Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BelgiŽ een levende democratie
Description: Antwerpen, Uitgeverij Ontwikkeling, 1964. Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. 80 pp. Lijst der afkortingen, Lexikon, Bibliografie. Bibliotheekex. Noot LT: Het boek bespreekt elk van de grote Belgische thema's aan de hand van een schematische voorstelling (infogrammen) en is daarmee een treffend voorbeeld van uitstekend aanschouwelijk onderwijs: onafhankelijkheid, parlement, grondwet, grondgebied, scheiding der machten, koning, Raad van State, provincies, gemeente, ministeries, begroting, bevolking, economie, national inkomen, ontstaan van een wet, commissie van openbare onderstand (COO), gerecht, leger, schoolpact, onderwijsopbouw, Vlaamse beweging, historiek van de sociale zekerheid, poltieke partijen, kerken, cultuur, Benelux, Raad van Europa, Rechten van de Mens, Europese eenheid, EEG, EGKS, Euratom, WEU, NATO, Volkenbond, UNO, Unesco, Unicef, FAO, EFTA, Pact van Warschau, Comecon, Arabische Liga, Cento-Pact, Bandoeng-conferentie, Colombo-plan 1950, onafhankelijkheid Afrikaanse landen, RIO-pact, ANZUS-pact 1951, Zuidoost-AziŽ-pact 1954. Goed/Bon ťtat/Good/Gut

Keywords: onafhankelijkheid, parlement, grondwet, grondgebied, scheiding der machten, koning, Raad van State, provincies, gemeente, ministeries, begroting, bevolking, economie, national inkomen, ontstaan van een wet, commissie van openbare onderstand (COO), gerecht

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19640007

See more books from our catalog: HISTORY BELGIUM