Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
F34097: DE BONNIOT P. S.J. - Les malheurs de la philosophie - Etudes critiques de philosophie contemporaine
F98236: DE BONNIOT J. S.J. - L'ame et la physiologie
F27124: DE BONNIOT JOSEPH (R.P., S.J.) - La bête - question actuelle (La bête et l'homme, Nature de la bête, Théories contemporaines sur la bête, les bêtes dans l'histoire)
R46315: DE BONNYERS MARC (S.J., ARRAS °1594) - L'avocat des ames du purgatoire - d'après le r.p. Marc de Bonnyers
R58480: DE BONNYERS MARC S.J. - De voorsprekers der geloovige zielen
R27443: DE BONNYERS MARC (S.J., ARRAS °1594) - L'avocat des ames du purgatoire
F67081: BONO JAMES J. - The word of God and the languages of man. Interpreting nature in early modern science and medicine. Volume 1: Ficino to Descartes
R48952: BONOMELLI MGR. - Sentimentalisme et formalisme (en religion)
Q77841: BONSENS I.-L.-P. - Philosophie religieuse et sociale. Le clergé catholique et le spiritisme en face du problème social, cri d'alarme
R25963: BONSIRVEN JOSEPH - Théologie du nouveau testament
R69814: BONSIRVEN JOSEPH - Le règne de Dieu
H34843: DE BONT J.F.E. C.SS.R. - De heilige Clemens Maria Hofbauer - een levensbeeld
W53526: DE BONT RAF - Darwins kleinkinderen - de omgang met de evolutieleer in België 1865-1945
B83770: DE BONT RAF - Van literaire avant-garde tot raswetenschap. Gustaaf Schamelhout 1869-1944
N32804: BONTEMANTEL HANS (SMIT C.G., BEWERKING EN UITG.) - Notulen gehouden ter vergadering der staten van Holland in 1670 door Hans Bontemantel
F18534: BONTING S.L. (RED.) - Evolutie en scheppingsgeloof
R48360: BONTOUX BERTHE (& ALBERT CHANOINE, PRÉFACE) - Mots du ciel à la vénérable soeur Benoite
R62532: BONTOUX HENRI - Les étapes de Déhival dans les voies de l'amour
S101815: BONTRIDDER ALBERT - Dialoog tussen licht en stilte (Hedendaagse bouwkunst in België)
T24640: BOO SIGRID - Hoera ! We leven nog !
G70537: DE BOO J.A. - Heraldiek
T65131: VAN DEN BOOGERD L. - Het Jezuïetendrama in de Nederlanden
B86436: VAN DEN BOOGERT BOB & KERKHOFF JACQUELINE - Maria van Hongarije, koningin tussen keizers en kunstenaars 1505-1558
N91195: BOOGMAN JOHAN CHRISTIAAN - Nederland en de Duitse Bond 1815-1851 [2 volumes] I: 1815-1848, II: 1848-1851
R69323: VAN DEN BOOM M. - Bevrijding van de mens in islamitisch perspektief. M.A. Lahbabi en H. Hanafi, filosofen uit de arabisch-islamitische wereld
N97912: VAN DER BOOM BART - Kees van Geelkerken, de rechterhand van Mussert
B101954: DE BOOM GHISLAINE - Correspondance de Marguerite d'Autriche et de ses ambassadeurs à la Cour de France concernant l'exécution du Traité de Cambrai (1529-1530)
B67428: DE BOOM GHISLAINE - Les ministres plénipotentiaires dans les Pays-Bas autrichiens, principalement Cobenzl
B67427: DE BOOM GHISLAINE - Les ministres plénipotentiaires dans les Pays-Bas autrichiens, principalement Cobenzl
R52419: BOON JAN F. - Getuigenis omtrent Beauraing - ervaringen van een journalist 15-12-32 tot 30-9-33. 1: De kinderen van Beauraing
B65083: BOON JAN - Herovering van Brussel. Prestigepolitiek!
T73685: BOON LOUIS PAUL & HUMBEECK KRIS - Album Louis Paul Boon. Een leven in woord en beeld, met een chronologie van Boons leven en werk
B77667: BOON HERMAN - Enseignement primaire et alphabétisation dans l'agglomération Bruxelloise de 1830 à 1879
S102372: BOON K.G. & VERBEEK J. (HOLLSTEIN F.W.H., FOUNDER) - Dutch and Flemish Etchings Engravings and Woodcuts ca.1450-1700 (Hollstein). Volume XV (15): Van Ostade - De Passe
B58902: BOON JAN - Een vaderland om te beminnen of de ontmoeting van de Vlaamse en de Belgische gedachte
J60617: VAN DER BOON JOHANNES ENGELBERTUS - Iets over den gerechtelijken boedelafstand. Aanteekeningen op de Artt.707 en 709 W.v.B.R.
G37760: BOON H.N. - Afscheidsaudiëntie - 10 studies over de diplomatieke praktijk
G18918: BOON H.N., - Afscheidsaudiëntie - 10 studies over de diplomatieke praktijk
B68620: BOON JAN - Radio-omroep als democratisering van de luxe
R60391: BOON JOZEF C.SS.R. - De vuurberg - missietragedie in drie bedrijven
R60392: BOON JOZEF C.SS.R. - De missie-droom der kleinen ; missie-declamatorium (2e bundel)
R393: BOON JOZEF - De Maria-getijden - Liturgisch spel op het klein officie van de Heilige Maagd Maria
T100113: BOON LOUIS-PAUL - De Voorstad groeit
T100066: BOON LOUIS PAUL - Verzamelde gedichten, waarin opgenomen: De kleine eva uit de kromme bijlstraat
S68679: BOON K.G. - De schilders voor Rembrandt
T83956: BOON LOUIS PAUL (DIERINCK J. & KENNIS B., EDS.) - Het boek Jezebel
H26451: BOONE A. S.J. - Ignatius van Loyola [1492-1556] en de orde der Jezuïeten
C99664: BOONE OLGA - Carte ethnique de la République du Zaire, quart sud-ouest
B62232: BOONE MARC - Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384 - ca.1453. Een sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces
C99900: BOONE OLGA - Les xylophones du Congo belge
C99827: BOONE OLGA - Les tambours du Congo Belge et du Ruanda-Urundi [2 volumes]
C99826: BOONE OLGA - Les tambours du Congo Belge et du Ruanda-Urundi [2 volumes]
C94874: BOONE OLGA - Les tambours du Congo Belge et du Ruanda-Urundi [2 volumes]
B91412: BOONE MARC - Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatshervorming 1384-1453
R27823: BOONE JEAN-BAPTISTE S.J. (° POPERINGE 1794 - BRUXELLES 1871) - La femme chrétienne et ses devoirs, suivi de: Conseils de S.Louis à sa fille Agnès de Bourgogne
B80146: BOONE LUC - De sociaal-politieke betekenis van de radioberichtgeving. Een vergelijkende studie over herkomst, inhoud en vorm van de informatie in de B.R.T., R.T.B. en buitenlandse omroepen
T65500: BOONEN JAAK - Prosper Van Langendonck
B79695: BOONEN WILLEM (& VAN EVEN EDWARD, UITG.) - Geschiedenis van Leuven geschreven in de jaren 1593 en 1594, thans voor de eerste uitgegeven, op last van het stedelijk bestuur, door Ed.Van Even. Eerste halfdeel
N37905: BOONSTRA O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding - een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920
N87850: BOOT J.A.P.G. & BLONK A. - Van smiet tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw
H13251: BOOTH LUCE CLARE - Heiligen voor nu
G76015: BOOTT GERHARD (HRSG.) - Germanen, Hunnen, und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit. Die Archäologie des 5. und 6. Jahrhunderts an der mittleren Donau und der östlich-merowingische Reihengräberkreis
Y86532: BOPP LEON - Jean Darien
R53306: BOPP KARL - Kirchenbild und pastorale Praxis bei Don Bosco - Ein pastoralgeschichtliche Studie zum Problem des Theorie-Praxis-Bezugs innerhalb der Praktischen Theologie
S97021: BORALEVI DANIELE - Trame Svelate - 2a mostra-mercato del tappeto 'privato' (23 ottobre - 23 novembre 2002)
S97018: BORALEVI DANIELE - Trame Svelate - 1a mostra-mercato del tappeto 'privato' (15 Aprile - 15 maggio)
S96964: BORALEVI ALBERTO (ED.) - Geometrie d'Oriente, Stefano Bardini e il tappeto antico. Oriental Geometries, Stefano Bardini and the Antique Carpet
S96963: BORALEVI ALBERTO - L'Ushak Castellani-Stroganoff ed altri tappeti ottomani dal XVI al XVIII secolo
S96725: BORALEVI ALBERTO - The carpet studio di Alberto Boralevi
S97234: BORALEVI ALBERTO - Grembiuli Dalmati - piccoli tesori d'arte tessile
X71686: BORATAV PERTEV NAILI (FLAMAIN A. & NICOLAS M., TRAD.) - Contes de Turquie, traduits du turc et présentés
R102971: BORCHARDT C.F.A. - Hilary of Poitiers' role in the arian struggle
S84458: BORCHERT TILL-HOLGER (RED.) - De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse primitieven en het Zuiden 1430-1530
B86905: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. - De Brabantsche retabels 1450-1550
S93576: DE BORCHGRAVE D'ALTENA - Catalogue de la collection de Borchgrave d'Altena (meubles et sièges anciens, tapis d'orient, tapisserie de Bruxelles, porcelaines et faiences, argenteries, tableaux et gravures, etc), Vente aux enchères, Villa 'Altena'" Knokke, 18 et 19 août 1964
S89473: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. COMTE - Les Madones anciennes conservées en Belgique 1025-1425
S88170: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. - Het St-Joris-retabel van Jan Borman
L15401: DE BORCHGRAVE D'ALTENA JOSEPH (COMTE) - Notes pour servir à l'étude des oeuvres d'art du Limbourg
B57087: DE BORCHGRAVE CHRISTIAN - Eerst Vlaanderen voor Christus - De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap
S54887: BORCHGRAVE D'ALTENA J. DE, VAN CAUWENBERGH E., FRANCOTTE J. & LEMAIRE R. - Kunst te Leuven
J45366: DE BORCHGRAVE E. - Histoire des rapports de droit public qui existèrent entre les provinces belges et l'empire d'Allemagne depuis le démembrement de la monarchie carolingienne jusqu'a l'incorporation de la Belgique a la République Française
S87547: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. COMTE - Les retables Brabançons 1450-1550
S87326: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. COMTE - Les Madones anciennes conservées en Belgique 1025-1425
B31921: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. (COMTE) - Les Châsses de saint Domitien et de saint Mengold de la Collégiale Notre-Dame à Huy
B30616: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. COMTE (& PHILIPPE JOSEPH, PRÉFACE) - Fragments de retables Brabançons des XVe et XVIe siècles, conservés au Musée Curtius à Liège
S85982: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. COMTE - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. Arrondissement de Louvain [publié dans: Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Mémoires, rapports et documents. Tomes 43-44, 1939-1940]
S30617: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. COMTE - Notes pour servir à l'étude de l'art mosan
S30628: DE BORCHGRAVE D'ALTENA JOSEPH (COMTE) - Notes au sujet d'Albâtres anglais, conservés en Belgique
S84399: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. COMTE - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. Arrondissement de Bruxelles [publié dans: Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Mémoires, rapports et documents. Tome 47, 1944-1945-1946]
S83972: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. GRAAF - Het werk van onze Romaansche en Gotische beeldenaars, beeldhouwers, ivoorsnijders, goudsmeden, beeldgieters ; 1025 tot 1550
B100861: DE BORCHGRAVE EMILE - Histoire des colonies belges qui s'établirent en Allemagne, pendant le XIIe et le XIIIe siècle
S31897: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J., COMTE - La passion du Christ dans l'art ancien au pays mosan (avec catalogue)
S31053: DE BORCHGRAVE D'ALTENA J. (COMTE) - Les retables Brabançons conservés en Suède
S30627: DE BORCHGRAVE D'ALTENA JOSEPH (COMTE) - Sculptures conservées au Pays Mosan (dans la série "Notes et documents pour servir à l'histoire de l'art et de l'iconographie en Belgique" 1re série)
S30163: DE BORCHGRAVE D'ALTENA JOZEF (GRAAF) & DERVEAUX-VAN USSEL GHISLAINE - Edelsmeedkunst uit het Maasland
B89651: DE BORCHGRAVE EMILE - Daniel de Borchgrave, procureur-général au conseil de Flandre, premier secrétaire d'état des Provinces Unies, etc. 1550-1590. Notes historiques et généalogiques. + Supplément [2 volumes]
B98771: DE BORCHGRAVE CHRISTIAN - Les jésuites et le mouvement flamand. Histoire d'un engagement tardif mais virulent
F80543: BORDAS-DEMOULIN - Mélanges philosophiques et religieux
E41773: BORDAZ ROBERT - Essai sur quelques interventions en matière de crise - Pathologie et thérapeutique économiques
H36223: BORDEAUX HENRY - Saint François de Sales

Next 100 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

4/22