Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Een verleden voor 10 miljoen Belgen. Bibliocassette 2 (fiches 61-120): Politieke instellingen
Description: Brussel, Artis Historia, 1981. Elk thema wordt belicht in 60 basisinformaties (kleurenkaarten) en 60 aanvullende informaties (ZW-kaarten). Op de voorzijde wordt de basisinformatie geÔdentificeerd en uiteengezet, op de keerzijde staat de context. GeÔllustreerd in kleur en ZW: kaartjes, prenten, afbeeldingen, foto's. Bibliografie, illustratieverantwoording. In zwart plastic cassette. Formaat 20x20 cm. Tabel van de kleurenkaarten:61. Gouden halssierraad 62. De zuil van de belastingplichtige 63. Luchtopname van Tongeren 64. Taalgrens 65. Voorwerpen uit de schat van Childerik 66. Ruiterstandbeeldje van Karel de Grote 67. Groep Karolingische ruiters 68. Boegbeeld van een vikingschip uit de 9de eeuw 69. Oorkonde door Lotharius II 70. De leenkunde 71. Een heer en burgers 72. Het belfort van Doornik (12e-13e eeuw) 73. Guldensporenslag 74. Graf van Hendrik I, hertog van Brabant van 1190 tot 1235 75. Mons. Luchtfoto 76. Wassen zegel van Hendrik de Blinde 77. Karel de Stoute 78. Grafmonumenten van Maria van BoergondiŽ 79. Akte waarbij het graafschap Namen op 23 april 1421 aan Filips de Goede werd verkocht 80. Plechtige openingszitting van het Mechels parlement op 3 januari 147481. Een magistraat leest een ordonnantie 82. Karel V 83. De moord op de onnozele kinderen 84. De infante Isabella in de tuinen van het Hof van Brussel 85. Leo Belgicus 86. De intrede van Maria-Elisabeth te Brussel in 1725 87. Graaf van Koblenzl 88. Het oude Paleis van de Soeveraine Raad van Brabant 89. Tafel van de geheime Raad van de prins-bisschoppen 90. Een lagere school onder het Franse bewind 91. De Boerenkrijg 92. Willem I, koning der Nederlanden 93. Standbeeld ter ere van de strijders van 1830 94. De koninklijke dierentuin of BelgiŽ op zoek naar een koning 95. Een feit uit de revolutie van 1830 96. Vertrek van Luikse vrijwilligers 97. Orangistische schort 98. Congreskolom te Brussel 99. Afkondiging van de verkiezing van Leopold van Saxen-Coburg Gotha100. Leopold I 101. Leopold II 102. Koning Albert 103. Leopold III 104. Boudewijn I 105. Zitting in Kamer en Senaat in 1880 106. Het Voorlopig Bewind 107. Rechterlijke macht 108. Aanplakbrief van de Belgische Werkliedenpartij 109. Het Rijksadministratief Centrum te Brussel 110. Wapens van de Belgische provincies 111. Stadhuizen 112. De Vlaamse leeuw en de Waalse haan 113. De stoet van de gemeentescholen 114. Portret van Theodoor Verhaegen 115. Prosper Poullet (1868-1937) 116. Portret van Edouard Anseele (1856-1938) 117. Stembord 118. Aanplakbrief uit 1911 119. Emile Vandervelde 120. Het Berlaimontgebouw. Very good

Keywords:

Price: EUR 12.00 = appr. US$ 13.04 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19810070

See more books from our catalog: HISTORY BELGIUM