Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Mens en het water. Bruggen, Sluizen en Kanalen in Nederland en BelgiŽ
Description: Weert, M&P, 1989. Hardcover, geÔll. stofwikkel, 280 pp. kleurenfotografie van Peter Bernard. Kaarten. Index. Bibliografie. Biedt niet alleen fraaie foto's maar ook historische gegevens. Inzake de Belgisch kanalen wordt herhaaldelijk gerefereerd naar de nefaste Nederlandse waterpolitiek, o.a. de beruchte 'stop van Ternaaien', een te kleine sluis op het traject Luik-Maastricht. ""Bijna 25 jaar heeft er aan de oostelijke kant van het Albertkanaal een vernauwing gezeten, die de scheepvaart van en naar het traject Luik-Maastricht bemoeilijkte. Alleen kleine schepen konden er doorheen. Deze 'stop van Ternaaien', een te kleine sluis, was doelbewust aangebracht. Het was een uitvloeisel van al uit de vorige eeuw stammende geschillen tussen NL en B, hoofdzakelijk over de verbinding van Antwerpen met de Rijn. In 1939 kwam de Stop van Ternaaien tot stand. Eind 1961 werd de vernauwing opgeheven. Toen werd een nieuwe grote sluis in gebruik genomen met een capaciteit voor schepen tot 2.000 ton."" (p. 183) Noot LT: de economisch strategische verbindingen met de zee en met het hinterland zijn historisch gezien (afsluiting van de Schelde, Scheldetol, kortere verbindingen tussen Schelde, Rijn en Maas, Ijzeren Rijn, financiering van walradarsystemen.) steeds twistpunten geweest tussen Nederland en BelgiŽ; de specifieke noordelijke en oostelijke landsgrenzen van BelgiŽ zijn handicaps die zelfs in een breder Europees perspectief een rol spelen. Goed/Bon ťtat/Good/Gut

Keywords: kanalen, wegen, hinterland, ponts, bruggen, sluizen

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19890075

See more books from our catalog: TRANSPORT