MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42102: ELLIOT AUBREY - Sons of Zulu.
45114: ELLIS IDA - Karakter-analyse en levens-prognose uit de menschelijke hand. Handleeskunde gids samengesteld uit 637 vragen en antwoorden.
19840058: ELLIS C. HAMILTON - The Lore Of Steam
19830155: ELLMANN RICHARD - James Joyce (New and revised edition)
32901: ELLRIDGE ARTHUR - Gaugain et les Nabis
20000087: ELSE DAVID - Zanzibar. The Bradt Travel Guide. Fourth edition.
19760132: ELSHOF PAUL - Stadsvernieuwing als ruimte-ordening door het kapitaal
19600066: ELSHOUT J. (VOORWOORD VAN DE PRESIDENT-COMMISSARIS) - Beschrijving van Westeuropese vaarwegen met 9 kaarten en 119 tekeningen. Uitgegeven door de Nederlandsche Particuliere Rijnvaart-Centrale (N.P.R.C.) ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.
39816: ELSING J.M. - De rode dageraad. Roman uit Centraal Afrika.
19540029: ELSING J.M. - De Pioniers - Roman uit Centraal Afrika
99990036: ELSING J.M. - Stanley
44010: ELSSCHOT WILLEM - Gedichte. Verzen. Aus dem Niederländischen von Gerd Busse und Agnes Kalmann-Matter
44027: ELSSCHOT WILLEM - De Filharmonie en Behoud De Begeerte brengen Het Dwaallicht. Een literair Concert. 20 september 2008 - De Singel, Antwerpen.
19330029: ELSSCHOT WILLEM - Käse [Kaas]
19380054: ELSSCHOT WILLEM - Lijmen. I. Lijmen II. Het been
19470030: ELSSCHOT WILLEM - Het dwaallicht
60928: ELSSCHOT - Elsschot en het WEG in de media
60922: ELSSCHOT - Uw brief is bijna een tragedie die mij deed huiveren. Het contact van Laurens Elzinga met Willem Elsschot
60904: [ELSSCHOT WILLEM] - Op stap met Elsschot en Johan Petit
60902: [ELSSCHOT WILLEM] - Willem Elsschot Achter de Schermen
19330057: ELSSCHOT WILLEM - Kaas (met aantekeningen door Frans J.-B. Janssens)
19380056: ELSSCHOT WILLEM - L'embrouille (trad. de Lijmen/Het been)
19790143: ELSSCHOT WILLEM - Zwijgen kan niet verbeterd worden Ongebundelde teksten
19850209: VAN DER ELST FRANS - De bewogen jaren. Mijn memoires (1920-1958)
19790139: EMERSON BARBARA - Léopold II. Le royaume et l'empire (traduit de l'anglais, titre or. Leopold II of the Belgians. King of Colonialism)
19490011: EMMANUEL MAURICE E.A. - L'Initiation A La Musique.A l'usage des Amateurs de Musique et de Radio. Comportant un Precis d'Histoire de la Musique, suivi d""un Dictionnaire des Oeuvres, d""un Lexique des Termes et de Chapitres varies
43330: EMOND R., ROWLAND H., WELSBY P. - Color atlas of infectious diseases
19960170: EMSLEY CLIVE - Crime and Society in England 1750-1900 (Second Edition)
201504141352: VAN EMSTEDE, EMILE J. TH. A.M. (RECHTSHISTORICUS) - Glossarium Iuris Brabantici of zestalig verklarend woordenboek van de Ambts- en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222 - 1781 (1807). Deel I, II, III, IV.
44434: ENCKELL ARVID - La Démocratie en Finlande.
33012: VAN DEN ENDEN H. - Marxisme van de hoop - Hoop van het marxisme? Essays over de filosofie van Ernst Bloch
19400009: ENDEPOLS H.J.E. DR - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen
35313: ENGEL FRANZ - Pilz-Wanderungen. Eine Pilzkunde für jedermann.
19420032: ENGELBEEN KAREL DR - Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den Kempischen mijnwerker.
34226: ENGELBERTUS CARD. ARCH. MECHL. - Questiones in rubricas brevarii et missalis romani ad usum semenarii Mechliniensis
30617: ENGELBREGT PROF. DR. - Latijnsch Woordenboek
20020057: ENGELEN COR, MARX MIEKE - La dynastie belge. Archives, médailles, sculptures.
47818: ENGELS BERTEN - Pastorale Drieluik naar de zesde Symfonie van Ludwig van Beethoven
19760004: ENGELS J. - Het liberalisme tegenover radio en televisie
201408061605: ENGELS FRIEDRICH - De heer Eugen Dührings omwenteling in de wetenschap
19960222: ENGERT JÜRGEN (HRG.) - Die wirren Jahre. Deutschland 1945-1948. Begleitbuch zur grossen ARD- Dokumentation.
20706: ENKELAAR CAREL - Van onze speciale verslaggever Carel Enkelaar. Een autobiografische reportage
19510019: ENOCK ARTHUR GUY - This War Business - A book for every Citizen of Every Country
19880172: ENSCHEDÉ CH. J. - De burger en het recht: over macht, gezag en democratie.
34003: ENZENSBERGER HANS MAGNUS - Waar was je, Robert?
19540026: ENZENSBERGER HANS MAGNUS - Misdaad en politiek
19930186: ENZENSBERGER HANS MAGNUS - Oog in oog met de burgeroorlog (vertaling van Aussichten auf den Bürgerkrieg - 1993)
46057: EPPELSHEIMER HANNS W. - Petrarca. Dichtungen - Briefe - Schriften
19850158: EPPERSON RALPH - The Unseen Hand - An introduction to the Conspiratorial View of History
20060107: EPPINK DERK JAN - Anatomie van paarse illusies
47716: ERASMUS - De lof der zotheid. Vertaling Mr. Dr. J.B. Kan.
19360022: [ERASMUS] NOORDENBOS (VERT.) - Brieven van Erasmus [uit het latijn vertaald en ingeleid door Dr O. Noordenbos]
201406071852: ERASMUS DESIDERIUS, INGELEID EN VERTAALD DOOR PETTY BANGE - Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515.
19890098: ERGO A.-B., BEST M. - Tienenaars in Kongo 1885-1918. Tentoonstellingcatalogus.
19360070: ERIZZO, PIERLUIGI EN ETTORE - Advocaten-praktijk. Lief en leed onder toga en baret.
19950070: ERKENS MICHEL EN VANDE PUTTE GUY - Beleggen in het Zoniënwoud en Waals-Brabant in de 19e eeuw, in: Zoniën, Jaargang XIX (1995), nr. 1, p. 40-50
19340044: ERMATINGER E. - Deutsche Kultur im Zeitalter der Aufklärung
19850271: VAN ERMEN EDUARD - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
19510060: ERNALSTEEN E.A. - Alle Brechtenaars zijn schelmen; Het Spijker te Broechem; Kalmthout; Beerse en Vosselaar; Kasterlee; Westmalle; Wuustwezel; Herentals; Kempisch Waranderecht
38915: ERNEST VICTOR - Les Volontaires de Carolorégie en 1830. Préface de Henri Pirenne.
45209: ERNST MAX - Max Ernst. Gemälde und Graphik 1920-1950.
19520018: VAN ES G.A. PROF DR & ROMBAUTS E. PROF DR & DE JONG A.J. DR - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden - Deel V - De Letterkunde van Renaissance en Barok - Deel II
19580043: ESCARPIT ROBERT - Sociologie de la littérature
40907: ESKES PROF. DR. T.K.A.B. - Herinneringen.
19870196: ESKIN STANLEY - Simenon, Une Biographie
38730: ESKO EDWARD & WENDY - Macrobiotic cooking for everyone.
46503: ESPINAS JOSEP M., ESPRIU SALVADOR - Imatges de Catalunya i Illes Baleares.
20050002: ESPRESSO - ESPRESSO (dagblad)
44310: VAN DER ESSEN L., HOOGEWERFF G. - Le sentiment national dans les Pays-Bas.
44317: VAN DER ESSEN LÉON - Pages d'histoire nationale et européenne.
44340: VAN DER ESSEN LÉON - Alexandre Farnèse et les Origines de la Belgique moderne (1545-1592)
19940233: ESTER HANS, DE MOOR WAM (RED.) - Een halve eeuw geleden. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de literatuur
45738: ESTIENNE CHARLES - Chagall.
201407030058: ESTRADA FRANÇOIS - Raymond La Science
19990199: ETAMBALA ZANA AZIZA - Congo 55/65. Van koning Boudewijn tot president Mobutu.
19800098: ETIENNE MARCEL - De complementariteit van de stad en de universiteit in de urbanisatie, in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 34, nr 132, april 1980, pp. 71-84
19630038: EUCKEN RUDOLF, BERGSON HENRI, RUSSELL BERTRAND - Filosofische geschriften (ingeleid door Prof. Dr E.F. Beerling en Prof Dr B. Delfgaauw)
25928: EUCKEN RUDOLF, BERGSON HENRI, RUSSELL BERTRAND - Filosofische Geschriften
39517: EUGENIDES JEFFREY - Middlesex.
19610020: EURATOM - Medische controle van werknemers die zijn blootgesteld aan ioniserende straling - Officiële handelingen van de Internationale Conferentie gehouden in Stresa-Ispra Italië van 2 tot 5 mei 1961
46021: EURIPIDES - Hippolutos.
19970190: EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY - Statistical Yearbook 1997. Film, television, video and new media in Europe
19990131: EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY - Statistical Yearbook 1999. Film, television, video and new media in Europe
19990135: EVAIN FRANÇOIS S.J. - Si le faucon m'était conté ... Un manoir familial au pays d'Ardenne
43135: EVANS NICHOLAS - The Horse Whisperer.
19830062: EVANS HAROLD - Good Times, Bad Times. The explosive inside story of tycoon Rupert Murdoch and the battle for The Times.
19870189: EVANS RICHARD J. - Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years 1830-1910 [old book number 19870155A]
33506: EVERAERTS JAN-PIETER - Oog voor het echte. Het turbulente verhaal van de Vlaamse film-, televisie- en videodocumentaire.
19940153: EVERARD MYRIAM - Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw
19950167: EVERDINGEN. J.J. E. E.A. (RED.) - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
19800123: EVERETT SUSANNE - Slavernij door de eeuwen heen (vertaling van The Slaves - 1978)
20020187: EWANS MARTIN - European Atrocity, African Catastrophe: Leopold II, the Congo Free State and Its Aftermath
50028: EWIG, LEJEUNE, BOURGUIGNON - Les ArdennesAnciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 28
43624: EXLEY RICHARD & HELEN - Wat is mijn man? Uitspraken van vrouwen.
19870147: EYBEN EMIEL - De onstuimigen. Jeugd en (on)deugd in het Oude Rome.
1947000001: VAN EYCK EN JEROEN BOSCH (REPRODUCTIE VAN DETAIL) - AFFICHE: Juli 1947: Meer afschuw voor de Zonde
20020088: VAN DER EYCKEN MICHEL, GOOSSENS JEAN, CALLUWAERTS GUIDO, NIJSSEN ROMBOUT, MERTENS JOZEF - Herkenrode. Abdij en levend monument.
19890147: VAN DEN EYNDE MAURICE - La vie quotidienne de grands bourgeois au XIXe siècle. Les Warocqué.
19950063: VAN DEN EYNDE - De Waroqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie.
19950064: VAN DEN EYNDE - De Waroqués (1802-1917). Van integraal kapitalisme tot filantropie.
40116: EYNIKEL HILDE - Spreekuur onder een boom. Lepradokter Frans Hemerijckx 1902-1969.
19970055: EYNIKEL HILDE - Onze Kongo
36125: EYSENCK HANS J., SARGENT CARL - Explaining the Unexplained. Mysteries of the paranormal.
47722: EYSENCK H.J. - Neurose
47752: EYSENCK H.J. - Wat is uw IQ?
19500040: EYSERMANS & K.E.R. - Ons landje vroeger en nu - Deel II
39203: EYSKENS GASTON - Het laatste gesprek. Herinneringen aan veertig jaar politiek leven. Een interview van Jozef Smits.
43550: EYSKENS MARK - Economie als tijdverdrijf.
43551: EYSKENS MARK - Van gisteren naar morgen economisch bekeken.
33932: FAAS HENRY (TEKENINGEN OPLAND) - Het Rode Boekje van Wandelganger. Lessen in de-maocratie.
19890318: FABER J.A. PROF DR (RED.), VAN DEN BROEKE, DR. W. E.A. - Het spoor: 150 Jaar Spoorwegen in Nederland
32513: FABRE-LUCE ALFRED - Talleyrand
19880008: FABRE JULES - Wie is ... André Leysen? Wil de echte André Leysen opstaan
19660120: DE FABRIBECKERS - La Campagne de l'Armée Belge en 1940
32534: FAGG WILLIAM - Sculptures et masques tribaux. Tôme I : L'Art de l'Afrique centrale; Tôme II: L'Art de l'Afrique occidentale
20040057: FAHR-BECKER GABRIELE - Jugendstil
19740030: FAIDER-FEYTMANS G. - Adolphe Quetelet 1796-1874
19740090: FAIRBROTHER NAN - The Nature of Landscape Design.
44602: FALK ANDRÉ - Israël. Terre deux fois promise.
33725: FALKLAND SAMUEL (HERM. HEIJERMANS JR.) - Kleine vertelsels
20010132: FALLACI ORIANA - La rage et l'orgueil (traduction de La rabbia e l'orgoglio - 2001) [old book number 20010080A]
19900146: FALLACI ORIANA - Insjallah
19740144: FALLAUX EMILE, DE JOODE TON - Natuurgeweld in de Nederlanden
31430: FALLON BARON F. - La culture du café au Congo Belge
38709: FALLOON VAL - How to get more clients.
19990191: FANJOUX MARGUERITE - La Réforme à Paray-le-Monial
19610115: FANON FRANTZ - Les damnés de la terre
19590111: FANON FRANTZ - A dying colonialism (translation of L'An Cinq de la Révolution Algérienne - 1959)
19380072: FANTE JOHN - Wacht tot het voorjaar, Bandini (vertaling van Wail Until Spring, Bandini - 1938)
36908: FARAGO LADISLAS - Het spel van de vossen.
19660138: FARAGO LADISLAS, SCHAFFNER FRANKLIN J. & COPPOLA FRANCIS FORD - Patton: Ordeal & Triumph (book + DVD)
19960219: FARINETTI GIANNI - In de beste families (vert. van Un delitto fatto in casa - 1996)
19727: FARMER ALBERT-J. - Les écrivains Anglais d'aujourd'hui
43561: FARR DENNIS, NEWMAN JOHN - Guide to the Courtauld Institute Galleries at Somerset House.
19720109: FARR ROBERT - De concurrent spioneert. Een onthullend rapport over spionage in het internationale bedrijfsleven (vertaling van The Technological Spy - 1972)
19950206: FASCHINGER LILIAN - Magdalena zondares
35027: FASSBENDER PROF. DR. MARTIN - Wollen, eine königliche Kunst. Alte und neue Aufschauungen über Ziele und Methoden der Willensbildung
19910021: FAUDOUAS JEAN-CLAUDE - Dictionnaire des Grands Noms de la Chose Imprimée - Artistes, Imprimeurs, Inventeurs, Relieurs, Typographes
77109: FAULKNER WILLIAM C. - De oude man / De Beer / Het vuur en de haard / Drie korte verhalen
33517: FAVIER JEAN - Philippe Le Bel
19870123: FAVIER JEAN - In naam van God en des Gewins. De wording van de zakenman. (vertaling van De l'or et des épices)
19800148: FAVIER JEAN - La guerre de cent ans
19880068: FAVIER JEAN (SOUS LA DIR. DE -) - Chronique de la Révolution 1788-1799
35923: FAVYTS LÉON (RED) - Euthanasie van taboe tot recht.
19850050: FAYAT HENDRIK - In het teken van Artevelde
19880214: FAYAT HENDRIK - Volharding (Memoires van een Brusselse Vlaming,3e deel )
41806: FECHMEIER HEDWIG - Die plastik der Ägypter.1300 - 1700
45218: FECHMEIER HEDWIG - Kleinplastik der Ägypter.
19780157: FEDDEMA RAYMOND, TICHELMAN FRITJOF (RED.) - De doorbraak van het kapitalisme. Historische voorwaarden voor een Industriële Revolutie.
19580037: FEDERATION DES INDUSTRIES BELGES - Rapport Annuel Exercice 1957
34523: FEDOU RENÉ - L'Etat au Moyen Age
20110017: FEINSTEIN ANDREW - Handelaren des doods (vertaling van The Shadow World - 2011)
201404291852: FEINSTEIN ANDREW - Handelaren des doods (vertaling van The Shadow World - 2011)
45603: FELDMANN PROF. DR J. - Occulte verschijnselen.
25001: FELIX ANTONIA - The Post's New York. Celebrating 200 years of New York City through the pages and pictures of the New York Post
32324: FERAOUN MOULOUD - L'anniversaire
43346: FERENCZI DR. SANDOR - Thalassa. Psychanalyse des origines de la vie sexuelle, suivi de Masculin et féminin.
20030123: FERGUSON NIALL - Wereldrijk. Groot-Brittannië en de moderne wereld (vert. van Empire. How Britain made the Modern World - 2003)
47125: FERGUSON ROBERT A. - Psychic Telemetry: new key to health, wealth and perfect living.
20040119: FERGUSON NIALL - Colossus, Opkomst en Ondergang van het Amerikaanse Rijk
20060124: FERGUSON NIALL - The War of the World. History's Age of Hatred
19940187: FERGUSON JAMES - Venezuela. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
19940114: VANHEMELRYCK FERNAND PROF DR - Kruis en wassende Maan. Pelgrimstochten naar het Heilig Land.
19940193: VANHEMELRYCK FERNAND PROF DR - Kruis en wassende Maan. Pelgrimstochten naar het Heilig Land.
25115: FERRAND FRANCK - Le bal des ifs. Mémoires amoureux de la marquise de Pompadour
30936: FERRAND M. - La Multiplication de l'Hevea Brasiliensis au Cong Belge
42312: FERRARI DR. M.D., HAAN DR. J. - Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn.
31518: FERREE HANS - In & Uit. Statusvijzel voor de halfwas intellectueel en zijn tegendraadse amateur
37701: FERREE HANS - Van mens tot marionet. Hoe imitatie de menselijke mogelijkheden beperkt tot consumptie.
43446: FERRIER WINIFRED - Kathleen Ferrier.
19760005: FERRO MAURICE - Kissinger, Diplomate de l'impossible
20020033: FERRO MAX - Les tabous de l'Histoire
33510: FERRO MARC - Comprendre les idées du Xxe siècle. Bentelli, Margarido, Ory, Paris, Rebérioux, Rodinson, Souyri.
60701: FERRO ANTONIO - Salazar. Il Portugallo e il suo Capo.
19980177: EL-FERS MOHAMED - Brel
33313: FERWERDA W.R. - Bacchus tussen Rozen. Een reis door het wijngebied rondom Bordeaux
20020219: FEST JOACHIM - De ondergang: Hitler en het einde van het Derde Rijk (vert. van Der Untergang - 2002)
19710049: FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM CANNES - Festival International du Film Cannes 12 au 27 mai 1971. XXVe anniversaire 1946-1971. Programme Officiel.
35913: FESTRAETS DIRK, VERGEYNST THIERRY - SVR Rapport. Structuur van de Vlaamse uitvoer en kortetermijnprognose.
50004: FEUCHERE, VAN ACKER, VERBRUGGEN, BRULEZ, VERLINDEN, STEVENS - Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 4
19390013: FEUCHTWANGER LION - Jud Süss. Roman.
33831: FEUILLEE-BILLOT MME. A. - Les petits oiseaux des pays chauds
77409: FIELDHOUSE D.K. - Merchant capital and economic decolonization. The Unites Africa Company 1929-1989
31002: FIERENS-GEVAERT CONSERVATEUR MUSÉE ROYAL DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE - La Peinture à Bruges
31003: FIERENS-GEVAERT CONSERVATEUR MUSÉE ROYAL DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE - La Peinture au Musée Ancien de Bruxelles. Guide Historique et Critique. Troisième Edition, revue et augmentée
201404030001: FIERENS AUG., BAERS, ANNE L., E.A. - Zedenadel. Bond voor Openbare Zedelijkheid. Jaargang IX - 4 - Driemaandelijks - April, Mei, Juni 1947.
19380021: FIERENS ALFONS DR, UYTTERHOEVEN J. DR - Hoofdzaken uit de Nieuwste Geschiedenis 1789-1937
77430: FIERLAFYN LUC - Le discours nationaliste au Congo Belge durant la période 1955-1960.
201408310135: FIGGIS MIKE, MOSS KATE - Agent Provocateur. Kate Moss. The 4 dreams of Miss X.
43722: FILATOV VLADIMIR - Mon chemin dans la science.
38303: DI FILIPPO P. - Rome, Sistine Chapel, Vatican.
19760043: LE FILM FRANÇAIS - Le film français, Spécial Cannes, n° 1626 du 21 mai 1976: 30 ans de festival en photos, Cannes '76: Le programme complet, Index et box office des films 75.
20000144: FINCOEUR MICHEL, SILVESTRE MARGUERITE, WANSON ISABELLE - Brussel en de overwelving van de Zenne
19870200: FINKIELKRAUT ALAIN - De ondergang van het denken. (vertaling van La défaite de la pensée - 1987).
31902: FINN M.C. - The complete book of international Smuggling
19810052: FIPP - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LE PRESSE PÉRIODIQUE - INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PERIODICAL PRESS - General Magazine Report 1981
45219: FIRDOUSI, NIZAMI, KHEYYAM OMAR, SAADI, HAFIZ - La Guirlande de l'Iran. Poèmes.
19720007: FIRST R., STEELE J., GURNEY C. - Economie en apartheid. Westerse investeringen in Zuid-Afrika
37312: FISCHER MAX & ALEX - Détails sur mon suicide.
19580071: FISCHER-BARNICOL HANS - Handen voor God. Een Reportage over de Bouworde.
201410240029: FISELIER J.P.S. - Slachtoffers van delicten. een onderzoek naar verborgen criminaliteit
31721: FISHER LOUIS - Gandhi. His life and message for the world
34603: FISHER PROF. DR. H.A.L. - Geschiedenis van Europa. Van autocratie tot democratie en dictatuur. Herzien door Dr. J. De Vries
201403301936: FISTIÉ PIERRE - La Thaïlande
201408070005: FITSCHY P., KLUTZ E., PARENT E., TIBAUX A., ASSOCIÉS SOUS LA RAISON SOCIALE 'BUREAU D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME L'EQUERRE' - Le Plan d'Aménagement de la Région Liègeoise. Première partie: L'Enquête.
41302: FITZGIBBON THEODORA, ILLUSTRATIONS BY GEORGE MORRISON - The food of the Western World. An encyclopedia of food from Europe and North America.
19370001: FLAGEY E. - Revue de droit minier. Doctrine, législation, jurisprudence, economie sociale et industrielle. Tôme XVII et XVIII.
19810122: FLANAGAN THOMAS - Het jaar van de Fransen (vert. van The Year of the French - 1979)
34924: O'FLANDERS A. (NORBERTIJN VAN TONGERLOO) - Erin. Eenige bladzijden uit Ierlands geschiedenis en zijn betrekkingen met Vlaanderen
38227: FLAUBERT GUSTAVE - Trois comtes. Préface et commentaires de Maurice Bardèche.
42952: FLAUBERT GUSTAVE - Madame Bovary
201509181721: FLAUBERT GUSTAVE - Madame Bovary. Moeurs de province (1856)
201407041627: FLAUBERT GUSTAVE - Salammbô
75506: FLAUBERT GUSTAVE - Madame Bovary
75627: FLAUBERT GUSTAVE - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie.
19390005: FLECHTNER DR H.J. - Atomen worden verbrijzeld - Toovenarij? Alchemie? Wetenschap!
77106: FLEERACKERS EM. S.J. - Verzamelde Werken Deel 7: Pastoor en Parochie
34909: FLEERACKERS E. S.J. - Kijkkast
42114: FLEERACKERS JOHAN - Herinneringen en gedachten.
19330023: FLEERACKERS E. S.J. - Baveloo Boetjes
19380007: FLEERACKERS E. S.J. - Het christelijk huwelijk
77108: FLEERACKERS EM. S.J. - Verzamelde Werken Deel 9: Kleine Mensen
77104: FLEERACKERS EM. S.J. - Verzamelde Werken Deel 5: Proke vertelt
77107: FLEERACKERS EM. S.J. - Verzamelde Werken Deel 8: Kronijken
19880219: FLEERACKERS JOHAN, ROCK PAUL, ARNOLD UDO, CASTERMANS ETIENNE, DE DIJN CLEMENS GUIDO, DUERLO LUC, VANAUDENHOVE SUZANNE, VAN DER EYCKEN MICHEL - Landcommanderij Alden Biesen. Acht eeuwen Europese geschiedenis in het land van Maas en Rijn.
77102: FLEERACKERS EM. S.J. - Verzamelde Werken Deel 3: Kijkkast
77103: FLEERACKERS EM. S.J. - Verzamelde Werken Deel 4: Opinies van Proke Plebs
77105: FLEERACKERS EM. S.J. - Verzamelde Werken Deel 6: Van Proke Plebs tot Nonkel Pastoor
42908: FLEIG ALAIN - Les Templiers et leur mystère.
42605: FLEMING SUSAN - Kruiden. Herkennen, kweken en gebruiken in recepten.
19570042: FLEMING PETER - L'Angleterre face à l'invasion 1940 [traduction de Invasion 1940]
201409221603: FLEMING IAN - De ene stad is de andere niet (vert. van Thrilling Cities - 1963)
19570028: FLEMING IAN - De diamantsmokkelaars - The million carat network (vertaling van The Diamond Smugglers - 1957)
19380025: FLETCHER, BANISTER SIR - A history of architecture on the comparative method
19920186: FLICKET ROLAND - Nosepicking for pleasure. A Handy Guide.
19810141: FLIPPO WILLEM G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters
19860039: FLOOD RAYMOND & LOCKWWOOD MICHAEL - Onomkeerbaarheid van de tijd
19930266: FLORENTIN EDDY - Opération Paddle. La bataille pour la Seine 17 août - 20 août 1944
19680002: FLORQUIN JOOS - Ten huize van (deel 4): Jan de Hartog, Dirk Vansina, Yvonne de Man - Gust De Muynck, Michel Seuphor, Prof. Dr. Leon Elaut, Pater Desiderius Stracke, Lode Craeybeckx, Pater Pieter van der Meer de Walcheren.
42207: FLÜCKIGER E., DEL POZO E., VON WERDER K. - Proloactin. Physiology, pharmacology and clinical findings.
19650083: F.N. [FN] FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL, LALOUX RENÉ (AVANT PROPOS) - Fabrique nationale d'armes de guerre. 1889-1964.
19850006: FOEKEN DICK - België behoeft een kolonie. De ontstaansgeschiedenis van Kongo Vrijstaat
19910164: FOEKEN DICK - De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885. Een analyse van twee territoriale conflicten.
45802: FOERSTER RICGARD - Kulturmacht Japan. Ein Spiegel Japanischen Kulturlebens in Vergangenheit und Gegenwart?
45911: FOERSTER DR. F.W. - Christus en het menschelijke leven.
19470065: FOLDES JOLAN, MASEREEL FRANS (ILL.) - De straat van de visschende kat (vertaling/bewerking van A halászó macska utcája) [zoekhulp: de straat van de vissende kat]
20080107: FOLLAIN JOHN - De laatste Godfathers. De opkomst en ondergang van de Corleones, de machtigste maffiafamilie van Italië (vertaling van The Last Godfathers - 2008)
38344: FOLON - La Vie est un Voyage.
19350046: FONCK CHARLES (DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'EXPOSITION) - 1935. Bulletin Officiel de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles. Officieel blad der Algemeene Wereldtentoonstelling van Brussel. Mensuel/Maandblad > Bimensuel/Veertiendaags > Hebdomadaire/Weekblad.
33409: FONTAINE ANDRÉ - History of the Cold War from the Korean War to the present (translated from the French by Renaud Bruce)
39921: FONTAINE ANDRÉ (ANCIEN RÉDACTEUR EN CHEF DU JOURNAL LE MONDE) - Le dernier quart du siècle.
19740049: FONTAINE LOUIS - En Brie champenoise - Approche historique sur la vie de quatre villages dans leur circonscription féodale, administrative et religieuse - Sablonnières, Bellot, Villeneuve-sur-Bellot, Verdelot
19910071: FONTAINE JOSÉ, LARSIMONT PH., DERUETTE SERGE, DUPONT-BOUCHAT MARIE-SYLVIE, DE WASSEIGE YVES, HUYSSEUNE MICHEL, E.A. - Les faces cachées de la monarchie belge
19800126: DE FONTBRUNE JEAN CHARLES - Nostradamus historien et prophète. Ses prophéties de 1555 à 2000.
19940023: FONTEYN GUIDO - Over de 'Drie Guy's' en andere voornamen van de Parti Socialiste
19980223: FONTEYN GUIDO - In de rue des Flamands: het schamele epos van Vlaamse migranten in Wallonië. gevolgd door De trein der schande
63727: FORAJ LEMOINE - FORAGE Lemoine
63715: FORAJ LEMOINE - FORAGE LEMOINE - Foraj Lemoine - Forage Lemoine
63704: FORAJ LEMOINE - Foraj Lemoine
30458: DE FORCRAND R. - Cours de chimie à l'usage des étudiants du P.C.N. Tome II Chmie organique-Chimie analytique
33214: FORD DANIEL - Meltdown. The secret papers of the atomic energy commission. The revised and updated edition of The Cult of the Atom
43138: FORD BORIS - The Age of Shakespaere. Volume 2 of the Pelican Guide to English Literature.
47122: FORD NORMAN D. - How to travel without being rich.
77603: FORDHAM JOHN - Jazz. Geschiedenis. Instrumenten. Musici.
19840089: FOREIGN AREA STUDIES - Belgium, a country study.
19890100: FORKL HERMANN - Linden-Museum Stuttgart. Abteilungsführer Afrika
40603: FORMENTON FABIO - Het Oosterse Tapijt.
19930281: FORMESYN M., BRUYNSERAEDE R. - De Godshuizen van Brugge en hun plaats in de Armenzorg. 1 juli - 29 augustus 1993. Kredietbank, Steenstraat 40, 8000 Brugge.
38016: FORRESTER VIVIANE - De terreur van de economie.
20010121: FORSTER-HAHN FRANÇOISE, KEISCH CLAUDE, SCHUSTER PETER-KLAUS, ET ALL. - Spirit of an Age, Nineteenth Century Paintings from the Nationalgalerie Berlin. London, National Gallery. 2001. [old book number 20010062A]
42721: FORSYTH FREDERICK - The dogs of war.
47743: FORSYTH FREDERICK - No comebacks
20050080: LE FORT GENEVIÈVE, E.A. - Meesters van de precolumbiaanse kunst. De verzameling Dora en Paul Jansen.
20020115: FORTUYN PIM - De puinhopen van acht jaar paars: Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma.
39908: FORTY JONATHAN - Defining Moments Modern War.
32017: FOSBACK NORMAN G. - Stock Market Logic. A sophisticated approach to profits on Wall Street
38714: FOSBACK NORMAN G. - Stock market logic. A sophisticated appraoch to profits on Wall Street
19520072: FOSCA FRANÇOIS - De Watteau a Tiepolo - Les Grands Siècles de la Peinture - Le Dix-Huitième Siècle
19580119: FOSCA FRANÇOIS - Corot, sa vie et son oeuvre
33531: FOSSIER ROBERT - Histoire sociale de l'occident médiéval
19880231: FOSTER JODIE, CHIEL DEBORAH, TOPOR TOM - De aanklacht (vertaling van The Accused - 1988)
30415: FOUARGE J. - L'Attaque du Bois de Limba par le Lyctus brunneus Le. C.
19920171: FOUCHE JOSEPH (DUC D'OTRANTE), VOVELLE MICHEL (PRÉSENTÉ PAR -) - Mémoires
41702: FOUCHET MAX-POL (TEXTE ET PHOTOGRAPHIES ) - L'art amoureux des Indes.
20080063: FOUCQUERON GILLES - SAINT-MALO. Histoire et géographie contemporaine
37016: FOUDRAINE JEAN - Wie is van hout... Een gang door de psychiatrie
19540012: FOUET R. & POMEROL CH. - Minerais et terres rares
44314: FOULON FR. - La dévastation de la nature et sa protection.
19912: FOURNIER ALAIN - Le grand Meaulnes
19970242: FOURNIER-LE BER LELIA - Porquerolles, une île en cadeau de mariage
19590019: FOURREY MGR - De pastoor van Ars
201404280015: FOUTRY VITA & NECKERS JAN - Als een wereld zo groot waar uw vlag staat geplant, Kongo/Congo 1885-1960
19860173: FOUTRY VITA & NECKERS JAN - Als een wereld zo groot waar uw vlag staat geplant, Kongo/Congo 1885-1960
19860167: FOUTRY VITA & NECKERS JAN - Als een wereld zo groot waar uw vlag staat geplant, Kongo/Congo 1885-1960
19690114: FOWLES JOHN - Het liefje van de Franse luitenant - (vertaling van The French Lieutenant's Woman - 1969) [verscheen eerder onder de titel De Minnares]
44022: FOX DR. EMMET - Le pouvoir par La Pensée constructive.
45412: FOX DR. EMMET - Evidences. Les lois de la vie, leur application.
19400037: FRAIKIN JOS. - L'industrie armurière liégeoise et le Banc d'épreuves des armes à feu de Liége
50027: DE FRAINE, ROPPE - Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 27
36124: FRAIPONTS J.N. - Onze Rode Duivels. Het volledige verhaal in woord en beeld. Deel 1 & 2.
33110: FRAKNOI ANDREW - Universe in the Classroom. A resource guide for teaching astronomy and instructor's manual for Universe by William J. Kaufmann III
20070053: FRALON JOSÉ-ALAIN, VALCLAREN THOMAS, CAILLE LINDA - Koningen zijn onsterfelijk. Royalty in Europa van Victoria tot Albert II
30215: FRANCE ANATOLE - Le lys rouge
34116: FRANCE ANATOLE - Les dieux ont soif
77111: FRANCE ANATOLE - De misdaad van Sylvestre Bonnard / Dit was mijn vriend / drie artikelen uit het literaire leven
20050111: FRANCHINI PHILIPPE - Les Mensonges de la guerre d'Indochine
38844: FRANCIS JEAN - Affaire vous concernant! Ou Les Scandales de la R.T.T.
39815: FRANCIS RAYMOND L. - this day in business history
19740019: FRANCIS JEAN - Affaire vous concernant! Texte du rapport sur les scandales de la RTT
36845: FRANCK LOUIS - Congo. Land en volk. Cultuur en Wetenschap Nr. 19/20/21
19770058: FRANCOIS LUC - Politieke integratie of exclusie ? Belgische notabelen tussen 1785 en 1835
19890201: FRANCOIS L. - De Zuidnederlandse elite in een overgangstijd: politieke evolutie tussen 1789 en 1830, in: Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Handelingen, XLIII, 1989, pp. 65-78
19950054: FRANÇOIS LUC, LENDERS PIET, VANCOPPENOLLE CHANTAL - Entre mission publique et intérêts privés. Histoire des chambres de commerce en Belgique (XVII e-XX e siècle). Dossier accompagnant l'exposition du même nom.
20010163: FRANÇOIS AURORE - Les événements du mois d'août 1914 à Dinant. Essai sur la genèse d'un massacre et réflexions autour de la culture de guerre [old book number 20010117A]
19660073: FRANKENBERG, RICHARD VON - Das grosse Autobuch
19860189: FRANKIGNOULLE PIERRE, JACOB GAUTHIER, LEBOUTTE RENÉ, E.A. - Le patrimoine industriel et sa reconversion, Wallonie--Bruxelles. Exposition organisée en l'ancienne église Saint-André à Liège, du 17 janvier au 15 mars 1987
19970286: FRANKLIN JANE - Cuba and the United States: A Chronological History
19740076: VAN DER ELST FRANS - Twintig jaar Volksunie (1954-1974). Een beknopt overzicht van de wording, de stichting en de geschiedenis van de Vlaams-nationale partij.
35931: FRANSSEN PETER, DE VOS POL - 11 september. Waarom de kapers vrij spel kregen.
19840106: FRANSSEN PETER, MARTENS LUDO - Het geld van de C.V.P. De dood van een ACV-leider.
19880167: FRANSSEN HUGO (RED.), GRAUWELS JAN, CIETERS LUC - De slag om de mijnen. Het syndicale werkboek van Jan Grauwels en Luc Cieters
19450066: FRANSSEN THEO - The battle of Antwerp. 'City of sudden death'.
19990136: FRANTZEN PIET (RED.), DE RIDDER PAUL, WITTE ELS, VAN DER HAEGEN HERMAN, E.A. - Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele samenleving / Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele gemeenschap
39505: FRANZEN GIEP - Mensen, Producten & reclame. Een handboek voor strategische reclameplanning.
45112: FRANZERO C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
62407: FRASER RONALD - Blood of Spain. The experience of Civil War 1936-1939
19920185: FRASER ANTONIA - The Six Wives of Henry VIII
19730140: FRASER ANTONIA - Cromwell, Our Chief of Men
19920209: FRASER ANTONIA - The Wives of Henry VIII
19850007: FRECHES J. - La télevision par câble
201404032316: FREDDIE MERCURY - I Was Born To Love You (3:41) - Stop All The Fighting (3:17)
44322: FREDDY CAPITAINE - Service 8. L'espionnage et la résistance belges sous l'occupation allemande. 28 récits inédits accompagnés de photos originales.
43462: FREDERIC LOUIS - Trésors de l'art des indes.
44316: FREDERIC PAUL - Travaux de Cours Pratique d'Histoire Nationale. Premier fascicule: Dissertations sur l'histoire des Pays-Bas au XVIe siècle.
19910012: FREDRIX MIMI - De Acht van Stanleystad. Relaas van een mensonterende gijzeling
19910092: FREDRIX MIMI - De Acht van Stanleystad. Relaas van een mensonterende gijzeling
19710087: FREEDBERG S.J. - Painting in Italy 1500-1600
19630057: FREELING NICOLAS - Niet voor de poesen (Vertaling van Because of the Cats - 1963)
31301: FREEMAN CHARLES - The Freedom Handbook. A guide to personal freedom, wealth & privacy
20010068: FREIERMUTH GUY - Jaaroverzicht Media 2000
19880204: FREMAU-VAN DER VELDEN - Broeckx-Wittelaer. Stamboom. Uitgave 1988. Takken Merckx, Broeckx, De Keersmaecker
19610125: FRENKIEL J., TSHOMBE M. - L'Industrie Katangaise - Réalisations et perspectives - Elisabethville 1911-1961
20030135: FRERIKS VINCENT - De Ijzeren Rijn. Spoorwegverbindingen tussen Schelde, Maas en Rijn. 175 jaar spoorweggeschiedenis in Limburg 1828-2003.
45550: FREUD SIGMUND - Moïse et le monothéisme.
45728: FREUD PROF. DR. SIGMUND - Inleiding tot de studie der Psycho-Analyse.
19470015: FREUD SIGMUND DR - Introduction à la psychanalyse
19840122: FREUD SIGMUND - Freud pour débutants
43966: FREUDENTHAL HANS - Inleiding tot het denken van Einstein
19860130: FREY JEAN-PIERRE - La Ville industrielle et ses urbanités. La Distinction ouvriers/employés, Le Creusot 1870-1930
25424: FREYTAG GUSTAV - Debet en Credit. Eerste en tweede deel
25425: FREYTAG GUSTAV - Debet en Credit. Derde en vierde deel
38721: FRIEDLANDER JOHN, PEARSON CYNTHIA - The practical Psychic.
45002: FRIEDLÄNDER MAX J. - Pieter Bruegel.
19880240: FRIEDMAN ALAN - Agnelli. En het netwerk van de Italiaanse macht
39213: FRIEDRICH OTTO - Hollywood. Het machtige web. Een portret van de filmwereld in de jaren veertig. Manipulators en marionetten van de filmindustrie in haar glorietijd.
99990005: FRIEDRICH RUDOLF - Geneeskunde in opmars. Nieuwe theorieën en vondsten (vertaling van Medizin von Morgen, Neue Theorien und Forschungsergebnisse)
19550097: FRIEDRICH CARL J., [STAMMLER], [JHERING] - Rechtsfilosofie in historische perspectief
201408061434: VON FRIJTAG DRABBE C.A.J. - Luchtfotografie: wat slechts weinig ogen zagen ...
30950: FRISON ED. - La production éventuelle de Pâtes à papier au Congo Belge
19990179: FRISTER ROMAN - Onmogelijke liefde. De geschiedenis van de familie Levy.
19880223: FRITSCHY J.M.F. DR - De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801).
19330004: FROBENIUS LEO - Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre
31418: FROIDBISE - Lits, Fauteuils, Voitures pour Malades, Froidbise et Cie (Catalogue)
19420038: FROMM BELLA - Bloed en banketten.(oorspr. titel: Blood and banquets). Society reporter in Berlijn.
19420063: FROMM BELLA - Bloed en banketten.(oorspr. titel: Blood and banquets). Society reporter in Berlijn.
19720127: FRYER GEOFFREY, ILES T.D. - The Cichlid Fishes of the Great Lakes of Africa: Their Biology and Evolution
36710: FUCHS J.M., SIMONS W.J. - Shell Journaal van Nederlandse stadspoorten
35411: FUCKS DR. W. - Wereldmachten morgen
19920181: FUENTES CARLOS - De Spaanse Erfenis. Vijf eeuwen Spaanse invloeden in Latijns Amerika. (vertaling van The Buried Mirror, Reflections on Spain and the New World - 1992)
19920233: FUKUYAMA FRANCIS - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens
19920155: FUKUYAMA FRANCIS - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens
35919: FULLER EDMUND - 2500 anecdotes for all occasions. A classified collection of the best anecdotes from ancient times to the present day.
19880166: FURET FRANÇOIS, OZOUF MONA - Dictionnaire critique de la Révolution française
19950116: FURET FRANÇOIS - Het verleden van een illusie. Het communisme in de twintigste eeuw. (vert. van Le passé d'une illusion, 1995)
19450006: FURNAS, C.C. EDITOR - Rogers' Industrial Chemistry : A Manual for the student and the manufacturer
19530064: FURNEAUX, RUPERT - The other side of the Story. The strange story of Christianity. The dark spot of history.
60806: FÜRST VON BÜLOW - Deutsche Politik Band I + II
38008: FURSTAUER J. - Eros in de Negentiende Eeuw.
38009: FURSTAUER J. - Eros in het Oude Oosten.
44106: FUSCONI GUILIA, PETRIOLI TOFANI ANNAMARIA, PROSPERI VALENTI RODINO SIMONETTA, SCIOLLA GIANNI CARLO - Le Dessin. Les grands collectioneurs.
35025: FÜSSER F.X. - Kunst und Heim, Pflege des Kunstsinnes Wohnungseinrichtung Zimmerschuck, Der Sammlung: Wort und Bild, n° 2-3
19720128: FUSTIER PIERRE - L'Homme et les routes. De la matière, de l'énergie, de la pensée.
60939: FVB/FFC - De sanitair installateur: aanverwante technieken
60937: FVB/FFC - De sanitair installateur: Gas: van oorsprong tot distributie, de binneninstallatie
60938: FVB/FFC - De sanitair installateur: de verbranding van gas
60936: FVB/FFC - De sanitair installateur: Tekenen: conventies, normen, symbolen en definities voor de sanitair installateur
60935: FVB/FFC - De sanitair installateur: De sanitair-warmwaterbereiding
60933: FVB/FFC - Centrale verwarming. Modulair handboek: warmtetransport: principe, bescherming en onderhoud van de installatie
60934: FVB/FFC - Centrale verwarming. Modulair handboek: Inleiding tot de centrale verwarming en installatietekenen
60932: FVB/FFC - Centrale verwarming. Modulair handboek: warmtetransport: leidingaanleg
36905: VAN GAAL FRANS - Spanning in de polder. 55 jaar CAO-ontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische industrie
19780189: GABOR MARC - La Pin-Up
19890298: GABORY EMILE, DUMARCET LIONEL (RÉSUMÉ), DU BOISROUVRAY XAVIER (DICTIONNAIRES) - Les guerres du Vendée; La Révolution et la Vendée; Napoléon et la Vendée; Les Bourbons et la Vendée; l'Angleterre et la Vendée
36420: GABOURD M. AMÉDÉE - Précis Historique des Evénements Contemporains 1789-1867
44230: GABRIEL INGRID - Kruidengids. Herkennen / verzamelen / gebruik.
99990113: GABRIEL ED. - Arpentage et levé des plans
19830019: GABRIELI FRANCESCO DIR. - Histoire et civilisation de l'Islam en Europe
45403: GABRIELS DR. JULIANE - Karel Aubroecck. De monumentale beeldhouwkunst in de Nederlanden.
19902: GADOEREK DR. I. - Sociologische onderzoekstechnieken
19630090: GADOUREK-BACKER, J.C.A., [CAMUS] - Les innocents et les coupables. Essai d´exégèse de l´oeuvre d´Albert Camus.
30123: VON GAGREN FRIEDRICH - De twee-eenheid in het huwelijk
201407062026: GAILLARD MARC - Paris au XIXe siècle
35018: GAL ALEXANDER - ""Die summa legum brevis levis et utilis"" des sogenannten Doctor Raymundus von Wiener-Neustadt, Zweiter halbband
201405180038: GALAN JUAN ESLAVA - Historische paradores. Spaanse hotels in kloosters, kastelen en paleizen
26304: GALBRAITH JOHN KENNETH - The Great Crash. 1929
36417: GALBRAITH JOHN KENNETH - Wirtschaft für Staat und Gesellschaft.
19600094: GALBRAITH JOHN KENNETH - Politieke economie (vert. van The Liberal Hour - 1960)
201408271810: GALBRAITH JOHN KENNETH - The Age of Uncertainty
19670101: GALBRAITH JOHN KENNETH - Een uitweg uit Viëtnam. Een alternatief van het andere Amerika (vert. van How to get out of Vietnam - 1967)
19670102: GALBRAITH JOHN KENNETH - Aspecten van de nieuwe industriele samenleving (vert. van The Reith Lectures on The New Industrial State)
19740096: GALBRAITH VIVIAN HUNTER - Domesday Book: Its place in administrative history.
19790103: GALBRAITH JOHN KENNETH - Armoede. Eigenzinnige opvattingen van een eminent econoom over een wereldomvattend probleem. (vert. van The Nature of Mass Poverty - 1979)
19730148: GALBRAITH JOHN KENNETH - Economics and the public purpose
19680097: GALBRAITH JOHN KENNETH - Amerika voor de Amerikanen. Een satire over Amerikaanse diplomatie in ontwikkelingslanden. (vertaling van The Triumph)
19770107: GALBRAITH JOHN KENNETH - The Age of Uncertainty
19580103: GALBRAITH JOHN KENNETH - The Affluent Society
19540067: GALBRAITH JOHN KENNETH - De krach van '29 (2de druk)
19560084: GALBRAITH JOHN KENNETH - Kapitalisme en welvaart (vertaling van American Capitalism - revised edition 1956)
19770135: GALBRAITH JOHN KENNETH - De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen. (vertaling van The Age of Uncertainty - 1977)
19870226: GALBRAITH JOHN KENNETH - Economie in perspectief. Economische geschiedenis als spiegel van de toekomst.
19940229: GALBRAITH JOHN KENNETH - Wereldeconomie in deze eeuw. Verslag van een ooggetuige (vert. van A Journey Through Economic Time. A Firsthand View - 1994)
201404121745: GALEANO EDUARDO (1940-2015) - De aderlating van een continent. Vijf eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika (vertaling van Las venas abiertas de América Latina - 1971)
19550110: GALERIE CHARPENTIER - Un Siècle de Chemin de Fer et d'Art
19840061: GALL LOTHAR (INTRO) - Questions on German history. Ideas, forces, decisions from 1800 to the present. (translation of Fragen an die deutsche Geschichte).
19740170: GALLAS KLAUS - Kreta. Kunst van vijftig eeuwen
35317: GALLE DR. MARC - Voor wie haar soms geweld aandoet. Radiotaalwenken. 2 delen.
19660098: GALLE MARC, [BUYSSE CYRIEL] - Cyriel Buysse
19830153: GALLE HUBERT, THANASSEKOS YANNIS - Le Congo de la découverte à l'indépendance
77617: GALLMANN KUKI - Ik droomde van Afrika. Autobiografie.
19820176: GALLO MAX - Garibaldi. La force d'un destin.
19890018: GALLO MAX - The Poster in History
19670141: GALLO MAX - L'Affaire d'Ethiopie aux origines de la Guerre Mondiale
19680045: GALLO MAX - L'homme Robespierre. Histoire d'une solitude.
43505: GALSWORTHY JOHN - De Forsyte Sage I+II+III. (vertaling van de romancyclys The Forsyte Saga - 1922)
99991007: GALSWORTHY JOHN - De aristocraat
25911: GALSWORTHY JOHN - Mister Forsytes Verlossing. Twaalf novellen en verhalen
99991057: GALTIER-BOISSIERE DR - Larousse Médical Illustré
19850151: GAMBLE ANDREW - Britain in decline. Economic policy, political strategy and the British State
20100037: VAN GANSBEKE WIM - Stomp niet af, stomp terug.' Twintig jaar theaterkritiek.
19550102: GANSHOF F.L. PROF. - Wat waren de Capitularia?
19590062: GANSHOF VAN DER MEERSCH W.J. PROF. DR (SOUS LA PRÉSIDENCE DE -), DURIEUX A. PROF. (INSPECTEUR GÉNÉRALE AU MINISTÈRE DES COLONIES) - Le droit électoral au Congo belge - La liberté de la presse au Congo belge
19630094: GANSHOF VAN DER MEERSCH W.J. - Fin de la Souveraineté belge au Congo. Documents et réflexions.
19600135: GANSHOF VAN DER MEERSCH W.J. - Congo - Mai-juin 1960 - Rapport du ministre chargé des affaires générales en Afrique
19440051: GANSHOF, F.L. PROF. DR. - Over Stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de Middeleeuwen.
19330041: GARCON MAURICE - La Justice Contemporaine, 1870-1932.
20040065: GARDNER LAURENCE SIR - Oorsprong van de Graalkoningen. Een controversieel en uniek boek over de ontbrekende schakel tussen de Nephilim en de eerste mens.
38518: GARIBOLDI LEONARDO, VOORWOORD DOOR DANIELA MATTALIA - Spraakmakende biografie van Albert Einstein
19800152: GARITTE ANDRÉ - Kerndenkers - Sintese van de voornaamste aforisten uit de wereldliteratuur
19890263: GARNIER BERNARD, HOCQUET J.CL., WORONOFF D., E.A. - Introduction à la métrologie historique
43456: GARRE GIJS - Lode Craeybeckx 1897-1976.
62502: GARRETT GARET - Wild Wheel (life of Henry Ford)
19360037: GARSOU JULES - Le général Belliard premier ministre de France en Belgique 1831-1832 . Préface de Paul Hymans.
39616: GARY ROMAIN - Les racines du ciel.
20050023: GASSEE MICHEL - L'aide directe à la presse en Communauté française (1973-2005)
31437: GASTHUYS P. - Exploitation des Palmeraies naturelles au moyen d'appareils à bras
20000109: GASTMANS B. (RED.), VANDENEEDE R., NOOYENS F., MEULENAERE P. - Mortsels stratenboek
19950006: GATES BILL - De weg die voor ons ligt
19990055: GATES BILL - Zakendoen met de snelheid van een gedachte
19570034: GATTI E. EN ATTILIO - Zo is Afrika
39409: DE GAULLE CHARLES - Lettres, Notes et Carnets. 1919 - juin 1940.
43463: DE GAULLE CHARLES - La France et son armée.
39408: DE GAULLE CHARLES - Lettres, Notes et Carnets. 1905-1918.
19700003: DE GAULLE CHARLES - Mémoires d'espoir. 1. Le renouveau 1958-1962; 2. L'Effort 1962...
34816: GAUME J. (L'ABBÉ) - Manuel des confesseurs, sixième édition
19720107: GAUNT WILLIAM - The Restless Century. Painting in Britain 1800-1900
35028: GAUPP ROBERT - Psychologie des Kindes, Aus Natur und Geisterwelt 213/214. Bändchen, Vierte Auflage
201409221731: GAUS HELMUT - Politieke en sociale evolutie van België (Boek 1)
19920005: GAUS HELMUT - Politieke en sociale evolutie van België (Deel 1)
23504: GAUTHIER DE VILLERS (DIRECTION) - Belgique/Zaïre. Une histoire en quête d’avenir. Actes des rencontres de Bruxelles (ULB, 7-8-9 octobre 1993).
37406: GAUTHIER JOSEPH, CAPELLE LOUIS - Traité de composition décorative.
33020: GAUTIER E.-F. - Le Passé de l'Afrique du Nord. Les siècles obscurs
19880132: GAUTIER & PROVOOST - Van Dieren en Mensen. Getuigenissen uit Prehistorie en Oudheid
20030060: GAUTRAND JEAN-CLAUDE, DOISNEAU ROBERT (PHOTOGRAPHY) - Robert Doisneau 1912-1994
16140001: GAZET GUILLAUME - L'Histoire Ecclésiastique du Pays-Bas. Contenant l'Ordre et Suite de tous les Evesques et Archevesques de chacun Diocese, avec un riche recueil de leurs faicts plus illustres. Les Fondations des Eglises, Abbayes, Prieurez, Monasteres, Collèges et autres lieux pieux. Plus la Succession des Comtes d'Arthois.
19990019: GAZET VAN ANTWERPEN - Haven en goed. 6 bijlagen over de Haven van Antwerpen.
20060017: GBL - Jaarverslag 2005 Groep Brussel Lambert
40409: GEBHARD P., POMEROY W., MARTIN C., CHRISTENSON C. - Pregnancy, birth and abortion.
33709: GEBRUERS P.F.(PASTOOR VAN 'T GASTHUIS TE TURNHOUT) - Eenige aanteekeningen over den Besloten Tijd en den Boerenkrijg in de Kempen, Eerste Boekdeel
19980086: GEEBEL GUUS - Van Franse komaf. Het kadaster ontrafeld.
19890143: GEELEN KRIS - Het Eilandje
19660146: GEERAERTS JEF - Het verhaal van Matsombo
36867: GEERAERTS PIERRE - La Bibliothèque Africaine. 85 ans d'activité bibliographique africaine
45532: GEERAERTS JEF - Het Sigma Plan. Misdaadroman.
201506241741: GEERAERTS JEF - Schroot
201403062352: GEERAERTS JEF - Schroot
201408241759: GEERAERTS JEF - Gangreen 1. Black Venus
19820114: GEERAERTS J.F. (INTRO), BALIS ARNOUT, VAN DE VELDE CARL, KRUYFHOOFT CÉCILE - Het aards paradijs. Dierenvoorstellingen in de Nederlanden van de 16de en 17de eeuw.
19840045: GEERAERTS JEF - Chasses [traduction de Jagen]
19860062: GEERAERTS JEF - Indian Summer
19630143: GEERAERTS JEF - Schroot (1ste druk)
19630111: GEERAERTS JEF, SCHOUWENAARS CLEM, AUWERA FERNAND - Schroot - Dr. Simon Falbeck - De Weddenschap (roman-omnibus)
19670003: GEERAERTS JEF - Gangreen 1. Black Venus
19670055: GEERAERTS JEF - Gangreen 1. Black Venus
41315: GEERAERTS JEF - Ik ben maar een neger, gevolgd door Het verhaal van Matsombo.
19670119: GEERAERTS JEF - Gangreen 1. Black Venus
19630113: GEERAERTS JEF - Schroot
19780233: GEERAERTS JEF - De zaak Jespers
19610127: GEERAERTS JEF - Ik ben maar een neger
38335: GEEREBAERT A. - Horatius. Deel I : Tekst; Deel II : Inleiding, aantekeningen.
201403110221: GEERTS WALTER - Mobutu. De man van Kamanyola.
19620127: GEERTS LÉON (EDIT.) - Les Cahiers Léopoldiens/ Les Cahiers Historiques, nos 14-43
20050013: GEERTS WALTER - Mobutu. De man van Kamanyola.
20040104: GEERTS WALTER - Een recht van antwoord. Blanke koning, rode rubber, zwarte dood.
19700113: GEERTS WALTER - Binza 10. De eerste tien onafhankelijkheidsjaren van de Democratische Republiek Kongo [Congo]
19700121: GEERTS WALTER - Binza 10. De eerste tien onafhankelijkheidsjaren van de Democratische Republiek Kongo [Congo]
201504110120: VAN GEEST MARTIN, VAN KLEEF JOOST, SMITS HENK WILLEM - het belastingparadijs - waarom niemand hier belasting betaalt - behalve u
19610058: VAN DER GEEST KLAAS - Vlucht uit Kongo
44220: VAN GEET WILLY - Lode Craeybeckx. Het Vlaams geweten van de B.S.P.
31104: GEEVERS MARJA - Speelfilm Encyclopedie. Derde Editie
19890160: GEIST J.F. - Le Passage. Un type architectural du XIXe siècle.
19860047: GEIVERS RIK - Zes eeuwen Besloten Hof en de zusters Franciscanessen van Sint-Jozefsdal
20020161: GEIVERS RIK - Nieuwe Historische Atlas
19980215: GELBART NINA RATTNER - The King's Midwife. A History and Mystery of Madame du Coudray (1712-1789)
19360026: VAN GELDER H.E. DR (EDIT.), VERMEYLEN AUGUST, E.A. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Samenvattende kunstgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen van begin tot heden
201404131822: VAN GELDER ENNO, BOERSMA - Munten in muntvondsten
19880263: GELDHOF RUDY, VAN POUCKE WILLY (BEWERKING) - Klein Londen, klein Berlijn
19960218: GELDOLF WIM - Stockholm 1917. Camille Huysmans in de schaduw van titanen
19890316: GELLHORN MARTHA - Het gezicht van de oorlog (vertaling van The Face of War -1959)
25602: GEMEENTEBESTUUR VAN ANTWERPEN - Het Oude Antwerpen. Stadsbeeld en stadsleven.
92503: GEMEENTEKREDIET. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT [VOORTGEZET ALS : TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET] - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 15 en 16, nrs 55 t.e.m. 62
92502: GEMEENTEKREDIET. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT [VOORTGEZET ALS : TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET] - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 13 en 14, nrs 47 t.e.m. 54
92501: GEMEENTEKREDIET. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT [VOORTGEZET ALS : TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET] - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 9 t.e.m. 12, nrs 31 t.e.m. 46
92504: GEMEENTEKREDIET. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT [VOORTGEZET ALS : TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET], SERWEYTENS DE MERCKX CH., MICHEL H. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 17 en 18, nrs 63 t.e.m. 70
92506: GEMEENTEKREDIET. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT [VOORTGEZET ALS : TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET], HANNES J. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 21 en 22, nrs 79 t.e.m. 86.
9: GENARD P. (ARCHIVISTE DE LA VILLE D'ANVERS) - Anvers à travers les Ages (Tome I + II = complet!)
19870155: GENDEBIEN CHRISTINE, DE MERODE CHARLES-LOUIS, DE TRAZEGNIES OLIVIER - Castella - 1987. Algemene gids van de kastelen in de Benelux
38802: GENET C. - Les cloches de Corneville. Opéra comique en 3 actes de Robert Planquette. Partition réduite pour piano seul.
19860169: GENET JEAN - Een verliefde gevangene (vertaling van Un captif amoureux - 1986)
201406301512: GENET JEAN - Les bonnes
19490076: GENET JEAN - Dagboek van de dief - (vertaling van Journal du Voleur - 1949)
39910: GENICOT LÉOPOLD - Vingt Ans de Recherche Historique en Belgique 1969-1988. Collection Histoire, série in-8, n 82, 1990.
19700120: GENICOT LÉOPOLD, BOUCHAT_DUPONT MARIE-SYLVIE, DELVAUX BÉATRICE - La crise agricole du bas moyen âge dans Ie namurois
19960191: GENICOT LUC-FR., BUTIL PATRICIA - Le patrimoine rural de Wallonie. La maison paysanne. (2 vols)
33724: GENONCEAUX L. - Kleine Geschiedenis van België, vrij bewerkt naar het Fransch
20050145: GEOCART - Kaart der Waterwegen van België. Alle informatie op 4 kaarten. - Map of the Belgian Waterways. - Voies navigables
35310: GEORGE UWE - Zand in opmars. Woestijnvorming als toekomstbeeld
35410: GEORGE UWE - Zand in opmars. Woestijnvorming als toekomstbeeld
201403301945: GEORGE PIERRE - Géographie de la population
201403302121: GEORGE PIERRE - Géographie de l'Italie
201403302122: GEORGE PIERRE - Géographie de l'Europe Centrale Slave et Danubienne
31504: GEORGE PHILIPPE - Les routes de la foi en pays Mosan (IVe-Xve siècles) Sources, méthode et problématique
201403302115: GEORGE PIERRE - L'Environnement
201403301937: GEORGE PIERRE - Géographie Agricole du Monde
30012: GEORGES-ANQUETIL ET DE MAGNY JANE - L'Amant Légitime ou la bourgeoise libertine
201407062138: TIMMERMAN GEORGES - De uitverkoop van Antwerpen
19780185: GERADTS, EVERT EN GUTKOWSKI, TATOU - Pin-Up, een godin voor elke dag
25421: GERARD JO - België 1940-1944 Tijdens de bezetting
30706: GERARD JO - Histoire amoureuse des Belges
36307: GERARD JO - De Dames van Laken. Het leven van vijf Belgische koninginnen. Louise-Marie, Marie-Henriette, Elisabeth, Astrid, Fabiola.
36523: GERARD-LIBOIS JULES, HEINEN JEAN - Belgique-Congo 1960. le 30 juin pourquoi. Lumumba comment. Le portefeuille pour qui
19490009: GERARD JO - L'expérience marxiste 1944-1948
19670053: GERARD-LIBOIS JULES, VERHAEGEN B., VANSINA J., WEISS H. - Congo 1967. Les Dossiers du CRISP
19680070: GERARD JO - Louis XV, le mal connu
19760007: GERARD JO - België: de dolle jaren
19830024: GERARD JO - Chronique de la Régence 1944-1950
19840026: GERARD J. E.A. - De Belgische Vrijmetselaars
19840027: GERARD J. E.A. - De Belgische Jezuïeten
19840028: GERARD J. E.A. - De vrouwen die België maakten
19840029: GERARD J. E.A. - De ware geschiedenis van de Vlamingen
19840032: GERARD J. E.A. - De Belgische prinsessen in de kijker - Keizerin Charlotte - Paola
19840034: GERARD J. E.A. - De Walen - Mijnheer Dynamo - De Kronacker Missie
19850008: GERARD E. & VAN DEN WIJNGAERT M. - In het teken van de regenboog. Geschiedenis van de katholieke partij en van de christelijke volkspartij
19950125: GERARD E. & VOS L. - Hedendaagse geschiedenis
19960005: GERARD E. & VOS L. - Hedendaagse geschiedenis
99990022: GERARD JO - Bismarck joue et gagne
34601: GERARD ANDRÉ - Physiologie du Goût ou méditations de gastronomique transcendante. Ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour dédié aux gastronomes parisiens.
63625: GERARD WALSCHAP GENOOTSCHAP - Jaarboek 2 2010
60912: GERARD WALSCHAP GENOOTSCHAP - Jaarboek 1 2009
19860159: GERARD JO - La lionne blessée. Marie-Henriette, Reine des Belges
19600132: GERARD-LIBOIS JULES J. - Congo 1959. Documents belges et africains
19850241: GERARD-LIBOIS JULES, VERHAEGEN BENOÎT - Le Congo. Du domaine de Léopold II à l'indépendance. Courier Hebdomadaire 1077 - 26 avril 1985
19900102: GERARD ALAIN - Pourquoi la Vendée?
19950194: GERARD EMMANUEL, JOZEF PACOLET, JOOST VAN BOUCHAUTE, KAREL VERAGHTERT - Van arbeiderscoöperatie tot bank. De geschiedenis van BACOB
19630137: GERARD-LIBOIS JULES - Sécession au Katanga
19350014: GEREBERN P. O.M.C. - Pioniers - 25 jaar in de Ubanggimissie der Belgische Capucijnen
19490044: GERHARD A.H. - A.H. Gerhard vrijdenker, socialist en opvoeder een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P. Spigt met een voorwoord van M.A. Reinalda
33404: GERHART MARY, RUSSELL ALLAN MELVIN - Metaphoric Proces. The creation of scientific and religious understanding. Foreword by Paul Ricoeur
31109: GERIN LOUIS - Profondeur 1400
19730051: GERITS T.J. O. PRAEM. - Historische schoonheid van Averbode.
19920060: GERITS JAN, VANNOPPEN HENRI DR - Heemkunde in Vlaanderen. Huldeboek dr. Jozef Weyns.
19804: GERLACH FRIEDRICH & LUDWIG - Die Strasse
43614: GERLACH HEINRICH - Tussen Don en Wolga.
19980220: GERLACH WALTER - Lexicon van het bijgeloof. Van Abracadabra tot Zwarte Kunst (vert. van Das neue Lexikon des Aberglaubens - 1998)
37823: VAN GERLE HENK - Henri Miller. Legende en Waarheid.
43611: GERLO ALOIS - Noch hoveling, noch gunsteling. Een levensverhaal
19690019: GERLO ALOÏS E.A. - Erasme & la Belgique
20010171: GERMAIN PATRICK - Charles et Zita. Derniers souvenirs d'Autriche-Hongrie
19600129: GERNET JACQUES [OLD BOOKNUMBER 19600084] - Zo leefden de Chinezen aan de vooravond van de inval de Mongolen (vertaling van La vie quotidienne en Chine à la veille de l'Invasion Mongole)
19690120: GERNSHEIM HELMUT, GERNSHEIM ALISON - The History of Photography from the Camera Obscura to the Beginning of the Modern Era.
19600070: GERRETSON F.C. DR, COOLHAAS W.PH. DR - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D. J. de Eerens 1834-1840
19430029: GERRETSON C. DR - De tusschenwateren 1839-1867. Diplomatieke documenten verzameld en uitgegeven door - .
41101: GERSTER GEORG - Grand Design. The earth from above.
40108: GERVAIS-COURTELLEMONT (TEXTE ET ILLUSTRATIONS) - Les Champs de Bataille de la Marne. Photographies directes en couleurs (fac-similés sans retouches de plaques autochromes). Le Portfolio-Photo-Couleurs.
19770076: VAN GERVEN RIJKHARD - De Scheldepolders van de Linkeroever. Land van Waas en Land van Beveren. Bijdrage tot de geschiedenis van natuur, land, volk.
19770137: VAN GERVEN RIJKHARD - De Scheldepolders van de Linkeroever. Land van Waas en Land van Beveren. Bijdrage tot de geschiedenis van natuur, land, volk.
19770117: VAN GERWEN CHRISTINE - De Neogotische Beeldhouwkunst in de O.L. V. Kathedraal van Antwerpen
46515: GERYL PATRICK - Vitaal door het leven. Genees jezelf van allergieën, ziektes en spijsverteringsmoeilijkheden dankzij de juiste voedselcombinaties.
37409: GESQUIERE ACHIEL - Mijn denken, droomen en zuchten in dichtstijl
25422: VAN GESSEL HAN & HULSBOSCH JAN KEES & OTHERS - De Volkskrant, Stijlboek
19490002: GESSI LEO - Gids van ROME en van Italië
38603: GESSLER J. - Jezus' Lijden en Zijdewonde in woord en beeld verheerlijkt. Een folkloristische bijdrage tot de kennis van de godsvrucht onzer voorouders.
19640055: VAN GESTEL C. PROF. O.P. - Kerk en samenleving: de bijzonderste sociale documenten van de pausen Leo XIII, Pius XI, Pius XII en Joannes XXIII. Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Master et Magistra, Pacem in Terris.
19560005: VAN GESTEL C. - Kerk en sociale orde - Historische ontwikkeling en leerstellige inhoud van de sociale leer der Kerk
20020029: VAN GESTEL GUY & DE MEYER GUST - Vedettedom. Beroemd in Vlaanderen
20060115: GEUENS KEVIN, VANHOUTTE PETRA, VAN NIJVERSEEL DIRK - Bewaren wat anders verdwijnt. Erfgoedhouders in de provincie Antwerpen
34210: GEURDEN DR. L. (PENTEEKENINGEN VAN K. DE BONDT) - Ziekten en gebreken in het pluimveebedrijf.
31426: GEURTS P., KALKWIEK W., VAN DER WILDE C., DE WOLF H. - Bronnenboek. De laatste 50 jaar in teksten en documenten
50016: GEURTS, VAN DIEVOET, E.A. - Joseph II ..., in: Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 16, Themanummer Blijde Inkomsten
201405240045: GEVAERT MARC - Misdaad en boete door de geschiedenis heen
44445: GEVERS MARIE - Paix sur les champs.
19520012: GEVERS GEORGES - Un mois au Congo. Impressions de voyage en avion avec photos et illustrations
19870126: GEVERS LIEVE - Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1830-1894
44518: GEYL DR. P. - Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden.
19600067: GEYL P. PROF. DR - Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de Lage Landen.
19460069: GEYL PIETER PROF. DR. - Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedschrijving
201501191747: GEYSENS GUIDO, E.A. - Modern bouwen in Brasschaat 1920-1940
19930278: GEYSENS GUIDO, E.A. - Modern bouwen in Brasschaat 1920-1940
34917: GEZELLE CAESAR - Guido Gezelle 1830-1899
41115: GEZELLE CAESAR - Voor onze misprezen moedertaal. Honig uit den Westvlaamschen biekorf.
45463: GEZELLE GUIDO - Gedichten.
19980139: GHEBALI ERIC - Vincent Auriol. Le président citoyen.
36531: GHEERBRANT ALAIN - Congo Noir et Blanc
43424: GHEORGHIU VIRGIL - De tweede kans.
19930032: GHESQUIERE RITA - Leesbeesten en kijkcijfers, onderzoek naar het leesgedrag van vlaamse jongeren tussen 9 en 15 jaar
19910018: GHIJS INGE - 100 jaar Gazet van Antwerpen
19910019: GHIJS INGE - 100 jaar Gazet van Antwerpen
19970295: GHIJS INGE - Zwartboek justitie. Van halve waarheden en hele leugens.
19860142: GHOOS JOS - In de schaduw van de dood
42311: GHYSEN JOS - De golden sixties.
43007: GHYSEN JOS - Het beste van Jos Ghysen.
43234: GHYSEN JOS, VERBEECK LOUIS - De muzen hebben hun ekskuzen.
43236: GHYSEN JOS - Zogezegd.
43244: GHYSEN JOS - Een ballon, een ballon, een ballonnetje...
43630: GHYSEN JOS - Lach jij maar.
201512102339: GIBB HAMILTON ALEXANDER ROSSKEEN SIR - De Islam. Een historisch overzicht
45106: GIBERT ANDRÉ, JOLY ALICE & HENRY, PIZE LOUIS, MAGNIEN GABRIEL, JULLIAN RENÉ - Visages du Lyonnais. Collection Provinciales.
34609: GIBNEY FRANK - De opkomst van het Verre Oosten
19980056: GIDAL, NACHUM T. - De Joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar republiek
40615: GIDE ANDRÉ - L'Ecole des Femmes. Robert. Geneviève. Précédés d'un cahier d'études dû à Paul Serant: le problème du couple et du mariage, à travers la vie et l'oeuvre de l'auteur.
46403: GIDE ANDRÉ, ROMAINS JULES, COLETTE, MAURIAC FRANÇOIS - La Guirlande des années. Images d'hier et pages d'aujourd'hui. Printemps. Eté. Automne. Hiver.
77206: GIDE ANDRÉ - Verhalend en essayistisch proza alsmede een uitgebreide keuze uit Journal/Correspondentie en andere werken
75618: GIDE ANDRÉ - Het innerlijk blauw. Een keuze uit het dagboek. 1918-1939
19680060: GIELE, DRS. J.J. - De Pen in Aanslag. Revolutionairen rond 1848.
19790030: GIELE JACQUES E.A. EDIT. - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979
39911: GIELEN MARK, ELFVING CHRISTER - Noorwegen. Toeren & Tafelen.
40305: GIELEN PROF. DR. JOS J. - Algemene Literatuur Geschiedenis. Deel V. De Moderne Tijd
38806: GIELENS A. - Het Beclach van Antwerpen (1585)
36017: GIGNOUX C.J. - Histoire d'une entreprise française. (histoire de Péchiney)
34719: GIJSELS HUGO - Open je ogen voor het Vlaams Blok ze sluit
201404052126: GIJSELS HUGO - De bende en Co. 20 jaar destabilisering in België
19890253: GIJSELS HUGO, VANDER VELPEN JOS, ANTHIERENS JOHAN (VOORWOORD) - Het Vlaams Blok 1938-1988. Het verdriet van Vlaanderen.
19920157: GIJSELS HUGO - Het Vlaams Blok
19920200: GIJSELS HUGO - Het Vlaams Blok
32720: GIJSEN MARNIX - Amerika en ik. Omnibus
33117: GIJSEN MARNIX - Zes van Marnix Gijsen. Joachim van Babylon. Goed en Kwaad. Er gebeurt nooit iets. Wat de dag meebrengt. Mijn vriend de moordenaar. Het huis
33121: GIJSEN MARNIX - De vleespotten van Egypte. Een sotternij
41113: GIJSEN MARNIX - Een stad van heren. Prentenboek van Antwerpen.
41215: GIJSEN MARNIX - Lucinda en de Lotoseter.
41224: GIJSEN MARNIX - Scripta Manent.
42424: GIJSEN MARNIX - Het huis. Verzen waarin opgenomen De loflitanie van Sint Franciscus van Assissi en Vier gedichten van Joachim
42802: GIJSEN MARNIX - De man van overmorgen.
42803: GIJSEN MARNIX - De Diaspora. Novellen.
45654: GIJSEN MARNIX - Brevarium der vlaamse lyriek.
47843: GIJSEN MARNIX - Peripatetisch onderricht. Kroniek der poëzie. Eerste bundel.
47852: GIJSEN MARNIX - De lange nacht
201509100944: GIJSEN JORIS - Vlaamse begijnhoven ontdekken en beleven. Een sfeervolle zoektocht naar een heel eigen verleden.
47824: GIJSEN MARNIX - Mijn vriend, de moordenaar. Novellen.
40201: GIJSEN MARNIX, KOSSMANN E.H., VERHULST A. - Hendrik Conscience (1812-1883). Geschiedenis mijner jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti. (herschreven, van noten voorzien en iconografisch verlucht, met geschiedkundige kommentaren over de tijdsgebeurtenissen in Noord en Zijd)
19870136: GILDEA ROBERT PROF. - Barricades and Borders. Europe 1800-1914. The short Oxford History of the Modern World.
31610: GILIBERTI DR. ANTHONY M. - The Man, The false Prophet and The Harlot. The name of the Antichrist finally revealed
19520046: GILISSEN, JOHN - Le Régime représentatif avant 1790 en Belgique
19580059: GILISSEN JOHN - Le régime représentatif en Belgique depuis 1790
19580066: GILISSEN JOHN - Le régime représentatif en Belgique depuis 1790
19750022: GILISSEN JOHN PROF., DE SCHEPPER HUGO, DOUXCHAMPS-LEFEVRE C., BEKERS J., HANSOTTE G., COPPEJANS-DESMEDT H., MAES J., MAES L. TH., NOTEBAERT A. - DE BESLUITVORMING VROEGER EN NU. TENTOONSTELLING 15 APRIL - 17 MEI 1975
30941: GILLAIN J. - ""East Coast Fever"" Traitement et Immunisation des Bovidés [Congo Belge]
19890041: GILLES HENRI - Abbaye Notre-Dame de Villers en Brabant
30933: GILLET JUST. - Catalogue des plantes du Jardin d'Essais de la Mission de Kisantu [Congo Belge]
19810018: GILLET JEAN-PIERRE - Les Bérets verts - Les commandos de la CIA
20080055: GILLET FLORENCE - Congo rêvé? Congo détruit, in: Cahiers du Temps Présent, n°19, 2008, pp. 79-133 [Congo Belge]
19900182: GILLETT PAULA - The Victorian Painter's World
19370016: GILLIAMS MAURICE - Oefentocht in het luchtledige / Winter te Antwerpen
19370021: GILLIAMS MAURICE - Oefentocht in het luchtledige / Winter te Antwerpen
19530072: GILLIARD ALBERT A., IR CIVIL AIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL HONORAIRE DE 'IGM - Cartographie Congolaise
19660005: GILLON ROBERT - Opinions - Beschouwingen, Treize années de Présidence du Sénat - Dertien jaren Senaatsvoorzitterschap
47721: GILMAN DOROTHY - De ongrijpbare Mrs. Pollifax
46722: GILMONT MARTINE, GRUNHARD NATHALIE, PRÉFACE DE DENUIT DÉSIRÉ - Roger Avermaete. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier du 14 janvier au 25 février 1984.
19640018: GILSON ARTHUR MINISTER & CASTELEIN W.R. - Verklarende nota betreffende de nieuwe bepalingen bij de wet van 3 april 1964 ingevoerd in de twee wetten van 27 juli 1961 houdende maatregelen ten gunste van het personeel in Afrika
20070100: VAN GILST AAT, KOOGER HANS - Wallen, muren en afscheidingen. Een bijzonder erfgoed
33520: GIMPEL JEAN - La révolution industrielle du Moyen Age
46106: VAN GINK C.S.TH. - De Hoenderrassen. Raskenmerken en eigenschappen.
19900225: GINSBORG PAUL - A History of Contemporary Italy. Society and Politics 1943-1988
20080074: GIORDANO PAOLO - De eenzaamheid van de priemgetallen (vertaling van La solitudine dei numeri primi - 2008)
19880170: GIROUARD MARK - Steden in groei en bloei. (vertaling van Cities and People. A social and architectural history - 1985)
19910003: GISCARD D'ESTAING VALÉRY - Le Pouvoir et la Vie. Tôme 2: L'Affrontement
19670120: GISORS-ISABEY V., MARABINI LILA - L'Art de décorer les vitrines
75630: GISSING GEORGE - Intieme geschriften van Henry Ryecroft
38517: GIUSTO HEDWIG, VOORWOORD DOOR LUCIANO SANTILLI - Spraakmakende biografie van Adolf Hitler
45014: GLASER CURT - Ostasiatische Plastik. Die Vorbuddhistische Kunst Chinas.
19550032: GLASER HUGO DR - De ontdekkers van de mens
201506091649: GLENNY MISHA - Dark Market. Cybercriminelen, cyberpolitie en onze veiligheid in een digitale wereld.
30105: GLERUM JAN PIETER - Glas (antiek)
47114: GLOBAL MONEY CONSULTANTS - Fraud International (1985 edition)
39821: GLORIEUX ELOI - Chernobyl, het jaar 10.
31620: GLOUBERMAN - Life Choices and Life Changes through Imagework. The art of personal vision
19360059: GLUCK GUSTAV - Pieter Brueghel le Vieux
20040175: GLUCKSMANN ANDRÉ - Le discours de la haine
19940006: GOBYN RONNY (EDITOR), REYNEBEAU MARC, GERARD EMMANUEL, VANDENBROEKE CHRIS, VERAGHTERT KAREL, VANTHEMSCHE GUY, SIMON FRANK, VAN LOO ANNE EN ZAMPA FREDERICA (STEDEBOUW EN ARCHITECTUUR), LAMBRECHTS MARC, VAN DEN WIJNGAERT MARK - De jaren '30 in België. De massa in verleiding.
19920227: GODDARD STEPHEN H. - Les vingt en de avant-garde in België. Prenten, tekeningen en boeken ca. 1890
201509160042: GODDEERIS IDESBALD, HERMANS ROELAND (RED.) - Vlaamse migranten in Wallonië 1850-2000
19990126: GODDING PH., DE JONG TH., PARMENTIER-PIERRET I., KAPPELHOF T., LIBERT M., DELPORTE L., E.A. - Het verbruik in de Brabanste steden. La consommation dans les villes brabançonnes.
20030071: GODDYN REINOUT - De koning te rijk. Het fortuin van het Belgisch vorstenhuis.
35130: GODELSAC GUIDO - Twaalf missiepsalmen uit Transvaal, S. Pieter en Paulus' Abdij, Dendermonde
19913: GODENNE W. - Catalogue de l'exposition internationale en souvenir du 475e anniversaire de l'établissement à Malines (1473/1474) du Grand Conseil tenue à l'Hôtel de Ville de Malines du 4 au 20 juin 1949
19960122: GODFROID PIERRE - A la recherche du temps et de l'argent perdus (Sabena)
201410212331: GOEBBELS JOSEPH - Dagboek van Joseph Goebbels
19920034: GOEDEGEBUURE JAAP & MUSSCHOOT ANNE MARIE - Hedendaagse Nederlandstalige prozaschrijvers
19880193: GOEDLEVEN EDGARD, FORNARI BRUNO, VANDENBREEDEN JOS - De Koninklijke Serres van Laken
19880194: GOEDLEVEN EDGARD, FORNARI BRUNO, VANDENBREEDEN JOS - De Koninklijke Serres van Laken (ingekorte en herwerkte versie)
45517: GOERING EMMY - Goering.
38521: GOETGHEBUER JEAN-PIERRE - Er is nog zoveel te doen...
31438: GOETHALS DR. IR. G. - De Geraniumologie van Belgisch Congo
33406: GOETHE JOHAN WOLFGANG - Italian Journey 1786-1788. translated by W.H. Auden and Elizabeth Mayer. With many sketches by Goethe and his contemparies
36914: VON GOETHE JOHANN WOLFGANG - Campagne in Frankreich 1792
75704: GOETHE JOHANN WOLFGANG - Faust (Oerversie)
19410054: VAN GOETHEM F. PROF DR, DEFOURNY M. PROF, JOOS J. DR, DUTHOIT E. PROF, VITO F. PROF, HORS PROF DR O.P., MESSNER JOHAN PROF MGR - De corporatieve gedachte bij de katholieke sociologen van de XIX eeuw
34021: VAN GOETHEM GEERT - Wording en strijd van het socialistisch vakverbond van Antwerpen.
36320: VAN GOETHEM F - De Belgische Neutraliteit. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Jaargang XXXVIII Nr 10 Verhandeling 377
19620034: VAN GOETHEM FERNAND - Internationale Orde - Nieuwe wegen
19800026: VAN GOETHEM HERMAN - Het taalgebruik voor de Vlaamse hoven en rechtbanken en de vernederlandsing van het gerecht 1794-1898
19900031: VAN GOETHEM GEERT - De roos op de revers
20080054: VAN GOETHEM H. PROF. DR - De monarchie en 'het einde van België'. Een communautaire geschiedenis van Leopold I tot Albert II
34401: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 43e jaargang. 3e reeks - 12e deel - Afl. 1-3
34402: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 47e jaargang. 3e reeks - 16e deel - afl. 1-4
34403: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 48e jaargang. 3e reeks - 17e deel - Afl. 3-4
34404: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 49e jaargang. 3e reeks - 18e deel - Afl.1-2
34406: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 51e jaargang. 3e reeks - 2Oe deel - afl. 1-2
34407: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 51e jaargang. 3e reeks - 20e deel - afl. 3-4
34408: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 52e jaargang. Afl. 1-2
34409: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 53e jaargang. Afl. 1-2
34410: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 44e jaargang. 3e reeks - 13e deel - afl. 1
34412: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 44e jaargang. 3e reeks - 13e deel - afl. 4
34413: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 45e jaargang. 3e reeks - 14e deel - afl. 1-3
34414: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 46e jaargang. 3e reeks - 15e deel - afl. 1-2
34415: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 46e jaargang. 3e reeks - 15e deel - afl. 3-4
34416: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 43e jaargang. 3e reeks - 12e deel - Afl. 4
34417: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 42e jaargang. 3e reeks - 11e deel - afl. 4
34418: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 42e jaargang. 3e reeks - 11e deel - afl. 3
34419: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 42e jaargang. 3e reeks - 11e deel - afl. 2
34420: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 42e jaargang. 3e reeks - 11e deel - afl. 1
34421: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 41e jaargang. 3e reeks - 10e deel - afl. 2-3
34422: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 41e jaargang. 3e reeks - 10e deel - afl. 1
34423: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 40e jaargang. 3e reeks - 9e deel - afl. 3-4
34424: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 40e jaargang. 3e reeks - 9e deel - afl. 2
34425: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 40e jaargang. 3e reeks - 9e deel - afl. 1
34426: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 39e jaargang. 3e reeks - 8e deel - afl. 1
34427: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 39e jaargang. 3e reeks - 8e deel - afl. 2
34428: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 39e jaargang. 3e reeks - 8e deel - afl. 3
34429: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 39e jaargang. 3e reeks - 8e deel - afl. 4
34430: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 38e jaargang. 3e reeks - 7e deel - afl. 1
34431: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 38e jaargang. 3e reeks - 7e deel - afl. 2 - 3
34432: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. 38e jaargang. 3e reeks - 7e deel - afl. 4
34433: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. Reeks III - Jaar I - Nr. I
34434: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. Reeks III - Jaar IV - Nr. 2
34435: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. Driemaandelijks Tijdschrift. Reeks III - Jaar VI - Nr.4
34436: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. 21e jaargang. 8e boekdeel. 2e afl. Maart-Mei 1930
34437: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. 24e jaargang.11 boekdeel. 4e afl. October-December 1933
34438: GOETSCHALCKX PASTOOR P.J., PRIMS KANUNNIK DR. F. - Bijdragen tot de Geschiedenis. Inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant. 24e jaargang.11e boekdeel. 4e afl. October-December 1933
201509100905: GOETSCHALCKX P.J. (PASTOOR TE EKEREN-DONK) - Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in't Goor (1ste deel) (zoekhulp: Schoten, Merksem)
19960127: GOETSCHALCKX CHRIS - Schatten uit de bibliotheken van de Hogeschool Antwerpen
41510: GOETZ HERMANN - India. Vijfduizend jaar kunst in India.
40025: DE GOEYSE KAREL - De kronkelwegen van de informatie.
19750005: DE GOEYSE KAREL - De kronkelwegen van de informatie
62703: LE GOFF JACQUES - Geld im Mittelalter
41811: GOFFIN ROBERT - Entrer en Poésie. Pour mieux comprendre Appollinaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarme, Valery, Bataille, Maeterlinck, Claudel, Cendrars, Cocteau, Eluard, Ganzo, Follain, Fombreure et les surréalistes.
19450046: GOFFIN MARIE-LOUISE - La Belgique vue par Victor Hugo
20030023: GOFFIN ANDRÉ-M. - Documents relatifs au patrimoine immobilier de Namur intra muros (1794-1859). Répertoire analytique d'archives des Domaines nationaux, de l'Enregistrement, du Notariat et de la Ville conservées aux Archives de l'Etat à Namur.
46052: VAN GOGH - KAULBACH ANNA - Op de drempel vol geheim.
34245: GOGLIN JEAN-LOUIS - Les misérables dans l'Occident médiéval
30116: GOGOL NICOLAI - De doode zielen of de avonturen van Tchitchikow
42946: GOGOL NICOLAS - Tarass Boulba.
42911: GOGOLJ N.W. - De Jaarmarkt in Sorotsjintsy. Kerstnacht.
19700007: GOL JEAN - Le monde de la presse en Belgique
47020: GOLD - Autobiography of a Sufi.
39311: GOLDHAGEN DANIEL JONAH - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
19550108: GOLDING WILLIAM - Heer der vliegen (vertaling van Lord of the Flies - 1955)
44244: GOLDRACH C. - Problèmes sexologiques en gynécologie.
201404121636: GOLDSCHMIDT PAUL, VELTER GEORGES - L'évolution du régime belge du soutien des chomeurs
38110: GOLDSCHMIDT TIJS - Darwins hofvijver. Een drama in het Victoriameer.
19860109: GOLDSCHMIDT ERNST, LASSALLE HÉLÈNE, MONGAN AGNES, SERULLAZ MAURICE, INGRES, DELACROIX - Ingres et Delacroix. Dessins et aquarelles.
46811: GOLDSTON ROBERT - De Cubaanse Revolutie.
25311: GOLEMAN DANIEL - Emotionele intelligentie. Emoties als sleutel tot succes
38205: GOLEMAN DANIEL - Emotionele intelligentie. Emoties als sleutel tot succes.
33017: GOLLWITZER HELMUT - De Kapitalistische Revolutie
19750098: GOLON ANNE EN SERGE - Angélique Omnibus I: Markiezin der Engelen (1957); De weg naar Versailles (1958)
19750099: GOLON ANNE EN SERGE - Angélique Omnibus II: Favoriete des konings; Angélique en haar koning (1959)
19750100: GOLON ANNE EN SERGE - Angélique Omnibus III: Angélique en de sultan; Angélique in opstand (1961)
19750101: GOLON ANNE EN SERGE - Angélique Omnibus IV: Angélique en haar grote liefde (1961); Angélique verovert de Nieuwe Wereld (1964)
19350037: GOMBRICH ERNST, GOMBRICH LEONIE (WOORD VOORAF) - Een kleine geschiedenis van de wereld (vertaling van Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser)
19890199: DE GONCOURT EDMOND EN JULES - De ivoren kooi: Gekozen en vertaald door Leo van Maris.
77521: GONDOLA CH. DIDIER - Villes miroirs. Migrations et identités urbaines à Kinshasa et Brazzaville 1930-1970.
47837: GONISSEN LOUIS, MORNIE GERARD - Europese vogels in een oogopslag.
19430033: GONNARD RENÉ (PROF À LA FAC. DE LYON) - La propriété dans la doctrine et dans l'histoire
99991141: GONTSJAROW I.A. - Oblomow (4 delen in 2 volumes = volledig)
19770036: GONY MICHEL (O.L.V. ANNE SPITAELS-EVRARD) - De misbruiken van economische machtsposities - Vergelijkende rechtsstudie
19910047: GOODMAN DAVE - Radio Art: 20 postkaarten met foto's van oude radiotoestellen
31811: GOODRICH NORMA LORRE - The Holy Grail
19680075: GOOIJER DE A.C. - De Spaanse griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste
39308: GOORDEN THIERRY, CUPPENS JOHAN - Willy De Clercq. Een biografie. De kunst van het haalbare.
46027: GOOSSENS KORNEEL - Mechelen, het paradijs aan de Dele.
19770048: GOOSSENS M. - Ruimtelijke ordening. Toerisme.
19850089: GOOSSENS M., KNOPS G., MYS M., VERFAILLIE G., DEPUYDT FR. DR PROF. (CARTOGRAFIE) - België in E.G.-perspectief
19930063: GOOSSENS MARTINE, VAN DER WEE HERMAN (PREFACE) - The Economic Development of Belgian Agriculture: a Regional Perspective (1812-1846)
19980073: GOOSSENS CAS - Radio en televisie in Vlaanderen. Een geschiedenis
19990145: GOOSSENS B. - Het verleden herbouwd. Charle-Albert en de restauratie van het kasteel van Gaasbeek (1889-1898) [Gasebeca 20]
46504: GOOSSENS M. - De Kleine Wereldatlas.
19730111: GOOSSENS CAS - Open brief aan rijke mensen
19950166: GOOSSENS M. - Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement 1970-1995
19790140: GOOSSENS HECTOR, DANKAART HANS, VAN DOORSLAER RUDI - Opstellen over de belgische arbeidersbeweging. Cahier 1. Met pen en stencilmachine in strijd tegen de nieuwe orde. Klandestiene pers van de KP in Oost-Vlaanderen. De aktiviteiten van een kommunistische sabotageorganisatie in Antwerpen en Rotterdam
20030031: GORBATENKO SERGEY - New Amsterdam: St. Petersburg and Architectural images of the Netherlands. Novyj Amsterdam i architekturnye obrazy Niderlandov (bilingual; Russian & English)
19870002: GORBATSJOV MICHAIL - Perestrojka. Een nieuwe visie voor mijn land en de wereld
43207: GORBATSJOW MICHAIL - Mijn Rusland. De dramatische geschiedenis van een grootmacht.
39403: GORDON RENÉ - Afrika. Een werelddeel ontsloten.
40804: GORDON RENÉ - Afrika. Een werelddeel ontsloten.
201507231132: GORE AL - Een ongemakkelijke waarheid. Het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen. (vertaling van An inconvenient truth - 2006)
47844: GORIS JAN-ALBERT - De stem uit Amerika 1946-1956
19980124: GORIS JAN, STEVENS FRED, VERAGHERT KAREL, GIELIS MARCEL - VOOR OUTER EN HEERD, De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen 1798
201408141730: GORIS JAN M., VAN DER HAEGEN HERMAN, LEENDERS KAREL A.H.W., VERA HEIN, DE KOK HARRY, E.A. - De gemene gronden in de Kempen. Hoe de Kempische gemeenschappen hun aard verkregen, gebruikten en verloren. Van de wolvenput naar de ellendige berk; het landschap van de Kempische wildernis 1200-2000. Rechten op woeste gronden in de meierij van Den Bosch. De aard van zes dorpen: Beerse, Vosselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle en Vlimmeren. Een casusonderzoek van een Kempense gemene heide. Post factum - Jaarboek voor geschiedenis en volkskunde - Jaarboek 1, 2009
19990044: GORIS J.-M. (EDIT.) - De Boerenkrijg (1798) in de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant
19390039: GORIS JAN - Het Vizirgat. Studie over de Arendonksche Folklore, verluchting door Remi Lens
20010026: GORIS, J.M. DR, VAN DYCK L.C. EN VAN DER HAEGEN H. PROF. EM. - Kaartboek van de Abdij Tongerlo 1655-1794
19810160: GORIS J.M. - Herentals, goed bekeken: cultuurhistorische gids voor Groot-Herentals: Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
37709: GORISSE COCK, JACOBS JOHANNA, VERSTER JANINE - Liga. Vooruitstrevend in voeding.
50006: GORISSEN - Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 6
45812: GORISSEN FRIEDRICH - Gent, de fiere.
50011: GORISSEN R. - Het Parlement en de Raad van Kortenberg. Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 11
37507: GORKI MAXIME - Thomas Gordeieff (nl)
201403171708: GORKI MAXIM, TOLSTOI ALEXEJ, PILNJAK BORIS, BABEL ISAAK - Moderne Russische Verhalen
36116: GORLE FRITS, BOURGEOIS GRETA, BOCKEN HUBERT - Rechtsvergelijking
40407: GORTER DR E., DE GRAAFF DR W.C. - Klinische Diagnostiek. Deel I en Deel II.
42953: GORTER HERMAN - Mei. Een gedicht.
42962: GORTER HERMAN - Mei. Een gedicht.
19930248: GOSS JOHN, SCOTT VALERIE (INLEIDING) - De Geschiedenis van de Cartografie. De kunst van de kaartenmakers
19520067: GOSSE PHILIP - GESCHIEDENIS VAN DE ZEEROVERIJ. Zeeroverij in de oudheid, de piraten van de Barbarijse kust
63622: [GOSSE] - Lettres chinoises ou correspondance philosophique, historique & critique (...) Lettres juives & des Lettres Cabalistiques (Tomes 1, 2, 4 et 5)
19880201: GOSSWEILER KURT - Hitler: een onstuitbare opgang ? Opstellen over het fascisme (vert. van Aufsätze zum Faschismus, 1988)
33006: GOTHIER LOUIS, TROUX ALBERT, LABARBE JULES, HARMAND LOUIS, MOLLAT MICHEL, VAN SANTBERGEN RENÉ, LIZERAND GEORGES, MOREAU GÉRARD - Receuils de textes d'histoire. Tome I: L'Antiquité, L'Orient, La Grèce, Rome; Tome II: Le Moyen Age; Tome III: Les Temps Modernes
19680003: GOTHIER L. & EBERTZHEIM R. EDITOR - Recueils des textes d'histoire, Tôme VI: A la rencontre des hommes
19570024: GOTTMANN JEAN DR - De dynamiek der grondstofmarkten (vertaling van Les marchés des matières premières)
19890086: GOTZEN F. (EDITOR) - Copyright and the European Community. The green paper on copyright and the challenge of new technology. Droit d'auteur et communauté européenne. Le livre vert sur le droit d'auteur et le défi technologique.
19840100: GOUBERT PIERRE - Initiation a l'histoire de la France. Suivi d'une chronologie, de cartes, de tableaux généalogiques et d'une bibliographie.
201408060956: GOUDAPPEL H.M. PROF IR - Tien jaren stadsherstel. Bergkwartier Deventer 1967-1977
19800091: VAN GOUDOEVER J., E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
25211: GOUDRIAAN C. - De geheimzinnige inbreker
40809: GOULD JAMES L., GOULD CAROL GRANT - Sexual Selection.
43219: GOULD STEPHEN JAY - First person.
19910014: DE GOULEMOT JEAN - Ces Livres qu'on ne lit que d'une main - Lecture et lecteurs de livres pornographiques au XVIIIe siècle
19510064: GOUROU PIERRE - Algemene Atlas van Congo. 1. Inleiding. 2. Nota bij de kaart dichtheid der bevolking in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi 3. Nota bij de kaart der klimatische zonen etcetera
19710003: GOUROU PIERRE - Leçons de géographie tropicale. Leçons données au Collège de France de 1947 à 1970
19860004: GOVAERT SERGE & LENTZEN EVELYNE - Les medias en Flandre (1) + (2) [complet!]
201508141656: GOVAERTS BERT - Ik alleen! Een biografie van Albert De Vleeschauwer (1897-1971)
30034: GOYTISOLO LUIS - Du côté de Barcelone
20000200: GOYVAERTS DIDIER (EDITOR) - Conflict and ethnicity in Central Africa
61502: GOYVAERTS - Conflict and ethnicity in Central Africa
19550056: GRAAF, DR. H.J. DE (RED.) - Nederlanders over de zeeën. 350 jaar geschiedenis van Nederlands buitengaats
19980149: DE GRAAF ANNE - Witte stippen. De Zaak-Dutroux: een reconstructie.
19980159: DE GRAAF ANNE - Witte stippen. De Zaak-Dutroux: een reconstructie.
19800084: GRABER DORIS A. - Mass Media and American Politics. Second edition.
16470001: GRACIAN BALTASAR S.J. - Handorakel en kunst van de voorzichtigheid (vertaling van Oraculo manual y arte de prudentia - 1647)
19830050: DE GRAEF J. - De ludieke geschiedenis van de Antwerpse tram
25416: DE GRAEVE G. - l'Art graphique dans les Pays-Bas au temps de Rubens
35422: DE GRAEVE ROB. - Conscience
99990111: DE GRAEVE ROB. - Stijn Streuvels
44014: GRAFF LAURENT - De man die op reis ging.
33208: GRAHAM JOHN, GARRETT GEORGE - The writer's voice. Conversations with contemporary writers
46219: GRAHAM DOMINICK - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog. Monte Cassino. De Pyrrusoverwinning.
19930034: GRAHAM IAN - Misdaadbestrijding
20030129: GRAHAM ROBB - Vreemden: Homoseksuele liefde in de negentiende eeuw
19870100: GRAMMENS MARK (EDITOR), E.A. - Jaarboek Vlaamse Beweging: Vlaams Archief 87
19900133: GRAMMENS MARK - Gedaan met geven en toegeven
19790105: GRAN GUY (EDITOR), HULL GALEN, GOULD DAVID, JEWSIEWICKI BOGUMIL, KABWIT GHISLAIN, KANNYO EDWARD, KATWALA GHIFEM J., LEMARCHAND RENE, MAKALA-LIZUMI, ELAS MWANA, ROBERTS ALLEN, SCHATZBERG MICHAEL, SOSNE ELINOR, TURNER THOMAS - Zaire: The Political Economy of Underdevelopment
32306: GRANDES ALMUDENA - Atlas van de menselijke geografie. Roman over vier vrouwen
19890191: GRANDES ALMUDENA - Episoden uit het leven van Lulu (vert. van Las edades de Lulú)
34519: GRANGER GILLES-GASTON - Het rationele denken. Teksten wetenschapsfilosofie. Vertaling Anton van den Heuvel
47016: GRANT DAVE - The ultimate power.
19890149: GRAPPERHAUS,F.H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
31332: GRASS GÜNTER - Kat en Muis
38206: GRASS GÜNTER - Mijn eeuw
19590097: GRASS GÜNTER - De blikken trommel (vert. van Die Blechtrommel - 1959)
20020204: GRASS GÜNTER - In krabbengang (vertaling van Im Krebsgang - 2002)
45208: GRAUL PROF. DR. RICHARD - Alt-Flandern; Brabant / Artois / Henngau / Lüttich / Namur. Bilderband mit 200 photographischen Aufnahmen von Städtebildern, Baudenkmälern und Innenräumen.
45644: GRAUL RICHARD - Rembrandt Handzeichnungen.
19570050: GRAULS JAN DR - Hoe het werd en hoe het moet zijn. Opstellen en betekenis van woorden en gezegden.
19660031: GRAULS JAN DR. - Terug naar de oorsprong
45407: GRAUTOFF OTTO - Die französische Malerei seit 1914.
201404282329: DE GRAUWE PAUL - De onvoltooide globalisering. Verkenning van een nieuwe wereld.
19630046: GRAUWELS J. - Een geheim rapport over de Kerkvervolging (1798)
19780162: GRAUWEN WILFRIED MARCEL O. PRAEM. - Norbertus Aartsbisschop van Maagdenburg (1126 1134). With an English summary.
42829: GRAVES ROBERT - Poems selected by Robert Graves and Anthony Thwaite.
19340049: GRAVES ROBERT, INTRO MASSIE ALLAN, ILL PACKER NEIL - I, Claudius. From the autobiography of Tiberius Claudius Emperor of the Romans born 10 BC murdered and deifeid AD 54.
20030116: GRAVES MICHAEL A.R. - Henry VIII, A Study in Kingship
19340048: GRAVES ROBERT - Ik Claudius (vertaling van I, Claudius - 1934)
19620038: GRAVESANDE, G.H. 'S - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen, Brieven en documenten bijeengebracht door -. Voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck.
19820122: GRAYEFF FELIX - Jeanne d'Arc: Legenden en feiten
20000163: GRAYLING A.C. - Wittgenstein
20050171: GRAYLING A.C. - Wittgenstein
39215: GRAYSON DAVID - Vliegrampen. Een reconstructie van de ergste ongelukken uit de recente luchtvaartgeschiedenis.
19920180: DE GRAZIA EDWARD - Girls lean back everywhere. The Law of Obscenity and the Assault on Genius
40914: GREBON ARNOUL (XVE SIÈCLE), ADAPTATION DE GAILLY DE TAURINES CH. & DE LA TOURRASSE LÉONEL - Le vray Mistère de la Passion. Texte joué sur le parvis de Notre Dame de Paris par les soins du Commissariat des Fètes de Paris. Mise en scène par Pierre Aldebert.
42906: DE GREEFF ETIENNE - La nuit est ma lumière.
41402: GREENBLATT ROBERT B., HEITHEKER RENATE - A modern approach to the perimenopausal years.
42713: GREENE GRAHAM - England made me (1935)
42718: GREENE GRAHAM - A burnt-out case. (1961)
42724: GREENE GRAHAM - The man within. (1929)
42725: GREENE GRAHAM - The tenth man. (1985)
42733: GREENE GRAHAM - Getting to know the general. The story of an involvement. (1984)
42744: GREENE GRAHAM - Brighton Rock. (1938)
42759: GREENE GRAHAM - Collected Essays.
42762: GREENE GRAHAM - May we borrow your husband? (1967)
43120: GREENE GRAHAM - A sort of Life; his long-awaited auto-biography. (1971)
43223: GREENE GRAHAM - Mogen we je man even lenen? En andere kleine komedies over seksuele verhouding. (1967)
43343: GREENE GRAHAM - The quiet American (1955)
47703: GREENE GRAHAM - Travels with my aunt. A novel. (1969)
47720: GREENE GRAHAM - The Comedians (1965)
47734: GREENE GRAHAM - The honorary consul. (1973)
99990127: GREENE GRAHAM - De derde man (vertaling van The Third Man - 1949) - Kogels à contant - Geheim agent
62510: GREENE ROBERT W. - The Sting Man. Inside ABSCAM
19550116: GREENE GRAHAM - De stille Amerikaan (vertaling van The Quiet American - 1955)
201404022102: GREENE GRAHAM - Stamboul Train (1932)
201404022104: GREENE GRAHAM - The Ministry of Fear (1942)
201404022105: GREENE GRAHAM - A Gun for Sale (1939)
201404022050: GREENE GRAHAM - England made me (1935)
201404022100: GREENE GRAHAM - Stamboul Train (1932)
19400050: GREENE GRAHAM - Het geschonden geweten (vertaling van The Power and the Glory - 1940)
19400052: GREENE GRAHAM - Het geschonden geweten (vertaling van The Power and the Glory - 1940)
19550113: GREENE GRAHAM - De stille Amerikaan (vertaling van The Quiet American - 1955) (boek + DVD)
19660145: GREENE GRAHAM - De komedianten (vertaling van The Comedians - 1966)
20070122: GREENSPAN ALAN - Een turbulente tijd. Een leven in dienst van de economie.
44226: GREENWOOD PIPPA - Praktisch tuinieren.
19900120: GREGORY ALEXIS - De gouden tijd van het reizen, 1880-1939 (vertaling van L'age d'or du voyage 1880-1939)
19900186: GREGORY ALEXIS - De gouden tijd van het reizen, 1880-1939 (vertaling van L'age d'or du voyage 1880-1939)
19900209: GREGORY ALEXIS - L'Age d'or du Voyage 1880-1939
19430006: GREILING WALTER DR - Chemie verovert de wereld
19870129: GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I. - Bronnen van de Nederlandse codificatie: Erfrecht 1798-1820 & De Codificatie van het erfrecht 1798-1838 (2 volumes)
19960217: GREY ANTHONY - De baai van Tokio. Tien stormachtige dagen in 1853. (vertaling van Tokyo Bay - 1996)
19580032: VAN GRIEKEN E. & VAN GRIEKEN-TAVERNIERS MADELEINE - Les archives inventoriées du Ministère des Colonies
41321: GRIFFITHS SIAN, INTRO BY JONATHAN WEINER - Predictions. 30 great minds on the future.
46711: GRIMAL PIERRE - La Civilisation Romaine.
34309: GRIMM - Assepoester. Grimm's sprookjes naverteld door Bert Koenen
60807: GRIMM - Grimms Märchen
19550124: GRINDROD MURIEL - Rebuilding of Italy. Politics and Economics 1945-1955.
36843: GRODOS DANIEL - La famine de 1928-1929 au Ruanda et les disettes périodiques au Ruanda-Burundi
36202: GROEN KOOS, SCHMEINK TOON - Dijken
35220: GROENENDAAL M.H. JR. - Drukletters. Hun ontstaan, hun gebruik.
19810112: GROENMAN SJOERD, LEIKER SJOERD - Onder ons gezegd en gezwegen. Bespiegelingen van vrijmetselaren over mens en wereld.
20070006: GROEP BRUSSEL LAMBERT - Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert
19950161: GROFF FRANCIS - Albert Frère, Le Pouvoir et La Discrétion
42217: GROLLENBERG PROF. L. - Uit de boeken van de Bijbel. Een literair-historisch gerangschikte selectie uit de boeken van het Oude Testament. Deel I.
19330035: GRONEMAN W. - Bernadette Soubirous - een verhaal van geloof en liefde
19830002: DE GROOF J. EN VERMEIRE J. - Algemeen normatief kader voor de media. Mediawetgeving I.
19840068: DE GROOF J. EN VERMEIRE J. - Administratieve en technische normen i.v.m. tele- en radioverbindingen. Mediawetgeving II.
19820041: DE GROOFF DIRK - Medialand 2000 - Een empirische en typologische beschrijving van de nieuwe media
19950059: DE GROOFF DIRK - Encyclomedia. Wegwijs op de informatiesnelweg.
19990053: DE GROOFF DIRK - Snel en efficiënt leren zoeken op het internet
19910123: DE GROOT IRENE M., MERYON CHARLES - Charles Meryon 1821-1868. Etsen van Parijs in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.
20040051: DE GROOT PAUL, EREKOLONEL B.D. & MERTENS LODE - Herdenkingsboek 1940-1945 van de provincie Antwerpen aan Postuum vereremerkte Oorlogskruisen en aan allen die hun leven offerden voor vrijheid en Vaderland
46604: DE GROOT D.G. - Gebedenboek voor jongens.
46705: GROOTAERS DOMINIQUE, TILMAN FRANCIS - Histoire de l'Enseignement Technique et Professionnel en Belgique. 1860 - 1960
19960140: GROOTAERS WERNER, MEES MARC - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
20030113: GROOTAERS JAN -LODEWIJK, VAN KESSEL LEO, JOK MADUT, PAPELARD BOB, WEINHOLD ULRIKE - Slavernij en bevrijding in Oost-Afrika in de 19de eeuw. Sklaverei und Befreiung in Ostafrika im 19. Jahrhundert
19960207: GROOTAERS WERNER, MEES MARC - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
19950170: DE GROOTE CHRISTINE - Gids voor tuinen in België (2de herziene editie)
19750132: DE GROOTE HENRY L.V. - De zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de zestiende eeuw.
19660116: GROS P. DR - Grijsboek televisie. Van commerciële televisie tot commercieel bestel
38722: GROSS HUGO MAX - Biorhytmik. Das Auf und Ab unserer Lebenskraft
19590002: GROSSER ALFRED - Hitler, la presse et la naissance d'une dictature
19930005: GROSSEY RONALD - Goedenavond, Beste Kijkers. De televisie in zwart-wit, van 31 oktober 1953 tot 31 december 1970
35015: GROTHE HUGO - Staaten und Völker nach dem Weltkrieg. Ein Nachschlagebuch auf politisch-geographischer Grundlage met besonderer Berücksichtigung des Grenz- und Auslanddeutschtums
39627: GROULT BENOÎTE - Les vaisseaux du coeur.
19890002: GROUP COUDENBERG - Naar een ander België? - Rapport Coudenberg
44412: GROUPE DE PROFESSEURS - L'Université de Louvain à Louvain.
19720058: GROUSSARD SERGE - L'Algérie des adieux
43009: GROUSSET RENÉ - Le conquérant du monde. Vie de Genghis-khan.
19350016: GROVES P. R. C. (GÉNÉRAL DE BRIGADE) - Ecrans de fumée.
45507: GRUB GEERT - Karlien Ter Hoge. Antwerpse tragedie. Novelle. Gedenksteen voor een martelares der bekrompenheid.
20100066: GRUNBERG ARNON - Huid en haar
19370051: DE GRUNNE COMTE XAVIER, HAUMAN L., BURGEON L., MICHOT P., THIRIAR JAMES (AQUARELLES) - Le Ruwenzori. Vers les glaciers de l'Equateur. Mission scientifique belge 1932.
19660041: DE GRÜNWALD CONSTANTIN - Frédéric II [roi de Prusse]
19710101: GRUNZWEIG ARMAND, NOTEBAERT ALEXANDRE - Inventaire des Archives du Cadastre du Brabant avant 1865 [old book number 19710070B]
19980009: GRYNBERG ANNE - Vers la terre d'Israël
19800048: GRYPDONCK A. E.A. - Boek en informatie
19690131: GRZIMEK BERNHARD - GRZIMEKS Tierleben. Enzyklopädie des Tierlebens (13 vols)
46411: GSELL PAUL - Auguste Rodin. Die Kunst. Gespräche des Meisters.
19530045: VAN DER GUCHT G.M. - Bunkerratten
20070009: DE GUCHT KAREL, RABAEY MAARTEN - Goed beheer van natuurlijke rijkdommen betekent veiligheid, artikel in De Morgen naar aanleiding van een debat in de VN over het verband tussen natuurlijke rijkdommen en conflict.
201404151655: GUEDJ DENIS - Het meten van de wereld. De Meridiaan. (vert. van La mesure du monde. La Méridienne - 1987)
31447: GUENAUX G. - Encyclopedie Agricole. Entomologie et parasitologie agricoles
19930154: GUÉPIN J.P. - Het humanisme. 1350-1850
19350031: GUEPRATTE P.-E. VICE-AMIRAL (ANCIEN COMMANDANT DE LA FORCE NAVALE DES DARDANELLES). AVEC UNE ÉPIGRAPHE DE M. FRANÇOIS PIÉTRI, MINISTRE DE LA MARINE - L'Expédition des Dardanelles 1914-1915. Avec 5 cartes et dix gravures.
38526: GUERIN D., MANDEL E. - Einführung in die Geschichte des amerikanischen Monokapitals.
19730088: GUERIN DANIEL - De klassenstrijd in de Franse Revolutie. Bourgeois en bras nus 1793-1795.

Next 1000 books from MERS Antique Books Antwerp

2/17