Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het staatsgezag: gehoorzaamheid, verzet, revolutie
Description: Leuven, Davidsfonds, 1963. Hardcover met stofwikkel, in-8, 283 pp. Keurreeks nr 90-2. Bibliografische noten. Noot LT: Dit is een boek voor alle seizoenen. De auteur (11/2/1886), professor in de moraalfilosofie, stelt o.a. vragen zoals ""Moet men zich in alles slaafs onderwerpen aan wat de staatsoverheid gebiedt? Hoever reikt de plicht van gehoorzaamheid aan de burgerlijke wet? Mag men de tiran doden? (bvb. was de aanslag op Hitler vanuit moreel oogpunt verdedigbaar?) Vanuit historisch oogpunt is dit een belangrijk werk omdat bvb. de latere bevrijdingstheologie hier aanknopingspunten kon vinden. Overigens hadden de Mexicaanse bisschoppen zich reeds in 1927 uitgesproken voor het recht op geweld (p. 229). Ook de morele grondslag van het verzet tijdens WO II komt ter sprake. De auteur gaat geen enkel heet hangijzer uit de weg, bvb. de annexatie van een veroverd land. Wat te denken van de latere houding van koning Boudewijn toen die de abortuswet weigerde te ondertekenen? Was die houding in overeenstemming met de katholieke moraal? De auteur plaatst de rechtvaardigheid boven het recht (p. 266). Het boek is duidelijk te situeren in de krachtige vernieuwing die het 2de vatikaans concilie op gang had gebracht. Die vernieuwing werd echter stilgelegd na het overlijden van Paus Johannes XXIII. Scheurtje van 1 cm in de stofwikkel. Boek is overigens in goede staat.

Keywords:

Price: EUR 12.00 = appr. US$ 13.04 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19630039

See more books from our catalog: PHILOSOPHY