Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Omtrent wonen
Description: Antwerpen, Kluwer/SESO, 1976. Gebrocheerd, in-8, 473 pp. illustraties, plannetjes en kaartjes in ZW, bibliografische noten, lijst van de tabellen, lijst van de figuren. Interdisciplinaire benadering van wonen. Noot Lucas Tessens: De tekst van Bekaert (pp. 53-130) verdient herlezing al was het maar omdat wonen in de toekomst een geheel nieuwe invulling zal (moeten) krijgen. Voor B. is wonen als het spreken van een taal, een sociaal gebeuren dus. Dat in onze kapitalistische maatschappij daarbij vervreemding (reductie tot koopwaar) aan de orde is, poneert B. als vanzelfsprekend. Het woonideaal is klassegebonden en ingekapseld in een structuur waar dominantie de boventoon voert. Het wonen is verengd tot het bezitten (c.q. eigenaar zijn) van een woning. De hiërarchisering van de ruimte sluit hierbij aan en zo komen we tot ruimtelijke ordening. Lichte gebruikssporen. Goed.

Keywords: woonruimte, periferie, gemeenschap, bouwen, woning, huis, appartement, cité, woonblok, bewoning, woongebieden, krot, onderkomen, territorium, afscherming, schuilplaats, slaapplaats, werkplaats, woonvorm, middelpunt, centrum, hut, woonstructuur, vestigen,

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19760107

See more books from our catalog: ARCHITECTURE