MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19931: SCHOONDERGANG HUUB - Een boekje open over de journalisten
30035: SCHOONHOVEN ETIENNE - Le retour du travailleur
1950000001: VAN SCHOONHOVEN VAN BEURDEN VIC. (ILLUSTRATOR) - AFFICHE: Augustus 1950: De bekering van de verdwaalden en de goddelozen; de bekering van de protestanten in de missielanden (illustratie: Jezus redt het verloren lam uit de doornstruiken)
19630145: SCHOONHOVEN ETIENNE - Le rachat du péage de l'Escaut
19550004: SCHOONJANS J. E.A. - s Lands glorie. Vulgarisatie van de geschiedenis van België door het beeld.
19550005: SCHOONJANS J. E.A. - s Lands Glorie: Vol 1: Het Belgische volk (van het begin tot de XVde eeuw)
19550007: SCHOONJANS J. E.A. - s Lands glorie. Vulgarisatie van de geschiedenis van België door het beeld.
19550082: SCHOONJANS J. E.A. - s Lands glorie. Vulgarisatie van de geschiedenis van België door het beeld. Vol. I-V
19730117: SCHOONJANS FRANÇOIS - Wezembeek. Le Château d'Ophem
43025: SCHOONMAKER FRANK - Le livre d'or du vin. Grand prix de l'Académie du vin de France.
19520025: SCHOORL BOB - George Gershwin, van Broadway tot Carnegie-hall
35001: SCHOPEN EDMUND - Die Psyche des Jünglings. Beiträge zu einer pädagogischen Psychologie der männlichen Jugend
75603: SCHOPENHAUER ARTHUR - De wereld deugt niet
43341: SCHORNAGEL DR. H. - Algemene ziekteleer.
201404122044: VAN SCHOUBROECK CAROLINE - Professionele aansprakelijkheidsverzekering en de Europese Interne Markt
42313: SCHOUTEN JOHAN - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
19860187: SCHOUTEN MARTIN - Rinus van der Lubbe, 1909-1934
19950212: SCHOUTEN TED - Duistere Zaken. Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd
19690130: SCHOUTEN MARTIN - Marihuana en hasjies. Een handboek
201403132318: SCHOUTEN MARTIN - De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. [zoekhulp: De socialen zijn in aantocht]
19720147: SCHOUWENAARS CLEM, DYCKMANS ROGER - Doods Domeinen [Doodsdomeinen]
19930277: SCHOUWENAARS CLEM - Het loofhuttenfeest
41313: SCHOUWENAARS CLEM - De stervende Galliër. Tweede Anton Zevenbergen-boek.
201409090012: SCHOUWENAARS CLEM - Winters Verweer
19720151: SCHOUWENAARS CLEM - De Seizoenen - roman
19810159: SCHOUWENAARS CLEM - Emily Beyns: Verwanten - Roman
36701: SCHRADER F. - Atlas de Géographie Historique. Par une Réunion de Professeurs et de Savants. Contenant 55 cartes doubles en couleurs accompagnées au verso d'un texte historique, d'un grand nombre de cartes de détail, figures, diagrammes et d'un index alphabétique d'environ 30.000 noms. Nouvelle edition revue.
19400061: SCHRAM HERMANN - Familie und Firma Schram in Neuß am Rhein 1790-1940 (Jubiläumschrift)
19690091: SCHRAMME COLONEL J. - Le Bataillon Léopard. Souvenirs d'un Africain blanc
25414: SCHREIBER E.K. - Catalogue 37. Greek language and literature.
19610067: SCHREIBER HERMANN - Van karavaanpad tot autoweg. De symfonie van de weg.
20050217: SCHREUDERS, PIET & KENNETH FULTON. - The Paperback Art of James Avati.
19940181: SCHREURS JAN, STUYVEN K., DEBAERE K., VERMEULEN P., LAGROU E. - Uit de ban van de ring. Nieuwe stadsbeelden voor het structuurplan Vlaanderen
31449: SCHRIBAUX E. & NANOT - Encyclopédie Agricole. Botanique agricole
20100036: SCHRIJVERS PETER - De Pacific. De oorlog met Japan 1941-1945 (vertaling van Bloody Pacific - 2010)
38314: SCHRIJVERS PIET - Horatius. Dichter en moralist.
19420026: SCHRIJVERS R. - Ons recht in ons taalgebouw
20080049: SCHRIJVERS PETER - De schaduw van de bevrijding. België, 1944-1945
19980226: SCHRIJVERS PETER - De hel die Europa heet. Amerikaanse frontsoldaten in de Tweede Wereldoorlog. (vertaling van The Crash of Ruin. American Combat Soldiers in Europe during WWII - 1998)
99990085: SCHROEDER, RICHARD C. - Schets van het Amerikaanse bestuur (vertaling van: An Outline of American Government)
19940012: SCHROEVEN CHRIS - Consumer expenditure in interwar Belgium: the reconstruction of a database
19950117: SCHROEVERS MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen. Deel 1: De wankele dageraad. Deel 2: Het helse middaguur. Deel 3: De nevels van het avondland.
19790048: SCHRÖTER KLAUS - Thomas Mann
201404081959: DE SCHRYVER REGINALD - Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa. Tweede herwerkte uitgave.
45721: SCHUBART PROF. WALTER - Geestelijke omWenteling.
19460058: VAN DER SCHUEREN PROF. DR G. (EDITOR) - Onze kolonie en de kolonisatie: voordrachten en lezingen gehouden in het Koloniaal Universitair Centrum (KOL. U.C.) tijdens de akademische jaren 1939-1940 tot en met 1943-1944
19590006: VAN DER SCHUEREN G. & BONTE J. & JANSEN W. & VAN DEN BERGH R. & DE CORT J. - Cava vitalia
33810: VAN DER SCHUEREN GERARD L. (DOCTEUR) - Le médecin jusqu'au seuil du miracle, in: Maria et Ecclesia, Acta congressus Mariologici-Mariani in civitate Lourdes anno MCMLVIII celebrati, vol. XIII, De Miraculis atque sanationibus Lourdensibus, Extractum
41803: SCHUG-WILLE CHRISTA - Het Byzantijnse Rijk.
34708: SCHULTE NORDHOLT DR. J.W. - Het volk dat in de duisternis wandelt. De geschiedenis van de negers in Amerika
201510100145: SCHULTE NORDHOLT DR. J.W. - Het volk dat in de duisternis wandelt. De geschiedenis van de negers in amerika
45415: SCHULZ ULRICH K.T. - Tierwunder im Ozean.
30937: SCHUMACHER RÉV. PÈRE P. - Contribution au Calendrier Agricole du Ruanda
33918: SCHUMACHER E.F. - Small is beautiful. Economics as if people mattered. Introduction by Theodore Roszak.
19730081: SCHUMACHER E.F. - Small is beautiful. A study of economics as if people mattered.
41613: SCHUMANN ROBERT - Les Myrtes. 26 mélodies. OP. 25 avec Texte Allemand et traduction française.
32511: SCHUMPETTER JOSEPH - Impérialisme et classes sociales
19960179: SCHURER JOANNE, LANDSAAT HANS - Leopoldskanaal, een ode in 65 foto's
19920137: SCHURING HARRY, VAN DEN BEEMT FRED, VAN RUITEN TIJS - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten
36401: SCHURR GÉRALD - 1820-1920. Les petits maitres de la peinture valeur de demain (tome 2)
19790167: SCHURR GÉRALD - 1820-1920. Les petits maitres de la peinture valeur de demain (tomes 1+2)
31814: SCHUSTER DR. GEORG - Die geheimen Gesellschaften Verbindungen und Orden (2 Bänder in 1 Vol.; reprint)
34929: SCHUT IR. P. - Stoom en electriciteit als sociale krachten, Elsevier's Algemeene Bibliotheek
38901: SCHUTTEN ROBERT - Concevoir sa maison.
201403181831: SCHUTTERMEIER, E.; LEITGEB, H.; VÖLKER, A. - Wiener Werkstätte. Weens atelier 1903-1932.
19810156: SCHÜTZ P.R., VAN TOL G. - Aanleg en beheer van bos en beplantingen
19870036: SCHUUR KOOS - Günter Grass - Informatie
43325: SCHUURMAN DR. C.J. - Grondpatronen van psychische ontsporing.
19420073: DE SCHUYTER, JAN & SCHUERMANS, G.: PENTEEKENINGEN - Antwerpsche Typen
39520: SCHWAB GUSTAV - Griekse Mythen en Sagen.
43108: SCHWARTZ HARRY - Breakthrough. The discovery of modern medicines at Janssen.
47751: SCHWARZ OSWALD - The psychology of sex
19400039: SCHWARZ KARL, VON LEERS JOHANN DR, KOPPE WILHELM DR, U.A. - Chronik des Krieges. Dokumente und Berichte. Band I/II: Der Krieg, seine Vorgeschichte und seine Entwicklung bis züm 1 Februar 1940.
19490060: SCHWEITZER ALBERT DR - Een hospitaal in het oerwoud
19680014: SCHWOEBEL JEAN - La Presse, le Pouvoir et l'Argent
35004: SCMIDT-PRETORIA WERNER - Der Kulturanteil der Deutschtums am Aufbau des Burenvolkes
19690058: SCOTT IAN - Tumbled House, The Congo at Independence
19690112: SCOTT IVAN - The Roman Question and The Powers 1848-1865.
20050161: SCRUTON ROGER - Spinoza
63616: RORISON SEAN - Congo. Democratic Republic - Republic
19940177: SEBERECHTS FRANK - Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en repressie
20050188: SEBERECHTS FRANK - Hier gaat alles zijn gewonen gang. De verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
19870106: SEDILLOT RENÉ - Le coût de la Révolution française. Vérités et Légendes.
19890048: SEDILLOT RENÉ - Histoire morale & immorale de la monnaie
19920021: SEDILLOT RENÉ - La chute des empires 1945-1991
19420041: SEE HENRI - Histoire économique de la France. Les temps modernes (1789-1914)
44229: SEEHUSEN HENNING - Kruiden van A tot Z.
36913: SEGAL RONALD - De worsteling met het verleden. Vertaling Pieter de Vink.
42735: SEGALL ERICH - Doctors.
20070052: SEGERS YVES, VAN MOLLE LEEN (REDACTIE) - Volkstuinen. Een geschiedenis.
19500077: SEGERS CL. ING. AGR., E.A. - L'Amélioration des prairies en Belgique
43055: SEGOND LOUIS - Le Nouveau Testament. Traduit d'aprés le Texte grec.
19840012: SEGUELA JACQUES - Fils de Pub
19680124: SEGUIN JEAN-PIERRE (CONSERVATEUR À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - Le jeu de carte
33705: DE SEGUR MGR. - Antwoorden (korte en gemeenzame) op de meest verspreide opwerpingen tegen den godsdienst, (naar de 221e Fransche uitgave)
19740012: SEIDEN M. - Who Controls the Mass Media? Popular Myths and Economic Realities
201403180007: SEIFERT JÜRGEN PROF. - Derde Internationale Russell-Tribunaal Over de mensenrechten in de Duitse Bondsrepubliek Deel 1
19390044: SEIGNOBOS CHARLES - Histoire sincère de la nation française. Essai d'une histoire de l'évolution du peuple français. (54ième édition)
32021: SEILING MAX - Goethe als Esoteriker
32013: SELBY JOHN, VON LÜHMAN DR. ALFRED - Das Immunsystem aktivieren. Selbstheilung in praktischen Übungen
38820: SELLMAN DR. WOLF - Kino und Schule.
19950017: SELS LUC - De overheid viert de teugels. De effecten op organisatie en personeelsbeleid in de autonome overheidsbedrijven
201403072033: SELS JORIS, VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA - Mediaconcentratie in Vlaanderen. Rapport 2013
19930067: DE SELYS GÉRARD (MET VOORWOORD VAN LODE VAN OUTRIVE) - Europa zoals het is (vertaald uit het Frans: Alinéa 3. L'Europe telle qu'elle)
19960139: DE SELYS GÉRARD - De kraak van de eeuw. Dossier privatiseringen (vert. van Privé de public - 1996)
19460061: SEMJONOW JURI, PALM JOHAN (VERTALING) - Glorie en rampspoed van het Fransche imperium (2 delen = volledig)
19460067: SEMJONOW JURI, PALM JOHAN (VERTALING) - Glorie en rampspoed van het Fransche imperium (2 delen = volledig)
43054: SEN K.M. - Hindoeïsme. De oudste godsdienst ter wereld.
19990052: SENAAT - Belgische Senaat - Sénat de Belgique - Biografisch handboek - Manuel Biographique
30027: SENDEN LEO - Drames et idylles de l'étang
46927: SENDEN LEO - Uit het huishouden der mieren. Deel I & II
19700018: SENELLE R. - Politieke, economische en sociale structuur van België
63604: SENELLE ROBERT - Politieke, economische en sociale structuur van België
19950220: SERENY GITTA - Albert Speer. Verstrikt in de waarheid. (vertaling van Albert Speer, His Battle with Truth - 1995)
45519: SERGE VICTOR - Destin d'une Révolution. URSS 1917-1936.
19780038: SERGENT PIERRE - La Légion saute sur Kolwezi - Opération Léopard.
19780078: SERGENT PIERRE - La Légion saute sur Kolwezi - Opération Léopard.
44604: SEROUYA HENRI - Spinoza. Sa vie. Sa philosophie. Nouvelle édition revue et augmentée.
43556: SERRALLER FRANCISCO CALVO - Velazquez. Gallery Guide Englisch.
19925: SERRE - Engeltjes, Bengeltjes
19630008: SERRURE, MEUTERMANS EN HOEBEECK - Proeven te Den Haag (Bezuidenhout) met een Centraal-Antennesysteem voor de ontvangst van de Televisie- en FM-programma's.
19370030: SERRUYS MARCEL - Un Demi-Siécle d'Activité Coloniale. Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie 1887-1937. [CCCI]
19830040: SERVAES JAN - De nieuwsmakers - Informatie in de media
43211: SERVAN-SCHREIBER JEAN-JACQUES - Le défi américain.
43451: SERVAN-SCHREIBER JEAN-JACQUES - Le défi mondial.
47704: SERVAN-SCHREIBER JEAN-LOUIS - L'art du temps. Essai d'action.
19670011: SERVAN-SCHREIBER JEAN-JACQUES - De Amerikaanse Uitdaging
19380034: SERVICE ECONOMIQUE DU PORT, COLFS PETER - Anvers, port mondial, avant-port Rhénan, Métropole de l'Occident
19930240: SERVOTTE J.V. - Handelswoordenboek. Dictionnaire commercial. Business dictionary. Handelswörterbuch.
201411031801: SÉRY MACHA - Albert Camus à 20 ans: Premiers Combats
38217: SESTI MARIO - Sean Connery.
19800054: SETTGAST JÜRGEN (EDIT.) - Tutanchamun in Köln (Kölnisches Stadtmuseum 21. Juni - 19.Oktober 1980]
45413: SEUPHOR MICHEL - Knaurs Lexikon Abstrakter Malerei. Mit einer ausführlichen Darstellung der Geschichte der abstrakten Malerei.
19380075: SEURE GEORGES - Carte Touristique de l'Estérel. Troisième édition revue et corrigée - 1938
18920010: SEVENS THEODOOR - Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching op het einde der XVIIIe eeuw (1792-1802)
62909: SEVENS THEODOOR - Ons Schone Vaderland: Aan de kanten van Antwerpen
62910: SEVENS THEODOOR - Ons Schone Vaderland: In en om het Brugsche Vrije
19740114: SEVERIN PITT & JETTER HARTMUT - 25 jahre Bundesrepublik Deutschland
46809: SEVERIN TIM - In de ban van het Gulden Vlies. Avontuurlijke reis in het spoor van de Argonauten.
35111: SEVERUS MARCUS - Herman DoorWaar
19520060: DE SEYN EUG. - GESCHIED- EN AARDRIJKSKUNDIG WOORDENBOEK DER BELGISCHE GEMEENTEN. 2 volumes (volledig)
47849: SHAKESPEARE WILLIAM - Henry V
19760086: SHANNON RICHARD - The Crisis of Imperialism 1865-1915
44113: SHARE BERNARD - Naming names. Who, what, where in Irish nomenclature.
42760: SHAW IRWIN - Tetreat and other stories.
42921: SHAW BERNARD - The Doctor's Dilemma.
19880028: SHAWCROSS WILLIAM - The Shah's Last Ride: The Story of the Exile, Misadventures and Death of The Emperor
20040088: SHAWCROSS WILLIAM - Bondgenoten: De VS, Engeland en Europa en de oorlog in Irak. (Vertaling van Allies)
41301: SHEFFER NELLI (PHOTOGRAPHS), SHERATON MIMI (TEXT) - Food markets of the world.
33119: SHEININ Y. - Science Policy: Problems and Trends
19500067: [SHELL] - Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij 1890-1950. Gedenkboek Shell
20050105: SHEPHARD BEN - Na zonsopgang. De bevrijding van kamp Bergen-Belsen, 1945 (vertaling van After daybreak)
47123: SHERMAN BARRIE, JUDKINS PHIL - Glimpses of heaven, visions of hell. Virtual reality and its implications.
62504: SHERWOOD - Roosevelt and Hopkins, An Intimate History
39301: SHIGLEY JOSEPH E., MISCHKE CHARLES R. - Standard Handbook of Machine Design. Second edition.
19600092: SHIRER WILLIAM L. - The Rise and Fall of the Third Reich. A history of Nazi Germany
19650079: SIDEY HUGH - John F. Kennedy President
20000026: SIEBENBRODT MICHAEL - Designs for the Future - Bauhaus - Weimar
201407151310: SIEBENS IVO, ADDIERS MARTINE, TROUKENS GRIET, E.A. - Handboek Toerisme. Overzicht van de reissector en de transportmiddelen
20000212: SIEDLER WOLF JOBST - Een leven bekeken. Herinneringen van een uitgever. (vertaling van Ein Leben wird besichtigt - 2000)
19470003: SIEMENS GEORG - L'Evolution de l'Electrotechnique. Histoire de la maison Siemens
19650008: SIEMENS GEORG - L' évolution de l'electrotechnique. Histoire de la maison Siemens
25909: SIENKIEWICZ HENRYK - Verhalen
19620114: SIERKSMA KLAES - Nederlands vlaggenboek: Vlaggen van Nederland, provincies en gemeenten. Bijeengebracht, getekend, ingeleid en toegelicht door Kl. Sierksma.
25301: SIGNAAL - Signaal. Nummer 6. 1944
25304: SIGNAL - SIGNAL (19 volumes)
39515: SILING A.TH. - Praktisch zestalig woordenboek. Nederlands,engels,frans,duits,italiaans,spaans.
25915: SILLANPAA FRANS EMIL - Oogstmaand. De heerlijkheid en ellende van het mensenleven. Vier novellen.
19850257: SILLEVIS, J., KRAAN, H. (EDITORS) - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19de eeuw.
47010: SILVA JOSÉ - The Silva mind control method for business managers.
30210: SILVAIN PIERRE - La part de l'ombre
19780140: SILVERSTONE TREVOR, TURNER PAUL - Drug treatment in psychiatry
19940057: SILVESTRE M., M.B. FINCOEUR C., CHANTERENNE BART, VANDERMAELEN - Inventaire raisonné des collections cartographiques Vandermaelen. Vols I+II+III+IV (complet!)
37123: SIMENON GEORGES - De oude dame
42709: SIMENON GEORGES - Une vie comme neuve. (1951)
42711: SIMENON GEORGES - Feux Rouges. (1953)
42716: SIMENON GEORGES - Maigret tend un piège. (1955)
42726: SIMENON GEORGES - Les gens d'en face. (1933)
42743: SIMENON GEORGES - Les 13 coupables. (1932)
42745: SIMENON GEORGES - Maigret. Pietr-le-Letton. (1931)
42746: SIMENON GEORGES - Lettre à mon juge. (1967)
42751: SIMENON GEORGES - Le passage de la ligne. (1958)
42753: SIMENON GEORGES - L'Homme au petit chien. (1964)
42754: SIMENON GEORGES - Le destin des malou. (1947)
42755: SIMENON GEORGES - Maigret et le clochard. (1962)
42763: SIMENON GEORGES - Maigret. Lognon et les gangsters. (1951)
43235: SIMENON GEORGES - Maigret a l'école.
44241: SIMENON GEORGES - La jument perdue.
44246: SIMENON GEORGES - La boule noire.
47741: SIMENON GEORGES - Maigret et les braves gens.
99990091: SIMENON GEORGES - Le coup de lune + La verité sur Bébé Donge
99990092: SIMENON GEORGES - Le blanc à lunettes + La Maison des sept jeunes filles + Oncle Charles s'est enfermé
99990093: SIMENON GEORGES - Oeuvres complètes 5: 45° à l'Ombre, Quartier nègre, Faubourg, Ceux de la Soif (avec préface de GS)
60906: SIMENON GEORGES - Maigret op kamers
19330042: SIMENON GEORGES - Het huis aan het kanaal (vertaling van La maison du canal - 1933)
19640098: SIMENON GEORGES - La nuit du carrefour (1964)
32905: SIMIC TATJANA - Gesigneerde foto van Tatjana
19930084: SIMOENS PETER - Het opleidingsbeleid in het reconversiegebied Turnhout. Evaluatie van de Europese steunverlening 1990-1991.
37407: SIMON TH., DE GROOF JOZEF / MUYLDERMANS J. - Hoe men de kinderen moet opvoeden / Een gulden boeksken voor ouders en meesters
39918: SIMON PIERRE-HENRI, [CAMUS] - Présence de Camus.
19530059: SIMON A. PROF - La politique religieuse de Léopold Ier. Documents inédits.
19580062: SIMON, A. - Aspects de l'unionisme. Documents inédits 1830-1857.
19990086: SIMON MICHEL-PAUL - Canaux de France
19680057: SIMONET M. KOLONEL, BURGERLIJK IR, DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET MILITAIR GEOGRAFISCH INSTITUUT - De nieuwe topografische basiskaart van België
201406291417: SIMONNIN MICHAËLE - Lumières en Presqu'île. Michel Colle peintre à Kervalet. Un peintre entre deux guerres.
30336: SIMONS WIM J. - Goden, priesters en koningen. Bloemlezing uit de Oosterse Literatuur
36834: SIMONS EDWINE, KERREMANS MARIE-LOUISE - Bibliographies analytiques sur l'Afrique Centrale. Tome I: Les périoques Zaïrois 1970-1977.
36835: SIMONS EDWINE - Bibliographies analytiques sur l'Afrique Centrale. Tome II: Les périoques Congolais 1960-1969.
36836: SIMONS EDWINE - Bibliographies analytiques sur l'Afrique Centrale. Tome III: Les périoques Zaïrois 1970-1977. supplement au tome I.
19930080: SIMONS LUDO - Een graf in Westende. Literair-historische randschriften.
19990138: SIMONS LUDO - Antwerpen - Den Haag retour. Over twee volken gescheiden door dezelfde taal
25216: SIMONS JOZEF - Suikerbuik
61514: SIMONS - Stanleyville 1959. Le procès de Patrice Lumumba et les émeutes d'octobre
34110: SIMPSON GEORGE GAYLORD - The meaning of evolution. A study of the history of life and of its significance for man.
46058: SIMPSON GEORGE GAYLORD - De betekenis van de evolutie.
45538: SIMROCK KARL - Das Nibelungenlied.
38720: SINCLAIR KEVIN, PO-YEE IRIS WONG - Culture Shock. China.
19690009: SINEL L.P. - The German Occupation of Jersey. A diary of events from June 1940 to June 1945
40035: SINGER ISAAC BASHEVIS - Vijanden. Een liefdesroman. Nobelprijs voor literatuur 1978
42830: SINGER ISAAC BASHEVIS - The Magician of Lublin.
46511: SINGER ISAAC BASHEVIS - De duizendkunstenaar van Lublin.
20050168: SINGER PETER - Marx
30526: SINZ H. - Het wonderwater
19510059: SION GEORGES - Voyages aux 4 coins du Congo
19900151: SIPRIOT PIERRE - Ce fabuleux XIXè siècle. L'histoire extraordinaire de ces inventions qui transformèrent le monde.
19890320: SIRAA H.T. - Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de Rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (1940-1963).
45316: SIRAG M. JZN. - Perspectief
38411: SIRJACOBS RAYMOND - Sint-Pauluskerk Antwerpen. De Schatkamer.
201410300222: SISMONDE DE SISMONDI J.-C.-L. - Histoire de la chute de l'Empire romain et du déclin de la civilisation, de l'an 250 à l'an 1000 (2 tomes en 2 vols = complet!)
42212: SITRUK-WARE RÉGINE, UTAIN WULF H. - The menopause and hormonal replacement therapy. Facts and controversies.
19620163: SIVIRSKY ANTAL - Het beeld der Nederlandse literatuur (2 volumes = volledig)
36629: SIXTE DE BOURBON PRINCE - L'offre de paix séparée de l'Autriche (5 décembre 1916 - 12 octobre 1917) avec deux lettres autographes de l'empereur Charles et une note autographe du comte Czernin.
19650115: SJÖWALL & WAHLÖÖ - De vrouw in het Gotakanaal (vertaling van Roseanna - 1965)
31910: SKLAR DEIDRE - Dancing with the Virgin. Body and faith in the fiesta of Tortugas, New Mexico
38710: SKOUSEN MARK - Scrooge Investing. The Bargain Hunter's guide to discounts, free services, special privileges and 99 other money-saving tips.
19600098: SLADE RUTH - The Belgian Congo. With an additional chapter by Marjory Taylor
19620131: SLADE RUTH - King Leopold's Congo. Aspects of the development of race relations in the Congo independent state.
201405232345: SLAGER KEES - De ramp: een reconstructie van de watersnood van 1953
20020131: SLANGEN NOËL - Het gevecht om de taart. Over politieke herverkaveling in België
47811: SLAUERHOFF J. - Eldorado. Gedichten
19550125: VAN DER SLEEN W. DR - Van de Kaap tot de Congo
19600108: SLICHER VAN BATH B.H. PROF DR - De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)
201407062133: SLICHER VAN BATH B.H. PROF DR - De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)
33518: SLIKBOER DRS. J. - Mensenkennis. Inleiding tot de algemeene psychologie
19700033: SMAL GUY & MBUYI JOSEPH - Femme congolaise reveille-toi...!
19700147: SMAL GUY & MBUYI JOSEPH - Femme congolaise reveille-toi...!
34318: DE SMEDT J., (EM. BISSCHOP VAN BRUGGE) - Het Huwelijk. Herderlijke Brief
30457: SMEETS F., BRESART AUG. - Engrais et fumures des légumes. Formules simples et pratiques pour obtenir les plus hauts rendements
19730045: SMEETS ALBERT - Is de kunst ziek ?? - Problematiek van de aktuele beeldende kunst
19930120: SMEETS RENÉ - De nieuwe senioren
20040064: SMEETS LUC, CALUWAERTS GUIDO, BERX JEF, REYMEN MAURICE, ILSEN MICHEL - 200 jaar leven, wonen en werken op Herkenrode
19660076: SMEKENS FRANS, SERVAIS MAX - Schelde en Antwerpen - getuigenissen van een opgang
201404031914: SMELIK KLAAS A. D. - Herleefde tijd - Een Joodse geschiedenis
40017: DE SMET Y., POULAIN N. - Van kromme tot rechte. Architectuur en toegepaste kunsten in Oost-Vlaanderen van 1920 tot 1940.
47809: DE SMET GILBERT - Professor Frans Daels-Hulde 5 februari 1983 in de Bijloke-abdij te Gent. Gedenkboek .
19590075: DE SMET ANTOINE - Voyageurs Belges aux États-Unis du XVIIe siècle à 1900. Notices bio-bibliographiques.
19610082: DE SMET GUSTAVE, VANBESELAERE W. (HOOFDCONSERVATOR KMSKA), E.A. - Gustave de Smet. Retrospectieve tentoonstelling 1/7 - 3/9/1961. Catalogus Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
19710047: A. DE SMET (EDITOR), R.CALCOEN, D. GEERAERTS, L. WELLENS-DE DONDER - De Hollandse Kartografie. De Hollandse Cartografie.
19950202: DE SMET GASTON - Gent: Havenstad. Een vriendelijke en dynamische haven
201403211708: SMETS MARCEL E.A. - RESURGAM - De Belgische wederopbouw na 1914
19850204: SMETS MARCEL E.A. - RESURGAM - La reconstruction en Belgique après 1914
19510033: SMEYERS JOZEF - Taalkennis en taaltoestanden in en rondom de XVIIIe eeuwse Keizerlijke en Koninklijke Academie van Brussel
37719: SMID HENK - Experimenten op mensen. Feiten en meningen over het gebruik van proefpersonen in de wetenschappen
19790138: SMIT-KROES NELLIE DRS (VOORWOORD), VAN DEN BOS M. (TEN GELEIDE) - Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Rotterdam 1929-1979.
46054: SMIT GABRIËL - In het land van de dichter.
19650016: SMIT C. MR DR - Koning Leopold II
20080078: SMIT JEROEN - De prooi. Blinde trots breekt ABN AMRO
31226: SMITH MICHAEL G. - Crystal Power. Ancient Knowledge? Futuristic Technology?
31713: SMITH JEROME F., SMITH BARBARA KELLY - What's behind The New Bloom In Silver and how to maximize your profits
37909: SMITH LILLIAN - De vreemde vrucht
41717: SMITH HEDRICK - Les Russes. La vie de tous les jours en union soviétique.
43742: SMITH J.L.B., SMITH MARGARET M. - Visse van die Tsitsikama-seekus Nasionale Park.
44239: SMITH WILBUR - Shout at the devil.
44909: SMITH BRADLEY - Twentieth Century Masters of Erotic Art.
19780193: SMITH BRADLEY F. - Het proces van de eeuw. De motieven van de rechters van Neurenberg - Analyse van een rechtsspraak.
62403: SMITH DANIS MACK - Mussolini, a biography
201407062209: SMITH WILLIAM H.C. - Napoléon III. Les derniers feux de l'Empire
19890264: SMITH ROBERT - The Granite City. A history of Aberdeen
19680105: SMITH R.E.F. - The Enserfment of the Russian Peasantry
20000187: SMITH ZADIE - Witte tanden (vertaling van White Teeth - 2000)
25431: SMITS JOS & PALMANS JULIEN - Eerste bijdrage tot de Geschiedenis van Boechout - Vremde. Editie 1994
19540025: SMITS SIMON - Njila o Likolo (De weg naar de hemel)
19940031: SMITS W. E.A. - Europa en de wereld 1750-1918
201406121603: SMITS JOS & PALMANS JULIEN - Eerste bijdrage tot de Geschiedenis van Boechout - Vremde. Editie 1994
20060114: SMITS JACOB, VAN GOMPEL F., VERHEYEN I., THIJS W. - Jakob SMITS Museum Mol. Museumgids en Catalogus
19800096: SMOLAR-MEYNART A. E.A. - Sous l'arbre de la Liberté. L'esprit révolutionnaire et l'esprit patriotique Belgiques. 1789 - 1830.
19890085: SMOLAR-MEYNART ARLETTE & STENGERS JEAN (EDIT.) VOORWOORD DOOR W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH. - Het Gewest Brussel. Van de oude dorpen tot de stad van nu. Brussel
19890270: SMOLAR-MEYNART ARLETTE & STENGERS JEAN (EDIT.) VOORWOORD DOOR W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH. - Het Gewest Brussel. Van de oude dorpen tot de stad van nu. Brussel
19890073: SMOLAR-MEYNART ARLETTE & STENGERS JEAN (EDIT.) VOORWOORD DOOR W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH. - Het Gewest Brussel. Van de oude dorpen tot de stad van nu. Brussel
19410031: SMOLDERS TH. ME, DE FAYS ETIENNE, GENIN FREDDY, MEULEMANS YVES - La jurisprudence belge depuis le 10 mai 1940 (Tome 1, 2, 3)
19410032: SMOLDERS TH. ME, DE FAYS ETIENNE, GENIN FREDDY, MEULEMANS YVES, ET AUTRES - La législation belge depuis le 10 mai 1940. Tome II. Textes, commentaires et jurisprudence
33325: SMULDERS PROF. DR. P. - Het visioen van Teilhard de Chardin. Poging tot theologische waardering
37831: SMULDERS ANT. M.F. - Internationaal Keynesianisme. Jaarboek Studiekring Post-Keynesiaanse Economie
19630005: SMULDERS ADRIAAN - Pressiegroepen en inflatie in de Verenigde Staten.
20030100: SNAUWAERT LIVIA, DE WILDE PETER - Het kasteel van Wissekerke te Bazel (Kruibeke)
19820028: SNETHLAGE KNUP FUHRI - Fatsoenlijk en goedkoop - Geschiedenis van vrouwenarbeid
33921: SNIEDERS AUGUST - Oranje in de Kempen (1873)
33922: SNIEDERS AUGUST - Het Zusterken der Armen (1867)
33923: SNIEDERS AUGUST - Oud Speelgoed
33925: SNIEDERS AUGUST - De Fortuinzoekers (1858) (over emigratie naar Amerika)
33924: SNIEDERS AUGUST - De Wolfjager (1860)
19911: SNIJDERS KEES JAN - Pers en verantwoordelijke Media
19970208: SNIJDERS ARJAN - Rap van fortuin. 22 persoonlijke verhalen van de commerciële radio en televisie
19720143: SNIJDERS M.L., SOETENHORST J.R. - De krant in het nauw
19890119: SNOECKX JOS - Kaartspel ""Slag van Turnhout 1789-1989""
19840190: SNYDER GEORGES - Oude Hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
201411032101: SOCIÉTÉ DES MINES D'OR DE KILO MOTO - Société des Mines d'Or de Kilo Moto
19500005: SOCIETE BELGE D'ETUDES & D'EXPANSION - Bulletin bimestriel n°140 (mars-avril 1950), 49ième Année Sociale
63723: SOCIÉTÉ D'ELECTRICITÉ SODEC SA LUXEMBOURG - Société d'Electricité SODEC SA Luxembourg
63702: SOCIÉTÉ BELGE D'ARMEMENT MARITIME - SBAM - Société Belge d'Armement Maritime - SBAM
19560093: SOCOMABEL - Revue du Marché des principaux produits agricoles du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 (7 volumes)
19940175: SOEBADIO HARYATI, E.A. - Pusaka. Indonesische kunstschatten uit de collecties van het Nationaal Museum.
19910160: VAN SOEST MARJO - Over de regels van het spel. Overspel.
19850211: SOETE GERARD - Hotel Roze Uren
19910194: SOETE GERARD - De gekke monnik
20000134: SOETEMAN FRED - De Hoornse taart en andere rechtsmonumentjes
20060171: SOETEMAN GERARD, VERHOEVEN PAUL (SCENARIO VAN DE FILM) - Zwartboek [roman naar de gelijknamige film]
19980171: SOETERIK R. (RED.) - 50 jaar Israel. Vergeten aspecten, pijnlijke feiten
19560065: SOHIER A. (SOUS LA DIRECTION DE -), VERSTRAETE MAURICE (MAGISTRAT COLONIAL), ORBAN P., GOFFIN LÉON, LOUVEAUX M., STENMANS A., RAÉ MARCELLIN, SMOLDERS TH., DUFOUR J. - Droit civil du Congo belge (3 volumes)
77414: SOHIER ANTOINE - Le régime pénitentiaire congolais.
19880069: LE SOIR - La Gazette de la Révolution française
19930267: SOLE JACQUES - L'âge d'or de la prostitution, de 1870 à nos jours.
19930189: SOLY HUGO, VERMEIR RENÉ, BAELDE M. PROF. DR - Beleid en Bestuur in de Oude Nederlanden. Liber Amicorum Prof. Dr. M. Baelde
19990200: SOLY HUGO, VAN DE WIELE JOHAN, BLOCKMANS WIM, VAN DER WEE HERMAN, KUGLER GEORG, HUVENNE PAUL - Carolus. Keizer Karel V 1500-1558
32705: SOMERS HERMAN H. - Jehova's Getuigen. Naar het einde van de wereldchoas?
39312: SOMERS HERMAN H. - Geheim en wijsheid der Jezuïeten. Het epos van een militante orde (1540-1990)
19450017: SOMERS MAGDA - Zoo zijn wij ... Strafgevangenen spreken
19830048: SOMERS MARC [ELSSCHOT] - Willem Elsschot en het Wereldtijdschrift
19910120: SOMERS HERMAN H. - Geheim en wijsheid der Jezuïeten - Het epos van een militante orde (1540-1990)
20120014: SOMERS BART - Mechelen: bouwstenen voor een betere stad
46520: SOMERSET MAUGHAM W. - De bonte sluier.
19930011: SOMMER MARTIN - KRANTEBEEST, J.M.Lucker, triomf en tragiek van een courantier.
19650015: SONET ANTOINE - Le Rêve d'Alain-Fournier
19890114: VAN SOOM LOUIS - Merksem in 1000 zichten & gezichten.
19850264: SORAYAMA HAJIME - Pin-Up
19650039: SOREF HAROLD & IAN GREIG (WOORD VOORAF DOOR H.C.H. MOORMAN, LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL) - De Marionettenspelers - Een onderzoek naar die organisaties en lichamen die te maken hebben met de pogingen om de blanken uit Afrika te willen verdrijven
20000154: SORELL TOM - Descartes
20050160: SORELL TOM - Descartes
201410061602: SÖRENSEN PATSY - De maskers af! Over socialisme, prostitutie en mensenhandel
19940160: SÖRENSEN PATSY - De maskers af! Over socialisme, prostitutie en mensenhandel
19850125: SORGELOOS CLAUDE, CULLUS PHILIPPE - Het oefenveld en de stedebouw te Brussel, in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 39, nr 153, juli 1985, pp. 1-12; Laken: geannexeerde gemeente, vergeten gemeente?, in: idem, pp. 23-44
19920047: SORGELOOS CLAUDE - Jemappes et la première occupation française 6 novembre 1792 - 18 mars 1793
19380073: SORREL JEANNE - Pages Africaines. L'Afrique du Nord vue par les littérateurs
45707: SOSSET LEON-LOUIS - Louis Van Lint.
39410: SOUNES HOWARD - Down The Highway. Het leven van Bob Dylan.
37411: SOURAVITCH (INL EDWARD PEETERS) - Kerschensteiner en de arbeidsschool (Opvoedkundige Bibliotheek Nr 10)
19450048: SOURIE LOUIS - Het hart van mijn stad. [Roman]
201408061457: SOURNIA BERNARD, E.A. - Projets et dessins pour La Place Royale du Peyrou à Montpellier
20010193: SOUVEREYNS GEERT - Solidair in gezondheid. 100 jaar christelijk mutualisme in de Kempen
33014: SOWELL THOMAS - Ethnic America. A history
30416: SOYER D. - La ""Rosette"" de l'Arachide. Recherches sur les vecteurs possibles de la maladie
30417: SOYER D. - La Psyllose provoqué par Paurocephala Gossyph Russel
30935: SOYER D. MADAME - Les Caractéristiques du Cotonnier au Lomami [Congo Belge]
30949: SOYER L. - Une Méthode d'appréciation du Coton-Graines [Congo Belge]
19690023: SPAAK PAUL-HENRI - Combats inachéves - De l'indépendance à l'Alliance
19870197: SPADA JAMES - Grace Kelly. Het geheime leven van een prinses.
19770095: VAN SPAENDONCK JAN - belle époque en anti-kunst; de geschiedenis van een opstand tegen de burgelijke cultuur: arp, blériot, breton, dada, de chirico, duchamp, fantomas, griffith, jazz, picabia, schönberg, strawinsky, suffragettes, surrealisme, tzara, wandervögel.
40105: SPANGENBURG RAY, MOSER DIANE K. - Connecting a Continent : The Story of America's Tunnels.
40106: SPANGENBURG RAY, MOSER DIANE K. - Connecting a Continent : The Story of America's Roads.
40107: SPANGENBURG RAY, MOSER DIANE K. - Connecting a Continent : The Story of America's Canals.
45520: SPANUTH JÜRGEN - L'Atlantide retrouvée?
19920140: SPAPENS, PAUL & KEES VAN KEMENADE. - De grens gemarkeerd. Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
19960078: SPAPENS, PAUL - Een Muis in de Melk. De Geschiedenis van de Consumentenbescherming in Brabant.
19880227: SPARKE PENNY - Italian Design: 1870 to the Present
42704: SPARKS JOHN - Dierlijke passie & paring. Seks en erotiek in de dierenwereld.
19990108: SPELIERS HEDWIG, [STREUVELS STIJN] - Als een oude germaanse eik Stijn Streuvels en Duitsland
19990161: SPELIERS HEDWIG, [STREUVELS STIJN] - Als een oude germaanse eik Stijn Streuvels en Duitsland
20020207: SPENCER PHILIP, WOLLMAN HOWARD - Nationalism, A Critical Introduction
19990167: SPIER FRED - Geschiedenis in het groot. Een alomvattende visie.
44429: SPIERS A. - Dictionnaire Général Anglais-Français Nouvellement Rédigé d'après Johnson, Webster, Richardson etc. Onzième édition.
44435: SPIERS A. - Dictionnaire Général Français - Anglais Nouvellement Rédigé d'après les dictionnaires fraçais de l'Académie, de Lavaux, de Boiste, de Bescherelle et de Johnson, Webster, Richardson etc. Onzième édition.
19490014: SPIESS EMIL & MULLER ISO - Benzigers Illustrierte Weltgeschichte
43640: SPILLEBEEN WILLY - De andere oorlog. Herinneringen aan de toekomst.
19780077: SPILLEMAECKERS C.L. DR. NORBERTIJN VAN GRIMBERGEN - De abten van Grimbergen tot het einde van de 18de eeuw 1128-1794
19950095: SPILLEMAECKERS R., KÜSTER G. - Schoolatlas. België - Europa - De wereld.
36716: SPINDLER J. ANDREW - The politics of international credit. Private finance and foreign policy in Germany and Japan
20020123: SPLIETHOF MARIEKE E. DRS (EDITOR) - Oranje-Nassau van A tot Z. Biografieën en stamboom van 1146 tot 2001
47027: SPOCK MARJORIE - Eurythmy.
39507: SPORRY BOB TADEMA - De geschiedenis van China.
41701: SPORRY BOB TADEMA - Het Wereldrijk der Farao's? Piramiden, mummies, graven, tempels, obelisken, Toetanchamon, Cleopatra.
201408070120: DE SPOT JAN, PIL (CARTOONS) - Gods wegen: Vaderlandse en andere geschiedenissen
19880262: SPOURS JUDY - Art Deco Tableware British Domestic Ceramics 1925-1939
19970100: SPRING CHRISTOPHER - African Textiles
19880146: SPRUIT RUUD - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie.
19860054: SPRUYT ANDRÉ J.J. - KRINGS E. (VOORWOORD) - Base Companies: fiscaaljuridische analyse.
20020103: SPRUYT ANDRÉ PROF. - Inleiding tot het belastingrecht
45726: SPRUYTE ODIEL - Nietzsche's kringloop.
40209: SPRY-LEVERTON PETER, KORNICKY PETER. FOTOGRAFIE JOEL SACKETT - Japan. Mythe en werkelijkheid.
62611: SPURR RUSSELL - Enter the Dragon. China's undeclared war against the US in Korea 1950-51
47008: SREVENS JOSE, WARWICK-SMITH SIMON - The Michael Handbook. A channeled system for self understanding.
47039: SRI RAM N. - An adress to new members.
37501: STAAL ARTHUR - Hellas. Een reis door Griekenland.
47903: STAD ANTWERPEN - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 26 , 1980, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)
19819: STAD ANTWERPEN - Museum Ridder Smidt Van Gelder. Catalogus I. Schilderijen tot 1800
25607: STAD ANTWERPEN - De haven van Antwerpen
19700071: STAD ANTWERPEN - Sociaal Antwerpen. Overzicht van de naoorlogse sociale activiteiten, van de voor de nabije toekomst geplande werken, en catalogus van de tentoonstelling in de Stedelijke Feestzaal 23 mei tot 7 juni 1970.
48002: STAD ANTWERPEN - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 31, 1985, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)
47902: STAD ANTWERPEN - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 25, 1979, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)
48004: STAD ANTWERPEN - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 33, 1987, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)
47901: STAD ANTWERPEN - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 24 , 1978, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)
47906: STAD ANTWERPEN - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 29, 1983, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)
48003: STAD ANTWERPEN - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 32, 1986, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)
19740193: STAD ANTWERPEN - Waarheen met de antwerpse binnenstad. Wij vragen uw mening
19320036: STADLER ARTHUR - 1914 - ?. 42 Teekeningen van Arthur Stadler. Uitgegeven in het jaar 1932 door N.V. Servire - Den Haag.
20030068: DE STAERCKE ANDRÉ, STENGERS JEAN, KURGAN-VAN HENTENRYK GINETTE (EDITORS) - Alles is voorbijgegaan als een schaduw. Mémoires over het Regentschap en de Koningskwestie.
35418: STAES PAUL - De zachtgekookte eitjes. Een politieke vertelling over het Groene Fabriekje
19870026: STALLAERTS RIK & SCHOKKAERT LUC - Onder dak - Een eeuw volks- en gildehuizen - Tentoonstellinscatalogus.
19750105: STAM ARTHUR - Opkomst en ontbinding van het wereldcommunisme
20020116: DE STANDAARD, SLEEN MARC, NERO - Dagblad De Standaard van 31/12/2002, volledig geïllustreerd door Marc Sleen
20120011: DE STANDAARD WEEKBLAD - De Standaard Magazine. Gaan we kapot aan jaloezie?
19940101: STANDAERT L. - Voorstel van decreet van de heer L. Standaert tot vervollediging van de scheiding van Kerk en Staat
19870190: STANDAERT MAURITS, HOUTHUYS JEF - Een getuigenis van Jef Houthuys. Alleen de optimisten zullen overleven. [old book number 19870156A]
19950173: STANDISH PETER - Dictionary of twentieth Century Culture. Hispanic Culture of South America
19960145: STANDISH PETER - Dictionary of twentieth Century Culture. Hispanic Culture of Mexico, Central America and the Caribbean
23512: STANER M.P. (EDITEUR) - Comptes rendus de la Conférence africaine des sols, Goma (Kivu), Congo Belge, 8-16 novembre 1948, (3 volumes)
30925: STANER P. - Les Acajous du Congo belge
19550044: [STANLEY HENRY M.] - Sur le Haut-Congo. Avant-propos de F. Van Der Linden. Introduction et notes historiques de Léo Lejeune.
19560032: [STANLEY HENRY M.] - Dans les ténèbres de l'Afrique. Introduction et notes historiques de Léo Lejeune.
41305: STANSKY PETER & CONTRIBUTORS - On Nineteen Eighty-Four.(George Orwell)
37402: STAP-LOOS A., STAP J. (FOTO'S) - Speelgoed van alle tijden
19810016: STAPPAERTS DIRK - Borgerhout en zijn Gemeentehuis
38728: STARCHILD ADAM - Everyman's guide to tax havens.
20030138: STARKEY DAVID - Six Wives. The Queens of Henry VIII.
20030130: STARKEY DAVID - Six Wives. The Queens of Henry VIII.
19910210: STARKEY DAVID (ED.). - Henry VIII. A European Court in England.
19730067: STAROBINSKI JEAN - Zinnebeelden van de rede. Cultuurgeschiedenis van Europa rondom de Franse revolutie. (vert. van 1789 Les emblèmes de la raison)
19980145: STARR KENNETH W., CLINTON BILL, LEWINSKY MONICA, KUNTZ PHIL (FOREPLAY) - The Starr Report
201403192237: STEARNS MARSCHALL W. - The Story of Jazz
60734: STEEMAN S.A. - Le comdamné meurt à heures
36811: VAN DER STEEN DANIEL - Elections et reformes politiques au Zaïre en 1977. analyse de la composition des organes politiques.
43147: VAN DER STEEN JOS, [HEMINGWAY] - Ernest Hemingway. De stem van het verloren geslacht.
36837: VAN DER STEEN DANIEL, ROGET ANNE-FRANÇOISE - Bibliographies analytiques sur l'Afrique Centrale. Tome V: L'economie de la République du Zïre 1960 - 1er semestre 1980. Première partie: ouvrages, documents, dossiers, séries documentaires.
19870120: VAN STEENBERGEN RIK, DORE GUSTAVE - Geschiedenis der kruistochten. met 100 houtgravures van Gustave Doré.
42507: VAN DEN STEENE WILLEM - De Vlaamse Beweging na 1945. Bibliografie 1981-1985.
42509: VAN DEN STEENE WILLEM - De Vlaamse Beweging na 1945. Bibliografie 1976-1980.
20060023: STEENHAUT BART - Interview met The Dixie Chicks, de meest omstreden groep van Amerika
38919: STEENKAMP J.C.P.W.A. - Heraldisch Vademecum. Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz.
38920: STEENKAMP J.C.P.W.A. - Heraldisch Vademecum. Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz. Tweede deel
46049: STEENKAMP J. - Inleiding tot de wapenkunde.
34012: STEFFENS ZR. GERARDA - Herinneringen aan de tijd van toen. 0.-L.-V.-Waver 1927-1940
33720: STEGHERS OKT. A - Onze Vlaamsche Novellisten rond 1830 [zoekhulp: Onze Vlaamse novellisten rond 1830]
19500063: STEIGENGA-KOUWE SUZANNA ELISABETH - Zeeuws-Vlaanderen
19760080: STEIN WERNER - Kulturfahrplan Die wichtigsten Daten der Kulturgeschichte von Anbeginn bis 1975
201410051646: STEINBECK JOHN - The Winter of Our Discontent - 1961
19480102: STEINBECK JOHN, CAPA ROBERT - Russisch reisverhaal. Met foto's van Robert Capa. (vertaling van A Russian Journal - 1948)
42938: STEINBECK JOHN - The Wayward Bus.
42939: STEINBECK JOHN - The Red Pony.
42942: STEINBECK JOHN - Burning Bright.
201508171611: STEINBECK JOHN - De druiven der gramschap (vert. van The grapes of wrath - 1939) / Muizen en Mensen (vert. van Of Mice and Men) / De Parel (vert. van The Pearl) (3 romans in 2 volumes)
201408292214: STEINBECK JOHN - The Grapes of Wrath
201408250137: STEINBECK JOHN - The Pearl and Burning Bright
19620164: STEINBECK JOHN - Op reis met Charley - Op zoek naar Amerika (vert. van Travels with Charley - 1962)
19470064: STEINBECK JOHN - De verdoolde bus (vertaling van The Wayward Bus - 1947)
19360039: STEINBECK JOHN - Het onrecht van de sterkste (vertaling van In dubious battle - 1936)
19370039: STEINBECK JOHN - Muizen en menschen (vertaling van Of Mice and Men - 1937)
19470049: STEINBECK JOHN - De Parel (vert. van The Pearl - 1947)
62607: STEINBECK JOHN, LISCA PETER (EDITOR) - The Grapes of Wrath. Text and Criticism
19610132: STEINBECK JOHN - Wintertij van tegenzin (vertaling van The Winter of Our Discontent - 1961)
19360064: STEINBECK JOHN - Het onrecht van de sterkste (vertaling van In dubious battle - 1936)
19390076: STEINBECK JOHN - The Grapes of Wrath
201410040131: STEINBECK JOHN - De druiven der gramschap (vert. van The grapes of wrath - 1939)
201408292245: STEINBECK JOHN - Tortilla flat
19920136: STEINBERG MAXIME - De ogen van het monster. Volkerenmoord dag in dag uit. De holocaust dag in dag uit. (vert. van Un génocide au quotidien - 1992)
32020: STEINER RUDOLF - Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge
32208: STEINER RUDOLF - Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen
32210: STEINER RUDOLF - Die Sendung Michaels. Die Offenbarung der eigentlichen Geheimnisse des Menschenwesens
32226: STEINER RUDOLF - Die Philosophie der Freiheit
43454: STEINER GEORGE - The memoirs of Berlioz.
19850145: STEINER GERHARD - Freimaurer und Rosenkreuzer: Georg Forsters Weg durch Geheimbünde. Neue Forschungsergebnisse auf Grund bisher unbekannter Archivalien.
45324: STEINHAUSER ING. H.F. - UKW-Hand-Sprechfunk-Baubuch
45012: STEINMANN F. - Botticelli.
19910079: STELANDRE ANNICK - De arbeiderswoningen in Brussel en omgeving: toepassing van de wet van 1889. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 45, nr 175, pp. 70-98
75504: STENDHAL - LE ROUGE ET LE NOIR
201410220203: STENDHAL [PSEUDON. DE HENRI BEYLE] - La Chartreuse de Parme
19550092: STENDHAL (MARIE-HENRI BEYLE), SAGE ROBERT - The Private Diaries of Stendhal (Marie-Henri Beyle)
30011: STENDHAL [PSEUDON. DE HENRI BEYLE] - L'Abbesse de Castro. Vanina Vanini
32231: STENDHAL [PSEUDON. DE HENRI BEYLE] - Lamiel suivi de Armance
34119: STENDHAL [PSEUDON. DE HENRI BEYLE] - La Chartreuse de Parme (texte établi par Henri Martineau)
19780205: STENGERS JEAN - Emigration et immigration en Belgique au XIXe et au XXe siècles.
201508311709: STENGERS JEAN (DIRECTION), DE PAEPE JEAN-LUC, KURGAN-VAN HENTENRYK GINETTE - Index des Eligibles au Sénat (1831-1893)
201410241746: STENGERS JEAN - De koningen der Belgen - Macht en invloed - Van 1831 tot nu
19800030: STENGERS JEAN - Léopold III et le gouvernement - Les deux politiques belges de 1940
19850062: STENGERS JEAN - Un siècle de documentation Africaine 1885-1985
19920031: STENGERS JEAN - L'action du roi en Belgique depuis 1831, pouvoir et influence. Essai de typologie des modes d'action du Roi
20000164: STENGERS JEAN - HISTOIRE DU SENTIMENT NATIONAL EN BELGIQUE DES ORIGINES A 1918 tome 1: Les racines de la Belgique
19920168: STENGERS JEAN, BEYENS A., BLONDEEL W., BOUVIER P., BRASSINNE J., DEMBOUR M.-B., DE SCHRYVER R., DE VOGHEL F., FOUTRY V., KABEMBA ASSAN, LEDERER A., MACGAFFEY W., VAN BILSEN A.A.J., VERHAEGEN B., E.A. - Congo 1955-1960. Recueil d'études. Verzameling studies.
19880252: STENGERS JEAN (EDIT.), VANGROENWEGHE D., BONTINCK F., WESSELING L., KURGAN-VAN HENTENRYK GINETTE, STORME M., SALMON P. - Le Centenaire de l
19790142: STENGERS JEAN, DECAVELE J., KURGAN GINETTE, HASQUIN HERVÉ, EN VELE ANDEREN - Brussel. Groei van een hoofdstad
19830157: STENGERS JEAN - Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale - Bijdragen over Belgish-Congo tijdens de tweede wereldoorlog
19490059: STENMANS ALAIN (DR EN DROIT) - La reprise du Congo par la Belgique. Essai d'histoire parlementaire et diplomatique.
19930258: STENMANS ALAIN, REYNTJENS FILIP - La pensée politique du gouverneur général Pétillon
30404: STENUIT D. - De kalk- en meststoffenbehoefte van onze Belgische gronden. De toestand in 1945-46
19960013: STEPHANY P. - La Libre Belgique. Histoire d'un journal libre (1884-1996)
20000124: STEPHANY PIERRE - Les années vingt et trente. La vie quotidienne en Belgique entre les deux guerres
20020016: STEPHANY PIERRE - Le monde de PAN. Histoire drôle d'un drôle de journal. 1945-2002
19730097: STEPPE J. K., SMEYERS M., LAUWERYS J. - Wereld van vroomheid en satire. Laat-gotische koorbanken in Vlaanderen.
25306: STERIADE MICHEL - Eminescu
25313: STERIADE MICHEL - Mijn Roemeens hart in België
19830070: VAN STERKENBURG P.G.J. - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers
41223: STERKENS REMI, STERKENS-CIETERS PAULA - Inleiding tot de taalstudie ten dienste van Athenea, Colleges en Normaalscholen.
35127: STERKENS DR. REMY - Lodewijk De Koninck als dichter
35710: STERKENS PROF. DR. REMI - Verzamelde Opstellen. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
46924: STERKENS DR. REMI - Servaas Daems en zijn letterkundige werken.
201406061359: STERN JESSICA - terreur in naam van God
42008: STERN CURT - Principles of human genetics; second edition
45528: STERN EVZEN - Le Socialisme de Masaryk.
19770080: STERN FRITZ - Goud en ijzer. Bismarck, Bleichröder en het ontstaan van het Duitse Rijk. (vertaling van Gold en Iron)
19940055: STERN FRITZ - Droom en Waan - Het drama van de Duitse geschiedenis 1850-1993
37405: STEUR PROF. DR. KLAAS - Dogmatisch tractaat over het sacrament van het huwelijk.
20040118: STEVAERT STEVE - Socialisme is gratis
19940092: STEVENS MARYANNE, HOOZEE ROBERT (EDITORS). BLOCK JANE, BUYCK JEAN F., GOBYN RONNY, GOYENS DE HEUSCH SERGE - De l'impressionnisme au symbolisme. L'Avant-garde belge 1880-1900. [De l'impressionisme au symbolisme]
19860088: STEVENS HANS - Hergebruik van oude gebouwen
19940133: STEVENS FRED - Revolutie en notariaat Antwerpen 1794-1814
19950098: STEVENS FRED, VANHEMELRYCK FERNAND, VERAGHTERT KAREL - Vrijheid, gelijkheid of de dood. 1 oktober 1795 Brussel op een keerpunt.
20040010: STEVENS FRED PROF., TENTOONSTELLINGCATALOGUS - A book for all seasons? 200 jaar burgerlijk wetboek. Catalogus. Tentoonstelling in het Paleis der Natie van 21/10/2004 tot en met 6/11/2004.
19970213: STEVENS WILLY J. - Uitdagingen voor Latijns-Amerika op de drempel van het derde millenium
201404082244: STEVERLYNCK SAM, VERMEULEN PIETER, ANTHONIS ERIC - The Making of the MAS 1995-2010(Nederlandstalige uitgave) [Museum aan de Stroom]
46221: STEWART PAUL, RIDDELL CHRIS - Ver voorbij het diepe woud. De klif-kronieken.
31434: STEYAERT R.L. - Notes sur deux conditions pathologiques de l'Elaeis Guinéensis
43563: STEYLAERTS JEF - Van Ensor tot Landuyt. De verborgen waarheid achter het visueel waarneembare. Van 30 april tot 21 mei 1989.
19830018: STIERLIN HENRI - L'Art Inca et ses origines. De Valdivia à Machu Picchu
34232: STIFTER ADELBERT - Vrijgezellen
46905: STIFTER ADALBERT - Vrijgezellen.
201507242250: STIGLITZ JOSEPH - Globalization and its discontents
19560055: STIJNS M. - Ontwikkeling en huidige Toestand van de Vlaamse Dagbladpers
31715: STILL WILLIAM T. - New World Order. The ancient play of secret societies
34201: STOCK R. - Ch. De Montalembert. Discours sur les conditions du retour de Pie IX à Rome.
19910096: VAN DER STOCK JAN (WETENSCHAPPELIJKE COÖRDINATIE), VAN UYTVEN, SOLY, HUVENNE, BAETENS, BLONDÉ, POULUSSEN, VANDENBROECK, MUCHEMBLED, FABRI, VAN DER STIGHELEN, SCHREURS, PLEIJ, COPPENS, SMEYERS, BALIS, VLIEGHE, MUYLLE, MATERNÉ - Stad in Vlaanderen. Cultuur en Maatschappij 1477-1787.
19930129: VAN DER STOCK JAN (LEIDING), DE NAVE FRANCINE - Antwerpen, verhaal van een metropool. 16de - 17de eeuw. Antwerpen, Hessenhuis 25 juni - 10 oktober 1993
19980212: STOCKHOLDER JESSICA - Landscape linoleum
19770005: STOCKIL P.A. EDITOR - Our industry: Petroleum: a handbook dealing with the organisation and functions of an integrated international oil company, with particular reference to the British Petroleum Company Limited.
20010041: STOCKMAN P. EN EVERAERS P. - Versterckt Zeeland (Versterkt Zeeland)
62610: STOCKMAN DAVID A. - De prijs van de politiek. De wereldeconomie in de greep van Reagan
33711: VAN DER STOCKT ED. - Programma der Leerstoffen volgens de Wekelijkse Verdeeling der Leerstoffen van het modelprogramma van 1 Mei 1897 in Dagelijkse Samenhangende Lessen, uitgebreid in dagelijkse Modellessen door MM. Amez, Claerhout, D'haenens, Rokeghem & Van der Stockt, Hoogere graad, tweede herziene en verbeterde uitgave
33524: STOETZEL JEAN - La psychologie sociale
30431: STOFFELS E.H.J. - La sélection du Caféier Arabica à la Station de Mulungu
30947: STOFFELS E. - La taille du Caféier Arabica au Kivu [Congo Belge]
34905: STOKES C.S. - Sanctuary. Foreword by The Crown Princess of Greece, Note by F.C. Sturrock, Introduction by P.N. Barrett, Preface by J. Stevenson-Hamilton, Poems by C.S. Stokes
44005: STOKMAN MAG. DR. SIEGFRIED - De politieke geschiedenis van het Lager Onderwijs in Nederland. De religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830)
99990055: STOKVIS BENNO MR DR - Van Paarden en Mensen
19720015: STOLERU LIONEL E.A. - Economie et société humaine. Rencontres internationales du Ministère de l'economie et des finances
39516: STOLTE J.G. - Reisgids Provence.
42839: STONE IRVING - The agony and the ecstasy. A novel of Michelangelo.
19380009: STONE IRVING - La vie passionnée de Van Gogh
19820073: STOOF JAN E.A. - De smalle marge van de onafhankelijkheid. Opstellen over Afrika.
19980191: DE STOOP CHRIS - Ik ben makelaar in hasj
31454: STÖRIG HANS JOACHIM - Geschiedenis van de filosofie 2
31453: STÖRIG HANS JOACHIM - Geschiedenis van de filosofie I
19650073: STÖRIG HANS JOACHIM - Geschiedenis van de wetenschap in de negentiende eeuw. De geesteswetenschappen.
19610066: STÖRIG HANS JOACHIM - Geschiedenis van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen.
35119: STORM THEODOR - Paul Pop. Carsten Curator
38716: STORM RACHEL - In search of heaven on earth. The roots of the New Age movement.
36881: STORME M. - Missions Catholiques. Extrait du Tome I du Livre Blanc de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer.
19570080: STORME MARCEL R.P. - Rapports du Père Planque, de Mgr Lavigerie et de Mgr Comboni sur l'Association Internationale Africaine.
19700090: STORME MARCEL R.P. (MISSIONNAIRE DE SCHEUT) - La mutinerie militaire au Kasai en 1895. Introduction.
19840091: STORME MARCEL - Mijmeringen van een jurist bij 1984, gevolgd door Der Staat als historischer Begriff (Niklas Luhmann)
43331: VAN STRAATEN DR. A. - Consanguine huwelijken
50047: STRADAL H., E.A. - Die Brabantische Revolution des Jahres 1789 aus Wiener Sight (pp; 271-317). Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 47
35132: VAN DER STRAELEN JAN FRANS (VOORTZETTING DOOR JAN BAPTIST) - De Kronijk van Antwerpen, zevende deel: 1799-1802, bezorgd door J. Rylant
36883: VAN DER STRAETEN EDGAR - Jules Cousin, pionnier, chef d'entreprise et homme de bien (1884-1965)
46305: STRATZ CARL HEINRICH PROF. DR. - Die Schönheit des weiblichen Körpers. Den Müttern, Ärtzen und Künstlern gewidmet.
201508201643: STRAUVEN FRANCIS - Modernisme. Van het Zwart Huis tot de Boekentoren.
37108: STREUVELS STIJN - Minnehandel (vierde druk)
42228: STREUVELS STIJN - De Vlaschaard.
19410040: STREUVELS STIJN, IVANOVSKY ELISABETH (ILLUSTRATIES) - De Maanden
19450005: STREUVELS STIJN - Prutske
99990056: STREUVELS STIJN - Minnehandel
62908: STREUVELS STIJN - De Vlaschaard
19870086: STRIBLEY MIRIAM - 100 alfabetten voor de kalligraaf
19820118: STRIEDER PETER, GOLDBERG GISELA, HARNEST JOSEPH, MENDE MATTHIAS, DÜRER ALBRECHT - Dürer
99991011: STRINDBERG AUGUST - De indringer
75626: STRINDBERG AUGUST - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Harriet Bosse.
19000013: STROOBANTS-STEVENS LOUIS - Le Rasphuys de Gand. Recherches sur la répression du vagabondage et sur le système pénitentiaire établi en Flandre au XVIIe et au XVIIIe siècle
34520: STRUBBE KRISTL - Catwalkers. Vlaamse missen en modellen. Een handleiding.
19800025: STRUYE JOHAN, VAN DEUREN KAREL - De reizigers worden verzocht van in te stappen
201403311702: STRUYE PAUL, JACQUEMYNS GUILLAUME, GOTOVITCH JOSÉ (ÉDITION PRÉFACÉE ET ANNOTÉE PAR -) - La Belgique sous l'Occupation allemande (1940-1944); [comprend deux ouvrages de référence: 1. STRUYE, L'Evolution du sentiment public en Belgique sous l'Occupation allemande, publié en 1945, 2. JACQUEMYNS, La Société belge sous l'Occupation allemande (1940-1944), Privations et espoirs, publié en 1945]
19800015: STRUYE JOHAN - 150 jaar pers kijken: anderhalve eeuw geïllustreerde informatie in België
44321: STRUYF E. - Etude historique et philatélique de Léopold Ier.
20080101: STRUYF ANNEMIE - Ladies First. First ladies
19730137: STUBBE A. (VOORWOORD), STAD ANTWERPEN - Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)
37417: STUBBE A. - Het zien en genieten van schilderkunst. Algemene kunstleer hoofdzakelijk belicht van het standpunt uit der schilderkunstige problemen.
19640020: STUBBE ACHILLES DR - Bruegel en de Renaissance - Het probleem van het Maniërisme
19770070: STUBBE A., COOLS H.B. (EDIT.) - Enkele vingerwijzingen voor het herstel van oude huizen
19940080: STUBBE LIEVEN, VANDAMME LUDO, VERHEYE STAF, MUS OCTAVE, VIAENE HENRI, VERSTRAETE RAF - Het verhaal van een Oude Vaart. Geschiedenis en toekomst van het kanaal Ieper-Komen.
40402: STUDD JOHN - The management of the menopause. Annual review 1998.
34703: STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING - Vlaanderen Vergeleken. Benchmarking van Vlaanderen.
36704: STUKER JÜRG - Das Vermeil-Service der Kaiserin Josephine. Kollktion des Marquis de F. Bedeutende Fayencen-Sammlungen, Aquarelle, Goldmünzen, Teppichen. Grosse Auktionen 8.-15. Mai und 6. Juni 1959. Galerie Jürg Stuker Bern (Schweiz).
31112: STURLASON SNORRE - Heimskringla. The Norse King Sagas. (translated by Samuel Laing)
31113: STURLASON SNORRE - Heimskringla. The Olaf King Sagas. (translated by Samuel Laing)
32203: STÜRMER ERNST - So heilt Asien. Ratgeber zur Selbsthilfe
19810068: STURTEWAGEN BART - De krantengroep De Standaard sinds het faillissement
20070015: STUTJE JAN WILLEM - Ernest Mandel. Rebel tussen Droom en Daad
201508261733: STUYCK RAOUL (OPGETEKEND DOOR LOUIS VAN CRAEN) - Hugo, Jacky, Raoul, Ward en de anderen
19990054: STUYCK RAOUL (OPGETEKEND DOOR LOUIS VAN CRAEN) - Hugo, Jacky, Raoul, Ward en de anderen
201403200122: STUYCK RAOUL (OPGETEKEND DOOR LOUIS VAN CRAEN) - Hugo, Jacky, Raoul, Ward en de anderen
19990117: STUYCK RAOUL (OPGETEKEND DOOR LOUIS VAN CRAEN) - Hugo, Jacky, Raoul, Ward en de anderen
19930089: STYNEN HERMAN, DUVOSQUEL JEAN-MARIE (EDITORS) - Omtrent het Antwerpse 'Zuid'.
19940169: STYNEN HERMAN, DUVOSQUEL JEAN-MARIE (EDITORS) - Omtrent het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein in Laken
19590046: STYRON WILLIAM - Ontaard (van de auteur van Sophie's Keuze) Vertaling van Set this house on fire.
19760032: STYRON WILLIAM - Le choix de Sophie (traduction de Sophie's Choice - 1979)
19790134: STYRON WILLIAM - Sophie's keuze (vertaling van Sophie's Cloice - 1979)
31505: SUASSO DE LIMA DE PRADO P. J. W. P. - Luipaardmannen en slangendansers
19910204: SUENENS L.J. KARDINAAL - Terugblik & verwachting. Herinneringen van een kardinaal
19710079: SUETENS L.P. PROF. DR - De nieuwe wetgeving Ruimtelijke Ordening
19730114: SUETENS L.P. PROF. DR - Ruimtelijke Ordening. Recht en praktijk.
20050173: SUHR MARTIN - Sartre
19660011: SULLEROT EVELYNE - La presse féminine
33414: SULLIVAN J.W.N. - Gallio or The Tyranny of Science
39106: SUMMERS ANTHONY - Het J. Edgar Hoover dossier. De ontmaskering van een FBI-directeur.
20080070: SURDIACOURT DIRCK, VAN TRIMPONT MARC - De Witte Congo. Congo ya pembe. Koloniale vergezichten voor Geraardse thuisblijvers. & Naar verre horizonten, de Geraardse kerktoren voorbij.
19720082: SURET-CANALE JEAN - Afrique Noire Occidentale et Centrale.De la colonisation aux Indépendances 1945 - 1960.Crise du système colonial et capitalisme monopoliste d'Etat.
47746: SÜSKIND PATRICK - Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders.
19850077: SÜSKIND PATRICK - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar. (vertaling van Das Parfum - 1985)
19850256: SÜSKIND PATRICK - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar. (vertaling van Das Parfum, die Geschichte eines Mörders - 1985)
38815: SUTPHEN DICK - How to be a better past life regression receiver.
38840: SUTPHEN DICK - Past life hypnotic regression.
43208: SUYIN HAN - Le vent dans ma poche.
19480096: SUYKENS A. - Franse Revolutie en Boerenkrijg in Klein-Brabant.
19820027: DE SWAAN ABRAM - De mens is de mens een zorg
43334: SWAGER WILLEM - Oestrogene stoffen en tumorvorming
62606: SWANBERG W.A. - Luce and His Empire
37119: SWARTH HÉLÈNE - Hermelijntje
46315: SWEDENBORG EMANUEL - Hemelsche Verborgenheden in de Heilige Schrift of het Woord des Heren.
20000015: SWEENEY S. - 101 manieren om uw website te promoten
201408221630: DE SWERT GILBERT - Het pensioenspook
19940161: SWIFT PENNY, SZYMANOWSKI JANEK - Decks & Patios. Seventeen easy-to-build projects for the South African home. Step by step.
19690101: SWILLENS P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar orginelen uit vier eeuwen
44234: SYNAULIA - Music from ancient Rome. Met CD.
19809: SZEPPAN JIRI - Durst, Soif, Dorst
20020178: SZPILMAN WLADYSLAW (BASED ON THE BOOK OF -), POLANSKI ROMAN (FILM DIRECTOR) - The Pianist (film op DVD)
19920101: SZRAMKIEWICZ ROMUALD, BOUINEAU JACQUES - Histoire des Institutions 1750-1914. Droit et société en France de la fin de l'Ancien Régime à la Première Guerre mondiale
42956: SZYMBORSKA WISLAWA (NOBELPRIJS LITERATUUR 1996) - Uitzicht met een zandkorrel.
19890077: TAAFFE PETER - The Masses Arise. The Great French Revolution 1789-1815.
19650074: TABER ROBERT - De vlooienoorlog. Guerillaoorlogvoering in theorie en praktijk. (vertaling van The War of the Flea)
45432: TABOUIS GENEVIÈVE - Chantage à la Guerre.
19930251: TACK GUIDO, VAN DEN BREMT PAUL - Bossen van Vlaanderen
19930254: TACK GUIDO, VAN DEN BREMT PAUL - Bossen van Vlaanderen
32718: TAES CHRIS - Politiek moet. Een krachtmeting van de CVP met de antipolitiek (ingeleid door Marc Van Peel)
42950: TAGORE RABINDRANATH - Wij-zangen. Gitanjali.
45829: TAGORE RABINDRANATH - Wij-Zangen. Gitanjali.
25922: TAGORE RABINDRANATH - Verhalen. Gedichten. Toneel.
43239: TAILLEUR MAX - Van sex-tien tot sex-tig.
19780030: TALAMONTI LÉO - L'Univers mental sans frontières. Par-delà les limites du sens commun et les barrières du moi
35809: TALBOT MICHAEL - Beyond the Quantum
20050175: TALENS EGBERT - Een bijzondere relatie. Het conflict Israël-Palestina nader bekeken 1897-1993.
19800135: TALESE GAY - Bloot geven - Een onthullend boek over erotische ervaringen van mannen en vrouwen die de seksuele revolutie beleefden
20040162: TALLIER PIERRE-ALAIN - Forêts et propriétaires forestiers en Belgique de la fin du XVIIIe siècle à 1914. Histoire de l'évolution de la superficie forestière, des peuplements, des techniques sylvicoles et des débouchés offerts aux produits ligneux.
19820030: TAMSE C.A. EDIT. - Vrouwen in het landsbestuur, van Adela van Hamaland tot en met koningin Juliana
20020174: TAMSE C.A. - Het Huis van Oranje & andere politieke mythen
19790131: TAMSE C.A. EDIT. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
19720122: TANGELDER F.B.M. DR - Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing 1585-1602.
201509081632: TANGHE OMER, VAN BELLEGHEM DOENJA - Hun stem in steen. Westvlaamse missionarissenroute. Monumenten, gedenkstenen, begraafplaatsen, straatnamen en biografische gegevens van Westvlaamse missionarissen.
201509081640: TANGHE OMER - Noordpool missionarissen
19800073: TANNAHILL REAY - Sex in history
19750121: TANNAHILL REAY - Vlees en bloed. De geschiedenis van het kannibalisme
38705: TANNEN DEBORAH - That's not what i meant! How conversational style makes or brakes your relations with others.
20000161: TANNER MICHAEL - Nietzsche
20050169: TANNER MICHAEL - Nietzsche
19820136: TANZER MICHAEL - De jacht op grondstoffen. Analyse van een onophoudelijke strijd.
44016: TAPJE E. - Napoleon. Uit het russisch vertaald door M. Wiessing
46808: TAPLIN OLIVER - Het Griekse Vuur. De hedendaagse invloed van de Griekse beschaving.
19510068: TARDY (DOCUMENTATION RÉUNIE PAR -) - Les monnaies d'or, d'argent et de platine internationales. 4ième édition.
201509081612: TARIDE - Taride 315: Paris par arrondissement
19850058: TARONDEAU JEAN-CLAUDE & XARDEL DOMINIQUE - La distribution
34307: TARRT DONNA - De verborgen geschiedenis
19340018: TASSIER SUZANNE DR - Histoire de la Belgique sous l'occupation française en 1792 et 1793.
19420050: TASSIER SUZANNE DR - Figures révolutionnaires. XVIIIe siècle.
19440026: TASSIER SUZANNE DR - Idées et profils du XVIIIme siècle
19970155: TASTENHOYE GUIDO - Vlaams-Brabant ingelijfd bij Brussel?
43802: TAVERNIER J.J. - Duitse Index-Spraakkunst.
45821: TAVERNIER J.J. - ABC van het Nederlands.
201407210126: TAVERNIER - Monografie van bodem en water in België
35929: TAYLOR TIM - The credit card game
46017: TAYLOR GEOFFREY - Some Britisch Beetles.
19700084: TAYLOR & MOYES - Pictorial History of the R.A.F. Vol 2 and Vol 3
19920009: TAYLOR JOHN ALVAREZ - The Beatles
20050155: TAYLOR C.C.W. - Socrates
20060169: TAYLOR FREDERICK - De Berlijnse Muur 13 augustus 1961 - 9 november 1989 (vertaling van The Berlin Wall - 2006)
39519: TCHEKHOV ANTON - Le Duel suivi de Lueurs, Une banale histoire, Ma vie, La fiancée. Préface, notices et notes de Roger Grenier.
19920159: TEED PETER - A Dictionary Of Twentieth Century History 1914 - 1990
19790025: TEETAERT L. - Levend Verleden 6 - Nieuwste Tijd van 1870 tot heden
19790058: TEETAERT L. - Nieuwste Tijd van 1870 tot heden
47043: TEGTMEIER RALPH - Evolutions Training. Die Methode zur Entschliessung der Kraftzentren des Unterbewusstseins.
19550123: TEIRLINCK HERMAN - Zelfportret of Het Galgemaal - roman
34915: TEIRLINCK HERMAN - De man zonder lijf. De klucht der dubbelgangers. Spel in drie bedrijven.
37112: TEIRLINCK HERMAN - Maria Speemalie 1875-1937. levensgetijden op de Heerlijkheidd t'Homveld.
19400012: TEIRLINCK HERMAN - Maria Speermalie - 1875-1937 - Levensgetijden op de Heerlijkheid 't Homveld
19590056: TEIRLINCK HERMAN, VAN DUINKERKEN ANTON, WALSCHAP GERARD, ROELANTS MAURICE, GIJSEN MARNIX - Romancomponenten van nu en altijd. Thema's uit het werk van Marnix Gijsen door ...
20050022: TELENET GROUP HOLDING NV - Uitgifteprospectus. Aanbod van bestaande gewone aandelen en aanbod om tot €280 miljoen nieuw uitgegeven gewone aandelen te kopen.
19920222: TEMIN PIERRE, GUIDON FRÉDÉRIC (PRÉFACE) - BARRAS. Chef d'Etat oublié ou Le procès du Vicomte à l'ail contre l'Histoire.
30122: TEMIZER RACI - Le Musée des Civilisations Anatoliennes
39212: DE TEMMERMAN ELS - Afrika, continent in beweging.
20040041: TEMPEL BENNO (EDITOR) - Schilders van Parijs 1870-1940: de verzameling Oscar Ghez
19650030: TENHAEFF, W. H. C. DR. PROF. - Het Spiritisme
19600040: TENTOONSTELLINGCATALOGUS - Roem der Belgische gemeenten
19700044: TENTOONSTELLINGCATALOGUS - Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan het Belgisch Portret van de Xvde tot de XVIIIde eeuw behorend tot Belgische privé verzamelingen - Catalogue de l'exposition Le Portrait Belge du Xve au XVIIIe siècle de collections privées belges
19730042: TENTOONSTELLINGCATALOGUS - Koning Albert en zijn soldaten
19570113: TENTOONSTELLINGCATALOGUS - Tentoonstelling Magie. Stad Antwerpen. 27/7 tot 15/9/1957
37609: DE TERAMOND GUY - Kinder-bagno's
44442: TERFVE OSCAR - Cours de Zoologie.
19500080: TERLINDEN CHARLES VICOMTE, CORNET RENÉ J., WALRAET MARCEL - Comité Spécial du Katanga 1900-1950
44313: TERLINDEN VICOMTE CHARLES - A travers notre histoire et nos gloires.
44315: TERLINDEN VICOMTE CHARLES - Les grands Belges de la Guerre de trente ans 1618-1648.
44414: TERLINDEN VICOMTE CHARLES - La Révolution de 1830 racontée par les Affiches.
19280018: TERLINDEN CH. VICOMTE, DE RIDDER ALFRED, BAUDHUIN FERNAND, EECKHOUT GEORGES, DEFOURNY M., VERHAEGEN G. BARON, DE MOREAU P.E. S.J., MÉLOT A., NOËL L. MGR., LECLERE C. - Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914 (3 Tomes = complèt)
19840109: TERNOIS DANIEL, CAMESASCA ETTORE, FOHR ROBERT, INGRES - Tout l'oeuvre peint d'Ingres. 'Les classiques de l'Art'. Nouvelle édition mise à jour par Robert Fohr.
19390030: TERRASSE CHARLES - Histoire de l'Art depuis les origines jusqu'à nos jours. Tome II: Art roman - Art gothique - Renaissance
62511: TERTIUS DE KAY JAMES - Chronicles of the frigate MACEDONIAN 1809-1922
201406100055: TESSENS LUCAS - De tweede schepping. Het landschap in mutatie (1813-1865), in: Jaarverslag Onroerende Voorheffing 2005, pp. 92-116
19820008: TESSENS LUCAS - Commerciële televisie en geschreven pers: de moeilijke verzoening
201406140246: TESSENS LUCAS - Present & Past - gevelpartij te Antwerpen
201406140254: TESSENS LUCAS - Het Kluwen van de politiek - detail kunstwerk SMAK
201406140237: TESSENS LUCAS - het station te Leuven in aanbouw
201406140231: TESSENS LUCAS - een zicht op Rupelmonde
201406140228: TESSENS LUCAS - De Schelde te Temse
201406140226: TESSENS LUCAS - Riet langs de Schelde te Temse
201406140218: TESSENS LUCAS - Standbeeld van Mercator te Rupelmonde - foto
201406140223: TESSENS LUCAS - Plus Tard
201405291618: TESSENS LUCAS, GYSELS MONIQUE - Hoe is het kadastraal inkomen in Vlaanderen verdeeld? (ongelijkheid) - Jaren 2000-2001 - Tabel uit het Jaarverslag van Onroerende Voorheffing 2001, p. 70
19780018: TESSENS LUCAS - Het faillissement van de Standaardgroep - Materiaalverzameling en explorerend onderzoek
19780044: TESSENS LUCAS - Het faillissement van de Standaardgroep - Materiaalverzameling en explorerend onderzoek (PDF-files)
19820085: TESSENS LUCAS - Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information. Rapport du Secrétaire Général sur l'année 1981.
19870009: TESSENS LUCAS - Mediastatistieken
19940013: TESSENS LUCAS - De Vlaamse Media. Een sector in de stroomversnelling
19980012: TESSENS LUCAS - De Vlaamse media en het kantelen van de zekerheden
20030006: TESSENS LUCAS - Media Life Cycle - Chronologie van de Belgische mediageschiedenis
20040001: TESSENS LUCAS - Chronologie van Belgisch-Congo 1885-1961 - Chronologie du Congo Belge 1885-1961 - Cronology of the Belgian Congo 1885-1961
20040002: TESSENS LUCAS - De ontwikkeling van Congo in kaarten 1871-1960 - L'Evolution du Congo en Cartes 1871-1960 - The Evolution of the Congo in Maps 1871-1960 (CD-ROM)
20050077: TESSENS LUCAS LIC., DEBAETS EDDY - De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw
20070004: TESSENS LUCAS - Fortuin en Confrontatie (1865-1914) in: Jaarverslag Onroerende Voorheffing 2006, pp. 82-114
19930280: TESSENS LUCAS, BROCKMANS HANS - Kabeltje dek je. Vlaamse media. Interview met Lucas Tessens over de Vlaamse verankering van de media en de toekomst van de teledistributie.
19810008: TESSENS LUCAS LIC. - Etherreklame en Weekbladpers
19960223: TESSENS LUCAS - Evolutie van de bioscoop in België. Archiefbundel.
19840017: TESSENS LUCAS & VERHOFSTADT DIRK, CLAEYS VICTOR - Vlaamse Media Maatschappij Eindrapport 16 oktober 1984 (VMM)
19840201: TESSENS LUCAS, CLAEYS VICTOR - Centrale TV-exploitatiestudio met geïntegreerde nieuwsdienst en eigen E.N.G.-ploegen. December 1984. [VTM]
19760122: TESSENS LUCAS - De Griekse toetreding, een avontuur ?, in: Perpetuum Mobile, maart 1976, pp. 1-5
201403301939: DE TESTA FRANÇOIS - Le Pakistan
19460084: TESTIBUS A. - Le Parlement dans la Tempête
19750014: TEULINGS AD - Philips. Geschiedenis en praktijk van een wereldconcern
20020090: TEUNISSE INGEBORG - Onderdaan in Oranje's oorlog. Dagboek van een Amsterdamse schutter ten tijde van de Belgische onafhankelijkheidsoorlog (1830-1832)
46032: TEUNISSEN DR. RICHARD - Geheimen van de materie en leven.
25009: DEN TEX URSULA - Fotografen/Journalisten. De geschiedenis van Vrij Nederland 1966-1990
19660151: THAPAR ROMILA, SPEAR PERCIVAL - A History of India (2 volumes) [old book number 19660143]
50015: THELLIEZ - Anciens Pays et Assemblées d'Etats, Standen en Landen nr 15
39119: THEROUX PAUL - De grote spoorwegcarrousel. Per trein door Azië.
63631: THERS ALEXANDRE - Verdun. Le coup de force allemand
19940014: THERY G. - Les autoroutes de l'information. Rapport au Premier ministre
40901: THEUNISSEN GUIDO (RED.) - Dr. Paul Janssen. Een portret in woorden.
19840013: THEUNISSEN PAUL - 1950: ontknoping van de koningskwestie
19570017: THEVENET RENÉ EDIT. - Annuaire biographique du cinéma et de la télévision en France, en Belgique et en Afrique du Nord
19940063: THEWES GUY - Route et administration provinciale au siècle des lumières: l'exemple des états du duché de Luxembourg (1748-1795).
19780037: THIBAU JACQUES - ""Le Monde"" Histoire d'un journal. Un journal dans l'histoire
19360011: THIBAUDET ALBERT - Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours.
19960015: THIEBAUT CLAUDE - Les métamorphose de Franz Kafka
19580025: THIEL RUDOLF - En er was licht - De geschiedenis van de ontdekkingen in het heelal
32118: THIELE-DOHRMANN KLAUS - Intuition. Göttlicher Funke oder unbewusster Datenspeicher?
19410047: VAN THIENEN F.W.S. - Algemeene Kunstgeschiedenis, De Kunst der mensheid van de oude tijden tot heden (delen 1 en 2)
44332: DE THIER LÉON - Avec les combattants de 40.
32409: THIJS VIC - Twintig jaar syndicale kroniek
37018: THIJSSE W.H. - Rokoko. Democatie in wording
75632: THIJSSEN THEO - In de ochtend van het leven
20110013: VAN THILLO CHRISTIAN (WOORD VOORAF) - EPC Printing Tomorrow [waterless offset]
201407062050: THIOLLET - L'art de lever les plans, du lavis et du nivellement, enseigné en 20 leçons, sans le secours des mathématiques
45005: THODE HENRY - Giotto.
34715: THODY PHILIP, [CAMUS ALBERT] - Albert Camus. A study of his work
19980230: THOMAS HUGH - Cuba or The Persuit of Freedom (updated edition 1998)
20729: THOMAS JO - Vademecum van de Planeet Aarde. Feiten Gegevens Namen Jaren Uitersten
30923: THOMAS RENÉ - De la dégradation du sol de la nécessité de sa conservation et de la possibilité d'une certaine régénération [Congo Belge]
30943: THOMAS RENÉ - Les limites climatiques de la cuvette congolaise [Congo Belge]
31431: THOMAS RENÉ - Carte Forestière du Domaine et de certaines régions limitrophes
33209: THOMAS LEWIS - The lives of a cell. Notes of a biology watcher
35713: THOMAS N.W. - The native races of the British Empire. Australia.
39016: THOMAS HUGH - The Spanish Civil War. Third edition. New preface by the author
39628: THOMAS DYLAN - Adventures in the skin trade. Foreword by Vernon Watkins.
43455: THOMAS HUGH - The murder of Rudolf Hess.
19380006: THOMAS, PATER & EMMERICH, PATER EDITOR - In het land der vijf rivieren. 50 Jaar missie-arbeid in Panjab (Engelsch Indië), 1888-1938
19970142: THOMAS HUGH - The Slave Trade. The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870. Revised edition 1998.
19970268: THOMAS MANN - 100 Jahre Thomas Mann bei S. Fischer
36904: THOMPSON MARK, FOREWORD BY RANDY SHILTS - Long road to freedom. The advocate history of the gay and lesbian movement.
19880161: THOMPSON E.P., BERTRAND V., BOUTON C.A., GAUTHIER F., HUNT D., IKNI G.-R. - La guerre du blé au XVIIIe siècle
19910108: THOMPSON HARRY - Hergé, Kuifje. Een dubbelbiografie
19920098: THOMPSON CAROL - Recycled Papers. The essential guide.
19930092: THOMPSON CAROL - African Art portfolio
19630072: THOMPSON, F.M.L., - English landed society in the nineteenth century
19330013: THOMSON ROBERT STANLEY PROF (RUSSELL SAGE COLLEGE, TROY NY) - Fondation de l'état indépendant du Congo; un chapitre de l'histoire du partage de l'Afrique.
201408241811: THOMSON GEORGE MALCOLM - De laatste twaalf dagen van het oude Europa. 24 juli tot 4 augustus 1914 (vertaling van The Twelve Days - 1964)
19320041: THOMSON GEORGE MALCOLM - A short history of Scotland from the Earliest Times to the Outbreak of the Great War
19550065: THORBECKE - Het Thorbecke-archief 1798-1872. Eerste deel: 1798-1820
19750145: THOREAU HENRY DAVID, HARDING WALTER (INTRODUCTION) - The selected works of Thoreau [Walden, a.o.]
19780196: THORNDIKE - The Magnificent Builders and Their Dream Houses
62614: THORPE DAVID - Rude Food photographed by _
34115: THUILLIER PIERRE - Les savoirs ventriloques. Ou comment la culture parle à travers la science
19860156: THUILLIER GUY, TULARD JEAN - La méthode en histoire
20080122: THULLIEZ DAAN - bundeltje informatie over kunstschilder Daan Thulliez (1903-1965) [old book number 20080057]
42009: THUNG PAUL JOAN - Ovaria van oude muizen. Een vergelijkend gerontologisch onderzoek.
19910155: THUNNISSEN CLAUDIA, JOLLES SANNE, SIMONS MARIE-ANNE - Art Deco. Gids voor Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Verenigde Staten.
44248: THURBER JAMES, WHITE E.B. - Is sex necessary?
33317: THUROW LESTER - Head to Head; the coming economic battle among Japan, Europe and America
19950108: THYS MARIANNE - Annuaire du film belge 1994/95 Jaarboek van de Belgische film 1994/95
41621: THYSSE W.H. - Jozef Haydn
19410055: THYSSEN FRITZ - I paid Hitler
19590028: THYSSENS LEO IR - Hart van de industrie
20030020: VAN TIELHOF MILJA - Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel.
31524: TIERENTEYN LOUIS - Histoire des origines, des développements et du rôle des officiers fiscaux près les conseils de justice dans les anciens Pays-Bas depuis le Xve jusqu'à la fin du XVIIIe siècle
19909: TIERIE-HOGERZEIL E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde. Met afbeeldingen meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen
19920075: TIEST ROGER - VAN PASSEN ROBERT - Geschiedenis van Eigen Heerd Onze Haard 1892-1992.
19540072: TIETZE HANS - Meesterwerken der schilderkunst. Een wereldreis door de grote nationale musea
31630: TIETZE HENRY G. - Imagination und Symboldeutung. Wie innere Bilder heilen und vorbeugen helfen
19760112: TIHON ANDRÉ - Les religieuses en Belgique du XVIIIe au XXe siècle. Approche statistique. in: RBHC, VII, 1976, 1-2
63612: DE TIJD (DAGBLAD) - De Tijd van 4 september 1944: Antwerpen bevrijd. Gisternamiddag rukten de zegevierende legers der geallieerde naties onze fiere bewimpelde Sinjorenstad binnen !
63024: DE TIJD - Hoe aantrekkelijk is uw gemeente. De economische parameters op een rij. Uw gemeente ontcijferd
201506202310: TIJD-SCHRIFT. HEEMKUNDE EN LOKAAL-ERFGOEDPRAKTIJK IN VLAANDEREN. - Van kaart naar landschap. (themanummer cartografie)
20070117: DE TIJD - Dit was 2007 - Jaaroverzicht van de (Financieel Economische) Tijd
20070118: DE TIJD - Dit was 2007 - Jaaroverzicht van de (Financieel Economische) Tijd
20080014: TIJDSCHRFT VAN DE BELGISCHE SENAAT - Themanummer 60 jaar vrouwenkiesrecht
92956: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 178
92957: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 46, nr 179
92958: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 46, nr 180
92959: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 46, nr 181: Repertorium Lokale en regionale verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en folklore
92906: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 128
92905: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 127
92954: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 176
92955: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 177
92947: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 169
92948: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 170
92949: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 44, nr 171
92950: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 44, nr 172
92951: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 44, nr 173
92952: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 44, nr 174
92988: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 8, nr 29
92939: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 41, nr 161
92940: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 41, nr 162
92936: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 158
92937: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 41, nr 159
92938: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 41, nr 160 + Bijlagen: Geschiedenis van de gemeentefinanciën
93006: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 132
93009: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 135
93010: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 136
93011: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 137
93017: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 37, nr 143
93029: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 155
93030: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 156
93041: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 167
93050: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 176
93055: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 46, nr 181
93074: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 51, nr 200 Jubileumnummer: De Gemeente: anekdoten en instellingen
93075: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 51, nr 201, Transport in België. Reconstructie van een database.
93076: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 51, nr 202 België ruimtelijk doorgelicht
93077: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 52, nr 203
93079: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 52, nr 205
93094: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Register Nummers 1 tot 200 (1947-1997). Auteursregister. Plaatsnamenregister. Onderwerpsregister.
20060031: TIJDSCHRIFT ERFWOORD - Tijdschrift Erfwoord, augustus-september-oktober 2006
92912: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 134
92941: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 42, nr 163
92942: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 42, nr 164
92943: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 42, nr 165
92944: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 42, nr 166
92945: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 167
92946: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 168
92930: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 152
93001: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 127
93084: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 53, nr 210, De ontginningspolitiek van de overheid in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1830. Een maat voor niets?
92962: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET, VERMEIRE - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 47, nr 184. Cholera.
92921: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 37, nr 143 + Bijvoegsel: Geschiedenis van de gemeentefinanciën III: Van de grote economische crisis der jaren dertig tot WO II
92920: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 36, nr 142
92929: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 39, nr 151
92992: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 9, nr 33: De financiële tussenkomst van de gemeenten voor werklozensteun (vervolg en slot)
92966: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 48, nr 188
92970: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 29, nr 111 + Lijst der geklasseerde Monumenten en Landschappen op 31/12/1974
92971: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 4, nr 12: Historiek van onze gemeentelijke financiën sedert de Franse Revolutie
92972: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 4, nr 13: Historiek van onze gemeentelijke financiën sedert de Franse Revolutie (vervolg)
92974: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 4, nr 15
92907: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 129
92969: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 27, nr 103 + Repertorium der gewestelijke en plaatselijke maatschappijen en tijdschriften voor geschiedenis en oudheidkunde
92968: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 24, nr 92
92967: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 24, nr 91
92986: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 8, nr 27
92902: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 32, nr 124
92963: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 47, nr 185
92995: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 10, nr 36
92993: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 9, nr 34: De aanleg en het onderhoud der wegen in België door de locale besturen (barrières en tolrechten vanaf de ME tot 1830)
92918: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 36, nr 140
92931: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET, SORGELOOS - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 153
92935: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET, LEBLICQ - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 157
92953: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET, STELANDRE - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 175
92961: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 47, nr 183
92914: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 136
92913: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 135
92934: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 156
92908: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 130
92909: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 131
92990: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 9, nr 31
92903: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 32, nr 125
92904: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 32, nr 126
92987: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 8, nr 28
92928: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 38, nr 150 + Register op nrs 131-150
92917: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 36, nr 139
92964: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 47, nr 186
92965: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 48, nr 187
92975: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 5, nr 16: De gemeentelijke financiën van 1830 tot 1913.
92911: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 133
92910: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 132
92976: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 5, nr 17: De intercommunales voor waterbedeling in België
92901: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 32, nr 123
92916: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 138
92915: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 137
93080: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 52, nr 206, Een Henegouws kasteel in de 18de eeuw: het kasteel van Le Roeulx
92989: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 8, nr 30: De gemeentelijke verdelingsfondsen in het buitenland
92923: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 37, nr 145
92924: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 37, nr 146
92925: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 38, nr 147
92926: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 38, nr 148
92927: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 38, nr 149
92933: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 155
92991: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 9, nr 32: De financiële tussenkomst van de gemeenten voor werklozensteun
92973: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 4, nr 14: Historiek van onze gemeentelijke financiën sedert de Franse Revolutie (vervolg)
93072: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 50, nr 198, SUYKENS Fernand, De waterverdragen met Nederland
92919: TIJDSCHRIFT VAN HET GEMEENTEKREDIET, DECONINCK M. - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 36, nr 141 + bijvoegsel: Repertorium van de Lokale en regionale verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en folklore
35709: TIJS RUTGER - De andere Rubens. Activiteiten/Interesses/Leefwereld
20080102: TILLIE MICHEL, ROSSI MICHEL (COORDINATION) - Un regard sur le patrimoine monastique dans le Pas-de-Calais, des origines à nos jours.
20050108: VAN TILLO GÉRARD - Dit volk siert zich met de toga - Achtergronden van het academisch onbehagen
19930230: TILLY CHARLES - Europese revoluties 1492-1992 (vert. Van European Revolutions)
19610083: TILMAN H.W. - Mischief tussen de pinguïns
19480107: TILMONT J., DUCHENNE E., DE ROECK M. - Géographie Economique à l'usage des sections commerciales et des écoles de commerce.
19490012: TILMONT J. - Cours de Géographie. Tôme II: La Belgique et le Congo Belge
36916: TIMBERLAKE LLOYD, TINKER JON (RED) - De Afrikaanse Crisis. De oorzaken en de bestrijding van een failliet leefmilieu.
39104: TIMBERLAKE LLOYD, TINKER JON - De Afrikaanse Crisis. De oorzaken en de bestrijding van een failliet leefmilieu.
42609: REDACTIE TIME-LIFE - Soepen en stoofschotels nieuwe stijl.
19670040: TIME-LIFE - Time Capsule/1941 - A history of the year condensed from the pages of Time
19730022: TIME-LIFE - The best of LIFE
201403072232: TIMMERMAN KENNETH R. - De Judaskus. De waanzinnige bewapening van de Golfstaten door het Westen, de hypocrisie en de dramatische gevolgen ... Een schokkende analyse (vertaling van The Death Lobby - 1991)
26218: TIMMERMANS J.J.M. - De glorie van Nederland
34902: TIMMERMANS FELIX, E.V.A. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922-1923. [1ste verhaal van Felix Timmermans]
37111: TIMMERMANS FELIX - Boerenpsalm
40915: TIMMERMANS FELIX - Omnibus 1. Pallieter. Pieter Bruegel. Het kindeken Jesus in Vlaanderen. De zeer schone uren van juffrouw Symforosa. Naar waar de appelsienen groeien. Bij de krabbekoker.
42423: TIMMERMANS FELIX - Adriaan Brouwer.
42427: TIMMERMANS FELIX - ""Een Lepel. Herinneringen"" werd door mij bijeengebracht en verteld voor mijn zoon Gommaar, bij het 10-jarig bestaan van Het Kompas. 10 ex. gemerkt A-J zijn niet in den handel. 150 ex. genummerd I-CL werden door mij ondertekend, en 690 ex. in den handel gebracht.
42436: TIMMERMANS FELIX - De Pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt.
42925: TIMMERMANS FELIX - Pieter Bruegel. Zo heb ik u uit uw werken geroken.
42961: TIMMERMANS FELIX - Boerenpsalm
43133: TIMMERMANS FELIX - Pieter Bruegel. Zo heb ik u uit uw werken geroken.
19430010: TIMMERMANS FELIX - Een lepel herinneringen
99991022: TIMMERMANS FELIX - Het kindeken Jesus in Vlaanderen
99991026: TIMMERMANS FELIX - De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt
99991027: TIMMERMANS FELIX - Adriaan Brouwer
46607: TIMMERMANS FELIX - Adriaan Brouwer.
60116: TIMMERMANS FELIX - Pieter Bruegel.
42918: TIMMERMANS FELIX - Schemeringen van de dood
19630023: TIMMERS J.J. PROF DR - Kleine atlas van de Nederlandse beschaving
19800146: TIMMERS, J.J.M., PEETERS GUIDO - Schoonheid der Nederlanden. Een cultuurhistorische atlas.
30520: TINBERGEN PROF. DR. J. - De les van vijftig jaar
40303: TINDALL V.R. - Jeffcoate's Principles of Gynaecology.
19680093: TINDALL P.E.N. - History of Central Africa
43237: TINDEMANS LEO - Open brief aan Gaston Eyskens.
201405072213: TISSEN RENÉ, LEKANNE DEPREZ FRANK, BURGERS ROSALIE, HALMANS FRANK - Geef ze de ruimte ! - Over het anders organiseren van kennis, mensen en technologie.
19850017: TITULAER, C. - Verklarend woordenboek nieuwe media
30929: TOBBACK L. - L'Inspection des Viandes au Congo belge
30954: TOBBACK L. - Les Tiques et les moyens de les combattre [Congo Belge]
201511121703: TOBI EGBERT J. - Speculant onder Napoleon [Gabriel Ouvrard]
19500050: TOBI EGBERT J. - Speculant onder Napoleon [Gabriel Ouvrard]
201404052235: DE TOCQUEVILLE ALEXIS - Over de democratie in Amerika. 1ste en 2de boek (1835-1840)
36708: TODD OLIVIER - De mandarijn van Parijs. Een originele blik op Sartre.
39316: TODD OLIVIER - De Mandarijn van Parijs. Een kritische blik op Sartre.
32318: TODD OLIVIER - De Mandarijn van Parijs. Een kritische blik op Sartre
19840118: TODD OLIVIER - Jacques Brel, une vie
43609: TODTS HERMAN - Van gemeenschap tot gemeenschap. De onvoltooide symfonie der vlaamsgezinden.
19750032: TODTS HERMAN - De onvoltooide symfonie - Hoop en wanhoop der vlaamsgezinden
19880043: TODTS HERMAN - Staat in ontbinding? België: de jaren '80
38103: TODTS HERWIG, DE BUCK ISOLDE - De idee Maurice Gilliams. Een schrijver over schilders
19960163: TODTS HERWIG, CARDYN-OOMEN DORINE, MONTEYNE NATHALIE, DE JONG LEEN, VANDAMME ERIK (WOORD VOORAF) - Het volk ten voeten uit: Naturalisme in België en Europa 1875 - 1915. KMSK, Antwerpen 24/11/1996 - 16/2/1997
33130: TOERGENJEV IWAN - Als lentewateren (uit het russisch door Van Wageningen)
42810: TOFFLER ALVIN - De Derde Golf.
19700012: TOFFLER ALVIN - Le choc du futur (The future shock)
201411141826: TOFFLER ALVIN - De nieuwe machtselite. Wie krijgen in onze veranderende wereld de macht? (vert. van Powershift: Knowledge, wealth, and violence at the edge of the 21st century - 1990)
19690016: TOFT, MOGENS / JOHN FOWLIE - Variaties 1& 2. Speciale Europaclub-uitgave
201403081745: TOFT, MOGENS / JOHN FOWLIE - Variaties
20010123: TÓIBIN COLM, FERRITER DIARMAID - The Irish Famine. A documentary. [old book number 20010064A]
39615: TOLKIEN - De Silmarillion
30325: TOLKIEN J.R.R. - In de ban van de ring. De terugkeer van de koning
46822: TOLLENS H. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Avondmijmering.
19480101: TOLLET MARCEL - Contractnegers - Er waren twee koningskinderen - Baanbrekers - De tragische veldtocht
36628: TOLSTOI LÉON - Ce qu'il faut de terre à l'homme.
40029: TOLSTOI LEO - Kinderjaren.
37601: TOLSTOY LEO - Opstanding. Naar den volledigen engelschen tekst bewerkt door J. Westendorp.
60727: TOMAS MARIANO - Felipe II, Rey de Espana y Monarca del Universo
201403301925: TOMICHE - L'Arabie Séoudite
30405: TONDEUR G. - Ou en est la ""Question Forestière"" au Congo.
19860200: VAN TONGERLOO, IMPENS - GVA naar de 100 - Gazet van Antwerpen
40113: TONNARD PATRICK, DE KEYZER LAURENS - Een wegwijzer in de plastische chirurgie. Schone Schijn.
19870099: TOORNVLIET, H. A. H - De Staatsinrichting
20070137: TOP STEFAAN - OP VERHAAL KOMEN - Sagen uit de Provincie Antwerpen
26102: TOPIC VERLAG GMBH - Rätselhafte Phänomene. Die Welt des Unerklärlichen
40711: TORBRÜGGE WALTER - Kunst im Bild. Europäische Vorzeit.
37009: TORHOUDT DR. ALBERT - Een onbekend Gnostisch systeem in Plutarchus' De Iside et Osiride.
46223: TÖRNQVIST RITA - De fluit en de bombardon en andere verhalen.
19690103: TORRES CAMILO - Revolutie: christelijke opdracht
44611: TOSTI AMEDEO - La plus grande entreprise coloniale de l'histoire.
36322: TOUCHARD JEAN - Histoire des idées politiques. 1. Des origines au XVIIIe siècle
19800136: TOULOUSE LAUTREC, DEVOISINS JEAN (TEXTE) - Les Maisons Closes
44347: TOURNEUR VICTOR - Les Belges avant César.

Next 1000 books from MERS Antique Books Antwerp

2/17