Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B74058: VAN SCHOUBROECK A. I.E.J. - L'évolution des banques belges en fonction de la conjuncture de 1850 à 1872
F65449: SCHOULS PETER A. - Descartes and the enlightenment
R44387: SCHOUPPE F.-X. S.J. - Meditationes sacerdotales (series prior & series altera)
R49442: SCHOUPPE FRANCISCUS XAVERIUS S.J. - Evangelia de Communi Sanctorum explicationibus, ad mentem sanctorum patrum aliorumque interpretum dilucidata,-
G61741: SCHOUPS KARINE - Bijdrage tot een corpus over Gymnische en Hippische Agones. Status quaestionis 1951-1977 [2 volumes] I: Bronnen 1951-1977, II: Commentaar op de bronnen: de spelen
S84590: VAN SCHOUTE ROGER - La chapelle royale de Grenade [dans: Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 6]
L17545: SCHOUTEDEN WARD - Beringen vroeger en nu - enige grepen uit de geschiedenis en de folkore van Beringen
C100657: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). I: Struthioniformes, Colymbiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes
C100658: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). II: Galliformes, Turniciformes, Ralliformes, Gruiformes, Charadriiformes, Lariformes
C99895: SCHOUTEDEN H. - De zoogdieren van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi [3 delen] I: Primates, Chiroptera, Insectivora, Pholidota, II: Carnivora, Ungulata, III: Ungulata, Rodentia
C99915: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi) [10 parts in 4 volumes, complete series]
C99699: SCHOUTEDEN H. - Catalogues raisonnés de la Faune Entomologique du Congo Belge. Hémiptères, Coreidae
C79125: SCHOUTEDEN H. - La faune ornithologique des districts de la Tshuapa et de l'Equateur (Contributions à l'ornithologie de la République du Congo, I)
S58735: SCHOUTEET ALBERT - De Vlaamse primitieven te Brugge - bronnen voor de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Volume I: A-K
B88239: SCHOUTEET A., WINDELS-ARICKX B. & DE GROOTE J. - Index op de boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van goederen). Eerste reeks, tweede reeks eerste stuk & tweede reeks tweede stuk [3 volumes]
B94168: SCHOUTEET ALBERT - Regesten op de oorkonden van het stadsbestuur van Brugge, deel 2: 1301-1339
B93577: SCHOUTEET A. - Inventaris van het archief van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge (1717-1892)
B90962: SCHOUTEET A., WINDELS-ARICKX B. & DE GROOTE J. - Index op de boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van goederen). Tweede reeks, eerste stuk
B85200: SCHOUTEET A. & STRUBBE E.I. - Honderd jaar geschiedschrijving in West-Vlaanderen 1839-1939. Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
B84479: SCHOUTEET A. - Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge. Analytische inhoud en registers 1839-1988
M23542: SCHOUTEN HENNIE - Techniek van het orgelspel - met 113 muziekvoorbeelden
V33728: SCHOUTEN J.H. (HRSGB.) - Das Buch vom Fliegen
R52028: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Histoire du culte de la T.-S. Eucharistie en Belgique
R51429: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R91435: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Thyssen minderbroeder-recollect van het voormalig klooster te Antwerpen
R51190: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Legende der glorioser maghet Sinte Clara
R90353: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
R90042: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R89836: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Een Engelsche kloostergemeente in België, volgens een Engelsch handschrift
R89837: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Indica mihi. Handschrift der XVe eeuw
R89834: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Thyssen minderbroeder-recollect van het voormalig klooster te Antwerpen
R47339: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
B39936: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Kunstschilders beeldhouwers en bouwkundigen der minderbroedersorde in België
R63382: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
B33996: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R38417: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
B99663: SCHOUTENS FR. O.F.M. - Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen 1446-1797
R38181: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R45614: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
R30247: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Antiquitates Franciscanae Belgicae (in lucem editae opera) [3 volumes]
B91832: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - 1855-1905. Gulden Jubelfeest van het Minderbroedersklooster te Antwerpen
O53664: DE SCHOUWER J.M. F.S.C. - Bijdrage tot de studie van het onbewuste leeren - de proeven van Thorndike aangaande het onbewuste leeren, analogieën met de middellijke-associatieproeven en of de affectieve overdracht zekere uitslagen kan verklaren
B63136: SCHOY AUGUSTE - Histoire de l'influence italienne sur l'architecture dans les Pays-Bas
R69541: SCHRADER CLEMENTIS S.J. - De unitate Romana commentarius. Liber I: Didaktikos
R71319: SCHRAGE WOLFGANG - Die Elia-Apokalypse [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 5: Apokalypsen, Lieferung 3]
X75710: SCHRAM LOUIS M.J. C.I.C.M. - The Monguors of the Kansu-Tibetan frontier [complete in 3 vols.]
R62465: SCHRAM FRANKIE - Alanus van Rijsel (1125/1130 - 1202/1203). Een kritische onderzoek naar zijn leven, werk en denkwereld
T31711: SCHRAM G. - Principes de la langue danoise et norvégienne, suivi d'un choix de morceaux en prose et en vers avec la traduction en regard
R69529: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium [volledig in 2 volumes]
R80732: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium
R80730: SCHRAMA MARTIJN - Vide quam absurde alleget. Maarten Luther en Gabriel Biel
R78535: SCHRAMM TIM - Der Markus-Stoff bei Lukas. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung
J87567: SCHRANS GUY - Octrooien en octrooilicenties in het Europees mededingingsrecht
R96676: SCHRANT J.M. - Verhandelingen over den Bijbel
R96153: SCHRANT J.M. - Het leven van Jesus, een geschenk aan de jeugd
R81797: SCHRANT J.M. - Verhandelingen over den Bijbel
T90239: SCHRANT J.M. & VAN DER PALM (& DE JONGHE D.F., ED.) - Handboek der Nederduitsche tael- en letterkunde, ten dienste der gestichten van middelbaer onderwys. Redevoeringen
J26184: SCHREIBER HERMANN - De tien geboden - de mens en zijn recht
G30469: SCHREIBER ÉMILE - Heureux Scandinaves ! Enquête sur les réalisations socialistes au Danemark, en Suède, Norvège et Finlande
R102196: SCHREIBER GEORG - Die Wochentage im Erlebnis der Ostkirche und des christlichen Abendlandes
R55067: SCHREIBER GEORG - Irland im deutschen und abendländischen Sakralraum, zugleich ein Ausblick auf St.Brandan und die zweite Kolumbusreise
R70073: SCHREIBER ALFRED - Die Gemeinde in Korinth. Versuch einer gruppendynamischen Betrachtung der Entwicklung der Gemeinde von Korinth auf der Basis des ersten Korintherbriefes
R32826: SCHREIBER HEINRICH - Die Reformation Lübecks
R27192: SCHREIBER GEORG - Studien über Anselm von Havelberg zur Geistesgeschichte des Hochmittelalters
M89412: SCHREIJER COBI (ED.) - Sara, je rok zakt af. Vrouwenliedboek
R15903: SCHREINER JOSEF (HRSG.) - Wort und Botschaft - Eine theologische und kritische Einführung in die Probleme des Altes Testaments
H39242: SCHREURS JAC. M.S.C. - Norbert van Gennep - een pelgrim op aarde
T31347: SCHREURS ANDRÉ - De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak (een vrije navertelling door André Schreurs van het beroemde werk 'La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs' van Charles de Coster)
R34628: SCHREURS JAC. M.S.C. - Honderd jaar Ursulinen in Kerkrade 1859-1959
R32379: SCHREURS PETER MSC - Caraga Antigua 1521-1910. The hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao
B92056: DE SCHREVEL A.C. - Le protestantisme a Ypres et dans les environs de 1578 a 1584 d'après des comptes contemporains
B36939: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome II. Documents
B36940: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome I première partie
B99709: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du Petit Séminaire de Roulers, précédée d'une introduction ou coup d'oeil sur l'état de l'enseignement moyen dans la région correspondant à la Flandre occidentale actuelle. Tome premier: 1806-1830
B85206: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges [2 volumes] Tome I première partie & tome II: Documents
T94078: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
T87582: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
R75844: SCHRIJEN W. - Vita acusque maximi pontificis Pii IX, et ecclesiam catholicam persequentes saeculo XIX. Poëma elegiacum, cecinit adnotationibusque auctum Germanice vertit W. Schrijen
L59230: SCHRIJNEMAKERS J.H.A. & CORSTJENS J.J. - Graaf Godfried Huyn van Geleen, keizerlijk veldmaarschalk en landcommandeur te Alden Biesen
N92809: SCHRIJNEN JOS - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel, tweede deel [2 volumes]
T40084: SCHRIJNEN JOS. - Handleiding bij de studie der vergelijkende indogermaansche taalwetenschap vooral met betrekking tot de klassieke en germaansche talen (Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer)
G40058: SCHRIJNEN JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de christelijke oudheid
T70467: SCHRIJNEN JOS - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen
T41471: DE SCHRIJVER KATHLEEN - Kenmerken van de katholieke roman bij G. Greene en H. Böll
G88598: DE SCHRIJVER MARC - De kruisboog in Zweden
B91148: DE SCHRIJVER A. & VAN RAEMDONCK J. - Notice historique des établissements de bienfaisance de la ville de St. Nicolas [3 volumes] I: Le Berkenboom, II: Les hospices des orphelins et des orphelines, III: Notice historique sur l'hospice des vieillards et malades à Saint-Nicolas (Waes)
R59680: DE SCHRIJVER GEORGES - Een God immanent in mens en wereld. Zijnsanalogie, schoonheid en kenosis in de theologie van H.U.v. Balthasar [3 volumes] I: Idealisme, II: Patristiek, III: Commercium-theologie
P20019: SCHRIJVER J., - Leerboek der graphologie
R24830: SCHRIJVERS JOSEPH C.SS.R. - Les principes de la vie spirituelle
L100562: SCHRIJVERS LUCIEN - Godsheide, oudste gehucht van Hasselt
R53406: SCHRIJVERS JOZEF C.SS.R. (& DEBAST L. C.SS.R., VERTALING) - Mijne Moeder
F102492: SCHRIMPF GANGOLF - Die Axiomenschrift des Boethius (De Hebdomadibus) als philosophisches Lehrbuch des Mittelalters
Q81498: SCHRODER CHRISTOPH - Pseudo-Entlarvungen. Eine Kritik der Einwände von Moll, Dessoir und anderen Autoren gegen die Echtheit sog. okkulter Phänomene
T55232: SCHRODER WALTER JOHANNES - Frits Stavenhagens Bauernkomödie "De dütsche Michel" Entstehungsgeschichte und Würdigung nach Form und Gehalt
J68705: SCHRODER JOSEPH WILLEM MARIE - Gevolg van rechtsgang in den vreemde
R65768: SCHRODER ALFRED - Entwicklung des Archidiakonats bis zum elften Jahrhundert
T37561: SCHROEDEL MICHAEL - Bogenschlagendes Erzählen in Wolframs "Parzival"
R48030: SCHROEDER MGR. & DAISENBERG ALOYS - Oberammergau et la représentation de la Passion en 1910. Guide officiel français [avec:] Le mystère de la Passion à Oberammergau - texte revue pour la poésie par Aloys Daisenberger
J59337: SCHROER GEORG HARTMUT - Das Notwegrecht im französischen, deutschen und schweizerischen Recht
R70363: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen vor der Reformation. Verfassung und geistliche Kultur, Misstände und Reformen [2 vols.]

Next 100 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

4/22