Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
S88452: VERLET PIERRE, FLORISOONE MICHEL, HOFFMEISTER ADOLF & TABARD FRANÇOIS - La tapisserie. Histoire et technique du XIVe au XXe siècle
G12185: VERLEYE KAREL J. O.F.M.CAP. - Brugfiguren voor een verdeeld Europa : Cyrillus en Methodius
B42392: VERLEYEN FRANS - Vlaanderen vandaag
B55172: VERLEYEN HERWIG & ARREN RAYMOND - Raf Seys in schrift en beeld gesteld. Polyfoto van een verbeten perfectionist
B88019: VERLEYEN WILFRIED O.S.B. & VAN EECKHOUDT LUC - Iconografie van de Sint-Pieters-en-Paulusabdij Affligem
B61831: VERLEYEN H. - Dom Benedictus van Haeften proost van Affligem 1588-1648. Bijdrage tot de studie van het kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden
C99908: VERLEYEN E.J.B. - Congo, Belgisch patrimonium
W74091: VERLEYEN E.J.B. (KONINGSBERGER M.V.J., PRÉFACE) - Le bouturage et les substances de croissance synthétiques (Etudes et recherches sur l"emploi des substances de croissance synthétiques dans le bouturage en horticulture)
G93994: VERLIERE ALFRED (& MORIN S., MIRON, PREFACE) - Guide du libre-penseur (Publication rationaliste)
B98522: VERLINDEN CHARLES - Robert Ier le frison, comte de Flandre. Etude d'histoire politique
G12087: VERLINDEN C. - De ontdekking der Kanarische eilanden in de XIVe eeuw volgens de geschreven bronnen en de kartografie
B88166: VERLINDEN CH. (O.L.V.) - Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. Deel II (XIVe-XIXe eeuw), B: Brabant
L100541: VERLINDEN REGINALD (JORIS) - De eerste meisjesschool te Neerpelt. Geschiedkundige gegevens over de stichting en de groei van de Norbertinessengemeenschap Neerpelt-Veerle 1856-1955
B88168: VERLINDEN CH. (O.L.V.) - Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. Deel I: XVe-XVIIIe eeuw
G41766: VERLINDEN CARLOS - Pour une Fédération des Nations Libres (United Free Nations) (Les grands problèmes politiques économiques et sociaux d'aujourd'hui)
B88167: VERLINDEN CH. (O.L.V.) - Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. Deel II (XIVe-XIXe eeuw), A: Vlaanderen
B37335: VERLINDEN C. - Brabantsch en Vlaamsch laken te Krakau op het einde der XIVe eeuw
B93442: VERLONJE W.E.F., STALPAERT HERVE & DEVYT CHRISTIAAN - Nederzetting, ambacht en bedrijf
J39462: VERLOREN P. - De verhouding van den staat tot het bankwezen
T14923: VERM BERT - Een gezicht
B60228: VERMANDERE RENE - De Duitsche furie te Antwerpen. Indrukken, toestanden en voorvallen tijdens de bezetting
T95513: VERMANDERE RENE & VAN LECKWYCK CH. - Theun Koekeloer. Tijdbeelden (door Vermandere) & Gedichten (door Van Leckwyck)
B88752: VERMANDERE MARTINE - ADAMASTOS. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van België
X78371: VERMASEREN MAARTEN J. (ED.) - Die orientalischen Religionen im Römerreich
R76975: VERMASEREN M.J. - Mithriaca IV. Le monument d'Ottaviano Zeno et le culte de Mithra sur le Célius
X78421: VERMASEREN M.J. (ED.) - Studies in Hellenistic religions
B14282: VERMAUT, CLAUDIA - Tot uw dienst - Honderd jaar christelijke middenstandsbeweging in West-Vlaanderen
R92304: VERMEEREN J.P. (NAAR RICCARDI ANTONIO & DE MONTROND MAXIME) - Geschiedenis van het Heilig Huis van Lorette genaamd Santa Casa van Nazareth
S85106: VERMEERSCH VALENTIN - Brugges kunstbezit. Vijftig kunsthistorische opstellen. Delen I & II [2 volumes, Tresors d'art de Bruges, Aret treasures of Bruges]
B12437: VERMEERSCH, VALENTIN - Guide musée Gruuthuse - musée communal d'Archéologie et des Industries d'Art
R16389: VERMEERSCH, A. - Méditations sur la Sainte Vierge à l'usage du clergé et des fidèles - Tome I. Fêtes de Marie - Mois de Marie
R27376: VERMEERSCH A. (S.J.) - Les litanies du Sacré-Coeur de Jésus - notes et commentaires
J34042: VERMEERSCH A. S.J. - La tolérance
J41892: VERMEERSCH A. S.J. & MULLER A. S.J. (& COOREMAN GERARD, PRÉFACE) - Manuel social - La législation et les oeuvres en Belgique [2 tomes]
C99820: VERMEERSCH A. S.J. - La femme congolaise. Ménagère de Blanc, Femme de Polygame, Chrétienne
R48300: VERMEERSCH A. S.J. - Pratique et doctrine de la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus
R49386: VERMEERSCH A. S.J. - Beoefening en leer van de Godsvrucht tot het H.Hart [2 delen] I: De beoefening & II: De leer
C50346: VERMEERSCH PIERRE M. - Elkab II. L'elkabien, épipaléolithique de la vallée du Nil égyptien
B51756: VERMEERSCH A. S.J. - Le problème de la natalité en Belgique
R52345: VERMEERSCH A. S.J. - Méditations sur la sainte Vierge - Tome I: La vie de Notre-Dame et grâce et gloire de Marie
R52461: VERMEERSCH A S.J. - Méditations sur la Sainte Vierge (tome I)
B55198: VERMEERSCH ARTHUR J. - Répertoire de la presse bruxelloise (1789-1914) Index des noms de personnes. Repertorium van de Brusselse pers (1789-1914) Index van de persoonsnamen A-Z
B57108: VERMEERSCH VALENTIN (ED.) - Bruges and the sea - from Bryggia to Zeebrugge
B80187: VERMEERSCH ARTHUR J. & GAUS HELMUT - Répertoire de la presse bruxelloise. Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. [3 volumes] I: A-K, II: L-Z, III: Index van persoonsnamen A-Z Index des noms de personnes
J60402: VERMEERSCH A. S.J. - La tolerance
S62357: VERMEERSCH V. - Zilver & Wandtapijten. Catalogus. Gruuthusemuseum, Brugge. Inventaristentoonstelling n.a.v. het 25-jarig bestaan van Gruuthuse als Stedelijk Museum, Brugge 91 juli -19 oktober 1980
T32107: VERMEERSCH A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse "Kuerbouc van Werbeke" - een bijdrage
S88091: VERMEERSCH VERA & VAN OMMESLAEGHE FLORENT - Wandtapijten uit Oudenaarde
R98129: VERMEERSCH ARTHUR S.J. - De castitate et de vitiis contrariis. Tractatus doctrinalis et moralis
B80988: VERMEERSCH A. S.J. (& COOREMAN GERARD, PREFACE) - Manuel social. La législation et les oeuvres en Belgique
B91196: VERMEERSCH ARTHUR J. & GAUS HELMUT - Répertoire de la presse bruxelloise. Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. Volume II: L-Z
B88528: VERMEERSCH VALENTIN (O.L.V.) - Brugge en Europa
B14280: VERMEERSCH VALENTIN (O.L.V.) - Brugge en de Zee - Van Bryggia tot Zeebrugge
B83749: VERMEERSCH VALENTIN - Grafmonumenten te Brugge voor 1578 [3 volumes] I: Synthese, II-III: Catalogus (nrs.1-650)
R79513: VERMEERSCH A. S.J. - Pratique et doctrine de la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus [2 tomes]
R97630: VERMEERSCH ARTHUR S.J. - Miles Christi Iesu - Le sommaire des constitutions médité
B74673: VERMEESCH VEERLE - Thomas Fienus. Een bio-bibliografische studie (1567-1631)
G42357: VERMEIL EDMOND - L'Allemagne du Congrès de Vienne à la Révolution Hitlérienne - Grandeur et décadence du IIe Reich
G98775: VERMEIR RENE, RAEYMAEKERS DRIES & MUNOZ JOSE ELOY HORTAL (EDS.) - A Constellation of Courts. The Courts and Households of Habsburg Europe 1555-1665
G32297: VERMEIRE PIERRE - La civilisation et la politique
G61781: VERMEIRE KATRIEN - Het einde van het huis der Temeniden. De lotgevallen van de Makedonische dynastie na de dood van Alexander de Grote
B67272: VERMEIREN I. - Algemene konst- en letterbode (1788-1862) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XV]
R48374: VERMES GEZA - Les manuscrits du désert de Juda
T90256: VERMETTEN JOHAN - Een winterverhael in 1845
G43935: VERMEULE CORNELIUS C. (COMPILED BY) - A bibliography of applied numismatics in the fields of Greek and Roman Archaeology and the fine arts
S85099: VERMEULEN FRANS - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden
R94067: VERMEULEN JOHANNES GERARDUS WILLIBRORDUS - De Romani Pontificis in ferenda infra haeresim censura infallibili judicio. Dissertatio inauguralis quam ad gradum doctoris sacrae theologiae in universitate Wirceburgensi rite consequendum
X88911: VERMEULEN U. & D'HULSTER K. (EDS.) - Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, V [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 169]
B85194: VERMEULEN FRANCOIS - Tous les chemins mènent à Bruges. Hugo, Dürer, Barres, Rilke, Huysmans, Streuvels, Mallarmé, Trollope
T65471: VERMEULEN EDWARD - De zwarte pokken
B89333: VERMEULEN JOS - De groei en de bloei van de Arteveldefiguur in de Vlaamsche volksziel
X88941: VERMEULEN U. & DE SMET D. - Philosophy and Arts in the Islamic World [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 87]
T10318: VERMEULEN, AMAND N. - Jan de Leenheer O.E.S.A.: moralisator en humanist - Een inleiding tot zijn leven en zijn werken
R37045: VERMEULEN ADEODATUS O.E.S.A. - Der Augustiner Konrad Treger - Die Jahre seines Provinzialates (1518-1542)
N39305: VERMEULEN E.E.G. - Fruin en Huizinga over de wetenschap der geschiedenis
R41180: VERMEULEN DR. [GERHARD] - Die Verlegung des Konzils von Trent
R41181: VERMEULEN [GERHARD] - Das XIX. Allgemeine Konzil in Bologna
T54525: VERMEULEN NORBERTUS C.H.M. O.E.S.A. - Jan de Leenheer O.E.S.A. moralisator en humanist - Een inleiding tot zijn leven en zijn werken
X88944: VERMEULEN U. & DE SMET D. (EDS.) - Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, II [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 83]
X88947: VERMEULEN U. & DE SMET D. (EDS.) - Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, I [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 73]
R94591: VERMEULEN A.J. - The semantic development of Gloria in early-Christian Latin
G74615: VERMEULEN ANNA - A quantos leyeren esta carta- Estudio histórico-crítico de la famosa carta de don Juan José de Austria, fechada en Consuegra, el 21 de octubre de 1668
R83288: VERMEULEN MATHIAS - De pauselijke Inquisitie (13de - 14de eeuw) Inquisitoriale handleidingen ter bestrijding van het katharisme
B62429: VERMEULEN PIETER - De amman van Brussel in de achttiende eeuw
M94840: VERMEULEN MATTHIJS - Princiepen der Europese muziek
X88942: VERMEULEN U. & VAN REETH J.M.F. (EDS.) - Law, christianity and modernism in Islamic Society [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 86]
R69998: VERMEYLEN J. - Du prophète Isaïe à l'apocalyptique. Isaïe, I-XXXV, miroir d'un demi-millénaire d'expérience religieuse en Israël [2 tomes]
R84789: VERMEYLEN ALPHONSE - Sainte Thérèse en France au XVIIe siècle (1600-1660)
T75224: VERMEYLEN ALPHONSE (DE WULF GAUTHIER, ED.) - Nova et vetera. Etudes anciennes et nouvelles du professeur Alphonse Vermeylen
T9822: VERMEYLEN, AUGUST - Den vandrende jode [Noorse vertaling van « De wandelende jood]
T12606: VERMEYLEN, AUGUST - Proza
T18397: VERMEYLEN AUGUST - Verzameld Werk [6 delen]
R30571: VERMEYLEN ALPHONSE - Sainte Thérèse en France au XVIIe siècle (1600-1660)
H30774: VERMEYLEN A. (ED.) - Thérèse d'Avila - Actes du colloque pour le quatrième centenaire de sa mort organisé en collaboration avec la Faculté de Théologie (Louvain-la-Neuve, 10 mars 1982)
T40069: VERMEYLEN AUGUST - Verzamelde opstellen [2 delen]
R74731: VERMEYLEN J. (ED.) - The book of Isaiah / Le livre d'Isaïe. Les oracles et leurs relectures. Unité et complexité de l'ouvrage [BETL, 81]
T76448: VERMEYLEN AUG., EECKELS CONSTANT, E.A. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde jg.4 nr.6 (juni 1906)
R74307: VERMEYLEN ALPHONSE - Sainte Thérèse en France au XVIIe siècle (1600-1660)
R99502: VERMEYLEN J. - Du prophète Isaïe à l'apocalyptique. Isaïe, I-XXXV, miroir d'un demi-millénaire d'expérience religieuse en Israël [2 tomes]
S54953: VERMOELEN JOHN - Teniers le jeune sa vie, ses oeuvres
B99347: VERMOORTEL FRANS (ED.) - Het Mechelen van toen. Honderd jaar Mechelen en de Mechelaars in beeld, aan de hand van foto's en prentkaarten
M89796: VERMOTE GWENNY & BAETEN CHRISTEL - Harmonies, fanfares en brassbands in de provincie Antwerpen
B91145: VERMUYTEN F. - Het begijnhof van Mechelen en zijn kerk
P77901: VERNAY LOUIS - Pour vaincre la timidité et acquérir de l'aplomb
A28469: VERNE CLAUDE & ROUX EMILE - A travers le monde
T83328: VERNE MAURICE - Musées de voluptés. Le secret des nuits électriques
F28133: VERNEAUX ROGER - Problèmes et mystères du mal
R23666: VERNET FÉLIX - Les ordres mendiants [les frères pêcheurs, les Frères Mineurs, Ermites de St-Augustin, Carmes, Servites, Jésuites, Minimes, Trinitaires & les Mercédaires]
R24087: VERNET FÉLIX - La spiritualité médiévale
R35920: VERNET FÉLIX - La spiritualité médiévale
R63971: VERNET FELIX - La vénérable Benoîte Rencurel, fondatrice du Laus (1647-1718)
Q71059: VERNETTE JEAN - Le nouvel âge. A l'aube de l'ère du Verseau
B17487: VERNIERS, LOUIS - Le bréviaire des Belges
B75439: VERNIERS LOUIS (BONENFANT P., PRÉFACE) - Bruxelles. Esquisse historique
Y95322: VERON PIERRE - Galop général !
F80355: VERON EUGENE - La morale
B89318: VERON DE DEYNE - Ypres avant et après la guerre mondiale
G80860: VERON EUGENE - Lettres Parisiennes. La souverainteté du peuple et la Liberté. Les candidatures officielles. De l'enseignement gratuit. De l'instruction obligatoire
S84587: VERONEE-VERHAEGEN NICOLE (& QUARRE PIERRE, INTROD.) - L'Hôtel-Dieu de Beaune [dans: Les Primitifs Flamands. I: Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 13]
S84527: VEROUGSTRAETE HELENE, VAN SCHOUTE ROGER & SMEYERS MAURITS (EDS.) - Memling studies. Proceedings of the International Colloquium (Bruges, 10-12 November 1994)
B77805: VERPLAETSE JULIAAN G. - Pieter Pauwel Rubens, Nederlands diplomaat. Apocriefe cronijcke naar oorspronkelijke documenten
X93243: VERPOORTEN JEAN-MARIE - Acte rétributif, Renaissance et Transmigration dans le bouddhisme des origines
X80286: VERREET E. - Modi Ugaritici ; Eine morpho-syntaktische Abhandlung über das Modalsystem im Ugaritischen [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 27]
F14249: VERRELST WIM - De cultuur van het onbehagen - essay
B52885: VERRELST WIM - Trots en schaamte van de Vlaming
G61765: VERRELST DIRK - Herodotus' voorstelling van de Cypseliden
R44628: VERRET S. (INTRODUCTION, NOTES ET INDEX PAR) - Les quatre évangiles - traduction de Lemaistre de Sacy corrigée avec introduction, notes et index des noms propres enrichie de cartes, plans et gravures
B99351: VERREZEN FRANS & VOS PAUL - Ons oude dorp in beeld ; Heultje, Oevel, Oosterwijk, Tongerlo, Voortkapel, Westerlo, Zoerle-Parwijs
T65437: VERRIEST HUGO - Werk van Hugo Verriest
T18398: VERRIEST HUGO - Keurbladen [2 volumes]
B89516: VERRIJKEN F. - Strombeek-Bever tot einde 1952
N65257: VERRRIPS GER - Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN (1938-1991)
F57404: VERRYCKEN KOENRAAD - De vroegere Philoponus. Een studie van het Alexandrijnse neoplatonisme
F58219: VERRYCKEN KOENRAAD - Alexandrië 529 - Philoponus en het einde van de antieke filosofie
C61802: VERRYCKEN KOEN - Methode en structuur in Herodotos' tweede boek. Een onderzoek van der Presaïtische geschiedenis en de geografische descriptie
B62360: VERRYCKEN AMBROISINE - Wibald van Stavelot en zijn invloed onder Frederik I Barbarossa (1152-1158). Een studie op grond van zijn correspondentie
B45481: VERSCHAEREN JOSÉ - Monasticon van devote gemeenschappen in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens het Ancien Régime
B68610: VERSCHAEREN J. - Inventaris van het archief van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen
B80099: VERSCHAEREN JOSE - Burgerlijke godshuizen, burelen van weldadigheid, Commissies van openbare onderstand en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Organisatie, bevoegdheden, archiefvorming
B89475: VERSCHAEREN J. - Julius Vuylsteke klauwaard & geus, 1836-1903
B72979: VERSCHAEVE E.H.C. - Feestrede (ter gelegenheid van de inhuldiging van het vaandel van den Kath. Oostvl. Studentenbond)
T9821: VERSCHAEVE, CYRIEL - Uit mijn werk
T14926: VERSCHAEVE, CYRIEL - Zeesymphonieën
T14927: VERSCHAEVE, CYRIEL - Zeesymphonieën
S15785: VERSCHAEVE CYRIEL - Uren bewondering voor groote kunstwerken - deel V : Memlinc - J.Ruysdael - Rubens - Rembrandt
R16391: VERSCHAEVE, CYRIEL - Jesus
T18755: VERSCHAEVE CYRIEL - Vondel's trilogie ; Lucifer - Adam in ballingschap - Noah [Letterkundige bespreking]
T18758: VERSCHAEVE CYRIEL - Adam in ballingschap (van J.Van den Vondel) [Letterkundige bespreking]
T18759: VERSCHAEVE CYRIEL - Vondel's Noah tegenover het drama in het algemeen III
T25097: VERSCHAEVE CYRIEL - Uit mijn werk
S26870: VERSCHAEVE CYRIEL - Michel-Angelo's profeten
B40659: VERSCHAEVE CYRIEL - In 't verre land vreeselijk alleen-
S41310: VERSCHAEVE CYRIEL - Rubens Vlaanderen's spectrum
T56122: VERSCHAEVE C. - De poësie der Psalmen
B56123: VERSCHAEVE CYR. - Aan de Vlaamsche Vrouwen - Feestrede uitgesproken door E.H. Cyriel Verschaeve op den eersten landdag der christene Vlaamsche Meisjes te Oostacker op 16 september 1913
H36818: VERSCHAEVE CYRIEL - De dichter Joannes A Cruce
M97901: VERSCHAEVE CYRIEL - Bach, Benoit, Beethoven, Wagner [in: "Uren bewondering voor groote kunstwerken" deel VI]
R65287: VERSCHAEVE CYRIEL - Schoonheid en christendom, III: Kanselreden
T65288: VERSCHAEVE CYRIEL - Nocturnen
R65289: VERSCHAEVE CYRIEL - De kruisboom. Ik ben een kruis. Ik worde een kruis. Ik blyf een kruis
T65290: VERSCHAEVE CYRIEL - Antigone. Levensproblemen in het drama en met name in Antigone van Sophokles
T65350: VERSCHAEVE E.H.C. - Delfien Van Haute als dichter
B81119: VERSCHAFFEL BART - Figuren. Essays
T30644: VERSCHAFFEL TOM (& LIEBAERS HERMAN, VOORWOORD) - Beeld en geschiedenis - Het Belgisch en Vlaams verleden in de romantische boekillustraties
W77218: VERSCHAFFELT J. - Le poids moléculaire de l'eau et de l'iode
W38054: VERSCHAFFELT J. - Le poids moléculaire de l'eau et de l'iode
H91842: VERSCHELDE E. - Levensschets van den heiligen Blasius, bisschop & martelaar, een der veertien heiligen, die onder den titel van noodhelpers aanroepen worden
B90980: VERSCHELDE CH. - De quelques tombeaux de la Flandre et spécialement d'un tombeau avec peintures murales, découvert dans l'église de saint-André-lez-Bruges, au mois de septembre 1870
B43049: VERSCHEURE NATHALIE - Oorlog te Menen tijdens de 17e-18e eeuw
B92753: VERSCHEURE LEON - Oorlogsslaven - De deportatie
B68571: VERSCHROEVEN OSCAR - Jan frans Raps, de laatste kapelaan van Borgerhout (1827-1837)
B68569: VERSCHROEVEN OSCAR - Borgerhout tijdens de XVIIde eeuw. Een historische schets
N82247: VAN VERSCHUER W.F.F. & BUURMAN D.J.G. - Anderhalve eeuw Gelderse Statengriffiers
B50598: VERSCHUERE ANTONELLUS O.F.M. - De minderbroeders te Eekloo 1649-1949
G87093: VERSCHUERE ZOLTAN - Hongaren in de Oekraïne. Gevecht om autonomie en nationale identiteit
R50257: VERSCHUERE ANTONELLUS O.F.M. - De minderbroeders te Thielt 1624-1933
N73614: VERSCHUEREN L. O.F.M. & IBELINGS C. S.J. - Jerusalem (1422-1802, 1838-1938)
R73224: VERSCHUEREN J. - La république d'Haïti. Tome IV: Le diocèse de Port-de-Paix. La mission montfortaine d'haïti
G73223: VERSCHUEREN J. - Haïti. III: Vaudoux. Supplémént 1948-1953
G73221: VERSCHUEREN J. - Haïti. I: Panorama. Supplément 1948-1953
B90531: VERSCHUEREN A.F. - 't Godsdienstig & maatschappelijk Turnhout. Overzicht der godsdienstige en sociale werken en onderwijsinrichtingen. Eerste deel
B90753: VERSCHUEREN A.F. - Eenige voorname mannen der Kempen
T54843: VERSCHUUR A. - Klankleer van het Noord-Bevelandsch
R53284: VERSIGLIA LUIGI & CARAVARIO CALLISTA (& BOSIO GUIDO) - Martiri in Cina - Mons.Luigi Versiglia e don Callisto Caravario, nei loro scritti e nelle testimonianze di coetanei. Profilo storico
N33492: VERSLUIS W.G. - Beknopte geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland
R57518: VERSLYPE JOANNES - De stad Jericho, ofte de heerschappie der zonde, vermaledyd en vernietigt, bestaende in 7 sermoenen- als mede Abrahams slag-offerande, voltrocken in den lydenden Jesus, en syne medelydende moeder Maria, bestaende in vyf sermoenen
R57519: VERSLYPE JOANNES - Verklaering van het H.Sacrificie der misse, ende haere ceremonien, bestaende in 16 sermoenen
R57520: VERSLYPE JOANNES - Uytlegginge van de thien geboden, bestande in 80 sermoenen. Waer van den meestendeel aangewezen worden in het voorstaende werk, van de Over-een-kominge van de vier Evangelien, ende de overblyvenden zyn alhier by-gevoegt. VII.Tome V.Deel
R57521: VERSLYPE JOANNES - Historie ende over-een-kominge der vier evangelien. Ofte het slot van de pelgrimagie van Jesus Christus, betaende in 181 sermoenen. Hier is by gevoegt de uytlegginge van de thien geboden Gods, zynde in 80 sermoenen. VII.Tome III.Deel
R57522: VERSLYPE JOANNES - Historie ende over-een-kominge der vier evangelien. Behelsende al het gonne Christus gedaen ende geleert heeft van den tweeden Paesschen tot den derden. Bestaende in 50 sermoenen. VI.Tome II.Deel
R57523: VERSLYPE JOANNES - Historie ende over-een-kominge der vier evangelien. Behelsende al het gonne Christus gedaen ende geleert heeft van den tweeden Paesschen tot den derden. Bestaende in 50 sermoenen. VI.Tome I.Deel
T11276: VERSOU, JOZEF - Stemmen der Vrijheid [studie over proletarische letterkunde]
B90347: VERSTAPPEN JACK - Carnaval in België
B88592: VERSTAPPEN JACK & PEETERS BERT - Volkszangers in Antwerpse Café-Chantants
B79804: VERSTAPPEN JACK & SIMONS GERARD - Roversbenden in Vlaanderen
V100706: VERSTAPPEN JACK - 70 jaar Antwerpse Poesje, met herinneringen van poppenspeler Neel Van Cakenberghe
G94431: VERSTEGEN H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst
B89183: VERSTEGEN VEDASTUS O.F.M. - De markt te Lokeren. Ontstaan en bevestiging 1555-1684
B97319: VERSTEYLEN KAREL & VONCK LODEWIJK - De straten van Berchem
T14928: VERSTICHELEN, EVELYN - Les Plafonds Imaginaires
B17494: VERSTRAELEN J. - Inleiding tot de Geschiedenis van de Arbeidersbeweging
G29624: VERSTRAELEN J. - Geschiedenis van de Westeuropese Arbeidersbeweging 1789-1914
E42518: VERSTRAELEN J. - Introduction à l'histoire du mouvement ouvrier
T92603: VERSTRAETE EM. - Etude historique et critique sur l'orthophonie et l'orthoépie tudesques, suivie de la loi runique de modification des articulations
P23045: VERSTRAETE M. & VERMYLEN J. - La thrombose
S58489: VERSTRAETE PIETER JAN [& D'HAESE JAN] - Ik ben een non-conformist - Gesprekken met Jan D'Haese
B100380: VERSTRAETE EUGEEN - Zwaarddansen in Vlaanderen. Historiek en ikonografie
W61984: VERSTRAETEN THEODORE - Les eaux alimentaires de Belgique [2 volumes] I: La surface, les terrains, le climat, II: Hydrologie
T9844: VERSTRAETEN, H.W. - Drie vorsten - of de grondleggers der Frankische heerschappij in Gallië [historische roman]
R37175: VERSTRAETEN A.M. S.J. - Leven van den hoogeerwaarden pater Petrus Beckx XXIIen generaal-overste van het Gezelschap van Jezus
R48571: VERSTRAETEN A.M. S.J. - Leven van den hoogeerwaarden pater Petrus Beckx XXIIen generaal-overste van het Gezelschap van Jezus
B87587: VERSTRAETEN FRANS - De Gentse Sint-Jacobsparochie [7 volumes]
F65185: VERSTRAETEN JOHAN & PATTYN BART (RED.) - Ethiek & politiek. Liber amicorum Mgr. Guido Maertens
C39093: VERSWIJVER G., BAEKE V., TURNER T. & VIDAL L. - KAIAPO Amazonie - De kunst van de lichaamsornamentiek
G94272: VERSWIJVER G. - The Club-fighters of the Amazon. Warfare among the Kaiapo Indians of Central Brazil
S83787: VERSYP J. - De geschiedenis van de tapijtkunst te Brugge
S85828: VERSYP J. - De geschiedenis van de tapijtkunst te Brugge
G50516: VERTOT (DE) L'ABBÉ - Histoire des révolutions de Suède
G52086: DE VERTOT ABBÉ - Histoire des révolutions de la République Romaine [3 tomes]
G52097: DE VERTOT ABBÉ - Histoire des révolutions de Suède
G52096: DE VERTOT ABBÉ - Histoire des Révolutions de Portugal, suivie de discours académiques
S84189: VERTUE GEORGE [WALPOLE SOCIETY] - Vertue note books, volumes 1 to 6 (complete) [in: The Walpole Society, volumes 18, 20, 22, 24, 26, 30]
T77791: DE VERTUS A. - La langue primitive basée sur l'idéographie lunaire. Principes des idiomes anciens et modernes contenant un vocabulaire rédigé en caractères français-
B84827: VERVAECK SOLANGE - Bibliografie van de geschiedenis van België. Bibliographie de l'histoire de Belgique. 1831-1865
B58844: VERVAECK SOLANGE - Enkele bronnen uit de Franse tijd. Hun belang voor de sociale geschiedenis
R47941: VERVAELE GEERT - Het probleem van de werkloosheid - een uitdaging voor kerk en theologie. Studie van de positie die Kerk en theologie innemen t.a.v. arbeid en werkloosheid
G96253: VERVIER C.A. - Mémoire en réponse à la question maçonnique, philosophique et littéraire, proposée par la loge La Parfaite Union, O.. de Douai et auquel a été décerné en 1842 la grande médaille de vermeil
B88652: VERVLIET J.B. - Quelques Ex-Libris Anversois. Notes d'un collectionneur
G88579: VERVLOET FRANS - Colt M-1911 Pistolen. Modellen en surrogaten
R12893: VERVOORT C. - Kardinaal Mercier - Zijn leven - zijn werk [2 delen]
R38255: VERVOORT C. - De monumenten ter eere van kardinaal Mercier
B85487: VERWAEST RIK - Van Den Haag tot Genève : België en het internationale oorlogsrecht (1874-1950)
G61747: VERWAEST JAN - De papyri van Zenon, gepubliceerd sinds 1978 en een aantal onuitgegeven fragmenten, supplement op P.L.Bat.20
N100684: VERWER WILLEM JANSZOON - Dagboek van Willem Jansz. Verwer, bevat de geschiedenis van Haarlem 1572-1581 & Geschiedenis en belgering van Alkmaar 1573
N97503: VERWEY S. - Anna Maria van Schurman, in derzelver leven, bekwaamheden en zedelijk karakter. Eene voorlezing gedaan, in het departement Dordrecht, der maatschappij: Tot nut van 't algemeen, den 29 maart 1827
F23185: VERWEYEN JOHANNES MARIA - Philosophie des Möglichen - Grundzüge einer Erkenntniskritik
F35140: VERWEYEN JOHANNES M. - Die Philosophie des Mittelalters
T60813: VERWIJS EELCO - Van vrouwen ende van minne. Middelnederlandsche gedichten uit de XIVde en Xvde eeuw
T60917: VERWIJS EELCO & VERDAM J. (& OVERDIEP G.S., HERUITG.) - Ferguut
T90244: VERWIJS EELCO - Dit sijn X goede boerden, uitgegeven en toegelicht
T72552: VERWIJS EELCO (ED.) - Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichters. Eerste deel: Dierenepos / Ridderpoëzie
T72553: VERWIJS EELCO (ED.) - Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichters. Tweede deel: Geestelijke en burgerlijke poëzie
T72554: VERWIJS EELCO (ED.) - Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichters. Derde deel: mengelpoëzie
R69214: VERWILGHEN ALBERT - Christologie et spiritualité selon Saint Augustin. L'hymne aux Philippiens
B53963: VERWIMP LIESBETH - Over Pronckmadammen - de kledij van de gegoede Antwerpse vrouw in de eerste helft van de 18de eeuw
H65835: VESCO DE KEREVEN E. & PICHOT E. (ILLS.) - Les Saintes Patronnes de la France
G74807: VESNITCH MILENKO R. (GAUVAIN AUGUSTE, PRÉFACE) - La Serbie à travers la Grande Guerre.
D22941: VESPER WILL (GESAMMELT VON) - Die Ernte der deutschen Lyrik
X71765: VESSANTARA - Female deities in Buddhism. A concise guide
F18452: DE VET, J.J.V.M. - Pieter Rabus (1660-1702) - Een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting ( with a summary in English)
N39377: VETH CORNELIS (SAMENSTELLING) - Een onzalig besluit - Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het nieuwe Leidsche stadhuis
F31959: DE VETH GERARDO - L'homme créateur. Essai sur l'anthropologie développée par M.Henry Duméry dans la philosophie de la religion
F69406: VETO MIKLOS - La métaphysique religieuse de Simone Weil
R56542: VETO MIKLOS - La pensée de Jonathan Edwards (avec une concordance des différentes éditions)
X75264: VETOGRADOVA VIKTORIJA VIKTOROVNA - Prakrity [="Pracrit/Prakrit"]
F14250: VETTER AUGUST - Kritik des Gefühls
R23659: VETTER J. (RÉDACTEUR AU MONITEUR DE ROME) - L'Ara Coeli - souvenirs historiques [sur le couvent "Ara coeli" à Rome, et les bénédictins et franciscains - juste avant la démolition]
X86996: VETTER TILMANN - Sarvajnatman's Samksepasarirakam. I: Kapitel. Einführung, Übersetzung und Anmerkungen
R63774: VEUILLOT FRANCOIS - Dom De Laveyne et la Congrégation des Soeurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne de Nevers
H63623: VEUILLOT FRANCOIS - Sainte Germaine Cousin, fille de ferme
R43984: VEUILLOT FRANÇOIS - Le père Noailles et la sainte famille de Bordeaux
R51282: VEUILLOT LOUIS - Rome pendant le Concile [2 tomes]
R96057: VEUILLOT LOUIS - Le pape et la diplomatie
Y25879: VEUILLOT LOUIS - Corbin et d'Aubecourt
G26804: VEUILLOT EUGÈNE - Critiques et croquis
H27532: VEUILLOT LOUIS (COMPLÉTÉE PAR FRANÇOIS VEUILLOT) - Ste Germaine Cousin (1579-1601)
R39829: VEUILLOT LOUIS - La vie de notre-seigneur Jésus-Christ
R44584: VEUILLOT LOUIS - Rome et Lorette
R44585: VEUILLOT LOUIS - Les pèlerinages de Suisse
R44695: VEUILLOT LOUIS - Les filles de Babylone prophéties pour le temps présent tirées d'Isaie et mises en vers français
G45130: VEUILLOT LOUIS - Paris pendant les deux sièges [2 tomes]
Y49901: VEUILLOT LOUIS - Satires
R55400: VEUILLOT EUGÈNE - Louis Veuillot (1813-1845)
R55418: VEUILLOT LOUIS - Rome et Lorette
R55795: VEUILLOT LOUIS - Les libres penseurs
R55875: VEUILLOT LOUIS (& VEUILLOT FRANÇOIS, PRÉFACE ET NOTES) - Derniers mélanges - Pages d'histoire contemporaine (1873-1877). Tome II: Années 1874-1875
R55876: VEUILLOT LOUIS (& VEUILLOT FRANÇOIS, PRÉFACE ET NOTES) - Derniers mélanges - Pages d'histoire contemporaine (1873-1877). Tome I: Année 1873
R61142: VEUILLOT LOUIS - Le saint Rosaire médité suivi de quelques poésies en l'honneur de la très-pure Vierge Marie, mère de Dieu
G97656: VEUILLOT LOUIS - Les libres penseurs
R65787: VEUILLOT EUGENE & VEUILLOT FRANÇOIS - Louis Veuillot [complet en 4 tomes] I: 1813-1845, II: 1845-1855, III: 1855-1869, IV: 1869-1883, précédé d'un Bref de S.S. Pie X
G81539: VEUILLOT LOUIS - Les libres penseurs
R61120: VEULEMANS P. - De Lievenskapel en de Mariadevotie te Kapellen
T27725: VEULEMANS JAN - Wachten op een wonder
Y65513: DU VEUZIT MAX - La chataigneraie. Roman
S84332: VEY HORST - Die Zeichnungen Anton Van Dycks [2 volumes] I: Text, II: Illustrations
C21269: VEZEAU ROLAND, - L'Afrique face au communisme
R70498: DE VEZELAY JULIEN (VORREUX DAMIEN O.F.M., ED.) - Sermons [Sermones]. Tome I: Sermons 1-16. Tome II: Sermons 17-27. Introduction, texte latin, traduction et notes [2 tomes]
G86847: J.V. [= VEZIAN J.] - Macédoine révolutionnaire, pour servir à l'histoire de nos jours ; ou La vérité toute nue sur nos malheurs, sur les grands coupables, et sur les trois mille individus entre les mains desquels Buonaparte a déposé les sept cent millions que les puissances étrangères nous demandent aujourd'hui
B85555: VIAENE-AWOUTERS LIEVE & ARLOP ERNEST - Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel [2 volumes]
T73014: VIAENE A. - Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen. Eerste + tweede reeks [twee delen in 1 volume]
B87333: VIAENE ANTOON - Napoleon en Marie-Louise te Brugge
B85155: VIAENE A., STRUBBE E.I., SCHOUTEET A., E.A. - Panorama van Brugse geschiedschrijving sedert Duclos (1910). 1910-1970
S58679: VIAENE LEO (& VERSCHAEVE CYRIEL, INL.) - Waar de iris bloeit - beschouwingen over het werk van den schilder Antoon De Vaere
T73013: VIAENE A. - Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen. Eerste reeks
T73012: VIAENE A. - Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen. Eerste reeks + tweede reeks + derde reeks [3 vols.]
F14251: VIAL JEANNE - Le sens du présent - Essai sur la rupture de l'unité originelle
C97143: VIAL GABRIEL, E.A. - Treize ceintures de femme marocaines du XVIe au XIXe siècle
F19781: VIALATOUX J. - Philosophie économique - Etudes critiques sur le naturalisme
S87717: VIALE FERRERO M. - Arazzi italiani
S87708: VIALE MERCEDES - Gli arazzi
S87719: VIALE MERCEDES & VIALE VITTORIO - Arazzi e tappezti antichi
S96865: VIALE FERRERO M. - Arazzi italiani
G80867: VIALLATE ACHILLE (PUBL.) & LEROY-BEAULIEU ANATOLE (PRÉFACE) - La vie politique dans les deux mondes. Première année ; 1er octobre 1906 - 30 septembre 1907
F28200: VIALLETON LOUIS - L'origine des êtres vivants - L'illusion transformiste
G79049: VIAMONTE CARLOS SANCHEZ - Historia Institucional de Argentina
R56497: VIAN PAOLO (A CURA DI) - Carteggi del card. Giovanni Mercati I.1889-1936. Introduzione, inventario e indici
R79523: VIAN PAOLO (A CURA DI) - Gli autografi Paolo VI. Introduzione, inventario e indici
G34036: VIANCE GEORGES - Préface à une réforme de l'état
E42067: VIANCE GEORGES - Restauration corporative de la nation française
C78833: VIAND GERARD - La liturgie des Coptes d'Egypte
P94340: VIANE ANDRE EMILE LOUIS - Psychologie van het onheilsvoorspellen. Over het Kassandra-complex
R51496: VIANNEY J.-M. (& CONVERT H., CURÉ D'ARS) - Méditations Eucharistiques extraites des écrits et des catéchismes du bienheureux J.-M. Vianney
R70028: VIARD A. O.P. - Saint Paul: épitre aux Romains
X77324: VIARDOT LOUIS - Essai sur l'histoire des Arabes et des Mores d'Espagne, traitant de la constitution du peuple arabe-espagnol, de sa civilisation, de ses moeurs et de son influence sur la civilisation moderne [2 volumes]
S82750: VIARDOT LOUIS - Les musées d'Italie, guide et memento de l'artiste et du voyageur, précédé d'une dissertation sur les origines traditionnelles de la peinture moderne
S87788: VIATTE GERMAIN (RED.) - Le seizième siècle européen. Tapisseries (catalogue d'exposition, Paris Mobilier national, octobre 1965 - janvier 1966)
R79515: VIATTE AUGUSTE - Histoire de la Congrégation de Jésus-Marie 1818-1950
R92041: VIAUD PROSPER O.F.M. - Nazareth et ses deux églises de l'Annonciation et de Saint-Joseph d'après les fouilles récentes
H12887: VICAIRE, M.-H. - Dominicus
F42286: VICHNIAC MARC - Lénine
F95208: VICO GIAMBATTISTA [GIOVAN-BATTISTA] (& MICHELET L., ED.) - Oeuvres choisies de Vico contenant ses mémoires écrits par lui-même, la science nouvelle, les opuscules, lettres, etc., précédées d'une introduction sur sa vie et ses ouvrages par m. Michelet [3 tomes]
R96061: VICOMTE DE VALORI - Le pape et la confédération italienne
J73123: VICTOR RENE - Levensbericht van Prof. R. Kranenburg (8 september 1880-28 december 1956)
C73199: VICTOR VITENSIS (& HALM CAROLUS, ED.) - Victoris Vitensis Historia Persecutionis Africanae provinciae sub Geiserico et Hunirico regibus Wandalorum [in: Monumenta Germaniae historica, inde ab anno Christi quingentesimo usque ad -]
R31956: VICTOR DE LA VIERGE O.C.D. - Réalisme spirituel de sainte Thérèse de Lisieux d'après les manuscrits authentiques
R20374: VICTOR P. C.P. - Een dolende kudde - Missieschetsen uit Noord-Bulgarije
J85933: VICTOR RENE - Het werk van prof. J. Haesaert
R15342: VICTORE ANDREAS A.S. [ANDREW OF S.VICTOR] (VAN LIERE F.A., ED.) - Opera II: Expositio hystorica in Librum Regum [in the series " Corpus Christianorum " LIII A - Continuatio Mediaevalis]
R100766: VICTORINUS & ATHANASIUS (CAILLAU D.A.B. & GUILLON D.M.N.S., EDS.) - Collectio selecta SS. Ecclesiae Patrum. Vol.30-33: Victorinus & S. Athanasius [4 volumes]
H43570: VIDAL M. - Saint Paul - sa vie et ses oeuvres [2 tomes]
H47998: VIDAL M. - Saint Paul - sa vie et ses oeuvres [2 tomes]
R77638: VIEIRA ANTONIO S.J. (& NAGEL ROLF, ED.) - Die Antoniuspredigt Antonio Vieiras an die Portugiesischen Generalstände von 1642. kritische Text und Kommentar von Rolf Nagel
R98509: VIELHABER GODEFRIEDO (& INDRA GERLACUS, O.PRAEM.) - Catalogus Codicum Plagensium (Cpl.) manuscriptorum
X75976: VIELLE CHRISTOPHE - Le mytho-cycle héroïque dans l'aire indo-européenne ; correspondance et transformations helléno-aryennes
E41804: VIENOT GUY - Les difficultés de l'industrie britannique depuis la guerre
G59831: VIERA CARLOS ALFREDO - Proceso a una dictatura dirigista
R54697: VIERHAUS JOSEPHUS S.J. - Das Alte und das Neue Rom. Zur Primatsverständnis der Ostkirche im Jahrhundert von Chaldekon
W76697: VIERLING HUBERT - Uber die Oxydation von Ferrosalzlösungen
T40442: VIERSET AUGUSTE - Marguerite Van de Wiele
Y96230: VIERSET AUGUSTE - L'ile parfumée [Corse]
T65743: VIERSET AUG. - Louis Delattre
Q77987: VIERZON PAUL - Le livre de la destinée. Les présages de bonheur et de malheur. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter ou L'art d'être heureux
G72849: VIETZ CHARLES - Aspects du problème tchécoslovaque. Un corridor soviétique au coeur de l'Europe
R28894: VIEUJEAN JEAN - La religion vivante - Aux sources intérieures du problème religieux
R32914: VIEUJEAN JEAN (CHANOINE) - La personne de Jésus
R49426: VIEYRA ANTOINE S.J. [VIEIRA] - Sermons du r.p. Antoine Vieyra jésuite portugais (traduits par l'abbé Alfred Poiret) [2 tomes]
R53223: VIGANO EGIDIO - La Societa di San Francesco di Sales nel sessennio 1978-1983
R53232: VIGANO EGIDIO - Un progetto evangelico di vita attiva
R53307: VIGANO EGIDIO - Lettere circolari di don Egidio Vigano ai Salesiani [3 volumes]
J57527: VIGEL NIKOLAUS (NICOLAUS VIGELIUS] - Nicolai Vigelii de Dreisa hessorum iurisconsulti - Dialectices Iuris Civilis Libri III. Iurisprudentiam omnibus rebuspublicis accomodatum continentes. Accessit de litis contestatione: item paradoxorum Libellus eiusdem authoris
K59281: VIGERUS FRANCISCUS S.J. [VIGER FRANÇOIS] - De praecipuis Graecae dictionis idiotismis Liber (cum animadversionibus Henrici Hoogeveeni Ioannis Caroli Zevnii et Godofredi Hermanni hic illic recognitius)
R67720: VIGILIUS THAPSENSIS (PS.) & AUGUSTINUS (PS.) (& SCHWANK B. E.A., EDS.) - Florilegia Biblica Africana saec. V: Contra Varimadum (Vigilii Thapsensis), Solutiones diversarum quaestionum ab haereticis obiectarum (Augustini), Testimonia de patre et filio et spiritu sancto, Liber de trinitate [Corpus Christianorum. Series latina, 90]
R51493: VIGLIAROLO FRANCESCO - Manuele Eucaristico contenente il piccolo uffizio del divin sacramento, la messa propria della festa del Corpo del Signore, e Preci ed Inni per tutti pratiche verso la SS. Eucaristia (compilato e tradotto in italiano del prof. Avv.Francesco Vigliarolo)
R47177: VIGNAUD JEAN - Frère Charles ou la vie héroïque de Charles de Foucauld
R99537: VIGNAUX PAUL - Justification et prédestination au XIVe siècle. Duns Scot, Pierre d'Auriole, Guillaume d'Occam, Grégoire de Rimini
R86585: VIGNAUX GEORGETTE PAUL - La théologie de l'histoire chez Reinhold Niebuhr
T88014: DE VIGNE J.O. - De Zuidnederlandsche schrijvers van het tijdstip der Fransche overheersching
T88013: DE VIGNE J.-O. - Snipperuren. Een novellenkrans
T97853: DE VIGNE J.O., ROGGHE W., ROOSES MAX, SLEECKX, DE MONT POL, HIEL EMANUEL, E.A. - Nederlandsch Museum : tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst. 1885 (jaargang 12 volledig: Tweede reeks tweede jaargang)
B43796: DE VIGNE J.-O. - De verpleging der weeskinderen - redevoering uitgesproken in den gemeenteraad van Gent op 28 maart 1891
S87218: VIGNEAU-WILBERG THEA (HRSG./ED.) - Das Goldene Jahrhundert. Holländische Meisterzeichnungen aus dem Fitzwilliam Museum Cambridge
B99440: VIGNERON HIPPOLYTE - La Belgique militaire, biographies du roi, des généraux qui ont été revêtues de commandements dans l'armée depuis 1830, et des officiers supérieurs qui ont contribué a fonder l'indépendance nationale [2 tomes]
A50444: VIGNERON LUCIEN L'ABBÉ - Sem, Cham et Japhet - Voyage dans trois parties du monde
J94531: VIGNERON ROGER - Offerre aut Deponere. De l'origine de la procédure des offres réelles suivies de consignation
R62547: VIGNON E. - Sainte Marie
Y23433: DE VIGNY ALFRED - Poésies ; poèmes antiques et modernes & poèmes philosophiques
Y51458: DE VIGNY ALFRED COMTE - Servitude et grandeur militaires
R47455: VIGOUREL - Histoire de la vie et des oeuvres du r.p. Soulas prêtre-adorateur missionnaire
R95859: VIGOUROUX F. - La Sainte Bible polyglotte, contenant le texte hébreu original, le texte grec des septante, le texte latin de la Vulgate et la traduction française de l'abbé Glaire [8 volumes]
R95474: VIGOUROUX F., PIROT L., ROBERT A., CAZELLES HENRI & FEUILLET ANDRE (DIRS.) - Dictionnaire de la Bible [5 tomes, complet] contenant tous les noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux mentionnés dans les Saintes Ecritures + SUPPLEMENT (10 tomes, de "A" à "Sadducéens")
R17497: VIJDT BRUNO (& CYRIEL VERSCHAEVE, VOORWOORD) - Sint Franciscus in onze Nederlandsche Letterkunde (bloemlezing)
R54581: VIJLBRIEF-CHARBON TH.A. - Speldegeld en clavarium - een vergelijkend onderozek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het latijn
B40464: VAN DE VIJVER FERDI - Dialoog met strijkijzers
S40973: VIK UDO - Künstler und ihre Modelle und andere Geschichten
G72534: VIKTORIA LUISE - Viktoria Luise, Tochter des Kaisers. Im Strom der Zeit
G72535: VIKTORIA LUISE HERZOGIN - Ein Leben als Tochter des Kaisers
R82514: VILADESAU RICHARD - Theology and the arts. Encountering God through music, art and rethoric
B94359: VILAIN XIIII J.P. VICOMTE & VILAIN XIIII HIPPOLYTE CH. - Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et les fainéants a leur propre avantage et des les rendre utiles à l'état ; précédé d'un premier mémoire inédit sur la même matière, présentés aux Etats de Flandres en 1771 et en 1775
F28208: VILAR-FIOL DR. - L'homme et le milieu social
K71108: VILBORG EBBE - A tentative grammar of Mycenaean Greek
S99009: DE VILDER HERMAN - Retrospectieve ; Ward Lernout 80
R96018: VILDZIUNAITE MARIA EFREM - I doni dello Spirito Santo in rapporto alle divine persone
R47104: VILLAIN M. - L'abbé Paul Couturier apôtre de l'unité chrétienne - Souvenirs et documents par Maurice Villain
W79719: VILLAIN FRANÇOIS - Le gisement de mineral de fer oolithique de la Lorraine
R63414: VILLALON JOSE R. - Sacrements dans l'esprit - Existence humaine et théologie existentielle
G28813: DE VILLALONGA JOSÉ LUIS - Espanas - La chute
G61527: VILLANI GIOVANNI - La seconda Parte della Cronica Universale dei suoi Tempi di Giovanni Villani, cittadin fiorentino, Nuovamente uscita in luce
R90653: DE VILLE THEOPHILE - Histoire de la mère Marie-Thérèse fondatrice de la Congrégation des Filles de la Croix, de Liège
C60179: VILLE LEON (& YSEBIE R., VERT.) - De zwarte pater (Het leven in de wildernis)
H96145: VILLECOURT CLEMENT (& TANNOIA) - Vie et institut de saint Alphonse-Marie de Liguori évêque de sainte-Agathe des Goths et fondateur de la Congrégation du très saint Rédempteur - d'après les mémoires du père Tannoia et divers documents authentiques [4 volumes]
R30575: VILLECOURT CLÉMENT MGR. - Nouveau récit de l'apparition de la Sainte-Vierge sur les montagnes des Alpes. Avec des lettres, documents et témoignages authentiques [La Salette]
H48574: VILLECOURT CLEMENT (& TANNOIA) - Vie et institut de saint Alphonse-Marie de Liguori évêque de sainte-Agathe des Goths et fondateur de la Congrégation du très saint Rédempteur - d'après les mémoires du père Tannoia et divers documents authentiques [4 volumes]
R23764: VILLEFRANCHE J.-M. - Vie du père Chevrier (1826-1879) - Fondateur de la Providence du Prado à Lyon
H44138: VILLEFRANCHE J.-M. - Vie de dom Bosco fondateur de la Société Salésienne
R46418: VILLEFRANCHE J.-M. - Vie du père Chevrier (1826-1879) - Fondateur de la Providence du Prado à Lyon
R47253: VILLEFRANCHE J.-M. - Pie IX sa vie, son histoire, son siècle
R47994: VILLEFRANCHE J.-M. - Vie de dom Marie-Augustin (Marquis de Ladouze) premier abbé de la Trappe de N.-D. des Dombes
R69584: VILLEFRANCHE J.-M. - Vie du père Chevrier (1826-1879) - Fondateur de la Providence du Prado à Lyon
A59104: VILLEGAS SUAREZ ERNESTO - Punta Ballena - El bosque de Lussisch
G65616: VILLEGAS SUAREZ ERNESTO - Manuel Antonio Artigas. Capitan de America en la lucha por la libertad, en la revolucion de Mayo, en el ejercito del Gral. Belgrano en Paso del Rey, en el combate de San jose, de 1811
R34577: VILLEGGIANTE SEBASTIANO - L'incapacità psicologica come causa di nullità del matrimonio in diritto canonico
R40236: VILLEHARDOUIN & HENRI DE VALENCIENNES (& MAILHARD DE LA COUTURE) - De la conquête de Constantinople - Chroniques de Villehardouin et de Henri de Valenciennes (texte rapproché du français moderne, par Mailhard de la Couture)
R96076: VILLEMAIN - Frankrijk, het keizerrijk en het pausdom, uit een volkenregtelijk oogpunt beschouwd
G32263: VILLEMAIN M. - Histoire de Cromwell d'après les mémoires du temps et les recueils parlementaires
G48972: VILLEMAIN M. - Histoire de Cromwell d'après les mémoires du temps et les recueils parlementaires [2 volumes]
K51968: VILLEMAIN M. - Etudes de littérature ancienne et étrangère
G80864: VILLEMAIN M. - Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature [Principalement sur m.De Narbonne]
G80858: DE VILLENEUVE HENRI - La République et la vérité
R17498: VILLENEUVE, THOMAS - Explication de la Règle du premier Ordre de Saint François
G86698: VILLENEUVE - L'anarchie et le comité de salut public en 1793
H34418: VILLEPELET J. - Nos saints berrichons (traduction, sources et commentaire du propre du Diocèse de Bourges par m.l'abbé J.Villepelet)
R73642: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule X: Chartreux - Clugny [partie de tome II]
R73643: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XI: Clugny - Communion fréquente [partie de tome II]
R73655: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXXIX-XL: Gabriel - Godet des Marais [partie de tome VI]
R73654: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXXVII-XXXVIII: François - Fyot [partie de tome V]
R73652: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXXIII-XXXIV: Faber - Foi [partie de tome V]
R73648: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXV: Eadmer - Eglise [tome IV, première partie, A]
R73647: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXIV: Dorothée de Montau - Duvergier de Hauranne [partie de tome III]
R73641: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule IX: Chappuis - Chartreux [partie de tome II]
R73657: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XLII-XLIII: Grecque (Eglise) - Guzman [partie de tome VI]
R73658: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XLIV-XLV: Haakman-Hoeger [tome VII, première partie, A]
R73656: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XLI: Godet des Marais - Grecque (Eglise) [partie de tome VI]
R73653: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXXV-XXXVI: Foi - François [partie de tome V]
R73651: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXX-XXXI-XXXII: Etats de vie - Ezquerra [tome IV, deuxième partie, B]
R73649: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXVI-XXVII: Eglise - Episcopat [tome IV, première partie, B]
R73645: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XX-XXI: Déréliction - Direction [partie de tome III]
R73639: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule VII: Cabasilas - Cassien [partie de tome II]
R73632: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Tome II, deuxième partie: Communio fréquente (fin) - Cyrille de Scythopolis
R73640: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule VIII: Cassien - Chappuis [partie de tome II]
R73646: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XXII-XXIII: Direction spirituelle - Dorothée de Montau [partie de tome III]
R73659: VILLER MARCEL S.J. (DIR.), CAVALERRA F. & DE GUIBERT J. S.J. (ASSISTÉ PAR) E.A. - Dictionnaire de spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et histoire. Fascicule XLVI-XLVII: Hoehn - Hypocrisie [tome VII, première partie, B]
R51181: VILLEREY ABBÉ - Essai historique sur le pélerinage de Notre-Dame de Gray
G57173: DE VILLERMONT CHARLES COMTE - Les Rupelmonde a Versailles 1685-1784 ("La société au XVIIIe siècle")
B90278: DE VILLERMONT COMTE - Esquisses Namuroises du seizième siècle
B82814: DE VILLERMONT COMTE - Lettres d'un campagnard [2 tomes]
W32240: VILLEROY C. (& SCHMIDT CHR.H., TRANSLATION) - Die Rindviehzucht nach ihrem neuesten Zustande. Ein Buch zur Bermehrung des bäuerlichen Wohlstandes (uas dem französischen nach der dritten Auflage von Dr.Christ.Heinr.Schmidt]
B30182: DE VILLERS GRAND CHAMPS MARGUERITE - Hommage au Roi [poésie sur la famille royale belge, Léopold III, Albert I et la reine Astrid]
P88546: DE VILLERS SERVATIUS AUGUSTINUS - Institutionum medicarum libri duo, complectens physiologiam et hygieinen : veterum placitis, legibus hydraulicis, principiis mechanicis, recentiorum inventis, nec non solidis ac demonstrativis inde deductis ratiociniis innixi
F79955: VILLERS CHARLES - Philosophie de Kant, ou Principes fondamenteaux de la philosophie transcendentale [2 volumes]
W89441: VILLIE E. - Compositions d'analyse et de mécanique données depuis 1869 à la Sorbonne pour la licence es sciences mathématiques, suivies d'exercices sur les variables imaginaires. Enoncés et solutions & Compositions d'analyse, mécanique et astronomie.. Enonces et solutions, Première et deuxième partie [2 volumes]
C10749: DE VILLIERS H.H.W. - Rivonia - Operation Mayibuye (A review of the Rivonia trial)
G94939: VILLIERS ALAIN - L'épopée des derniers grands voliers
Y94107: VILLIERS DEE L'ISLE-ADAM AUGUSTE - Morgane, drame en cinq actes et en prose
Y95547: VILLON FRANCOIS (& RIPART G., ILLS.) - Les Oeuvres de Maistre François Villon
S88680: VILLON A.-M. - Nouveau manuel complet du Graveur en creux et en relief, contenant les précédés anciens et modernes de la gravure en creux, à l'eau-forte, en taille-douce, de l'héliogravure, de la gravure de la topographie, de la musique..
Y23413: VILLON FRANÇOIS - Oeuvres poétiques
T31334: VILLON FRANÇOYS (& DE COCK WIM, VERTALING EN ILLUSTRATIES) - Françoys Villon 1431-1463 - [tweetalig - Bilingue]
Y94106: VILLON FRANCOIS - Oeuvres de François Villon. Préface, texte modernisé et interprétation du jargon par Jules de Marthold
R30549: VILNET JEAN - Bible et mystique chez saint Jean de la Croix
Y57305: VINCART OSCAR (& WILMOTTE MAURICE, PRÉFACE) - Qwand l'Cour tocteye hiltais so l'amour
M91259: VINCELO MAG. (& SAUVREZIS A., MUSIQUE) - Les premiers pas de rythmique
B30625: DE VINCENNES JEAN - Sous le ciel de Furnes - la procession des pénitents [Veurne, B.]
H47146: DE VINCENNES JEAN - Gertrude dame de Nivelles
W87436: VINCENT J. - Les variations du temps et leur prévision
W87435: VINCENT J. - Deux vieux journaux météorologiques
R98580: VINCENT DE PAUL SAINT (& COSTE PIERRE, ED.) - Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents. Edition publiée et annotée par Pierre Coste. Tome XI (11): Entretiens
B29390: VINCENT EMILE - Pourquoi Leopold III ?
E41500: VINCENT RENÉ (& LESCURE JEAN, PRÉFACE) - L'expérience Roosevelt - la politique bancaire et monétaire postérieure à 1934
R46688: VINCENT L'ABBÉ - Pie IX et la jeune communiante
R46912: VINCENT O.F.M. - La dévotion du Chemin de la Croix d'après les décrets pontificaux, Crucifix Indulgencié pour le chemin de la croix, Association du chemin de la croix perpétuel et Réflexions pour faire le saint exercice du chemin de la croix
R47086: VINCENT-DUBÉ E. - Jean-Baptiste-Etienne-Aimé Bailly sous-diacre, mort en odeur de sainteté 1758-1781
R47527: VINCENT-DUBÉ E. - M.Claude Rollet, confesseur de la foi, dernier chanoine de la Collégiale de Saint-Maxe, curé de Saint-Etienne et de Notre-Dame
C98365: VINCENT MARC - L'enfant au Ruanda-Urundi
R49299: VINCENT A. - Le judaïsme
W57652: VINCENT J. - Cirro-stratus et alto-stratus
R98578: VINCENT DE PAUL SAINT (& COSTE PIERRE, ED.) - Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents. Edition publiée et annotée par Pierre Coste. Tome XIII (13): Documents
R98050: VINCENT DE PAUL SAINT (& COSTE PIERRE, ED.) - Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents. Edition publiée et annotée par Pierre Coste [14 volumes] tomes I-VIII: Correspondance, IX-XII: Entretiens, XIII: Documents, XIV: Table générale
R98577: VINCENT DE PAUL SAINT (& COSTE PIERRE, ED.) - Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents. Edition publiée et annotée par Pierre Coste. Tomes I à VIII: Correspondance
R98579: VINCENT DE PAUL SAINT (& COSTE PIERRE, ED.) - Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents. Edition publiée et annotée par Pierre Coste. Tome IX (9): Entretiens
R98581: VINCENT DE PAUL SAINT (& COSTE PIERRE, ED.) - Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents. Edition publiée et annotée par Pierre Coste. Tome XII (12): Entretiens
R67929: VINCENTIUS BELVACENSIS [VINCENT OF BEAUVAIS] (SCHNEIDER ROBERT J., ED.) - Vincentii Belvacensis De morali principis institutione (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 137)
R15343: VINCENTIUS BELVACENSIS (SCHNEIDER R.J., ED.) - De morali principis institutione (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 137)
G55648: DE VINCK D'ORP (BARON) - Le meurtre du 21 janvier 1793, contenant le fac-simile des plus curieuses gravures du temps et un numéro du père Duchesne
G56174: DE VINCK BARON - Iconographie de Marie-Antoinette 1770-1793
T83937: VINCK-VAN CAEKENBERGHE MIREILLE - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist
R62544: VINCKE S.J. - Mater nostra. Le premier des mois de Marie MDCXCIX [1699]
B89493: VINCX J.-F. (& VAN DER ROOST AIME, TRAD.) - Gaesbeek. Histoire du chateau, de l'église et du village, écrite pour le peuple
B60910: VINCX J.-F. - Het vrije, fiere volk (1300-1384). Schetsen en beelden uit de geschiedenis van Vlaanderen
B100382: VINCX JAN - Hoe Herentals de Tweede Wereldoorlog beleefde, 1940-1945
S94703: VINET ERNEST - Bibliographie méthodique et raisonnée des Beaux-Arts. Esthétique et histoire de l'art, Archéologie, Architecture, Sculpture, Peinture, Gravure, Arts Inudstriels, etc. accompagnée de tables alphabétiques et analytiques
F38713: VINET ALEXANDRE - Etudes sur Blaise Pascal
E68547: VINGERHOETS J.W.A. - Ontwikkelingslanden als grondstoffenexporteurs. Internationaal grondstoffenbeleid en oligopolistische markten
R96084: VINK J.G., LEBRAM J.C.H., BREKELMANS CHR.H.W., BRONGERS H.A., E.A. - The priestly code and seven other studies [in: Oudtestamentische Studiën, 15]
T64834: VINK SJEF - Spelen om te winnen. Veertig jaar Toneel Toernooi der Lage Landen te Elsloo (1952-1993)
R26247: VINKEN M. - De spiritualiteit der Kruisheren
N64178: VINKEN PIERRE (& BERTRAMS JOEP, ILLS.) - Republikeins citatenboek
T10473: VINKENOOG, SIMON - Proeve van Kommunikatie - Met hand-en voetnoten van de auteur
Y83297: VINSON JULIEN - Le folk-lore du pays Basque [Folklore]
T92823: VINTILA-RADULESCU IOANA - Le Créole français
L44719: VINTS LUC - P.J. Broekx en de christelijke arbeidersbeweging in Limburg 1881-1968
C92713: VINTS LUC & ETAMBALA ZANA AZIZA - 100 jaar Zusters van Liefde J.M. in Zaire 1891-1991
C96735: VIOLA LUCIEN - Tissages tribaux du Maroc. Collection Lucien Viola
R55674: VIOLEAU HIPPOLYTE - Pélerinages de Bretagne (Morbihan)
E83173: VIOLEINE P.-A. (& LAASS D'AGUEN) - Nouvelles tables pour les calculs d'intérêts composés, d'annuités et d'amortissement
P43954: VIOLET-CONIL MADELEINE & CANIVET NELLA - L'exploration expérimentale de la mentalité infantile
S85774: VIOLLET-LE-DUC M. - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance [6 volumes]
T83534: VIOLLET-LEDUC - Précis de dramatique ou de l'art de composer et exécuter les pièces de théatre
R44626: VIOLLET JEAN - Le 'Notre Père'
R50612: VIOLLET PAUL - Oeuvres chrétiennes des familles royales de France (recueillies et publiées par Paul Viollet)
G86084: VIOLLET-LE-DUC - Histoire de l'habitation humaine, depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours
J60609: VIOTTA HENRY [HENRICUS ANASTASIUS] - Het auteursrecht van den componist
X19218: VIRA RAGHU, - Uit de praktijk der geweldloosheid (dec.1929-maart 1931) - met uittreksels uit redevoeringen van Rabindranath Tagore en een inleiding van H.Holst-Van der Schalk
S87721: VIRAY ALAIN - Le chant poétique de Dubrunfaut. Tapisseries
P88274: VIREY J.-J. - Réflexions sur quelques doctrines physiologiques modernes
K68175: VIRGILE [VERGILIUS] (DELILLE M., TRAD.) - Les Géorgiques de Virgile. Traduction nouvelle en vers françois, avec des notes
K50541: VIRGILIUS MARONIS - Virgilii Maronis Opera Omnia, accuratissimis et selectissimis Abrami notis et variorum de novo illustrata ; cum appendice de Diis et Heroïbus poëticis P.J. Juvencii
R52592: VIRGINES GABRIELLE - Soeur Sylvie fille de la Croix de Liège (Par Lui, Avec Lui, En Lui)
X99972: VIROLLEAUD CHARLES - Mission de Ras Shamra, tome IV: La déesse Anat, poème de Ras Shamra, publié, traduit et commentée
Y98332: VIRRES GEORGES & VAN DEN BOSCH FIRMIN - Les gens de Tiest, roman [par Virres] & Le crime de Luxhoven, roman judiciaire [par Van Den Bosch]
Y23905: VIRRES GEORGES [PSEUD.DE HENRY BRIERS DE LUMEY] - Le coeur timide- (roman)
Y26812: VIRRÈS GEORGES [PSEUD.DE HENRY BRIERS DE LUMEY] - Pages choisies (présentés par Le Cercle Tongria)
Y26900: VIRRÈS GEORGES [PSEUD.VAN HENRY BRIERS DE LUMEY, °1869 NEREM - 1946] - Les gens de Tiest
Y32152: VIRRÈS GEORGES [PSEUD.VAN HENRY BRIERS DE LUMEY, °1869 NEREM - 1946] & LOBET MARCEL - Les meilleures pages : Georges Virrès (par Marcel Lobet)
Y59988: VIRRES GEORGES [PSEUD.DE HENRY BRIERS DE LUMEY] - La glèbe héroïque
T98445: VIRTARANTA PERTTI - Lyydilaisia teksteja. Lüdische Texte, IV, hakemistot register Reino Peltola, Kari Laukkanen
P83401: VIRY, ROCHARD JULES & BODET DENIS (ROCHARD JULES, DIR.) - Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique. Tome VII (7): Hygiène militaire, hygiène navale
T82572: VIS G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theroie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten 1819-1821
R69789: VISCARDI GIUSEPPE MARIA & LEROU PAULE - La pietà popolare in Italia. Tomo I: Calabria
G32886: VISCHER EDUARD - Wilhelm Vischer - Gelehrter und Ratsherr 1808-1874 im Spiegel seiner Korresponddenz mit Rudolf Rauchenstein
Q20326: VISCO ISMA - Les imposteurs démasqués
G74359: DE VISSCHER FERNAND - Les édits d'Auguste découverts à Cyrène
J98809: DE VISSCHER FERNAND & PIRENNE JACQUES (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, tome V, 1958 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98802: DE VISSCHER FERNAND & PIRENNE JACQUES (EDS.) - Archives d'histoire du droit oriental & Revue internationale des droits de l'antiquité. Tome II (1953)
J98807: DE VISSCHER FERNAND & PIRENNE JACQUES (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, tome III, 1956 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98805: DE VISSCHER FERNAND & PIRENNE JACQUES (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, tome I, 1954 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
B80989: DE VISSCHER AUG. - De la situation et de l'avenir des caisses des veuves et orphelins, instituées par la loi du 21 juillet 1844
J98801: DE VISSCHER FERNAND & PIRENNE JACQUES (EDS.) - Archives d'histoire du droit oriental & Revue internationale des droits de l'antiquité. Tome I (1952)
J98806: DE VISSCHER FERNAND & PIRENNE JACQUES (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, tome II, 1955 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98808: DE VISSCHER FERNAND & PIRENNE JACQUES (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, tome IV, 1957 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
E1121: DE VISSCHERE FRANS E. - het stelsel der economische reglementering
B58717: DE VISSCHERE EM. - Eeuwfeesten 1302-1902 Naar Groeninge. Waarom het Katholieke Vlaanderen in 1902 eeuwfeest viert
H90298: VISSCHERS P. [PIETER JOZEF] - De H. Franciscus van Assisi ; beschryving der merkweerdigste oudheden dier stad [samen ingebonden met: Reis naer Loretten]
T90165: VISSCHERS P. - Uytspannings ueren ten nutte besteed
R89354: VISSCHERS P. - Het liefdadig Roomen
T90605: VISSENAEKEN L.F. - Leute en leed. Gedichten en versjes ter voordracht, met verhandeling over "Het Declameeren"
Q95542: VISSER J. CZN. & VAN DER ZEYDE C. - De onafhankelijke orde van Odd-Fellows. Geschiedenis, inrichting, doel [2 delen], met de hoofdstukken "De orde in Nederland" en de Orde van Odd-Fellows in verband met die der Vrijmetselaren
R79163: VISSER B.J.J. M.S.C. - Onder de Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke Missie van Indonesië 1511-1605
F70720: VISSER A.S.Q. - Joannes Sambucus and the learned image. The use of the emblem in late-renaissance humanism
R16395: VISSER H.A. - Met conflicten leven - Moderne literatuur en Evangelie
T43459: VISSER AB. - Het klooster van Sint Jurriaan - Pauwhof-herinneringen
S88408: VISSER FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80
N92557: VISSER CASIMIR K. (& ROMEIN JAN, VOORREDE) - Van de heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken
X78898: VISSER PH. C. - Door de bergwoestijnen van Azië. Karakorum-, Aghil- en Kuen Lun-gebergte
R48923: VITEAU J. & MARTIN FRANÇOIS - Les psaumes de Salomon (introduction, texte grec et traduction par J.Viteau) avec les principales variantes de la version syriaque (par François Martin)
J59818: VITERBO CAMILO (& YADAROLA MAURICIO L., PROLOGO) - El seguro de la responsabilidad civil
G80872: VITET L. - Le comte Duchatel
W82141: VIVANTI G. (& BOULANGER A., TRAD.) - Leçons élémentaires sur la théorie des groupes de transformations, professées à l'université de Messine par G. Vivanti
Q81497: VIVEKANANDA SWAMI - Raja-Yoga ou Conquête de la nature intérieure. Conférences faites en 1895-1896 à New-York
G86374: VIVENOT (VOISIN J. & VASSEUR L.) - Notice sur le port de Boulogne [dans: Ports maritimes de la France]
F70723: VIVES JUAN LUIS (MATHEEUSSEN C. E.A., ED.) - Early writings: De initiis, sectis et laudibus philosophiae - Veritas fucata - Anima senis - Pompeius fugiens. Introduction, critical edition, translation and notes
F37363: VIVES LUDOVICUS VALENTINUS (1492-1540) - De l'Assistance aux Pauvres (traduit du latin par le prof.Ricardo Aznar Casanova & Léopold Caby)
G50672: VIVES JAN LOYS [LUIS] - Secours van den Aermen [reproductie der origineele uitgave, gedrukt te Antwerpen 1533, Bibliotheek van Gent]
R74443: VIVES IOSEPHUS CALASANCTIUS O.F.M.CAP (CARD.) - De dignitate et officiis episcoporum et praelatorum. Tractatus canonico-morales
X77091: VIVIEN DE SAINT-MARTIN - Géographie du Véda. Etude sur la géographie et les populations primitives du nord-oeust de l'Inde d'après les hymnes védiques, précédée d'un aperçu de l'état actuel des études sur l'Inde ancienne
M91532: VIVIER A.J. - Traité complet d'harmonie théorique, pratique, vocale & instrumentale, contenant les principes fondamentaux au moyen desquels on découvre l'origine de tous les accords, et les lois de succession qui les régissent
S29128: VIVIER ROBERT - Ianchevelici
Y36203: VIVIER ROBERT - Traditore- Essai de mise en vers français de poèmes occitans, italiens, espagnols, roumains, polonais et russes de diverses époques
M91527: VIVIER A.J. - Traité complet d'harmonie théorique, pratique, vocale & instrumentale, contenant les principes fondamentaux au moyen desquels on découvre l'origine de tous les accords, et les lois de succession qui les régissent
S88653: VLAANDEREN ANDRE - Zwart op wit. Handleiding bij het penteekenen en aanverwante illustratie-techynieken
S88782: VLAANDEREN ANDRE - De zin van het ex-libris en van het ex-librisverzamelen
S53202: VLAANDEREN ANDRÉ - Teekens en symbolen - een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens
T74586: VLADERACCUS PETRUS (VERWEIJ MICHIEL, ED.) - Petrus Vladeraccus. Tobias (1598)
B84648: VLAEMYNCK CARLOS H. - Naar Engeland gedeporteerd. Vlaamse geïnterneerden op het eiland Man 1940-1945
B91108: DE VLAMINCK ALPHONS & HEIRMAN BERN. - Oudheidskundige Kring der stad en des voormaligen lands van Dendermonde. Gedenkschriften 1e aflev. 1866 (reeks I, jg.3). Cercle archéologique de la ville & de l'ancien pays de Termonde, Annales, 1e livr. 1866 (1e série, année 3)
B89322: DE VLAMINCK ALFONS L. - Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, het Roosjen, onder kenspreuk: Ghebloeyt int wilde, te Thielt
B98225: DE VLAMINCK ALFONS L. - Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, het Roosjen, onder kenspreuk: Ghebloeyt int wilde, te Thielt
B87913: DE VLAMINCK ALPH. - Les origines de la ville de Gand
B92078: DE VLAMINCK ALPH.-L. (PUBL. & ANNOTÉ PAR) - Cartulaire de l'abbaye de Zwyveke-lez-Termonde [2 volumes]
R58910: VLAMYNCK J. M.S.C. - Pieter van Gent, apostel van Mexico, vader der Indianen
C10551: VLASSENBROECK C. (C.SS.R.) - Achter den ploeg op zwarten akker (uit de heiden-missie)
R52821: VLASSENBROECK C. C.SS.R. - Een apostel van Noord-Amerika of Leven van den eerbiedwaardigen Joannes Neumann redemptorist, bisschop van Philadelphia 1811-1860
R54509: VLASSENBROECK C. C.SS.R. - Een bloem van den goeden-herder te Evere. Zuster Maria van St Guido Lagae koorzuster van den goeden-herder te Evere
H54599: VLASSENBROECK C. C.SS.R. - Levensschets van den H. Clemens-Maria Hofbauer
R84062: VLASSENBROECK C.SS.R. - Le vénérable père Janvier Sarnelli rédemptoriste
F66826: VLASTOS GREGORY - Socrates. Ironist and moral philosopher
F66930: VLASTOS GREGORY - Platonic studies
Y22934: VLECKEN ANDRÉ - Triomphe de l'Amour
J42013: DE VLEESCHAUWER A. - à propos des Allocations Familiales en Belgique
F42662: DE VLEESCHAUWER H.J. - De Orationes van Arnoud Geulincx
G68770: DE VLEESCHAUWER H.J. - De briefwisseling van Ehrenfried Walther von Tschirnhaus met Christiaan Huygens
F65816: DE VLEESCHAUWER H.J. - René Descartes. Levensweg en wereldbeschouwing
T95546: VLEESCHOUWER L. (& LEDEGANCK K.L.) - Stukken en brokken [samen ingebonden met : LEDEGANCK K.L., Verspreide en nagelaten gedichten]
B98517: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK M. - De officialiteit van Doornik. Oorsprong en vroege ontwikkeling (1192-1300)
B68562: VLEESCHOUWERS C. - Inventaris van het Archief van het bestuur van het zeewezen (1830-1976)
J83826: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK MONIQUE - Documenten uit de praktijk van de gedingbeslissende rechtspraak van de officialiteit van Doornik. Oorsprong en vroege ontwikkeling (1192-1300)
B43042: VLEUGELS MARIE-THÉRÈSE - Sociaal-economische geschiedenis van Balen 1830-1880
B18096: VLIEBERGH E. - De Kempen in de 19e en in 't begin der 20e eeuw
B67434: VLIEBERGH EM. & ULENS ROB - L'Ardenne - La population agricole au XIXe siècle - Contribution à l'étude de l'histoire économique et sociale
B98978: VLIEBERGH E. - Het Hageland - Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw
B57573: VLIEBERGH EM. & ULENS ROB. - Het Hageland - Zijne plattelandsche bevolking in de XIXe eeuw - Bijdrage tot de studie der economische en sociale geschiedenis
B37888: VLIEBERGH EM. - De boeren en de maatschappelijke zaak - Eene verhandeling over het heropbeuren van den boerenstand
B10966: VLIEBERGH E. - Het Hageland - Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw
R79524: VAN VLIEBERGHE J. - Palestina en de Heilige plaatsen
L55125: VLIEGEN RENÉ - Aspecten van de geschiedenis van NCMV-Limburg
B78921: DE VLIEGER-DEWILDE KOEN - Adellijke levensstijl. Dienstpersoneel, consumptie en materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Livina de Beer, graaf en gravin van Bergeyck (ca. 1685-1740)
S87839: VLIEGHE HANS - Catalogus schilderijen 17de en 18de eeuw, Stedelijke Musea Brugge
S54108: VLIEGHE HANS - De schilder Rubens
S85515: VLIEGHE HANS (RED.) - La peinture flamande en Amérique
S57396: VLIEGHE HANS, STROO CYRIEL & VAN GELDER HILDE - Vlaamse meesters - Zes eeuwen schilderkunst
B89304: VAN VLIERBERG J. - Het symbolisme der bloemen (Een folklorische Vlaamsche Zant)
R88643: VAN VLIERBERGHE J. - Joden, nog regeert Jesus. Het kruis in de volksverhalen
S15775: VAN VLIERBERGHE J. - Christus-Koning in de beeldende kunsten
T11646: VAN VLIERDEN B.F. - Van In't Wonderjaer tot De Verwondering - een poëtica van de Vlaamse roman
S97207: VAN VLIERDEN C. & SMEYERS M. (EDS.) - Merken opmerken. Merk- en meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Typologie en methode
R62582: VAN DER VLIET N. O.F.M. - "Sainte Marie où elle est née" et la piscine probatique
G68718: VLIETINCK ED. - Le problème de la paix. Illusions et réalités. La lutte pour l'existence nationale
R48808: VLOBERG MAURICE - Les Noëls de France
R53886: VLOBERG MAURICE - L'eucharistie dans l'art - tome II
R61151: VLOBERG M. - La Vierge et l'enfant dans l'art français
S82747: VAN VLOTEN J. - Nederlands schilderkunst van de 14e tot de 18e eeuw, voor het Nederlandsche volk geschetst
T79122: VAN VLOTEN J. - Zielkundig-historische inleiding van algemeene en Nederlandsche taalkennis
N39334: VN KALVEEN C.A. - Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie 1516-1517 ; de resignatie van Bisschop Frederik van Baden
B74304: DE VOCHT HENRY - History of the foundation and the rise of the Collegium Trilingue Lovaniense (1517-1550). Part the fourth: Strengthened maturity
N58992: DE VOECHT [TRAIECTI] JACOBUS (& SCHOENGEN M., ED.) - Jacobus Traiecti alias De Voecht: Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis, met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis
L18010: VAN VOEREN G. - Leven rond Veltmans
L65099: VAN VOEREN G. - Veltmans en Overmaas. Een priester die streed voor godsdienst en moedertaal. Het Davidsfonds in het land van "over de Maas"
L64722: VAN VOEREN G. - Tweemaal geweld. Leven en werk van de Voerense pastoor Veltmans
L64712: VAN VOEREN G. - Veltmans en Overmaas. Een priester die streed voor godsdienst en moedertaal. Het Davidsfonds in het land van "over de Maas"
R98606: VOET ARNOLDUS - De Hervormden Godsdienst ontgrond door deszelfs gronden ; dat is: grondig onderzoek, of de zoo genaamde hervormers opregte leeraars zyn, en, of men verstandiger wyze kan hervormd zyn. Op den Hoogplegtigen Feestdag van het Alderheiligste Sacrament des Autaars in H. Predikatien gedaan in Ravenstein in de jaren 1775 en 1777 door de Eerwaarde Heer Arnoldus Voet, Roomsch priester en pastoor, en op verzoek van zommige toehoorders ten druk uitgegeven
B84248: VOET LEON - De gouden eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw
G21201: VOET LÉON - Geheime genootschappen
K61791: VOET PAUL - Isocrates' opvattingen over de ideale monarchie in de Euagoras
T93009: VOET LEON & PERSOONS GUIDO - De Emblemata van Joannes Sambucus uitgegeven door de Officina Plantiniana [2 volumes]
F99240: VOGEL WILLEM - La religion de l'évolutionnisme. Essai d'une synthèse éthique moderne
P35831: VOGEL WILLEM - Lettres sur le psychisme
C36582: VOGEL SUSAN - Africa explores - 20th century African Art
S85186: VOGEL LUCIEN & DUFET MICHEL (DIRS.) - Feuillets d'art. Recueil de littérature et d'art contemporaine. Deuxième année no.V (1922)
R50251: VOGEL JOSEPH L. S.M.A. - Father Ignatius Lissner S.M.A. 1867-1948, A biographical essay
F77262: VOGEL WILLEM - La religion de l'évolutionnisme. Essai d'une synthèse éthique moderne
S85187: VOGEL LUCIEN & DUFET MICHEL (DIRS.) - Feuillets d'art. Recueil de littérature et d'art contemporaine. Deuxième année no.IV (1922)
X71811: VOGEL CLAUS - Thon-mi Sambho-ta's mission to India and Sron-Btsan Sgam-Po's legislation, being the tenth chapter of bSod-nams rgyal-mthsan's rGyal-rabs gsal-bai me-lon. Critically edited and rendered into English
X71820: VOGEL KLAUS - The dated Nepalese manuscripts of the Saddharampundarikasutra
X71823: VOGEL KLAUS - Sridharasenas Visvalocana. Ein Jaina-Wörterbuch des Sanskrit im lamaistischen Kanon
R74514: VOGELS HENR. JOS. - Codicum Novi Testamenti Specimina. Paginas 51 ex codicibus manuscriptis et 3 ex libris impressis collegit ac phototypice repraesentatas edidit Henr. Jos. Vogels
R72333: VOGELS IS. S.J. - Geestelijke zieleleiding van St. Ignatius van Loyola. Eerste deel + Tweede deel [2 vols.]
E41786: DE VOGHEL FRANZ (& ARENDT R.P. S.J.) - Controle des banques - législations récentes
R32911: DE VOGHT JOZ. - Maria in de Middelnederlandsche poëzie
T57208: DE VOGHT JOZ. - Landsche liederen
G87405: VOGT WILLIAM - La grande duperie du siècle. Les FF.. en Suisse et en France
S15787: VOGT, PAUL - Meisterwerke - Älterer Kunst aus dem Museum Folkwang - Essen
R70354: VOGT ERNST - Untersuchungen zum Buch Ezechiel
R70349: VOGT ERNST S.J. - Der Aufstand Hiskias und die Belagerung Jerusalems (701 v.Chr.)
W82111: VOGT H. - Eléments de mathématiques supérieures (à l'usage des physiciens, chimistes et ingénieurs et des élèves des facultés des sciences)
F21036: VOGTHERR KARL, - Das Problem der Bewegung in naturphilosophischer und physikalischer Sicht
R78514: VOGTLE ANTON - Das Evangelium und die Evangelien. Beiträge zur Evangelienforschung
R73840: DE VOGUE ADALBERT - La règle de Saint Benoît. Tome VI: commentaire historique et critique (Parties VII-IX et index)
G51722: VOGUE & REGNE JEAN (ÉD.) - Lettres Vivaroises des deux Vogüé de l'Académie Française publiées avec une introduction et des notes par Jean Régné, archiviste de l'Ardeche
X56683: DE VOGUE E.M. VICOMTE - Le roman russe
R38954: VOIGT (& JÄGER ABBÉ, INTRODUCTION ET NOTES HISTORIQUES) - Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle (traduite de l'allemand de Voigt, augmentée d'une introduction et de notes historiques par l'abbé Jäger)
W79273: VOIGT F.S. (HRSG.) - Handwörterbuch der botanischen Kunstsprache
R20042: VOILLAUME R. - Au coeur des masses - La vie religieuse des pétits Frères du Père de Foucauld
C46684: VOILLAUME RENÉ - Les fraternités du père de Foucauld - Mission et esprit
G72140: VOISE WALDEMAR - Europolonica. La circulation de quelques thèmes polonais à travers l'Europe du XIVe au XVIIIe siècle
B93588: VOISIN A. (ED.) - Notice sur la bataille de Courtrai ou des Eperons d'Or, avec le plan de la bataille, publiée d'après les documents de m. Goethals-Vercruyssen
B87928: VOISIN AUG. (& GYSELYNCK C.L., BERGMANS PAUL & HEINS ARMAND) - Guide de Gand ou Précis de l'histoire civile, monumentale et statistique des Gantois [relié avec:] Guide de la ville de Gand (par Gyselynck) & Gand promenade pittoresque (par Bergmans & Heins)
R16397: VOISIN GUILLAUME - L'Apollinarisme : Etude historique - littéraire et dogmatique sur le début des controverses christologiques au IVe siècle
B94668: VOISIN & BRUYENNE - Projet de restauration de l'église Saint-Jacques a Tournai
R44819: DU VOISIN [& MIGNE L'ABBÉ, ÉD.] - Oeuvres complètes de Du Voisin, Evèque de Nantes, réunies pour la première fois en collection, classées selon l'ordre logique, et augmentée d'une foule de pièces conservées dans les archives de la cathédrale de Nantes, suivie des oeuvres inédites, reproduites d'après les manuscrits originaux
B87366: VOISIN - Sceau en ivoire du chapitre de la cathédrale de Tournai. Sa déscription, son ancienneté
B94664: VOISIN & BRUYENNE JUSTIN - Ancienne halle aux draps de Tournay
B93431: VOISIN AUG. - Notice bibliographique et littéraire sur quelques imprimeries particulières des Pays-Bas
B94660: VOISIN CHANOINE - Notice sur l'abbaye de Saulchoir
B62892: VOISIN - Sceau en ivoire du chapitre de la cathédrale de Tournai. Sa déscription, son ancienneté
B93454: VOISIN AUGUSTE - La bataille de Woeringen, récit historique, avec le dessin du tableau de N. De Keyser gravé par H. Brown
B92119: VOISIN VICAIRE-GENERAL - Description des vitraux de la chapelle de Notre-Dame flamande à la cathédrale de Tournai. Légende de la sainte Vierge
R96530: VOIT EDMUND S.J. (& GAUTHIER, ED.) - Theologia Moralis ad commodiorem usum in alma universitate Herbipolensi [2 volumes]
R81590: VOITURON PAUL - Le libéralisme et les idées religieuses
B80995: VOITURON PAUL - Manuel du libéralisme belge
R92359: VAN VOLCKXSOM J. S.J. - De eeredienst van Maria of Beschouwingen voor de meimaand en de feesten der allerheiligste Maagd
B99394: DE VOLDER J.G. - L'autel et le trône ; ou les droits et les devoirs des deux puissances, eu égard a la situation de l'église Belgique, au commencement de l'année 1817
B92715: DE VOLDER N. O.F.M. - Sociale geschiedenis van België [2 volumes] I: burgerlijk paternalisme en ongeorganiseerd proletariaat 1830-1886, II: Socialisme en Christelijke Arbeidersbeweging 1830-1945
P166: DE VOLDERE J. (& WOUTERS H.W., WOORD VOORAF) - Leerboek der orthopaedie
P43407: DE VOLDERE J. - De physische diagnostiek bij de orthopaedische patiënt
T75456: VOLF ELENA M. [WOLF] & NIKONOV B.A. - Portugalskij jazyk: grammaticeskij ocerk, literaturnye teksty s kommentarijami i slovarem [="Portuguese language: grammatical essay, literary texts with commentary and vocabulary"]
T75455: VOLF ELENA MICHAJLOVNA [WOLF] - Istorija portugalskogo jazyka [="History of the Portuguese language"]
R85018: VOLGERS ANNELIE & ZAMAGNI CLAUDIO (EDS.) - Erotapokriseis. Early Christian Question-and-Anwser Literature in Context. Proceedings of the Utrecht Colloquium, 13-14 October 2003
S87640: VOLK-KNUTTEL BRIGITTE - Wandteppiche für den Münchener Hof nach Entwürfen von Peter Candid
G73261: VOLKENING MAX - Das Bild des attischen Staates in der Pseudoxenophontischen Schrift vom Staate der Athener
R67229: VOLKER WALTHER - Die Sakramentsmystik des Nikolaus Kabasilas
R69707: VOLKERT FRIEDRICH & ZOEPFL WILHELM - Die Regesten der Bischöfe und des Domkapitels von Augsburg. Erste Band, erste Lieferung: von den Anfängen bis 973
R69930: VOLKL RICHARD - Die Selbstliebe in der Heiligen Schrift und bei Thomas von Aquin
N37016: VOLKMAN (& VAN VLOTEN J., VOORREDE) - Marnix van sint Aldegonde (door de rederijkkamer "De Olijftak" met den tweeden prijs bekroond)
G75969: VOLKOV NIKOLAI & INGERFLOM CLAUDIO SERGIO (ANDREYEV ZOE, TRAD.) - La secte russe des castrats (Volkov), précédé de Communistes contre castrats (1929-1930 (Ingerflom)
S87212: VOLLARD AMBROISE - Souvenirs d'un marchand de tableaux
E42325: VAN VOLLENHOVEN MAURICE - Les crises économiques - La crise actuelle: origines, caractères, phases, relèvement
T56926: VOLLERS K. (HRSG.) & BUDGE WALLIS E.A. - Fragmente aus dem Mugrib des Ibn Said, I: Bericht über die Handschrift und das Leben des Ahmed ibn Tulun von Ibn Said nach Ibn ed-Daja
R99315: VOLLMER JOCHEN - Geschichtliche Rückblicke und Motive in der Prophetie des Amos, Hosea und Jesaja
R67251: VOLLMER THOMAS - Agenda Coloniensis. Geschichte und sakramentliche Feiern der gedruckten Kölner Ritualien
G80912: VOLNEY C.-F. (& CLARETIE JULES) - Les ruines ou Méditations sur les révolutions des empires, suivies de la loi naturelle, précédée d'une notice sur la vie et les oeuvres de Volney par Jules Claretie
G69834: VOLPE GIOACCHINO (CHUZEVILLE JEAN, TRAD.) - Histoire du mouvement fasciste
G73542: VOLPE GIOACCHINO (WESTERMAN W.M., ED.) - Wording en wezen van het fascisme
G47881: VOLPE GIULIANO (A CURA DI) - Ordona X - Ricerche archeologiche a Herdonia (1993-1998)
G79272: VOLPE GIULIANO & LEONE DANILO (A CURA DI) - Ordona XI. Ricerche archeologiche a Herdonia
C36442: VOLPRECHT KLAUS (INTRODUCTION) - Afrikanische Kunstwerke - Kulkturen am Niger
R63667: VOLT EDMUND S.J. - Theologia moralis
Y86827: VOLTAIRE - Voltaire. Oeuvres complètes [3 tomes en 6 volumes, complet]
G24440: VOLTAIRE - Le siècle de Louis XIV
G75626: VOLTAIRE - Histoire de Charles XII et histoire de Russie sous Pierre le Grand
R37383: VÖLTER DANIEL - Paulus und seine Briefe - Kritische Untersuchungen zu einer neuen Grundlegung der paulinischen Briefliteratur und ihrer Theologie
B48358: VONCKEN M. - L'eucharistie et nos fusillés
T10234: VAN DEN VONDEL, JOOST - De Heerlijckheit der Kercke ( Met een inleidende studie - verklarende voetnoten en taalkundige aanteekeningen door Dr.H.W.E.MOLLER
T11637: VAN DEN VONDEL, JOOST - Volledige Dichtwerken en Oorspronkelijk Proza ( verzorgd en ingeleid door Albert Verwey)
T18379: VAN DEN VONDEL JOOST - Toneelspelen - 2 delen
T18764: VAN DEN VONDEL JOOST - Vondels spelen ingeleid en toegelicht door C.R.De Klerk en L.Simons - deel II.3. Salmoneus - Jeftha - Samson
R36051: VONIER ANSCAR DOM O.S.B. - Het sacrament van het kruisoffer
R53005: VONIER ANSCAR O.S.B. - Het Goddelijk Moederschap van Maria
B60437: DE VOOCHT GILLES - Het beleg van Gent ten jare 965, naer een hs. Van Gilles De Voocht (XVIe eeuw)
R90474: DE VOOGHT PAUL - Jacobellus de Stribro (+1429) Premier théologien du Hussitisme
R74102: DE VOOGHT PAUL O.S.B. - Hussiana
S82949: VAN DE VOORDE URBAIN - War Van Overstraeten
S88151: VAN DE VOORDE URBAIN - Een mysterie in de Vlaamsche kunst ; Het raadsel van den meester van Flemalle
T9843: VAN DE VOORDE URB. - Het pact van Faustus
B21582: VAN DE VOORDE H. - Enkele aspecten van de hobokense geschiedenis rond de eeuwwisseling 1893-1911
B21583: VAN DE VOORDE H. - De armenzorg te Hoboken in het licht van de algemene evolutie van de openbare Wedadigheid 1796-1925
T25008: VAN DE VOORDE URBAIN - Gerhart Hauptmann - inleiding over auteur en werk
S40976: VAN DE VOORDE URBAIN - Een mysterie in de Vlaamsche kunst ; Het raadsel van den meester van Flemalle
S58691: VAN DE VOORDE URBAIN - Alice Frey
T59630: VAN DE VOORDE URBAIN - Guido Gezelle's eros of de leeraarstijd te Roeselare
T97661: VAN DE VOORDE URBAIN - Metamorfosen
T11383: VAN DE VOORDE URBAIN - Modern, al te modern - Critiek der Vlaamsche poëzie 1923-1930
B80192: VOORDECKERS E. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium 1667-1914
B80191: VOORDECKERS E. - Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare. 1847-1914
C37599: VOORHOEVE JAN - Contes Bamileke
C60864: VOORHOEVE J. & VAN SAMBEEK J. - A grammar of Safwa (prelimanary draft by J.Voorhoeve based on previous research by J.Van Sambeek checked by C.K. Mwachusa]
N60851: VOORMEULEN VAN BOEKEREN GERRIT RINSE - Het leven en de daden van Nederlands meest beroemde zeehelden en vlootvoogden
B90189: VAN DER VOORT MICHIEL J.T. - Maria van Burgonje, tydvak uit de geschiedenis van ons vaderland
T81681: VAN DER VOORT MICHEL-J.-T. - Les avantages de l'orthographie flamande proposée par la commission royale
T25055: VAN DER VOORT JULIUS - Over William Shakespeare (1.een bezoek te Stratford aan den Avon in 1864 bij de 3OOste verjaring der geboorte-, 2.Met Shakespeare in Londen, 3.Eene vertooning van "De Koopman van Venetië" in 1602)
B88662: VOORTMAN J. - Les débuts de l'industrie cotonnière et les crises économiques. L'industrie cotonnière Gantoise sous le Régime Française et le Régime Hollandaise d'après les archives de la maison A. Voortman. Notes et documents colligés par J. Voortman
R49870: VOOSEN ELIE - Papauté et pouvoir civil à l'époque de Grégoire VII - Contribution à l'histoire du droit public
R74405: VOOSEN ELIE - Papauté et pouvoir civil à l'époque de Grégoire VII - Contribution à l'histoire du droit public
T73853: DE VOOYS C.G.N. - Verzamelde taalkundige opstellen. Tweede bundel
T73852: DE VOOYS C.G.N. - Verzamelde taalkundige opstellen. Eerste bundel
T11388: DE VOOYS, C.G.N. - Nederlandse Spraakkunst
T11390: DE VOOYS, C.G.N. - Verzamelde Letterkundige Opstellen - Nieuwe Bundel
N42329: DE VOOYS A.C. - Wijzigingen in de maatschappelijke verhoudingen
T59551: DE VOOYS C.G.N. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozaliteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen
R59602: DE VOOYS C.G.N. (ED.) - Middelnederlandse Marialegenden [2 volumes] I: Onser liever vrouwen miraculen (naar het Katwijkse handschrift), II: Inleiding, verspreide Marialegenden, aantekeningen
T60933: DE VOOYS C.G.N. - Middelnederlandsche legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen
T72549: VORETZSCH CARL [KARL] - Einführung in das Studium der altfranzösische Sprache. Zum Selbstunterricht für den Anfänger
R78796: VORGRIMLER HERBERT - Busse und Krankensalbung [Handbuch der Dogmengeschichte, IV-3]
S32317: VORMS PIERRE & MASEREEL FRANS - Gespräche mit Frans Masereel
W66068: VOROBEITCHIK J. - Equations fondamentales d'un mélange de n fluides, déduites de la théorie cinétique en tenant compte du diamètre des molécules
T81407: VORRINK JOH. (& STUYVAERT VICTOR, ILLS.) - Een schoone en wonderlijke historie van den zwaanridder die per schip te Nijmegen kwam geleid door een zwaan uit het land van Rijssel
G73875: VORRINK KOOS - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme
B91140: VORSSELMANS JOS. - Kalmthout door de eeuwen heen
N95956: VORSTERMAN VAN OYEN A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont
S85129: DE VOS DIRK (O.L.V.) - Hans Memling. Essays
B81025: DE VOS GUSTAAF - Onser Liever Vrouwen Hospitaal van Geeraardsbergen van zijne stichting af tot na de Fransche omwenteling
B90799: VOS PAUL & WYNEN JOHN - Panorama van Mol
B90518: DE VOS V. - De Rederijkkamer "Het Kersouwken" te Leuven. Oorkondige bijdragen tot hare geschiedenis. 1ste deel: 1473-1842
B94084: DE VOS L., DELOGE P., ROOMS E. & STERKENDRIES J.-M. (EDS.) - Belgische diplomatieke stukken 1941-1960 Van onafhankelijkheid tot onderlinge afhankelijkheid. Boekdeel II: Defensie. Documents diplomatiques belges 1941-1960 De l'indépendance à l'interdépendance, tome II: Défense
B100319: DE VOS LUC, DU CHAU J., STEURBAUT W. & VAN HUFFEL G. - Leuven, ook een garnizoensstad
S98690: DE VOS DIRK - De Vlaamse Primitieven. De meesterwerken ; Robert Campin, Jan Van Eyck, Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dieric Bouts, Hugo van der Goes, Hans Memling, Gerard David. (+ DVD "De Visone Dei")
B97578: DE VOS A. - Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure. Deel I: 1339-1501
F18583: DE VOS H. - Kant als theoloog
F23758: DE VOS H. - Inleiding tot de ethiek
W38418: DE VOS A. - Landmeten en waterpassen (voor het middelbaar technisch onderwijs en de studie voor het examen bouwk. Opz.)
T40894: VOS HERMAN - Vluchthuis 3
W43064: DE VOS ANDRÉ - Ephémérides pour l'année 1888 à l'usage du naturaliste et du cultivateur
B83783: DE VOS ANNEMIE - Jacques Francart, premier livre d'architecture (1617). Studie van een Zuid-Nederlands modelboek met poortgebouwen
R52975: DE VOS VAN STEENWIJK ALWINE - Père Joseph, de man in wie de armsten zich herkennen
N64805: VOS RENE - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
B64614: DE VOS LUC - Het einde van Napoleon. Waterloo 1815
T89659: DE VOS HENDRIK J. - Moedertaalonderwijs in de Nederlanden. Een historisch-kritisch overzicht van de methoden bij de studie van de moedertaal in het Middelbaar Onderwijs sedert het begin van de 19de eeuw [2 volumùs]
B64371: DE VOS LUC - La Belgique et la Seconde Guerre mondiale
B64365: DE VOS LUC - De bevrijding. Van Normandië tot de Ardennen
R67207: VOS K. - Menno Simons (1496-1561). Zijn leven en werken en zijne reformatorische denkbeelden
G97916: DE VOS LUC - Van het Ijzeren Gordijn tot het fundamentalisme. Internationale tegenstellingen na 1945
C80262: VOS R.L. - The Apis Embalming Ritual : P.Vindob. 3873 [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 50]
S85709: DE VOS DIRK, E.A. - Hans Memling, catalogus (van tentoonstelling (Brugge, Groeningemuseum, 12 aug. - 15 nov. 1994)
T72232: DE VOS VEERLE - Spieghel der maechden III. Een diplomatische editie van Brussel, K.B., HS. II 4748, fol.124r-229v met een dialectologische analyse
B99074: DE VOS V. - De Rederijkkamer "Het Kersouwken" te Leuven. Oorkondige bijdragen tot hare geschiedenis. [2 delen] 1ste deel: 1473-1842, 2de deel: 1842-1908
T92676: DE VOS AMAND (WAZENAAR) - Idealen, gedichten voorgedrgaen in openbare zitting der Vlaamsche Academie 22en juni 1893
G49499: VOSGIEN (TRAD.) [ECHARD LAURENT] & MANN ABBÉ - Dictionnaire géographique-portatif ou Description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évêchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles et autres lieux considérables des quatre parties du monde- [2 tomes]
R58403: VOSS GERHARD O.S.B. - Die Christologie der lukanischen Schriften in Grundzügen
F66671: VOSS STEPHEN (ED.) - Essays on the philosophy and science of René Descartes
F18555: VAN DEN VOSSENBERG EWALD TH. - Die letzten Gründe der Innerweltlichkeit in Nicolaï Hartmanns Philosophie
J85280: VOSSION LOUIS (& CHAILLEY JOSEPH, PREFACE) - La constitution américaine et ses amendements. Texte, notice historique et commentaire
F33595: VOSSIUS GERARDUS (& RADEMAKER COR) - Geschiedenis als wetenschap (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cor Rademaker)
R100205: VOSSIUS ISAAC - De Sibyllinis aliisque quae Christi natalem praecessere Oraculis. Accedit ejusdem responsio ad Objectiones nuperae Criticae Sacrae
G98549: VOSSIUS GERARDUS JOANNES - De historicis latinis libri III (editio altera, priori emendatior, & duplo auctior)
T21933: VOSSLER KARL (DEUTSCH VON), - Romanischer Dichter [Anthologie - Anthology]
T83698: VOSSLER K. - Benvenuto Cellini's Stil in seiner Vita. Versuch einer psychologischen Stilbetrachtung
T56241: VOSTAERT PIETER & PENNINC (& JONCKBLOET W.J.A., UITG.) - Roman van Walewein
R96022: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - Studia Paulina
R39766: VOSTE JACOBUS-M. O.P. - De natura et interpretatione parabolarum
R43061: VOSTE J.-M. O.P. - Etude sur le Gannat Bussamé
R95911: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - De baptismo, tentatione et transfiguratione Iesu
R95912: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - De Conceptione Virginale Iesu Christi, accedunt excursus: 1) De duplici genealogia, 2) De fratribus Domini
R46906: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - L'exercice de la communion spirituelle (pour toutes les ames pieuses et spécialement pour les enfants comme préparation à leur première communion)
R46907: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - Pratique de la communion spirituelle pour les enfants (La meilleure préparation à la Première Communion)
R46908: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - Aux enfants de la première communion ; L'exercice de la communion spirituelle, la meilleure préparation à une bonne première communion
G92745: VOULQUIN GUSTAVE - Frontières françaises [3 tomes] I-II: Camps retranchés, III: Ports de guerre, défenses du littoral
G62315: VOVELLE MICHEL - La mort et l'Occident de 1300 à nos jours
B82478: VOYE LILIANE, DOBBELAERE KAREL, REMY JEAN & BILLIET JAAK (DIR.) - La Belgique et ses dieux. Eglises, mouvements religieux et laiques
E42276: VOZNESSENSKI N.A. ET LOI. - Le plan quinquennal de relèvement et de développement de l'économie nationale de l'U.R.S.S. pour les années 1946-1950, Rapport
R79836: VRAI SUZANNE - Thérèse de Lisieux et ses frères missionnaires
L21315: VRANCKEN PAUL (RED.) - Privilegium Tabellionatus [studies over de geschiedenis van de griffie, bendevorming & geschiedenis van de gerechtelijke organisatie in Limburg]
B57343: VRANCKEN JEF (& RENDERS JAN, ILLS.) - Pajottenland, een land om lief te hebben
L64692: VRANCKEN PAUL & MARUT ALEX - Jubileumboek. Vijftig jaar Vredegerecht van het kanton Genk (1958-2008)
J64691: VRANCKEN PAUL - Momentum
G87074: VRANCKEN BERT - De opkomst van het nieuwe vakbondswezen en de Arbeiderspartij in het Braziliaanse democratiseringsproces
R53367: VRANCKX JOS - De terugkeer van het wonder - het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw
G68595: VRANCKX A.W. - Gemeenschap en klassenstrijd
R100078: VRANCKX FRANCISCUS C.I.C.M. - Voyages de Bruxelles en Mongolie. Travaux des missionnaires de la Congrégation de Scheutveld (lez-Bruxelles) [2 volumes]
R99383: VRANCKX FRANCISCUS C.I.C.M. - Voyages de Bruxelles en Mongolie. Travaux des missionnaires de la Congrégation de Scheutveld lez-Bruxelles, Tome I. (relié avec: Les missionnaires belges en Mongolie)
N23391: DE VRANKRIJKER A.C.J. - In andermans ogen [visies op de Nederlanders, door de eeuwen heen]
G75620: DE VRANKRIJKER A.C.J. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten
T52676: DE VREE PAUL & JESPERS HENRI-FLORIS - Paul Van Ostaijen
R95851: VAN VREE F.J. (& VREGT J.F., ED.) - Eenige ascetische tractaten, afkomstig van de Deventersche Broederschap van het Gemeene Leven, in verband gebragt met het boek van Thomas a Kempis 'De navolging van Christus' uit de nagelaten schriften van wijlen Z.D.H. Mgr. F.J. Van Vree, bisschop van Haarlem
G73272: VREEDE G.G. - Correspondance diplomatique et militaire du duc de Marlborough, du grand-pensionnaire Heinsius et du trésorier-général des Provinces-Unies Jacques Hop -
T94243: DE VREESE WILLEM - Taalzuiveraar's borstwering
R89740: DE VREESE WILLEM - Sint Augustijns regule in Dietsche met een fragment der 'bediedenesse'
P89829: DE VREESE W.L. (ED.) - Middelnederlandsche geneeskundige recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules (eerste aflevering)
T50668: DE VREESE WILLEM - Gallicismen in het Zuidnederlandsch - Proeve van taalzuivering
B56212: DE VREESE ALFONS M. - De haven van Gent
R57467: DE VREESE J. S.J. - Maria-brochure
B100210: DE VREESE WILLEM - Leekebijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen, inzonderheid van Gent
R61211: DE VREESE JAX. S.J. - De verloving van Maria - een boekje voor verloofden
T100237: DE VREESE WILLEM - De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken [volledig]
T90058: DE VREESE WILLEM - Gallicismen in het Zuidnederlandsch - Proeve van taalzuivering
B91848: DE VREESE WILLEM - Pro Flandria Servanda. Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd
P100239: DE VREESE W.L. (ED.) - Middelnederlandsche geneeskundige recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules (eerste aflevering)
R72678: DE VREESE WILLEM (ED.)- - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht
R61243: VREESWIJK MARTIALIS O.F.M. - Simon - Roomsche rijkdom (zevende bundel)
J30755: DE VREGILLE GONZAGUE - Essai sur quelques problèmes relatifs au contrat fondamental qu'est l'échange
R46242: VREULS J. CHANOINE - Petit guide canonique à l'usage des Communautés religieuses à voeux simples
R49769: VREULS J. CHANOINE - Petit guide canonique à l'usage des Communautés religieuses à voeux simples
R67628: DE VRIE S. PH. RABBIJN - Joodse riten en symbolen
B85201: VRIELINCK S. & VAN EENOO R. - Ijveren voor geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
S52909: VRIELYNCK ROBERT - De animatiefilm vóór en na Walt Disney - een historisch-artistiek panorama
S29695: VRIELYNCK ROBERT (INLEIDENDE TEKST) - De zevende kunst voorbij - de tekenfilm in België
S31507: DE VRIENDT WALTER - La raison psychologique de l'oeuvre d'art
T83923: DE VRIENDT S. - Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen & Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen. Twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585
T79494: DE VRIENDT-DE MAN M.J. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord 'zullen' in de 16de eeuw
S88062: DE VRIES LYCKLE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools "Nieuwe Schouburg"
R96682: DE VRIES-DE HEEKELINGEN H. (& VAN STARKENBURG J., VERT.) - De Joden in de christelijke samenleving
R96423: DE VRIES J. - Handboek der christelijke leering voor Nederlandsch Indie
T9923: DE VRIES-MATTHYS, MARITA - Marie Huige
F35223: DE VRIES JOSEPH S.J. - Denken und Sein - Ein Aufbau der Erkenntnisstheorie
E86455: DE VRIES JOH., VROOM WIM & DE GRAAF TON (EDS.) - Worldwide Banking ABN AMRO Bank 1824-1999
G48513: DE VRIES DE HEEKELINGEN H. - Le Fascisme et ses résultats
N95952: DE VRIES J.H. - De bisschoppelijke klerezy onder de oude staats-kerk en later, of de erkenning van hare bisschoppen, onder de titels van aartsbisschop van Utrecht en bisschop van Haarlem verdedigd tegen de nieuwe inlichtingen van den zeer eerw. heer H.J. Sonjee, R.K. pastoor te Noordwijk
T54558: DE VRIES WOBBE - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten
F75345: DE VRIES J. S.J. - Critica. Editio altera penitus recognita
P60512: DE VRIES J.J. - De gevoelloosmaking van tanden en kiezen in de onder- en bovenkaak
R61119: DE VRIES KAREL - De Mariaklachten
S94481: DE VRIES LYCKLE - Jan Steen 'de kluchtschilder'
T31235: DE VRIES JAN W., WILLEMYNS ROLAND & BURGER PETER - Het verhaal van een taal - negen eeuwen Nederlands
R95867: DE VRIES F. WILHELM S.J. - Sakramententheologie bei den Syrischen monophysiten
G85608: DE VRIES HUBERT - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg
T90249: DE VRIESE LODEWIJK - De volksdichter Napoleon Destanberg herdacht
T92532: DE VRIESE LODEWIJK - Luimige brokken. Schetsen uit het Vlaamsche volksleven
M86330: DE VRIESE LODEWIJK - De volkszanger Karel Waeri herdacht (Bijdrage tot folklore)
T14949: VAN VRIESLAND VICTOR E. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
T34555: VAN VRIESLAND VICTOR E. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
R78465: VRIEZEN TH.C. - Die Erwählung Israels nach dem Alten Testament
B40131: DE VRIJ TH. (RED.) - Deurne bij Antwerpen - geschiedkundige flitsen
B89468: DE VRIJ TH. (RED.) - Deurne bij Antwerpen - geschiedkundige flitsen
R22095: VRIJDAGHS FIDELIS O.F.M. - P.Marcellus Sterkendries, minderbroeder, redder der Tartaren (een Belgische missionaris)
L100577: VRIJENS JEAN-MARIE - De geschiedenis van Wellen door de eeuwen heen
R68692: VRIJHOF PIETER HENDRIK - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk / Contributions to the sociology of religion
B79479: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel II: De periodieken 1878-1895
B79478: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel I: de periodieken 1817-1878
B79480: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel III: De periodieken 1896-1914 eerste stuk
O54892: DE VROEDE MAURITS - Van schoolmeester tot onderwijzer. De opleiding van de leerkrachten in België en Luxemburg, van het eind van de 18de eeuw tot omstreeks 1842
L58570: DE VROEDE M. - De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860
B58843: DE VROEDE M. - De Vlaamse pers in 1855-1856
B62233: DE VROEDE MAURITS - De Vlaamse Beweging in 1855-1856. Bijdrage tot een meer verantwoorde kennis van haar evolutie (avec résumé en français)
B91296: DE VROEDE MAURITS - Notabelen en kleine lieden. Het inkomen van de Zuid-Nederlandse en Luikse plattelandsclerus in de 18de eeuw
B88766: DE VROEDE M. - Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860
R52620: VROKLAGE B.A.G. - Mgr. Petrus Noyen eerste apostolische prefect der Kl. Soenda-eilanden N.O.I. - een karakterbeeld
G79052: VROMAN JEAN (& LILAR ALBERT, PRÉFACE) - Un siècle de gouvernement parlementaire. L'Angleterre de 1814 à 1914
R63424: VROMANT G. & BONGAERTS L. C.I.C.M. (SCHEUT) - De fidelium associationibus. De actione catholica. De legione Mariae. (Ad usum utriusque Cleri, praesertim Missionariorum)
R34855: VROMANT G. (C.I.C.M.DE SCHEUT) & BONGAERTS L. - Ius Missionariorum - I.Introductio et normae generales
R45800: VROMANT G. (C.I.C.M. DE SCHEUT) - Ius Missionariorum - De Matrimonio
L18206: VROMEN, W.J. (VOORWOORD VAN PROF.W.J.DEWEZ) - Ernst en humor in het Limburgse Boerenleven
R82216: VRONCOURT RAYMOND - Huysmans et l'ame des foules de Lourdes. Notes de critique suivies d'un répertoire de l'oeuvre catholique de Huysmans
T65742: VRONSKI STANISLAS - Fernand Séverin
B85057: VROOM W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de beeldenstorm
B17500: VROOME, EMILE - De woelige jaren 1900-1960
G87478: VROONEN EUGENE - Les noms des personnes dans le monde. Anthroponymie universelle comparée
X78425: VROUYR NORAYR - Répertoire étymologique de l'arménien dans ses relations avec les langues des pays voisins. deuxième partie: Sanscrit, Avesta, Pehlevi, Grec, Latin, Persan, et lexique
B99775: DE VROYLANDE ROBERT - Quand REX était petit..
G95014: DE VRYER ABRAHAM - Histori van Joan Churchil, hertog van Marlborough en prins van Mindelheim [4 volumes]
T68505: VUGS REINOLD - F. Bordewijk: een biografie
Y65745: VUILIIER G. - Devant le tabernacle. Fides et amor. Poésies
H60407: VUILLEMIN J.-B. - La vie de saint Pierre Fourier, chanoine régulier de saint-Augustin, curé de Mattaincourt, fondateur des chanoinesses régulières de la Congrégation de Notre-Dame, réformateur et général de la Congrégation des chanoines réguliers de Notre-Saveur
R97729: VUITASSE CAROLUS - Tractatus de augustissimo Eucharistiae sacramento. Pars prima, pars secunda [complete in 2 volumes]
A65629: VULETIN ALBERTO - Toponomástica del Neuquen. Nomendlador geografico del territorio con traducciones toponimicas, ubicaciones y descripciones geograficas de sus accidentes
B42191: VULHOPP TILLA - Une politique des familles nombreuses en Belgique
G92546: VULPIUS C.A. - Handwörterbuch der Mythologie der deutschen, verwandten, benachbarten und nordischen Völker
T90228: VUYLSTEKE JULIUS - Verzamelde gedichten
S74765: VUYLSTEKE JULIUS - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst
S82957: VUYLSTEKE JULIUS - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst
B94386: VUYLSTEKE J. (VAN DER HAEGHEN V. & VAN WERVEKE A., EDS.) - Uitleggingen tot de Gentsche stads- en baljuwsrekeningen 1280-1315 [in: Oorkondenboek der stad Gent. Eerste afdeling: rekeningen, 2e deel]
M89026: DE VUYST JULIEN - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden (XIXe eeuw)
V80820: DE VUYST P. - Le role sociale de la fermière ; son éducation professionnelle, les réunions de fermières, leur organisation à l'étranger, renseignements pratiques ("Bibliothèque de la jeune fermière")
X75261: VYCHUCHOLEV V.V. - Singalskij jazyk [= "The Sinhale/Singhalese language"]
R40028: VYDT BRUNO O.F.M. - Dagen van innigheid. Retraite-gedachten van een dienaar gods P. Valentinus Paquay O.F.M. "het heilig paterken van Hasselt"
M82613: DE VYNCK EDWARD - Henry Waelput
R39883: VYNCKE F. - De godsdienst der Slaven
B67381: VAN DER VYNCKT EMMANUEL-MARIE-JEAN (& SOUTHEETE DE TERVARENT (CHEVALIER), ÉD.) - Les anciennes magistratures du Pays de Waes et leurs titulaires. Recherches historico-biographiques d'Emmanuel-Marie-Jean van der Vynckt
V97149: VYTOPIL-DIEMER ANKIE & VAN DER WAL TRIJNIE - Strokenquilts in het interieur
B90308: VAN VYVE J. [& VAN LERIUS & WINKELER] - Guide dans la ville et les environs d'Anvers. Description des monuments, objets d'art et antiquités précédée d'une notice historique [relié avec 3 autres ouvrages]
M24125: VYVERMAN JOZ. - Leergang in den Gregoriaanschen zang volgens de beginselen van de Vatikaansche uitgave
X71294: WAAG ANATOL (HRSG.) - Nirangistan. Der Awestatraktat über die rituellen Vorschriften
R24455: DE WAAL A. - Le pape Pie X ; Vie du saint-père avec un coup d'oeil rétrospectif sur les derniers jours de Léon XIII
R72340: DE WAAL A. (VERZIJL H.M.J., VERT.) - Paus Benedictus XV
P13901: WAARDENBURG, P.J. - De Erfelijkheid bij den mensch
X99940: WAARDENBURG JACQUES - Islam : Historical, Social and Political Perspectives
T14904: VAN WAARSENBURG HANS - Powezie '61-'69
P60716: VAN WAAS M.A.J. - Een kunstgebit, een kwestie van doorbijten. Een onderzoek naar problemen van mensen met een gebitsprothese
B48472: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
B89221: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
B89476: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
G85875: WACE A.J.B. - Chamber tombs at Mycenae
S88427: WACE ALAN - The Marlborough tapestries at Blenham Palace and their relation to other military tapestries of the war of the Spanish Succession
S96870: WACE ALAN - The Marlborough tapestries at Blenheim Palace and their relation to other military tapestries of the war of the Spanish succession
R63533: WACHINGER LORENZ - Der Glaubensbegriff Martin Bubers
R67183: WACHINGER LORENZ - Der Glaubensbegriff Martin Bubers
R99568: WACHOLDER BEN ZION - The dawn of Qumran. The Sectarian Torah and the Teacher of Righteousness
W73021: WACHS SYLVAIN - Essai sur la géométrie projective quaternionienne
X80296: WACHSMANN SHELLEY - Aegeans in the Theban tombs [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 20]
B69913: DE WACHTER LEO - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (Heemkundige dokumentatie 1800-1940 & 1940-1950) [volledig in 6 vols.]
P28910: DE WACHTER MAURITS - Abortus als ethisch dilemma
T90515: DE WACHTER L. - De waarachtige reis van Marco Polo, naverteld en geïllustreerd
B89465: DE WACHTER LEO - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (Heemkundige dokumentatie 1800-1940 & 1940-1950) [volledig in 6 volumes]
B88076: DE WACHTER LEO - Ons oud Sint-Willibrords en af en toe iets over het oudste Antwerpen
F26137: WACHTERS H.J.J. - Erasmus van Rotterdam - zijn leven en werken
Q77886: WACHTMEISTER COMTESSE M.S.T. - Le spiritisme à la lumière de la théosophie
F69365: WACKENHEIM CHARLES - La faillite de la religion d'après Karl Marx
G78116: WACKERNAGEL HANS GEORG (HRSG.) - Die Matrikel der Universität Basel. II.Band: 1532/33 - 1600/01
G78115: WACKERNAGEL HANS GEORG (HRSG.) - Die Matrikel der Universität Basel. III.Band: 1601/02 - 1665/66
G78114: WACKERNAGEL HANS GEORG (HRSG.) - Die Matrikel der Universität Basel. I Band: 1460-1529
X78855: WADDELL AUSTINE L. - Lhasa and its mysteries, with a record of the British Tibetan expedition of 1903-1904
T40428: WADE IRA O. - The "Philosophe" in the french drama of the eighteenth century
V72448: WADESON F.F. - Bombay Cotton Annual, 1921-1922 No.3
V72449: WADESON F.F. - Bombay Cotton Annual, 1921-1922 No.3
T71123: WADSTEIN ELIS (HRSG.) - Kleinere altsächsische sprachdenkmäler mit anmerkungen und glossar
R73972: VAN WAEFELGHEM RAPHAEL O.PRAEM. - Répertoire des sources imprimées et manuscrites relatives à l'histoire et à la liturgie des monastères de l'Ordre de Prémontré
V95413: WAEGEMANS KAREL - De geschiedenis van het meubel [2 volumes]
T98765: WAEGEMANS EMMANUEL, THIRY AUGUST, WOLLANTS ARTHUR & WOUTERS EMIEL (EDS.) - Russische literatuur in de 20ste eeuw. Satire, utopie, anti-utopie en fantastiek in Sovjet-Rusland
B79788: DE WAEL J. - Huwelijken in de gemeente Stekene 1595-1796
B93592: WAELCKENS JOAN. DESID. - Klagt schrift van Joan. Desid. Waelckens, pastor van Edelaere, of Audenaerde door de Geusen ingenomen, anno MDLXXXII (1582)
B73174: DE WAELE F.J. - Kunstwerken van de 17e en 18e eeuw in de St.Catharinakerk van Sinaai-Waas
W73088: DE WAELE A. & GENIE G. - De gast-gastheerrelatie bij de pensciliaten der herkauwers (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
B16671: DE WAELE KAREL, LIBBRECHT ULRICH & DE MULDER WALTER - Kijk op het groene Vlaanderen
S21699: DE WAELE F.J., - Antieke kunst
K25697: DE WAELE E. - Antieke geschiedschrijving
B69577: DE WAELE FRANK C.I.C.M. - Sint Pieter, parochiekerk in de Rupelstreek, Rumst
B72091: DE WAELE F.J. - Kunstwerken van de 17e en 18e eeuw in de St. Catharinakerk van Sinaai-Waas
E81634: DE WAELE OS. - De la participation aux bénéfices
G86002: DE WAELE JOS - I templi della Mater Matuta a Satricum
S84497: DE WAELE J. - Etude sur l'évolution des formes architecturales
F18653: DE WAELHENS A. - Une philosophie de l'ambiguïté : L'existentialisme de Maurice Merleau-Ponty
F62398: DE WAELHENS A. - La philosophie de Martin Heidegger
F76928: DE WAELHENS ALPHONSE - La philosophie et les expériences naturelles
R1033: WAELKENS, L. & VAN DEN AUWEELE, D. - La collection de Thérouanne en IX livres à l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin: le codex Gandavensis 235
R31526: WAELKENS ROBERT - L'économie, thème apologétique et principe herméneutique dans l'APOCRITICOS de Macros Magnès
R78694: WAELKENS ROBERT - L'économie, thème apologétique et principe herméneutique dans l'APOCRITICOS de Macros Magnès
M89237: WAERI P. - Verzameling der volledige kluchtige en politieke liederen van Karel Waeri, den Gentschen "Beranger", met bijvoeging van het portret en de beknopte levensbeschrijving van den Gentschen volksdichter
B99070: WAERZEGGERS RENE & DEWIT HARRY - Leuven in metaal vereeuwigd : Leuvense of op Leuven betrekking hebbende munten en penningen. Deel I: Ancien Régime (tot 1794)
T92488: VAN WAES FRANK [PSUED. DE DE JOING A.M.] & VAN RAEMDONCK GEORGE (ILLS.) - Onder de Jefkes. Soldateske herinneringen
B89372: VAN WAESBERGE J. - Grammont, son origine et son histoire au moyen age d'après J. Van Waesberge
B92196: VAN WAESBERGE J. - Grammont, son origine et son histoire au moyen age
T64859: VAN WAESBERGHE J. SMITS - Het grote Herodesspel of Driekoningenspel van Munsterbilzen
R69531: VAN WAESBERGHE J.F.A.M. - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten
V100696: WAFELBAKKER FLIP & LEINWEBER JOHN (RED.) - In de kast gekeken. Poppenspelers schrijven over spel en techniek
R98614: WAFFELAERT GUSTAVUS JOSEPHUS - De dubio solvendo in re morali, Dissertatio
R60393: WAFFELAERT G.-J. - Exposé sommaire des principes généraux de la science sociale devant servir d'introduction à l'intélligence de l'encyclique "Rerum Novarum" sur la condition des ouvriers
G57624: WAGENER M.A. - Inscriptions grecques receuillies en Asie mineur
M57812: WAGENER A. - Mémoire sur la symphonie des anciens
G57884: WAGENER A. - Notice sur un monument métrologique récemment découvert en Phrygie
X61935: WAGENER A. - Essai sur les rapports qui existent entre les apologues de l'Inde et les apologues de la Grece
F14253: WAGENVOORT H. - Varia vita - schets van de geestelijke stroomingen in Rome en Italië van omstreeks 200 vóór tot 200 na Chr.
A64228: WAGHENAER LUCAS JANSZOON & KOEMANS C. - Spieghel der Zeevaerdt [bijgevoegd:] Lucas Janszoon Waghenaer. Sa vie et son "Spieghel der Zeevaerdt"
A64229: WAGHENAER LUCAS JANSZOON (& SKELTON R.A., INTROD.) - Spiegel der Zeevaerdt
B63909: WAGNER KRIS - De schone en de koning. Barones de Vaughan en Leopold II
R63520: WAGNER HARALD - Die eine Kirche und die vielen Kirchen. Ekklesiologie und Symbolik beim jungen Möhler
M91659: WAGNER RICHARD - Zukunftsmusik (An einen französischen Freund, Fr. Villot)
M82684: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. Les Maîtres-Chanteurs de Nürnberg
G12155: WAGNER GEORG & MAI RICHARD, - Deutsche über Land und Meer - Ein Buch von Glaube und Volkstum [een geschiedkundig (gefundeerd ?) werk - een prototype van propaganda]
M23842: WAGNER RICHARD - L'or du Rhin - partition pour chant et piano (poème et musique par R.Wagner, version française de Alfred Ernst)
Y25849: WAGNER CH. - L'ami - dialogues intérieurs
M81245: WAGNER RICHARD, E.A. - Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 11e année, 1887
N50603: WAGNER-HEIDENDAL LUTGARD - Het filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829) Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van den negentiende eeuw
A54092: WAGNER A. - Geographie für die Luxemburger Schulen, nebst einem Verzeichnis der Ortschaften unsers Landes und der wichtigsten Städte der übrigen Länder (fortgesetzt und herausgegeben von J.-Ph. Wagner)
T54543: WAGNER JOHANN ERNST (& CORIN A.L., HRSG.) - Hundert Briefe von Johann Ernst Wagner an Jean Paul Fr. Richter und August von Studnitz
A97532: WAGNER HERMANN - Die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte v. J. 1474 und die Pseudo-Facsimilia des Behaim-Globus v. J. 1492
M91664: WAGNER RICHARD - Bericht an den Deutschen Wagner-Verein über die Umstände und Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles "Der Ring der Nibelungen" begleiteten
M82939: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. Les Maîtres-Chanteurs de Nürnberg
M91632: WAGNER RICHARD - La Walkyrie. Poème et musique de Richard Wagner. Version française de Alfred Ernst. Partition pour chant et piano (PN 25992)
M81246: WAGNER RICHARD, E.A. - Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 12e année, 1888
T65489: WAGNER CH. - Devant le témoin invisible
M83198: WAGNER R. - Il Crepuscolo degli Dei, terza giornata della Trilogia: L'Anello dei Nibelungi di Riccardo Wagner. Sunto della versione ritmica di A. Zanardini
M90431: WAGNER PIERRE - Origine et développement du chant liturgique jusqu'à la fin du moyen age
M83065: WAGNER RICHARD (&É WILDER VICTOR, TRAD.) - L'anneau du Nibeloung [4 tomes, complet] L'or du Rhin, Siefried, La Valkyrie, Le crépuscule des dieux
M82942: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. La tétralogie de l'Anneau de Nibelung

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

5/30