Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Mechelse hoedenmanufactuur Van den Nieuwenhuysen (1704-1826), in: HKOM, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, boekdeel 90/1, 1987, pp. 177-209)
Description: Mechelen, HKOM, 1986. VDN koopt zwartgoed jezu´ten in 1777 (188); VDN leverde met verlies hoeden aan de Franse bezetter (197); opsomming van een deel van de opgekochte nationale goederen (199); in zijn testament (1823) liet hij 400 titels na (205). Adriaenssen besluit: 'Het in de hoedenmakerij verdiende geld REFEODALISEERDE, doordat het werd belegd in grootgrondbezit. Terwijl de gewezen fabrikanten rentenierden op hun kastelen, was het lot van eerst rechteloos en vervolgens werkloos geworden arbeiders slechts pauperdom."" (205) Interessante bibliografie (206-208). Men ontvangt het gehele nummer. As new/comme neuf/wie neu/als nieuw

Keywords: zwartgoed, nationale goederen, opeisingen, her-feodalisering, kloosters, huizen, grootgrondbezit, houtkap, ontbossing

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19860151

See more books from our catalog: HISTORY LOCAL