Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De evangelizatiemetode van de Missionarissen van Scheut in Kongo (1888-1907)
Description: Brussel, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 1970. Softcover broché 307 pp. Avec un résumé en français. Bibliografie, index. Noot LT: de evangelisatiemethode was vooral op kinderen gericht, volwassenen waren 'reeds misvormd door de demon van het heidendom'; de missionarissen werkten vanuit één centrale missiepost met daarrond hulpposten. Deze studie behandelt ook de spanningen (rond 1900) tussen de missionarissen en de burgerlijke/militaire overheid (p. 191 e.v.). Verder worden de motieven van de zwarten om zich te laten evangeliseren, besproken (p. 229 e.v.). Het werk verschaft een bijzonder nuttig inzicht in de strategische planning van het missioneringswerk, zowel in de ruimte als in de tijd. We mogen dan ook spreken van 'missie-management' met testing, evaluatie, bijsturing, etcetera. De auteur legt ook de nadruk op het onderscheid tussen de autarchische 'kapelhoeven' en 'schoolkapellen'. 22/2/1907: 1ste vergadering van alle missie-oversten van Congo > fundament voor de verdere schoolorganisatie en concurrentie voor het betere protestantse onderwijs. Quasi volledig gebaseerd op onuitgegeven documenten. Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed

Keywords: missionering, Congo, Kongo, Afrika, Cambier, Roelens, De Clercq, De Cleene, Nieuw-Antwerpen, Van Ronslé, Calon, Van Aertselaer, Van Hecke, Wahis, vrijkoop van slavenkinderen, grondconcessie

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 201803310140

See more books from our catalog: CONGO