MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20050091: NICHOLL CHARLES - Leonardo da Vinci. The flights of the mind
19940226: NICOLAÏ KAREL - De Vestingswerken Brialmont te Berchem
19490027: NICOLSON HARALD - Het congres van Wenen, De samenwerking der geallieerden in de jaren 1812-1822. (vertaling van The Congress of Vienna)
19490079: NICOLSON HARALD - Het congres van Wenen, De samenwerking der geallieerden in de jaren 1812-1822. (vertaling van The Congress of Vienna)
19600127: NIEDERGANG MARCEL - Tempête sur le Congo [old booknumber 19600062]
201501022318: NIEMEGEERS WERNER, POMPEN ERIC - Vlaktaks. Rechtvaardig en doeltreffend. Een nieuw fiscaal stelsel voor Vlaanderen?
19500069: NIEMEGEERS K., EVENS F. DR - Congo Belge: Dispersion des TSETSES (tsé-tsé)
39524: NIETZSCHE - Thus Spoke Zarathustra. A book for everyone and no one.
19930274: NIEUWDORP HANS - Antwerpse retabels. 15de-16de eeuw
18890009: VAN NIEUWENHOFF W. S.J. - Jozef Maria Pignatelli: Eene schets van de uitdrijving en de opheffing der sociëteit van Jezus (2de vermeerderde druk)
19760109: NIEUWENHUIJZEN KEES EDIT. - Antwerpen gefotografeerd in de 19de eeuw
20050112: VAN NIEUWENHUYSE KAREL - De klauw van een papieren leeuw. Een politieke geschiedenis van de krant De Standaard (1947-1976)
19240012: NIEWENGLOWSKI DR G. H. - Les rayons X et le radium - Avec 147 gravures
19820068: VAN NIJLEN JAN / BITTREMIEUX C. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
19820142: VAN NIJLEN JAN / BITTREMIEUX C. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
19980114: DE NIJN HEIDI, HUYGENS FRANK, STROOBANTS BART - Van Brigand tot Held. Franse hervormingen en Boerenkrijg. Tentoonstellingcatalogus Hof van Busleyden, Mechelen, 17/10 - 29/11/1998.
19650128: NIJS GASTON (FRÈRE BERNARDIN) - Le calvaire des Frères de Saint-Gabriel au Congo - leur ultime témoignage
19940221: NIJSSEN - MEKKA. Jaarboek voor lezers 1994
19900027: NIMMEGEERS ULRIK - Achter de frontpagina - Een cahier over het brede journalistieke spectrum
19900028: NIMMEGEERS ULRIK - Achter de frontpagina - Een cahier over het brede journalistieke spectrum
20010138: NIRAS - Isotopolis. Weet jij wat er in België met radioactieve afvalstoffen gebeurt? [old book number 20010087A]
19460078: VAN NISPEN TOT SEVENAER C.M.O. - L'occupation allemande pendant la dernière guerre mondiale.
201404292139: NISSEN PETER, TRIO PAUL, GIELIS MARCEL, DECAVELE JOHAN, ACKERMANS GIAN, VANHEMELRYCK FERNAND, LAMBERIGTS MATHIJS, DE MAESSCHALCK EDWARD, GEVERS LIEVE - Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom.
19830145: NIX J.C. - Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest en de Belgische opstand. Tekeningen van een Haagse schutter 1831-1833
1948000001: NN. - AFFICHE: Juli 1948: Gesloten retraite; sociale bevrediging in christelijke zin in Indië
19480008: NN - Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie - I, II en III [Congo Belge, Belgisch Congo]
36009: NN - Art Deco. Bijzondere schilderkunst en design uit het begin van de 20ste eeuw
19580006: NN - Société Générale. Métallurgie de Hoboken 1908-1958
19580007: NN - Société Générale. Métallurgique de Hoboken 1908-1958
18330002: NN [ANVERS] - Précis Historique du Siège de la Citadelle d'Anvers (1832), par L'Armée Française sous le Commandement du Maréchal Gérard.
19891515: NN - Beelden. Maandblad verspreid door de persdienst van de Ambassade van de Rupubliek van Zuid-Afrika. Febfruari-Maart 1989. Nr. 2- 3. Special: Kleine Atlas van Zuidelijk-Afrika.
1952000003: NN. - AFFICHE: Juli 1952: De bonden voor openbare zedelijkheid (illustratie: opbloeiende lelie temidden van collage van bioscoopgebouwen en entrees van cabaretten)
1952000002: NN. - AFFICHE: Januari 1952: Nederige erkenning van het kerkelijk leergezag; leiding van de geestelijke en stoffelijke ellende van het volk van Korea
1952000001: NN. - AFFICHE: Juni 1952: Heiliging van het huwelijksleven door toewijding aan het H. Hart (illustratie: H. Hart zegent aan de vinger geschoven trouwring); afwenden van het gevaar van het goddeloos materialisme in het Midden en Verre Oosten
1951000001: NN. - AFFICHE: Oktober 1951: Gods woorden aanhoord; de kerk in Oceanië
201409251619: NN - Crédit Foncier de l'Uruguay SA
25432: NN - Antverpia
19530021: NN - La Royale Belge Société d'Assurances 1853-1953
25706: NN - Chateau du prince de Mederode-Westerloo. Exposition Historique. Catalogue
19470005: NN - Chronique de la Vie Nationale I (1944-1945)
31445: NN - Notice relative à la Culture des Quinquinas
31521: NN - La Revue Cadastrale. Tijdschrift van het Kadaster 1er Semestre 1937 1ste Halfjaar
31508: NN - Plan 2012. Stadsplan van Antwerpen in 2012 getekend door Eric Joris. Een initiatief van Christian Leysen
31516: NN - Collaborateurs en milliarden gestolen diamanten
31527: NN - Nieuw havenplan van Antwerpen met de kaart van het AlbertKanaal en de waterwegen van Brussel en Leuven 1936
32810: NN - Grands Musées. Le Prado. Mensuel octobre 1968
32813: NN - Centenaire de l'Impressionnisme. Grand Palais 21 septembre - 24 novembre 1974
34010: NN - Geschiedenis van de vrouwentoekomst;
34131: NN - Das Ewig Weibliche. Artiges und Unartiges über das schöne Geschlecht
34327: NN - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine, Jaarboek 1945
34446: NN - Ministerie van Nederlandse Cultuur, Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur. Deel 3na : Stad Antwerpen
38119: NN - De Nederlanden in de negentiende eeuw. Merkwaardige klederdrachten en beroepen in meer dan honderd oude gravures uitgebeeld door Henri Brown.
38321: NN - De Vlaamse Primitieven. 14de - 15de eeuw. De schatkamer van Mayer van den Bergh.
38339: NN - Gezondheid. Kruiden, mineralen en vitaminegids.
38405: NN - Sabena Archivalia. 7 februari / février 2004. Belgian Bernaerts Auctioneers Tentoonstelling.
38503: NN - Antwerpen. De Stad / La Ville / Die Stadt / The City.
38602: NN - Aartsbisschoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege 1889 - 1939.
38610: NN - De Brabantse Folklore. Trimestrieel Tijdschrift. Deel XXII. Nr. 127
38611: NN - De Brabantse Folklore. Trimestrieel Tijdschrift. Deel XXII. Nr. 125
38612: NN - De Brabantse Folklore. Trimestrieel Tijdschrift. Deel XXII. Nr. 126
38613: NN - De Brabantse Folklore. Trimestrieel Tijdschrift. Deel XXII. Nr. 128
38812: NN - Verslag over het zestig jarig bestaan van den schoolpenning voor katholiek vlaamsch onderwijs voorgedragen te Antwerpen in feestzitting van zondag 17 mei 1936.
38825: NN - Handboekje bij de Vaardigheidskaarten ten gebruike van de jongere leden der V.K.S.J. III
38907: NN - Bibliothèque universelle du pianiste. Vingt-troisième volume. Les chefs-d'oeuvre du piano. Collection graduée des oeuvres classiques pour piano à deux et à quatre mains de Bach, Beethoven, Chopin, Clémenti, Cramer, Dussek, Field, Haendel, Haydn, Hummel, Mendelsohn, Mozart, Rameau, Steibelt, Weber,
38911: NN - Le patrimoine monumentale de la Belgique. Volume 6. Province de Hainaut. Arrondisement de Tournai (T-W). Arrondissement de Mouscron. Tome 2 (A-T)
39803: NN - De Strangers. Al ons liekens.
39810: NN - Open monumentedag. Twintigste editie, twintigste eeuw 14 september 2008 + Architectuurarchief Provincie Antwerpen
32807: NN - Grands Musées. Beaux-Arts/Bale. Mensuel décembre 1986
32809: NN - Grands Musées. Pinacotheque Brera/Milan. Mensuel juin 1969
32814: NN - Circulaires L'Administration de l'Enrégistrement et des Domaines Nos 401 à 500 (du 27 décembre 1850 au 10 août 1854)
32815: NN - Circulaires L'Administration de l'Enrégistrement et des Domaines Nos 401 à 500 (du 27 décembre 1850 au 10 août 1854)
32816: NN - Circulaires L'Administration de l'Enrégistrement et des Domaines Nos 1500 à 1599 (du 7 décembre 1919 au 6 novembre 1922)
32907: NN - Circulaires L'Administration de l'Enrégistrement et des Domaines Nos 1301 à 1400 (1897-1907)
32908: NN - Circulaires L'Administration de l'Enrégistrement et des Domaines Nos 143 à 299 (1835 - 1847)
32909: NN - Circulaires L'Administration de l'Enrégistrement et des Domaines Nos 504 à 600 (1856-1859)
32910: NN - Circulaires L'Administration de l'Enrégistrement et des Domaines Nos 1401 à 1498 (1907-1919)
32808: NN - Grands Musées. National Gallery/Londres. Mensuel avril 1969
32811: NN - Grands Musées. Washington. Mensuel février 1969
32812: NN - Grands Musées. Washington. Mensuel février 1969
33005: NN - Ensor-Margritte. 150 meesterwerken van de Kon. Musea voor Schone Kunsten van België. 17/7-31/8/1975 (drietalig N/F/E)
33412: NN - Club Voltaire. Jahrbuch für Kritische Aufklärung I
33526: NN - Herdenkingstentoonstelling Paus Adrianus VI. Gedenkboek Catalogus. Utrecht, Centraal Museum; Leuven, Stadhuis. 1959
33501: NN - Mensenrechten. Hier en nu. 1901 - 2001. 100 jaar mensenrechtenbeweging in België.
33532: NN - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels. Een persoonlijk verslag van een aantal van 's werelds meest bekende antropologen over hun speurtocht naar de ontbrekende schakels in de evolutie-stamboom van de mens.
33602: NN - The English Encyclopaedia being A Collection of Treatises, and a Dictionary of Terms, illustrative of the Arts and Sciences. Compiled from modern authors of the first eminence in the different branches of science. In ten volumes, Vol. II. The whole illustrated with upwards of 400 copper-plates.
33618: NN - Afrika Focus. Tijdschrift van de AVRUG. 1985 Vol. 1
33723: NN - Zelfkeur Bloemlezing uit het werk van een aantal letterkundigen, uitgegeven ten bate van het ondersteuningsfonds der vereeniging van Nederlandsche letterkundigen, met eene inleiding door L.S., Portretten en biographieën (Eerste bundel)
33821: NN - Règle et statuts des Moniales de l'Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie, dit de l'annonciade ou des dix vertus de Notre-Dame
33836: NN - Constitution politique de la République Portugaise. L'acte colonial, 3ème édition
33901: NN - Monet in Holland. Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam
34017: NN - La Science Française. Exposition universelle et internationale de San Francisco. 2 tomes
34103: NN - L'Edition Scientifique Française. Actes du colloque des 6 et 7 février 1991 tenu au Ministère de la Recherche et de la Technologie
33904: NN - Raemaekers Cartoons. 1914-1918.
33906: NN - Jaarboek 1 - 1962 van de Vrijheid en het Land van Geel
33907: NN - Jaarboek 2 - 1963 van de Vrijheid en het Land van Geel
33908: NN - Jaarboek 3 - 1964 van de Vrijheid en het Land van Geel
33909: NN - Jaarboek 4 - 1965 van de Vrijheid en het Land van Geel
33910: NN - Jaarboek 5 - 1966 van de Vrijheid en het Land van Geel
34018: NN - Antwerpen - St. Laureyskerk. 12 zichtkaarten phototon.
34022: NN - Officieel dagblad-programma van de Wereldtentoonstelling voor Colonien, Scheepvaart en Vlaamsche Kunst. Antwerpen 1930. Nrs. 96 - 145
34203: NN - From Willibrord to World Council. Some aspects of the spiritual life in Utrecht through the ages. Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 12-8/15-10-1973
34229: NN - Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift (25e jaargang - Nr. 96) Tussen kaasdroom en kaaswond. Ellschot nummer.
34235: NN - Kleine bibliographie van onze nationale geschiedenis
34248: NN - Studentenkalender Kerkelijk Jaar 1943-1944
34328: NN - Antwerpen - Doornik
34606: NN - Vereniging voor Economie. Vijfde Vlaams wetenschappelijk economisch congres. Gent, 15 en 16 april 1961. De Belgische Economie in 1970. Inleidende referaten volume I & II
35007: NN - Onkel Antons Kinderkalender für das Jahr 1922, 2. Jahrgang
34911: NN - Flehitte Jaarverslag 1927
34916: NN - De Dienaar Gods Broeder Mutien-Marie, een glorie in de congregatie van de Broeders der Christelijke Scholen
35006: NN - Zwölfter Bericht der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (Deutsche Forschungsgemeinschaft), umfassend ihre Tätigkeit vom 1. April 1932 bis zum 31. März 1933
35026: NN - Die Hauswirtschaft. Leitsaden für erweiterte Haushaltungsschulen, herausgegeben von der Erziehungsanstalt Marienburg-Goesfeld, Dritte vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage
35029: NN - Kompass für die Frau im Handwerk. Ein praktischer Wegweiser für Lehrmädchen, Gehilsin und Meisterin
35101: NN - Het Vlaamsch Kerstboek 1931, Kerstnummer van ""Ons Volk Ontwaakt"", Brussel [met foto's en enkele kleurplaten].
35106: NN - Gedenkboek Dr. Margriet Baers
35107: NN - Ministerie van Binnenlandsche Zaken, Permanente Commissie tot Bevordering van Eenheid en Vastheid in de Nederlandsche Bestuurstaal in België, Derde lijst bevattende de Titels en de Benamingen van Diensten - voor zoover ze niet in de eerste twee lijsten voorkomen - gebruikt bij de Spoorwegen, de Buurtspoorwegen, het Rekenhof, de Nationale Bank en de Spaar- en Lijfrentekas
35110: NN - Colloquia et Dictionariolum septem linguarum, gedrukt door Fickaert te Antwerpen in 1616, opnieuw uitgegeven door Prof. Dr. R. Verdeyen, Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen nr. 42,
35115: NN - Zusters der Christelijke Scholen van den H. Jozef Calasanz te Vorselaar, De Messiasgedachte doorheen het Oud-Testament, Handboekje voor de leerlingen van den 4en graad en van het middelbaar onderwijs, vierde uitgave
35120: NN - Blijde Intrede van de Koninklijke Familie te Antwerpen, 12-13 mei 1935, Programma der Plechtigheden, uitgegeven door de Gazet van Antwerpen
19610135: NN - Atlas van de gehele wereld
35238: NN - Belgia 2000. De ware geschiedenis van de Vlamingen. Kortrijk 1302.
37410: NN - Hollands leven in de Gouden Eeuw. Raadhuis Ijzendijke 30 juni - 20 september 1955
35818: NN - Afrique noire: fantasmes et réalités. La revue nouvelle, 35e année / tome LXIX / numéro 2 / février 1979.
38624: NN - Cahiers de la Nouvelle Journée. No 1. Paul Bureau. St. De Lanzac de Laborie - Notes sur l'homme. E. Jordan - Le moraliste. P. Méline - Le sociologue. P. Archambault - L'apologiste et le chrétien.
35701: NN - De grote geïllustreerde bosatlas
35707: NN - Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) Acta van het Colloquium VUB-CRISP van 20 en 21 oktober 1988. 3 delen/ Taal en integratie 11, 12 & 13
36008: NN - Revue d'histoire des Chemins de Fer No 24-25, 2001. Le chemin de fer à la conquête des campagnes, l'aménagement du territoire par les réseaux dits secondaires en France, histoire et patrimoine 1865-2001
36004: NN - Spa, sprankelijkende stad.
36311: NN - Die Jugend. Vorträge für Jugendvereine herausgegeben vom Volkverein für das katholische Deutschland. 3 Hefte.
36626: NN - Noord - Zuid. Progressief benaderd. Teksten en resultaten van het SEVI-Colloquium Ontwikkelingssamenwerking Klemskerke 3/4 oktober 1981.
37001: NN - Justus Lipsius (1547-1606) en het Plantijnse Huis.
36305: NN - Jaarverslag 2007. Groep Brussel Lambert.
19730009: NN - Machtsgroepen in de samenleving
36501: NN - De Nieuwe Maand. Jaargang 22 december 1979 nummer 10. Inhoud: Bevrijdingsbewegingen in Afrika; Zaïre 1979; Het Mobutuplan; Het Belgisch Zaïrebeleid, ... Omslag: Jan Vanriet.
36506: NN - Etudes d'Histoire Africaine. VII Numéro spécial: L'Afrique des Grands Lacs
36507: NN - Etudes d'Histoire Africaine. VIII Numéro spécial: L'Enseignement en Afrique Noire
36508: NN - Etudes d'Histoire Africaine. IX-X Numéro spécial: L'Archéologie en Afrique Centrale
36510: NN - L'expansion Belge sous Leopold 1er ( 1831-1865) Recueil d'études. De Belgische expansie onder Leopold I (1831-1865) Verzamelde studies.
36606: NN - Cahiers Nord-Sud. Compte's rendus du premier cycle de formation aux relations Nord/Sud 1983/1984. Decoloniser l'Histoire. Dec²embre 1983 Vol I no 4.
36619: NN - Revue Belge d'Histoire Contemporaine. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. IX, 1978, 1-2
36620: NN - Revue Belge d'Histoire Contemporaine. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. IX, 1978, 3-4
36621: NN - Revue Belge d'Histoire Contemporaine. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. VII, 1976, 3-4
37002: NN - Antwerpen, Dissident Drukkerscentrum. De rol van de Antwerpse drukkers in de godsdientstrijd in Engeland (16de eeuw)
37008: NN - Grandes etapes des progrès réalisés dans le domaine des communications. Souvenir de l'Exposition Intenationale. Villa Olmo, Côme, Italie. 1927
36884: NN - Het talenprobleem in het onderwijs van Belgisch-Kongo.
37007: NN - Chili. Een zwartboek
37021: NN - Guatemala. Afhankelijk en vervolgd.
37022: NN - Ontwikkelingshulp. Neo-kolonialisme. Nationale vrijheidsstrijd
37605: NN - Aujourd'hui et Demain. Bulletin des armées de la République. Du 18 Novembre 1914 au 6 Juin 1916;
37704: NN - Ornamenta ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln. Teil 2 & 3. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle.
37415: NN - Derrière les coulisses de Berchtesgaden. La vie intime d'Adolf Hitler.
37608: NN - Manual of english-french conversation. Manuel de conversation anglais-français
37706: NN - M&L. Monumenten, Landschappen & Archeologie 27/3 Mei-Juni 2008
37818: NN - België en Zijn Koningen. Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 25 september tot 21 december 1990.
37817: NN - Gekaft! Wereld en waarheid in het schoolboek. Een project rond schoolboeken in het kader van : Antwerp World Book Capital 2004
37901: NN (HISTORIA) - Historia de No 351 à 356, février - juillet 1976
37902: NN (HISTORIA) - Historia de No 357 à 362, août 1976 - janvier 1977
37903: NN (HISTORIA) - Historia de No 339 à 344, février - juillet 1975
37904: NN (HISTORIA) - Historia de No 369 à 374, août 1977 - janvier 1978
37905: NN (HISTORIA) - Historia de No 345 à 350, août 1975 - janvier 1976
37906: NN (HISTORIA) - Historia de No 363 à 368, février - juillet 1977
37825: NN - Antwerpen = Amerika = Red Star Line (22/3/2008 - 28/12/2008)
38118: NN - Prospero. Een nieuwe impuls voor economische welvaart in België.
38301: NN - Het beste van Barcelona.
38302: NN - Sardinia.
38306: NN - Art and History of Florence. Museums-Galleries-Churches-Palaces-Monuments
38312: NN - Tijdschrift voor Antieke Cultuur Hermeneus. Themanummer : Horatius. 65e Jaargang nr. 5 - december 1993.
38320: NN - Europalia. Europa. 03.10.2007-03.02.2008. Expo/Muziek/Theater/Dans/Literatuur/Film.
38328: NN - Guide de Granada.
38338: NN - Groene Kracht. 80 kruiden voor deze tijd Fytotherapeutische gids.
38620: NN - Mélanges (extraits de La Revue Liturgique et Monastique, Nos 7-8, 1929) publiés par les Abbayes Bénédictines de la Congrégation Belge à l'occasion du XIVe centenaire de la fondation du Mont-Cassin 529 - 1929.
38404: NN - Roubaix. La Piscine. Museum voor Kunst en Industrie.
38406: NN - Centre Georges Pompidou.
38407: NN - Romantische & Moderne Meesters. Tentoonstelling oktober 2002. Belgian Bernaerts Auctioneers.
38408: NN - Kunst & Antiek. Tentoonstelling mei 2002. Belgian Bernaerts Auctioneers.
38409: NN - Kunst & Antiek. Tentoonstelling april 2002. Belgian Bernaerts Auctioneers.
38410: NN - Dit was 2004. Winkler Prins.
38415: NN - Zanotta 2005-06. Furniture design.
38418: NN - Herbert Pagani. Oeuvres 1963/1986. Textes de Pablo Levi et Aldo Spirito. Points de vue de Louis Aragon et Jacques Attali. Photographies de Philippe Fresco.
38501: NN - De Wereld van de Fotografie. Dia's en afdrukken in kleur.
38502: NN - De Wereld van de Fotografie. De vrouw voor de camera.
38524: NN - Hersens op z'n vlaams. Bekende Vlamingen over het Vlaanderen van morgen.
38608: NN - Het Vlaamsche Kerstboek 1936
38614: NN - De Brabantse Folklore. Trimestrieel Tijdschrift. Deel XXII. Nr. 131 - 132
38615: NN - De Brabantse Folklore. Trimestrieel Tijdschrift. Deel XX. Nr. 115 - 120
38628: NN - L'Illustration Belge. Publiée a l'occasion du 75me anniversaire de notre indépendance nationale. De No 1 du 9 avril 1905 à No 40 du 24 décembre 1905.
38854: NN - L'Année de la Société des Nations (1er Octobre 1929 - 30 Septembre 1930)
38912: NN - Le patrimoine monumentale de la Belgique. Volume 2. Province de Brabant. Arrondissement de Nivelles.
38914: NN - Le patrimoine monumentale de la Belgique. Volume 2. Province de Brabant. Arrondissement de Nivelles.
38927: NN - Le patrimoine monumentale de la Belgique. Volume 3. Province de Liège. Arrondissement de Liège. Ville de Liège
39629: NN - Citations du Président Mao Tse-Toung.
39820: NN - 24 November 1991. de betekenis van een verkiezingsuitslag.
38810: NN - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore. Zevende Jaargang. 3e en 4e aflevering.
38824: NN - Handboekje bij de Vaardigheidskaarten ten gebruike van de jongere leden der V.K.S.J. II
38848: NN - Sri Lanka Map
38857: NN - Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Eerste Jaargang. Deel II. Nr 1 tot 5.
39101: NN - De Mooiste Dorpen van België.
39502: NN - Petit Larousse illustré. 1979. 71000 articles. 5535 illustrations en noir. 215 cartes. 56 pages en couleurs.
39526: NN - Woordenboek Nederlands - Frans.
39610: NN - Standaard Schoolwoordenboek. English/Dutch; Dutch/English; Engels/Nederlands; Nederlands/Engels
39625: NN - Het Oude Testament. In verkorte vorm met inleidingen en verklaringen. Naar de vertaling uit de grondtekst i.o.v. De Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius'
201410291407: NN - Printbijbel met 246 voorstellingen des Ouden & Nieuwen Testaments a.d. 1698
39804: NN - Maak kennis met de monumenten van de 20e eeuw. Open Monumentendag Vlaanderen 20e editie 14 september 2008
39901: NN - FIAP 1958. Annuaire Fédération Internationale de l'Art Photographique. Yearbook The International Federation of Photographic Art.
43613: NN - Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Krafte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Historische Aysstellung im Reichtagsgebäude in Berlin. Katalog 2 erweiterte Auflage.
44114: NN - Acitiviteitenverslag 1983-84-85. planologie - huisvesting - milieu. Stad Antwerpen.
44202: NN - Technologie van de keuken
44415: NN - Centenaire de la Belgique offert par La Librairie Larousse.
44508: NN - Paix Romaine et Civilisation dans l'Ethiopie Délivrée. 2 octobre 1935 - 5 mai 1936
77514: NN - Commémoration du cinquantième anniversaire du Comité Spécial du Katanga. Comptes rendus du Congrès Scientifique, Elisabethville 1950, 13-19 Août. Volume II, Tome I: Travaux de la Commission Géographique et Géologique.
77517: NN - Commémoration du cinquantième anniversaire du Comité Spécial du Katanga. Comptes rendus du Congrès Scientifique, Elisabethville 1950, 13-19 Août. Volume VII: Travaux de la Commission historique, juridique et administrative.
77607: NN - 75 jaar padvinders van Sint-Stanislas, 8e scoutsgroep – Antwerpen.
40709: NN - Het Onze-Lieve-Vrouwehuis. Vijfhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen.
41219: NN - 65 Chants de Flandre. Frans-Vlaamse liederen. Avec musique, traduction et explications.
41509: NN - Een dorp onder de Linde. Een boek over de Zoerselse Linde. De trots van Zoersel.
201407102313: NN, ERIK (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 30 58.Jahrgang 1943: Der Gerichtsvollzieher aus USA
201407102325: NN, NYARY (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 15 59.Jahrgang 1944: Beim Friseur: 'Sie werden sich nicht wiedererkennen!'
201407102328: NN, BRUNS (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 17 59.Jahrgang 1944: ' ... und dann noch eins, Boys: Lasst Euch durch den Gestank der Slums nie darüber täuschen, dass sie die Goldgruben einer sehr ehrenwerten Familie und die Grundlage eines Anspruchs auf einen Sitz im Oberhaus sind!'
41625: NN - Const Gaet Voor Cracht. Zestien Vlaamse Volkslied-Componisten.
41704: NN - Time Annual 1992 : The Year in Review.
41706: NN - Voyage through the Universe. Galaxies.
41708: NN - James Ensor. Kunsthaus Zurich, 20 mei tot 31 juli 1983; Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 20 augustus tot 30 oktober 1983.
19960052: NN - Statistisch Jaarboek 1996 (Nederland)
19980035: NN - De Boerenkrijg (dossier met persknipsels, e.a.)
19860021: NN [RA-TEL] - Paul Vandenbussche
19890193: NN - West-Azië
19890195: NN - Oost-Azië
19890197: NN - Zuidoost-Azië
77522: NN - Zaïre. Administration Générale de la Coopération au Développment.
77523: NN - Zaïre: le rapport B; informatique douce; à propos de la litérature et de la culture en Amérique latine. La Revue Nouvelle, 38e année, tome LXXVI, numéro 11, novembre 1982.
77524: NN - Etudes Coloniales. Vers la promotion de l'économie indigène. Compte rendu du colloque colonial sur l'économie indigène (9-13 janvier 1956)
19400045: NN - De slag om Groot-Brittannië augustus-october 1940
19480005: NN - Vijftigste verjaring van de inwijding van de Beneden-Congo-Spoorweg (Matadi - Leopoldstad) 1898- 1948
19500085: NN - Paar houten boekensteunen (Art Deco stijl) Boekensteunen/book ends/Buchstütze/Appui-livre
77407: NN - Revue de l'Université de Bruxelles janvier – avril 1957, 2-3. Numéro consacré à des questions congolaises.
77419: NN - Les Cooperatives Indigènes au Congo Belge.
77508: NN - Programma d'Expansion Economique et Sociale du Congo Belge. Iére Partie: Introduction Générale. Image Economique et Sociale du Congo Belge à la fin du Plan Decennal
77510: NN - Programma d'Expansion Economique et Sociale du Congo Belge. 3Éme partie: Les transports.
77515: NN - Commémoration du cinquantième anniversaire du Comité Spécial du Katanga. Comptes rendus du Congrès Scientifique, Elisabethville 1950, 13-19 Août. Volume II, Tome II: Travaux de la Commission Géographique et Géologique.
77516: NN - Commémoration du cinquantième anniversaire du Comité Spécial du Katanga. Comptes rendus du Congrès Scientifique, Elisabethville 1950, 13-19 Août. Volume IV Tome II: Travaux de la Commission agricole, zootechnique et forestière.
77518: NN - La Revue Générale. Du Congo au Zaïre. Du Zaïre au Congo.
42406: NN - Vergeet de grieven uit het verleden. Bedenkingen en nota's in verband met de amnestiecampagne van het Taal-Aktie-Komitee rond het Pausbezoek.
42407: NN - Maandelijks Joods Antifascistisch Tijdschrift. 2de jaargang nr 2 1981. Dossier Rechts.
44312: NN - Biographie générale des Belges, morts ou vivants. Hommes politiques, membres des Assemblées, Ecclésiastiques, Militaires, Savants, Artistes, Gens de Lettres.
44514: NN - Voies Romaines en Afrique Orientale
44516: NN - Ce que Genève n'aimera pas voir.
42501: NN - The National Geographic Desk Reference.
44237: NN - Wegwijs in wijn 2007. Speciaal dossier Testaankoop: Côtes du Rhône.
19300074: NN - De vetstoffen uit Belgisch-Congo met uitzondering der Elaeis-Oliesoorten
43150: NN - Const gaet voor cracht. Zestien Vlaamse Volkscomponisten.
43301: NN - British Medical Bulletin. The Thryroid Gland. Volume 16. Number 2. May 1960.
43306: NN - Cecilia Vanderbeek.
43344: NN - Bomen in Europa
201407102301: NN, BRUNS (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 26 58.Jahrgang 1943: Laut Pressemeldung wurde zum erstenmal ein amerikanisches Kriegsschiff auf den Namen eines Negers getauft.
43461: NN - The blue book of economics. A simplified text for review in questions and answers.
19250018: NN - Kataloog der Scheldetentoonstelling. Antwerpen (Stadsfeestzaal) 1925. (Met Plan en Gravuren)
43628: NN - Het geding van de Ijzertoren.
19240034: NN - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-maatschappij.
43636: NN - Kleine politieke encyclopedie.
19240014: NN - Handelingen der Gelukzalige Neger-Martelaren van Oeganda
19240003: NN - Leidsman der Jeugdige Zielen
43910: NN - Das Nibelungenlied. Altdeutsch und übertragen van Karl Simrod.
43936: NN - Die Bildwerke des Raumburger Doms
43978: NN - British Museum; A short guide to the American antiquities in the British Museum.
44007: NN - The Scottish Historical Review. Volume LXXXV, No. 220: October 2006.
44028: NN - Die Minnefinger in Bildern der Manellichen Handschrift. Mit einem Geleitwort von Hans Neumann.
44029: NN - Muurvast. Een verrassende ontdekkingstocht langsheen huizenhoge striptekeningen in de Antwerpse binnenstad.
44104: NN - Toulouse Lautrec. Werken uit het Museum van Albi. Catalogus naar aanleiding van de tentoonstelling in Passage 44, Brussel van 15 februari tot 13 april 1986.
44203: NN - ANGORIS
44205: NN - Wegwijs in wijn 2002. Speciaal dossier Testaankoop: rode wijnen uit Spanje.
44211: NN - Als de Comté zijn verhaal vertelt...
44215: NN - Recepten: in de Chinese keuken.
44217: NN - Recepten: in de Amerikaanse keuken.
44224: NN - Lekker en gezond. Becel.
44235: NN - Wegwijs in wijn 2003. Speciaal dossier Testaankoop: Chardonnay uit de Nieuwe Wereld.
44236: NN - Wegwijs in wijn 2006. Speciaal dossier Testaankoop: Cabernet Sauvignon.
44250: NN - 100 recepten uit vroegere eeuwen.
44251: NN - Holly Hobbie. Keukengeheimen. Kalender met recepten voor 1978.
44311: NN - Chambre des Représentants. La Belgique Indépendante 1830. exposition de souvenirs et de documents historiques et parlementaires. Ouverte du 26 juillet au 30 septembre 1930. Catalogue.
19200009: NN - De Norbertijner Abdij van Averbode. Geschiedkundige schets met platen en bijlagen.
44515: NN - L'Italie et l'Abyssinie.
44906: NN - Bosch. Prado. Kleurenfoto's op ware grootte van de H. Bosch-collectie van het Prado. Photos en couleurs, grandeur nature, de la collection H. Bosch au Prado. Europalia 1984-1985.
45202: NN - Stuttgarter Kunstkabinet. 36. Auktion Moderne Kunst 1. Teil
45206: NN - Magischer Realismus und Verwandtes. Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk.
45207: NN - Abstrakte Kunst. Querschnitt 1953. Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk.
45416: NN - Retrospectieve Tentoonstelling Juliaan De Vriendt. Gemeentelijke Meisjesschool Sinte-Lutgardis, Mortsel. Van 9 april tot 24 april 1960.
19110032: NN - De WARE Politieke Geschiedenis van Berchem sedert 1907. Antwoord op Eene bladzijde uit de politieke geschiedenis van Berchem. Uitgaaf van de Meetingpartij van Berchem.
19110031: NN - Bladzijde uit de politieke geschiedenis van Berchem (September 1907-December 1910)
19090002: NN - Manifestation nationale pour fêter l'annexion du Congo à la Belgique. 6 juin 1909. Liste des participants.
19050001: NN - Panorama de la Belgique
46037: NN - Herinnerings-Album Van Dijck Feesten, Antwerpen 1599 - 1949
46425: NN - J'accuse par Un Allemand.
18750004: NN - Verslag van den Landbouw in Nederland. Grootte der Gronden tijdens de Invoering van het Kadaster.
19760021: NN - 50 jaar persfoto in België. 50 ans de photos de presse en Belgique. 50 jahre pressebild in Belgien. 50 years of press pictures in Belgium
1950000002: NN. - AFFICHE: September 1950: De verdediging van de rechten van de Kerk (illustratie: een kardinaal met mijter vermaant en weert een Romeins veldheer uit een kerkgebouw)
201509100921: NN - The Joy of Touch - Erotische dromen: Het experiment, De gewijde hand, Geheime dienst, Het Verjaardagscadeau
19280020: NN - Les chemins de fer belges
19350005: NN - Algemeene Inlichtingen over de Economische ontwikkeling van Belgisch-Congo
19350006: NN - De weefbare vezels in Belgisch-Congo
19350011: NN - Renseignements généraux sur le développement économique du Congo Belge
19350015: NN - Le chemin de fer Metropolitain de Paris.
19360015: NN - VI de Katholiek Kongres van Mechelen 1936
19370004: NN - Algemeene Inlichtingen over de Economische ontwikkeling van Belgisch-Congo
19390001: NN - Renseignements généraux sur le Développement Economique du Congo Belge
19390065: NN - Annuaire du Ministère des Transports, Postes, Télégraphes, Téléphones et de l'INR. Jaarboek van het Ministerie van Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie, Telefonie en van het Nationaal Instituut voor Radio-Omroep. 1940
19120007: NN - Hendrik Conscience 1812-1912 - Tentoonstellingcatalogus
19460019: NN, HEYSE TH. - Belgian Congo and the United States of America Economic Handbook 1946, [Evolution of Land Concessions, pp. 29-41]
19480004: NN - Vijftigste verjaring van de inwijding van de Beneden-Congo-Spoorweg (Matadi - Leopoldstad) 1898- 1948
19490041: NN - Cadastre. Instructions techniques à l'usage du personnel du service du cadastre de la colonie [Congo Belge]
19490036: NN. - Onderwijsgroei in de Kempen.
201407102321: NN, BALKIE (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 52 58.Jahrgang 1943: Der Lumpenhaken
19510027: NN - Le Contrat d'Emploi au Congo Belge et au Ruanda-Urundi
19520007: NN - PTT Historische toelichtingen
19530095: NN - 1902-1952 Cinquantième Anniversaire de la Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grand Lacs Africains. [C.F.L.]
19540005: NN - Union Minière du Haut-Katanga - Monographie 1954
19570060: NN - Handboek voor Internationaal Verkeer en Toerisme alsmede hun historische ontwikkeling. 1000 kaarten, grafieken en diagrammen van blijvende waarde, overgenomen uit de Elsevier Atlas.
19550019: NN - Le voyage du Roi au Congo
19540051: NN. - Lovanium-Universiteit
19550013: NN - Jaarboek 1955 van 'Het Nieuws van den Dag', 't Vrije Volksblad' en 'De Vlaming'.
19560003: NN - THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. VOL. CX, JULY-DECEMBER 1956
19560058: NN - De Regie van T.T. Structuur en organisatie.
19570044: NN - Congo en Ruanda-Urundi. Land van tegenstellingen
19570088: NN - The Year Book & Guide to East Africa 1957
19580042: NN - Bruxelles 1958 Exposition Universelle et Internationale - Algemene Wereldtentoonstellling - Universal and International Exhibition - Allgemeine Weltausstellung
19580105: NN / EXPO 58 - officiële gids voor de wereldtentoonstelling Brussel 1958
19590010: NN - Jubileumboek van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging 1928-1958
19600007: NN - THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. VOL. CXVII, JANUARY-JUNE 1960
19600026: NN - Le pari congolais
201407102323: NN, WILL HALLE (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 1 59.Jahrgang 1944: Das Resultat der Konferenzen: Die Vögel sind unter einem Hut!
201407102327: NN, ERIK (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 16 59.Jahrgang 1944: Souvenier of Teheran. Erfolgreiche Reise Churchills der Grossen. 'Europa an Moskau - Invasion für Moskau - Badoglio-Schiffe an Moskau! Um Gottes willen, was wird er mir denn noch mitgebracht haben!'
19300255: NN - Les Châteaux de la Loire - Album Artistique
19660010: NN - Het aanzien van 1966:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19670016: NN - Reportages: La Campagne d'Alphabétisation; Baie des Cochons (Playa Giron); La Crise d'Octobre; Le Cyclone
19680007: NN - Het aanzien van 1968:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19680055: NN (ASSOCIATED PRESS) - Triomf en tragedie. Het verhaal van de Kennedy's.
17080001: NN - De Kloeckmoedigheyt der Heylige MARTELAREN en Martelarerssen
17660001: NN - Proces van de Quesels, kosteloos en schaedeloos gewonnen tegen de Weereld
1946000001: NN. - AFFICHE: Februari 1946: Vrijheid en rust in alle landen; Dieper bewustzijn van dringende missieplicht (illustratie: zeer mooi uitgevoerde Jezusfiguur die de storm bedaart)
19700009: NN - Het aanzien van 1970: twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19700061: NN - Staatshulp bij uw investeringen. Hoofdpunten van de wetten ter bevordering van de investeringen door kleine en middelgrote ondernemingen
19710006: NN - Het aanzien van 1971:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19710013: NN - Koper en koperlegeringen
19720012: NN - Het aanzien van 1972:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19730029: NN - RWANDA Land of Eternal Spring - Pays au printemps perpetuel - das Land des Ewigen Frühlings
19740011: NN - Het aanzien van 1974:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19740018: NN - Kabeltelevisie
19750020: NN - Lokale Televisie. Referaten Congres Lokale Televisie. Oostende 1-4/10/1975
19750087: NN - Aanzien 45-50. Vijf jaar wereldnieuws in beeld
19770004: NN - Het aanzien van 1977:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19780013: NN - Het aanzien van 1978:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19790008: NN - Het aanzien van 1979: twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19790015: NN - De kinderen van deze wereld: 4de wereldtentoonstelling van de fotografie
19800012: NN - Het aanzien van 1980:twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
19800028: NN - Mostra Mercato del Libro e della Stampa Antichi
19800031: NN - De fotografie in België 1940-1980
201905060327: NN - Les Grands Dossiers de l'Illustration. La France au-dela des mers. Histoire d'un siècle 1843-1944
19810007: NN - Het aanzien van 1981:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19810017: NN - Het parlement exponent van een democratische samenleving 1831-1981
201904050044: NN - Derrière l'épaisse fumée des gros cigares ... [contre Churchill]
19820115: NN - Bell Telephone Manufacturing Company 1882-1982 (Jubileumboek)
201903172028: NN - National Parks in the Belgian Congo
19840064: NN - Feiten over apartheid. Verboden informatie over Zuid-Afrika
19840094: NN - 75 jaar luchtvaart 1909 Antwerpen 1984
19850014: NN - Het aanzien van 1985:twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19870006: NN - Het aanzien van 1987: twaalf maanden wereldnieuws in beeld
19880023: NN - Kijken en luisteren in Vlaanderen
19880025: NN - 100 jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste
19890192: NN - Noord-Amerika
19890194: NN - Zuid-Amerika
19890196: NN - Zuidoost-Europa
19890198: NN - Noord-Afrika
19910053: NN - Répertoire FEBETRA 1991
19940019: NN - Jaarboek 1994-1995 BVDU-ABEJ
19940170: NN - Uw huis van buiten opknappen
19950020: NN - Manuel de l'OTAN
19950057: NN - Passport to Flanders. Star Region in Europe.
19950086: NN - Wegwijs in de federale administratie. Deel 1: de federale ministeries
19960049: NN - De ontbrekende schakel tussen privé- en openbaar vervoer. Nieuwe vormen van mobiliteit in België.
19970024: NN - Knowledge TV. Video
19970025: NN - Erfolgskonzept Media-Mix, Erkenntnisse aus 25 Jahren Forschung
19970028: NN - Kabeljaarboek 1998
19980141: NN - De ontdekking van de Egyptische kunst. 1798-1830
20000022: NN - Vlerick Alumni Ledenboek 2000
20040037: NN - James McNeill Whistler
20040038: NN - Francisco Goya
20040039: NN - Bosch
20060004: NN - DM Magazinedeluxe van 11 februari 2006: Valentijn-special met artikel over Jan Bosschaert (cupido's)
20090018: NN - La Somme. Le Guide.
99991002: NN - Feiten en Documenten Nr 3. Het land gaat voor Leopold 3
99991003: NN - Weerstand!
17990001: NN - Recueil de pièces justificatives du sens doctrinal du Serment pour servir de suite à la question du Serment traitée mathématiquement. (S'ils aiment mieux ignorer la vérité, c'est parce qu'ils ont commencé de la haïr).
17900004: NN - Traité d'union et d'établissement du Congrès Souverain des Etats Belgiques Unis
99991038: NN - Baangids van België, 't Groothertogdom Luxemburg en aanpalende streken.
17800001: NN - Almanach ecclésiastique des Pays-Bas pour l'année bissextile 1780. Troisième partie.
17510006: NN - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende eene beschrijving van Staats Vlaanderen.
16990002: NN - Den Luyster ende Glorie van het Hertoghdom van Brabant, herstelt door de Genealogique Beschryvinge van desselfs Souvereyne Princen, ende door het ontdecken van den schat der privilegien, ordonnantien, ende soo rechts, en staetkundige, als oeconomische reglementen der Stadt Brussel, opgedragen aan den Koning, door de Negen Natiën makende het Derde Lidt der Selven.
17010001: NN - Histoire abregée des Provinces-Unies des Païs-Bas, Où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernment, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les Hommes Illustres dans les Armes & les Savans dans les Lettres.
16770001: NN - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximis celebrati. Canones et Decreta . ed. prestitum sit sequens Phil. Chifflet.
16540001: NN - Estatutos da Universidade de Coimbra (1653) Edicao fac-similada
19850300: NN, DIENST VOOR DE SCHEEPVAART - Het ontstaan van de Kempense kanalen en het Albertkanaal
19660128: NN - Verdun, guide historique illustré
44002: NN - 100 jaar Waterleiding. Extract uit de archieven der Gemeentewaterleidingen-Amsterdam
18990018: NN, [NAPOLEON] - Napoléon. La République, Le Consulat, L'Empire, Sainte-Hélène
201408141920: NN - Volt-Ampère meter in zakuurwerk-vorm. Wellicht rond 1900-1914. Precisie-instrument.
19900235: NN - Brugges Droom. Verleden en toekomst van de haven. KB Galerij, De Gekroonde Laars, Steenstraat 40, 8000 Brugge. 7 juli - 23 september 1990.
47701: NN, [SIMENON] - Simenon, biographie + son oeuvre.
77513: NN - Commémoration du cinquantième anniversaire du Comité Spécial du Katanga. Comptes rendus du Congrès Scientifique, Elisabethville 1950, 13-19 Août. Volume I: Actes du Congrès.
41714: NN - Vlaamse Meesters uit de zeventiende eeuw. Prado en Spaans particulier bezit. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 7 mei - 13 juli 1975.
40310: NN - Dürer en zijn tijd. Meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinet, Staatsmusea, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlin. Paleis voor Schone Kunsten - 7 october - 6 december 1964.
41712: NN - Gustave van de Woestyne 1881-1947. Tentoonstelling 13 juni - 13 september 1981, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen.
38401: NN - De Wereldwonderen. 213 meesterwerken van de geschiedenis, de techniek en de natuur. Met een nawoord over de 7 wereldwonderen uit de Oudheid.
38801: NN - Catalogue des publications de Choudens père et fils, éditeurs de musique. Musique de piano. Musique instrumentale.
38811: NN - Het ambacht van de ""vier gekroonden"" en hun schilder Jacob Van Balen (einde XVIIIe eeuw). Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis.
37012: NN - Fragen an die deutsche Geschichte; Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Historische Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin.Katalog, 6. Auflage.
35608: NN - Het kabinet van de Tsaar. Russische profane schilderkunst van Barok tot Realisme. Staatsgalerij Tretjakow, Moskou; Staatsmuseum voor Kunst, Ninjni Novgorod; Regionale Galerij voor Schilderkunst, Tver.
34901: NN - Broederschap der XXXVI Heiligen, Oorspronkelijk Reglement, heruitgegeven ter gelegenheid van het 250-jarig Jubelfeest der Broederschap.
34333: NN - Nationale Commissie voor Folklore, Vlaamse afdeling, De enquête voor de Volkskunde-Atlas. Overdruk uit Jaarboek VI
20080007: NN - Sleutels voor de Hertboommolen, alias Tragische Molen of Zepposmolen, OLV Lombeek
20060024: NN - Tijdschrift van de Belgische Senaat, nr 13, zomer 2006: Viering 175 jaar Grondwet
1946000003: NN. - AFFICHE: Mei 1946: Feller strijd tegen zedenbederf; Christenen, bemint alle volkeren (Illustratie: Sint-Michiel doodt de draak)
1946000004: NN. - AFFICHE: Juli 1946: Leiders van het sociale en ekonomische leven; de bekeering der ongeloovigen bevorderd door eensgezindheid der protestanten (illustratie: de encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno in boekvorm tegen een collage van elektriciteitsmast, rader, viadukt, industriegebouwen)
19190014: NN - Règlements de l'Union Générale des Ouvriers du Congo Belge - Fondée le 9 Mai 1919 / Rules of the Congo General Workers Union - Established May 9th, 1919
19000003: NN - Frankfurt
18430007: NN - Atlas der Buurtwegen: Detail plan Berchem. Scan op CD-ROM (jpeg)
18430004: NN - CHRONYCKE VAN ANTWERPEN SEDERT HET JAER 1500 TOT 1575; GEVOLGD VAN EENE BESCHRYVING VAN DE HISTORIE EN HET LANDT VAN BRABANT, SEDERT HET JAER 51 VOOR J.-C., TOT 1565 NA J.-C., VOLGENS EEN ONUITGEGEVEN HANDSCHRIFT VAN DE XVIe EEUW MET FAC SIMILE VAN HET HS
18710002: NN - Notes historiques sur les anciens couvents des Récollets situés dans la partie wallonne de la Belgique et formant la province franciscaine dite de la Flandre
19610008: NN - Le Soir 1887-1962. Soixante-quinze années au service de l'Opinion. Livre jubilaire 1887-1962.
19340061: NN - De Ontvoogding. Maandelijks orgaan der Algemeene Centrale van Bouw-, Ameublementwerkers en gemengde vakken. 23ste jaar, nr 2, februari 1934.
1945000001: NN. - AFFICHE: Februari 1945: De H. Geest verlichte volkeren en regeerders; Godsgeloof voere de Mohammedanen tot den Verlosser. (illustratie: kapitein aan roer wordt geholpen door berschermengel)
77511: NN - Programma d'Expansion Economique et Sociale du Congo Belge. 4Éme partie: Equipements et services publics.
201407102324: NN, ERIK (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 7 58.Jahrgang 1944: Die Befreier
193300001: NN. - AFFICHE: Pinksteren, etc. Viert het Jubeljaar van Jezus lijden en kruisdood! 1933-1934
19730134: NN - Tentoonstelling 'op de rede' het leven aan de waterkant in europese havens. Stadsfeestzaal 14.7-16.9.1973.
19350051: NN - 1835-1935. Gedenkboek van het eeuwfeest Klein Seminarie van Hoogstraten
201702010146: NN - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Themanummer: Congo en België. Kunst en architectuur in de kolonie.
18720009: NN - Histoire de la guerre de 1870-1871. Relation illustrée de la campagne Franco-Allemande avec Portraits, Dessins de Batailles, Plans, Cartes géographiques & topographiques d'après des croquis pris sur le théâtre même des évènements.
19700130: NN - Arte Brasiliana Comtemporanea 1970
19520006: NN, JWH (TEKENINGEN) - Belgisch Congo. Geschiedenis en ontwikkeling
201602180137: NN - Universiteiten van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi
77512: NN - Programma d'Expansion Economique et Sociale du Congo Belge. 6Éme partie: Investissements sociaux.
19550096: NN - Congo Belge. Code de la Route. Belgisch-Congo. Wegcode
19560007: NN - UMHK, BCK, Forminière 1906-1956. Union Minière du Haut Katanga, Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, Société Internationale Forestière et Minière du Congo 1906-1956. Souvenir des manifestations organisées au Katanga et au Kasai, en juillet et aoüt 1956, à l'occasion du Cinquantenaire de Union Minière du Haut Katanga, Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, Société Internationale Forestière et Minière du Congo, créées respectivement les 28 octobre, 31 octobre et 6 novembre 1906
19560010: NN - Union Minière du Haut Katanga 1906-1956 - UMHK
19570104: NN - Het talenprobleem in het onderwijs van Belgisch-Kongo.
19850239: NN - 100 jaar Instituut Onze-Lieve-Vrouwe te Antwerpen
18960003: NN - Antwerpens Goede Engel Mejuffrouw Constance Teichmann. Bestuurster sedert 1846 van het Kindergasthuis Louise-Marie. Gedenkenis van haar Vijftigjarig Jubelfeest gevierd den 16den Mei 1896.
18920002: NN - Almanach des Enfants pour 1892
18900003: NN - Panorama vom Rhein. Cöln-Mainz. Leporello in Photolithographie m. sehr zahlr. Einzelansichten
18900010: NN. - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De bouwkunst.
18890002: NN - Weekblad Conscience (WBN) - Taal- en Letterkunde - Volledige (!) eerste en enige jaargang
19920220: NN - Prisma van de algemene economie. 2000 termen van A tot Z verklaard
37102: NN - Bloei. Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers
77420: NN - La situation économique de la Belgique et du Congo Belge.
201407102319: NN, BRUNS (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 36 58.Jahrgang 1943: Die Auflösung der Komintern
19660163: NN - L'Aménagement du territoire. Colloque du 4/10/1966. Port d'Anvers
19880245: NN - Beelden uit de Belle Epoque. België anno 1900
19730512: NN - Tentoonstelling 'op de rede' het leven aan de waterkant in europese havens. Stadsfeestzaal 14.7-16.9.1973.
16322: NN. - 100 jaar Zuid
19960020: NN, VAN ROE PIET - Radio. Geschiedenis van de openbare omroep (Radio-box: brochure + audio-CD)
1947000002: NN. - AFFICHE: September 1947: Zedelijk sterker jeugd (illustratie: gebeeldhouwde aartsengel Michael)
19820151: NN - Bell Telephone Manufacturing Company 1882-1982 (Jubileumboek)
20130009: NN - Welkom in Liedekerke- en Hertigembos
201403061838: NN - Part Social Compagnie Immobilière du Littoral-Ouest SA; coupons 11-18 attachés
34202: NN - Agence interalliée des reparations. Premier rapport du Secrétaire Général pour l'année 1946
37010: NN - Anvers-Mondain. 1944-1945. (liste d'adresses mondaines)
19470007: NN - Le Soixantième Anniversaire du ""Soir"" 1887-1947
19780197: NN - Documenten van de Belgische geschiedenis - Delen I en II - Van de prehistorie tot 1830 - Hedendaags België van 1830 tot heden
19960197: NN - Revue belge de philologie et d'histoire, fasc.2: Bibliographie de l'histoire de Belgique / Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, afl.2: Bibiliografie van de geschiedenis van België (Volume 74: 1996)
77418: NN - Congo-Namur. Bulletin officiel du Cercle Colonial Namurois et des Groupements Affiliés. Noël 1948
20120008: NN - Hondschoote: les annales 628-1852
201708070008: NN - Nibelungenlied naar den Middel-Hoogduitschen tekst en in de oorspronkelijke versmaat vertaald door J.M. Brans met 25 illustraties van E. Wiethase
38326: NOANOA - NoaNoa. Kaft met 8 luxe postkaarten.
19790064: NOCK O.S. - Wereldspoorwegatlas (vertaling van World Atlas of Railways)
19790051: NOCK O.S. - Wereldspoorwegatlas (vertaling van World Atlas of Railways)
19750043: NOËL LÉON - Enigmatique Talleyrand - Avec des inédits des archives du Vatican et d'ailleurs
19890144: NOËL BERNARD - David Jacques-Louis
19680039: DE NOLF RIGO - Federalisme in België als grondwettelijk vraagstuk (with extensive english summary)
34321: NOLMANS MON - Reisverhaal over Rwanda, land van 1.000 heuvels en nog meer problemen
19690092: NOLTE ERNST, STOLZE DIETHER, JUNGBLUT MICHAEL, FETSCHER IRING - Machten van onze tijd. 4 delen: Het fascisme van Mussolini tot Hitler; Het communisme van Marx tot Mao Tse-toeng; Het kapitalisme van Manchester tot Wallstreet; Het socialisme van klassenstrijd tot welvaartstaat.
19910066: NONON JACQUELINE, CLAMEN MICHEL - L'Europe et ses couloirs. Lobbying et lobbyistes.
38202: NOORDERVLIET NELLEKE - De naam van de vader
201407072352: NOOTEBOOM CEES - Nooit gebouwd Nederland
34514: NOPPEN CONSTANT - Anvers. Reine de l'Escaut. Tome I
44521: NOPPEN CONSTANT - Anvers Reine de l'Escaut. III Tomes.
19800157: NORTH DOUGLASSC., THOMAS ROBERT P. - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
19920152: NORTIER J.J. - De Japanse aanval op Nederlands-Indië / deel 2 Borneo
19650122: NORTON WILLIAM B. - A Belgian Socialist Critic of Colonialism : Louis Bertrand (1856-1943)
39019: NORWICH JOHN JULIUS - Geschiedenis van de bouwkunst.
19450040: NOTARISSEN/NOTARIAAT - Repertorium der openbare verkopingen van het arrondissement Antwerpen. Jaargangen 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 (Notariaat)
35204: VAN NOTEN FRANCIS - Un triomphe de simplicité. Quatre siècles d'argenterie suédoise/ la cour et la maison. Triomf van eenvoud. Vier eeuwen Zweeds zilver voor het hof en de burger. Bellevue MRAH-KMKG Bruxelles - Brussel 199O
35205: VAN NOTEN FRANCIS - Un triomphe de simplicité. Quatre siècles d'argenterie suédoise/ la cour et la maison. Triomf van eenvoud. Vier eeuwen Zweeds zilver voor het hof en de burger. Bellevue MRAH-KMKG Bruxelles - Brussel 199O
20040062: NOTERMAN JACQUES - Congo Belge, L'Empire d'Afrique.
19150009: NOTHOMB PIERRE - Les barbares en Belgique. Les villes assassinées.
19150008: NOTHOMB PIERRE - De barbaren in België. De marteling der Belgische boeren.
19340042: NOTHOMB PIERRE - Le roi Albert
19900204: NOTTEBOOM HUGO, VAN DE ROSTYNE RIK, DE BRUYNE MICHIEL - Over Mevrouw Courtmans' Leven en Werk
19560119: NOUSEIR ABOU, MOONIS HUSSEIN, EWEISS YEHIA, AMER ADEL, EL KADER HATEM ABD, EL HAMID K. ABD, MEDANY SAYED M., EL KHATEEB MOHAMED - The Suez Canal: Facts and Documents
19990158: NOUWEN HENRI - Hier en nu. Leven in de geest.
41005: NOVAK EMIL - Gynecologic and Obstetric Pathology with clinical & endocrine relations.
19910215: NSABIMANA THARCISSE (INTRODUCTION) - Histoire sociale de l'Afrique de l'Est (XIXe-XXe siècle). Actes du Colloque de Bujumbura (17-24 octobre 1989)
19990123: NUTTIN JEF JR - Sociale beïnvloeding. Toetsbaar leren denken over gedrag.
19550067: NUYENS P.J.A. O.P. - De heilige van het symbolisme, Adolf Retté
19560083: NUYENS TH.W. DR EM. - De Staatkundige Geschiedenis der Provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839.
63711: NV BANK-UNIE - NV Bank-Unie
19990203: OBDEIJN HERMAN, DE MAS PAOLO, HERMANS PHILIP - Geschiedenis van Marokko
36623: OBENGA THÉOPHILE - Le Zaïre. Civilisations traditionelles et culture moderne (Archives Culturelles d'Afrique Centrale)
36625: OBENGA THÉOPHILE - La Cuvette Congolaise. Les hommes et les structures. Contribution à l'histoire traditionelle de l'Afrique centrale.
19960115: OBERSKI ARNAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Zonen. Verhalen over hun vaders.
19170008: OBOUSSIER MAX - Le Port d'Anvers et la Conférence Economique de Paris
20050061: OCKELEY, JAAK; JANSSENS, JEF; GOTZEN, FRANK; VERBESSELT, LOUISA EN BOULPAEP, VIVIAN (RED.), STEVENS FRED - Recht in geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd. Aangeboden aan prof. dr. Fernand Vanhemelryck.
19520061: OEDENKOVEN G., E.A. - Compte Rendu de la Séance Académique du 14 février 1953, commémorant le Centenaire du Cercle Royal Artistique, Littéraire et Scientifique d'Anvers, 1852-1952,
39206: OERLEMANS DR. J.W., DAS P.A. - De wereld sinds 1870. een historisch overzicht.
19660118: OERLEMANS J.W. DR - Autoriteit en vrijheid 1800-1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij.
33714: VAN DEN OEVER KAREL - Kritische Opstellen
19170011: VAN DEN OEVER KAREL - Hollandsch-Belgische toenadering. Eene verklaring aan Nederland door Karel van den Oever.
42508: OGRIZEK DORÉ - The world in color. The United States.
19290007: OLBRECHTS FRANS M. DR - Kunst van Vroeg en van Verre.
19580094: OLBRECHTS F.M., MAESEN, JADOT, COLLAER, GASCHT, HUISMAN, PERIER, DASNOY - Art in the Congo
19400025: OLBRECHTS FRANS M. - Maskers en dansers in de Ivoorkust
201711141625: OLDEKALTER JOS (SAMENSTELLING) - Ad fundum. Latijnse spreekwoorden, gezegden en citaten ... en hun betekenis
201603051827: OLIVER ROLAND, ATMORE ANTHONY - Africa since 1800. [Third edition, 1981]
19970205: OLLEVIER IVAN - De laatste communisten. Hun passies, hun idealen
20010160: OLLEVIER IVAN - Intieme wraak. Dertig jaar burgeroorlog in Noord-Ierland [old book number 20010114A]
45409: OLLIVIER ALBERT - Les Templiers.
201405041741: OLSEN DONALD - De stad als kunstwerk. Londen, Parijs, Wenen 1814-1914. (vert. van The City as a Work of Art - 1986)
19780023: OLSZEWSKI M., COUPE A., TOTI-BURATTI, FOCKE HERMAN, LANTS GERRARD, GILBERT, ROOVERS, VAN WAMBEKE, DE VALCK, PIRANA, BAERT, NAGELS, DE QUICK, DEWINTER, METZ, POST, TWARDOCH, E.A. - De mens wil lachen. Knokke-Heist '78, 17de wereldkartoenale
201811211447: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak. Renault 16 GL, GLS; 16 L, TL; 16 TA; 16 TS en 16 TX, 1970-1980
201701270108: ONFRAY MICHEL - Atheologie. De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam
19690033: ONRD - ETUDES CONGOLAISES
19750123: ONS ERFDEEL 1/75, DEJONGHE HUIB - ONS ERFDEEL 1/75, bevat o.m. De BRT en de alternatieve zuilen (derden, gastprogramma's)
19800075: VAN OOSTENDORP JOHANNES, VAN DER HOEVEN H. DR (BEZORGD DOOR -) - Een fuselier in de Belgische opstand. Aantekeningen van Johannes van Oostendorp over de jaren 1830-1832.
19800167: VAN OOSTENDORP JOHANNES, VAN DER HOEVEN H. DR (BEZORGD DOOR -) - Een fuselier in de Belgische opstand. Aantekeningen van Johannes van Oostendorp over de jaren 1830-1832.
19750104: OOSTENS-WITTAMER YOLANDE - De Belgische Affiche 1892-1914. Catalogus
36903: OOSTERWIJK BRAM - Op één koers. (Geschiedenis van de Koninklijke Nedlloyd Groep)
19960152: VAN OOSTROM FRITS - Maerlants Wereld
19850113: OP DE BEECK JOHAN EDITOR - Omroepen in de woestijn, de BRT-discussie
19820062: VAN OPBROECKE ROLAND - Radioscoop op ... de geboorte van een Staat
19820063: VAN OPBROECKE ROLAND - Brusselse kant & kunst (deel 2)
19820049: VAN OPBROECKE ROLAND - Brusselse kant & kunst (delen 1 & 2)
19820113: VAN OPBROECKE ROLAND - Radioscoop op ... een kortstondig Verenigd Koninkrijk
201705072325: OPDEDRINCK, J. - Geschiedenis van Knokke
34335: VAN OPSTAL DR. P. - Honderd bedenkingen
99990114: VAN ORDEN LOUIS - Er kwam een man uit Kongo (Er kwam een man uit Congo)
19660068: ORIEUX JEAN - Voltaire ou la Royauté de l'esprit I
19770035: ORLANDI ENZO (EDIT.), GROSFELD FRANS (BEWERKING) - De Groten van Alle Tijden: Napoleon
44103: ORLOFF ALEXANDER - Carnival. Myth and Cult.
34611: ORSENNA ERIK - L'Exposition coloniale. (Prix Goncourt 1988)
41404: ORSENNA ERIK - L'Exposition coloniale. Roman. (Prix Goncourt 1988)
19980049: ORTELIUS (ABRAHAM). - Abraham Ortelius (1527-1598), cartograaf en humanist.
201604252141: ORWELL GEORGE - Animal Farm - A Fairy Story
38528: ORWELL GEORGE - Happend naar lucht. Roman. (vert. van Coming up for Air - 1939).
38530: ORWELL GEORGE - De domineesdochter. Roman. (vert. van A Clergyman's Daughter - 1935)
19930162: VAN OS HENK, LOOS WIEPKE, KIERS JUDIKJE, TISSINK FIEKE, VELS JEIJN ANNEMARIE - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
20030084: VAN OS MICHIEL, POTJER MENNO - Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd
20080105: VAN OSTA JAAP - Een geschiedenis van het moderne Italië
201506241732: VAN OSTAIJEN PAUL - Music Hall. Een programma vol charlestons, grotesken, polonaises en dressuurnummers
19880174: VAN OSTAIJEN PAUL, EVENEPOEL STEFAAN (INLEIDING EN SAMENSTELLING) - Spiegel van uw eenzaamheid. Een keuze uit de poëzie van -
45008: OSTINI FRITZ V. - Böcklin.
45217: OSTINI FRITZ V. - Fritz Erler
19410048: OTTEN J.F. - MACHIAVELLI - Machiavelli. Sleutel van onzen tijd gevolgd door de volledige Nederlandsche vertaling van de Il Principe (De Vorst/De Heerser)
19410049: OTTEN J.F. - MACHIAVELLI - Machiavelli. Sleutel van onze tijd gevolgd door de volledige vertaling van de Il Principe (De Vorst/De Heerser)
20020054: OTTEN W. EN VAN ASSELT W.J. (RED.) - Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom
20000102: VAN OTTERDIJK FLOR (TEKST), VERVOORT ROBERT (ONDERSCHRIFTEN BIJ DE FOTO'S), DELWAIDE LEO (VOORWOORD), VAN MULLEM GODFRIED (FOTOGRAFIE) - Den dokwerker. De harde jaren.
201711252148: OTTOMER TANGUY - t Stad van vroeger. Verdwenen parels van Antwerpen
19410051: OUDENDIJK JOHANNA K. DR - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V
20030141: VAN OUDHEUSDEN JAN - De geschiedenis van het Midden-Oosten in een notendop
17990004: OUDIETTE CHARLES, INGÉNIEUR-GÉOGRAPHE - Description géographique et topographique du Département de la Dyle en forme de Dictionnaire (an VII - an VIII)
77423: OULD ABDALLAH AHMEDOU - La diplomatie pyromane (Burundi, Rwanda, Somalie, Bosnie,...) Entretiens avec Stephen Smith.
201803232307: OVERBECK HERMANN, SANTE GEORG WILHELM, NIESSEN JOSEF, RIXECKER OTTO, ZIMMERMANN WALTHER, U.A. - Saar-Atlas. Im Auftrag der Saar-Forschungsgemeinschaft herausgegeben und bearbeitet von Hermann Overbeck und Georg Wilhelm Sante in Verbindung mit Hermann Aubin, Otto Maull und Franz Steinbach.
19780166: VAN OVERBEKE M. DR PROF. - Chomsky: Taal tussen weten en geweten
17930001: OVERBERG BERNARD - Verhandeling over belonen en straffen (in 't Nederlands vertaald naar de Duitse uitgaaf van 1793 door Louis Knuvelder)
20060097: VAN OVERLOOP NORBERT - Wiens Belang? Het Vlaams Belang over inkomen, werk, pensioenen
43635: VAN OVERSTRAETEN TOON - Dossier Limburg. De grote staking.
19460090: VAN OVERSTRAETEN R. (GÉNÉRAL), AIDE DE CAMP DE S.M. LE ROI DES BELGES - Journal de paix et de guerre Albert I - Léopold III. Vingt ans de politique militaire belge. 1920-1940
201507311802: VAN OVERTVELDT JOHAN - Maandag geen economie meer ?. Over crashes, crisissen en menselijke fouten
201810302107: OVERY RICHARD - The Dictators. Hitler's Germany and Stalin's Russia
19670009: OWEN WILFRED & BOWEN EZRA - Het Wiel
201703271802: OWUSU HEIKE - Symbolen van Afrika
201601262353: OZANAM DENISE - Claude Baudard de Sainte-James. Trésorier Général de la Marine et Brasseur d'Affaires (1738-1787)
20050102: OZOUF MONA - Varennes. La mort de la royauté. 21 juin 1791.
99991041: PACHTNER FRITZ - August Borsig. Tijd, leven en werk van den grondlegger ener Duitse industrie
43044: PACKARD VANCE - The Status Seekers (1959)
19780105: PACKARD VANCE - De mensenmakers (vertaling van The People Shapers - 1977)
19780195: PACKARD VANCE - De mensenmakers [old book number 19780105]
39818: PACKARD VANCE - De afvalmakers (vert. van The Waste Makers - 1960)
19890259: PACKARD VANCE - Wanstaltig rijk. Hoeveel is te veel?
19620143: PACKARD VANCE - De piramidebeklimmers (vert. van The Pyramid Climbers - 1962)
201407061837: PACKARD VANCE - Wanstaltig rijk. Hoeveel is te veel?
201704080116: PACKARD VANCE - De Statuszoekers (vert. van The Status Seekers - 1959)
19850287: VAN PAEMEL MONIKA - De vermaledijde vaders
42624: VAN PAEMEL MONIKA - De vermaledijde vaders
19970271: PAENEN KORNEEL, VAN HONSTE EDDY (SAMENSTELLING) - Het verloren klooster van Hoboken
20050195: PAEPEN NICO - De Aard van de Zes Dorpen 1332-1822. Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide (deel 2), in: Taxandria, 2005, LXXVII, pp. 123-230
201701072009: PAESSENS A. - Aarschot in oude prentkaarten
20020013: PAGANO G. - Le financement des régions et des communautés 1970-2002
19800117: PAGEL-THEISEN VERENA, G.G., F.G.A. - Diamond grading ABC. Handbook for Diamond Grading. Quality, Evaluation of Colour, Clarity, Cut and Weight with 450 illustrations and 5 tables. Diamond Imitations.
19920123: PAGLIA CAMILLE - Het seksuele masker. Kunst, seksualiteit en decadentie in de westerse beschaving. (vert. van Sexual Personage. Art and decadence from Nefertiti to Emily Dickinson)
19780187: PAILLOCHET CLAIRE - Unmentionables, the History of Lingerie
20060125: PAIRON MARC (EDIT.), CATTEAU CHARLES (FOUNDATION) - Art Deco Ceramics. Made in Belgium. Charles Catteau. [Boch Keramis]
201610012341: PAIRON MARC (EDIT.), CATTEAU CHARLES (FOUNDATION) - Art Deco Ceramics. Made in Belgium. Charles Catteau. [Boch Keramis]
201703271823: PALLENBERG CORRADO - De financiën van het Vaticaan (vert. van Vatican Finances)
19610070: PALMADE GUY P. - Capitalisme et capitalistes français au XIXè siècle.
201408181622: PALME OLOF - Bondgenoten in veiligheid. Een programma voor ontwapening. Het rapport van de Onafhankelijke Commissie voor Ontwapenings- en Veiligheidsvraagstukken onder voorzitterschap van Olof Palme.
19700123: PALME OLOF - Politiek is een kwestie van willen (vertaling van Politik är att vilja)
19950149: PALMEN CONNIE - De vriendschap
19950150: PALMEN CONNIE - De vriendschap
19940204: DE PALOL MIQUEL - Igur Nebli (vertaling van Igur Nebli - 1994)
201602192210: PAMUK ORHAN - Istanbul - Memories and the City
19900190: PAMUK ORHAN - Het zwarte boek (vertaling van Kara Kitap - 1990)
20030140: PAMUK ORHAN - Istanbul. Herinneringen en de stad
44907: PANAMARENKO - Publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling in het SMAK in Gent, het Reina Sofia in Madrid en het DIA Center for the Arts in New York.
19840120: PANHUYSEN TITUS A.S.M. - Maastricht staat op zijn verleden
19930222: PAOLI DOMINIQUE - Prinses Clémentine (1872-1955). De strijd om het geluk
19720155: PAPADOPOULOS GEORGES [= PAPADOPOULOS GIORGIOS] (RÉGENT - PREMIER MINISTRE) (AVANT PROPOS), MAKAREZOS NICHOLAS - 5 années de progrès économique. 21 avril 1967-1972 [Grèce, Greece]
19980040: PAPEIANS DE MORCHOVEN CHRISTIAN O.S.B. - De Sint-Andriesabdij Zevenkerken. Met dom Gérard van Caloen de geschiedenis in.
19670036: PAPPOT GEMMA - De markies de Sade, Een portret uit brieven en documenten
19470029: PAQUIER PIERRE (LIEUTENANT-COLONEL), POSTEL CLAUDE - La Bataille Aérienne d'Allemagne (Mars 1942-Mai 1945).
201410142029: PAREIN LOUIS, PAREIN DIMITRI - Biscuits Parein
18630002: PARENT AUGUST (SECRÉTAIRE DE LÉGATION DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES) - Du commerce de Belgique à propos de l'affranchissement de l'Escaut.
20030042: PARENTI MICHAEL - De moord op Julius Caesar. Historische mythes over democratie (vert. van The Assassination of Julius Caesar. A People's History of Ancient Rome.)
19970230: PARENTI MICHAEL - Zwarthemden & Roden. Rationeel fascisme en de omverwerping van het communisme. (vert. van Blackshirts and Reds, Rational Fascism and the Overthrow of Communism - 1997)
37716: PARIS EDMOND - Le Vatican contre l'Europe
99990132: PARISSE JACQUES, REPRIELS MANETTE, YVES BAGE, DANA CATERINA, JACQUES CHARLIER, JEAN-CLAUDE DINGELSTADT, FERNAND FLAUSCH, SERGE GANGOLF, ROGER LA CROIX, MICHEL MOFFARTS, JACQUES-LOUIS NYST, RUDY PIJPERS, JEAN-PIERRE RANSONNET, JO ROME, DENYSE WILLEM, LÉON - Artistes liégeois d'aujourdhui. - Hedendaagse Luikse kunstenaars.
20030150: PARKER MATTHEW - Monte Cassino; the Story of the Hardestfought Battle of World War Two
19780155: PARKER GEOFFREY, LESLEY M. SMITH (EDS) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw (vert. van The general crisis of the Seventeenth Century - 1978)
19270020: PARLONGUE A. - Des Bois Coloniaux
201803271648: PARMENTIER ISABELLE (DIR., AVEC COLL. C. LEDENT), TALLIER PIERRE-ALAIN - La recherche en histoire de l’environnement : Belgique - Luxembourg - Congo - Rwanda - Burundi
20080009: PARMENTIER VIRGINIE, DUCOEUR DANIÈLE - Abbaye Sainte-Trinité de la Lucerne [Prémontré]
19870166: PAROTTI PHILLIP - De Griekse Veldheren aan het woord. Herinneringen aan de Trojaanse Oorlog
19580101: PARTRIDGE BURGO - A History of Orgies
20070042: VAN PARYS JORIS, [BUYSSE CYRIEL] - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
20070060: VAN PARYS JORIS [BUYSSE CYRIEL] - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
201407061922: VAN PARYS JORIS - Masereel. Een biografie. [samen met] Masereel. 100 houtsneden bijeengebracht door Joris van Parys.
19930117: PAS WIM (CONCEPT EN REALISATIE) - Graficus Jacques Gorus & Antwerpen. 't Stad en Sint-Anneke.
19980221: PAS PAUL - De Wase en Gentse Boudelo-abdij : van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk [Baudelo]
19970092: PAS WOUTER, SEUTIN BRUNO, THEUNIS JAN, VAN HAEGENDOREN GEERT, VAN NIEUWENHOVE JEROEN, VERMEIRE LUC - De Grondwet
19980194: PAS PAUL - De Wase en Gentse Boudelo-abdij : van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk [Baudelo]
20100013: PASCAL DE DECKER, MICHAEL RYCKEWAERT, BRECHT VANDEKERCKHOVE, ANN PISMAN, FRANK VASTMANS & MARIE LE ROY - Ruimte voor wonen. Trends en uitdagingen
44910: PASCALL JEREMY, JEAVONS CLYDE - A Pictorial History of Sex in the Movies.
19240028: PASCHAL LÉON - Het historisch en politiek noodlot van België. Met een voorrede van Jhr. A.F.De Savornin Lohman.
201411220148: PASOLINI PIER PAOLO - Olie (vertaling van Petrolio - 1992)
201705160129: PASOLINI PIER PAOLO - Meedogenloos bestaan (vertaling van Una vita violenta - 1959)
201409121916: VAN PASSEN ROBERT DR - Geschiedenis van Wilrijk
19740072: VAN PASSEN ROBERT DR - Geschiedenis van Edegem
19790108: PASSERON ROGER, [DAUMIER HONORÉ] - Daumier (translation of Daumier, Témoin de son Temps - 1979)
19800033: PATAER PAUL (INLEIDING) - Gutenbergs stille uitvaart
20130013: PATRICE DE MONCAN ET GILLES RICOUR DE BOURGIES - Que vaut Paris ? Histoire et analyse de la propriété immobilière
19720114: PATTYN M., D'OLIESLAGER G. - Een sociologische studie over de exploitatie van de Nederlandstalige bioskoopzalen in België (2 volumes)
19700029: PAUCHOU GUY & MASFRAND PIERRE DR - Oradour sur Glane vision d'épouvante.
19880153: PAUL TESSA - Tiffany. Glas, vazen, lampen, meubels, sieraden
19260004: PAULINE E.Z.M. DER ZUSTERS MISSIONARISSEN VAN O.L.V. VAN AFRIKA - De verheffing der negervrouw
201609290026: PAULOS JOHN ALLEN - De gecijferde mens. Overpeinzingen van een getallenman (vert. van Beyond Numeracy, Ruminations of a Number Man. - 1991)
19610123: PAULUS JEAN-PIERRE - Congo 1956 - 1960. Préface de Félix Houpouet-Boigny, Président de la République de Côte d'Ivoire.
19590070: PAULUS JEAN-PIERRE, MAGISTRAT HONORAIRE, CHEF DE CABINET AD. HONOR. DE S.M. LE ROI, PRÉSIDENT DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DES ETUDES SOCIALES DU CONGO BELGE ET DU RUANDA URUNDI. - Droit public du Congo Belge
19650013: PAULUS VI PAUS - Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. XVI Decreet over de missieactiviteit van de kerk
20050100: PAULUS GUY - L'Abbaye de Dieleghem
19940007: PAUS JOHANNES PAULUS II - Over de drempel van de hoop
34337: PAUS PIUS XII - Radioboodschap van Sinksen door Zijne heiligheid Paus Pius XII gezonden aan heel de wereld bij de vijftigste verjaardag van den Wereldbrief Rerum Novarum, 1en juni 1941
19800144: PAUVERT JEAN-JACQUES - Anthologie des lectures érotiques. De Félix Gouin à Emmanuelle
19930119: DE PAUW FREDDY - De firma mafia
19690111: PAUWELS ACHIEL, VREDERECHTER EN DR IN DE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN - Polders en Wateringen.
42402: PAUWELS LUC (HOOFDRED.) - Teksten, kommentaren en studies. Kultureel Tijdschrift. 16e jaargang. Nr. 73-74. 1994.
201411102002: PAUWELS JACQUES R. - De Groote Klassenoorlog 1914-1918 [zoekhulp: De Grote Klassenoorlog]
19350032: PAUWELS ACHIEL, ADVOCAAT EN DR IN DE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN - Polders en Wateringen.
201805281534: PAUWELS LUC, FRURU LUCIEN (WOORD VOORAF) - Recht en Plicht. Honderd jaar christelijk syndicalisme in de textiel 1886-1986
20040028: PAUWELS GUY EN SCHEERDER JEROEN - Tijd voor vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sport, cultuur, media, sociale participatie en recratie.
19460072: PAUWELS HENRI - Het Syndicalisme en de Kolonie
19660039: PAWEK KARL DR & BÖLL HEINRICH (INTRO) - Wereldtentoonstelling van de fotografie. Wat is de Mens?
19990056: PEAK STEVE, FISHER PAUL - The media guide 1999
19810065: PEARCE JENNY - De achtertuin: VS-interventies in Midden-Amerika en het Caribische gebied (Vertaling van Under the Eagle, US intervention in Central America and the Caribbean)
19620132: PECHERE RENÉ, (ETERNIT) - De zegetocht van het water. Uitgave van Eternit. (vert. van Au fil de l'eau)
41312: PEE JULIUS, ROELANDT L. - Multatuli. De beeldenbreker. Een keur uit Multatuli's werk met drie portretten en een tekening van G. Van Raemdonck.
19690100: VAN PEEL E. - Van oever tot oever aan de Schelde te Antwerpen
39807: PEELEN ED - Loden letters en letters van licht. Media, vroeger, nu en in de toekomst.
18810004: PEELEN PIETER - De Regeling Van Het Grondbezit In Engeland
201510010008: PEELEN PIETER - De Regeling Van Het Grondbezit In Engeland
20050078: PEELMAN-LOTH, BERTHA (= BOON, LOUIS PAUL) - Als vrouwen beminnen.
20080026: VAN PEER CHRISTINE - Kinderwens in Vlaanderen. Een sociaaldemografische profielschets
19480001: PEEREBOOM ROBERT - Het dagblad
34815: PEETERS DR K.C. - Het Vlaamsche Volksleven
37412: PEETERS EDWARD - De beweging der Ave-Maria-Scholen in Spanje. Opvoedkundige Bibliotheek Nr 14)
99990130: PEETERS K.C. DR - Eigen aard - Overzicht van het Vlaamse volksleven
19300020: PEETERS FERDINAND S.J. - L'Eglise Saint-Augustin à Anvers.
19390064: PEETERS K.C. DR - De politieke beteekenis van den Scheldestroom [De politieke betekenis van de Scheldestroom]
19550059: PEETERS K. C. DR, LEEMANS OSCAR - De Schelde en Antwerpen. Politieke en Economische Betekenis.
19600111: PEETERS K.C. DR (REDACTIE), CRAEYBECKX LODE BURGEMEESTER (VOORWOORD BIJ DEEL I), STUBBE A. (VOORWOORD BIJ DEEL IV), STAD ANTWERPEN - Antwerpen 1860-1960 (= Delen I en II), Antwerpen 1961-1965 (= Deel III), Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)
19800040: PEETERS GUIDO EDIT. - België, een verhaal over land en volk.
20040144: PEETERS EVERT - Het labyrint van het verleden. Natie, vrijheid en geweld in de Belgische geschiedschrijving (1787-1850)
19390042: PEETERS K.C. DR - De politieke beteekenis van den Scheldestroom [De politieke betekenis van de Scheldestroom]
19360069: PEETERS CONST. H., BERGMANN TONY - Tony's 'Ernest Staas'. Volledige tekst voorzien van aanteekeningen en voorafgegaan door een bio- en bibliographische schets van Omer Van Audenhaege. Met vele afbeeldingen.
19860164: PEETERS G. - De Belgische kust en het Achterland
19970219: PEINEN WARD - Raymond De La Haye 1882-1914. Zijn tijd - zijn leven - zijn werk.
19900145: PEIREN LUC - Cesar de Paepe, van utopie tot werkelijkheid
19880089: PELCKMANS P. (EDIT.) - De nieuwe historische roman. Een terreinverkenning.
19730037: PELEMAN BERT - Monnik voor een dag - Een bonte abdijengids voor Vlaanderen
19730060: PELEMAN BERT - Abdijen in Vlaanderen
20090003: PELFRENNE EDWIN - De nieuwe bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Een vergelijking met vorige prognoses.
19860141: PELS DICK - Macht of eigendom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit
19760099: VAN PELT HERMAN - Geschiedenis en karakteristiek van het omroepbestel in Nederland
19700039: PEN JAN PROF DR - Moderne economie
19980152: PEN JAN - Een overzichtelijke wereld. Biografische berichten.
20100043: PENNACCHI ANTONIO - Het Mussolinikanaal (vert. van Canale Mussolini - 2010)
20100050: PENNACCHI ANTONIO - Het Mussolinikanaal (vert. van Canale Mussolini - 2010)
19560049: PENROSE ANNUAL - The Penrose Annual, A Review of the Graphic Arts, Volume 50
19720034: PEPIN JEAN-PIERRE - Essai de bibliographie des traductions françaises des oeuvres de la littérature néerlandaise depuis 50 ans. (1918 - 1968)
20010146: THE PEPIN PRESS - The Pepin Press Visual Encyclopedia: Architecture [old book number 20010098A]
201803030035: PEPPELENBOSCH P.G.N. DRS, TEUNE-KASBERGEN W.M.E. DRS - Saoedi-Arabië. Landendocumentatie 1983 nr 4.
19700058: PEREZ GUSTAVO - Latijns-Amerika in revolutie?
19140006: PERGAMENI CHARLES - L'Esprit public bruxellois au début du régime français
33622: PERIER (SOEUR DE PASCAL) - Pensées de Pascal, précédées de sa vie.
36627: PERIER GASTON-DENYS - Petite histoire des lettres coloniales de Belgique.
19390029: PERIER G.D. (DIRECTOR AT THE MINISTRY OF COLONIES, CHIEF OF SECTION AT COLONIAL OFFICE) - Stanley goes back to America
18850002: PERIER ODILON - Lieven Bauwens en de opkomst der katoennijverheid in Vlaanderen
19600101: PERIN FRANÇOIS - Les institutions politiques du Congo indépendant au 30 juin 1960
19600103: PERIN FRANÇOIS - La démocratie enrayée. Essai sur le régime parlementaire belge de 1918 à 1958.
19810059: PERIN FRANÇOIS - Germes et bois morts dans la société politique contemporaine
19810101: PERIN FRANÇOIS - Germes et bois morts dans la société politique contemporaine
37710: PERNOUD RÉGINE - La femme au temps des Cathédrales
35719: PERON JUAN & EVA - Peron expone su Doctrina
17020001: [PERRAULT NICOLAS] - La Morale des jésuites, extraite fidelement de leurs livres, imprimee avec la permission & l'approbation des supérieurs de leur Compagnie Par un docteur de Sorbonne. Tome III
19580080: PERROUX FRANÇOIS - Le Capitalisme
19960165: PERRY RICHARD - From Time Immemorial: Indigenous Peoples and State Systems
19810086: PERSOONS, E., KOK, H. DE, FORNOVILLE, L., PEETERS, R. - Korsendonk
19080011: PESCH HEINRICH S.J. (VRIJ BEWERKT DOOR MR P.J.M. AALBERSE) - Liberalisme, socialisme en katholieke staats- en maatschappij-leer. Deel I: Katholieke staats- en maatschappij-leer. Boek I: Grondslagen der katholieke staats- en maatschappij-leer.
201802220054: PESSOA FERNANDO - Le livre de l'intranquillité (traduction de Livro di Desassossego por Bernardo Soares - postume 1982) - Edition intégrale - Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de nombreux inédits.
201702060054: PESSOA FERNANDO, WILLEMSEN AUGUST (VERT.) - Gedichten
41707: PETER, INGELEID DOOR OPLAND - Vader & Zoon Lustrumboek. Dubbeldik en Kamerbreed.
201903251738: PETERS JEAN-MARIE - Het beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie
201704121856: PETERS PIERRE-JEAN - Rien à signaler
19690107: PETERS HANS - De snelste van de weg
34518: PETERS RICHARD F. - Histoire des Turcs. De l'empire à la démocratie. Traduit de l'allemand par Lucien Piau
19760114: VAN PETHEGEM P. DR, BAELDE M. DR, - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
19790128: PETILLON L.A.M. - Courts métrages africains pour servir à l'histoire
19670123: PETILLON L.A.M. - Témoignage et réflexions
19790091: PETILLON L.A.M. - Courts métrages africains pour servir à l'histoire
34240: PETIT PAUL - Histoire générale de l'Empire romain. (3 vols)
37603: PETIT DR. RAYMOND, BERCOVICI, BAUMEL (VERT A. SERAYEN, A. VAN LOEY) - De nieuwe geneeskunde voor het huisgezin, vermeerderd met een volledige uiteenzetting over de natuurgeneeswijze, met 24 buitentekstplaten in kleur van Erges.
19480009: PETITJEAN O. DR - Leopold II
201705091731: PETRELLA RICCARDO - Een nieuw verhaal van de wereld (vertaling van Pour une nouvelle narration du monde - 2007)
19990208: PETRELLA RICCARDO (GROEP VAN LISSABON) - Water als bron van macht. Een manifest van Riccardo Petrella
75706: PETRONIUS - Satyricon
41720: PEYREFITTE ROGER - Les Juifs.
19760014: PEYREFITTE A. - Le mal français
19890265: PEYREFITTE ALAIN - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting. (vert. van l'Empire immobile ou le choc des mondes - 1989)
19490015: PEYRET HENRY - Histoire des chemins de fer en France et dans le monde
42007: PFAFF DONALD W. - Estrogens and brain function. Neural analysis of a hormone-controlled mammalian reproductive behavior.
19930044: PFAFF WILLIAM - THE WRATH OF NATIONS: CIVILIZATION AND THE FURIES OF NATIONALISM
201903050104: PFEIFFER CHRISTEL, TRAEY SYLVIA - Christel : Oorlogsbrieven van een kunstenares
38402: PFISTERMEISTER URSULA - Grote Reis-Encyclopedie van Europa: België, Nederland en Luxemburg.
19950014: PFLAUM D. & BAUERLE F. - Lexikon der Werbung
77604: PHILIP NEIL - De grootste mythen en legenden ontrafeld. Verhalen van de mensheid.
19970200: PHILIPPE GASTON - Braine-l'Alleud. Origine des noms des lieux-dits et des rues.
35104: PHILIPPEN L.J.M. - De Heilige Norbertus en de strijd tegen het Tanchelisme te Antwerpen
19420002: PHILIPPEN L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching
19420005: PHILIPPEN L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching
19940062: PHILIPPEN L.J.M., WYNANTS MAURITS, TROOSKENS MARIANNE - Béguines et Béguinages. Dossier accompagnant l'exposition Béguines et béguinages en Brabant et dans la province d'Anvers.
19650105: PHILIPS, DR. J.F.R. & PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN & DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
19990059: PHILIPS ARTHUR - Twintig jaar overheidsinformatica in Vlaanderen
201603251901: PHILLIPS VERNER BRADFORD, BLUME HARVEY - Ota Benga - Un pygmée au zoo (trad. de Ota Benga: The Pygmy in the Zoo - 1992)
19725: PIAGET JEAN - Le Structuralisme
19120004: PIAT CLODIUS PROF - Socrate
44305: PICARD EDMOND - Essai d'une Psychologie de la Nation Belge. Suivi de L'idée du droit en Belgique
19330002: PICARD LOUIS - La doctrine catholique de l'état
19980190: PICAVET ROBERT - Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)
19460079: PICCARD AUGUSTE - Entre terre et ciel. Réalités, visions d'avenir.
44431: PICCOLI D.S. - L'Education fasciste de la jeunesse en Italie.
19780182: PICHARD GEORGES - Marie-Gabrielle en Orient
19840186: LE PICHON YANN - De schilders van het geluk 1848-1918: Barbizon, Honfleur, Montmartre, Langs de Seine, Pont-Aven, Montparnasse. Inspiratiebronnen van de kunst
19790027: PICRON CLAUDINE - Japanse prenten uit de 18de en 19de Eeuw. Behorende tot de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
19630150: PIEN ARMAND, SLEEN MARC (TEKENINGEN) - Zwaar bewolkt met opklaringen [gesigneerd]
32904: PIEPER PAUL - Heinrich Brabender. Ein Bildhauer der Spätgotik in Münster. Mit Fotos von David Finn und einer EinfÜhrung von Henry Moore
19970297: PIERARD COLETTE - La Sambre. Chronique d'une normalisation
19480085: PIERARD LOUIS - Histoire de la Belgique
201801131323: PIERARD COLETTE - La Sambre. Chronique d'une normalisation
19050022: PIERRON SANDER - Histoire de la forêt de Soignes. Ouvrage publié sous les auspices de la Direction des Eaux et Forêts et orné de 116 gravures.
19050012: PIERRON SANDER - Histoire de la forêt de Soignes. Ouvrage publié sous les auspices de la Direction des Eaux et Forêts et orné de 116 gravures.
201703120125: PIERRON SANDER - Histoire Illustrée de la Forêt de Soignes. Tome III: Les Etablissements religieux. - Les Chantres
99991051: PIERSON MARC-ANTOINE. WOORD VOORAF VAN P.-H. SPAAK. - De geschiedenis van het socialisme in België.
19810091: PIETERSON MAARTEN (REDACTIE), BEM SACHA, BERTELS KEES, BLOEMEN ERIK, BLOM TANNELIE, GASTELAARS MARJA, HOEFNAGEL TEUN, VAN HOORN WILLEM, MEULMAN JACQUELINE, E.A. - Het technisch Labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties.
201411101741: PIKETTY THOMAS - Kapitaal in de 21ste eeuw
201910081008: PIKETTY THOMAS - Capital et Idéologie
201908140045: PIKETTY THOMAS - Aux urnes citoyens ! Chroniques 2012-2016
201905210116: PIKETTY THOMAS, VAN BERGEN WOUTER, VISSER MARTIN - De kleine Piketty. Het kapitale boek samengevat.
201404051239: PIKETTY THOMAS - Le capital au XXIe siècle
19780160: PIKHAUS DOROTHY - Levensbeschouwing en milieu in de Latijnse metrische inscripties. Een onderzoek naar de invloed van plaats, tijd, sociale herkomst en affectief klimaat.
36010: DE PILLECYN FILIP - Hugo Verriest
37309: DE PILLECYN FILIP - Hans Van Malmedy
99991034: DE PILLECYN FILIP - Omnibus: Blauwbaard / Aanvaard het leven / Pastor Denys
201501050131: DE PILLECYN FILIP - De Soldaat Johan
19350023: DE PILLECYN FILIP - Hans van Malmedy
19850253: DE PILLECYN FILIP - Omnibus: Hans van Malmedy / De boodschap / Vaandrig Antoon Serjacobs / Aanvaard het leven
20030088: PILLEPICH ALAIN - Napoléon et les italiens. République italienne et Royaume d'Italie (1802-1814).
19970097: PINGEOT ANNE & HOOZEE ROBERT (EDIT.) - Parijs-Brussel, Brussel-Parijs: realisme, impressionisme, symbolisme, art nouveau: de artistieke dialoog tussen Frankrijk en België, 1848-1914.
44403: PINI GIORGIO - Mussolini. Traduit de l'italien par Fernand Hayward.
201804111345: PINTO SERPA MAJOR - Como Eu Atravessei Africa do Atlantico ao Mar Indico. Determinaçoes Geographicas E Estudos Ethnographicos. Vol. I
19360033: PINXTEN K. - Het Albertkanaal - zijn economische beteekenis voor Vlaanderen
19370046: PINXTEN K. E.H. - Het Kempisch Steenkolenbekken. Economische studie.
23603: PINXTEN K. PROF. - De Inlandse Landbouwbedrijven in Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi. I. Kasai, Maniema, Uele. II. Kivu, Ruanda-Urundi. (2 volumes)
201705072306: PINXTEN K. - Het Albertkanaal - zijn economische beteekenis voor Vlaanderen
201711052358: PIOT CH. - Rapport à Mr. le Ministre de l'Intérieur sur les Tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815.
19340059: PIRANDELLO LUIGI - La ragione degli altri. Maschere nude Vol XVIII
19340058: PIRANDELLO LUIGI - Quando si è qualcuno. Tre atti
19340057: PIRANDELLO LUIGI - Berecche e la guerra
19020012: PIRANDELLO LUIGI - Ieder zijn beurt (vertaling van Il turno - 1902)
19340050: PIRANDELLO LUIGI - De pijn om zo te leven. Twintig verhalen.
42616: PIRARD JACQUES & FILS - Espace Vin. Catalogus en achtergrondinformatie.
19800080: PIRARD JOSEPH - Le pouvoir central belge et ses comptes économiques 1830-1913
19310036: PIRENNE HENRI - Geschiedenis van België 4 Vols (volledig)
19480035: PIRENNE HENRI - De Middeleeuwen - Economische en Sociale Geschiedenis
201802141850: PIRENNE HENRI, VERCRUYSSE JÉRÔME - Les Etats Belgiques Unis. Histoire de la révolution belge de 1789-1790
19600143: PIRON PIERRE, DEVOS JACQUES - Codes et lois du Congo Belge. - Wetboeken en Wetten van Belgisch Congo. 3 Tomes/3 Volumes
19960130: PIROTTE JEAN, HENRIVAUX OMER, ET AUTRES - Villers, une abbaye revisitée. Actes du colloque 10-12 avril 1996 (Villers-la-Ville)
39611: PIRSIG ROBERT M. - Lila. Een onderzoek naar zeden.
19250044: PISSENS DÉSIRÉ, FESTRAETS JULIAAN - Vlaamsche weelde. Een keus van 60 koppen uit onze letterkunde.
19840176: PITOL SERGIO - Het defilé van de liefde (vertaling van El desfile del amor - 1985)
19790120: PITSI LÉON, SMEYERS MAURITS DR. - De Abdij van Park. 850 jaar Premonstratenzerleven.
36120: PITTE JEAN-ROBERT - Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours. (nouvelle édition revue et augmentée)
20010129: PITTE JEAN-ROBERT - Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours. (nouvelle édition revue et augmentée) [old book number 20010075A]
34903: PLACE FRANÇOIS - Le vieux fou de dessin
20020126: VAN DER PLAETSEN MICHÈLE - De influisteraars. De macht van de spin doctors.
20020108: VAN DER PLAETSEN MICHÈLE - De influisteraars. De macht van de spin doctors.
19960064: PLANKEEL, DRS. H.J. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens. Serie West Zeeuwsch-Vlaanderen. Deel 2. Waarin opgenomen het historisch kadaster 1610-1832 door drs. H.J. Plankeel.
38014: VAN DER PLAS MICHEL - De Paus van Rome. Opvattingen over een omstreden ambt.
19020014: PLAS M.J. (SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION) - Le Congo Belge. Organe de la Ligue Nationale pour l'Oeuvre Africaine. Septième Année: 1902. numéros 1 à 37 (dernier et final numéro)
19300032: PLAS VITAL, SOCIALE AFDEELING DER NATIONALE EEUWFEESTCOMMISSIE - Allen, eensgezind ten strijde tegen de Maatschappelijke Ziekten
19630149: VAN DER PLAS MICHEL, FENS KEES (NAWOORD) - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 (reprint 1977)
19810123: VAN DER PLAS MICHEL, [VICTOR HUGO] - Juliette. De liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo
19930158: VAN DER PLAS MICHEL, LUTZ ROBIN (FOTOGRAFIE), HOSTE ANSELM (HISTORISCHE DOCUMENTATIE) - Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen
1933000002: V. D. PLAS CHR. (H. GRAF) - AFFICHE: Kruistochters! Offert u dagelijks met Jezus in de H. Mis! Etcetera. Viert het Jubeljaar van Jezus lijden en kruisdood! 1933-1934
18980019: PLAS M.J. (SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION) - Le Congo Belge. Organe de la Ligue Nationale pour l'Oeuvre Africaine. Troisième Année: 1898. numéros 1 à 24
18970015: PLAS M.J. (SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION) - Le Congo Belge. Organe de la Ligue Nationale pour l'Oeuvre Africaine. Deuxième Année: 1897. numéros 1 à 24
34623: PLATEL MARC - Het altaar van de politiek
45547: PLATO - Dialogen. Symposium, apologie, Kritoon, Phaidoon.
19970225: VON PLATO ALEXANDER, ALMUT LEH - Ein unglaublicher Frühling. Erfahrene Geschichte im Nachkriegsdeutschland 1945-1948
20070112: PLATRET GILLES - Les loups dans l'Histoire de Bourgogne
19890322: PLAVSIC WLADIMIR - Mijnheer de eerste minister. Geschiedenis van het ambt sinds 1830. Biografieën van de Eerste Ministers van 1944 tot nu
19750063: PLAVSIC W. - Piet Vermeylen
45418: PLESSEN J. - Inleiding tot het denken van Sartre.
23604: PLIMMER, CHARLOTTE AND DENIS - Slavery The Anglo-American Involvement.
34501: DE PLINVAL PROF. DR. GEORGES, PITTET ROMAIN, WOORD VOORAF DOOR DR. JOS VAN DER STRAETEN - Geschiedenis der Kerk. Vierde Deel
19500088: DE PLINVAL PROF. DR. GEORGES, PITTET ROMAIN, WOORD VOORAF DOOR DR. JOS VAN DER STRAETEN - Geschiedenis der Kerk. 4 delen
45443: PLOETARCHOS - Het leven van Demosthenes.
19620007: PLOETZ K. - Kalender der wereldgeschiedenis. Feiten en data.
201601122122: PLOUVIER MARTINE (SOUS LA DIRECTION DE -), FIETTE ANDRÉ, SOUCHON CÉCILE, - LAON, Une Acropole à la française (Cahiers du Patrimoine 40)
19960135: PLOWMAN JOHN - Beeldhouwtechnieken
19960102: PLOWMAN JOHN - Beeldhouwtechnieken
201704160018: PLUYM WALTER, PLUYM JAN - Goud op drift. De naziroof van 198 ton Belgisch goud.
20050203: PLUYM WALTER, BOEHME OLIVIER - De Nationale Bank van België 1939-1971: Boekdeel 3: Van de golden sixties tot de val van Bretton Woods
19590025: VAN DER POEL D.C. - Economische encyclopedie
37122: POESJKIN ALEXANDER - Het schot. De moor van Peter den Groote. De freule als boerenmeisje. Schoppenvrouw. De doodskistmaker. De postmeester. De sneeuwstorm.
18970002: POFFE EDWARD - Antwerpen in de XVIIIe eeuw, na den inval der Franschen, met 600 ongekende handschriften
201904120139: POL (?) - Postkaart Belgisch Congo: Bangala-typen - Carte Postale Congo Belge: types Bangala
201803270226: POL BOËL (BARONNE MARTHE) & DUCHÈNE CHRISTIANE - Le Féminisme en Belgique, 1892-1914
201803270237: POL BOËL (BARONNE MARTHE) - 1920-1950. trente ans d’activité féminine. Extraits de discours et de messages
19190017: POLAK SIEGFR. - Beknopte Geschiedenis der Staathuishoudkunde in theorie en praktijk (2 delen in 1 band = volledig)
19830027: POLAK-SUETENS JEANNE - Inventaris pamfletten Stadsarchief Antwerpen 1520-1881
19950153: POLASKY JANET L. PROF. (UNIV. OF NEW HAMPSHIRE), [VANDERVELDE EMILE] - Emile Vandervelde, le Patron
19780014: POLET D. - La Wallonie / Wallonie / Wallonia / Wallonien / Valonia
201507131549: POLFLIET ALEX - Groentjes in en uit de Wetstraat. Achter de schermen van de politiek.
44302: POLITIS NICOLAS, DÉLÉGUÉ GREC À LA SOCIÉTÉ DES NATIONS - Le Flambeau. Revue mensuelle belge des questions politiques et littéraires. No. 10 31 Octobre 1924
44622: POLLET CH. - La Belgique sous la Domination Etrangère depuis Joseph II jusqu'en 1830.
44625: POLLET CH. - La Belgique sous la Domination Etrangère depuis Joseph II jusqu'en 1830.
201802170314: POLONY NATACHA - CHANGER LA VIE. Pour une reconquête démocratique
19750103: PONNAU DOMINIQUE, LEMOINE P., VILAIN JACQUES, SAULE BÉATRIX, VOLLE NATHALIE - Van Watteau tot David. Schilderijen en Tekeningen uit de Franse provinciale musea. Tentoonstellingcatalogus (PSK 27/9 - 30/11/1975)
19600107: PONTEIL FÉLIX - L’Eveil des Nationalités et le Mouvement Libéral (1815-1848). Nouvelle édition mise à jour.
201803260026: PONTEIL FÉLIX - L'Eveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848) (nouvelle édition)
201810232322: DE POORTER ANDRÉ - De geschiedenis van de Belgische circussen.
19960010: POPCORN F. & MARIGOLD L. - Clicking. Strategieën voor een nieuwe lifestyle.
18600170: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - SINT-MARTENS-LENNIK [Lennik] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne
18600117: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BROECHEM [Ranst] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven
18600014: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Communes/gemeenten: Blaasveld, Breendonk, Boom, Heffen, Heindonk, Leest, Tisselt, Ruisbroek, Sint-Amands, Puurs, Willebroek
18600240: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - VILLERS-NOTRE-DAME [Ath] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Plan parcellaire avec les mutations- Province de Hainaut - Arrondissement de Mons, Canton de Chièvres
18600036: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - WALEM [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Duffel
201804170256: POPPE GUY - Land zonder staat, Congo 50 jaar onafhankelijk
46427: PORCHER JEAN - Les très riches heures du Duc de Berry. Musée Condé à Chantilly. Le Calendrier.
34223: PORS HENK - De Prins van Wieringen. De internering van kroonprins Friedrich Wilhelm op Wieringen (1918-1923) en zijn verdere levensloop
201501021808: PORTEMAN KAREL - Emblematic Exhibitions (affexiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685)
19940032: PORTER ROY EDIT. - The Hutchinson Dictionary of Scientific Biography
19130023: POSENAER JOZEF, JOSEPH, JACQUES EMIEL, EMILE - De Kunst in de School. Prijzen der Stad Antwerpen. De kunstnijverheid door de eeuwen heen. L'Art décoratif à travers les siècles. (Posenaer) Het vlas, zijne teelt en zijne nijverheid. Le lin, sa culture et son industrie. (Jacques)
201803261102: POSSEMIERS J. - De voorstad groeit. Antwerpen, Zurenborg, 1900. Een bouwmaatschappij creëert haar wereld.
20060014: DE POST - 175 jaar democratie - 175 ans de démocratie - 175 Jahre Demokratie
19610051: POST M.J.H. - De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
20070063: POST ROELIE - Romania for export only. The untold story of the Romanian 'orphans'
19800074: POSTEMA KOOS (INLEIDING), VAN GELDER HENK (EDITOR) - Mei '45. Reconstructie van 13 unieke dagen.
201808091429: POSTEMA KOOS (INLEIDING), VAN GELDER HENK (EDITOR) - Mei '45. Reconstructie van 13 unieke dagen.
201403072112: POSTMA RENÉE - Midden-Europa achter de schermen. Van Habsburg naar Brussel
41002: POTTER EDITH L. PH.D. - Pathology of the Fetus and the Newborn.
19960138: PÖTZSCH REGINE (EDIT.) - La pharmacie au fil des siècles
201610252231: POULAIN NORBERT (RED.) - De universiteit bouwt 1918-1940
19070006: POULLET PROSPER - Les institutions françaises de 1795 à 1814 - Essai sur les origines des Institutions Belges contemporaines
18660006: POULLET EDM. PROF (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN) - Les Juridictions et la Propriété Foncière dans le quartier de Louvain
19790125: DE POURCQ GEERT MEJ. LIC. - De afschaffing van de jezuïetenorde te Mechelen en de verkoop van de kloostergoederen (1773-1792) in: HKOM, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, boekdeel 83, 1979, pp. 139-182)
19600012: POURQUOI PAS? - Pourquoi Pas? 1910-1960. N° 2164.
41801: POUSHKAREV VASSILI - Les trésors du Musée Russe. Le Musée Russe de Léningrad. Abrite d'innombrables trésors artistiques.
19990118: POUSSOU JEAN-PIERRE - La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles
19940035: POUTKO ALEXANDRE ET POUTKO BORIS - Silence atomique - Les arsenaux nucléaires sur les ruines de l'USSR
36002: POWELL EARL A. - Thomas Cole
20030145: POWER SAMANTHA - Een probleem uit de hel. Amerika, het Westen en het tijdperk van de genocide. (vertaling van A Problem of Hell)
19880055: PRADE MARCEL - Ponts et viaducs au 19ième siècle
19900158: PRADERVAND PIERRE - Een ander Afrika, De stille boerenrevolutie
18200001: DE PRADT M. (ANCIEN ARCHEVÊQUE DE MALINES) - De la Belgique, depuis 1789 jusqu'en 1794
201505220013: PRAT P.J.M., S.J. - Essai Historique sur la destruction des ordres religieux en France au dix-huitième siècle
19630103: PREBBLE JOHN - The Highland Clearances
19930177: PREGILL PHILIP, VOLKMAN NANCY - Landscapes in History : Design and Planning in the Western Tradition.
20030155: PRESCOTT SAMUEL T. - Federal land management. Current issues and background
19630131: PRESSER J. PROF DR (EDITOR) - De tachtigjarige oorlog. Deel 1: Van 1568 tot het twaalfjarig bestand. Deel 2: Van het bestand tot de vrede van Munster.
38505: PRESSLER RUDOLF, STRAUB ROBIN - Battenberg Antiquitäten-Katalog. Biedermeier-Möbel
38506: PRESSLER RUDOLF, STRAUB ROBIN - Battenberg Antiquitäten-Katalog. Biedermeier-Möbel
19930228: PRESSOUYRE LÉON (PRÉFACE) - Pèlerinages et croisades. Actes du 118e congrès. Pau, octobre 1993
19980090: PRESTON BLIER SUZANNE - Royal Arts of Africa
19830121: DE PRETER RENÉ - De 200 rijkste families. Geld en macht in de wereld van de holdings en de miljonairs.
19830124: DE PRETER RENÉ - De 200 rijkste families. Geld en macht in de wereld van de holdings en de miljonairs.
19610096: PREVENIER W. - De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384-1405)
201404081947: PRICE ANTHONY - The Eyes of the Fleet. A Popular History of Frigates and Frigate Captains 1793-1815
39609: PRICK VAN WELY DR. F.P.H. - Kramer's Frans Woordenboek. Frans - Nederlands en Nederlands - Frans.
19980080: PRIESTER PETER - Geschiedenis van de Zeeuwse Landbouw circa 1600-1910.
201407072334: PRIGOGINE ILYA - La fin des certitudes
201703262325: DI PRIMA DIANE - Revolutionaire brieven
19480007: PRIMS FLORIS - De Antwerpse Broederschappen der XIV-daagse Berechting 1673-1948
19420039: PRIMS FLORIS KAN. DR - De kolonellen van de
19480100: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen IX. Met Oostenrijk en onder de Franschen (1715-1815) 3de boek: De geestelijke orde
34336: PRIMS DR. FLORIS - Honderd pepermuntjes
38809: PRIMS F. - Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.Klasse der Letteren, Jaargang 1940 No 3. Humanisme en Socialiteit in het Historisch Onderwijs.
38813: PRIMS FLORIS - Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.Klasse der Letteren, Jaargang 1940 No 3. Humanisme en Socialiteit in het Historisch Onderwijs.
38837: PRIMS FLORIS - Het Doopsel van Elkerlik.
19270030: PRIMS FLORIS, VAN ROEY DR J. - Geschiedenis van Antwerpen. (8 delen in 9 volumes = compleet !). Nieuwe uitgave van de oorspronkelijke tekst van 1927-1948, geïllustreerd met talrijke reproducties van dokumenten door de zorgen van Dr J. Van Roey, Stadsarchivaris.
19430031: PRIMS FLORIS KAN. DR - De Groote Cultuurstrijd. Tweede Boek. De Christelijke Republiek 1581-1585
19350040: PRIMS FLORIS - Prêtres Insoumis''? De kerk van Antwerpen onder het Directoire (April 1797 - November 1799).
19360019: PRIMS FLORIS - Brieven aan deken Werbrouck (1797) over 'De zaek van de Clergé'
19460064: PRIMS FLORIS, VAN ROSSEM CECILIA ZUSTER, DERKENNIS SARA - Geschiedenis van het Prekerinnenklooster te Antwerpen, 1621-1801.
19490034: PRIMS FLORIS - Op de Gronden van Sint-Jan Berchmans College. Van Houtmere tot Carmelklooster, Stapelhuis en Gymnasium.
19520009: PRIMS FLORIS - Sint Carolus Gesticht 1852 - 1952
19330003: PRIMS FLORIS - Beknopte Staathuishoudkunde opgevat naar de organische beginselen der Rerum Novarum en voor België bewerkt door Floris Prims
19480087: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1947
19490080: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XX ste eeuw
19510084: PRIMS, FLORIS (VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER L. CORNETTE) - Geschiedenis van Merksem
18480002: PRINCE DE CHIMAY (MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS) - Deux mots sur les partis en Belgique
19810021: PRINGLE PETER & SPIGELMAN JAMES - The Nuclear Barons - The Inside story of how they created our nuclear nightmare
19360024: PRINSES JEAN DE MÉRODE (VOORWOORD) - Ter nagedachtenis van Albert en Astrid van België met 600 photographische documenten uitgevoerd in kunst-koperdiepdruk
19940083: PRONK JAN - De kritische grens. Beschouwingen over tweespalt en orde.
19600081: PROOST JOS - Het Domein Boeckenberg. Voorheen en thans.
19910141: PROOST MARCEL - Mayamba [Congo-roman]
19940009: PROST A. EN VINCENT A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte.
19360071: PROST EUGÈNE - La Métallurgie en Belgique et au Congo belge. Historique - Situation actuelle
18520006: PROUDHON PIERRE-JOSEPH - La révolution sociale démontré par le coup d'état du 2 Décembre
19930146: PROULX ANNIE E. - Scheepsberichten [vertaling van The Shipping News - 1993]
75510: PROUST - A L'OMBRE DES FILLES EN FLEURS
19180026: PROUST MARCEL - In de schaduw van de bloeiende meisjes. Deel 1: Rondom mevrouw Swann (vertaling van A l’ombre des jeunes filles en fleurs - 1918)
19180022: PROUST MARCEL - In de schaduw van de bloeiende meisjes. Deel 1: Rondom mevrouw Swann (vertaling van A l’ombre des jeunes filles en fleurs - 1918)
19240047: PROUST MARCEL - Bekentenis van een jong meisje. Verhalen en poëzie (vertaling van Les Plaisirs et les Jours - 1924)
201604260237: PROUST MARCEL - Op zoek naar de verloren tijd. In de schaduw van de bloeiende meisjes. Deel 1: Rondom mevrouw Swann (vertaling van A l’ombre des jeunes filles en fleurs - 1918), Deel 2: Plaatsnamen: de plaats, Deel 3: Plaatsnamen: de plaats (vervolg)
43328: PROUTEAU GILBERT - Les miroirs de la perversité
99990094: PROVINCIALE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS EN VOLKSKUNDE - Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV. Jaarboeken I t.e.m. XIV (1988/1989 - 2002/2003). Nr X is verkocht.
19760015: PROVOOST GUIDO - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
201404191830: PROVOOST GUIDO - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
19850283: DE PUE, JORDANUS PIET P. - Het oud-Dominicanenklooster te Tongeren 1634-1796
19730062: PURAYE JEAN, LANG HANS-OTTO (TRADUCTION & ÉDITION CRITIQUE) - Lettres de Léopold Ier à sa soeur la princesse Sophie; à son beau-frère Emmanuel , comte de Mensdorff-Pouilly; à son neveu Alphonse, comte de Mensdorff-Pouilly, 1804-1864
19550109: PURFINA - Kaart van de toestand der wegen 1955 [België]
19280016: PUSSGERS - Historischer Schul-Atlas 1928
201603272320: PUT EDDY, HARLINE CRAIG - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620 (vert. van A Bishop's Tale. Mathias Hovius among his flock in seventeenth-Century Flanders - 2000)
19430038: PUTERS ALBERT PROF (À L'UNIV. DE LIÈGE) - Documents d'Architecture Mosane (4 volumes = incomplet)
19830150: PUTMAN ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie
19970038: PUTMAN EVELIEN, DANIELS JOS, VAN THIELT IVO - ABB een Geschiedenis van Verzekeren 1922-1997
19350026: PUTTEMANS ANDRÉ - La censure dans les Pays-Bas autrichiens
19850108: VAN PUTTEN JAN - Politieke stromingen
19290059: VAN PUYMBROUCK HERMAN, [BUYSSE CYRIEL] - Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift.
19290012: VAN PUYMBROUCK HERMAN, [BUYSSE CYRIEL] - Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift.
19110006: VAN PUYMBROUCK HERMAN - CYRIEL BUYSSE - Cyriel Buysse en zijn land.
201602130155: PUYPE JAN - De elite van België. Welkom in de Club
20020188: PUYPE JAN - De ridders van de West-Vlaamse tafel. Kroniek van succesvol ondernemen.
19410046: VAN PUYVELDE LEO - De Vlaamsche primitieven
19700054: PVV/PLP - Biljet van 1000 frank met de beeltenis van Théo Lefèvre. Verkiezingspamflet uit 1965 tegen de levensduurte.
19080018: PYFFEROEN OSCAR (HOOGLERAAR UNIV. GENT) - Het kiesrecht in Europa. Naar het Fransch van Oscar Pyfferoen, hoogleraar aan de Universiteit te Gent.
201403240120: PYTTERSEN TZ., H., - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1917
99991040: QUE SAIS-JE? - COLLECTION Que sais-je? (32 numéros)
201905110915: QUENEAU RAYMOND - Zazie dans le métro
63724: LA QUERCINE SA - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LA FABRICATION DES AGGLOMÉRÉS - La Quercine SA - Société Générale pour la Fabrication des Agglomérés
19520003: QUERCIZE FRANÇOISE DE - Guide Des Bons Usages Dans La Vie Moderne
33315: QUERIDO PROF. DR. A. - Godshuizen en Gasthuizen
42006: QUERIDO A., ROOS J. - Controversen in de geneeskunde. Deel I.
19470048: QUICKE FRITZ - Les Pays-Bas à la veille de l'unification bourguignonne (1356-1384). Contribution à l'histoire politique et diplomatique de l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XIVe siècle.
18450008: QUINET EDGAR - Le Christianisme et la Révolution française
20050226: QUINN ANTHONY (TEXTE), VETTRIANO JACK - Jack Vettriano
19990150: QUINTYN ETIENNE, COENE FRANK, COUCKE ALBERT DR, D'HOEY ANTOON, SMET MARTINE, VAN UYTFANGHE MARC PROF. DR - 1200 jaar Zele
201505081708: RAAIJ, S. VAN; SPIES, P - In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd
19500041: VAN RAALTE FRITS - De tuin der geheimenissen. Uit de occulte wereld.
19960175: RABAN JONATHAN - Leeg land: een Amerikaanse liefdesgeschiedenis (vertaling van Bad Land: An American Romance - 1996)
201704101603: RABELAIS - Oeuvres complètes
38011: RACHMANOWA ALJA - Het Leven van een Groot Zondaar. Een Dostoïevski-roman. Eerste deel: De weg van het genre; Tweede deel: Voltooiïng.
19650102: RACINE A., SOMERHAUSEN C., DEBUYST C., DE BOCK G., DE BRAY L. - De Nozems. Een socio-cultureel fenomeen van onze tijd.
75516: RACINE - ANDROMAQUE - BERENICE - BAJAZET - MITHRIDATE - IPHIGENIE - PHEDRE - ESTHER - ATHALIE
19750074: RADDATZ FRITZ J. - Karl Marx. Een politieke biografie.
39823: RADIGUET RAYMOND - Le diable au corps.
201605181803: RAEPSAET JEAN-JOSEPH - Journal des Séances de la Commission qui a été chargée, par le roi, en 1815, de rédiger un projet de Constitution pour le Royaume des Pays-Bas - Tome VI des Oeuvres complètes
41827: DE RAEYMAEKER L. - Inleiding tot de wijsbegeerte.
20110018: RAEYMAEKERS KOENRAAD - In het spoor van de toekomst 1858-2058. De Antwerpse fifties in 40 stappen.
19860137: RAGON MICHEL - Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes - Tome 1: idéologie et pionniers 1800-1910
19770136: RAHN FRY CHARLES - Art Deco Interiors in color. With 62 illustrations
201408231727: RALET OLIVIER - Illegale wapenhandel
20110010: RAMAEKERS KENNETH, DEMOEN EVE, SORBER FRIEDA, E.A. - Prints! In mode- en kostuumgeschiedenis. In fashion and costume history. 1750-2000
45705: RAMBACH PIERRE, DE GOLISH VITOLD - L'Inde. Images divines. Neuf siècles d'art hindou méconnu Ve-XIIIe siècles.

Next 1000 books from MERS Antique Books Antwerp

9/25