Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Patronen van verscheidenheid. Een verkennend onderzoek naar de afname van agro-biodiversiteit in Nederland en naar diverse initiatieven om agro-biodiversiteit binnen en buiten agro-industriŽle productieketens te bevorderen.
Description: Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen, 1996. Pb, 246 pp. Met bibliografie. Deze studie pleit voor biodiversiteit en roept op tot bezinning over bulkproductie. De westerse landbouw moet een regionale markt voeden met kwalitatief hoogstaande producten. De problematiek van de Genenbank en de typische ketenstructuur van de relatie landbouwer-consument worden besproken. Studie roept op tot actie en doet concrete AANBEVELINGEN inzake selectie en veredeling, relatie boer en milieu, verwerkende industrie. Het kunstmest, ingevoerd rond 1880, heeft een fundamentele rol gespeeld in de structuur van de landbouwbedrijven en heeft de monocultuur geactiveerd. De auteurs tonen aan hoe de ruilverkaveling het landschap heeft aangetast: de ideale landbouwgrond diende vrij te zijn van houtwallen en andere 'obstakels'; eentonigheid ('le vide') is het gevolg. De nadruk ligt op de INTERDEPENDENTIE van de systemen en de te nemen maatregelen. Het proces is niet irreversibel en hoop op beterschap is gewettigd maar dit vergt politieke moed, kennis van zaken (ook van historische ontwikkelingen inzake landbouw, mechanisering en ruimtelijk beleid) en visie. Aanbevolen!. As new/comme neuf/wie neu/als nieuw

Keywords: biodiversiteit, landbouw, Nederland, onderzoek

Price: EUR 32.00 = appr. US$ 34.78 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19960109

See more books from our catalog: AGRICULTURE