Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B87305: VANDER HAEGHEN [VAN DER HAEGHEN] VICTOR - Le nouveau Campanile du Beffroi de Gand
B78073: VANDER LINDEN HERMAN - Itinéraires de Philippe Le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) et de Charles, comte de Charolais (1433-1467)
P88378: VANDER LINDEN IOH. ANTONIDES - De Scriptis Medicis libri duo
N94227: VANDER HAEGHEN FERD., ARNOLD TH.-J.-I. & VANDEN BERGHE R. (EDS.) - Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais [2 volumes] I: Monographies, II: Recueils
B87306: VANDER HAEGHEN VICTOR - Contribution à l'histoire du grand plan de Gand dressé en 1551 par Jean Otho
T94930: VANDER GOES ANTONIDES (& DE HOOGHE ROMEYN, ILLS.) - Alle de gedichten. Hierby komt het Leven des Dichters
T93407: VANDER LOO FIRMIJN - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams
M83799: VANDER LINDEN ALBERT - Octave Maus et la vie musicale belge 1875-1914
M91675: VANDER STRAETEN EDMOND - Jean Okeghem en Italie
T10281: VANDER WERKEN MARGARETA GEERTRUID - Willem de IV
B99012: VANDER VELPEN J. - Geschiedenis van Hoegaarden
T10440: VANDER PLAETSE ANTOON - Op mijn woord - Een levensbericht
B92081: VANDER MEERSCH D.J. (PUBL.) - Mémoire justificatif du magistrat d'Audenarde, sur les troubles arrivés en cette ville, en 1566, avec de nombreuses pièces à l'appui publié d'après les documents originaux conservés aux archives d'Audenarde.
B17467: VANDER BURGHT, RAYMOND - Un ami italien de la Belgique: Giulio Gagliani et son oeuvre
H17468: VANDER MEEREN BAZIEL O.F.M.CAP. - Franciscus de Christusprofeet
B99752: VANDER LINDEN HERMAN - Itinéraires de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche (1477-1482)
T21904: VANDER PLAETSE ANTOON (SAMENSTELLING), - Herinneringen aan het Vlaamse volkstoneel
F26172: VANDER KERKEN L. S.J. - Religieus gevoel en aesthetisch ervaren
B33564: VANDER MOERE P.J. - De jonge Leviten van het Seminarie van Gent te Wezel, te Parys, enz., met eene voorafgaende levensschets van den cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelyke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814
B90002: VANDER STRAETEN EDMOND (& BECKER GEORGE, LETTRE-PRÉFACE) - Le théatre villageois en Flandre. Histoire, littérature, musique, religion, politique, moeurs, d'après des documents entièrement inédits [2 volumes]
F35662: VANDER HAEGHEN FERDINAND (ED.) - Bibliotheca Erasmiana - Bibliographie des oeuvres d'Erasme - Ratio Verae Theologiae
M91246: VANDER ELST EDOUARD - Enseignement de la musique aux enfants. Pour une nouvelle méthode
R43347: VANDER MOERE J. S.J. - Récit de la persécution endurée par les séminaristes du diocèse de Gand en 1813 & 1814 à Wezel, a Paris, etc., précédé d'un coup-d'oeil sur l'histoire de l'église dans ses rapports avec ce diocèse de 1800 à 1814
B45470: VANDER STRAETEN EDMOND - Le Théatre villageois en Flandre. Histoire, littéraire, musique, religion politique, moeurs d'après des documents entièrement inédits
S48329: VANDER BURGHT R. (& CARTON DE WIART, PRÉFACE) - Joseph François peintre belge, emule de David 1759-1851 ; Les manuscrits de ses deux voyages en Italie, les lettres du prince Louis et de la princesse Pauline d'Arenberg
R50117: VANDER MOERE J. S.J. - Récit de la persécution endurée par les séminaristes du diocèse de Gand en 1813 & 1814 à Wezel, a Paris, etc., précédé d'un coup-d'oeil sur l'histoire de l'église dans ses rapports avec ce diocèse de 1800 à 1814
R52486: VANDER VELPEN J. - Ken je Lourdes ?
F52670: VANDER KERKEN L. S.J. - Het menselijk geluk - philosophie der gelukservaring
B54067: VANDER HAEGHEN V. - La Corporation des peintres et sculpteurs de Gand (2e partie)
B87297: VANDER HAEGHEN VICTOR - L'humaniste-imprimeur Robert de Keysere et sa soeur Clara la miniaturiste, XVe - XVIe siècles
B10978: VANDER VELPEN J. - Geschiedenis van Hoegaarden
C59245: VANDER BIESEN IVAN - Oost-Afrikaanse woon- en bouwcultuur voor 1900 in een confrontatie van beschavingen: de Aziatische, de Europese, de Islamitische en de Afrikaanse
R59673: VANDER HAEGHEN FERDINAND (ED.) - Bibliotheca Erasmiana - Bibliographie des oeuvres d'Erasme. Enchiridion Militis Christiani
R59674: VANDER HAEGHEN FERDINAND (ED.) - Bibliotheca Erasmiana - Bibliographie des oeuvres d'Erasme. De praeparatione ad mortem
R59675: VANDER HAEGHEN FERDINAND (ED.) - Bibliotheca Erasmiana - Bibliographie des oeuvres d'Erasme. Admonitio adversus Mendacium, Annotationes, Antibarbari, Antwort, Apologia ad J.Fabrum Stapulensem, Apologia ad Debacchationem P.Sutoris, Apologia adv. Monachos quosdam Hispanos, Apologia adv. Rhapsodias Alberti Pii
R61069: VANDER HEEREN A. S.T.D. - Maria's lied of het klein officie van O.L.Vrouw uitgelegd
P98069: VANDER ELST ROBERT - Phénomènes surnaturels et phénomènes nerveux : Vraies et fausses guérisons miraculeuses
B80186: VANDER VORST-ZEEGERS J. - Le "Journal de Bruxelles" de 1871 à 1884
B87302: VANDER HAEGHEN VICTOR - Le manuscrit gantois du Liber Floridus et ses illustrations (XIIe siècle)
B87303: VANDER HAEGHEN VICTOR - Date de la construction de la tour Saint-Eloy à Vosselare. Le maître d'oeuvre Jueris Drabbe
R68852: VANDER NOOT THOMAS (DE KEYSER P., ED.) - Salighe meditacie des lijdens ons liefs heeren op sie seuen ghetiden (Antw., Thomas vander Noot, c. 1505). Literair-historische en bibliographische inleiding van Dr P. de Keyser
H90297: VANDER BORCHT JOANNES O.F.M. - Cort begryp van de gheboorte, af-komste, leven, en wondere daeden van den heylighen Antonius a Padua minderbroeder, met eenighe ghebeden en een bequaeme maniere om de Novene ofte neghen-dyns-daegsche Devotie ter eeren vanden selven Heylighen te houden. Uyt verscheyde en gheloof-baere schrijvers by een vergadert
B99753: VANDER LINDEN HERMAN - Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, Marguerite d'York et Marie de Bourgogne (1467-1477)
S87299: VANDER HAEGHEN VICTOR - Les peintres Van Reysschoot
B87300: VANDER HAEGHEN [VAN DER HAEGHEN] VICTOR - Alphonse Diegerick
M58998: VANDER MACHTELT GUILLELMUS (COUCKE MARIE-THERESE, DE BELIE ALFONS & VERSTEGEN VEDASTUS, EDS.) - Goddelijcke Lofsanghen - Liederboek van de Boudelo-abdij
B99286: VANDER MOERE J. S.J. - Récit de la persécution endurée par les séminaristes du diocèse de Gand en 1813 & 1814 à Wezel, a Paris, etc., précédé d'un coup-d'oeil sur l'histoire de l'église dans ses rapports avec ce diocèse de 1800 à 1814
P76522: VANDERBEEKEN MARK - Een perceptuele benadering van montagefouten in film en video
R35651: VANDERBRUGGHEN LIEVEN - Rafaël Kalinowski 1835-1907 Pools Karmeliet
B28847: VANDERBURCHT DIRK - Belgen op de tweesprong - tussen nationalisme en federalisme
Y75323: VANDERCAMMEN EDMOND - L'amour responsable
L58563: VANDEREYCKEN ROBERT & GHYSEBRECHTS LOUIS - Ghysebrechts - Vandereycken ; Hasselt, Belgium - Itami, Osaka. 1985 Art exhibition. Reliefs, graphics,, drawnings, sculptures
B84529: VANDERHAEGHEN FERD. - Livres et brochures imprimés à Gand sans nom d'imprimeur
N37648: VANDERHALLEN BOUDEWIJN - Noord-Nederlandse historische tijdschriften (1883-1960) [in: Nederlandse Volkskundige Bibliografie, nr.31]
T32747: VANDERHEYDEN JAN-F. - Humanisme en neophilologie
K37707: VANDERHEYDEN JAN F. - De Livius-vertaling van 1541 - Kanttekeningen bij de opdracht en Livius-uitgave van Jan Gymnick
B98995: VANDERHEYDEN RIE - Renaat Grassin 't Ketje. Zijn leven, zijn poëzeekes
L82404: VANDERHOEVEN M. - De Terra Sigillata te Tongeren, 4: Analytische inventaris van de stempels in openbaar en privaat bezit
B78373: VANDERHOFSTADT CELINE - Het muziekleven aan de Collegiale kerk Saint-Aubain te Namen tussen 1200 en 1559
B87947: VANDERKINDERE LEON (& FREDERICQ PAUL, PREFACE) - Le siècle des Artevelde. Etudes sur la civilisation morale et politique de la Flandre et du Brabant
G41115: VANDERKINDERE LÉON - Note sur les perrons
B12308: VANDERKINDERE LEON (& FREDERICQ PAUL, PREFACE) - Le siècle des Artevelde. Etudes sur la civilisation morale et politique de la Flandre et du Brabant
B86569: VANDERKINDERE LEON - Choix d'études historiques
W66064: VANDERLINDEN H.-L. - Longueurs d'onde effectives des étoiles de l'amas de Praesepe
B66756: VANDERLINDEN E. - Chronique des événements météorologiques en Belgique jusqu'en 1834
C94611: VANDERLINDEN R. - Le chantier naval de Léopoldville 1881-1953
W73121: VANDERLINDEN H.L. - A study of the galactic cluster Messier 67, based mainly upon the photographic magnitudes and the effective wave-lengths of 1153 stars
T84852: VANDERLINDEN SONJA - De dansende burger. A. Van Schendels sociale visie [Van Schendel]
K61798: VANDERMEERSCH MARTINE - Xenophons relaas over de samenzwering van Cinadon (Hellenica III,3,4-11)
F97944: VANDERMEERSCH PATRICK - Unresolved questions in the Freud-Jung debate on psychosis, sexual identity and religion
L18197: VANDERMEULEN H. - 150 jaar provinciaal beleid - een terugblik op de belangrijkste beleidsopties van 150 jaar provinciebestuur van Limburg (rede uitgesproken door de heer H.Vandermeulen gouverneur van Limburg, 1 oktober 1986 & de geschiedenis van de Provincieraad-)
R40214: VANDERMOERE JOSEPH S.J. [VAN DER MOERE J. 1791-1875] - Acta S. Teresiae a Jesu Carmelitarum strictioris observantiae parentis (commentario et observationibus illustrata a Josepho Vandermoere)
H50053: VANDERMOERE JOSEPH S.J. [VAN DER MOERE J. 1791-1875] - Acta S. Teresiae a Jesu Carmelitarum strictioris observantiae parentis (commentario et observationibus illustrata a Josepho Vandermoere)
S90054: VANDERPOEL AD. - Notice sur la vie et les ouvrages de Lucas Fayd'Herbe, sculpteur et architecte malinois
R98880: VANDERPUTTEN STEVEN & MEIJNS BRIGITTE (EDS.) - Ecclesia in medio nationis. Reflections on the study of monasticism in the central middle ages. Réflexions sur l'étude du monachisme au moyen age central
H84006: VANDERSPEETEN H.P. S.J. - Vie du b. Jean Berchmans de la Compagnie de Jésus
B79916: VANDERSPEETEN H.-P. S.J. - Notre-Dame de Consolation. Notice historique sur la statue miraculeuse de la sainte Vierge vénérée sous ce nom dans l'église des Carmélites Chaussées à Vilvorde
B53289: VANDERSTRAETEN RAF & PRENEEL MARIJ - 175 jaar Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar 1820-1995
L86120: VANDERSTRAETEN CONST. - De Hasseltsche Jonkmans en het gevecht der Planckeweyde
L17648: VANDERSTRAETEN C. - Hasselt - Geschiedkundige schets
L18997: VANDERSTRAETEN CONSTANT - Hasselt - Geschiedkundige schets
B89811: VANDERSTRAETEN THEOPHILE - Renseignements complémentaires & inédits concernant l'ancienne fabrication de tapis a Audenarde
B87472: VANDERSTRAETEN FREDERIK - De Heilig Hartparochie Sint-Amandsberg. Het relaas van een eeuw parochiaal leven 1878-1978
R96368: VANDERSTUYF F. - Les Hymnes de l'Ordinaire du Bréviaire Romain. Introduction, texte, traduction rythmique, commentaire, texte ancien et traductions de J. Racine
B95722: VANDERVEE ALOIS P.J. - Het Land van Waas als geologisch landschap [in: Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 59 1e afl., 1953]
B81193: VANDERVELDE EMILE - La décadence du capitalisme. Conférence donnée au jeune barreau de Bruxelles le 7 avril 1892
B42190: VANDERVELDE EMILE - Le parti ouvrier belge 1885-1925 (Vers la souveraineté du travail)
W62104: VANDERVELDE PAUL - Action des poisons sur les cellules épithéliales des canalicules contournés [Contribution à l'anatomie du rein infectieux]
E80997: VANDERVELDE EMILE - Le collectivisme et l'évolution industrielle
E81901: VANDERVELDE EMILE - L'exode rural et le retour aux champs
H12900: VANDERVELDEN JOS. - Het leven van Sint Bavo
R36861: VANDERVORST J. (MERCIER CARDINAL, PRÉFACE) - Israël et l'ancien Orient
R55649: VANDERVORST J. (MERCIER CARDINAL, PRÉFACE) - Israel et l'ancien Orient
R69680: VANDERVORST J. (MERCIER CARDINAL, PRÉFACE) - Israël et l'ancien orient
R72919: VANDEUR EUGENE O.S.B. - La sainte Messe - Notes sur sa liturgie
R96124: VANDEUR EUGÈNE O.S.B. - La sainte Messe - Notes sur sa liturgie
R36014: VANDEUR EUGÈNE O.S.B. - La sainte Messe - Notes sur sa liturgie
R51455: VANDEUR EUGENE O.S.B. - La sainte Messe, préparant à la communion eucharistique ; ordinaire et propre commentés par le r.p. dom Eugène Vandeur - - La messe du T.S. Sacrement
R52454: VANDEUR EUGENE O.S.B. - Elévations sur le Salve Regina
R52456: VANDEUR EUGENE O.S.B. - Je vous salue Marie - élévations
R84070: VANDEUR EUGENE O.S.B. (& VAN RANDERODE, VERT.) - De mis der H. Theresia van het Kindje Jezus en van het H. Aanschijn, door haar zelve verklaard
W77691: VANDEVELDE A.-J.-J. - Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende het jaar 1900 verschenen. Overzicht der boeken en verhandelingen over de samenstelling, het onderzoek en de vervalschingen der voedingsmiddelen
B88703: VANDEVELDE H. - Het heropbouwen van hoeven (Voordracht gehouden tijdens de rondreizende tentoonstellingen ingericht in 1916 door het technisch bureel voor hoevenbouw van het land- en tuinbouwcomiteit der prov. Antwerpen)
R16377: VANDEVELDE A. - Onderwijzen wij nog het ware christendom?
W99551: VANDEVELDE A.-J.-J. - Het water in het dagelijksch leven
W76609: VANDEVELDE A.-J.-J. - Nouvelles recherches sur les ferments solubles du lait
W100243: VANDEVELDE A.-J.-J. - Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende het jaar 1901 verschenen. Overzicht der boeken en verhandelingen over de samenstelling, het onderzoek en de vervalschingen der voedingsmiddelen
B62247: VANDEVIVERE IGNACE & PERIER-D'IETEREN CATHELINE & BOUCHER HUGUES (PHOTOGRAPHIES) - Belgique renaissante. Architecture, art monumental (Histoire de l'Architecture en Belgique, tom.3)
S84589: VANDEVIVERE I. - La cathédrale de Palencia, L'église paroissiale de Cervera de Pisuerga [dans: Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 10]
B81055: VANDEVOORT MAGDA - O.-L.-Vrouw van Ham-Instituut 1885-1985
F73271: VANDEWALLE E. - Van het in-de-wereld-zijn naar ver-inner-lijking. Existentie en sacraliteit bij Martin Heidegger. Inwendigheid en transcendentie bij Louis Dupré
X98899: VANDEWALLE WILLY & SERVAIS PAUL (RED.) - Orientalia : Oosterse studies en bibliotheken te Leuven en Louvain-la-Neuve
B98691: VANDEWALLE ANDRE (ED.) - Hanzekooplui en Medicibankiers. Brugge, wisselmarkt van europese culturen
T50660: VANDEWEGHE WILLY - Perspectivistische evaluatie in het Nederlands - de partikels avan de AL/NOG/PAS-groep
R16378: VANDEWEYER LUC - De kater van de oorlog - Waarom de katholieken actief werden in de vredesbeweging
B64362: VANDEWEYER LUC - Enkele kinderen zijn van honger gestorven. De Tweede Wereldoorlog in Tienen en omgeving
P91973: VANDEWIELE L.J. (ED. & INTROD.) - Herbarius in Dyetsche [Antwerp, ca. 1500, facsimile]
B84532: VANDEWIELE L.J. - Geschiedenis van de farmacie in België, met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de farmacie
P73106: VANDEWIELE L.J. - De "Liber magistri Avicenne" en de "Herbarijs". Middelnederlandse handschriften uit de XIVe eeuw (Ms. 15624-15641 Kon. Biblioteek te Brussel). Uitgegeven en gekommentarieerd [2 volumes]
G68605: VANDEWYNGAERDEN FR. - Een groot modern staatsman: Salazar. Zijn werk
F43024: VANDIEST JULIEN - Au delà du Marxisme
F43025: VANDIEST JULIEN - Martin Heidegger - situation d'une Philosophie
B88073: VANDORMAEL HERMAN - Kasteel van Gaasbeek
T23249: VANDORPE A. - lentevermaak - spreuk, raadsel, mop, spreekwoord - voor elken dag
B65066: VANDROMME POL - Het Modern Socialisme en E. Leburton
B64479: VANDROMME POL - Le loup au cou de chien. Degrelle au service d'Hitler
L46097: VANDUFFEL FRANÇOIS - Industrialisatie en verandering : Lommel tussen 1890 en 1914
C99886: VANDYCK J. - Etude du Kikongo. Grammaire & exercices
G96426: VANEL C. - Boeven die ik gekend heb.. en hun bewakers
G73714: VANERMEN STIJN - De ontkenning van de Jodenuitroeiing: van manipulatie tot negatie van bronnen
B99131: VANERUM MARLEEN - 100 jaar waterleiding te Tienen 1894-1994
E73980: VANES F. ROBERT - De internationale gouden standaard. Een onderzoek naar de oorzaken van zijn verval in de tussenoorlogse periode
N38901: VANGASSEN H. - Noordhollandse charters [Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands]
B89324: VANGAVER J. - De banmolens van Harelbeke door de eeuwen heen
T91093: VANGENECHTEN K. - Priesterlijke Poëzie. Een verklarende commentaar bij Gery Helderenbergs Doxologia Pro Christo Meo
Q31966: VANGH ABA - Magie hindoue
B53460: VANHAECKE L. (PREMIER CHAPELAIN DU PRÉCIEUX SANG) - Le précieux sang à Bruges
C74419: VANHAEVERBEKE ANDRE - Rémunération du travail et commerce extérieur. Essor d'une économie paysanne exportatrice et termes de l'échange des producteurs d'arachides au Sénégal
C37495: VANHALLE G.L. - De familiale gewoonten der Alunda
B10969: VANHAMME MARCEL - Bruxelles Capitale - Evolution de la ville de 1830 à nos jours
B10973: VANHAMME, MARCEL - Bruxelles 1100-1800 - Promenades dans le Passé
T65361: VANHAUTE D. - Eenige gedichten
T65362: VANHAUTE D. - Ark van Noë. Toneelspel in vijf bedrijven
T55780: VANHECKE JOHAN - De Flandriens van Hugo Verriest ; van Gezelle tot Streuvels
P60627: VANHERLE GUIDO & SMITH DENNIS C. (EDS.) - International symposium on Posterior Composite Resin Dental Restorative Materials
R30328: VANHERPE G. - Transsubstantiatie en Eucharistie [ivm.paus Paulus VI]
G91230: VANHEUVERZWIJN PIETER - De Praagse Lente
R40483: VANHOONACKER ALBINUS - De rerum creatione ex nihilo (Dissertatio theologica)
R43827: VANHOONACKER ALBINUS - De rerum creatione ex nihilo (Dissertatio theologica)
R50631: VANHOONACKER ALBINUS - De rerum creatione ex nihilo (Dissertatio theologica)
B87331: VANHOUTRYVE ANDRE - Bibliografie van de geschiedenis van Brugge, deel III
B87332: VANHOUTRYVE ANDRE - Bibliografie van de geschiedenis van Brugge, deel I
B30071: VANHOUTRYVE ANDRE - De vishandel en het visambacht te Brugge - tot op het einde van het oude regiem
F63102: VANHOUTTE MAURICE - Le Philosophie Politique de Platon dans les "Lois"
P28481: VANHOUTTE PAUL M. (ED.) - Serotonin and the cardiovascular system
F60295: VANHOUTTE MAURICE - La méthode ontologique de Platon
B74555: VANHOVE D. - Etude pluviométrique sur le bassin de la Meuse
W57640: VANHOVE D. - Description cristallographique du quartz de Quenast
G87207: VANHOVE D. (ED.) - Les sports dans la Grèce antique. Du jeu à la compétition
R46814: VANHUMBEECK PACIFIQUE O.F.M. - La Custodie Franciscaine de Terre-Sainte
A78375: VANLANGENDONCK MARC - Van Minoërs tot kapiteins en kelner-kapiteins. Een antropologische studie omtrent massatoerisme en etnische identiteit op het Griekse eiland Kreta
B79059: VANLANGENHOVE FERNAND - La Belgique et ses garants. L'été 1940. Contribution à l'histoire de la politique extérieure de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale
C61813: VANLAUWE XANTHIPPE - Een onderzoek naar het dorpsleven in Bakchias in het licht van de papryi
R95757: VANMAELE B. O.PRAEM. - Een kwarteeuw E.K.-leven 1920-1945
R69009: VANMAELE BASILE O.PRAEM. - L'église pudentienne de Rome (Santa Pudenziana). Contribution à l'histoire de ce monument insigne de la Rome Chrétienne ancienne du IIe au XXe siècle
R57457: VANMAELE B. O.PRAEM. - Maria, de moeder Gods
R97660: VANMAELE B. O.PRAEM. - Biechtboekje, A. Voor jonge kinderen beneden de plechtige communie
R98167: VANMAELE BASILIUS O.PRAEM. - De Eucharistische kruistocht voor kinderen, groep A
R98168: VANMAELE BASILIUS O.PRAEM. - Hostie met de hostie
R98165: VANMAELE BASILIUS O.PRAEM. - E.K.-leidingsonderhoudjes. 1ste reeks, 2de reeks [2 volumes]
R98166: VANMAELE BASILIUS O.PRAEM. - De Eucharistische kruistocht voor volwassenen. groep B
B65899: VANNERUS JULES - Le limes et les fortifications Gallo-Romaines de Belgique. Enquête toponymique
B66723: VANNERUS JULES - Le limes et les fortifications Gallo-Romaines de Belgique. Enquête toponymique
R92037: DE VANNES LADISLAS O.F.M.CAP. - Vie de la bienheureuse Sr Marie-Magdeleine Martinengo, comtesse de Barco, patricienne de Venise et Brescia, Clarisse capucine du monastère de Notre-Dame des Neiges
R40451: VANNESTE ALFRED - La théologie de la Pénitence à Paris au XIIIe siècle
B89803: VANNESTE DOMINIQUE - De pre-industriële Vlaamse stad : een sociaal-economische survey. Interne differentiatie te Gent en te Kortrijk op het einde van de 18de eeuw
C44549: VANNESTE M. (WITTE PATER) - Legenden, geschiedenis en gebruiken van een Nilotisch volk. Alur teksten (Mahagi, Belgisch-Kongo)
G87076: VANNESTE TIJL - Tussen Tejuco en Lissabon : een eeuw diamantgeschiedenis in Minas Gerais (1729-1832)
B60064: VANNIEUWENBORG - 500 jaar Sint-Janskerk [Mechelen]
B99385: VANNOPPEN HENRI & SOMMEREYNS-PARENT LUCIENNE - De geschiedenis van Sterrebeek, het kastelendorp
X74616: VANOVERBEKE DIMITRI - Community and state in the Japanese farm village. Farm tenancy conciliation (1924-1938)
S78090: VANPAEMEL-LE ROY MARGUERITE - Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé de Jules Vanpaemel
B99318: VANPAEMEL G. - Echo's van een wetenschappelijke revolutie. De mechanistische natuurwetenschap aan de Leuvense Artesfaculteit 1650-1797
B46582: VANRIE ANDRÉ (VAN HALTEREN PIERRE, PRÉFACE & DASNOY PHILIPPE, INTRODUCTION) - Bruxelles en gravures
G61756: VANSANTVOET MARLEEN - Sparta in de geschiedenishandboeken van het middelbaar onderwijs
B35994: VANSCHOENBEEK GUY - Novecento in Gent - de wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen
G93254: VANSCHOONWINKEL JACQUES - L'Egée et la Méditerranée orientale à la fin du deuxième millénaire. Témoignages archéologiques et sources écrites
K71099: VANSEVEREN S. - Prodige à voir. Recherches comparatives sur l'origine casuelle de l'infinitif en grec ancien
C99362: VANSINA JAN - Les anciens royaumes de la Savane. Les états des Savanes méridionales de l'Afrique centrale des origines à l'occupation coloniale
T14910: VANSINA, DIRK - Scheppend werk - Eerste deel : Poëzie
C94452: VANSINA J. - Les tribus Ba-Kuba et les peuplades apparentees
S15779: VANSINA DIRK - Cyriel Verschaeve als beeldhouwer
S20708: VANSINA DIRK - Het wezen der kunst
S30054: VANSINA DIRK - De Vlaamse Primitieven
C37587: VANSINA J. - Esquisse de grammaire Bushong
C37608: VANSINA J. - Le royaume Kuba
C39059: VANSINA J. - Geschiedenis van de Kuba van ongeveer 1500 tot 1904
T56125: VANSINA DIRK - Geprevelde strophen
F74666: VANSINA DIRK F. - De filozofie van Paul Ricoeur. Problematiek en dialektiek van zijn metode
F74722: VANSINA F.D. - Paul Ricoeur. Bibliographie primaire et secondaire / Primary and secondary bibliography (1935-2000) [BETL, 148]
F21010: VANSINA DIRK - Pascal
T17472: VANSINA DIRK - Verschaeve getuigt
Y25861: VANSPAUWEN JAN - Ainsi donc tu es un libre penseur ? Aphorismes
F66431: VANSTEENBERGHEN FERNAND - La bibliothèque du philosophe médiéviste
F66427: VANSTEENBERGHEN FERNAND - La philosophie au XIIIe siècle
F66426: VANSTEENBERGHEN FERNAND - La philosophie au XIIIe siècle
H33408: VANSTEENWEGEN ZR. D. (VERTALING VAN BONNEFOY J.-FR.) - Leven van de heilige Johanna van Frankrijk - Kroniek van de Annonciade
T56282: VANSTIPHOUT H.L.J., JONGELING K., LEEMHUIS F. & REININK G.J. - Scripta signa vocis - studies about scripts, scriptures, scribes and languages in the Near East presented to J.H. Hospers by his pupils, colleagues and friends
L80121: VANSTREELS RENE & SACRE FERNAND - Hasselt in oude prentkaarten
V55762: VANSUMMEREN PATRICIA - Droomwereld van poppen - uit de verzameling van het volkskundemuseum Antwerpen
B55769: VANSUMMEREN PATRICIA E.A. - Poesje-, poppen- en figurentheater te Antwerpen
B68556: VANTHOOR RENE - De ontwikkeling van de pers in België
B99209: VANTIGHEM J.-P. (RED.) - Aspecten van een dagelijkse realiteit. 150 jaar spoorwegen in België
R78379: VANTOMME BRUNO - Het 'Liber Chronicarum [sive Tribulationum Ordinis Minorum]' van Angelo Clareno (ca. 1255-1337)
L56649: VANVINCKENROYE W. - Terra sigillata uit een Romeinse stortplaats te Tongeren
L64707: VANVOORDEN A. (& DROOGMANS JOZ.) - 1939-1979: veertig jaar van Veldeke-Leënkomitee (& Baron Paul Paelinck - 65 jaar)
B64617: VANVOORDEN A. - Koning Leopold I en De Belgische Omwenteling van 1830.
B82482: VANVRECKOM H. GÉNÉRAL - De l'aurore au crépuscule de la pensée. Souvenirs, réflexcions 1910-1991
R95937: VANVREEZE W. - Episodes de la guerre des Gueux
S87813: VANWELDEN MARTINE - Het tapijtweversambacht te Oudenaarde 1441-1772
B64017: VANWELKENHUYZEN JEAN - Quand le chemins se séparent. Mai - juin - juillet 1940. Aux sources de la Question Royale
B64018: VANWELKENHUYZEN JEAN - Quand le chemins se séparent. Mai - juin - juillet 1940. Aux sources de la Question Royale
B64373: VANWELKENHUYZEN JEAN & DUMONT JACQUES - 1940. Le grand exode
B78311: VANYSACKER DRIES, DELSAERDT PIERRE, DELVILLE JEAN-PIERRE & SCHWALL HEDWIG (EDS.) - The Quintessence of lives. Intellectual biographies in the Low Countries presented to Jan Roegiers
R94309: VANYSACKER D. - The Garampi correspondence. A chronological list of the private correspondence of cardinal Giuseppe Garampi (1741-1792)
R62452: VANYSACKER DRIES - Kardinaal Giuseppe Garampi (1725-92): Portret van een verlicht ultramontaal [2 vols.] I., II.: Chronologische lijst van privé-correspondentie
S15780: VANZYPE GUSTAVE - Leys et son école
S29127: VANZYPE GUSTAVE - Franz Courtens
S40933: VANZYPE GUSTAVE - Bruegel le vieux
S53932: VANZYPE GUSTAVE - Franz Courtens
S55030: VANZYPE GUSTAVE - Rubens génie raisonnable
S93106: VANZYPE GUSTAVE - Henri Leys
S83135: VANZYPE GUSTAVE - Maitres d'hier (Leys, Eugène Smits, Boulenger, Stobbaerts, Dewinne, Artan, Verwée, Agneessens, Delbeke)
S95524: VANZYPE GUSTAVE - L'art belge du XIXe siècle à l'exposition de Paris en 1923
S83616: VANZYPE GUSTAVE - Exposition rétrospective Henri De Braekeleer, 27 février - 1er avril 1928. Catalogue (Musée national du Luxembourg, Paris)
K35537: VARA DONADO JOSÉ - La tecnica dramatica de Sofocles
R32425: VARANI BAPTISTE - Vie spirituelle de la bienheureuse Baptiste Varani, religieuse de l'ordre de sainte-Claire, écrite par elle-même; suivie d'une notice historique sur l'origine des Capucins (ouvrage traduit du latin, des Bollandistes, par l'abbé P-)
T80120: VARASTEH KHOSROW - Le vrai visage d'Omar Khayyam
T75527: VARDUL IGO FRIDRICHOVIC (RED.) - Teorija i tipologija mestoimenij [="Theory and typology of pronouns"]
G44927: DE VAREILLES-SOMMIERES M. - Madame Octave Feuillet
B92194: VARENBERGH EMILE - Quelques traditions de la Belgique & de la Germanie
B43840: VARENBERGH EMILE-CH. - Mémoire sur Philippe de Commynes (en réponse à la question suivante: apprécier Philippe de Commynes comme écrivain et comme homme d'état)
R96071: DE LA VARENNE CHARLES - Le pape et les Romagnes. Le pouvoir temporel dans les états romains
F544: VARET, GILBERT - L'ontologie de Sartre
R83632: VARGAS UGARTE RUBEN S.J. - El Episcopado en los tiempos de la emancipacion sudamericana [1809-1830]
R75573: VARIN JOSEPH S.J. (DE CHARRY JEANNE R.S.C.J., RED.) - Lettres à sainte Madeleine-Sophie Barat (1801-1849). Texte intégral, d'après les manuscrits originaux, présenté, avec une introduction, des notes et un index analytique
X77570: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1920 part III (July)
X77572: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1951 Parts 3-4
S87222: VARIOUS AUTHORS - Ten essays for a friend : E. De Jongh 65
X92885: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number Forty-Two (42) 1988
X94013: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 78 (1990), Part 1 + 2
X92890: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number Thirty-Two (32) 1978
X88967: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 15, 1984
X88968: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 16, 1985
H75962: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica, I (1994). Rivista di agiografia e biografia della Società internazionale per lo studio del Medio Evo Latino / Journal of Hagiography and biography
G98919: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 11-12, 1980-1981
S85092: VARIOUS AUTHORS - Academies of Art between Renaissance and Romanticism
S84611: VARIOUS AUTHORS - Die Heiligen Drei Könige. Darstellung und Verehrung
S84609: VARIOUS AUTHORS - Veit Stoss in Nürnberg. Werke des Meisters und seiner Schule in Nürnberg und Umgebung
S84606: VARIOUS AUTHORS - Experiment Bauhaus. Das Bauhaus-Archiv Berlin (West) zu Gast im Bauhaus Dessau
R85031: VARIOUS AUTHORS - Adriano Bernareggi, vescovo di Bergamo 1932-1953
G86179: VARIOUS AUTHORS - Frühmittelalterliche Studien, 39. Band (2005). Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster
G98916: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 18, 1987
R98869: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia [Commentarius scientiarum ecclesiasticarum] Volume 47, 1962 (complete year)
S87256: VARIOUS AUTHORS - The Icon. The Byzantine tradition in Europe, Russia, and the near east through seven major epochs
X94016: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 93, 2005
G93216: VARIOUS AUTHORS - Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2012
G80059: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 19-20-21 (gennaio-giugno 1993)
X77535: VARIOUS AUTHORS - Materialy po istorii Sjunnu: po kitajskim istocnikam, Vup.2 [= "Materials on the history of the Huns (Hsiung-nu) based on Chinese sources, part 2"]
X88969: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 17, 1986
T92911: VARIOUS AUTHORS - Estudis de linguistica i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit. Volume I, volume II [2 volumes]
W94697: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada devoted to the advancement of Astronomy and allied sciences. Volume IX (9) 1915 [Complete volume]
G98913: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 22, 1991
X94010: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 72, Part 1 + 2 (January + July 1984)
G78109: VARIOUS AUTHORS - Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der [Schweizerische] Gesellschaft [für Volkskunde]. Archives Suisses des traditions populaires, Tome 43
X94030: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 81, Part 2, 1993
X94028: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume XLVI (46), Part 2: November 1958
X94027: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume LII (52), Part 2: July 1964
G98906: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 29, 1998-1999
R95039: VARIOUS AUTHORS - La Pontificia Universita Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli
G86486: VARIOUS AUTHORS - Studi sulla citta antica. Atti del convegno di studi sulla citta etrusca e italica preromana
X92865: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number twenty-one (21, 1967)
G80225: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XXXIX (39, 1990)
X77484: VARIOUS AUTHORS (& LANDERSDORFER P.S. O.S.B., TRANSL.) - Ausgewählte Schriften der Syrischen Dichter Cyrillonas, Balaüs, Isaak von Antiochien und Jakob von Sarug
R66506: VARIOUS AUTHORS - Religion and superstition in reformation Europe
R95580: VARIOUS AUTHORS - Paul VI et les réformes institutionnelles dans l'Eglise. Journée d'études, Fribourg (Suisse) 9 novembre 1985
G98895: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LVI (56), 2007
G98918: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 13-14, 1982-1983
R96092: VARIOUS AUTHORS - Instruction and Interpretation. Studies in Hebrew language, Palestinian archaeology and biblical exegesis [in: Oudtestamentische Studiën, 20]
B83963: VARIOUS AUTHORS - Liber Memorialis Erik Duverger
R96098: VARIOUS AUTHORS (DE BOER P.A.H., ED.) - Oudtestamentische Studiën, volume 7
F70730: VARIOUS AUTHORS - Grotiana. New series vol.24-25 (2003-2004)
G94438: VARIOUS AUTHORS - Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). Volume XVI (16) 1995
G98795: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LXII (62), 2013
G98796: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LXI (61), 2012
R98599: VARIOUS AUTHORS, MIGNE J.-P. (ED.), PATROLOGIA LATINA - Patrologiae cursus completus, Series Latina. Patrologiae Latinae. 221 volumes (complete, including indices)
R95585: VARIOUS AUTHORS - Atto accademico per la presentazione di "Vaticano II Bilancio e Prospettive. Venticinque anni dopo (1962-1987)" Roma, 19 gennaio 1988
R95584: VARIOUS AUTHORS - Pablo VI y Espana. Giornata di studio, Madrid, 20-21 maggio 1994
R95581: VARIOUS AUTHORS - Paul VI et l'art ; Journée d'études, Paris 27 janvier 1988
R95582: VARIOUS AUTHORS - El sacerdocio en la obra y el pensamiento de Pablo VI. Giornata di studio, Salamanca, 8 novembre 1991
G98905: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 30, 2000
R69269: VARIOUS AUTHORS - Segni e sacramenti nel vangelo di Giovanni
G86611: VARIOUS AUTHORS - Archeaologia Laziale V. Quinto incontro di studio del comitato per l'archeologia laziale
T73849: VARIOUS AUTHORS - Historiographia Linguistica - International Journal for the History of the Language Sciences; Vol.XIV no.3 (1987)
G79204: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 24: Cerreto - Chini
G80053: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 8 (marzo-aprile 1991)
S63587: VARIOUS AUTHORS - Maurilio Colombini
S63572: VARIOUS AUTHORS - Zwischen den Kriegen. Druckgraphische Zyklen von Kollwitz, Dix, Pechstein, Masereel u.a.
G80209: VARIOUS AUTHORS (DEKKER A.M.M., KLUYSKENS J., NAUWELAERTS M.A., KAISER L.M., AND OTHERS) - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XXIII (23, 1974)
R63548: VARIOUS AUTHORS - Studia mediaevalia et mariologica P. Carolo Balic OFM septuagesimum explenti annum dicata
G79205: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 22: Castelvetro - Cavalotti
R63498: VARIOUS AUTHORS - Archivum Historiae Pontificiae. Volume 20 (1982)
R63499: VARIOUS AUTHORS - Archivum Historiae Pontificiae. Volume 25 (1987)
R63494: VARIOUS AUTHORS - Archivum Historiae Pontificiae. Volume 22 (1984)
R63495: VARIOUS AUTHORS - Archivum Historiae Pontificiae. Volume 23 (1985)
R63496: VARIOUS AUTHORS - Archivum Historiae Pontificiae. Volume 24 (1986)
R63493: VARIOUS AUTHORS - Archivum Historiae Pontificiae. Volume 21 (1983)
R63427: VARIOUS AUTHORS (HATTRUP DIETER & HOPING HELMUT, HRSG.) - Christologie und Metaphysikkritik. Peter Hunermann zum 60.Geburtstag
G79314: VARIOUS AUTHORS - Le Magna Grecia e i grandi santuari della Madrepatria. Atti del trentunesimo (31) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 4-8 ottobre 1991
G63224: VARIOUS AUTHORS - Studi Sardi
R69266: VARIOUS AUTHORS - Paschale mysterium. Studi in memoria dell' abate Prof. Salvatore Marsili [O.S.B.] (1910-1983)
R63159: VARIOUS AUTHORS - Christian Mysticism. An International Conference
R85963: VARIOUS AUTHORS [COMMISSIO HISTORICA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS] - Analecta Praemonstratensia, Tomus IX (9, 1933, complete)
G98924: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 6, 1975
G80227: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XLI (41, 1992)
X88980: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 29, 1998
X88981: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 30, 1999
G79195: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 41: Donaggio - Dugnani
R70086: VARIOUS AUTHORS - Der lebendige Gott. Festschrift für Wilhelm Thüsing zum 75. Geburtstag
R70105: VARIOUS AUTHORS - Gegenwart und kommendes Reich. Schülergabe Anton Vögtle zum 65. Geburtstag
R70125: VARIOUS AUTHORS - The New Testament and gnosis: Essays in honour of Robert McL. Wilson
R70132: VARIOUS AUTHORS - Biblische Randbemerkungen. Schülerfestschrift für Rudolf Schnackenburg zum 60. Geburtstag
G79196: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 21: Caruso - Castelnuovo
G80047: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Anno I no.1 (1989)
K69869: VARIOUS AUTHORS - Word classes and related topics in Ancient Greek. Proceedings of the conference on 'Greek syntax and word classes' (Madrid, 18-21 June 2003)
T69907: VARIOUS AUTHORS - Oral art forms and their passage into writing
G79309: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXXV (75), Anno accademico 2002-2003. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
R69928: VARIOUS AUTHORS - Das Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft / Deuteronomy. Origin, form and message [BETL 68]
R69972: VARIOUS AUTHORS - Wort, Lied und Gottesspruch. Festschrift für Joseph Ziegler. I: Beiträge zur Septuaginta. II: Beiträge zu Psalmen und Propheten [2 vols.]
X88982: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volumes 1 to 31, 1970-2005 [31 volumes, complete series, all published]
G98900: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 35, 2005
G98800: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LXIII (63), 2014
R98858: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia. Commentarius scientiarum ecclesiasticarum. Volume XLV (45), novae seriei t. XXX, 1960 (complete year)
G79295: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXX (70), Anno accademico 1997-1998. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
R76011: VARIOUS AUTHORS - Ex orbe religionum. Studia Geo Widengren XXIV mense apr. MCMLXXII quo die lustra tredecim feliciter explevit oblata ab collegis, discipulis, amicis, collegae magistro amico congratulantibus [2 vols.]
X77575: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1962 parts 3-4
X77500: VARIOUS AUTHORS - Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Band 156 Heft 1 (2006)
S88081: VARIOUS AUTHORS - Das Reich der Jahreszeiten
R73594: VARIOUS AUTHORS - Festschrift zum vierten centenarium des Ursulinenordens (zugleich IX. Jahrbuch des Verbandes Selbständiger Deutscher Ursulinenklöster
X73492: VARIOUS AUTHORS - Die Religionen Südostasiens
G98799: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LIX (59), 2010
X94022: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 61, Part 1 + 2 (January + July 1973)
R98871: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia [commentarius scientiarum ecclesiasticarum] Volume 55, 1970 (complete year)
R98872: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia [commentarius scientiarum ecclesiasticarum] Volume 54, 1969 (complete year)
R98870: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia [Commentarius scientiarum ecclesiasticarum] Volume 48, 1963 (complete year)
G86180: VARIOUS AUTHORS - Frühmittelalterliche Studien, Register zu Band 1-5. (Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster)
X76561: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume LIV (54), Part 1 + 2 (January + July 1966)
G98928: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 2, 1971
T75166: VARIOUS AUTHORS - Homenagem a Fernando Pessoa / Hommage a Fernando Pessoa / Hulde aan Fernando Pessoa. Bruxelas
W94701: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada devoted to the advancement of Astronomy and allied sciences. Volume IV (4) 1910 [Complete volume]
R70978: VARIOUS AUTHORS - Handbuch der Kirchengeschichte. V: Die Kirche im Zeilalter des Absolutismus und der Aufklärung
G79307: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXXIII (73), Anno accademico 2000-2001. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
G79308: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXXIV (74), Anno accademico 2001-2002. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
M95077: VARIOUS AUTHORS (ALTENBURG DETLEF, ED.) - Ars musica, Musica scientia. Festschrift Heinrich Hüschen zum 65. Geburtstag
G75407: VARIOUS AUTHORS - Iliria. Revistë arkeologjike - Revue archéologique semestrielle, XVI (1988), 1
G75408: VARIOUS AUTHORS - Iliria. Revistë arkeologjike - Revue archéologique semestrielle (1984), 1
M95232: VARIOUS AUTHORS - Gesangk Bucher durch Erhart Öglin getruckt in dem XV hunndertesten unnd zwelften Jare.
X92898: VARIOUS AUTHORS - Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. 28. Band (1979)
X77571: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1921 Part III (July)
X92874: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number twenty-six (26), 1972
R77623: VARIOUS AUTHORS - Il Vescovo fra storia e teologia. Saggi in onore del card. Silvano Piovanelli
C99905: VARIOUS AUTHORS - Miscellanea zoologica H. Schouteden
G79330: VARIOUS AUTHORS - I Messapi. Atti del trentesimo (30e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto-Lecce, 4-9 ottobre 1990
R78482: VARIOUS AUTHORS - Testimonium Christi. Scritti in onore di Jacques Dupont
G79194: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 28: Conforto - Cordero
H70640: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica. Rivista di agiografia e biografia / Journal of Hagiography and Biography, III (1996)
R70629: VARIOUS AUTHORS - Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf Bultmann zum 80. Geburtstag
R70626: VARIOUS AUTHORS - Kirchlicher Dienst und theologische Ausbildung. Festschrift für Präses Dr. Heinrich Reiss
R70488: VARIOUS AUTHORS - Agostino e la sua arca. Il pensiero e la glora
R70618: VARIOUS AUTHORS - Aspekte frühchristlicher Heiligenverehrung
R70615: VARIOUS AUTHORS - Der Ruf Jesu und die Antwort der Gemeinde. Exegetische Untersuchungen Joachim Jeremias zum 70. Geburtstag gewidmet von seinen Schülern
G79207: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 13: Borremans - Brancazolo
R98866: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia [Commentarius scientiarum ecclesiasticarum] Volume 49, 1964 (complete year)
R98864: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia. Commentarius scientiarum ecclesiasticarum. Volume XXXIX (39), novae seriei t. XXIV, 1954 (complete year)
R96094: VARIOUS AUTHORS - Crises and Perspectives. Studies in Ancient Eastern polytheism, Biblical Theology, Palestinian Archaeology and Intertestamental Literature [in: Oudtestamentische Studiën, 24]
R75911: VARIOUS AUTHORS - Report of the Nineteenth Eucharistic Congress held at Westminster from 9th to 13th September 1908
R75915: VARIOUS AUTHORS - Zwanzigster Internationaler Eucharistischer Kongress in Cöln vom 4. bis 8. August 1909 (amtlicher Bericht herausgegeben im Auftrage des Lokal-Komitees)
G98421: VARIOUS AUTHORS - San Martin en la historia y en el bronce (Ano del libertador general san Martin)
X94025: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume XLIX (49), Part 2: November 1961
M94200: VARIOUS AUTHORS - Festskrift Jens Peter Larsen 14.VI 1902-1972. Studier udgivet af musikvidenskabeligt institut ved Kobenhavns Universitet
M94206: VARIOUS AUTHORS (RUHNKE MARTIN, ED.) - Festschrift Bruno Stäblein zum siebzigsten Geburtstag
M94211: VARIOUS AUTHORS - Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft Vierter Kongress, Basel 29. Juni bis 3. Juli 1949 Kongressbericht. International musicological Society Forth Congress, Basle, Report, June 29 - July 3, 1949
R94183: VARIOUS AUTHORS - Movimento religioso femminile e Francescanesimo nel secolo XIII. Atti del VII convegno internazionale, Assisi, 11-13 ottobre 1979
X92879: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number eleven (11) 1957
V88044: VARIOUS AUTHORS - Vocabulario portugues de tecnica textil. Alemao, Espanhol, frances, ingles, italiano, sueco
S87643: VARIOUS AUTHORS - Rubenstextiel - Rubens's Textiles
X85979: VARIOUS AUTHORS - Hierapolis di Frigia 1957-1987
X85993: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 22, 1991
X85994: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 31, 2000-2005
G79290: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LIX (59), Anno accademico 1986-1987. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
C90947: VARIOUS AUTHORS - Coloquios Cabo-Verdianos
R94588: VARIOUS AUTHORS - Rivista di Archeologia Cristiana, volume LXXXIII (83) 2007 (a cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana)
R98868: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia. Commentarius scientiarum ecclesiasticarum. Volume 52, 1967 (complete year)
X92880: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, numbers Nine and Ten (9-10) 1956
G86172: VARIOUS AUTHORS - Frühmittelalterliche Studien, 1. Band (1967). Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster
R78655: VARIOUS AUTHORS - Miscellanea Liturgica in onore di S.E. il cardinale Giacomo Lercaro, archivescovo di Bologna, Presidente del "Concilium" per l'applicazione della constituzione sulla Sacra Liturgia. Volume Primo
X92881: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number Eight (8) 1954
X85961: VARIOUS AUTHORS - Proceedings of the seminar for Arabian studies, volume 39, 2009. Papers from the forty-first meeting of the Seminar for Arabian studies held in London, 24-26 July 2008
R96095: VARIOUS AUTHORS - Prophets, Worship and Theodicy. Studies in Prophetism, Biblical Theology and Strcutural and Rhetorical analysis and on the place of music in worship [in: Oudtestamentische Studiën, 23]
S88418: VARIOUS AUTHORS - The Bayeux tapestry. A comprehensive survey
R73604: VARIOUS AUTHORS - Ursulinen in Köln (1639-1989). Festschrift zum 350jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln
R73292: VARIOUS AUTHORS - Unsere liebe Frau. Eine Ausstellung im Krönungssaal des Rathauses zu Aachen (7.Juni-14.September 1958)
G73275: VARIOUS AUTHORS - Documenta. Revista de la Sociedad Peruana de Historia. Año 3 No.1
W73104: VARIOUS AUTHORS - The blood lipids and the clearing factor (IIIrd international conference on biochemical problems of lipids, 26th to 28th of July 1956) / De lipiden van het bloed en de ophelderingsfactor (IIIde internationaal colloquium over de biochemische problemen der lipiden, 26 tot 28 juli 1956)
H90658: VARIOUS AUTHORS (HAGIOGRAPHI BOLLANDIANA) - Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae Regiae Bruxellensis. Pars I: Codices Latini Membranei. Tomus I, Tomus II [2 volumes]
G98915: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 20, 1989
H90659: VARIOUS AUTHORS (HAGIOGRAPHI BOLLANDIANA) - Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum saeculo XVI qui asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi. Tomus I-II-III [3 volumes]
M95222: VARIOUS AUTHORS - Selectae harmoniae quatuor vocum de Passione Domini [Facsimile-edition Wittenberg G.Rhau 1538, in 4 volumes]
X88955: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 2, 1971
F94326: VARIOUS AUTHORS - Thomistica Morum Principia. Communicationes V Congressus Thomistici Internationalis, Romae 13-17 septembris 1960
X84282: VARIOUS AUTHORS - Erklärendes Wörterbuch zur Kultur und Kunst des Alten Orients. Ägypten, Vorderasien, Indien, Ostasien
W87945: VARIOUS AUTHORS - Elektrische en magnetische eigenschappen van dunne metaallaagjes. Electric and magnetic properties of thin metallic layers. Propriétés électriques et magnétiques des couches métalliques minces
W87944: VARIOUS AUTHORS - International colloquium on the Evolution of lower and non specialized mammals, 7,8,9 September 1960 [2 volumes]. Colloque international sur l'évolution des mammifères inférieurs et non spécialisés
X94905: VARIOUS AUTHORS (LIPINSKI E., ED.) - Studia Phoenicia V: Phoenicia and the East Mediterranean in the first millenium B.C., Proceedings of the Conference held in Leuven from the 14th to the 16th of November 1985 [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 22]
R82501: VARIOUS AUTHORS (CROSS F.L., ED.) - Studia Patristica vol.VI: Papers presented top the Third International Conference on Patristic Studies held atr Christ Church, Oxford, 1959. Part IV: Theologica, Augustiniana
R68212: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam. Index generalis vol.1-25 (1920-1944)
R68986: VARIOUS AUTHORS - Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf Bultmann zum 80. Geburtstag
R69029: VARIOUS AUTHORS - Romanitas et christianitas. Studia Iano Henrico Waszink a.d. VI Kal. Nov. a. MCMLXXIII XIII lustra complenti oblata
R69271: VARIOUS AUTHORS - Lex orandi, lex credendi. Miscellanea in onore di P. Cipirano Vagaggini [O.S.B.]
R69272: VARIOUS AUTHORS - Traditio et progressio. Studi liturgici in onore el Prof. Adrien Nocent O.S.B.
G79310: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXVIII (68), Anno accademico 1995-1996. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
R69289: VARIOUS AUTHORS - Jüdische Liturgie. Geschichte, Struktur, Wesen
G80049: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 3 (maggio-giugno 1990)
R69302: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.65 (1989) [complete]
R69303: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.64 (1988) [complete]
G91096: VARIOUS AUTHORS - I 10 anni della carta del lavoro. Publicazione a cura della Confederazione Fascista dei lavoratori dell'industria, XXI Aprilez anno XV E.F.
R69304: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.66 (1990) [complete]
R69305: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.67 (1991) [complete]
R69306: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.63 (1987) [complete]
R69307: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.68 (1992) [complete]
R69308: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.69 (1993) [complete]
R69310: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.72 (1996) [complete]
R69311: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.73 (1997) [complete]
R69312: VARIOUS AUTHORS - Rivista di archeologia cristiana. Pubblicazione trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Vol.62 (1986) [complete]
R69332: VARIOUS AUTHORS - Der einheimische Klerus in Geschichte und Gegenwart. Festschrift P.Dr. Laurenz Kilger O.S.B. zum 60. Geburtstag dargeboten
X93079: VARIOUS AUTHORS - Harvard Journal of Asiatic Studies. Volume 31, 1971
R98865: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia. Commentarius scientiarum ecclesiasticarum. Volume XLI (41), novae seriei t. XXVI, 1956 (complete year)
F62855: VARIOUS AUTHORS - Images of Man in Ancient and Medieval Thought. Studia Gerardo Verbeke ab amicis et collegis dicata
R96088: VARIOUS AUTHORS (DE BOER P.A.H., ED.) - Oudtestamentische Studiën, volume 10
R96089: VARIOUS AUTHORS (DE BOER P.A.H., ED.) - Oudtestamentische Studiën, volume 9
G77677: VARIOUS AUTHORS - Tabona. Revista de prehistoria y de arqueologia. Volume VIII Tomo 1 (1992-1993)
G79311: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXV (65), Anno accademico 1992-1993. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
F66858: VARIOUS AUTHORS - The art of persuasion in law and politics
G79313: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXVII (67), Anno accademico 1994-1995. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
G65216: VARIOUS AUTHORS - The lost perspective? Trade unions between ideology and social action in the new Europe. I: Ideological persistence in national traditions, II: Significance of ideology in European trade unionism [complete in 2 vols.]
S96813: VARIOUS AUTHORS - Musei e gallerie di Milano ; Arazzi, tappeti, tessuti copti, pizzi, ricami, ventagli
V95301: VARIOUS AUTHORS - Der Tabak in Kunst und Kultur (Freunden und Gönnern der Firma Jos. Feinhals aus anlass ihres 50-jährigen Bestehens gewidmet, Cöln, 15. September 1911)
M95175: VARIOUS AUTHORS - Musica Antiqua. VI: pod patronatem Unesco. Acta Scientifica, Bydgoszcz 1982 Polska (Filharmonia Pomorska imiena Ignacego Paderewskiego)
M95176: VARIOUS AUTHORS - Musica Antica VIII. Volume I: Acta musicologica, Bydgoszcz, 1988 Polska (Filharmonia Pomorska imiena Ignacego Paderewskiego)
W93304: VARIOUS AUTHORS (TROSCHEL F.H., HRSG.) - Archiv für Naturgeschichte. Sieben und Zwanzigste (27e) Jahrgang (1861), Erster Band - Zweiter Band [2 volumes]
W93316: VARIOUS AUTHORS (ARBER WERNER, CABIBBO NICOLA & SANCHEZ SORONDO MARCELO, EDS.) - Scientific Insights into the Evolution of the Universe and of Life. The Proceedings of the Plenary Session 31 October - 4 November 2008
G80228: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XLII (42, 1993)
G80229: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XLIII (43, 1994): Corona Martiniana. Studia in honorem Iani Martinek Pragensis Septuagenarii
G98901: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 34, 2004
G79336: VARIOUS AUTHORS - La citta e il suo territorio. Atti del settimo (7e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 8-12 ottobre 1967
T92827: VARIOUS AUTHORS - A bibliography of Pidgin and Creole languages
J94080: VARIOUS AUTHORS - Proceedings of the International Colloquium "Author's right without author ? The crossroads of the European copyright system" (Brussels, September 21-23, 1989)
R92175: VARIOUS AUTHORS - Sechster Internationaler Marianischer Kongress in Trier vom 3. bis 6. august 1912 [3 parts] I: Festbericht, II-1: Die deutschen Referate, II-2: Die fremdsprachlichen Referate
S85343: VARIOUS AUTHORS - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting
S87288: VARIOUS AUTHORS - Zur Geschichte der Erfindung des Porzellans, durch Joh. Friedr. Böttger (Vortrags-Beilage)
S84462: VARIOUS AUTHORS - Flanders in the fifteenth century. Art and civilization
S91689: VARIOUS AUTHORS - Gli arazzi della battaglia di Pavia
X100071: VARIOUS AUTHORS (VON GABAIN ANNEMARIE, PRITSAK OMELJAN, POPPE NIKOLAUS, BENZING J., A.O.) - Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung, Fûnfter Band: Altaistik, Erster Abschnitt: Turkologie
X94012: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 67 (1979), Part 1 + 2 (January + July 1979)
G98798: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LXIV (64), 2015
X98934: VARIOUS AUTHORS - Ancient Near Eastern Studies, volume XLVIII (48) 2011
X98935: VARIOUS AUTHORS - Ancient Near Eastern Studies, volume XLIV (44) 2007
X92869: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number fifteen (15, 1961)
R98094: VARIOUS AUTHORS - Corona Gratiarum - Miscellanea patristica, historica et liturgica Eligio Dekkers O.S.B. XII lustra complenti oblata [2 volumes]
S85336: VARIOUS AUTHORS - Kunst in der Republik Genua 1528-1815
G98420: VARIOUS AUTHORS - Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde. Jahrgang XXVII und XXVIII, 1915 und 1916
X77475: VARIOUS AUTHORS - Verhandlungen des XIII.Internationalen Orientalisten-Kongresses, Hamburg September 1902
R70399: VARIOUS AUTHORS - Leben angesichts des Todes. Beiträge zum theologischen Problem des Todes . Helmut Thielicke zum 60. Geburtstag
R70368: VARIOUS AUTHORS - Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band IV Lieferung 1-3: Poetische Schriften [Band IV complete]
X94002: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume LVII (57), Part 1 + 2 (January + July 1969)
R78704: VARIOUS AUTHORS - Ecclesia a Spiritu Sancto edocta Lumen Gentium 53 - Mélanges théologiques Hommage à Mgr. Gérard Philips / Verzamelde Theologische Opstellen aangeboden aan Mgr. Gérard Philips [BETL XXVII]
F77165: VARIOUS AUTHORS - On cultural ontology. Religion, philosophy and culture. Essays in honor of Wilhelm Dupré
G80222: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XXXVI (36, 1987)
S84191: VARIOUS AUTHORS - The forty-sixth (46th) volume of The Walpole Society, 1976-1978
M95172: VARIOUS AUTHORS (HUSCHEN EINRICH, ED.) - Festschrift Karl Gustav Fellerer zum sechzigsten Geburtstag am 7. Juli 1962, überreicht von Freunden und Schülern
F77180: VARIOUS AUTHORS - Antropologica, Metafisica, Teologia. Saggi in onore di Battista Mondin
K86820: VARIOUS AUTHORS ("POETAE LATINI MINORES") & LEMAIRE N.E., ED. - Poetae Latini Minores, ex recensione Wernsdorfiana
X94024: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume XXXIX (39), Part 2: January 1952
S97232: VARIOUS AUTHORS - Textile Museum Journal, Volume IV number 4, 1977
G98909: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 26, 1995
R96149: VARIOUS AUTHORS - Bericht über den XXIII. Internationalen Eucharistischen Kongress Wien 12. bis 15. September 1912
O788: VARIOUS AUTHORS - Educazione e Società nel mondo contemporaneo - Studia in onore di Sua Santità Paolo VI
G93181: VARIOUS AUTHORS - Boletin del seminario de estudios de arte y arqueologia (BSAA) Tomo XXXIX (39) 1973 (Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofia y Letras)
S97024: VARIOUS AUTHORS - From the Near West. Sardinian textiles and rugs from the 16th century until today
A9799: VARIOUS AUTHORS - The National Geographic Magazine Vol.LXXVIII (complete)
G79341: VARIOUS AUTHORS - Letteratura e arte figurata nella Magna Grecia. Atti del sesto (6e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 9-13 ottobre 1966
S97181: VARIOUS AUTHORS - Le sete impero dei palazzi napoleonici (Collezioni del Mobilier national)
G12040: VARIOUS AUTHORS - Südtirol - Eine Frage des europäischen Gewissens
G79323: VARIOUS AUTHORS - Metropoli e colonie di Magna Grecia. Atti del terzo (3e) convegno di studi sulla Magna Grecia, tenuto a Taranto dal 13 al 17 ottobre 1963
R13160: VARIOUS AUTHORS - In memoriam illustrissimi ac Reverendissimi Domini Paulini Ladeuze - Episcopi Tit. Tiberiensis - Rectoris Magnifici Universitatis Catholicae in oppido Lovaniensi
C13296: VARIOUS AUTHORS - African Arts (Periodical, Vol.24-Nr.1)
S97164: VARIOUS AUTHORS - ICOM Committee for Conservation ; 10th Triennial Meeting Washington, D.C., USA, 22-27 August 1993. Preprints [2 volumes]
S97004: VARIOUS AUTHORS - Museo Poldi Pezzoli ; Velluti e Moda tra XV e XVII secolo
S97229: VARIOUS AUTHORS - Textile Museum Journal, Volume IV number 2, 1975
S97221: VARIOUS AUTHORS - Arta din Moldova de la Stefan cel Mare la Movilesti
G96567: VARIOUS AUTHORS - Österreichische Geschichte [13 Volumes]
R15873: VARIOUS AUTHORS - Miscellanea moralia in honorem eximii domini Arthur Janssen Universitatis Catholicae in oppido Lovaniensi professoris [2 volumes]
S96965: VARIOUS AUTHORS - Fra Trama e Ordito 2, Mostra antiquaria di arti tessili ; Arazzi, Tappeti, Tessuti
R16327: VARIOUS AUTHORS - Ephemerides Liturgicae - Commentarium bimestre de re liturgica cura et studio presbyterorum congregationis missionis
S96988: VARIOUS AUTHORS - Textile Arts of India - Kokyo Hatanaka Collection
S96987: VARIOUS AUTHORS - Patterns and poetry ; No robes from the Lucy Truman Aldrich Collection at the Museum of Art, Rhode Island School of Design
T18359: VARIOUS AUTHORS - Leonard Bloomfield: appraisals of his life and work [in: "Historiographia Linguistica - International Journal for the History of the Language Sciences"; Vol.XIV no.1/2 (1987)]
F18559: VARIOUS AUTHORS - The legacy of Hegel - proceedings of the Marquette Hegel Symposium 1970
W20047: VARIOUS AUTHORS - Revue "Elektroschweissung - Zeitschrift für die Gebiete der elektrischen Schweissverfahren und deren Anwendung" (Organ der Deutschen Gesellschaft für Elektroschweissung E.V.) 7.Jahrgang (1936) [complete]
W20058: VARIOUS AUTHORS - Symposium (Zürich, Dolder Hotel 5-6/05/1969) : Die Verfestigung von Stahl / Steel-strengthening mechanisms / Mécanismes de durcissement des aciers
O20104: VARIOUS AUTHORS - Kollektiv Erziehung im Kibbutz - Texte zur vergleichenden Sozialisationsforschung (herausgegeben von L.Liegle)
S96938: VARIOUS AUTHORS - Rugs & carpets from the Caucasus. The Russian collections
R21411: VARIOUS AUTHORS - Archivum Historicum Societatis Iesu - Anno LIX (Iul.-Dec.1990) Fasc.118 (periodicum semestre)
G98893: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LII (52), 2003
S21669: VARIOUS AUTHORS - Stadt Paderborn ; Ein Jahrzehnt Aufbau und Planning 1945-1955
S21697: VARIOUS AUTHORS - Arte mediterranea [arts periodical]
G21968: VARIOUS AUTHORS - Geldrischer Heimatkalender 1974
G21969: VARIOUS AUTHORS - Geldrischer Heimatkalender 1973
G21970: VARIOUS AUTHORS - Geldrischer Heimatkalender 1972
G21971: VARIOUS AUTHORS - Kalender für das Klever Land, auf das Jahr 1972 (+ Beiheft I.Kultur und Landschaft im Rheinischen Niederland - Verzeichnis der gedruckten Schriften 1933-1971, von Fr.Gorissen)
G21972: VARIOUS AUTHORS - Kalender für das Klever Land, auf das Jahr 1970
A97200: VARIOUS AUTHORS - Romania panoramic - Roumanie panorama - Panoramic Romania
G79252: VARIOUS AUTHORS - Ausgrabungen in Deutschland, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1950-1975 [4 volumes]
T83584: VARIOUS AUTHORS - Linguistics in South West Asia and North Africa
R24428: VARIOUS AUTHORS - Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige (herausgegeben von der Bayerischen Benediktinerakademie) Band 55 [in copy]
C99690: VARIOUS AUTHORS - Problemi attuali di scienza e di cultura ; Atti del Convegno internazionale di Studi Etiopici, Roma 2-4 aprile 1959
X100154: VARIOUS AUTHORS (POPPE NIKOLAUS, POSCH UDO, DOERFER GERHARD, E.A.) - Altaistik. Zweiter Abschnitt: Mongolistik [in: Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung: Der Nahe und der mittlere Osten, Band V-2]
S97158: VARIOUS AUTHORS - Diligence, Industry and Virtue - British samplers and historic embroideries
R69250: VARIOUS AUTHORS - La celebrazione cristiana del matrimonio. Simboli e testi. Atti del II congresso internazionale di liturgia (Roma, 27-31 maggio 1985)
S97151: VARIOUS AUTHORS - Decorative arts of Sumba
S97150: VARIOUS AUTHORS - The golden age of Flemish painting
R26465: VARIOUS AUTHORS - Annua Nuntia Lovaniensia - Facultatum Sacrae Theologiae atque Iuris Canonici ; Tomus VII : 1940-41, 41-42, 42-43, 34-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, '49-'50
J26516: VARIOUS AUTHORS - Soziale Sicherung - Sozialenquête - in der Bundesrepublik Deutschland ; Bericht der Sozialenquête-Kommission
S96958: VARIOUS AUTHORS - Alfombras Espanolas de Alcaraz y Cuenca, siglos XV-XVI
R27651: VARIOUS AUTHORS - OPUS DEI - Revista liturgica mensual ; vol.9 complete (12 fasc., nov.1934-oct.1935)
R27652: VARIOUS AUTHORS - OPUS DEI - Revista liturgica mensual ; vol.10 complete (11 fasc., nov.1935-oct.1936)
M27659: VARIOUS AUTHORS - Zeitschrift für Kirchemusik ; 72.Jahrgang 1952 complete (12 nrs.of which 4 double-issues)
M27660: VARIOUS AUTHORS - Zeitschrift für Kirchemusik ; 73.Jahrgang 1953 nrs.1 to 11 [nr.12 missing]
M27661: VARIOUS AUTHORS - Zeitschrift für Kirchemusik ; 74.Jahrgang 1954 complete (12 nrs.of which 4 double-issues)
M27662: VARIOUS AUTHORS - Zeitschrift für Kirchemusik ; 75.Jahrgang 1955 nrs.2 to 12 [nr.1 missing]
R85897: VARIOUS AUTHORS - Studi sull'Oriente Cristiano. Volume 12-1 (2008)
R27691: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum (periodicum trimestre-); vol.61 fasc.1 (1980)
G80061: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 23-24 (ottobre-dicembre 1993)
F27937: VARIOUS AUTHORS - A symposium on the philosophy of freedom (on the occasion of the 10th International Congress of Philosophy, Amsterdam, aug.1948)
R28509: VARIOUS AUTHORS - American College Bulletin, Vol.XXI (1928) vol.I
G96108: VARIOUS AUTHORS - Gibraltar in the Spanish Cortes (The Spanish red book on Gibraltar)
S97202: VARIOUS AUTHORS - 16th-18th century European paintings from The National Museum of Romania and The National Brukenthal Museum
R97244: VARIOUS AUTHORS - Regalis Carthusia - lo sguardo, l'incanto, il potere
S29585: VARIOUS AUTHORS - Corporate showcase 3 - Photography & Illustration
S96954: VARIOUS AUTHORS - Silk & Stone - The art of Asia (The third Hali annual)
G79291: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LX (60), Anno accademico 1987-1988. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
G86175: VARIOUS AUTHORS - Frühmittelalterliche Studien, 9. Band (1975). Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster
G79322: VARIOUS AUTHORS - Magna Grecia, Epiro e Macedonia. Atti del ventiquatrresimo (24e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 5-10 ottobre 1984
R85896: VARIOUS AUTHORS - Studi sull'Oriente Cristiano. Volume 11-2 (2007)
G80217: VARIOUS AUTHORS (ONOFRI LAURA, LEYS FR., KAISER L.M., AND OTHERS) - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XXXI (31, 1982)
G79321: VARIOUS AUTHORS - Crotone. Atti del ventitreesimo (23e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 7-10 ottobre 1983
G80060: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 22 (luglio-settembre 1992)
G98908: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 27, 1996
G80058: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 16-17-18 (luglio-dicembre 1992)
G98879: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 40, 2010
R85895: VARIOUS AUTHORS - Studi sull'Oriente Cristiano. Volume 15-1 (2011)
G79226: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 39: Deodato - Di Falco
G79227: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 34: Primo Supplemento A-C
G80057: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 13-14-15 (gennaio-giugno 1992)
G79231: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 35: Indice A-C
S97046: VARIOUS AUTHORS - Turkish Carpets from the 13th - 18th centuries
T85886: VARIOUS AUTHORS - Evphrosyne, revista de filologia classica. Nova serie, volume XXII (1994)
R38249: VARIOUS AUTHORS - Le millénaire du catholicisme en Pologne. Poland's millenium of catholicism
R96623: VARIOUS AUTHORS (SCHMIDT HERMANUS A.P. S.J., ED.) - Hebdomada sancta. Volumen alterum: Fontes historici, commentarius historicus
G80063: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 28-29-30 (luglio-dicembre 1994)
G80216: VARIOUS AUTHORS (WEISS J.M., RUMMEL ERIKA, KOLLER H., AND OTHERS) - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XXX (30, 1981)
T85885: VARIOUS AUTHORS - Evphrosyne, revista de filologia classica. Nova serie, volume XX (1992)
G41035: VARIOUS AUTHORS - Mitbestimmung und Miteigentum in Europa (Internationale Begegnung europaïscher christlicher Arbeitnehmer am 31.März und 1.April 1960 in Konstanz-)
R85894: VARIOUS AUTHORS - Studi sull'Oriente Cristiano. Volume 15-2 (2011)
V42854: VARIOUS AUTHORS - Russian kerchiefs and shawls
G80056: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 11-12 (settembre-dicembre 1991)
G80055: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 10 (luglio-agosto 1991)
R78488: VARIOUS AUTHORS (& ADLER NIKOLAUS, HRSG.) - Vom Wort des Lebens. Festschrift für Max Meinertz zur Vollendung des 70.Lebensjahres 19.Dezember 1950, dargeboten von seinen Freunden, Kollegen und Schülern
G79224: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 36: De Fornari - Della Fonte
G79320: VARIOUS AUTHORS - Siris e l'influenza ionica in occidente. Atti del ventesimo (20e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 12-17 ottobre 1980
G79223: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 1: Aaron - Albertucci
G79340: VARIOUS AUTHORS - Filosofia e scienze in Magna Grecia. Atti del quinto (5e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 10-14 ottobre 1965
G98894: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LIII (53), 2004
R69224: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library). Vol.60 (1996)
G98516: VARIOUS AUTHORS - Aus Geschichte und Landeskunde, Forschungen und Darstellungen, Franz Steinbach zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden und Schülern
G79220: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 9: Berengario - Biagini
R69223: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library). Vol.61 (1997)
G79222: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 32: Dall'Anconata - Da Ronco
G79285: VARIOUS AUTHORS - Premières rencontres du patrimoine Amérique latine - Europe. Monuments, sites et documents historiques. First Latin America-Europe Heritage Encounters. Monuments, Sites and historical documents
G79221: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 8: Bellucci - Beregan
G79327: VARIOUS AUTHORS - Metaponto. Atti del tredicesimo (13e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 14-19 ottobre 1973
H74877: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica, IV (1997). Rivista di agiografia e biografia della Società internazionale per lo studio del Medio Evo Latino / Journal of Hagiography and Biography
H75961: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica, II (1995). Rivista di agiografia e biografia della Società internazionale per lo studio del Medio Evo Latino / Journal of Hagiography and biography
H75963: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica, VI (1999). Rivista di agiografia e biografia della Società internazionale per lo studio del Medio Evo Latino / Journal of Hagiography and biography
H75964: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica, VIII (2001). Rivista di agiografia e biografia della Società internazionale per lo studio del Medio Evo Latino / Journal of Hagiography and biography
H75965: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica, II (1995). Rivista di agiografia e biografia della Società internazionale per lo studio del Medio Evo Latino / Journal of Hagiography and biography
H76039: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica, V (1998). Rivista di agiografia e biografia della Socièta internazionale per lo studio del Medio Evo Latino / Journal of hagiography and biography
R49929: VARIOUS AUTHORS - Bericht über den XXIII. Internationalen Eucharistischen Kongress Wien 12. bis 15. September 1912
S88412: VARIOUS AUTHORS - Patrimonio Nacional. Antic reial patrimoni. Tapissos, Armes i Arnesos. Llonja agost 1990
G79219: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 2: Albicante - Ammannati
R92924: VARIOUS AUTHORS - The local church and catholicity (Acts of the International Colloquium, Salamanca, Spain, April 2-7, 1991)
G79218: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 3: Ammirato - Arcoleo
G79217: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 6: Baratteri - Bartolozzi
G79216: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 7: Bartolucci - Bellotto
S96823: VARIOUS AUTHORS - The earthly paradise. Arts and crafts by William Morris and his circle from Canadian collections
G79214: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 4: Arconati - Bacaredda
R68902: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 56 (1961, complete volume)
G75776: VARIOUS AUTHORS - Thracia IV
G75777: VARIOUS AUTHORS - Thracia 9
G79328: VARIOUS AUTHORS - La Magna Grecia e Roma nell'età arcaica. Atti dell'ottavo (8e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 6-11 ottobre 1968
R80761: VARIOUS AUTHORS - Sanctus Augustinus Vitae Spiritualis Magister. Settimane internazionale di spiritualita' Agostiniana, Roma 22-27 Ottobre 1956. Volume II
G79212: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 10: Biagio - Boccaccio
G79211: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 12: Bonfadini - Borrello
G79292: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXXI (71), Anno accademico 1998-1999. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
G79317: VARIOUS AUTHORS - Neapolis. Atti del venticinquesimo (25e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 3-7 ottobre 1985
G79329: VARIOUS AUTHORS - Taranto nella civilta della Magna Grecia. Atti del decimo (10e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 4-11 ottobre 1970 [2 volumes]
G75765: VARIOUS AUTHORS - Palaeobulgarica, 15th year (1991), no.4
G75766: VARIOUS AUTHORS - Palaeobulgarica, 16th year (1992), no.1
G75775: VARIOUS AUTHORS - Thracia V: Problèmes ethno-culturels de la Thrace antique
G79210: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 14: Branchi - Buffetti
H96587: VARIOUS AUTHORS - Nel secondo centenario dalla nascita di Sant' Alfonso Maria de Liguori, Fondatore della Congregazione del SS. Redentore, Vescovo di Sant Agata de Goti e Dottore della Chiesa, per cura del Circolo Romano di Studi "San Sebastiano"
G79208: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 18: Canella - Cappello
G79209: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 15: Buffoli - Caccianemici
G98876: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 44, 2014
G75409: VARIOUS AUTHORS - Iliria. Revistë arkeologjike - Revue archéologique semestrielle XVIII (1988), 2
G75410: VARIOUS AUTHORS - Iliria. Revistë arkeologjike - Revue archéologique semestrielle, XVI (1986), 1: Kuvendi II i studimeve Ilire - Iième Colloque des Etudes Illyriennes (Tiranë, 20-23.XI.1985)
G75412: VARIOUS AUTHORS - Die Balkanländer im Europa der Gegenwart. Fünftes Symposium, organisiert in Thessaloniki (am 22.-23. Mai 1992) vom Institut für Balkan-Studien und der Südosteuropa-Gesellschaft München
G79316: VARIOUS AUTHORS - Magna Grecia e mondo Miceneo. Atti del ventiduesimo (22e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 7-11 ottobre 1982
S88411: VARIOUS AUTHORS - Die Portugiesen in Indien. Die Eroberungen Dom Joao de Castros auf Tapisserien 1538-1548
G86176: VARIOUS AUTHORS - Frühmittelalterliche Studien, 8. Band (1974). Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster
G79324: VARIOUS AUTHORS - Greci e Italici in Magna Grecia. Atti del primo (1e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 4-8 novembre 1961
G79230: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 37: Della Frata - Della Volpaia
C94442: VARIOUS AUTHORS (CAPASSO MARIO, ED.) - Ricerche su Soknopaiou Nesos e altri studi [in: Papyrologica Lupiensia, 16 / 2007]
G98885: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume LI (51), 2002
G98886: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume L (50), 2001
G79206: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 29: Cordier - Corvo
G100250: VARIOUS AUTHORS - Festschrift zur Kantonal-Jahrhundertfeier der Unabhängigkeit Luxemburgs zu Mersch am 23. Juli 1939, 1839-1939 [Jorhonnertfeier zu Miersch den 23. Hemo'nd 1939]
G93183: VARIOUS AUTHORS - Boletin del seminario de estudios de arte y arqueologia (BSAA) Tomo XXXVII (37) 1971 (Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofia y Letras)
X88972: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 20, 1989
G80231: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XLV (45, 1996)
X92886: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number Thirty-four and Thirty-five (34-35) 1980-1981
T94417: VARIOUS AUTHORS (KIEDRON STEFAN & KOWALSKA-SZUBERT AGATA, EDS.) - Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Festschrift für Stanislaw Predota zum 60. Geburtstag
R77607: VARIOUS AUTHORS - L'opera letteraria di Agostino tra Cassiciacum e Milano. Agostino nelle Terre di Ambrogio (1-4 ootobre 1986)
H84286: VARIOUS AUTHORS - Hagiographica, VII (2000). Rivista di agiografia e biografia della Società internazionale per lo studio del Medio Evo Latino / Journal of Hagiography and biography
X94015: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 80 (1992), Part 1 + 2
X88954: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume I, 1970
H99361: VARIOUS AUTHORS - Kyrilliana. Spicilegia edita sancti Cyrilli Alexandrini XV recurrente saeculo 444-1944. Etudes variées à l'occasion du XVe centenaire de saint Cyrille d'Alexandrie 444-1944
R95589: VARIOUS AUTHORS - Educazione, intellettuali e societa in G.B. Montini-Paolo VI. Giornata di studio, Milano, 16-17 novembre 1990
G94479: VARIOUS AUTHORS (PIDDINGTON RALPH, ED.) - Kinship and geographical mobility
X93276: VARIOUS AUTHORS - Transactions of the Society of Biblical Archaeology. Volumes 1 to 9 [complete series, all published]
G79202: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 16: Caccianiga - Caluso
R81107: VARIOUS AUTHORS [COMMISSIO HISTORICA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS] - Analecta Praemonstratensia, Tomus VII (1931)
W94699: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada devoted to the advancement of Astronomy and allied sciences. Volume VII (7) 1913 [Complete volume]
G79298: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LIII-LIV (53-54), Anni accademici 1980-1981 & 1981-1982. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
T92929: VARIOUS AUTHORS - Slownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965
R98873: VARIOUS AUTHORS - Collectanea Mechliniensia [commentarius scientiarum ecclesiasticarum] Volume 53, 1968 (complete year)
X92889: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number Twenty-Nine (29) 1975
R95579: VARIOUS AUTHORS - Paolo VI e la collegialita episcopale. Colloquio internazionale di studio, Brescia, 25-26-27 settembre 1992
G79315: VARIOUS AUTHORS - Megale Hellas nome e immagine. Atti del ventunesimo (21) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 2-5 ottobre 1981
X100341: VARIOUS AUTHORS - Das Alte Orient, Gemeinverständliche Darstellungen herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. Jahrgang 11 (1910) till 15 (1915)
G69714: VARIOUS AUTHORS - Josephinismus als aufgeklärter Absolutismus
R96085: VARIOUS AUTHORS - Studies on Psalms [in: Oudtestamentische Studiën, 13]
R96086: VARIOUS AUTHORS - Studies on the Book of Genesis [in: Oudtestamentische Studiën, 12]
R94586: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Christiana Periodica. Volumen 78 fasc.2, 2012. Commentarii de re orientali aetatis christianae sacra et profana editi cura et opere pontificii instituti orientalium studiorum
X95591: VARIOUS AUTHORS (GIOVANNINI LUCIANO, ED.) - Arts of Cappadocia
G80054: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 9 (maggio-giugno 1991)
G79331: VARIOUS AUTHORS - La Magna Grecia e il lontano occidente. Atti del ventinovesimo (29e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 6-11 ottobre 1989
G99480: VARIOUS AUTHORS (COCKSHAW PIERRE, GARAND MONIQUE-CECILE & JODOGNE PIERRE, EDS.) - Miscellanea Codicologica F. Masai dicata MCMLXXIX [2 volumes]
R84105: VARIOUS AUTHORS [COMMISSIO HISTORICA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS] - Analecta Praemonstratensia, Tomus X (10, 1934), fascicules 1 to 4 (complete)
R84106: VARIOUS AUTHORS [COMMISSIO HISTORICA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS] - Analecta Praemonstratensia, Tomus XI & XII (11-12, 1935-1936, complete)
R84104: VARIOUS AUTHORS [COMMISSIO HISTORICA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS] - Analecta Praemonstratensia, Tomus IX (9, 1933), fascicules 1 to 4 (complete)
R84115: VARIOUS AUTHORS [COMMISSIO HISTORICA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS] - Analecta Praemonstratensia. Tomus XXXIII, XXXIV & XXXV (33 to 35, 1957-1959, complete)
R84116: VARIOUS AUTHORS [COMMISSIO HISTORICA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS] - Analecta Praemonstratensia, Tomus XXXVI, XXXVII & XXXVIII (36 to 38, 1960-1962, complete)
R84119: VARIOUS AUTHORS [COMMISSIO HISTORICA ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS] - Analecta Praemonstratensia. Tomus XLVII & XLVIII (47-48, 1971-1972, complete)
G79296: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXI (61), Anno accademico 1988-1989. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
G79297: VARIOUS AUTHORS - Rendiconti volume LXII (62), Anno accademico 1989-1990. Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia (serie III)
G79325: VARIOUS AUTHORS - Vie di Magna Grecia. Atti del secondo (2e) convegno di studi sulla Magna Grecia, tenuto a Taranto dal 14 al 18 ottobre 1962
X92891: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number Forty-Four (44) 1990
G85976: VARIOUS AUTHORS - Cronica del III Congreso arqueologico del sudeste espanol, Murcia 1947
R70432: VARIOUS AUTHORS - Der Dienst für den Menschen in Theologie und Verkündigung. Festschrift für Alois Brems, Bischof von Eichstätt, zum 75. Geburtstag
R94585: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Christiana Periodica. Volumen 77 fasc.2, 2011. Commentarii de re orientali aetatis christianae sacra et profana editi cura et opere pontificii instituti orientalium studiorum
X92882: VARIOUS AUTHORS - Dumbarton Oaks Papers, number Eighteen (18) 1964
S96722: VARIOUS AUTHORS - La collezione Gandini del Museo Civico de Modena. I tessuti del XVIII e XIX secolo
W94700: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada devoted to the advancement of Astronomy and allied sciences. Volume VI (6) 1912 [Complete volume]
R95583: VARIOUS AUTHORS - Religious liberty ; Paul VI and 'Dignitatus Humanae' (Symposium, 3-5 June 1993)
G98922: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 8, 1977
G98887: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XLIX (49), 2000
G98888: VARIOUS AUTHORS - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XLVIII (48), 1999
G79337: VARIOUS AUTHORS - La Magna Grecia nel mondo ellenistico. Atti del nono (9e) convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 5-10 ottobre 1969
T94082: VARIOUS AUTHORS - Anglo-Saxon glossography. Papers read at the International Conference, Brussel 8 and 9 September 1986
X94081: VARIOUS AUTHORS - China and the West. Proceedings of the International Colloquium Brussel, November 23-25, 1987
G85918: VARIOUS AUTHORS - The Annual of the British School of Athens, no.69, 1974
X94031: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 77, Part 1, 1989
G98923: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 7, 1976
X94019: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume LVIII (58), Part 1 + 2 (January + July 1970)
X94020: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 62, Part 1 + 2 (January + July 1974)
R92272: VARIOUS AUTHORS - The Ave Maria. A catholic family magazine devoted to the honor of the Blessed Virgin. Volume 42, January-July 189§
R92271: VARIOUS AUTHORS - The Ave Maria. A catholic family magazine devoted to the honor of the Blessed Virgin. Volume 41, July-December 1895
G98910: VARIOUS AUTHORS - Ancient Society, volume 25, 1994
X99965: VARIOUS AUTHORS - Religionsgeschichte des Orients in der Zeit der Weltreligionen [in: Handbuch der Orientalistik, I-8-2]
G61035: VARIOUS AUTHORS - Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). Volume 29 (2008)
G80206: VARIOUS AUTHORS (IJSEWIJN JOZEF, TOURNOY G., TRACY J.D., BURMEISTER K.H., BINNS J.W., AND OTHERS) - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XX (20, 1971)
X94006: VARIOUS AUTHORS - The Journal of the Siam Society (JSS), volume 65, 1977, Part 1 (January) + Part 2 (July)
S84563: VARIOUS AUTHORS - Ex Fumo Lucem. Baroque studies in honour of Klara Garas presented at her eightieth birthday [2 volumes]
R100231: VARIOUS AUTHORS (SCHNEEMANN GERHARD S.J., PREF.) - Acta et Decreta Conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Auctoribus presbyteris S.J. e domo B.V.M. sine labe conceptae ad Lacum. Volume IV (4): Ab episcopis rituum orientalium ab a. 1682 usque ad a. 1789, indeque ad a. 1689, sunt celebrata. Accedunt decreta romana de ritibus orientalibus
X88978: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 27, 1996
X88974: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 23, 1992
X88973: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 21, 1990
X88977: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 26, 1995
X88976: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 25, 1994
X88975: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 24, 1993
X88979: VARIOUS AUTHORS - Orientalia Lovaniensia Periodica. Volume 28, 1997
R96099: VARIOUS AUTHORS (DE BOER P.A.H., ED.) - Oudtestamentische Studiën, volume VI (6)
R96100: VARIOUS AUTHORS (DE BOER P.A.H., ED.) - Oudtestamentische Studiën, volume V (5)
X98427: VARIOUS AUTHORS - Altaica. Proceedings of the 19th annual meeting of the permanent international altaistic conference, held in Helsinki 7-11 June 1976
B79021: VARIOUS AUTHORS - Belgium, september 1944. An Anglo-Belgian symposium to commemorate the fortieth anniversary of the liberation of Belgium
M95212: VARIOUS AUTHORS (ALTENBURG DETLEF, ED.) - Ars musica, Musica scientia. Festschrift Heinrich Hüschen zum 65. Geburtstag
R100233: VARIOUS AUTHORS (SCHNEEMANN GERHARD S.J., PREF.) - Acta et Decreta Conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Auctoribus presbyteris S.J. e domo B.V.M. sine labe conceptae ad Lacum. Volume VI (6): Ab episcopis Italiae, Americae Meridionalis et Asiae celebrata sunt, Accedunt supplementa
G80050: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 4 (giugno-luglio 1990)
G80051: VARIOUS AUTHORS - Bollettino di Archeologia (Ministero per i beni culturali e ambientali). Volume 5-6 (agosto-dicembre 1990)
R68935: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.14 (1964) fasc.3
R68934: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.14 (1964) fasc.2
R68933: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.14 (1964) fasc.1
R68932: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.19 (1969) [complete volume]
R68931: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.18 (1968) [complete volume]
R68929: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.16 (1966) [complete volume]
R68930: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.17 (1967) [complete volume]
R68928: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.15 (1965) [complete volume]
R68926: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.9 (1959) [complete volume]
R68924: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.7 (1957) [complete volume]
R68925: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.8 (1958) [complete volume]
R68923: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.6 (1956) [complete volume]
R68922: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.5 (1955) [complete volume]
R68921: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.4 (1954) [complete volume]
R68919: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.2 (1952) [complete volume]
R68920: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.3 (1953) [complete volume]
R68918: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. Quarterly published by the International Organization of Old Testament Scholars. Vol.1 (1951) [complete volume]
R68917: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 88 (1993, complete volume)
R68915: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 79 (1984, complete volume)
R68914: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 78 (1983, complete volume)
R68912: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 76 (1981, complete volume)
R68913: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 77 (1982, complete volume)
R68910: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 74 (1979, complete volume)
R68908: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 69 (1974, complete volume)
R68909: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 73 (1978, complete volume)
R68907: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 68 (1973, complete volume)
R68906: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 61 (1966, complete volume)
R68905: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 60 (1965, complete volume)
R68904: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 59 (1964, complete volume)
R68903: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 58 (1963, complete volume)
R68900: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 51 (1956, complete volume)
R68897: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.40 (1998)
R68896: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.29 (1987)
R68895: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.28 (1986)
R68893: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.26 (1984)
R68894: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.27 (1985)
R68892: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.25 (1983)
R68890: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.23 (1981)
R68891: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.24 (1982)
R68888: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.21 (1979)
R68889: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.22 (1980)
R68887: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.20 (1978)
R68885: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.18 (1976)
R68886: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.19 (1977)
R68884: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.17 (1975)
R68882: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.15 (1973)
R68883: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.16 (1974)
R68880: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.13 (1971)
R68881: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.14 (1972)
R68879: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.12 (1970)
G68858: VARIOUS AUTHORS - The cultural heritage in Sweden
G68849: VARIOUS AUTHORS - Sympozja kazimierskie. Poswiecone kulturze swiata poznego antyku i wczesnego chrzescijanstwa II
R68804: VARIOUS AUTHORS - Il cardinale August J. Hlond, primate di Polonia (1881-1948). Note sul suo operato apostolico (Atti della serata di studio: Roma, 20 maggio 1999)
A68742: VARIOUS AUTHORS - Disertaciones sobre Misiones, Chaco, Formosa, Chubut y otras regiones de la Patagonia por la Conferencia de agronomos
R68730: VARIOUS AUTHORS - The black international: The Holy See and militant catholicism in Europe / L'internationale noire: le Saint-Siège et le catholicisme militant en Europe (1870-1878)
G79200: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 30: Cosatini - Crispolto
G68647: VARIOUS AUTHORS - Studia historica Slovaca III
G68646: VARIOUS AUTHORS - Studia historica Slovaca II
G68636: VARIOUS AUTHORS - Burg und Stadt in Geschichte und Gegenwart
G80213: VARIOUS AUTHORS (IJSEWIJN J., TOURNOY-THOEN GODELIEVE, VEISSIERE M., BINNS J.W., AND OTHERS) - Humanistica Lovaniensia - Journal of Neo-Latin Studies. Volume XXVII (27, 1978)
R68479: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.46 (1996) [complete volume]
R68478: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.45 (1995) [complete volume]
R68477: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.44 (1994) [complete volume]
R68475: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.41 (1991) [complete volume]
R68476: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.43 (1993) [complete volume]
R68474: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.40 (1990) [complete volume]
R68473: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.39 (1989) [complete volume]
R68472: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.38 (1988) [complete volume]
R68471: VARIOUS AUTHORS - Vetus Testamentum. A quarterly published by the International Organization for the Study of the Old Testament. Vol.37 (1987) [complete volume]
R68469: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.1
R68467: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.3 (1936)
R68468: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.2 (1934-1935)
R68466: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.4 (1937)
R68464: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.6 (1939)
R68465: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.5 (1938)
R68463: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.7 (1940)
R68461: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.8 (1941)
R68462: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). 1938-1941
R68460: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.9 (1942)
R68459: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.10 (1943-46)
R68457: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.29 (1965)
R68458: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Unione Missionaria del Clero in Italia). Vol.11 (1947)
R68456: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.27 (1963)
R68455: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.26 (1962)
R68454: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.25 (1961)
R68453: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.24 (1960)
R68452: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.23 (1959)
R68450: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.13 (1949)
R68451: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.14 (1950)
R68449: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.15 (1951)
R68448: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.16 (1952)
R68447: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.17 (1953)
R68446: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.18 (1954)
R68445: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.19 (1955)
R68444: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.20 (1956)
R68443: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.21 (1957)
R68442: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.22 (1958)
R68440: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.48 (1984)
R68441: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria di Propaganda Fide). Vol.12 (1948)
R68439: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.46 (1982)
R68437: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.42 (1978)
R68438: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.47 (1983)
R68436: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.43 (1979)
R68435: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.44 (1980)
R68434: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.40 (1985)
R68432: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.36 (1972)
R68433: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.45 (1981)
R68431: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.35 (1971)
R68430: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.34 (1970)
R68429: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.38 (1974)
R68428: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.37 (1973)
R68427: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.39 (1975)
R68425: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.41 (1977)
R68426: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli). Vol.40 (1976)
R68424: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria "De Propaganda Fide"). Vol.30 (1966)
R68423: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria "De Propaganda Fide"). Vol.31 (1967)
R68422: VARIOUS AUTHORS - Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca Missionaria "De Propaganda Fide"). Vol.32 (1968)
R68421: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.51 (1987)
R68420: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.52 (1988)
R68419: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.55 (1991)
R68417: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.56 (1992)
R68418: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.54 (1990)
R68416: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.50 (1986)
R68415: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.53 (1989)
R68413: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.58 (1994)
R68414: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.59 (1995)
R68412: VARIOUS AUTHORS - Bibliographia missionaria (Pontifical Missionary Library of the Congregation for the Evangelization of Peoples). Vol.57 (1993)
R68410: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.4 (1960)
R68411: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.5 (1962)
R68408: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.11 (1969)
R68409: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.10 (1968)
R68407: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.6 (1963)
R68404: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.38 (1996)
R68405: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.9 (1967)
R68406: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.7 (1964-1965)
R68402: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.8 (1966)
R68403: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.39 (1997)
R68401: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.34 (1992)
R68399: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.36 (1994)
R68400: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.35 (1993)
R68398: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.37 (1995)
R68396: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.31 (1989)
R68397: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.30 (1988)
R68395: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.32 (1990)
R68394: VARIOUS AUTHORS - Novum Testamentum, an international quarterly for New Testament and related studies. Vol.33 (1991)
R68392: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.22 (1976)
R68391: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.33 (1977)
R68389: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.25 (1979)
R68390: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.24 (1978)
R68388: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.26 (1980)
G79201: VARIOUS AUTHORS - Dizionario biografico degli Italiani, volume 17: Calvart - Canefri
R68384: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.34 (1988)
R68383: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.35 (1989)
R68381: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.29 (1983)
R68382: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.28 (1982)
R68380: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.30 (1984)
R68378: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.36 (1990)
R68379: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.31 (1985)
R68377: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.37 (1991)
R68376: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.38 (1992)
R68375: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.39 (1993)
R68373: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.41 (1995)
R68374: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.40 (1994)
R68372: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.42 (1996)
R68371: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.43 (1997)
R68370: VARIOUS AUTHORS - New Testament Studies. An international journal, published quarterly under the auspices of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol.44 (1998)
R68363: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica et philosophica; vol.13 (1932) [complete volume]
R68364: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Rivista trimestrale di studi teologici e filosofici; vol.1 (1920): fasc.1-2
R68358: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Rivista trimestrale di studi teologici e filosofici; vol.1 (1920): Fasc.1
R68359: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica et philosophica; vol.14 (1933): Fasc.3
R68357: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica et philosophica; vol.17 (1936): fasc.1
R68356: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica et philosophica; vol.17 (1936): fasc.3
R68350: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.33 (1952) (complete volume)
R68349: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.34 (1953) (complete volume)
R68347: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.40 (1959) (complete volume)
R68348: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.35 (1954) (complete volume)
R68346: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.36 (1955) (complete volume)
R68345: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.37 (1956) (complete volume)
R68344: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.38 (1957) (complete volume)
R68342: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.48 (1967) (complete volume)
R68343: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.39 (1958) (complete volume)
R68341: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - Commentarii de re theologica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae; vol.49 (1968) (complete volume)
R68340: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.50 (1969) (complete volume)
R68339: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.51 (1970) (complete volume)
R68338: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.52 (1971) (complete volume)
R68337: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.58 (1977) (complete volume)
R68335: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.60 (1979) (complete volume)
R68333: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.62 (1981) (complete volume)
R68334: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.61 (1980) (complete volume)
R68332: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.53 (1972) (complete volume)
R68330: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.55 (1974) (complete volume)
R68331: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.54 (1973) (complete volume)
R68329: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.56 (1975) (complete volume)
R68328: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.57 (1976) (complete volume)
R68327: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.66 (1985) (complete volume)
R68326: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.67 (1986) (complete volume)
R68325: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.63 (1982) (complete volume)
R68324: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.64 (1983) (complete volume)
R68322: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.68 (1987) (complete volume)
R68320: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.70 (1989) (complete volume)
R68319: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.71 (1990) (complete volume)
R68318: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.79 (1998) (complete volume)
R68317: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.78 (1997) (complete volume)
R68316: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.77 (1996) (complete volume)
R68314: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.75 (1994) (complete volume)
R68315: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.76 (1995) (complete volume)
R68312: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.73 (1992) (complete volume)
R68313: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.74 (1993) (complete volume)
R68311: VARIOUS AUTHORS - Gregorianum - periodicum trimestre a Pontificia Universitate Gregoriana editum ; vol.72 (1991) (complete volume)
R68310: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 92 (1997, complete volume)
R68309: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 91 (1996, complete volume)
R68308: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 90 (1995, complete volume)
R68306: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 87 (1992, complete volume)
R68307: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 89 (1994, complete volume)
R68305: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 86 (1991, complete volume)
R68303: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 84 (1989, complete volume)
R68302: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 83 (1988, complete volume)
R68301: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 82 (1987, complete volume)
R68299: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 72 (1977, complete volume)
R68300: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 81 (1986, complete volume)
R68298: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 71 (1976, complete volume)
R68297: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 70 (1975, complete volume)
R68295: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 66 (1971). Heft 1-2
R68296: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 67 (1972, complete volume)
R68294: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 65 (1970, complete volume)
R68293: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 64 (1969, complete volume)
R68292: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 57 (1962, complete volume)
R68290: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 55 (1960, complete volume)
R68291: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 62 (1967, complete volume)
R68289: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 54 (1959, complete volume)
R68288: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 53 (1958, complete volume)
R68287: VARIOUS AUTHORS - Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte ; Band 50 (1955, complete volume)
R68247: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.29
R68246: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.19
R68245: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.14
R68244: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.21
R68242: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.24
R68243: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.17
R68241: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.22
R68240: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.23
R68239: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.16
R68237: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.28
R68235: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.20
R68236: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.27
R68234: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.18
R68233: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.26
R68232: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.25
R68231: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii ad rem biblicam scientifice investigandam a Pontificio Instituto Biblico. vol.13
R68229: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.60
R68230: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.74
R68228: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.61
R68227: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.54
R68225: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.75
R68226: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.59
R68223: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.62
R68224: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.66
R68222: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.63
R68221: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.65
R68219: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.67
R68220: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.68
R68217: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici vol.57
R68218: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.58
R68215: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.64
R68216: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.55
R68214: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. vol.56
R68211: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontifici Instituti Biblici. vol.50
R68209: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontifici Instituti Biblici. vol.52
R68210: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontifici Instituti Biblici. vol.51
R68207: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontifici Instituti Biblici. vol.47
R68208: VARIOUS AUTHORS - Biblica. Commentarii periodici Pontifici Instituti Biblici. vol.53

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

5/30