Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T11390: DE VOOYS, C.G.N. - Verzamelde Letterkundige Opstellen - Nieuwe Bundel
T72549: VORETZSCH CARL [KARL] - Einführung in das Studium der altfranzösische Sprache. Zum Selbstunterricht für den Anfänger
R78796: VORGRIMLER HERBERT - Busse und Krankensalbung [Handbuch der Dogmengeschichte, IV-3]
S32317: VORMS PIERRE & MASEREEL FRANS - Gespräche mit Frans Masereel
W66068: VOROBEITCHIK J. - Equations fondamentales d'un mélange de n fluides, déduites de la théorie cinétique en tenant compte du diamètre des molécules
G73875: VORRINK KOOS - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme
T81407: VORRINK JOH. (& STUYVAERT VICTOR, ILLS.) - Een schoone en wonderlijke historie van den zwaanridder die per schip te Nijmegen kwam geleid door een zwaan uit het land van Rijssel
B91140: VORSSELMANS JOS. - Kalmthout door de eeuwen heen
N95956: VORSTERMAN VAN OYEN A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont
B97578: DE VOS A. - Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure. Deel I: 1339-1501
B64614: DE VOS LUC - Het einde van Napoleon. Waterloo 1815
B64371: DE VOS LUC - La Belgique et la Seconde Guerre mondiale
N64805: VOS RENE - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
R67207: VOS K. - Menno Simons (1496-1561). Zijn leven en werken en zijne reformatorische denkbeelden
G97916: DE VOS LUC - Van het Ijzeren Gordijn tot het fundamentalisme. Internationale tegenstellingen na 1945
S98690: DE VOS DIRK - De Vlaamse Primitieven. De meesterwerken ; Robert Campin, Jan Van Eyck, Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dieric Bouts, Hugo van der Goes, Hans Memling, Gerard David. (+ DVD "De Visone Dei")
S85709: DE VOS DIRK, E.A. - Hans Memling, catalogus (van tentoonstelling (Brugge, Groeningemuseum, 12 aug. - 15 nov. 1994)
T72232: DE VOS VEERLE - Spieghel der maechden III. Een diplomatische editie van Brussel, K.B., HS. II 4748, fol.124r-229v met een dialectologische analyse
B90799: VOS PAUL & WYNEN JOHN - Panorama van Mol
F23758: DE VOS H. - Inleiding tot de ethiek
F18583: DE VOS H. - Kant als theoloog
B81025: DE VOS GUSTAAF - Onser Liever Vrouwen Hospitaal van Geeraardsbergen van zijne stichting af tot na de Fransche omwenteling
W43064: DE VOS ANDRÉ - Ephémérides pour l'année 1888 à l'usage du naturaliste et du cultivateur
W38418: DE VOS A. - Landmeten en waterpassen (voor het middelbaar technisch onderwijs en de studie voor het examen bouwk. Opz.)
C80262: VOS R.L. - The Apis Embalming Ritual : P.Vindob. 3873 [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 50]
B64365: DE VOS LUC - De bevrijding. Van Normandië tot de Ardennen
B100319: DE VOS LUC, DU CHAU J., STEURBAUT W. & VAN HUFFEL G. - Leuven, ook een garnizoensstad
B99074: DE VOS V. - De Rederijkkamer "Het Kersouwken" te Leuven. Oorkondige bijdragen tot hare geschiedenis. [2 delen] 1ste deel: 1473-1842, 2de deel: 1842-1908
T92676: DE VOS AMAND (WAZENAAR) - Idealen, gedichten voorgedrgaen in openbare zitting der Vlaamsche Academie 22en juni 1893
B94084: DE VOS L., DELOGE P., ROOMS E. & STERKENDRIES J.-M. (EDS.) - Belgische diplomatieke stukken 1941-1960 Van onafhankelijkheid tot onderlinge afhankelijkheid. Boekdeel II: Defensie. Documents diplomatiques belges 1941-1960 De l'indépendance à l'interdépendance, tome II: Défense
B90518: DE VOS V. - De Rederijkkamer "Het Kersouwken" te Leuven. Oorkondige bijdragen tot hare geschiedenis. 1ste deel: 1473-1842
T89659: DE VOS HENDRIK J. - Moedertaalonderwijs in de Nederlanden. Een historisch-kritisch overzicht van de methoden bij de studie van de moedertaal in het Middelbaar Onderwijs sedert het begin van de 19de eeuw [2 volumùs]
R52975: DE VOS VAN STEENWIJK ALWINE - Père Joseph, de man in wie de armsten zich herkennen
B83783: DE VOS ANNEMIE - Jacques Francart, premier livre d'architecture (1617). Studie van een Zuid-Nederlands modelboek met poortgebouwen
G49499: VOSGIEN (TRAD.) [ECHARD LAURENT] & MANN ABBÉ - Dictionnaire géographique-portatif ou Description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évêchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles et autres lieux considérables des quatre parties du monde- [2 tomes]
R58403: VOSS GERHARD O.S.B. - Die Christologie der lukanischen Schriften in Grundzügen
F66671: VOSS STEPHEN (ED.) - Essays on the philosophy and science of René Descartes
F18555: VAN DEN VOSSENBERG EWALD TH. - Die letzten Gründe der Innerweltlichkeit in Nicolaï Hartmanns Philosophie
J85280: VOSSION LOUIS (& CHAILLEY JOSEPH, PREFACE) - La constitution américaine et ses amendements. Texte, notice historique et commentaire
R100205: VOSSIUS ISAAC - De Sibyllinis aliisque quae Christi natalem praecessere Oraculis. Accedit ejusdem responsio ad Objectiones nuperae Criticae Sacrae
G98549: VOSSIUS GERARDUS JOANNES - De historicis latinis libri III (editio altera, priori emendatior, & duplo auctior)
F33595: VOSSIUS GERARDUS (& RADEMAKER COR) - Geschiedenis als wetenschap (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cor Rademaker)
T21933: VOSSLER KARL (DEUTSCH VON), - Romanischer Dichter [Anthologie - Anthology]
T83698: VOSSLER K. - Benvenuto Cellini's Stil in seiner Vita. Versuch einer psychologischen Stilbetrachtung
T56241: VOSTAERT PIETER & PENNINC (& JONCKBLOET W.J.A., UITG.) - Roman van Walewein
R96022: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - Studia Paulina
R95911: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - De baptismo, tentatione et transfiguratione Iesu
R95912: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - De Conceptione Virginale Iesu Christi, accedunt excursus: 1) De duplici genealogia, 2) De fratribus Domini
R43061: VOSTE J.-M. O.P. - Etude sur le Gannat Bussamé
R39766: VOSTE JACOBUS-M. O.P. - De natura et interpretatione parabolarum
R46908: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - Aux enfants de la première communion ; L'exercice de la communion spirituelle, la meilleure préparation à une bonne première communion
R46907: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - Pratique de la communion spirituelle pour les enfants (La meilleure préparation à la Première Communion)
R46906: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - L'exercice de la communion spirituelle (pour toutes les ames pieuses et spécialement pour les enfants comme préparation à leur première communion)
G92745: VOULQUIN GUSTAVE - Frontières françaises [3 tomes] I-II: Camps retranchés, III: Ports de guerre, défenses du littoral
G62315: VOVELLE MICHEL - La mort et l'Occident de 1300 à nos jours
B82478: VOYE LILIANE, DOBBELAERE KAREL, REMY JEAN & BILLIET JAAK (DIR.) - La Belgique et ses dieux. Eglises, mouvements religieux et laiques
E42276: VOZNESSENSKI N.A. ET LOI. - Le plan quinquennal de relèvement et de développement de l'économie nationale de l'U.R.S.S. pour les années 1946-1950, Rapport
R79836: VRAI SUZANNE - Thérèse de Lisieux et ses frères missionnaires
L21315: VRANCKEN PAUL (RED.) - Privilegium Tabellionatus [studies over de geschiedenis van de griffie, bendevorming & geschiedenis van de gerechtelijke organisatie in Limburg]
B57343: VRANCKEN JEF (& RENDERS JAN, ILLS.) - Pajottenland, een land om lief te hebben
J64691: VRANCKEN PAUL - Momentum
G87074: VRANCKEN BERT - De opkomst van het nieuwe vakbondswezen en de Arbeiderspartij in het Braziliaanse democratiseringsproces
R100078: VRANCKX FRANCISCUS C.I.C.M. - Voyages de Bruxelles en Mongolie. Travaux des missionnaires de la Congrégation de Scheutveld (lez-Bruxelles) [2 volumes]
G68595: VRANCKX A.W. - Gemeenschap en klassenstrijd
R99383: VRANCKX FRANCISCUS C.I.C.M. - Voyages de Bruxelles en Mongolie. Travaux des missionnaires de la Congrégation de Scheutveld lez-Bruxelles, Tome I. (relié avec: Les missionnaires belges en Mongolie)
R53367: VRANCKX JOS - De terugkeer van het wonder - het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw
G75620: DE VRANKRIJKER A.C.J. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten
N23391: DE VRANKRIJKER A.C.J. - In andermans ogen [visies op de Nederlanders, door de eeuwen heen]
R95851: VAN VREE F.J. (& VREGT J.F., ED.) - Eenige ascetische tractaten, afkomstig van de Deventersche Broederschap van het Gemeene Leven, in verband gebragt met het boek van Thomas a Kempis 'De navolging van Christus' uit de nagelaten schriften van wijlen Z.D.H. Mgr. F.J. Van Vree, bisschop van Haarlem
T52676: DE VREE PAUL & JESPERS HENRI-FLORIS - Paul Van Ostaijen
G73272: VREEDE G.G. - Correspondance diplomatique et militaire du duc de Marlborough, du grand-pensionnaire Heinsius et du trésorier-général des Provinces-Unies Jacques Hop -
P89829: DE VREESE W.L. (ED.) - Middelnederlandsche geneeskundige recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules (eerste aflevering)
R72678: DE VREESE WILLEM (ED.)- - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht
P100239: DE VREESE W.L. (ED.) - Middelnederlandsche geneeskundige recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules (eerste aflevering)
T94243: DE VREESE WILLEM - Taalzuiveraar's borstwering
T50668: DE VREESE WILLEM - Gallicismen in het Zuidnederlandsch - Proeve van taalzuivering
R89740: DE VREESE WILLEM - Sint Augustijns regule in Dietsche met een fragment der 'bediedenesse'
B56212: DE VREESE ALFONS M. - De haven van Gent
R61211: DE VREESE JAX. S.J. - De verloving van Maria - een boekje voor verloofden
R57467: DE VREESE J. S.J. - Maria-brochure
B100210: DE VREESE WILLEM - Leekebijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen, inzonderheid van Gent
T100237: DE VREESE WILLEM - De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken [volledig]
B91848: DE VREESE WILLEM - Pro Flandria Servanda. Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd
T90058: DE VREESE WILLEM - Gallicismen in het Zuidnederlandsch - Proeve van taalzuivering
R61243: VREESWIJK MARTIALIS O.F.M. - Simon - Roomsche rijkdom (zevende bundel)
J30755: DE VREGILLE GONZAGUE - Essai sur quelques problèmes relatifs au contrat fondamental qu'est l'échange
R46242: VREULS J. CHANOINE - Petit guide canonique à l'usage des Communautés religieuses à voeux simples
R49769: VREULS J. CHANOINE - Petit guide canonique à l'usage des Communautés religieuses à voeux simples
R67628: DE VRIE S. PH. RABBIJN - Joodse riten en symbolen
B85201: VRIELINCK S. & VAN EENOO R. - Ijveren voor geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
S52909: VRIELYNCK ROBERT - De animatiefilm vóór en na Walt Disney - een historisch-artistiek panorama
S29695: VRIELYNCK ROBERT (INLEIDENDE TEKST) - De zevende kunst voorbij - de tekenfilm in België
T79494: DE VRIENDT-DE MAN M.J. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord 'zullen' in de 16de eeuw
S31507: DE VRIENDT WALTER - La raison psychologique de l'oeuvre d'art
T83923: DE VRIENDT S. - Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen & Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen. Twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585
R96682: DE VRIES-DE HEEKELINGEN H. (& VAN STARKENBURG J., VERT.) - De Joden in de christelijke samenleving
R96423: DE VRIES J. - Handboek der christelijke leering voor Nederlandsch Indie
S94481: DE VRIES LYCKLE - Jan Steen 'de kluchtschilder'
R95867: DE VRIES F. WILHELM S.J. - Sakramententheologie bei den Syrischen monophysiten
P60512: DE VRIES J.J. - De gevoelloosmaking van tanden en kiezen in de onder- en bovenkaak
N95952: DE VRIES J.H. - De bisschoppelijke klerezy onder de oude staats-kerk en later, of de erkenning van hare bisschoppen, onder de titels van aartsbisschop van Utrecht en bisschop van Haarlem verdedigd tegen de nieuwe inlichtingen van den zeer eerw. heer H.J. Sonjee, R.K. pastoor te Noordwijk
T54558: DE VRIES WOBBE - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten
S88062: DE VRIES LYCKLE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools "Nieuwe Schouburg"
G48513: DE VRIES DE HEEKELINGEN H. - Le Fascisme et ses résultats
G85608: DE VRIES HUBERT - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg
F75345: DE VRIES J. S.J. - Critica. Editio altera penitus recognita
T31235: DE VRIES JAN W., WILLEMYNS ROLAND & BURGER PETER - Het verhaal van een taal - negen eeuwen Nederlands
R61119: DE VRIES KAREL - De Mariaklachten
T102993: DE VRIES JAN - Nederlands etymologisch woordenboek
F35223: DE VRIES JOSEPH S.J. - Denken und Sein - Ein Aufbau der Erkenntnisstheorie
E86455: DE VRIES JOH., VROOM WIM & DE GRAAF TON (EDS.) - Worldwide Banking ABN AMRO Bank 1824-1999
A103197: DE VRIES DAVID PIETERSZ. (& WARNSINCK J.C.M., ED.) - Straat- en bochtvaarders, zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens
M86330: DE VRIESE LODEWIJK - De volkszanger Karel Waeri herdacht (Bijdrage tot folklore)
T90249: DE VRIESE LODEWIJK - De volksdichter Napoleon Destanberg herdacht
T92532: DE VRIESE LODEWIJK - Luimige brokken. Schetsen uit het Vlaamsche volksleven
T34555: VAN VRIESLAND VICTOR E. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
T14949: VAN VRIESLAND VICTOR E. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
R78465: VRIEZEN TH.C. - Die Erwählung Israels nach dem Alten Testament
B40131: DE VRIJ TH. (RED.) - Deurne bij Antwerpen - geschiedkundige flitsen
B89468: DE VRIJ TH. (RED.) - Deurne bij Antwerpen - geschiedkundige flitsen
R22095: VRIJDAGHS FIDELIS O.F.M. - P.Marcellus Sterkendries, minderbroeder, redder der Tartaren (een Belgische missionaris)
L100577: VRIJENS JEAN-MARIE - De geschiedenis van Wellen door de eeuwen heen
R68692: VRIJHOF PIETER HENDRIK - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk / Contributions to the sociology of religion
B91296: DE VROEDE MAURITS - Notabelen en kleine lieden. Het inkomen van de Zuid-Nederlandse en Luikse plattelandsclerus in de 18de eeuw
B79480: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel III: De periodieken 1896-1914 eerste stuk
B62233: DE VROEDE MAURITS - De Vlaamse Beweging in 1855-1856. Bijdrage tot een meer verantwoorde kennis van haar evolutie (avec résumé en français)
B79478: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel I: de periodieken 1817-1878
B79479: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel II: De periodieken 1878-1895
O54892: DE VROEDE MAURITS - Van schoolmeester tot onderwijzer. De opleiding van de leerkrachten in België en Luxemburg, van het eind van de 18de eeuw tot omstreeks 1842
B58843: DE VROEDE M. - De Vlaamse pers in 1855-1856
L58570: DE VROEDE M. - De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860
B88766: DE VROEDE M. - Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860
R52620: VROKLAGE B.A.G. - Mgr. Petrus Noyen eerste apostolische prefect der Kl. Soenda-eilanden N.O.I. - een karakterbeeld
G79052: VROMAN JEAN (& LILAR ALBERT, PRÉFACE) - Un siècle de gouvernement parlementaire. L'Angleterre de 1814 à 1914
R63424: VROMANT G. & BONGAERTS L. C.I.C.M. (SCHEUT) - De fidelium associationibus. De actione catholica. De legione Mariae. (Ad usum utriusque Cleri, praesertim Missionariorum)
R45800: VROMANT G. (C.I.C.M. DE SCHEUT) - Ius Missionariorum - De Matrimonio
R34855: VROMANT G. (C.I.C.M.DE SCHEUT) & BONGAERTS L. - Ius Missionariorum - I.Introductio et normae generales
L18206: VROMEN, W.J. (VOORWOORD VAN PROF.W.J.DEWEZ) - Ernst en humor in het Limburgse Boerenleven
R82216: VRONCOURT RAYMOND - Huysmans et l'ame des foules de Lourdes. Notes de critique suivies d'un répertoire de l'oeuvre catholique de Huysmans
T65742: VRONSKI STANISLAS - Fernand Séverin
B85057: VROOM W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de beeldenstorm
B17500: VROOME, EMILE - De woelige jaren 1900-1960
G87478: VROONEN EUGENE - Les noms des personnes dans le monde. Anthroponymie universelle comparée
X78425: VROUYR NORAYR - Répertoire étymologique de l'arménien dans ses relations avec les langues des pays voisins. deuxième partie: Sanscrit, Avesta, Pehlevi, Grec, Latin, Persan, et lexique
B99775: DE VROYLANDE ROBERT - Quand REX était petit..
G95014: DE VRYER ABRAHAM - Histori van Joan Churchil, hertog van Marlborough en prins van Mindelheim [4 volumes]
T68505: VUGS REINOLD - F. Bordewijk: een biografie
H60407: VUILLEMIN J.-B. - La vie de saint Pierre Fourier, chanoine régulier de saint-Augustin, curé de Mattaincourt, fondateur des chanoinesses régulières de la Congrégation de Notre-Dame, réformateur et général de la Congrégation des chanoines réguliers de Notre-Saveur
R97729: VUITASSE CAROLUS - Tractatus de augustissimo Eucharistiae sacramento. Pars prima, pars secunda [complete in 2 volumes]
A65629: VULETIN ALBERTO - Toponomástica del Neuquen. Nomendlador geografico del territorio con traducciones toponimicas, ubicaciones y descripciones geograficas de sus accidentes
B42191: VULHOPP TILLA - Une politique des familles nombreuses en Belgique
G92546: VULPIUS C.A. - Handwörterbuch der Mythologie der deutschen, verwandten, benachbarten und nordischen Völker
B94386: VUYLSTEKE J. (VAN DER HAEGHEN V. & VAN WERVEKE A., EDS.) - Uitleggingen tot de Gentsche stads- en baljuwsrekeningen 1280-1315 [in: Oorkondenboek der stad Gent. Eerste afdeling: rekeningen, 2e deel]
S82957: VUYLSTEKE JULIUS - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst
T90228: VUYLSTEKE JULIUS - Verzamelde gedichten
S74765: VUYLSTEKE JULIUS - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst
M89026: DE VUYST JULIEN - Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden (XIXe eeuw)
V80820: DE VUYST P. - Le role sociale de la fermière ; son éducation professionnelle, les réunions de fermières, leur organisation à l'étranger, renseignements pratiques ("Bibliothèque de la jeune fermière")
V100915: DE VUYST P. - Le role sociale de la fermière ; son éducation professionnelle, les réunions de fermières, leur organisation à l'étranger, renseignements pratiques ("Bibliothèque de la jeune fermière")
X75261: VYCHUCHOLEV V.V. - Singalskij jazyk [= "The Sinhale/Singhalese language"]
R40028: VYDT BRUNO O.F.M. - Dagen van innigheid. Retraite-gedachten van een dienaar gods P. Valentinus Paquay O.F.M. "het heilig paterken van Hasselt"
M82613: DE VYNCK EDWARD - Henry Waelput
R39883: VYNCKE F. - De godsdienst der Slaven
B67381: VAN DER VYNCKT EMMANUEL-MARIE-JEAN (& SOUTHEETE DE TERVARENT (CHEVALIER), ÉD.) - Les anciennes magistratures du Pays de Waes et leurs titulaires. Recherches historico-biographiques d'Emmanuel-Marie-Jean van der Vynckt
V97149: VYTOPIL-DIEMER ANKIE & VAN DER WAL TRIJNIE - Strokenquilts in het interieur
B90308: VAN VYVE J. [& VAN LERIUS & WINKELER] - Guide dans la ville et les environs d'Anvers. Description des monuments, objets d'art et antiquités précédée d'une notice historique [relié avec 3 autres ouvrages]
P100863: VAN DE VYVERE E., E.A. - Sixième Congrès International Pharmaceutique, etc., tenu à Bruxelles du 31 août au 6 septembre 1885. Compte-rendu par E. Van de Vyvere
M24125: VYVERMAN JOZ. - Leergang in den Gregoriaanschen zang volgens de beginselen van de Vatikaansche uitgave
X71294: WAAG ANATOL (HRSG.) - Nirangistan. Der Awestatraktat über die rituellen Vorschriften
R72340: DE WAAL A. (VERZIJL H.M.J., VERT.) - Paus Benedictus XV
R24455: DE WAAL A. - Le pape Pie X ; Vie du saint-père avec un coup d'oeil rétrospectif sur les derniers jours de Léon XIII
X99940: WAARDENBURG JACQUES - Islam : Historical, Social and Political Perspectives
P60716: VAN WAAS M.A.J. - Een kunstgebit, een kwestie van doorbijten. Een onderzoek naar problemen van mensen met een gebitsprothese
B48472: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
B89476: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
B89221: WABBES PH. - Een en ander over mijn parochie [over de st-Lenaerts-parochie]
S96870: WACE ALAN - The Marlborough tapestries at Blenheim Palace and their relation to other military tapestries of the war of the Spanish succession
S88427: WACE ALAN - The Marlborough tapestries at Blenham Palace and their relation to other military tapestries of the war of the Spanish Succession
G85875: WACE A.J.B. - Chamber tombs at Mycenae
R67183: WACHINGER LORENZ - Der Glaubensbegriff Martin Bubers
R63533: WACHINGER LORENZ - Der Glaubensbegriff Martin Bubers
R99568: WACHOLDER BEN ZION - The dawn of Qumran. The Sectarian Torah and the Teacher of Righteousness
W73021: WACHS SYLVAIN - Essai sur la géométrie projective quaternionienne
X80296: WACHSMANN SHELLEY - Aegeans in the Theban tombs [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 20]
B102925: DE WACHTER LEO - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (Heemkundige dokumentatie 1800-1940 & 1940-1950) [volledig in 6 volumes]
P28910: DE WACHTER MAURITS - Abortus als ethisch dilemma
B89465: DE WACHTER LEO - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (Heemkundige dokumentatie 1800-1940 & 1940-1950) [volledig in 6 volumes]
B69913: DE WACHTER LEO - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (Heemkundige dokumentatie 1800-1940 & 1940-1950) [volledig in 6 vols.]
T90515: DE WACHTER L. - De waarachtige reis van Marco Polo, naverteld en geïllustreerd
B88076: DE WACHTER LEO - Ons oud Sint-Willibrords en af en toe iets over het oudste Antwerpen
F26137: WACHTERS H.J.J. - Erasmus van Rotterdam - zijn leven en werken
Q77886: WACHTMEISTER COMTESSE M.S.T. - Le spiritisme à la lumière de la théosophie
F69365: WACKENHEIM CHARLES - La faillite de la religion d'après Karl Marx
G78115: WACKERNAGEL HANS GEORG (HRSG.) - Die Matrikel der Universität Basel. III.Band: 1601/02 - 1665/66
G78114: WACKERNAGEL HANS GEORG (HRSG.) - Die Matrikel der Universität Basel. I Band: 1460-1529
X78855: WADDELL AUSTINE L. - Lhasa and its mysteries, with a record of the British Tibetan expedition of 1903-1904
T40428: WADE IRA O. - The "Philosophe" in the french drama of the eighteenth century
V72448: WADESON F.F. - Bombay Cotton Annual, 1921-1922 No.3
V72449: WADESON F.F. - Bombay Cotton Annual, 1921-1922 No.3
T71123: WADSTEIN ELIS (HRSG.) - Kleinere altsächsische sprachdenkmäler mit anmerkungen und glossar
R73972: VAN WAEFELGHEM RAPHAEL O.PRAEM. - Répertoire des sources imprimées et manuscrites relatives à l'histoire et à la liturgie des monastères de l'Ordre de Prémontré
V95413: WAEGEMANS KAREL - De geschiedenis van het meubel [2 volumes]
T98765: WAEGEMANS EMMANUEL, THIRY AUGUST, WOLLANTS ARTHUR & WOUTERS EMIEL (EDS.) - Russische literatuur in de 20ste eeuw. Satire, utopie, anti-utopie en fantastiek in Sovjet-Rusland
B79788: DE WAEL J. - Huwelijken in de gemeente Stekene 1595-1796
B93592: WAELCKENS JOAN. DESID. - Klagt schrift van Joan. Desid. Waelckens, pastor van Edelaere, of Audenaerde door de Geusen ingenomen, anno MDLXXXII (1582)
W73088: DE WAELE A. & GENIE G. - De gast-gastheerrelatie bij de pensciliaten der herkauwers (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
K25697: DE WAELE E. - Antieke geschiedschrijving
B73174: DE WAELE F.J. - Kunstwerken van de 17e en 18e eeuw in de St.Catharinakerk van Sinaai-Waas
G86002: DE WAELE JOS - I templi della Mater Matuta a Satricum
B16671: DE WAELE KAREL, LIBBRECHT ULRICH & DE MULDER WALTER - Kijk op het groene Vlaanderen
B72091: DE WAELE F.J. - Kunstwerken van de 17e en 18e eeuw in de St. Catharinakerk van Sinaai-Waas
B69577: DE WAELE FRANK C.I.C.M. - Sint Pieter, parochiekerk in de Rupelstreek, Rumst
E81634: DE WAELE OS. - De la participation aux bénéfices
S84497: DE WAELE J. - Etude sur l'évolution des formes architecturales
S21699: DE WAELE F.J., - Antieke kunst
F62398: DE WAELHENS A. - La philosophie de Martin Heidegger
F76928: DE WAELHENS ALPHONSE - La philosophie et les expériences naturelles
F18653: DE WAELHENS A. - Une philosophie de l'ambiguïté : L'existentialisme de Maurice Merleau-Ponty
R78694: WAELKENS ROBERT - L'économie, thème apologétique et principe herméneutique dans l'APOCRITICOS de Macros Magnès
R1033: WAELKENS, L. & VAN DEN AUWEELE, D. - La collection de Thérouanne en IX livres à l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin: le codex Gandavensis 235
R31526: WAELKENS ROBERT - L'économie, thème apologétique et principe herméneutique dans l'APOCRITICOS de Macros Magnès
M89237: WAERI P. - Verzameling der volledige kluchtige en politieke liederen van Karel Waeri, den Gentschen "Beranger", met bijvoeging van het portret en de beknopte levensbeschrijving van den Gentschen volksdichter
B99070: WAERZEGGERS RENE & DEWIT HARRY - Leuven in metaal vereeuwigd : Leuvense of op Leuven betrekking hebbende munten en penningen. Deel I: Ancien Régime (tot 1794)
T92488: VAN WAES FRANK [PSUED. DE DE JOING A.M.] & VAN RAEMDONCK GEORGE (ILLS.) - Onder de Jefkes. Soldateske herinneringen
B92196: VAN WAESBERGE J. - Grammont, son origine et son histoire au moyen age
B89372: VAN WAESBERGE J. - Grammont, son origine et son histoire au moyen age d'après J. Van Waesberge
R69531: VAN WAESBERGHE J.F.A.M. - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten
R101812: VAN WAESBERGHE J.F.A.M. - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten
T64859: VAN WAESBERGHE J. SMITS - Het grote Herodesspel of Driekoningenspel van Munsterbilzen
V100696: WAFELBAKKER FLIP & LEINWEBER JOHN (RED.) - In de kast gekeken. Poppenspelers schrijven over spel en techniek
R60393: WAFFELAERT G.-J. - Exposé sommaire des principes généraux de la science sociale devant servir d'introduction à l'intélligence de l'encyclique "Rerum Novarum" sur la condition des ouvriers
R98614: WAFFELAERT GUSTAVUS JOSEPHUS - De dubio solvendo in re morali, Dissertatio
X61935: WAGENER A. - Essai sur les rapports qui existent entre les apologues de l'Inde et les apologues de la Grece
M57812: WAGENER A. - Mémoire sur la symphonie des anciens
G57624: WAGENER M.A. - Inscriptions grecques receuillies en Asie mineur
G57884: WAGENER A. - Notice sur un monument métrologique récemment découvert en Phrygie
F14253: WAGENVOORT H. - Varia vita - schets van de geestelijke stroomingen in Rome en Italië van omstreeks 200 vóór tot 200 na Chr.
A64229: WAGHENAER LUCAS JANSZOON (& SKELTON R.A., INTROD.) - Spiegel der Zeevaerdt
T65489: WAGNER CH. - Devant le témoin invisible
B63909: WAGNER KRIS - De schone en de koning. Barones de Vaughan en Leopold II
X71576: WAGNER E. & ROHRBORN K. (HRSG.) - Kaskul. Festschrift zum 25. Jahrestag der Wiederbegründung des Instituts für Orientalistik an der Justus-Liebig-Universität Giessen
N50603: WAGNER-HEIDENDAL LUTGARD - Het filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829) Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van den negentiende eeuw
M91665: WAGNER RICHARD - Ueber die Aufführung des Bühnenfestspieles der Ring des Nibelungen. Eine Mittheilung und Aufforderung an die Freunde seiner Kunst
M91664: WAGNER RICHARD - Bericht an den Deutschen Wagner-Verein über die Umstände und Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles "Der Ring der Nibelungen" begleiteten
M91661: WAGNER RICHARD (& KUFFERATH MAURICE, TRAD.) - Lettres de Richard Wagner à Auguste Roeckel
M91659: WAGNER RICHARD - Zukunftsmusik (An einen französischen Freund, Fr. Villot)
M91634: WAGNER RICHARD (& CORDER H., F., TRANSL. & KLEINMICHEL R., BEARB.) - Parsifal, ein Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner, with an English translation by H. & F. Corder, Vollständiger Klavierauszug erleichterte Bearbeitung von R. Kleinmitchel [23701]
M91632: WAGNER RICHARD - La Walkyrie. Poème et musique de Richard Wagner. Version française de Alfred Ernst. Partition pour chant et piano (PN 25992)
M91603: WAGNER RICHARD (KHNOPFF GEORGES, TRAD. & LICHTENBERGER HENRY, PREFACE) - Richard Wagner à Mathilde Wesendonk Journal et lettres 1853-1871. Tome premier
T54543: WAGNER JOHANN ERNST (& CORIN A.L., HRSG.) - Hundert Briefe von Johann Ernst Wagner an Jean Paul Fr. Richter und August von Studnitz
M83198: WAGNER R. - Il Crepuscolo degli Dei, terza giornata della Trilogia: L'Anello dei Nibelungi di Riccardo Wagner. Sunto della versione ritmica di A. Zanardini
M90431: WAGNER PIERRE - Origine et développement du chant liturgique jusqu'à la fin du moyen age
M81247: WAGNER RICHARD, E.A. - Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 13e année, 1889
M83065: WAGNER RICHARD (&É WILDER VICTOR, TRAD.) - L'anneau du Nibeloung [4 tomes, complet] L'or du Rhin, Siefried, La Valkyrie, Le crépuscule des dieux
M83052: WAGNER RICHARD (& WILDER VICTOR, TRAD.) - Les Maitres chanteurs de Nuremberg. Comédie musicale en trois actes, quatre tableaux. Poème et musique de Richard Wagner, version française de Victor Wilder
M83053: WAGNER RICHARD (& WILDER VICTOR, TRAD.) - L'Anneau du Nibeloung. Siegfried, poème et musique de Richard Wagner, version française de Victor Wilder
M83054: WAGNER RICHARD (& WILDER VICTOR, TRAD.) - L'Anneau du Nibeloung. Le crépuscule des dieux. Poème et musique de Richard Wagner, version française de Victor Wilder
M83055: WAGNER RICHARD (& NUITTER CHARLES, TRAD.) - Lohengrin, opéra en trois actes
M82939: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. Les Maîtres-Chanteurs de Nürnberg
M82942: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. La tétralogie de l'Anneau de Nibelung
M82882: WAGNER RICHARD - Der Ring des Nibelungen. Ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend
M82883: WAGNER RICHARD (& D'OFFOEL JACQUES, TRAD.) - L'anneau du Nibelung et Parsifal. Traduction nouvelle en prose rythmée exactement adaptée au texte musical allemand
M82684: WAGNER RICHARD (DE BRINN'GAUBAST LOUIS-PILATE & BARTHELEMY EDMOND, PUBL.) - Richard Wagner. Les Maîtres-Chanteurs de Nürnberg
M81246: WAGNER RICHARD, E.A. - Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 12e année, 1888
M81245: WAGNER RICHARD, E.A. - Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 11e année, 1887
M23842: WAGNER RICHARD - L'or du Rhin - partition pour chant et piano (poème et musique par R.Wagner, version française de Alfred Ernst)
G101830: WAGNER ANTHONY RICHARD - Heralds and Heraldry in the Middle Ages. An inquiry into the growth of the armorial function of heralds
R64378: WAGNER FRITZ - Essays zur zisterziensischen Literatur
R63520: WAGNER HARALD - Die eine Kirche und die vielen Kirchen. Ekklesiologie und Symbolik beim jungen Möhler
G12155: WAGNER GEORG & MAI RICHARD, - Deutsche über Land und Meer - Ein Buch von Glaube und Volkstum [een geschiedkundig (gefundeerd ?) werk - een prototype van propaganda]
T99239: WAGNER JOHANN ERNST (& CORIN A.L., HRSG.) - Hundert Briefe von Johann Ernst Wagner an Jean Paul Fr. Richter und August von Studnitz
Y25849: WAGNER CH. - L'ami - dialogues intérieurs
A97532: WAGNER HERMANN - Die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte v. J. 1474 und die Pseudo-Facsimilia des Behaim-Globus v. J. 1492
A54092: WAGNER A. - Geographie für die Luxemburger Schulen, nebst einem Verzeichnis der Ortschaften unsers Landes und der wichtigsten Städte der übrigen Länder (fortgesetzt und herausgegeben von J.-Ph. Wagner)
J27584: WAGNON HENRI - Concordats et droit international ; fondement, élaboration, valeur et cessation du droit concordaire
R65844: DE WAHA-BAILLONVILLE (ÉD.) - Mémorial jubilaire de cardinal Mercier (1874-1924)
R76594: DE WAHA-BAILLONVILLE (ÉD.) - Mémorial jubilaire de cardinal Mercier (1874-1924)
F63046: WAHL JEAN - Etudes Kierkegaardiennes
F80584: WAHL JEAN - Etudes Kierkegaardiennes
F75351: WAHL JEAN - Vers le concert. Etudes d'histoire de la philosophie contemporaine
F69434: WAHL JEAN - Etudes Kierkegaardiennes
B40845: WAILLE V.-A. - Essai sur l'histoire politique et constitutionnelle de la Belgique
T65754: DE WAILLY M. - Dictionnaire portatif de la langue françoise, extrait du grand dictionnaire de Pierre Richelet, contenant - Tome premier: A-F, Tome second: G-Z [complet en 2 tomes]
R44037: WAITZ S. - Le message de Konnersreuth - la stigmatisée Thérèse Neumann
J50804: WAITZ GEORG - Die Verfassung des Deutschen Volkes in ältester Zeit
J50805: WAITZ GEORG - Die Verfässung des Fränkischen Reichs (1e Band 1e Abteilung)
J50806: WAITZ GEORG - Die Verfässung des Fränkischen Reichs (1e Band 2e Abteilung)
J50807: WAITZ GEORG - Die Verfässung des Fränkischen Reichs (2e Band)
G73270: WAITZ G. (ED.) - Annales Bertiniani [in: Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recusi]
F91161: WAKAMATSU EISUKE - Toshihiko Izutsu and the Philosophy of Word ; In search of the Spiritual Orient
F35034: VAN DER WAL LIBBE GERRIT - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste grieksche ethiek
F63510: VAN DER WAL GOOSSEN ALBERTUS - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem
S15788: WALCH NICOLE - J.-B. Madou - lithograaf
G51787: WALCKENAER BARON - Géographie ancienne, historique et comparée des Gaules cisalpine et transalpine, suivie de l'analyse géographique des itinéraires anciens et accompagnée d'un atlas de neuf carte [3 tomes + 1 atlas]
B55202: WALCKIERS MARC A. - Sources inédites relatives aux débuts de la J.O.C. 1919-1925
R23336: WALDACK C.F. S.J. - Historia provinciae Flandro-Belgicae Societatis Jesu, quam e veteribus documentis colligit C.F. Waldack. Annus unus, speciminis causa 1638
D22965: WALDBAUER HANNA - Freude schöner Götterfunke (Gedichte)
G80951: WALDECK-ROUSSEAU - La défense républicaine
G80950: WALDECK-ROUSSEAU - Pour la République (1883-1903)
G80886: WALDECK-ROUSSEAU - L'état et la liberté. Première série (1879-1883)
R63527: WALDENFELS HANS - Offenbarung. Das Zweite Vatikanische Konzil auf dem Hintergrund der neueren Theologie
G1156: WALDHEIM KURT - Building the future order ; the search for peace in an interdependent world
R95946: WALDMANN HELMUT - Pro-Athanasius vom werden und wachsen des geplanten Buches
X77114: WALDMANN HELMUT - Das Christentum in Indien und die Königsweg der Apostel in Edessa, Indien und Rom
X77483: WALDMANN HELMUT - Heilsgeschichtlich verfasste Theologie und Männerbünde. Die Grundlagen des gnostischen Weltbildes
X76781: WALDMANN HELMUT - Aufsätze zu Religionsgeschichte und Theologie
F57974: WALDRON JEREMY - God, Locke, and Equality. Christian foundations in Locke's political thought
R93365: WALDROP CHARLES T. - Karl Barth's Christology. Its basic alexandrian character
X77478: WALDSCHMIDT ERNST (& BECHERT HEINZ, HRSG.) - Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden. 2.Lieferung: Antar-ha / Avadata-varna
X77477: WALDSCHMIDT ERNST (& BECHERT HEINZ, HRSG.) - Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden. 1.Lieferung: a-, an- / Antar-vasa
M91613: WALDTEUFEL EMILE - Danses célèbres pour piano (deuxième volume, 3013)
J41920: WALEFFE F. JR. (& SOHR FRÉDÉRIC, PRÉFACE) - Technique et legislation des assurances - assurances terrestres, maritimes et sociales [2 tomes] I.Assurances privées, II.Assurances sociales
A23288: DE WALEFFE MAURICE - Les paradis de l'Amérique centrale (Les Antilles, Panama, Costa-Rica, Le Mexique)
X75728: WALEY ARTHUR - The secret history of the Mongols, and other pieces
R100083: WALFISH BARRY DOV - Esther in medieval garb : Jewish Interpretation of the Book of Esther in the Middle Ages
T65301: WALGRAVE ALOIES - Gebroeders. Zedeschetsen uit onze dagen
R83898: WALGRAVE J.H. O.P. - Kardinaal Newman's theorie over de ontwikkeling van het dogma in het licht van zijn kennisleer en zijn apologetiek
F29929: WALGRAVE J.H. - Op menselijke grondslag - christelijke verantwoording van de cultuur
T26554: WALGRAVE AL. - Gedichtengroei - Studiën op Guido Gezelle
T11645: WALGRAVE AL. - Gedichtengroei - Studiën op Guido Gezelle
T102292: WALGRAVE AL. - Zingende snaren - verzen
S99212: WALGRAVE JAN - Een vorstelijk imago ; het beeld van de Heerser sedert Antoon van Dyck. A royal image ; The image of the Sovereign since Sir Anthony Van Dyck
B80170: WALGRAVE STEFAAN - Tussen loyauteit en selectiviteit. Over de ambivalente verhouding tussen nieuwe sociale bewegingen en groene partij in Vlaanderen
E73988: WALHIN CH. - Le financement du commerce international. Méthodes générales et problèmes nationaux
E41790: WALINE PIERRE (& SIEGFRIED ANDRÉ) - Les relations entre patrons et ouvriers dans l'Angleterre d'aujourd'hui
R70152: WALKENHORST KARL-HEINZ S.J. - Der Sinai im liturgischen Verständnis der deuteronomistischen und priesterlichen Tradition
R38587: WALKENHORST KARL-HEINZ S.J. - Der Sinai im liturgischen Verständnis der deuteronomistischen und priesterlichen Tradition
S96996: WALKER DANIEL - Flowers Underfoot - Indian Carpets of the Mughal Era
R101259: WALKER BYNUM CAROLINE - Holy Feast and Holy Fast : The religious significance of food to medieval women
R101260: WALKER BYNUM CAROLINE - The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200-1336
R101257: WALKER BYNUM CAROLINE - Jesus as Mother ; Studies in the Spirituality of the High Middle Ages
R70043: WALKER ROLF - Die Heilsgeschichte im ersten Evangelium
X91160: WALKER PAUL E. - Abu Ya'qub al-Sijistani, Intellectual missionary
P60680: WALKHOFF O. - Zahn- und Mundpflege
Y23414: WALLACE MICHEL - Intervalles - poèmes (préface de Pierre-Louis Flouquet)
P60815: WALLACE J. SIM - Occasional papers on the prevention of common diseases in childhood
P60659: WALLACE J. SIM - The physiology of oral hygiene and recent research, with special reference to accesory factors and the incidence of dental caries
P60657: WALLACE J. SIM - The prevention of dental caries
X20333: WALLACE WILLIAM, - Langs Oostersche paden - van evangelisch tot katholiek [autobiografie]
I67027: WALLACE DAVID (ED.) - The cambridge history of medieval English literature
F58193: WALLACE JAMES D. - Virtues & vices
F58018: WALLACE JAMES D. - Moral relevance and moral conflict
F101120: WALLACE WILLIAM A. - Domingo de Soto and the Early Galileo. Essays on Intellectual History
S97689: WALLAERT - Gaston J. Wallaert (tentoonstelling, Hasselt, Provinciaal begijnhof, 18 november - 10 december 1967)
S97199: VAN DE WALLE A.L.J. - Retrospectieve Gaspard De Wit, ontwerper, meester-legwerker
X74660: VAN DE WALLE WILLY & SERVAIS PAUL (RED.) - Orientalia. Etudes orientales et bibliothèques à Leuven en Louvain-la-Neuve
N53762: VAN DE WALLE C. - Siardus Bogaerts de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670
W61874: VAN DE WALLE H. - Contribution expérimentale a l'étude des composés halogénés en C2
C85291: VAN DE WALLE B. - Les listes exécratoires du Moyen Empire Egyptien
S29614: VAN DE WALLE A.L.J. - Het bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen
R30602: VAN DE WALLE J. (S.J.) - Du culte de l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie dans la Province Belge de la Compagnie de Jésus au cours des trois derniers siècles
B62897: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1789
B62898: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1791 & 1792
B62896: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1790
B62895: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1793 & 1794
B62894: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1787
B85197: VAN WALLEGHEM JOZEF (& VANDEN BERGHE YVAN, ED.) - Merckenweerdigste voorvallen en daegelijcksche gevallen, Brugge 1788
E41854: WALLEMACQ LUCIEN - La circulation anonyme des capitaux et le "dégonflement" des entreprises
S102706: WALLER F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs
W95387: WALLERIUS JOHAN GOTTSCHALK (LESKE NATHANEAL GOTFRIED & HEBENSTREIT ERNST BENJAMIN GOTTLIEB, HRSG.) - Mineralsystem, worin die Fossilien nach Klassen, Abtheilungen, Gattungen, Arten und Spielarten angeordnet, beschrieben und durch Beobachtungen, Versuche und Abbildungen erläutert werden : in einem Auszug gebracht und mit äussern Beschreibungen und Zusätzen vermehrt, etc. [2 volumes] I: Erd- und Steinarten, II: Erze und Steinwüchse
M83009: WALLNER L. (& VIVIER J.) - De la Mathésis Musicale, une question litigieuse [joint: Une question litigieuse. Réponse de m. J.Vivier à m. L.Wallner-]
P38943: WALLON GERMAINE H. - Les notions morales chez l'enfant - Essai de psychologie différentielle (filles et garçons)
P43955: WALLON H. - L'enfant turbulent - Etude sur les retards et les anomalies du développement moteur et mental
R48072: WALLON H. - De la croyance due à l'évangile - Examen critique de l'authenticité des textes et de la vérité des récits évangéliques
H55429: WALLON H. - Saint Louis
H55379: WALLON H. - Jeanne d'Arc (Edition illustrée d'après les monuments de l'art depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours)
V66145: WALMSLEY HERBERT EDWARD - Cotton spinning and weaving. A practical and theoretical treatise
G82734: WALPOLE HORACE (COMTE DE BAILLON, TRAD. ET INTROD.) - Lettres de Horace Walpole écrites à ses amis pendant ses voyages en France 1739-1775
S53900: WALRAVENS JAN - Valerius De Saedeleer
T65504: WALSCHAP GERARD - De ziel en de wegen van Waldo
Y24584: WALSCHAP GÉRARD - Célibat
T65305: WALSCHAP GERARD - Vaarwel dan
T65294: WALSCHAP GERARD - Un vaincu de la vie. Teugels Gust
T65269: WALSCHAP GERARD - Nooit meer oorlog
T31248: WALSCHAP GERARD - Brieven 1921-1950
T18407: WALSCHAP, GERARD - Moeder
T12469: WALSCHAP, GERARD - Het Kind
T11290: WALSCHAP, GERARD - De Française
H47247: WALSH VTE. - Saint Louis et son siècle
G86881: WALSH VICOMTE - Lettres Vendéennes, ou Correspondance de trois amis, en 1823 [2 volumes]
G80825: WALSH GUILLAUME J. MGR. - La question agraire en Irlande
R45808: WALSH VICOMTE - Tableau poétique des sacrements [2 tomes]
R69836: WALSH (VICOMTE) - Tableau poétique des fêtes chrétiennes
X71752: WALSHE MAURICE (TRANSL.) - The long discourses of the Buddha. A translation of the Digh Nikaya, translated from the Pali
R16409: WALSTRA, G. J. J. - Les cinq épîtres rimées dans l'appendice des formules de sens - Codex Parisinus latinus 44627 fol.27v - 29r - La querelle des évêques Frodebert et Importun (texte établi traduit et commenté par --)
G54395: WALTER W.JOS. - Histoire de Thomas Morus (chancelier d'Angleterre) et son époque, suivi d'une analyse de l'utopie de Thomas Morus
R79539: WALTER PETER - Die Frage der Glaubensbegründung aus innerer Erfahrung auf dem I. Vatikanum. Die Stellungnahme des Konzils vor dem Hintergrund der zeitgenössischen römischen Theologie
R29822: WALTER O. - Pie XII ; sa vie, sa personnalité
B87407: WALTER VICTOR - Discours d'instruction pour le grade de R.. prononcé dans la réunion des Chap.. de la Val.. de Bruxelles, le neuvième jour du deuxième mois 5846 (9 avril 1846)
R71304: WALTER NIKOLAUS - Fragmente jüdisch-hellenistischer Historiker [in: Jüdische Schriften aus hellenist-römischer Zeit" Band 1: Historische und legendarische Erzählungen, Lieferung 2]
B81423: WALTER VICTOR - Fête du solstice d'hiver et de la régénération de la lumière célébrée le 26 décembre 1849. Discours prononcé par le F. Victor Walter [Des vrais amis de l'union à l'or ** de Bruxelles]
H96194: VAN WALTEROP W. - De Heilige Martelaren van Gorcum, geschiedkundige beschrijving
B89015: WALTERS JOS - Geschiedenis der zusters der Bijloke te Gent. Tweede deel
B62941: WALTERS JOS - Geschiedenis der zusters van de Bijloke te Gent. Deel 1
B58694: WALTERS JOS. - De eerste geloofspredikers op het grondgebied van het huidige bisdom Gent
B43380: WALTERS JOS. (BESTUURDER) - Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent [3 delen in 2 volumes]
B32818: WALTERS JOS. - De Zusters Cistercianen der Bijloke en der Toevlucht van Maria te Gent. Geschiedkundig overzicht (uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan der Toevlucht van Maria 1874-1924)
B102563: WALTERS JOS. - Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent. Tweede en derde deel
R76974: WALTERS VIVIENNE J. - The cult of Mithras in the Roman provinces of Gaul
B88262: WALTERS JOS. - Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent. Deel I
B88263: WALTERS JOS. - De gebouwen der Bijloke te Gent
J44754: WALTHARD RUDOLF - Die Gliederung der Gemeinden im Schweizerischen Recht nach ihren Zwecken
J101329: WALTHER MANFRED, BRIESKORN NORBERT & WAECHTER KAY (EDS.) - Transformation des Gestzesbegriffs im übergang zur Moderne ? Von Thomas von Aquin zu Francisco Suárez
S81709: WALTHER JOHANNA - Kunsthandarbeiten in Schule und Haus
T102886: WALTHER HANS (ED.) - Proverbia Sententiaeque Latinitatis Medii Aevi - Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung [5 volumes] I: A-E, II: F-M, III: N-P, IV: Q-Sil, V: Sim-Z
B55286: WALTMAN VAN SPILBEECK FR. O.PRAEM. - De abdij van Tongerloo geschiedkundige navorschingen
B100929: WALTMAN VAN SPILBEECK FR. O.PRAEM. - De abdij van Tongerloo geschiedkundige navorschingen. Eerste deel
B82360: WALTMAN VAN SPILBEECK FR. O.PRAEM. - De abdij van Tongerloo geschiedkundige navorschingen
F62767: WALTON CRAIG - De la Recherche du Bien. A Study of Malebranche's Science of Ethics
T21922: WALTZ RENÉ, - La création poétique - essai d'analyse
R86893: WALTZING J.P. - Lexicon Minucianum, praemisit novam Octavii recensionem
R62677: WALWORTH C.A. - Reminiscences of Edgar P. Wadhams, First Bischop of Ogdensburg
F75067: WALZ RUDOLF - Das Verhaltnis von Glaube und Wissen bei Roger Bacon
F65969: WALZ ANGELUS O.P. (NOVARINA PAUL, TRAD.) - Saint Thomas d'Aquin
H95878: WAMPACH CAMILLE - Sankt Willibrord, sein Leben und Lebenswerk
G101826: WAMPACH CAMILLE - Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis zur burgundischen Zeit. Band I: bis zum Friedensvertrag von Dinant 1199
E74000: WANG-YU-SAN VINCENT - L'économie agricole de la Chine
R35918: WANG TH'ANG-TCHE J. S.J. (& LEBRETON, PRÉFACE) - Saint Augustin et les vertus des paiens
X98257: WANG-YU-SAN VINCENT - L'économie agricole de la Chine
C99387: WANGER P.W. - Konversations-Grammatik der Zulu-Sprache
G77693: WANNER PHILIPPE - Mortalité différentielle selon la cause de décès. Influence de la trajectoire de vie sur le risque de décès en Norvège 1960-1985
T54754: WANNER GEORG - Die Mundarten des Kantons Schaffhausen. Laut- und Flexionslehre
R74108: VAN DER WANSEM C. S.C.J. - Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400
C44497: WANSON M. - Observations sur les Taeniorhynchus du Stanley Pool
R33681: WAP JAN J.F. - De grondstelling der R.K.Kerk, dat buiten haar geene zaligheid mogelijk is, ontwikkeld door den HoogEerwaardigen Biscchop van Hermopolis en eersten Aalmoezenier des Konings van Frankrijk, Karel X (na 't Fransch door Jan J.F. Wap)
R66526: WARD W.R. - Christianity under the Ancien Régime (1648-1789)
G28812: WARD BARBARA - West-Europa in het nauw
R28007: WARD MAISIE - The splendour of the Rosary (with prayers by Caryll Houselander, & pictures by Fra Angelico)
G55401: WARDE FOWLER W. - La vie sociale a Rome au temps de Cicéron
X80272: WARDINI ELIE - Lebanese Place-Names (Mount Lebanon and North Lebanon). A typology of regional variation and continuity [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 120]
B93193: DE WARGNY AUGUSTE - Annales chronologiques, littéraires et historiques de la maçonnerie des Pays-Bas, à dater du 1er janvier 1814. Tomes 2, 3, 4, 5, 6 [contenant les annales des années 1814 à 1828, "Annales maçonniques des Pays-Bas"]
R99231: WARICHEZ JOSEPH (ED.) & SIMON DE TOURNAI - Les 'disputationes' de Simon de Tournai. Texte inédit
B99708: WARICHEZ JOSEPH - Les origines de l'église de Tournai
B102159: WARICHEZ J. & LEURS STAN - De kathedraal van Doornik. Eerste deel: Romaansche architectuur en beeldhouwkunst [Ars Belgica, I]
B87046: WARICHEZ J. & LEURS STAN - De kathedraal van Doornik [2 volumes] Eerste deel: Romaansche architectuur en beeldhouwkunst. Tweede deel: Gothische bouwkunst, beeldhouwkunst en mobilier, en renaissance [Ars Belgica, I & IV]
T44984: WARIDEL BRIGITTE (& HOREMANS JEAN-M., SUPPLÉMENT) - Charles-Ferdinand Ramuz 1878-1947 (Catalogue d'exposition) & supplément: Ramuz dans les collections belges
P76604: WARLOMONT - La fève de Calabar. Ses propriétés physiologiques et ses applications à la thérapeutique oculaire
E83167: WARLOMONT RENE & WALLEMACQ LUCIEN (& BAUD'HUIN FERNAND, PREFACE) - La révalorisation des bilans des Sociétés commerciales
B72013: WARLOP ERNEST - The Flemish nobility before 1300 [complete in 4 volumes]
B72014: WARLOP ERNEST - The Flemish nobility before 1300. Part II: annexes; alphabetic repertory of noble families (middle 9th - end 13th century), vol.1
B72015: WARLOP ERNEST - The Flemish nobility before 1300. Part II: annexes; alphabetic repertory of noble families (middle 9th - end 13th century: Vol.2
T33886: WARNANT LÉON - Structure syntaxique du français (Essai de cinéto-syntaxe)
T99546: WARNANT LEON - La constitution phonique du mot wallon. Etude fondée sur le parler d'Oreye (Hesbaye liégeoise)
R20345: WARNECK GUSTAV - Ubriss einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis auf die Gegenwart, mit einem Anhang über die katholischen Missionen
S88012: WARNER MARINA - Monuments & Maidens. The allegory of the female form
T88594: WARNKE KARL (HRSG.) & KOHLER REINHOLD (ANMERKUNGEN) - Die Lais der Marie de France
B43780: WARNKOENIG L.-A. (& GHELDORF A.-E., TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR) [WARNKÖNIG, WARCKOENIG] - Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et de ses institutions civiles et politiques et du pays du Franc jusqu'à l'année 1305
B60318: WARNKOENIG L.-A. (& GHELDORF A.-E., TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR) [WARNKÖNIG, WARCKOENIG] - Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et de ses institutions civiles et politiques et du pays du Franc jusqu'à l'année 1305
B100206: WARNKOENIG L.-A. & GHELDOLF A.-E. - Histoire administrative et constitutionnelle des villes et chatellenies d'Ypres, Cassel, Bailleul et Warneton, jusqu'à l'an 1305 (sur le plan de l'ouvrage allemand de Warnkoenig entièrement refondue corrigée et augmentée par A.-E. Gheldolf)
B92185: WARNKOENIG L.A. - Documens [documents] inédits relatifs à l'histoire des trente-neuf de Gand, suivis d'éclaircissemens historiques sur l'origine et le caractère politique es communes flamandes
B87976: WARNKOENIG L.A. (& GHELDOLF A.E., TRAD. ET ADD.) - Histoire constitutionnelle et administrative de la ville de Gand et de la chatellenie du Vieux-Bourg jusqu'à l'année 1305
Q25327: WARNON E. (TRANSCIT PAR) - Le livre de la joie
B58782: WARNOTTE MARIE-LOUISE - Etude sur la presse à Namur 1794-1914
B37691: WARNOTTE MARIE-LOUISE - L'ami de l'ordre - Quotidien catholique namurois, de 1839 à 1914
B92388: WARNY PHILIPPE (& CHOTIN A.G., ED.) - Mémoires sur le siège de Tournay 1581, avec notice et annotations par A.G. Chotin
C98363: WAROCQUE R. - Les grandes fondations internationales et la fondation de la couronne au Congo. Une modalité nouvelle
L82342: WARRINK ROELOF - De Voerstreek. Een zomer lang, zwerven en tekenen in de Voerstreek
P89689: DE WARSAGE RODOLPHE - La medecine sans médecin. Dictionnaire de remèdes populaires. Etude de folklore
B91741: DE WARSAGE RODOLPHE - Histoire du célèbre théatre liégeois de Marionnettes. Un phénomène folklorique unique propre au pays de Liège. Etude de folklore
B13466: DE WARSAGE, R. - Calendrier populaire Wallon. Etude de Folklore. Histoire intime du peuple Wallon
T71065: VON WARTBURG WALTHER (MAILLARD PIERRE, TRAD.) - Problèmes et méthodes de la linguistique
T71064: VON WARTBURG WALTHER (MAILLARD PIERRE, TRAD.) - Problèmes et méthodes de la linguistique
W66063: WARZEE J. - Le mouvement du satellite de Neptune. Evaluation de l'aplatissement de la planète
M82981: VON WASIELEWSKI WILHELM JOSEPH - Robert Schumann. Eine Biographie
S87782: WASILKOWSKA ALEKSANDRA - Gobeliny. Katalog zbiorow (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
S79684: WASMANN FRIEDRICH & GRONVOLD BERNT (ED.) - Friedrich Wasmann 1805-1886 ; ein Deutsches Kunstlerleben vom ihm selbst geschildert
P43390: WASMANN E. S.J. - Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen - mit einem Ausblick auf die vergleichende Tierpsychologie
Y43093: WASNAIR EMILE (& DEBATTY LÉON, PRÉFACE) - La Justice - comédie dramatique en trois actes (cette pièce a été créée au Waux-Hall de Nivelles, le 21 avril 1923, par le cercle "Le Réveil")
J75874: WASSENAAR A. - Eenige opmerkingen omtrent art. 162 Swb.
S101833: WASSENBERGH A. - L'art du portrait en Frise au seizième siècle
C39095: VAN WASSENHOVE D. - Sièges de l'Afrique centrale (Photos d'Archives du Musée de Tervuren)
R16411: WASSER BEN - Pelgrimages - Bedevaartsplaatsen van de Westerse christenheid
S96805: WASSERMAN TAMARA E. & HILL JONATHAN S. - Bolivian indian textiles. Traditional designs ansd costumes
R85020: WASSERSCHLEBEN H. - Die Bussordnungen der abendländische Kirche
R102555: WASSERSCHLEBEN H. - Die Bussordnungen der abendländische Kirche
C13288: WASSING R.S. - African Art - Its background and traditions
S36529: WASSING RENÉ (INTRODUCTION) - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam
H53203: WAST HUGO - Don Bosco en zijn tijd
H53133: WAST HUGO - Don Bosco en zijn tijd
H47451: WAST HUGO - Les aventures de Don Bosco
B84848: WATELET HUBERT - Une industrialisation sans développement. Le bassin de Mons et le charbonnage du Grand-Hornu du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle
S85833: WATELET JACQUES-GRÉGOIRE - Gustave Serrurier-Bovy architecte et décorateur 1858-1910
B100310: WATELET MARCEL (DIR.) - Gerardus Mercator Rupelmundanus
F53521: VAN DE WATER LAMBERT - Het stichten van de waarheid - de betekenis van de kunst in het denken van Martin Heidegger
P24279: WATERINK J. - Hoofdlijnen der zielkunde
W98240: WATERKEYN H.-B. - La science et la foi sur l'oeuvre de la création, ou Théories géologiques et cosmogoniques comparées avec la Doctrine des Pères de l'Eglise sur l'oeuvre des six jours
H96193: WATERREUS J. - De negentien bloedgetuigen te Brielle, genaamd de martelaars van Gorcum, geschetst in hun leven, dood en verheerlijking
T85934: WATERSCHOOT WERNER - De "poeticsche werken" van jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen [3 volumes]
B89037: WATERSCHOOT M.A. - De Vlaamsche kustvlakte - Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs zee en honte
Y67477: WATRIQUET DE COUVIN (& SCHELER AUG., ÉD.) - Dits de Watriquet de Couvin, publiés pour la première fois d'après les manuscrits de Paris et de Bruxelles et accompagnés de variantes et de notes explicatives
T43498: WATSON ANDREW G. - Medieval libraries of Great Britain. A list of surviving books - Supplement to the second edition
S87210: WATSON PETER - Double-dealer. The John Blake conspiracy, born 30th My 1979, died 1st March 1982 (How five art dealers, four policemen, three picture restorers, two auction houses and a journalist plotted to recover some of the world's most beautiful stolen paintings)
F70854: WATSON RICHARD - Cogito, ergo sum. The life of René Descartes
F66694: WATSON RICHARD A. - The breakdown of Cartesian metaphysics
F57983: WATSON GARY (ED.) - Free will
F67100: WATSON RICHARD A. & FORCE JAMES E. - The sceptical mode in modern philosophy. Essays in honor of Richard H. Popkin
S87820: WATTEAU-DESOMBERG YVETTE & DESOMBERG GASTON - La tapisserie wallonne ancienne
S95067: WATTEL-BAYART ALPHONSE - Collection Alphonse Wattel-Bayart, ancien vice-président de la Société Artistique de Roubaix-Tourcoing. Importante collection de tableaux et dessins anciens et modernes, etc. [Vente publique à Roubaix, le lundi 17 décembre 1906]
G34034: WATTENBACH W. - Anleitung zur Griechischen Palaeographie
T65389: WATTEZ OMER - Zuid Vlaandersche novellen. Wouters jonge jaren. De koorknaap. De fijnproevers. Kleine oorlog in Vlaanderen. De burgers van Groenendale
T65286: WATTEZ OMER - Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist
T90736: WATTEZ OMER - Germaansche balladen
T90562: WATTEZ OMER - De Zwalmleeuwen
R26448: WATTHÉ HENRY - La belle vie du missionnaire en Chine - récits et croquis (1e partie)
G80007: WATTHEE-DELMOTTE MYRIAM & DEPROOST PAUL-AUGUSTIN (EDS.) - Imaginaires du mal
R70412: WATTIAUX HENRI (DELHAYE PH., PRÉFACE) - Engagement de Dieu et fidélité du chrétien. Perspectives pour une théologie morale fondamentale
B58880: WAUCQUEZ M. - Le plus beau et le plus grand Bruxelles (Communication de M.Waucquez sénateur le 23 janvier 1934 à l'Institut National de Radio-diffusion)
B78401: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome VI: 1280-1300
B78400: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome V: 1251-1279
B78398: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome VII, seconde partie (Supplément au tome quatrième, cinquième, sixième, dernier supplément, supplément définitif)
B78397: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome VIII : 1301-1320
B78396: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome III: 1191-1225
B78395: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome X: 1340-1350
B78394: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome IV: 1226-1250
B74670: WAUTERS ANNIKA - Bibliotheken van de colleges en pedagogieën aan de Oude Universiteit Leuven (vijftiende-achttiende eeuw)
C94615: WAUTERS A.-J. - Les transatlantiques dans les passes du Bas Congo
M89274: WAUTERS KAREL - Wagner en Vlaanderen 1844-1914. Cultuurhistorische studie
B57133: WAUTERS ALPHONSE - Les origines de la population flamande de la Belgique. Etude précédée de quelques nouveaux détails à propos des suèves de la Flandre
G33857: WAUTERS ARTHUR - Le communisme de Mao Tsé-tung
B78403: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome I: année 275 à 1100
S85242: WAUTERS ALPHONSE - Bernard van Orley
S85062: WAUTERS A.-J. - De Vlaamsche schilderkunst [2 delen]
S82810: WAUTERS A.-J. - De Vlaamsche schilderkunst [2 volumes]
S83727: WAUTERS A.-J. - Sept études pour servir à l'histoire de Hans Memling
B100899: WAUTERS ALPHONSE - Histoire des environs de Bruxelles ou Description historique des localités qui formaient autrefois l'ammanie de cette ville. Tome premier
B78399: WAUTERS ALPHONSE - Table chronologique des chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome IX: 1321-1339
V80822: WAUTERS J. - Note sur l'analyse du beurre (Communication faite à la section des denrées alimentaires de l'Association belge des chimistes, séance du 24 décembre 1892)
S82826: WAUTERS A.J. - La peinture flamande
C77283: WAUTERS A.-J. (DIR.) - Le Congo illustré. Voyages et travaux des Belges dans l'Etat indépendant du Congo. Convolut de fascicules de la première et quatrième année Première année (1892 & 1894)
C77282: WAUTERS A.-J. (DIR.) - Le Congo illustré. Voyages et travaux des Belges dans l'Etat indépendant du Congo. Deuxième année 1893
B38061: WAUTERS ALPHONSE - Quelques mots sur André Vésale, ses ascendants, sa famille et sa demeure à Bruxelles nommée la maison de Vésale
S78091: WAUTERS A.-J. - Denis van Alsloot peintre des archiducs Albert et Isabelle
B99110: WAUTERS JAN - Bijdragen tot de geschiedenis van Tienen
S77044: WAUTERS A.J. - Marguerite d'Autriche gouvernante générale des Pays-Bas et le peintre Pierre Van Coninxloo bruxellois
B97987: WAUTERS ALPHONSE - Ville de Bruxelles. Inventaire des cartulaires et autres registres faisant partie des archives anciennes de la ville. Tome I, 1er et 2e fascicule
G54476: WAUTIER D'HALLUVIN ED. - Les deux yeux de l'histoire ou Guide chronologique et géographique de l'histoire universelle- Temps anciens
R78452: WAUTIER D'AYGALLIERS A. - Les sources du récit de la passion chez Luc
M83109: WAUWERMANS PAUL - Des exécutions musicales illicites. Recueil des principales décisions sur la matière, réunies et coordonnées (Le droit des auteurs en Belgique)
B92141: WAUWERMANS H. - Le Steen, le Bourg et les nouveaux quais d'Anvers
B90131: WAUWERMANS H. - Les citadelles du sud et du nord d'Anvers
R65987: WAWRYKOW JOSEPH P. - God's grace & Human action. Merit in the theology of Thomas Aquinas
B47711: WAXWEILER EMILE - La Belgique neutre et loyale (La guerre de 1914)
B31512: WAXWEILER EMILE - Le procès de la neutralité belge - Réplique aux accusations
B81181: WAXWEILER EMILE - La vie sociale (Extension de l'Université Libre de Bruxelles, année académique 1908-1909)
B80198: WAYENBERG ELLEN - Vernieuwingen in de Vlaamse centrale-lokale verhoudingen: op weg naar partnerschap ? Een kwalitatieve studie van de totstandkoming en uitvoering van het sociaal impulsbeleid
B79503: WAYENS ALBERT - P.-J.-B. Buchez (Matagne-la-Petite 1796-1865). Une morale "Jacobino-catholique"
C98366: WAYLAND E.-J. - Outlines of prehistory and stone age climatology in the Bechuanaland Protectorate
T56146: WAZENAAR (DE VOS AMAND) - Het verraad-Van Hoorde (Tweede vervolg van "Prijskamp en Academie")
T56145: WAZENAAR (DE VOS AMAND) - Prijskamp en Academie
S85202: WEALE W.H. JAMES (RED.) - Catalogue des objets d'art religieux du moyen age, de la renaissance et des temps modernes, exposés à l'hotel Liedekerke à Malines. Septembre 1864 (Assemblée générale des catholiques en Belgique)
S99706: WEALE W.H. JAMES (RED.) - Catalogue des objets d'art religieux du moyen age, de la renaissance et des temps modernes, exposés à l'hotel Liedekerke à Malines. Septembre 1864 (Assemblée générale des catholiques en Belgique)
S97142: WEARDEN JENNIFER MARY (INTROD.) - Persian printed cottons
F58196: WEBB CLEMENT C.J. - Studies in the history of natural theology
R49671: WEBB A.N. (ED.) - An edition of the cartulary of Burscough priory (transcribed, edited and introduced by A.N. Webb)
X76036: WEBER DIETER - Iranian manichaean Turfan texts in publications since 1934. Photo edition
X74434: WEBER OTTO - Forschungreisen in Süd-Arabien bis zum Auftreten Eduard Glasers
B63948: WEBER PATRICK - Elisabeth de Belgique. L'autre Sissi
R86250: WEBER - Le Saint Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ ou Les quatre Evangiles en un seul, suivis des Actes des Apotres complétés et continués jusqu'à la mort de saint Jean [Edition de luxe]
T54555: WEBER FRANZ - Lacy's Sauny the Scot und Garrick's Catharine and Petruchio im verhältnis zu ihren Quellen
T54550: WEBER WERNER - Die Terminologie des Weinbaus im Kanton Zürich, in der Nordostschweiz und im Bündner Rheintal
M82987: WEBER JOHANNES - La situation musicale et l'instruction populaire en France
M82962: WEBER JOHANNES - Les illusions musicales
R23806: WEBER ROBERTUS [ROBERTI] O.S.B. - Psalterii secundum Vulgatam Bibliorum Versionem - Novo Recensio (iuxta votum Synodi Generalis Abbatum Ordinis S.Benedicti, cura et studio R.Weber), Pro Manuscripto
J92022: WEBER ALFRED - Die Entwickelung der deutschen Arbeiterschutssgesetzgebung seit 1890. Ein Bericht dem Internationalen Kongress für Arbeiterschutzgesetzgebung
I54815: WEBER F.B. (& DE LEPELEER EUG.) - Dertienlinden ("Dreizehnlinden" overgedicht uit het Duits door Eug. De Lepeleer)
I10490: WEBER F.B. (& DE LEPELEER EUG.) - Dertienlinden (overgedicht uit het Duits door Eug. De Lepeleer)
H12882: WEBER ANTON - Die Wahrhaft Grossen unserer Zeit - Die ersten Heiligen und Seligen unseres 20.Jahrhunderts : Kurze Biographien
G96329: WEBER (& BARRIERE FS., ED. ET NOTES) - Mémoires de Weber, frère de lait de Marie-Antoinette, reine de France
G75992: WEBER WILHELM - Aegyptisch-griechische Götter im Hellenismus (Rede gehalten zum Antritt der ordentlichen Professur der Alten Geschichte an der Universität zu Groningen am 22. März)
G60855: WEBER PAUL - Geschichte des Luxemburger Landes
G60856: WEBER PAUL - Histoire du Grand-Duché de Luxembourg
R16413: WEBER, JEAN-JULIEN - Cantiques de l'offre divin - traduction et commentaires
R99518: WEBER HUBERT PHILIPP - Sünde und Gnade bei Alexander von Hales. Ein Beitrag zur Entwicklung der theologischen Anthropologie im Mittelalter
X79400: WEBER OTTO - Studien zur südarabischen Altertumskunde, III
R79541: WEBER HANS-RUEDI - Power. Focus for a biblical theology
X78414: WEBER DIETER (ED.) - Languages of Iran : Past and Present. Iranian studies in memoriam David Neil MacKenzie
R34024: WEBER BÈDE (TRADUIT PAR CHARLES SAINTE-FOI) - Jeanne-Marie de la Croix franciscaine, et son époque - tableau du XVIIe siècle
R33482: WEBER LEONHARD M. - Mysterium magnum - zur innerkirchlichen Diskussion um Ehe, Geschlecht und Jungfräulichkeit
R53555: WEBER LEO (HRSG.) - Kloster Benediktbuerern - Gegenwart und Geschichte. Historisch-kunsthistorisch Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern
R53472: WEBER FERDINAND - Jüdiche Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften
R69933: WEBER HANS-OSKAR - Die Stellung des Johannes Cassianus zur ausserpachomianischen Mönchstradition. Eine Quellenuntersuchung
F80461: WEBER ALFRED - Histoire de la philosophie européenne
F70836: WEBERING DAMASCENE O.F.M. - Theory of demonstration according to Ockham
F35053: WEBERT P.J. O.P. - Essai de métaphysique thomiste [La pensée thomiste]
C60825: WEBSTER JAMES BERTIN - The African churches among the Yoruba 1888-1922
R100144: WECHSLER ANDREAS - Geschichtsbild und Apostelstreit. Eine forschungsgeschichtliche und exegetische Studie über den antiochenischen Zwischenfall (Gal 2, 11-14)
B61064: VAN WEDDINGEN A. - Notre-Dame de Montaigu. Monographie religieuse
F94461: VAN WEDDINGEN A. - Essai d'introduction à l'étude de la philosophie critique ; Les bases de l'objectivité de la connaissance dans le domaine de la spontanéïté et de la réflexion
F80609: VAN WEDDINGEN A. - Essai d'introduction à l'étude de la philosophie critique ; Les bases de l'objectivité de la connaissance dans le domaine de la spontanéïté et de la réflexion
F80514: VAN WEDDINGEN A. - Essai critique sur la philosophie de S. Anselme de Cantorbéry
R40479: VAN WEDDINGEN ALOYSIUS - De miraculo deque ejus in christiana demonstratione usu ac valore (dissertatio theologica)
F35474: VAN WEDDINGEN A. - Essai d'introduction à l'étude de la philosophie critique ; Les bases de l'objectivité de la connaissance dans le domaine de la spontanéïté et de la réflexion
R39145: VAN WEDDINGEN L. VICAIRE GÉNÉRAL DE CHATHAM - Histoire abrégée de la religion depuis Adam jusqu'à Léon XIII
B99658: VAN WEDDINGEN A. - Notre-Dame de Montaigu. Monographie religieuse
G15079: WEDEL WALDO R. - Prehistory and the Missouri Valley development program - summary report on the Missouri River Basin archeological survey in 1947 [Smithsonian]
P97526: WEDELIUS GEORGIUS WOLFFGANGUS [WEDEL] - Exercitationum Medico-Philologicarum Sacrarum et Profanarum Decas Septima
R70035: WEDER HANS - Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen und Interpretationen
S83340: WEDGWOOD - The making of Wedgwood at Barlaston, Stoke-on-Trent
B54901: VAN DER WEE H. & TAVERNIER K. - De Nationale Bank van België en het monetaire gebeuren tussen de twee wereldoorlogen
E63540: VAN DER WEE HERMAN (ED.) - The Rise and Decline of Urban Industries in Italy and the Low Countries (Late Middle Ages - Early Modern times)
B81018: WEEMAES RICHARD - Overleven in de kering ; Eximius Van De Velde (1743-1823)
B99795: WEEMAES RICHARD - De Sint-Martinuskerk in het land van Beveren
B99789: WEEMAES RICHARD - Melsele onder de schuts van Onze Lieve Vrouw parochiekerk en Gaverlandkapel
H60303: VAN DE WEERD H. - De H. Willibrordus in Limburg. Sint Wilbert ter eere bij het jubeljaar van zijn overlijden. 7 november 739-1939
G74353: VAN DE WEERD HUBERT - Etude historique sur trois légions romaines du Bas-Danube (Ve Macedonica, XIe Claudia, Ie Italica) suivi d'un aperçu général sur l'armée romaine de la province de Mésie Inférieure sous le Haut-Empire
B62156: DE WEERDT DENISE & GELDOLF WIM - Camille Huysmans en de cultuur [in: Camille Huysmans geschriften en documenten, VI A]
M93954: DE WEERDT ANDREAS - Nieuwe liedjes, Vijfde reeks
M93953: DE WEERDT ANDREAS - Al de liederen van Andrea De Weerdt, opnieuw overzien en verbeterd. Tweede reeks [Al de liedjes van Andreas De Weerdt, 2de reeks]
R65135: DE WEERDT LEO - Geloof en rechtvaardigheid in het leven van Pedro Arrupe (generaal van de Jezuïeten 1965-1980). Een proeve van een biografische ethiek
B55199: DE WEERDT D. - Bibliographie retrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914
B16672: DE WEERDT DENISE & GELDOLF WIM - Camille Huysmans - Geschriften en Documenten: deel I.: C. Huysmans in Brussel
B89507: DE WEERDT J. & L. - Goyck. De kerk en de kapel van de Woestijn
B21166: DE WEERDT DENISE - De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880
T23031: DE WEERDT DENISE - Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek Albert I / Bibliographie de la Bibliothèque royale Albert Ier
G40197: WEERENBECK B.H.J. - Comptes de la ville de Doullens pour l'année 1470 et cueilloir de cens dus au béguinage de cette ville (textes précédés d'une introduction et suivis d'annotations philologiques)
S91965: DE WEERT ANNA, SERRUYS YVONNE, DU CASTILLON LEONCE, E.A. - Emile Claus et l'Ecole luministe [dans: Gand artistique, 5e année no.6, juin 1926]
T92504: DE WEERT ERNEST - Gulden tarwe. Gedichten 1915-1925
R51222: WEERTS M.G. S.M.M. - Met Moeder naar de toppen der heiligheid
R53390: WEERTS M.G. (MONTFORTAAN) - Maria middelares - leer en toepassing der leer van Maria's middelaarschap (meimaand)
R52416: WEERTZ PIERRE (CURÉ DE SLINS, LIÈGE) - Pèlerinage en Terre Sainte en passant par l'Egypte et le canal de Suez fait avec le pèlerinage français de pénitence en MDCCCXCII (1892)
N73867: VAN WEEZEL MAX & ORNSTEIN LEONARD - Frits Bolkestein. Portret van een liberale vrijbuiter
R52426: WEGENER THOMAS O.S.AUG. - Vie merveilleuse, intérieure & extérieure de la servante de Dieu soeur Anne-Catherine Emmerich de l'ordre de saint-Augustin
B92193: VAN DEN WEGHE MEDARD - Geschiedenis van Moorslede
B89521: VAN DE WEGHE M.-J. - Uit de geschiedenis van Lot, thans Lot en eertijds Laect
R52552: VAN DE WEGHE M.-J. - Korte geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Halle en van haar heiligdom
R101902: WEGMAN H.A.J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten. Een wegwijzer
J59942: WEHL WOLFDIETER - Das Zugaberecht in den Ländern der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, England und den USA - eine rechtsvergleichende Darstellung
T45058: WEHLE WINFRIED - Französischer Roman der Gegenwart - Erzählstruktur und Wirklichkeit im Nouveau Roman
F23104: WEHOFER THOMAS M. - Die Apologie St. Justins des Philosophen und Märtyrers in literaturhistorischer Beziehung zum erstenmal untersucht - Ein Vorstudie zur Kirchen- und Philosophiegeschichte des II.Jahrhunderts
X79406: WEHR HANS - Supplement zum Arabischen Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart
R70088: WEHR LOTHAR - Arznei der Unsterblichkeit. Die Eucharistie bei Ignatius von Antiochien und im Johannesevangelium
G103181: WEIBELS FRANZ - Die Grossgrundherrschaft Xanten im Mittelalter. Studien und Quellen zur Verwaltung eines mittelalterlichen Stifts am unteren Niederrhein
T38068: WEIDLE WLADIMIR - Les abeilles d'Aristée - Essai sur le destin actuel des lettres et des arts
X71835: WEIDNER MARSHA (ED.) - Latter days of the law. Images of Chinese Buddhism (850-1850)
F14255: WEIER WINFRIED - Die Grundlegung der Neuzeit - Typologie der Philosophiegeschichte
X71600: WEIES MICHAEL (HRSG.) - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur
S89452: WEIGEL RUDOLPH (ED.) - Suppléments au Peintre-Graveur de Adam Bartsch, recueillis et publiés par Rudolph Weigel. Tome I: Peintres et dessinateurs Néerlandais
B57604: WEIGELT C. (& JULIN C., TRAD.) - L'assainissement et le repeuplement des rivières
R26271: WEIGER JOSEF - Maria - die Mutter des Glaubens
G102987: WEIJERS OLGA (ED.) - Actes du colloque "Terminologie de la vie intellectuelle au moyen age", Leyde/La Haye 20-21 septembre 1985
G102376: WEIJERS OLGA (ED.) - Vocabulaire des collèges universitaires (XIIIe - XVIe siècles). Actes du colloque Leuven 9-11 avril 1992
G102373: WEIJERS OLGA (ED.) - Méthodes et instruments du travail intellectuel au moyen âge. Etudes sur le vocabulaire
G102374: WEIJERS OLGA (ED.) - Vocabulaire du livre et de l'écriture au moyen age. Actes de la table ronde, Paris, 24-26 septembre 1987
G102375: WEIJERS OLGA (ED.) - Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignement au moyen age. Actes du colloque, Rome 21-22 octobre 1989
G102978: WEIJERS OLGA - Dictionnaires et répertoires au moyen age. Une étude du vocabulaire
T73544: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde
B60438: WEIJNS JOZEF - De uitschoolhoeve uit Oevel
G42560: WEIL BRUNO - Panama
F63137: WEIL ERIC - Logique de la philosophie
F63064: WEIL ERIC - Problèmes kantiens
F63063: WEIL ERIC - Problèmes kantiens
F62998: WEIL ERIC - Hegel et l'état
F21297: WEIL ERIC - Logique de la philosophie
R54145: WEIL G. (KEIJZER M., VERTALING & VETH P.J., VOORBERIGT) - Legenden der Muselmannen over Bijbelsche personen, volgens arabiesche bronnen zamengesteld
T60326: WEILAND P. (& LANDRE G.N.) - Nederduitsche spraakkunst & Kunstwoordenboek & Woordenboek der Nederduitsche synonimen
T60091: WEILAND P. - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen die uit verscheidene talen ontleend in de zamenleving en in geschriften betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen-
R45775: WEILER A.G. - Willibrords missie - Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw (met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen door P.Bange)
C93162: WEILL RAYMOND - La presqu'ile du Sinai, Etude de géographie et d'histoire
G48459: WEILL GEORGES - L'éveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848)
C103251: WEILL RAYMOND - Le champ des roseaux et le champ des offrandes dans la religion funéraire et la religion générale
G103239: WEILLER RAYMOND - Les monnaies luxembourgeoises
T76501: WEIMAN T., EECKELS CONSTANT, VAN ROOSBROECK GUST., VAN DEN OEVER KAREL, VAN NYLEN JAN & EECKELS CONSTANT - Vlaamsche arbeid. Tweemaandelijksch tijdschrift voor Vlaamsche letterkunde. Jg.2 (1906-1907) nr.6
T75231: WEIMANN BIRGITT - Die mittelalterlichen Handschriften der Gruppe Manuscripta Germanica [in: "Die Handschriften der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main", vol.4]
R99619: WEIMAR PETER - Untersuchungen zur Redaktionsgeschichte des Pentateuch
R69988: WEIMAR PETER - Untersuchungen zur priesterschriftlichen Exodusgeschichte
P60553: WEIN DESIDERIUS - Die Anasthesie in der Zahnheilkunde
F30080: WEIN HERMANN - Realdialektik - Von Hegelscher Dialektik zu dialektischer Anthropologie
F30082: WEIN HERMANN - Sprachphilosophie der Gegenwart - Ein Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20.Jahrhunderts
R78598: WEINACHT HARALD - Die Menschwerdung des Sohnes Gottes im Markusevangelium. Studien zur Christologie des Markusevangeliums
R78294: WEINANDY THOMAS G. O.F.M.CAP. - The father's spirit of sonship. Reconceiving the Trinity
R92914: WEINFURTER STEFAN & ENGELS ODILO (EDS.) - Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae Occidentalis ab initio ad annum MCXCVIII. Series V: Germania, Tomus I: Archiepiscopatus Coloniensis
R102008: WEINFURTHER S. (ED.) - Consuetudines canonicorum regularium Springirsbacenses-Rodenses [in: Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CCCM 48]
R67847: WEINFURTHER S. (ED.) - Consuetudines canonicorum regularium Springirsbacenses-Rodenses (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 48)
W77217: WEINLAND RUDOLF FRIEDRICH - Über die Vertretbarkeit von Sauerstoff. bezw. Hydroxylgruppen durch Fluor in den Alkalisalzen einiger Metalloid- und Metallsäuren
T37919: WEINREICH URIEL - Explorations in semantic theory
R55673: WEINRICH F.J. (& MOENS WIES, VERTALING) - De danser van Onze Lieve Vrouw - een klein mirakelspel
R53377: WEINSCHENK REINHOLD - Grundlagen der Pädagogik Don Boscos
R70048: WEIPPERT MANFRED - Die Landnahme der israelitischen Stämme in der neueren wissenschaftlichen Diskussion. Ein kritischer Bericht
R76909: WEIS ADOLF (WEIS ELISABETH, HRSG) - Die Madonna Platytera. Entwurf für ein Christentum als Bildoffenbarung anhand der Geschichte eines Madonnenthemas
F73340: WEISCHEDEL WILHELM - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus [2 vols.]. Erster Band: Wesen, Aufstieg und Verfall der philosophischen Theologie. Zweiter Band: Abgrenzung und Grundlegung
F50008: WEISCHEDEL WILHELM - Die Tiefe im Antlitz der Welt - Entwurf einer Metaphysik der Kunst
T63644: WEISE LIS - Efterstillet adjektiv i Danske stednavne with an English summary
R1055: WEISER ARTUR - Einleitung in das Alte Testament
R70020: WEISER ALFONS - Die Knechtsgleichnisse der synoptischen Evangelien
T14620: WEISGERBER, JEAN - Formes et domaines du roman flamand 1927-1960
H101169: WEISHEIPL JAMES A. O.P. - Friar Thomas Aquino. His life, thought and works
N39445: WEISMANN W.A. - Bouw- en beeldhouwkunst te Amsterdam in de zeventiende eeuw
R77582: WEISS DIETER J. - Das exemte Bistum Bamberg, 3: Die Bischofsreihe von 1522 bis 1693 [in: Germania Sacra, neue Folge 38,1: Die Bistumer der Kirchenprovinz Mainz]
R71861: WEISS CAROLUS - S. Thomae Aquinatis De septem donis Spiritus sancti doctrina proposita et explicata
G68797: WEISS M. CH. (ED.) - Papiers d'état du cardinal de Granvelle d'après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon. Tome IV
G68798: WEISS M. CH. (ED.) - Papiers d'état du cardinal de Granvelle d'après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon. Tome IX
G101101: WEISS M. CH. (ED.) - Papiers d'état du cardinal de Granvelle d'après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon. Tome V (5)
G101102: WEISS M. CH. (ED.) - Papiers d'état du cardinal de Granvelle d'après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon. Tome VII (7)
G100367: WEISS M. CH. - L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons [2 tomes]
F80528: WEISS (DE) COLONEL - Principes philosophiques politiques et moraux
R57367: WEISS OTTO - Der Modernismus in Deutschland - Ein Beitrag zur Theologiegeschichte
C78435: WEISS HERMANN - Geschichte des Kostums. Die Tracht, de baulichen Einrichtungen und das Geräth der vornehmsten Völker der östlichen Erdhälfte. Erste Abteilung: Geschichte des Kostums der vornehmsten Völker des Alterthums. Afrika
X100017: WEISSBACH F.H. - Die Keilinschriften der Achämeniden
F80634: WEISSE CH.H. (CHRISTIAN HERMANN) - In welchem Sinn die deutsche Philosophie jetzt wieder an Kant sich zu orientiren hat. Eine akademische Antrittsrede
R79521: WEISSENGRUBER FRANZ - Epiphanius scholasticus als Übersetzer. Zu Cassiodorus-Epiphanius Historia Ecclesiastica tripartita
R61062: WEISSENHOFER ANSELM - Madonnen
S65121: WEISSMAN A.W. - Documents classés de l'art dans les Pays-Bas du Xme au XIXme siècle
T59935: WEISWEILER MAX - Verzeichnis der arabischen Handschriften - II (Universitätsbibliothek Tubingen)
R92224: WEISWEILER HENRI S.J. & MARTIN RAYMOND M. O.P. - Maitre Simon et son groupe 'De Sacramentis', textes inédits. Appendice: Raymond m.Martin O.P.: Pierre le mangeur 'De Sacramentis', texte inédit
R48190: WEITENAUER IGNATIUS S.J. - Lexicon Biblicum - in quo explicantur vulgatae vocabula phrases, quaecunque propter linguae hebraicae graecaeque peregrinitatem injicere moram legenti possunt
R34359: WEITENAUER IGNATIO S.J. - Lexicon Biblicum - in quo explicantur vulgatae vocabula phrases, quaecunque propter linguae hebraicae graecaeque peregrinitatem injicere moram legenti possunt.
F33657: VON WEIZSÄCKER VIKTOR - Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde - Grundfragen der Naturphilosophie
T28420: WEKKER H.CHR. - The expression of future time in contemporary british english : An investigation into the syntax and semantics of five verbal constructions expressing futurity [Proefschrift-Dissertation]
N20856: WELCKER J.M., - Heren en arbeiders in vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914
F68659: WELDING STEEN OLAF - Der Begriff der Existenz. Eine Untersuchung über die Unterscheidung zwischen Eigenschaften und Merkmalen von Begriffen
G74598: WELKENHUYSEN ANDRIES, BRAET HERMAN & VERBEKE WERNER (EDS.) - Mediaeval antiquity
R67564: WELLEN G.A. - Theotokos. Eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit
R93489: WELLENS JACOB THOMAS JOSEPH - Exhortationes familiares De Vocatione Sacrorum Ministrorum et variis rerum officiis, dictae ad Alumnos Collegii Pulcheriani (vulgo) Hollandici, et nunc in gratiam eorumdem editae
G61763: WELLENS STEVEN - Philippus V van Macedonië als veldheer
S85264: WELLENS ROBERT - Jacques Du Broeucq, sculpteur et architecte de la Renaissance (1505-1584)
B92964: WELSCH MARC - La Belgique sous l'oeil Nazi. L'occupation vue par la Propaganda-Abteilung 1940-1943
G56722: WELSCHINGER HENRI - Le divorce de Napoléon
T54547: WELSLAU ERICH - Untersuchungen zu den Orts- und Flurnamen des Kantons Clermont
F77183: WELTE BERNHARD - Religionsphilosophie
F63517: WELTE BERNARD - La foi philosophique chez Jaspers et saint Thomas d'Aquin
R70142: WELTEN PETER - Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbüchern
R100611: WELTERS AD. - Legenden van de sterre der zee [Maastricht]
N40655: WELTERS H. & HERBERGHS LEO - Geheimzinnig Limburg - verhalen van vroeger
R61202: WELTERS AD. - Legenden van de sterre der zee [Maastricht]
H22880: WELTERS AD. - Legenden van Sint-Lambertus
B91819: WELTERS P.J. - Meester Hans Pauwel en zijn zoon, of den oproer voor het Bisschoppelijk Seminarie ten jare 1788. Eene bladzijde uit de geschiedenis van Antwerpen onder de regering van keizer Joseph II
F99313: WELTON DON - The origins of meaning. A critical study of the tresholds of Husserlian Phenomenology
F925: WELTY, EBERHARD - Gemeinschaft und Einzelmensch - Ein sozialmetaphysische Untersuchung (bearbeitet nach den Grundsätzen des Hl.Thomas von Aquin)
B43806: WELVAARTS TH. IGN. O.PRAEM. - Geschiedenis van Corsendonck - met verscheidene steendrukplaten en eenige houtgravuren, "prachtuitgave in Elsevier letter" [2 delen]
B100158: WELVAARTS TH. IGN. O.PRAEM. - Geschiedenis van Corsendonck - met verscheidene steendrukplaten en eenige houtgravuren, "prachtuitgave in Elsevier letter" [2 delen]
B92253: WELVAARTS TH. IG. O.PRAEM. - Geschiedenis der vrijheid Arendonk
B91434: WELVAARTS TH. IGN. O.PRAEM. - Geschiedenis van Corsendonck - met verscheidene steendrukplaten en eenige houtgravuren, "prachtuitgave in Elsevier letter" [2 delen]
B90716: WELVAARTS TH. IG. O.PRAEM. - Geschiedenis der vrijheid Arendonk
G86858: WELVERT EUGENE - Lendemains révolutionnaires. Les régicides
R42935: VAN WELY DANIËL O.F.M. - Het kransje der twaalf sterren in de geschiedenis van de rozenkrans
R86509: WELYKYJ ATHANASIUS G. O.F.M. (ED.) - Documenta pontificium romanorum historiam Ucrainae illustrantia 1075-1953. Volume I: 1075-1700
N82193: WEMELSFELDER JOZIAS - Het herstel van de Duits-Nederlandse economische betrekkingen na de tweede wereldoorlog
P60672: WEMES J.C. - Application of Glutardialdehyde in Endodontology
X34040: WEN SUEN (& D'ELIA PASCAL S.J., TRADUCTION) - Le triple démisme de Suen Wen - traduit, annoté et apprécié par Pascal M.d'Elia s.j., avec une introduction et un index
R51413: WENDLANDT H.C. - Het klooster ; De Franciscanessen van Muenster-St. Mauritz (& Het St. Alphonsus-seminarie op den berg Nebo)
T59970: WENDT HARALD - Das Frankreichbild in der französischen Literatur des 16. Jahrhunderts
P41265: WENDT JOHANN - Die Lustseuche in allen ihren Richtungen und allen ihren Gestalten zum Behufe akademische Vorlesungen [I] & Die Kinderkrankheiten systematisch dargestellt [II.] & Die Hülfe bey Vergiftungen und den verschiedenen Arten des Scheintodes [III.]
G50720: WENDT G. - England - seine Geschichte, Verfassung und staatlichen Einrichtungen
G23479: WENDT FRANTZ - The Nordic council and co-operation in Scandinavia
R101352: WENGERT TIMOTHY J. - Human Freedom, Christian Righteousness. Philip Melanchthon's Exegetical Dispute with Erasmus of Rotterdam
R890: WENHAM J.W. - The elements of new testament greek
R61146: WENIGER FRANZ XAVER S.J. - Originelle kurz-gefasste praktische Marianische Fest-Reden. Zur Feier des Maimonates. Drei Jahrgänge in einem Bande (Für alle Marienfeste im Kirchenjahr und als Anreden in Marianischen Sodalitäten verwendbar)
R58360: WENINGER FRANZ XAVER S.J. - Alles zur grösserer Ehre Gottes! Eine Fest-Novenne zu ehren der Heiligen aus der Gesellschaft Jesu herausgegeben bei Gelegenheit der dritten Sacularfeier der Gesellschaft Jesu
N95959: WENNEKENDONK J.G. - Kerk- en kerkhof-wijding. Twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen den 29 october 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten den 2 Julij 1833
X99927: WENSINCK A.J. & KRAMERS J.H. (HRSG.) - Handwörterbuch des Islam
R56766: WENSINCK A.J. & KRAMERS J.H. (HRSG.) - Handwörterbuch des Islam
R102415: WENTZLAFF-EGGEBERT FRIEDRICH-WILHELM - Kreuzzugsdichtung des Mittelalters - Studien zu ihrer geschichtlichen und dichterischen Wirklichkeit
V33735: WENUSCH ADOLF - Der Tabakrauch - seine Entstehung, Beschaffenheit und Zusammenstellung
G92102: WENZEL ALEXANDER - Auflösungen lateinischer Legenden auf Münzen und Medaillen [1400-Gegenwart]
F21004: WENZL A., - L'immortalité - sa signification métaphysique et anthropologique (traduction de J.Goffinet)
G85604: WENZLER CLAUDE - Le guide héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons
R70476: WERBICK JURGEN - Die Aporetik des Ethischen und der christliche Glaube. Studien zur Fundamentaltheologie Gerhard Ebelings
R63529: WERBICK JURGEN - Die Aporetik des Ethischen und der christliche Glaube. Studien zur Fundamentaltheologie Gerhard Ebelings
R99288: WERBLOWSKY ZWI R.J. & BLEEKER JOUKO C. (EDS.) - Types of Redemption. Contributions to the theme of the study-conference held at Jerusalem 14th to 19th July 1968
C84914: WERBROUCK MARCELLE - Le temple de Hatshepsout à Deir el Bahari
C99849: WERBROUCK R. (CAPITAINE-COMMANDANT) - La Campagne des troupes coloniales belges en Abyssinie
C42061: WERBROUCK GEORGES - Het familiaal loon in Belgisch Congo
F59172: WERDER HANS - Zum Problem der Begabung und Intelligenz
T11220: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Et in terra
T18410: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig stokpaarden van den heer Johan Willem frederik Weremeus Buning zijnde een aantal verhandelingen -tierelantijnen - oneenigheden -gedichten - verhalen - vertalingen en andere wissewasjes over wat de heer Johan Willem Frederik Weremeus Buni
T11360: WEREMEUS BUNING J.W.F. - Vae victis! (Wee den overwonnenen) - Een reportage [over Tsjechië]
V100707: WEREMEUS BUNING J.W.F., VAN WESSEM CONSTANT & KELK C.J. (SAMENST.) - Marionetten
R67165: WEREN W.J.C. - De broeders van de mensenzoon. Mt 25, 31-46 als toegang tot de eschatologie van Matteüs
L29689: WERKGROEP "NEOGOTIEK" - Religieuze neogotiek in de Teutendorpen
F58101: WERKMEISTER W.H. (ED.) - Reflections on Kant's philosophy
F58141: WERLE JOSEF M. - Franz Brentano und die Zukunft der Philosophie - Studien zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftssystematik im 19.Jahrhundert
R35526: WERMINGHOFF ALBERT - Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittelalter
R99574: WERNBERG-MOLLER P. - The manual of discipline, translated and annotated with an introduction
X71561: WERNER HEINRICH - Zur Typologie der Jenissej-Sprache
X71547: WERNER HEINRICH - Das Klassensystem in den Jenissej-Sprachen
R90552: WERNER PAUL & RICHILDE - Vom Marterl bis zum Gipfelkreuz. Flurdenkmale in Oberbayern
G28820: WERNER V. (GENERAL MAJOR) - La grande peur - la 3e guerre mondiale ?
Y88228: WERNER & MULLNER - Chefs-d'oeuvre du théatre allemand. Werner (Martin Luther) & Mullner (Le vingt-quatre février)
R80746: WERNICKE MICHAEL KLAUS - Kardinal Enrico Noris und seine Verteidigung Augustins
T65349: WERQUIN MAUR. - De landjuwelen van rhetorica
M95238: WERRECORE MATHIAS (& BOSSUYT IGNACE, INTROD.) - La Bataglia Taliana, etc., con alcune vilotte, A quatro voci [Facsimile edition]
R53363: VAN WERSCH S. - De gnostisch-occulte vloedgolf - van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling
R53364: VAN WERSCH S. - De gnostisch-occulte vloedgolf - van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling
S88078: WERTHEIM AYMES C.A. & VAN SCHILFGAARDE P. - De symboliek van haas en anjer, vanaf de oudste beschavingen tot op heden
V33737: WERUMEUS BUNING J.W.F. - De ernstige roker - of Over de mannelijke en waarachtige omgang met het kruid tabak
T102288: WERUMEUS BUNING J.W.F. - Dagelyksch Brood
T102287: WERUMEUS BUNING J.W.F. - Voor 2 stuiver anjelieren - nieuw coplas
B101615: VAN WERVEKE HANS - De Gentsche stadsfinanciën in de Middeleeuwen
B55443: VAN WERVEKE HANS - Bruges & Anvers - Huit siècles de commerce flamand
B73114: VAN WERVEKE H. - Demografische problemen in de Zuidelijke Nederlanden (17e en 18e eeuw)
G83911: VAN WERVEKE H. - Burgus ; versterking of nederzetting ?
G69058: VAN WERVEKE HANS - Het bisdom Terwaan van den oorsprong tot het begin der veertiende eeuw
B37878: VAN WERVEKE HANS - De curve van het Gentse bevolkingscijfer in de 17e en de 18e eeuw (avec résumé français)
B37747: VAN WERVEKE H. - Paul Fredericq in de spiegel van zijn dagboek
B17458: VAN WERVEKE ALFONS - Gedenkbladen uit het leven onzer voorouders
B17459: VAN WERVEKE H. - Lodewijk - Graaf van Nevers en van Rethel zoon van de Graaf van Vlaanderen (1273?-1322) - een miskende figuur
B12396: VAN WERVEKE HANS - Gent - Schets van een Sociale Geschiedenis
B67431: VAN WERVEKE HANS - De Gentsche stadsfinanciën in de Middeleeuwen
B87912: VAN WERVEKE ALFONS - Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde van Vlaanderen
B83850: VAN WERVEKE HANS - Kritische studiën betreffende de oudste geschiedenis van de stad Gent
B52622: WERY JOSÉPHINE - Sur le littoral belge - La plage, les dunes, les alluvions, les polders, les anciennes rivières
B88339: WERY VINCENT - Mémoire sur l'organisation de l'assistance, en réponse à la question suivante: Quelle est dans l'organisation de l'assistance a accorder aux classes souffrantes de la société, la part légitime de la charité privée et de la bienfaisance publique
B88340: WERY VINCENT - Mémoire sur l'organisation de l'assistance, en réponse à la question suivante: Quelle est dans l'organisation de l'assistance a accorder aux classes souffrantes de la société, la part légitime de la charité privée et de la bienfaisance publique
T61561: VAN WESEMAEL THEOFIEL (BROEDER DORIS) - Het apostolaat van de lach
B93589: VAN WESEMAEL GABRIEL - Derde bijvoegsel aan Jan Broeckaert's Dendermondsche drukpers
W61018: WESMAEL C. - Tentamen dispositionis methodicae Ichneumonum Belgii
W61003: WESMAEL C. - Monographie des Braconides de Belgique. Suite (3e partie)
W57862: WESMAEL C. - Monographie des braconides de Belgique. Suite (2e partie)
W30882: WESMAEL C. - Remarques critiques sur diverses espèces d'Ichneumons de la collection de feu le professeur J.-L.-C. Gravenhorst, suivies d'un court appendice ichneumonologique
R100077: WESSELS C. S.J. - Histoire de la mission d'Amboine depuis sa fondation par saint François Xavier jusqu'à sa destruction par la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales 1546-1605
X100081: WESSELS A. - A modern Arabic biography of Muhammad. A critical study of Muhammad Husayn Haykal's Hayat Muhammad
S60468: WESSELY J.E. - Jan De Visscher und Lambert Visscher. Verzeichniss ihrer Kupferstiche
X100035: WESSELY RUD. & DEIMEL ANT. S.J. (ED.) - Codex Hammurabi, textus primigenius [4 volumes]
S55782: WEST FRANZ (& MEEWIS MENNO) - Franz West
R101264: WESTBERG DANIEL - Right Practical Reason ; Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas
C84923: WESTENDORF WOLFHART (HRSG.) - Aspekte der spätägyptischen Religion
N60469: WESTENDORP N. - Algemeen overzigt der Romeinsche oudheden in de Noord-Nederlanden
R23071: WESTERBRINK JOHANNES CORNELIS - Passio S.Dionysii Areopagitae - rustici et eleutherii (uitgegeven naar het Leidse handschrift Vulcanianus 52)
T29329: WESTERLINCK ALBERT - Het schoone geheim der Poëzie - beluisterd niet ontluisterd
P440: WESTERMAN HOLSTIJN A.J. - Grondbegrip der Psychoanalyse
P45812: WESTERMAN HOLSTIJN A.J. - Grondbegrip der Psychoanalyse
R70291: WESTERMANN CLAUS - Prophetische Heilsworte im Alten Testament
R70038: WESTERMANN CLAUS - Die Verheissungen an die Väter. Studien zur Vätergeschichte
F27946: WESTERMARCK EDWARD - L'origine et le développement des idées morales (2 vols., édition française par Robert Godet)
R23227: WESTLAKE H.F. - The story of Westminster Abbey
T73267: WESTPHAL ELISABETH - Flurnamen und Kulturkreisforschung
R54606: WESTPHAL GUSTAV - Jahwes Wohnstätten nach den Anchauungen der alten Hebräer - Eine alttestamentiche Untersuchung
T14630: WETHLIJ A.J.M. - Tekengebruik en klankinformatieve waarde bij de vocaalspelling in de Sittardse oorkonden 1348-1450 [2 delen - 2e dl.: Noten en 'Zusammenfaasung']
J42304: WETS PAUL - Enfance coupable et tribunaux pour enfants
S57606: VAN WETTER GEORGE - Le sentiment de la beauté et son évolution dans la peinture et la sculpture au XIXe siècle
J84531: VAN WETTER P., DAUGE E. & DE RAEDT A. - Notice sur la vie et les travaux d'Alfred Seresia, professeur à l'Université de Gand
B61964: VAN WETTERE-VERHASSELT YOLA - Les frontières du nord et de l'est de la Belgique - Etude de geographie humaine
J75873: VAN WETTUM P.M. - Art. 103 wetboek van strafvordering
B101482: WEUTS S. - Historiek van het bataljon bevrijding
H90100: DE WEVEL GILLIS (& BLOMMAERT PH., ED.) - Leven van sinte Amand, patroon der Nederlanden. Dichtstuk der XIVe eeuw [2 volumes]
R45971: VAN DER WEY A. O.CARM. - Met Kierkegaard op zoek - zijn er nog echte Christenen ?
R32657: WEYAND WINFRIED - Schriftenverzeichnis Joseph Höffner 1933-1983
B90359: WEYDTS GUILLAUME (& VARENBERGH EMILE, ED.) - Guillaume Weydts ; Chronique flamande 1571-1584, avec introduction et notes par Emile Varenbergh
F57567: WEYEMBERGH MAURICE - Le volontarisme rationnel de Max Weber
F32082: WEYEMBERGH MAURICE - Le volontarisme rationnel de Max Weber
A36748: WEYER EDWARD JR. - Peuples primitifs d'aujourd'hui
S41311: WEYERMAN J.C., GERARD JO, SAINSBURY W.N. & LUBKE W. - Pieter Paulus Rubens de kosmische schilder
B102912: WEYGAND GÉNÉRAL - Le roi Albert et son infanterie. Conférence donnée par le général Weygand, au Palais des Beaux-Arts, le 1er mai 1935, à l'invitation de l'Union des Fraternelles de l'Armée de Campagne au profit du fonds du monument au roi Albert à l'Yser
R61234: WEYLAND F.A. - Une ame d'apotre ; le vénérable Jean-Martin Moye, prêtre du diocèse de Metz, missionnaire en Chine, Fondateur des Soeurs de la Providence en Lorraine, Organisateur des Vierges chrétiennes au Su-Tchuen
F54709: WEYMANN-WEYHE WALTER - Das Problem der Personeinheit in der ersten Periode der Philosophie Max Schelers
C103254: WEYNANTS-RONDAY M. (& CAPART JEAN, INTROD.) - Les statues vivantes. Introduction à l'étude des statues égyptiennes
R69011: WEYNS N.I. O.PRAEM. - Antiphonale missarum Praemonstratense
R69006: WEYNS N.I. O.PRAEM. (ED.) - Sacramentarium Praemonstratense
B61682: WEYNS JOZEF - Volkshuisraad in Vlaanderen - Naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog [4 volumes]
B58531: WEYNS JOZEF - Volkshuisraad in Vlaanderen - Naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog [4 volumes]
L82348: WEYNS JOZEF - De stoffelijke volkskultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk
L101480: WEYNS JOZEF - De stoffelijke volkskultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk
B27147: WEYNS N.J. O.PRAEM. - Een Antwerps missaal uit de 12de eeuw
R27168: WEYNS N.J. (O.PRAEM.) - Het premonstratenser kloosterleven volgens Adam Van Dryburgh ("Adam Scotus")
T10322: WEYTS, STAF - Niets dan een droom
P98647: WHEELER RAYMOND HOLDER (ED.) - University of Kansas Studies in Psychology, no.1
S85688: WHEELOCK ARTHUR K. JR., BARNES SUSAN J. & HELD JULIUS S. (EDS.) - Anthony Van Dijck
F101354: WHEWELL WILLIAM - Lectures on the History of Moral Philosophy in England, and Additional Lectures on the History of Moral Philosophy
S43657: WHILE FRANCIS - Francis While "Tasso" 18 drawings about power and muscle art
G88195: WHISTLER - The gentle art of making ennemies
G81312: WHITAKER W. - The genuine history of the Britons asserted against mr. MacPherson
F66902: WHITE NICHOLAS - Individual and conflict in Greek ethics
F66634: WHITE STEPHEN A. - Sovereign virtue. Aristotle on the relation between happiness and prosperity
Q77830: WHITEHEAD WILLIS F. - The mystic thesaurus, or Initiation in the theoretical and practical secrets of astral truth and occult art. The symbol of the cross. Spiritual gifts-
G71380: WHITEHEAD R.B. - Indo-greek numismatics
G98539: WHITELOCK DOROTHY, MCKITTERICK ROSAMOND & DUMVILLE DAVID (EDS.) - Ireland in Early Mediaeval Europe. Studies in memory of Kathleen Hughes
N21791: WHITING CH. & TREES W., - Van dolle dinsdag tot bevrijding ; ons langste oorlogsjaar [over de bevrijding van Nederland in W.O.II]
T72503: WHITNEY ARTHUR H. - Colloquial Hungarian
E45024: WHITTAKER EDMUND - Historia del pensamiento economico
F77272: WICHARD ALPHONSE - La route de la pensée ou L'art de concilier les légitimes intransigeances de la raison avec la véritable nature des faits. Exposé des bases d'une doctrine sociale fusionnaire
T98436: WICHMANN YRJO (& ALHONIEMI ALHO & SAARINEN SIRKKA, HRSG.) - Tscheremissische Sätze
F102544: WICKI NIKOLAUS - Die Lehre von der himmlischen Seligkeit in der mittelalterlichen Scholastik von Petrus Lombardus bis Thomas von Aquin
R58448: WICKI J. S.J. - Le père Jean Leunis S.J. (1532-1584) Fondateur des Congrégations mariales
M95234: WIDMANN ERASMUS - Musicalischer Tugendtspiegel gantz neuer Gesäng.. darben auch neue Danss und Galliarden mit vier stimmen.. [Facsimile edition]
R101934: WIECHERINK KAREL - Van goddeloos tot Roooms. Een heiden ontdekt de katholieke Kerk
C74440: WIEDEMANN A. - Die Toten und ihre Reiche im Glauben der alten Agypter
C74421: WIEDEMANN ALFRED - Die Unterhaltungslitteratur der alten Agypter
X64263: WIEDERKEHR EMILE (ED.) - S.O.S. Tibet. Documents et rapports sur l'oppression du Tibet et la menace mondiale de la Chine communiste
M25649: WIEFFERING F. - Glorieuze orgeldagen [over draaiorgels in Nederland]
T25731: WIEGLER PAUL - Geschichte der Weltliteratur (& Dichtung fremder Völker)
B74636: VAN DE WIEL CONSTANT - Archivalia over de aartsbisschoppen van Mechelen, vanaf de oprichting van het aartsbisdom tot en met de Franse tijd (1559-1815)
B74637: VAN DE WIEL CONSTANT - Jansenistica te Mechelen. Het archief van het aartsbisdom
J100524: VAN DE WIEL C. - Het recht van de Kerk met betrekking tot handelingen van goddelijke eredienst, gewijde plaatsen en heilige tijden. Kerkelijk Wetboek 1983, boek IV delen 2 en 3, canones 1166-1253
H47413: VAN DE WIEL J.C. - Sint Francesca Romana, de poverella van Trastevere 1384-1440
B42670: VAN DE WIEL CONSTANT - Vissenaken's ongekend verleden
R74640: VAN DE WIEL C. - De verkondigingstaak van de Kerk. Kerkelijk wetboek 1983 Canons 747-833
F77250: WIELAND CHRIST.-MARTIN (& TISSOT CLAUDE-JOSEPH, TRAD. ET NOTES) - Pensées sur la liberté de philosopher en matière de foi, suivie des réflexions du traducteur sur le rapport de la liberté de conscience avec la liberté de l'enseignement et sur la nécessité de confier à des corporations distinctes l'enseignement religieux et l'enseignement profane
J98521: WIELANT PHILIPS (& STRUBBE EG.I., ED.) - Practijke civile
S88881: VAN DE WIELE MARGUERITE - Les frères Van Ostade
E87208: VAN DE WIELE JOHAN, E.A. - De markt. Economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële maatschappijen
F52277: VAN DE WIELE JOZEF - Zijnswaarheid en onverborgenheid - vergelijkende studie over de ontologische waarheid in het Thomisme en bij Heidegger
F58251: WIELEMA MICHIEL - The march of the libertines - Spinozists and the dutch reformed church (1660-1750)
C62962: WIELEMAKER W.G. & BOXEM H.W. (EDS.) - Soils of the Kisii area, Kenya [2 vols.]
O518: WIELEMANS F.J.WILLY - Democratisering, differentiëring en herstructurering van het secundair onderwijs in Italië vanaf de eenmaking tot op heden (1859-1967)(Bijdrage tot de comparatieve pedagogiek)- 2 delen
R90266: WIELENS JOSEPHUS S.J. (VERTALING) - Devotie van negen dagen oft van negen woensdagen ter eere van den h. Joannes Nepomucenus
H61731: WIELENS JOSEPH S.J. - Histoire du saint martir Jean de Nepomuc
R102231: WIENAND ADAM (HRSG.) - Der Johanniter-Orden, der Malteser-Orden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Aufgaben, seine Geschichte
T40898: WIENER L.H. - Misantropenjaren - verzamelde verhalen
F58198: WIERENGA EDWARD R. - The Nature of God - An inquiry into divine attributes
R100166: VAN WIERINGEN ARCHIBALD L.H.M. - The Implied Reader in Isaiah 6-12
N67209: WIERTZ F.J.M. - Geloven in Schaesberg. Een beknopt overzicht van de geschiedenis van Schaesberg en vooral van zijn kerkgemeenschap (1700-1975)
S67487: WIERTZ M.A. - Ecole flamande de peinture. Caractères constitutifs de son originalité
G55068: WIERZBICKI ANDRÉ - Le problème de la Haute-Silésie, tel qu'il se pose en réalité, et les erreurs de Keynes
T60852: WIESE BERTHOLD (HRSG.) - Eine altlombardische Margarethen-Legende. Kritische text nach acht Handschriften mit einleitenden Unteruschungen
R67642: WIESEL ELIE - De wanhoop verdreven. Eerbetoon aan negen chassidische meesters
R77169: WIESEMANN KARL-HEINZ - Zerspringender Akkord. Das Zusammenspiel von Theologie und Mystik bei Karl Adam, Romano Guardini und Erich Przywara als theologische Fuge
X77111: WIESHOFER JOSEF (& AZODI AZIZEH, TRANSL.) - Ancient Persia from 550 BC to 650 AD
T45002: WIESSNER EDMUND - Kommentar zur Neidharts Liedern
Q36317: WIETRICH EDM. - Manifeste du spiritualisme expérimental "Le mystère du sixième sens"
F74994: WIGERSMA B. - Verhandlungen des ersten Hegelkongresses vom 22. bis 25. 1930 im Haag [complete in 3 vols.]
F18567: WIGERSMA B. - Verhandlungen des ersten Hegelkongresses vom 22. bis 25. 1930 im Haag
R100768: WIGGERS JOANNES [JOANNES] DIESTENSIS - Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, Charitate, cum annexis etc. & Commentaria de Jure et Justitia ceterisque virtutibus cardinalibus cum annexis etc.
R100767: WIGGERS JOANNES [JOANNES] DIESTENSIS - Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, Charitate cum annexis etc. & Commentaria de Jure et Justitia ceterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis
R100748: WIGGERS JOANNES [JOANNES] DIESTENSIS - Commentaria in primam partem divi Thomae: De Deo trino et uno, de Angelis, et operibus sex dierum // Commentaria in primam secundae
R100747: WIGGERS JOANNES [JOANNES] DIESTENSIS - Commentaria de Virtutibus theologicis, Fide, Spe, et Charitate, cum annexis. De quibus tractat. D.Thomas i 2.2. à quaest. I usque ad quaest. XLVI // Commentaria de Jure et Justitia ceterisque Virtutibus Cardinalibus, cum annexis
R100746: WIGGERS JOANNES [JOANNES] DIESTENSIS - Commentaria in tertiam partem divi Thomae De Verbo Incarnato. A quaest.I usque ad quaest.XXVI // Commentaria in tertiam partem divi Thomae De Sacramentis, Censuris, Indulgentiis, et Purgatorio
T45319: WIGNY PIERRE (DIR.) - La Bibliothèque de l'honnête homme
T25089: WIGNY PIERRE (DIR.) - La Bibliothèque de l'honnête homme
T65251: WIILEKENS & DECORTE - Schrijvenderwijs. Vijfenzeventig jaar Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (1907-1982). Een documentatie
B38473: VAN DE WIJER H.J. - Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde (begin XIXe eeuw tot en met 1927)
T83753: VAN DE WIJER INGRID - Al mijn dagen. Dagboeken en archief Felix Timmermans
N65237: WIJERS CARLA - Prinsen & clowns in het Limburgse narrenrijk. Het carnaval in Simpelveld en Roermond (1945-1992)
P94334: WIJFFELS A.J.A.M. - Het castratievraagstuk
T59107: VAN WIJK N. - Zur Komposition des altkirchenslavischen Codex Suprasliensis
R28568: VAN WIJK VINC. (O.CARM.) - De naam Maria - over zijn beteekenis en velerlei vormen, zijn verspreiding en vereering
B89303: WIJN EGIED - Losse bijdrage tot de volkenkunde, folklore, legenden, volksremedies, kinderspelen, gebruiken en stadsbeelden, en volkstypen
F960: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Wijsgeerige Geschiedbeschouwing - Prolegomena van historiosophie
T12830: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Friedrich Hebbel - voornamelijk naar zijn dagboeken [monografie over deze Duitse dichter]
R102653: WIJNAENDTS FRANCKEN C.J. - Wereldbeschouwing en godsdienstig bewustzijn. Inleiding tot de godsdienstpsychologie
S42394: WIJNBEEK D. - De nachtwacht - de historie van een meesterwerk
N19178: WIJNBERG S., - De joden in Amsterdam - een studie over verandering in hun attitudes
N65230: WIJNEN JO - Bestaat Limburg echt?
N65222: WIJNEN JO & KOOPMANSCHAP THEO - Hoe katholiek is Limburg? De kerk en het bisdom Roermond
N64193: VAN WIJNEN HARRY - De macht van de kroon
P13909: WIJNGAARDEN, H.R. - Hoofdproblemen der volwassenheid - de psychische ontwikkeling tussen twintig en veertig jaar
R96105: WIJNGAARDS J.N.M. - The dramatization of salvific history in the deuteronomic schools [in: Oudtestamentische Studiën, 16]
R41294: WIJNGAARDS NICOLAAS CAREL HEINRICH - Mechteldis van Lom 1600-1653 Dichteres en Annuntiate van Venlo
B64434: VAN DEN WIJNGAERT MARC (ED.) - Schoollopen in oorlogstijd. Het dagelijkse leven van middelbare scholieren tijdens de Duitse bezetting (1940-1944)
B64343: VAN DEN WIJNGAERT MARK & DUJARDIN VINCENT - België zonder koning. 1940-1950: de 10 jaar dat België geen koning had
B64328: VAN DEN WIJNGAERT MARK - Het beleid van het Comité van de Secretarissen-generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1944 [with an English summary]
B64004: VAN DEN WIJNGAERT, DUMOULIN MICHEL & DUJARDIN VINCENT - Een koningsdrama. De biografie van Leopold III
S89589: VAN DEN WIJNGAERT FRANK - Hendrik Schaefels, teekenaar van het schip en van de oud-Antwerpsche haven
B29285: VAN DEN WIJNGAERT M. - Ontstaan en stichting van de C.V.P.-P.S.C. - de lange weg naar het kerstprogramma
S29126: VAN DEN WIJNGAERT FRANK - Joris Minne
S98239: VAN DEN WIJNGAERT FRANK - Inventaris der Rubeniaansche prentkunst
T12466: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel - Verzamelde studies over hun leven en omgeving
T75290: WIKLUND K.B. - Lule-Lappisches Wörterbuch
G77439: VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF ULRICH - Der Glaube der Hellenen [2 volumes]
K76988: VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF ULRICH - Einleitung in die griechische Tragödie
B56619: WILBAUX JULES - L'origine de l'art occidental par l'age de la cathédrale de Tournai
F31115: WILBOIS J. - Devoir et durée - Essai de morale sociale
E42335: WILBOIS JOSEPH - Joie au travail et réforme de structure
E42085: WILBOIS J. & LETIXERANT A. - Comment faire vivre une entreprise
S87604: VON WILCKENS LEONIE - Geschichte der deutschen Textilkunst vom späten Mittelalter bis in die Gegenwart
R78601: WILCKENS ULRICH - Weisheit und Torheit. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Untersuchung zu I. Kor. 1 und 2
W66779: WILCZYNSKI E.-J. - Sur la théorie générale des congruences
M83154: WILD FREDERIC (PUBL.) - Bayreuth 1897. Manuel pour les visiteurs de Bayreuth
B64339: DE WILDE MAURICE - L'Ordre Nouveau
R96096: DE WILDE A. (ED.) - Das Buch Hiob, eingeleitet, übersetzt und erlautert [in: Oudtestamentische Studiën, 22]
S15416: DE WILDE G.A. - Geschiedenis onzer Academiën van Beeldende Kunsten [België]
L64308: DE WILDE MAURICE - Het mijnalarm. Een dossier
G75406: DE WILDE TANGUY & SPETSCHINSKY LAETITIA (DIR.) - Les relations entre l'Union Européenne et la Fédération de Russie
B29684: DE WILDE MAURICE - De Nieuwe Orde
R15802: DE WILDE DEODATUS ORD.CIST.S.O. (TRAPPISTE) - De Beato Guerrico Abbate Igniacensi eiusque Doctrina De Formatione Christi in Nobis [Dissertatio ad Lauream in Facultate Theologica Pontificia Universitas Gregoriana]
T90894: DE WILDE FRANS (PSEUD. VAN GILLIAMS EUGEEN LODEWIJK) - De weg door het Woud
T90895: DE WILDE FRANS (PSEUD. VAN GILLIAMS EUGEEN LODEWIJK) - Voor de stilte
T90889: DE WILDE FRANS (PSEUD. VAN GILLIAMS EUGEEN LODEWIJK) - Aards avontuur
T90892: DE WILDE FRANS (PSEUD. VAN GILLIAMS EUGEEN LODEWIJK) - De vluchtende schoone. Verzen (1926-1930)
R69633: DE WILDE A. (ED.) - Das Buch Hiob, eingeleitet, übersetzt und erlautert [in: Oudtestamentische Studiën, 22]
W73057: DE WILDEMAN E. - Stérilité ou vieilissement & disparition des espèces végétales. Premier volume
W61856: DE WILDEMAN E. - Intersexualité, unisexualité chez quelques phanérogames. Tendance vers la stérilité ou la fécondité, apparition, disparition d'espèces
W61855: DE WILDEMAN E. - Sur les crochets, crampons, grappins, épines, piquants dans le règne végétal
W57658: DE WILDEMAN E. - Etudes sur l'attache des cloisons cellulaires
C44494: DE WILDEMAN E. - A propos de médicaments antilépreux d'origine végétale II. [Les Plants Utiles Des Genres Aconitum Et Hydrocotyle]
C38998: DE WILDEMAN EMILE - Notices sur les plantes utiles ou intéressantes de la flore du Congo (4 fasc.: Vol.I fasc.1-3 & vol.II)
C38999: DE WILDEMAN EMILE - Plantae Bequaertianae - Etudes sur les récoltes botaniques du Dr. J. Bequaert chargé de missions au Congo belge 1913-1915 [ensemble 22 fascicules]
C38996: DE WILDEMAN EMILE - Notes sur quelques Apocynacées laticifères de la flore du Congo
C38997: DE WILDEMAN EMILE - Observations sur les Apocynacés à latex recueillies par M. L. Gentil dans l'Etat Indépendant du Congo
T65160: VAN WILDERODE ANTON & VANWIJNSBERGHE DRIES (ILL.) - Buitengaats. Gedichten
T41059: VAN WILDERODE ANTON - En het woord was bij God - vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde
R16374: VAN WILDERODE ANTON - Apostel na de twaalf
T19335: VAN WILDERODE ANTON, - [Dichters uit Vlaanderen en Nederland met:] Woorden van Anton - Anton van Wilderode 75
T69569: VAN WILDERODE ANTON - Najaar van Hellas
T81123: VAN WILDERODE ANTON - De vlinderboom. El arbol de la mariposas. A arvore-das-borboletas. L'arbre aux papillons. The butterfly tree
B31366: WILDIERS-VAN DER WEE KRISTIN - Kroniek van de Orde van den Prince 1955-1990
F32373: WILDIERS MAX & IONESCO EUGENE - De vrijheid van de verbeelding. Een ontmoeting van Max Wildiers met Eugène Ionesco
F14265: WILDIERS, N.M. - Evolutionisme en wereldbeschouwing
F14266: WILDIERS, N.M. - Terreinverkenningen - opstellen over het geestesleven van onze tijd
B103154: WILDIERS EMIEL - Een strijd om levenseenheid - Openingsrede gehouden op 4 december 1909, ten paleize van Justitie in de Vlaamsche Conferentie der Balie van Antwerpen
R36938: WILDIERS MAX N. - Wereldbeeld & Teologie [Theologie] - van de Middeleeuwen tot nu
R19433: WILDMANN GEORG - Personalismus Solidarismus und Gesellschaft - Der ethische und ontologische Grundcharakter der Gesellschaftslehre der Kirche
G60005: WILHELM (KEIZER VAN DUITSLAND) - Willy-Nicky ; Volledige correspondentie van ex-keizer Wilhelm aan tsaar Nicolaas 1894-1914
F18666: WILHELM, JULIUS - Friedrich Nietzsche und der Französische geist
R57207: WILHELM HENRY & BERLIERE URSMER O.S.B. (PUBL.) - Nouveau supplément à l'Histoire Littéraire de la Congrégation de Saint-Maur. Notes de Henry Wilhelm. Tome premier: A-L
G30479: WILIAMS MAURICE J. (REPORT BY) - Development co-operation - Efforts and policies of the Members of the Development Assistance Committee (1976 Review)
J48454: WILKE CARL - Das Friedegbot - Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Strafrechts (mit einer Tabelle und einen Urkundenanhang)
X84276: WILKENS JENS - Das Buch von der Sündentilgung Edition des alttürkisch-buddhistischen Ksanti Kilguluk Nom Bitig [2 volumes, Berliner Turfantexte, XXV-1-2]
B55211: WILKENS JOSEPH (& BUISSERET A., PRÉFACE) - Dans l'enfer de Dora
B48326: WILKENS JOSEPH - Les miraculés
R16423: WILKENS G.T.A. S.J. - Gaandeweg tot de orde geroepen

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

5/9