Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het Sexuele Vraagstuk.
Description: Amsterdam, Graauw's, 1935. 71.-80ste duizendtal. Linnen 472 pp. 8 . Register/index. Prachtig bandontwerp. Met portret en levensbeschrijving van August Forel (1848-1931) en 41 afbeeldingen. Noot LT: De eerste uitgave is die van 1904. Forel lag, na het 'Internationaal Congres ter bestrijding van het alcoholisme' in 1887, mee aan de basis van de onthoudingsbeweging in Engeland en Noorwegen. In 1888 stichtte hij een ziekenhuis voor drankzuchtigen. Forel bestreed ook de prostitutie, waarvan hij de uitwassen in dit boek gedetailleerd beschrijft. Hij plaatst de p. in een psycho-sociale context. F. ging ook de toen toch nog moeilijke thema's niet uit de weg: homosexualiteit, incest, impotentie, fetichisme, perversies, kinderverkrachting en pedofilie, orgasme, onanie, pornografie, abortus, etc. Verder wijst hij reeds vroeg op de nefaste gevolgen van roken. Cultuurhistorisch een belangrijk werk. Scharnier zwak. enkele roestvlekjes. Voor het overige goed.

Keywords: sexuologie, psychologie, psychiatrie

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19040007

See more books from our catalog: PSYCHOLOGY