Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
H96577: NN - Compendium vitae, virtutem et miraculorum nec non actorum in causa canonizationis beatae Mariae Franciscae a vulneribus domini nostri Jesu Christi, tertiariae professae ordinis Minorum excalceatorum sancti Petri de Alcantara provinciae Neapolis
H96578: NN - Compendium vitae, virtutem et miraculorum nec non actorum in causa canonizationis beati Michaelis de Sanctis, sacerdotis professi ordinis SS. Trinitatis Fratrum Discalceatorum Redemptionis captivorum
H96579: NN - Compendium vitae, virtutem et miraculorum nec non actorum in causa canonizationis beati Pauli a Cruce, fundatoris Congregationis Clericorum excalceatorum sanctissimae Crucis et Passionis domini nostri Jesu Christi
H96580: NN - Compendium vitae, virtutem et miraculorum nec non actorum in causa canonizationis beatae Germanae Cousin, virginis saecularis oppidi Pibrac Tolosanae dioeceseos
H96550: NN (NAAR ESTIUS W., E.A., DE LAUNOY OTTO HENR., ED.) - Korte historie en levens der HH. Martelaars van Gorcom, getrokken uit de waarachtige beschrijving van hunne Martelie, door den beroemden Guillielmus Estius, en andere Nederlandsche Historie-schryvers ; ter oorzaak van hun twee-honderd-jaarig Jubilé, in het Vlaamsch uitgegeeven door ** [= Otto Henr. de Launoy]
H96552: NN - Korte historie en levens der SS. martelaers van Gorcom getrocken uyt de waerachtige beschryvinge van hunnen martelie, door den geroemden Guilielmus Estius [.] ter oorsaek van hun twee-hondert-jaarig jubile in het Vlaemsch uytgegeven door.. [samengebonden met 2 andere publicaties over Gorcum uit 1772]
H96545: NN - Broederschap onder den titel van "De heilige martelaren van Gorcum" kerkelijk opgerigt den 13 mei 1874, en gevestigd in de kerk van den H. Joannes Evangelist, te 's Hertogenbosch, in welke kerk een altaar aan de vereering van den H. Leonardus van Vechel is toegewijd
H96547: NN - Compendium historiae martyrii et miraculorum nec non actorum in causa canonizationis Beatorum XIX. Martyrum Gorcomiensium, ex secretaria sacrorum rituum congregationis
H96543: NN (UN PÈRE RECOLLET) - Tableau reduit a XIX. traits de pinceau, qui representent le combat, & le triomphe de XIX. Martyrs dits de Gorcom, la plupart Freres Mineurs, mis à la mort à Brile, pour la Foy Catholique, declarez bien-heureux par N.S.P. le pape Clement X, tirez du Proces fait pour leur Canonisation, par un p. recolet
H96541: NN - Bulla canonizationis sanctorum XIX. martyrum Gorcomiensium
H96534: NN - Bulla canonizationis sanctorum XIX. martyrum Gorcomiensium
H96349: NN - Bedevaart-boekje ter eere van den H. Cornelius, paus en martelaar, patroon tegen vallende ziekte, stuipen, jicht, kinkhoest en alle zenuwkwalen, bijzonder vereerd in de parochiekerk van Lamswaarde
H96448: NN - Officia Propria Sanctorum dioecesis Sylvae-Ducensis redacta ad formam Breviarii Romani, Clementis VIII & Urbani VIII auctoritate recogniti
H96355: NN - Divozione dei sette dolori ed allegrezze del glorioso patriarca san Giuseppe protettore della buona morte per implorare il suo aiuto ad istanza etc.
H96392: NN - Une fleur de patience ou Vie de sainte Lidwine (du tiers-ordre de St. François d'Assise)
H96202: NN (DOOR EEN KLOOSTERLING) - De HH. Hieronymus en Antonius van Weert, twee der 19 beroemde Martelaren van Gorcum, met eenige aanteekeningen, eene Novene en Litanie ter eere van die heiligen, geïllustreerd met hunne portretten en een afbeeldsel van het wonderbare bloemtakje
H96114: NN - Sint Expeditus, soldaat en martelaar
H96166: NN - Levensschetsen van de zalige paters Joannes de Britto, martelaar van Madura, en Andreas Bobola, martelaar van Polen ; beiden priesters-missionarissen der Societeit van Jesus
X103527: NN - Bibliographie de la Byzantinologie tchécoslovaque (y compris les travaux des byzantinistes étrangers actifs en Tchécoslovaquie) [2 volumes] - Bibliografie Ceskoslovenske Byzantologie
R47376: NN - Vie de la mère Anne Régis Filliat du monastère de la Visitation Sainte-Marie de Lyon-Fourvière, fondatrice de celui de Vassieux 1841-1923
R47375: NN (PAR UNE DAME DE MARIE) & LECLERCQ JACQUES, PRÉFACE - Une inconnue - la révérende mère Flore des Dames de Marie
R47287: NN - Le révérend père Jean Louveau de la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères blancs)
R47284: NN - Documents historiques sur le r.p. Honoré de Paris (Bouchart de Champigny) frère-mineur-capucin et la ville de Chaumont
H94073: NN - Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum Urbani VIII et Clementis X auctoritate recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV opera ac studio emendatum et auctum
H91841: NN [BOGAERTS FELIX] - Litanies historiques des saints de la Belgique
H91797: NN - Institution et regles de la Venerable Confrerie de S. Antoine de Padoue erigée par Notre St. Pere le pape Clement XI. sous le titre de la bien-heureuse Vierge Marie de Victoire. dans l'eglise de Notre Dame du Sablon à Brusselles pour le second dimanche après Pâques jour de l'institution, qu'on a celebré pour la premiere fois le 4. mai 1710
H91203: NN - De H. Antonius van Padua. Zijn leven, geschiedenis van zijn eeredienst in Waasland. 1231-1931
H91209: NN - Leven en deugden van den gelukzaligen Benedictus-Josephus Labre, geboren te Amette in 1748, te Romen overleden den 16 april 1783, uit verscheide schryvers byeen verzameld om aen de arme huisvaders en huismoeders tot voorbeeld te dienen
R47114: NN [REBOULET JULES] - Paul de Pélerin 1831-1905
R47110: NN [FAILLON E.-M.] - Vie de M.De Lantages prêtre de Saint-Sulpice, premier supérieur du Séminaire de Notre-Dame du Puy
R47085: NN - Kortbondig leven van de gelukzalige Julia Billiart, stichteres der Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen ("Voor het Vlaamsche Volk 1907)
R47083: NN - Beknopt leven van Moeder Maria van Jezus (La mère Marie de Jésus) Emilia d'Oultremont, barones d'Hooghvorst 1818-1878, Stichteres van het Gezelschap van Maria-Eerherstelster
R47069: NN (PAR UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'OEUVRE) - M.De Mont de Benque président de l'Oeuvre de l'Adoration nocturne du T.S. Sacrement
R51009: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1984 - An.CIII (103)
R51010: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1982 - An.CI (101)
H90374: NN - Manual das zeladoras e vice-zeladoras da Obra-Pia de Santa Dorothea
H90365: NN - Sainte Marthe hotesse de Jésus-Christ. Sa vie, son apostolat en France et son culte jusqu'à nos jours
H90303: NN - Hand-boeksken van tedere devotie tot den H. Antonius van Padua, algemeynen nood-vriend voor alle bedrukte herten : voor dezen bestaende in dry deelen, maer nu met een vierde vermeerderd ; waer by gevoegd zyn godvruchtige gebeden onder de missie
H90273: NN - Geschiedenis van Joanna d'Arc
H90262: NN [DE LUCA FRANCESCO] & J.F.B. [= BARELLE JOSEPH FRANCOIS S.J., TRAD.] - Vie et miracles de sainte Philomène, vierge et martyre, surnommée la traumaturge du 19e siècle
H90269: NN - Leven van de H. Philomena, mirakeldoenster der XIX eeuw, die gevierd word in de kerk der eerw. pp. Predikheeren te Gent ; waer by gevoegd is de Negendagsche oefening van godvruchtigheyd
H89270: NN - Vandaag is 't Sinte-Maarten. Sint-Martinus in kunst en volkskunde
S87864: NN - Collection de s.a. le duc de Berwick et d'Albe. Tableaux par Velazquez, Murillo, Rubens. 75 tapisseries de premier ordre en partie tissées d'or et d'argent. 4.000 gravures anciennes et modernes. Paris, Hotel Drouot, du samedi 7 avril au vendredi 20 avril 1877
H87741: NN - Abrégé de la vie et des miracles de l'illustre confesseur de Jésus-Christ saint Druon
T94096: NN - Stendhal, par un des quarante. Discours prononcé le 28 juin 1920 à l'inauguration du monument dans les Jardins de Luxembourg
S87835: NN - Gobelins naar Hieronymus Bosch ; Atelier Mierzejewski, Warszawa (Polen)
H86594: NN (UNE CHANOINESSE RÉGULIÈRE DE L'ORDRE DE SAINT AUGUSTIN) - Histoire de saint Augustin, évêque d'Hippone et docteur de l'église, d'après ses écrits et l'édition des bénédictins [2 tomes]
H84087: NN - Sainte Rita de Cassia, religieuse augustine. Vie, miracles, prières
R51007: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1993 - An.CXII (112)
R51008: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1988 - An.CVII (107)
R63963: NN - Louis-Etienne Rabussier de la Compagnie de Jésus 1831-1897
H803: NN - Les deux filles de Sainte Chantal - Marie-Aimée de Rabutin-Chantal (Baronne de Thorens) & Françoise de Rabutin-Chantal (Comtesse de Toulonjon) avec une lettre approbative de Mgr.Dupanloup
H76514: NN (UN CANONICO REG. DI S. PIETRO IN VINCOLI) - Vita di S. Agnese vergine e martire
H76509: NN - Kort begryp van het broederschap onder de aenroeping van den H. Joseph, voester-vader van onzen Heere Jesus Christus, bruydegom van de alderheyligste maegd en moeder gods Maria, patroon van de zuyverheyd ende bezonderen beschermer in de uere des doods, ingestelt in de parochiaele (nu succursale) Kerke van Sinte Michaël
H75389: NN - Sainte Godelive de Ghistelles. Sa vie, son martyre
R86246: NN - Officia Propria antiquissimae Ecclesiae Cathdralis, et dioecesis Tornacensis ; cum adjectis pluribus Officiis, quae nova postulat Dioecesis circumscriptio ; omnia ab ill. et rev. in Christo patre domino Francisco-Josepho Hirn recognita et amendata, etc. [together with:] Supplementum Proprio Officiorum ecclesiae Tornacensis accomodatum (Montibus 1826)
H73630: NN (URSULINE O.S.U.) - Sint Angela Merici. De stichteres der Ursulinen
H73498: NN (TEKST) & OST ALFRED (ILLS.) (OTTE WILLY, INLEIDING) - Alfred Ost: een leven in dienst van de kunst
T38077: NN - 20 jaar wettelijk depot - Catalogus [Koninklijke Bibliotheek België]
S84491: NN - Les tapisseries de Liège à Madrid. Notes sur l'Apocalypse d'Albert Dürer ou de Roger Van Der Weyden
S87695: NN - Tapisseries bruxelloises au siècle de Rubens, du Kunsthistorische Museum Vienne et des Musées royaux d'Art et d'Histoire Bruxelles
S87710: NN - Les fastes de la tapisserie du Xve au XVIIIe siècle
S87712: NN - Indispensables accessoires XVIe - XXe siècle (Paris, Musée de la mode et du costume)
S87726: NN - Tapisseries et arts du tissu de l'autre Europe. Deuxième triennale internationale de Tournai 1993
S87779: NN - Gobeliny zachodnio-europejskie w zbiorach polskich XVI-XVIII w. Przewodnik (Museum Narodowe w Poznaniu)
S87780: NN - Jules Romain. L'histoire de Scipion. Tapisseries et dessins (Catalogue d'exposition, Paris, Grand Palais, 26 mai - 2 octobre 1978)
S87787: NN - La tapisserie
S87789: NN - Les fastes de la tapisserie du XVe au XVIIIe siècle
S87799: NN - Antiek damast modern gedekt (catalogus van tentoonstelling, Enschede, 1964)
S87800: NN - Trois siècles de tapisseries de Beauvais 1664-1964
S87804: NN - Nabytki i dary 1945-1967 ze zbiorow muzeow Narodowych, czerwiec - sierpien (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
S87805: NN - Tapisseries flamandes d'Espagne
S87806: NN - Vlaamse wandtapijten uit Spanje
S87808: NN - Praktische Wenke für Neuschaffung echter Gobelins (Kunst-Handwebereien). Berliner Gobelin-Manufaktur W. Ziesch & co.
S87809: NN - Anleitung zur sachgemässen Behandlung echter Gobelins Kunst-Handwebereien (Fadenmalerei) W. Ziesch & co. (Berliner Gobelin-Manufaktur)
R47020: NN [NICOLET ?] - Vie du vénérable Pierre-Louis-Marie Chanel prêtre de la Société de Marie et premier martyr de l'Océanie
R47023: NN - Notice sur le territoire et sur la mission de l'Orégon, suivie de quelques lettres des soeurs de Notre-Dame établies à saint Paul du Wallamette
B60289: NN - Deken De Bo, zijn leven en zijn werken (een groot Vlaming)
H69703: NN & SURIUS LAURENT & FIERE ZENON - Vie de S. Bruno, fondateur de l'Ordre des Chartreux. Texte traduit de Laurent Surius, par un religieux de l'ordre-
H65819: NN - Leven van den H. Bonifacius (door een R.K. priester, voorafgegaan door een woord van aanbeveling door J.A. De Rijk)
H65820: NN - La cause de béatification et de canonisation du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus. Décret d'introduction de la Cause,-
R63855: NN - Une âme de missionaire. Hélène Touvé, Soeur André de Marie-Immaculée, Catéchiste-Missionaire aux Indes (1881-1916). Vie abrégée avec lettres et documents inédits
R63853: NN - Cornelia Connelly, fondatrice de la société du Holy Child Jesus (1809-1879)
R86241: NN - Recueil des principales cérémonies du Manuel à l'usage des religieuses Carmélites Déchaussées de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Latin et françaius, avec rubriques extraites du Cérémonial
R51003: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1979 - An.XCVIII (98)
R51004: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1980 - An.XCIX (99)
R51005: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1981 - An.C (100)
R51006: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1977 - An.XCVI (96)
R86231: NN - Vie de la mère Marie-Dominique dans le monde Julie Berlamont abbesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges, suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu'elle a fondés
H61723: NN - Leben und Thaten der Heiligen, deren Andenken besonders im Bisthum Trier gefeiert wird, nebst einer Reihenfolge der trierischen Bischöfe (nach den bewährten Acten der Heiligen bearbeitet und herausgegeben von einer Priester der Diözese Trier)
R86222: NN - Carmel. Sr Elisabeth de la Trinité, une soif d'infini. 1880-1980 Cahier du centenaire
R51001: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1976 - An.XCV (95)
R51002: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1978 - An.XCVII (97)
R50999: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1974-1976 - An.XCIII-XCV (93-95)
R51000: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1977-1978 - An.XCVI-XCVII (96-97)
S87634: NN - Des dorelotiers aux passementiers
R50992: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1966 - An.LXXXV (85)
R50993: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1967 - An.LXXXVI (86)
R50994: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1968 - An.LXXXVII (87)
R50995: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1969 - An.LXXXVIII (88)
R50996: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1970 - An.LXXXIX (89)
R50997: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1971 - An.XC (90)
R50998: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1971-1973 - An.XC-XCII (90-92)
H63686: NN (EEN URSULINE VAN DE ROMEINSCHE UNIE) - Sint Angela [Merici]
B54074: NN - Oudheidskundige kring der stad & des voormaligen lands van Dendermonde. Gedenkschriften, tweede reeks, d.IV, 4e afl. (Cercle archéologique de la ville & de l'ancien pays de Termonde,Annales, 2e série T.IV 4me fasc.)
B51965: NN - Annuaire de l'Université Catholique de Louvain 1859 (23e année)
B51970: NN - La Belgique loyale - Que penser ? Que dire ? Que faire ? La réponse d'un groupe de combattants des deux guerres [& joint:] La Vraie Belgique, réponse à "La Belgique Loyale"
B52018: NN - Pensionnat du Bruel à Malines ; 3 brochures
B52019: NN - Séminaire archiépiscopal de Malines : 22 brochures (Programmes des cours des années 1846-47 etc-)
B52376: NN - België onder het Consulaat en het Keizerrijk
B52626: NN - Souvenir de N.D. de Hal - Gedenkboek van O.L.Vrouw van Halle
B52846: NN - LXXVe anniversaire de l'ouverture de la première Ecole des Frères, à Bruxelles, 28 mai 1908
B53707: NN - Ecole Saint-Luc rue de la Biche 17 Mons, 1908-1912. Enseignement professionnel & artistique
B53792: NN - Gedenkboek 100 jaar Sint-Jozefscollege te Aarschot 1876-1976
B53800: NN - De universiteit te Leuven 1425-1985
B53958: NN - Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen - Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers. Volume V: Antwerpen kloosters (Anvers couvents): Opschriften van het klooster der Predikheeren - Inscriptions du couvent des dominicains, pp.1-160 (contient principalement: S.Paulus kerk - Eglise de S.Paul)
H62905: NN (RECTOR VAN DEN SORBONNEN, ABT) & VERPOORTEN J.D. (VERT.) - Het leven van den H. Donatus, patroon tegen het onweeder, storm, donder, blixem, ende andere ongestuymigheden van de logt. Door Mr.den Abt... Rector van de Sorbonnen. Uyt het Fransch over-gezet door J.D. Verpoorten
B51908: NN - La Fête Nationale Belge à Sainte-Adresse - Rééception solennelle du lieutenant-général Leman 21 juillet 1918 (première assemblée plénière de l'amicale des parlementaires belges résidant hors de la Belgique envahi)
B101585: NN - La pêche à Ostende depuis un siècle
R63791: NN - Soeur Saint-Jean l'Evangéliste: Louise Béné de l'ordre du Saint-Sacrement et de Notre-Dame (1857-1926)
E41668: NN - Le travail industriel au Japon
B106285: NN - Cinquantième anniversaire de la fondation du Collège Saint-Rombaut à Malines 1863-1913. Mémorial
R86218: NN - Mémoire sur la fondation, le gouvernement et l'observance des Carmes Déchaussées, publié par les soins des carmélites du premier monastère a Paris [2 volumes]
T76512: NN - Catalogue de livres anciens et modernes, provenant de feu M.H. Rossignol, professeur à l'Université libre de Bruxelles, et d'autres bibliophiles, dont la vente publique aura lieu - sous la direction de A. Bluff - à Bruxelles (vente du 27 février 1871)
T76511: NN - Catalogue de livres anciens et modernes, provenant de feu M.R.F. Pennefather, de Boitsfort, et d'autres bibliophiles, dont la vente publique aura lieu - sous la direction de A. Bluff - à Bruxelles (vente du 29 mars 1871)
H60415: NN - Les merveilles anciennes et nouvelles du coeur de sainte Thérèse de Jésus, opuscule historico-critique
R86212: NN - Vie de mère Alphonse Marie, Elisabeth Eppinger 1814-1867 Fondatrice des Soeurs du Très-Saint-Sauveur. Essai biographique
R86186: NN - Mère Séraphine du divin Coeur de Jésus 1816-1888 Fondatrice et prieure du Carmel de Montréal
R86196: NN - La beata Maravillas de Jesus a los XXV anos de su muerte (1974-1999)
R86199: NN - Abrégé des rubriques du Bréviaire romain et rubriques générales de l'Ordre des Carmes-Déchaussés, à l'usage des novices carmélites-déchaussées
H60042: NN - Sint Donatus martelaar en patroon tegen alle schadelijke onweer als: donder, bliksem, hagel, regen, droogte, stormwinden, enz. (getrokken uit een fransch boekje, opgesteld door een doctor van de Sorbonne en gedrukt te Luik in het jaar des Heeren 1758)
S87600: NN - Four hundred [400] years of English Tapestries on exhibition at the Vigo-Sternberg Galleries (London, November 1 to 12, 1971)
H58471: NN (BÉNÉDICTINS DE LA CONGRÉGATION DE FRANCE O.S.B., TRAD. & PUBL.) - Les actes des martyrs depuis l'origine de l'église chrétienne jusqu'à nos temps [4 volumes]
R46991: NN - Mémoire sur les missions de la Nouvelle-Ecosse du Cap Breton et de l'Ile du Prince-Edouard de 1760 a 1820, d'après les archives de l'archevèque de Québec et de la propagande de Rome
R46990: NN - La mission française du Maduré
R46964: NN - Derniers Actes du Saint-Siège en faveur du Tiers-Ordre séculier du saint-François d'Assise
H55887: NN - Récit historique de la vie de saint Rombaud, en prose et en vers, suivi d'une description de la cavalcade et fêtes publiques qui auront lieu a l'occasion du Jubilé
H54992: NN - Vie de saint François de Borgia (plusieurs longueurs et répétitions y ont été supprimées)
B106574: NN - Statuta Dioecesis Tornacensis, promulgata in synodis quae ann. MDCCCLXXXII et MDCCCLXXXIII habuit ill. Ac rev. Dd. Isidorus-Josephus du Rousseaux, episcopus tornacensis
H53565: NN - Index cumulatifs des noms de lieux et des noms de personnes (des trois premières biographies de Jean-Baptiste de La Salle, celle de bernard, Maillefer et Blain) [Cahiers Lasalliens, 9]
R20798: NN - Maria-krans : Mariale kunst uit Oost en West [tentoonstellingscatalogus]
H53487: NN - Urbis et orbis concessionis tituli doctoris et extensionis ejusdem tituli ad universam ecclesiam in honorem S. Alphonsi Mariae de Ligorio, fundatoris congregationis ss.Redemptoris ac olim episcopi S.Agathae Gothorum
H53162: NN - Après cinq siècles- Sainte Colette et son oeuvre
H53181: NN - Neuvaine en l'honneur de sainte Claire d'Assise
H53109: NN - Neuvaine en l'honneur de sainte Claire d'Assise
H53126: NN (GODET J.F. O.F.M., TRAD.) - L'anonyme de Perouse
H52607: NN - Sainte Gertrude - Sa vie intérieure (traduit de l'anglais par les moniales de l'abbaye de ste.Scholastique de Dourgne)
H52281: NN - Vie de sainte Catherine de Gênes, tirée principalement des procédures relatives à sa canonisation, avec une préface générale ou sont réfutés les détracteurs des vies des saints, suivie de son Traité du Purgatoire (ouvrage traduit du latin des bollandistes par l'abbé P.)
H52067: NN - Visites a saint Joseph pour chaque jour du mois, dédiées aux fervents dévots de ce grand saint
B73744: NN - 1835-1910, Klein Seminarie van Hoogstraten. Jubelfeest. Verslag aan de deelnemers aangeboden
B73752: NN - 125 jaar basisschool in de Crevestraat te Moerbeke-Waas (1879-2004)
B73774: NN - Hamer. Maandblad. 1e jaargang, nummer 5 (mei 1943)
B73778: NN - Hamer. Maandblad. 1e jaargang, nummer 11 (november 1943)
B73781: NN - Hamer. Maandblad. 2e jaargang, nummer 2 (februari 1944)
B73782: NN - Hamer. Maandblad. 2e jaargang, nummer 3 (maart 1944)
B73785: NN - Hamer. Maandblad. 2e jaargang, nummer 6 (juni 1944)
B73786: NN - Hamer. Maandblad. 2e jaargang, nummer 7 (juli 1944)
H50244: NN - Heiliger Norbert von Magdeburg - Festschrift zur Erhebung des heiligen Norbert zum Patron von Magdeburg aus Anlass der 400.Wiederkehr des Jahres seiner Heiligsprechung 1582-1982
H50222: NN [& HAUSHERR M. S.J.] - Leben des heiligen Stanislaus Kostka [bound together with:] Leben des seligen Alphons Rodriguez Laienbruders der Gesellschaft Jesu (by M.Hausherr)
R50991: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1965 - An.LXXXIV (84)
H49473: NN (DECOENE A., WOORD VOORAF) - Een groot paedagoog (heilige Johannes-Baptista de la Salle) 1651-1719
H48853: NN - Insinuations de la divine piété ou La vie et les révélations de sainte Gertrude, vierge et abbesse de saint-Benoit (traduite du latin en français par un religieux du même ordre)
H48956: NN - Saint Florent - sa vie, ses miracles, ses reliques
H47807: NN - Saint Vaast, histoire de sa mission, suivie d'une notice sur S. Omer et S. Bertin
H47406: NN (PAR DEUX MISSIONNAIRES) - Le petit journal des saints ou Abrégé de leur vie (Un saint par page, avec réflexions et résolutions et prières pour Messe, Vêpres, Confession, Communion, etc.)
H47428: NN (PAR UN PÈRE RÉDEMPTORISTE C.SS.R.) - Vie du vénérable Gérard-Marie Majella frère servant de la congrégation du très-saint redempteur
B50779: NN - Léau et son exposition d'art, d'archeologie et de folklore
H46918: NN - Saint Antoine de Padoue sa basilique et les principaux monuments qu'elle renferme
H46808: NN (GARRONE MGR., PRÉFACE) - J'ai connu madame sainte Claire - Le procès de canonisation de sainte Claire d'Assise
H46546: NN (UN MOINE BÉNÉDICTIN O.S.B.) - Trilogie S.Thérèse de l'Enfant-Jésus considérée comme I. Amante de la Bible, II. Docteur de la voie d'enfance spirituelle, III. et Séraphin d'amour
S53872: NN - Fresco's uit Florence
H46000: NN (UNE CHANOINESSE RÉGULIÈRE DE L'ORDRE DE SAINT AUGUSTIN) - Histoire de saint Augustin, évêque d'Hippone et docteur de l'église, d'après ses écrits et l'édition des bénédictins [2 tomes]
R85786: NN - Catalogus personarum religiosarum sacri et exemti Ordinis Cisterciensis anno a fundatione Cistercii saeculari octavo deo militantium. Ex decreto capituli generalis die XXIV junii MDCCCLXXXXVII in monasterio Altovadensi celebrati
R85784: NN - Monastère de la Ste Trinité Bénédictines du T.St. Sacrement de Bayeux. Souvenirs d'antan
H45875: NN (UN FRÈRE DES ECOLES CHRÉTIENNES) - Sainte Wivine vierge fondatrice et première supérieure de l'abbaye bénédictine de Grand-Bigard
H45735: NN - L'apotre saint Martial
H45755: NN - Vie de saint François de Borgia (grand d'Espagne, duc de Gandie, etc.)
H45653: NN (A NUN OF TYBURN CONVENT) & BEDE DOM O.S.B. (PREFACE) - The story of blessed Thomas More
H45572: NN - La vie admirable de notre glorieux père saint Pierre Célestin pape, cinquième du nom, fondateur de l'ordre des Célestins, suivie d'une notice et de divers documents historiques sur cet ordre, du texte de la règle de saint-Benoit et de la vie de ce bienheureux patriarche, par saint-Grégoire le grand
S53870: NN - In beeld geprezen - Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250-1350
S53868: NN - De Azteken - kunstschatten uit het Oude Mexico [2 volumes]
H44149: NN - Histoire et culte de sainte Eustelle (Lettre pastorale de monseigneur l'évêque de La Rochelle et Saintes)
H44134: NN (LES AUTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE FRANCISCAINE) [O.F.M.] - Vierge et Martyre ou Vie de sainte Encratida
H43987: NN - De heilige Klemens Hofbauer und das Auswanderungspatent vom 10 August 1784 - Sammlung der diesbezüglichen Documente Miscellanea
H43524: NN - Vie de saint Philippe de Néri, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire à Rome (traduite du latin des Bollandistes par l'abbé P.)
H43365: NN - Leven van den heiligen Alexius met overwegingen of novene ter eere van denzelfden heilige
H43366: NN - Korte beschryving van het leven en mirakelen van den heiligen Guido, patroon van Anderlecht, beschermer van het vee en bizonderen voorspreker by God in den rooden loop en andere besmettelijke ziekten
H43339: NN [LEONARDUS DE PORTU MAURITIO] - Compendium vitae, virtutum et miraculorum nec non actorum in causa canonizationis beati Leonardi a Portu Mauritio, missionarii apostolici ordinis minorum sancti Francisci strictoris observantiae in sacro recessu sancti Bonaventurae urbis
H38205: NN - Sainte Gertrude - Sa vie intérieure (traduit de l'anglais par les moniales de l'abbaye de ste.Scholastique de Dourgne)
H35081: NN - Leven en vereering van den heiligen Siardus vijfden abt van Mariengaard in Friesland der orde van Premonstreit
H33924: NN - Ste Thérèse de l'Enfant Jésus
H309: NN (PAR L'AUTEUR DE LOUISE, DE MÉLANIE-) - Vie intime de Saint-François ou Manifestation de l'Esprit et du Coeur (-du séraphique patriarche, fondateur de l'ordre des Frères Mineurs)
H28644: NN - Sainte Madeleine-Sophie Barat, Fondatrice de la Société du Sacré-Coeur 1779-1865
H30166: NN (LES AUTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE FRANCISCAINE MISSIONAIRE] - Vierge et martyre ou Vie de sainte Encratida
H26223: NN - Het leven der H.Catherina van Zweden, dochter der H.Birgitta (uit het Latijn vertaald in het jaar 1877 door een R.K.Priester)
H25597: NN - La légende de sainte Cathérine d'Alexandrie - vierge et martyre
H21865: NN - San Juan de la Cruz [tentoonstellingscatalogus Karmelieten, Gent, 14-12-1990/13-01-1991]
H21422: NN - Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, Evêque et prince de Genève, Fondateur de l'Ordre de la Visitation sainte Marie (nouvelle édition revue et corrigée d'un grand nombre de fautes d'orthographe & de langage)
H16174: NN - Recueil de documents relatifs à la cause de beatification et de canonisation de Saint Jean-Baptiste de la Salle [1651-1719] - Fondateur de l'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes
H13005: NN - Geschiedenis van den H. Augustinus : Orde-stichter - Bisschop van Hippo en Kerkleeraar. 430-1930 vijftiende eeuwfeest
H12989: NN - Bulle de Canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
H12985: NN (UN PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS, S.J.) - Vie de la mère Julie Billiart, Fondatrice de l'Institut des Soeurs de Notre-Dame de Namur (1751-1816)
H12983: NN - Handboek der vereeniging van den heiligen Vincentius van Paulo
H1025: NN (TRADUIT PAR LÉON GODARD) - La couronne des Vierges (biographies d'un vingtaine de saintes)
S87456: NN - Catalogue du Musée d'Anvers. Troisième édition complète, réimpression de la deuxième édition de 1857 et du supplément de 1863, augmenté de la description des tableaux acquis postérieurement
R99742: NN - Le livre d'or du pontificat de Léon XIII
S87385: NN - Die hauptsächlichsten Europäischen Porzellan-Marken und Monogramme
R46959: NN - Le Tiers-Ordre de saint-François et le clergé séculier ou Moyens infaillibles de sanctification, pour le prêtre dans le clergé séculier
R46960: NN - Le Tiers-Ordre de saint-François et le clergé séculier ou Moyens infaillibles de sanctification pour le prêtre
R46958: NN - Nouveau petit Manuel du Tiers-Ordre de N. S.P. François, comprenant le nouveau cérémonial approuvé par la S.Congrégation des rites le 18 juin 1883, et la nouvelle constitution de S.S.Léon XIII
R46914: NN - Une victime des grands couteaux - Vie et martyre du r.p. Théodoric Balat franciscain français
R46939: NN - Quinze mois de siège chez les rr.pp. Prémontrés de Nantes Avril 1903-1er juillet 1904
R46956: NN (PAR UN FRÈRE DES FF.MINEURS CAPUCINS DE LA PROVINCE DE LYON) - Règle du Tiers-Ordre séculier de saint François, confirmée et modifiée par Léon XIII, suivie d'une brève explication de questions sur le tiers-ordre et d'un catéchisme sur cette règle etc.
R46957: NN - Le Tiers-Ordre de Saint-François - son établissement, ses avantages, ses obligations
R63673: NN - Vie de Madame de Gerlache, religieuse de la providence, puis du sacré-coeur de Jésus, à Charleville
B49938: NN - Geschiedenis der abdij van Westmalle van de Orde der Hervormde Cisterciënzers of der strenge onderhouding
H47580: NN - Vie de sainte Catherine de Gênes, tirée principalement des procédures relatives à sa canonisation, avec une préface générale ou sont réfutés les détracteurs des vies des saints, suivie de son Traité du Purgatoire (ouvrage traduit du latin des bollandistes par l'abbé P.)
H100798: NN - La Tradizione Francescana ed i due luoghi ove furono nascosti il Corpo ed il Cuore del Serafico Padre S. Francesco di Assisi. Ricerche storiche in risposta all'ipercritica (pro manuscripto)
B73730: NN - Groote historische stoet, Poperinge (de stad befaamd om haar stoeten en ommegangen), zondag 15 juni 1947 te 14 uur: 800e verjaring van de toekenning der 1e keure aan de stad. Inhuldiging Burgemeester Deschoot
H100791: NN - Abrégé de la vie de sainte Angèle, fondatrice de l'ordre de sainte Ursule, suivi de la notice biographique de deux religieuses ursulines
H100254: NN - Beschryvinge van het zeven honderdjaerig jubilé van den heyligen Macarius, bezonderen patroon tegen de peste, het welk geviert zal worden binnen de stad van Gend hoofdstad van Vlaenderen, te beginnen met 30. Mey tot den 15. Juny 1767, etc.
B48423: NN - Ons Antwerpsch St.Vincentius' huis
R50989: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1963 - An.LXXXII (82)
R50990: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1964 - An.LXXXIII (83)
R50988: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1962 - An.LXXXI (81)
S53853: NN - Kunst en stad
G99229: NN - Collection Raoul Warocqué : Antiquités égyptiennes, grecques et romaines
G97559: NN - Elimination des ressources de guerre allemandes. Rapport devant un sous comité des Affaires Militaires du Sénat des Etats-Unis 79me congrès première session suivant S.Res.107 78me congrès et S.Res.146 79me congrès autorisant une étude des problèmes de mobilisation de guerre 7me partie décembre 1945 ; I.G. FARBEN
G97518: NN - Blanke slavinnen. De handel in meisjes in de XIXe eeuw
G97498: NN - De Vliegende Merkurius, met brieven, en boodschappen, voor de liefhebbers
G96394: NN - Geheimen der vrijmetselarij
G96424: NN (DOOR EEN CATHOLISCH DOCTOR) - Wenken ; of iets over de dusgenoemde Vrijmetselarij. Hare nadeelige strekking ; haren Aart en verpestende Gevolgen
R50986: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1958-1959 - An.LXXVII-LXXVIII (77-78)
R50987: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1960-1961 - An.LXXIX-LXXX (79-80)
G96277: NN [JACLOT] - Le Lorrain peint par lui-même, Almanach pour l'année 1853, curieux et emuzant
R50985: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1957 - An.LXXVI (76)
B73703: NN - Gedenkboek Willem Eekelers (1883-1954)
S52863: NN - Guide des arts décoratifs
G94434: NN - Calendar of the patent rolls preserved in the public record office. Edward II, vol.IV: A.D. 1321-1324
G94095: NN - Aventures galantes du duc de Roquelaure, suivant les mémoires que l'auteur a trouvés dans le cabinet du Maréchal d'H..
R103090: NN - Les merveilles anciennes et nouvelles du coeur de sainte Thérèse de Jésus, opuscule historico-critique
G48562: NN [BERTHET PROSPER-AMABLE] & AMELIE DE VITROLLES - Amelie de Vitrolles - Sa vie et sa correspondance [2 tomes]
R20355: NN - De lijdensweg van drie kruisgezanten in Mongolië ; lotgevallen van drie (Vlaamsche) missionarissen van Scheut in Swi-Yuan (China) 1923-1925 - P.Soenen, P.Van Praet & P.Maurits de Clippele
R20358: NN - Les martyrs de l'Inde - Constance des Indiens dans la foi
R20359: NN - Trois missionnaires aux mains des brigands : Les pères Soenen, Van Praet et De Clippele [Scheutistes en Mongolie, Scheut]
G92396: NN [I.E. ARCQ PHILIPPE-AUGUSTE DE SAINTE-FOIX, CHEVALIER D') - La noblesse militaire, ou Le patriote français
R50984: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1956 - An.LXXV (75)
G90925: NN - El Banco Central de Bolivia durante la Guerra del Chaco
G90902: NN - Compte-rendu des séances de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg. Session de 1852
G88136: NN - Bonaparte, l'arméee et le sénat, Dialogue entre un Parisien et un paysan
G88126: NN [NAPOLEON, ATTRRIBUÉ À] - Manuscrit venu de sainte-Hélène, d'une manière inconnue
B91153: NN - Bibliographie d'histoire militaire belge des origines au 1er août 1914
G88110: NN [HENRY PIERRE-FRANÇOIS] - Histoire du Directoire exécutif de la République Française, depuis son installation jusqu'au dix-huit Brumaire inclusivement, suivie de pieces justificatives [2 volumes]
G57191: NN - La situation dans le Slesvig du Nord spécialement pendant les années de 1906 à 1914
G57318: NN - Les Salons de Vienne et de Berlin
G88006: NN [= JOSEPH O. BERNARD DE CLERON, COMTE D'HAUSSONVILLE] - La France et la Prusse devant l'Europe
G87924: NN - Une police aérienne internationale. Son organisation et ses fonctions. Mémorandum soumis à la considération du Congrès Mondial pour la Défense de la Paix, Bruxelles, février 1934
G87739: NN - Manuel pour la concordance des calendriers républicain et grégorien, ou Recueil complet de tous les annuaires depuis la première année républicaine. Troisième édition dans laquelle les tables de concordance sont protées jusqu'à l'an XXXIV - 1826
G87402: NN - Constitution, statuts et règlements généraux de l'ordre maçonnique en France
G87397: NN (PAR UN FRANC-MAÇON QUI NE L'EST PLUS) - Histoire, doctrine et but de la Franc-Maçonnerie
G87100: NN [= DE CONNY VICOMTE] - La France sous le règne de la Convention
G87099: NN - Introduction a la Révolution, servant de préliminaire aux Révolutions de Paris, dédiées à la nation et au district des petits-Augustins & Révolutions de Paris dédiées à la nation, nos. 25 à 37 (inclus)
G86989: NN (PAR UN MEMBRE DU CERCLE ARCHÉOLOGIQUE DE CHARLEROI) - La grande époque (1789-1815). Hommes, faits & lieux remarquables. Ouvrage en forme de dictionnaire
G86871: NN - Guerres des Vendéens et des Chouans contre la république française, ou Annales des départemens de l'ouest pendant ces guerres. Tome deuxième
G86880: NN - Pièces officielles relatives aux préliminaires de Londres et au Traité d'Amiens
G86930: NN (& REYNTIENS N., TRAD.) - Débats de l'Assemblée de Francfort sur les questions de l'église et de l'instruction publique
G86870: NN - Guerres des Vendéens et des Chouans contre la république française, ou Annales des départemens de l'ouest pendant ces guerres. Tome premier
G86860: NN - Mémoires pour servir à l'histoire de France en 1815, avec le plan de la bataille de Mont-saint-Jean
G86861: NN [MIRABEAU LE JEUNE] - Lanterne magique nationale [numéro 1]
G86836: NN [THIESSEN LEON ?] - Derniers momens des plus illustres personnages français, condamnés a mort pour délits politiques, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à nos jours ; avec les lettres qu'ils ont écrites dans leurs prisons, recueillis et rédigés d'après les chroniques et journaux du temps
G86833: NN ("PAR DEUX AMIS DE LA LIBERTÉ") [KERVERSEAU G.M., LOMBARD DE LANGRES & LORIGUET] - Histoire de la Révolution de 1789, et de l'établissement d'une constitution en France, précédé de l'exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable [14 volumes]
G86719: NN [BOURGUIGNON D'HERBIGNY P.-F.-X.] - Revue politique de la France en 1826
R98126: NN [ALPHONSE DE LIGUORI C.SS.R.] - Vindiciarum Alphonsianarum editione alter. Praefatio Apologetica, accedunt Dissertatio de auctoritate doctrinae moralis S. Alphonsi et altera Dissertatio de morali systemate ejusdem S. Doctoris
G86709: NN - Galerie historique de la Révolution Française 1789-1793. Album de cinquante portraits en pied des personnages les plus remarquables de cette grande époque, dessinés et gravés par les meilleurs artistes, accompagnés de cinquante notices biographiques
G86702: NN - Théatre historique de la Révolution. Deuxième livraison: La mort des Girondins, drame en cinq actes
G86697: NN - Fouché (de Nantes). Sa vie privée, politique et morale, depuis son entrée à la Convention jusqu'à ce jour
G86681: NN [LE BARON DE B***) - Vie privée, politique et morale de Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot, ex-lieutenant-général, ex-ministre, etc.
G86358: NN - La clef à travers les ages
B47128: NN - L'université de Louvain - Coup d'oeil sur son histoire et ses institutions 1425-1900
B47129: NN [VAN TRIEL JOSEPH, AUGUSTIN] - Charles De Wael 1860-1912
B47142: NN [MERTENS AUG.] - Geschiedenis der twee mirakuleuze kruisen van Assche, met eenige aenmerkingen over het H. Kruis des Zaligmakers
B45394: NN - Rapport sur les Béguinages de Gand, présenté par le Collège Échevinal en séance du Conseil Communal de cette ville du 10 février 1862
B45409: NN - Kort Begrip van de stadt Aerschot, synde een Hertoghdom in Brabant, haere opkomste, met eene korte beschryvinge van het beeldt der Moeder Godts, aldaer in de Collegiaele Kercke Miraculeuselyck rustende,-
B45429: NN - Institut des hermites du diocese de Liege, associez en congregation, sous l'invocation de S.Jean Baptiste & de S.Antoine premiers peres & parfaits modeles des solitaires
B45440: NN - La Belgique et le Vatican - Documents et travaux législatifs concernant la rupture des relations diplomatiques entre le Gouvernement belge et le Saint-Siége - Précédés d'un exposé historique des rapports qui ont existé entre eux depuis 1830 [in 3 volumes]
B45475: NN - Documents parlementaires et discussions concernant le projet de loi sur les établissements de bienfaisance
B45513: NN - Supplément généalogique, historique, additions et corrections à l'histoire chronologique des évêques, et du chapitre exemt de l'église cathédrale de S. Bavon a Gand, Imprimée dans la même Ville l'an 1772
G81432: NN - Proceedings of the Grand Lodge of the most ancient and honorable fraternity of free and accepted Masons of the state of Ohio, begun and held at Columbus, Tuesday, October 20, A.L. 5863
G81431: NN - St. John's Card of the Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, London, 27th December 1904
G81427: NN (PAR UN FRANC-MAÇON QUI NE L'EST PLUS) - Histoire, doctrine et but de la Franc-Maçonnerie
G81419: NN - La franc-maçonnerie, ce qu'elle est, ce qu'elle dait, ce qu'elle veut. Entretiens familiers d'un catholique avec un libéral modéré
G81421: NN (PAR UN ANCIEN ROSE-CROIX) - La Franc-Maçonnerie, histoire authentique des sociétés secrètes depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Leur role politique, religieux et social
G81326: NN - Recueil des traités et conventions entre la France et les puissances alliées, en 1814 et 1815 ; suivi de l'acte du Congrès de Vienne, et terminé par une table alphabétique des matières, des lieux et des personnes contenu dans les Actes composant ce Recueil
G81328: NN - Le tyran - De tyranno
G81262: NN - Exposition universelle de 1867. Catalogue général de la section Espagnole, publié par la commission royale d'Espagne
G80922: NN - Catéchisme populaire républicain
G80910: NN - L'Univers jugé par lui-même ou Etudes et documents sur le journal l'Univers de 1845 à 1855
G80903: NN ("PAR UN DIPLOMATE") - Essai sur le principe des nationalités
B45245: NN - Wapens van het koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg
G79821: NN - Précis des campagnes de Turenne 1644-1675
B45165: NN - Rapports et documents d'enquête - 1er volume Tome I: Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique
B45168: NN - Ernest Boucquéau et le réescompte du portefeuille des Banques d'Etat
B45169: NN - Exposé de la situation de l'Université [de Gand] pendant l'année académique 1913-1914 et pendant l'occupation ennemie
G79270: NN - Greek vases in the J.Paul Getty Museum. Volume 5
R20350: NN, - Un mot sur l'oeuvre de la mission belge en Chine
G78429: NN [THIESSEN LEON ?] - Derniers momens des plus illustres personnages français, condamnés a mort pour délits politiques, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à nos jours ; avec les lettres qu'ils ont écrites dans leurs prisons, recueillis et rédigés d'après les chroniques et journaux du temps
B43844: NN (UN ANCIEN MEMBRE DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE) - Essai sur le mouvement des partis en Belgique depuis 1830 jusqu'à ce jour, suivi de quelques réflexions sur ce qu'on appelle les grands principes de 1789
B43858: NN - Lodewijk De Raet in het perspectief van zijn tijd
B43930: NN - Anderlecht - kunst, geschiedenis, archeologie, folklore
B44566: NN - Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1861-1961. Register van de annalen
G74808: NN - La tradition légitimiste et l'orléanisme contemporain. Un crime allemand, ouvrage précédé d'une déclaration de S.A.R. le Commandant Prince Henri de Bourbon, duc de Normandie, entièrement rédigé par son Secrétariat et présentant la théorie officielle de la Survivance de Louis XVII
S52251: NN - Acht eeuwen schilderkunst - schatten uit de Belgische musea
G73871: NN - Een kwarteeuw Beneluxraad (1957-1982) / Vingt-cinq années de conseil Benelux. Uitgegeven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad / Brochure éditée à l'occasion du 25e anniversaire du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux
G73660: NN - Gruweldaden bedreven door Russische troepen tegenover Duitsche burgers en Duitsche krijgsgevangen
G73377: NN [GOGUET ANTOINE-YVES] - De l'origine des loix, des arts et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples. Tome sixième: Dissetations
G73376: NN [GOGUET ANTOINE-YVES] - De l'origine des loix, des arts et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples. Tome cinquième: Troisième partie: Depuis l'établissement de la royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité; livre I-II-III-IV-V-VI
G73375: NN [GOGUET ANTOINE-YVES] - De l'origine des loix, des arts et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples. Tome second: Première partie: Depuis le déluge jusqu'à la mort de Jacob - livre III-IV-V-VI
G73373: NN [GOGUET ANTOINE-YVES] - De l'origine des loix, des arts et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples. Tome quatrième: Seconde partie: Depuis la mort de Jacob, jusqu'à l'établissement de la Royauté chez les Hébreux - suite du livre II, livre III-IV-V-VI
G72890: NN - La question basque et la guerre civile en Espagne
B43812: NN - Liste chronologique des édits et ordonnances de la principauté de Liège de 974 à 1505
G72539: NN - Pancevac. Nedeljni list za prosvetne i materijalne interese / List za prosvetne i materijalne interese. God.1 Broj 1. - God.5 Broj 57 (1869-1873) [complete in 2 vols.]
G72538: NN - Granicar: list za politiku i privredu. God.1 Broj 1-13 (23 avgusta - 4 okt. 1873)
G71972: NN - Mexican free ports
S87338: NN - Collection Heyse, Gand 1963. Meubles anciens, tableaux, gravures, dessins, miniatures, tapis, bois sculptués, - Vente publique Gand les 13, 14 et 15 mai 1963. Catalogue
G70946: NN (NONCE DE COLOGNE) & MONCHAMP G. - Notification de la condamnation de Galilée, datée de Liège, 20 septembre 1633, publiée par le Nonce de Cologne dans les Pays-Rhénans et la Basse-Allemagne, texte d'après une copie manuscrite avec remarques du docteur G. Monchamp
S87327: NN - L'enseignement des arts plastiques dans les écoles primaires et secondaires. Etude comparée ; Afghanistan, République Fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Ceylan, Chili, Colombie, etc.
R50980: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1952 - An.LXXI (71)
R50981: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1953 - An.LXXII (72)
R50982: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1954 - An.LXXIII (73)
G68795: NN - Choix de documents. Tome II: Pouillé du diocèse de Cahors. Livre de Guillaume le Maire. Première vie de Saint Bertin, en vers. Lettres de Bossuet à Daniel Huet. Traité d'Alger de 1694. -
G68793: NN - Choix de documents. Tome III: Commerce et expéditions militaires de la France et de Venise au moyen âge. Testaments enregistrés au parlement de Paris sous le règne de Charles VI. Maximes d'état et fragments politiques du cardinal de Richelieu
G68794: NN - Choix de documents. Tome I: Vie de Saint Bertin, en vers. Vie et office de Saint Dié. Définitions du chapître de Cluny en 1323. Lettres de Jean de Witt. Lettres de Balzac
G68786: NN [LORIQUET JEAN-NICOLAS] - Tableau chronologique de l'histoire ancienne et moderne, sacrée et profane, d'après la 12e édition. Abrégé de l'histoire sainte, d'après la 7e édition. Abrégé de l'histoire ecclésiastique, d'après la 8e édition
R44249: NN - Le salut assuré par la dévotion à Marie - Témoignages et exemples
G68634: NN - Great Britain and Egypt (1914-1951)
B41659: NN - Spa - son histoire, ses fontaines, ses monuments et ses environs
G65657: NN - La riqueza de Mexico y el poder constructor del gobierno. Estudio escrito para la Exposición Internacional de Lyon, Francia
G65648: NN - Mexico en cifras
G65647: NN - Gran guia de la republica del Ecuador, S.A. (Agricultura-Comercio-Industrias-Profesiones)
G65633: NN - Le Brésil. Caractéristiques, géographiques, économiques, historiques, sociales, politiques et intellectuelles
G65631: NN - Brazil 1935. Resources, possibilities, development, statistics
G64208: NN (KRONPRINZ) - Mémoires du Kronprinz
R46879: NN - Vivre ensemble dans le Christ - Règle des soeurs enseignantes de saint François, Milwaukee, Winsconsin USA
B41011: NN - Verslag van de Commissie van voorlichting op 14 juli 1946 door zijne majesteit koning Leopold III ingesteld
B41039: NN - Lodewijk De Raet in het perspectief van zijn tijd
S87275: NN - Europaïsche Keramik der Moderne. Brasilier, Braque, Chagall, Miro, Picasso
G60113: NN - Dictionnaire universel et classique d'histoire et de géographie, comprenant l'histoire proprement dite, la biographie universelle, la mythologie, la géographie ancienne et la géographie moderne. Sur le plan du dictionnaire de Bouillet, [4 volumes]
G59832: NN - Primera Reunion Nacional de Produccion. Agosto 26-27 La Habana 1961
G59758: NN - La politique prussienne et le catholicisme en Allemagne. Considérations sur la deuxième guerre franco-allemande (par un catholique allemand)
G59525: NN - Instruction pour le second grade symbolique ; Compagnon (Grand Orient de France)
G59523: NN - Constitution et règlement général de l'Association (Grand Orient de France)
G59214: NN - Is Finland worth saving ?
G59213: NN - O exercito da Italia fascista
G59193: NN - La revolucion de 1857 y la hecatombe de Quinteros (por un testigo presencial) (Historico)
G59191: NN - Proceso de la Gran Asamblea de Villa Colon, Julio 19 de 1903
G59158: NN - Batalla de Tucuman 1812 24 septiembre 1948. Documentos del archivo general de la nacion
B72747: NN - La Belgique monastique / Het monnikenleven in België
B72749: NN - Vingt-cinq années de gouvernement (1884-1909). Le Parti Catholique Belge et son oeuvre
B72905: NN - Belgique. La relation officielle des événements (1939-1940)
B72965: NN - 1925-1950 jubeljaar. 3 september 1950: jubelcongres K.A.J., gevolgd van de internationale conferentie en priesterstudiedagen
B72969: NN - Histoire des sciences en Belgique, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Exposition
B72993: NN - Gij gedetineerden
B73002: NN - Handhaaf en bouw. De vernieuwing van het verkennen in het Vlaamsch Verbond der Katholieke Scouts
G56386: NN - Bahrain through the ages Vol.I Shaikh Abdullah Bin Khalid Al-Khalifa, Abdul Malik Yousif Al-Hamer
B40663: NN - Renaat De Rudder gedenkboek (uitgegeven naar aanleiding van de 75ste geboortedag van Renaat de Rudder, het 15-jarig bestaan van het Renaat De Rudderkomitee)
B40782: NN - L'affaire De Buck - Interposition de personne au profit de l'ordre des Jésuites. Compte-rendu exact et complet extrait des documents officiels
B40797: NN - Soulèvement de Malines en 1718 (extrait de la relation d'un témoin oculaire, communiqué par m.Van Nieuwenhuysen de Malines)
B40813: NN - Notice sur le Collège Ecclésiastique Belge institué à Rome par nn.ss.les évêques de Belgique (avec l'approbation de notre très-saint père le pape Grégoire XVI)
G55514: NN - Un siècle mouvement du monde de 1800 à 1900
G55480: NN (UN INGÉNIEUR AGRONOME) - Un pays d'expansion économique - Questions d'émigration et de colonisation [sur Brésil]
G55148: NN - La Republica de Corea y El Presidente Chun Doo Hwan
G55073: NN [D'ASH COMTESSE] - Monsieur Napoleon et sa cour
G54876: NN - Livro verde da Universidade de Coimbra - cartulario do seculo XV [Facsimile-edition]
B106333: NN - Geschiedenis van de Jongelingscongregatie ingericht onder den titel van "Maria Onbevlekt Ontvangen" in Sint-Niklaas. 1838-1913
G54138: NN - Bulletin du Grand Orient de France suprême conseil pour la France et les Possessions françaises. Publication mensuelle. 3e série, 27e année (september 1871, no.7)
G53887: NN - De vrouw in het rijk van de farao's
G52373: NN - 5 millions d'années - l'aventure humaine
G51910: NN - Essai politique : Les idées d'un vieux goupillon ou le pourquoi de la guerre atroce que la Toge & le Bistouri font au Sabre & au Goupillon
G51643: NN [PAAPE GERRIT] - Mijn tegenwoordig Vaderland ; of wijsgerige geschiedenis van Vrankrijk, tot heden toe (deel 3)
B97846: NN - Annuaire dramatique pour 1840 (2e année), contenant pour chaque jour de l'année, des éphémérides dramatiques et artistiques, un aperçu historique sur l'établissement du Spectacle Français à Bruxelles, le personnel des théâtres de la Belgique, de la France et de la Hollande, le relevé des pièces nouvelles représentées sur les théâtres de Bruxelles et de Paris, pendant 1839, une galerie belge et étrangère d'auteurs, compositeurs, musiciens et artistes vivants, les tablettes nécrologiques de l'année 1839, etc.
G51637: NN (UN ROSE-CROIX) - La Franc-maçonnerie - Révélations d'un Rose-Croix à propos des élections générales de 1877
G50498: NN (L'ABBÉ L-) - Histoire des découvertes et conquêtes de l'Amerique
G50508: NN (PAR UN VIEUX SOLDAT) - Napoléon aux Champs-Elysées. Nouveau dialogue des morts
G50509: NN - Stances sur le voyage de sa majesté Charles X, fait au mois de septembre 1828 dans ses provinces de Lorraine et d'Alzace
G50495: NN - Entretien politique sur le meilleur des gouvernemens
G49466: NN - Henri V et la monarchie traditionnelle
G48255: NN - Les relations polono-allemandes et polono-soviétiques au cours de la période 1933-1939. Recueil de documents inédits
G46400: NN (UN PÈRE MARISTE) [= MAYET] - Auguste Marceau : Capitaine de Frégate, commandant de l'Arche d'Alliance [2 vols.]
G46019: NN - Le vieux Mulhouse - Documents d'archives, publiés par les soins d'une commission d'études historiques - Tome III
G46020: NN - Le vieux Mulhouse - Documents d'archives, publiés par les soins d'une commission d'études historiques - Tome II
G46260: NN - Hitler et Rosenberg ou le vrai visage du national-socialisme
R46867: NN - Marguerite Sinclair
R46869: NN - Mère Marie de la Passion, religieuse franciscaine de sainte Marie des Anges 25 septembre 1893-24 septembre 1924 ("Une conquête de Jésus crucifié")
R73822: NN (URSULINE O.S.U.) - Sainte Angèle Merici et l'Ordre des Ursulines [2 tomes]
G44957: NN - 100 Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges - Auswahl aus dem amtlichen deutschen Weissbuch
G44954: NN - Lorraine marche de France - Deuxième centenaire du rattachement des Duchés de Lorraine et de Bar à la France 1766-1966
G44935: NN - Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland - session MDCCCCXII-MDCCCCXIII (vol.XLVII)
G43473: NN (EEN KATHOLIEK NEDERLANDER) - De afstand van keizer Karel V als graaf der Nederlanden, aan zijnen zoon koning Filips II in 1555 (Een behartigenswaardig woord ook voor onze dagen)
G43090: NN [TRADUIT DE L'ALLEMAND DE MANSO JOHANN CASPAR FRIEDRICH] - Histoire politique, administrative, civile et militaire de la Prusse, depuis la fin du règne de Frédéric-le-grand jusqu'au Traité de Paris de 1815 [3 tomes]
G42358: NN - Sous le joug hitlerien - La révolte des consciences
G42350: NN - Hitler et Rosenberg ou le vrai visage du national-socialisme
B72744: NN - Paul Mansion. Notice biographique et bibliographique
G41022: NN - Documents diplomatiques 1938-1939 ; Pièces relatives aux événements et aux négociations qui ont précédé l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne d'une part, la Pologne, la Grande-Bretagne et la France d'autre part
G40104: NN (& VAN OSS F., UIT HET FRANSCH VERTAALD DOOR, & BROUWERS J.W., AANBEVELEND VOORBERICHT) - Christoffel Columbus en de ontdekking der nieuwe wereld
G40004: NN - Het goud der Thraciërs ; Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije & Troje-Thracië ; Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije
G39696: NN - Het Baralongvoorval - geautoriseerde vertaling van de officieele stukken der Duitsche en Engelsche regeering
G39667: NN - De militaire ineenstorting van Italië in oct.-nov. 1917
G39666: NN - Oostenrijk-Hongaarsch Roodboek - Diplomatieke bescheiden betreffende de betrekkingen van Oostenrijk-Hongarije tot Roemenië gedurende den tijd van 22 juli 1914 tot 27 augustus 1916
G38906: NN - Sinn Fein [in de reeks "Storm en drang" 4e reeks]
G38904: NN - Rusland in 1928 - Wat een Luiksche werkman er over vertelde
G38805: NN - Les évêques ont parlé ! Les catholiques doivent soutenir la cause Franco
B39683: NN - Oorlogsboek van het Davidsfonds. Een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdeelingen 1914-1918. I: Luik, Limburg, Brabant
B39689: NN ("PAR UN CONFRÈRE") - Vers la paix ! Appel au clergé belge
B39698: NN - Belgische Aktenstücke 1905-1914. Berichte der belgischen Vertreter in Berlin, London und Paris an der Minister des Aeusseren in Brüssel
B39700: NN - De Belgische Volksoorlog gevoerd in strijd met het volkenrecht
B39710: NN - In bedevaart - Naar Vlaanderens doodenveld (2de vervolg: 1925-26)
B39711: NN - XIe bedevaart en stormloop van 't jaar '30
B39940: NN - Le livre en Brabant jusqu'en 1800 - Exposition (Bruxelles 26 juillet-15 septembre 1935)
B40166: NN - Stad Antwerpen - Concordaat der Broederschappen van de Veertiendaagsche Berechting opgericht te Antwerpen den 12 Mei 1755, onderbroken in 1797 tijdens de fransche omwenteling en hernomen den 12 mei 1816 - Geschiedkundige overzicht
B72742: NN - Verslag over de werking van het Provinciaal Comité Antwerpen van het Nationaal Steunfonds voor Geteisterden (1943-1947)
G37327: NN - Chronique du patronage espagnol de saint Paul (1943-1951)
G35730: NN - Le régime soviétique et ses institutions (Exposés faits au groupe de Travail sur l'Union Soviétique et ses Institutions Nov.1956-mars 1957)
C13292: NN - Afrique. Africa. Afrika (in "Sabena revue", Français-English-Ned.)
G32337: NN [RICHER] - Histoire des Russes [1er vol.]
B38663: NN - Dictionnaire historique, ou histoire abrégée de tous les hommes, nés dans les XVII Provinces Belgiques, qui se sont fait un nom par le génie, les talens, les vertus- Pour servir de Supplément aux Délices des Pays-Bas. Tome second
B38911: NN - Les jeux de Rome - Grande fête militaire de bienfaisance (Stade du centenaire Heysel-Bruxelles) les 20,21, 23, 25 et 27 septembre
B39677: NN - In Vlaanderens middernacht
B38020: NN - In Memoriam le sous-lieutenant Jules Simon (1914-1940) mort pour la patrie le 23 mai 1940
B38460: NN - Hamme - het land van de Wuitens in een oase van groen en water (Infomap)
B38465: NN - Vrijwillige brandweer Grobbendonk 1938-1988
R73811: NN - Felicitas. Eene goede Zélatrice
R73815: NN - De congregatie van de broeders van de onbevlekte ontvangenis, gevestigd te Maastricht, gedurende de eerste halve eeuw van haar bestaan (1840 - 21 november - 1890). Beknopte schets van haar ontstaan en haar ontwikkeling
R73819: NN - Constitutions of the Roman Union of the Order of Saint Ursula + Statutes of the Roman Union of the Order of Saint Ursula [2 vols.]
R73820: NN - Constitutions de l'Union Romaine de l'Ordre de Sainte Ursule + Statuts de l'Union Romaine de l'Ordre de Sainte Ursule [2 tomes]
G31201: NN - Alexandrië Saloniki Alexandrië - De veldtocht van een Britschen soldaat ["James Brown"]
G31172: NN - Le Panorama ; La Parisienne par l'image - Trois siècles de grâces féminines
G30349: NN - Examen de conscience des femmes honnêtes de France
G30095: NN - Commercium et artificium in antiqua Europa (in 6 languages: Handel und Handwerk im alten Europa, Commerce and crafts in ancient Europe, Commerce et artisanat dans l'Europe d'autrefois, Commercio e artigianato nella vecchia Europa, Handel en ambacht in het oude Europa, Handel og Handvaerk i det gamle Europa)
G287: NN - Catalogue of the Additions to the Manuscripts in the British Museum in the years MDCCCCXI-XV (1911-1915)
G286: NN - Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in th years MDCCCCVI-MDCCCCX
G285: NN - Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years MDCCCC-MDCCCCV
G284: NN - Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1894-1899
R20120: NN - Quaestiones scripturisticae in communem utilitatem ordine alphabetico digestae
G26637: NN - La province de Québec et l'émigration européenne (publié par ordre du Gouvernement de la Province de Québec)
G26447: NN - Blueprint for disaster ; Kansas City's "Black Friday" - flood, 1951 [July 13th], with the story of the fighting men of Disaster Corps,Inc.
B71896: NN - Lettres sur la pacification de Gand par un ancien professeur d'histoire (1576-1876)
B71931: NN - La restauration économique de la Belgique. Transition vers une économie de paix
B72109: NN - Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, Vol.5: Antwerpen kloosters - Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers, Vol.5: Anvers Couvents
B72110: NN - Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, Vol.3: Antwerpen parochiekerken 2e afdeeling - Incriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers, Vol.3: Eglises paroissiales 2e partie
G24361: NN - Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa ; Helsinki-Genève-Helsinki 1973-1975
G24213: NN - Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau ; des interrogatoires de quelques-uns de ses co-accussés, des procès verbeaux de confrontation et autres pièces produites au soutien de l'accusation dirigée contre ce général
G22238: NN - Zevende Algemeen Verslag over de Werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen - 1973
G22721: NN - The world in 1968 - history as we lived in
G23359: NN - Genealogisch repertorium - herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L.Kruimel [in 2 delen]
G22135: NN - Tiende Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen - 1976
G21466: NN, - XIVe Congrès du Parti communiste Français - Le Havre, 18-21 Juillet 1956 ; rapports, interventions et documents
G20456: NN, - Histoire de la conquête et de l'occupation de Constantinople par les Latins [1198-1261]
G20881: NN (UN ALLEMAND), - J'accuse !
S87225: NN - Thuis in de late middeleeuwen. Het Nederlands burgerinterieur 1400-1535
G19195: NN - Interrogeons l'histoire des Allemands; les idées, les forces, les décisions - de la fin du 18ème siècle à nos jours" (Une exposition d'histoire dans l'édifice du Reichstag à Berlin)
G19072: NN - Le Rotary - cinquante ans consacrés à servir 1905-1955
T36988: NN - Catalogue des accroissements de la bibliothèque royale en livres imprimés, en cartes, estampes et en manuscrits. Première partie (du 1er juillet 1838 au 31 décembre 1839)
G18821: NN - RIMA - Répertoire des Bibliothèques et des Organismes de Documentation sur le Monde Arabe
G12645: NN, - Edition facsimile : Les Grecs à toutes les époques - depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'affaire de Marathon en 1870 - par un ancien diplomate en Orient
G12643: NN, - A guide to the exhibition illustrating Greek and Roman Life
B67269: NN - Persoons- en plaatsnamenindex op delen I-X [Nederlandse volkskundige bibliografie, index A]
B67270: NN - Nederlandse volkskundige bibliografie, index B, I-X: Zaaknamenindex op delen I-X
B67273: NN - Zaaknamen index op delen XI-XX [Nederlandse volkskundige bibliografie, index D]
G12315: NN, - Daheim Kalender für das Deutsche Reich auf das Schaltjahr 1916
G12005: NN, - Chronologie de l'histoire d'Allemagne - d'Espagne et d'Italie
R63392: NN (PAR UNE RELIGIEUSE DU SACRÉ-COEUR) - Histoire de la vénérable mère Barat, fondatrice et première supérieure générale de la Société du Sacré-Coeur de Jésus [2 tomes]
R50975: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1947 - An.LXVI (66)
R50976: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1948 - An.LXVII (67)
R50977: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1949 - An.LXVIII (68)
R50978: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1950 - An.LXIX (69)
R50968: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1941 - An.LX (60)
R50969: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1942 - An.LXI (61)
R50970: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1943-1945 - An.LXII-LXIV (62-64)
R50971: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1939 - An.LVIII (58)
R50972: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1940 - An.LIX (59)
R50973: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1941-1943 - An.LX-LXII (60-62)
R50974: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1946 - An.LXV (65)
R50963: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1933 - An.LII (52)
R50964: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1935 - An.LIV (54)
R50965: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1936 - An.LV (55)
R50967: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1938 - An.LVII (57)
B89421: NN - Projet d'un édifice destiné aux expositions des beaux-arts et aux cérémonies publiques
B89467: NN - Gemeente Schilde. Het feest der gilde van Sint Sebastiaan (7 en 8 october 1878)
R50960: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1923-1925 - An.XLII-XLIV (42-44)
R50961: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1926-1928 - An.XLV-XLVII (45-47)
R50962: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1929-1931 - An.XLVIII-L (48-50)
R63383: NN - Une journée chez les moines
S87204: NN - Der Wehrbau - L'architecture militaire
B106104: NN - Province de Brabant. Inventaire des objets d'art existant dans les édifices publics des communes de l'arrondissement de Louvain
R63372: NN - Soeur Denyse de Jésus 1893-1929 (Simple étude d'ame)
R63353: NN - Beknopte levensschets van frater Maria Angelus monnik der Cistercienzer abdij Sainte Marie du Désert (Een bloem uit Gods mystieke tuinen)
R63339: NN - La vie charitable de Marguerite Renard 1879-1930 Témoignages et documents
R50956: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1914 - An.XXXIII (33)
R50957: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1915 - An.XXXIV (34)
R50958: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1916 - An.XXXV (35)
R50959: NN - Acta Ordinis Fratrum Minorum 1917-1919 - An.XXXVI-XXXVIII (36-38)
R46839: NN (LES AUTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE FRANCISCAINE) - La fille de la pénitente du démon
W81688: NN (QUETELET AD., PRÉFACE) - Catalogue des livres de la bibliothèque de l'Observatoire Royal de Bruxelles
R63240: NN - Au Kansou Septentrional. Pays et Mission (Missions de Scheut)
R63271: NN - Une maîtresse des novices. Mère Marie Alphonse de Sion 1859-1932. Souvenirs
G100897: NN - Bibliographie historique de l'arrondissement de Saint-Omer
R63165: NN - De Heilige Qor'aan met Nederlandse vertaling [Koran]
F101365: NN - Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu in tres libros De Anima Aristotelis
B70866: NN - Erasmus en Leuven
R63030: NN - Mère Marie Joseph de l'intérieur de Jésus Marie Favre 1841-1915, deuxième Supérieure de l'Institut des Religieuses Victimes du Sacré Coeur de Jésus fondé au diocèse de Grenoble (Lettres préfaces par Dehon et Charles Sauvé S.S.)
R46817: NN - Le r.p. Raphaël d'Aire frère mineur capucin de la Province belge
S47741: NN - Tentoonstelling van teekeningen der Verbruggen's en ontwerpen van altaren, tabernakels en tronen van Antwerpsche beeldhouwers-architecten der 17e en 18e eeuwen
R62629: NN - Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre prêtre de la Congrégation de la Mission
W81130: NN - Rapports sur l'enseignement des mathématiques du dessin et du travail manuel dans les écoles primaires, les écoles normales primaires, les écoles moyennes, les athénées et les collèges belges
S30790: NN - Ars Sacra 58 [Exhibition catalogue on contemporary christian art, Leuven, St.Pieterskerk, 17/05-18/10 1958]
F80679: NN [PAR X-] (& DELORY ABBÉ, INTROD.) - De l'esprit et du jugement ou Entretiens sur différents sujets de politique et de philosophie morale
R26104: NN - La tragédie Mexicaine - Jusqu'au sang- ; récits et documents sur la persécution [années 1920's]
S87028: NN - Catalogue des verres antiques de la collection Ray Winfield Smith (Musée de Mariemont, 8 mai - 15 septembre 1954, catalogue)
S87025: NN - L'ancienne France. L'industrie et l'art décoratif aux deux derniers siècles
R62567: NN - Maria's deugden in 31 overwegingen voor de meimaand aan haar vereerders voorgesteld
S86961: NN - Henri De Braekeleer. Rétrospective, octobre 1933, Palais des Beaux-Arts [Bruxelles]
R84195: NN - Année sainte des religieuses de la Visitation Sainte-Marie [Complet en 12 volumes]
R84412: NN - De glans van Prémontré. Oude kunst uit witherenabdijen der Lage Landen
R100800: NN - Actes du deuxième congrès du Tiers-Ordre franciscain tenu à Bruxelles les 6- 7 et 8 août 1899
F81808: NN - Tractatus de Metaphysica in scholis philosophiae Lovanii dictatus
R62530: NN [DUPANLOUP EVEQUE D'ORLEANS MGR.] - L'athéisme et le péril social
F80649: NN - Exposé élémentaire de la morale de l'humanité
F80630: NN [TANDEL ?] - Sommaire d'un cours de philosophie morale
F80626: NN (UN DOCTEUR) - Science contre religion au pont de vue social ou Faut-il avancer ou reculer ? Court aperçu de philosophie des sciences avec essai d'application à la société
B36958: NN - Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen 1993 (47e jaargang)
B36957: NN - Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen 1987 (41e jaargang)
B36262: NN - Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville de Malines, année 1882-1883
S83722: NN - Catalogus van de textiele kunst (weefsels, gobelins, tapijten, borduurwerk) in het Nederlandsch museum voor geschiedenis en kunst te Amsterdam
S83724: NN - Albrecht Dürer, his engravings and woodcuts
B35886: NN - Sint Jan-Berchmanscollege Diest. Gedenkboek 1885-1935
B35667: NN - En Brabant [dans: "Excursions scientifiques (géographie, géologie, botanique, zoologie) organisées par l'extension de l'Université Libre de Bruxelles", tome II]
B35688: NN - Schatten der Armen - Het artistiek en historisch bezit van het O.C.M.W.-Leuven
B35380: NN - Notice relative aux différentes questions concernant les militaires et leurs familles
B34250: NN - Table chronologique et analytique des documents publiés in-extenso dans les: Bulletins de la Commission Royale d'Histoire, cinquième série, tomes 1 à XI
B34079: NN - Deux pouillés du diocèse de Namur
B33990: NN - Histoire de Notre-dame de Tongre et des principaux miracles opérés par son intercession (Hainaut)
B32460: NN - La Belgique en 1860
B31355: NN - Witboek 1936-1946 - I.Memorie
B31106: NN - Conférence belgo-allemande pour la libération réciproque des prisonniers civils réunie à Berne, sous la présidence de S.Exc.M.Francisco de Reynoso (ministre de sa majesté le roi d'Espagne), 13-22 Mars 1918
B31081: NN - Les crimes de guerre commis lors de l'invasion du territoire national Mai 1940 ; La destruction de la bibliothèque de l'Université de Louvain
B30520: NN - Une visite au Béguinage Ste Elisabeth à Mont-St. Amand communément appelé le Grand Béguinage de Gand ; Coup d'oeil sur son histoire et son organisation
B29757: NN - Onze staatshervorming : naar definitieve oplossingen ?
B29745: NN - Documents d'histoire de Belgique, Tome I.De la préhistoire à 1830
S86429: NN - Goldschmiedewerke der Renaissance (Kataloge des Kunstgewerbemseums Berlin, Band V)
B29523: NN - Antwerpen [uit de reeks "De provincie vroeger en nu"]
B29525: NN - Oost-Vlaanderen [uit de reeks "De provincie vroeger en nu"]
B29508: NN - Historische en filatelistische studie ; Leopold I, 1790-1865
B29279: NN - ABB 1922-1972 (Assurantie van de Belgische Boerenbond)
B28850: NN - Dossier pour une Constitution nouvelle [Belgique]
B28394: NN (HENRY VICTOR) - Monastère de Berlaymont sous l'invocation de la Reine de tous les Saints - Souvenirs historiques; 4e fasc.: 3e partie.La persécution
B28395: NN (HENRY VICTOR) - Monastère de Berlaymont sous l'invocation de la Reine de tous les Saints - Souvenirs historiques : 3e fasc.: 2e partie.La consolidation
B22722: NN - 150 jaar pers kijken - anderhalve eeuw geïllustreerde informatie in Belgiê
R73791: NN - Hommage à Sainte Angèle Mérici (1535-1935). Fêtes jubilaires du IVe centenaire de la fondation de l'Ordre des Ursulines au Monastère "N.-D. de la Victoire" de Dinan, les 23, 24 et 25 novembre 1935
T35437: NN - Oude drukken uit de Nederlanden - Boeken uit de collectie Arenberg thans in de verzameling Lessing J.Rosenwald
T35097: NN - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht t.g.v. het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit 1584-1984)
S86421: NN - Hoogtepunten van de Franse ceramiek, van de aanvang tot het einde van de 18e eeuw (Catalogus van tentoonstelling Antwerpen, Huis Osterrieth, 1-31 mei 1958)
S86423: NN - Zilveren kunstwerken, tentoonstelling
T32479: NN - Hiawatha - Het Indiaanse wordingsverhaal
T32172: NN - Heer Halewijn - luisterliederen uit de middeleeuwen bijeengelezen en ingeleid door Norbert de Paepe
T32160: NN - Le livre illustré en Occident du haut moyen âge à nos jours
R61727: NN (PAR M.L'ABBÉ***) - L'imitation de la très-ste Vierge, sur le modèle de l'imitation de Jesus-Christ
R61730: NN (PAR UN PÈRE MARISTE) [MAYET] - Le premier vicaire apostolique de la Nouvelle-Calédonie ou Monseigneur Douarre, évêque d'Amata et la Nouvelle-Caledonie [2 volumes]
R73790: NN - In memoriam: Mère Marie de Saint-Jean Martin, 3e prieure générale de l'Union Romaine des Ursulines 1926-1959 (1876-1965)
R18250: NN - Bedevaartvaantjes uit Vlaamse Mariaoorden
T32054: NN - Der Minnen Loep
S86420: NN - Hedendaagse Belgische keramiek, tentoonstelling van Belgische kunstceramiek, Brussel Jubelpark 1948. Céramique contemporaine belge, exposition de la céramique d'art en Belgique, Bruxelles Palais du Cinquantenaire 1948
S45286: NN - Jean Bilquin
S45295: NN - Collectie Thompson uit Pittsburgh
R84089: NN - De zeer eerwaarde heer Josephus Van Dale. Priester en insteller der vergadering van de Broeders der Zondagschool te Kortrijk
B21625: NN, - Een eeuw openbare werken te Antwerpen 1863-1967, deel II
R17288: NN [PONCELET ALFRED] - La Compagnie de Jésus en Belgique - Aperçu historique (à l'occasion du 75° anniversaire de l'érection de la Province belge (3 déc.1832 - 3 déc.1907)
H103456: NN (SOCII BOLLANDIANI) - Bibliotheca Hagiographica Graeca
R61733: NN - Onderwysinge en gebeden voor de geduerige aanbiddinge van het alderheyligste Sacrament des Autaers, opgerecht in verscheyde plaetsen; maer naementlijck in het bisdom Luyck, en in het Aertsbisdom van Mechelenen &c. Ingestelt in 't algemeyn voor alle christene geloovige, die hun in het zelve willen laeten inschryven. Bevestigt en verryckt met menige aflaeten door den H.Stoel van Roomen op den 4. December 1765, ende bezonderlijck verbreyd in de wyt-vermaerde Princelijcke stadt Brussel
R50857: NN [DAZES ABBÉ] - Compte rendu au public des comptes rendus aux divers parlemens et autres cours superieures, précédé d'une réponse décisive aux Imputations dont on a chargé les Jésuites, leur Régime & leur Institut. Tome I
B69748: NN - De kerk van Wiekevorst (1642-1992). Driehonderdvijftig jaar St-Jan-Baptistparochie Wiekevorst
B69911: NN - Costumen van den lande van Waes + Costumen, statuten ende usantien der stadt ende lande van Dendermonde + Costumen van den princelicken leen-hove van Dendermonde [3 werken in 1 band]
F75158: NN - Elementa philosophica in usum alumnorum Minoris Seminarii in S. Nicolai
R50836: NN (VANCRAYNEST STEPHANUS O.C.R., VERTALING) - Beknopte geschiedenis van de orde van Citeaux (door een monnik van Thymadeuc)
S86338: NN - La céramique. techniques, histoire
R61275: NN (LONJOU J.-M., TRADUCTION) - Les merveilles de Dieu dans la sainte Eucharistie, suivies d'un discours du traducteur sur les indulgences, avec la nomenclature de celles que les souverains pontifes ont attachées a la dévotion au saint sacrement
R61257: NN - Levensschets van den hoogeerw. Pater Maria Franciscus Salesius De Beer. Eersten superior generaal van de Congregatie der Fraters van O.L.Vrouw, moeder van barmhartigheid te Tilburg. Uitgegeven bij gelegenheid van het diamanten feest van genoemde Congregatie
R61255: NN - De Congregatie der Zusters van de Voorzienigheid van Ruillé-sur-Loir
R61252: NN - Leben der gottseligen Johanna von Jefa, Reformatorin des dritten Ordens und Stifterin der Franziskanerinnen von Limburg
B86566: NN - Travail du dimanche. Volume III: Belgique. Mines, minières et carrières. Tableaux statistiques et monographies
R17198: NN - Livre de Documens historiques, critiques et apologétiques concernant la Compagnie de Jésus (première partie) [Documents]
R17203: NN, - Necrologium Congregationis Sacerdotum a Sacro Corde Jesu (S.C.J.) - volumen I: primum saeculum 1878-1978
R17204: NN - Offices Franciscains - traduits du Bréviaire Romano-Séraphique
R17237: NN [PONCELET ALFRED S.J.] - Het gezelschap van Jezus in België - Historisch Overzicht (bij den 75e verjaardag der Belgische Provincie 3 dec. 1832 - 3 dec. 1907) [Geschiedenis van de Jezuïeten in België]
B91147: NN - Levensbeschrijving van Philip Verheyen
R61225: NN - Histoire de Notre-Dame de La Salette, d'après les documents authentiques publiés jusqu'à ce jour, suivie d'une neuvaine et de diverses prières à la sainte Vierge [2 tomes]
R61224: NN - Histoire de Notre-Dame de La Salette, d'après les documents authentiques publiés jusqu'à ce jour, suivie d'une neuvaine et de diverses prières à la sainte Vierge [2 tomes]
R61217: NN - Maria-Einsiedeln. Beschreibung des Klosters und der Wallfahrt, die Waldstatt
R84084: NN - L'élévation au cardinalat de S.G. Mgr. D.J. Mercier archevêque de Malines. Rome-Malines 15 avril - 13 mai 1907
R84080: NN - Monseigneur de Saint-Vallier et l'hopital général de Québec. Histoire du monastère de Notre-Dame des Anges (Religieuses hospitalières de la miséricorde de Jésus) ordre de saint-Augustin
R103083: NN - Manuel de divers Offices divins pour l'usage des religieuses de l'ordre de la B. Vierge Marie du Mont-Carmel érigé en France selon la primitive observance
B66119: NN - Scaldis. Oude kunst en cultuur, hedendaagse kunst, economie
R17124: NN - Algemeene Vergadering der katholyken in België gehouden te Mechelen: verslag van den eersten zittijd (18-22 Aug.1863)
R17157: NN - Documenten van het Generaal Kapittel of de Ordesraad van de Minderbroeders (Medellin 1971 - Madrid '73 - Rome '81 - Bahia '83 - San Diego '91)
R46799: NN - Le bienheureux Diego-Joseph de Cadix, prêtre missionnaire de l'ordre des Frères Mineurs Capucins 1743-1801. Abrégé de sa vie
R61155: NN - Les Vierges du Dauphiné (Diocèse de Grenoble)
R61156: NN - Pellevoisin un centenaire. Estelle nous parle-
R16662: NN (& DE ROBIANO DE BORSBEEK, L.F.) - La vérité défendue et prouvée par les faits - d'après l'édition de 1825 [sur l'histoire de la Compagnie de Jésus]
B20939: NN, - Rapport de la Commission d'Information instituée par S.M.le Roi Léopold III le 14 juillet 1946
B21247: NN, - Het koningsvraagstuk - feiten en getuigenissen [vnl. samengesteld uit artikels van de socialistische pers, verschenen in april-mei 1949]
F68748: NN - Manuel de morale, augmenté de pensées nouvelles
R61139: NN - Notre Dame de Fourvière, protectrice de Lyon
B20816: NN (NATIONALE BOND VOOR BELGISCHE EENHEID) - Geschiedkundig overzicht van het Aktivisme
B20817: NN - In memoriam Frans Kusters (°1891, onderwijzer-brancardier, oud-lid van den Rekemsche Srtudentenbond "de Rozenknop") gesneuveld in 1917 - gehuldigd in 1936
R50831: NN - Fleurs de neiges - récits illustrés de l'apostolat aux glaces polaires (collection tirée de la correspondance des missionnaires belges oblats de Marie Immaculée)
B20563: NN, - ABB 1922-1972 (Assurances du Boerenbond Belgique)
S45103: NN - Tussen ketting en inslag - gebruikstextielen uit Anatolië
B18862: NN - Beurs voor Diamanthandel Antwerpen 1904-1979 [gedenkboek]
B18863: NN - Journal officiel des Pays-Bas - Tome 19 Nrs.1-79 Année 1824 [wetten en verordeningen]
R16326: NN - Bijdragen van de Philosophische en Theologische Faculteiten der Nederlandse Jezuïeten [Tijdschrift] ; volledig vanaf 1938 (Jg.1) t.e.m. 1976
R16325: NN - Apocrypha. Revue internationale des littératures apocryphes / International journal of apocryohal literatures, 4 (1993)
R58429: NN [COSTER FRANCOIS S.J.] - François Coster ou Costerus S.J. - Bibliographie
R16184: NN - Annua Nuntia Lovaniensia - Facultatem Theologiae atque Iuris Canonici - annus I. 1934-1935
R16182: NN - Quatre années d'études et de recherches théologiques et canoniques à Louvain / Vier Jaar Theologische en Canonistische Studiën en Navorsingen te Leuven
R16179: NN - The Story of the Wise Men - According to the Gospel of Saint Matthew
R16173: NN - Privilèges accordés à la Couronne de France par le Saint-Siège publiés d'après les originaux conservés aux Archives de l'Empire et à la Bibliothèque Impériale
R16170: NN, - Le psautier logique - Les psaumes logiquement distribués traduits et commentés pour le bréviaire et la piété par M.Lepin (prêtre de Saint-Sulpice) [2 vol.]
R16162: NN, - Gedenkboek van het Eerste Diocesane Eucharistisch Congres in het Bisdom Haarlem, Amsterdam 19 - 22 october 1922
R16155: NN - Annua Nuntia Lovaniensia : Facultatem Theologiae atque Iuris Canonici (edita a Consociatione Professorum atque Alumnorum utriusque Facultatis) annus IV: 1937-'38 & 1938-'39
R16154: NN - Annua Nuntia Lovaniensia : Facultatem Theologiae atque Iuris Canonici (edita a Consociatione Professorum atque Alumnorum utriusque Facultatis) annus II: 1935-'36
R16152: NN - Actes du deuxième congrès du Tiers-Ordre franciscain tenu à Bruxelles les 6- 7 et 8 août 1899
B18027: NN - Congrès d'économie sociale catholique Liège (Xhovémont) septembre 1920 - rapports & discussions
R46690: NN - Pie IX et la France en 1849 et en 1859, par M.le comte de Montalembert - Protestation de mgr. L'evèque d'Orléans, contre les attenats dont notre saint-père le pape et le siège apostolique sont menacés et frappés en ce moment
B81189: NN - Appel aux patrons (Liège, Publication de l'Union des patrons en faveur des ouvriers)
B81194: NN - Un remède au vagabondage
B81186: NN - Utilité du maintien des Monts-de-Piété [à Liège]
B81137: NN - Oeuvre de l'assistance par le travail pour hommes... Rapport sur les travaux de la Colonie et de la Maison du Travail pour l'exercice 1901-1902. 9me année sociale
B81138: NN - Ville de Bruxelles. Oeuvre de l'Assistance par le Travail pour hommes... Rapport sur les travaux de la Colonie et de la Maison du Travail pour l'exercice 1906-1907. 14me année sociale
B81154: NN - Le libéralisme et la constitution belge. Réflexions sérieuses adressées aux vrais patriotes
B81156: NN - Rapport de la commission de révision de la brochure 'Au libéralisme'
B81161: NN - Congrès libéral de Belgique. Séance du 14 juin 1846
B81163: NN - Une oeuvre humanitaire en faveur d'une classe d'enfants martyrs
B81165: NN (UN MEMBRE DE L'ASSOCIATION LIBÉRALE DE BRUXELLES) - Des devoirs du parti libéral en 1858
B81169: NN - Pourquoi les Cléricaux font des Oeuvres Economiques
B81170: NN - Le nouveau programme libéral
B81171: NN - Projet de fédération des étudiants belges. Rapport présenté par le Comité de Bruxelles
B81172: NN - Exposition Internationale de Bruxelles 1897. Section d'économie sociale. Liste des desiderata et questions de concours
B81176: NN - Jeune garde brabançonne. Encycliques traduites & comparées à la constitution & aux lois belges, pour faire suite au syllabus
B81177: NN - La liberté électorale
B17243: NN, - Gedenkboek "Economische Raad voor Vlaanderen 1952-1971"
B17245: NN [CLIO], - Pourquoi pas toute l'histoire de Belgique? [3 vol.]
B17190: NN, - La Patrie Glorifiée
B17210: NN, - Stand en uitbouw van de Vlaamse Beweging - 3 delen I.Verslag over de enquête van het Vermeylen-Fonds & II. De studie-vergadering op 12 juli 1947 & III.BLANCQUAERT E.: De Vlaamse Beweging van wal
B17180: NN - Honderd jaar vrij onderwijs - Un siècle d'enseignement libre
B17163: NN - Gedenkboek 1865-1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België ASLK
B17137: NN, - Fédération archéologique et historique de Belgique : Congrès jubilaire (2-5 août 1925) ; Documents - rapports - discussions
F66439: NN (& GIELE MAURICE & VAN STEENBERGHEN FERNAND & BAZAN BERNARD, ÉDS.) - Trois commentaires anonymes sur le traité de l'âme d'Aristote
B68579: NN - Exposition: le romantisme au pays de Liège
R98088: NN (UN MOINE BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE FRANCE, O.S.B.) - Dom Guéranger abbé de Solesmes [2 volumes]
R50814: NN - The Commonwealth in the time of John III (Exhibition presented by the Royal Castle Central Record Office and National Library) Catalogue Warsaw September-October 1983
R84060: NN (MERMILLOD MGR. & PIAT, LETTRES-PRÉFACES) - Histoire de mademoiselle Le Gras (Louise De Marillac) fondatrice des Filles de la Charité
R84050: NN - Vie de la révérende mère Saint-Jérome religieuse de la Congrégation de Notre-Dame, chanoinesse régulière de Saint-Augustin, au monastère dit des Oiseaux à Paris, rue de Sèvres, 86
R84042: NN - Levensbeschrijving van Cicercule Paridaens, mère Marie Thérèse, stichtster der Filles de Marie te Leuven 1805
R84035: NN - Le r.p. Amorès y Carbonell, missionnaire oblat de Marie Immaculée, chapelain de l'église du voeu national, décédé à Montmartre le 5 janvier 1891
R84030: NN ("PAR LES RELIGIEUSES DE SA CONGREGATION") - Vie de la mère Marguerite Hallahan, fondatrice de la Congrégation anglaise de Sainte-Catherine de Sienne du tiers-ordre de saint Dominique
R84031: NN ("PAR SES FILLES") - Vie de la révérende mère Marie de la Conception (Athénaïs d'Olivary) du Monastère des Carmélites d'Aix-en-Provence 1802-1881
R103186: NN - Le Sacré-Coeur et le sacerdoce
R46661: NN (& HOORNAERT R., PRÉFACE) - Dans la paix - Vie de soeur Marie-Cléophas des Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique (Soeurs Blanches du Cardinal Lavigerie) 1890-1923
R50281: NN - Op een berg begon het- (Karmel, Oudenaarde)
R50307: NN (PAR UN CARME DÉCHAUSSÉ) - Le Carmel
R50321: NN - Feestgave bij 't herdenken der 25-jarig Stichting van het Gezelschap der Carmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus (25 jarig Jubelfeest der Eerw. Zusters Carmelitessen 1891-1916)
R50511: NN - Jubilé accordé par N.S.P.le pape Clement XIII avec le mandement de monseigneur l'évêque et comte de Vabres, qui en ordonne la publication, son instruction sur ledit Jubilé & les prières qu'on dira aux processions & dans les Eglises désignées pour le gagner
R84028: NN - Notice sur la révérende mère Marie de la Providence, fondatrice de la Société des Religieuses Auxiliatrices des Ames du Purgatoire
R46569: NN - Faits merveilleux relatifs au souverain-pontife Pie IX (recueillies par les soins de la direction du Coeur de Marie de Turin)
R46573: NN - Il sepolcro del S.P. Pio IX nella Chiesa di S. Lorenzo fuori delle mura di Roma
R50256: NN - Jubilé-boek der Wereldlijke Derde Orde van Sint Franciscus 1221-1921
R46564: NN - Méditations de sainte Thérèse sur le Pater [Relié avec:] Regrets d'une ame touchée d'avoir abusé long-temps de la sainteté du Pater-
S86079: NN - De houtsneden van Albrecht Dürer 1471-1528 chronologisch gerangschikt. (Zijn jonge jaren, eerste Italiaanse reis, de jaren te Neurenberg, de tweede Italiaanse periode, aan het hof van keizer Maximiliaan)
R84021: NN [PAR CHAUMONT H. ?] - La première mère de la Société des Filles de St-François de Sales [Madame Carré de Malberg, née Caroline Colchen]
R84016: NN - Cicercule Paridaens, Mère Marie-Thérèse, fondatrice de la Congrégation des Filles de Marie à Louvain
R84015: NN - Le r.p. Bouffier de la Compagnie de Jésus 1817-1902
R84011: NN - Vie de la soeur Marie Gonzaga dans le monde Victorine-Françoise-Antoinette-Marie baronne de Loë, décédée à Cincinnati le 6 mars 1884 [Institut des Soeurs de Notre-Dame, à Namur]
R61099: NN - Nouveau mois de Marie contenant une suite de méditations, de prières et d'examples édifiants en l'honneur de la très-sainte Vierge, pour chaque jour du mois qui lui est consacré (par un prêtre du diocèse de Belley)
B68576: NN - Réponse aux allégations anglaises sur la conduite des troupes belges en 1815, par un officier général
X103559: NN - Dix années d'études byzantines. Bibliographie internationale 1939-1948
R103970: NN - Monseigneur Miecislas Halka comte Ledochowski, cardinal-archeveque de Gnesen et Posen
S43670: NN - Belgian Art 1830-1930 - Posada Art Books ; Artist's monographs, general publications, exhibition catalogues, series
R61086: NN - Suite de l'echo de la sainte montagne ou L'apparition rendue plus évidente par ses épreuves, ses gloires et de nouveaux eclaircissements [sur La Salette]
X77019: NN - The 18th century Imperial Palace Pentaglot Dictionary (Beijing/Peking, 1957, complete in 3 volumes)
R61075: NN - Maria praedicatoris necnon confessarii Aurifodina seu e commentariis Cornelii a Lapide de B.Virgine Maria excerptiones coordinatae colligente ac curantte C.P.L.
R106361: NN - Le père Charles de Jésus, vicomte de Foucauld, mis à mort à Tamanraset par les Senoussis (relié avec deux autres titres)
R103187: NN - Le Sacré-Coeur
R42314: NN [ARNAULD ANTOINE] - Historia et Concordia Evangelica. etc. Opera et Studio Theologi Parisiensis. Editio nova, ad textum Bibliae Clementinae diligenter emendata
S86036: NN - L'art ancien des Flandres (région de l'Escaut). Exposition rétrospective, Gand 1913 juin-octobre. Exposition universelle et internationale de Gand. Catalogue
R61060: NN - Verzameling van sermoonen voor elken dag der maend mei, over de voorregten van de allerheiligste maegd Maria en namelyk over hare onbevlekte ontvangenis [2 delen]
R61050: NN - Notre-Dame de Marpingen
R46555: NN - La révérende mère Marie-Ange de l'Enfant-Jésus prieure du Carmel de Lisieux 1881-1909 (Copie d'une lettre circulaire envoyée aux Monastères du Carmel)
R99501: NN - Rituale Metense, continens ordinem ministrandi sacramenta, aliosque ritus sacros celebrandi, Rev. in Christo Patris, DD. Gaspardi-Joannis-Andreae-Joseph Jauffret, Episcopi Metensis, auctoritate editum
S86019: NN - Sculpture étrusque d'époque hellénistique à Volterra (Scultura tardo-etrusca di Volterra)
R50213: NN - Pour une mission d'évangélisation ; Augustin Planque- hier et aujourd'hui
R46550: NN - Mère Thérèse de l'Eucharistie religieuse carmélite de Lisieux 1885-1915 (Copie de la circulaire envoyée aux monastères du Carmel après la mort de)
R105857: NN - Doctrina Cristiana en lengua espanola y mexicana, por los religiosos de la Orden de Santo Domingo
R41612: NN - Een Nederlandsche martelares ; Zuster Marie-Adolphine (Anna Catharina Dierkx) Een der zeven eerste martelaressen van het Instituut der Franciscanessen missionarissen van Maria, ter dood gebracht in China op 9 juli 1900
M62949: NN - Als de Winden vrij. 15 Marsliederen voor de Jeugd
T90807: NN - Gedenkboek eeuwfeest Dr. August Snieders 185-1925
R106078: NN - Rituale ecclesiae Leodiensis, jussu Francisci Caroli espiscopi editum. Pars prima + pars secunda [2 parts in 1 volume]
R41483: NN - Catalogus Sacri Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis d.d. 1.1.1989
R41327: NN - Observationes auctoris quaestionis Momentosae in primam partem opusculi, cui titulus: Dilucidatio principiorum quibus praecipuè nititur resolutio Capituli Ecclesiae Cathedralis Gandavensis S.Bavonis, 22 Julii 1813, par M.D.B.
R41328: NN - Nouvelle théologie à l'usage des assermentés, ou examen d'un cas de conscience proposé et résolu en leur faveur. (Octobre 1818)
R60416: NN - Prodiges & faveurs attribués à l'intercession de la servante de Dieu Soeur Marie-Céline de la Présentation, Vierge Clarisse, morte en odeur de sainteté à l'age de dix-neuf ans au Monastère de l'Ave-Maria de Bordeaux-Talence
R50201: NN (COLOMBIER S.J., PRÉFACE) - Annales de l'ordre de Ste-Ursule, formant la continuation des Annales du même institut depuis 1856 jusqu'à nos jours
R60398: NN (UN PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS, S.J.) - Vie de la mère Julie Billiart, Fondatrice de l'Institut des Soeurs de Notre-Dame de Namur (1751-1816)
B93543: NN - Reisje van Temsche naar Antwerpen per stoomboot Wilford
R99487: NN - De Algemeene Kerkvergadering van 1869. Aflevering 1 tot en met 23 [bijgevoegd: algemeene inhoudstafel van afl.1-42)
R46441: NN - Une ame bénédictine Dom Pie de Hemptinne, Moine de l'abbaye de Maredsous (1880-1907)
R46423: NN (UN MISSIONNAIRE DE SCHEUT C.I.C.M.) - La mission belge en Chine
R60244: NN (PAR UN MEMBRE DU MÊME INSTITUT) - Histoire de la vénérée mère saint Joseph née Marie-Louise-Françoise Blin de Bourdon demoiselle de Gézaincourt 1756-1838 cofondatrice et deuxième supérieure générale de l'Institut des Soeurs de Notre Dame de Namur
R60197: NN (EEN ZUSTER VAN LIEFDE) - Kanunnik Triest stichter van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Zijn leven, zijn geest, zijn werken
R60157: NN (& SCHAEPMAN) - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis, door drie vrienden der waarheid, met een brief van dr.H.J.A.M. Schaepman
R60135: NN - Index librorum prohibitorum Leonis XIII sum.Pont. Auctoritate recognitus-. Praemittuntur constitutiones apostolicae de examine et prohibitione librorum
R60122: NN - Laster of misdaad ? Historische bijdrage tot de kennis van het Judaïsme
R60123: NN - Het Christenbloed bij de Joodsche ritueele gebruiken der moderne synagoge. Onthullingen van den ex-Rabbijn Neofitus Grieksch kloosterling (naar de Italiaansche overzetting uit het Grieksch van professor N.F.S. door den schrijver van "Laster of misdaad?")
W62037: NN (PAR UN INGENIEUR) - Essai d'une théorie des phénomènes naturels du règne inorganique
R98068: NN - La fête et la messe de Jésus-Christ Roi - textes liturgiques, doctrine catholique
B13509: NN - Les musées de Liège
R60040: NN - Règle des Soeurs de l'Ordre de la Vierge Marie 1502-1515-1517 (texte latin et traduction française-néerlandaise). Regel van de Zusters van de Orde van de Maagd Maria
R60792: NN [PAVILLON NICOLAS] - Les instructions du rituel du diocèse d'Alet
R103192: NN - Die VII getiden op die Passie Ons Heere
S85703: NN - Oude meesters rond Antoon Van Dyck. Catalogus van veiling Bernaerts Antwerpen 25-26 mei 1999
F56041: NN (PAR M*** DE***) [DE LUC JACQUES-FRANÇOIS] - Observations sur les savans incrédules, et sur quelques-uns de leurs écrits. contenant un examen des ouvrages de mrs. Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, Toussaint, Pernetti &c.
R41183: NN - Einige Mittheilungen aus der Chronik des Maria Empfängniss-Dombaues in Linz
R53987: NN - Les Augustins de l'Assomption - origines, esprit et organisation, oeuvres
R82517: NN - La Société des Missions-Etrangères
R48613: NN - Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre prêtre de la Congrégation de la Mission
R50161: NN - Overzicht van de geschiedenis der Cistercienser Orde
R50147: NN [DEBUSSÉ ABBÉ ?] - Nouvelles visites au saint-sacrement ou Effusions de coeur à Jésus-Christ et à la Ste.Vierge
R50136: NN - Constitutions des prêtres missionnaires de la Compagnie de Marie [avec:] Coutumier des pères de la Compagnie de Marie
R50132: NN [QUESNEL PIERRE, 1699-1774] - Histoire des religieux de la Compagnie de Jesus. Contenant ce qui s'est passé dans cet Ordre depuis son etablissement jusqu'à présent (pour servir de supplément à l'Histoire Ecclesiastique des XVI. XVII. & XVIII.siècles) Tome II
B68107: NN - Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten. Vijftig jaar wetenschappelijke publikaties (1938-1988)
R50128: NN - Marie-Adélaïde Champion De Cicé (1749-1818) Fondatrice de la Société des Filles du Coeur de Marie
R41176: NN - Die Katholiken und der Verfassungs-Eid in Bayern
R59813: NN - Ratio studiorum superiorum Societatis Iesu ad normam congregationum genrealium XXVIII et XXIX exarata
R50094: NN - Institut des Frères de l'Instruction Chrétienne de Ploermel
R46398: NN (CARMEL DE PARAY-LE-MONIAL) & SAUVÉ M.CH.(PRÉFACE) - Mère Marie de Jésus - Fondatrice et prieure du Carmel de Paray-le-Monial 1853-1917
T25898: NN - Die Schönsten Bücher aus Flandern - The best presented books from Flanders - De best verzorgde boeken uit Vlaanderen ; 1987-1993
S85457: NN - Veranneman [Kruishoutem, stichting Veranneman, 25.1.1977 - 16.4.1977]
F47976: NN (M*** STI. SULPITII PRESBYTERO] - Compendium philosophiae ad usum seminariorum [3 volumes]
R59729: NN - Institutum Societatis Iesu [3 volumes]
R59725: NN - Constitutiones Societatis Iesu et Epitome instituti
R59724: NN - Statuta congregationis Generalis XXVII a restituta Societate VIII. 8 septembris-21 decembris 1923 (ad usum nostrorum tantum)
R82499: NN - La révérende mère Sainte-Marie, Henriette le Forestier d'Osseville, fondatrice de la Société de la Vierge Fidèle
R82495: NN - Molinen. Beatificationis et canonizationis servae dei Ludovicae Theresiae de Montaignac de Chauvance, fundatricis piae unionis oblatarum a sacro corde Jesu. Disquisitio de vita et actuositate servae dei
R82375: NN - La révérende mère Marie-Barbe, dans le monde Marie-Jeanne Libert, supérieure des Servantes de Marie d'Erps, née à Bruxelles le 3 décembre 1825, décédée le 29 juin 1888 dans sa 46e année de religion
V72418: NN - Brooks & Doxey limited. Constructeurs de machines textiles (Manchester)
R81807: NN - Essai historique sur l'influence de la religion en France pendant le dix-septième siècle ou Tableau des établissemens religieux formés à cette époque- [2 tomes]
R81804: NN (& DE MONTALEMBERT COMTE, AVANT-PROPOS) - Persécution et souffrances de l'église catholique en Russie, ouvrage appuyé de documents inédits par un ancien conseiller d'état de Russie- précédé d'un avant-propos de m.le comte de Montalembert
R81701: NN ("PAR UN IGNORANT") - Le doigt de Dieu rendu manifeste dans la solution de la situation religieuse et politique actuelle, fait démontré par les prophéties anciennes et modernes, par un ignorant
R81617: NN [= LANGDON HENRY D.] - L'avenir. Révélations sur l'église et la révolution
R50093: NN - La Congrégation des Soeurs Servantes du Sacré-Coeur de Jésus
R102032: NN (ASCHOFF DIETHARD, ED.) - Anonymi contra philosophos [in: Corpus Christianorum Series latina, CCSL 58a]
P33071: NN - Cours d'ambulanciers
R41132: NN - Noble fleur de Belgique ou la vénérable mère Jeanne de Jésus dans le monde mademoiselle Jeanne de Néerinck, de Gand. Réformatrice des Soeurs du Tiers-Ordre de S.François d'Assise, Fondatrice des Pénitentes Récollectines, morte en odeur de sainteté au monastère de Limbourg le 26 août 1648
R50087: NN (PAR UN ANCIEN CAMÉRIER SECRET DU PAPE) - Les amours secrètes de Pie IX - tome II
R81596: NN (L'ABBÉ ***) - Les mystiques
R59670: NN [PICOT MICHEL JOSEPH PIERRE] - Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle. Tome cinquième (5)
R41129: NN - Actas constituiçoes do primeiro synodo diocesano Fortalexiense celebrado na respectiva egreja cathedral em os dias 31 de janeiro, 1e e 2de fevereiro de 1888 ; Sendo Bispo desta Diocese o exm. E revd. Snr. Dom Joaquim José Vieira
R41128: NN - Calendrier annuel pour servir a l'histoire ecclésiastique, hagiographique et liturgique de la Normandie
R106371: NN - Frère Exupérien, assistant du supérieur général, des Frères des Ecoles Chrétiennes. 1829-1905
R81577: NN - Saint Jean devant l'Eglise au dix-neuvième siècle
F38751: NN - Catalogus van geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus aanwezig in de bibliotheek der gemeente Rotterdam (lijst 133, juli 1936)
R41118: NN - Le vénérable Bernardin Realino de la Compagnie de Jésus
R50075: NN - Les deux filles de la Mère Marie de Jésus - Olympe et Marguerite d'Hooghvorst, en religion mère Marie de saint Victor et mère Marie de sainte Julienne de Cornillon
B86910: NN - Tentoonstelling het Diamant. Catalogus (Antwerpsche propagandawerken, stadsfeestzaal, 19 december 1936 - 3 januari 1937)
R81567: NN - La religion, la politique et l'armée ou Réforme complète de nos institutions religieuses, politiques et militaires
R50059: NN (PÈRE S.J.) - Monseigneur Alexis Canoz de la Compagnie de Jésus, premier évêque de Trichinopoly 1805-1888
R41078: NN [VAN HEUPEN] - Godts kerke, en haar opperhoofd verdedigd tegen den herderlyken brief van Joannes Jacobus van Rhyn zich noemende aarts-bisschop van Utrecht, door Godts voorzienigheid. Uitgegeven ter gelegenheid van den dood van Pius VI. Waar in deze Hoogwaarde Paus en de Roomsche Moeder Kerke bitterlyk gelasterd worden
R81547: NN [= BRUNET PIERRE-GUSTAVE] - Curiosités théologiques, par un bibliophile
R40864: NN - Devotie tot het allerheyligste Herte van onzen heer Jezus Christus, behelzende verscheyde oeffeningen, gebeden en meditatien. By-een verzaemeld tot voordeel van het Broederschap der aenbiddinge van het H.Herte, ingesteld dby de Zusters van de Liefde van Jezus en Maria, in hun klooster, voor dezen genaemd ter Haegen tot Gend-
R48616: NN [HYACINTHE D'HOFFELIZE] - Vie de la mère Marie-Marguerite des Anges (Van Valckenissen) Religieuse carmélite et fondatrice du couvent d'Oirschot dans le Brabant hollandais
R81499: NN [= GUYNEMER A.M.A., DE] - Dictionnaire des incrédules
R40827: NN - Pius VII en Napoleon I, van het einde van het jaer 1811 tot het begin van het jaer 1814, benevens de breve van excommunicatie (van 1809) tegen de aenranders der kerkelyke staten
R40828: NN (PICARD F., PRÉFACE) - Les Alumnats de l'Assomption - Documents et décisions
R103032: NN - Notice biographique sur la servante de Dieu Soeur Marie Chérubine Claire de S. François dans le siècle Marie de la Conception Saraceni, religieuse professe au vén. monastère de Sainte-Claire à Assise (publiée par les soins de M.S. et traduite de l'italien)
R81083: NN - Catalogus personarum religiosarum sacri et exemti Ordinis Cisterciensis anno a fundatione Cistercii saeculari octavo deo militantium. Ex decreto capituli generalis die XXIV junii MDCCCLXXXXVII in monasterio Altovadensi celebrati
R103026: NN - Vie de la vénérée soeur Anne-Madeleine Remuzat, décédée le 15 février 1730 au premier monastère de la Visitation Sainte-Marie de Marseille
R103022: NN - Une ame bénédictine Dom Pie de Hemptinne, Moine de l'abbaye de Maredsous (1880-1907)
R103018: NN (M.***) - Vie de sainte Marguerite de Cortone
R103012: NN (PAR UN PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS) - Vie du r.p. Potot de la Compagnie de Jésus, ancien avocat au Parlement, ancien chef de bataillon, ancien chanoine de Metz
V72413: NN - Calculs mécaniques, vitesses, productions etc. Catalogue illusté
V72414: NN - John Hetherington & sons, limited, makers of all kinds of cotton opening, scutching, carding, preparing, spinning and doubling machinery; also engineer's tools, mill gearing, hoists, &c.
G104256: NN - Précis de la campagne de 1859 en Italie
R59495: NN (LEHNER ALBERT, ED.) - Florilegia: Florilegium Frisingense (Clm 6433). Testimonia divinae scripturae et patrum
R40812: NN [UN PÈRE RÉDEMPTORISTE C.SS.R.] - Le Jubilé - petit traité théorique et pratique
R40811: NN - L'église et l'Apocalypse, ouvrage précédé du poème de 'Rome et la France', 1870-1871
S42850: NN - Passie 4.3/15.4 1988 (Tentoonstellingscatalogus)
T25080: NN - Americana 1492-1886 [on pre-1900 American imprints], exhibit by Margaret Gale Nicholson, Nassau Chapel, Dec.9 1983 - Jan.7 1984
R50036: NN - Institution de l'auguste et venerable archiconfrerie du très S. Sacrement erigée dans la Chapelle de Notre-Dame de Victoire, du Sablon, à Bruxelles, avec sa bulle d'union à celle du Très-Saint Sacrement erigée en la Basilique de Saint Jean de Latran, les saintes reliques qui luy ont étés accordées-
R40788: NN [PLACE] - Pieux souvenir de son éminence le cardinal Place archevêque de Rennes, Dol et S.Malo, ancien aumonier de la Congrégation de Notre-Dame (Maison de Roule)
R103114: NN - Règle primitive donnée par le bienheureux Albert patriarche de Jerusalem, confirmée et corrigée par notre saint père le pape Innoncent IV, pour les religieux du saint Mont Carmel
R40757: NN - Règle de saint Augustin et Constitutions des Soeurs du Saveur et de la sainte Vierge (approuvées et confirmées par décret du saint-Siège le 8 juin 1904)
B106091: NN - Excursions scientifiques dans le Brabant
N73432: NN - Het land van Herle. Jubileumboek 1950-1960
B11113: NN - Jantje ging naar schole - De lagere school in België van de Middeleeuwen tot Nu - Bloemlezing / Et quand à l'école venaient- l'école primaire en Belgique depuis le moyen age - Anthologie
R99447: NN - Te Deum Laudamus 1528-1928. Etre des vrais 'frères-mineurs' Voilà ce que poursuivent depuis quatre siècles les Capucins
R59476: NN (SANCHEZ A.MAYA, ED.) - Vitas sanctorum patrum Emeretensium [in: Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina, Fasc.70 (CCSL 116) series A: Formae]
R52698: NN - Vie du bienheureux Alphonse Rodriguez, frère coadjuteur temporel de la Compagnie de Jésus, béatifié le 12 juin 1825 par sa sainteté Léon XII
R56021: NN - Apollinaris Commentarius iuris canonici. Annus XX (20), 1947 (complete)
B11017: NN, - Planvoorstel maart 1983 - Nederlandstalige Kulturele Infrastruktuur te Brussel [Sint-Lukasdossier N°5]
R59473: NN (FALQUE REY EMMA, ED.) - Historia Compostellana
R59468: NN (CHITTENDEN JOHN, ED.) - Donatus Ortigraphus. Ars grammatica [in: Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina, 10B]
R51171: NN - Manuel du fidèle serviteur de Marie ou Recueil d'instructions, de prières et de pratiques de piété à l'usage de tous les fidèeles, et en particulier des enfants de Notre-Dame de la Garce
R73618: NN - Manuel "Merici" destiné aux élèves des pensionnats pour le chants de la messe, des vêpres et de la bénédiction du t.s. sacrement
R73607: NN - History of the Greenwhich Ursulines (1877-1977)
B10451: NN - Mémorial du Royal Touring Club de Belgique 1895-1955
R50019: NN - La Congrégation de Saint-Joseph de Bourg
R59460: NN (DE MARTEL GERARD O.S.B., ED.) - Commentaria in Ruth (e codicibus Genouefensi 45 et Clagenfurtensi 13)
F34269: NN - De gronden van het christen-catholiek geloof, tegen over de gronden der philosophie
B90784: NN - Almanak van de Sint-Jansgilde bygenaemd de Peoene, onder zinspreuk 'In principio erat verbum', met gevolg op de Kronyk van Mechelen van G. De Azevedo. Eerste jaer, 1861
B90775: NN - Gedenkboek Jubileum Sint-Gummaruskollege Lier 1880-1955
H61242: NN - Heiligen en gelukzaligen uit de drie orden van den heiligen Franciscus van Assisië
R46328: NN - Pensées chrétiennes pour tous les jours du mois [Réédition de 1693]
Y31875: NN - Le livre des Ballades (soixante ballades choisies)
R73596: NN (URSULINE, O.S.U.) - Geschiedenis van het gezelschap der H. Ursula
R73600: NN - Het heilige evangelie en onze constituties
R99406: NN - L'ile & l'abbaye de Lérins. Récits & description
R59450: NN (HEIMING O., ED.) - Liber sacramentorum Augustodunensis [in: Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina, 21A]
T24627: NN - Literatuur en muziek in dienst van dictie en voordracht
S85076: NN - Antoon Van Dijck. Herinnering aan de Feesten en de tentoonstelling zijner werken te Antwerpen, augustus-oktober 1899
F27656: NN - CRITERION - Revista trimestral de Filosofia ; nr.11 (1927) & complete from nrs.13 (1928) to 44 (1936)
F18668: NN [= KÖPPEN FR. ?] - Philosophie der Philosophie
F18669: NN - Philosophische Betrachtungen
R59443: NN (GOUDER EDDY & TOMBEUR PAUL, EDS.) - Ars Ambrosiana. Commentum anonymum in Donati partes maiores
B90758: NN - De Lierse gids. Le guide lierrois. 1949 à 1951
B90745: NN - Lettres (au Bien Public) sur la pacification de Gand par un ancien professeur d'histoire (1576-1876)
B80807: NN - Documents sur la composition normale des principales denrées alimentaires et boissons usitées en Belgique
B80964: NN - L'arithmétique et le bon sens contre l'administration des contributions. Réclamation de la Société anonyme des Chemins de fer du Haut et Bas-Flénu en matière de patente
B80977: NN [FRERE ORBAN] - La revision constitutionnelle en Belgique et ses conséquences
B80981: NN - Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Examen des comptes par la commission permanente- Année 1894, Année 1895
B80990: NN - Faillite de la Société de Crédit Foncier International. Premieère étude des curateurs sur la Banque Hypothécaire Belge
B81020: NN - Wanneer de stoommachien de mekanieken in beweging brengt- Een illustratie van 150 jaar Sleinse textielarbeid
B81030: NN - Zoals ze waren- Oude prentkaarten over Ravels, Weelde en Poppel
B81040: NN - Sint-Romboutskathedraal, gestalte van de Gotische droom
B81063: NN - De veldslagen van Neerwinden 1693-1793 (Catalogus van tentoonstelling, 27 sept. tot 12 oct. 1975)
B81080: NN - Kunstschatten Cisterciënzerabdij Bornem - Trésors Abbaye Cistercienne Bornem
B81099: NN - Collège St-Stanislas Mons 1851-1951
B81103: NN - Album-Souvenir - Jubilé des Ecoles Normales de Malonne. 10 et 11 septembre 1913
R103095: NN - Regla primitiva y Constituciones de la monjas Descalcas de la Orden de nuestra senora la Virgen Maria del monte Carmelo. Réproduction héliographique de l'édition de 1588
B101879: NN - Inventaire des obituaires belges (Collégiales et maisons religieuses)
G97495: NN - Gedachten van een Br.. Vrijmetselaar
F101462: NN [D'HOLBACH BARON, THIRY PAUL HENRI] - Le bon-sens ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles
B64062: NN - Baudouin Ier, le plus jeune chef d'état
B101837: NN - Het eerste Nederlandsche gedrukte kookboek (Brussel, Thomas van der Noot, c.1510). Facsimile-uitgave naar het enig bekende exemplaar in de Bayerische Staatsbibliothek München
S40984: NN - Musée Frans Claes "De Gulden Spoor" ; Gildes, armes, fouilles, antiquités, folklore, tableaux, sculptures, [] Vente publique, Anvers 27 novembre au 1 décembre 1933 [3 tomes]
R79985: NN (UNE RELIGIEUSE DE SA COMMUNAUTÉ) - Vie de la révérende mère Térèse de st-Augustin madame Louise de France, fille de Louis XV, religieuse carmélite du monastère de st-Denis de Paris [2 tomes]
R79979: NN (PAR UN CARME DÉCHAUSSÉ) - Recueil d'instructions sur la dévotion au saint Scapulaire, avec les indulgences, graces et privilèges, attachées a cette Confrèrie et aux Eglises de l'Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel, d'après les meilleurs auteurs et des documens authentiques. Précédé d'une notice sur l'ordre des Carmes
R79976: NN - Le Reposoir [Carmel du Reposoir, Haute-Savoie]
R49983: NN - Regel van de Reguliere derde orde en constituties van de Congregatie der Zusters Francescanessen, dochteren van de H.H.Harten van Jezus en Maria van Paderborn
S40983: NN - Scaldis - Oude kunst en kultuur in de aloude St-Pietersabdij & Moderne Kunst in het Museum voor Schone Kunsten [Tentoonstellingscatalogus Gent 16 juli - 23 sept.1956]
R79947: NN - Manuel des offices divins à l'usage des moniales déchaussées de l'ordre de la B.V. Vierge Marie du Mont-Carmel
R79949: NN - Règle et constitutions des Moniales déchaussées de l'Ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel adaptées selon les directives du Concile Vatican II et les normes canoniques en vigueur approuvées par le Siège Apostolique en l'an 1991
B39684: NN - Oorlogsboek van het Davidsfonds. Een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdeelingen 1914-1918. II: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
B97990: NN - Notre-Dame-au-Rouge, Bruxelles, Kermesse août-septembre 1967
E97516: NN - Surinam - A land of many resources
R79934: NN - L'echo de la sainte montagne visitée par la Mère de Dieu, ou un mois de séjour dans la société des petits bergers de La Salette (d'après la seconde édition)
R79913: NN - Notice sur le culte de Notre-Dame de Grace de Berzée. Confrérie, Neuvaine et Prières
R40429: NN - Mère Marie-Stanislas Deprez de la Visitation sainte-Marie de Celles
B81124: NN - Officieele gids der wereld-tentoonstelling voor Koloniën, zeevaart en Vlaamsche Kunst, Antwerpen, april-oct. 1930
T23036: NN - Dictionnaire françois - espagnol & espagnol - françois [= français] [2 vol.]
E83169: NN - Deutsche Montan-Konzerne 1929. Aufbau, Entwicklung, Arbeitsgebiete, Finanzen, Konzern-Gesellschaften
T22726: NN - Guide to the exhibited manuscripts - Part II ; manuscripts (palaeographical and biblical series and chronicles), charters and seals exhibited in the manuscript saloon
R106539: NN - Le serviteur de Dieu Jacques-Désiré Laval, prêtre de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie, Apotre des Noirs à l'Ile Maurice
E81935: NN - Les conditions du travail aux Etats-Unis : I.Etats-Unis, II.Etat de New-York, III.Etats compris dans la circonscription du Consulat de France à Chicago
R79902: NN - Saints et saintes du Carmel (traduction du Propre de l'ordre)
T21249: NN, - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz.
S84673: NN - Sint Antonius ; Antwerpse devotieprenten van de 17e en 18e eeuw [tentoonstellingscatalogus]
B101583: NN - Histoire du port d'Ostende
E81365: NN - Les Grands Magasins à Paris, à Berlin et en Amérique. Leur organisation commerciale
S84618: NN - Gebilddamast. Krefelder Gewebesammlung. Bestandskatalog I
W38392: NN - Handboek voor monteurs en instrumentenmakers. Telegrafie & telefonie
W38097: NN - Observations des phénomènes périodiques (de l'année 1853) [observations météorologiques, magnétiques, botaniques, -, en Belgique]
T18336: NN, - Dat Scone bediet van Moriane ( met inleiding - aanteekeningen en bibliografie van Dr.A.T.W. Bellemans)
W356: NN - Elémens de perspective (avec Supplément + 10 planches dépliantes)
R79879: NN - Le Cénacle, retraite de dix jours préparatoire à la venue du Saint-Esprit dans nos ames. Cinquante méditations sur le Saint-Esprit et sur ses dons, réunies en 1696, et présentées sous la forme adoptée par les Carmes déchaussés, pour leurs exercices spirituels
S82811: NN - Exposition de l'art belge ancien et moderne. Catalogue des oeuvres exposées (Musée du jeu de Paume, Paris, du 10 mai au 10 juillet 1923)
W34341: NN - Edelsteine aus Idar-Oberstein
Y22962: NN - Maître Pierre Pathelin - Farce du 15e siècle, translatée en français moderne par Omer Jodogne
R79867: NN - Recueil des Observances régulières & des Cérémonies en usage dans les monastères des Carmélites Déchaussées, rédigé conformément au texte du Cérémonial et des usages de l'ordre, avec explications recueillies des écrits de sainte Thérèse
R79849: NN - Souvenirs du troisième centenaire de la mort de sainte Thérèse célébré en 1882
R79863: NN [MARIE DE LA TRINITÉ] - La révérende mère Camille de l'Enfant-Jésus, née de Soyecourt, religieuse carmélite de l'ancien monastère de la rue de Grenelle (actuellement à Créteil)
R79870: NN - Carmels of Africa and the Islands - Carmels de l'Afrique et des Iles
R79839: NN - La mielle des blés ou Mission de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus auprès des pêcheurs. Scènes allégoriques
R79840: NN - Thérèse de France. Les reliques de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus à Paris, 27 février - 8 mars 1945. Compte-rendu, documents et discours. (Edition complète)
B81198: NN - Congrès libéral progressiste de Belgique. Séances des 29 et 30 mai 1887
E59208: NN - L'industrie du caoutchouc aux Etats-Unis
E54129: NN - Catalogue des exportateurs italiens
R58876: NN - Zusters Kindsheid Jesu 1835-1985 (Jubeljaar 1985)
R58654: NN - Exposicion bibliografica mariana. Catalogo [2 volumes] I: Manuscritos, incunables, estampas y dibujos, II: Pinturas, Impresos, Estampas devotas
R58536: NN - Soeur Denyse de Jésus 1893-1929 - Simple étude d'ame
X95388: NN [DE SAINT-SALMON LOUIS, OU PRUDHOMME LOUIS MARIE] - Les crimes des empereurs Turcs depuis Osman I. jusqu'a Sélim IV
B101501: NN - Electriciteitsmaatschappij der Schelde 1905-1955
H106779: NN - Année de S. Antoine de Padoue. Réflexions et miracles proposés aux serviteurs de ce saint pour chaque jour de l'an
H63628: NN - Sainte Angèle Merici et l'Ordre des Ursulines [2 vols.]
R73571: NN - Les Ursulines à Nantes de 1627 à nos jours
R49894: NN - Mère saint Jean Fontbonne, fondatrice de la Congrégation de saint-Joseph de Lyon, restauratrice de l'institut. Coup d'oeil sur ses oeuvres
R98032: NN - Cicercule Paridaens, Mère Marie-Thérèse, fondatrice de la Congrégation des Filles de Marie à Louvain
E42244: NN - Les services sociaux
B101481: NN - Achter tralies en prikkeldraad
R46198: NN - La France & Pie IX - cris de douleur & d'espérance
R96298: NN - Description de la façade et de l'intérieur de la cathédrale de Milan
R58522: NN - Epistolae praepositorum Generalium ad patres et fratres Societatis Iesu. [4 volumes] I: epistolas priorum sex praep. Generalium, II: Epistolas ab anno 1650 ad annum 1847, III: 1848-1883, IV: 1884-1905
B69739: NN (UN ANCIEN PROFESSEUR) - Flandricismes, wallonismes et expressions impropres dans la langue française
B69740: NN (QUELQUES OFFICIERS DE L'ARMÉE) - La Belgique militaire, par quelques officiers de l'armée: vol.1 (des 6)
R51206: NN (PAR UN PRÊTRE DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION) - Manuel des retraites suivant l'esprit de saint Vincent de Paul
B60347: NN - Recueil des fondations de bourses d'études existantes en Belgique, publié d'après les documents officiels
R49841: NN (UN RELIGIEUX CISTERCIEN) - Le Révérend Père Dom Augustin Onfroy et la Fondation de Notre-Dame de Grace
R49857: NN - Documents historiques, critiques, apologétiques concernant la Compagnie de Jésus, suivi des ouvrages intitulés: 'Les Jésuites en présence des deux chambres au mois de mars 1828' et 'La fin des Jésuites et de bien d'autres
S84513: NN - Bulletin de la vente aux enchères publiques, à Louvain, des tableaux formant la galerie de feu m. Désiré Van Den Schrieck, relevé d'après le procès-verbal authentique des vacations des 8, 9, 10 et 11 avril 1861
R49819: NN - Vie de la Servante de Dieu mère Madeleine Damen fondatrice des Franciscaines de la Pénitence et de la Charité chrétienne (Heythuizen-Nonnenwerth) -Extraite de l'histoire de cette Congrégation par soeur Maria Paula Munster-
S40950: NN - Van Dyck - tentoonstelling
S40952: NN - Le portrait dans les anciens Pays-Bas [Catalogue d'exposition, Bruges Musée communal, 27 juin-31 aug.1953]
S40948: NN - Kunstschatten uit Wenen - Meesterwerken uit Oostenrijk
S40942: NN - Cent ans de sculpture française 1833-1939
S40320: NN - Twijfelingen op het gebied der Gotische Kunst
S37813: NN - Arts primitifs (Catalogue de vente publique Paris Drouot, 23-24 juin 1995)
S36771: NN - Gids voor het Rijksmuseum voor volkenkunde Leiden
E41955: NN - La situation économique des juifs dans le monde (vol.I-1:) Autriche, Bulgarie, Dantzig, Esthonie, Grece, Haute-Silesie allemande, Hongrie, Irak, Lettonie, Pologne, Turquie, Yougoslavie
B101466: NN - Het wonderdadig beeld van Onze Lieve Vrouw van St Willibrords te Antwerpen
E41859: NN - L'entreprise privée - Cycle d'études patronales (1re session Tilburg mars 1948)
E41855: NN - Notes documentaires sur le problème de l'argent-métal présentées à la Conférence Monétaire et Economique de Londres
E41788: NN - L'insegnamento commerciale medio in Italia
E41776: NN - Principes et methodes de l'oeuvre de restauration financière, entreprise sous les auspices de la Société des Nations
E41729: NN - Le travail industriel aux Etats-Unis - Rapports de la mission d'enquête [2 tomes]
E41594: NN - La lutte contre la crise aux Etats-Unis - Recueil des textes [Mesures législatives & codes industrielles]
E41527: NN - La crise de l'étalon-or ; Confrontation de sa forme classique avec les méthodes et les buts de l'Economie contemporaine
E41511: NN (UN GROUPE D'ÉTUDE DE L'INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES) - Les aspects économiques du réarmement
B91937: NN - Historiek der feestbetooging van 4 februari 1872, door het Huis van Antwerpen aan den heer Victor Jacobs volksvertegenwoordiger, oud-minister van financiën
W23263: NN - A General guide to the British Museum - Natural History
R79175: NN - Insinuations de la divine piété ou La vie et les révélations de sainte Gertrude, vierge et abbesse de saint-Benoit [2 volumes]
R46196: NN - Le centenaire de Pie IX au Cercle Montparnasse 3 juillet 1892
S84413: NN - Tentoonstelling van miniaturen en boekbanden, Brugge 1927 juli en augustus. Geïllustreerde catalogus [2 volumes]
E37795: NN - Documents monétaires - Empire d'Allemagne (Documents relatifs à la question monétaire - 2e série 3me fasc.)
E37792: NN - Documents monétaires (2e série 6me fasc.): Angleterre, Etats-Unis et Empire d'Allemagne
W21654: NN - Code de mesurage du béton armé
W20152: NN - Zilveren-Jubileumboek ; Voordrachten gehouden tijdens en studies ingezonden t.g.v. het Internationaal Technisch-Economisch Congres, gehouden te Antwerpen van 14 tot 19 juni 1954 bij de viering van het vijfde lustrum van de koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging 1928-1953
E20286: NN - Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Leuven 8-9 mei 1981 ; Overheidsinterventies - effectiviteit en efficientie [3 vol.]
R98030: NN - Une fondatrice de congrégation religieuse au XIXe siècle : Mère Marie-Eugénie de Jésus, première supérieure générale des Religieuses de l'Assomption
R79164: NN - Congrégation des Filles de Notre-Dame du Sacré-Coeur d'Issoudun. Après cinquante ans de réparation et d'apostolat (25 mars 1882-1932)
R79162: NN - Collectio rituum in usum cleri dioecesis San Hippolytanae ad instar appendicis ritualis Romani, cum approbatione sacrae rituum congregationis jussu et auctoritate - Michaelis episcopi Sanhippolytani edita
R73562: NN - Gebruikenboek van de Romeinsche Unie, Orde van Sint Ursula
B100992: NN - Exposicion nacional de Madrid de 1883. La Belgica. Primera parte: Territorio y poblacion, Segunda parte: Estado politico, intelectual y moral, Tercera parte: Estado economico: hacienda, comercio y industria, comercio hispano-belga, etc.
B100993: NN - Un siècle d'essor horticole belge. Commémoration du cinquantenaire de la fondation de la Chambre Syndicale des Horticulteurs belges 1880-1930
D22784: NN - Beckers Erzählungen aus der alten Welt (für den Jugend) - mit Bildern von Friedrich Preller [Neue, wohlfeile Ausgabe in drei Teilen, Achte Aauflage, besorgt von Prof.Dr.Reinhold Hofmann]
R58355: NN - Moniteur bibliographique de la Compagnie de Jésus 1888-1893 (fascicules 1-10)
R58331: NN - Herdenking Ferdinand Verbiest S.J. 1623-1688 Pittem (Programma & tentoonstellingscatalogus)
R58326: NN - Institutum Societis Iesu [Jesu]. 3 volumes, I: Bullarium et compendium privilegiorum, II: Examen et constitutiones decreta Congregationum Generalium, Formulae Congregationum, III: Regulae, Ratio studiorum, ordinationes, Instructiones, Industriae, Exercitia, Directorium
R57551: NN [GROUWELS MATHIAS] & BOUTTATS P.B.B. (ILL.) - Den aflaet van Portiunkel verdedigt in een korte samenspraek tusschen Niclaes Adolphs bestryder en Godtgaf van Sterkenberg beschermer der zelve aflaet, betoonende door waepenen van regtvaerdigheyd, dat dezen eertyds van Christus zelf aen S.Franciscus voor de geloovige vergunt is geweest in 't Kerkje van Portiunkel by Assisien
R57533: NN - Traité dogmatique et moral, de l'esperance chrétienne, et de la confiance en Dieu par Jésus-Christ [2 tomes]
R57535: NN - Martyrologii Romani Gregorii XIII, jussu editi Urbani VIII. et Clementis X. auctoritate recogniti Nova editio a sanctissimo domino nostro Benedicto XIV pontifice maximo aucta & castigata, in qua -
R54999: NN - La vénérable Madeleine de Saint-Joseph, Première prieure française du premier monastère des Carmélites Déchaussées en France (1578-1637)
Y22955: NN - La merveilleuse aventure de Jean-Paul
G102746: NN - Rusland - Het officieele rapport van de Britsche Vakvereenigings-Delegatie naar Rusland
R49770: NN [DE BUCK VICTOR S.J.] - Vindiciae Ballerinianae seu Gustus recognitionis vindicarum Alphonsianarum, insunt dissertatio ballerinii de systemate morali s.Alphonsi et altera dissertatio de probabilismo et aequiprobabilismo ejusdem s.doctoris
W144: NN - Vade-mecum de la technologie du batiment (élaboré par la Conférence des Jeunes géomètres-experts de Bruxelles)
W12074: NN, - Appendage-catalogus N°89 voor de scheeps- en machinebouw
S36474: NN - Airport Art - Das exotische Souvenir (Exotische Welten, Europäische Phantasien)
R57480: NN - Schat der kinderen van Maria of verzameling van rozenkransen en gebeden ter eere van de H.Maagd en Moeder Gods
B100957: NN - Statistique du commerce spécial de la Belgique avec la France, la Grande-Bretagne et l'Irelande, les Pays-Bas et l'Union douanière allemande, en 1908 et 1909, examiné au point de vue de l'origine et du degré d'achèvement des produits échangés
R57460: NN - Archiconfrérie de Notre-Dame des voyageurs à Capdenac-Gare (Aveyron)
R57447: NN - Elza's rozenkrans [3 volumes] I.De blijde mysteriën, II.De droevige mysteriën, III.De glorierijke mysteriën
R49755: NN (PAR UN PÈRE S.J.) - Mémoires édifiants sur la vie religieuse du serviteur de dieu le père Charles Odescalchi de la Compagnie de Jésus, depuis son entrée en religion jusqu'à sa mort arrivée le 17 aout 1841
R49760: NN - Une pauvre Clarisse Colletine - Mère Marie des Anges (Abbesse du monastère de Roulers pendant 52 ans et fondatrice des monastères de Tilbourg, Huy, Boom, Hasselt, Naumr) 1852-1938
R57437: NN - Méditations sur les principaux mystères de la Très-Sainte Vierge et pour les fêtes des saints
R57443: NN - Le diocèse de Liège à Marie [3 volumes]
R45953: NN - Le Chartreux ; Origines - esprit - vie intime
S84209: NN - Waregem op doek door Roger De Backer
T12559: NN, - Het daghet in den Oosten en twee andere balladen (inleiding door M.Deruelle, houtsneden van V.Stuyvaert)
R57422: NN O.S.B. & DILLON - La Vierge mère de bon conseil. Nouveau mois de Marie (extrait, en grande partie, de l'histoire de la Madone de Bon Conseil, par mgr. Dillon)
V96946: NN - Ceintures Polonaises - Quand la Pologne s'habillait à Lyon
R13027: NN (BAUNARD, INTRODUCTION) - Vie de la vénérable Marie de l'Incarnation ursuline née Marie Guyart, Fondatrice du Monastère de Québec
T12144: NN, - Eerste Lustrumboek Nederlands Toneel te Gent 1965 - 1970
S36444: NN - Yesterday, today and tomorrow (Primitive Arts) - The collections and activities of the Barbier-Mueller Museum 1977-1987
B100930: NN - Het mooie Hageland [in: Oost-Brabant, heemkundig handboek voor het arrondissement Leuven, deel 1]
R16167: NN, - La Espana Teresiana o Peregrinacion de un flamenco a todas las fundaciones de santa Teresa (traducida dal francés por un Carmelito Descalzo). Avila, convento de Carmelitos descalzos (La Santa)
S36002: NN - Kunst als verzet - Duitse schilders in het interbellum ; De verzameling Marvin en Janet Fishman
C98296: NN - Petit manuel pour servir aux conférences sur le Congo
C98269: NN - Le Dahomey et Dépendances à l'Exposition universelle de 1900
R57089: NN - Congrégation des Filles de Notre-Dame du Sacré-Coeur d'Issoudun
S35729: NN - Ile de France - Brabant
C97725: NN - Mission mi Kwango ; Mazaya ma Tutangu. Nkanda 1, Tutangu 1-20 (Nkanda u ba nlongi)
R78817: NN - L'église orthodoxe roumaine
C97703: NN - Ikeleve sans peine
C97474: NN - Gedenkboek van den oorlog in Zuid-Afrika
C97262: NN - Le R.P. Allaire missionnaire au Congo, d'après ses écrits et sa correspondance
V95269: NN - Epicur's Guide to the Habano
C97247: NN - Panorama du Congo [Congo belge, 8 volumes] 1: Introduction historique et géographique, Bas-Congo et Mayombe, 2: Région des Cataractes, 3: Du Pool aux Falls, 4: Des Falls à Bukama, 5: Le Kasaï, 6: L'Ubangi-Uélé, 7: Les Grands-Lacs, 8: Le Katanga
R53356: NN - Le projet de vie des Salesiens de Don Bosco - Guide de lecture des Constitutions salésiennes - I
V95259: NN - Guia del fumador de Habanos (165 habanos de 25 marcas)
V95260: NN - Guide de l'amateur de Havane (165 Havanes de 25 marques)
S15515: NN, - Rembrandt en zijn tijd
T11601: NN - Review " The Journal of Medieval Latin "
T11412: NN - revue " The Journal of Medieval Latin " Vol.2 (1992)

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

9/25