Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Rechtsvergelijkende studie naar de kenbaarheid van de publiekrechtelijke rechtstoestand van onroerend goed in Engeland, Frankrijk, BelgiŽ en West-Duitsland
Description: Delft, NCG, 1988. Pb, 142 pp. Met bibliografie. ISBN 90 6132 236 7 Noot LT: komen aan bod in dit overzicht: eigendom, kadaster, onroerend goed, Land Registry, Local Land charges, Registry, Code Civil, Plan d'Occupation des Sols, Certificat d'Urbanisme, Burgerlijk Wetboek, hypotheek, registratie, hypotheekregisters, Stedebouwkundig Attest, BŁrgerliches Gesetzbuch, Grundbuch, Liegenschaftskataster, Baulastenverzeichnis, kenbaarheidsmechanismen, automatisering. Bevat enkele facsimile van documenten. As new/comme neuf/wie neu/als nieuw

Keywords: grondbezit, eigendom, kadaster, onroerend goed, Land Registry, Local Land charges, Registry, Code Civil, Plan d'Occupation des Sols, Certificat d'Urbanisme, Burgerlijk Wetboek, hypotheek, registratie, hypotheekregisters, Stedebouwkundig Attest, gewestplan

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19880095

See more books from our catalog: CADASTRE