MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33126: VIALLA J. - La Sagesse du Bouddha
19460026: VIAN BORIS - L'Ecume des Jours suivi de Je voudrais pas crever
201404162155: VIARD JEAN, EHRENBERG ALAIN, BOYER MARC, PREEL BERNARD - Les vacances: un rêve, un produit, un miroir
20080005: VIDAL KOEN - Antwerpen laat miljoenencontract haven Matadi voor neus wegkapen. Donkere wolken boven bezoek Karel De Gucht, Pieter De Crem en Charles Michel aan Congo
20090001: VIDAL KOEN - Keizer Katumbi en de Katangese industriële revolutie
19370042: VIEILLE-MONTAGNE - Centenaire de la Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne 1837-1937 [Moresnet]
201403301931: VIERS - Les Pyrénées
19950102: VIGNE GEORGES, [INGRES] - Ingres
19990170: VIGNE GEORGES, [INGRES] - La solitude de l'homme en blanc
201802240339: VIJGEN INGEBORG - Tussen mandaat en kolonie. Rwanda, Burundi en het Belgische bestuur in opdracht van de Volkenbond (1916-1932)
201602051743: VAN DE VIJVER HERMAN - Het culturele leven tijdens de bezetting. België in de Tweede Wereldoorlog 8
201501031244: DE VILALLONGA JOSÉ LUIS - Koning tussen Franco en Spanje
43229: VILAR ESTHER - The manipulated man.
25510: VILLE DE PARIS. MUSEE DE LA MODE ET DU COSTUME - Indispensables accessoires. XVIième -XXiéme siècle. 8 décembre 1983-23 avril 1984
19840149: VILLE DE PARIS. MUSEE DE LA MODE ET DU COSTUME - Indispensables accessoires. XVIième -XXiéme siècle. 8 décembre 1983-23 avril 1984
201512101814: VILLEGAS SERGIO - Het stadion - Verslag van ooggetuigen over de terreur van de Junta in Chili
33523: VILLEROT DOMINIQUE - L'Inquisition ou Le gouvernement des âmes.
201506232332: DE VILLERS JEAN - Le dictionnaire Marabout des Pensées des auteurs du monde entier
19950028: DE VILLERS GAUTHIER - De Mobutu à Mobutu - Trente ans de relations Belgique-Zaïre
61522: DE VILLERS GAUTHIER, E.A. - Manières de vivre. Economie de la vie
61521: DE VILLERS GAUTHIER, KENNES ERIK - Guerre et politique Les trente derniers mois de L.D. Kabila (août 1998-janvier 2001)
61507: VILLERS - Phénomènes informels et dynamiques culturelles en Afrique
61506: VILLERS - Belgique/Zaire. Une histoire en quête d'avenir
77411: DE VILLERS GAUTHIER - Zaire, années 90 Volume 2. Zaire 1990-1991: faits et dits de la société d'après le regard de la presse.
43228: VILLON - Poésies complètes. Préfaces de Clément Marot et de Théophile Gautier.
38832: VILSEN LUC - De Cité. Roman
19560060: DE VINCENNES, JEAN - L'abbaye des dunes. Saint Idesbald.
44411: VINCENT EMILE - Pourquoi Léopold III ?
46430: VINCENT A. - Le Judaïsme.
19520094: VINCENT AUGUSTE - Le noms de familles de la Belgique
20060052: VINCENT BERNARD PROF. - Louis XVI
20020181: VINCENT ANNE, WUNDERLE MARCUS - Les acteurs économiques de la culture
41325: VINCI ALFONSO, FRISIA EMILIO - Dolomiten. Italienischen Landschaften.
201603292206: VINCK KAREL, OPGETEKEND DOOR MARAIN FREDERIK - De weg naar doorbraak
40012: VINDEVOGHEL MARIA - Ik beschuldig... In naam van de Sabeniens. [SABENA]
20030104: VINDEVOGHEL MARIA - Ik beschuldig... In naam van de Sabeniens. [SABENA]
31428: VINIGI L. GROTTANELLI PROF DR. - Sesam Het leven der volken. 7 Eten, drinken en narcotica. De makende mens
19800032: VINKS JOS - Van repressie tot Egmont
19840018: VINTS LUC - Kongo made in Belgium. Beeld van een kolonie in film en propaganda
19870241: VIORST JUDITH - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien.
201404121625: VIORST JUDITH - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien.
19370015: VIOT ANDRÉ CT - L'Expansion coloniale de la France (ce qu'il fallait dire sur la Question Coloniale et les prétentions de l'Allemagne et de l'Italie)
34822: VIRGILIUS - The works of Virgil, translated by John Dryden
42840: VISCHER A.L. - Gerontologie. Psychologische benadering van de ouder wordende mens.
19910060: DE VISSCHER JACQUES - Franz Kafka. De tragiek van het bestaan.
33712: VISSCHERS P. (PRIESTER) - Naemrol van de eerw. Heeren Pastoors, Onderpastoors, Biechtvaders, enz. van St.-Andries Parochie te Antwerpen, sedert 1529 tot den huidigen dag met historische Aanteekeningen
19660143: VISSER M.B.H., AMPTMEYER H., BOSGRA S.J., KORVER A.P.E., DE VRIES F., EIJBERSEN R.R. - De kwestie Vietnam. Feiten en achtergronden.
39622: VISSER G. - Woordenboek Nederlands - Engels
44536: VISSER W.F.H. - Onder de laars van Napoleon.
19830065: VISSER FRANK - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede Wereldoorlog
46814: VISSER HANS, NORD MAX, OVERBEEKE EMANUEL - Simon Vestdijk. Een schrijversleven.
43735: VITALIS ORDERIC - De botten van Sint-Nicolaas.
38330: VITTINGHOFF FRIEDRICH - Augustus. Kopstukken uit de geschiedenis.
19510046: VLAAMS ECONOMISCH VERBOND - De Turnhoutse Kempen. Haar economische en sociale betekenis.
201408241956: VLAAMS ECONOMISCH VERBOND - De Turnhoutse Kempen. Haar economische en sociale betekenis.
25833: VLAAMSE OVERHEID - Trekwegen langsheen de waterwegen
201801032155: VLAANDEREN - Moord en doodslag. Over misdaadliteratuur.
201405210202: VLAANDEREN - Een halve eeuw Vlaanderen. Register 1951-2001
201506220055: VLAEMINCK, SIEG - Omtrent de Trudo-Abdij in Sint-Truiden.
19810154: VLAEMINCK SIEG - Sociale Stadsvernieuwing concreet. Middelen. Moeilijkheden. Mogelijkheden.
34216: VLAMINCK ERIK, [WILLEM ELSSCHOT] - Dank U, Heren. Vijf vrouwen over Elsschot.
45606: DE VLEESCHAUWER PROF. DR H.J. - Op den drempel van de wijsbegeerte.
19310002: DE VLEESCHAUWER A. - Rond het vraagstuk der gezinsvergoedingen
201709231342: VLERICK CÉCILE - Voor eeuwig !
42708: VAN DER VLERK I.M., KUENEN H. - Logboek der aarde.
99991055: VLERK,I.M.VAN DER & PH.H.KUENEN. - Geheimschrift der aarde. Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
35625: VLIEBERGH HUBERT - De Belgische Grondwet.
201412031809: VLIEBERGH E. PROF DR - Het Hageland - Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in't begin der Xxe eeuw. [OLD BOOKNUMBER=19210005]
201709191501: VLIEBERGH HUBERT - De Belgische Grondwet.
201410242245: DE VLIEGHERE MARLEEN - Borstels. Overbekend. Miskend.
39302: VAN VLIERDEN B.F. - Van in't wonderjaar tot de verwondering. Een poëtica van de vlaamse roman.
19580056: VAN VLIERDEN BERNARD-FRANS - Gerard Walschap
19580067: VAN VLIERDEN BERNARD-FRANS - Gerard Walschap
19860091: VLOEBERGH WOUTER - Waas en Waarachtig, gids voor 't Land van Waas
46307: VLOEMANS ANTOON - Philosofische Mystiek.
46313: VLOEMANS ANTOON - De Profetische Gestalten in de Wijsbegeerte.
46316: VLOEMANS ANTOON - Voorbereiding tot de Wijsbegeerte.
46410: VLOEMANS ANTOON - Leven en Leer der Groote Denkers. Geschiedenis van de Wijsbegeerte.
35218: VAN VLOTEN ELDERINCK D. PH. - De sexuele zeden in woord en beeld. Liefde en zinnelijkheid.
19450037: DE VOCHT JOZ. - Broechemsche Brakken. Novellen.
19790077: VOCKE ROLAND - Frederik de Grote. Tussen Verlichting en absolutisme.
44108: VODOZ JEAN-MARIE, VORLET JEAN-PIERRE - Pierre Izard. Souvenirs d'ici. Chronique des années 1928 à 1985 en 500 photographies.
19860084: VAN VOEREN G. - Tweemaal geweld. Leven en werk van de Voerense pastoor Veltmans.
19760077: VOET L. DR, VAN BEYLEN J. - Leven langs de Schelde, Antwerpen in de 16e en 17e eeuw
19730136: VOET L. - DE GOUDEN EEUW VAN ANTWERPEN. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.
19840200: VOET CHRISTEL - De Gazet van Antwerpen
201405171905: VOGEL, H. PH. - Geschiedenis van Latijns-Amerika
37023: VOGEL VIRGIL J. - A documentary history of the American Indian
38337: VOGEL DR. - De 100 beste tips van Dr. Vogel. Adviezen voor behandeling van de meest voorkomende aandoeningen.
19830115: VOGEL, H. PH. - Geschiedenis van Latijns-Amerika
19930141: VOGELS MIEKE, GEYSELS JOS - Politieke herbebossing. Notities voor de 21ste eeuw
201604081801: DE VOGHEL FRANZ - Financiers d'autrefois: Jacques Coeur, Sully, Fouquet, Colbert, Law, Necker, Morny, M.-A. Rothschild et ses cinq fils
36205: VOGT W., SMYTH HENRY D., GELUK J.J. - De atoombom. Uitvinding, ontwikkeling en toepassing
37413: VOGT AUG. F. W., HEINSIUS DR. H.W. - Wilde dieren naar het leven gefotografeerd
19390031: VOGT WILLEM, HESKES W. (ILLUSTRATOR) - Radioleven. Een kwarteeuw pioniersarbeid in een modern beroep
19000014: DE VOGÜE EUGÈNE-MELCHIOR (PRÉFACE) - Un Siècle Mouvement du Monde de 1800 à 1900 (3 vol. sur papier vélin, numéroté)
19660121: VOKAER MARC (DIR.) - La Grand-Place de Bruxelles
201403281702: DE VOLDER JAN & WOUTERS LIEVE - Van binnen weent mijn hart. De vervolging van de Antwerpse joden.
20100009: VOLKSWAGEN - VOLKSWAGEN Passat CC
30909: VOLL KARL - Memling Des Meisters Gemälde in 179 Abbildungen
63610: VAN VOLLENHOVEN - Op zoek naar het oude Rome
19810013: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs Geschiedenislexicon - Nederland en Belgie
19400038: VOLPE GIOACCHINO - Histoire du Mouvement fasciste
201604292315: VOLTAIRE (AROUET FRANÇOIS-MARIE) - Dictionnaire Philosophique
33608: VOLTAIRE - Oeuvres complètes de Voltaire avec des remarques et des notes historiques, scientifoques et littéraires. Dictionnaire Philosophique Tome VII Deuxième édition.
18180003: VOLTAIRE (1694-1778) - Oeuvres complètes de Voltaire. Tome 41. Correspondance avec d'Alembert.
75509: VOLTAIRE - LE MONDE COMME IL VA - ZADIG - MICROMEGAS - CANDIDE - TRAITE SUR LA TOLERANCE - JEANNOT ET COLIN - L'INGENU
19660063: VOLTAIRE, POMEAU RENÉ (NOTES DE -) - Romans et Contes
17590004: VOLTAIRE, KLEE PAUL (TEKENINGEN) - Candide of het optimisme (vert. van Candide ou l'Optimisme)
99990081: VOLTAIRE - Romans de Voltaire: Zadig, Le monde comme il va, Micromégas, Le Blanc et le Noir, Candide, l'Ingénu, L'homme aux quarante écus, La Princesse, Le Taureau blanc
19480083: VOLTAIRE, BRUNELLESCHI - L'Ingénu. Histoire véritable tirée des manuscrits du Père Quesnel 1767
19610088: VOLTAIRE, POMEAU RENÉ (NOTES DE -) - Contes et Romans: Micromegas, Zadig, Le Monde comme il va, Memmon, Histoire des voyages de Scarmentado
201602101121: VOLTAIRE / FRANÇOIS-MARIE AROUET - Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, et sur les principaux faits de l'histoire, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII. Nouvelle Édition, revue, corrigée, & augmentée de deux Volumes. Tomes I à VI (complet !).
19370048: VOLTAIRE, BRUNELLESCHI (ILLUSTRATIONS) - Candide ou l'Optimisme
45615: VONCK THEO - Reporters op jacht. En 16 andere zonderlinge verhalen.
46944: VONCKEN HUBERT ABBÉ - Livre d'or de Notre-Dame de Lourdes.
47001: VONCKEN HUBERT ABBÉ - Livre d'or de Notre-Dame de Lourdes.
38013: VAN DEN VONDEL JOOST - Toneelspelen. Eerste en Tweede Bundel.
39523: VONNEGUT KURT - Slachthuis Vijf of De Kinderkruistocht.
19690102: VONNEGUT KURT - Slachthuis Vijf of De Kinderkruistocht.
19690113: VONNEGUT KURT - Slachthuis Vijf of De Kinderkruistocht.
201708111134: VAN DE VOORDE HUGO, BLOMME JAN, CONINCKX DANIËL, REYCHLER LUC, NECKERS JAN, E.A. - Supermachten 2: Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie
45628: VAN DE VOORDE URBAIN - Het pact van Faustus.
19660150: VAN DE VOORDE, H. [OLD BOOK NUMBER 19660137] - De armenzorg te Hoboken in het licht van de algemene evolutie van de openbare weldadigheid 1796-1925
19650132: VAN DE VOORDE H. - Enkele aspecten van de Hobokense geschiedenis rond de eeuwwisseling 1893-1911
19890074: VAN DE VOORDE HUGO, DELSAERDT PIERRE, PRENEEL LOUIS, VERAGHTERT KAREL, D'HOKER MARK - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
19890105: VAN DE VOORDE HUGO, DELSAERDT PIERRE, PRENEEL LOUIS, VERAGHTERT KAREL, D'HOKER MARK - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
46033: VOORHOEVE CAREL - Reinaert De Vos. Een spel van dieren en menschen.
201711192239: VOORHOEVE H.C. DR - De jacht op de bleke microbe. De geschiedenis van de syphilis.
19430040: VOORLICHTINGSDIENST DER NEDERLANDSCHE REGEERING - Het Handvest van de Vrijheid.
37311: DE VOOYS C.C.N., STUIVELING G - Schets van de nederlandse letterkunde
20020194: VORGRIMLER HERBERT, BERNAUER URSULA EN STERNBERG THOMAS - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
201704010003: VORLÄNDER KARL - Geschiedenis van de wijsbegeerte (3 delen = volledig!)
201711180101: VORLAT EMMA - Mens & Maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968)
201703141811: DE VOS GRETA, E.A. - In behouden haven: Reflecties over maritieme regio's. Liber Amicorum Greta Devos.
19980225: DE VOS LUC - Van het ijzeren gordijn tot het fundamentalisme. Internationale tegenstellingen na 1945.
201708311845: VOS LOUIS DR - Bloei en ondergang van het A.K.V.S. - Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935 (delen I+II = volledig !)
20070105: VOS HENDRIK PROF. - Besluitvorming in de Europese Unie. Een survival kit (2de, geactualiseerde druk)
30704: DE VOS, LUYTEN, VAN MELSEN - Tijdschrift voor Filosofie. 44e Jaargang.
30705: DE VOS, LUYTEN, VAN MELSEN - Tijdschrift voor Filosofie. 43e Jaargang.
201410230019: DE VOS LUC, E.A. - Belgische militaire geschiedenis aan de hand van documenten (1830-1990)
19610017: DE VOS PIERRE - Vie et mort de Lumumba
19880169: VOS LOUIS, DEREZ MARK, DEPRAETERE INGRID, VAN DER STEEN WIVINA - De stoute jaren. Studentenprotest in de jaren zestig.
19900033: DE VOS LUC - Les 4 jours de Waterloo 15-16-17-18 juin 1815
20020078: DE VOS LUC (EDITOR) - Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen
201404151733: DE VOS LUC - De koude vrede. Koude Oorlog en dekolonisatie 1945-1963
19720056: DE VOS ALEX - Bibliografie van de Belgische binnenscheepvaart. Deel II: 1951-1970
19970272: DE VOS LUKAS - Hongkong, van Brits bastion tot Chinees bruggenhoofd
19900163: DE VOS LUC - Het einde van Napoleon - Waterloo 1815 (2de, volledig herziene uitgave)
19880215: DE VOS LUC - De koude vrede. Koude Oorlog en dekolonisatie 1945-1963
19820154: VOS LOUIS DR - Bloei en ondergang van het A.K.V.S. - Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935 (delen I+II = volledig !)
201602281945: DE VOS S., DUMON G., SUYKENS M., VAN STEENVOORT M. - Zwart en geel ... en een beetje rood
20080088: VOS HENDRIK PROF. (RED.) - De impact van de Europese Unie. Beleidsterreinen, strijdpunten en uitdagingen
20070116: VOS AART - Burgers, broeders en bazen. Het maatschappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.
17990006: VOSGIEN M. - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des empires, royaumes, républiques, provinces, villes, etc. et autres lieux remarquables des quatre parties du Monde. Troisième édition.
19980204: VOUGHT W.W. (WRITTEN BY -), IRVIN JOHN (MOVIE DIRECTOR) - When trumpets fade (movie on DVD)
19720097: VOVELLE JOSÉ - Le surréalisme en Belgique
201708241750: VOVELLE MICHEL - La Révolution contre l'Eglise: de la Raison à l'Etre Suprême
19970280: VRANCKEN PAUL (RED.) - Privilegium Tabellionatus
36912: VRANCKX RUDI - Geesten van het avondland. De roots van het moslimterrorisme.
19630077: VRANCKX JOS, STAATSRAAD, BUITENGEWOON HOOGLERAAR RU GENT - Notarieel Administratief Recht
20060147: VRANCKX RUDI - Geesten van het avondland. De roots van het moslimterrorisme.
31106: VRANKEN JAN - Armoede in België
19960051: VRANKEN JAN PROF (EDITOR) E.A. - Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 1996.
20000019: VRANKEN JAN EDITOR - Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2000.
20702: VAN VREE FRANK - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant
99991062: DE VREE PAUL - Paul Snoeck
19330060: DE VREESE ALFONS M. MR - De haven van Gent
201711152346: VRELUST JEF (RED.), HIMLER ALBERT, THUES GERT, VAN SCHOORS PAUL - 750 Jaar Havenkranen in Antwerpen
20000050: VRG-CODEX - VRG-Codex 2000-2001. Verzameling van de noodzakelijke wetteksten voor kandidaturen en licenties in de rechten.
34341: DE VRIES ANNE - Ratje. Een jongen van de straat. Ingeleid door Joos Florquin
42801: DE VRIES ANNE - Wij leven maar eens.
201509081626: DE VRIES - Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen
201509041715: DE VRIES R. - Uit 't kanalje geboren 1885-1914. 75 jaar socialisme te Kontich. & De kinderen van het kanalje 1914-1940. Socialisme te Kontich.
19730005: DE VRIES LEONARD - Vrij Nederland. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1940 - 1945
19890061: DE VRIES, D. (EDITOR) - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
19950096: DE VRIES JOHAN - Four Windows of Opportunity. A Study in Publishing. translated by Maarten Ultee.
19990096: VRIES, JOH. DE, WIM VROOM EN TON DE GRAAF (RED.) - Wereldwijd bankieren : ABN AMRO 1824-1999.
19540003: DE VRIES REILINGH H.D., VANHAEGENDOORN M. DR - België: lotgenoot in de lage landen
19480091: DE VRIES THEUN - 1848 : Een spook waart door Europa - Nieuwe rivieren - Hagel in het graan
201804022343: DE VRIES JOHAN - De Nederlandse Economie tijdens de 20ste eeuw. Een verkenning van het meest kenmerkende
20070077: DE VRIESE SOFIE, MOTMANS KRIS - Wonen in toen en nu. 22 keer binnenkijken
44510: DE VRIJ T., DEHOUCK H., PROOST J., DE MAEYER E. - Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige flitsen.
25512: DE VROEDE MAURICE - Religieuses et béguines enseignantes dans les Pays-Bas meridionaux et la principauté de Liège aux XVII-XVIII Siecles
19490004: VROMAN JEAN - Un siècle de gouvernement parlementaire. L'Angleterre de 1814 à 1914.
19830098: VROOM W.H. DR - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm.
31441: VRYDAGH J.M. - Etude Comparée sur la Biologie de Dysdercus Nigrofasciatus Stal, et Dysdercus Melanodores Karsch
19870501: VUCHELEN JEF, VAN IMPE WILLIAM - Privatisering. Van Macht naar Markt.
37025: VUIJSJE HERMAN - Nieuwe Vrijgestelden. De opkomst van het spijkerpakkenproletariaat.
36215: VULLIEZ WANDA - Vichy. La fin d'une époque.
32222: VYWAMUS/MCCLURE JANET - Die Kunst des Channels
38515: WAAGENAAR SAM - The murder of Mata Hari.
42761: WADDELL HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen.
30422: WAEGEMANS G. - Latérites pisolithiques et scoriacées
19780024: WAELBERS, E.A. - Verslag Integan-colloquium: de toekomst van de kabeltelevisie. 25-10-1978
19470063: DE WAELE F.J. PROF DR, DE KEYZER J. - Kunstgeschiedenis
45421: DE WAELE DR. E. - Antieke Geschiedschrijving.
19860056: DE WAELE M., GAUS H., VAN EENOO R., UYTTERHAEGEN F. - Beknopte bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evoluties van België 1918-1985 (tweede uitgebreide uitgave)
19620152: DE WAELE A. DR - Het openbaar personenvervoer in de provincie Antwerpen
30952: WAELKENS M. - Traveaux de Sélection du Coton [Congo Belge]
201711180139: VAN DER WAETEREN TH. - De entropie van het ei. Liber pro amicis.
19590008: WAGEMANS HANS - Op jacht naar nieuws
201705112249: WAGENER FRANÇOISE - Madame Récamier 1777-1849
37912: WAGENVOORT PROF. DR. H. - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie, benevens den oorspronkelijken tekst voor zoover het betreft gedichten in de latijnsche, fransche, engelsche of duitsche taal. De Oudheid.
99991049: WAGENVOORT H. (RED.) - Algemene literatuurgeschiedenis, delen 1, 2, 3 en 5
35031: WAGGERL KARL HEINRICH - Das Jahr des Herrn, Deutsche Dichter der Gegenwart
20000121: WAGNER KRIS - De schone en de koning. Barones de Vaughan en Leopold II
19720126: WAGNER-HEIDENDAL LUTGARD - Het Filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de negentiende eeuw.
20000185: WAGNER KRIS - De schone en de koning. Barones de Vaughan en Leopold II
19900195: WAIN JOHN (CHOSEN AND INTRODUCED BY -) - The Oxford Library of Short Novels [3 Volumes in slipcase]
20000202: WALCKIERS LIESBET (EDITOR), KENNES ERIK, REYNTJENS FILIP, E.A. - Oorlog in Congo
20000078: WALCKIERS LIESBET (EDITOR) - De rechtbank als wapen
46404: WALDMANN EMIL (INL) - Albrecht Dürer
31333: WALFORD ROY L. M.D. - Maximum life span
36705: WALGRAVE JAN (EDITOR) - De buren vieren feest. Geboorte, overgang en huwelijk bij Antwerpse bevolkingsgroepen. 13 september - 15 december 1996. Koningin Fabiolazaal Antwerpen.
19680064: WALGRAVE JAN E.A. - Diamant. Geschiedenis en techniek. Tentoonstellingcatalogus Het Sterckshof 1968.
47748: WALKER KENNETH - The Physiology of Sex
19570087: WALKER ERIC A. - A History of Southern Africa.
19760048: WALKER WILLIAM F. - A colour atlas of General Surgical Diagnosis
201601112108: WALLACH JANET, WALLACH JOHN - Arafat, vriend en vijand (vertaling van Arafat - In the Eyes of the Beholder - 1990)
19460024: WALLE A.V. DE - Comment reconnaître le style des édifices
20060011: VAN DE WALLE WERNER (HOOFDREDACTEUR), DECAVELE JOHAN, VERMAUT CLAUDIA, DE JONGE PIT, E.A. - RUIMSCHOOTS, Nautisch & Sociaal Nieuws, driemaandelijks tijdschrift
19380065: VAN WALLE WILLEM-P. - La navigation intérieure en Belgique
201711222243: WALLINGA T. - Geschiedenis van het privaatrecht
20060157: WALLIS ANDREW - Silent Accomplice: The Untold Story of France's Role in the Rwandan Genocide
201802091527: WALLONIA - De geheimen van het Land van Villers in Waals-Brabant. Verhalen en legendes. Circuit van 52 km met de wagen met bezoeken te voet. Lokaal en landelijk erfgoed.
38017: WALLRAFF GÜNTER - Beeld van Bild. Getuigen tegen het geweld van Springer.
36861: WALRAET M. - Aperçu sur les archives historiques du Comité Spécial du Katanga.
19950060: WALRAVE MICHEL (EDIT.) - Les réseaux de services publics dans le monde. Organisation, régulation, concurrence.
30435: WALSCHAP GERARD - Huybrechts-Bergé (een handgeschreven verhaal)
30436: WALSCHAP GERARD - Wat is letterkunde?
30438: WALSCHAP GERARD - Neem mij niet kwalijk, ik lees geen romans
30439: WALSCHAP GERARD - Links geboren
30440: WALSCHAP GERARD - Zijn alle kunstenaars gek?
30441: WALSCHAP GERARD - De weg van een romanschrijver
30442: WALSCHAP GERARD - De verdediging van de Vlaamse letterkunde
30459: WALSCHAP GERARD, ELSSCHOT WILLEM - Twintig stappen van elkaar.De correspondentie tussen Gerard Walschap en Willem Elsschot
32321: WALSCHAP GERARD - Nieuw Deps
32417: WALSCHAP GERARD - Cultuurautonomie en verdraagzaamheid
33122: WALSCHAP - Dossier Walschap
34005: WALSCHAP GERARD - Over Emile Verhaeren
35314: WALSCHAP GERARD - Volk. Verhalen.
37219: WALSCHAP GERARD - Een Mensch Van Goeden Wil
201506041444: WALSCHAP GERARD - Oproer in Congo [Oproer in Kongo] - 5de druk
42413: WALSCHAP GERARD - Denise.
42414: WALSCHAP GERARD - De Française.
42416: WALSCHAP GERARD - Alter ego.
42417: WALSCHAP GERARD - De familie Roothooft.
42422: WALSCHAP GERARD - Volk.
47819: WALSCHAP GERARD - Dossier Walschap
47821: WALSCHAP GERARD - Moeder
47823: WALSCHAP GERARD - Nieuw Deps.
47828: WALSCHAP GERARD - Een mensch van goeden wil.
19270006: WALSCHAP GERARD - Slimke Gazelle - Om te vertellen aan kleine gezellen [met tekeningen van Bus]
19330010: WALSCHAP GERARD - Trouwen
19350019: WALSCHAP GERARD - De vierde koning
19400015: WALSCHAP GERARD - Bejegening van Christus
19430013: WALSCHAP GERARD - De Consul
19430016: WALSCHAP GERARD - Genezing door aspirine
19430017: WALSCHAP GERARD - Voorpostgevechten
19450022: WALSCHAP GERARD - De Goede Smokkelaar
19500030: WALSCHAP GERARD - Moeder
19540027: WALSCHAP GERARD - Manneke Maan
19580040: WALSCHAP GERARD - De verloren zoon
19580044: WALSCHAP GERARD - De verloren zoon
19590030: WALSCHAP GERARD - A. van Cauwelaert
19600059: WALSCHAP GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
19630036: WALSCHAP JACQUES - Kroon van de liefde
19630037: WALSCHAP GERARD - Muziek voor twee stemmen of wereld en geloof. Een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie.
19670037: WALSCHAP GERARD - De kunstenaar en zijn volk
19680056: WALSCHAP GERARD/WESTERLINCK ALBERT - Gesprekken met Walschap, in: Dietsche Warande & Belfort. 113de jg, nummer 7, september 1968
19740053: WALSCHAP GERARD - Vijf van Walschap (Genezing door aspirine - De graaf - Het voske - De kaartridder - De consul)
19740058: WALSCHAP GERARD - Vijf van Walschap (Genezing door aspirine - De graaf - Het voske - De kaartridder - De consul)
19750038: WALSCHAP GERARD - Het Oram-project
19980039: WALSCHAP GERARD - Brieven 1921-1950 verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap met medewerking van Harold Polis.
19980044: WALSCHAP GERARD - Brieven 1921-1950 + Brieven 1951-66 + Brieven 1966-1989 (3 volumes = compleet!)
19990034: WALSCHAP GERARD - Links geboren
19530031: WALSCHAP GERARD - De Graaf - 1ste druk
46519: WALSCHAP GERARD - Een mensch van goeden wil.
20020042: WALSCHAP GERARD - Brieven 1966-1989 verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap (+) en Carla Walschap
60918: WALSCHAP GERARD - Mijn omgang met literatuur
60122: WALSCHAP GERARD - Genezing door aspirine
37103: WALSCHAP GERARD - De dood in het dorp
37215: WALSCHAP GERARD - Het kind
34918: WALSH L.J. - De naaste maal. Vertaald door Lod. En Angela Dosfel-Tysmans
19720020: WALTER G. - La Révolution russe
31714: WALTER INGO - Secret Money. The world of international financial secrecy
19730105: WALTER, MOREEL BAS (VOORWOORD EN VERTALING) - Wat is een anarchist? (vert. van About Anarchism)
20120021: WALTER KNOLL - Walter Knoll design furniture Germany
30315: WALTERS DEREK - The Feng Shui Handbook
32240: WALTERS J. DONALD (KRIYANANDA) - Grundlagen des Channeling. Der Weg zu Hoheren Inspiration
35502: WALTHER INGO F., METZGER RAINER - Vincent van Gogh. Alle schilderijen. Deel 1: Etten, april 1881 - Parijs, februari 1888.
19700014: WALTON RICHARD J. - Beyond Diplomacy - A Background Book on American Military Intervention
62507: WALWORTH ARTHUR - Woodrow Wilson
19960118: WAMBA-DIA-WAMBA ERNEST, E.A. - Afrika grijpt zijn kans. Nationale conferenties en democratisering in franstalig Afrika. Het geval Zaïre.
19740014: VAN WAMBEKE H. - Eigentijdse geschiedenis van 1939 tot heden
19900230: WANNENBURGH A.J., JOHNSON PETER (PHOTOGRAPHY) - Diamond People
19780080: WANTE L., DEBROUWERE EN DUCATTEEUW, CASTELAIN, VANDEPUTTE, DELMOTTE, DESPRIET, VERBRUGGE - 6de JAARBOEK VAN DE GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING DE GAVERSTREKE.
25302: THE WAR - The War. Weekly Magazine covering the war
42731: WARD BOB - The light stuff. Space humor - from Sputnik to Shuttle.
43248: WARD BARBARA, DUBOS RENÉ - Only one earth. The care and maintenance of a small planet.
19380015: WARD PRICE G. - Ik ken deze dictators [Hitler, Mussolini]
20120022: WARE KATHERINE (ESSAY), BRETON ANDRÉ (PERSONAL PORTRAIT) - Man Ray 1890-1976
201607230118: DE WARESQUIEL EMMANUEL - Fouché: Les silences de la pieuvre
38729: WARFIELD GERALD - How to read and understand the financial news.
46721: WARIDEL BRIGITTE, PRÉFACE DE CLAVEL JEAN-PIERRE, INTRO DE JAKUBEC DORIS - C.-F. Ramuz 1878-1947.. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier du 17 février au 31 mars 1979.
46715: WARMOES JOSÉ - Charles Bernard. Le centenaire de sa naissance. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier du 18 septembre au 30 octobre 1976.
46716: WARMOES JOSÉ, PRÉFACE DE HANSE JOSEPH - Carlo Bronne. Un demi-siècle de chroniques. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier du 16 novembre au 8 décembre 1979.
46723: WARMOES JEAN, PRÉFACE DE FAUCHERAU SERGE - Cinquante ans d'avant-garde. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier du 19 mars au 30 avril 1983.
38727: WARNER RALPH - The independent Paralegals Handbook. How to provide legal services without going to jail.
19850116: WARNER MARINA - Monuments and Maidens. The Allegory of the Female Form.
19890273: WARNICKE RETHA M. PROF. - The Rise and Fall of Anne Boleyn : Family Politics at the Court of Henry VIII
19890304: WARNICKE RETHA M. PROF. - The Rise and Fall of Anne Boleyn : Family Politics at the Court of Henry VIII
45116: WARONDEUS - Figuren en problemen der monumentale schilderkunst in Nederland.
41425: WARREN KENNETH S., MOSTELLER FREDERICK - Doing more good than Harm: the evaluation of health care interventions. Annals of the New York Academy of Sciences Volume 703.
19960200: WARREN, HANS ; MOLEGRAAF, MARIO (SAMENGESTELD DOOR -) - Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siècle
38818: WARSSTAT WILLI, BERGMANN FRANZ - Kino und Gemeinde
19760055: WASSENAAR IRIS - Vrouwenbladen. Spiegels van een mannenmaatschappij.
33927: VAN WASSENHOVEN LOUIS - Uit de Engelsche Kerkvervolgingen. Ottavio Mirto Frangipani, nuntius van Vlaanderen, en de Engelsche Katholieken (1596-1606)
34921: VAN WASSENHOVEN LOUIS - Uit de Engelsche Kerkvervolgingen. Ottavio Mirto Frangipani, nuntius van Vlaanderen, en de Engelsche Katholieken (1596-1606), uitgave van het Vlaamsch Historisch Boekenfonds nr. 1
19870112: WATELET MARCEL - Cartografie en politiek in het België van de 19de eeuw
19800085: WATELET, J.-G. (SOUS LA DIRECTION DE -) - Art nouveau Belgique
19870050: WATELET MARCEL - Cartografie en politiek in het België van de 19de eeuw
19900079: WATELET MARCEL - De militaire topografische cartografie van de Geallieerden in Frankrijk en België (1815-1818). Cognitieve benadering en overzicht van de fondsen en verzamelingen. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 44, 1990, nr 174, pp. 33-49.
19980066: WATELET MARCEL - Chemins impériaux & voies royales. Essai sur la cartographie et l'ingénierie routières en Wallonie au début du XIXe siècle.
19950065: WATELET MARCEL - Patrimoine cartographique de Wallonie. Le terrain des ingénieurs. La cartographie routière en Wallonie au XVIIIe siècle.
47136: VAN DE WATER PAUL - Leidraad Datacommunicatie.
201403171415: VAN WATERSCHOOT JOHN, [GASTON EYSKENS] - In de tent van de veldheer. Een visie op Gaston Eyskens.
38322: VAN WATERSCHOOT JOHN - Kei of Edelsteen. 101 Citaten als inspiratie en houvast.
19970239: VAN WATERSCHOOT JOHN - UFO’S BOVEN BELGIE. Vijftig jaar waarneming, onderzoek en verklaringen.
201701150204: VAN WATERSCHOOT JOHN PROF. DR. - De olifant en de blinden. Werkelijkheid en Waarneming.
19790112: WATKIN DAVID - Morale et architecture aux 19e et 20e siècles
30213: WATSON LYALL - Beyond supernature. A new natural history of the supernatural
201707281624: WATSON PETER - Grondleggers van de moderne wereld. Een geschiedenis van de 20e eeuw. [verscheen in 2001 onder de titel Wrede Schoonheid, in 2005 als Grondleggers van de Moderne Wereld, in 2006 als Mensen en ideeën van de 20e eeuw 1900-2000]
201510221740: WATT GEORGE - Ontsnappingslijn Comète. Een spectaculaire vlucht uit bezet België. (vertaling van The Comet Connection - Escape from Hitler's Europe.
19460082: WAUGH EVELYN - Terugkeer naar Brideshead (vertaling van Brideshead revisited - 1946)
19460075: WAUGH EVELYN - Terugkeer naar Brideshead. De gewijde en profane gedenkschriften van Kapitein Charles Ryder. (vertaling van Brideshead revisited - 1946)
18950001: WAUTERS A.J. (RÉDACTEUR EN CHEF DU MOUVEMENT GÉOGRAPHIQUE) - Bibliographie du Congo 1880-1895, catalogue méthodique de 3.800 ouvrages, brochures, notices et cartes.
19460005: WAUTERS ARTHUR - La nouvelle politique coloniale
20040131: WAUTERS JAN - Klein-Brabants Sagenboek
201711111755: WAUTERS JOSEPH (ANCIEN MINISTRE DU TRAVAIL) - Le Congo au travail (old booknr 19240019)
201709041859: WAUTERS ARTHUR - The Belgian Congo. Reservoir of the Allies.
30202: WAUTHOZ HENRI - Grande encyclopédie de la Belgique et du Congo (2 tomes = complet)
30219: WAUTHOZ HENRI - Grande encyclopédie de la Belgique et du Congo (Tome I)
19670013: VAN WAUWE LUDO - Federalisme, utopie of mogelijkheid?
201504142317: VAN WAYENBERGH HENRI - Les abbayes, leurs granges et leurs paroisses en région du Centre. Stratégies patrimoniales et politique des élites laïques et ecclésiastiques des origines à la Révolution française.
19800103: WEAVER WILLIAM, FERRARI LUIGI (EDIZIONE ITALIANA) - Verdi. Immagini e documenti.
19800087: WEBB R.K. - Modern England: From the 18th Century to the Present
19760089: WEBER EUGEN - La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914).
20040157: WEBER PATRICK - Les rois de France. Biographie et généalogie des 69 rois de France
19920221: WEBER EVA - American Art Deco
201803250307: WEBSTER CHARLES (SIR) - The Congress of Vienna, 1814-1815
19930200: WEBSTER DAVID L., EVANS SUSAN TOBY, SANDERS WILLIAM T. - Levend verleden. Een inleiding in de archeologie.
19700023: WECHSLER HERMAN J. - Great Prints and Printmakers
19880226: WEDGE JAMES - Painted Ladies: The art of hand-colouring in photography
44911: WEDGWOOD C.V. - De Wereld van Rubens 1577 - 1640.
19880249: VAN DER WEE H. PROF DR, EN ANDEREN - De Lage Landen 1500-1780
19880208: VAN DER WEE H. PROF DR, EN ANDEREN - De Lage Landen 1500-1780
201406071835: VAN DER WEE HERMAN (INTRO) - De industrie in België: twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980 - Tentoonstellingcatalogus
199300451233: VAN DER WEE (TRANSLATED BY LIZABETH FACKELMAN) - The Low Countries in the Early Modern World
19750025: VAN DER WEE H. & TAVERNIER K. - La Banque Nationale de Belgique et l'histoire monétaire entre les deux guerres mondiales
19920119: VAN DER WEE HERMAN, HOUTMAN-DESMEDT HELMA - De wereldeconomie in opbouw 1750-1990
19970084: VAN DER WEE HERMAN (COÖRDINATIE), BUYST ERIK, CASSIERS ISABELLE, HOUTMAN-DE SMEDT HELMA, KURGAN-VAN HENTENRYK GINETTE, VAN MEERTEN MICHELANGELO, VANTHEMSCHE GUY - De Generale Bank 1822-1997.
19810098: VAN DER WEE HERMAN (INTRO) - De industrie in België: twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980 - Tentoonstellingcatalogus
201701161027: VAN DER WEE HERMAN, BUYST ERIK, GOOSSENS MARTINE, VAN MOLLE LEEN - CERA 1892-1998 - De kracht van coöperatieve solidariteit
19810143: VAN DER WEE HERMAN (INTRO) - De industrie in België: twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980 - Tentoonstellingcatalogus
19910198: VAN DER WEE HERMAN, BOGAERT R., KURGAN-VAN HENTENRYK GINETTE - De bank in Europa. 25 eeuwen bankgeschiedenis.
19980136: WEEMAES RICHARD - Overleven in de kering. Eximius van de Velde 1743-1823
201603011715: DE WEERDT DENISE (EDITOR) - Vies de femmes 1830-1980
19720075: DE WEERDT DENISE - De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880
19900110: DE WEERDT DENISE, E.A. - 100 Jaar 1 mei. De geschiedenis van een Strijddag
19710064: DE WEERDT DENISE EN OUKHOW CATHERINE - De commune van Parijs 1871 in boek en beeld
19970040: DE WEERDT DENISE EDIT. - De dochters van Marianne - 75 jaar SVV [Socialistische Vooruitziende Vrouwen]
201604061906: DE WEERDT DENISE - En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België (1830-1960)
19730023: VAN DEN WEGHE JAN - Boven en onder de evenaar
19630122: VAN DEN WEGHE JAN - En elke dag rees weer de zon
20070078: WEIGHTMAN GAVIN - The Industrial Revolutionaries: The Creation of the Modern World 1776-1914
46518: WEIJNEN PROF. DR. A. - Prisma Handwoordenboek Nederlands
201510111127: WEINBERG KIRSON S. DR - Het probleem van de bloedschande
20070054: WEINER TIM - Een spoor van vernieling. De geschiedenis van de CIA.
62701: WEINTRAUB STANLEY - Disraeli. A biography
19960166: WEIR ALISON - The Children of Henry VIII (formerly entitled Children of England)
201704101635: WEIR STEPHEN - Les pires décisions de l'histoire et les gens qui les ont prises (traduction de History's worst decisions and the people who made them - 2008)
19880021: WEISS DIMITRI EDITOR - La fonction Ressources Humaines
19630091: WEISS HERBERT & VERHAEGEN BENOÎT - Parti Solidaire Africain (P.S.A.) - Documents
77506: WEISS HERBERT - Political protest in the Congo. The Parti Solidaire Africain during the Independence Struggle.
32408: WEITEMEIER HANNAH - Yves Klein 1928-1962 International Klein Blue
19880109: WELLENS MARC - Antwerpen stad in beweging 1983-1987
201712161745: WELLENS ERIK - Albert II. De volledige biografie.
43738: WELLS H.G. - The pocket history of the world.
20070068: WELTEN JOOST - In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert
19660081: WELTER GUSTAV - Geschiedenis van Rusland
31519: WELVAERT MARIJKE - Het kantelen van een dictatuur. Zaïre wordt weer Congo
19990107: WELVAERT MARIJKE - Het kantelen van een dictatuur. Zaïre wordt weer Congo
19850301: WELVAERT F., VAN EENOO R., DIERICKX-VISSCHERS F., OSTYN G., COORNAERT M., E.A. - 2000 jaar Zwinstreek [Knokke]
26318: VAN WELY P.H. - Kramers' Fransch Woordenboek
19570012: WENDT GERALD DR - Kernenergie en haar toepassingen in vredestijd
19960173: WENNEKES WIM - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
19930235: WENNEKES WIM - De aartsvaders: grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven
47834: WENSELEERS LUK - De poëzie is niet meer van gisteren; Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw realisme.
19800127: WENTINCK CHARLES - Het hart: symbool en werkelijkheid. Het hart en de kunst.
20010150: WENZLER CLAUDE - Généalogie des rois de France et épouses royales [old book number 20010104A]
20050090: WERDEFROY F. (+) - Registratierechten 2004-2005, Volume II (6de herwerkte uitgave)
42418: WEREMEUS BUNING J.W.F. - Maria Lecina en Een ontmoeting met vreemde gevolgen.
42425: WEREMEUS BUNING J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona.
19720060: WERKGROEP PERSKONCENTRATIE - Perskoncentratie [Persconcentratie]
19690119: WERKGROEP DE WITTE KAPROENEN - het kolonialisme in Vlaanderen. pleidooi voor een sociale revolutie.
19650064: WERKMAN EVERT - Ik néém het niet! Hoogtepunten uit het verzet 1940/1945
19800109: WERKMAN EVERT, DE KEIZER MADELON, VAN SETTEN GERT JAN - Dat kan ons niet gebeuren... Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog beschreven.
75634: WERKMAN H.N. - Brieven van H.N. Werkman 1940-1945
37115: VAN WERMERSKERKEN HENRI - Leo Smeder. Vervolg van Hollandsc²h Binnenhuisje.
19670122: WERTH ALEXANDER - La Russie en guerre: 1941-1942 La Wehrmacht à l'assaut
19700072: WERTHEIM, W.F. - De lange mars der emancipatie. Herziene druk van 'Evolutie en Revolutie'
201404041725: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lécina, Een Lied in Honderd Verzen, Met Een Zangwijs
33837: VAN WERVEKE HANS - Gand, Esquisse d'Histoire Sociale
19510038: VAN WERVEKE H. DR - Geschiedenis van België en van Belgisch Congo
201711220304: VAN WERVEKE H. PROF DR - Een Vlaamse graaf van Europees formaat - Filips van de Elzas
19650112: VAN WERVEKE H. -
19880139: WESSELING H.L. - Indië verloren Rampspoed geboren en andere opstellen over de geschiedenis van de Europese expansie.
201804021514: WESSELING H.L. - Vele ideeën over Frankrijk. Opstellen over geschiedenis en cultuur
33929: WESSELS ANTON - De renaissance van de islam.
201705080051: WEST MORRIS L. - De Toren van Babel (vert. van The Tower of Babel - 1968)
19630110: WEST MORRIS L. - In de schoenen van de visser (The shoes of the fisherman - 1963)
19590114: WEST MORRIS L. - Advokaat van de duivel (vertaling van The Devil's Advocate - 1959)
201512101846: WEST MORRIS - Harlequin (1974)
201406121554: WEST MORRIS L. - De zomer van de rode wolf (vertaling van The Summer of the Red Wolf - 1971)
201507151807: WEST MORRIS - De Salamander (vertaling van The Salamander - 1973)
201404081953: WEST MORRIS L. - In de schoenen van de visser (The shoes of the fisherman - 1963)
19570121: WEST MORRIS - Kinderen van de zon (vertaling van Children of the Sun: The Slum Dwellers of Naples - 1957)
19980213: WEST FRANZ, MEEWIS MENNO (INTERVIEW) - Franz West - Middelheim 1998
19680123: WEST MORRIS L. - De Toren van Babel (vert. van The Tower of Babel - 1968)
201404161707: WEST MORRIS - De Salamander (vertaling van The Salamander - 1973)
201403211324: WEST MORRIS L. - In de schoenen van de visser (The shoes of the fisherman - 1963)
41804: WESTENDORF WOLFHART - Het Oude Egypte.
19480076: WESTER D.H. PROF DR - Mensch - Scheikunde - Samenleving (2de herziene en vermeerderde druk)
19500022: WESTER D.H. PROF DR - Van spierkracht tot atoomkracht
43151: WESTERLINCK ALBERT - De innerlijke Timmermans.
40123: VON WESTERMAN GERHART - Knaurs Opernführer. Eine Geschichte der Oper. Mit einem Geleitwort von Hans Knappertsbusch.
19630141: WESTERMANN VERLAG - Völker, Staaten und Kulturen. Ein Kartenwerk zur Geschichte. Erweiterte Ausgabe.
35604: WETZEL C. (RED) - Geschichte Europas
19850126: WETZEL CHRISTOPH - 40 eeuwen schilderkunst. Een overzicht
20100012: DE WEVER BRUNO, VAN DOORSLAER RUDI, PAULI WALTER - Ook Vlaanderen kent zijn geschiedenis niet
19710011: WEVERBERGH JULIEN - Leopold II van Saksen Coburgs allergrootste zaak
20050218: WEVERBERGH JULIEN - weverbergh '30-'70. Herinneringen van een letterkundig omnivoor.
19710065: WEVERBERGH JULIEN - Leopold II van Saksen Coburgs allergrootste zaak
19910178: WEVERBERGH JULIEN, HOBANA ION - De triomf van de droom
45436: VAN DER WEYDEN DR. J.B. - De stamboom van het existentialisme. Een studie voor meer gevorderden in wijsgerig denken.
201509081618: WEYNS - Bokrijk. Tuin van de Vlaamse Volkskultuur
201708121558: WEYNS J.A. - [Belgisch Congo] Kongo: Negerleven en Negerziel uit het hart van Afrika. Een boek voor jonge en andere menschen.
19840167: WEYNS JOZEF - Haard en heem: Leesboek over heemverbonden dingen
19840168: WEYNS JOZEF - Haard en heem: Leesboek over heemverbonden dingen
19800019: WHALE JOHN - The politics of the media
201602250358: WHEATCROFT ANDREW - Ongelovigen - Het conflict tussen het christendom en de islam (vertaling van Infidels - 2002/2004)
19780041: WHITFIELD PHILIP DR - The Hunters
40122: WHITING CHARLES - De Siegfriedlinie. Het laatste Nazibolwerk.
19290046: WHITNEY CHARLES S. M.C.E. - Bridges: A Study in Their Art, Science and Evolution
19570063: WIBAUT CONSTANCE - Mode en Stijl
201410240113: WICKHAM ALEXANDRE, COIGNARD SOPHIE - La nomenklatura française. Pouvoirs et privilèges des élites
99990054: WIEGAND RICHARD G. - Deutsches Handbuch für Fremdenverkehr - Reisen in Deutschland - Band III. Hessen-Saarland-Rheinland-Pfalz-Nordrhein-Westfalen.
19810010: WIEGMAN O. E.A. - Meningen en media - Politieke opponenten in een realistisch experiment
19890169: WIELAND, J.H.M. (EDIT.) - Kleine atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen. 2e druk.
19800089: WIELAND C.I. - Diagram en kaart als geografische hulpmiddelen
99991014: WIELAND - Obéron
201603081406: VAN DE WIELE MARGUERITE & LOVELING VIRGINIE (EDITS) - De Belgische vrouw in de Letterkunde - La femme belge dans la Littérature - 1870-1914
43226: WIESELTIER LEON - Frieden durch Abschreckung. Strategische Überlegungen zur Verhinderung eines Atomkrieges.
46109: WIESENTHAL SIMON - Moordenaars onder ons.
19690121: WIGGERS A.J. - Winkler Prins van deze tijd [old book number 19690013]
31914: WIGMAN A.B. - Vreugd van bos en heide. Ontmoetingen met plant en dier op De Hooge Veluwe
36868: WIGNY PIERRE - A ten year plan for the economic and social development of the Belgian Congo
201802130134: WIGNY PIERRE, MINISTER VAN KOLONIËN - Tienjarenplan voor de economische en sociale ontwikkeling van Belgisch Congo*
19860127: VAN DE WIJER INGRID DR, [TIMMERMANS FELIX] - Al mijn dagen. Dagboeken en archief Felix Timmermans.
19900017: WIJFJES H. RED. - Jaarboek Mediageschiedenis 2
35102: VAN WIJK W.E. - De Gregoriaansche kalender, een technisch-tijdrekenkundige studie
19390051: VAN DER WIJK JACOB - Inkomens- en vermogensverdeling. Distribution of Incomes and Fortunes
45605: WIJNAENDTS FRANCKEN DR C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
35311: VAN WIJNEN HARRY - De Prins-Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
19840067: VAN WIJNEN H.A. - Willem Drees. Democraat.
20000062: VAN WIJNEN HARRY - De macht van de kroon
39210: VAN DEN WIJNGAERT MARK, DUMOULIN MICHEL, DUJARDIN VINCENT - Een koningsdrama. De biografie van Leopold III.
44116: VAN DEN WIJNGAERT MARK, BEULLENS LIEVE, BRANTS DANA - Pouvoir et monarchie. La Belgique et ses rois.
19950019: VAN DEN WIJNGAERT M. & DE PRINS H. - Van de Koude Oorlog tot Nieuwe Wereldorde - Hedendaagse wereldgeschiedenis
20060106: VAN DEN WIJNGAERT, DUJARDIN VINCENT - België zonder koning. 1940-1950: de 10 jaar dat België geen koning had
19750115: VAN DEN WIJNGAERT MARK - Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1944. With an English summary
19900192: VAN DEN WIJNGAERT MARK - Nood breekt wet. Economische collaboratie of accomodatie. Het beleid van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-44)
19900214: VAN DEN WIJNGAERT MARK - Nood breekt wet. Economische collaboratie of accomodatie. Het beleid van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-44)
30425: WILBAUX R. - Recherches prémiminaires sur la préparation du café par voie humide
30938: WILBAUX R. - Les Besoins du Palmier à Huile en Matières Nutritives [Congo Belge]
30940: WILBAUX R. - Quelques données sur l'Epuration de l'Huile de Palme [Congo Belge]
201802141829: DE WILDE MAURICE - L'Ordre Nouveau [collaboration]
45405: WILDE OSCAR - Ballade van het tuchthuis te Reading.
46061: WILDE OSCAR - Salome en Een Florentijnsch Treurspel.
19970138: DE WILDE BART, BALTHAZAR HERMAN (VOORWOORD) - Witte boorden, blauwe kielen. Patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid in de 19de en 20e eeuw.
41304: DE WILDE MAURICE - België in de Tweede Wereldoorlog 5 De Kollaboratie, Deel 1.
201709050039: WILDE OSCAR - Het Granaatappelhuis (vertaling van The House of Pomegranates - 1892)
19760110: WILDE HARRY - Trotski
201708311857: DE WILDE MAURICE - België in de Tweede Wereldoorlog Deel 3: De Nieuwe Orde
19660155: DE WILDE MAURICE - Het mijnalarm van Maurice De Wilde. Een dossier.
43355: VAN WILDERODE ANTON - Het herdertje van pest. Een berijmde vertelling.
19950111: VAN WILDERODE ANTON (PSEUDONIEM VAN CYRIEL PAUL COUPÉ) - Voltooid mijn monument. De Oden van Horatius
19900155: VAN WILDERODE ANTON (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Het hart op de tong. Romantische verhalen uit de 19de eeuw.
30506: WILDIERS MAX - Maatschappelijke uitstraling van sociale wetenschappen. Vriendenboek Professor Dr. Frans van Mechelen
43034: WILDIERS-VAN DER WEE KRISTIN - Kroniek van de Orde van den Prince. 1955-1990.
43101: WILDIERS N.M. - Het Wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin.
43146: WILDIERS N.M. - Teilhard de Chardin. Een inleiding in zijn denken.
43733: WILDIERS DR. N.M. - Evolutionisme en Wereldbeschouwing.
19850206: WILDIERS MAX PROF. DR - De eeuw der onwetendheid
19870038: WILDIERS MAX PROF. DR - Afscheid van Los Alamos - Notities uit het nucleaire tijdvak
19850236: WILDIERS MAX PROF. DR - De eeuw der onwetendheid
19790067: WILDUNG, DR. DIETRICH. - Goden en farao's. Tentoonstellingcatalogus.
19850070: WILDUNG, DIETRICH & SCHOSKE, SYLVIA. - De vrouw in het rijk van de farao's. Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis Brussel 30.11.1985 - 28.02.1986. (incl. bijvoegsel)
19980076: WILDUNG, D. (EDITOR), LIEPE JÜRGEN (FOTOS) - Die Pharaonen des Goldlandes. Antike Königreiche im Sudan.
19420069: WILHELM FRIEDRICH (HG.), NEWALD RICHARD, DE BOOR HELMUT - Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300. Lieferungen 22 bis 27
43440: WILKINS IVOR, STRYDOM HANS - The super-Afrikaners. Inside the Afrikaner broederbond.
20020136: WILL CHRIS - Sterk water. De Hollandse waterlinie
36859: WILLAME JEAN-CLAUDE - La politique africaine de la Belgique a l'épreuve: les relations Belgo-Zaïroises (1978-1984)
19870130: WILLAME JEAN-CLAUDE - Chronique d’une opposition politique: l’UDPS (1978-1987).
19900117: WILLAME JEAN-CLAUDE - Patrice Lumumba - La crise congolaise revisitée.
61527: WILLAME - L'Accord de Lusaka. Chronique d'une négotiation internationale
61505: WILLAME - Banyarwanda et Banyamulenge
201803042313: WILLAME JEAN-CLAUDE - L'automne d'un despotisme - Pouvoir, argent et obéissance dans le Zaïre des années quatre-vingt [Congo]
201803050012: WILLAME JEAN-CLAUDE - L'Odyssée Kabila - Trajectoire pour un Congo nouveau ?
77505: WILLAME JEAN-CLAUDE - Zaïre l'Epopée d'Inca. Chronique d'une prédation industrielle.
19830017: WILLEKENS EMIEL DR - Hendrik Conscience en zijn tijd
19820031: WILLEMEN CH. PROF. E.A. - Kunstschatten uit China. 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China.
31905: WILLEMS JAAP - De Rijn, zijn schoonheid en de vervuiling
38916: WILLEMS L. - Kleederdracht & Weverij door de eeuwen heen.
39906: WILLEMS PAUL - Migratiebewegingen in het Vlaams Gewest in de periode 1997-2006
19600031: WILLEMS ELDERT - In 26 letters: het boek in uw leven, uw leven in het boek
19660126: WILLEMS L. - Kostuumgeschiedenis
19770071: WILLEMS JAAP - Groot Rijnboek
201408221655: WILLEMS JAN - VDB Een burger boven alle verdenking [Vanden Boeynants]
20090025: WILLEMS BART, JANSSENS JEROEN (M.M.V.) - Cultuur, wetenschap en onderwijs in de Départements réunis (1794-1814) : Repertorium en archiefgids
19690125: WILLEMSEN A.W. DR - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
19690099: WILLEMSEN A.W. DR - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
19620099: WILLEQUET JACQUES - Le Congo belge et la Weltpolitik (1894-1914)
19790018: WILLEQUET JACQUES - Albert 1er - roi des Belges
201705072313: WILLEQUET JACQUES (INLEIDING), SOMERHAUSEN C. (RED.) - België in de politieke karikatuur 1830-1980
19840046: WILLETT JOHN - Weimar, een weggemaaide cultuur
38741: WILLHITE THOMAS D. - Living Synergistically.
30030: WILLIAMS TENNESSEE - Un tramway nommé désir; La chatte sur un toit brûlant
31121: WILLIAMS CHARLES - Péri en mer
19570015: WILLIAMS FRANCIS - Dangerous Estate - the Anatomy of Newspapers
19900141: WILLIAMS MARK - The story of Spain. The dramatic history of Europe's most fascinating country.
41006: WILLIS R.A. - Pathology of Tumours. Second edition.
43631: WILMARS DIRK - Diagnose Brussel
201705081847: WILMET J. - Systèmes agraires et techniques agricoles au Katanga
38201: WILMINK WILLEM - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
39826: WILMINK WILLEM - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
19690134: WILS LODE - Het Daensisme. De opstand van het Zuidvlaamse platteland
19570119: WILS LODE DR - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd
34621: WILS LODE - De ontwikkeling van de gedachteninhoud der Vlaamse beweging tot 1914. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreding. Jaargang XLIX Nr. 5-6 Verhandeling 442-443
39015: WILS LODE - Het Daensisme. De opstand van het Zuidvlaamse platteland.
19590041: WILS LODE - De politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging (1840-1857)
19720092: WILS LODE PROF DR (PERSSTUDIES ONDER LEIDING VAN -), LERNOUT GHISLAIN, BROSENS ADRIAAN, LERMYTE JEAN-MARIE - De houding van de politieke partijen tegenover de Vlaamse beweging in de 19e eeuw. [Standen en landen LIX]
19630148: WILS LODE DR - Het ontstaan van de meetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische politiek
201506111744: WILS LODE - Joris van Severen - Een aristocraat verdwaald in de politiek
43329: WILSON ROBERT A. - Vrouw zijn en blijven
19870108: WILSON COLIN - The Encyclopedia of Unsolved Mysteries
19540070: WILSON CHARLES - Geschiedenis van Unilever - Een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering (delen I en II = volledig!) (vertaling van The History of Unilever: A Study in Economic Growth and Social Change)
19390059: WILSON ARNOLD SIR T. LT.-COL. - The Suez Canal : Its Past, Present, and Future
19920106: WILSSENS MARIE-ANNE - Bevolkingsdruk en boerenverstand - Evolutie van de levensstandaard in het Waasland in de 18de eeuw
34302: DE WIN J.TH.H. - Kastelen in Limburg. Inventarisatie van de voormalige en huidige rijkdom in deze provincie aan: Weerbare Burchten, Riddermatige Huizen en Kasteelachtige Huizingen
19910156: VAN WINCKEL ANNEMIE - Keien in de vijver
19420030: WINCKELMANN J. J. - Geschichte der Kunst des Altertums
63032: WINDROW MARTIN, ROFFE MICHAEL (COLOUR PLATES) - French Foreign Legion
19550118: VAN WING E.P. (WOORD VOORAF) - Aangepaste objectiviteit. De zending Coulon-Deheyn-Renson in opdracht van de Heer Minister Auguste Buisseret naar Belgisch Kongo
45906: REDACTIE WINKLER PRINS ENCYCLOPAEDIE - De Kleine W.P. Eerste Deel A-H & Tweede Deel I-Z.
19520005: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1952)
19540014: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1954
19540015: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1954
19580021: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1958
19600011: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1960
19630006: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1963
19640010: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1964
19660013: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1966
19660014: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1966
19680012: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1968
19690014: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1969
19690015: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1969
19700015: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1970
19700016: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1970
19700017: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1970
19710010: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1971
19720021: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1972
19730012: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1973
19740016: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1974
19750018: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1975
19760017: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1976
19770008: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1977
19780022: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1978
19790011: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1979)
19800020: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1980)
19810011: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1981)
19830013: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1983
19840015: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1984
19850019: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1985)
19860017: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1986
19870013: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1987)
19880022: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1988)
19890009: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1989
19910006: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1991
19920013: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1992
19940017: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1994)
19620009: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1962
201703231923: WINOCK MICHEL - La Belle Epoque. La France de 1900 à 1914
41716: DE WINTER DR A.F. - Bruggehoofd Europa. De idee van het personalisme.
60911: DE WINTER LEON - De ruimte van Sokolov
201709211019: DE WINTER LEON - De (ver)-wording van de jongere Dürer
31336: WINTERS JASON - In search of the perfect cleanse
19400027: WIRSING GISELHER - Cent familles dominent l'Empire
19880234: WISNER BEN - Power and need in Africa. Basic human needs and development policies.
45732: DE WISPELAERE PAUL - Victor J. Brunclair 1899 - 1944.
201408061740: DE WIT COR - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
20000172: WITLOX FRANK (RED.) - De Ijzeren Rijn en de Betuweroute. Het debat op de juiste sporen?
19480012: WITSEN ELIAS J.S. - Leonardo da Vinci
19740117: WITT HUBERT (EDITOR), LION FEUCHTWANGER, HERBERT JHERING, LOTTE LENYA, CASPAR NEHER, WALTER BENJAMIN, HANNS EISLER, PAUL DESSAU, MAX FRISCH, ERWIN STRITTMATTER, WALTER MITTENZWEI, VLADIMIR POZNER - Brecht. As They Knew Him.
201507150010: WITTE ELS - Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden 1830-1848. (enkel deel 1 !)
19960121: DE WITTE RENÉ, TIMMERMAN GEORGES - De zaak Raoul Stuyck. Fraude en corruptie in Antwerpen
18980001: DE WITTE PAUL [DE WITTE POL] - De geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische werkersbeweging sedert 1870
33305: DE WITTE L. - Kerk, arbeid en kapitaal; confrontatie van de christelijke levensopvatting met het arbeidersvraagstuk
33606: WITTE ELS, CRAEYBECKX JAN - Politieke Geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Derde druk.
201411242019: DE WITTE RENÉ, TIMMERMAN GEORGES - De zaak Raoul Stuyck. Fraude en corruptie in Antwerpen
201409191753: DE WITTE LUDO - Crisis in Kongo. De rol van de Verenigde Naties, de regering-Eyskens en het koningshuis in de omverwerping van Lumumba en de opkomst van Mobutu
19810110: WITTE ELS, CRAEYBECKX JAN - Politieke Geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Eerste druk.
19850131: WITTE E., GERARD E., FALTER R., REZSOHAZY R., GERIN P., WILS L., FRANÇOIS L. - Politologie in België voor 1914 - Politologie en Belgique avant 1914
19850214: WITTE ELS DR - De ""Moniteur Belge"", de Regering en het Parlement tijdens het Unionisme (1831-1845)
19890069: WITTE ELS PROF. DR (INTRO) - 200 ans de libre pensée en Belgique 1789-1989
19930078: WITTE ELS (EDIT.) - Brusselse Thema's. De Brusselse rand
19990048: DE WITTE LUDO - L'assassinat de Lumumba (traduction de 'De moord op Lumumba')
201404291709: DE WITTE LUDO - De moord op Lumumba
19980173: DE WITTE RENÉ - De familie De Clerck. De verborgen miljarden.
19950226: WITTE ELS, TYSSENS J. - De tuin van Akademos: Studies naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel
19970023: WITTE ELS, CRAEYBECKX JAN, MEYNEN ALAIN - Politieke geschiedenis van België. Van 1830 tot heden
201604161814: WITTE ELS, DE PRETER RENÉ (REDACTIE), BRUWIER MARINETTE, STEENHAUT WOUTER, VANTHEMSCHE GUY, VERWILST HERMAN - Samen sparen : de geschiedenis van de spaarbank CODEP en haar voorlopers [Coop-Deposito's]
20100002: DE WITTE LUDO - Heimwee naar het zwart-wittijdperk, in: Knack, 14/4/2010, p. 28-30
19680103: WITTE ELS - Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden 1830-1848. (delen 1 en 2 = volledig !)
19890254: WITTE ELS PROF. DR (INTRO) - 200 jaar vrijzinnigheid in België 1789-1989
201405221619: DE WITTE RENÉ - Zwartboek Justitie. Leven in voorlopige vrijheid. België is een politiestaat.
201711110159: WITTE ELS, GOOSSENS CAS (WOORD VOORAF) - De breedte van het scherm. Pleidooi voor de openbare televisie.
19830039: WITTEK MARTIN E.A. - De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik
33410: WITTGENSTEIN LUDWIG - Philosophische Untersuchungen
19980167: WITTLICH P., E.A. - Praag Art Nouveau. Metamorfoses van een stijl.
32902: WODON BERNARD - Kunst en Beschaving. De Nieuwste Tijd 1789 - 1918
201403252211: WOESTENBORGHS BERT, HERMANS ROELAND, SEGERS YVES - In het spoor van Demeter. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen K.U. Leuven, 1878-2003
45108: VAN DE WOESTIJNE KAREL - Verzamelde gedichten. Met een voorwoord van A. Roland Holst. Keuze samengesteld in ingeleid door Prof. Dr P. Minderaa.
46028: VAN DE WOESTIJNE KAREL - De Vlaamsche Primitieven.
47814: VAN DE WOESTIJNE KAREL - Dagboek met inleiding en begeleidende nota's.
19590090: VAN DE WOESTIJNE PAUL - De vroegste uitgaven van Avienus' Descriptio orbis terrae [1488-1515].
30607: WOLDRING, VAN DEN HOECK - Antiek. Universum kennis voor mensen van nu
38403: WOLDRING J.I. - Grote Reis-Encyclopedie van Europa: Italië.
19890136: WOLDRING HENK - De Franse Revolutie: een aktuele uitdaging
201411080044: WOLF NAOMI - The Beauty Myth. How images of women are used against women.
38736: WOLF SHARYN - 50 ways to find a lover. Proven techniques for finding someone special.
45004: WOLF DR. GEORG JACOB - Altdorfer.
46413: WOLF GUSTAV - Die schöne deutsche Stadt. Mitteldeutschland.
35613: WOLF NAOMI - De zoete leugen of de mythe van de schoonheid
19900208: DE WOLF PIET - De Noordzee
201711181908: DE WOLF MAURICE - Brieven uit Ierland. Belevenissen van een schacht die in het jaar 1945, laatste jaar van oorlog en geweld, overzee naar Ierland trok.
46803: WOLF F. - Pratique de la ferronerie d'art. Techniques du travail - Exemples - Développé de surface.
19970265: WOLFE TOM - Hinderlaag bij Fort Bragg (vertaling van Ambush at Fort Bragg - 1997)
19720121: WOLFE MARTIN - The Fiscal System in Renaissance France
201703072259: WOLFE TOM - Het geschilderde woord. Van Bauhaus tot ons huis (vert. van The Painted Word - 1981/From Bauhaus to our house - 1975)
37032: VAN WOLFEREN KAREL - De ondergang van een wereldorde
19890258: VAN WOLFEREN KAREL - The Enigma of Japanese Power. People and Politics in a Stateless Nation.
19890296: VAN WOLFEREN K.G. - Japan, de onzichtbare drijfveren van een wereldmacht
45710: WOLFF PAUL - Formen des Lebens. Botanische Lichtbildstudien.
19920127: WOLFF JACQUES PROF. - Le financier Ouvrard (1770-1846). L'argent et la politique.
46912: WOLFFENBUTTEL-VAN ROYEN H. - De witte boomgaard.
31817: WOLFRAM E. - Das Geheimnis von Till Eulenspiegels Leben
34113: WOLKERS JAN - Een roos van vlees
42822: WOLKERS JAN - De hond met de blauwe tong.
43114: WOLKERS JAN - De Kus
43132: WOLKERS JAN - Kort-Amerikaans.
19690135: WOLKERS JAN - Turks Fruit
20100060: WOLKERS JAN, BLOM ONNO (BEZORGD EN INGELEID DOOR -) - Brieven aan Olga
60908: WOLKERS JAN - Turks fruit
19690122: WOLKERS JAN - Turks Fruit [48ste druk]
42625: WOLKERS JAN - Horrible Tango
19690123: WOLKERS JAN - Turks Fruit [36ste druk]
20100059: WOLKERS JAN, BLOM ONNO (BEZORGD EN INGELEID DOOR -) - Brieven aan Olga
36917: WOMACK JAMES, JONES DANIEL, ROOS DANIEL - The Machine that changed the World. The story of lean production. How Japan's secret weapon in the global auto wars will revolutionize western industry.
19860175: WOOD MICHAEL - ?Domesday: A Search for the Roots of England?
47041: WOOD ERNEST - Seven schools of Yoga. An introduction.
19530054: WOODKOCK G. - AVAKOUMOVITCH I. - Pierre Kropotkine, le Prince Anarchiste (trad. of The Anarchist Prince)
19690051: WOODSTOCK (MOVIE PRESS RELEASE MAP) - MOVIE OF MICHAEL WADLEICH, PRODUCED BY BOB MAURICE - Woodstock - Official press map with 11 BW-photos of the festival - Warner Bros. - Warner Bros. présente Woodstock, 3 jours de paix de musique ... et d'amour
19750044: WOODWARD G. W. O. - The Dissolution of the Monasteries
19870028: WOODWARD BOB - Dekmantel - De geheime oorlogen van de CIA
19910094: WOODWARD BOB - De machthebbers (vertaling van The Commanders)
19940107: WOODWARD BOB - The Agenda. Inside the Clinton White House
19510024: WOODWORTH, ROBERT S., EN DONALD G. MARQUIS - Psychologie
19290067: WOOLF VIRGINIA - Een kamer voor jezelf (vertaling van A room of one's own - 1929)
40602: WORDSWORTH J., JAYE M., WOOF R., FUNELL P., FOREWORD ABRAMS M. - William Wordsworth and the age of English Romantism.
19790070: WORLD MINES REGISTER 1979-80 - World Mines Register 1979-80. The World- Wide Directory of Mining and Mineral Processing Operations.
19670092: WORMSER GEORGES - Georges Mandel. L'homme politique
32212: WORSCH EMIL - Erdstrahlen und deren Einfluss auf die Gesundheit des Menschen
19870079: VAN DER WOUD AUKE - Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848
20060134: VAN DER WOUD AUKE - Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland.
201703161747: VAN DER WOUD AUKE - De Bataafse Hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850)
37205: VAN WOUDE JOHANNA - Hollandsch Binnenhuisje
20000070: VAN DER WOUDE AD DR. - Leven met geschiedenis. Theorie, praktijk en toepassing van historische kennis.
34218: WOUTERS DR J. - De atomen en de atoomenergie
34239: WOUTERS H.G. - Historiae Ecclesiasticae Compendium. 3 Tomos. Editio Quarta
37303: WOUTERS KAN. L. - Begrippen van Natuurkunde (physiek). Leergang der Natuurwetenschappen. Précis de Sciences Naturelles
201610171017: WOUTERS PAUL - Nederland-België. Met die buren heb je geen vrienden meer nodig
40712: WRIGHT PETER, GREENGRASS PAUL - Spycatcher. The candid autobiography of a Senior Intelligence Officer MI5.
43442: WRIGHT R., KOESTLER A., SILONE I., FISCHER L., SPENDER S., GIDE ANDRÉ - The God that failed. Six famous men tell how they changed their mind about Communism.
47808: WRIGHT ANDREW - Collins Picture Dictionary for Young Learners.
19850270: WRIGHT PETER, GREENGRASS PAUL - Spycatcher. De onthullende memoires van een topambtenaar van de Britse inlichtingendienst MI5
19800108: WRIGHT CHRISTOPHER - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
19850297: WRIGHT PETER, GREENGRASS PAUL - Spycatcher. L'Autobiographie sincère d'un officier supérieur du Renseignement britannique
201709041250: WRIGHT JONATHAN - de Jezuïeten. Missie, mythen en methoden
19400048: WRIGHT RICHARD - Zoon van Amerika (vertaling van Native Son - 1940)
19710021: WU RONG-I - The strategy of economic development - A case study of Taiwan
19650089: WUCHER ALBERT - Vanaf 5 uur 45 wordt teruggeschoten (vertaling van Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen Ein Dokumentarbericht über d. Beginn d. Zweiten Weltkrieges)
19500065: WULLUS-RUDIGER J. - Les origines internationales du drame Belge de 1940
32116: WÜRMLI DR. MARCUS - Das Neue Universum 1991. Wissen, Forschung, Abenteuer. Jahrbuch 107
201711132219: WÜRTTEMBERGISCHES LANDESMUSEUM STUTTGART - Baden und Württemberg im Zeitalter Napoleons. Band 1. Katalog + Band 2. Aufsätze.
20050149: WUYTS BEN - Over narren, kreupelen, doven en blinden. Leven met een handicap van de Oudheid tot nu
20060005: WYCKMANS AUDREY - Gigue. Spring-summer 06.
20110011: WYCKMANS AUDREY - Gigue. Fall - Winter 2011-2012
32414: WYFFELS CARLOS - Permanente Tentoonstelling. Doorheen de Nationale Geschiedenis. Deel I en II
19660012: VAN WYLICK W. A. H. V. DR - Röntgen en Nederland. Röntgens betrekkingen tot Nederland en de opkomst der Röntgenologie hier te lande
20080066: WYLOCK MONIQUE - Belgopocket 2009
61515: WYMEERSCH - Liver Amicorum Marcel d'Hertefelt
201504270000: WYNANTS PAUL, KREMER CHRISTIAN (PRÉFACE) - Les Pouvoirs Publics et les Fabriques d'Eglise en Belgique. Aperçu historique.
201404191857: XENOFON - De tocht van de tienduizend - Anabasis
30447: XENOPHON - Tocht van de Tienduizend (vertaald door Marc Moonen)
20060038: YAHIA MOHAMMED DR - Komombo
19980014: YAPP NICK - The Hulton Getty Picture Collection 1920s
19980015: YAPP NICK - The Hulton Getty Picture Collection 1930s
19980016: YAPP NICK - The Hulton Getty Picture Collection 1940s
19980017: YAPP NICK - The Hulton Getty Picture Collection 1950s
31628: YARBRO CHELSEA QUINN - More messages from Michael
31629: YARBRO CHELSEA QUINN - Messages from Michael. The electrifying true story of our first contact with the supernatural
31633: YARBRO CHELSEA QUINN - Michael's People
19610104: YATES RICHARD - Revolutionary Road (vertaling van Revolutionary Road - 1961)
19770054: D'YDEWALLE CHARLES - Journal, mon beau souci. Franco, Churchill, De Gaulle, Hitler, Mussolini, Edouard VIII, Abdallah, Van Roey, Spaak, Les Pirenne, Maurras, Lilian, Dames d'hier, Quartier Léopold
19450067: D'YDEWALLE STANISLAS [VAN OUTRYVE D'YDEWALLE STANISLAS] - De Kartuize Sint-Anna ter-Woestijne te Sint-Andries en te Brugge, 1350-1792 [genummerd luxe-exemplaar]
77205: YEATS W.B. / SHAW BERNARD / O'NEILL EUGENE - Gedichten / Toneel
35416: YEOMAN R.S. - Current coins of the world
19910239: YERGIN DANIEL - The prize. The epic quest for oil, money and power.
19570009: YERNAUX E. - L'Ogre Clérical
41409: YI-YUNG HSIA DAVID - Inborn errors of metabolism.
61516: YOKA - Kinshasa signes de vie
41520: YOUNG DESMOND - Rommel. Met een voorwoord van Sir Claude Auchinek.
19810012: YOUNG RICHARD & WILSON CHRISTOPHER - By Invitation Only
25002: YOUNG RICHARD - Paparazzo! The photographs of Richard Young
19960189: YOUNG SHI, YIN JAMES, TUTU DESMOND (FORWORD) - The Rape of Nanking. An Undeniable History in Photographs.
201706251131: YOUNG-BRUEHL ELISABETH, [FREUD ANNA] - Anna Freud - Biografie
201803290238: YOUNG ORAN R. - Systems of Political Science
41411: YOURCENAR MARGUERITE (PS. MARGUERITE ANTOINETTE JEANNE MARIE GHISLAINE CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR) - Mishima ou La vision du vide.
42825: YOURCENAR MARGUERITE (PS. MARGUERITE ANTOINETTE JEANNE MARIE GHISLAINE CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR) - Les yeux ouverts. Entretiens avec Matthieu Galey.
19390062: YOURCENAR MARGUERITE - Het genadeschot (vertaling van Coup de grâce - 1939)
201708241827: YPERMAN JAN - OOST WEST, KUST BEST. Een verrassende ontdekkingstocht met de tram van De Panne tot Knokke-Heist
19850080: VAN YPERSELE DE STRIHOU ANNE - Astrid 1905-1935
19700070: VAN YPERSELE DE STRIHOU ANNE EN PAUL, SCHÖLLER ANDRE, GROOTMAARSCHALK VAN HET HOF (WOORD VOORAF) - LAKEN, een huis voor keizer en koning [Schoonenberg] [Schönenberg]
43653: YSEBAERT CLAIR, DE BOECK JAN - PolitiekZakboekje 1982. Martens V
43654: YSEBAERT CLAIR, DE BOECK JAN - PolitiekZakboekje 1983. Martens V
43655: YSEBAERT CLAIR, DE BOECK JAN - PolitiekZakboekje 1981.
43656: YSEBAERT CLAIR, DE BOECK JAN - PolitiekZakboekje 1984. Martens V
19740079: YSKOUT LUTGARD - De structuur van het familiebedrijf in België
47021: YÜ LU K'UAN ( CHARLES LUK ) - Taoist Yoga. Alchemy & Immortality.
19710037: CH'EN YUNG-SHENG - Wreedheden in Rood China. Reproducties (kleur) van Ch'en Yung-sheng.
19590009: YUTANG LIN - De Geheime Naam
201703161737: TOUSSAINT YVON - Les barons Empain
36527: ZAFON CARLOS RUIZ - Gaudi in Manhattan
63638: ZAFON CARLOS RUIZ - het spel van de engel (voorpublicatie)
19700152: ZAJADACZ-HASTENRATH SALOME - Das Beichtgestühl der Antwerpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtstuhl in den südlichen Niederlanden.
20070125: ZAMOYSKI ADAM - De ondergang van Napoleon en het congres van Wenen (vertaling van Rites of peace -The fall of Napoleon & the Congress of Vienna - 2007)
38903: ZANARDINI A., MILLIET PAUL, GREMONT HENRI, MASSENET J. ( MUSIQUE) - Hérodiade. Opéra en 4 actes et 7 tableaux. Partition pour piano seul.
19850103: VAN ZANDEN, J.L. - De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. (A.A.G. Bijdragen 25)
42411: ZANELLA ANDREA - Bernini. All his works from all the world.
201702130245: ZARNOWSKI J. - Art russe, Souvenir de l'Exposition d'Art russe au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, mai-juin 1928
201404052130: DE ZAYAS ALFRED M. - Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen über alliierte Völkerrechts Verletzungen im Zweiten Weltkrieg.
19790157: DE ZAYAS ALFRED M. - Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen über alliierte Völkerrechts Verletzungen im Zweiten Weltkrieg.
19770146: DE ZAYAS ALFRED M. - Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen. Vorgeschichte, Verlauf, Folgen. [or. Nemesis at Potsdam - 1977]
20060113: ZEBRASTRAAT - Update_1, Zebrastraat Gent De oorsprong, l'origine, the origin
201404272334: VAN DER ZEE HENRI - De Hongerwinter. Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding.
19750120: VAN DER ZEE SYTZE - Voor Führer, Volk en Vaderland sneuvelde. De SS in Nederland, Nederland in de SS.
35005: ZEISSIG HANS - Neuer Geschichts- und Kulturatlas. Von der Urzeit zur Gegenwart
201708010104: ZEMMOUR ERIC - Le suicide français. Les 40 ans qui ont défait la France.
41421: ZICHELLA L., WHITEHEAD M., VAN KEEP P.A. - The climacteric and beyond. Fifth International Congress on the Menopause, Sorrento (Italy), 6-10 April, 1987.
19780131: ZIEGLER JEAN - Main basse sur l’Afrique
19970166: ZIEGLER PETER - The black death
201801041744: ZIEGLER JEAN - Le bonheur d'être Suisse
201704080026: ZIEGLER JEAN - Hitlers bankiers. Het verbijsterende verhaal: hoe Zwitserse bankiers het roofgoud van Hitler heelden, witwasten en zodoende de Duitse oorlogsmachine draaiende hielden
19380011: ZIELENS LODE - De dag van morgen
43245: ZIMMER U., HANDEL A., EISENREICH - BLV Tier- und Pflanzenführer für unterwegs.
19820194: ZINS HENRYK - Joseph Conrad and Africa
39110: ZINZEN WALTER - Mobutu. Van mirakel tot malaise.
20060101: ZINZEN WALTER - De wereld is een schouwtoneel Maar wie doet de regie?
19950174: ZINZEN WALTER - Mobutu - Van mirakel tot malaise
201404301816: ZINZEN WALTER - De wereld is een schouwtoneel Maar wie doet de regie?
19400016: ZISCHKA ANTON - Wetenschap breekt monopolies [vertaling van Wissenschaft bricht Monopole]
201802142322: ZISCHKA ANTON - Licht voor 3/4 miljard analfabeten - Problemen en mogelijkheden van de ontwikkelingshulp (vertaling van Welt ohne Analphabeten)
35509: ZISCHKA ANTON - Ölkrieg. Wandlung der Weltmacht Öl.
19400001: ZISCHKA ANTON - Wissenschaft bricht Monopole
19750040: ZISCHKA ANTON - De wereld is nog steeds rijk - een optimistische inventarisatie
19510081: ZISCHKA ANTON - Het wereldverkeer door alle eeuwen. Geschiedenis, invloed en techniek van schrijven, seinen, drukken, rijden, varen en vliegen.
19620160: ZISCHKA ANTON - Smeulende wereld, voortgaande opbouw
19610130: ZISCHKA ANTON - Van oorlog naar vrede. De geboorte van een nieuwe wereld in de schaduw van de bewapeningswedloop
99990016: ZISCHKA ANTON - Landen der toekomst. Een brede wereldanalyse van nog niet ontsloten ruimten en mogelijkheden
19790021: ZOETE A. - De documenten in omloop bij het Belgisch Kadaster (1835-1975)
30018: ZOLA EMILE - Son Excellence Eugène Rougon [1876]
99990101: ZOLA EMILE - Gervaise [gebaseerd op L'assomoir - 1878]
46939: ZOLA EMILE - De droom (vertaling van Le Rêve - 1888]
19880258: ZOLA EMILE, ZOLA FRANÇOIS-EMILE, MASSIN - Zola Photographer
75505: ZOLA EMILE - Nana [1880] - Roman
19820077: ZORZI ALVISE - Vie de Marco Polo, voyageur vénitien.
19480103: ZSOLT BÉLA - Negen koffers (vertaling van Kilenc koffer - 1948)
19880238: ZUIDEMA WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom
20040114: ZUIJDGEEST NICOLIEN - De laatste kolonie van Afrika. Reizen door de Westelijke Sahara.
19770027: VAN ZUILEN A.J. - The Life Cycle of Magazines - A historical Study of the decline and Fall of the general Interest Mass Audience Magazine in the United States during the Period 1946-1972
19940042: VAN ZUTPHEN NAN & NOOTENS JOHAN (RED.) - Nederlandstalige en Afrikaanstalige media
19940158: DE ZUTTER JAN - De schaduw van de maan. Moderne hekserij in Europa.
19590078: VAN ZUYLEN PIERRE BARON - L'echiquier Congolais ou Le secret du roi
19500021: VAN ZUYLEN PIERRE - Les mains libres: politique extérieure de la Belgique 1914-1940
19960083: ZWAENEPOEL JOSEF - Het Zoniënwoud.
19580109: ZWAGER H.H. DR - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie
19770030: ZWART DRS. A H RED. - De Eeuw van de Franse Revolutie Ca. 1714 tot Ca. 1814
19390074: ZWEIG STEFAN - Edith (vertaling van Ungeduld des Herzens - 1939)
201604120008: ZWEIG STEFAN - Maria Stuart, Koningin van Schotland
32514: ZWEIG STEFAN - Marie-Antoinette
32527: ZWEIG STEFAN - De legende van de derde duif
32530: ZWEIG STEFAN - La Peur
19390020: ZWEIG STEFAN - Marie Antoinette
19340062: ZWEIG STEFAN - Erasme, Grandeur et décadence d'une idée (traduction de Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam)
19320044: ZWEIG STEFAN - Marie Antoinette. Portret van een middelmatig karakter. (vert. van Bildnis eines mittleren Charakters - 1932)
19350061: ZWEIG STEFAN - Hommes et destins
19960171: ZWEIG STEFANIE - Ergens in Duitsland (vertaling van Irgendwo in Deutschland - 1996)
19320052: ZWEIG STEFAN - Marie Antoinette. Portret van een middelmatig karakter. (vert. van Bildnis eines mittleren Charakters - 1932)
19350059: ZWEIG STEFAN - La Peur
19350060: ZWEIG STEFAN - La confusion des sentiments
37027: ZWEIG STEFAN - Tagebücher
75712: ZWEIG STEFAN - Schaaknovelle (vertaling van Schachnovelle - 1942)

10/25