Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Herderlijke brieven over politiek 1830-1966
Description: Antwerpen, DNB, 1969. Pb met flappen (illustratie = naar buiten krullende kromstaf), in-8, 204 pp. Noot LT: het werk heeft een chronologische opbouw en bevat in de bijlagen de vertaling van de Latijnse teksten en de lijst van de Belgische bisschoppen met hun ambtsperiode. Met literatuuropgave en register/index. De lectuur van de herderlijke brieven verschaft een unieke kijk op de Belgische geschiedenis en maakt duidelijk dat de stellingnamen van de Belgische bisschoppen inzake het stemgedrag grote invloed hebben gehad. Achteraf gezien kan men stellen dat de dikwijls anachronistische stellingnamen in de jaren 60 de ontkerkelijking van de Vlamingen in een stroomversnelling hebben gebracht. Terwijl de bisschoppen in die jaren wél stelling namen inzake binnenlandse politieke aangelegenheden (bvb. over Leuven-Vlaams), bleven moedige pauselijke stellingnamen inzake internationale onrechtvaardigheden achterwege of werden ze te lauw geformuleerd. Very good/très bon état/sehr gut/zeer goed

Keywords: HB van 31/5/1940 verdedigt Koning Leopold III en de capitulatie; HB dd. 15/5/1944 veroordeelt de bombardementen van steden in België door geallieerden (cfr. bomber Harris)

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19690090

See more books from our catalog: POLITICS