Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Juridische aspecten van het grondbeleid
Description: Antwerpen, Kluwer, 1982. Hardcover, gebonden in bruin leder met goudopdruk, rodoid, 25x16,2 cm, 328 pp. In zijn 'Ten geleide' stelt professor Suetens dat 'grondbeleid' kan worden omschreven als het geheel van maatregelen die tot doel hebben het gebruik van de grond te richten naar de bestemming die het best strookt met het algemeen welzijn. Wanneer het om wonen gaat, wil dit zeggen dat het grondbeleid erop gericht moet zijn bouwrijpe gronden ter beschikking te stellen tegen economisch en sociaal aanvaardbare voorwaarden. (.) Maar er gebeurt in feite omzeggens niets om dat te bereiken, aldus Suetens. Het werk van Heeren is gebaseerd op zijn doctoraat aan de KU Leuven (rechtsfac. 1980) en is bijzonder kritisch en richtinggevend. Een groot aantal stellingen behouden hun waarde. Very fine

Keywords: bodembeleid, grondbeleid, plannen van aanleg, ruimtelijke ordening, grondprijzen, gewestplannen, bouwgronden, eigendomsrecht, bodembestemming, onteigening, erfpacht, woningbouw, gronduitgifte, recht van voorkoop, sanering, verkaveling, bouwvergunning, gro

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19820103

See more books from our catalog: CADASTRE