezechielem prophetam
R98047: KNABENBAUER IOSEPHUS S.J. - Commentarius in Prophetas minores [2 volumes, complete]
L99299: KNAEPEN R. - Lommel, de vrijheid en het Teutendorp. Een Kempische grensvlek verloren in de Heide. Bijdrage van de Lommelse Schepenprotocollen tot de kennis van de lokale en de economische toestanden tussen 1685 en 1808
P60548: KNAP M. - Leerboek voor de klinisch-conserveerende tandheelkunde
B74625: KNAPEN LUC (ED.) - La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne au dix-septième siècle. Deuxième partie: édition du Catalogus librorum monasterij S. Huberti in Ardenna, an° Domini 1665 conscriptus
B97951: KNAPEN LUC (ED.) - La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne au dix-septième siècle [2 volumes] I: Vie intellectuelle et religieuse d'une communauté bénédictine, II: Edition du "Catalogus librorum monasterij S.Huberti in Ardenna, an° Domini 1665 conscriptus"
P60721: KNAPP MILAND A. - Knapp's System der Zahn-Regulirung mittelst fertiger Richtmaschinen. Ohne Löthen sofort anwendbar
R65955: KNASAS JOHN F.X. (ED.) - Thomistic papers VI
X77005: KNAUTH WOLFGANG É NADJMABADI SEJFODDIN - Das altiranische Fürstenideal von Xenophon bis Ferdousi, nach den antiken und einheimischen Quellen dargestellt
M95230: KNEFELIUS JOHANNES [= KNOFEL JOHANN] (& SCHRENK CHRISTHARD, HRSG.) - Cantus Choralis, musicis numeris quinque vocum inclusus, eo ordine, quo per totum anni curriculum praecipius diebus festis in Ecclesia cantari solet
P75815: KNEIPP SEBASTIAAN - Raadgever voor gezonden en zieken (uit het Duits vertaald door een dankbaren Kurgast)
P54044: KNEIPP - Kneipp-Journal - revue d'hygiène et d'hydrothérapie (traduit de l'allemand par mme. Lebrocquy, plus tard rédigée par le dr.L. Schoofs): 11 années (1e année 1892, 3e année 1894, 5e-13e années 1896 à 1904)
P39987: KNEIPP SEBASTIAAN - Mijne waterkuur sinds 30 jaren toegepast en goed bevonden, geschreven tot genezing der ziekten en tot behoud der gezondheid
R59847: KNEPPER JOSEPH - Jakob Wimpfeling (1450-1528) Sein Leben und seine Werke, nach den Quellen dargestellt von dr.Joseph Knepper
R59868: KNIEB PHILIPP - Geschichte der katholischen Kirche in der freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen von 1525 bis 1629 (nach archivalischen und andern Quellen bearbeitet)
F58151: KNIGHT KELVIN - Aristotelian philosophy - Ethics and politics from Aristotle to Macintyre
S88027: KNIPPING JOHN B. O.F.M. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven on earth [2 volumes]
F14093: KNITTERMEYER HINRICH - Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins - 12 Vorlesungen zu einer philosophischen Anthropologie
X69124: KNOBLOCH EDGAR - Beyond the oxus. Archaeology, art and architecture of Central Asia
R69477: KNOCH WENDELIN - Die Einsetzung der Sakramente durch Christus. Eine Untersuchung zur Sakramententheologie der Frühscholastik von Anselm von Laon bis zu Wilhelm von Auxerre
R40487: KNOCH AUGUSTINUS - De libertate in Societate civili ad normam encycl. Leonis pp.XIII "Libertas" - Dissertatio
S73482: KNOEPFLI ALBERT, ZURCHER RICHARD E.A. - Der Altar des 18. Jahrhunderts. Das Kunstwerk in seiner Bedeutung und als denkmalpflegerische Aufgabe
J886: KNOL H.D.M. (M.M.V. J.RUTGERS) - Beginselen van het privaatrecht [Nederland] - 2 vol.
R43136: KNOLL A BULSANO ALBERTUS O.F.M.CAP. - Institutiones Theologiae Theoreticae seu dogmatico-polemicae [6 tomes]
R63666: KNOLL A BULSANO ALBERTUS O.F.M. - Institutiones theologiae dogmaticae generalis seu fundamentalis
W88479: KNOOP JOHANN HERMANN - Sleutel der Latynsche konst-woorden, welke in de botanye, pharmacye en medicyne 't meest gebruikt worden. Waar in namentlyk de gemelde konst-woorden uit 't Latyn in 't Nederduitsch vertaalt, en veele andersints onverstaanbare opgeheldert en verklaart worden &c. Seer nodig en dinestig voor alle de genen die eenigsints de konsten en wetenschappen, voornamentlyk in dit opsigt, beminnen ; met veel moeite en arbeid in dese order geschikt
G84635: KNOPP GUIDO - Hitlers beulen
C59755: KNOPS P. - Bij de oermenschen van Boven-Ivoorkust
G75495: KNOROZOV JURIJ VALENTINOVIC - Ierogliciceskit rukopisi Majja [="Maya hieroglyphic manuscripts"]
G98541: KNOWLES DOM DAVID (O.S.B.) - The historian and character, and other essays by dom David Knowles, Collected and presented to him by his friends, pupils and colleagues on the occasion of his retirement as Regius Professor of Modern History in the University of Cambridge
R101898: KNOX R.A. - Enthusiasm. A chapter in the history of religion, with special reference to the XVII and XVIII centuries
R100264: KNOX R.A. - Enthusiasm. A chapter in the history of religion, with special reference to the XVII and XVIII centuries
R24249: KNOX RONALD A. (TRANSLATION AND NOTES) - The Epistles and Gospels for Sundays & holidays
X103921: KNUDTZON J.A. - Die El-Amarna-Tafeln, mit Einleitung und Erläuterungen, Anmerkungen und Register. Erste Teil: Die Texte
C88924: KNUF HERMANN, LEITZ CHRISTIAN & VON RECKLINGHAUSEN DANIEL (EDS.) - Honi soit qui mal y pense. Studien zum pharaonischen, griechisch-römischen und spätantiken Ägypten zu Ehren von Heinz-Jozef Thissen [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 194]
R97637: KNUTTEL W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
R69225: KNUTTEL J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
S45298: KNUTTEL G. - Fakkeldragers van de Nederlandsche schilderkunst ; Van Eyck, Bruegel, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Van Gogh
N103180: KNUTTEL W.P.C. - Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, bewerkt, met aanteekeningen en een register der schrijvers voorzien [11 volumes]
N73873: KNUVELDER GERARD - De mythe Nederland. Beschouwingen over het nationaal en koloniaal vraagstuk
B38112: KNUVELDER GERARD - Het rampjaar 1830
G21285: KNUVELDER GERARD - Vernieuwing van staatsbestel - Essay over de revolutie van rechts en de katholieke staatsleer
R53297: KO MARIA, CAVAGLIA PIERA & COLOMER JOSEP - Da Gerusalemme a Mornese e a tutto il mondo - Meditazioni sulla prima comunita cristiana e sulla prima comunita delle Figlie di Maria Ausiliatrice
M82890: KOBBE GUSTAV - How to appreciate music
C72616: KOBISHCHANOV IURII MIKHAILOVICH - Aksum
R25602: KOBLER A. - Pater Florian Baucke, ein Jesuit in Paraguay 1748-1766 (nach dessen eigenen Aufzeichnungen von A.Kobler)
R49943: KOBLER A. - Pater Florian Baucke, ein Jesuit in Paraguay 1748-1766 (nach dessen eigenen Aufzeichnungen von A.Kobler)
R37074: KOBLER A. S.J. - Die Martyrer und Bekenner der Gesellschaft Jesu in England während der Jahre 1580 bis 1681
X75482: KOCERGINA VERA ALEKSANDROVNA [KOCHERGINA] - Slovo-obrazovanie sanskrita prefiksacija i osnovoslozenie [="Sanskrit word formation (prefixes and suffixes)"]
R69476: KOCH HUGO (HRSG.) - Quellen zur Geschichte der Askese und des Mönchtums in der alten Kirche
R101722: KOCH JOSEF (HRSG.) - Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters
R59351: KOCH MANFRED PETER - Das 'Erfurter Kartäuserregimen' - Studien zur diätetischen Literatur des Mittelalters
S93341: KOCH GUNTRAM (HRSG.) - Studien zur frühchristlichen Kunst, Band III
N58532: KOCH MATTHIAS (& NUIJENS W.J.F., UIT HET HOOGDUITSCH OVERGEZET DOOR) - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling in de XVIe eeuw - Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley in zijne "Opkomst van de Nederlandsche Republiek"
N39429: KOCH MATTHIAS (& NUIJENS W.J.F., UIT HET HOOGDUITSCH OVERGEZET DOOR) - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling in de XVIe eeuw - Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley in zijne "Opkomst van de Nederlandsche Republiek"
G95188: KOCH URUSLA E. & SAGAVE PIERRE-PAUL - Le Charivari. Die Geschichte einer Pariser Tageszeitung im Kampf um die Republik 1832-1882. Ein Dokument zum deutsch-französischen Verhältnis
G79636: KOCH H.W. - Medieval warfare
G101960: KOCH JOSEF (HRSG.) - Artes Liberales von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters
F71996: KOCH HANS LUDWIG - Materie und Organismus bei Leibniz
W61876: KOCH HENRI-J.-A. - Recherches sur la physiologie du système trachéen clos
S85374: KOCH GUENTHER - Kunstwerke und Bücher am Markte. Auktion, Fälschungen, Preise und was sie lehren -
X79399: KOCH HEIDEMARIE - A hoard of coins from eastern Parthia
S36729: KOCH GERD - Iniet - Geister in Stein (Die Berliner Iniet-Figuren-Sammlung)
R78606: KOCH HUGO - Cathedra Petri. Neue Untersuchungen über die Anfänge der Primatslehre
H102808: KOCH KARL & HEGEL EDUARD - Die Vita des Prämonstratensers Hermann Joseph von Steinfeld. Ein Beitrag zur Hagiographie und zur Frömmigkeitsgeschichte des Hochmittelalters
R70091: KOCH DIETRICH-ALEX - Die Bedeutung der Wundererzählungen für die Christologie des Markusevangeliums
R54588: KOCH LUDWIG S.J. - Jesuiten-Lexikon - Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt (Paderborn 1934) [2 volumes]
B84655: KOCH KOEN - De derde slag bij Ieper 1917
T71181: KOCK ERNST ALBIN - Den Norsk-Isländska Skaldediktningen [complete in 2 vols.]
B84546: KOCKELBERGH IRIS, VLEESCHDRAGER EDDY & WALGRAVE JAN - The briljant story of Antwerp Diamonds
F30360: KOCKELMANS A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap - een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen
F21081: KOCKELMANS J.J.G.A. - De fenomenologische psychologie volgens Husserl
F21080: KOCKELMANS J.J.G.A., - De fenomenologische psychologie volgens Husserl - een historisch-kritische studie
B90714: KOCKEN MARCEL & VENSTERMANS JAN - 600 jaar beroepsorganisatie van het bouwbedrijf, besloten met een geschiedenis van de syndikale kamer der bouwnijverheid en aanverwante vakken van Mechelen en omstreken
B90696: KOCKEN MARCEL - Mechelen volgens Van Den Eynde
R73397: KODALLE KLAUS-MICHAEL (ED.) - Gegenwart des Absoluten. Philosophisch-theologische Diskurse zur Christologie
S85498: KODUROWA ALEKSANDRA - Xawery Dunikowski. Rzezby, obrazy, rysunki. Katalog. Sculpture, peinture, dessin. Catalogue
B21530: KOECK PAUL, - Economic leaders for and from Antwerp
R106503: KOEHLER HENRY O.F.M. - L'Eglise chrétienne du Maroc et la Mission Franciscaine 1221-1790
J50735: KOEHN HANS-GÜNTHER - Öffentliches und Privatrecht im Strassen- und Wasserrecht
N39312: KOEKHOVEN F. - Criminationum ab illustrissimo C.J.M. Bottemanne episcopo harlemensi contra F. Koekhoven sacerdotum, Romam delatarum certa enumeratio, brevisque refutatio. Litterae ad eminentiam suam, Sacrae Congregationis Propagandae Fidei cardinalem, praefectum eminentissimum dominum Ledochowski
R53122: KOELHY M.A. - Sur les pas de Poverello - Congrégation des Soeurs de saint-François d'Assise de Lyon
R72714: KOENDERS A. O.CARM. - Altaar en volk
R92256: KOENDERS A.J. O.CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk [3 volumes]
R47346: KOENDERS A.J. O.CARM. (O.C.D.) - Handboek der liturgie [2 delen]
R47342: KOENDERS A.J. O.CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk [3 delen]
R56067: KOENDERS A.J. O.CARM. - Katechismus der liturgie
R55733: KOENDERS A.J. O.CARM. - Volkshandboek der liturgie
H26767: KOENEN MARIE - Birgitta van Zweden
T72930: KOENIG ROBERT - Deutsche Literaturgeschichte
F80473: KOENIG E. - La science du vrai, philosophie théorique et pratique, spéculative et expérimentale
B65911: KOENIGSFELD L. (DELAHU M.M., INTR.) - Observations magnétiques faites à Manhay (Belgique) pendant l'année internationale polaire
J40008: KOENRAADT W.M.J. - Rechtvaardig arbeidsloon - een ethische studie
M89235: KOEPP JOHANNES - Untersuchungen über das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544
G59180: KOEPPEN WERNER - Die Anfänge der Arbeiter- und Gesellenbewegung in Franken (1830-1852). Eine Studie zur Geschichte des politischen Sozialismus
J74386: KOERPERICH RICHARD - Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Etude sur l'édit du 15 septembre 1753, ses précédents et son exécution
J74376: KOERPERICH RICHARD - Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Etude sur l'édit du 15 septembre 1753, ses précédents et son exécution
J74375: KOERPERICH RICHARD - Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Etude sur l'édit du 15 septembre 1753, ses précédents et son exécution
R43015: KOET JOZEFA, GALEMA LEIDEKE & VAN ASSENDELFT MARION M. - Vuurhaard van eenheid ; vrouwen van Bethanië en oecumene in Rome. Veertig jaar Foyer Unitas 1952-1992
R93189: KOET B.J. - Five studies on interpretation of scripture in Luke-acts
N72666: VAN KOETSVELD C.E. - Het ontstaan, de beginselen en de geschiedenis van onze politieke partijen
C25776: KOFI VINCENT AKWETE - Beeldsnijkunst in Ghana
R89605: KOHL WILHELM, PERSOONS ERNEST & WEILER ANTON G. (HRSG.) - Monasticon Windeshemense [3 volumes] Teil I: Belgien, II: Deutsches Sprachgebiet, III: Niederlande
B88872: KOHL WILHELM, PERSOONS ERNEST & WEILER ANTON G. (HRSG.) - Monasticon Windeshemense. Teil I: Belgien
A17008: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Systematisch en beschrijvend leerboek der volkenkunde
R26378: KÖHLER HANS - Christliche Existenz in Säkularer und totalitärer Welt - Ein Beitrag aus der Zicht evangelischer Theologie
P60552: KOHLER LUDWIG - Das Aufstellen einer ganzen Prothese und ihre Fertigstellung (Neue Regeln und Fehlerkontrollen)
P35679: KOHLER CLAUDE (& DECHAUME JEAN, PRÉFACE) - Les problèmes neuropsychiatriques et médico-pédagogiques de l'enfant
W82162: KOHLER HEINRICH GOTTLIEB - Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch, welches der gemeinen oder briggischen logarithmen für alle Zahlen bis 108000 auf sieben decimalstellen,-
T44978: KOHLSCHMIDT WERNER & MEYER HERMAN (HERAUSG.) - Tradition und Ursprünglichkeit - Akten des III.Internationalen Germanistenkongresses 1965 in Amsterdam
G68829: DE KOHNE B. - Mémoires de la Société Impériale d'Archéologie. Vol.V avec le bulletin des séances XXXVI à XLV
O707: KOHNSTAMM, PH. - Keur uit het werk van prof.Dr.Ph.Kohnstamm
N97907: KOK RENE - Max Blokzijl, stem van het nationaal-socialisme
N87736: KOK P.E.W. - Langs stroopers- en smokkelaarspaden. Schetsen van het Limburgsche platteland
N39512: DE KOK DAVID (UITG.) - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de hervorming
B79108: DE KOK H. & WAUTERS E. - Elks deel op 't laatste is het graf. Een Turnhouts verhaal over begraven en het oude kerkhof
B79113: DE KOK HARRY (RED.) - Turnhout in de 17de eeuw. Historische stadsmaquette
B79114: DE KOK HARRY (SAMENST.) - Het Turnhout van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens
B79115: DE KOK HARRY (RED.) - Het kasteel van de hertogen van Brabant. Geschiedenis en restauratie van het gerechtshof te Turnhout
B86043: DE KOK H. & LANDUYT G. (RED.) - Liber Amicorum E. Van Autenboer
H101798: KOK H.J. - Enige Patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Proeve van een onderzoek)
B73725: DE KOK H. & VAN AUTENBOER E. (EDS.) - Turnhout. Groei van een stad
B84408: DE KOK HARRY (RED.) - Turnhout den eersten troost der staten
T75211: KOKKINAKES [KOKKINAKE] DEMETRIOS K. (ED.) - Panellenios anthologia etoi apanthisma ton eklektoteron Hellenikon poiematon [containing an anthology of modern Greek poetry]
R27981: KOLACEK JOSEF S.J. - Zilver en zwart [Geschiedenis van de Tsjechische provincie der Jezuïeten]
R12658: KOLARZ WALTER - Godsdienst in de Sowjet-Unie
T102209: KOLB HERBERT - Der Begriff der Minne und das Entstehen des höfischen Lyrik
N89267: KOLDEWEIJ A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, deel 1
N70465: KOLDEWEIJ A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, deel 1
R89720: KOLDEWEIJ A.M. & WILLEMSEN A. (RED.) - Heilig en profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief
S85854: KOLDEWEIJ A.M. (RED.) - Zilver uit 's-Hertogenbosch, van bourgondisch tot biedermeier
S79683: KOLDEWEIJ A.M. (RED.) - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance + Bijdragen [2 volumes]
N85474: KOLFF D.H. (KLOOSTER VINCENT A.J. & KOLFF DIRK H.A., EDS.) - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier D.H. Kolff (1761-1835)
T75488: KOLJADENKOV M.N., CYGANOV N.F. & BUBRICH DMITRIJ VLADIMIROVIC (RED.) - Erzjansko-russkij slovar: 15000 slov: s prilozeniem kratkogo grammaticeskogo ocerka erzjanskogo jazyka [="Erzya-Russian dictionary: 15000 words: with a brief grammatical sketch of the Erzya language"]
V33717: VAN DER KOLK WIM - Vergeten spelletjes voor binnen en buiten
A62528: VAN DE KOLK JOS - Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea
T72565: KOLKHUIS TANKE JOHANNES ANTONIUS - Dr. E.J.B. Schonck (1745-1821). Een bijdrage tot de studie van het literaire leven in Nederland op het einde van de achttiende eeuw
T81377: KOLLEWIJN R.A. - Ueber den Einfluss des Hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius
N39323: KOLLEWIJN A.M. & M.J. - Geschiedenis van Nederland (voor school, huis en studie) [4 delen]
G85841: KOLNIK TITUS - Römerzeitliche Gräberfelder in der Slovakei. Teil I (all published)
R23625: KOLOGRIVOF IVAN (DIR.) - Essai d'une somme catholique contre les sans-Dieu
H63831: KOLOGRIVOF IVAN - Essai sur la sainteté en Russie
C36530: KOLOSS HANS-JOACHIM - Zaïre - Meisterwerke afrikanischer Kunst
C36399: KOLOSS HANS-JOACHIM - Art of Central Africa - Masterpieces from the Berlin Museum für Völkerkunde
T59260: KOLTHOFF ISRAEL BENEDICTUS - Het substantief in het Nederlandsch der 16e eeuw
X82253: KOMIYA Y. & TAO C.S. - Some data of vital statistics in the districts of Wusih and Wa-In in Kiangsu Province, China
X72596: KONDULE-BASOUKOU ELENE [KONDILI-BASOUKOU ELENI] - Eisagôgê stê logotechnia tôn Arabôn [Isagogi sti logotechnia ton Arabon] / Min al-adad al-Arabi
T75551: KONESKI BLAZE - Kon makedonskata prerodba. Makedonskite ucebnici od 19 vek. [="The revival of the Macedonian. Macedonian textbooks in the 19the century"]
X71284: KONIG FRIEDRICH WILHELM - Der falsche Bardija. Dareios der Grosse und die Lügenkönige
R49703: KONIG DOROTHEE - Amt und Askese - Priesteramt und Mönchtum bei den lateinischen Kirchenvätern in vorbenediktinischer Zeit
R34471: KÖNIGBAUER LUDWIG - Das Menschenbild bei Franz von Sales
B61016: DE KONINCK L. - Description des coquilles fossiles de l'argile de Basele, Boom, Schelle, etc.
J94537: DE KONINCK CONSTANT - 600 Latijnse rechtsspreuken, uitgekozen, vertaald en geannoteerd
R20457: DE KONINCK L. (BEWERKING DOOR) - Lofdicht over het Heilig Sacrament, grootendeels getrokken uit het oude en het nieuwe testament en het kerkelijk officie
R84085: DE KONINCK LODEWIJK - Het werk van de Zusterkens der Armen
F104912: DE KONINCK CHARLES - In Defense of Saint Thomas - A reply to Father Eschmann's Attack on the Primacy of the Common Good
T28473: DE KONINCK L. - Galerij van Vaderlandsche Tafereelen opgehangen rond de wieg van P.P.Rubens
W57831: DE KONINCK L. & LE HON H. - Recherches sur les crinoides du terrain carbonifère de la Belgique [+ joint:] Notice sur un nouveau genre de crinoides du terrain carbonifère de l'Angleterre (par L.De Koninck)
B100476: DE KONINCK L. - Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la Belgique
T92799: DE KONINCK LODEWIJK - Het menschdom verlost. Heldendicht in twaalf zangen [2 volumes]
T91953: DE KONINCK LODEWIJK - Het menschdom verlost. Tafereelen
T90735: DE KONINCK L. (BEWERKING DOOR) - Lofdicht over het Heilig Sacrament, grootendeels getrokken uit het oude en het nieuwe testament en het kerkelijk officie
B79971: DE KONINCK LODEWIJK - De wonderkerk van Hakendover. Volkslegende uit de 7de of 8ste eeuw in rijm gesteld door Lodewijk De Koninck
B63980: KONINCKX C. - Koning Leopold III. Diplomaat voor de vrede
B63981: KONINCKX C. - Léopold III, roi et diplomate. La politique étrangères belge et les initiatives de paix pendant l'entre-deux-guerres 1934-1940
S58769: KONINCKX WILLY & GEVERS MAX - Trente ans au service de l'art - Bilan de l'activité de "L'art contemporain" depuis sa fondation en 1905 (avec des tableaux synoptiques et récapitulatifs par Max Gevers)
W89437: DE KONINCKX A. - Solutions raisonnées de questions d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie, de trigonométrie, d'arpentage, de division des terrains, de nivellement, etc. posées aux examens pour l'obtention du diplome de géomètre-arpenteur
G83823: KONINCKX C. (ED.) - Proceedings of the international colloquium "Industrial revolutions and the sea", Brussels 28-31 March 1989
S79026: KONINCKX WILLY & GEVERS MAX - Dertig jaar in den dienst van de kunst. Overzicht van de werking van "Kunst van Heden" van de stichting af tot 1935, met systematische en samenvattende tabellen door Max Gevers
B83824: KONINCKX C. (ED.) - Vlamingen overzee. Flamands en outre-mer. Flemings overseas
N41253: DE KONING M. - Boschbrand
J106661: KONING JACOBUS - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam, voornamelijk in de zestiende eeuw
F32382: DE KONING J.A. - Rathenau's denkbeelden over onze samenleving
X71233: KONRAD NIKOLAI IOSIFOVICH (ED.) - Bol'shoi japonsko-russkii slovar': svyshe 100 000 slov [Great Japanese-Russian Dictionary containing 100 000 lemmata, complete in 2 volumes]
S92807: KONRAD GYORGY & HERTMANS STEFAN (VANRIET JAN, ILLS.) - Jan Vanriet ; Gezichtsverlies - Losing face
R63534: KONRAD FRANZ - Das Offenbarungsverständnis in der evangelischen Theologie
F14094: KONRAD ANDREAS - Untersuchungen zur Kritik des Phänomenalistischen Agnostizismus und des subjektiven Idealismus
F100655: KONRAD HEDWIG (& POIRIER RENE, PREFACE) - Etude sur la métaphore
R73467: KONRAD FRANZ - Das Offenbarungsverständnis in der evangelischen Theologie
F105110: KONSTAN DAVID - Some aspects of Epicurean Psychology
R103503: KONSTANTINOU EVANGELOS G. - Die Tugendlehre Gregors von Nyssa im Verhältnis zu den Antik-Philosophischen und Jüdisch-Christlichen Tradition
F105400: KONTOS PAVLOS - L'action morale chez Aristote
R12680: KONZELMANN, GERHARD - Allah's zwaard - De wrekende hand der Sjiieten
O20285: KOOISTRA I. - Menschen in wording
R78608: KOOLE JAN LEUNIS - Studien zum koptischen Bibeltext. Kollationen und Untersuchungen zum Text der Paulusbriefe in der unter- und oberägyptischen Überlieferung
N105784: KOOLEN G.M.J.M. - Een seer bequaem middel. Onderwijs en Kerk onder de 17e eeuwse VOC
C38508: KOOPMAN C.J. - Oeganda de trots van de Missionarissen
R67202: KOOYMAN ARIE C. - De joodse kontekst van Mattheüs 5:31-32. Een bijdrage aan het debat over het gebuik van rabbijnse teksten voor de bestudering van het Nieuwe Testament
G103897: KOPECZI BELA - La France et la Hongrie au début du XVIIIe siècle. Etude d'histoire des relations diplomatiques et d'histoire des idées
R101520: KOPF ULRICH (HRSG.) - Theologen des Mittelalters. Eine Einführung
R102667: KOREVAAR-HESSELING E.H. - De Madonna - De ontwikkeling der madonnavoorstellingen in de beeldende kunst
G71496: KORINEK J.M. - K tak zvanému thráckému nápisu na prstenu ezerovském
T71497: KORINEK J.M. - Convolute of 5 articles and some reviews by Korinek: 1. K puvodu slov. gnedp, in "Listy filologické" 61 (1934), pp.43-54 // 2. K indoevropskému *snusós, nurus, in "Listy filologické" 59 (1932), pp.125-144 // -
F35149: KORINEK ALOISIUS - Capita quaedam praelectionum Theologiae Naturalis (ad usum privatum)
P60480: KORKHAUS GUSTAV - Moderne orthodontische Therapie
T893: KORN, KARL - Sprache in der verwalteten Welt
G75981: KORNEMANN ERNST - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I von Aegypten. Versuch einer Rekonstruktion
G71385: KORNEMANN ERNST - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I von Aegypten. Versuch einer Rekonstruktion
M82888: KORNER MAX (HRSG.) & SCHMELLER J.M. (INTROD.) - Historische Volkslieder aus dem sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert nach den in der K.Hof- und Staatsbibliothek zu München vorhandenen fliegenden Blättern
F35194: KORNFELD MICHEL (& MASSON-OURSEL P., AVANT-PROPOS) - L'énigme du beau
X99528: KORNRUMPF HANS-JURGEN - Osmanische Bibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Türkei in Europa
R103952: KORNYLJAK PLATO V. - Sancti Augustini De Efficitate Sacramentorum Doctrina contra Donatistas
X77542: KOROGLY CHALYK - Oguzskij geroiceskij epos [= "The heroic epos of Oghuz-Kagan (Oghuz Khan)"]
T63243: DE KOROS ALEXANDER CSOMA (& GYULA WOJTILLA, ED.) - A list of words. Sanskrit and Hungarian by Alexander Csoma de Koros
N85473: DE KORT JAN - De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert Van Dalsum (1868-1944). De worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit
T59304: KORTELING J. - Mysticism in Blake and Wordsworth
G105815: KORTH EUGENE H. S.J. - Spanish Policy in Colonial Chile. The Struggle for Social Justice 1535-1700
R33982: KORTLEITNER FRANCISCUS XAV. - De Hebraeorum ante exsilium Babylonium monotheismo
J19553: KORTMANN C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip van het algemeen welzijn
F23188: KORTMULDER R.J. - Metaphysica der rede
D21927: KORTUM C.A., - Die Jobsiade - Ein grotesk komisches Heldendicht
G34569: KOSCH WILHELM - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis - Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitschland, Oostenrijk en Europa
T45060: KOSKIMIES RAFAEL - Theorie des Romans
S98684: KOSLOW SUSAN (& LIEDTKE WALTER A., VOORW.) - Frans Snyders, stilleven- en dierenschilder 1579-1657
R69636: KOSMALA HANS - Hebräer - Essener - Christen. Studien zur Vorgeschichte der früchristlichen Verkündigung
P52886: KOSSLYN STEPHEN MICHAEL - Image and mind
B64936: KOSSMANN ERNST H. - Een tuchteloos probleem. De natie in de Nederlanden
T12576: KOSSMANN E.F. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche Tooneel in de 17° en 18° eeuw (met vier afbeeldingen waarvan twee naar onuitgegeven teekeningen van Rembrandt )
F35151: KÖSTLER HERMANN & OTT LUDWIG - Martin Grabmann - Nachlass und Schriftum (mit einem Nachlassteil von Clemens Baeumker)
R24260: KOTHEN ROBERT - L'enseignement social de l'Église (Histoire des théories sociales)
F42591: KOTHEN ROBERT - Le socialisme
F21146: KOTHEN ROBERT - La pensée et l'action sociales des catholiques 1789-1944
R106627: KOTHEN ROBERT - Vers une mystique familiale
E41812: KOTHEN ROBERT - Les théories économiques contemporaines
R85052: KOTSONIS JEROME - Problèmes de l'économie ecclésiastique
R73489: KOTTING BERNHARD - Der frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäude
R102236: KOTTING BERNHARD - Peregrinatio Religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der alten Kirche
R67973: KOTTJE RAYMUND (ED.) - Paenitentialia minora Franciae et Italiae saeculi VIII-IX [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.81 Series A]
R67772: KOTTJE R. (ED.) - Paenitentialia minora Franciae et Italiae saeculi VIII-XI. Tomus I: Paenitentialia minora Franciae et Italiae saeculi VIII-IX [Corpus Christianorum. Series latina, 156]
R80722: KOTTMAN KARL A. - Law and Apocalypse. The moral thought of Luis de Leon (1527? - 1591)
G76046: KOTZAGEORGES X. [KOTZAGEORGE] & PANAGIOTOPOULOS [PANAGIOTOPOULOS] - Neotere kai sugchrone istoria tes Thrakes: bibliographikos odegos
Y88226: KOTZBUE AUGUSTE-FREDERIC-FERDINAND DE - Chefs-d'oeuvre du théatre allemand. Tome I: Kotzbue
A52110: KOTZEBUE AUGUSTE FRIEDRICH FERDINAND (VON, 1761-1819) - Souvenirs d'un voyage en Livonie, a Rome et a Naples, faisant suite aux souvenirs de Paris [4 tomes]
G37894: KÖTZSCHKE RUDOLF - Grundzüge der deutschen Wirtschaftsgeschichte bis zum 17.Jahrhundert
X86904: KOU PAO-KOH IGNACE - Deux sophistes chinois Houei Che et Kong-Souen Long
G61742: KOUTSOS DIMITRIOS - Het "Bellum Antiochicum" : de confrontatie tussen Rome en Antiochus III van Syrië (198-188 v.chr.)
B94259: KOVACS ELISABETH (HRSG.) - Instruktionen und Patente Karls (II.) VI. und Maria Theresias für die Statthalter, Interimsstatthalter, bevollmächtigten Minister und Obersthofmeister der Österreichischen Niederlande (1703-1744)
G104055: KOVACS ELISABETH (ED.) - Untergang oder Rettung der Donaumonarchie ? Band I: Politische Dokumente zu Kaiser und König Karl I. (IV.) aus Internationalen Archiven
H47492: KOVALEVSKY PIERRE - Saint Serge et la spiritualité russe
G22011: KOVALEVSKY P., - Bildatlas der Kultur und Geschichte der Slawischen Welt
G22012: KOVALEVSKY PIERRE - Cultuurhistorische atlas van Rusland en de Slavische wereld
B85015: KOVALOVSKY IMRE - L'Universel (1859-1861). Un quotidien catholique libéral bruxellois
F103430: KOWALSKI GEORGIUS - De Plutarchi scriptorum iuvenilium colore rhetorico
B104067: KOYEN M.H. O.PRAEM. - Geschiedenis van het gasthuis te Geel 1286-1969
B101631: KOYEN M.H. O.PRAEM. - Geschiedenis van het gasthuis te Geel 1286-1969
B60963: KOYEN M.H. O.PRAEM. - Gezinsverpleging van geesteszieken te Geel tot einde 18de eeuw [in: Jaarboek 12 (1973) van de Vrijheid en het Land van Geel]
B89466: KOYEN M.H. O.PRAEM. - Geschiedenis van het gasthuis te Geel 1286-1969
B27205: KOYEN M.H. O.PRAEM. - Inventaris van de parochiearchieven van Zammel en Oosterlo
B27932: KOYEN M.H. O.PRAEM. & DE BONT MICHEL - Geel door de eeuwen heen
R27169: KOYEN MILO HENDRIK (O.PRAEM.) - De prae-gregoriaanse hervorming te Kamerijk (1012-1067)
F74916: KRAAY JOHN & TOL ANTHONY (EDS.) - Hearing and doing. Philosophical essays dedicated to H. Evan Runner
F103524: KRAFFT PETER - Die handschriftliche Überlieferung von Cornutus' Theologia Graeca
M94829: VON KRAFT ZDENKO - Wagner - une vie dramatique
F21088: KRAFT VICTOR - Erkenntnislehre
T41382: KRAGGERUD EGIL (RED.) - Kongehyllest - Skrifter av J.J.Wolf og H.Gunnarsson
T102279: KRAHE J.-B. - In den storm - een verhaal uit de XVIe eeuw ten tijde van de vervolging der protestanten te Mechelen
R103723: KRAHL JOSEPHUS S.J. - China Missions in Crisis. Bishop Laimbeckhoven and his times 1738-1787
F28154: KRAKOWSKI EDOUARD - La philosophie gardienne de la cité - de Plotin à Bergson
H43608: VON KRALIK RICHARD - Der hl. Leopold Markgraf von Österreich
F94927: KRALIK RICHARD, CLEERDIN VINCENT & LUTKIE WOUTER - Richard Kralik
R48779: KRALJEVIC SVETOZAR - Les apparitions de Mdugorje - récit, témoignages
C103923: KRALL JAKOB (ED.) - Koptische Texte, I.Band: Rechtsurkunden [in: Corpus Papyrorum Raineri, vol.2]
N39663: KRÄMER G. & BALLINTIJN G. - De meidagen van 1940 op oorlogsreportage in Nederland
X11784: KRAMER S.N. - L'histoire commence à Sumer
F105269: KRAMER HANS JOACHIM - Platonismus und Hellenistische Philosophie
K65711: KRAMER M.J. - De Ilias als vredesgedicht
X79770: KRAMER GURDRUN, MATRINGE DENIS, NAWAS JOHN & ROWSON EVERETT (EDS.) - The Encyclopaedia of Islam, Three. 2007-1
X79769: KRAMER GURDRUN, MATRINGE DENIS, NAWAS JOHN & ROWSON EVERETT (EDS.) - The Encyclopaedia of Islam, Three. 2007-2
X79768: KRAMER GURDRUN, MATRINGE DENIS, NAWAS JOHN & ROWSON EVERETT (EDS.) - The Encyclopaedia of Islam, Three. 2007-3
X79767: KRAMER GURDRUN, MATRINGE DENIS, NAWAS JOHN & ROWSON EVERETT (EDS.) - The Encyclopaedia of Islam, Three. 2008-1
Z22275: KRAMER JACK - Winning tennis
R102654: KRAMER ERNST - Kreuzweg und Kalvarienberg. Historische und baugeschichtliche Untersuchung
R24812: KRAMERS COEN THZ. (& STEGER A.M.A.A., INLEIDING) - Sedert 1929-
R58493: KRAMERS J.H. (VERTALING) - De Koran
O89753: KRAMP MELCHIOR J.C. - L'école dominicale, considérée comme base fondamentale du bonheur de la classe ouvrière
R79411: KRANEMANN BENEDIKT - Sakramentliche Liturgie im Bistum Münster. Eine Untersuchung handschriftlicher und gedruckter Ritualien und der liturgische Formulare vom 16. bis zum 20. Jahrhundert
R48482: KRANEMANN BENEDIKT - Die Krakensalbung in der Zeit der Aufklärung - Ritualien und pastoralliturgische Studien im deutschen Sprachgebiet
R69241: KRANEMANN BENEDIKT - Die Krankensalbung in der Zeit der Aufklärung. Ritualien und pastoralliturgische Studien im deutschen Sprachgebiet
N101766: KRANENBURG H.A.H. - De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek
R70178: KRANKL EMMERAM - Jesus der Knecht Gottes
T55244: KRANZMAYER EBERHARD - Sprachschichten und Sprachbewegungen in den Ostalpen I.
W66067: KRASNER M - Sur la théorie de la ramification des idéaux de corps non-Galoisiens de nombres alghébriques
J59948: KRATZMANN HORST - Die Verfassungsänderung
M91653: KRAUS A. - Di alcuni strumenti musicali portati dall'isola di Nias dal dottore Modigliani
M83083: KRAUS ALESSANDRO - Gli strumenti musicali degli ostiacchi
R70621: KRAUS GEORG - Gotteserkenntnis ohne Offenbarung und Glaube? Natürliche Theologie als ökumenisches Problem
T32684: VON KRAUS CARL - Mittelhochdeutsches Übungsbuch
R70165: KRAUS HANS-JOACHIM - Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie
X71406: KRAUSE F.E.A. - Ju-Tao-Fo. Die religiösen und philosophischen Systeme Ostasiens
G86495: KRAUSE GUNTER - Untersuchungen zu den ältesten Nekropolen am Eridanos in Athen [2 volumes]
G80062: KRAUSE CLEMENS - Domus Tiberiana I. Gli scavi + Tavole [in: Bollettino di Archeologia, Ministero per i beni culturali e ambiental, Volume 25-26-27 (gennaio-giugno 1994)]
T71139: KRAUSE WOLFGANG - Abriss der altwestnordischen Grammatik
R75732: KRAUSE MARTIN & LABIB PAHOR - Die drei Versionen des Apokryphon des Johannes im koptische Museum zu Alt-Kairo
R100422: KRAUSEN EDGAR - Die Klöster des Zisterzienserordens in Bayern
F66626: KRAUT RICHARD - Aristotle on the Human Good
R69923: KRAUTWIG NOTKER O.F.M. - Die Grundlagen der Busslehre des J. Duns Skotus
S96789: KRAYBILL DONALD B., HERR PATRICIA T. & HOLSTEIN JONATHAN - A quiet spirit : Amish quilts from the collection of Cindy Tietze & Stuart Hodosh
F101149: KRAYE JILL - Classical traditions in Renaissance Philosophy
S94496: KREGLINGER - Collection de madame veuve Charles Kreglinger. Catalogue de tableaux anciens, tableaux modernes, porcelaines anciennes de Chine, pendules, etc. Vente publique, Première et deuxième vente ; 4 et 5 mars & 1er et 2 avril 1936, Bruxelles, Galerie Le Roy [2 volumes]
B50570: KREGLINGER A. - Notice historique sur les impots communaux de la ville d'Anvers
M83007: VON KREISSLE HEINRICH - Franz Schubert, eine biographische Skizze
R101491: KREKENBERG PROSPER O.F.M. - Die Psalmen Davids, aus dem lateinischen übersetzt, in buchstäblichen und geistlichen Sinne erkläret, und nüsslichen Anmerkungen versehen
R45781: KRELING G.P. O.P. & DE GRIJS F.J.A., HAARSMA F., KOUWENHOVEN H.J., ROES J.H. & SCHILLEBEECKX E.C.F.A. O.P. (UITG. & INLEIDING) - Het goddelijk geheim - theologische werk van G.P. Kreling O.P.
T79426: KREMER MARIE-FRANCE - Bibliographie courante de la littérature luxembourgeoise 2001 (14e année) et compléments des années précédentes
T79425: KREMER MARIE-FRANCE - Bibliographie courante de la littérature luxembourgeoise 2002 (15e année) et compléments des années précédentes
F67608: KREMER KLAUS (HRSG.) - Metaphysik und Theologie
F53459: KREMER RENÉ C.SS.R. - La théorie de la connaissance chez les Néo-réalistes anglais
F14098: KREMER RENÉ C.SS.R. - Le Néo-réalisme Américain
F14097: KREMER RENÉ C.SS.R. - La théorie de la connaissance chez les Néo-réalistes anglais
T92849: KREMER DIETER (COORD.) - Dictionnaire historique de l'anthroponymie romane (PatRom), présentation d'un projet
R106410: KRETSCHMAR GEORG - Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie
F58131: KRETZMANN NORMAN - The metaphysics of theism - Aquinas's natural theology in Summa contra Gentiles' I
F66455: KRETZMANN NORMAN & STUMP ELEONORE (EDS.) - Logic and the philosophy of language
F58110: KRETZMANN NORMAN - The metaphysics of creation - Aquinas's natural theology in 'Summa contra Gentiles' II
G25681: KRETZSCHMER FRITZ (ZUSAMMENGESTELT UND BEARBEITET VON) - Technik und Handwerk im Imperium Romanum (eine Ausstellung des Vereins Deutsche Ingenieure)
N70696: KREUKELS L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkoolmijnen (1900-1940)
F59320: KREWANI WOLFGANG NIKOLAUS - Der unbeteiligte Zuschauer. Über die Begründung der theoretischen Einstellung in Husserls Spätphilosophie
R39881: KRICKEBERG W. & TRIMBORN H. - De godsdiensten van de Azteken Maya en Inca
M106525: KRIEG EDUARD - Das lateinische Osterspiel von Tours
S15034: KRIEGER, HERBERT W. - Aspects of aboriginal decorative art in America based on specimens in the United States National Museum [ Smithsonian ]
T59385: KRIEGER GOTTFRIED - Gedichteinlagen im Englischen Roman
P13729: KRIEKEMANS A. - Geschiedenis van de kinderpsychologie tot en met Sigmund Freud, Anna Freud en Melanie Klein
N68628: KRIJN JOS. - De katakomben van Valkenburg, als een apologie van het Roomsche geloof
R861: KRIMMEL ARTHUR (OMI) - Die Rechtsstellung der ausserhalb ihres Verbandes lebenden Ordensleute
G76: KRINGS, WILFRIED - Wertung und umwertung von allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spättmittelalter bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts - Eine historisch-sozialgeographische Studie
N96398: VAN DER KROE ALBERT - Twee brieven van een Zeeuwsch Heer, aan zyn vriend te Amsterdam, zynde een echt en onzydig bericht, omtrent de thans heerschende onlusten in Zeeland, en voornamentlyk, wegens het bouwen eener Roomsche Kerk te Vlissingen. Met bylagen
B93523: KROES G.J. - In Sint-Andrieskwartier, een verhaal uit het Antwerpsche volksleven
F73361: KROESEN J.O. - Kwaad en zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Levinas voor de theologische vraag van het kwade
R106562: KROESS ALOIS S.J. (ED.) - Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, I: Geschichte der ersten Kollegien in Böhmen, Mähren und Glatz, von ihrer Grundung bis zu ihrer Auflösung durch die Böhmischen Stände 1556-1619 (nach den Quellen bearbeitet)
R92913: KROGER BERNWARD - Der französische Exilklerus im Fürstbistum Münster 1794-1802
F75054: KROGH-TONNING K. - Essays von Dr. theol. K. Krogh-Tonning. I: Platon als Vorläufer des Christentums. II: Leibniz als Theolog [2 essays in 1 volume]
G34304: KROHA TYLL - Münzen sammeln
G40044: KROLL WILHELM - Die Kultur der Ciceronischen Zeit - I.Politik und Wirtschaft
R37296: KROMMINGA CARL G. - The communication of the Gospel through Neighboring
R97702: KRONENBURG PÈRE C.SS.R. - L'apôtre des lépreux du Surinam ; le vénérable Pierre Donders de la Congrégation du Très Saint Rédempteur (1809-1887)
N39390: KRONENBURG J.A.F. C.SS.R. - Maria's feestkring in Nederland - Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland [getrokken uit "Maria's heerlijkheid in Nederland"]
R45716: KRONENBURG PÈRE C.SS.R. - L'apôtre des lépreux du Surinam ; le vénérable Pierre Donders de la Congrégation du Très Saint Rédempteur (1809-1887)
R53040: KRONENBURG J.A.F. C.SS.R. - Maria's heerlijkheid in Nederland - geschiedkundige schets van de vereering der H.Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op onze dagen [8 volumes]
M40979: KROP G.K. - Concertgebouworkest in diamant 1888-1948
S101782: KROPHOLLER A.J. - Over bouwstijl vroeger en nu
C105962: KROPP ANGELICUS M. O.P. (& CAPART JEAN, GELEITWORT, & CRUM W.E. VORREDE) - Ausgewählte Koptische Zaubertexte [2 volumes] I: Textpublikation, II: Übersetzungen und Anmerkungen
C56757: KROPP ANGELICUS M. O.P. (& CAPART JEAN, GELEITWORT, & CRUM W.E. VORREDE) - Ausgewählte Koptische Zaubertexte - volume II: Übersetzungen und Anmerkungen
R44367: KROUST JOAN. MICH. - Institutio clericorum ; Meditationes de praecipuis fidei mysteriis [4 vols.] & Exercitia spiritualia, juxta mentem et methodum S.Ignatu- Opus divini verbi praeconibus perutile [1 tome]
R49337: KROUST R.P. (& DUPONT) - Méditations sur les vérités de la foi et de la morale pour tous les jours de l'année- avec un choix de celles du p.Dupont [4 tomes]
C80299: KRUCHTEN JEAN-MARIE & ZIMMER THIERRY - Les annales des prêtres de Karnak (XXI-XXIIImes dynasties) et autres textes contemporains relatifs à l'initiation des prêtres d'Amon, avec un chapitre archéologique par Th. Zimmer [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 32]
S75415: KRUDEWIG JOHANNES & KLINKENBERG JOSEPH - Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln. Erster Band. I und II. Abteilung: Quellen (bearbeitert von Johannes Krudewig) & Das Römische Köln (bearbeitet von Joseph Klinkenberg)
X74839: KRUEGER JOHN R. (ED.) - The Turkic Peoples. Selected Russian entries from the Great Soviet Encyclopedia, with an index in English
X71522: KRUEGER JOHN R. - The Uralic and Altaic series: an analytical index, including a complete index to Keleti Szemle
X76784: KRUEGER JOHN R. - Cheremis-Chuvash. Lexical relationships. An index to Räsänen's 'Chuvash Loanwords in Cheremis'
X68985: KRUEGER JOHN R. - Mongolian epigraphical dictionary in reverse listing
G102382: KRUGER KARL HEINRICH - Die Universalchroniken [dans: Typologie des sources du moyen age occidental, TYP 16]
N39547: VAN KRUGTEN H. - Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond (opgedragen aan Z.D.H. Mgr. Pardeis bij gelegenheid der plegtige Krooning van het mirakuleus beeld)
R78525: DE KRUIJF TH. - Der Sohn des lebendigen Gottes. Ein Beitrag zur Christologie des Matthäusevangeliums
R33415: KRUIJF ERNST FREDERIK - De opkomst der Gallicaansche kerk
M94810: DE KRUIJFF JAN - Spraakmakende musici
B102967: KRUIJT J.P. (& CANTRE JOZEF, ILL.) - België : boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog
P28319: KRUISVERBOND ST.PAULUS GROOT SEMINARIE HOEVEN (& VAN OOSTERHOUT C., VOORWOORD) - Alcoholisme en drankbestrijding - Beschouwingen rondom de Sobriëtas beweging
F71953: KRUITHOF JAAP - Het uitgangspunt van Hegel's ontologie
G102115: KRUITWAGEN B. O.F.M. - Laat-middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia, grammaticalia
X103535: KRUMBACHER KARL - Miscellen zu Romanos
X95494: KRUMBHOLTZ JONA - Dissertatio Philologica de Necessitate Accentuationis Ebraicae (quam in celeberrima quae est ad Albim Academia pro loco in amplissima Facultate philosophica benevole sibi concesso praeses M. Nicol. Panecius, Zittavia-Lusatus, etc.)
A39249: KRÜMMEL OTTO - Handbuch der Ozeanographie [Band I & II:] I.Die räumlichen, chemischen und physikalischen Verhältnisse des Meeres & II.Die Bewegungsformen des Meeres (Wellen, Gezeiten, Strömungen)
P60671: KRUMMNOW FRIEDRICH - Technisches Lehrbuch für den Dentisten-Praktikanten
S61508: KRUMRINE MARY LOUISE (ED.) - Paul Cézanne - Die Badenden
F24161: KRUSEMAN W.M. & RISPENS J.A. - Grote denkers van Hellas tot heden
S72819: KRUSKOPF ERIK - Shaping the invisible. A study of the genesis of non-representational painting (1908-1919)
T18327: KRUYSKAMP, C.H.A. - De Refreinenbundel van Jan Van Doesborch - deel I (van 2)
T102278: KRYN LEO J. (& STUYVAERT VICTOR, ILLS.) - De wonderbaarlijke avonturen van den man met den baard. Een groteske geschiedenis
T92551: KRYN LEO J. (& STUYVAERT VICTOR, ILLS.) - De wonderbaarlijke avonturen van den man met den baard. Een groteske geschiedenis
R56632: KUBBEN MARTIE-PAUL & MEDAER FRANS - Martinus Hoeven kruisheer
F105282: KUBE JORG - TEXNH und APETH - Spohistisches und platonisches Tugendwissen
C105983: KUBINSKA JADWIGA - Inscriptions grecques chrétiennes [Faras, 4]
G82226: KUBLER L. (& WAELDIN MARCEL, ILLS.) - Marianne de Forbach (avec les extraits des registres de la paroisse de Kerbach et Forbach concernant la famille des Deux-Points-Forbach)
F18734: KUCHARSKI PAUL - La spéculation platonicienne
R75161: KUCHENBECKER VALTER - Aproveitamento e significado da disciplina de cultura religiosa em três universidades privadas do Rio Grande do Sul na percepçao dos alunos
R70306: KUCHLER MAX - Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur Verdrängung der Frauen auf dem Hintergrund einer frauenfeindlichen Exegese des Alten Testaments im antiken Judentum
R70348: KUENEN A. - Historisch-kritisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des ouden verbonds [3 vols.]
M82884: KUFFERATH MAURICE - Parsifal de Richard Wagner. Légende, drame, partition
M82686: KUFFERATH MAURICE - Le théatre de R. Wagner de Tannhaeuser à Parsifal. Essais de critique littéraire, esthétique et musicale ; La Walkyrie
M82716: KUFFERATH MAURICE - La Walkyrie de Richard Wagner. Esthétique, histoire, musique
A17013: KUHN, WERNER - Schweiz - Flugpanorama [ D./Fr./E.]
R68702: KUHN KARL GEORG - Phylakterien aus Höhle 4 von Qumran
C84269: KUHN MAGDALENA - Koptische liturgische Melodien. Die Relation zwischen Text und Musik in der koptischen Psalmodia [Orientalia Lovaniensia Analecta, 197]
F21138: KUHN HELMUT - Begegnung mit dem Sein - Meditationen zur Metaphysik des Gewissens
R78547: KUHN KARL GEORG (HRSG.) - Konkordanz zu den Qumrantexten
R70082: KUHN HEINZ-WOLFGANG - Enderwartung und gegenwärtiges Heil. Untersuchungen zu den Gemeindeliedern von Qumran mit einem Anhang über Eschatologie und Gegenwart in der Verkündigung Jesu
R37117: KÜHNE BENNO (REKTOR DER STIFTSCHULE) - P.Gall Morel - Ein Mönchsleben aus dem XIX.Jahrhundert - Festgabe zur Sekundizfeier Sr. Gnaden des hochwürdigen herrn herrn Heinrich IV Abtes des Benediktinerstiftes Einsiedeln am 4. Oktober 1874
T37555: KUIJER J.M. - Het vocalisme van Valdemars Saellandske Lov
N39385: TER KUILE G.J. - Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel. Het begrip oorkonde, levering, besate, panding, athmaling en inleiding
X84285: KUIPER F.B.J. - Aryans in the Rigveda
N58952: KUIPER G.J.M. - Huis en klooster St.Antonius te Albergen
T47771: KUIPER F.B.J. - Gopalakelicandrika - A Krsna-Play by Ramakrsna (Sanskrit text with notes)
K65709: KUIPER K. - Recht en onrecht in Athene's bloeitijd (de achtergrond van Plato's Gorgias)
K33558: KUIPER W.E.J. - Two Comedies by Apollodorus of Carystus [on the originals of Terence's Hecyra & Phormio]
G65710: KUIPER K. - Atheensch jongensleven
F39825: KUIPER K. - Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides - Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles
T12624: KUIPERS E.G.H.J. - De Furie van het Systeem - Over het literaire werk van Harry Mulisch in de jaren vijftig
P60714: KUIS JOHANNES - De vrij-eindigende frameprothese. Een bio-mechanische analyse met consequenties voor het ankerontwerp
R25961: KUITERT H.M. - De mensvormigheid Gods ; een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de heilige Schrift
R31424: KUITERT H.M. - Over religie - aan de liefhebbers onder haar beoefenaars
T75420: KUKKONEN O.V. (ED.) - Finsko-russkij slovar: okolo 40000 slov / Suomalais-venäläinen sanakirja noin 40000 sanaa [="Finnish-Russian dictionary: about 40000 words"]
X106053: KUKULES PHAIDON - Byzantinon bios kai politismos [6 volumes] Volumes I-1, I-2, II-1, II-2, III, IV (Vie et civilisation byzantines)
F105498: KULLMANN WOLFGANG - Wissenschaft und Methode. Interpretationen zur aristotelischen Theorie der Naturwissenschaft
A103540: KUMANIECKI CASIMIRUS FELIX - De consiliis personarum apud Euripidem agentium
K103544: KUMANIECKI CASIMIRUS FELIX - De satyro peripatetico
R69449: KUMMEL WERNER GEORG (GRASSER ERICH E.A., EDS.) - Heilsgeschehen und Geschichte. Gesammelte Aufsätze (1933-1964)
R70129: KUMMEL WERNER GEORG - Verheissung und Erfüllung. Untersuchungen zur eschatologischen Verkündigung Jesu
T79383: KUMMEL P. - Formalization of natural languages
S91728: KUMS EDOUARD (ROOSES MAX, PREFACE) - Musée Kums Anvers. Catalogue des tableaux de maitres anciens et modernes des écoles Flamande, Française, Hollandaise, etc. et des tapisseries, etc. composant le musée formé à Anvers par Edouard Kums [Catalogue de vente publique, Anvers, 17-18 mai 1898]
S87968: KUMSCH E. - Wandteppiche im Hause Krupp von Bohlein und Halbach auf dem Hügel a.d. Ruhr
G82240: KUN BELA (& NUTTERS W., VERTALING) - Op de bres voor het communisme
R100674: KUNG HANS - L'église [2 volumes]
F78052: KUNG GUIDO [KÜNG] - Ontologie und logistische Analyse der Sprache. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion
R69813: KUNG HANS - Concile et retour à l'unité : se rénover pour susciter l'unité
G48416: KUNICKI WOJCIECH (HRSG.) - Aufklärung in Schlesien im europaïschen Spannungsfeld - II.Aufgeklärter Sensualismus
R103867: KUNKEL PAUL A. - The Theatines in the History of Catholic Reform before the Establishment of Lutheranism
T98446: KUNNAP AGO - System und Ursprung der kamassischen flexionssuffixe. II: Verbalflexion und Verbalnomina
M94842: KUNST JAAP - Métrique, rhythmique, musique a plusieurs voix
R40814: KÜNSTLE KARL - Eine Bibliothek der Symbole und theologischer Tractate zur Bekämpfung der Priscillianismus und westgothischen Arianismus aus dem VI. Jahrhundert - Ein Beitrag zur Geschichte der theologischen Litteratur in Spanien
T68823: KUNTZ MONIQUE & HOREMANS JEAN-M. - Valery Larbaud (1881-1957). Catalogue établi par Monique Kuntz. Supplément: Larbaud dans les collections belges, notices par Jean-M. Horemans
F28072: KUNTZE FRIEDRICH - Erkenntnistheorie
B87867: KUNTZIGER J. - Essai historique sur la propagande des Encyclopédistes français en Belgique, au XVIIIe siècle
T34369: KÜNZEL CARL & CASTLE EDUARD (HRSG.) - Carl Künzels "Schilleriana" Briefe an Schiller und Schillers Familienmitglieder nach den Abschriften im Besitz des Wiener Goethe-Verein
R78597: KUNZI MARTIN - Das Naherwartungslogion Matthäus 10, 23. Geschichte seiner Auslegung
R69263: KUNZLER MICHAEL - Die Eucharistietheologie des Hadamarer Pfarrers und Humanisten Gerhard Lorich. Eine Untersuchung der Frage nach einer erasmischen Mess- und Eucharistietheologie im Deutschland des 16. Jahrhundert
W77211: KUPFFERSCHLAEGER IS. - Appréciation des nouvelles théories chimiques
X100020: KUPPER JEAN-ROBERT - Les nomades en Mésopotamie au temps des rois de Mari
X103230: KUPPER JEAN-ROBERT - L'iconographie du dieu Amurru dans la glyptique de la Ire dynastie babylonienne
C99987: KUR STANISLAS (ED.) - Actes de Iyasus Mo'a, abbé du couvent de St-Etienne de Hayq. Textus [dans: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 259]
X103551: KURANC JOSEPHUS - De Prisco Panita ; rerum scriptore, quaestionis selectae
R106021: KURMANN ALOIS - Gregor von Nazianz Oratio 4 gegen Julian. Ein Kommentar
T75228: KURRAS LOTTE - Die Deutschen mittelalterlichen Handschriften. Zweiter Teil: Die Naturkundlichen und historischen Handschriften, Rechtshandschriften, Varia
S87373: KURTH JULIUS - Die Wandmosaiken von Ravenna
B57134: KURTH GODEFROID - Renier de Huy auteur véritable des fonts baptismaux de saint-Barthélemy de Liège et le prétendu Lambert Patras
B57137: KURTH GODEFROID - Notre nom national
B55660: KURTH GODEFROID - La nationalité belge
H98198: KURTH GODEFROY - Sainte Clotilde
H55540: KURTH G. - Saint Boniface (680-755)
B42656: KURTH GODEFROID - Etude critique sur Jean d'Outremeuse
G55582: KURTH GODEFROID - Les origines de la civilisation moderne
G55309: KURTH GODEFROID - Clovis [2 volumes]
G42825: KURTH GODEFROID - Caton l'ancien - Etude biographique
G40006: KURTH GODFR. (& ROBYNS OSW., IN HET NEDERLANDSCH BEWERKT DOOR) - De wording der hedendaagsche beschaving [2 delen]
G29716: KURTH GODEFROID - Les Origines de la Civilisation Moderne
G23889: KURTH GODEFROID - Les origines de la civilisation moderne - tome II
G23778: KURTH GODEFROID - Clovis [2 vol.]
B79415: KURTH GODFRIED - Geschiedenis der mirakuleuze kruisen van Assche
R16081: KURTH, G. - L'Eglise aux tournants de l'histoire
F59174: KURUCZ JENO - Die Opposition der Jugend als philosophische Strömung in der deutschen Philosophie des 19.Jahrhunderts und als politische Aktion in der Ungarnrevolution
T71156: KURYLOWICZ JERZY - L'accentuation des langues indo-européennes
T71155: KURYLOWICZ JERZY - L'apophonie en indo-européen
T82561: KURYLOWICZ JERZY - Metrik und Sprachengeschichte
S87606: KURZ OTTO - The Decorative Arts of Europe and the Islamic East. Selected studies
F105186: KURZ DIETRICH - AKPIBEIA [Akirbeia] Das Ideal der Exaktheit bei den Griechen bis Aristoteles
R73605: KUSS WILFRIED E.A. - Die Ursulinen in Klagenfurt. 325 Jahre im Dienste der Erziehung und Bildung
R77135: KUSTER HELMUT & ROBINSON JAMES M. - Entwicklungslinien durch die Welt des frühen Christentums
S63613: KUSTER BERND - Max Liebermann. Ein Maler-Leben
G100437: KUTRZEBA STANISLAUS - Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Volumen II
R70099: KUTSCH ERNST - Verheissung und Gesetz. Untersuchungen zum sogenannten Bund im Alten Testament
X103245: KUTSCHER RAPHAEL - Oh Angry Sea (a-ab-ba hu-luh-ha) : The history of a Sumerian Congregational Lament
A29280: KUTTER EDOUARD (ED.) - Luxembourg - paysages du Grand-Duché
X71688: KUUN G.& LIGETI LOUIS (EDS.) - Codex cumanicus, with the prolegomena to the Codex cumanicus
T75491: KUUSINEN MARTTI E. & OLLIKAINEN VEERA M. (RED.) - Russko-finskij slovar: 61000 slov - Venäläis-suomalainen sanakirja: 61000 sanaa [="Russian-Finnish dictionary: 61000 words"]
K61789: DE KUYFFER KATHARINE - Nikolaus over vroeg-Griekse geschiedenis. Bijdrage tot de studie van Ephoros
B93778: KUYL P.D. - Documents pour servir à l'histoire ecclésiastique de quelques paroisses belges, ayant appartenu à l'ancien évêché de Bois-le-Duc ; Zoerle-Parwys, Ramsel, Baelen [Balen], Moll [Mol]
S97553: DE KUYPER JACQUES - Collection de feu monsieur Jacques de Kuyper en son vivant Consul Général du Royaume des Pays-Bas. Vente publique, Salle Verlat, Anvers, mardi 6 novembre 1900
N39453: KUYPER A. - Parlementaire redevoeringen [4 delen] I.Kameradviezen & II-IV.Ministerieele redevoeringen Tweede kamer 1-2-3
G23541: KUYPER H.H. - Evolutie of revelatie - Rede bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) op 20 october gehouden
R33421: KUYPER A. DR. - Het vergrijp der zeventien ouderlingen - Memorie van den Amsterdamschen Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente, in zake het adres van de hh.G.Kuiper c.s. voor de kerkeraad gesteld door dr.A.Kuyper
B65025: KUYPERS J. - Het werk van Kamiel Huysmans
G82207: KUYPERS G. - De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld
R46181: KUYPERS JEHAN - Lieve Vrouwkes van Brabant of eenen krans van Maria-legenden
T10422: KUYPERS, JULIEN - Donderkoppen
B91935: KUYPERS J. - Les égalitaires en Belgique. Buonarroti et ses sociétés secrètes d'après des documents inédits (1824-1836)
G75758: KUZSINSKY BALINT - Aquincum
F58319: KVANVIG JONATHAN L. - Oxford studies in philosophy of religion - Volume I
H40289: KWAKMAN TH. - Theresia van Avila (naar de Bollandisten, haar verschillende geschiedschrijvers en haar eigen werken)
C53374: KWAKU SARFO FREDERICK - Developing technical expertise in secondary technical schools in Ghana ; The effect of powerful learning environments with and without ICT and the moderating effect of instructional conceptions
X79407: KWANG-KYU LEE (& LINSKEY JOSEPH P., ED.) - Korean traditional culture
F59095: KWANT REMY C. O.S.A. - Philosophy of labor
X76037: KWANTEN LUC & HESSE SUSAN - Tangut (Hsi Hsia) studies: a bibliography
B64644: KWANTEN GODFRIED - August-Edmond De Schryver (1898-1991). Politieke biografie van een gentleman-staatsman
B69561: KWANTEN GODFRIED - Welstand door vereniging. De ontwikkeling van de christelijke arbeiderscoöperaties (1886-1986)
W60297: KWANTES J. (& VAN WIJK J., VOORREDE) - Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving, voorzien van een aantal figuren ter opheldering
S96709: KYBALOVA LUDMILA - Les tapis d'Orient
X100411: KYI-TSUNG CHEN - Le système municipal en Chine
T59262: KYLSTRA ANDRIES DIRK - Geschichte der Germanisch-Finnischen Lehnwortforschung
F75035: KYNAST REINHARD - Kant. Sein System als Theorie des Kulturbewusstseins
F75149: KYRKOS BAS. A. - Archaios Hellenikos diaphotismos kai sophistike
S102149: VAN DER LAAN H. O.S.B. - Het plastische getal. XVI lessen over de architectonische ordonnantie
F75069: VAN DER LAAN H. - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie
T72328: VAN DER LAAN N. (ED.) - Rederijkersspelen, naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche gemeentearchief
R102507: VAN DER LAAN H. O.S.B. - Het vormenspel der liturgie
L64720: VAN LAAR HANS - Voeren. Een politiek-cultureel antroplogische studie van de tweespalt in 's-Gravenvoeren
H96544: VAN DE LAAR A. - De H. Leonardus van Vechel, zijn leven en marteldood. Met eenige godvruchtige oefeningen ter eere van dien heilige
H96191: VAN DE LAAR A. - De H. Leonardus van Vechel, zijn leven en marteldood. Met eenige godvruchtige oefeningen ter eere van dien heilige
B102559: VAN LAAR ALBERT - Geschiedenis van het openbaar onderwijs te Antwerpen sedert 1872, Deel 1
B100391: VAN LAAR ALBERT (& HUYSMANS CAMIEL, INL. & EEKELERS WILLEM, SLOTW.) - Geschiedenis van de Arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende
B87621: VAN LAAR ALBERT - Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen. Deel II
T95999: VAN LAAR J.J. - Register op de Ideeën van Multatuli
B90484: VAN LAAR ALBERT - Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen. Deel I-II
B89592: VAN LAAR ALBERT - Geschiedenis van het openbaar onderwijs te Antwerpen sedert 1872 [3 volumes]
R76931: VAN LAARHOVEN AD (SAMENSTELLING) - Een boekje open over Oblaten. 75 jaar Oblaten van Franciscus van Sales in Nederland (1927-2002). I: Visies en gebeurtenissen. II: Getuigenissen en herinneringen [2 delen in 1 volume]
R102621: LABANDE EDMOND-RENE - Spiritualité et vie littéraire de l'Occident, Xe - XIVe s.
G94370: LABARRE ALBERT - Le livre dans la vie amiénoise du seizième siècle. L'enseignement des inventaires après décès 1503-1576
B81136: LABARRE LOUIS - Le suffrage universel. Au roi
B81133: LABARRE LOUIS - Le suffrage universel. Au roi
R48276: LABAT EUG. - Notice sur la Confrérie du T.S. Sacrement établie dans l'église de Salignac érigée de nouveau en 1613
R105811: LABAT J.R. O.P. (& EADEN JOHN, ED.) - The Memoirs of Père Labat 1693-1705
F35201: LABBAS LUCIEN - L'idée de science dans Malebranche et son originalité
R16084: LABBÉ YVES - Humanisme et Théologie : pour une préambule de la foi
R47523: LABELLE EUGÈNE - Frédéric Ozanam message d'un voyant
F106802: LABERTHONNIERE (& CANET L., ED.) - Oeuvres de Laberthonnière : Etudes sur Descartes (2 volumes)
R70484: LABERTHONNIERE (PERRIN MARIE-THÉRÈSE, ED. & GOUHIER HENRI, PRÉFACE) - Dossier Laberthonnière. Correspondance et textes (1917-1932)
R70482: LABERTHONNIERE & BEILLEVERT PAUL - Laberthonnière. L'homme et l'oeuvre. Introduction à sa pensée. Textes et communications
R106453: LABERTHONNIERE (PERRIN MARIE-THÉRÈSE, ED. & GOUHIER HENRI, PRÉFACE) - Dossier Laberthonnière. Correspondance et textes (1917-1932)
R85053: LABERTHONNIERE LUCIEN (& D'HENDECOURT MARIE-MADELEINE, INTROD. & BOISSET LOUIS, POSTFACE) - Dogme et théologie
F18607: LABERTHONNIÈRE - Oeuvres : Etudes de philosophie cartésienne et premiers écrits philosophiques (publié par les soins de L.Canet) [Descartes]
F18528: LABERTHONNIERE (PUBLIÉ AVEC LES SOINS DE L.CANET) - Oeuvres de Laberthonnière : Etudes sur Descartes (2 vols.)
B47758: LABIAU ALBERTA & DE SCHUYTER JAN - Vijf en twintig jaren bestaan van Antwerpen's Oudheidkundige Kring 1935
S58927: LABIGNE FERNAND (& VAN PUYVELDE LEON, PRÉFACE) - Pierre Paul Rubens - sa vie ardente, son oeuvre fastueuse
R48142: LABIS F. - De la fréquente communion
R79877: LABIS CHANOINE - Vie et opuscules de la bienheureuse Marie des Anges de l'ordre du Carmel réformé, d'après les publications du r.p. Anselme, définiteur général du même ordre
R39211: LABIS (CHANOINE) - Le libéralisme, la franc-maçonnerie et l'église catholique
R49329: LABIS CHANOINE - L'eucharistie ou Jésus-Christ perpétuellement victime et nourriture de l'homme
V97254: LABITTE ALPHONSE (DIR.), E.A. - Le Manuscrit. Tomes 1 (1894) et 2 (1895). Revue spéciale de documents-manuscrits, livres, chartes, autographes, etc. concernant leur curiosité historique, artistique, bibliographique, etc., donnant la description et la représentation de ces documents et traitant de toutes les questions qui s'y rattachent
R29001: LABO SEBASTIAN S.J. - De aanslag op de paus [mei 1981] in het licht van Fatima
R87359: DE LABORDE LEON - Commentaire géographique sur l'Exode et les nombres
H44141: LABORDE J.-E. S.J. - L'esprit de Saint François Xavier
G81536: LABOULAYE EDOUARD - Le parti libéral, son programme et son avenir
G80941: LABOULAYE EDOUARD - Etudes morales et politiques
G80905: LABOULAYE EDOUARD - Le parti libéral, son programme et son avenir
G80837: LABOULAYE EDOUARD - L'état et ses limites, suivi d'essais politiques sur Alexis de Tocqueville, l'instruction publique, les finances, le droit de pétition, etc.
M91660: LABOUREAU P. - Théorie de lecture musicale, suivie d'un petit traité de plain-chant et des principales règles de la psalmodie
R106567: LABOURT J. - Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie sassanide (224-632)
K101786: DE LABRIOLLE PIERRE - Histoire de la littérature latine chrétienne [2 volumes]
C80245: LABRIQUE FRANÇOISE - Stylistique et théologie à Edfou. Le rituel de l'offrande de la campagne : étude de la composition [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 51]
W73029: LABRIQUE J.-P. - Mesures électriques sur le poil urticant d'Urtica Pilulifera L.
R62212: LABROT GERARD - Un instrument polemique: l'image de Rome au temps du schisme: 1534-1667. Thèse présentée devant l'Université de Paris I le 26 novembre 1976
G65630: LABROUQUERE ANDRE - La Bolivie nouvelle. Ses problèmes financiers
E42158: LABROUQUERE ANDRÉ - Capitalisme japonais
T100075: DE LABUSQUETTE ROBERT - Autour de Dante : Les Béatrices. I: L'amour et la femme en Occitanie, II: L'amour et la femme en Toscane, III: Les femmes de Dante
R56190: DU LAC S.J. - Jésuites
C103234: LACAU PIERRE - Sur le système hiéroglyphique
F104905: LACHANCE LOUIS O.P. - Le concept de droit selon Aristote et S. Thomas
F45346: LACHIEZE-REY PIERRE - Le moi, le monde et Dieu
F63062: LACHIEZE-REY PIERRE - L'idéalisme kantien
G90953: LACHIVER MARCEL - La population de Meulan du XVIIe au XIXe siècle (vers 1600-1870). Etude de démographie historique
R102615: LACKNER BEDE O.CIST. - The Eleventh-Century Background of Citeaux
R38264: LACMAN JEAN - Instructions affectueuses sur la nécessité, l'excellence et les avantages des vertus chrétiennes (extraites des pensées chrétiennes de m.Lacman, docteur en théologie de l'Université de Louvain, chanoine et archidiacre de Malines
R79173: LACOINTA JULES & JENNA MARIE - Marie Jenna sa vie et ses oeuvres - Etude suivie de Lettres de Marie Jenna
R72338: LACOMBE L. S.J. (TAEYMANS S.J., BEWERK. & VAN OPDENBOSCH J., INL.) - Rao Sahib V. Mahadeva Aiyer. Een christen brahmaan, naar het Engelsch bewerkt door H. Taeymans S.J., ingeleid door J. Van Opdenbosch S.J.
G98542: LACOMBE PAUL - Bibliographie des travaux de m. Léopold Delisle
G72720: DE LACOMBE CHARLES - Vie de Berryer (d'après des documents inédits): la jeunesse de Berryer
G55328: DE LACOMBE BERNARD - La vie privée de Talleyrand - son émigration, son mariage, sa retraite, sa conversion, sa mort
G100396: LACOMBE PAUL - Bibliographie des travaux de m. Léopold Delisle
F33885: LACOMBE ROGER-E. - La psychologie bergsonienne - Etude critique
R56192: DE LACOMBE BERNARD - Talleyrand évêque d'Autun d'après des documents inédits
T94277: LACOMBE PAUL - Livres d'heures imprimés au XVe et au XVIe siècle, conservés dans les bibliothèques publiques de Paris. Catalogue
F105191: LACOMBRADE CHRISTIAN - Synésios de Cyrène, hellène et chrétien
R103526: LACOMBRADE CHRISTIAN - Synésios de Cyrène, hellène et chrétien
R72759: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Beautés de Lacordaire
R96059: LACORDAIRE H.-D. O.P. - De la liberté de l'Italie et de l'Eglise
H72165: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Vie de saint Dominique
R55799: LACORDAIRE O.P. (& PERREYVE HENRI) - Lettres du révérend père Lacordaire a des jeunes gens, recueillies et publiées par l'abbé Henri Perreyve
H55811: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Vie de saint Dominique
H51442: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Vie de saint Dominique
H51660: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Sainte Marie-Madeleine
H49476: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Sainte Marie-Madeleine
H44044: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Vie de saint Dominique
H25624: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE - Vie de Saint Dominique - précédée du mémoire pour l'établissement en France de l'ordre des Frères Prêcheurs
H24045: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE - Vie de Saint Dominique
R70428: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Conférences de Notre-Dame de Paris [complet en 5 vols.]. Tome premier: Années 1835-1836-1843. Tome deuxième: années 1844-1845. Tome troisième: années 1846-1848. Tome quatrième: années 1849-1850. Tome cinquième: années 1851, 1854
F39802: LACORDAIRE H.-D. O.P. - Considérations sur le système philosophique de m.De La Mennais, suivies de la lettre sur le saint-Siège et d'un mémoire pour le rétablissement en France de l'ordre des Frères Prêcheurs
S81601: LACORDAIRE A.-L. - Notice historique sur les manufactures impériales de tapisseries des gobelins et de tapis de la savonnerie, suivie du catalogue des tapisseries exposées
S81287: LACORDAIRE A.-L. - Notice historique sur les manufactures impériales de tapisseries des gobelins et de tapis de la savonnerie, suivie du catalogue des tapisseries exposées et en cours d'exécution
R55812: LACORDAIRE & SWETCHINE MME. (& DE FALLOUX COMTE, PUBL.) - Correspondance du r.p. Lacordaire et de madame Swetchine, publiées par le cte De Falloux
R38403: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. - Oeuvres du p. H.-D. Lacordaire [complet en 9 tomes]
R77624: LACORDAIRE HENRI-DOMINIQUE O.P. (BEDOUELLE GUY & MARTIN CHRISTOPH-ALOIS, EDS.) - Correspondance, Répertoire Tome I: 1816-1839
R46993: LACOUAGUE GASTON S.J. - Dans l'Inde de François Xavier - Souvenirs du Maduré
G86672: LACRETELLE CHARLES - Histoire de l'Assemblée Constituante
Q81522: LACROIX HENRY - Spiritisme américain ; Mes expériences avec les esprits
Q77857: LACROIX HENRY - Spiritisme américain ; Mes expériences avec les esprits
W93480: LACROIX S.F. - Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul intégral
W93473: LACROIX S.F. - Traité élémentaire d'arithmétique, à l'usage de l'école centrale des Quatre-Nations
W89954: LACROIX S.-F. - Traité élémentaire de trigonométrie rectiligne et sphérique, et d'application de l'algèbre a la géométrie
S88724: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) & SERE FERDINAND - Le livre d'or des métiers. Histoire de l'orfèvrerie-joaillerie et des anciennes communautés et confréries d'orfèvres-joailliers de la France et de la Belgique
B58731: LACROIX ALBERT & VAN MEENEN FRANÇOIS - Notices historique et bibliographique sur Philippe de Marnix
W89926: LACROIX S.F. - Traité élémentaire du calcul des probabilités
G103214: LACROIX LEON - Monnaies et colonisation dans l'occident grec
G55391: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - Vie militaire et religieuse au moyen age et à l'époque de la renaissance (tome I), Moeurs usages et costumes au moyen age et à l'époque de la renaissance (t.2), Les arts au moyen age et à l'époque de la renaissance (t.3), Sciences et lettres au moyen age et à l'époque de la renaissance (t.4)
G55373: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - XVIIIe siècle Institutions usages et costumes, France 1700-1789
G55372: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - XVIIe siècle Lettres Sciences et Arts, France 1590-1700
G55370: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - XVIIIe siècle Lettres Sciences et Arts - France 1700-1789
G55371: LACROIX PAUL (BIBLIOPHILE JACOB) - XVIIe siècle Institutions usages et costumes, France 1590-1700
G50468: LACROIX FREDERIC - Les mystères de la Russie - Tableau politique et moral de l'empire russe
B69750: LACROIX MARIE-THÉRÈSE R.S.A. - Documents pour servir à l'histoire du monastère Saint-André à Tournai (1611-1796): tome I
B69751: LACROIX MARIE-THÉRÈSE R.S.A. - La vie au monastère Saint-André de Tournai (1611-1796)
F63066: LACROIX JEAN - Marxisme, existentialisme, personnalisme. Présence de l'éternité dans le temps
F46716: LACROIX JEAN - Marxisme, existentialisme, personnalisme - présence de l'éternité dans le temps
F46719: LACROIX JEAN - Histoire et mystère
F21041: LACROIX JEAN - Marxisme, existentialisme, personnalisme - présence de l'éternité dans le temps
C100982: LACROIX JEAN LOUIS - Industrialisation au Congo. La transformation des structures économiques
Y94951: LACROIX PAUL (LE BIBLIOPHILE JACOB) - L'hospice du mont saint-Bernard. La convalescence du vieux conteur, La demoiselle du chateau, Le gouter de pentecôte, Une bonne action de Rabelais, Les suites de la passion du jeu
B83588: LACROIX MARIE-THERESE R.S.A. - L'hopital saint-Nicolas du Bruille (Saint-André) à Tournai, de sa fondation à sa mutation en cloitre (+/_1230-1611). Tome 2
T86539: LADAM NICAISE (& THIRY CLAUDE, ÉD.) - Mémoire et épitaphe de Ferdinand d'Aragon. Edition critique par Claude Thiry
N102180: LADEMACHER HORST - Die Stellung des Prinzen von Oranien als Statthalter in den Niederlanden von 1572 bis 1584. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der Niederlande
W62018: LADENBURG ALBERT - Die kosmischen Consequenzen der Spectralanalyse
R74398: LADEUZE PAULINUS - De instituto coenobitico Sancti Pakhomii [Etude sur le cénobitisme pakhomien pendant le IVe siècle et la première moitié du Ve siècle]
R93225: LADEUZE PAULIN [PAULINUS] - Etude sur le cénobitisme pakhomien pendant le IVe siècle et la première moitié du Ve siècle
R99779: LADEUZE PAULIN [PAULINUS] - Etude sur le cénobitisme pakhomien pendant le IVe siècle et la première moitié du Ve siècle
B68608: LADRIER FRANÇOISE - Inventaire des archives de l'abbaye de Saint-Hubert
T65292: LADRIERE RENE - Miscellania. Wetenswaardigheden, verhandelingen, geschiedkundige brokjes, anekdoten & vehaaltjes, numisma, poëzie, la page du français
B89127: LADRIERE RENE - Beknopte muntengeschiedenis der stad Gent
F94323: LADRIERE JEAN - Les limitations internes des formalismes. Etude sur la signification du théorème de Gödel et des théorèmes apparentés dans la théorie des fondements des mathématiques
B94292: LADRIERE RENE - Galerij van Gentsche numismatiekers & Penningkundige folkloristische wetenswaardigheden
B84649: VAN LAEKEN FRANK & VERHOEYEN ETIENNE - Lexicon: politieke & jeugdkollaboratie
B81664: DE LAENDER ANNELIES - De uitbouw van het stedelijk hospitaalwezen in het graafschap Vlaanderen tot 1350
B89104: LAENEN J. - Kerkelijk en godsdienstig Brabant vanaf het begin der IVe tot in de XVIe eeuw of Voorgeschiedenis van het Aartsbisdom Mechelen [2 volumes]
B55314: LAENEN JOSEPH - Vlaanderen in het begin der XIVe eeuw en de strijd tegen Philips den Schoone. Voordrachten gegeven in de Vereeniging Hooger Onderwijs voor 't Volk (13, 20, 27 november en 4, 11, 18 december 1901)
B54905: LAENEN J. - Deurne en Borgerhout van af den oorsprong tot in het begin der XIVe eeuw uit het economisch en het maatschappelijk en ook kerkelijk oogpunt op nieuw toegelicht
B101601: LAENEN J. - Histoire de l'Eglise Métropolitaine de saint-Rombaut à Malines. Tomes I et II
B48642: LAENEN J. - Introduction à l'histoire paroissiale du diocèse de Malines - les institutions
B45403: LAENEN JOSEPH - Geschiedkundige aanteekeningen rakende de instelling en het klooster van Zwartzusters van Antwerpen
B42628: LAENEN J. - Geschiedenis van het seminarie van Mechelen
B103667: LAENEN JOSEPH - Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le règne de Marie-Thérèse, 1749-1753
B106144: LAENEN JOSEPH - Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le règne de Marie-Thérèse, 1749-1753
B101790: LAENEN J. - Les Archives de l'Etat a Vienne au point de vue de l'histoire de Belgique
B100906: LAENEN JOSEPH - Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le règne de Marie-Thérèse, 1749-1753
B99801: LAENEN JOSEPH - Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le règne de Marie-Thérèse, 1749-1753
B90713: LAENEN J. (TEKST) & JOOSEN CONSTANT (FOTO'S) - Toren beiaard te Mechelen. La tour et le carillon à Malines
B87055: LAENEN J. - Histoire de l'Eglise Métropolitaine de saint-Rombaut à Malines. Tome II
B87481: LAENEN JOS. - Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der middeleeuwen
B102726: LAENENS CHARLES - De geschiedenis van het Antwerps gerecht
R42815: VAN LAER JOANNE JACOBO C.P. - Saint Paul de la Croix et le Saint-Siège 1721-1768
R106526: VAN LAER HILARION C.P. - Saint Paul de la Croix et le Saint-Siège, première partie: 1721-1768
B67296: VAN LAER L. - Tijdschriften provincie Antwerpen 1850-1960 [Nederlandse volkskundige bibliografie, X]
B47944: VAN LAER LUC - De houding van de Belgische socialistische pers ten opzichte van de Europa-politiek van president De Gaulle (1958-1969) (Volksgazet, Le Peuple, Socialistische Standpunten & Socialisme)
F50741: VAN LAER HENRY (& KOREN HENRY J., COLLAB.) - The philosophy of Science - Part one: Science in general
F28630: VAN LAER P.H. - Actio in distans en aether
F14240: VAN LAER, HENRY (IN COLLABORATION WITH KOREN HENRY J.) - Philosophy of Science : 2 volumes - 1. Science in general & 2. A study of the division and nature of various groups of science
F14241: VAN LAER, HENRY P. - Philosophico-scientific problems
L95339: VAN LAERE RAF & NIJSSEN ROMBOUT - Een adellijke blik op de Kempen. Tekeningen van Louise Moretus, geboren de Theux de Meylandt (1852-1923)
L61594: VAN LAERE R. (INL.) - Een Haspengouws landmetershandschrift uit de XVIIIde eeuw

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

9/25