Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
G61748: STINKENS KRISTEL - De consuls van de Gens Claudia tijdens de Republiek
R69504: STOCK URSULA - Die Bedeutung der Sakramente in Luthers Sermonen von 1519
R67164: STOCK KLEMENS - Boten aus dem Mit-Ihm-Sein. Das Verhältnis zwischen Jesus und den Zwölf nach Markus
B84455: VAN DER STOCK JAN (RED.) - Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787
P35547: STOCKER A. - Etudes sur la psychologie de la personne
F58235: STOCKER MICHAEL - Plural and conflicting values
S55783: STOCKHOLDER JESSICA - Jessica Stockholder - Landscape linoleum
F31700: STÖCKL ALBERT DR. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie
R21185: STOCKMAN RENÉ - De kerk en het verstoorde leven : de plaats van de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg
B101624: STOCKMANS J.-B. - Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden [3 volumes]
B51612: STOCKMANS J.-B. & HENDRICKX JAAK - Antwerpen's Sint-Willibrorduskerk sedert hare stichting tot heden, met eene beschouwing der nieuwe kerk door Jaak Hendrickx
B101836: STOCKMANS J.B. - Geschiedenis der gemeenten Kessel, Bevel, Nylen, Emblehem en Gestel
B94310: STOCKMANS J.-B. - Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden [3 volumes]
K74644: VAN DER STOCKT LUC (ED.) - Plutarchea Lovaniensia. A miscellany of essays on Plutarch [in: Studia Hellenistica, 32]
F99331: VAN DER STOCKT L. (ED.) - Rhetorical Theory and Praxis in Plutarch. Acta of the IVth International Congress of the International Plutarch Society, Leuven July 3-6, 1996
G92730: STOCLET ALAIN J. - Immunes ab omni teloneo. Etude de diplomatique, de philologie et d'histoire sur l'exemption de tonlieux au haut Moyen Age et spécialement sur la 'Praeceptio de navibus'
G94655: STOCQUART EMILE - L'organisation judiciaire de New-York au XVIIe siècle, ses premiers colons et la fondation de New-Rochelle
R78058: STOECKLE BERNHARD O.S.B. - Die Lehre von der erbsündlichen Konkupiszenz in ihrer Bedeutung für das christliche Leibethos
R97612: STOEGER J.N. S.J. [EYMARD] - La couronne céleste ou Le but suprême de l'espérance chrétienne
R48085: STOEGER J.-N. S.J. (& LORETTE H. S.J., TRAD., NOTES ET APPENDICE) - La couronne du ciel, but suprême de l'espérance chrétienne
F86448: STOETZEL JEAN - Théorie des opinions
R69329: STOFFEL OSKAR - Die katholischen Missionsgesellschaften. Historische Entwicklung und konziliare Erneuerung in kanonischer Sicht
G54650: STOFFEL BARON - Rapports militaires écrits de Berlin 1866-1870
W69833: STOFFEL JEAN-FRANÇOIS (JAKI STANLEY L., INTROD.) - Pierre Duhem et ses doctorands. Bibliographie de la littérature primaire et secondaire
R36219: STOGER JOS.NEP. S.J. - Marie sur le trone du ciel ou Recueillements consolants pouvant servir pour le mois de Marie
S36738: STOHR WALDEMAR - Kunst und Kultur aus der Südsee - Sammlung Clausmeyer Melanesien
T75469: STOJANOV IVAN ANDREEVIC - Glagoly umstvennoj dejatelnosti v bolgarskom jazyke ["Verbs of mental activity in the Bulgarian language"]
T59264: STOKHOF WILLEM ARNOLDUS LAURENS - The extinct east-slovincian Kluki-dialect
N69461: STOKMAN S. O.F.M. - De katholieke arbeidersbeweging in oorlogstijd
R15221: STOKMAN SIEGFRIED O.F.M. - De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden 1814-1830 (De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland)
R15230: STOKMAN, S. - Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen tegen nationaal-socialisme en Duitsche tyrannie ; Herderlijke brieven instructies en andere documenten
H60283: STOKS MARTIN C.SS.R. - Trek ons tot u, o kleine Teresia
R33688: STOKS MARTIN C.SS.R. - Nénette de Guigné
R52807: STOKS MARTIN C.SS.R. - Een man van vorstelijk karakter - levensschets van mgr. Joannes Zwijsen
H98398: STOLFI EMILIA & HENDRIX GUIDO - Verschijningen uit het hiernamaals in de Vita Lutgardis [in: Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, deel 5]
N102943: VAN STOLK A. CZ. (VAN RIJN G. & VAN OMMEREN C., EDS.) - Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, verzameld door A. Van Stolk [11 volumes, complete]
H33706: STOLK P.J. - De maagd van Schiedam - een kritische hagiografie
T90881: STOLK LODE - De lustige broeders. Humoristische roman
G100834: STOLS E. - De vele smaken en geuren van de geschiedenis. Een overzicht van vijf eeuwen voeding. Produktie, verdeling, verbruik en cultuur
B83921: STOLS EDDY - De Spaanse Brabanders of de handelsbetrekkingen der Zuidelijke Nederlanden met de Iberische wereld 1598-1648 [2 volumes, I: tekst, II: bijlagen]
R78133: STOLZ ANSELME O.S.B. - Théologie de la mystique
H55435: STOLZ ALBAN - Legende oder der christliche Sternhimmel
G95934: STOLZ ALBAN - Mörtel für die Freimaurer
G94075: STOLZ ALBAN - Mörtel für die Freimaurer [bound together with:] Spanisches für die gebildete Welt
R37155: STOLZ ALBAN - Predigten von Alban Stolz. Aus dessen Nachlass zu seinem hundertsten Geburtstag herausgegeben
X71730: STON BU (OBERMILLER E., TRANSL.) - The history of Buddhism in India and Tibet. The jewelry of scripture
X88926: STONE MICHAEL EDWARD - Apocrypha, Pseudepigrapha and Armenian Studies, collected papers. 2 volumes [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 144-145]
S96797: STONE-MILLER REBECCA, E.A. - To weave for the sun. Ancient Andean Textiles in the Museum of Fine Arts, Boston
S96733: STONE PETER F. - Rugs of the Caucasus ; structure and design
S84496: STONE-FERRIER LINDA A. - Images of textiles. The weave of seventeenth-century Dutch art and society
G72066: STONE LAWRENCE - The family, sex and marriage in England 1500-1800
F78243: STONE M.W.F. & WOLFF JONATHAN (EDS.) - The proper ambition of Science
F78238: STONE M.W.F. - Reason, faith and history. Philosophical essays for Paul Helm
R73623: STONE IGNATIUS - Commentary on the writings of Saint Angela Merici. Rule, counsels, legacies
F59587: STORCHENAU SIGISMUND S.J. - Seltnre Urkunden aus dem Innern Archive der Religionsphilosophie. Vom Verfasser derselben
T68864: STORM JOHAN - Englische Philologie. Anleitung zum wissenschaftlichen Studium der Englishen Sprache. I: Die lebende Sprache. 1. Abteilung: Phonetik und Aussprache
T64158: STORME MAX - Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven (wordt getoonzet door Emiel Hullebroeck) [Duimpjesuitgave nr.49]
C37616: STORME M.-B. (MISSIONARIS VAN SCHEUT) - Evangelisatiepogingen in de binnenlanden van Afrika gedurende de XIXe eeuw
B60022: VAN DEN STORME LIEVE - De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Temse
J80123: STORME MARCEL - Storme(n) over recht en gerecht. 60 jaar leven met justitie. Marcel Storme
R62495: STORME HANS - Trouwen in de 17e en de 18e eeuw. Prdikanten en andere geestelijke raadgevers over de voorbereiding op het huwelijk [3 delen]
C42623: STORME MARCEL (SCHEUTIST) - Konflikt in de Kasai-missie (maart 1894- juni 1895)
S52862: STORY OMMERVILLE (INLEIDING) - Rodin beeldhouwwerken
F79693: STOURDZA GRIGORI PRINCE [STURDZA GRIGORE] - Les lois fondamentales de l'univers
R17367: STOZ, ANGELO - La Reforme grégorienne: essai de synthèse
R43921: VAN STRAATEN WERENFRIED O.PRAEM. - Het witte leven
R47337: VAN STRAATEN AMATUS O.E.S.A., HENDRIKX EPHRAEM O.E.S.A. & STAVERMAN MANFRED O.F.M. - Genade en Kerk - Studies ten dienste van het gesprek Rome-Reformatie
R27136: VAN STRAATEN WERENFRIED (O.PRAEM.) - Het witte leven - geest en gestalte van Tongerloo
R45555: STRACK HERMANN L. - Einleitung in das Alte Testament einschliesslich Apokryphen und Pseudepigraphen, mit eingehender Angabe der Litteratur
R95561: STRACKE A. S.J. - Een leeder van VIII trappen [in: Bloemen van ons geestelijk erf, nr.3]
R21388: STRACKE D.A. S.J. - Over bekeering en doopsel van Koning Chlodovech
R48529: STRACKE D.A. S.J. (UITG.) - Devote samenspraak over de veelvuldige communie - geschreven rond de jaren 1435 naar het Brugsche handschrift (uitgegeven door dr. D.A. Stracke S.J.)
H95347: STRADIOTTI CARLO S.J. - Della vita del P. Francesco di Geronimo della Compagnia di Gièsu, Libri due, scritta, e dedicata al m. Rev. Padre nostro il padre Michelangelo Tamburini preposito Generale della Compagnia di Gièsu
B61887: VAN STRAELEN VICTOR [COLLECTIF] - Volume jubilaire Victor Van Straelen, directeur de l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique 1925-1954[2 volumes]
B84336: VAN DER STRAELEN JAN FRANS EN JAN BAPTIST - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817. Zevende deel: 1799-1802
R91188: VAN STRAELEN H.J.J.M. S.V.D. - The church and the non-Christian religions at the treshold of the 21st century. A historical and theological study
B50262: VAN DER STRAELEN J.F. EN J.B. - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817. Vijfde deel: 1795-1796
B50263: VAN DER STRAELEN J.F. EN J.B. - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817 ; Achtste deel: 1803-1817
B50264: VAN DER STRAELEN JAN FRANS EN JAN BAPTIST - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817 - Tweede deel: 1786, 1787 en 1788
B48424: VAN DER STRAELEN J.-F. & J.-B. (VAN BERENDONCKS A., ED.) - De kronijk van Antwerpen 1770-1819. deel I: 1770-1785
G77196: VAN STRAELEN H. S.V.D. - Russisch logboek
W66075: VAN STRAELEN VICTOR - Contribution à l'étude des isopodes méso- et cenozoïques
X54390: VAN STRAELEN HENRY - Où va le Japon ?
B82308: VAN DER STRAELEN JAN FRANS EN JAN BAPTIST (& RYLANT J., ED.) - De Kronijk van Antwerpen 1770-1817. Zesde deel: 1797-1798
T60029: VAN DER STRAETEN EMIEL (& FONTEYNE JULES, ILLS.) - Duimpje (een spel in verzen)
B74302: VAN DER STRAETEN JOS. - Het charter en de raad van Kortenberg [2 volumes]
T28951: VAN DER STRAETEN CLEMENS - Quadrifoliën
T26915: VAN DER STRAETEN CLEMENS - Stille preludiën [gedichten]
F59102: STRANIERO GIORGIO - L'ontologia fenomenologica di Teilhard de Chardin
T73282: STRANSKY PAVEL (RYBA BOHUMIL, ED.) - Okrik na nedbalého Cecha [text kriticky upravil a doslovem i poznámkami doprovodil Bohumil Ryba]
F68763: STRASBURGER HERMANN - Zum antiken Gesellschaftideal
F69436: STRASSER STEPHAN - Welt im Widerspruch. Gedanken zu einer Phänomenologie als ethischer Fundamentalphilosophie
F62772: STRASSER STEPHAN - Welt im Widerspruch. Gedanken zu einer Phänomenologie als ethischer Fundamentalphilosophie
G91395: STRASTIL VON STRASSENHEIM THEODOR - Bibliographie der im Herzogtume Kärnten bis 1910 erschienenen Druckschriften
S32760: VAN STRATEN HENRI (DEWANCKEL GILBERTE, INTRODUCTION ET CATALOGUE) - L'oeuvre gravé d'Henri Van Straten
S32761: VAN STRATEN HENRI (DEWANCKEL GILBERTE, INLEIDING EN KATALOGUS) - Het grafisch werk van Henri Van Straten
R95962: STRATER F. S.J. - Herinneringen aan de eerw. paters Leo, Clemens en Wilhelm Wilde, priesters des Sociëteit van Jezus
R74517: STRATER PAUL S.J. - Maria im Reiche Christi. Einführung in das Gedankengut der neueren Marienkunde
G91641: STRATFORD WILLIAM - Report on the manuscripts of his grace the Duke of Portland, K.G., preserved at Welbeck Abbey. Vol. VII
F58236: STRATTON-LAKE PHILIP (ED.) - Ethical intuitionism - Re-evaluations

Next 100 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

4/22