MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
99990132: PARISSE JACQUES, REPRIELS MANETTE, YVES BAGE, DANA CATERINA, JACQUES CHARLIER, JEAN-CLAUDE DINGELSTADT, FERNAND FLAUSCH, SERGE GANGOLF, ROGER LA CROIX, MICHEL MOFFARTS, JACQUES-LOUIS NYST, RUDY PIJPERS, JEAN-PIERRE RANSONNET, JO ROME, DENYSE WILLEM, LÉON - Artistes liégeois d'aujourdhui. - Hedendaagse Luikse kunstenaars.
20030150: PARKER MATTHEW - Monte Cassino; the Story of the Hardestfought Battle of World War Two
37830: PARKER GEOFFREY - The Times Atlas of World History
19780155: PARKER GEOFFREY, LESLEY M. SMITH (EDS) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw (vert. van The general crisis of the Seventeenth Century - 1978)
19750073: PARKINSON NORTHCOTE C. - Big Business. Het omstreden boek over de multinationals.
19780042: PARMENTIER-DE CANT GABRIELLE - Livres d'auteurs belges de langue française pour la jeunesse - Essai de bibliographie de 1945 à nos jours
20080009: PARMENTIER VIRGINIE, DUCOEUR DANIÈLE - Abbaye Sainte-Trinité de la Lucerne [Prémontré]
19870166: PAROTTI PHILLIP - De Griekse Veldheren aan het woord. Herinneringen aan de Trojaanse Oorlog
19580101: PARTRIDGE BURGO - A History of Orgies
20070042: VAN PARYS JORIS, [BUYSSE CYRIEL] - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
20070138: VAN PARYS JORIS [BUYSSE CYRIEL] - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
201404272326: VAN PARYS JORIS [BUYSSE CYRIEL] - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
201407061922: VAN PARYS JORIS - Masereel. Een biografie. [samen met] Masereel. 100 houtsneden bijeengebracht door Joris van Parys.
20080016: PAS JOHAN, DE NAVE FRANCINE BARONES, [RAEMDONCK ADRIAAN] - een andere avant-garde, documenten uit het archief van galerij de zwarte panter (1968-2008)
19930117: PAS WIM (CONCEPT EN REALISATIE) - Graficus Jacques Gorus & Antwerpen. 't Stad en Sint-Anneke.
19970092: PAS WOUTER, SEUTIN BRUNO, THEUNIS JAN, VAN HAEGENDOREN GEERT, VAN NIEUWENHOVE JEROEN, VERMEIRE LUC - De Grondwet
99990012: VAN DE PAS W. - Samenleving der mensheid
19980194: PAS PAUL - De Wase en Gentse Boudelo-abdij : van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk [Baudelo]
20100013: PASCAL DE DECKER, MICHAEL RYCKEWAERT, BRECHT VANDEKERCKHOVE, ANN PISMAN, FRANK VASTMANS & MARIE LE ROY - Ruimte voor wonen. Trends en uitdagingen
44910: PASCALL JEREMY, JEAVONS CLYDE - A Pictorial History of Sex in the Movies.
19240028: PASCHAL LÉON - Het historisch en politiek noodlot van België. Met een voorrede van Jhr. A.F.De Savornin Lohman.
30127: VAN PASSEN ROBERT - Kunstschilder Alfred Ost Een getuigenis
201409121916: VAN PASSEN ROBERT DR - Geschiedenis van Wilrijk
19740072: VAN PASSEN ROBERT DR - Geschiedenis van Edegem
46914: VAN PASSEN ROBERT - Kunstschilder Alfred Ost.een getuigenis.
19790108: PASSERON ROGER, [DAUMIER HONORÉ] - Daumier (translation of Daumier, Témoin de son Temps - 1979)
32023: PASSIAN RUDOLF - Licht und Schatten der Esoterik
19800033: PATAER PAUL (INLEIDING) - Gutenbergs stille uitvaart
20130013: PATRICE DE MONCAN ET GILLES RICOUR DE BOURGIES - Que vaut Paris ? Histoire et analyse de la propriété immobilière
19720022: PATRICK D. & M. - The Hodder Stamp Dictionary
19720114: PATTYN M., D'OLIESLAGER G. - Een sociologische studie over de exploitatie van de Nederlandstalige bioskoopzalen in België (2 volumes)
19700029: PAUCHOU GUY & MASFRAND PIERRE DR - Oradour sur Glane vision d'épouvante.
19880153: PAUL TESSA - Tiffany. Glas, vazen, lampen, meubels, sieraden
19590070: PAULUS JEAN-PIERRE, MAGISTRAT HONORAIRE, CHEF DE CABINET AD. HONOR. DE S.M. LE ROI, PRÉSIDENT DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DES ETUDES SOCIALES DU CONGO BELGE ET DU RUANDA URUNDI. - Droit public du Congo Belge
19650013: PAULUS VI PAUS - Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. XVI Decreet over de missieactiviteit van de kerk
20050100: PAULUS GUY - L'Abbaye de Dieleghem
19610123: PAULUS JEAN-PIERRE - Congo 1956 - 1960. Préface de Félix Houpouet-Boigny, Président de la République de Côte d'Ivoire.
19940007: PAUS JOHANNES PAULUS II - Over de drempel van de hoop
34337: PAUS PIUS XII - Radioboodschap van Sinksen door Zijne heiligheid Paus Pius XII gezonden aan heel de wereld bij de vijftigste verjaardag van den Wereldbrief Rerum Novarum, 1en juni 1941
19800144: PAUVERT JEAN-JACQUES - Anthologie des lectures érotiques. De Félix Gouin à Emmanuelle
19930119: DE PAUW FREDDY - De firma mafia
19980127: DE PAUW FREDDY - De Maffia in België
19690111: PAUWELS ACHIEL, VREDERECHTER EN DR IN DE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN - Polders en Wateringen.
42402: PAUWELS LUC (HOOFDRED.) - Teksten, kommentaren en studies. Kultureel Tijdschrift. 16e jaargang. Nr. 73-74. 1994. ""Hoezo Multikultureel?""
201411102002: PAUWELS JACQUES R. - De Groote Klassenoorlog 1914-1918 [zoekhulp: De Grote Klassenoorlog]
20070040: PAUWELS GUY, PICKERY JAN - Wie participeert niet? Ongelijke deelname aan het maatschappelijke leven in verschillende domeinen (in Vlaanderen)
20040028: PAUWELS GUY EN SCHEERDER JEROEN - Tijd voor vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sport, cultuur, media, sociale participatie en recratie.
19350032: PAUWELS ACHIEL, ADVOCAAT EN DR IN DE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN - Polders en Wateringen.
19460072: PAUWELS HENRI - Het Syndicalisme en de Kolonie
201403062359: PAVESE CESARE - De maan en het vuur
31611: PAVIA ROMEO R. - God is Spirit
19660039: PAWEK KARL DR & BÖLL HEINRICH (INTRO) - Wereldtentoonstelling van de fotografie. Wat is de Mens?
35808: PAWLICKI T.B. - How to build a flying saucer and other proposals in speculative engeneering.
19890142: PAX CHRISTI - Mensenrechten in Midden-Amerika (vertaling van Human Rights in Central America)
19510025: PAYNE, ROBERT - Mao Tse Toeng; heerser over Rood China [vertaling van Mao Tse-Tung, Ruler of Red China]
19990056: PEAK STEVE, FISHER PAUL - The media guide 1999
19810065: PEARCE JENNY - De achtertuin: VS-interventies in Midden-Amerika en het Caribische gebied (Vertaling van Under the Eagle, US intervention in Central America and the Caribbean)
34827: PEARS DAVID - Wittgenstein
19814: PEARSON LESTER B. - Politique Mondiale et Démocratie
36839: PEAU PIERRE - L'argent noir. Corruption et sous-développement.
19620132: PECHERE RENÉ, (ETERNIT) - De zegetocht van het water. Uitgave van Eternit. (vert. van Au fil de l'eau)
41312: PEE JULIUS, ROELANDT L. - Multatuli. De beeldenbreker. Een keur uit Multatuli's werk met drie portretten en een tekening van G. Van Raemdonck.
46601: PEE DR. W., SEELDRAEYERS DR. A. - Verschuerens Modern Woordenboek en Atlas
19690100: VAN PEEL E. - Van oever tot oever aan de Schelde te Antwerpen
39807: PEELEN ED - Loden letters en letters van licht. Media, vroeger, nu en in de toekomst.
201510010008: PEELEN PIETER - De Regeling Van Het Grondbezit In Engeland
20050078: PEELMAN-LOTH, BERTHA (= BOON, LOUIS PAUL) - Als vrouwen beminnen.
20080026: VAN PEER CHRISTINE - Kinderwens in Vlaanderen. Een sociaaldemografische profielschets
19910175: VAN PEER WILL, DIJKSTRA KATINKA (RED.) - Sleutelwoorden. Kernbegrippen uit de hedendaagse literatuurwetenschap.
19480001: PEEREBOOM ROBERT - Het dagblad
34815: PEETERS DR K.C. - Het Vlaamsche Volksleven
37412: PEETERS EDWARD - De beweging der Ave-Maria-Scholen in Spanje. Opvoedkundige Bibliotheek Nr 14)
43420: PEETERS K.F. - 50 jaar Ijzerstichting. Gedenkboek.
43426: PEETERS YVO - Het Europees Alternatief. Met een voorwoord van Prof. H. Brugmans en een politieke conclusie van Maurits Coppieters.
43545: PEETERS DENIJS - Rika De Backer - Van Ocken.
19390042: PEETERS K.C. DR - De politieke beteekenis van den Scheldestroom [De politieke betekenis van de Scheldestroom]
19550059: PEETERS K. C. DR, LEEMANS OSCAR - De Schelde en Antwerpen. Politieke en Economische Betekenis.
19800040: PEETERS GUIDO EDIT. - België, een verhaal over land en volk.
19800115: PEETERS GUIDO (EDITOR) - België, een verhaal over land en volk.
19960009: PEETERS S. - Vlaanderen gaat interactief. Een terreinverkennende studie naar de (toekomst)mogelijkheden van nieuwe interactieve media.
20040144: PEETERS EVERT - Het labyrint van het verleden. Natie, vrijheid en geweld in de Belgische geschiedschrijving (1787-1850)
19360069: PEETERS CONST. H., BERGMANN TONY - Tony's 'Ernest Staas'. Volledige tekst voorzien van aanteekeningen en voorafgegaan door een bio- en bibliographische schets van Omer Van Audenhaege. Met vele afbeeldingen.
19860164: PEETERS G. - De Belgische kust en het Achterland
19600111: PEETERS K.C. DR (REDACTIE), CRAEYBECKX LODE BURGEMEESTER (VOORWOORD BIJ DEEL I), STUBBE A. (VOORWOORD BIJ DEEL IV), STAD ANTWERPEN - Antwerpen 1860-1960 (= Delen I en II), Antwerpen 1961-1965 (= Deel III), Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)
19700032: PEILLARD LÉONCE - La guerre des sous-marins
19970219: PEINEN WARD - Raymond De La Haye 1882-1914. Zijn tijd - zijn leven - zijn werk.
19900145: PEIREN LUC - Cesar de Paepe, van utopie tot werkelijkheid
19880089: PELCKMANS P. (EDIT.) - De nieuwe historische roman. Een terreinverkenning.
19730037: PELEMAN BERT - Monnik voor een dag - Een bonte abdijengids voor Vlaanderen
19730060: PELEMAN BERT - Abdijen in Vlaanderen
42914: PELEMAN BERT - Stroom van vreugde en verdriet.
35910: PELFRENE EDWIN - In- en uitwijking in Vlaamse steden en gemeenten. Analyse van de interne en de externe migratie naar leeftijd en ruimtelijke structuren voor de periode 1995-2002
36610: PELFRENE EDWIN - Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van NIS-bevolkingsvooruitzichten 1990-2050. Stativaria 36
20090003: PELFRENNE EDWIN - De nieuwe bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Een vergelijking met vorige prognoses.
42807: PELLEBOER JAN - Volksweerkunde.
19860141: PELS DICK - Macht of eigendom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit
33839: PELSENEER JEAN - Morale de Savants. D'Hippocrate à Einstein, Pages choisies, Collection Lebègue, 7me Série, n° 77
19760099: VAN PELT HERMAN - Geschiedenis en karakteristiek van het omroepbestel in Nederland
19700039: PEN JAN PROF DR - Moderne economie
19980152: PEN JAN - Een overzichtelijke wereld. Biografische berichten.
20100050: PENNACCHI ANTONIO - Het Mussolinikanaal (vert. van Canale Mussolini - 2010)
19560049: PENROSE ANNUAL - The Penrose Annual, A Review of the Graphic Arts, Volume 50
19780068: PENROSE BARRIE, COURTIOUR ROGER - De doofpot van Westminster (The Pencourt File). Hoe een dode hond het Britse staatsbestel deed wankelen.
19960117: PENSAERT THEO - Theo Pensaert: De Boelwerf in/uit het beeld
19920176: PEPERMANS GASTON - Verkoop van kerkelijke goederen in Klein-Brabant in het jaar II (23/9/1793 - 21/9/1794), in: Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, jg. 27, 1992, pp. 93-95
19720034: PEPIN JEAN-PIERRE - Essai de bibliographie des traductions françaises des oeuvres de la littérature néerlandaise depuis 50 ans. (1918 - 1968)
20010146: THE PEPIN PRESS - The Pepin Press Visual Encyclopedia: Architecture [old book number 20010098A]
19470017: PEREMANS W. PROF - Hellas en de West-Europese Cultuur
31220: PERETZ ELKINS DR. DOV. - Teaching people to love themselves
19700058: PEREZ GUSTAVO - Latijns-Amerika in revolutie?
44511: PERIER G.D. - Les Belges au Congo
36627: PERIER GASTON-DENYS - Petite histoire des lettres coloniales de Belgique.
36849: PERIER GASTON-DENYS - Stanley goes back to America.
19390029: PERIER G.D. (DIRECTOR AT THE MINISTRY OF COLONIES, CHIEF OF SECTION AT COLONIAL OFFICE) - Stanley goes back to America
19440035: PERIER GASTON-DENYS - Petite histoire des Lettres Coloniales de Belgique
33622: PERIER (SOEUR DE PASCAL) - Pensées de Pascal, précédées de sa vie.
19600103: PERIN FRANÇOIS - La démocratie enrayée. Essai sur le régime parlementaire belge de 1918 à 1958.
19600101: PERIN FRANÇOIS - Les institutions politiques du Congo indépendant au 30 juin 1960
19810101: PERIN FRANÇOIS - Germes et bois morts dans la société politique contemporaine
19810059: PERIN FRANÇOIS - Germes et bois morts dans la société politique contemporaine
37710: PERNOUD RÉGINE - La femme au temps des Cathédrales
19770113: PERNOUD RÉGINE - Afrekenen met de middeleeuwen (vertaling van Pour en finir avec le Moyen Age)
35719: PERON JUAN & EVA - Peron expone su Doctrina
33124: PERRAULT - Contes
40203: VAN DE PERRE RUDOLF - André Demedts.
31322: PERRET GENE - How to hold your audience with humor. A guide to effective speaking
42932: PERRIER A. - La Chanson de Roland (extraits).
43041: DU PERRON E. - Poging tot afstand. Verhalen.
47812: DU PERRON E. - Parlando. Verzamelde gedichten.
19580080: PERROUX FRANÇOIS - Le Capitalisme
30026: PERRUCHOT HENRI - La vie de Gauguin
30310: PERRY STEVEN - Another Dimension.
19960165: PERRY RICHARD - From Time Immemorial: Indigenous Peoples and State Systems
30130: PERSMAP - De Gouden Eeuw in Antwerpen
19810086: PERSOONS, E., KOK, H. DE, FORNOVILLE, L., PEETERS, R. - Korsendonk
20010190: PERSYN JAN - Jules Persyn 1878-1933. Een slachtoffer van arbeidsdrift en politieke onwil. Tevens bescheiden gezinskroniek
19080011: PESCH HEINRICH S.J. (VRIJ BEWERKT DOOR MR P.J.M. AALBERSE) - Liberalisme, socialisme en katholieke staats- en maatschappij-leer. Deel I: Katholieke staats- en maatschappij-leer. Boek I: Grondslagen der katholieke staats- en maatschappij-leer.
19970014: PESKENS IRIS - Van een generalistisch naar een geïndividualiseerd televisie-aanbod? Met een inleidende evolutieschets van het Vlaamse televisielandschap
19960172: PESSOA FERNANDO - Brieven 1905-1919 & 1921-1935 (2 vols)
41707: PETER, INGELEID DOOR OPLAND - Vader & Zoon Lustrumboek. Dubbeldik en Kamerbreed.
43644: PETER - Vader & Zn. 1
20000156: BURKE PETER - Montaigne
45212: PETERS HANS - Köln. Antik einer alten deutschen Stadt.
19690107: PETERS HANS - De snelste van de weg
34518: PETERS RICHARD F. - Histoire des Turcs. De l'empire à la démocratie. Traduit de l'allemand par Lucien Piau
47847: PETERSON ROGER TORY - How to know the birds
19760137: VAN PETHEGEM P. DR, BAELDE M. DR, E.A. - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
19760114: VAN PETHEGEM P. DR, BAELDE M. DR, - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
19790128: PETILLON L.A.M. - Courts métrages africains pour servir à l'histoire
19670123: PETILLON L.A.M. - Témoignage et réflexions
19790091: PETILLON L.A.M. - Courts métrages africains pour servir à l'histoire
34240: PETIT PAUL - Histoire générale de l'empire romain. 1. Le Haut-Empire (27 avant J.-C. - 161 après J.-C.)
34241: PETIT PAUL - Histoire générale de l'empire romain.2. La crise de l'Empire (des derniers Antonins à Dioclétien)
34242: PETIT PAUL - Histoire générale de l'empire romain. 3. Le Bas-Empire (284-395)
201404151808: PETIT MICHEL, MOREAU DOMINIQUE - Rechter Connerotte. De witte ridder.
37603: PETIT DR. RAYMOND, BERCOVICI, BAUMEL (VERT A. SERAYEN, A. VAN LOEY) - De nieuwe geneeskunde voor het huisgezin, vermeerderd met een volledige uiteenzetting over de natuurgeneeswijze, met 24 buitentekstplaten in kleur van Erges.
19480009: PETITJEAN O. DR - Leopold II
19990208: PETRELLA RICCARDO (GROEP VAN LISSABON) - Water als bron van macht. Een manifest van Riccardo Petrella
45453: PETRI WINFRED - Ruimtevaart vandaag & morgen.
20010071: PETRIDIS CONSTANTIJN EDIT. [OLBRECHTS FRANS] - Frans M. Olbrechts 1899-1958. Op zoek naar kunst in Afrika.
45639: PETRONIUS - Het gelag bij trimalchio.
46041: PETRONIUS - Het gastmaal van Trimalchio.
75706: PETRONIUS - Satyricon
20080006: PEUGEOT - Brochure Peugeot 407/407SW
19700081: VAN PEURSEN C.A. - Strategie van de cultuur. Een beeld van de veranderingen in de hedendaagse denk- en leefwereld.
41720: PEYREFITTE ROGER - Les Juifs.
19760014: PEYREFITTE A. - Le mal français
19890265: PEYREFITTE ALAIN - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting. (vert. van l'Empire immobile ou le choc des mondes - 1989)
19490015: PEYRET HENRY - Histoire des chemins de fer en France et dans le monde
42007: PFAFF DONALDW. - Estrogens and brain function. Neural analysis of a hormone-controlled mammalian reproductive behavior.
19930044: PFAFF WILLIAM - THE WRATH OF NATIONS: CIVILIZATION AND THE FURIES OF NATIONALISM
38402: PFISTERMEISTER URSULA - Grote Reis-Encyclopedie van Europa: België, Nederland en Luxemburg.
19950014: PFLAUM D. & BAUERLE F. - Lexikon der Werbung
77604: PHILIP NEIL - De grootste mythen en legenden ontrafeld. Verhalen van de mensheid.
19970200: PHILIPPE GASTON - Braine-l'Alleud. Origine des noms des lieux-dits et des rues.
19940062: PHILIPPEN L.J.M., WYNANTS MAURITS, TROOSKENS MARIANNE - Béguines et Béguinages. Dossier accompagnant l'exposition Béguines et béguinages en Brabant et dans la province d'Anvers.
35104: PHILIPPEN L.J.M. - De Heilige Norbertus en de strijd tegen het Tanchelisme te Antwerpen
19420002: PHILIPPEN L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching
19420005: PHILIPPEN L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching
19400059: PHILIPPEN L.J.M., PEETERS K.C. DR - Sint-Willibrordus en de Kempen 739-1939: I. Sint-Willibrordus, Apostel van Antwerpen en van de Brabantsche Kempen ? II. Sint-Willibrordus-kapellen in de Kempen
19650105: PHILIPS, DR. J.F.R. & PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN & DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
30313: PHILIPS ARTHUR - Overheidsinformatica in België
19990059: PHILIPS ARTHUR - Twintig jaar overheidsinformatica in Vlaanderen
34225: PHILOTHEUS, SACERDOS - Vita Jesu Christi. Ipsis evangeliorum verbis contexta
44305: PICARD EDMOND - Essai d'une Psychologie de la Nation Belge. Suivi de L'idée du droit en Belgique
19330002: PICARD LOUIS - La doctrine catholique de l'état
19480016: PICARD MAX - Het menselijk gelaat
19890005: PICARD R. - Media Economics, Concepts and Issues
19980190: PICAVET ROBERT - Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)
19460079: PICCARD AUGUSTE - Entre terre et ciel. Réalités, visions d'avenir.
44431: PICCOLI D.S. - L'Education fasciste de la jeunesse en Italie.
19780182: PICHARD GEORGES - Marie-Gabrielle en Orient
19840186: LE PICHON YANN - De schilders van het geluk 1848-1918: Barbizon, Honfleur, Montmartre, Langs de Seine, Pont-Aven, Montparnasse. Inspiratiebronnen van de kunst
19860104: PICK FRANZ DR, JARECKI HENRY G. DR (INTRO) - The Triumph of Gold. The US Dollar: Once the most respected currency on the globe. Cause of death: inflation. Quote: ""The fate of the nation and the fate of the currency are one and the same.""
36611: PICKERY JAN - Woonkwaliteit en tevredenheid met de woonomgeving in Vlaanderen. Een analyse van de Algemene Socio-Economische Enquete 2001. Stativaria 31
99990018: PICKLES WILLIAM - Wereldeconomie
19790027: PICRON CLAUDINE - Japanse prenten uit de 18de en 19de Eeuw. Behorende tot de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
19630150: PIEN ARMAND, SLEEN MARC (TEKENINGEN) - Zwaar bewolkt met opklaringen [gesigneerd]
42808: PIENAAR U. DE V. - The reptile fauna of the Kruger National Park.
42813: PIENAAR U. DE V. - The freshwater fishes of the Kruger National Park.
42814: PIENAAR U. DE V. - Die Paddas van die Nasionale Krugerwildtuin.
32904: PIEPER PAUL - Heinrich Brabender. Ein Bildhauer der Spätgotik in Münster. Mit Fotos von David Finn und einer EinfÜhrung von Henry Moore
201501160008: PIERARD - Les Douaires de Jeanne de Brabant en Hainaut, in: Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 12
19970297: PIERARD COLETTE - La Sambre. Chronique d'une normalisation
19480085: PIERARD LOUIS - Histoire de la Belgique
46810: PIERNIK PERRY - Hitlers Lebensraum. De geestelijke wortels van de veroveringsveldtocht naar het oosten.
36812: PIERROT FERNAND - Lumières sur l'Afrique belge. Le Congo depuis 1954
99991051: PIERSON MARC-ANTOINE. WOORD VOORAF VAN P.-H. SPAAK. - De geschiedenis van het socialisme in België.
26221: PIETERS M.F. - Livius. Rome's strijd om het bestaan.
75710: PIETERS MARK (TEKST EN TITELBESCHRIJVINGEN), FENS KEES (VOORWOORD) - 25 jaar Baskerville Serie
19810091: PIETERSON MAARTEN (REDACTIE), BEM SACHA, BERTELS KEES, BLOEMEN ERIK, BLOM TANNELIE, GASTELAARS MARJA, HOEFNAGEL TEUN, VAN HOORN WILLEM, MEULMAN JACQUELINE, E.A. - Het technisch Labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties.
201411101741: PIKETTY THOMAS - Kapitaal in de 20ste eeuw
201404051239: PIKETTY THOMAS - Le capital au XXIe siècle
19780160: PIKHAUS DOROTHY - Levensbeschouwing en milieu in de Latijnse metrische inscripties. Een onderzoek naar de invloed van plaats, tijd, sociale herkomst en affectief klimaat.
19510013: PILAAR W.M.M. DR IR - Gij en de industrie - Chemische techniek voor iedereen
32523: DE PILLECEYN FILIP - Vaandrig Antoon Serjacobs
62911: DE PILLECIJN FILIP - Pastor Denys [zoekhulp: Pastor Denijs]
36010: DE PILLECYN FILIP - Hugo Verriest
37309: DE PILLECYN FILIP - Hans Van Malmedy
201501050131: DE PILLECYN FILIP - De Soldaat Johan
19350023: DE PILLECYN FILIP - Hans van Malmedy
99991034: DE PILLECYN FILIP - Omnibus: Blauwbaard / Aanvaard het leven / Pastor Denys
19850253: DE PILLECYN FILIP - Omnibus: Hans van Malmedy / De boodschap / Vaandrig Antoon Serjacobs / Aanvaard het leven
20030088: PILLEPICH ALAIN - Napoléon et les italiens. République italienne et Royaume d'Italie (1802-1814).
45451: PINDAROS - Puthische Oden.
46801: PINET ANDRÉ - Het Lam Gods.
19970097: PINGEOT ANNE & HOOZEE ROBERT (EDIT.) - Parijs-Brussel, Brussel-Parijs: realisme, impressionisme, symbolisme, art nouveau: de artistieke dialoog tussen Frankrijk en België, 1848-1914.
44403: PINI GIORGIO - Mussolini. Traduit de l'italien par Fernand Hayward.
41420: PINKHOF DR. H. - Vertalend en verklarend woordenboek van uitheemse geneeskundige termen.. Derde verbeterde en vermeerderde druk bewerkt door Dr. G.J. Schoute.
19360033: PINXTEN K. - Het Albertkanaal - zijn economische beteekenis voor Vlaanderen
19490035: PINXTEN K. DR WOORD VOORAF DOOR PROF. DR P.M. ORBAN, MINISTER VAN LANDBOUW - De tuinbouweconomie in België
19370046: PINXTEN K. E.H. - Het Kempisch Steenkolenbekken. Economische studie.
23603: PINXTEN K. PROF. - De Inlandse Landbouwbedrijven in Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi. I. Kasai, Maniema, Uele. II. Kivu, Ruanda-Urundi. (2 volumes)
43506: PIONTEK HEINZ - De jaren halverwege. Vertaling en voorwoord van Ruth Wolf. Illustraties van Hans Schweizer.
45610: PIPER RAYMOND FRANK - The hungry eye. An introduction to cosmic art.
19340059: PIRANDELLO LUIGI - La ragione degli altri. Maschere nude Vol XVIII
19340058: PIRANDELLO LUIGI - Quando si è qualcuno. Tre atti
19340057: PIRANDELLO LUIGI - Berecche e la guerra
19340050: PIRANDELLO LUIGI - De pijn om zo te leven. Twintig verhalen.
42434: PIRAR FLOR, BUYS FIK (ILL) - Huldeboek Armand Preud'Homme.
42616: PIRARD JACQUES & FILS - Espace Vin. Catalogus en achtergrondinformatie.
19800080: PIRARD JOSEPH - Le pouvoir central belge et ses comptes économiques 1830-1913
19480035: PIRENNE HENRI - De Middeleeuwen - Economische en Sociale Geschiedenis
19900099: PIRENNE JACQUES-HENRI - L'Europe et l'indépendance belge ou le triomphe du parlementarisme en occident (1830-1839)
19440010: PIRENNE JACQUES - Les grands courants de l'histoire universelle T. I et II
19600143: PIRON PIERRE, DEVOS JACQUES - Codes et lois du Congo Belge. - Wetboeken en Wetten van Belgisch Congo. 3 Tomes/3 Volumes
19960130: PIROTTE JEAN, HENRIVAUX OMER, ET AUTRES - Villers, une abbaye revisitée. Actes du colloque 10-12 avril 1996 (Villers-la-Ville)
39611: PIRSIG ROBERT M. - Lila. Een onderzoek naar zeden.
62405: PISTONE JOSEPH D. - Donnie Brasco. My undercover life in the Mafia
19840176: PITOL SERGIO - Het defilé van de liefde (vertaling van El desfile del amor - 1985)
19790120: PITSI LÉON, SMEYERS MAURITS DR. - De Abdij van Park. 850 jaar Premonstratenzerleven.
36120: PITTE JEAN-ROBERT - Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours. (nouvelle édition revue et augmentée)
20010129: PITTE JEAN-ROBERT - Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours. (nouvelle édition revue et augmentée) [old book number 20010075A]
34903: PLACE FRANÇOIS - Le vieux fou de dessin
20020108: VAN DER PLAETSEN MICHÈLE - De influisteraars. De macht van de spin doctors.
20020126: VAN DER PLAETSEN MICHÈLE - De influisteraars. De macht van de spin doctors.
19960064: PLANKEEL, DRS. H.J. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens. Serie West Zeeuwsch-Vlaanderen. Deel 2. Waarin opgenomen het historisch kadaster 1610-1832 door drs. H.J. Plankeel.
38014: VAN DER PLAS MICHEL - De Paus van Rome. Opvattingen over een omstreden ambt.
19630149: VAN DER PLAS MICHEL, FENS KEES (NAWOORD) - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 (reprint 1977)
19810123: VAN DER PLAS MICHEL, [VICTOR HUGO] - Juliette. De liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo
19930158: VAN DER PLAS MICHEL, LUTZ ROBIN (FOTOGRAFIE), HOSTE ANSELM (HISTORISCHE DOCUMENTATIE) - Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen
1933000002: V. D. PLAS CHR. (H. GRAF) - AFFICHE: Kruistochters! Offert u dagelijks met Jezus in de H. Mis! Etcetera. Viert het Jubeljaar van Jezus lijden en kruisdood! 1933-1934
34623: PLATEL MARC - Het altaar van de politiek
20020014: PLATEL MARC - De Belgen en hun eigenzinnige koning
45515: PLATO - Apologie Crito - Euthyphro.
45545: PLATO - Protagoras
45547: PLATO - Dialogen. Symposium, apologie, Kritoon, Phaidoon.
19970225: VON PLATO ALEXANDER, ALMUT LEH - Ein unglaublicher Frühling. Erfahrene Geschichte im Nachkriegsdeutschland 1945-1948
45722: PLATOON - Sokrates' verdediging. (Apologia Sokratous)
46006: PLATOON - Verdedigingsrede van Sokrates en Kritoon.
46007: PLATOON - Platons Phaidon, over de onsterfelijkheid der ziel.
46024: PLATOON - Gorgias.
20070112: PLATRET GILLES - Les loups dans l'Histoire de Bourgogne
19890322: PLAVSIC WLADIMIR - Mijnheer de eerste minister. Geschiedenis van het ambt sinds 1830. Biografieën van de Eerste Ministers van 1944 tot nu
19750063: PLAVSIC W. - Piet Vermeylen
45418: PLESSEN J. - Inleiding tot het denken van Sartre.
99990059: PLETICHA H. - SCHREIBER - Ontdekkingsreizen in Beeld - Een verslag in oorspronkelijke documenten
19600077: PLETICHA, DR. HEINRICH (EDITOR) - Opmars der continenten (2 delen). 1: Arktis en Antarktis, Azië, Noord-Amerika; 2: Afrika, Zuid- en Midden-Amerika, Australië en de Zuidzee, Europa
43222: PLIEVIER THEODOR - Stalingrad. Roman.
99991044: PLIEVIER THEODOR - Berlijn
23604: PLIMMER, CHARLOTTE AND DENIS - Slavery The Anglo-American Involvement.
19500088: DE PLINVAL PROF. DR. GEORGES, PITTET ROMAIN, WOORD VOORAF DOOR DR. JOS VAN DER STRAETEN - Geschiedenis der Kerk. 4 delen
34501: DE PLINVAL PROF. DR. GEORGES, PITTET ROMAIN, WOORD VOORAF DOOR DR. JOS VAN DER STRAETEN - Geschiedenis der Kerk. Vierde Deel
45443: PLOETARCHOS - Het leven van Demosthenes.
19620007: PLOETZ K. - Kalender der wereldgeschiedenis. Feiten en data.
19960102: PLOWMAN JOHN - Beeldhouwtechnieken
19960135: PLOWMAN JOHN - Beeldhouwtechnieken
20050203: PLUYM WALTER, BOEHME OLIVIER - De Nationale Bank van België 1939-1971: Boekdeel 3: Van de golden sixties tot de val van Bretton Woods
30720: POE EDGAR (TRADUCTION BAUDELAIRE) - Histoires Extraordinaires
31110: POE EDGAR ALLAN - Fantastische Vertellingen (uit het Engelsch vertaald door Hendrik Van Tichelen)
19590025: VAN DER POEL D.C. - Economische encyclopedie
41212: POELHEKKE M.A.P.C. - Woordkunst. Opnieuw herzien door Jos.J. Gielen.
37122: POESJKIN ALEXANDER - Het schot. De moor van Peter den Groote. De freule als boerenmeisje. Schoppenvrouw. De doodskistmaker. De postmeester. De sneeuwstorm.
201512101733: POESJKIN ALEKSANDR S. - De mooiste gedichten van Aleksandr Poesjkin
25409: POLAK FRED - De contra-club van Rome
19730079: POLAK NICO (SAMENSTELLING) - Geillustreerd Politie Nieuws 1873-1883 - een fascinerende selectie uit de jaargangen 1873-1883
19830027: POLAK-SUETENS JEANNE - Inventaris pamfletten Stadsarchief Antwerpen 1520-1881
19950153: POLASKY, JANET L. PROF. (UNIV. OF NEW HAMPSHIRE) - Emile Vandervelde, le Patron
19780014: POLET D. - La Wallonie / Wallonie / Wallonia / Wallonien / Valonia
201507131549: POLFLIET ALEX - Groentjes in en uit de Wetstraat. Achter de schermen van de politiek.
36415: POLLACK NEAL - Neal Pollack's Eeuwige Liefde voor de Brave Burgers van Nederland (en België)
44622: POLLET CH. - La Belgique sous la Domination Etrangère depuis Joseph II jusqu'en 1830.
44625: POLLET CH. - La Belgique sous la Domination Etrangère depuis Joseph II jusqu'en 1830.
41618: POLS ANDRÉ M. - Franz Liszt.
20010067: POLSPOEL GUI, VAN DEN DRIESSCHE POL - Koning en onderkoning. Over de invloed van het Hof en de macht van Jacques van Ypersele de Strihou
37815: PONCELET NICOLAS - Kunstenaars & Galerijen
19780015: PONCIN GUS - La Belgique vue du ciel = België vanuit de lucht = Belgium, a bird's-eye=Belgica vista desde el cielo
19780016: PONIATOWSKI M. - L'Avenir n'est écrit nulle part
19750103: PONNAU DOMINIQUE, LEMOINE P., VILAIN JACQUES, SAULE BÉATRIX, VOLLE NATHALIE - Van Watteau tot David. Schilderijen en Tekeningen uit de Franse provinciale musea. Tentoonstellingcatalogus (PSK 27/9 - 30/11/1975)
30903: PONS PROF. DR. CHARLES - Syllabus van den kursus van Koloniale Gezondheidsleer
19600107: PONTEIL FÉLIX - L’Eveil des Nationalités et le Mouvement Libéral (1815-1848). Nouvelle édition mise à jour.
32411: POORTENAAR JAN - Van prenten en platen. Een plaatwerk in 30 voorbeelden van grafische technieken 80 afbeeldingen en beschrijving
45406: POORTENAAR JAN - Rembrandt als etser.
32706: POORTMAN J.J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte
19950015: POPCORN FAITH - Trends van overmorgen. Consumentengedrag in de jaren negentig
19960010: POPCORN F. & MARIGOLD L. - Clicking. Strategieën voor een nieuwe lifestyle.
19990218: POPELIER BERT - Het convivium van Jacobus Edelheer
20020111: POPELIER BERT, [VAN MIEGHEM EUGEEN] - Het testament van Augustine
18600170: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - SINT-MARTENS-LENNIK [Lennik] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne
18600046: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - EDEGEM - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Kontich
18600117: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BROECHEM [Ranst] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven
18600036: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - WALEM [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Duffel
25606: POPPE ODILE - Lief en leed op het oude Sint-Anneke
46427: PORCHER JEAN - Les très riches heures du Duc de Berry. Musée Condé à Chantilly. Le Calendrier.
34223: PORS HENK - De Prins van Wieringen. De internering van kroonprins Friedrich Wilhelm op Wieringen (1918-1923) en zijn verdere levensloop
201501021808: PORTEMAN KAREL - Emblematic Exhibitions (affexiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685)
30031: PORTER ERIC - La vie passionée de Francisco Goya
19940032: PORTER ROY EDIT. - The Hutchinson Dictionary of Scientific Biography
20000033: PORTER PAMELA - Medieval Warfare in Manuscripts
47729: PORTER GEDDES DONALD, CURIE ENID - About the Kinsey report. Observations by 11 experts on sexual behavior in the human male.
47730: PORTER GEDDES DONALD - An analysis of the Kinsey Reports on sexual behavior in the human male and female.
19610051: POST M.J.H. - De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
20060014: DE POST - 175 jaar democratie - 175 ans de démocratie - 175 Jahre Demokratie
20070063: POST ROELIE - Romania for export only. The untold story of the Romanian 'orphans'
20060112: POST ELVIN - Vals beeld
38701: POSTEL REFA - Laugh at yourself. God's games are our games.
19800074: POSTEMA KOOS (INLEIDING), VAN GELDER HENK (EDITOR) - Mei '45. Reconstructie van 13 unieke dagen.
46207: POSTMA JAN - Wolf. Smokkelaars op het strand.
201403072112: POSTMA RENÉE - Midden-Europa achter de schermen. Van Habsburg naar Brussel
32614: VAN POTTELBERGHE MARC - De Boerentoren
41002: POTTER EDITH L. PH.D. - Pathology of the Fetus and the Newborn.
99990076: DE POTTER F. - Onder het schrikbewind 1798 - Teekeningen van L. Geens
42221: POTTERTON HOMAN, PREFACE MICHAEL LEVEY - The National Gallery London. A complete catalogue of the paintings.
19960138: PÖTZSCH REGINE (EDIT.) - La pharmacie au fil des siècles
201404082021: POUMON E. - Abbayes de Belgique
201504082211: POUMON EMILE, DEPELSENAIRE MARCEL - Bruxelles: Témoignages du Passé.
31918: POUNDSTONE WILLIAM - Big Secrets. The uncensored truth about all sorts of stuff you are never supposed to know
43650: POUPTON PIERRE, FORGEOT PIERRE. - Les Vins de Bourgogne.
19790125: DE POURCQ GEERT MEJ. LIC. - De afschaffing van de jezuïetenorde te Mechelen en de verkoop van de kloostergoederen (1773-1792) in: HKOM, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, boekdeel 83, 1979, pp. 139-182)
19600012: POURQUOI PAS? - Pourquoi Pas? 1910-1960.
41801: POUSHKAREV VASSILI - Les trésors du Musée Russe. Le Musée Russe de Léningrad. Abrite d'innombrables trésors artistiques.
19990118: POUSSOU JEAN-PIERRE - La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles
19410030: POUTHAS CHARLES-HIPPOLYTE PROF - Démocraties et capitalisme (1848-1860)
19940035: POUTKO ALEXANDRE ET POUTKO BORIS - Silence atomique - Les arsenaux nucléaires sur les ruines de l'USSR
19580036: POUTVAARA MATTI - Suomi - Finland
31613: POWELL A.E. - The Astral Body
35930: POWELL A.E. - The Etheric Double and allied phenomena. 24 diagrams
36002: POWELL EARL A. - Thomas Cole
47017: POWELL A.E. - The etheric double. The health aura of man.
31315: POWER ELLAVIVIAN - The Auric Mirror
20030145: POWER SAMANTHA - Een probleem uit de hel. Amerika, het Westen en het tijdperk van de genocide. (vertaling van A Problem of Hell)
62612: POWERS RICHARD - The Life of J. Edgar Hoover: Secrecy and Power.
19880055: PRADE MARCEL - Ponts et viaducs au 19ième siècle
19900158: PRADERVAND PIERRE - Een ander Afrika, De stille boerenrevolutie
45917: PRANGE J.M. - De God Hai-Hai en rabarber. Met het kapmes door de jungle der moderne kunst.
201505220013: PRAT P.J.M., S.J. - Essai Historique sur la destruction des ordres religieux en France au dix-huitième siècle
19630103: PREBBLE JOHN - The Highland Clearances
19930177: PREGILL PHILIP, VOLKMAN NANCY - Landscapes in History : Design and Planning in the Western Tradition.
47037: PREMANAND B. - The story of Godmen, Gold and Diamond Smuggling.
47042: PREMANAND B. - Lure of miracles (a review of books and articles on and by Satya Sai Baba )
47044: PREMANAND B. - Satya Sai Greed.
47045: PREMANAND B. - Divine octopus.
47046: PREMANAND B. - Press release: Satya Sai Baba and Gold Control Act.
47047: PREMANAND B. - Satya Sai Baba and Gold Control Act. With petition.
19500004: PREMSELA B. - Geslachtsleven in de praktijk - Sexuologie in de praktijk. Ingeleid door door Prof. Dr. Polak
50044: PRENEEL, VERMANDERE, SIMON, VRIENS, DEGUFFROY, VAN DEN BERGHE - [19de eeuw]. Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 44
20030155: PRESCOTT SAMUEL T. - Federal land management. Current issues and background
201507201211: PRESSER J. PROF DR - Amerika: van kolonie tot wereldmacht (delen 1 en 2)
19630114: PRESSER J. PROF DR (EDITOR) - De tachtigjarige oorlog. Deel 1: Van 1568 tot het twaalfjarig bestand. Deel 2: Van het bestand tot de vrede van Munster.
38505: PRESSLER RUDOLF, STRAUB ROBIN - Battenberg Antiquitäten-Katalog. Biedermeier-Möbel
38506: PRESSLER RUDOLF, STRAUB ROBIN - Battenberg Antiquitäten-Katalog. Biedermeier-Möbel
19930228: PRESSOUYRE LÉON (PRÉFACE) - Pèlerinages et croisades. Actes du 118e congrès. Pau, octobre 1993
19980090: PRESTON BLIER SUZANNE - Royal Arts of Africa
47110: PRESTON ANTONY, BATCHELOR JOHN - The Submarine since 1919.
47111: PRESTON ANTONY, BATCHELOR JOHN - The first Submarines 1578-1919.
47113: PRESTON ANTONY, BATCHELOR JOHN - De Onderzeeër 1578-1919.
19830124: DE PRETER RENÉ - De 200 rijkste families. Geld en macht in de wereld van de holdings en de miljonairs.
19610096: PREVENIER W. - De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384-1405)
42901: PREVERT JACQUES, VERDET ANDRÉ - Histoires. Poèmes de Jacques Prévert et André Verdet.
201512101717: PREVERT JACQUES - De mooiste gedichten van Jacques Prévert
19920086: PREYS RENÉ, REYNDERS MARLEEN, DILS PETER, POBLOME JEROEN, DELVAUX LUC, BROZE MICHÈLE, E.A. - De Scriba, Tijdschrift van Egyptologica Vlaanderen, Jaarboeken 2, 3 (1993, 1994)
201404081947: PRICE ANTHONY - The Eyes of the Fleet. A Popular History of Frigates and Frigate Captains 1793-1815
39609: PRICK VAN WELY DR. F.P.H. - Kramer's Frans Woordenboek. Frans - Nederlands en Nederlands - Frans.
19980080: PRIESTER PETER - Geschiedenis van de Zeeuwse Landbouw circa 1600-1910.
201407072334: PRIGOGINE ILYA - La fin des certitudes
19830044: PRIKKEN PAUL - Pers & public relations met vademecum
19420039: PRIMS FLORIS KAN. DR - De kolonellen van de ""Burgersche wacht"" van Antwerpen (december 1577- augustus 1585)
19480100: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen IX. Met Oostenrijk en onder de Franschen (1715-1815) 3de boek: De geestelijke orde
33726: PRIMS KAN. DR. F. - Album Pastorum Campiniae
34314: PRIMS FLORIS DR - Kerkelijk Antwerpen in de XVIIIde eeuw
34336: PRIMS DR. FLORIS - Honderd pepermuntjes
38809: PRIMS F. - Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.Klasse der Letteren, Jaargang 1940 No 3. Humanisme en Socialiteit in het Historisch Onderwijs.
38813: PRIMS FLORIS - Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.Klasse der Letteren, Jaargang 1940 No 3. Humanisme en Socialiteit in het Historisch Onderwijs.
38837: PRIMS FLORIS - Het Doopsel van Elkerlik.
19430031: PRIMS FLORIS KAN. DR - De Groote Cultuurstrijd. Tweede Boek. De Christelijke Republiek 1581-1585
19270027: PRIMS FLORIS, VAN ROEY DR J. - Geschiedenis van Antwerpen. (8 delen in 9 volumes = compleet !). Nieuwe uitgave van de oorspronkelijke tekst van 1927-1948, geïllustreerd met talrijke reproducties van dokumenten door de zorgen van Dr J. Van Roey, Stadsarchivaris.
19330003: PRIMS FLORIS - Beknopte Staathuishoudkunde opgevat naar de organische beginselen der Rerum Novarum en voor België bewerkt door Floris Prims
19350040: PRIMS FLORIS - Prêtres Insoumis''? De kerk van Antwerpen onder het Directoire (April 1797 - November 1799).
19360019: PRIMS FLORIS - Brieven aan deken Werbrouck (1797) over 'De zaek van de Clergé'
19400020: PRIMS FLORIS - Antwerpen in 1830. Nota's door - (delen 1 en 2 - Volledig!)
19400036: PRIMS FLORIS - Antwerpen in 1830. Nota's door - (delen 1 en 2 - Volledig!)
19460064: PRIMS FLORIS, VAN ROSSEM CECILIA ZUSTER, DERKENNIS SARA - Geschiedenis van het Prekerinnenklooster te Antwerpen, 1621-1801.
19480007: PRIMS FLORIS - De Antwerpse Broederschappen der XIV-daagse Berechting 1673-1948
19490034: PRIMS FLORIS - Op de Gronden van Sint-Jan Berchmans College. Van Houtmere tot Carmelklooster, Stapelhuis en Gymnasium.
19510043: PRIMS, FLORIS (VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER L. CORNETTE) - Geschiedenis van Merksem
19520009: PRIMS FLORIS - Sint Carolus Gesticht 1852 - 1952
19400062: PRIMS FLORIS - De litteekens van Antwerpen. [De littekens van Antwerpen]. Met plannetjes en tekeningen van architect Frans de Groodt.
34322: PRIMS DR. FLORIS - De dubbele kern der XVII Provinciën, verschenen in ""Streven""
19480087: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1947
19460097: PRIMS FLORIS - Antwerpsche Oorlogs-ephemeriden (10 mei 1940 - 30 maart 1945)
19490080: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XX ste eeuw
19510084: PRIMS, FLORIS (VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER L. CORNETTE) - Geschiedenis van Merksem
19810021: PRINGLE PETER & SPIGELMAN JAMES - The Nuclear Barons - The Inside story of how they created our nuclear nightmare
62505: PRINGLE HENRY F. - Theodore Roosevelt, A Biography
19360024: PRINSES JEAN DE MÉRODE (VOORWOORD) - Ter nagedachtenis van Albert en Astrid van België met 600 photographische documenten uitgevoerd in kunst-koperdiepdruk
20040069: PROCEE HENK - Kant en het volle leven
20050209: PROCOPIUS - Verzwegen verhalen. Een schandaalkroniek uit Byzantium. (vertaling van Anekdota - 553)
31005: PROHOSKA WOLFGANG CONSERVATEUR - Vienne. Le Kunsthistorische Museum. La Galerie des Peintures
19940083: PRONK JAN - De kritische grens. Beschouwingen over tweespalt en orde.
19480058: PROOST, DR. K.F. EN PROF, DR. JAN ROMEIN (REDACTIE) - Geestelijk Nederland 1920-1940. Deel 2. De wetenschappen van natuur, mens en maatschappij.
19600081: PROOST JOS - Het Domein Boeckenberg. Voorheen en thans.
19910141: PROOST MARCEL - Mayamba [Congo-roman]
19940009: PROST A. EN VINCENT A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte.
19360071: PROST EUGÈNE - La Métallurgie en Belgique et au Congo belge. Historique - Situation actuelle
19790132: PROU SUZANNE - De wereld van tante Adelina (vertaling van Les Dimanches - 1979)
19930146: PROULX ANNIE E. - Scheepsberichten [vertaling van The Shipping News - 1993]
19240047: PROUST MARCEL - Bekentenis van een jong meisje. Verhalen en poëzie (vertaling van Les Plaisirs et les Jours - 1924)
75510: PROUST - A L'OMBRE DES FILLES EN FLEURS
43328: PROUTEAU GILBERT - Les miroirs de la perversité
99990094: PROVINCIALE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS EN VOLKSKUNDE - Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV. Jaarboeken I t.e.m. XIV (1988/1989 - 2002/2003). Nr X is verkocht.
19760015: PROVOOST GUIDO - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
201404191830: PROVOOST GUIDO - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
42506: PROVOOST GUIDO, VAN DEN STEENE WILLEM - Jubileumnummer. Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging. Bibliografie 1945-1970.
25925: PRUDHOMME SULLY A., MISTRAL FREDERI, MISTRAL GABRIELA - Gedichten/Proza
20030107: PRUIS MARJA (TEKST), BRONSHOFF BOB (FOTOGRAFIE) - Meisjes van 40
41410: PSCHYREMBEL W. - Praktische Gynäkologie für Studierende und Ärtze.
19850283: DE PUE, JORDANUS PIET P. - Het oud-Dominicanenklooster te Tongeren 1634-1796
19860192: DE PUE, JORDANUS PIET P. - Het oud-Dominicanenklooster te Mechelen
38746: PUGSLEY JOHN A. - The Alpha Strategy. The ultimate plan of financial self-defense.
19730062: PURAYE JEAN, LANG HANS-OTTO (TRADUCTION & ÉDITION CRITIQUE) - Lettres de Léopold Ier à sa soeur la princesse Sophie; à son beau-frère Emmanuel , comte de Mensdorff-Pouilly; à son neveu Alphonse, comte de Mensdorff-Pouilly, 1804-1864
19550109: PURFINA - Kaart van de toestand der wegen 1955 [België]
19360013: DE PURUCKER G. - Bron van het occultisme - Een moderne weergave van de oude universele wijsheid gebaseerd op DE GEHEIME LEER van H. P. Blavatsky
19430038: PUTERS ALBERT PROF (À L'UNIV. DE LIÈGE) - Documents d'Architecture Mosane (4 volumes = incomplet)
60103: PUTERS ALBERT - Le pan de bois au pays de Liège
62912: PUTERS ALBERT - Précisions sur l'architecture au Pays de Liège
62913: PUTERS ALBERT - Architecture privée au Pays de Liège
19640026: PUTLITZ, WOLFGANG ZU - In rok tussen de bruinhemden. Herinneringen van een Duits diplomaat
19830150: PUTMAN ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie
19970038: PUTMAN EVELIEN, DANIELS JOS, VAN THIELT IVO - ABB een Geschiedenis van Verzekeren 1922-1997
19350026: PUTTEMANS ANDRÉ - La censure dans les Pays-Bas autrichiens
19850108: VAN PUTTEN JAN - Politieke stromingen
19440022: DE PUTTER JOS - La Constitution de la libre Belgique
46943: DE PUYDT M.O. - Manuale Organistae a l'usage de l'archiocèse de Malines. Première partie: Ordinarium Missae; Deuxième Partie: Laudes Vespertinae.
19927: PUYLAERT L. - De onderneming in Vlaanderen. Statistisch profiel.
20020188: PUYPE JAN - De ridders van de West-Vlaamse tafel. Kroniek van succesvol ondernemen.
19410046: VAN PUYVELDE LEO - De Vlaamsche primitieven
19710098: VAN PUYVELDE LEO PROF. DR EM. - De Vlaamse schilderkunst ten tijde van BOSCH en BREUGHEL [old book number 19710067B]
19700054: PVV/PLP - Biljet van 1000 frank met de beeltenis van Théo Lefèvre. Verkiezingspamflet uit 1965 tegen de levensduurte.
19950179: PYLYSER JEAN-MARIE - Kustvolk in De Vuurlijn. Deel 1: De Vluchtschans 1939-1940. Deel 2: Het spergebied.
19960228: PYLYSER JEAN-MARIE - Het herzieningsproces Irma Laplasse. Arrest na executie. De ontmaskering van een politieke intrige
30919: PYNAERT L. - Le Verger du Colon [Congo Belge]
201403240120: PYTTERSEN TZ., H., - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1917
19970104: QUAGHEBEUR MARC & SAVY NICOLE & BITSCH MARIE-THÉRÈSE, E.A. - France-Belgique 1848-1914: Affinités-Ambiguités Actes Du Colloque Des 7, 8 Et 9 Mai 1996
99991040: QUE SAIS-JE? - COLLECTION Que sais-je? (32 numéros)
201403072055: QUENEAU RAYMOND - Zazie in de metro (vertaling van Zazie dans le métro - 1959)
201407062122: QUENEAU RAYMOND - Zazie dans le Métro
63724: LA QUERCINE SA - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LA FABRICATION DES AGGLOMÉRÉS - La Quercine SA - Société Générale pour la Fabrication des Agglomérés
19520003: QUERCIZE FRANÇOISE DE - Guide Des Bons Usages Dans La Vie Moderne
33315: QUERIDO PROF. DR. A. - Godshuizen en Gasthuizen
42006: QUERIDO A., ROOS J. - Controversen in de geneeskunde. Deel I.
42211: QUERIDO A., ROOS J. - Controversen in de geneeskunde. Deel II.
19300060: QUERIDO ISRAËL - Essay en Critiek. I: Groote figuren
19470048: QUICKE FRITZ - Les Pays-Bas à la veille de l'unification bourguignonne (1356-1384). Contribution à l'histoire politique et diplomatique de l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XIVe siècle.
43559: QUIGG MARY ROSE - Mary Rose's 1001 Country Houshold Hints.
38702: QUIGLEY DAVID - Alchemical Hypnotherapy. A manual of practice technique.
20050226: QUINN ANTHONY (TEXTE), VETTRIANO JACK - Jack Vettriano
47127: QUINN NOREEN - She can read your past lives.
19990150: QUINTYN ETIENNE, COENE FRANK, COUCKE ALBERT DR, D'HOEY ANTOON, SMET MARTINE, VAN UYTFANGHE MARC PROF. DR - 1200 jaar Zele
201404111730: QUIRYNEN PAUL - Tochtgenoten. Advocaat van slachtoffers.
46014: RA BO YIN - Eredienst-Magie en Mythe.
201505081708: RAAIJ, S. VAN; SPIES, P - In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd
19500041: VAN RAALTE FRITS - De tuin der geheimenissen. Uit de occulte wereld.
19960175: RABAN JONATHAN - Leeg land: een Amerikaanse liefdesgeschiedenis (vertaling van Bad Land: An American Romance - 1996)
30015: RABELAIS F. - Oeuvres, Les cinq livres de F. Rabelais avec notes et glossaire
38011: RACHMANOWA ALJA - Het Leven van een Groot Zondaar. Een Dostoïevski-roman. Eerste deel: De weg van het genre; Tweede deel: Voltooiïng.
43004: RACINE - Britannicus. Tragédie. Avec notices par Jaen-Pol Caput.
19650102: RACINE A., SOMERHAUSEN C., DEBUYST C., DE BOCK G., DE BRAY L. - De Nozems. Een socio-cultureel fenomeen van onze tijd.
75516: RACINE - ANDROMAQUE - BERENICE - BAJAZET - MITHRIDATE - IPHIGENIE - PHEDRE - ESTHER - ATHALIE
19750074: RADDATZ FRITZ J. - Karl Marx. Een politieke biografie.
45313: RADEMAKER DR. L. A. - Lente in de logica? Van materie tot mysterie, van mysterie tot religie.
30212: RADIGUET RAYMOND - Le diable au corps
39823: RADIGUET RAYMOND - Le diable au corps.
19740181: RAEDTS C.E.P.M. IR M.I. - De opkomst , de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg
43746: RAEMAEKERS JOS. - Erfenissen en successierechten.
43501: RAES HUGO - Een faun met kille horentjes. Voorwoord van Herwig Leus. Illustraties van W. Lap
60903: RAES SUZANNE, ELSSCHOT - Erfgenaam van Elsschot, een film van Suzanne Raes
41827: DE RAEYMAEKER L. - Inleiding tot de wijsbegeerte.
20110018: RAEYMAEKERS KOENRAAD - In het spoor van de toekomst 1858-2058. De Antwerpse fifties in 40 stappen.
19860137: RAGON MICHEL - Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes - Tome 1: idéologie et pionniers 1800-1910?
19770136: RAHN FRY CHARLES - Art Deco Interiors in color. With 62 illustrations
32015: RAIDA DR. MED. MARGARETE - Überlisten Sie die Zahl Ihrer Jahre
42303: RAINBIRD GEORGE - De edele wingerd en de grote wijnen van Spanje in het bijzonder Sherry.
201408231727: RALET OLIVIER - Illegale wapenhandel
20110010: RAMAEKERS KENNETH, DEMOEN EVE, SORBER FRIEDA, E.A. - Prints! In mode- en kostuumgeschiedenis. In fashion and costume history. 1750-2000
45705: RAMBACH PIERRE, DE GOLISH VITOLD - L'Inde. Images divines. Neuf siècles d'art hindou méconnu Ve-XIIIe siècles.
19940124: RAMMANT-PEETERS AGNES DR (ED.) - Palmen en Tempels. Fotografie in Egypte in de XIXe eeuw. La Photographie en Egypte au XIXe SIècle. 19th-century Photograpy in Egypt.
19650031: RAMMELT A. - Open of toegankelijk? Gedachten over een democratisch, nationaal omroepstelsel en de co-existentie van de massa-communicatiemiddelen
77616: RANKE-HEINEMANN UTA - Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität.
19960176: RANSMAYR CHRISTOPH - Morbus Kitahara (roman)
19950211: RANZATO GABRIELE PROF - La Guerre d'Espagne
201412241701: RAPAILLE MAXIME - Solvay, een gigant. Van de oever van de Samber tot in de verste hoeken der aarde.
39111: RAPHAEL FREDERIC - Stanley Kubrick. Eyes Wide Open. Vertaald door Verhaert en Van der Veer.
37911: RAPPOPORT ANGELO S., WITH ILLUSTRATIONS IN COLOUR AND MONOCHROME BY J.H. AMSHEWITZ, RBA - Myth and legend of ancient Israel. Volume III
20000141: RASHID AHMED - Taliban
201408231744: RASKIN EVRARD - Gerard Romsée - een ongewone man, een ongewoon leven
19980235: RASKIN EVRARD - Prinses Lilian, de vrouw die Leopold III ten val bracht
19930009: RASKIN L. - Tweeweg kabeldistributie: nieuwe toepassingsmogelijkheden van de kabel
39314: RASPOET ERIK - Bwana Kitoko en de Koning van de Bakuba. Een vorstelijke ontmoeting op de evenaar.
19330034: RASSENFOSSE MAURICE, GELEYN GASTON, VAN PUYVELDE LÉO (PRÉFACE) - Gaston Geleyn. Un peintre exceptionnel
38819: RATH WILLY - Kino und Büche.
19520086: RATTÉ J. DR - De Nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland.
19870058: RATZINGER JOSEPH CARDINAL - Eglise, oecuménisme et Politique
19870008: RAUS H. EDITOR - De achterkant van het nieuws
33824: RAUSCHNING HERMANN - Hitler m'a dit. Confidences du Führer sur son plan de conquête du monde, traduit de l'Allemand par Albert Lehman
201408040957: DE RAUW HECTOR - Les gisements diamantifères du Kasaï
31916: RAVENSCROFT TREVOR - The spear of destiny. The occult power behind the spear which pierced the side of Christ
42819: RAWIE JEAN PIERRE - Onmogelijk geluk.
38212: RAWNSLEY JUDITH - Blauw bloed, rode cijfers. De duizelingwekkende opkomst en ondergang van Baring Beleggingen, de tragische rol van Nick Leeson en de verassende overname door ING.
38703: RAY SANDRA - Loving relationships. The secret of a great relationship.
38724: RAY SANDRA - I deserve love. How affirmations can guide you to personal fulfillment.
19550112: RAY NICHOLAS - Botsende Jeugd (vert. van Rebel without a Cause - 1955)
77421: RAYMAEKERS PAUL - L'Organisation des zones de squatting. Elément de résorption du chômage structurel dans les milieux urbains des pays en voie de développement. Application au milieu urbain de Léopoldville.
45321: RAYNAL MAURICE - Picasso. Etude biographique et critique.
19530080: RAYNAL MAURICE - Peinture Moderne
20030161: READ ANTHONY - Discipelen van de Duivel. Hitler en zijn handlangers. (vertaling van The Devil's Disciples. The life and times of Hitler's inner circle - 2003)
19700069: READER, W.J - Imperial Chemical Industries: A History. Vol I: The Forerunners 1870-1926
25614: REAGE PAULINE - Histoire d'O
19570001: RÉALITÉS AFRICAINES - Le Congo Belge et le Ruanda-Urundi
35401: REBELO DE SOUSA L. - Moedas de Angola
35402: REBELO DE SOUSA L. - Opapel-Moeda em Angola
19970237: REBMANN PETRA - Het Rivierenhof. Vijf eeuwen parkgeschiedenis
201407070034: REBOUX PAUL - Madame du Barry
35012: RECK FRANZ XAVER - Das Missale als Betrachtungsbuch. Vorträge über die Messformularien. Erster Band: Vom ersten Adventssonntag bis zum sechsten Sonntag nach Ostern, Zweiter Band: Vom Pfingstsonntag bis zum vierunzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten, Zweite, verbesserte Auflage
32001: REDACTION TIME-LIFE - Geheimnisse des Unbekannten. Die UFOs
32002: REDACTION TIME-LIFE - Geheimnisse des Unbekannten. Wesensverwandlungen
32003: REDACTION TIME-LIFE - Geheimnisse des Unbekannten. Übersinnliche Kräfte
32004: REDACTION TIME-LIFE - Geheimnisse des Unbekannten.Spiritismus
32005: REDACTION TIME-LIFE - Geheimnisse des Unbekannten. Rätselhafte Wesen
32006: REDACTION TIME-LIFE - Geheimnisse des Unbekannten. Geist über Materie
32007: REDACTION TIME-LIFE - Geheimnisse des Unbekannten. Überlieferte Weisheiten und geheime Gesellschaften
32008: REDACTION TIME-LIFE - Geheimnisse des Unbekannten. Unerklärliche Begegnungen
31612: REDFIELD JAMES & ADRIENNE CAROL - The Celestine Prophecy An experiental guide
38324: REDFIELD JAMES - Het tiende inzicht. De visie vasthouden. Verdere verkenningen van de Celesijnse Belofte.
38325: REDFIELD JAMES - De Celestijnse Belofte. Een spiritueel avontuur.
43718: REDFIELD JAMES - De Celestijnse Belofte. Een spiritueel avontuur.
19570070: REDING JOZEF - Friedland. Kroniek van de grote terugkeer
39814: REEDIJK-BOERSMA LAURA - De aanraking
46201: REEMAN DOUGLAS - D-Day. 6th June 1944. A personal reminiscence.
20070134: REES LAURENCE - Een tijd van duisternis. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van daders en slachtoffers (vertaling van Their Darkest Hour - 2007)
201505301546: REESE THOMAS J. S.J. - In het Vaticaan. De organisatie van de macht in de katholieke kerk
31228: REGARDIE ISRAEL - The teachers of fulfillment
19870017: REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE - RTT (1987), Statistisch Jaarboek
19880078: REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE - Mini-jaarverslag 1977-1987
19770148: REGIE DER GEBOUWEN - Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Het museumgebouw. Historische terugblik en overzicht van de restauratiewerken 1976-1977, uitgevoerd door de Regie der Gebouwen.
30217: DE REGNIER HENRI - Le bon plaisir
201506251655: REICH ROBERT B. - De wereld aan het werk. Politiek en economie in de 21ste eeuw. (vertaling van The work of nations : preparing ourselves for 21st-century capitalism. - 1991)
20030103: REIGNOUX ERIC, (TOULGOUAT PIERRE) - Les bergeries courbes des Landes
38336: REIJNDERS LUCAS, VULTI ARNOLD, BUURMA HENK - Geneesmiddelen in Nederland. Gids voor zorgverlener en gebruiker.
19730115: REIJNDERS LUCAS, SIJMONS ROB - Voedsel in Nederland. Gezondheid, bedrog en vergif
19970215: REIJNDERS LUCAS - Het boerenbedrijf in de lage landen. Geschiedenis en toekomst.
31818: REINALTER HELMUT - Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa
19660035: REINFELD FRED - Der Münzkenner
31007: REINHART JOZEF, KÜNZLI DR.E. - Leuchtende Schweiz. 80 mehrfarbige Landschaftsbilder nach Kodak- und Agfa-Color-Naturaufnahmen
19870175: REINQUIN A.M., VAN BOCKSTAELE G., WYNANTS M. - Le voyage de Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens, 1781
20060055: REKENHOF - Verkoop van vastgoed door de Regie der gebouwen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
19560122: REMARQUE ERICH MARIA (PS. VAN ERICH PAUL REMARK) - De zwarte obelisk (vertaling van Der schwarze Obelisk - 1956) - roman
201404031842: REMARQUE PHILIPPE - Boze geesten van Berlijn
19520089: REMARQUE ERICH MARIA (PS. VAN ERICH PAUL REMARK) - De boog der sterken (vertaling van Der Funke Leben - 1952)
19450069: REMARQUE ERICH MARIA [REMARK ERICH PAUL] - Arc de Triomphe (vertaling van Arc of Triumph - 1945)
19410052: REMARQUE ERICH MARIA [REMARK ERICH PAUL] - Hebt uw naasten lief (vert. van Liebe deinen Nächsten - 1941)
19560099: REMARQUE ERICH MARIA (PS. VAN ERICH PAUL REMARK) - De zwarte obelisk (vertaling van Der schwarze Obelisk - 1956) - roman
19450065: REMARQUE ERICH MARIA [REMARK ERICH PAUL] - Arc de Triomphe (vertaling van Arc of Triumph - 1945)
34244: REMOND RENÉ - Introduction à l'histoire de notre temps. 2. le XIXe siècle (1815-1914)
19880017: REMOND RENÉ - Notre siècle 1918-1988
19980047: REMOND RENÉ - Religion et Société en Europe. La sécularisation aux 19e et 20e siècles. 1789-2000
201504281559: VAN REMOORTERE JULIEN - Ippa's Abdijengids
19900095: VAN REMOORTERE JULIEN - Het grote spaarboek
19900044: VAN REMOORTERE JULIEN - Ippa's Abdijengids
19820153: VAN REMOORTERE JULIEN - Belgische Kust in Beeld
19600109: REMOUCHAMPS L. PROF DR, [BUYSSE CYRIEL] - Hulde aan CYRIEL BUYSSE
201408061336: REMY JEAN - LA VILLE: PHENOMENE ECONOMIQUE
43304: RENAER M., KRIEKMANS A., JANSSENS L., RONSE J. - Huwelijk en gezin.
23610: RENARD ROBRECHT - De rol van de ngo’s in Zaïre – Een studie over de rol van de niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties in Zaïre.
19950223: RENARD PETER - Wat kan ik voor u doen? Ruimtelijke wanorde in België: een hypotheek op onze toekomst
19660159: RENARD CLAUDE - La conquête du suffrage universel en Belgique
19250036: RENARD JULES - Dagboek 1887-1899 & Dagboek 1900-1910 (vertaling van Journal - 1925-1927)
20090058: RENARD JULES - Le Cahier gozéen de la Grande Guerre (1914-1918)
30218: RENAULT PAULIN - Toussaint de la Huline
20080020: RENAULT - Renault Laguna Coupé
19340005: RENCY GEORGES - Albert, Roi des Belges
34809: RENIER DR G.J. - De Noord-Nederlandse Natie
19880261: RENNER HANS - Tsjechoslowakije na 1945. Van Benes tot Jakes.
201408241830: RENOY GEORGES, DE MOOR PAUL - Honderd jaar toerisme
19790038: RENOY GEORGES - Bruxelles Sous Leopold Premier. 25 Ans De Cartes Porcelaines 1840-1865
19790124: RENOY GEORGES - Nous, Léopold II
19830109: RENTCHNICK PIERRE - Ces malades qui font l'histoire
201411242311: VAN RENTERGHEM TONNY - Het geheim van Sinterklaas en de Kerstman. Waarin u de duistere kanten en de magische krachten ontdekt van onze oeroude heidense volksgebruiken (vertaling van When Santa was a Shaman. The Ancient Origins of Santa Claus and the Christmas Tree - 1995)
19770088: REP JELTE - Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland 1942-1944.
60708: REPUBLICA ARGENTINA - Precios internacionales i Desarrollo economico integral
17970001: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Document: Brugge 22 mei 1797 (3 Prairial an 5)
19650091: RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - Indicateur Officiel des Téléphones. Volume I: Secteurs Léopoldville et Equateur [CONGO BELGE]
32202: RESCH ANDREAS - Mystik
36413: RESNICK JANE - Guide du Cigare. L'art de choisir et de fumer. Connaisseur international.
43037: RESON CONSERVATOR DR. G. - Het Kasteel-Museum van Gaasbeek.
33413: RESTIVO SAL P., VANDERPOOL CHRISTOPHER K. - Comparative studies in Science and Society
20030110: VON RETYI ANDREAS - Skull & Bones 322. De geheime macht van Amerika's elite
20110005: DE REU PIETER - De geschiedenis van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (1796-2006)
99991079: REUBEN DAVID DR - Het red uw leven dieet
19600134: REUSS CONRAD, KOUTNY EMILE, TYCHON LÉON - Le progrès économique en sidérurgie. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 1830-1955.
43549: REVEL JEAN-FRANÇOIS - La connaissance inutile.
19760023: REVEL JEAN-FRANÇOIS - La tentation totalitaire
19520035: REVUE CONGOLAISE ILLUSTRÉE - Revue Congolaise Illustrée, N° 7, Juillet 1952.
20000049: REVUE DES PAYS DE LA LOIRE - Arts Recherches et Créations - 303 - N° 67 -Numéro spécial consacré à l'histoire de l'Abbaye de Fontevraud
19610042: REVUE CONGOLAISE ILLUSTRÉE - Revue Congolaise Illustrée, N° 2, février 1961. En couverture: Bomboko.
19610046: REVUE CONGOLAISE ILLUSTRÉE - Revue Congolaise Illustrée, N° 8, aout 1961. En couverture: Alhaij Abubakar Tafawa Balawa
41906: REY A., REY-DEBOVE J. - Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française.
19360052: REY LÉON - Le petit Trianon et le hameau de Marie-Antoinette
19890030: REY FRANÇOISE - La femme de papier
19820188: REY JEAN-DOMINIQUE - Berthe Morisot
19920191: REYCHLER LUC - Vredesonderzoek en internationale conflictbeheersing (Notities bij -)
25921: REYMONT WLADYSLAW STANISLAW - De Boeren (delen I en II)
19610131: REYNAUD HENRY J. - Faïences anciennes de Moustiers
201509131817: REYNEBEAU MARC, DE MILDT ERIC (FOTO'S) - Terug naar Congo. Op zoek naar de guaveboom uit mijn jeugd
20050176: REYNEBEAU MARC - Een kleine geschiedenis van België
19650125: REYNOLDS E.E. - Thomas More and Erasmus
45631: REYPENS PROF. DR L. - Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als 'Doctor divinus'.
19570071: REZSOHAZY RUDOLF, DOCTOR IN DE WIJSBEGEERTE EN LETTEREN - Geschiedenis van de Kristelijke Mutualistische Beweging in België
35915: RHEA ROBERT - Wat is de Dow Theorie? Een poging om haar nut aan te toonen als hulpmiddel voor beleggers. Voorwoord F.R. Boot.
20060129: VAN RHEEDEN HERBERT - Wim Beuning 1914-1986. Kunstenaar, docent en gnosticus
39825: RHODE ERIC - A history of the cinema from its origins to 1970.
19670108: RHOODIE ESCHEL - Het omstreden land Zuidwest-Afrika [Namibië]
19660147: RHYS JEAN - De wijde Sargasso zee (vertaling van Wide Sargasso Sea - 1966)
30623: RICHARD-BESSIERE F. - Charlotte. Histoire d'une Sans-Culotte
33528: RICHE PIERRE - La vie quotidienne dans l'Empire Carolingien
19350047: RICHE MICHEL - La vente des biens du clergé dans le district de Poitiers.
22: RICHELET PIERRE - Nouveau dictionnaire françois, contenant generalement tous les mots anciens et modernes, et plusieurs remarques sur la langue Françoise (2 vols en 2 Tomes = Complet !)
32219: RICHTER HORST-EBERHARD - Die hohe Kunst der Korruption. Erkenntnisse eines Politik-Beraters
19850085: DE RIDDER HUGO - Dertien campagnes. Verkiezingen 1946-1981.
20010135: DE RIDDER HUGO - Geen blad voor de mond. Notities voor een biografie. [old book number 20010083A]
201509210028: DE RIDDER PAUL DR - Sint-Goedele. Geschiedenis van een monument.
201509210034: DE RIDDER PAUL - Brussel. Geschiedenis van een Brabantse stad.
41810: DE RIDDER HUGO - Omtrent Wilfried Martens
43210: DE RIDDER HUGO, VERLEYEN FRANS, VAN DEN ABEELE PAUL (FOTO'S) - Waar is nu mijn mooie boomgaard? 10 politieke portetten.
43417: DE RIDDER HUGO - Had Orwell volkomen ongelijk? De pijnstillers van de demokratie.
44616: DE RIDDER HUGO - Jean-Luc Dehaene. Mét commentaar...
19860049: DE RIDDER HUGO - Geen winnaars in de Wetstraat
19870041: DE RIDDER HUGO - De keien van de Wetstraat
20010002: DE RIDDER HUGO - Geen blad voor de mond. Notities voor een biografie.
41812: DE RIDDER HUGO - Geen winnaars in de Wetstraat.
41817: DE RIDDER HUGO - Persvijdal. Een vlucht uit de emocratie.
41820: DE RIDDER HUGO - Geen blad voor de mond. Notities voor een biografie.
41821: DE RIDDER HUGO - De Keien van de Wetstraat.
41822: DE RIDDER HUGO - Mont Ducal. Een biografictie uit de Wetstraat.
41813: DE RIDDER HUGO - Sire, geef me honderd dagen.
20080059: DE RIDDER MARTINA - Goudgele Virginia. Belgische immigranten in de Canadese tabaksstreek (1900-nu).
19850243: DE RIDDER CLEM, VAN ISTENDAEL FRANS, E.A. - Andere richtingen. Wegen voor Vlaanderen
44030: DE RIDDER MATTHIJS, [ELSSCHOT] - Aan Borms. Willem Ellschot een politiek schrijver. Essay.
20000197: DE RIDDER IDA - Willem Elsschot en de Piano
19910068: DE RIDDER HUGO - Omtrent Wilfried Martens
45620: RIDLEY DR G.N. - De mensch en de levensproblemen.
201411241959: RIEBS GUNNAR - Karel. Graaf van Vlaanderen, Prins van België, Regent van het Koninkrijk
19990012: RIEDEL HEIDE - Lieber Rundfunk ... 75 Jahre Hörergeschichte(n).
32216: RIEMECK RENATE - Mitteleuropa. Bilanz eines Jahrhunderts
19880121: RIEMECK RENATE - 1789 - Heroischer Aufbruch und Herrschaft des Schreckens.
19350020: RIEMENS H. DR - Het amortisatie-syndicaat. Een studie over de staatsfinanciën onder Willem I.
45656: RIEMENSCHNEIDER TILMAN - Sechzig Bilder.
30732: DE RIENCOURT AMAURY (TRADUIT PAR R. JOUAN) - Le Toit du Monde. Tibet et Asie.
20040167: VAN RIESSEN W., MET WOORD VOORAFVAN ZACHARIAS KLAASSE EN PIETSCHREUDER. - Het Kadaster. Historische ontwikkeling in de eerste helft van de 20e eeuw.
19800086: RIESTERER PETER, LAMBELET ROSWITHA - Egyptian Museum Cairo
20050044: RIETBERGEN PETER & VERSCHAFFEL TOM - Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830. Tentoonstellingcatalogus.
19930143: RIETMAN, H.C.I. - Volkshuisvesting in Nederland en België. Een vergelijking van de wet- en regelgeving na de Tweede Wereldoorlog. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
30456: RIEUX J., ZOELLER CHR. - Traitement des maladies infectieuses en clientèle
19630035: RIGAUX FRANCOIS E.A. - Les régimes matrimoniaux et les successions en droit international privé. Étude des solutions en vigueur dans les six pays du Marché Commun.
19910103: RIGHART HANS (REDACTIE), DE GRAAFF BOB, HILLEBRAND HANS, JANSEN HARRY, NAARDEN BURNO, DE VRIES MARIAN, ZWAAN TON - De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen.
19900184: RIGOTARD JEAN, TULARD JEAN (PRÉFACE) - La police parisienne de Napoléon. La préfecture de police.
30609: DE RIJCKE-GEERINCKX M. - Petit Recueil de Recettes de Poisson
19810002: DE RIJCKE L. - Geschiedenis van de Verpleeg- en Geneeskunde
19750006: DE RIJK & DE VRIES - Sowjet-Unie
201504080045: RIJKAART CARETTE VAN MEULEBEKE R.K.PR. - De eerste invoer van aardappels in Europa [zoekhulp: Eerste invoer van aardappelen in Europa]
19750034: RIJKSARCHIEF - Het Rijksarchief in de provinciën - Overzicht van de fondsen en verzamelingen - I: De Vlaamse provinciën
201404292151: RILL BERND - Kemal Atatürk. Een biografie
19990195: RIMANQUE KAREL PROF. - De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen
75613: RIMBAUD ARTHUR - Afrikaanse Brieven
33905: RINCHON P. DIEUDONNÉ - Congo. Revue générale de la Colonie Belge. Novembre 1925. Extrait. Notes sur le marché des esclaves au Congo du Xvme au XIXme siècle.
19650024: RINDL PETER - Harakiri - Mensen en machten in hedendaags Japan
30410: RINGOET A., CLAESSENS J. - Note sur la culture du cacaoyer et son avenir au Congo Belge. Projet de culture mixte cacaoyers-hevea.
30948: RINGOET A. - La culture du Quinquina. Possibilités au Congo belge
31432: RINGOET A. - Notes sur la préparation du café
31433: RINGOET A. - Notes sur la préparation du café
37708: RINKLEFF MARJAN - Romantische Liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
19830023: RINMAN THORSTEN & BRODEFORS RIGMOR - The Commercial History of Shipping
19990076: RION PIERRE, AERTS ERIK, VANDENBULCKE ANNE - Het Rekenhof. Geschiedenis van een controle-instelling.
34243: RIOUX JEAN-PIERRE - La Révolution Industrielle. 1780 - 1880
46815: RIOUX JEAN-PIERRE - La Guerre d'Algérie et les Français. Colloque de l'Institut d'histoire du temps présent.
41306: RIPLEY ALEXANDRA - Scarlett. Het vervolg op Margaret Mitchell's Gejaagd door de Wind.
20718: RIPMAN WALTER - Specimens of English in Phonetic transcription
19550017: RISLER JACQUES - La civilisation arabe. Les fondements. Son apogée. Son influence sur la civilisation occidentale. Le déclin. Le réveil et l'évolution de l'islam
38723: RITCHIE JEAN - Inside the supernatural. An investigation into the paranormal.
32014: RIVHARDS STEVE - Die Kunst des Levitierens
32533: DE RIVOYRE CHRISTINE - La Mandarine
44427: RIZZARDI LUCA - Les Carillons de Belgique. Brochure - Programme.
30006: ROBBINS HAROLD - Stiletto
19960011: ROBBINS S. & HUNSAKER P. - Training and Interpersonal Skills. Tips for Managing People at Work.
19320026: ROBERT MAURICE PROF - Le centre africain. Le domaine minier et la cuvette congolaise.
19420004: ROBERT MAURICE PROF - Le Congo physique
19960099: ROBERT-STERKENDRIES MARINE - Pillen en Posters.
20020067: ROBERT YVES - Het industriecomplex Le Grand-Hornu
19340055: ROBERT MAURICE PROF - L'Afrique Centrale
20010155: ROBERT VÉRONIQUE, DESTOUCHES LUCETTE, [CELINE LOUIS FERDINAND] - Céline intiem (vert. van Céline Secret - 2001) [old book number 20010109A]
19790165: ROBERTS-JONES PHILIPPE, JUIN HUBERT, METKEN GÜNTER, BOENDERS FRANS, E.A. - Fernand Khnopff. 1858-1921
201507110130: ROBERTS-JONES-POPELIER FRANÇOISE - Kroniek van een museum. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
19940141: ROBERTS DAVID - Book of 30 postcards [Egypt, Nubia and The Holy Land]
19940142: ROBERTS-JONES PHILIPPE (EINDREDACTIE), ARON PAUL, DIERCKENS FRANÇOISE, DRAGUET MICHEL, JAUMAIN SERGE, STOCKHEM MICHEL - Brussel. Fin de siècle.
19980037: ROBERTS, J.M. (EDIT) - The age of revolution. The illustrated history of the world. Volume 7
99990098: ROBERTS J.M. - The making of the European Age. The illustrated history of the world. Volume 6.
99990099: ROBERTS J.M. - The European Empires. The illustrated history of the world. Volume 8.
20050064: ROBERTS DAVID (BIANUCCI, RITA: COMMENTS) - Egypt and the Holy Land
19810165: ROBICHON JACQUES - Le corps expéditionnaire français en Italie (1943-1944): De Naples à Sienne
35602: ROBIJNS JOZEF (RED) - Op harpen en snaren. Volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen.
19890134: ROBINSON JOHN J. - Born in Blood: The Lost Secrets of Freemasonry
19760131: ROBINSON JULIAN - The Golden Age of Style: Art Deco, Fashion, Illustration
31117: ROBLES EMMANUEL - Montserrat
30939: ROBYNS WALTER - Plantes Congolaises pour Engrais Verts et pour Couverture [Congo Belge]
19680016: ROCCA ROBERT - Le petit livre rouge du général. Pensées choisies et parfois commentées
201406291448: ROCHCONGAR YVES - Capitaines d’industrie à Nantes au XIXe siècle
201403301919: ROCHEFORT - Géographie de l'Amérique du Sud
63623: LA ROCHEFOUCAULD - Maximen
47810: ROCHTUS DIRK, LANDUYT OCTAVE (TEKENINGEN) - De Overzij van Middernacht.
20020130: ROCHTUS LUC, VAN HOYE EVA - De Kraeyhoef te Bornem
19430027: RODE KRUIS VAN BELGIË - Handboek voor Ambulanciers Gezondheidsassistenten
35112: RODENBACH ANDRÉ - Welk is mijn recht? Keus van vragen en antwoorden over practische rechtsgevallen in zake afpaling van eigendommen, scheidsmuren, uitwegen en andere erfdienstbaarheden, tweede uitgave
42426: RODENBACH ALBRECHT - Gedichten.
42916: RODENBACH ALBRECHT - De vedel aan de zijde. Inleiding André Demedts.
45549: RODENKO PAUL - Met twee maten. De kern van 50 jaar poëzie.
39307: RODHAM CLINTON HILLARY - Mijn verhaal
19810144: RODINSON MAXIME - De joodse natie in droom en daad (vertaling van Le peuple juif ou problème juif? - 1981)
43321: RODITI EDOUARD - De l'homosexualité.
19670118: ROEBROECK E. DR - Het land van Montfort. Een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820
31427: DE ROECK M., TILMONT J. - België en Congo. Leergang voor de 1ste van de Athenea en de 4de Lagere Normaalschool
36517: DE ROECK M., TILMONT J., DUCHESNE E. - Aardrijkskunde II. België. Belgisch Kongo. Grondbeginselen van cosmographie
37404: DE ROECK DR. J. - Zoo is de mensch! Een analytische studie van de constitutie en het karakter op anatomo-physiologischen grondslag.
19690045: DE ROECK M. DR, DRIESEN A. E.A. - Enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van de cartografie / Het Militair Geografisch Instituut / Toepassingen van de cartografie / Het heelal in kaart gebracht
37715: ROEGIERS PATRICK - Le mal du pays. Autobiographie de la Belgique
19870044: ROEGIERS J. PROF DR E.A. - De Gouverneurs-Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden
19790107: ROELANDS J.A.M. - Den Bosch gisteren en eergisteren
37310: ROELANTS MAURICE - Maria Danneels of het leven dat wij droomden.
38808: ROELANTS LEO - Het boek van Jan en Marie gevolgd door Het Leven van Polichinel. Pentekeningen van Jan Waterschoot.
19370017: ROELANTS MAURICE - Alles komt terecht
20050106: ROELOFS, SANDRA ELISABETH [SAAKASJVILI-ROELOFS] - De first lady van Georgië. Het verhaal van een idealiste.
20000101: ROELS HANS, VAN NUFFELEN TONY, HOSTE ANSELM (VOORWOORD) - FILI (I) (AE) IN ABDIJEN VAN VLAANDEREN
201403121824: ROEMANS ROBERT DR,, [BUYSSE CYRIEL] - Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyr. Buysse [met in Bijlagen: Verslagen over den Gemeenteraad van Nevele]
45642: ROES DR A. - Symbolen uit het oude oosten.
19480025: VAN ROEY J.-E. KARDINAAL/CARDINAL - In den dienst van de Kerk - Leerstellige en herderlijke toespraken - Au service de l'Eglise - Ecrits et allocutions de doctrine et d'action pastorale
19940178: DE ROEY JOHAN - Antwerpen 1993-1994. Het feest & de feiten. Een antidefaitistisch Manifest.
19630136: ROEYKENS P. A. - L'Initiative africaine de Léopold II et l'opinion publique belge. Tome I: 11.7.1876 - 12.11.1876.
19710115: ROGERS DONALD I. - The Day The Market Crashed. A log book of that black day in 1929 when the stock market touched bottom. Can it happen again ?
31708: ROGET PETER MARK - Roget's Thesaurus of Synonyms and Antonyms
43809: ROGET - The new american Roget's College thesaurus in dictionary form.
19800013: ROGET, II. - The New Thesaurus
19960230: ROGGE ANDRÉ - Het riool van België. De waarheid achter de affaires. Een insider in het criminele milieu tilt het deksel van de doofpot.
19960236: ROGGE ANDRÉ - Les égouts du Royaume. Les secrets des scandales belges.
201408011752: ROGGE ANDRÉ - Het riool van België. De waarheid achter de affaires. Een insider in het criminele milieu tilt het deksel van de doofpot.
19630048: ROGIER DR L.J.E.A. - Geschiedenis van de kerk in tien delen. I. Van de stichting v/d Kerk tot de 4de eeuw. II. Van de vervolging van Diocletianus tot de dood van Gregorius de Grote. III. ... in de Middeleeuwen 1. IV. idem 2. V. ... tijdens de reformatie. VI. ... tijdens de Contrareformatie. VII. ... in het tijdperk van de verlichting en revolutie. VIII. ... tijdperk van de restauratie. IX. ... in de Angelsaksische wereld, N. en Z. Amerika: de missie. Xa. De Kerk van de crisis van 1848 tot Vaticanum II. Xb. idem: de Oosterse kerken.
19720159: ROHMEYER, KLOOS - Bummel durch Bremen
33308: ROHRMOSER GÜNTHER - Grondslagen voor een revolutie? Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas
19210007: ROLAND HOLST, H. - Kapitaal en arbeid in Nederland.
30028: ROLBENHENER E. G. - Meister Joachim Paulewang
42010: ROLLAND R. - Advances in fertility control and the treatment of sterility. The proceedings af a special symposium held at the XI th world congress on fertility and sterility, Dublin, june 1983.
45540: ROLLAND ROMAIN - Het leven van Tolstoi.
19620057: ROLLAND ROMAIN, ROUSSEAU JEAN-JACQUES - Les pages immortelles de J.-J. Rousseau
19480066: ROMBAUTS HUGO - Les Soirées de Saint-Broussebourg - Vol. 2+3
19480073: ROMBAUTS HUGO - Les Soirées de Saint-Broussebourg - Vol. 1 (Deuxième Série)
201406031630: ROMBOUTS FRANS - De postbode belde vroeger twee keer. Hoe overheidsbedrijven kunnen overleven. [old book number 20010071A]
20010128: ROMBOUTS FRANS - De postbode belde vroeger twee keer. Hoe overheidsbedrijven kunnen overleven. [old book number 20010071A]
20010189: ROMBOUTS FRANS - De postbode belde vroeger twee keer. Hoe overheidsbedrijven kunnen overleven.
30813: ROMEIN JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. III van de 17e tot de 19e eeuw
30814: ROMEIN JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. I van de 14e tot de 16e eeuw
30815: ROMEIN JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. IV Negentiende eeuw
30816: ROMEIN JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. II Zeventiende eeuw
19460015: ROMEIN JAN DR - In opdracht van de tijd - Tien voordrachten over historische thema's.
19890319: ROMIJN PETER - Snel, streng en rechtvaardig. De afrekening met de 'foute' Nederlanders
42316: DE ROMILLY JACQUELINE - Pourquoi la Grèce?
60702: ROMMEL WILLI - Alles van metaal
38838: VAN ROMPAEY I.M. - De Stille Waters. Roman.
20030095: VAN ROMPAEY LIES - Strijd voor waardering. Het COV van 1893 tot 1983 (Christelijk Onderwijzersverbond)
19730121: VAN ROMPAEY JAN - De Grote Raad van de hertogen van Boergondie en het Parlement van Mechelen.
19800017: VAN ROMPAY G. - Reklame op de Belgische televisie? Status quaestionis en bijdrage tot een globale discussie
20040148: VAN ROMPUY HERMAN - Dagboek van een vijftiger
19790010: VAN ROMPUY VIC - De economische crisis in het Westen
19930212: VAN ROMPUY GUIDO DR (REDACTIE) - Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, Gewezen Directrice van de Handelshogeschool
36421: ROMSEE JOSEPHEI - Collectioi decretorum authenticorum sacrae rituum Congregationes com noris; studio et opera. Tomus Quintus
19380017: LA RONCIERE, CH. DE - Histoire de la découverte de la terre. Explorateurs et conquérants.
19360028: RONDOU & MIGNON - Atlas-Handboek van Belgische Geschiedenis. Negende uitgave.
32510: RONSE TOM - Rambo op lemen voeten. Amerika in de jaren negentig
20070098: RONSIJN WOUTER - De kadasterkaarten van Popp: een sleutel tot uw lokale geschiedenis. Historische geografie van Aarschot, Asse, Halle en Tienen aan de hand van de kadasterkaarten van Popp (met CD-Rom)
19610013: ROOIJ M. E.A. - Televisie: vraagstuk-waagstuk.
19740059: ROOIJ M. PROF MR - Kranten - Dagbladpers en maatschappij
25003: VAN ROOIJ REIN - Avro 60 in beeld. Grepen uit een rijke omroephistorie
19500075: DE ROOIJ N. - Utopia gewonnen en verloren. De tragedie van Thomas More en Erasmus.
43327: ROORDA DR. P.A. - De behandeling van de dreigende abortus.
34015: VAN ROOSBROECK DR. R. - De mogelijkheid van een onderzoek naar de oorzaken van den wereldoorlog
19740023: VAN ROOSBROECK ROB - Willem de Zwijger - Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog
19950218: VAN ROOSBROECK ANDRÉ ADVOKAAT - Witwassen: voorkoming en bestraffing van witwassen van geld en illegale vermogensvoordelen
19880243: VAN ROOSBROECK ROB PROF. DR - Antwerpen, de vermaarde koopmansstad. Geschiedenis van de opstand in de Nederlanden. Antverpia Mercatorum Emporium
42805: ROOTHAERT A. - Vlimmens Tweede Jeugd.
20020222: DE ROOVER PETER (HOOFDREDACTEUR), RUYS MANU (COLUMNIST) - PUNT: weekblad voor feiten, duiding en debat, 1ste jaargang, nr 1, 6 februari 2002
19920173: DE ROOVER PETER - De stomme van Berlaymont. Wordt 1993 een nieuw 1830 voor Vlaanderen?
46903: VAN ROOY JOS. - Egmont.
19620054: ROPPE L. , ROGIER L.J. (VOORWOORD) - Een omstreden huwelijk. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau en de Gravin van Nassau geboren Henriette d'Oultremont de Wégimont
19560034: ROPPE L. DR, G.W.A.PANHUYSEN DR & NUYENS M. - Rapporten van de Commissarissen in het Departement van de Nedermaas 1797-1800 (De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het directoire exécutif in het departement van de Nedermaas 1797-1800)
50010: ROPPE - Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 10
19890297: ROS MARTIN - Bloednacht Mayerling 1889-1945
39108: ROSEBERRY ERIC - Sjostakovitsj.
19990089: ROSENBERG PIERRE, TEMPERINI RENAUD, [CHARDIN] - Chardin
47003: ROSENBERG LEE & SARALEE - 50 fabulous places to retire in America.
19670087: ROSENBLUM ROBERT PROF OF FINE ARTS NEW YORK UNIVERSITY - Jean-Auguste-Dominique Ingres
19840099: ROSENBLUM ROBERT, JANSON H.W. - Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture
75705: ROSENBOOM THOMAS - Het Journaal van Bontekoe. Hertaald door Thomas Rosenboom. Ingeleid en geannoteerd door Vibeke Roeper.
50017: ROSENFELD - Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 17
31614: ROSIO BOB - Hitler & The New Age. The coming holocaust the extermination of Christendom
19730038: ROSKAM KAREL L. DR - Dekolonisatie van Afrika
19760030: ROSKAM KAREL - Mobutu - De dictatuur in Kongo [Congo]
20060168: DE ROSNAY TATIANA - Haar naam was Sarah (vertaling van Sarah's Key - 2006)
30216: ROSNY AINE J. H. - La guerre du feu
37315: ROSNY J.-H. AINÉ - La jeune vampire
19308: ROSS NANCY WILSON - Three ways of Asian Wisdom. Hinduism, Buddism, Zen and their significance for the west.
19980089: ROSS - Wrapped in pride. Ghanaian Kente and African American Identity
20040019: ROSS STEWART - De Franse Revolutie: Oorzaak & Gevolg (oorspr. titel: Events & Outcomes: The French Revolution)
19980148: ROSS DAVID - Scotland, History of a Nation (revised edition)
42712: ROSSEELS MARIA - Het woord te voeren past den man.
42928: ROSSEELS MARIA - Oosterse Cocktail.
43008: ROSSEELS MARIA - Liefde is een zeldzaam kruid. Onze tijd in de spiegel van de film.
43039: ROSSEELS MARIA - Het Oordeel of vrijdag zingt de nachtegaal.
43040: ROSSEELS MARIA - Nieuw dagboek van Spieghelken.
19570078: ROSSEELS DANIEL E.G. - Buitenlandse vrienden
42927: ROSSEELS MARIA - Vrouwen in licht en schaduw
201403311523: VAN ROSSEM JEAN-PIERRE - Belgisch uranium voor de eerste Amerikaanse en Russische atoombommen
45608: ROSSET A.-M. - Van Gogh.
19660149: ROSSI FILIPPO - Musées de Florence - Galerie des Offices/Palais Pitti [old book number 19660035]
19430030: ROSSI G. VITTORIO - De wijde zee
34107: ROSSITER MARGARET W. - Women Scientists in America. Struggles and Strategies to 1940
19360072: ROSSONI EDMONDO - Dans l'Italie fasciste. Aspects politiques et moraux de la Nouvelle Economie Corporative. Conférence de Edmondo Rossoni à Berlin, le 29 avril XIV (1936)
20040137: VAN ROSSUM YVONNE - Muziek van A tot Z
43043: ROSTAND EDMOND - Cyrano de Bergerac.
45534: ROSTAND CLAUDE - Richard Strauss. L'homme et son oeuvre.
19980200: ROSTOVTZEFF MICHAEL, HEINEN HEINZ (EINLEITUNG) - Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt. Band I: Wirtschaft und Politik in der Hellenistischen Staatenwelt. Band II: Auflösung der Hellenistischen Staatenwelt und Einmischung Roms. Band III: Anmerkungen und Register.
33118: ROSZAK BETTY, ROSZAK THEODORE - Masculine/Feminine. Readings in Sexual Mythology and the Liberation of Women
32232: ROTH JENNIFER - Der Weg der Glückseligkeit. Meine Jahre in einer totalitären Sekte
39521: ROTH PHILIP - Een braaf meisje. When she was good.
19650108: ROTH CECIL - De Rothschilds (vert. van The Magnificent Rothschilds)
19690116: ROTH PHILIP - Portnoy's klacht (vertaling van Portnoy's Complaint - 1969)
45801: RÖTHEL HANS KONRAD - Moderne Deutsche Malerei.
33417: ROTHMANN RALF - Stier. Roman.
19980027: ROTHUIZEN W. - DE OMSLAG - verkenningen op de bouwplaats Nederland
31452: ROTTECK K. - Nouveau dictionnaire Allemand - Français suivi d'un tableau des verbes irréguliers
20040097: ROTTIER HONORÉ - Het verleden van steden. 4000 jaar bouwen en verbouwen in Europa.
19960187: ROTTIER HONORÉ, DECRETON JAN (LARGE FORMAT PHOTOGRAPHY) - Rondreis door middeleeuws Vlaanderen.
19560123: ROTTIERS A.K. - Klein Kongolees Vertelselboek
19670010: ROUABLE MAURICE - Vie Economique du Monde
19920125: ROUANET MARIE - Les Enfants du Bagne
32804: ROUART DENIS, ORIENTI SANDRA - Tout l'oeuvre peint d'Edouard Manet
20010124: ROUART JEAN-MARIE - Une famille dans l'impressionnisme [old book number 20010065A]
99991110: DE ROUCK R. - Plan van Hasselt. De Rouck. 1ste uitgave. Schaal 1:7500.
201403302117: ROUGERIE GABRIEL - La Côte d'Ivoire
36121: ROUSSEAU JEAN-JACQUES, COMMENTAIRE DE LEPAN GÉRALDINE - Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1754)
43453: ROUSSEAUX RENÉ - De belgische frank.
201405122142: ROUSSEAUX J., MOESKOPS C. - Fiscaal Zakboekje 2011
19560050: ROUSSEL JEAN (MISSIONNAIRE DE SCHEUT, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE, CURÉ DE LA CATHÉDRALE SAINTE-ANNE À LÉOPOLDVILLE) - Déontologie coloniale. Consignes de vie et d'action pour l'élite
45216: DE ROUVRE EVRARD, PAULME DENISE & BROSSE JACQUES - Parures Africaines.
19890020: ROUX JEAN-PAUL - Jésus
19520058: ROUX (MARQUIS DE) - Histoire religieuse de la Révolution à Poitiers et dans la Vienne.
19740180: ROWSE A.L. - The Tower of London in the History of the Nation
201408181556: ROXBURGH ANGUS - De tweede Russische revolutie. De strijd om de macht in het Kremlin.
32403: VAN ROY RUDY - Daens in de naam des volks (geïnspireerd op Pieter Daens van Louis Paul Boon) Bewerking en regie: Dirk Callens
43436: DU ROY ALBERT - La guerre des Belges.
19530067: VAN ROY ALBERTUS DOM O.S.B. - Affligem, roem van ons land
19880090: VAN ROY THEO - Kronieken van kommerciële televisie in België. 180 dagen groeipijn. Deeltjes I-IV (volledig)
33802: ROY CAMILLE (MGR.) - Morceaux choisis d'auteurs canadiens, 6ème édition
41401: ROZENBAUM H. - Dictionnaire de Gynécologie.
19840188: RTT - RTT (1984), Statistisch Jaarboek [old book number 19840018]
19940020: RTT - Statistisch Jaarboek RTT 1994 - Regie van Telegraaf en Telefoon
30207: RUARK ROBERT - Le carnaval des dieux
99990095: RUARK ROBERT - De vampiers (vertaling van The Honey Badger)
61526: RUBBERS BENJAMIN - Devenir médecin en RD du Congo
46304: RUDOLPH PAUL - Das Deutsche Lichtbild. Jaresschau 1932.
19850047: RUEDA AMALIA SARRIA EDIT. - De Koningen-Bibliofielen
38745: RUFF HOWARD - Making Money. Winning the battle for middle-class financial success
19550107: RULFO JUAN - Pedro Paramo (vertaling van Pedro Paramo - 1955)
19870046: RUNDERKAMP LEX & SALVERDA FEIKE - De elite zwijgt - Onderzoek naar het vermogen van Nederlanders
19870160: RUNDERKAMP LEX & SALVERDA FEIKE - De elite zwijgt - Onderzoek naar het vermogen van Nederlanders
19890076: RURUP, REINHARD; ANGRESS, WERNER T. (TRANSLATION) - Topography of Terror: Gestapo, SS and Reichssicherheitshauptamt on the Prinz-Albrecht-Terrain: A Documentation
19880207: RUSHDIE SALMAN - De Duivelsverzen
19810138: RUSHDIE SALMAN - Middernachtskinderen (vert. van Midnight's Children - 1981)
19810139: RUSHDIE SALMAN - Middernachtskinderen (vert. van Midnight's Children - 1981)
32803: RUSSELL FRANCIS - De wereld van Dürer 1471-1528
34125: RUSSELL BERTRAND - The impact of science on society
43347: RUSSELL BERTRAND - Has man future?
19970197: RUSSELL BERTRAND - Geschiedenis van de westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijd tot heden.
62513: RUSSO RICHARD - Empire Falls
20010181: RUSSO RICHARD - Empire Falls (vertaling van Empire Falls - 2001)
19740071: RUTGERS TRINCHER G.C., TRINCHER K. - Rutgers. Zijn leven, zijn streven in Holland, Indonesië, Amerika en Rusland
39202: RUTHVEN MALISE - Sekten in Amerika. Een reis langs Amerika's Kinderen van God.
20705: RUTTEN H. - Les Promesses Divines De L'Eglise A travers les Siècles.
19330045: RUTTEN LE PÈRE, O.P. - La tempérance et les passions
19770115: RUTTEN MATHIEU - Georges Simenon
45641: RUUSBROEC JOHANNAS DEN WONDERBAARLIJKE - Het sieraad der geestelijke bruiloft.
19570007: RUWIÈRE JEANNE DE LA - De Vlaamse schilderkunst in de XVIIe eeuw
39204: RUYS MANU - Waarom Lumumba moest sterven.
43209: RUYS MANU - De Vlamingen. Een volk in beweging. Een natie in wording.
43715: RUYS MANU - Achter de maskerade. Over macht, schijnmacht en onmacht.
43716: RUYS MANU - Achter de maskerade. Over macht, schijnmacht en onmacht.
19850034: RUYS MANU - Vijfentwintig jaar Kongo-Zaïre
19960012: RUYS M. - Achter de maskerade. Over macht, schijnmacht en onmacht.
19990014: RUYS MANU - Een levensverhaal
19990129: RUYS MANU - Een levensverhaal
19890006: RUYS MANU - Waarnemer in de stroomversnelling. Standpunten en getuigenissen samengelezen door Pol Van Den Driessche.
41814: RUYS MANU - Over de drempel van de angst.
41818: RUYS MANU - Een levensverhaal.
19860085: RUYS MANU, E.A. - Tien jaar VUM. Bijzondere uitgave van De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, 19 november 1986.
20000130: RUYS MANU - Waarom Lumumba moest sterven.
19720013: RUYS MANU - De Vlamingen. Een volk in beweging, een natie in wording
19810114: RUYSSCHAERT TINE - Ik hou zoveel van jou. Gedichten over de vrouw en over de liefde gezegd door Tine Ruysschaert
19940004: DE RUYTER KARIN, MICHIELSEN STEFAAN, MORTELMANS JOHAN - België verkoopt. De stille privatisering van de Belgische overheidsbedrijven
19830127: RUYTERS MARK - Voor een handvol ponden
19580083: RUYTJENS E. LIC. - Historisch ontstaan der grens van de Onafhankelijke Congostaat en de Portugese bezittingen in Neder-Congo tussen 1885-1894
43247: RYAN CORNELIUS - The longest day. June 6, 1944 D-Day.
19660158: RYAN CORNELIUS - De laatste slag. Berlijn 1945 (Vertaling van The Last Battle)
19660157: RYAN CORNELIUS - La dernière bataille. La chute de Berlin. Ce jour là: 2 mai 1945
19600125: RYAN CORNELIUS - Le jour le plus long: 6 juin 1944
19340026: RYCKMANS PIERRE - La politique coloniale
19450004: RYCKMANS PIERRE [GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CONGO BELGE] - Allo! Congo! Le Congo vous parle. Chroniques radiophoniques par Pierre Ryckmans
19440028: RYCKMANS PIERRE, CAPRASSE G., BOCK ERNEST, STRAUNARD S.A., LEYNEN CH., STROUVENS L., DRYVERS H., SAILLEZ J.P., ELISSEN J., DE BRUYN, DELLEPIANE G., WAKELIN COXILL, SIX G., MARTHOZ A., SCHWENNICKE R., SOLVYNS A., BEAUDINE J., GOEBEL CARL, CONGO BELGE. GOUV - Congo Belge 1944
35504: RYCKMANS PIERRE - Congo Belge. Discours prononcé par le Gouverneur Général Ryckmans a la séance d'ouverture du Conseil de Gouvernement. Renseignements Statistiques Juin 1938
19390071: RYCKMANS PIERRE - Discours prononcé par le Gouverneur Général Ryckmans à la séance d'ouverture du Conseil de Gouvernement. Renseignements statistiques.
19630079: RYELANDT DOMINIQUE - Bibliographie générale des articles et ouvrages politiques sur la République du Congo-Léopoldville (1959-1962), dans: Etudes Congolaises, numéro spécial hors série, mars 1963
60717: RYLEY COOPER COURTNEY - Etrange jeunesse Américaine (trad. de Designs in scarlet)
201404121650: DE RYNCK PATRICK - MAS Museum aan de Stroom. De Standaard Museumcollectie.
20090023: DE RYNCK PATRICK, CAELEN KAREL, MAES AMKE, TIRI WIM, VAN SCHOORS PAUL, YPERMAN WOUTER, DEWICKERE STEFAN (FOTOGRAFIE) - Op de voortgang der Abtdy van Roosendael. Acht eeuwen gastvrijheid aan de Nete.
19620133: VAN RYSSELBERGHE THÉO, EECKHOUT PAUL (CATALOGUS) - Retrospective Théo van Rysselberghe.
20080011: SAAB - SAAB 93, brochure met prijslijst 2008
37030: EL SAADAWI NAWAL - De zoektocht van Fouada
37033: EL SAADAWI NAWAL - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld
19860133: EL SAADAWI NAWAL - God stierf bij de Nijl
19880178: EL SAADAWI NAWAL - De val van de imam
31311: SAALMAN WAYNE - The dream illuminati . Vimana conspiracy
37117: SABBE MAURITS - De filosoof van 't sashuis. Verlucht met 20 illustraties van Renée Valery.
44003: SABBE MAURITS, VERSCHAEVE CYRIEL, E.V.A. - Hendrik Conscience. Studiën en Kritieken
44540: SABBE ETIENNE - Anvers. Métropole de l'Occident (1492-1566)
19370005: SABBE MAURICE - L'Oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs
19430028: SABBE ETIENNE - De Belgische vlasnijverheid. Delen 1 en 2 (= volledig!) Deel 1: De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713). Deel II: Van het verdrag van Utrecht (1713) tot het midden van de XIXe eeuw.
20040006: SABENA - Catalogus veiling Sabena Archivalia 7 februari/7 février 2004
19450044: SABINE NOËL - L'Empire Colonial Britannique
19930172: SACCONE RICHARD - Koreans to remember. Fifty famous people who helped shape Korea.
19750055: SACHAROV ANDREJ - Mijn land en de wereld
50030: SACRE MARCEL - Voor elk Arrondissement een Commissaris der Regering. Historiek. Rechtsituering. [Standen en Landen, XXX]
19640109: SACRE MARCEL - Voor elk Arrondissement een Commissaris der Regering. Historiek. Rechtsituering. [Standen en Landen, XXX]
19640111: SACRE MARCEL - Voor elk Arrondissement een Commissaris der Regering. Historiek. Rechtsituering. [Standen en Landen, XXX]
35508: SADAT ANWAR AL - Op zoek naar een eigen identiteit. Autobiografie
36321: SAEGEMAN ELIE, [OCTAVE LANDUYT] - Het fossiele licht of Landuyts alleenspraak.
30926: DE SAEGER H. - Les Apanteles [Congo Belge]
201409091255: SAERENS LIEVEN - Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944)
201403072131: SAEYS FRIEDA, VERSTRAETEN HANS (RED.) - De media in maatschappelijk perspectief
19710117: SAFKA MELANIE - Songbook Melanie
32328: SAGAN FRANÇOISE - Houdt u van Brahms.. (filmeditie)
32524: SAGAN FRANÇOISE - Het onopgemaakte bed
33420: SAGAN CARL - The dragons of Eden. Speculations on the evolution of human intelligence.
34824: SAGAN FRANÇOISE - Un certain Sourire. Roman
43013: SAGAN FRANÇOISE - Un certain sourire. Roman.
19540063: SAGAN FRANÇOISE - Bonjour tristesse. Een verre glimlach. Houdt u van Brahms..
19770061: LE SAGE JEAN-CLAUDE, FLEURY PIERRE R., TSCHUDIN PETER - Le Papier. Art et industrie.
19410021: SAGNAC PHILIPPE - La fin de l'ancien régime et la révolution américaine (1763-1789). Peuples et Civilisations, XII.
40616: DE SAINT-EXUPERY ANTOINE - Courrier Sud. Vol de Nuit. Terre des Hommes. Précédés d'un cahier d'études dû à Claude Yelnick sur l'histoire réelle des événements qui ont inspiré ces romans et les aventures de Saint-Exupéry.
42920: DE SAINT-EXUPERY ANTOINE - Vol de Nuit. Préface d'André Gide.
19710061: SAINT MARC PHILIPPE PROF. - Socialisatie van de natuur. Natuur en samenleving. Natuureconomie. Natuurbeleid. (vert. van Socialisation de la Nature)
19430041: DE SAINT-EXUPERY ANTOINE - De Kleine Prins (vertaling van Le Petit Prince - 1943)
201405092135: SAKAMOTO MIKI - De eeuw van de kersenbloesem - Het verhaal van mijn grootmoeder - een Japanse familiekroniek (vertaling van Die Kirschblütenreise, oder wie meine Grossmutter Nao den wandel der Zeit erlebte)
34109: SALAM ABDUS - Science and education in Pakistan
19470037: SALAZAR, LEANDRO A SANCHEZ EN JULIAN GORKIN - De Gepeoe slaat toe!
19830073: SALDIEN T. / AMVC - Romantiek en realisme 1815-1880
19700011: SALES PROMOTION EXECUTIVES ASSOCIATION INTERNATIONAL - Bijdrage tot de studie van het probleem van de reklame in de Belgische Radio en Televisie

Next 1000 books from MERS Antique Books Antwerp

12/15