Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
F61551: SCHOPENHAUER ARTHUR - Parerga und Paralipomena : kleine philosophische Schriften [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 4-5]
F61552: SCHOPENHAUER ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 1-2]
F61554: SCHOPENHAUER ARTHUR - Der Satz vom Grunde über den Willen in der Natur, Die beiden Grundprobleme der Ethik [in: Arthur Schopenhauers sämtliche Schriften, Band 3]
F71937: SCHOPENHAUER ARTHUR (REINACH SALOMON, TRAD.) - Essai sur le libre arbitre
F58266: SCHOPENHAUER ARTHUR - On the basis of morality
F54102: SCHOPENHAUER ARTHUR - Arthur Schopenhauer's Sämmtliche Werke, herausgegeben von Julius Frauenstädt [6 volumes]
F473: SCHOPENHAUER ARTHUR - De la quadruple racine du principe de raison suffisante - Dissertation philosophique (traduction par J.Gibelin)
F445: SCHOPENHAUER ARTHUR (& CANTACUZENE J.-A., TRAD.) - Aphorismes de la sagesse dans la vie (traduit en français pour la première fois par J.-A.Cantacuzène)
F37701: SCHOPENHAUER ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung (Ungekürzte Ausgabe)
F28102: SCHOPENHAUER - Von der Nichtigkeit des Daseins - Ein auswahl aus den kleineren Schriften
F14194: SCHOPENHAUER ARTHUR (TRADUIT EN FRANÇAIS PAR A. BURDEAU) - Le monde comme volonté et comme représentation [3 volumes]
G86608: SCHOPPA HELMUT - Römische Götterdenkmäler in Köln
G54664: SCHOPPMANN HUGO - Die Flurnamen des Kreises Soest (Band I)
R38334: SCHORN AUGUSTE - Josef Görres religiöse Entwicklung
T71168: SCHOSSIG ALFRED - Der Ursprung der altfranzösischen Lyrik
N90148: SCHOTEL G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw [2 delen] (Almanakken, prognosticatie, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder-, geestelijke- roover- geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, etc.)
N85481: SCHOTEL G.D.J. - Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen
N57216: SCHOTEL G.D.J. (& ROGGE H.C.) - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw
N57217: SCHOTEL G.D.J. (& ROGGE H.C.) - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw
R73487: SCHOTEL G.D.J. (ROGGE H.C., ED.) - De openbare eeredienst der Nederl. hervormde kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
R16271: SCHOTSMANS PAUL - En de mens schiep de mens - Medische (r )evolutie en ethiek
C84947: SCHOTT SIEGFRIED - Mythe und Mythenbildung im alten Ägypten
G69832: SCHOTT GEORG - Das Volksbuch vom Hitler
K75095: SCHOTTE JEAN CLAUDE - Plus in amore valet Mimnermi versus Homerus. Over mogelijkheden en beperktheden in de betekening van de liefde in 't Homerisch epos [2 vols.]
R61055: SCHOTTMANN HANS - Die islandische Mariendichtung - Untersuchungen zur volkssprachigen Mariendichtung des Mittelalters
R70369: SCHOTTROFF WILLY - Der altisraelitische Fluchspruch
R78529: SCHOTTROFF LUISE - Der glaubende und die feindliche Welt. Beobachtungen zum gnostischen Dualismus und seiner Bedeutung für Paulus und das Johannesevangelium
R70135: SCHOTTROFF WILLY - Gedenken im Alten Orient und im Alten Testament. Die Wurzel zakar im semitischen Sprachkreis
B74058: VAN SCHOUBROECK A. I.E.J. - L'évolution des banques belges en fonction de la conjuncture de 1850 à 1872
F65449: SCHOULS PETER A. - Descartes and the enlightenment
R44387: SCHOUPPE F.-X. S.J. - Meditationes sacerdotales (series prior & series altera)
R49442: SCHOUPPE FRANCISCUS XAVERIUS S.J. - Evangelia de Communi Sanctorum explicationibus, ad mentem sanctorum patrum aliorumque interpretum dilucidata,-
G61741: SCHOUPS KARINE - Bijdrage tot een corpus over Gymnische en Hippische Agones. Status quaestionis 1951-1977 [2 volumes] I: Bronnen 1951-1977, II: Commentaar op de bronnen: de spelen
S84590: VAN SCHOUTE ROGER - La chapelle royale de Grenade [dans: Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 6]
L17545: SCHOUTEDEN WARD - Beringen vroeger en nu - enige grepen uit de geschiedenis en de folkore van Beringen
C100657: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). I: Struthioniformes, Colymbiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes
C100658: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi). II: Galliformes, Turniciformes, Ralliformes, Gruiformes, Charadriiformes, Lariformes
C99895: SCHOUTEDEN H. - De zoogdieren van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi [3 delen] I: Primates, Chiroptera, Insectivora, Pholidota, II: Carnivora, Ungulata, III: Ungulata, Rodentia
C99915: SCHOUTEDEN H. - De vogels van Belgisch Congo en van Ruandi-Urundi (Les oiseaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi) [10 parts in 4 volumes, complete series]
C99699: SCHOUTEDEN H. - Catalogues raisonnés de la Faune Entomologique du Congo Belge. Hémiptères, Coreidae
C79125: SCHOUTEDEN H. - La faune ornithologique des districts de la Tshuapa et de l'Equateur (Contributions à l'ornithologie de la République du Congo, I)
S58735: SCHOUTEET ALBERT - De Vlaamse primitieven te Brugge - bronnen voor de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Volume I: A-K
B88239: SCHOUTEET A., WINDELS-ARICKX B. & DE GROOTE J. - Index op de boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van goederen). Eerste reeks, tweede reeks eerste stuk & tweede reeks tweede stuk [3 volumes]
B94168: SCHOUTEET ALBERT - Regesten op de oorkonden van het stadsbestuur van Brugge, deel 2: 1301-1339
B93577: SCHOUTEET A. - Inventaris van het archief van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge (1717-1892)
B90962: SCHOUTEET A., WINDELS-ARICKX B. & DE GROOTE J. - Index op de boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van goederen). Tweede reeks, eerste stuk
B85200: SCHOUTEET A. & STRUBBE E.I. - Honderd jaar geschiedschrijving in West-Vlaanderen 1839-1939. Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
B84479: SCHOUTEET A. - Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge. Analytische inhoud en registers 1839-1988
M23542: SCHOUTEN HENNIE - Techniek van het orgelspel - met 113 muziekvoorbeelden
V33728: SCHOUTEN J.H. (HRSGB.) - Das Buch vom Fliegen
R52028: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Histoire du culte de la T.-S. Eucharistie en Belgique
R51429: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R91435: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Thyssen minderbroeder-recollect van het voormalig klooster te Antwerpen
R51190: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Legende der glorioser maghet Sinte Clara
R90353: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
R90042: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R89836: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Een Engelsche kloostergemeente in België, volgens een Engelsch handschrift
R89837: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. (ED.) - Indica mihi. Handschrift der XVe eeuw
R89834: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Levensschets van den eerweerden pater Thyssen minderbroeder-recollect van het voormalig klooster te Antwerpen
R47339: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
B39936: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Kunstschilders beeldhouwers en bouwkundigen der minderbroedersorde in België
R63382: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
B33996: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige Bedevaartplaatsen van Onze Lieve-Vrouw in de provincie Antwerpen
R38417: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrement des Altaars in België
B99663: SCHOUTENS FR. O.F.M. - Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen 1446-1797
R38181: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Geschiedenis van den Eerdienst van het Allerheiligste Sacrament des Altaars in België
R45614: SCHOUTENS ETIENNE O.F.M. - Les Vierges miraculeuses & remarquables du pays wallon
R30247: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - Antiquitates Franciscanae Belgicae (in lucem editae opera) [3 volumes]
B91832: SCHOUTENS STEPHANUS O.F.M. - 1855-1905. Gulden Jubelfeest van het Minderbroedersklooster te Antwerpen
O53664: DE SCHOUWER J.M. F.S.C. - Bijdrage tot de studie van het onbewuste leeren - de proeven van Thorndike aangaande het onbewuste leeren, analogieën met de middellijke-associatieproeven en of de affectieve overdracht zekere uitslagen kan verklaren
B63136: SCHOY AUGUSTE - Histoire de l'influence italienne sur l'architecture dans les Pays-Bas
R69541: SCHRADER CLEMENTIS S.J. - De unitate Romana commentarius. Liber I: Didaktikos
R71319: SCHRAGE WOLFGANG - Die Elia-Apokalypse [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 5: Apokalypsen, Lieferung 3]
X75710: SCHRAM LOUIS M.J. C.I.C.M. - The Monguors of the Kansu-Tibetan frontier [complete in 3 vols.]
R62465: SCHRAM FRANKIE - Alanus van Rijsel (1125/1130 - 1202/1203). Een kritische onderzoek naar zijn leven, werk en denkwereld
T31711: SCHRAM G. - Principes de la langue danoise et norvégienne, suivi d'un choix de morceaux en prose et en vers avec la traduction en regard
R69529: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium [volledig in 2 volumes]
R80732: SCHRAMA MARTIJN - Gabriel Biel en zijn leer over de allerheiligste drievuldigheid volgens het eerste boek van zijn Collectorium
R80730: SCHRAMA MARTIJN - Vide quam absurde alleget. Maarten Luther en Gabriel Biel
R78535: SCHRAMM TIM - Der Markus-Stoff bei Lukas. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung
J87567: SCHRANS GUY - Octrooien en octrooilicenties in het Europees mededingingsrecht
R96676: SCHRANT J.M. - Verhandelingen over den Bijbel
R96153: SCHRANT J.M. - Het leven van Jesus, een geschenk aan de jeugd
R81797: SCHRANT J.M. - Verhandelingen over den Bijbel
T90239: SCHRANT J.M. & VAN DER PALM (& DE JONGHE D.F., ED.) - Handboek der Nederduitsche tael- en letterkunde, ten dienste der gestichten van middelbaer onderwys. Redevoeringen
J26184: SCHREIBER HERMANN - De tien geboden - de mens en zijn recht
G30469: SCHREIBER ÉMILE - Heureux Scandinaves ! Enquête sur les réalisations socialistes au Danemark, en Suède, Norvège et Finlande
R102196: SCHREIBER GEORG - Die Wochentage im Erlebnis der Ostkirche und des christlichen Abendlandes
R55067: SCHREIBER GEORG - Irland im deutschen und abendländischen Sakralraum, zugleich ein Ausblick auf St.Brandan und die zweite Kolumbusreise
R70073: SCHREIBER ALFRED - Die Gemeinde in Korinth. Versuch einer gruppendynamischen Betrachtung der Entwicklung der Gemeinde von Korinth auf der Basis des ersten Korintherbriefes
R32826: SCHREIBER HEINRICH - Die Reformation Lübecks
R27192: SCHREIBER GEORG - Studien über Anselm von Havelberg zur Geistesgeschichte des Hochmittelalters
M89412: SCHREIJER COBI (ED.) - Sara, je rok zakt af. Vrouwenliedboek
R15903: SCHREINER JOSEF (HRSG.) - Wort und Botschaft - Eine theologische und kritische Einführung in die Probleme des Altes Testaments
H39242: SCHREURS JAC. M.S.C. - Norbert van Gennep - een pelgrim op aarde
T31347: SCHREURS ANDRÉ - De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak (een vrije navertelling door André Schreurs van het beroemde werk 'La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs' van Charles de Coster)
R34628: SCHREURS JAC. M.S.C. - Honderd jaar Ursulinen in Kerkrade 1859-1959
R32379: SCHREURS PETER MSC - Caraga Antigua 1521-1910. The hispanization and christianization of Agusan, Surigao and East Davao
B92056: DE SCHREVEL A.C. - Le protestantisme a Ypres et dans les environs de 1578 a 1584 d'après des comptes contemporains
B36939: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome II. Documents
B36940: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges - Tome I première partie
B99709: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du Petit Séminaire de Roulers, précédée d'une introduction ou coup d'oeil sur l'état de l'enseignement moyen dans la région correspondant à la Flandre occidentale actuelle. Tome premier: 1806-1830
B85206: DE SCHREVEL A.C. - Histoire du séminaire de Bruges [2 volumes] Tome I première partie & tome II: Documents
T94078: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
T87582: SCHRICKX W. - Shakespeare's early contemporaries. The background of the Harvey-Nashe polemic and 'Love's labour's lost'
R75844: SCHRIJEN W. - Vita acusque maximi pontificis Pii IX, et ecclesiam catholicam persequentes saeculo XIX. Poëma elegiacum, cecinit adnotationibusque auctum Germanice vertit W. Schrijen
L59230: SCHRIJNEMAKERS J.H.A. & CORSTJENS J.J. - Graaf Godfried Huyn van Geleen, keizerlijk veldmaarschalk en landcommandeur te Alden Biesen
N92809: SCHRIJNEN JOS - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel, tweede deel [2 volumes]
T40084: SCHRIJNEN JOS. - Handleiding bij de studie der vergelijkende indogermaansche taalwetenschap vooral met betrekking tot de klassieke en germaansche talen (Bibliografie, geschiedkundig overzicht, algemeene beginselen, klankleer)
G40058: SCHRIJNEN JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de christelijke oudheid
T70467: SCHRIJNEN JOS - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen
T41471: DE SCHRIJVER KATHLEEN - Kenmerken van de katholieke roman bij G. Greene en H. Böll
G88598: DE SCHRIJVER MARC - De kruisboog in Zweden
B91148: DE SCHRIJVER A. & VAN RAEMDONCK J. - Notice historique des établissements de bienfaisance de la ville de St. Nicolas [3 volumes] I: Le Berkenboom, II: Les hospices des orphelins et des orphelines, III: Notice historique sur l'hospice des vieillards et malades à Saint-Nicolas (Waes)
R59680: DE SCHRIJVER GEORGES - Een God immanent in mens en wereld. Zijnsanalogie, schoonheid en kenosis in de theologie van H.U.v. Balthasar [3 volumes] I: Idealisme, II: Patristiek, III: Commercium-theologie
P20019: SCHRIJVER J., - Leerboek der graphologie
R24830: SCHRIJVERS JOSEPH C.SS.R. - Les principes de la vie spirituelle
L100562: SCHRIJVERS LUCIEN - Godsheide, oudste gehucht van Hasselt
R53406: SCHRIJVERS JOZEF C.SS.R. (& DEBAST L. C.SS.R., VERTALING) - Mijne Moeder
F102492: SCHRIMPF GANGOLF - Die Axiomenschrift des Boethius (De Hebdomadibus) als philosophisches Lehrbuch des Mittelalters
Q81498: SCHRODER CHRISTOPH - Pseudo-Entlarvungen. Eine Kritik der Einwände von Moll, Dessoir und anderen Autoren gegen die Echtheit sog. okkulter Phänomene
T55232: SCHRODER WALTER JOHANNES - Frits Stavenhagens Bauernkomödie "De dütsche Michel" Entstehungsgeschichte und Würdigung nach Form und Gehalt
J68705: SCHRODER JOSEPH WILLEM MARIE - Gevolg van rechtsgang in den vreemde
R65768: SCHRODER ALFRED - Entwicklung des Archidiakonats bis zum elften Jahrhundert
T37561: SCHROEDEL MICHAEL - Bogenschlagendes Erzählen in Wolframs "Parzival"
R48030: SCHROEDER MGR. & DAISENBERG ALOYS - Oberammergau et la représentation de la Passion en 1910. Guide officiel français [avec:] Le mystère de la Passion à Oberammergau - texte revue pour la poésie par Aloys Daisenberger
J59337: SCHROER GEORG HARTMUT - Das Notwegrecht im französischen, deutschen und schweizerischen Recht
R70363: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen vor der Reformation. Verfassung und geistliche Kultur, Misstände und Reformen [2 vols.]
R70365: SCHROER ALOIS - Die Kirche in Westfalen im Zeichen der Erneuerung (1555-1648). I: Die Katholische Reform in den geistlichen Landesherrschaften. II: Die Gegenreformation in den geistlichen Landesherrschaften [2 vols.]
S59357: SCHROETELER HEINZ - Zur Rekonstruktion des Donatello-Altars im Santo zu Padua
B94901: SCHROEVEN CHRIS - An economic history of consumer expenditure in interwar Belgium 1920-1939
B83816: SCHROEVEN CHRIS - Consumer expenditure in interwar Belgium ; the reconstruction of a database
R59869: SCHROHE HEINRICH - Kurmainz in den Pestjahren 1666-1667
W82172: SCHRON L. (& HOUEL J., INTROD.) - Tables de logarithmes à sept décimales, pour les nompbres depuis 1 jusqu'à 108000 et pour les fonctions trigonométriques de dix en dix secondes
W82155: SCHRON L. (& HOUEL J., INTROD.) - Tables de logarithmes à sept décimales, pour les nompbres depuis 1 jusqu'à 108000 et pour les fonctions trigonométriques de dix en dix secondes
F80671: SCHROOT A. - Naturgesetz und Menschenwille [bound together with:] Schöpfung und Mensch (2 volumes)
O1059: SCHRÖTELER, JOSEF (HERAUSGEGEBEN VON-) - Die Pädagogik der nichtchristlichen Kulturvölker
T72790: SCHROTEN JAN - Concerning the deep structures of Spanish reflexive sentences
F28071: SCHRÖTER MANFRED - Philosophie der technik
B62231: DE SCHRYVER REGINALD - Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa
M82837: DE SCHRYVER S. - Un autographe inédit de Grétry ainsi que quelques particularités sur ce maitre
S54962: DE SCHRYVER S. - Luc Gassel peintre paysagiste du XVIe siècle
G65246: DE SCHRYVER REGINALD - Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa
B94092: DE SCHRYVER SIMON - Notice sur une hache de l'age du bronze trouvée a Matagne-Petite
R101828: VON SCHUBERT HANS - Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter. Ein Handbuch
F101337: SCHUBLER RUDOLF - Moral im Zweifel, Band II: Die Herausforderung des Probabilismus
F101305: SCHUBLER RUDOLF - Moral im Zweifel, Band I: Die scholastische Theorie des Entscheidens unter moralischer Unsicherheit
R63783: SCHUCH LEOPOLD S.V.D. - Foe-Geluk - Uit het leven van den dienaar Gods P. Jozef Freinademetz S.V.D. Missionaris in China
R59348: SCHUEGRAF AUGUST - Die Bistumsvereinigungen in der deutsche Kirche während des 14. Und 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur wirschaftlichen und politischen Gesichte deutschen Kirchen im späteren Mittelalter
E41716: SCHUELLER EUGÈNE (& DEMUND CHRISTIAN, ADAPTÉ PAR, & LAUFENBURGER HENRY, PRÉFACE) - Vers une économie proportionnelle - Salaire, Impot, monnaie
C61807: SCHUEREMANS ANN - De Ptolemaeische koninklijke familie van 305/4 tot 204/3 v.C. Samenstelling, interne verhoudingen en troonswisselingen
P19264: VAN DER SCHUEREN G. & BONTE J. & JANSEN W. & VAN DEN BERGH R. & DE CORT J., - Cava vitalia
J54040: SCHUERMANS H. (JUGE AU TRIBUNAL DE NIVELLES) - Précis de droit criminel
B32798: SCHUERMANS M. - Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques tenu à Paris en 1867. Rapport adressée à monsieur le ministre de l'intérieur, par m.Schuermans, sur la question de l'origine des dolmens et autres monuments de pierres brutes
W57893: SCHUERMANS T. - Description d'un quadrumane de la famille des Lémuridés du genre Maki (Lemur), ou singes a museau de renard, conservé dans les collections du musée royal
B94038: SCHUERMANS H. - Objets étrusques découverts en Belgique
T65688: SCHUERMANS L.W. E.A. (DAVID J., ONDER HET TOEZICHT VAN) - Algemeen Vlaamsch idioticon + Bijvoegsel aan het Algemeen Vlaamsch idioticon [twee delen in 1 vol.]
B81209: SCHUERMANS H. - Mille inscriptions des vases de grès dit Flamand
S87696: SCHUETTE MARIE - Alte Spitzen. Nadel- und Kloppelspitzen
F33858: SCHUHL PIERRE-MAXIME - Imaginer et réaliser
F83687: SCHUHMANN KARL - Die Dialektik der Phänomenologie I: Husserl über Pfänder
R59855: SCHUHMANN GEORG - Die Berner Jetzertragödie im Lichte der neueren Forschung und Kritik
T59603: SCHUIJT W.J. - Doctrinael des tijts
R69980: SCHULING JOACHIM - Studien zum Verhältnis von Logienquelle und Markusevangelium
Q43724: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie ; maansknopen en reïncarnatie
Q43722: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie deel 2: Levensvreugde en het gelukspunt
Q43723: SCHULMAN MARTIN - Karmische astrologie deel 5: Karmische relaties
T74577: SCHULTE HERBRUGGEN HUBERTUS - Morus ad Craneveldium: litterae Balduinanae novae / More to Cranevelt: new Baudouin letters
M35540: SCHULTE DORIS - Werkhören im Musikunterricht als Sach- und Personagenese augezeigt an der Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck
J54742: SCHULTE HANS-JÜRGEN - Die Verschweigung in den Kölner Schreinsurkunden des 12. Bis 14. Jahrhunderts
R46837: SCHULTE O.F.M.CAP. - Le prêtre d'aujourd'hui - Manuel d'ascétisme pastoral
R63034: SCHULTE O.F.M.CAP. - Le prêtre d'aujourd'hui - Manuel d'ascétisme pastoral
R99617: SCHULTE HANNELIS - Die Entstehung der Geschichtsschreibung im alten Israel
A37850: SCHULTE MARTIN - Ethnospezifische Sozialräume in Québec/ Kanada - Eine vergleichende Untersuchung ländlicher Gemeinden in den Cantons de l'Est (Porv.Québec) (Kanada-Projekt IV)
R78639: SCHULTE RAPHAEL O.S.B. - Die Messe als Opfer der Kirche. Die Lehre frühmittelalterlicher Autoren über das eucharistische Opfer
R55893: SCHULTE JOH. CHRYSOSTOMUS O.F.M.CAP. - P.Martin von Cochem 1634-1712 Sein Leben und seine Schriften, nach den Quellen dargestellt
G95508: SCHULTETUS HEINRICH - Carolus Magnus, imperator romanus, discursu historico-politico exhibitus, quem.. praeside.. Joh.-Christfrido Sagittario, .. die [] mai .. examini M. Heinrich Schultetus
G102531: SCHULTZ ALWIN - Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger [2 volumes]
F67112: SCHULTZ BART (ED.) - Essays on Henry Sidgwick
F18593: SCHULTZ WERNER - Kant als Philosoph des Protestantismus
J39482: SCHULTZE ERNST (& STEINMETZ S.R., VOORREDE) - Engeland en het oorlogsrecht ter zee
R81599: SCHULTZE THEODOR - Das rollende Rad des Lebens und der feste Ruhestand. Eine Fortsetzung des Votums über das Christenthum Christi und die Religion der Liebe in Sachen der Zukunftsreligion
G71211: SCHULZ WALTHER - Die germanische Familie in der Vorzeit + Staat und Gesellschaft in germanischer Vorzeit: 2 parts in 1 volume: Familie, Staat und Gesellschaft in germ. Vorzeit]
R99616: SCHULZ HERMANN - Das Buch Nahum. Eine redaktionskritische Untersuchung
R99572: SCHULZ HERMANN - Das Todesrecht im Alten Testament. Studien zur Rechtsform der Mot-Jumat-Sätze
R70301: SCHULZ SIEGFRIED - Das Evangelium nach Johannes, übersetzt und erklärt
R78458: SCHULZ SIEGFRIED - Q. Die Spruchquelle der Evangelisten
C36677: SCHULZ - Mystische Kraft Afrikas - Masken und Tanzaufsätze
C36678: SCHULZ - Kunst aus Mali, Burkina Faso und der Elfenbeinküste
C36500: SCHULZ - Gesichter Afrikas
R70107: SCHULZ SIEGFRIED - Neutestamentliche Ethik
R70096: SCHULZ HERMANN - Das Todesrecht im Alten Testament. Studien zur Rechtsform der Mot-Jumat-Sätze
A17335: SCHULZE HAGEN (TEXT) & HAMM MANFRED / SCHNEIDER GÜNTER (PHOTOGRAPHY), - Berlin
F77155: SCHUMACHER THOMAS - Trinität. Zur Interpretation eines Strukturelements Cusanischen Denkens
C67432: SCHUMACHER P. - Exploration du Parc National Albert, Mission P. Schumacher (1933-1936), fascicule 2 / Exploratie van het Nationaal Albert Park, zending P. Schumacher (1933-1936), aflevering 2: Anthropometrische Aufnahmen bei den Kivu-Pygmäen
C100635: SCHUMACHER PETER - Expedition zu den zentralafrikanischen Kivu-Pygmäen. II: Die Kivu-Pygmaen (Twiden)
B65913: SCHUMACKER-LAMBRY J. - Etude d'un cône de Lepidocarpaceae du houiller belge: Achlamydocarpon belgicum gen. et sp. nov.
M83469: SCHUMANN ROBERT (& LISZT FRANZ, TRAD.) - L'art du piano (Conseils extraits de l'album dédiée à la jeunesse par R.Schumann)
J93208: SCHUMANN EVA (ED.) - Das erziehende Gesetz. 16. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart"
J93215: SCHUMANN EVA (ED.) - Hierarchie, Kooperation und Integration im Europäischen Rechtsraum. 17. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart"
R69326: SCHUMANN OLAF H. - Der Christus der Muslime. Christologische Aspekte in der arabisch-islamischen Literatur
R71306: SCHUNCK KLAUS-DIETRICH - 1. Makkabäerbuch [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 1: Historische und legendarische Erzählungen, Lieferung 4]
W48262: SCHUNCK DE GOLDFIEM JEAN - Anthropotechnie - De la science de l'homme à l'art de faire des hommes
R37386: SCHUPP FRANZ - Die Evidenz der Geschichte - Theologie als Wissenschaft bei J.S. Drey
R69629: SCHUPPHAUS JOACHIM - Die Psalmen Salomos. Ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts
M91602: SCHURE EDOUARD - Histoire du drame musical
M91598: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
M82923: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
M82905: SCHURE EDOUARD - Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée
M82675: SCHURE EDOUARD - Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne
M82679: SCHURE EDOUARD - Histoire du drame musical
G88150: SCHURE EDOUARD - Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne
T54642: SCHURINGA F.G. - Het dialect van de veenkoloniën in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen
K65531: SCHURINGA JACOB - Scholia vetera ad Aristophanis Ranas codicis Ven. Marc. 474
R78516: SCHURMANN HEINZ - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen Evangelien. Beiträge
R67176: SCHURMANN HEINZ - Der Paschamahlbericht Lk 22, (7-14.) 15-18. I.Teil: Einer quellenkritischen Untersuchung des Lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38
R78701: SCHURMANN HEINZ - Einer quellenkritischen Untersuchung des Lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22,7-38 [3 volumes]
R78580: SCHURMANN HEINZ - Das Lukasevangelium. Erster Teil: Kommentar zu Kap. 1,1 - 9,50
R78513: SCHURMANN HEINZ - Ursprung und Gestalt. Erörterungen und Besinnungen zum Neuen Testament
S95345: SCHURR GERALD & CABANNE PIERRE - Dictionnaire des Petits Maitres de la peinture 1820-1920 [2 volumes] I: A à H, II: I à Z
R102466: SCHUSTER I. O.S.B. (CARDINAL) - Liber Sacramentorum - Notes historiques et liturgiques sur le Missel Romain [9 volumes]
J59955: SCHUSTER HERMANN-JOSEF - Die Rechtsgrundlagen für die Beziehungen der westdeutschen wissenschaftlichen Hochschulen zu den wissenschaftlichen Hochschulen des Auslandes
R99788: SCHUSTER I. O.S.B. - Liber Sacramentorum - Notes historiques et liturgiques sur le Missel Romain [9 volumes]
S36770: SCHUSTER MEINHARD - Farbe Motiv und Funktion - Zur Malerei von Naturvölkern
T74576: SCHUT LEYDENSIS ENGELBERTUS (COEBERGH VAN DEN BRAAK A.M. & RUMMEL E., EDS.) - The works of Engelbertus Schut Leydensis (ca.1420-1503)
N73458: SCHUTGENS K. - Inventaris der archieven van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem, 1240-1797
N38342: SCHUTGENS K. - Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Sint-Elisabethsdal
R69353: SCHUTTE JOHANNES S.V.D. - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung
R69351: SCHUTTE JOSEP FRANZ S.J. - Valignanos Missionsgrundsätze für Japan. Erster Band: Von der Ernennung zum Visitator bis zum ersten Abschied von Japan (1573-1582). Erster Teil: Das Problem (1573-1580) + Zweiter Teil: Die Lösung (1580-1582) [Erster Band complete in 2 vols.]
T11385: DE SCHUTTER F. F.S.C. - Het vers van Jonker Jan van der Noot - Een ritmologische studie
T94890: DE SCHUTTER G. - De Nederlanse zin. Poging tot beschrijving van zijn struktuur
R99665: SCHUTZ CHRISTIAN O.S.B. - Deus absconditus, Deus manifestus. Die Lehre Hugos von St. Viktor über die Offenbarung Gottes
R78591: SCHUTZ FRIEDER - Der leidende Christus. Die angefochtene Gemeinde und das Christuskerygma der lukanischen Schriften
R78474: SCHUTZ ROLAND - Johannes der Täufer
R63525: SCHUTZEICHEL HERIBERT - Die Glaubenstheologie Calvins
R99630: SCHUTZEICHEL HERIBERT - Wesen und Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität nach Thomas Stapleton. Ein Beitrag zur Geschichte der Kontroverstheologie im 16. Jahrhundert
T58624: SCHUTZINGER HEINRICH - Ursprung und Entwicklung der arabischen Abraham-Nimrod-Legende
N87826: SCHUURMAN A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant
N87589: SCHUURMAN ANTON, DE VRIES JAN & VAN DER WOUDE AD (REDS.) - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen 1550-1850
F66681: SCHUURMAN PAUL - Ideas, mental faculties and method. The logic of ideas of Descartes and Locke and its reception in the Dutch republic, 1630-1750
R42993: SCHUURMANS MARJOLEIN (RED.) - Nacht die gelukkig maakt - Ervaringen met de mystiek van Johannes van het kruis
C39030: VAN SCHUYLENBERGH P. - La mémoire des Belges en Afrique centrale - Inventaire des archives historiques privées du Musée Royal de l'Afrique centrale de 1858 à nos jours
B92484: SCHUYTEN M.C. (& PEETERS JOZ., M.M.V.) - Oorlogsdagboek. Antwerpsche nota's 1940-1944
B64889: DE SCHUYTER INGE - Geschiedenis van het Belgisch Liberalisme (1830-1987). Een selectieve bibliografie
S58755: DE SCHUYTER JAN & DE CNODDER REMI - Gaston Schuermans
B60355: DE SCHUYTER JAN (& SCHUERMANS GASTON, ILLS.) - Drij moorden voor vijf cens - Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws
B60354: DE SCHUYTER JAN (& SCHUERMANS GASTON, ILLS.) - Teun Koekeloer vertelt - Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen
M90805: DE SCHUYTER JAN - Over rolzangers en rolzangersliederen
H34235: DE SCHUYTER JAN - Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken
B34433: DE SCHUYTER JAN - Op Signorken ; zijn legenden en zijn oorsprong
B21548: DE SCHUYTER JAN, - Zatte processie - plezante sinjoren in de stamenee
B20898: DE SCHUYTER JAN - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den Weerstand
B64367: DE SCHUYTER JAN - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche volkshumor tijdens den Oorlog
B92079: DE SCHUYTER JAN - Merksem onder vuur
B89284: DE SCHUYTER JAN, VAN LOOY GERARD & VAN CAKENBERGHE ARTHUR - Levende folklore (en anecdotisch Antwerpen) [6 volumes] I: Antwerpsche typen, II: Zatte processie plezante sinjoren in de stamenee, III: Teun Koekeloer vertelt, IV: Drij moorden voor vijf cens, V: Pierewitje herinneringen van een jongen uit het schipperskwartier, VI: Wij jongens van het Sint-Andrieskwartier
B89279: DE SCHUYTER JAN (& LEWI LEO, ILLS.) - Poesje
R78916: SCHWAB UTE - Zwei Fraue vor dem Tode ; Der Südweg nach Sodom - Lots Weib wir zu Stein. Wissenvermittlung in der Altsächsischen Bibeldichtung des IX. Jahrhunderts & Sigune, Kriemhilt, aria un der geliebte Tote
R48176: SCHWALM R.P. O.P. (& MENNE O.P.) - Le Christ d'après saint Thomas d'Aquin - leçons, notes et commentaires recueillis et mis en ordre par le r.p. Menne O.P.
R70313: SCHWANKL OTTO - Die Sadduzäerfrage (Mk. 12,18-27 parr). Eine exegetisch-theologische Studie zur Auferstehungserwartung
W61021: SCHWANN TH. - Expériences pour constater si la bile joue dans l'économie animale un role essentiel pour la vie
R56531: SCHWANZ PETER - Unterwegs zu einer anderen Theologie - Zur Weiterentwicklung genuin christlichen Denkens im Anschluss an Paul Tillichs philosophische Theologie - Aufsätze
G84624: SCHWARBERG GUNTHER (& JOST HEINRICH, FOTO'S) - Het getto van Warschau
R37131: SCHWARTE JOHANNES - Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens in christlicher Sicht - Einführung in die christliche Gesellschaftslehre mit systematischer Textauswahl
F71950: SCHWARTZ N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne
R70447: SCHWARTZ WERNER - Analytische Ethik und christliche Theologie. Zur metaethischen Klärung der Grundlagen christlicher Ethik
F66036: SCHWARTZ DANIEL - Aquinas on friendship
F37424: SCHWARTZ N.J. - Manuel de l'histoire de la philosophie ancienne
Y23823: SCHWARTZ EMILE - Tendresses
P60735: SCHWARZ A. MARTIN - Gebissregelung mit Platten
F18685: SCHWARZ THEODOR - Jean-Paul Sartres "Kritik der dialektischen Vernunft"
R16276: SCHWARZ OTTILIE JOHANNA RENATA - Der Erste Teil der Damaskusschrift und das Alte Testament
P60760: SCHWARZ A. MARTIN - Gebissregelung mit Platten
W22896: SCHWARZ K.P.H. - Het drama der planeten - inleiding tot de synthetische kosmogonie
R37170: SCHWARZ WILH. EBERH. (HRSG.) - Die Akten der Visitation des Bistums Münster aus der Zeit Johanns von Hoya (1571-1573)
F72095: SCHWARZSCHILD LEOPOLD (DE GENEVRAYE GENEVIEVE, TRAD.) - Karl Marx
T59368: SCHWARZTRAUBER HELMUT - Die Opposition "Geist-Leben" als strukturbildendes Prinzip in der Raumauffassung und -darstellung William Faulkners
C36611: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Plastik aus Afrika
C55110: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Afrikanische Bronze
C36621: SCHWEEGER-HEFEL ANNEMARIE - Masken und Mythen - Sozialstrukturen der Nyonyosi und Sikomse in Obervolta
F35416: SCHWEGLER A. (& KÖFTLIN CARL HRSG.) - Geschichte der griechischen Philosophie
R78460: SCHWEIZER EDUARD - Das Leben des Herrn in der Gemeinde und ihren Dienst. Eine Untersuchung der neutestamentlichen Gemeindeordnung
R20489: SCHWEIZER EDUARD (ÜBERSETZUNG UND ERKLÄRUNG), - Das Neue Testament Deutsch - Vol.I. Das Evangelium nach Markus
R70302: SCHWEIZER EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus, übersetzt und erklärt
R70303: SCHWEIZER EDUARD - Das Evangelium nach Markus, übersetzt und erklärt
R78475: SCHWEIZER EDUARD - Gemeinde und Gemeindordnung im neuen Testament
R78468: SCHWEIZER EDUARD - Erniedrigung und Erhölung bei Jesus und seinen Nachfolgern
R78467: SCHWEIZER EDUARD - Erniedrigung und Erhölung bei Jesus und seinen Nachfolgern
R70019: SCHWEIZER HARALD - Elischa in den Kriegen. Literaturwissenschaftliche Untersuchung von 2 Kön 3; 6,8-23; 6,24-7,20
S102617: SCHWENCKE JOHAN - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en België 1837-1946
T71480: SCHWENTER ERNST - Die primären Interjektionen in den indogermanischen Sprachen, mit besonderer Berücksichtigung des griechischen, lateinischen und germanischen
P76655: SCHWERIN ERNST ALFRED - Zur Kenntniss von der Verdauung der Eiweisskörper
W61993: SCHWERS HENRI - Recherches sur les eaux souterraines ferrugineuses et manganésifères en Belgique. Leur fréquence, leur variabilité, leur utilisation (1908-1909)
F28101: SCHWERTSCHLAGER JOSEF - Die Sinneserkenntnis
R27579: SCHWOB RENÉ - Moi, juif - Livre posthume
F38528: SCHYNS MATHIEU - La philosophie d'Emile Boutroux
F33136: SCHYNS M. - Philosophie du protestantisme
R40378: SCHYNS MATTHIEU - Notes sur l'unité chrétienne
R52724: SCHYNS MATTHIEU - La pensée de Jésus - Etude théologique et philosophique des paraboles évangéliques
C60444: SCHYNSE AUGUST (& HESPERS KARL, HRSG.) - Zwei Jahre am Congo. Erlebnisse und Schilderungen
R41293: SCHYRGENS J. MGR. - Berlaymont - le Cloistre de la Reyne de tous les Saincts
F71946: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale
F540: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Studia sulla Filosofia medioevale e moderna
F35253: SCIACCA MICHELE-F. - Le problème de Dieu et de la religion dans la philosophie contemporaine (traduit par J.Chaix-Ruy)
F74923: SCIACCA MICHELE FEDERICO - Akt und Sein
B89499: SCIOT A. & VERSTEGEN V. O.F.M. - Geschiedenis van Attenrode-Wever
R84886: SCOPONI PAOLO - I divieti matrimoniali in casi singoli
R101808: SCOT JEAN [JOHANNES SCOTTUS ERIUGENA] (& JEAUNEAU EDOUARD, ED.) - Commentaire sur l'évangile de Jean [Iohannis Scotti Commentarius in Evangelium Iohannis]. Introduction, texte critique, traduction, notes et index
R63484: SCOT JEAN [JOHANNES SCOTTUS ERIUGENA] (& JEAUNEAU EDOUARD, ED.) - Homélie sur le prologue de Jean
R75023: SCOT JEAN [JOHANNES SCOTTUS ERIUGENA] (JEAUNEAU EDOUARD, ED.) - Homélie sur le prologue de Jean. Introduction, texte critique, traduction et notes
R27206: SCOT ADAM (& PETIT FRANÇOIS) - Ad Viros Religiosos - Quatorze sermons d'Adam Scot [= Adam Van Dryburgh] (texte établi avec introduction et notes par Fr.Petit)
B78071: SCOTT EDWARD (TRANSCR.) & GILLIODT-VAN SEVEREN L. (ANNOTATIONS) - Le Cotton manuscrit Galba B.I. [Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'Angleterre et la Flandre de 1341 à 1473]
F76042: SCOTT WALTER (ED.) [HERMES TRISMEGISTUS] - Hermetica. The ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, edited with English translation and notes. Vol.I: Introduction, texts, and translation
F66934: SCOTT GARY ALAN (ED.) - Philosophy in dialogue. Plato's many devices
V99320: SCOTT PHILIPPA - Zijde
R53283: SCOTTI PIETRO (A CURA DI) - Missioni Salesiane 1875-1975 (Studi in occasione del Centenario)
J19566: SCREVENS R. & BULTHÉ B. & RENARD A., - Geweld in de gevangenissen
J19567: SCREVENS R. & BULTHÉ B. & RENARD A., - La violence dans les prisons
M65681: SCRIBE EUGENE & MEYERBEER GIACOMO (MUS.) - L'opéra en cinq actes. Paroles d'Eugène Scribe. Musique de Giacomo Meyerbeer
Y101570: SCRIBE & BOISSEAUX HENRY - Les trois maupin ou La veille de la régence. Comédie en cinq actes en prose
R67737: SCRIPTORES HIBERNIAE MINORES (& KELLY J.F., ED.) - Scriptores Hiberniae minores. Commentarius in Lucam. Commentarius in Iohannem [Corpus Christianorum. Series latina, 108c]
R102047: SCRIPTORES HIBERNIAE MINORES (& KELLY J.F., ED.) - Scriptores Hiberniae minores. Commentarius in Lucam. Commentarius in Iohannem [in: Corpus Christianorum Series Latina, CCSL 108c]
T100841: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXVI nr.2 1972 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84236: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome V no.2 1951 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T61947: SCRIPTORIUM - Scriptorium - Volume II no.1 1948 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T61948: SCRIPTORIUM - Scriptorium. Volume I nos.1-2 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84243: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome I no.2 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100843: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXXIV nr.2 1980 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100844: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXXIV nr.1 1980 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100845: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XLIX nr.1 1995 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39587: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXV nr.2 1971 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies
T39582: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIII nr.1-2 1969 Hommage à m. Frédéric Lyna, fondateur de la revue (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39577: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XX nr.2 1966 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39576: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XX nr.1 1966 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39569: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVI nr.2 1962 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39568: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XVI nr.1 1962 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T39567: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XV nr.2 1961 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84239: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IV no.1 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T100842: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXVII nr.1 1973 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84241: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome III no.1 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84244: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome I no.1 1946-1947 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84242: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome II no.2 1949 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84240: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome III no.2 1949 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84238: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IV no.2 1950 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84235: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VI no.1 1952 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84234: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VI no.2 1952 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84233: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VII nr.1 1953 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84232: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VII no.2 1953 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84231: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome VIII no.1 1954 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84230: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IX no.1 1955 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84229: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome IX nr.2 1955 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84228: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome X no.1 1956 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84227: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome X no.2 1956 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84226: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XI nr.1 1957 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84225: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XI nr.2 1957 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84224: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIII no.2 1959 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84223: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XIV no.1 1960 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84222: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIV nr.2 1970 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
T84221: SCRIPTORIUM - SCRIPTORIUM Tome XXIV nr.1 1970 (Revue internationale des etudes relatives aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies)
R30693: LA SCUOLA CATTOLICA - La Scuola Cattolica - Revista di Scienze Religiose ; series from 1929 till 1969
S83725: SEAILLES GABRIEL - Eug. Carrière, essai de biographie psychologique
X75503: SEAM LONG - Ocherki po leksikologii kchmerskogo jazyka [="Lexicological sketch of the Khmer language"]
G31961: SEAMAN EZRA C. (& HIPPERT TH., TRADUCTION) - Le système du gouvernement américain. Son caractère & ses effets, ses défaults, l'organisation des partis & leur influence, la prosprérité du peuple soumis à sa protection
F58286: SEANOR DOUGLAS & FOTION N. (EDS.) & HARE R.M. (COMMENTS) - Hare and critics - Essays on 'moral thinking'
P98646: SEASHORE CARL E. (ED.) - University of Iowa Studies in Psychology, no. VI
S84797: SEAUX JEAN - Marc Mendelson
S29152: SÉAUX JEAN - Marc Mendelson
C85902: SEBAG PAUL (ED.) - Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574. Sopra la desolatione della Goletta e forete di Tunisi de Bartholomeo Ruffino. Introduction, texte et traduction annotée
R84065: SEBASTIEN DE PEROUSE - Vie de la b. Colombe de Riéti, religieuse du tiers-ordre de saint-Dominique
R103061: SEBASTIEN DE PEROUSE - Vie de la b. Colombe de Riéti, religieuse du tiers-ordre de saint-Dominique
T54723: SEBEOK THOMAS A. (ED.) - Studies in Cheremis folklore Volume I: The folktale (by Anton N.Nyerges), The proverb (by Warren Roberts), The riddle (by Archer Taylor)
G93508: SEBILLOT PAUL - Légendes & curiosités des métiers ; Les meuniers, les boulangers, les patissiers, les bouchers, les fileuses, les tisserands, les ouvrières en gaze, les cordiers, les tailleurs, etc.
G90151: SEBILLOT PAUL - Le folk-lore de France. Tome troisième: la faune et la flore
G83302: SEBILLOT PAUL - Coutumes populaires de la Haute-Bretagne
B93464: SEBREGTS LODE - Drie generaties sinjoren. Familiekroniek 1850-1925
B93520: SEBREGTS LODE - Alles wel beschouwd .. .
O80010: SECADES FERMIN CANELLA - Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de ensenanza de su distrito (Asturias y Leon)
R53217: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1930
R53216: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1952
R53213: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1967
R53214: SECCO MICHELINA FMA - Facciamo memoria - cenni biografici delle FMA defunte nel 1951
T103387: SECHAN LOUIS & DELEBECQUE EDOUARD - Essais de stylistique grecque
T55331: SECHE LEON - La jeunesse dorée sous Louis-Philippe ; Alfred de Musset, De Mussard à la reine Pomaré, La Présidente (Documents inédits)
A72928: SECHE LEON - Lamartine, de 1816 à 1830. Elvire et les "Méditations" (documents inédits)
F45195: DE SECHELLES HERAULT (& PREVOST JEAN, PRÉFACE) - Théorie de l'ambition
F80618: SECRETAN CHARLES - Essais de philosophie et de littérature
F80529: SECRETAN CHARLES - Discours laïques ; Le problème de la philosophie, l'empirisme contemporain, le bonheur, la conscience, une condition morale de la liberté politique
F80497: SECRETAN CHARLES - Précis élémentaire de philosophie
F78266: SEDENO JUAN SANCHEZ (& JUAN CRUZ CRUZ, ED.) - La relacion (1600)
M83524: SEDGWICK RUSSELL & BEAUMONT CYRIL W. - The Swan Lake, as presented by the Sadler's Wells Ballet. A photographic record & The story of the ballet
F101341: SEDLEY DAVID - Creationism and its Critics in Antiquity
T102580: SEDULIUS SCOTTUS (LOFSTEDT BENGT, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars III,1: Sedulius Scottus in Donati artem maiorem [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 40B]
R67916: SEDULIUS SCOTTUS [SCOTUS] (MEYERS I., ED.) - Sedulii Scotti Carmina (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 117)
R67868: SEDULIUS SCOTTUS [SCOTUS] (SIMPSON DEAN, ED. & DOLBEAU F., SUPPL.) - Collectaneum miscellaneum + Supplementum (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 67)
R59474: SEDULIUS SCOTTUS - Collectaneum miscellaneum
T102581: SEDULIUS SCOTTUS (LOFSTEDT BENGT, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars III,2: Sedulius Scottus (Expositio) in Donati artem maiorem, in Priscianum, in Eutychem [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 40c]
R31809: SEDULIUS F.H. - Icunculae Beatae Ioannae Francorum reginae ordinis B.Mariae Fundatricis (vitam, sanctitatem, miracula, mortem in partem repraesentantes)
T67835: SEDULIUS SCOTTUS (LOFSTEDT BENGT, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars III,2: Sedulius Scottus: Expositio in Donatum maiorem, In Priscianum, In Eutychem (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 40c)
G21295: SÉE HENRI - Les classes rurales et le régime dominial en France au Moyen Age
E41849: SEE HENRI - Esquisse d'une histoire économique et sociale de la France depuis les origines jusqu'à la guerre mondiale
E41683: SEE HENRI - Histoire économique de la France [2 tomes] I.Le moyen âge et l'ancien régime, II.Les temps modernes (1789-1914)
E12835: SEE HENRI - Ontstaan en ontwikkeling van het kapitalisme
M89242: SEELEN ANTOON - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype
W62020: SEELIG ED. - Molekularkräfte. Physikalisch-chemische Studie der verschiedenen Körperzustände
R78609: SEESEMANN HEINRICH - Der Begriff Koinonia im Neuen Testament
S85376: SEGAL SAM (& JORDAN WILLIAM B., ED.) - A prosperous past. The sumptuous still life in the Netherlands 1600-1700
G102210: SEGALL HERMANN - Der 'Defensor Pacis' des Marsilius von Padua. Grundfragen der Interpretation
S79689: SEGANTINI GOTTARDO - Giovanni Segantini sein Leben und seine Werken
S85073: SEGARD ACHILLE - Jean Gossart dit Mabuse
S63597: SEGATO GIORGIO - I caffè di Remo Squillantini
R83818: VAN SEGBROECK FRANS (COMPILED BY) - The Gospel of Luke. A cumulative bibliography 1973-1988
R53048: VAN SEGBROECK F., TUCKETT C.M., VAN BELLE G. & VERHEYDEN J. (EDS.) - The four gospels 1992 - Festschrift Frans Neyrinck [3 volumes] [BETL, 100 A-B-C]
X76045: SEGELBERG ERIC (BERGMAN JAN E.A., EDS.) - Gnostica - Mandaica - Liturgica opera eius ipsius selecta & collecta septuagenario Erico Segelberg oblata, curantibus Jan Bergman, Jan Hjärpe, Per Ström una cum Bibliographia Segelbergiana ab Oloph Bexell redacta
X75749: SEGELBERG ERIC - Masbuta. Studies in the ritual of the Mandaean baptism
C57338: SEGERER GUILLAUME - La langue bijogo de Bubaque (Guinnée Bissau)
T79488: SEGERS GUSTAAF - Onze taal in het onderwijs
B40161: SEGERS PAUL, WAUCQUEZ VICTOR & CROKAERT PAUL - La jonction Nord-Midi - Discours prononcés par m.Paul Segers ministre d'état sénateur, m.Victor Waucquez sénateur et m.Paul Crokaert sénateur - Sénat 27-28-29 janvier et 4 février 1931
B17338: SEGERS P.W. - Schetsen en portretten
B99176: SEGERS YVES & VAN MOLLE LEEN - Leven van het land. Boeren in België 1750-2000
T90232: SEGERS GUSTAAF - Joost Van den Vondel. Studiën over het leven en de werken van Nederlands grootsten dichter
X75268: SEGERT STANISLAV - Ugaritskij jazyk [="The Ugaritic language"]
X72594: SEGERT STANISLAV - Ugaritskij jazyk
N38625: VAN SEGGELEN JOS.A. - Sint Paulus in jaren van oorlog - Leven en arbeid van de Nederlandse R.K. Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus over de jaren 1940-1945
M72079: VAN SEGGELEN ANDREAS JOHANNES MARIA - Het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers
T74824: SEGHERS J. RENE - Maya - sprookjes en vertellingen
T65338: SEGHERS RENE - Waterval. Roman
L24315: SEGHERS RENÉ-J. - Hasselt
T25556: SEGHERS J.RENÉ - Maya - sprookjes en vertellingen
B87479: SEGHERS PIETER - Een koopmansleven in troebele tijden
B88714: SEGHERS M. & DE BOCK R. - Schepen op de Schelde. Binnenvaartuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900
M83077: SEGHIN C. MLLE - La musique enseignée au deuxième degré primaire (première année). Suite de la méthode adoptée par la ville de Bruxelles et par le gouvernement pour le premier degré primaire
M83076: SEGHIN C. MLLE - La musique enseignée au premier degré primaire (Méthode adoptée par la ville de Bruxelles pour ses écoles)
M83175: SEGNITZ EUGEN - Richard Wagner und Leipzig (1813-1833)
P35826: SEGOND J. - La prière - Etude de psychologie religieuse
F35806: SEGOND J. - L'intuition Bergsonienne
W82123: DE SEGUIER J.-A. - Théorie des groupes finis. Eléments de la théorie des groupes abstraits
P35678: SEGUIN ALBERTO C. (& DUNBAR FLANDERS, PRÉFACE) - Introduction à la médecine psycho-somatique
R25616: SÉGUIN EUGÈNE (PÈRE) - Vie du bienheureuse Pierre Canisius de la Compagnie de Jésus
R47800: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P.Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
H72159: SEGUIN E. S.J. - Leven van den gelukzaligen Petrus Canisius van de Sociëteit van Jesus
R50700: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
R84000: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p. De La Colombière
R46442: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P.Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p.De La Colombière
W50536: SEGUIN AUGUSTE - Premières notions sur les sciences et les arts données par un père a ses enfans ; ouvrage renfermant des instructions intéressantes sur l'histoire naturelle, l'astronomie, la géographie, la gnomonique, la botanique, l'architecture, la physique, la chimieles belles-lettres, l'histoire, -
R35366: SEGUIN EUGÈNE S.J. - Histoire du vénérable P. Claude de la Colombière de la Compagnie de Jésus, ou Essai historique sur la vie et les écrits du p. De La Colombière
R97763: DE SEGUR MGR. (& DIJKVELD A.M., VERTALING) - Het hedendaagsch protestantisme
R51501: DE SEGUR MGR. - Jésus-Christ - Considérations familières sur la personne, la vie et le mystère du Christ
R51446: DE SEGUR (MARQUIS) - Mgr. De Ségur - Souvenirs et récit d'un frère (2 parties ; de 1820 à 1856 & de 1856 à 1881)
R51351: DE SEGUR MGR. - La Sainte-Vierge lectures pieuses pour les réunions du mois de Marie
H46783: DE SEGUR MARQUIS (ANATOLE) - Histoire populaire de saint François d'Assise
G96340: DE SEGUR COMTE & DE LIGNE PRINCE (& BARRIERE FS., ED. ET NOTES) - Mémoires, souvenirs et anecdotes par m. le comte de Ségur. Correspondance et pensées du prince de Ligne [2 volumes]
G88149: DE SEGUR COMTE & GOURGAUD GENERAL - Napoléon et la grande-armée pendant l'année 1812 [par de Ségur], avec l'examen critique par le général Gourgaud [2 volumes]
G86733: DE SEGUR MARQUIS - Au couchant de la Monarchie. Louis XVI et Turgot 1774-1776
G82183: DE SEGUR COMTE - Histoire de Russie et de Pierre-le-grand
G81314: DE SEGUR - Vie du comte Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812
G55593: DE SEGUR PIERRE - La dernière des Condé, Louise-Adélaïde de Condé Marie-Catherine de Brignole, princesse de Monaco, lettres inédites du prince L.-J.de Condé
Y50547: DE SEGUR ANATOLE COMTESSE - Nouvelles fables et contes, suivis de satires et de poésies diverses
R44702: DE SEGUR MGR. - Causeries sur le protestantisme d'aujourd'hui
B64035: SEGUY PHILIPPE & MICHELLAND ANTOINE - Fabiola, koningin in het wit
B64036: SEGUY PHILIPPE & MICHELLAND ANTOINE - Fabiola. La reine blanche
C17339: SEGY LADISLAS - African sculpture
T50385: SEIDEL A. - Praktisches Handbuch der arabischen Umgangssprache Ägyptischen Dialekts (mit zahlreichen Übungsstücken und einem ausführlichen ägyptoarabisch-deutschen Wörterbuch)
T102326: SEIDEL FLORIS - Klaroen - gedichten
T75363: SEIDEL A. - Grammatik der lituanischen Sprache, mit Wörterverzeichnissen und Lesestücken
T101197: SEIDEN MELVIN - Measure for Measure. Casuistry and Artistry
S15545: SEIDENFADEN THEODOR - De meester van Brugge [Memling]
R78485: SEIDENSTICKER PHILIPP O.F.M. - Lebendiges Opfer (Röm 12,1). Ein Beitrag zur Theologie des Apostels Paulus
F73341: SEIFFERT AUGUST - Ethik. Philosophisch / Sozial / Psychologische Untersuchung
R63526: SEIGFRIED ADAM - Das Neue Sein. Der Zentralbegriff der "ontologischen" Theologie Paul Tillichs in katholischer Sicht
R73491: SEIGFRIED ADAM - Das Neue Sein. Der Zentralbegriff der "ontologischen" Theologie Paul Tillichs in katholischer Sicht
G48672: SEIGNOBOS CH. - Histoire politique de l'Europe contemporaine - Evolution des partis et des formes politiques 1814-1914 [2 tomes]
M33770: SEIJBEL MAARTEN (SAMENSTELLING) - Orgels in Overijssel
F35181: SEILER JULIUS - Philosophie der unbelebten Natur - Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft
T82555: SEILER TH.B. & WANNENMACHER W. - Concept Development and the Development of Word Meaning
G54368: SEILLIERE ERNEST - Littérature et morale dans le parti socialiste allemand (essais)
F46702: SEILLIERE ERNEST - L'avenir de la philosophie Bergsonienne
T94425: SEILLIERE ERNEST - Pour le centenaire du Romantisme. Un examen de conscience
X69104: SEIPEL WILFRIED (HRSG.) - Weihrauch und Seide. Alte Kulturen an der Seidenstrasse
R39846: SEIPEL IGNAZ - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders
N40642: SEIPGENS EMILE - In en om het kleine stadje - Limburgsche schetsen en novellen
H37156: SEITERS J.CH.A. - Bonifacius der Apostel der Deutschen - nach seinem Leben und Wirken geschildert von J.Ch.A.Seiters
R70321: SEITZ GOTTFRIED - Redaktionsgeschichtliche Studien zum Deuteronomium
R63865: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Vie du R.P. Pierre Chaignon de la Compagnie de Jésus (1791-1883)
R84038: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Vie du R.P. Pierre Chaignon de la Compagnie de Jésus (1791-1883)
R79151: SEJOURNE XAVIER-AUGUSTE S.J. - Un apotre des petits enfants dans les collèges des Jésuites ; Vie du r.p. Jeantier de la Compagnie de Jésus. Souvenirs de saint-Acheul, de Fribourg, du Passage, de Turin, de Bruxelles et de Vannes
T89285: SELENS POL & BRUERS LOD. (VERZAMELD DOOR) - Spreuken en spreekwoorden
F66982: SELL ALAN P.F. - Mill on God. The pervasiveness and elusiveness of Mill's religious thought
J75858: SELLE WILLEM FREDERIK MARINUS - Onderzoek naar de regtsgeldigheid en beteekenis der wet van 11 Germinal an XI handelende over de voornamen en naamsveranderingen
R44603: DE LA SELLE HENRI ABBÉ - Un peu de bon sens thomiste - la défense de l'intelligence
H103028: SELLIER S.J. - Vie de sainte Colette - Réformatrice des trois ordres de Saint-François, en particulier des Pauvres Filles de Ste-Claire (rédigée d'après des Mémoires authentiques et les historiens les plus dignes de foi, Pierre de Vaux, Surius, le p.Seraphin d'Abbeville, et les Bollandistes) [2 volumes]
B99287: DE SELLIERS DE MORANVILLE - Essai sur une communication directe du Port d'Anvers avec les grandes profondeurs de la Mer du Nord par territoire exclusivement belge (Anvers relié à la haute mer par territoire belge et libéré de l'ingérence étrangère)
R16277: SELLIN-FOHRER - Einleitung in das Alte Testament (Begrundet von Ernst Sellin - völlig neu bearbeitet von Georg Fohrer)
R94275: SELLING JOSEPH A. (ED.) - Personalist morals. Essays in honour of professor Louis Janssens [BETL 83]
S87836: SELLINK MANFRED - Philips Galle 1537-1612. Engraver and print publisher in Haarlem and Antwerp [3 volumes] I: Text, II Notes, appendices, III: Illustrations, bibliography
T85088: VAN SELM B. - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw
C73184: VAN SELMS A. - Arabies-Afrikaanse studies. I.: 'n tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus
S98266: SELSCHOTTER MARCELLE - Henri Pulinx, sculpteur brugeois 1698-1781
R73468: SELVATICO PIETRO - Glaubensgewissheit. Eine Untersuchung zur Theologie von Gerhard Ebeling
R78619: SELWYN EDWARD GORDON - The first Epistle of St. Peter. The Greek text with introduction, notes and essays
W57770: DE SELYS-LONGCHAMPS EDM. & QUETELET - Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal, et particulièrement sur les migrations des oiseaux en Belgique, de 1841 à 1846 (résumées par Edm. De Selys-Longchamps)
S99181: SEMBACH KLAUS-JURGEN & SCHULTE BIRGIT (EDS.) - Henry van de Velde, een Europees kunstenaar in zijn tijd
F83877: SEMEESE G. O.F.M. - De waardenleer in de ethica van Nicolai Hartmann
P76657: SEMERAU MSCIWOJ - Pathologisch-anatomische Befunde bei puerperalen Infektionen
Y59888: SEMERIA J. BARNABITE (& WALTZING J.P., TRAD.) - Etude littéraire et apologétique sur 'Quo Vadis' de Henri Sienkievicz (leçon d'ouverture de la 3e année faite à la "scuola superiore di religione" de Gênes)
R48724: SEMERIA GIOVANNI (BARNABITE) - Marie idéal de vertu - 31 lectures mariales pratiques
G98237: SEMICHON ERNEST - La paix et la trève de Dieu. Histoire des premiers développements du tiers-état par l'église et les associations
G47323: SEMICHON ERNEST - Histoire de la ville d'Aumale (Seine-inférieure) et de ses institutions depuis les temps anciens jusqu'à nos jours [2 tomes]
N60138: SEMIF - Opheldering inzake de Nederlandsche vrijmetselarij. Haar streven, organisatie en werkwijze
R52474: SEMMELROTH OTTO - Maria of Christus ? Over Christus als doel der Maria-verering, overwegingen
X71391: SEN SAILESWAR - A study on Mathuranatha's Tattua-Cintamani Rahasya
X19097: SEN ELA - Indira Ghandi
R99278: SENA LORENZO (A CURA DI) - Appunti sulla Regola di San Benedetto
R47266: SENAC A. - Christianisme et civilisation [2 tomes]
G80841: SENAC DE MEILHAN (& DE LESCURE, INTROD. & NOTES) - Le gouvernement, les moeurs et les conditions en France avant la Révolution. Portraits des personnages distingués de la fin du XVIIIe siècle ("Mémoires et documents sur la Révolution Française")
P81448: DE SENANCOUR - De l'amour selon les lois premières et selon les convenances des sociétés modernes [2 volumes]
G86729: SENART (& DUMESNIL ALEXIS, PUBL.) - Révélations puisées dans les cartons des comités de salut public et de sureté générale, ou Mémoires (inédits) de Sénart, agent du gouvernement révolutionnaire
G86675: SENART (& DUMESNIL ALEXIS, PUBL.) - Révélations puisées dans les cartons des Comités de salut public et de sûreté générale, ou Mémoires inédits de Sénart, agent du gouvernement révolutionnaire. Mémoires sur la Révolution
R54270: SENAULT, BOURZEIS & TEXIER [MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 6: Senault, Bourzeis & Texier
R49290: SENDERENS J.-B. - Création et évolution
T52370: SENECA & ERASMUS - Seneca en Erasmus - Brieven over den vrede en den vrede des harten
K50567: SENECA LUCIUS ANNAEUS & FARNABY THOMAS - L. et M. Annaei Senecae Tragoediae (cum notis Th. Farnabii)
F70810: SENECA (COOPER JOHN M. & PROCOPE J.F., EDS.) - Moral and political essays
K76017: SENECA (GUMMERE RICHARD M., ED.) - Seneca V: epistles 66-92, with an English translation
S90043: SENEFELDER ALOIS (& MAGEL H.C.O., VERT.) - Het wezen van den steendruk
J30098: SENELLE ROBERT - De Staatshervorming in België - deel 4
J29704: SENELLE ROBERT - La Constitution Belge commentée
J29705: SENELLE ROBERT - De Staatshervorming in België [5 vols.]
J29063: SENELLE ROBERT - De grondwetsherziening 1967-1971
J29700: SENELLE ROBERT - De Grondwetsherziening 1967-1970 (aug.-dec.1970)
J29701: SENELLE ROBERT - De Grondwetsherziening 1967-1970
J29702: SENELLE ROBERT - Commentaar op de Belgische Grondwet
B50006: SENELLE ROBERT - Politieke, economische en sociale structuur van België
J29703: SENELLE ROBERT - Commentaar op de Belgische Grondwet
K88160: SENEQUE [SENECA] (FAIDER PAUL, FAVEZ CHARLES & VAN DE WOESTIJNE PAUL, EDS.) - Sénèque ; De la clémence. 2e partie: Commentaire et index omnium verborum
K37921: SENEQUE [SENECA] - Lettres à Lucilius - Tome II (livres V-VII) texte établi par François Préchac et traduit par Henri Noblot
Q77904: SENILLOSA FELIPE (& EBELOT ALFRED, TRAD.) - Evolution de l'ame et de la société
B42213: SENIOR - La Haute Banque en Belgique
R74681: SENIOR DONALD P. - The passion narrative according to Matthew. A redactional study [BETL, 39]
R32349: SENKO WLADYSLAW - Piotr Wysz Z Radolina (ok.1354 - + 1414) i Jego Dzielo "Speculum Aureum"
F43506: LE SENNE RENÉ - La destinée personnelle
F28165: LE SENNE RENÉ - La destinée personnelle
F63067: LE SENNE RENE - Le devoir
F58262: SENOR THOMAS D. (ED.) - The rationality of belief and the plurality of faith - Essays in honor of William P. Alston
F18594: SENTROUL CHARLES - La philosophie religieuse de Kant
H44027: SEPET MARIUS - Saint Louis
R54367: SEPET MARIUS - Le drame chrétien au moyen age
R90371: SEPP PROF.DR. [JOHANNES NEPOMUK] - Görres und seine Zeitgenossen 1776-1848
J59947: SEPP GUNTER - Betrachtungen zum Remunerationsprinzip und seinen Erscheinungen im deutschen Recht
R39893: SEPPELT FRANZ XAVER - Das Papsttum im Frühmittelalter - Geschichte der Päpste vom Regierungsantritt Gregors des grossen bis zum Mitte des 11.Jahrhunderts
G94118: SERAN DE LA TOUR - Parallèle de la conduite des Carthaginois, à l'égard des Romains, dans la seconde guerre punique, avec la conduite de l'Angleterre à l'égard de la France, dans la guerre déclarée par ces deux puissances en 1756. Où l'on voit l'origine, les motifs, les moyens & les suites de cette guerre, jusqu'au mois de décembre 1756
R48057: SERAO MATILDE - Au pays de Jésus - Souvenirs d'un voyage en Palestine (traduit de l'italien par J.Carrère)
R22984: SERAO MATILDE - Au pays de Jésus - Souvenirs d'un voyage en Palestine (traduit de l'italien par J.Carrère)
R47264: SERAPHIN R.P. PASSIONISTE [GIOVANNI GIAMMARIA] - Grandeurs et Apostolat de Marie ou La cité mystique de la vénérable Marie de Jésus [Tome I]
R65776: DE T'SERCLAES - Au Vatican. Souvenirs du jubilé sacerdotal de S.S. Léon XIII, suivi d'une étude analytique de l'Encyclique Rerum Novarum
R40242: T'SERCLAES CHARLES (& BAUNARD MGR., INTRODUCTION) - Le pape Léon XIII : sa vie, son action religieuse politique et sociale [3 tomes]
T50658: SERCU AUREL - Het dialect van Oostduinkerke en omgeving - een synchronisch en diachronisch onderzoek van het fonologisch systeem van het Oostduinkerks en klankgeografisch onderzoek van de omliggende gemeenten
X75533: SERDJUCENKO GEORGIJ PETROVIC - Jazyki kitaja i jugo-vostocnoj Azii [="Languages in China and southeast Asia"]
X75465: SERDJUCENKO GEORGIJ PETROVIC (RED.) - Spornye voprosy grammatiki kitajskogo jazyka [dealing with controversial matters of the grammar of the Chinese language]
X75434: SERDJUCENKO G.P. - Kitajskaja pismennos i ee reforma [="The Chinese alphabet and its reform"]
F70750: SERE BENEDICTE - Penser l'amitié au Moyen Age
R53505: DE SERENT ANTOINE O.F.M. - La méthode d'oraison du moyen-age et ses chances de succès au XXe siècle (Conférence faite à l'Institut catholique de Paris le 28 février 1912)
G87908: SERESIA ALF. (& HEINS ARM., ILLS.) - Kerk en staat onder de Frankische koningen der VIe eeuw
S85494: SERESIA GILBERT, TOP STEFAAN & SERESIA MARIJKE - De haan en zijn faam
B88264: SERESIA MARIJKE - In goedheid en liefde. V.Z.W. Gezondheidszorg Covabe
M83501: SERESSIA J. - A la Belgique indépendante. 1880 ou le Chant du Belge
A61963: SERET GUY - Les systèmes glaciaires du bassin de la Moselle et leurs enseignements
R26857: SERGEANT ERN. - Verklaring van den catechismus
Q81298: SERGENT ALAIN - Le roi des prestidigitateurs ; Robert-Houdin
B93512: SERLIPPENS J.L. - Den bekeerden boer, of Samenspraeke tusschen eenen Patriot ende eenen Boer, raekende de Troubels van dezen tyd
B93482: SERMEUS H. - De houten huizen van Mechelen (door het Keldermans-genootschap op een rij gezet)
B89093: SERMON H. - Geschiedenis van Peeter Coutherele meier van Leuven, een volksvriend uit de XIVe eeuw
R103041: SERNIN-MARIE DE SAINT-ANDRE O.C.D. - Vie du vénérable frère Jean de St-Samson, religieux Carme de la Réforme de Touraine
R13194: SERNIN-MARIE DE SAINT-ANDRE O.C.D. - Vie du vénérable frère Jean de St-Samson, religieux Carme de la Réforme de Touraine
M94831: SEROFF VICTOR I. - Claude Debussy
B81520: SERON P.-G. (& FAGNART LEOPOLD, PUBL.) - Discours de P.-G. Seron, ancien député de Philippeville au Congrès national et à la Chambre 18390-1840
F34101: SÉROUYA HENRI - Maïmonide - Sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie
G100402: SERRA JOSÉ RIUS - Rationes decimarum Hispaniae (1279-80) I: Cataluna, Mallorca y Valencia
V72454: SERRE E. (LAGACHE M.H., PRÉFACE) - La teinture du coton
P60759: SERRE JOHANN JAKOB JOSEPH - Praktische Darstellung aller Operationen der Zahnarzneikunst, nebst Anwendung für Studirende-
W82068: SERRET J.-A. - Traité de trigonométrie
B64066: SERROU ROBERT - Baudouin le roi
R50245: SERROU ROBERT & VALS PIERRE - Les Prémontrés chez les Pères Blancs de Frigolet
T58754: SERRURE C.A. - Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tyden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie
S87365: SERRURE C.P. - Notice sur un tableau du XVe siècle, provenant de l'église de St-Bavon, à Gand
T77395: SERRURE C.A. - Essai de grammaire Gauloise d'après les monuments épigraphiques, suivi d'une reproduction des principaux textes et d'un coup d'oeil sur la langue des Gaules depuis César jusqu'à Charlemagne
T88753: SERRURE C.A. - Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tijden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie [ingebonden met: Jacob van Maerlant en zijne werken]
B88778: SERRURE C.P. - Vaderlandsch Museum voor Nederduytsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Vierde deel
F23957: SERRURIER C. - De pensées van Pascal
F35809: SERRUS CH. - L'esthétique transcendantale et la science moderne
F34890: SERRUS CHARLES - Essai sur la signification de la logique
X71617: SERRUYS HENRY - Sino-Jürced relations during the Yung-Lo period (1403-1424)
R101435: SERRY JACQUES HYACINTHE O.P. - Exercitationes historicae, criticae, polemicae, de Christo, ejusque Virgine Matre. Quibus Judeorum errores, de promisso sibi Liberatore, nova methodo reselluntur Christianae Religionis Mysteria omnia, etc.
R52330: SERTILLANGES A.D. O.P. - De mystieke roos
F35041: SERTILLANGES R.P. O.P. - La philosophie morale de St Thomas d'Aquin
R23184: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Catéchisme des Incroyants (2 volumes)
R64560: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Mois de Marie
F78191: SERTILLANGES O.P. - La philosophie morale de St Thomas d'Aquin
F63364: SERTILLANGES O.P. - Le christianisme et les philosophes [2 tomes] I.Le ferment évangélique, l'élaboration séculaire, la synthèse thomiste, II: Les temps modernes (l'age moderne)
R40444: SERTILLANGES A.-D. O.P. - La vie catholique - première & deuxième série [2 tomes]
F28250: SERTILLANGES A.-D. O.P. - La philosophie de Claude Bernard
F28161: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Lumière et périls du Bergsonisme
F28152: SERTILLANGES A.-D. O.P. - Henri Bergson et le catholicisme
S97687: SERTILLANGES A.D. O.P. - Un pèlerinage artistique à Florence
X74872: SERTKAYA OSMAN FIKRI - Göktürk Tarihinin Meseleleri - Probleme der köktürkischen Geschichte - Some problems of Köktürk history
F80496: SERTLIAN SARKIS - Essais de critique morale
S15582: SERVAES ALBERT - Albert Servaes (Tentoonstellingscatalogus, retrospectieve)
B56647: SERVAES P. - Rauwe zielen met een hart van koekebrood (Bijdrage tot de geschiedenis van Den Opstal)
S57117: SERVAES ALBERT - Albert Servaes. De Zwitserse periode 1945-1966
B94234: SERVAES P. - Opdorp bouwt
J49888: SERVAIS J. - Loi du 28 février 1882 sur la Chasse - expliquée par les travaux préparatoires, exposé des motifs, rapports et discussions à la Chambre des Représentants et au Sénat, et les circulaires ministérielles
J41926: SERVAIS J. - Les actes sous seing privé - Notions sur leur nature, leur rédaction, leurs conditions de validité et Recueil de formules avec l'indication des droits de timbre et d'enregistrement applicables à chaque acte
J30111: SERVAIS JEAN, MECHELYNCK E. & SERVAIS PAUL - Code civil précédé de la Constitution belge, avec des notes de concordance et de jurisprudence utiles à l'interprétation des textes
E41673: SERVAIS E. - Banques d'émission ; La Banque de France, son histoire, son organisation, ses opérations, son role
G79264: SERVAIS JEAN, HACKENS TONY & SERVAIS-SOYEZ BRIGITTE (EDS.) - Stemmata. Mélanges de philologie, d'histoire et d'archéologie grecques offerts à Jules Labarbe, professeur émérite de l'Université de Liège
W76600: SERVAIS CL. - Sur les imaginaires en géométrie. Applications à la théorie des cubiques gauches
W38051: SERVAIS CL. - La projectivité imaginaire
X93258: SERVAIS PAUL (ED.) - The Korean War, A eurasian perspective. La guerre de Corée, une perspective eurasienne
B83586: SERVAIS MAX - Armorial des provinces et des communes de Belgique. Supplément 1955-1968
R49260: SERVANT D. - Connaissance de la vraie religion
X77530: SERVASIDZE IVAN NIKOLAEVIC - Formy glagola v jazyke tjurkskich runiceskich nadpisej [= "Verb forms in the Turkic language on/of Runic inscriptions"]
F35687: SERVIEN PIUS - Principes d'esthétique - Problèmes d'art et langage des sciences
R72713: SERVIERE J. S.J. - Jésus et la sainte mort
R101314: DE LA SERVIERE J. S.J. - La théologie de Bellarmin
B45472: SERVRANCKX G.-J. - Mémoire historique et statistique sur les hospices civils et autres établissements de bienfaisance de la ville de Louvain
B99061: SERVRANCKX G.-J. - Mémoire historique et statistique sur les hospices civils et autres établissements de bienfaisance de la ville de Louvain
G42014: SESMAT HUBERT - La sécurité moderne - Cycle général de la Sécurité juridique (Détermination, législation, stimulation, sureté, sanction, honneur)
F14201: SESMAT, AUGUSTIN - Dialectique - Hamelin et la Philosophie chrétienne
R50062: DE SESSEVALLE FR. (& JOERGENSEN J., PRÉFACE) - Histoire générale de l'Ordre de Saint François - première partie: Le Moyen-age 1209-1517 [tomes I & 2]
F58285: SESSIONS WILLIAM LAD - The concept of faith - A philosophical investigation
G62113: DE SETA CESARE - Storia della città di Napoli dalle origini al Settecento
X69054: SETHAPUTRA SO - New model English-Thai dictionary [complete in 2 vols.]
C103334: SETHE KURT (ED.) - Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und photographien des Berliner Museums neu herausgegeben und erläutert. Vierter Band (4): Epigraphik
C103310: SETHE KURT (ED.) - Urkunden der 18. Dynastie. Historisch-biographische Urkunden [in: Urkunden des ägyptischen Altertums, IV, Band 3-4
R70418: SEUMOIS AND. V. O.M.I. - La papauté et les missions au cours des six premiers siècles. Méthodologie antique et orientations modernes
S87247: SEUPHOR MICHEL - Le commerce de l'art
S32535: SEUPHOR MICHEL - Luc Peire
S29143: SEUPHOR MICHEL - Willy Anthoons
X103488: SEVCENKO IHOR - Etudes sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos (La vie intellectuelle et politique à Byzance sous les premiers Paléologues)
R43454: SEVENHOVEN HANS - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus - enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider
B47823: SEVENS TH. - De Heilig-Sacramentsprocessie te Kortrijk, naar ambtelijke stukken bewerkt door Th.Stevens
B17343: SEVENS THEODOOR - Het Socialismus in België
G81952: SEVERAC J.-B. - Le mouvement syndical
F62393: SEVERAL AUTHORS - Husserl et la Pensée Moderne - Husserl und das Denken der Neuzeit. Actes du deuxième Colloque International de Phénoménologie Krefeld - Akten der zweiten Internationalen Phänomnologischen Kolloquiums. 1-3 nov.1956
B102778: VAN SEVEREN JORIS - In de leer bij Joris Van Severen, tweede deel: Het Dietsche Rijk en de Orde (samengesteld en uitgegeven door A. Belmans) (De Dietsche rijksgedachte)
B81679: VAN SEVEREN GONTRAN (& HELLENS FRANZ, PRÉFACE) - Soixante années de vulgarisation de la langue française en Flandre
R59557: SEVERIJN JOHANNES - Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen
Y65548: SEVERIN FERNAND - Neuf beaux poèmes
H33273: SEVERIN TONY S.J. - Jean Berchmans (1599-1621) un saint, un jeune, un belge
R58367: SEVERIN TONY S.J. - Everard Mercurian 1514-1580. Un grand belge, curé ardennais, général des Jésuites
R55837: SEVERIN TONY S.J. - L'épopée des Jésuites 1540-1940
R49211: SEVERIN JULES S.J. - Vie du père Lintelo de la Compagnie de Jésus, apôtre de la communion quotidienne, membre du Bureau des Congrès Eucharistiques
R52833: SEVERIN JULES S.J. (NAAR HET FRANSCH VAN) - Leven van pater Lintelo, apostel der dagelijksche communie, lid van het Bureel der Eucharistische Congressen
R98563: SEVEROLI ERCOLE & MASSARELLI ANGELO (& MERKLE SEBASTIANUS, ED.) - Concilium Tridentinum. Concilii Tridentini Diariorum, pars prima: Herculis Severoli commentarius. Angeli Massarelli diaria I-IV
G64752: SEVERUS JUSTUS - Storm boven Europa. Hitler en het Nationaal-Socialistisch Imperialisme
K25939: SEVERYNS A. - Homère - le cadre historique
G103217: SEVERYNS ALBERT - Texte et apparat. Histoire critique d'une tradition imprimée
R60324: SEVESTRE A. (& MIGNE, ED.) - Dictionnaire de patrologie ou Répertoire historique, bibliographique, analytique et critique des saints pères, des docteurs et de tous les autres écrivains des douze premiers siècles de l'église, contenant, par ordre alphabétique, avec la biuographie des auteurs, l'analyse raisonnée- [4 volumes]
Y50526: DE SEVIGNE MADAME (& ALLEMAND L'ABBÉ, PUBL.) - Nouveau choix des lettres de madame de Sévigné, spécialement destiné aux petits séminaires et aux pensionnats de demoiselles
X75454: SEVOROSKIN VITALIJ VIKTOROVIC & IVANOV VJACESLAV V. - Issledovanija po desifrovke karijskich nadpisej [="Studies in deciphering the Carian inscriptions"]
C78834: SEVRIN JEAN-MARIE - L'exégèse de l'ame (NH II.6). Texte établi et présenté par J.-M. Sevrin
R74696: SEVRIN J.-M. (ED.) - The New Testament in early christianity [BETL, 86]
F66920: SEXTUS EMPIRICUS (& ANNAS JULIA & BARNES JONATHAN, TRANSL.) - Outlines of Scepticism
F66905: SEXTUS EMPIRICUS (& BETT RICHARD, ED.) - Against the Ethicists
R70042: SEYBOLD KLAUS - Das davidische Königtum im Zeugnis der Propheten
G21797: SEYER J.-P., - Hitler et son troisième empire
R67962: SEYFARTH JUTTA (ED.) - Speculum virginum (Corpus Christianorum, Series Mediaevalis, 5)
R15340: SEYFARTH JUTTA (ED.) - Speculum Virginum [in the series "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis" V, CCCM-5]
T102951: DE SEYN EUGENE - Dictionnaire des écrivains belges. Bio-Bibliographie [2 volumes]
B94971: DE SEYN EUGENE - Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique. Tome premier, tome second. [2 volumes]
B81835: DE SEYN EUG. - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten [2 volumes]
R74377: SEYNAEVE JAAK W.F. S.T.D. - Cardinal Newman's doctrine on Holy Scripture, according to his published works and previously unedited manuscripts
H73797: SEYNAEVE MARIE O.S.U. - Angèle Merici et son oeuvre. Lumières nouvelles
H73798: SEYNAEVE MARIE O.S.U. (BENYON ANNE O.S.U., TRANSL.) - New lights on Angela Merici and her work
G91817: DE SEYSSEL-CRESSIEU MARC COMTE (ED.) - Inventaire des biens meubles et des titres (après décès) de Barbe d'Amboise, comtesse douairière de Seyssel-La Chambre 1574-1575
R90619: SFEIR SELIM JEAN - Le 'Munus Regendi' dans le code de droit canonique (CIC 83) et le code des canons des églises orientales (CCEO). De la comparaison à la pastorale
X21030: SFORZA COMTE, - L'énigme chinoise
G42548: SFORZA COMTE - Dictateurs et dictatures de l'après-guerre
F101438: SHAFTESBURY (ANTHON ASHLEY-COOPER, THIRD EARL OF) - Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times [3 volumes]
I25230: SHAKESPEARE W. - Dertig sonnetten
Y82763: SHAKESPEARE WILLIAM (& DUVAL GEORGES, TRAD.) - Oeuvres dramatiques de William Shakespeare. Comédies, tragédies, etc. Traduction nouvelle entièrement conforme au texte anglais par Georges Duval [8 volumes]
G59788: SHALABI AL-SAYYID AMIN - Al-Wifaq al-Amriki al-Suvyitti 1963-1976 [texte en arabe, text in arabic]
R78567: SHANER DONALD W. - A Christian view of divorce according to the teachings of the New Testament
R59298: SHANLEY ALBERT J. - Catholicism and the writing of history
F78197: SHARPLES R.W. (ED.) - Whose Aristotle ? Whose Aristotelianism ?
W88370: SHAW PIERRE (& THIROUX D'ARCONVILLE M.-G.CH. DARLUS, TRAD.) - Leçons de chymie, propres a perfectionner la physique, le commerce et les arts. Traduites de l'anglois
S97235: SHAW ROBERT - America's traditional crafts : Baskets, Quilts, Woodwork, Decoys, Pottery, and more
M83521: SHAWN TED - Dance we must
X24620: SHCHEDROV IVAN - The Vietnam story [bilingual: English/Russian]
F21503: SHEED F.J. - Het communisme en de mensch
W57845: SHEEPSHANKS & QUETELET - Sur la différence des longitudes des observatoires royaux de Greenwich et de Bruxelles, déterminée au moyen de chronomètres
A17348: SHEFFIELD, CHARLES - De aarde bespied - Onze wereld met ruimtefoto's in kaart gebracht
R69890: SHELLEY THOMAS J. - The bicentennial history of the archdiocese of New York (1808-2008)
S20778: SHEPPARD CHRISTPOHER & SMITH JOHN, - A collection of fine glass from the Restauration to the Regency
V72404: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton futures. The business of buying and selling cotton for future delivery as conducted on the New York, New Orleans and Liverpool Cotton Exchanges and its advantages to merchants, manufacturers, bankers and farmers
V72401: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1909). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72400: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1907). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72399: SHEPPERSON ALFRED B. - Cotton facts (edition of dec. 1906). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
V72396: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of 1929). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, stocks, exports, imports, visible supply , sales, prices, consumption and manufacturing output of cotton and cotton products, in the United States and other countries for a series of years-
V72395: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of nov. 1921). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, stocks, exports, imports, visible supply , sales, prices, consumption and manufacturing output of cotton and cotton products, in the United States and other countries for a series of years-
V72394: SHEPPERSON ALFRED B. & SHEPPERSON-BULL C.W. (EDS.) - Cotton facts (edition of nov. 1920). A compilation from official and reliable sources of the crops, receipts, exports, stocks, home and foreign consumption, visible supply, prices and acreage of cotton in the United States and other countries for a series of years-
P160: SHERMAN, WILLIAM B. & KESSLER, WALTER R. - Allergy in pediatric practice
F66846: SHERMAN NANCY - Stoic warriors. The ancient philosophy behind the military mind
F66636: SHERMAN NANCY - Making a necessity of virtue. Aristotle and Kant on virtue
F66592: SHERMAN NANCY - The fabric of character. Aristotle's theory of virtue
V95273: SHERMAN JOEL - Nat Sherman's A passion for Cigars. Selecting, preserving, smoking and savoring one of life's greatest pleasures
S96890: SHERRILL SARAH B. - Tapis d'Occident du Moyen Age à nos jours
G65617: SHERWELL GUILLERMO A. - Simón Bolívar (El libertador). Patriot, warrior, statesman, father of five nations. A sketch of his life and his work
N68633: SHETTER WILLIAM Z. - The pillars of society. Six centuries of civilization in the Netherlands
E58950: SHIEN-MING KOUNG - Comment remédier à la situation tragique des travailleurs chinois. Une assurance sociale appropriée à la Chine
X99921: SHILOH YIGAL - Excavations at the city of David, I: 1978-1982 Interim report of the first five seasons
R101330: SHINNERS JOHN & DOHAR WILLIAM J. (EDS.) - Pastors and the Care of Souls in Medieval England
X85912: SHIRINIAN MANEA-ERNA, MURADYAN GOHAR & TOPCHYAN AREAM (EDS.) - Armeniaca. English summaries of armenological publications in Armenia, 2000
X98270: SHIROKOGOROFF S.M. - Ethnological and linguistical aspects of the Ural-Altaic hypothesis
C80297: SHISHA-HALEVY A. (ED.) - Coptic grammatical chrestomathy (the Sahidic dialect). A course for academic and private study [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 30]
W100209: SIBENALER N. - Université catholique de Louvain ; Notes du cours de mécanique appliquée [2 volumes]
R75115: SICARDUS CREMONENSIS O.CIST. [SICARDUS OF CREMONA] & PETRUS SARNENSIS [PETER OF VAUX DE CERNAY] (MIGNE J.P., ED.) - Saeculum XIII: Sicardi Cremonensis episcopi Mitrale sive Officiis ecclesiasticis summa- Accedunt ejusdem Sicardi Chronicon -; Petri Sarnensis Historia Albigensium. Volumen claudunt anonymi saeculi XII [in: Patrologia Latina, 213 (tomus unicus)]
P49514: SICHEL J. [JULES] - Traité de l'ophtalmie, la cataracte et l'amaurose (pour servir de supplément au Traité des maladies des yeux de Weller)
T55736: SICHLER LÉON - Histoire de la littérature russe depuis les origines jusqu'à nos jours
M101911: SICILIANO ITALO - Les origines des Chansons de geste, théories et discussions
J60618: SICKINGHE EILKO EGER - Het verzuim der huwelijksafkondigingen bij huwelijken in het buitenland voltrokken
F78248: SIDGWICK HENRY - Outlines of the history of ethics (for English readers)
F78237: SIDGWICK HENRY (& RAWLS JOHN, FOREWORD) - The methods of Ethics
G22144: SIDJANSKI DUSAN - Europe élections de la démocratie européenne
P94343: SIDLER NIKOLAUS - Zur Universalität des Inzesttabu. Eine kritische Untersuchung der These und der Einwände
T94119: SIDNEY PHILLIP - The Defence of Poesie
W79723: SIEBECK RUDOLF - Die Verwendung der Blumen und Gesträuche zur Ausschmückung der Gärten mit Angabe ihrer Form, Farbe, Höhe, Blüthezeit und Kultur etc.
R45802: SIEBER WILHELM - Das frühgermanische Christentum - Ein Rundblick über seine Wesensart und seine Leistungen
R59872: SIEBERT HERMANN - Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- und Reliquienverehrung
T71214: SIECKE ERNST - Die Liebesgeschichte des Himmels. Untersuchungen zur indogermanischen Sagenkunde
X71529: SIEG EMIL (JANERT KLAUS LUDWIG, HRSG.) - Kleine Schriften
J40202: SIEGEL HEINRICH & TOMASCHEK KARL (HERAUSGEG.) - Die Salzburgischen Taidinge
E42517: SIEGFRIED ANDRÉ - L'Angleterre d'aujourd'hui - son évolution économique et politique
R94273: SIEGFRIED CARL - Philo von Alexandria als Ausleger des alten Testaments, an sich selbst und nach seinen geschichtlichen Einfluss betrachtet. Nebst Untersuchungen über die Graecitaet Philo's
R44268: SIEGFRIED NIKOLAUS (EINLEITUNG) - Actenstücke betreffend den Preussischen Culturkampf, nebst einer geschichtlichen Einleitung
G42364: SIEGFRIED ANDRÉ - Tableau des partis en France
F34964: SIEGMUND GEORG - Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis - Neubegründung des teleologischen Gottesbeweises
R86589: SIEGWALT GERARD - Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la foi chrétienne. II: La réalisation de la foi, I. L'église chrétienne dans la société humaine
R86590: SIEGWALT GERARD - Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la foi chrétienne. III: L'affirmation de la foi, 1. Cosmologie théologie: sciences et philosophie de la nature
R100958: SIEGWART JOSEF O.P. - Die Chorherren- und Chorfrauengemeinschaften in der deutschsprachigen Schweiz vom 6. Jahrhundert bis 1160, mit einem Überblick über die deutsche Kanonikerreform des 10. und 11. Jh.
R32442: SIEMERS CLEMENT - Histoire de l'église, pour les institutions catholiques
Z22193: SIENIARSKI STEFAN - Sport en Pologne
S20668: SIEPMANN ECKHARD, - Montage : John Heartfield ; von Club Dada zur Arbeiter-illustrierten Zeitung, Dokumente - Analysen - Berichte
F80565: SIEREBOIS R.P. - Psychologie réaliste. Etude sur les éléments réels de l'ame et de la pensée
F80456: SIEREBOIS P. - La morale fouillée dans ses fondements. Essai d'anthropodicée
R24670: SIERP WALTER & TRÄM OTTO - Pater Wilhelm Eberschweiler
R56552: SIERRA ALEJANDRO MARTINEZ S.J. - Maria en la fe catolica - fundamentos de la devocion mariana
R96563: S.H.D.R. [= SIEUR HERCULE RASIEL DE SELVA, PSEUD. VAN QUESNEL PIERRE] - De geestelyke Don Quichot of de Spaansche doolende ridder van de H. Maagd, Don Ignatius de Lojola, in zyn leven, aart, gedrag, manieren, en wonderdaden ; zoo geestig, als deftig, beschreven, tot troost van zyne, tegen wil en dank, allerwegen omdoolende Ridder-orde der Jesuiten, en ook van andere zyner Basterd kinderen [2 volumes]
T81387: LE SIEUR D*** [= D'HANNETAIRE, SERVANDONI JEAN NICOLAS] - Observations sur l'art du comédien, et sur d'autres objets concernant cette profession en général. Avec quelques extraits de différens auteurs & des remarques analogues au même sujet: Ouvrage destiné a de jeunes acteurs et actrices
R56562: SIEVERNICH MICHAEL S.J. & SWITEK GUNTER S.J. (HRSG.) - Ignatianisch - Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu
W76658: SIEVERS OLOF - Studier över isoagglutinationen med särskild hänsyn till blodgruppernas fördelning inom svenska Finland
S87681: SIEWERTSZ VAN REESEMA ELIZABETH (& NIERSTRASZ ELIZABETH, ED.) - Contribution to the early history of textile technics
B62884: SIFFER A. - L'église Saint-Nicolas à Gand
B87934: SIFFER A. - Mélanges d'histoire et d'archéologie
B87314: SIFFER CAMIEL - Vlaamsche conferencie der balie van Gent. Verslag over de werkzaamheden gedurende het rechterlijk jaar 1882-1883 door den geheimschrijver mr. Camiel Siffer, ter Algemeene Vergadering van 8 november 1883 voorgelezen
R78652: SIFFRIN PETRUS O.S.B. - Konkordanztabellen zu den lateinischen Sakramentarien. III: Missale Gothicum (Vat. Reg. lat. 317)
F77279: SIGER DE COURTRAI [SIGER VAN KORTRIJK, SIGERUS DE CURTRACO] & WALLEBRAND G. (ED.) - Les oeuvres de Siger de Courtrai. Etude critique et textes inédits
F66329: SIGER DE BRABANT (& GRAIFF CORNELIO ANDREA O.S.B., ÉD.) - Question sur la métaphysique. Texte inédit
F66337: SIGER VAN BRABANT (& KROP HENRI, ED.) - De dubbele waarheid
S80091: SIGHART J. - Geschichte der bildenden Künste im Königreich Bayern von der Anfängen bis zur Gegenwart [3 Abteilungen in zwei Bände]
G26488: SIGNAAL - SIGNAL - SIGNAAL (tweewekelijks Duits nazi-propagandatijdschrift), Belgische versie : 1942 volledig - nummers 1 tot en met 24 (januari-december)
F43939: SIGOGNE EMILE - Essais de philosophie et de littérature
F72884: SIGWART CHRISTOPH - Zur Erkenntnisslehre und Psychologie [in: Kleine Schriften. Zweite Reihe]
F66865: SIHVOLA JUHA & ENGBERG-PEDERSEN TROELS (EDS.) - The emotions in hellenistic philosophy
S23119: SIJMONS K.L. - Protestantsche kerkbouw
L81081: VAN DE SIJPE LUC - 150 jaar Trappisten in Achel (1846-1996)
C13359: SIJPESTEIJN P.J. - Gynaecologische aspecten van de Papyrus Ebers
J30112: SILANCE LUC & MATTHYS FRANK - Sport en recht
K71923: SILIUS ITALICUS CAIUS (LEMAIRE N.E., ED.) - Caius Silius Italicus. Punicorum libri septemdecim ad optimas editiones collati cum varietate lectionum perpetuis commentariis praefationibus argumentis et indicibus [complete in 2 volumes]
P79347: SILLAMY NORBERT (DIR.) - Dictionnaire encyclopédique de psychologie [2 volumes]
X71748: DE SILVA-VIGIER ANIL - La vie du Bouddha, illustré de cent soixante chefs d'oeuvre de l'art asiatique
F14204: SILVA-TAROUCA AMADEO - Die logik der Angst - Ein neuer Weg des Philosophierens - der in der geistigen Welt Aufsehen erregen wird - Überwindung der Angst durch die logik der Angst
S40954: SILVAIN EUGENE - Frédéric Lemaitre
F101957: SILVER DANIEL JEREMY - Maimonidean Criticism and the Maimonidean Controversy 1180-1240
P19261: SILVERMAN A. & ROY CL.C. & COZZETTO FR.J., - pediatric clinical gastroenterology
Y101538: SILVESTRE ARMAND & MORAND EUGENE - Grisélidis mystère, en trois actes, un prologue et un épilogue en vers libres
R31528: SILVESTRE HUBERT - Le Chronicon sancti Laurentii Leodiensis dit de Rupert de Deutz. Etude critique
R81293: SILVESTRO DELL'ADDOLORATA - L'ordine Trinitario ed il Suo VII Centenario 1198-1898. Serto di fiori raccolti dal padre Silvestro dell'addolorata dello siesso Ordine
C77064: SIMAIKA ABDALLAH - Essai sur la province romaine d'Egypte depuis la conquête jusqu'à Dioclétien. Etude d'organisation politique et administrative
B31536: SIMAR TH. - Etude sur Erycius Puteanus (1574-1646) considéré spécialement dans l'histoire de la philologie belge et dans son enseignement à l'Université de Louvain
B102216: SIMAR TH. - Christophe de Longueil, humaniste (1488-1522)
G68769: SIMEK EMANUEL - Poslední Keltové na Morave [The last Celts in Moravia]
G54009: SIMELON PAUL - Autopsie d'une chimère - Essai sur le fascisme et la démocratie
L17913: SIMENON GUILLAUME - L'organisation économique de l'abbaye de Saint-Trond - depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'au commencement du XVIIe siècle
L45699: SIMENON GULIELMUS (ED.) - Visitationes archidiaconales - Archidiaconatus Hasbaniae in diocesi leodiensi ab anno 1613 ad annum 1763 [2 volumes] I: Aelst-Loscastrum, II: Margraten-Widoye
L18162: SIMENON G. - Notes pour servir à l'histoire des paroisses qui dépendaient de l'abbaye de Saint-Trond
R38961: SIMENON CHAN. - La Congrégation des Dames de l'Instruction chrétienne - Notice historique
R51588: SIMEON JULES - La prescience divine et la liberté humaine - Réponses aux objections
R67119: SIMEON LE NOUVEAU THEOLOGIEN (KRIVOCHEINE BASILE, ÉD. & PARAMELLE JOSEPH S.J., TRAD.) - Catéchèses 1-5 [Hai katecheseis tou hosiou patros hemon Symeon tou neou theologou, hegoumenou kai presbyterou mones tou Hagiou Mamantos tes Xerokerkou]. Introduction, texte critique et notes. Traduction. Tome I
R67118: SIMEON LE NOUVEAU THEOLOGIEN (KODER JOHANNES, ÉD. & PARAMELLE JOSEPH S.J., TRAD.) - Hymnes 1-15. Introduction, texte critique et notes. Traduction. Tome I
G60280: SIMEON P. O.F.M.CAP. - Sociologie
R30789: SIMEON A S.FAMILIA (O.C.D.) - De vita religiosa documenta selecta - Magisterii ecclesiastici et ordinis Carmelitarum Discalceatorum (1869-1966)
R48479: SIMEONIS A S.FAMILIA O.C.D. (RED.) - Ephemerides Carmeliticae XXVI 1975 II ; Indices priorum XXV voluminum 1947-1974
F74981: SIMETERRE RAYMOND - La théorie socratique de la vertu-science selon les "Mémorables" de Xénophon
R96397: SIMILIEN L.-M.-U. - Recueil de divers chants de poésie latine, en l'honneur de l'apparition de la Ste-Vierge à La Salette
F33225: SIMKHOVITCH V.-G. - Marxisme contre socialisme
F54698: SIMM GUNTER - Wesen und Ursprung des Raumes in Fichtes Wissenschaftlehre
X78853: SIMMER-BROWN JUDITH - Dakini's warm breath. The feminine principle in Tibetan Buddhism
W81356: SIMOENS G. & MOURLON MICHEL - La classification décimale de Melvil Dewey complétée pour la partie 549-559 de la Bibliographia Universalis
B62202: SIMON A. - Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867) [2 vols.] I. L'église et l'etat, II. L'église dans l'état
F32693: SIMON YVES - Trois leçons sur le travail
F103221: SIMON A. - Position philosophique du cardinal Mercier. Esquisse psychologique
B57576: SIMON A. - Rencontres Mennaisiennes en Belgique
T44999: SIMON-VANDENBERGEN A.M. - The grammar of Headlines in The Times 1870-1970
B55197: SIMON A. - Réunions des évêques de Belgique 1868-1883. Procès-verbaux
H99507: SIMON JACQUES - Le portrait de l'état de mariage et de continence fait sur la vie de la très-illustre sainte Waudru, comtesse de Hainaut, patronne de Mons, suivi de documents officiels relatifs aux cérémonies qui on eu lieu lors du retour à Mons, en 1803, des reliques de Ste Waudru et de Ste Aye
G80832: SIMON JULES - Souviens-toi du Deux-Décembre
B44904: SIMON-RORIVE MARCELLE - La presse socialiste et révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 à 1940
G72130: SIMON MICHEL - Ruy [Barbosa], avec un message de Paul Claudel
G37828: SIMON JULES - Le gouvernement de m.Thiers (8 février 1871 - 24 mai 1873) [2 tomes]
G23290: SIMON YVES (RED.) - La civilisation américaine [essays]
G21350: SIMON ERICA, - Réveil national et culture populaire en Scandinavie - La genèse de la 'hojskole' nordique (1844-1878)
F80372: SIMON JULES - La religion naturelle
B86477: SIMON A. - L'hypothèse Libérale en Belgique. Documents inédits 1839-1907
F67606: SIMON GABRIEL SS.CC. - Die Achse der Weltgeschichte nach Karl Jaspers
B17350: SIMON A. - L'archiduchesse Isabelle - son temps et son âme
F62663: SIMON JULES - La liberté [2 vols.]
R81568: SIMON JULES - La religion naturelle
F32473: SIMON PIERRE-HENRI - L'homme en procès. Malraux - Sartre - Camus - Saint-Exupéry
F31882: SIMON JULES - Le travail
F28132: SIMON HENRI - Destins de la personne (& supplément: Paul Archambault, M.Nédoncelle & René Aigrain)
F21733: SIMON JULES - Le devoir
E81938: SIMON JULES - L'ouvrier de huit ans
R49706: SIMON A. - Catholicisme et politique - Documents inédits (1832-1909)
J103498: SIMON DIETER - Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozess
B94267: SIMON DE RIKELIKE (DE SMET JOS., ED.) - Het memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St. Pieters-op-den-Dijk, 1323-1336
T75368: SIMON MYRON - The Georgian poetic
B80189: SIMON-RORIVE MARCELLE - La presse socialiste et révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 à 1940
P74092: SIMONART ED.F. (RICHET CH. & PRESCOTT FR., PRÉFACES) - La dénutrition de guerre. Etude clinique, anatomo-pathologique et thérapeutique
F24471: SIMOND CHARLES - Machiavel - Biographie, bibliographie, pages choisis
R96171: SIMONIS A.J. - Die Hirtenrede im Johannes-Evangelium ; Versuch einer analyse von Joh. 10,1-18 nach Entstehung, Hintergrund und Inhalt. These der biblischen Fakultät des Päpstlichen Bibelinstitutes überreicht zur Erlangung des Doktorates in der Bibelwissenschaft
R91174: SIMONIS A.J. - Die Hirtenrede im Johannes-Evangelium
T65364: SIMONS JOZEF - Volksliedjes en verzekens
T58813: SIMONS L. - Beowulf - Angelsaksisch volksepos vertaald in stafrijm en met inleiding en aanteekeningen voorzien door L.Simons
T62955: SIMONS LUDO - Antwerpen - Den Haag retour. Over twee volken gescheiden door dezelfde taal
N31118: SIMONS L. - Het Roermondsch dialect getoetst aan het oud-Saksisch en oud-Nederfrankisch
J34041: SIMONS RAPHAËL - Traité pratique de la légitime défense, avec avant-propos sur la crise du droit pénal
J12819: SIMONS D. - Problemen van het strafrecht
G80934: SIMONS RAPHAEL - L'abbé Formose. Essai de psychologie politique
B68589: SIMONS K. - Daar is mijn vaderland
T23379: SIMONS JOZEF - Nagelaten gedichten (ingeleid door Steven Debroey en Em.Janssen)
T23254: SIMONS JOZEF - Bonifacius Suikerbuik
T18349: SIMONS, JOZEF - Verzamelde werken [3 delen]
T12655: SIMONS-MEES, J.A. - Twee levenskringen (een stuk in drie bedrijven) & Winter (een schets) [theater]
B89336: SIMONS JOZEF - Ons vroom en vroolijk Kempenland
B100804: SIMONS W. - Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca.1225 - ca.1350)
T11337: SIMONS JOZEF - De laatste flesch
T102786: SIMONS LUDO, DUBOIS PIERRE H. & VAN WILDERODE ANTON - Drie beschouwingen over Maurice Gilliams
T90846: SIMONS JOZEF - De laatste flesch
R28664: SIMONS G. - Le Sacrifice parfait, perpétuel et universel de la loi nouvelle ; nouvelle essai d'études méthodiques de la sainte Messe au triple point de vue de la doctrine, de l'histoire et de la piété
T86567: SIMONYI SIEGMUND - Die Ungarische Sprache. Geschichte und Charakteristik
F66809: SIMPLICIUS (& FLEET BARRIE, TRANSL.) - Simplicius On Aristotle Categories 7-8
F66810: SIMPLICIUS (& HANKINSON R.J., TRANSL.) - Simplicius On Aristotle On the heavens 1.1-4
F66811: SIMPLICIUS (& FLEET BARRIE, TRANSL.) - Simplicius On Aristotle: Physics 2
G89734: SIMPSON PERCY - Proof-reading in the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries
M95216: SIMROCK CAROLUS (ED.) - Lauda Sion. Hymnos sacros antiquiores latino sermone et vernaculo - Lauda Sion. Altchristliche Kirchenlieder und geistliche Gedichte lateinisch und deutsch
F59890: SINA MARIO - L'"anti-Pascal" di Voltaire
R43597: SINCLAIR WILL ALLEN (& LUGAN A., TRADUCTION ET ADAPTION DE L'ANGLAIS & KLEIN FÉLIX, INTRODUCTION) - Vie du cardinal Gibbons archevêque de Baltimore
R54974: SINCLAIR UPTON - Onze Vrouwe
N46037: SINDERAM H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch houtsnijwerk
X74888: SINECHUU M. - Tariatyn orchon bicgijn sinè dursgal [= Novyj pamjatnik orchonsko pismenosti Tariata]
R63836: DE SINETY ROBERT S.J. - Le Père Foch (1854-1929)
S68870: SINGELENBERG P. - Art and architecture in the Netherlands: H.P. Berlage
N68644: SINGELS N.J. - Uit de geschiedenis van het provinciaal Utrechtsch genootschap (1773-1923)
F58263: SINGER PETER (ED.) - Applied ethics
X24982: SINIAVSKI ANDREI - Plaidoyer pour la liberté de l'imagination (préface de Michel Cournot, textes choisis, présentés et annotés par Laszlo Tikos & Murray Peppard)
R103039: SINIBALDI JACQUES - Le règne du Sacré Coeur de Jésus
R51575: SINISCALCHI LIBORIO S.J. - La dévotion au Saint-Esprit (Venise, 1773, traduit de l'italien par l'abbé Pascalis)
R94059: SINISCALCHI LIBORIO S.J. - Il Martirio del Cuore di Maria addolorata, ovvero considerazioni, colloquj, Aspirazioni, Esempj, e Pratiche divote sui Dolori della SS.Vergine, per tutti' i Sabati dell'Anno
R38364: SINISCALCHI LIBORIO (S.J.) - Il Martirio del Cuore di Maria addolorata, ovvero considerazioni, colloquj, Aspirazioni, Esempj, e Pratiche divotz sui Dolori della SS.Vergine, per tutti i Sabati dell'Anno
M82622: SINKEL EMILE - Description succincte de plusieurs opéras : L'Africaine, Tannhaeuser, Le prophète, La juive, Les Huguenots, Guillaume Tell, Robert-le-diable
F76967: SINNIGE THEO GERARD (ED.) - On and off the beaten track. Studies in the history of Platonism. Papers presented at the Platonist Symposium held at the Catholic University of Nijmegen on March 15th 1985
F76968: SINNIGE THEO GERARD - Matter and infinity in the presocratic schools and Plato
N89339: SINNINGHE J.R.W. - Brabantsche volkshumor
X71577: SINOR DENIS - Introduction à l'étude de l'Eurasie centrale
X71511: SINOR DENIS (ED.) - Studies in Finno-Ugric linguistics, in honor of Alo Raun
X71463: SINOR DENIS (ED.) - American Oriental Society, Middle West Branch, Semi-centennial volume: a collection of original essays
R103369: SINOS STEFAN - Die Klosterkirche der Kosmosoteira in Bera (Vira)
T52371: R.VAN SINT-JAN - Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle
R63632: SINT BONAVENTURA - De zes Vleugelen van den Seraf of Noodzakelijke Deugden en Eigenschappen van een goed Overste
R48629: SINTZEL MICHAEL (NEUE AUSGABE) [& JEANNE DE LA NATIVITÉ] - Die Schule der reinen Liebe Gottes, oder: Das wunderbare Leben der gottseligen Armella Nicolas
R58682: SINUTHIUS [= SHENOUDA], WIESMANN H. (INTERPRETATUS) - Sinuthii Archimandritae vita e opere omnia. IV [in: Corpus scriptorum christianorum orientalium, Scriptores Coptici, Versio, series secunda, T.V. Sinuthii Opera]
R32057: SINUTHIUS [= SHENOUDA], WIESMANN H. (INTERPRETATUS) - Sinuthii Archimandritae vita e opere omnia. III [in: Corpus scriptorum christianorum orientalium, Scriptores Coptici, Versio, series secunda, T.IV.Sinuthii Opera]
C10620: SION GEORGES - Voyages aux 4 coins du Congo
G28799: SIPRI - Oil and security - A SIPRI Monograph (Stockholm International Peace Research Institute)
T93177: SIPS LEO - Vlaamse literaire tijdschriften 1850-1960 [in: Nederlandse volkskundige bibliografie, volume 29]
G74362: SIRAGO VITO ANTONIO - L'Italia agraria sotto Traiano
G74300: SIRAGO VITO ANTONIO - Galla Placidia e La Trasformazione Politica dell'Occidente
X95590: SIRARPIE DER NERSESSIAN - L'art arménien
S96821: SIRAT JACQUES & SIRIEX FRANCOISE - Tapis français du XXe siècle, de l'Art Nouveau aux créations contemporaines
F66417: SIRAT COLETTE - A history of Jewish philosophy in the Middle Ages
S95340: SIRET ADOLPHE - Dictionnaire historique et raisonné des peintres de toutes les écoles de puis l'origine jusqu'à nos jours [2 volumes]
B67375: SIRET ADOLF - Het Land van Waas (derde aflevering)
G59057: SISMONDE DE SISMONDI - Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute
G55287: SISMONDE DE SISMONDI J.-C.-L. - Histoire de la chute de l'Empire romain et du déclin de la civilisation, de l'an 250 à l'an 1000
G32242: SISMONDE DE SISMONDI - Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute
M94830: SITWELL SACHEVERELL - Liszt
F35197: SIVADJIAN JOSEPH - Le temps - Etude philosophique, physiologique et psychologique
R28697: SIVEC IVAN - Triglavski Kralj
F28106: SIWEK PAUL S.J. - Psychologia metaphysica (ad usum Universitatis Gregorianae)
B62440: SIX MARIE-PAULE - De Franse ambassadeurs te Brussel (1780-1790)
S88515: SIX EDWIGE (& MALTY THIERRY, PHOTOS) - Les Routes de la Tapisserie en Val de Loire
G61753: SIX ANNE-MARIE - De Comitia Centuriata in de Republikeinse tijd. Status quaestionis 1963-1983
R35446: SIX JEAN-FRANÇOIS - Guy-Marie Riobé Evêque et prophète
T90850: SIX OSCAR - Mijn wonnig land
R46826: SIXTE DE PISE O.F.M.CAP. - Vie de la bienheureuse Marie-Madeleine comtesse Marguerite Martinengo une nouvelle fleur séraphique (Religieuse Capucine au Couvent de Brescia)
S48191: DE LA SIZERANNE ROBERT - La peinture anglaise contemporaine
T23038: SJERBA L.V. & MATOESJEEVITSJ M.I. - Roessko - Frantszoeskiy slovarj [= Russian-French dictionary]
T58951: SKAHILL BERNARD HENRY - The syntax of the Variae of Cassiodorus
X80261: SKALMOWSKI W. & VAN TONGERLOO A. (EDS.) - Medioiranica : Proceedings of the International colloquium organized by the Katholieke Universiteit Leuven from 21st to the 23rd of May 1990 [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 48]
X88951: SKALMOWSKI WOJCIECH & VAN TONGERLOO ALOIS (EDS.) - Middle Iranian Studies. Proceedings of the International Symposium organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 17th to the 20th of May, 1982 [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 16]
P53615: SKINNER EUGENE W. & PHILIPS RALPH W. - The science of dental materials
F70789: SKINNER QUENTIN - Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes
S19794: SKINNER C.O., - Madame Sarah Bernhardt [Biography]
F33488: SKODA FRANZ (& RAHNER KARL, VORWORT) - Die Sowjetrussische Philosophische Religionskritik Heute
R103359: SKOULATOS BASILE - Les personnages byzantins de l'Alexiade - Analyse prosopographique et synthèse
R33272: SKOULATOS BASILE - Les personnages byzantins de l'Alexiade - Analyse prosopographique et synthèse
R72803: SKOWRONEK ALFONS (HRSG.) - Martin Luther in ökumenischer Reflexion. Symposium zum 500. Geburtstag des Reformators veranstaltet vom Lehrstuhl für ökumenische Theologie der Akademie für Katholische Theologie in Warszawa (9-10 November 1982)
X71268: SKRINE C.P. & NIGHTINGALE PAMELA - Macartney at Kashgar. New light on British, Chinese and Russian activities in Sinkiang (1890-1918)
S55216: SLABBINCK RIK - Retrospectieve tentoonstelling Rik Slabbinck (Brugge, Stedelijk Museum voor Schone Kunsten Groeninge, 22 augustus - 27 sept.1964)
S57081: SLABBINCK RIK (& VAN DE VOORDE URBAIN, TEKST) - Rik Slabbinck
X73965: SLAMETMULJANA R.B. - Poëzie in Indonesia. Een literaire en taalkundige studie
L21245: SLANGHEN EG. - Bijdragen tot de Geschiedenis van het tegenwoordige Hertogdom Limburg [facsimile-uitgave]
T102304: SLAUERHOFF J. - Yoeng Poe Tsjoeng
X99920: SLAUGHTER EDWARDO S.J. (& DRACH A.P.L.B.) - Grammatica Hebraica, item brevis et perspicua institutio Linguae Chaldaicae
X81346: SLAUGHTER EDWARDO S.J. & MICHAELIS IOH. DAV. - Grammatica Hebraica item Chaldaica
T74887: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom II Zeszyt 1-5 (6-10) [vol.2 complete]
T74857: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom IV Zeszyt 4 (19) (Lodnica-Labedz)
T74856: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom IV Zeszyt 3 (18) (Liana-Loden)
T74855: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom IV Zeszyt 2 (17) (Legartowac-Li)
T74854: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom IV Zeszyt 1 (16) (La-Legart)
T74853: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom III Zeszyt 4-5 (14-15) (kukurejka-kysz)
T74852: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom III Zeszyt 3 (13) (krzepniec-kukurbita)
T74851: SLAWSKI FRANCISZEK - Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Tom III Zeszyt 2 (12) (krobia-krzepnac)
G74793: SLAWSKI STANISLAS (LACOUR-GAYET GEORGES, PRÉFACE) - L'accès de la Pologne à la mer et les intérêts de la Prusse Orientale
B92112: SLEDSENS ALOIS - Wommelgem vroeger en nu. Bijdrage tot de geschiedenis van Wommelgem
B91747: SLEDSENS AL. [= LENSSENS AD.) - De Poesje
N89743: VAN SLEE J.C. - De kloostervereeniging van Windesheim, eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Kerkhistorische studie
T100170: SLEECKX DOMIEN - Tybaerts en cie. en andere verhalen
B58913: SLEECKX - De Jacobijnen in België
T97856: SLEECKX, DE POTTER FRANS, DE GEYTER J., DE CORT FRANS, HIEL EMANUEL, LOVELING ROSALIE EN VIRGINIE, E.A. - Nederduitsch Maandschrift, jaargang 1 (1862-1863) & [voorgezet als:] Nederduitsch Tijschrift, jaargang 2 (1863-1864) tot en met 5 (1867)
T92434: SLEECKX - Cervantes als tooneeldichter
T100179: SLEECKX DOMIEN - In de vacantie
T100175: SLEECKX DOMIEN - De scheepstimmerlieden en andere verhalen
T100174: SLEECKX DOMIEN - Op 't eksterlaar. Herinneringen van afgestorven en van nog levende vrienden
T100173: SLEECKX DOMIEN - In "t schipperskwartier, tafereelen uit het Vlaamsche volksleven
T100172: SLEECKX DOMIEN - Hildegonde, een verhaal van het einde der XVe eeuw
T100171: SLEECKX DOMIEN - In alle standen en ontmoetingen
T100169: SLEECKX DOMIEN - De plannen van Peerjan, neef en nicht, en andere verhalen
T89847: SLEECX - In de vakancie, verhalen
T24618: SLEEKS ARY - Van een kristen zonder God-
F66876: SLEEMAN J.H. & POLLET GILBERT - Lexicon Plotinianum
T95031: SLEMPKES J.A. - De zinrijke avonturen van de vos Reinaerde, zooveel mogelijk tekstgetrouw naverteld door J.A. Slempkes
G102118: SLICHER VAN BATH B.H. - Herschreven historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis
E19099: SLOGAN ALFRED P., - Mes années à General Motors
R22058: SLOMINSKI J.A. & LEONE SCAMPI, - Paulus VI - uit de school van drie pausen
L17626: SLOOTMAEKERS MARTIN - Genealogie Slootmaekers 1381-1485-1618-1981
N87532: SLOOTMANS C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom [3 volumes]
N92164: SLOOTMANS C.J.F. - De Heilig Kruis Ommegang van Bergen op Zoom
N53761: SLOOTMANS C.J.F., VAN DE WATERING C.C.J. & WEIJS L.J. - Tussen hete vuren [2 dln.] I: Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925, II: techniek en produkt, familiebetrekkingen en archivalia van de Bergen op Zoomse potmakers
R101695: SLOOTS E. O.F.M. - Maria in document en monument
N53755: SLOOTS CUNIBERTUS O.F.M. - Haga Mariana bisschoppelijk college Weertt 1648-1948. 300 jaren onderwijsgeschiedenis
P60554: SLOP DICK - Abrasion of enamel by toothbrushing - an in vitro study
B69578: SLOSSE ROGER - Volksdevotie in de Westhoek. Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Deel 1
B89060: SLOSSE ROGER - Volksdevotie in de Westhoek. Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Deel I, II en III [3 volumes]
F58259: SLOTE MICHAEL - From morality to virtue
F58258: SLOTE MICHAEL - Goods and virtues
F77179: SLOTERDIJK PETER - Peter Sloterdijk. Regels voor het mensenpark. Kroniek van een debat
F61298: SLOTERDIJK PETER - Nicht gerettet - Versuche nach Heidegger
S85378: SLOTHOUWER D.F. - De paleizen van Frederik Hendrik
R59272: VAN DER SLUIS JOCHEM WILLEM - Augustinus in de praktijk van zijn onderwijs
B90133: SLUYS A. - Geschiedenis van het onderwijs in de drie graden in België tijdens de Fransche overheersing en onder de regeering van Willem I
B102957: SLUYTERMAN K. - Oude binnenhuizen in België - met 100 lichtdrukken naar opnamen van G. Sigling
H36833: SMACKERS AMANDUS O.C.D. - Het leven van de Heilige Joannes van het Kruis
H52931: SMACKERS AMANDUS O.C.D. - Het leven van de Heilige Joannes van het Kruis
H12941: SMACKERS AMANDUS O.C.D. - Het leven van de Heilige Joannes van het Kruis
T14434: DE SMAELE PAUL - Baudelaire - het Baudelairisme ; hun nawerking in de Nederlandsche Letterkunde
S88086: VAN DER SMAN GERT JAN - De eeuw van Titiaan. Venetiaanse prenten in de Renaissance
R59418: SMARAGDUS - Liber in partibus Donati [in: Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina, 35 (CM 68) A: Formae]
T67869: SMARAGDUS (LOFSTEDT B E.A., EDS.) - Liber in partibus Donati (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 68)
X71519: DE SMEDT A. & MOSTAERT A. - Le dialecte monguor, parlé par les Mongols du Kansou occidental. IIe partie: grammaire
R44436: DE SMEDT K. S.J. - Ons bovennatuurlijk leven [2 delen]
T55173: DE SMEDT MARCEL - De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872)
S86945: DE SMEDT RAPHAEL - De aura van Lucas Faydherbe (1617-1697). Een bibliogrtafisch onderzoek
S57076: DE SMEDT RAPHAËL - Jan de Smedt en Nijvel
S57079: DE SMEDT RAPHAËL - Jan de Smedt van Mechelen - een filmtekst (ingeleid door prof.Paul Naster)
R20474: DE SMEDT EMILE-JOSEPH, - Le sacerdoce des fidèles (Une lettre pastorale à verser au dossier du Concile)
R63661: DE SMEDT CAROLUS S.J. - Dissertationes selectae in primam aetatem historiae ecclesiasticae
G34038: DE SMEDT CH. (S.J.) - Principes de la critique historique
S32999: DE SMEDT JAN - Jan De Smedt na een kwarteeuw (Jan De Smedt après un quart de siècle, J.De Smedt after a quarter of a Century)
R38790: DE SMEDT CH. S.J. - Mgr J.-B.-Victor Kinet et les origines de la Congrégation des Soeurs de la Providence et de l'Immaculée Conception
T95572: DE SMEDT PETRO - Nederlanda bibliografico. Bibliografie van de vertalingen uit de Nederlandse literatuur in het Esperanto (1902-1972)
T10139: DE SMEDT, RITA - Stilistisch Onderzoek over de werken van Guido Gezelle
B85938: DE SMEDT RAPHAEL (ED.) - Mechliniensia in honorem prof.em. Dr. Constantini Van de Wiel septuagenarii [in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, boekdeel 98, 1994]
R52436: DE SMEDT CH. S.J. - Mgr J.-B.-Victor Kinet et les origines de la Congrégation des Soeurs de la Providence et de l'Immaculée Conception
T81205: DE SMEDT RAPHAEL (DIR.) - Franz Hellens. Recueil d'études, de souvenirs et de témoignages offert à l'écrivain à l'occasion de son 90e anniversaire
T98781: SMEESTERS ALINE - Aux rives de la lumière. La poésie de la naissance chez les auteurs néo-latins des anciens Pays-Bas entre la fin du XVe siècle et le milieu du XVIIe siècle
R54589: SMEETON DONALD DEAN - An investigation into the theology of William Tyndale and its relationship to earlier English dissent [2 volumes]
B57493: SMEETS JAAK - De kerstening van Oost-Frankenland ; Haspinga, Maeselant, Taxandrië
F30775: SMEETS ALBERT (& MANSION AUG., VOORWOORD) - Act en potentie in de metaphysica van Aristoteles ; historisch-philologisch onderzoek van boek IX en boek V der Metaphysica
C24600: SMEETS H. S.C.J. - De blakende oogst (missielectuur voor huis en school) 1ste stukje : uit het hart van Afrika - Bloemlezing uit het dagboek van Pater H.Smeets
T88065: SMEKEN JAN (& DEGROOTE GILBERT, ED.) - Jan Smeken's Gedicht op de feesten ter eere van het Gulden Vlies te Brussel in 1516, met inleiding, aanteekeningen en glossarium

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

5/9