Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Ongelijkheden tussen man en vrouw in het Belgisch recht. Balans en opties.
Description: Antwerpen-Amsterdam, Standaard uitgeverij, 1975. Paperback, in-8, 115 pp. Voorbeeldige opbouw: linker kolom de wet, rechter kolom de wenselijke wijzigingen en commentaren. Goed/Bon état/Good/Gut

Keywords:

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19750077

See more books from our catalog: LAW AND ORDER