Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Belgica juris contemptrix
Description: Antwerpen, Centraal Comite voor Amnestie, 1932. Softcover, gebrocheerd, in-8, 171 pp. De Besluit-wetten. De afvalligheid van het gerecht. Parlementaire meineed. Trouwloze regeering. De Vlaamse Hoogeschool. De plunderingen. De amnestie van de Compiègne. Vox populi. Aanhangsel.Aangaande plunderingen: De gemeente is inderdaad, ingevolge het decreet van 10 Vendémiaire jaar IV (2/10/1795) verantwoordelijk voor de schade aan personen en eigendommen, welke gewelddadig door samenscholingen veroorzaakt wordt. Vonckx wijst op de algemeenheid van dit rechtsbeginsel en betwist de overmacht die de overheid inriep tijdens de plunderingen van 1918.Alfons Jonckx was een Gents jurist en professor aan de Vlaamse Hogeschool. Hij was een katholiek en had goede banden met Rome.Dit boek, uitgegeven in 1932, belicht tenvolle de problematiek van het aktivisme, een thema dat door de 2de W.O. een beetje vergeten werd. De opkomst van de Frontpartij wordt eveneens besproken. Very good

Keywords: Vandervelde

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19320022

See more books from our catalog: LAW AND ORDER