Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht
Description: Zwolle, Tjeenk Willink. 1972. Hardcover, 427 pp. in-8. Bewerkt door Prof. Mr. J.C.M. Leyten, 17e herziene druk. Indexen, bibliografie. Noot LT: voor de bespreking van de Nederlandse grondwet van 30/3/1814 verwijzen wij naar p. 240 e.v. Very good

Keywords: grondwet, staatsrecht, privaatrecht, rechtsleer

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19720066

See more books from our catalog: LAW AND ORDER