Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Liber Amicorum- - Professor Baron Jean Van Houtte (2 delen = volledig)
Description: Brussel, Elsevier-Sequoia, 1975. 2 volumes, 1.256 pp. Uit de reeks ""Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Gent"" Nummer 6. Bevat bijdragen van de grote rechtsgeleerden. Noot: De bijdrage van Y. Schoentjes-Merchiers: ""Aansprakelijkheid van de beheerders na faillissement van de vennootschap"" is bijzonder interessant in het licht van enkele grote en ophefmakende faillissementen na 1975, waarbij de beheerders strafrechtelijk werden vervolgd (bankbreuk, bedriegelijk bankroet.). Artikel 1382 BW speelt tenvolle voor de beheerders van een vennootschap. In zijn bijdrage pleit STORME voor een actievere rol van de rechter. LINARD behandelt de G.I.E. in Frankrijk (antitrust, anti-kartel.). Verkleuring van de beide ruggen door zonlicht. Verder als nieuw.

Keywords: rechtsleer, doctrine, droit, law

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19750057

See more books from our catalog: LAW AND ORDER