Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: België onder het Frans bewind 1792-1815
Description: Brussel, Gemeentekrediet. 1993. Auteurs: HEIRWEGH Jean-Jacques, LENDERS Piet, HELIN Etienne, DHONDT Luc, TIHON André, HANSOTTE Georges, BRUWIER M. THIELEMANS M.-R. BRUNEEL Cl. SORGELOOS Cl. DUCHESNE J.-P. DESMED R. OLCINA J. BERNARD B. DERUETTE S. RAXHON Ph. VANDENBULCKE A. ANTOINE François, ERCOLINI Pierre. Hardcover linnen met witte opdruk, geïllustreerde stofwikkel, In-4 , 503 pp, illustraties en platen in kleur en ZW op bijna iedere pagina, bibliografieën. Het werk volgt de klassieke indeling: I. Het ontstaan (1792-1794), II. Het Directoire (1794-1799), III. Consulaat en Keizerrijk (1799-1814/1815), IV. Slotbeschouwingen. Noot Lucas Tessens: Deze zeer verzorgde uitgave (het bijeengebrachte illustratiemateriaal heeft hoge relevantie) werd op korte tijd een standaardwerk. De periode is op vele terreinen cruciaal te noemen: politiek, institutioneel, religieus, sociaal, economisch en industrieel. De ingenomen stellingen na de staatsgreep van Napoleon (1799) bepalen het verloop van de 19de eeuw waarin de bourgeoisie haar positie consolideert. Het verloop van de Belgische geschiedenis valt niet te begrijpen en te duiden wanneer men de Franse (en de Hollandse) periode buiten beschouwing laat. Met name de verkoop van de nationale goederen heeft een enorme verschuiving in de eigendomsverhoudingen teweeg gebracht en een kleine groep 'nieuwe rijken' gecreëerd. Ook Piketty heeft hierop gewezen en de huidige VERMOGENSongelijkheid vindt haar oorsprong voor een stuk in die historische verschuiving van onroerende goederen.Het is de grote verdienste van Hervé Hasquin dat hij de historiografie in het Franstalige landsgedeelte terug op de kaart heeft gezet. Very good

Keywords: nationale goederen/nationale domeinen, biens nationaux, biens ecclésiastiques, zwartgoed, Boerenkrijg, grondbezit

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19930250

See more books from our catalog: HISTORY BELGIUM