Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BOSCHWETBOEK [Boswetboek]. Wet van 19 december 1854 en aanvullende wetten. Officieele tekst. Nieuwe en vermeerderde druk. Volledig bijgewerkt tot 1 mei 1946 met een alphabetisch register.
Description: Brussel, Manteau, 1946. Softcover, 50 pp. Met register. Noot LT: De strenge wetgeving op de bossen maakt hun belang als kapitaalgoederen duidelijk. Titels van de wet: Bosregime, Bosbeheer, Grensscheiding en afpaling, Bedrijfsregeling, Veiling der kappingen, Exploitatie, Hermeting en bosschouwing, Veling en aflevering van eikeloogst, varkensweide, bosvoeder, windval, delicthout en andere bosproducten, Gebruiksrechten, Politie en behoud van de bossen, Rechtspleging ter zake van misdrijven gepleegd in de onder bosregime staande bossen, Straffen en veroordelingen, Bossen en wouden van private personen. Goed

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19460050

See more books from our catalog: LAW AND ORDER