MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19900141: WILLIAMS MARK - The story of Spain. The dramatic history of Europe's most fascinating country.
41006: WILLIS R.A. - Pathology of Tumours. Second edition.
201705081847: WILMET J. - Systèmes agraires et techniques agricoles au Katanga
38201: WILMINK WILLEM - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
39826: WILMINK WILLEM - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
19690134: WILS LODE - Het Daensisme. De opstand van het Zuidvlaamse platteland
19570119: WILS LODE DR - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd
34621: WILS LODE - De ontwikkeling van de gedachteninhoud der Vlaamse beweging tot 1914. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreding. Jaargang XLIX Nr. 5-6 Verhandeling 442-443
39015: WILS LODE - Het Daensisme. De opstand van het Zuidvlaamse platteland.
19590041: WILS LODE - De politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging (1840-1857)
201810231330: WILS JEROEN - De weg naar de wanorde. De schokkende onthullingen van ex-geheim agent Robert Chevalier.
201506111744: WILS LODE - Joris van Severen - Een aristocraat verdwaald in de politiek
19540070: WILSON CHARLES - Geschiedenis van Unilever - Een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering (delen I en II = volledig!) (vertaling van The History of Unilever: A Study in Economic Growth and Social Change)
43329: WILSON ROBERT A. - Vrouw zijn en blijven
19390059: WILSON ARNOLD SIR T. LT.-COL. - The Suez Canal : Its Past, Present, and Future
34302: DE WIN J.TH.H. - Kastelen in Limburg. Inventarisatie van de voormalige en huidige rijkdom in deze provincie aan: Weerbare Burchten, Riddermatige Huizen en Kasteelachtige Huizingen
19270023: WINCKEL, A.W. VAN & F. VAN GOETHEM, BEYSENS, BROECKAERT, DEPLOIGE, DE WULF, KRELING, MANSION, MISSIAEN, NOEL, SASSEN, VAN WELY, MOLKENBOER - S.Thomas van Aquino. Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst.
19910156: VAN WINCKEL ANNEMIE - Keien in de vijver
19200008: VAN WING J. S.J., MISSIONARIS TE KISANTU - De geheime sekte van 't Kimpasi
19550118: VAN WING E.P. (WOORD VOORAF) - Aangepaste objectiviteit. De zending Coulon-Deheyn-Renson in opdracht van de Heer Minister Auguste Buisseret naar Belgisch Kongo
19920013: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1992
19520005: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1952)
19540014: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1954
19710010: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1971
19780022: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1978
19830013: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1983
19840015: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1984
19860017: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1986
19890009: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1989
19910006: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1991
19540015: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1954
19580021: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1958
19600011: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1960
19620009: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1962
19660013: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1966
19680012: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1968
19690014: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1969
19690015: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1969
19700015: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1970
19700016: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1970
19700017: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1970
19630006: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1963
19640010: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1964
19660014: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1966
19720021: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1972
19740016: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1974
19730012: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1973
19750018: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1975
19760017: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1976
19770008: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek 1977
19790011: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1979)
19800020: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1980)
19810011: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1981)
19850019: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1985)
19870013: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1987)
19880022: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1988)
19940017: WINKLER PRINS JAARBOEK - Winkler Prins Jaarboek (1994)
201903121855: WINOCK MICHEL - Histoire politique de la revue Esprit, 1930-1950
41716: DE WINTER DR A.F. - Bruggehoofd Europa. De idee van het personalisme.
201709211019: DE WINTER LEON - De (ver)-wording van de jongere Dürer
19400027: WIRSING GISELHER - Cent familles dominent l'Empire
19880234: WISNER BEN - Power and need in Africa. Basic human needs and development policies.
201408061740: DE WIT COR - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
19300024: WITLOX JOS. - Leopold I Stichter van de Belgische Dynastie. Schets van zijn leven en van zijne regeering - Leopold II onze tweede koning. Zijn leven, zijn werk en zijn regeering. - Albert I.
19300019: WITLOX JOS. - Ons Vorstenhuis - Leopold I, Leopold II, Albert I
19300036: WITLOX JOS. - Ons vorstenhuis, Leopold II, onze tweede koning: zijn leven, zijn werk en zijn regeering
19480012: WITSEN ELIAS J.S. - Leonardo da Vinci
19960121: DE WITTE RENÉ, TIMMERMAN GEORGES - De zaak Raoul Stuyck. Fraude en corruptie in Antwerpen
201604161814: WITTE ELS, DE PRETER RENÉ (REDACTIE), BRUWIER MARINETTE, STEENHAUT WOUTER, VANTHEMSCHE GUY, VERWILST HERMAN - Samen sparen : de geschiedenis van de spaarbank CODEP en haar voorlopers [Coop-Deposito's]
201911260121: WITTE ELS - Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten (1944-1956)
33606: WITTE ELS, CRAEYBECKX JAN - Politieke Geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Derde druk.
18980001: DE WITTE PAUL [DE WITTE POL] - De geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische werkersbeweging sedert 1870
33305: DE WITTE L. - Kerk, arbeid en kapitaal; confrontatie van de christelijke levensopvatting met het arbeidersvraagstuk
19680103: WITTE ELS - Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden 1830-1848. (delen 1 en 2 = volledig !)
19810110: WITTE ELS, CRAEYBECKX JAN - Politieke Geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Eerste druk.
19850131: WITTE E., GERARD E., FALTER R., REZSOHAZY R., GERIN P., WILS L., FRANÇOIS L. - Politologie in België voor 1914 - Politologie en Belgique avant 1914
19850214: WITTE ELS DR - De ""Moniteur Belge"", de Regering en het Parlement tijdens het Unionisme (1831-1845)
19930078: WITTE ELS (EDIT.) - Brusselse Thema's. De Brusselse rand
19990048: DE WITTE LUDO - L'assassinat de Lumumba (traduction de 'De moord op Lumumba')
19980173: DE WITTE RENÉ - De familie De Clerck. De verborgen miljarden.
19950226: WITTE ELS, TYSSENS J. - De tuin van Akademos: Studies naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel
19890069: WITTE ELS PROF. DR (INTRO) - 200 ans de libre pensée en Belgique 1789-1989
19970023: WITTE ELS, CRAEYBECKX JAN, MEYNEN ALAIN - Politieke geschiedenis van België. Van 1830 tot heden
201507150010: WITTE ELS - Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden 1830-1848. (enkel deel 1 !)
20100002: DE WITTE LUDO - Heimwee naar het zwart-wittijdperk, in: Knack, 14/4/2010, p. 28-30
19890254: WITTE ELS PROF. DR (INTRO) - 200 jaar vrijzinnigheid in België 1789-1989
19990149: DE WITTE LUDO - L'assassinat de Lumumba (traduction de 'De moord op Lumumba')
19990121: DE WITTE LUDO - L'assassinat de Lumumba (traduction de 'De moord op Lumumba')
201711110159: WITTE ELS, GOOSSENS CAS (WOORD VOORAF) - De breedte van het scherm. Pleidooi voor de openbare televisie.
19830039: WITTEK MARTIN E.A. - De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik
33410: WITTGENSTEIN LUDWIG - Philosophische Untersuchungen
19980167: WITTLICH P., E.A. - Praag Art Nouveau. Metamorfoses van een stijl.
32902: WODON BERNARD - Kunst en Beschaving. De Nieuwste Tijd 1789 - 1918
19270034: WOESTE COMTE - Mémoires pour servir à l' histoire contemporaine de la Belgique (3 volumes = complet!)
201403252211: WOESTENBORGHS BERT, HERMANS ROELAND, SEGERS YVES - In het spoor van Demeter. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen K.U. Leuven, 1878-2003
47814: VAN DE WOESTIJNE KAREL - Dagboek met inleiding en begeleidende nota's.
19590090: VAN DE WOESTIJNE PAUL - De vroegste uitgaven van Avienus' Descriptio orbis terrae [1488-1515].
38403: WOLDRING J.I. - Grote Reis-Encyclopedie van Europa: Italië.
19890136: WOLDRING HENK - De Franse Revolutie: een aktuele uitdaging
201411080044: WOLF NAOMI - The Beauty Myth. How images of women are used against women.
201711181908: DE WOLF MAURICE - Brieven uit Ierland. Belevenissen van een schacht die in het jaar 1945, laatste jaar van oorlog en geweld, overzee naar Ierland trok.
45004: WOLF DR. GEORG JACOB - Altdorfer.
35613: WOLF NAOMI - De zoete leugen of de mythe van de schoonheid
19900208: DE WOLF PIET - De Noordzee
19970265: WOLFE TOM - Hinderlaag bij Fort Bragg (vertaling van Ambush at Fort Bragg - 1997)
19720121: WOLFE MARTIN - The Fiscal System in Renaissance France
37032: VAN WOLFEREN KAREL - De ondergang van een wereldorde
19920127: WOLFF JACQUES PROF. - Le financier Ouvrard (1770-1846). L'argent et la politique.
34113: WOLKERS JAN - Een roos van vlees
42822: WOLKERS JAN - De hond met de blauwe tong.
43114: WOLKERS JAN - De Kus
43132: WOLKERS JAN - Kort-Amerikaans.
20100060: WOLKERS JAN, BLOM ONNO (BEZORGD EN INGELEID DOOR -) - Brieven aan Olga
19690123: WOLKERS JAN - Turks Fruit [36ste druk]
19690122: WOLKERS JAN - Turks Fruit [48ste druk]
42625: WOLKERS JAN - Horrible Tango
20100059: WOLKERS JAN, BLOM ONNO (BEZORGD EN INGELEID DOOR -) - Brieven aan Olga
36917: WOMACK JAMES, JONES DANIEL, ROOS DANIEL - The Machine that changed the World. The story of lean production. How Japan's secret weapon in the global auto wars will revolutionize western industry.
19860175: WOOD MICHAEL - Domesday: A Search for the Roots of England
19530054: WOODKOCK G. - AVAKOUMOVITCH I. - Pierre Kropotkine, le Prince Anarchiste (trad. of The Anarchist Prince)
19750044: WOODWARD G. W. O. - The Dissolution of the Monasteries
19510024: WOODWORTH, ROBERT S., EN DONALD G. MARQUIS - Psychologie
19290067: WOOLF VIRGINIA - Een kamer voor jezelf (vertaling van A room of one's own - 1929)
19790070: WORLD MINES REGISTER 1979-80 - World Mines Register 1979-80. The World- Wide Directory of Mining and Mineral Processing Operations.
20060134: VAN DER WOUD AUKE - Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland.
19870079: VAN DER WOUD AUKE - Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848
201703161747: VAN DER WOUD AUKE - De Bataafse Hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850)
34218: WOUTERS DR J. - De atomen en de atoomenergie
201610171017: WOUTERS PAUL - Nederland-België. Met die buren heb je geen vrienden meer nodig
19850297: WRIGHT PETER, GREENGRASS PAUL - Spycatcher. L'Autobiographie sincère d'un officier supérieur du Renseignement britannique
43442: WRIGHT R., KOESTLER A., SILONE I., FISCHER L., SPENDER S., GIDE ANDRÉ - The God that failed. Six famous men tell how they changed their mind about Communism.
19850270: WRIGHT PETER, GREENGRASS PAUL - Spycatcher. De onthullende memoires van een topambtenaar van de Britse inlichtingendienst MI5
19800108: WRIGHT CHRISTOPHER - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
201709041250: WRIGHT JONATHAN - de Jezuïeten. Missie, mythen en methoden
19400048: WRIGHT RICHARD - Zoon van Amerika (vertaling van Native Son - 1940)
19710021: WU RONG-I - The strategy of economic development - A case study of Taiwan
19650089: WUCHER ALBERT - Vanaf 5 uur 45 wordt teruggeschoten (vertaling van Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen Ein Dokumentarbericht über d. Beginn d. Zweiten Weltkrieges)
19500065: WULLUS-RUDIGER J. - Les origines internationales du drame Belge de 1940
20060005: WYCKMANS AUDREY - Gigue. Spring-summer 06.
32414: WYFFELS CARLOS - Permanente Tentoonstelling. Doorheen de Nationale Geschiedenis. Deel I en II
61515: WYMEERSCH - Liver Amicorum Marcel d'Hertefelt
201504270000: WYNANTS PAUL, KREMER CHRISTIAN (PRÉFACE) - Les Pouvoirs Publics et les Fabriques d'Eglise en Belgique. Aperçu historique.
201404191857: XENOFON - De tocht van de tienduizend - Anabasis
30447: XENOPHON - Tocht van de Tienduizend (vertaald door Marc Moonen)
19960194: YAPP NICK - 150 Ans de Photos de Presse - 150 Years of Photos Journalism - 150 Jahre Fotojournalismus. The Hulton Deutsch Collection. Vol. I + II
19980014: YAPP NICK - The Hulton Getty Picture Collection 1920s
19980015: YAPP NICK - The Hulton Getty Picture Collection 1930s
19980016: YAPP NICK - The Hulton Getty Picture Collection 1940s
19980017: YAPP NICK - The Hulton Getty Picture Collection 1950s
19610104: YATES RICHARD - Revolutionary Road (vertaling van Revolutionary Road - 1961)
19770054: D'YDEWALLE CHARLES - Journal, mon beau souci. Franco, Churchill, De Gaulle, Hitler, Mussolini, Edouard VIII, Abdallah, Van Roey, Spaak, Les Pirenne, Maurras, Lilian, Dames d'hier, Quartier Léopold
19450067: D'YDEWALLE STANISLAS [VAN OUTRYVE D'YDEWALLE STANISLAS] - De Kartuize Sint-Anna ter-Woestijne te Sint-Andries en te Brugge, 1350-1792 [genummerd luxe-exemplaar]
77205: YEATS W.B. / SHAW BERNARD / O'NEILL EUGENE - Gedichten / Toneel
19910239: YERGIN DANIEL - The prize. The epic quest for oil, money and power.
19570009: YERNAUX E. - L'Ogre Clérical
61516: YOKA - Kinshasa signes de vie
201706251131: YOUNG-BRUEHL ELISABETH, [FREUD ANNA] - Anna Freud - Biografie
19680044: YOUNG CRAWFORD - Introduction à la politique congolaise (trad. de Politics in the Congo - 1965)
19810012: YOUNG RICHARD & WILSON CHRISTOPHER - By Invitation Only
19960189: YOUNG SHI, YIN JAMES, TUTU DESMOND (FORWORD) - The Rape of Nanking. An Undeniable History in Photographs.
201803290238: YOUNG ORAN R. - Systems of Political Science
41411: YOURCENAR MARGUERITE (PS. MARGUERITE ANTOINETTE JEANNE MARIE GHISLAINE CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR) - Mishima ou La vision du vide.
19390062: YOURCENAR MARGUERITE - Het genadeschot (vertaling van Coup de grâce - 1939)
201708241827: YPERMAN JAN - OOST WEST, KUST BEST. Een verrassende ontdekkingstocht met de tram van De Panne tot Knokke-Heist
19700070: VAN YPERSELE DE STRIHOU ANNE EN PAUL, SCHÖLLER ANDRE, GROOTMAARSCHALK VAN HET HOF (WOORD VOORAF) - LAKEN, een huis voor keizer en koning [Schoonenberg] [Schönenberg]
201604271613: ZAHNOUN ABDELKADER, (TEKSTREDACTIE DOOR HILDE CRAEYBECKX+ EN SABINE DENISSEN) - De taal van Berbers heeft geen woord voor grenzen
19700152: ZAJADACZ-HASTENRATH SALOME - Das Beichtgestühl der Antwerpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtstuhl in den südlichen Niederlanden.
20070125: ZAMOYSKI ADAM - De ondergang van Napoleon en het congres van Wenen (vertaling van Rites of peace -The fall of Napoleon & the Congress of Vienna - 2007)
38903: ZANARDINI A., MILLIET PAUL, GREMONT HENRI, MASSENET J. ( MUSIQUE) - Hérodiade. Opéra en 4 actes et 7 tableaux. Partition pour piano seul.
19850103: VAN ZANDEN, J.L. - De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. (A.A.G. Bijdragen 25)
42411: ZANELLA ANDREA - Bernini. All his works from all the world.
201404052130: DE ZAYAS ALFRED M. - Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen über alliierte Völkerrechts Verletzungen im Zweiten Weltkrieg.
19770146: DE ZAYAS ALFRED M. - Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen. Vorgeschichte, Verlauf, Folgen. [or. Nemesis at Potsdam - 1977]
19790157: DE ZAYAS ALFRED M. - Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen über alliierte Völkerrechts Verletzungen im Zweiten Weltkrieg.
20060113: ZEBRASTRAAT - Update_1, Zebrastraat Gent De oorsprong, l'origine, the origin
19750120: VAN DER ZEE SYTZE - Voor Führer, Volk en Vaderland sneuvelde. De SS in Nederland, Nederland in de SS.
201404272334: VAN DER ZEE HENRI - De Hongerwinter. Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding.
19170017: VAN ZEIR R. - Practische Gids voor Tabaksteelt in de Kempen en andere streken
35005: ZEISSIG HANS - Neuer Geschichts- und Kulturatlas. Von der Urzeit zur Gegenwart
201708010104: ZEMMOUR ERIC - Le suicide français. Les 40 ans qui ont défait la France.
19780131: ZIEGLER JEAN - Main basse sur l’Afrique
19970166: ZIEGLER PETER - The black death
201704080026: ZIEGLER JEAN - Hitlers bankiers. Het verbijsterende verhaal: hoe Zwitserse bankiers het roofgoud van Hitler heelden, witwasten en zodoende de Duitse oorlogsmachine draaiende hielden
19820194: ZINS HENRYK - Joseph Conrad and Africa
39110: ZINZEN WALTER - Mobutu. Van mirakel tot malaise.
20060101: ZINZEN WALTER - De wereld is een schouwtoneel Maar wie doet de regie?
19950174: ZINZEN WALTER - Mobutu - Van mirakel tot malaise
201404301816: ZINZEN WALTER - De wereld is een schouwtoneel Maar wie doet de regie?
19400016: ZISCHKA ANTON - Wetenschap breekt monopolies [vertaling van Wissenschaft bricht Monopole]
201802142322: ZISCHKA ANTON - Licht voor 3/4 miljard analfabeten - Problemen en mogelijkheden van de ontwikkelingshulp (vertaling van Welt ohne Analphabeten)
19750040: ZISCHKA ANTON - De wereld is nog steeds rijk - een optimistische inventarisatie
201904260140: ZISCHKA ANTON - Ölkrieg. Wandlung der Weltmacht Öl.
19510081: ZISCHKA ANTON - Het wereldverkeer door alle eeuwen. Geschiedenis, invloed en techniek van schrijven, seinen, drukken, rijden, varen en vliegen.
99990016: ZISCHKA ANTON - Landen der toekomst. Een brede wereldanalyse van nog niet ontsloten ruimten en mogelijkheden
19880258: ZOLA EMILE, ZOLA FRANÇOIS-EMILE, MASSIN - Zola Photographer
75505: ZOLA EMILE - Nana [1880] - Roman
18800009: ZOLA EMILE - Nana (vertaling van Nana - 1880)
99990101: ZOLA EMILE - Gervaise [gebaseerd op L'assomoir - 1878]
18670006: ZOLA EMILE - Thérèse Raquin (vertaling van Thérèse Raquin - 1867) - Roman
46939: ZOLA EMILE - De droom (vertaling van Le Rêve - 1888]
18870002: ZOLA EMILE - Het Land (vertaling van La Terre - 1887)
19820077: ZORZI ALVISE - Vie de Marco Polo, voyageur vénitien.
19880238: ZUIDEMA WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom
20040114: ZUIJDGEEST NICOLIEN - De laatste kolonie van Afrika. Reizen door de Westelijke Sahara.
19940042: VAN ZUTPHEN NAN & NOOTENS JOHAN (RED.) - Nederlandstalige en Afrikaanstalige media
19940158: DE ZUTTER JAN - De schaduw van de maan. Moderne hekserij in Europa.
19500021: VAN ZUYLEN PIERRE - Les mains libres: politique extérieure de la Belgique 1914-1940
19590078: VAN ZUYLEN PIERRE BARON - L'echiquier Congolais ou Le secret du roi
19580109: ZWAGER H.H. DR - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie
19770030: ZWART DRS. A H RED. - De Eeuw van de Franse Revolutie Ca. 1714 tot Ca. 1814
201604120008: ZWEIG STEFAN - Maria Stuart, Koningin van Schotland
32527: ZWEIG STEFAN - De legende van de derde duif
19290071: ZWEIG STEFAN - Un mariage à Lyon (sept nouvelles)
19290045: ZWEIG STEFAN - Fouché. Traduit de l'allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac.
19220021: ZWEIG STEFAN, ROLLAND ROMAIN (PRÉFACE) - Amok ou Le Fou de Malaisie (trad. de Der Amokläufer - 1922), suivi de Lettre d'une inconnue, La Ruelle au clair de lune.
19390020: ZWEIG STEFAN - Marie Antoinette
19960171: ZWEIG STEFANIE - Ergens in Duitsland (vertaling van Irgendwo in Deutschland - 1996)
19320044: ZWEIG STEFAN - Marie Antoinette. Portret van een middelmatig karakter. (vert. van Bildnis eines mittleren Charakters - 1932)
19350061: ZWEIG STEFAN - Hommes et destins
19320052: ZWEIG STEFAN - Marie Antoinette. Portret van een middelmatig karakter. (vert. van Bildnis eines mittleren Charakters - 1932)
19350059: ZWEIG STEFAN - La Peur
19350060: ZWEIG STEFAN - La confusion des sentiments
37027: ZWEIG STEFAN - Tagebücher
75712: ZWEIG STEFAN - Schaaknovelle (vertaling van Schachnovelle - 1942)
19260013: VAN ZYPE GUSTAVE - Bruegel

9/25