Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het kadaster in Nederlandsch-IndiŽ. Uit: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1884
Description: TAG, 1884. Geniet, 19 p.(zie ook Tendeloo, 1895)De Bas was Kapitein van de Generale Staf, althans in 1894 bekleedde hij die functie.In het begin van de 19de eeuw werd te Batavia een belasting van 1/2 procent geheven op de onroerende goederen, waarop rechtstitels waren verleend.

Keywords: Java, Batavia, Samarang, Soerabaja, belasting van 1/2 percent, ingenieur Verstijnen, landmeters, verponding, mantri, dessa,

Price: EUR 7.50 = appr. US$ 8.15 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 201603171800

See more books from our catalog: CADASTRE