Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
Description: Utrecht, H. de Vroede, 1957. Hardcover, linnen, goudopdruk, 8vo, 618 pp. enkele illustraties, een multitude van bibliografische noten. Noot Lucas Tessens: Diepgaande studie die echter voorbijgaat aan het tijdvak van de inlijving bij het Franse keizerrijk toen confiscatie schering en inslag was. De auteur maakt er zich vanaf met een lakoniek zinnetje waarvan de logica ons ontgaat: ""Deze tijdelijke periode, welke buiten de historische continu´teit van ons land ligt, laten we voor wat zij is geweest."" (p. 557) Een aantal taboe-onderwerpen kunnen hierdoor worden omzeild. De erudiete professor schaart zich hiermee in de gelederen van de vele historici die de origines van het burgerlijk en het (Nederlandse) monarchaal grootkapitaal doodzwegen. De gebeurtenissen aangaande het vermogen van de Oranjes zijn uiteengezet in een lange voetnoot, gebaseerd op Japikse. (p.561-563). Very good

Keywords: inbeslagname, Willem I, nationale goederen, domeingoederen

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19570091

See more books from our catalog: LAW AND ORDER