Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Ontgroening en vergrijzing. Beschouwingen over de bevolkingsevolutie in de provincie Antwerpen.
Description: Antwerpen, Provincieraad, 1988. 185 pp. Diende als voorbereiding voor zijn rede, uitgesproken op 30/9/1988. Met tabellen en grafieken in kleur en ZW (na-oorlogse periode). Belangrijk werkstuk van een vooraanstaand provinciegouverneur met visie. Goed/Bon état/Good/Gut

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19880096

See more books from our catalog: SOCIOLOGY