MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34440: N/A. - Ministerie van Nederlandse Cultuur, Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur. Deel 2: Provincie Brabant / Arrondissement Nijvel
33702: W., A.-J - Nuttige uitvindingen ten dienste van Handel en Nijverheid
34441: N/A. - Ministerie van Nederlandse Cultuur, Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur. Deel 2n : Vlaams Brabant / Halle - Vilvoorde
19080004: W., A.-J. - Les inventions pratiques au service de l'art, de l'industrie, du commerce et de la santé recueillies par A.-J. W.
19890129: N/A. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement Ieper. Kanton Ieper. 11n1.
19620069: S.J. - Jezuïeten. Jaarboek 1962-1963 van de Sociëteit van Jezus
19630067: S.J. - Jezuïeten. Jaarboek 1963-1964 van de Sociëteit van Jezus
201407062305: X - Schema directeur d'amenagement et d'urbanisme de la region de Paris 1965 (4 volumes)
19890138: N/A. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Antwerpen. Stad Mechelen. 9n
16630001: I.D.C.H. - L'Arte ou pratique notariale du Temps Présent avec diverses définitions touchant les Testamens
19890128: N/A. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent. Kantons Destelbergen en Oosterzele. 12n2.
63620: X - Devocionario Romano
19514: J.M.J.F. - Commentarium. Chronographiae sacrae. Conventus
201711222357: - Vijftigste verjaardag van de inwijding van de Beneden-Congo-Spoorweg (Matadi - Leopoldstad) 1898-1948
201509101004: - Vijftigjarig bestaan De Belgische Phenix (verzekeringen/assurances)
19890139: N/A. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen. Kanton Mechelen. 13n2
201711152338: - Europalia Arts Festival 6/10/2015 - 31/1/2016
201710201258: - La Bibliothèque de Poésie: La Poésie Romantique (I) - La Poésie Romantique (II) Victor Hugo - La Poésie Populaire
20060022: VAN DER AA MANU / WALSCHAP GERARD - Gerard Walschap. Kritisch werk 1922-1926.
201704062351: VAN DER AA MANU, E.A. - Kunstpromotor Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967) en de Avant-Garde
19870148: AALBERS J., PRAK M. (REDACTIE) - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden
19870161: AARSBERGEN AART, E.A. - Kroniek van Nederland
201702252354: ABDI NURA - Tranen in het zand (vertaling van Tränen im Sand - 2003)
25825: ABDIJ AFFLIGEM / HEKELGEM - Affligem. Van allen cloosteren spieghel
201603091457: ABDOLAH KADER - De meisjes en de partizanen.
19740060: ABDUL HAK, SELIM ET AL. UNESCO - AN ILLUSTRATED INVENTORY OF FAMOUS DISMEMBERED WORKS OF ART. EUROPEAN PAINTING. With a section on dismembered tombs in France.
19830067: VAN DEN ABEELE ANDRIES - Negentiende-eeuwse ondernemers te Brugge - Georges en William Chantrell. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, jg 37, nr 146, oktober 1983, pp. 241-268.
201508121445: VAN DEN ABEELE ANDRIES - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.
201410101426: VAN DEN ABEELE ANDRIES - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.
19350036: VAN DEN ABEELE HUGO - Het ontstaan der zijdenijverheid in de stad Deinze (1847-1862).
19740139: ABEL WILHELM - Crises agraires en Europe ( XIIIe - XXe siècle) (traduction de Agrarkrisen und Agrarkonjunktur - 1966)
19740161: ABEL WILHELM - Crises agraires en Europe ( XIIIe - XXe siècle) (traduction de Agrarkrisen und Agrarkonjunktur - 1966)
44504: ABELOOS VICTOR - Beesten in den Dierentuin te Antwerpen geschetst door Victor Abeloos.
19680013: ABENDROTH WOLFGANG - KPD-Verbot oder mit Kommunisten leben?
20000176: ABERNETHY DAVID B. - The dynamics of global dominance. European overseas empires 1415-1980.
19970160: ABICHT LUDO - De herinnering is een vorm van hoop. Vlaanderen in de postmoderniteit
41606: ABICHT, BAECK, BAUER, BEHEYDT, VANDEN BERGHE, BOUCKAERT, CLAEYS, DEVREEZE, HEREMANS, MERTENS, DE MEULEMEESTER, VAN DE PERRE, PONETTE, RENSON, DE ROOVER, RUYS, SENELLE, STORME, VANHEESWIJCK, VANHEMELRYCK - Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit.
18960012: ABRAHAMS ISRAËL - Joods leven in de Middeleeuwen
19730065: ABS ROBERT - Emile Vandervelde
201712140028: ABSILLIS KEVIN - Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
19760001: ACCOCE P. & RENTCHNICK P. - Ces malades qui nous gouvernent
201403170019: ACHEBE CHINUA, E.A. - Afrika indruk. Afrikaanse verhalen samengesteld en ingeleid door Jan Kees Van de Werk
201803192352: ACHEBE CHINUA - Een wereld valt uiteen (vertaling van Things Fall Apart - 1958)
201512280003: ACHTERHUIS HANS PROF. DR - Het rijk van de schaarste van Thomas Hobbes tot Michel Foucault
19690094: VAN ACKERE J.E. PROF. - Renaissance, Barok en Rococo in Europa
19470054: VAN ACKERE J. - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire
37718: ACKERMAN DIANE - Reis door het rijk der liefde. Cultuurgeschiedenis van de hartstocht
38902: ADAM AD. - Si j'étais roi. Opéra en 3 actes. Partition pour piano seul.
19750125: ADAM ANTOINE, REVEL JEAN-FRANÇOIS, EN ANDEREN [PROUST] - Proust - Genie en wereld
20020001: ADAMS S. EDITOR - De complete geschiedenis van de 20ste eeuw
37913: ADAPTATION FRANÇAISE DE PAUL BRAUCA - Les désirs impudiques de Lady Béatrice.
19980103: ADDA JACQUES - La mondialisation de l'économie. 1. Genèse.
19630063: ADHEMAR JEAN - La gravure originale au XVIIIe siècle
38531: ADKINS LESLEY & ROY - Egypte ontraadseld. De bezeten archeoloog Champellion en zijn speurtocht naar de betekenis van de hiërogliefen.
19320001: ADLER ALFRED - Mensenkennis
19960073: ADMINISTRATIE VAN HET KADASTER - Evolutie van de kadastrale inkomens 1970-1996. Evolution des Revenus Cadastraux 1970-1996.
19750057: ADRIAENS H., AMERIJCKX, AMOROS RICA, BAUGNIET, BOURS, CALEWAERT, CARDYN, CHRISTIAANSE, CLAEYS BOUUAERT, COLLIN, DELVA, FONTANEAU, KERLAN, LINARD, MAST, MOUREAU, PARISIS, RENS, SCHOENTJES-MERCHIERS, SCHREUDER, VAN ROLLEGHEM, PITLO, E.A. - Liber Amicorum- - Professor Baron Jean Van Houtte (2 delen = volledig)
20030008: ADRIAENS MANU - Blijven kijken! Vijftig jaar televisie in Vlaanderen
201712011526: ADRIAENS MANU, MARY TONY (WOORD VOORAF) - Blijven kijken! Vijftig jaar televisie in Vlaanderen
19860151: ADRIAENSEN LFW - De Mechelse hoedenmanufactuur Van den Nieuwenhuysen (1704-1826), in: HKOM, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, boekdeel 90/1, 1987, pp. 177-209)
20000177: ADRIAENSSENS PETER - Van hieraf mag je gaan. Over het opvoeden van tieners
201709281741: ADRIANI ENGELS M.J., WALLAGH G.H., [TOONDER MAARTEN], [VAN REEN PETER] - Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945.
19250021: ADRY EG., VAN DEN BOSCH ROMAIN (PRÉFACE), OST ALFRED - Un siècle d'éclairage 1824-1924. Couverture et illustrations de A. Ost.
19380008: AEBY JULES DR - Dangerous goods - Marchandises dangereuses - Gefährliche Waren
19870173: AERTS WILLEM - Beschermd Cultuurpatrimonium in de Provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout
19930064: AERTS W. (EDIT.) - LA CATHEDRALE NOTRE-DAME D' ANVERS
19930060: AERTS ERIK, HENAU BRIGITTE, JANSSENS PAUL, VAN UYTVEN RAYMOND (EDITORS) - Studia historica oeconomica: liber alumnorum & liber amicorum Herman van der Wee
18390003: AFFRE L'ABBÉ - Traité de la Propriété des Biens Ecclésiastiques.
99991106: AFRIKA FOCUS - Afrika Focus. Driemaandelijks tijdschrift van Afrika-BRUG. Afrika Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent. [voortzetting van AVRUG Bulletin]
39601: AGATHA - Licht en Donker in een Meisjesleven naar het Hoogduitsch van Clare Crom.
19920131: AGULHON MAURICE, BONTE PIERRE - Marianne. Les visages de la République.
201803260008: AGULHON MAURICE (PRÉFACE) SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION DE 1848 ET DES RÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE - Le XIXe siècle et la Révolution française
201601031758: AHRENS, HANNS D. - Demontage. Nachkriegspolitik der Alliierten.
43021: VAN AKEN PIET - Grut/ De mooie zomer van 40.
19810108: VAN AKEN PIET - De blinde spiegel
19830113: VAN AKEN PIET - De Goddemaers
19440055: VAN AKEN PIET - Het hart en de klok - Roman met een nawoord van Paul Van Aken
19590099: VAN AKEN PIET - De nikkers
43033: ALAIN-FOURNIER (PS. HENRI-ALBAN FOURNIER) - Le Grand Meaulnes.
19130030: ALAIN-FOURNIER (PS. HENRI FOURNIER) - De grote Meaulnes (vertaling van Le Grand Meaulnes - 1913)
19500052: ALAZARD JEAN, [INGRES] - Ingres et l'ingrisme
19870176: ALBERIGS LEI, TILLIE HARRIE, RIJVERS WIM - Wim Rijvers
19680046: ALBERTS JAPPE PROF DR W., VAN DER STEUR A.G. - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis
19720119: ALBERTS W.J. PROF. DR - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. Deel 1 (tot 1632) + Deel 2 (vanaf 1632 tot 1918).
19420042: ALBRECHT KARL I. - Der verratene Sozialismus. Zehn Jahre als hoher Staatsbeamter in der Sowjetunion. Mit 110 Abbildungen
18660009: ALCOTT LOUISA MAY - Fatale liefdesjacht (vert. van A Long Fatal Love Chase - 1866)
19780209: ALDCROFT DEREK A. - The European Economy 1914-1980
201403301932: ALEM JEAN-PIERRE - Le Liban
19250006: D'ALES A. (SOUS LA DIRECTION DE) & LOTH BERNARD (TABLE ANALYTIQUE) - Dictionnaire apologétique de la Foi Catholique (contenant les preuves de la Vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des Sciences humaines) + Table analytique (par Bernard Loth) [ensemble 5 volumes]
35413: ALEXANDER CENTURIO DR. N. - De Profetiën van Nostradamus
19880156: ALEXANDER WILLIAM, MASON GEORGE HENRY - China: Beeld van het dagelijks leven in de 18de eeuw
19930001: ALEXANDER A. - Media Economics, Theory and Practice
20050062: ALEXANDER ANNE - Nasser. His Life and Times.
19760111: ALEXANDRE PIERRE - Le climat au Moyen Age en Belgique et dans les régions voisines (Rhénanie, Nord de la France)
19030012: ALEXIS F. M.G. - La Belgique pittoresque. Géographie descriptive. Physique, politique, économique et historique.
19360067: ALFAU FELIPE - Locos. Een gebarenkomedie.
32513: FABRE-LUCE ALFRED - Talleyrand
19980224: ALI TARIQ, WATKINS SUSAN - 1968: Marching in the streets
40805: ALLAER EMMANUEL, ALIDOR (DESSINS) - Touche pas à mon roi.
20070081: ALLAH - De Koran
201811011309: ALLARD FERNAND - Journal du Congo (1905-1907). Un apprentissage missionnaire
19990190: ALLEN TIM, SEATON JEAN (EDITORS) - The media of conflict. War reporting and representations of ethnic violence
43340: ALLEN C., BERG A. - Les problèmes de l'homosexualité.
19920147: ALLEN PHILLIP - Atlas der Atlassen - De kaartenmakers en hun wereldbeeld
19700064: ALLICANTE PEDRO - Ernesto ""Che"" Guevara. De roman van een rebel.
201905050326: ALMOND GABRIEL A., COLEMAN JAMES S. (EDITORS) - The Politics of the Developing Areas
39527: ALONSO HERNANDEZ J.L., HERMANS H.L.M., METZELIN M., OOSTENDORP H.T. - Spaanse Letterkunde.
45003: VON ALTEN DR. W. - Max Slevogt.
18400006: ALTMEYER J.J. - Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le Nord de l'Europe, pendant le XVIe siecle, accompagnee de pieces justificatives, inedites.
201605101851: ALZIEU TEDDY - Constantine - Mémoire en Images
23506: AMALAURE, JEAN - L’Affaire katangaise. Etiologie insolite d’une aventure transcontinentale
39303: AMBROSE STEPHEN E. - Band of Brothers. Van Normandië tot Hitlers Adelaarsnest. De Easy-compagnie, 506de Regiment, 101ste Luchtlandingsdivisie.
19940209: AMBROSE STEPHEN E. - D-Day 6 juni 1944 (nederlandstalig)
19050034: AMERICAN STEREOSCOPIC COMPANY, NEW YORK - AMERICAN STEREOSCOPIC COMPANY, NEW YORK: 39 stereoscopic photographs on standard gray mounts.
19850143: EL-AMIN MUSTAFA - Al-Islam. Christianity & Freemasonry
19840180: AMIS MARTIN - Geld. Afscheidsbrief van een zelfmoordenaar (vertaling van Money - 1984)
20000105: AMMERLAAN GABY (GEHEEL BIJGEWERKT DOOR -) - Kalendarium. Wereldgeschiedenis in jaartallen.
19350055: VAN AMMERS-KÜLLER JO - Heeren, Knechten en Vrouwen. De Geschiedenis van een Amsterdamsche Regenten-Familie in de jaren 1778 tot 1813. De Sans-Culotten 1792-1795.
201803141257: AMODE MARTIN - TURKIJE. Grote reis-encyclopedie van Europa.
201709211027: AMORY CLEVELAND, BRADLEE FREDERIC (EDS) - Vanity Fair. Selections from America's most memorable magazine. A cavalcade of the 1920s and 1930s.
201803310140: ANCKAER LEOPOLD E.P. - MISSIONARIS VAN SCHEUT, DOCTOR IN DE MISSIOLOGIE - De evangelizatiemetode van de Missionarissen van Scheut in Kongo (1888-1907)
19890325: ANDERSEN, HÅKON WITH & COLLETT, JOHN PETER - Anchor and balance. Det norske Veritas, 1864-1989
201803280141: ANDERSON M. S. - Europe in the Eighteenth Century, 1713-1783
16190002: ANDREAE JOHANN VALENTIN, VAN RIJKENBORGH J. - Christianopolis. Verklaring van zeven hoofdstukken van Reipublicae Christianopolitanae descriptio door Johann Valentin Andreae. (2de herziene druk)
42604: ANDREAE ILLA - Elseviers Groot Dranken Boek. Internationaal handboek van de sterke drank.
201701312349: ANDREAS-FRIEDRICH RUTH - Er woonden mensen in Berlijn. Dagboek-aantekeningen 1938-1945
19460098: ANDREAS-FRIEDRICH RUTH - Er woonden mensen in Berlijn. Dagboek-aantekeningen 1938-1945
33418: ANDRES STEFAN - Novellen und Erzählungen
201711250037: ANDREWS RICHARD, SCHELLENBERGER PAUL - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
18900017: ANDREWS, WILLIAM - Old-Time Punishments
38215: ANDRIES MARC - De Poolse Connectie.
20050186: ANDRIES POOL, RUYS CHRISTOPH, E.A. - Belgische fotografen 1840-2005
19930047: ANDRIES POOL & AERTS WILLEM EDITS - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography.
19900220: ANDRIES POOL - American Photographs 1940-1990
19930181: ANDRIES POOL & AERTS WILLEM EDITS - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography.
201705091813: ANGELI CLAUDE, MESNIER STÉPHANIE - Fort Chirac
19790017: ANGELUCCI ENZO & CUCARI ATTILIO - Encyclovisuelle des navires. 1000 embarcations du monde entier des pirogues primitives aux porte-avions géants
19010002: ANGLADE MAURICE (DOCTEUR EN DROIT) - De la sécularisation des biens du clergé sous la Révolution
19550068: ANGLESEY, MARQUESS OF (EDITOR) - The Capel Letters Being the Correspondence of Lady Caroline Capel and Her Daughters with the Dowager Countess of Uxbridge from Brussels and Switzerland 1814-1817
19980206: D'ANGREMOND KEES, HUISMAN PIETER, E.A. - Watertovenaars. Delftse ideeën voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat.
201804082143: ANSCHUTZ PHILIP F. (INTRODUCTION), ROBERTS-JONES PHILIPPE PROF. - Painters of the American West. Selections from the Anschutz Collection.
19720059: ANTHES JOCHEN U.A. - Mitbestimmung
201507131513: ANTHIERENS JOHAN - Tricolore Tranen, Boudewijn en het augustus verdriet
19900142: ANTHIERENS JOHAN EN HOFHOUDING - Brief aan een postzegel. Kritisch Koningsboek.
19860150: ANTHIERENS JOHAN - Het Belgische domdenken. Smaadschrift.
201510301849: ANTHIERENS JOHAN, DUYNSLAEGHER PATRICK - Een vrouw tussen hond en wolf van André Delvaux
40109: ANTONIOU JIM - Toen & NU Steden. De grote steden van de wereld herleven in levensechte doorkijkreconstructies. Zoals ze nu zijn - zoals ze vroeger waren.
201801032145: ANTWERPEN KOEKENSTAD - Antwerpse week van de pateekes en Antwerpse week van de chocolade
19610080: ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS - Waarde der Onroerende Goederen. Evolutie en huidig peil (1910-1960)
19860077: DE ANTWERPSE MORGEN - De Antwerpse Morgen van 10 december 1986
19770081: ANZELEWSKY FEDJA, MENDE MATTHIAS, EECKHOUT PAUL - ALBRECHT DÜRER IN DE NEDERLANDEN. ZIJN REIS (1520 - 1521) EN INVLOED
19720066: VAN APELDOORN L.J. - Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht
33415: APPLETON SIR EDWARD - Science and the Nation. The BBC Reith Lectures for 1956
201602210128: ARBAN DOMINIQUE, ETIEMBLE, MADAULE JACQUES, PASCAL PIERRE, ROBERT MARTHE, TROYAT HENRI, E.A. - Dostojewski [zoekhulp: Dostojevski]
19720141: ARBAN DOMINIQUE, TROYAT HENRI, E.A. - Dostojewski [Dostojevski] [old book number 19720056]
201711221110: ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE - Het HUIS in woorden - Deel I: Exterieur
19990073: D'ARCY FRANK - The Story of Irish Emigration
33403: ARDREY ROBERT - The social contract. A personal inquiry into the evolutionary sources of order and disorder
19840170: AREND GUY FRANZ, MCAULIFFE (PRÉFACE), VON MANTEUFFEL (PRÉFACE) - La Bataille pour Bastogne. ""Le Trou dans le Beignet"". Récit chronologique de la Bataille pour Bastogne avec quelques réflexions.
19790115: AREND GEOFFREY - Air world's great airports: La Guardia 1939-1979:
19810119: AREND GEOFFREY - Great airports: Kennedy International. A Picture History. Idlewild to JFK.
19620071: ARENDS - Archeologische encyclopedie
19850232: ARENT POL - Tot gerieff van India. Geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740
19700148: VON ARETIN KARL OTMAR - The Papacy and the Modern World
19990105: D'ARGENCOURT LOUISE, DIEDEREN ROGER - European Paintings of the 19th Century (2-vol. set): Volume One: Aligny-Hunt, Volume Two: Ingres-Wonder
19960024: ARGULLOL RAFAEL E.A. - Loewe 1846-1996
201701132204: ARIENS KAPPERS, E.H. - S. Jessurun de Mesquita.
19880212: ARIÈS PH., DUBY GEORGES, CHARTIER ROGER (RED.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 3: Van de Renaissance tot de Verlichting
33521: ARIES PHILIPPE - L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime
19890278: ARIGONI CARLA, SCHLATTER CHRISTIAN, MAN RAY - MAN RAY, 360 degrés de libertés
201604271702: ARISTOTELES - Ethica Nicomachea
19901515: VAN ARKEL HENK, AKTIE STROHALM - Het gelijk van het genoeg. Hoe de geldstroom van arm naar rijk een milieuvriendelijke economie onmogelijk maakt.
20020124: ARMSTRONG KAREN - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.
201405221532: ARMSTRONG KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam (vert. van A history of God)
201602122145: ARMSTRONG KAREN - Mohammed - Een westerse poging tot begrip van de islam (vertaling van Muhammad
19880154: ARNAUD CLAUDE - Chamfort. Biografie, gevolgd door zeventig niet eerder gepubliceerde of nooit herdrukte maximes, anekdotes, uitspraken en dialogen.
19810164: ARNDT WERNER - Ostpreussen, Westpreussen, Pommern, Schlesien, Sudetenland 1944/1945. Bild-Dokumentation der Flucht und Vertreibung aus dem deutschen Ostgebieten.?
34105: ARNEODO, ARGOUL, BACRY, ELEZGARAY, MUZY - Ondelettes, multifractales et turbulences de l'ADN aux croissances cristallines
18870001: ARNOLD MATTHEW - Essays in Criticism Vol I+II
20050194: ARNOLD GUY - Africa. A modern history
19640042: ARNOULD MAURICE-A., E.A. - l'Impôt dans le cadre de la ville et de l'état. De belasting in het raam van stad en staat. Colloque international / Internationaal colloquium Spa 6-9-IX-1964. Actes / Handelingen
33303: ARON RAYMOND - Plaidoyer pour l'Europe décadente
19960235: ARON ELAINE N. - Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
201602020117: ARON ROBERT - Leopold III ou le choix impossible
20080099: ARON PAUL, GOTOVITCH JOSÉ (RÉDACTION) - Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique
33405: ARONOWITZ STANLEY - Science as Power. Discourse and ideology in modern society
19680067: ARONSON THEO - De Coburgs van België. Geschiedenis van een vorstenhuis.
19850259: ARREN PAUL - Van kasteel naar kasteel (11 delen = volledig)
19790026: ARSAN EMMANUELLE - Van top tot teen
19950181: ARTHUR - Ta mère, la TOTALE
19600122: ARTIGUE PIERRE - Qui sont les leaders congolais ?
19900024: ARTS HERWIG - De lange reis naar binnen
19730138: ASAERT G. - De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394 - 1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen.
19520091: VAN ASBROECK J., DELEN A.J.J., VAN GEETRUYEN J., COLFS PETER (ILLUSTRATIES) - Vade-mecum doorheen de provincie Antwerpen
19630128: ASCHERSON NEAL - De Koning nv - De biografie van Leopold II (vertaling van: The King Incorporated, Leopold II in the age of trusts - 1963)
19630082: ASCHERSON NEAL - De Koning nv - De biografie van Leopold II (vertaling van: The King Incorporated, Leopold II in the age of trusts - 1963)
40030: ASHCRAFT NORMAN, SCHEFLEN ALBERT E. - Mens en territorium. De vorming en afbraak van intermenselijke grenzen.
40801: ASHMORE HARRY S., DODGE JOHN V. - Encyclopaedia Britannica World Atlas. World Distributions and World Political Geography. Political-Physical Maps, Geographical Summaries, Geographical Comparisons, Glossary og Geographical Terms. Index to Political-Physical Maps.
20070095: ASSOULINE PIERRE - Het portret (vertaling van Le Portrait - 2007)
20080064: ASTERIA EXPEDITIONS - Expeditie voor kleinschalige ontwikkelingshulp naar Katanga
77601: ASTON MICK; TAYLOR TIM - Gids van de archeologie. Sporen uit een ver verleden.
20070127: ATKINSON RICK - The Day of Battle. The War in Sicily and Italy, 1943-1944
201806300015: ATTALI JACQUES - Les Juifs, le Monde et l'Argent. Histoire économique du peuple juif
20060068: AUBERT-LECOULTRE BÉATRICE [FRANÇOIS BOCION] - François Bocion. Au Seuil De l'Impressionnisme
20050139: AUBOUIN MICHEL, TEYSSIER ARNAUD, TULARD JEAN, SARKOZY NICOLAS (AVANT-PROPOS) - Histoire et dictionnaire de la police du moyen age à nos jours
19520027: AUBRY OCTAVE (DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE) - La Révolution française
19610016: AUBRY OCTAVE (DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE) - Napoléon
19610078: AUBRY OCTAVE (DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE) - Le roi de Rome
19980199: VAN DEN AUDENAERDE THYS, VAN HOECKE SONY, GROOTAERS JAN-LODEWIJK - Africa Museum Tervuren 1898-1998
201410061727: VAN AUDENHAEGHEN LEO [LINDEN LEO] - Barones de Vaughan, De liefde van Leopold II
19830032: VAN AUDENHOVE MARCEL - Histoire des finances communales - Troisième partie - De la grande crise des années trente à la Deuxième Guerre mondiale
19360062: AUGE PAUL - Grand Mémento Encyclopédique Larousse (2 vols = complet!)
19310016: AUGE CLAUDE (SOUS LA DIRECTION DE -) - Nouveau Petit Larousse Illustré. Dictionnaire encyclopédique. 6200 Gravures. 222 Planches et Tableaux. 140 cartes.
19040007: AUGUST FOREL. OPNIEUW BEWERKT DOOR RAINER FETSCHER. - Het Sexuele Vraagstuk.
201602151251: AUGUSTIJN C., VANDEN BRANDEN J.-P., DEGROOTE G., DRESDEN S., DUMONT G.-H., GERLO A., LAUREYSSENS W., NAUWELAERTS M.A., VLOEMANS A., WATERBOLK E.H. - Erasmus
18110001: AUSTEN JANE - Verstand en gevoel (vertaling van Sense and Sensibility - 1811)
20100019: AUSTEN JANE, WINTERS BEN H. - Sense & Sensibility & Zeemonsters
201808291839: AUWERA FERNAND, DE HERT ROBBE - De Witte van Sichem naar Ernest Claes
201711282124: AUZIAS DOMINIQUE, THIRION CAROLINE - République démocratique du Congo. 2015 Petit Futé (country guide) Edition française
20050205: AVALLONE R., LOTTICI M., MOLLE R.? - Cassino War Memorial: Le Immagini della Battaglia / The images of the battle / Die Bilder der Schlacht / Les Images de la Bataille / Obraz bitwy? [Monte Cassino]
201903192310: AVANTI, ANSEELE E. (NASCHRIFT) - Een Terugblik. Proeve eener geschiedenis der Gentsche Arbeidersbeweging gedurende de XIXe eeuw.
20000132: AVENEL ALAIN, CAHAGNE JEAN-MARIE, LE MAHO JACQUES - Notre-Dame-de-Gravenchon : deux mille ans d'histoire
201905081548: AVOM - Stadsarcheologie Mechelen. Tentoonstellingcatalogus. 1995
19780052: AVRIL FRANÇOIS - Manuscript Painting at the Court of France. The Fourteenth Century [1310-1380].
99991107: AVRUG BULLETIN - AVRUG Bulletin. Driemaandelijks tijdschrift van de Afrika-vereniging van de Rijksuniversiteit te Gent. [nadien voortgezet als Afrika Focus]
19730017: AXELSON ERIC - Congo to Cape. Early Portuguese Explorers
20050163: AYER A.J. - Hume
19900055: AYRIS PAUL - Cranmer Primate of all England (inscribed by the Archbishop of Canterbury)
19910226: AZEVEDO MARIO - Historical Dictionary of Mozambique [African Historical Dictionaries, No 47]
201803260326: AZOUVI FRANÇOIS - Le mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire
19570011: BABEUR HENRI - Le Prix de la paix
34118: BAC FERDINAND - Napoléon III Inconnu
20000181: BACCI RENATO - Volterra. Art, Excursions, Museums
34008: BACH JOHANN SEBASTIAN - Die Matthäus passion. Ingeleid door L. Van Strien. Verlucht met tekeningen naar Albrecht Dürer.
41805: BACKES MAGNUS, DÖLLING REGINE - De opkomst van het Avondland.
19890313: BACQUE JAMES - Other Losses: An Investigation into the Mass Deaths of German Prisoners at the Hands of the French and Americans after World War II
19970224: BACQUE JAMES - Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950
19830026: BADIAN SEYDOU - Congo - Terre généreuse, forêt féconde [Congo Brazzaville]
44121: BADINTER ELISABETH - De een is de ander. De relatie tussen mannen en vrouwen.
19880094: BADINTER ELISABETH & ROBERT - Condorcet, un intellectuel en politique
19880076: BADINTER ELISABETH & ROBERT - Markies de Condorcet 1743-1794 - Een intellectueel in de politiek (vert. van Condorcet, un intellectuel en politique; chez Fayard)
19890113: BADINTER ELISABETH, COLLIN FRANÇOISE, E.A. - Les femmes au temps de la Révolution française. Vrouwen in de Franse Revolutie.
19840156: BAELDE M., E.A. - Willem van Oranje. Een staatsman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
19830167: BAELE JOHAN, DE HERDT RENÉ - Vrij gedacht in ijzer : een essay over de architektuur in het industriële tijdperk 1779-1913
201810180118: DE BAERE PAUL - Van broodkar tot tankwagen. Coöperatieve Het Volk in Gent 1896-1996
20090050: BAETE HANS, E.A. - Miradal. Erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud
201604010104: BAETEN SVEN - De overheid als ondernemer (oorspronkelijke titel van de thesis: Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming : een herijkte rol van de openbare dienst)
19820185: BAETENS ROLAND PROF - Schoten. De geschiedenis van een tweeluik.
19900106: BAETENS R., DE VOS A. - Antwerpens maritiem verleden. Beelden over mens en haven.
19820128: BAETENS ROLAND PROF - Schoten. De geschiedenis van een tweeluik.
19890261: BAETENS R. & BLONDE B. (EDITORS) - Nouvelles approches concernant la culture de l'habitat - New approaches to living patterns. Acta Colloque International, Université d""Anvers (UFSIA), 24-25/10/1989.
19660070: BAGLEY J.J. AND ROWLEY P.B. - A Documentary History of England Vol 1 (1066- 1540)
36217: BAHR HANS WALTER (SAMENSTELLING) - Stemmen buiten de tijd. Brieven en dagboekfragmenten uit dertig landen 1939-1945
34513: BAIGENT MICHAEL, LEIGH RICHARD - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid
41414: BAIGENT MICHAEL, LEIGH RICHARD, LINCOLN HENRY - Het Heilige Bloed en De Heilige Graal.
19950094: BAINES DUDLEY - Emigration from Europe 1815-1930 (New Studies in Economic and Social History)
19310024: BAINVILLE JACQUES - Napoléon
19900210: BAIR DEIRDRE - Simone de Beauvoir - Biografie
19920087: BAIVERLIN HENRI, COLLE MARCELLA, DELCROIX GÉRARD, PIRARD THÉO, VAN SANTBERGEN RENÉ, LAURENT RENÉ - Document d'Archives relatifs à Liège. Dossier pédagogique destiné à l'enseignement de l'histoire
19910015: BAKER ROGER - Marilyn Monroe - Photographs selected from the files of UPI/Bettmann.
201604221842: BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K. - Verboden toegang (vertaling van No Trespassing, Explorations in Human Territoriality - 1973)
75633: BAKKER RUDOLF - Hoe komt het dat ik nog leef
23505: BAL WILLY - Le royaume du Congo au Xe et XVIe siècles. Documents d’histoire.
19840001: BAL NIC - Mijn wankele wereld - Vier jaar in het socialistisch verzet
201806300048: BAL NIC - De Clandestiene Pers in Vlaanderen 1940-1944
15910001: BAL WILLY PROF. - Description du royaume de Congo et des contrées environnantes par Filippo Pigafetta et Duarte Lopez (1591)
19890271: BALARD MICHEL (DIR.) - Etat et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance
199705050831: BALBAERT ROGER - Leven en werk van pastoor Alfons Vandenhoudt
19770034: BALDEWYNS [OF BALDEWIJNS], ALBERT & ANDRÉ HERMAN-LEMOINE - De kanonnen van Walcheren. Antwerpen moet bevrijd worden! (vertaling van Les batteries de Walcheren - 1974)
19400004: VAN BALEN W.J. MR - Pioniers. De ontdekking van de wereld. 2 delen
19551815: VAN BALEN W.J. - Venezuela (met introductie van H. Riemens)
19990198: BALENCIE JEAN-MARC, DE LA GRANGE ARNAUD - Mondes rebelles. Guerres civiles et violences politiques (edition revue et augmentée - 1999)
19870225: BALIS ARNOUT E.A. - De Vlaamse Schilderkunst in het Kunsthistorisches Museum te Wenen
19930021: BALLE JEAN-LUC & GOFFIN JACQUES & VERBEIREN GEORGES - Een eeuw kantoormachines 1873-1973: het kantoormateriaal van het Museum van de Boekdrukkunst
19900165: BALTHAZAR HERMAN, STENGERS JEAN, LOMBAERDE PIET, RANIERI LIANE, STYNEN HERMAN, E.A. - Dynastie en cultuur
201804030033: BALTHAZAR HERMAN (INTRO), LUYTE? DIRK, DE WEVER BRUNO, CONWAY MARTIN, MORELLI ANNE, SCHOLLIERS PETER, E.A. - België, een maatschappij in crisis en oorlog. 1940. Belgique une société en crise, un pays en guerre, Actes du Colloque tenu à Bruxelles du 22 au 26 octobre 1990
33128: DE BALZAC HONORÉ - Béatrix (1839). Scènes de la vie privée
33127: DE BALZAC HONORÉ - Une Ténébreuse Affaire (1841). Un épisode sous la terreur (1842). Scènes de la vie politique.
34120: DE BALZAC HONORÉ - A daughter of Eve (Une fille d'Eve - 1838) and Letters of two brides (Mémoires de deux jeunes mariées - 1841) translated by Scott with a preface de Saintsbury
34102: DE BALZAC HONORÉ - Beatrix (1839)(translated by Beth Archer)
37607: DE BALZAC H. / LE SAGE / ROUSSEAU J.J. / BEAUMARCHAIS - La grenadière. Le chef-d'oeuvre inconnu. Jésus-Christ en Flandre. / Les premières aventures de Gil Blas de Santillane / Les rêveries du promeneur solitaire / Le mariage de Figaro ou la folle journée
37222: DE BALZAC HONORÉ ( INTRO PAR EMILE FAGUET) - Père Goriot (1834)
37313: DE BALZAC HONORÉ - Le lys dans la vallée. Tome I+II
75508: DE BALZAC HONORÉ - ILLUSIONS PERDUES (1837)
19430037: DE BALZAC HONORÉ - Napoléon et son Epoque
18320002: DE BALZAC HONORÉ - Contes philosophiques
38108: DE BALZAC HONORÉ - Jésus-Christ en Flandre (1831). (illustrations de Fernand Vanhamme)
201602242310: DE BALZAC HONORÉ - Vader Goriot (vertaling van Le Père Goriot - 1834-1835)
18430005: DE BALZAC HONORÉ - Illusions perdues
18330003: DE BALZAC HONORÉ - Eugénie Grandet (vertaling van Eugénie Grandet - 1833)
201705091744: DE BALZAC HONORÉ - Le Colonel Chabert (1832)
19810129: DE BALZAC HONORÉ, DORÉ GUSTAVE - De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré De Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen
18330001: DE BALZAC HONORÉ - Eugénie Grandet (vertaling van Eugénie Grandet - 1833)
201803071648: BALZAC - Le père Goriot (1834)
38228: DE BALZAC HONORÉ - La femme de trente ans (1834). Introduction, notices et notes de S. De Sacy.
18350001: BALZAC HONORÉ DE - La Comédie Humaine. Etudes de moeurs: Scènes de la vie de campagne, IV. Le Lys dans la Vallée.
41011: BANCROFT JOHN - Clinics in endocrinology and metabolism. Diseases of sex and sexuality. Volume 11/Number 3. November 1982
38845: BANG LEE JOO - The ancient art of Hwarang Do. Vol. 3
63725: BANK-UNIE - BANK-UNIE
63719: BANK DER KEMPEN - Bank der Kempen
33306: BANNING W., BIERENS DE HAAN J.D. - Europese geest. Inhouden en vormen van het cultuurleven der Europese wereld
19490029: VAN BANNING J.P.D. MR - Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmédy door België.
23612: BANTON MICHAEL, ET AUTRES - Recherches en matière de relations raciales. Deuxième recueil d’articles extraits de la Revue internationale des sciences sociales.
19680049: BAR-ZOHAR MICHEL - Histoire secrète de la guerre d'Israël.
20110029: BARAITRE INGRID - Franklin Roosevelt: Wereldleider in oorlog en vrede. Biografie
44430: BARAVELLI G.C. - Politique des travaux publics du régime fasciste.
43051: BARBAULT ANDRÉ - Dat bent u, Maagd
201601290206: BARBER BENJAMIN R. - De infantiele consument. Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt. (vertaling van Consumed - 2007)
34515: BARBERO ALESSANDRO - Het mooie leven en de oorlogen van anderen. Of de avonturen van Mr. Pyle, gentleman en spion in Europa. Historische roman.
99990107: BARBOUR GEORGE B. - Het veldwerk van Teilhard de Chardin
201905161832: BARBUSSE HENRI - Le feu. Journal d'une escouade - Roman
20080092: BARBUT FRÉDÉRIQUE, NOURRY RICHARD - La Route des abbayes en Normandie.
19720105: BARCLAY GLEN ST. J. - Neo-nationalisme
201403302116: BARDET GASTON - l'Urbanisme
201511242348: BARDET GASTON - Pierre sur Pierre. Construction du nouvel urbanisme.
201511250110: BARDET GASTON - Problèmes d´Urbanisme.
201511250124: BARDET GASTON - Le nouvel urbanisme
201403112103: BARENDSE R.J. - Epos van het Brits imperium
19230022: BARIL CLAIRE, VANDERVELDE EMILE - Le Livre Rouge : choix de lectures destinées à l'enseignement populaire. Exemplaire numéroté.
36326: BARILLE ELISABETH - Lijfelijkheid
19850044: BARITZ LOREN - Backfire - Vietnam - The myths that made us fight, the illusions that helped us lose, the legacy that haunts us today
19950081: BARKAN, ELAZAR (EDITOR); BUSH, RONALD (EDITOR) - Prehistories of the Future: The Primitivist Project and the Culture of Modernism
19780186: BARKER RONNIE - Gentleman's Relish
201801120042: BARNABY WENDY - De biologische oorlogsvoering (vertaling van The Plague Makers - 1997)
19870137: BARNARD BENNO - Uitgesteld paradijs
20050157: BARNES JONATHAN - Aristoteles
19490061: BARNES MARGARET CAMPBELL - Een enkel uur van klatergoud. De tragedie van Anna Boleyn. (vert. van Brief Gaudy Hour: A Novel of Anne Boleyn - 1949)
19120026: BARNICH GEORGES DR - Het klerikaal Regiem in België. Organisatie van de Katholieke Partij. Sociale wetgeving en inrichtingen. (vertaling van Le régime clérical en Belgique. L'organisation du parti catholique. La législation social et les oeuvres - 1912)
201407062231: BARON HAUSSMANN - Mémoires du Baron Haussmann, 2 tomes (= complet!)
45201: BARR ALFRED H. JR., KOCHNITZKY LÉON - Maitres de l'Art Moderne. Le Musée de l'Art Moderne New York.
19660090: BARRACLOUGH GEOFFREY PROF. - Kenmerken van eigentijdse geschiedenis
39007: BARRAQUE, BAUER, BOURGEOIS, GAVOTY, GOLEA, ... - Mozart. Genie en wereld.
19910183: BARRE-DESPOND ARLETTE, TISE SUZANNE - Jourdain : Frantz 1847-1935; Francis 1876-1958; Frantz-Philippe 1906-1990
201701141125: BARREAU JOËLLE, BOIS JEAN-PIERRE, DELAPLANCHE JÉRÔME, DI MATTEO COLETTE, E.A. - L'oeuvre révélé de Joseph Parrocel : Peintures murales aux Invalides
34612: BARREZ DIRK - Ik wil niet sterven aan de Xxste eeuw. Over leven in de 21ste eeuw.
201509151753: BARREZ ALBERT, OPGETEKEND DOOR JAN HEUVELMANS - Operatie zieke koe. De liquidatie van Karel van Noppen
19700154: BARRUÉ JEAN - Anarchisme nu (vert. van L'Anarchisme aujourd'hui)
201704180032: BARRY JOSEPH - George Sand ou le scandale de la liberté (traduction de Infamous Woman: The life of George Sand)
19800159: BARRY F. (?) - L'Abbaye d'Aulne
19430047: BARSIS - They're all yours, Uncle Sam !
39402: BARSKAIA ANNA - La Peinture Française. Musée de l'Hermitage Léningrad. Seconde moitié du XIXe - début du XXe siècle.
34607: BART, BERANOVA, DE BOER, BORGART, DENDERMONDE, DONK, DE GROEN, HOFMAN, VAN HOUTEN, PEYPERS, VINKENOOG, DE WIT - In Vlaanderen. Hoe dichterbij hoe beter. Nederlandse schrijvers over Vlaanderen.
20040152: BART VAN DER HERTEN - VAN DER WEE HERMAN (WOORD VOORAF) - België onder stoom. Transport en communicatie tijdens de 19de eeuw.
39529: BARTELINK G.J.M. - Klassieke Letterkunde.
18360003: BARTELS ADOLPHE - Documens historiques sur la Révolution belge (seconde édition)
39614: BARTHELEMY CÉCILE, GEORGES MOUSTAKI - Georges Moustaki. Choix de chansons, discographie, portraits.
201408061731: BARTHELEMY JEAN - Dix ans de rénovation en Wallonie. Pour un autre urbanisme.
20040060: BARTHELEMY CLÉMENT, RENSON ANDRÉ, SCHENA ARCHANGELO - Les canaux du Centre. Une histoire, un style.
18290001: BARTHELEMY (ABBÉ J.J.) - Voyage d'Anacharsis en Grèce vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire
19790159: BARTHOLOMEW CHARLES - Mechanisch speelgoed
19700144: BARTIER JOHN, ROUZET ANNE (ICONOGRAFIE) - Karel de Stoute
201702152342: BARTLETT ROBERT (RED.) - Middeleeuws panorama
19910128: BARTON ANTHONY, PETIT-CASTELLI CLAUDE - La Saga des Barton
19870185: BARUCH F., HULST WIM, WALDA DICK, RUTGERS SEBALD - Aan de grenzen voorbij. De betrekkingen tussen Nederland en de USSR (1917-1987). [old book number 19870151A]
201603171800: DE BAS F. - Het kadaster in Nederlandsch-Indië. Uit: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1884
20010064: BASELITZ GEORG (INTERVIEW WITH -) - Arts & Cultures 2001/2. Antiquity, Africa, Oceania, Asia, Americas
20050069: VAN BASTELAAR KAROL - De Jules Verne Gids. Een Portret van de Schrijver, Onbekende en verrassende aspecten van zijn werk, Meer dan 150 voorspellingen besproken
201403262010: BASTIAENS JAN, E.A. - De Kempense Heuvelrug. Een cuesta tussen Kleine Nete en Aa
42841: BATAILLE GEORGES - L'érotisme.
33112: BATESON F.W. - A guide to English Literature. Second edition
35316: BATS ANN - Willy-Gate.
201705271739: BAUBÉROT JEAN - Geschiedenis van het protestantisme (vert. van Histoire du Protestantisme - 1990)
34124: BAUDELAIRE CHARLES - Le spleen de Paris, suivi des Paradis Artificiels
201409061139: BAUDET THIERRY - De aanval op de natiestaat
19780152: BAUDET H., VAN DER MEULEN H. (REDACTIE) - Kernproblemen der economische geschiedenis
19950187: BAUDEZ L. - Het kasteel van Bornem als nationaal goed verkocht en teruggekocht tijdens de Franse Revolutie, in: Boerenkrijgtijdschrift 1798 (jg 3, nummer 2, 1995, pp. 1-10)
19580015: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Histoire économique de la Belgique 1945-1956
19440014: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Histoire économique de la Belgique 1914-1939, Tôme 2: Evolution des principaux facteurs
19580122: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Histoire économique de la Belgique 1945-1956
19700053: BAUDHUIN FERNAND PROF. - Histoire économique de la Belgique 1957-1968
19780220: BAUDOT JEAN-CLAUDE, EBERLE BERNT, HALKES JAN E.A. - Vlooienmarkten in Europa.
201602231609: BAUDOUIN FRANS, PEETERS K.C., E.A. - Rubens Diplomate. Exposition au Château Rubens à Elewijt. 1/7 - 15/9/1962
201807182242: BAUDRILLART ALFRED - Les Carnets du Cardinal Alfred Baudrillart (7 volumes)
45537: BAUDSON FRANÇOISE - Brou. L'église et le monastère.
37804: BAUER, VAN CAENEGEM, DEFOORT, FRANCOIS, JANSSENS, DE MAESSCHALCK, VANHEMELRYCK, WILS - Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving.
37807: BAUER HENRY H. - The Enigma of Loch Ness. Making Sense of a Mystery
19940225: BAUER RAOUL - De Lage Landen. Een geschiedenis in de spiegel van Europa
19700111: BAUGEAN - Verzameling van alle soorten Oorlogsschepen en Koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen. - Naar de werkelijkheid geteekend en in koper gebragt door Baugean
19990077: BAUM ROBERT - Schrines of the Slave Trade. Diola religion and society in precolonial Senegambia.
43102: BAUMGART F. - Cantecleer Kunstgeschiedenis. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Architektuur
19810170: BAUWENS JACQUES, GEVAERT PATRICK - De Panne. Uitgegeven naar aanleiding van zeventig jaar De Panne 1911-1981.
19970091: BAUWENS E.C.G. - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811
19690001: BAUWENS J. - Hiroshima. Dossier 1939-1945
19590106: BAUWENS JAN, TERLOUW PIET, EBELING H.C. - Hitler, de korporaal-veldheer
19800067: VAN BAVEL KAREL (WESTMALLE) EN BOSCH FLORENT EN DELVAUX CAMILLE (OOSTMALLE) - CAMERA OBSCURA OP OOST- EN WESTMALLE
19780171: BAYARD JEAN-PIERRE - Symbolisme maçonique traditionnel (3ième édition remaniée et augmentée)
201411151740: BAYER, SCHNEIDER KATRIN DR, SCHADE MICHAEL - BAYER: de onderneming van uitvinders. 150 jaar - duizenden innovaties - 150 verhalen
46409: BAYLE DR. FRANÇOIS - Psychologie et Ethique du National-Socialisme. Etude anthropologique des dirigeants S.S.
35203: BAZEN TRIJNIE - Vormen van letters. Een introductie.
19630080: BAZIN GERMAIN, BOON K.G. (INTRO) - Le Siècle de Bruegel. La Peinture en Belgique au XVIe siècle.
20040116: BAZIN JEAN-FRANÇOIS - Histoire du Département de la Côte-d'Or
20010130: BÉATRICE DE ANDIA, TEXIER SIMON, DÉLÉGATION À L'ACTION ARTISTIQUE DE LA VILLE DE PARIS - LES PARCS ET JARDINS DANS L'URBANISME PARISIEN XIXe - XXe siècles
19830156: BEAUDUIN EDOUARD - Mémoires d'Erasme
19480052: BEAUFORT HENRIETTE L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk.
75517: BEAUMARCHAIS - LE BARBIER DE SEVILLE - LE MARIAGE DE FIGARO - LA MERE COUPABLE
19570112: DE BEAUVOIR SIMONE - La longue marche. Essai sur la Chine
42917: DE BEAUVOIR SIMONE - Les belles images
201403241724: BECK ANNELIES - Over het kanaal
41001: BECKER KENNETH L., BILEZIKIAN J., BREMMER W., HUNG W., KAHN C., LORIAUX D., REBAR R., ROBERTSON G., WARTOFSKY L. + 305 CONTRIBUTORS - Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism.
201810241457: BECKS-MALORNY ULRIKE - Wassily Kandinsky 1866-1944 De weg naar abstractie
19610087: BÉCOURT DANIEL (AVOCAT À LA COUR) - Livres condamnés - Livres interdits - Régime juridique du livre - Outrages aux bonnes moeurs - Arrêtés d'interdiction
20100039: BECQUART DAMIEN (DIR.) - Le Familistère de Guise (Aisne), Un Palais social
41213: BECUWE FRANK, DE LENTDECKER LOUIS - Van Ijzerfront tot zelfbestuur.
18510006: BEECHER STOWE HARRIET - De negerhut van Oom Tom; Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika (vert. van Uncle Tom's Cabin)
201408181731: BEECHING JACK - The Chinese Opium Wars
39223: VAN DER BEEK HANS - De Neus. Het macabere vak van Harry Jongen.
19930070: BEELEN STAF, DE POORTER LAURENT, HAEYAERT PHILIPPE, VANDENBROEKE CHRIS - Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
40301: DE BEER SIR GAVIN - Atlas of Evolution.
75122: BEER REGINE - KZA 5148
75123: BEER REGINE - KZA 5148
18940010: BEETEMÉ G. - Antwerpen Moederstad van Handel en Kunsten, versierd met plannen en platen. Eerste deel. Nieuwe vermeerderde uitgave
18870004: BEETEMÉ G. - Anvers Métropole du Commerce et des Arts. Ouvrage orné de Plans et des Gravures. Seconde édition corrigée et considérablement augmentée. (2 tomes en 3 volumes = complet!)
20040156: BEEUSAERT KATRIEN & KAYAERT EVELIEN - Van Vereniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be Een verhaal van 75 jaar.
19940237: BEEVOR ANTONY, COOPER ARTEMIS - Parijs na de bevrijding 1944-1949 (vert. van Paris after the Liberation 1944-1949 - 1994)
201906200032: BEEVOR ANTONY - Crete: The Battle and the Resistance
201405091659: BEEVOR ANTONY - Stalingrad (vertaling van Stalingrad - 1998)
201403110117: BEEVOR ANTONY - D-Day. Van de landing in Normandië tot de bevrijding van Parijs (vertaling van D-Day: The Battle for Normandy - 2009)
19980228: BEEVOR ANTONY - Stalingrad (vertaling van Stalingrad - 1998)
19930183: BEHEYDT LUDO, CROLS FRANS, DAEMS SOOI, VAN GERVEN LIEVEN, HOOGHE LIESBET, VAN IMPE HERMAN, PONETTE ERIC, DE ROOVER PETER - Tussen taal en staat. Vooruitkijken voor Vlaanderen.
43345: BEHRENDT RICHARD - De mens en zijn toekomst. Een sociologische analyse.
19530075: BEHRMAN N.S. - Duveen. La chasse aux chefs-d'oeuvre.
19540002: BEIEREN PRINS CONSTANTIJN VAN - Pius XII. Bewaker van de vrede
19760107: BEKAERT GEERT, VAN REETH BOB, VAN BROEKHOVEN EMIEL - Omtrent wonen
20000215: DE BELABRE YVES, DEBAR PIERRE-LOUIS, E.A. - L'Industrie automobile française. Analyse et statistiques. Edition 2000
19740192: DE BELDER A., HUYBRECHS F. - Kunst in St-Caroluskerk te Antwerpen
19740150: DE BELDER A., HUYBRECHS F. - Kunst in St-Caroluskerk te Antwerpen
19780034: DE BELDER E.A. - Albert van Dyck
19700075: DE BELDER A., VAN ROEY J., BAUDOUIN F. - Antwerpen in Beeld.
19940159: BELGACOM - De radiomaritieme diensten in België: Historisch overzicht
19920015: BELGACOM - Jaarverslag Dienst Kijk- en Luistergeld 1992
19930002: BELGACOM - De dienst kijk- en luistergeld in het zoeklicht
25619: BELGIA 2000 - Toute l'histoire de Belgique. Ces Belges qui firent Bruxelles
25624: BELGIA 2000 - Toute l'histoire de Belgique. Les Jesuites Belges
19480080: LA BELGIQUE MONDAINE - La Belgique mondaine 1948. Annuaire général de la Haute Société de Belgique.
19750077: BELGISCHE VERENIGING VAN VROUWELIJKE JURISTEN - Ongelijkheden tussen man en vrouw in het Belgisch recht. Balans en opties.
19900001: BELGISCHE BOERENBOND - 100 jaar Boerenbond in beeld 1890-1990
20000112: BELIEN HERMAN - Huis, tuin en keuken
33421: BELL DANIEL - The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting
19850234: BELL RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië 1200-1800.
19870171: BELL SIMON, CURTIS RICHARD, FIELDING HELEN - Who's Had Who in Association with Berk's Rogerage : An Historical Rogister Containing Official Lay Lines of History from the Beginning of Time to the Present Day
75521: DU BELLAY, RONSARD, LAMARTINE, VIGNY, HUGO, NERVAL, BAUDELAIRE, MALLARME, RIMBAUD, VERLAINE - Anthologie de la poésie française
19930179: VAN BELLE J., DHONDT L., PROOST MIJA, FRANCOIS L., CROKET B., COOLS F., E.A. - Boerenkrijgtijdschrift 1798. 19 nummers. Volledige jaargangen 1 t.e.m. 7 (nr 1).
36309: BELLEC F., BOSSCHER PH., ERFTEMEYER A. - Sillages Néerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
19970277: BELLENS STAF, DEMIL COLETTE - Gezond van A tot Z. De gids voor het herkennen , behandelen en voorkomen van ziekten
201702021055: BELLENS FRANS, E.A. - Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente
19640097: BELLOW SAUL - Herzog (vertaling van Herzog - 1964)
19940108: BELLU RENÉ - Toutes les Renault. De 1898 à nos jours.
33504: BELPERRON PIERRE - La guerre de Sécession (1861-1865) Nouvelle édition revue et abrégée. Preface et Epilogue de P.S. Stock.
44242: BELTERMAN HANS - Sauzen Dressings.
19680085: BENAERTS PIERRE, HAUSER HENRI, L'HUILLIER FERNAND, MAURAIN JEAN - Nationalité et nationalisme (1860-1878) - Nouvelle édition entièrement refondue
201603300008: BENAÏSSA AÏCHA, PONCHELET SOPHIE - Née en France. Histoire d'une jeune beur
19250022: BENEDICTUS DE SPINOZA - Ethica
201803300255: BENJAMIN WALTER - Paris, capitale du XIXe siècle (Le livre des Passages)
19940194: BENNASSAR BARTOLOMÉ, DEDIEU JEAN-PIERRE, E.A. - L'Inquisition espagnole XVe - XIXe siècles
39109: BENNET OLIVIA, BEXLEY JO, WARNOCK KITTY - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, Uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon
35225: BENNETT, BEWLEY, WARNOCK (RED.) - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon
19980208: BENNETT RONAN - Hart van Congo (vert. van The Catastrophist - 1998). Roman
19750060: BENNETT R. NORMAN - Africa and Europe. From Roman Times to National Independence.
19615: BENOIST-MECHIN - Le loup et le léopard. IBN-SEOUD ou la naissance d'un royaume
19616: BENOIST-MECHIN - Le roi saud ou l'Orient à l'heure de relèves
19880119: BENOIT BRUNO - Les grandes dates de la Révolution française
201704260112: DE BENS ELS - De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers. Gisteren, vandaag en morgen
19680001: DE BENS ELS - Vlaemsch België. Het eerste Vlaamsgezinde dagblad
19730040: DE BENS ELS DR - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur 1940-1944
19730021: DE BENS ELS - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur 1940-1944
201903240249: BENSAADA AHMED, COLLON MICHEL (PRÉFACE) - Arabesque$. Enquête sur les rôle des Etats-Unis dans les révoltes arabes.
201604170151: BENSON LESLIE - Yugoslavia: A Concise History. Revised and updated edition.
19890205: BENSOUSSAN GEORGES - GENOCIDE POUR MEMOIRE. Des racines du désastre aux questions d'aujourd'hui.
201403171731: BENTEIN-STOELEN M.-R. - Middelheim. Katalogus van de verzameling.
19850178: BENTLEY RICHARD - L'érotisme dans l'art occidental
20050141: BENVINDO BRUNO - Des hommes en guerre. Les soldats belges entre ténacité et désillusion, 1914-1918
44407: BERAUD HENRI - Dictateurs d'aujourd'hui.
19270036: BERAUD HENRI - Mon ami Robespierre
19540054: VAN BERCKEL A. - De eeuwige strijd om het bestaan als beheersend faktor in de geschiedenis der mensheid en der beschaving
19890200: BERCKMANS PAUL, CHARLIER GEORGES, DAELS LUC, VERHOEVE ANTOON, DE SCHEPPER JO - Van Industrie tot Erfgoed
38917: BERCKX PAUL - Het statuut van het rijkspersoneel. Het statuut van het personeel der instellingen van openbaar nut. Het statuut van het personeel der gewezen kaders in Afrika.
19860203: BERCKX PAUL - Het Arbitragehof en de gevolgen van zijn vernietigende arresten
19900223: BERCKX PAUL - 150 jaar institutionele hervormingen in België
19280035: BERDROW WILHELM - Krupp. D'après la correspondance intime et les archives de la Maison Krupp.
19750042: BERENDSEN ANNE DR, E.A. - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen.
41009: BERG G., HAMMAR M. - The modern management of the menopause. A perspective for the 21st century. The proceedings of the VII internationale congress on the menopause. Stockholm, Sweden 1993.
43337: VAN DEN BERG DR. J.H. - Wat is psychotherapie?
201511261834: VAN DEN BERG KOOS, GLERUM GERRIT - Nederland van boven : luchtfoto's uit de jaren dertig
34926: BERGEN JAN - Ruybroec de wonderbare
201904191758: BERGEN DORIS L. - Kruis met haken. Duitse christenen in het derde rijk. (vertaling van Twisted Cross - 1996)
20060145: BERGEN ANDRÉ, HUYGHEBAERT JAN, LOMBAERDE PIET - Hoger, Higher, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen.
20010139: BERGER MAURITS - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam [old book number 20010090A]
19630105: BERGER ALEXANDER - Kruis achter prikkeldraad [Buchenwald]
19510015: BERGER MEYER - The Story of the New York Times 1851-1951
19950002: BERGER RENÉ - L'Origine du Futur
19920203: BERGERET-GOURBIN A.-M., COHEN F., DELOUCHUE D., IVERNEL P., MANOEUVRE L. - EUGENE BOUDIN 1824-1898 - Catalogue de l'exposition à Honfleur - Greniers à sel - Musée Eugène-Boudin 1992
20010120: BERGERON LOUIS, CHAUSSINAND-NOGARET GUY, DEVOLDER CONNY - Grands Notables du premier Empire. N° 28. Escaut (Belgique)
18400002: BERGERON P. - Histoire analytique et critique de la littérature romaine, depuis la fondation de Rome, jusqu'au cinquième siècle de l'ère vulgaire
34615: BERGEYCK JAC. - Het orakel
201403200148: BERGEYCK JAC. - Een tuin die niet van Eden was
201408181542: BERGEYCK JAC. - Een tuin die niet van Eden was
19870232: BERGEYCK JAC. - Het orakel
19420053: VAN DEN BERGH E. - Postele op ter Heyden
33503: VAN DEN BERGHE JAN - Het intieme dagboek van een Koningshuis. Roman van een dynastie.
36308: VAN DEN BERGHE JAN - Het intieme dagboek van een Koningshuis. Roman van een Dynastie.
39218: VAN DEN BERGHE GIE - De uitbuiting van de Holocaust.
19410005: VAN DEN BERGHE VICTOR - De stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen (1866-1941)
19970212: VAN DEN BERGHE JAN - Noblesse oblige. Kroniek van de Belgische adel.
19870231: VAN DEN BERGHE GIE DR - Met de dood voor ogen. Begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazi-kampen en buitenstaanders
19960177: BERGHMANS CARLO, KNAEPEN ROGER, PETEN GUY - Fier is Ginderbuiten: van arme heikeuters tot welvarende Molse Buurtschap
19820164: BERGIER JEAN-FRANÇOIS - Une histoire du sel. Avec une annexe technique par Albert Hahling, conservateur du Musée suisse du Sel, Aigle.
201610251112: BERGMANN ANTON, ADVOCAAT - Geschiedenis der stad Lier
201604292352: BERGMANN TONY - Ernest Staas, Advocaat - Schetsen en beelden (jubileumuitgave)
201405201321: BERKENBAUM PHILIPPE - De Belgacomedie (vertaling van La Belgacomédie)
19960216: BERKHOF ASTER - Met Gods geweld - roman
201404221550: BERKHOF ASTER - Octopus Dei. Roman. (1992)
38219: BERKHOF ASTER - Vierde Omnibus. Een ongelijke moord voor Markus. Meester Groenevelt. De man in het midden.
19620032: BERKHOF ASTER - Dagboek van een missionaris (1962)
19990140: BERKHOF ASTER - Beminde schurken (1999)
19990141: BERKHOF ASTER - Beminde schurken (1999)
46615: BERKHOF ASTER - Octopus Dei. Roman. (1992)
19650037: BERL EMMANUEL - Le 9 Thermidor
19570105: BERLIN - Berlin. Planungsgrundlagen für den städtebaulichen Ideenwettbewerb ""Hauptstadt Berlin"". Denkschrift bearbeitet vom Senator für Bau- und Wohnungswesen, Abteilung Landes- und Stadtplanung, Berlin.?
201408041545: BERNAL J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap. Delen 1 & 2
19650061: BERNAL J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces 4. VII. De sociale wetenschappen in verleden en heden. VIII. Conclusies. De sociale wetenschappen in de geschiedenis. De sociale wetenschappen na de eerste Wereldoorlog.
19650099: BERNAL J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces 1 en 2. I. Ontstaan en karakter van de w. II. De w. in de oudheid. III. De w. in de eeuwen des geloofs. IV. De geboorte van de moderne w. V. Wetenschap en industrie.
19260027: BERNANOS GEORGES - Sous le Soleil de Satan. Précédé d'un cahier d'études dû à Paul Servant: Le tableau de la sociéte dans laquelle se passe ce roman.
19730069: BERNARD, HENRI - Le Duc de Wellington et la Belgique
201803042258: BERNAULT FLORENCE - Démocraties ambiguës en Afrique centrale: Congo-Brazzaville, Gabon: 1940-1965
44249: BERNHEIM DR. J. - Dokters koken beter. Kookboek voor smulpapen die gezond willen blijven.
19660153: BERNOLLES JACQUES - Permanence de la Parure et du Masque Africains.
201703120041: BERNSTEIN CARL & WOODWARD BOB - Alleman van Nixon's staf (vertaling van All the President's men) ingeleid door W.L. Brugsma
38126: BERSANI J. - La Grande Histoire des Littératures. Les Littératures Occidentales. 1. Héritages et Courants.
38127: BERSANI J. - La Grande Histoire des Littératures. Les Littératures Occidentales. 2. Les Littératures de Langue Française.
19590096: BERTAUT JULES - Balzac (in de reeks Genie en Wereld)
201711181651: BERTEN IGNACE, LUNEAU RENÉ (SOUS LA DIRECTION DE -) - Les rendez-vous de Saint-Domingue (1492-1992)
44603: BERTHOLET ALFRED - Histoire de la civilisation d'Israël. Traduction Française par Jacques Marty.
19820133: DE BERTIER DE SAUVIGNY G. - La France et Les Français Vus Par Les Voyageurs Americains. 1814-1848 Tomes 1 et 2
19690132: BERTONATI EMILIO - Neue Sachlichkeit in Deutschland
18690005: BERTRAND JOSEPH, MEMBRE DE L'INSTITUT - L'Academie des Sciences et les Academiciens de 1666 a 1793
39626: BERTWITTE - Te gekke cheques voor vader.
34806: BESSEMS M. DOCTEUR - Quelques données statistiques sur l'Epidémie de Choléra qui a regné à Anvers pendant les années 1848 et 1849
19880237: BESSIS SOPHIE, BELHASSEN SOUHAYR - Bourguiba. A la conquête d'un destin 1901-1957
20040120: BESSON PHILIPPE - Breekbare dagen (vertaling van Les Jours Fragiles - 2004)
19820076: BEST GEOFFREY - War and Society in Revolutionary Europe, 1770-1870
19730053: BETERAMS F.G.C. - The High Society belgo-luxembourgeoise (avec celle des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815)
201608211350: BETERAMS F.G.C. - The High Society belgo-luxembourgeoise (avec celle des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815)
19710072: BETH P. LOREN - The Development of the American Constitution 1877-1917
20080043: BETHOUART BRUNO (SOUS LA DIRECTION DE -) - Histoire de Montreuil-sur-Mer
45714: BETJEMAN JOHN - John Piper.
18740002: BEUDANT F.-S. - Cours élémentaire d'histoire naturelle - Géologie
19350039: VAN BEUGHEM A.-E. DR - Johan Michel Dautzenberg (1808-1869). Schets van zijn strijd op taal- en letterkundig gebied
18990029: DE BEUKELAER F.X. (GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSLID TE ANTWERPEN) - Ontginning der heiden in de Kempen
19900217: BEUKENKAMP W., HESSELINK H.G. - Tramweg Stichting 1965-1990. Een uit de hand gelopen hobby ...
201803270325: DE BEULE NADYA - Het Belgisch Trotskisme 1925-1940
19620083: DE BEULE OSCAR PR. (DR IN DE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN) - Moerzeke, religieus-sociale monografie van een plattelandsgemeente
201506111803: DE BEULE NADYA - Het Belgisch Trotskisme 1925-1940
19960043: BEUMERS ERNA & HESMERG ERIK (FOTOGRAFIE) - Africa meets Africa - Collectie Afrika Museum voor Volkenkunde Rotterdam
19690062: DE BEUS P. - Overzicht van het burgerlijk recht. 6de uitgave
19870067: BEUSEKAMP WILLEM, SCHOONBROOD JOHN - De overval van Elsevier op Kluwer
19670026: BEUSELINCK J. INTRO - Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen
201404022333: BEVAN EDWYN - Het Pan-Germaansche Programma : de petitie der zes vereenigingen en het manifest der intellectueelen / met een inleiding van Edwyn Bevan
18960006: VAN BEVER G. COLONEL - Projet de deuxième agrandissement général d'Anvers [avec 1 plan]. + (1898) Annexe n° 1 au Projet de Deuxième Agrandissement Général d'Anvers, (avec 3 plans).
20010052: BEX FLORENT - L'Art en Belgique depuis 1975.
19990159: VAN BEYLEN JULES - De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland. Met bouwbeschrijving voor een model van een knots
19630139: BEYS JORGE, GENDEBIEN PAUL-HENRY, VERHAEGEN BENOÎT - Congo 1963. Les Dossiers du CRISP
20060021: BEYST VEERLE - Handelen naar geweten? Een analyse van het verband tussen milieubesef en milieuvriendelijk gedrag in Vlaanderen. Stativaria 39 maart 2006
17990002: BEYTS, REPRÉSENTANT DU PEUPLE - BEYTS, Représentant du Peuple, Député au Conseil des Cinq-Cents, Au citoyen Saint-Aubin, professeur de législation à Paris. 17 Messidor an 5 (5 juillet 1797).
19880158: BEZEMER J.W. - Een geschiedenis van Rusland Van Rurik tot Brezjnev
19820045: BIANCHI SERGE - La Révolution culturelle de l'an II, Élites et peuple 1789-1799
19990083: BIASI PIERRE-MARC ET DOUPLITZKY KARINE - La saga du papier [histoire du papier]
19500089: BIDERMANAS IZIS - Paris des Rêves: 75 photographies d'Izis Bidermanas
99991035: DE BIE DR - Bestrijding der tuberculose
19790136: DE BIE D. - Prinselijk speelgoed voor een privaat koninkrijk [fonograaf, grammofoon, muziekdozen, orgels, ...]
45919: BIERENS DE HAAN DR J.D. - De strijd tusschen idealisme en naturalisme in de 19e eeuw.
45010: BIERMANN DR. GEORG - Lovis Dorinth.
19660125: VAN BIERVLIET T.A. - Het Stevenisme in Vlaanderen
19780020: VAN DER BIESEN WIM EDITOR - 25 jaar televisie in Vlaanderen: aanpassing of transformatie van een cultuur? Referaten van het 8ste Vlaams congres voor Communicatiewetenschap. Brussel, 26-27 oktober 1978
44212: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens
99990118: BIJDEKERKE J. - Miel en zijn makkers
19940210: BIJL GUILLAUME - GUILLAUME Bijl. Openluchtwerken - Sculptures en plein air - Open-air works.
20060151: BILE SERGE - Noirs dans les camps nazis
19920166: BILLEN CLAIRE, VANRIE ANDRÉ (EDIT.), HOOKE DELLA, LAUDELOUT H., CORVOL ANDRÉE, HANNES J., ARNOULD PAUL, DE MOREAU DE GERBEHAYE, TACK G., VERBOVEN HILDE, TALLIER PIERRE-ALAIN - Bronnen voor de Bosgeschiedenis in België. Les sources de l'Histoire forestière de la Belgique
19980181: BILLEN CLAIRE, CANONNE XAVIER, DUVOSQUEL JEAN-MARIE (ONDER LEIDING VAN -) - Henegouwen. Duizend jaar kunst en geschiedenis.
19870018: BILLINGS MALCOLM - The Cross and the Crescent : A History of the Crusades
19300016: VAN BILLOEN A. - En de krotten?... Zoo wij er even op terugkwamen ... Delenda Carthago!... Weg met de Krotten! I. De toestand in België II. Een Nederlandsch experiment [Asterdorp & Zeeburgerdorp]
19930018: VAN BILSEN JEF - Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie
19950123: VAN DE BILT EDUARD, TOEBES JOOP (RED.), QUISPEL CHRIS, HOVENS PIETER, VAN BUSSEL GERARD - Een samenleving op de rails. De Verenigde Staten tussen 1776 en 1917.
19870030: BINOCHE ET GODEAU - Colons
19130008: BIRKHEAD ALICE [BEWERKT DOOR MEVR. GOUDSMIT-POLANO] - Geschiedenis der Fransche Revolutie [vertaling van French Revolution]
39528: BIRRELL T.A. - Amerikaanse Letterkunde.
19960059: BIRT JOHN (DIRECTOR-GENERAL BBC) - Producers' Guidelines
77201: BJORNSON BJORNSTJERNE - Het bruidslied / De vlaggen in stad en haven
19520019: BLAAUW T.J.W. E.A. - Drukken - Uniforme Leerstof
19490021: BLACKETT P.M.S. - Fear, war, and the bomb - Military and political consequences of atomic energy
34130: BLACKHAM, HEPBURN, KNOTT, MARTIN - Bezwaren tegen het humanisme
20030146: BLACKLEDGE CATHERINE - Het verhaal van V. Het boek begint waar De Vagina Monologen ophouden
201508261719: VAN BLADEL LOUIS S.J. - Materie, macht en minne. Verzamelde opstellen.
19660108: VAN BLADEL L. DR S.J. - Kerngedachten van Karl Marx
201508171633: VAN BLADEL L. - Christelijk geloof en maatschappijkritiek. Evangelie - Marx - Baudrillard - Girard
201702110945: VAN BLADEL L. DR S.J. - Kerngedachten van Karl Marx
34112: BLAMAN ANNA - Op leven en dood
18500007: BLANC LOUIS - Pages d'histoire de la révolution de Février 1848
19760045: BLANCHELANDE JEAN - L'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte
19760042: BLANDFORD LINDA - Oliesjeiks. Families die de wereld beheersen
19930191: BLANKESTEIJN HERBERT - Verbazingwekkende vindingen van de 20e eeuw.
19310046: BLAVATSKY H.P. - De Geheime Leer. De synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerten. Twee delen in 1 band: Deel 1 - Cosmogenesis. Deel 2: Anthropogenesis
20070064: BLED JEAN-PAUL - Histoire de la Prusse
20090022: BLIGNY JEAN-FRANÇOIS - Le canal de Bourgogne
19300007: BLINK H. DR - Lotgevallen van Stanley in Afrika's donkere wildernissen bij de opsporing van Emin Pacha
19020011: BLINK H. DR - Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland. Een studie van de ontwikkeling der economische, maatschappelijke en agrarische toestanden, voornamelijk ten plattenlande. (2 delen = volledig!)
19370040: BLIXEN KAREN, POLLACK SYDNEY - Een lied van Afrika (vert. van Out of Africa/Den afrikanske Farm - 1937). Boek + DVD.
201803250155: BLOCH MARC - Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Tome I. (1931)
33206: BLOCK N.J., DWOKIN GERALD - The IQ Controversy. Critical Readings
40703: DE BLOCK JAN (RED) - 400 jaar Jezuietencollege te Gent.
37602: BLOCKHUYS J., GERVAIS A. - De kunstnijverheid of de kunst beschouwd in hare betrekking met de nijverheid. Volksboek ter ontwikkeling van den kunstsmaak der ambachtslieden.
19940126: BLOCKMANS WIM PROF. (EDITOR) - Europa door de eeuwen heen. Wetenschap, Transport, Oorlogen, Sport & Spel, Gezondheid en Kunst
19970144: BLOCKMANS WIM - Geschiedenis van de macht in Europa. Volkeren, markten, staten.
19520044: BLOCKMANS FRANS - De bevolkingscijfers te Antwerpen in de XVIIIde eeuw (overdruk uit Antwerpen in de XVIIIde eeuw)
20000184: BLOCKMANS WIM - Keizer Karel 1500-1558. De utopie van het keizerschap
19970248: BLOCKMANS WIM - Geschiedenis van de macht in Europa. Volkeren, markten, staten.
19890099: BLOKKER, J. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland, 1889-1989
20010156: J.C.H. BLOM, LAMBERTS E. (REDACTIE), BLOCKMANS W.P. - Geschiedenis van de Nederlanden [old book number 20010110A]
19780179: VAN DER BLOM AD - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland
201711190038: BLOMMAERT STEFAN - Warme oorlog, koude vrede. Verhalen uit Rusland en de Balkan
19870163: BLONDÉ B. - De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch, 1500-1550
19700112: BLONDEAU R.A. - Mandarijn en Astronoom. Ferdinand Verbiest, s. j. (1623-1688) aan het hof van de Chinese Keizer
19930197: BLONDEAU ROGER-A. - Mercator van Rupelmonde
37107: BLONDEEL H. - Mielke. Verhaal over uitwijkelingen.
19070007: BLOS WILHELM - De Fransche Omwenteling aan het Volk verhaald
20000094: BLÜHM ANDREAS & LIPPINCOTT LOUISE - Licht! Het industriële tijdperk 1750-1900. Kunst & wetenschap, technologie & samenleving.
19370018: BLUM LÉON - L'Exercice du Pouvoir - Discours prononcés de Mai 1936 à Janvier 1937.
44902: BLUND HANS FRIEDRICH, DOMES FRED J. - Die nordische Welt. Geschichte, Wesen und Bedeutung der nordischen Völker.
36513: BLUSSE L., WESSELING H.L., WINIUS G.D. - History and underdevelopment. Essays on underdevelopment and European expansion in Asia and Africa (eng & fr)
19490039: BLUSSÉ VAN OUD - ALBLAS, A. - De geschiedenis van het Clipperschip in Noord-Amerika, Engeland en Nederland.
19600002: BLYTH CONRAD - The Use of Economic Statistics
13480001: BOCCACCIO GIOVANNI - Decamerone
13480002: BOCCACCIO GIOVANNI - Decamerone
19820002: DE BOCK WALTER, DE WILDE MAURICE (WOORD VOORAF) - De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in België, voor, tijdens en na WO II.
201806220013: DE BOCK WALTER, DE WILDE MAURICE (WOORD VOORAF) - De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in België, voor, tijdens en na WO II.
62806: BOCKSTAEL M.F.J., PETILLON (PRÉFACE) - Belgisch Congo - Fabrieksmerken - Congo Belge - Marques de Fabrique - 1888-1950
201605140108: VAN BOCKSTAELE GEERT, VANDEN HERREWEGEN ANNE-MARIE, DE COCK LOUIS, E.A. - Van scholaster tot principaal. Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989)
201712221753: BODANIS DAVID - E = mc². De biografie van de formule die de wereld veranderde. [Einstein]
47718: BODANS DAVID - E=MC2 A biography of the world's most famous equation.
19960234: BODDAERT FRANÇOIS, LAMPO JAN, LOMBAERDE PIET, MEEWIS WIM, VAN REETH INGE - 750 jaar Sint-Bernardusabdij
19910193: BODIFEE GERARD - Resonanties
19870195: BODIFEE GERARD - Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven.
201412110039: DE BOECK SVEN, DE MOL JORIS - De Route - Sporen tussen Eeklo en Maldegem - Chemin de Fer entre Eeklo et Maldegem
19490026: DE BOECK L.-B. (MISSIONARIS VAN SCHEUT) [VOORWOORD GROOTAERS] - Taalkunde en de talenkwestie in Belgisch-Kongo [Congo]
33009: BOEHMER KONRAD, REGTIEN TON - Van provo naar oranje vrijstaat
19950188: BOEHMER ELLEKE - Colonial & Postcolonial Literature. Migrant metaphors
201408061442: BOEKEMA FRANS, KUIJPERS ELSA (RED.) - Westerscheldetunnel: Op weg naar nieuwe economische dynamiek in een Nederlands-Vlaamse grensregio?
201408061451: BOEKEMA FRANS, VAN BRUSSEL JUDITH (RED.) - Theoretische en empirische aspecten van Plattelandsvernieuwing
19500086: BOEKENSTEUNEN/BOOK ENDS/BUCHSTÜTZE/APPUI-LIVRE - Paar marmeren boekensteunen: witte adelaars/Eagles/Adler/Aigles
19500087: BOEKENSTEUNEN/BOOK ENDS/BUCHSTÜTZE/APPUI-LIVRE - Paar boekensteunen: lezende monikken in witte pij (gebakken klei multichroom). Monogram 'VD'
19500084: BOEKENSTEUNEN/BOOK ENDS/BUCHSTÜTZE/APPUI-LIVRE - Paar boekensteunen (olifantjes)/book ends (elephants)/Buchstütze (Elefant)/Appui-livre (éléphants)
19560109: BOELAERT R.P.E. - L'Etat Indépendant et les Terres Indigènes
40028: BOENDERS FRANS - Tekens van lezen. Over schrijvers en schrijven.
19800163: BOENDERS FRANS (SAMENSTELLING) - Het boek van België. Een controversieel portret van cultureel België.
43422: DE BOER DR. A.A. - Inleiding tot het denken van J.M. Keynes.
19510080: BOERHAVE BEEKMAN W. - Hout in alle tijden. deel 3. Bossen, bomen en hout van thans; de voornaamste bostypen en houtsoorten der wereld.
19940135: BOEVA LUC - Pour les Flamands la même chose. Hoe de taalgrens ook een sociale grens was.
33018: BOEY MARCEL - Tragedie 14/18. Het voorspel van 'Vlaanderen aan de Ijzer'. Met een voorwoord van Hendrik Borginon
19920103: BOEY KOEN - In vrijheid goed leven. Een proeve van fundamentele ethiek
201803092241: BOEY KOEN - In vrijheid goed leven. Een proeve van fundamentele ethiek
201712161710: BOFF LEONARDO, BOFF CLODOVIS - Wat is theologie van de bevrijding?
39506: BOGAARDS PIET - Reclame maken, zo werkt't. Een boek vol adviezen voor effectieve reclame.
19800119: BOGAART NICO, VAN EEUWIJK PAUL, ROGIER JAN - Zigeuners. De overleving van een reizend volk
19030016: VAN DEN BOGAERT (COLONEL) - Recherches sur l'Histoire Primitive des Belges. Les Sagas Scandinaves.
19740152: BOGAERT ANDRÉ - Un homme seul contre Hitler. L'attentat de la Bürgerbräukeller, 8 novembre 1939
19730030: VAN BOGAERT E.R.C. PROF DR - Volkenrecht
20050143: BOGAERT PIETER-JAN - Reeks van 10 artikelen over incidenten in de Belgische geschiedenis (De Morgen)
35121: BOGAERTS THEO - Oceania. Dagboek van een vacantie
201909221517: BOGAERTS PIERRE, DUPON FRÉDÉRIC, LANGE BART (+), LANNAY CATHY, MEERTS JAN, PUTCUYPS CÉDRIC, QUINTELIER BART, ROOSENDAAL FRANK, VAN DOOSSELAERE GUY, VERSTRAETE JAN, VERSTRAETE STEFANIE - 200 jaar Orde van Advocaten te Antwerpen. 1812-2012
19870245: BOGHOSSIAN ROUPEN - Le Conflit Turco-Armenien
19900030: BOHETS JAN - De donkere kant van de wereld - Ontwikkeling in perspectief
20020209: BOHETS JAN - Met weloverwogen lichtzinnigheid De biografie van André Leysen
201407062247: BOILET GEORGES EDOUARD - La doctrine sociale de Napoléon III; Réalisations Nationales et Internationales. Documents authentiques.
19800176: VON BOKOR CHARLES - Die Geschichte der Freimaurer
38340: BOLKESTEIN, DEKKER, VAN GELDER, LEEMAN, NELSON, WASZINK, SCHNUR - Horatius. Opstellen ontleed aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963
19740171: BÖLL HEINRICH - De verloren eer van Katharina Blum (vertaling van Die verlorene Ehre der Katharina Blum - 1974)
201711220247: BOLLE JACQUES, VAN LEEMPUT L. - Katanga - Kasai
19600099: BOLLE JACQUES, DUMONT JACQUES - Cominière 1910-1960
19720098: BOLLE JACQUES (REDACTIE), NOKIN MAX (INLEIDING) - Société Générale de Belgique 1822-1972 [Nederlandstalige uitgave]
20060144: BOLLMANN STEFAN, HEMMERECHTS KRISTIEN (INLEIDING) - Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk. Lezende vrouwen in de schilderkunst en de fotografie.
19280028: BOLOGNE MAURICE, VANDERVELDE EMILE (INLEIDING) - De proletarische opstand van 1830 in België (vertaling van L'insurrection prolétarienne de 1830 en Belgique, 1928)
44329: BOLOGNE MAURICE, VANDERVELDE EMILE (INTRODUCTION) - L'insurrection prolétarienne de 1830 en Belgique. Introduction de Em. Vandervelde.
201408061505: BOLTE WOUTER, MEIJER JOHAN - Van Berlage tot Bijlmer
44218: BOMANS G., NOOTEBOOM C., SCHMIDT A., AAFJES B., BRUSSE J., E.A. - Lekker lui 1997.
18150003: DE BONALD LOUIS, TODA MICHEL - Ecrits sur l'Europe. Textes présentés et annotés par Michel Toda.
19790144: BONAPARTE NAPOLÉON - Oeuvres littéraires
18010001: BONAPARTE NAPOLÉON, PIE VII - Concordat Religieux. Convention entre le Gouvernement Français & Sa Sainteté Pie VII
1939000001: BONDEN VAN HET H. HART - AFFICHE: Januari 1939: De intenties van den H. Vader: Terugkeer van alle dwalenden
1940000001: BONDEN VAN HET H. HART - AFFICHE: Juli 1940: Het Eucharistisch Kongres te Nice
19520049: BONDER H. - De archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland voor 1850. (Alg.Rijksarch.).
20000203: DE BONDT FERDINAND, CREVE JAN, MARTENS BART - Doel moet blijven
19580118: BONENFANT PAUL - Du meurtre de Montereau au traité de Troyes
19480037: BONI ARMAND - Ernest Claes, een blik op zijn leven en zijn levenswerk
19700106: BONI ARMAND - Een provo, genaamd François Villon
19530082: BONI ARMAND - Scherpenheuvel - Basiliek en gemeente in het kader van de Vaderlandse Geschiedenis
18660008: BONJEAN [LOUIS BERNARD] (SÉNATEUR) - Du Cadastre dans ses rapports avec la Propriété Foncière. Discours
19980025: BONNER PAUL & ASTON LESLEY - Independent Television in Britain - Volume 5 - ITV and IBA, 1981-92 - The Old Relationship Changes
18910014: BONNEY T.G. PROF - Cathedrals and Abbeys of England and Wales (1891)
99990044: BONNIER GASTON PROF - Les noms des fleurs trouvés par la méthode simple sans aucune notion de Botanique
42408: BONSANTI GIORGIO - Caravaggio.
19590017: BONVOISIN BARON - Banque du Congo Belge 1909-1959
19760101: BOOGAARD FRANS, M.M.V. DRIES BOGAERT (MET VOORWOORD VAN NELLY MAES) - Dwarsliggers in Vlaanderen
19820017: VAN DEN BOOGAART E. E.A. - Overzee: Nederlandse koloniale geschiedenis, 1590-1975.
19480029: VAN DER BOOM A. DR. - Hans Holbein De Jonge. The servant - painter of the King.
37713: VAN DEN BOOM HUUB, MUTSAERS FRANS - Het veilingwoordenboek
19900135: VAN DEN BOOM BEN - Zaire Mbote
19900164: VAN DEN BOOM BEN - Zaire Mbote
19840038: BOOMGAARD J.E.A. - Holland in Kaart en Prent
34004: BOOMSMA GRAA - Vrijheid in de steigers. Een literaire zwerftocht door Amerika
19720156: BOON LOUIS PAUL - Mieke Maaike's Obscene Jeugd.
19880084: BOON GRETA DR - De Belgische radio-omroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet 1939-1944
19750035: BOON LOUIS PAUL - Memoires van de Heer Daegeman
201909290315: BOON LOUIS PAUL - De paradijsvogel, relaas van een amorele tijd.
19780032: BOON GERARD EDIT. - Spreekbuisgiganten. Wie bepalen ons nieuws en hoe
19840002: BOON GRETA - De Omroep - Radio en Televisie in Nederlandstalig België
19750124: BOON LOUIS PAUL - Memoires van de Heer Daegeman
19840042: BOON LOUIS PAUL, E.A. - 100 jaar Vooruit - Feestbijlage van De Morgen, Vooruit en De Antwerpse Morgen n.a.v. de honderdste verjaardag van Vooruit. 6 oktober 1984
19730112: BOON LOUIS PAUL - Zomerdagdroom. Erotisch poëtisch proza.
19450061: BOON LOUIS PAUL - Vertellingen van Jo
201403311608: BOON LOUIS PAUL - Mieke Maaike's Obscene Jeugd.
201404161630: BOON LOUIS PAUL - De paradijsvogel, relaas van een amorele tijd.
201606061246: BOON LOUIS PAUL - De paradijsvogel, relaas van een amorele tijd.
19720153: BOON LOUIS PAUL - Mieke Maaike's Obscene Jeugd.
201403310137: BOON LOUIS PAUL - De Kapellekensbaan (1953) - Zomer te Ter-Muren
201604221205: BOON LOUIS PAUL - Het Geuzenboek
32410: BOONE DR. L. - Massamedia en interpersonale communicatie
19730001: BOONE LUK - Informatie: mechanismen en problemen
19660084: BOONE LUK DR - De sociaal-politieke betekenis van de radioberichtgeving. Een vergelijkende studie over herkomst, inhoud en vorm van de informatie in de B.R.T., R.T.B. en buitenlandse omroepen.
19800001: BOONE LUK E.A. - Liber Amicorum Prof. Dr. Antoon Breyne - Wetenschap en journalistiek
19900048: BOONE M. DR, GOOSKENS F.A. DRS, DE JONG J.J. DR, KOSSMANN F.J. DRS, DE PEUTER R. DRS, PRIESTER L.R. DRS, ROMBAUT H. DRS, VAN ROOIJEN M. DRS, SPRUIT R. - Steden des Tijds. Historische Stadstypen in de Nederlanden
19650003: BOORSTIN DANIEL - THE AMERICANS: THE NATIONAL EXPERIENCE
19250032: BOQUET F. - Histoire de l'astronomie.
20050096: BORCHERT TILL-HOLGER, AINSWORTH MARYAN W., CAMPBELL LORNE, NUTTALL PAULA, KLEIN PETER (DENDROCHRONOLOGISCHE TABEL), [MEMLING] - De portretten van Memling
19930199: DE BORCHGRAVE SHERI BARONES - Adel verplicht. Het waar gebeurde verhaal van een adellijk sprookjeshuwelijk dat ontaardde in een nachtmerrie vol seks, drank en drugs (vert. van A Dangerous Liaison / One Woman's Journey into a World of Aristocracy, Depravity, and Obsessive Love)
19470066: BORDEWIJK F. - Bij gaslicht
19610134: BORDEWIJK F. - Tijding van ver
19380058: BORDEWIJK FERDINAND - Karakter. Roman van zoon en vader.
19990217: BORDEWIJK F. - Huis te huur. Elf surrealistische verhalen
19770059: BORK, GERRIT JAN EN GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD [BOON LOUIS PAUL] - Amsterdamse smaldelen 4: Over Boon.
201512050253: BORMS KRIS - De kinderen van Abraham. De Palestijnen en Israël
42603: BORN WINA - Het volkomen Kip, Wild en Gevogelteboek.
19850071: BORRE JOS - Walter van den Broeck
19850222: BORRE JOS, VAN HOOF GUY - Literaire Gids voor provincie en stad Antwerpen
201802180948: VAN BOSBEKE ANDRÉ & WILLEMS JAN - Kirschen en Co. Het blauwe netwerk
201806201016: VAN BOSBEKE ANDRÉ & WILLEMS JAN - Kirschen en Co. Het blauwe netwerk
19920078: BOSCHMA KEES - Reizen in Napoleons tijd: een avontuurlijk en soms hachelijke onderneming
25824: BOSCHMANS JOS & KOLSTEEG BERT - Super Astra Sophia. Tentoonstelling & Rondleiding rond Jan Baptist Sophie (van 19 t/m 28 oktober 2001) [Grimbergen]
20070121: BOSSAERTS DÉSIRÉ, VANHEE HEIN (INLEIDING) - Herinneringen aan Congo. Ambtenaar in Boma [1904-1907]
19910001: BOSSEMA WIM & VREEKEN ROB - De moeder aller veldslagen. Kroniek van de Golfoorlog
38223: BOSSENBROEK MARTIN, KOMPAGNIE JAN H. - Het Mysterie van de Verdwenen Bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
19550099: BOSSERT H. - Ornamente der Völker. Afrika, Amerika, Asien, Australien, Indonesien.
19280034: BOSSERT HELMUT TH. DR - Farbige Dekorationen. Beispiele dekorativer Wandmalerei vom Altertum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
19550100: BOSSERT H. - Ornamente der Völker. Ägypten, China, Japan, Siam, Tibet
75519: BOSSUET - MEDITATIONS SUR LA BRIEVETE DE LA VIE - PANEGYRIQUES - SERMONS - ORAISONS FUNEBRES - DISCOURS SUR L'HISTOIRE UNIVERSELLE
36519: BOSSUYT JEAN, LAPORTE GEERT - Het labyrint van de ontwikkelingshulp. Samenwerking en ontwikkeling in vijf kontinenten
201808150110: BOSSUYT IGNACE - Luigi Boccherini (1743-1805)
34516: BOSWELL JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
19880241: BOSWORTH A.B. - Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great
201705080004: BOTERBERGE ROBERT - Van zeebad tot badstad. Oorsprong en ontwikkeling van het toerisme in Blankenberge. (Deel 1 - Tot aan de Eerste Wereldoorlog)
19870236: BOTS MARCEL, APERS JAN, E.A. - Karel Buls, wereldreiziger met een hart voor Brussel (1837-1914)
19350065: BOTTAI GIUSEPPE - Rede uitgesproken door Z.E. Giuseppe Bottai, Goeverneur van Rome, ter gelegenheid van het schenken aan de Stad Brussel van het Paviljoen van Rome (11 mei 1935)
19950085: BOTTELBERGHS PAUL - Na ons de zendvloed? Een nieuwe televisie voor een multiculturele samenleving.
41511: BOTTINEAU YVES - Notre-Dame de Paris et la Sainte-Chapelle.
20000140: BOUAMAMA SAÏD, AMIN SAMIR (PRÉFACE) - Algérie. Les racines de l'intégrisme
19900068: BOUAT CHRITIANE, BOUAT LÉONCE, DELASELLE CLAUDE, DELOR JEAN-PAUL, GENREAU FRANÇOIS, ROLLEY FRANCINE. - Les Paysans de l'Yonne pendant la Révolution.
39605: BOUAZZA HAFID - Paravion. Roman.
19810093: BOUDAILLE GEORGES, [INGRES] - Ingres
19870047: BOUDENS ROBRECHT - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk
36301: BOUDET JACQUES - La Révolution Française.
201709182344: BOUDJEDRA RACHID - De verstoting (vert. van La répudiation - 1969) - Roman
20030153: BOUDRY LINDA (PROJECTLEIDER), CABUS PETER, CORIJN ERIC, DE RYNCK FILIP, KESTELOOT CHRIS, LOECKX ANDRÉ - De eeuw van de stad - Over stadsrepublieken en rastersteden. Witboek en Voorstudies. (2 volumes)
19700126: BOUGARD PIERRE, GYSSELING MAURITS - L'Impôt royal en Artois '(1295-1302), Rôles du 100e et du 50e présentés et publiés avec une table anthroponymique
19320028: BOULENGER JACQUES - Les Tuileries sous le Second Empire. (Châteaux, décors de l'histoire.)
19530008: BOUMAN DR P.J. - Revolutie der eenzamen - Spiegel van een tijdperk
19530058: BOUMAN DR P.J. - Revolutie der eenzamen - Spiegel van een tijdperk
19850277: BOUR RENÉ - Histoire de Metz (nouvelle édition revue et corrigée)
19910157: BOURAOUI NINA - De gluurster (vert. van La voyeuse interdite - 1991)
34802: BOURASSE J.-J. (L'ABBÉ) - Les plus belles cathédrales de France, Édition revue et complétée
19550119: BOURGAUX LOUIS - Congo. Terre de beauté et de prodiges. A la découverte de notre Colonie par la lecture
19890301: BOURGEADE PIERRE - Het boekenparadijs (vertaling van l'Empire des Livres - 1989)
20020152: BOURGEOIS GEERT - De puinhoop van paars-groen
20030094: BOURGEOIS IGNACE, E.A. - Zele in de kijker: nieuwe vindplaatsen op de archeologische kaart van Oost-Vlaanderen
18960011: BOURGET PAUL - Voyageuses (Edition définitive)
19640028: BOURLIÈRE FRANÇOIS E.A. - TEL QU'IL DEMEURE. VICTOR VAN STRAELEN.
201905211326: BOURQUIN M. - Les Visées de l'Allemagne sur le Congo Belge. Les Cahiers Belges no 18
201803310227: BOURQUIN MAURICE - Histoire de la Sainte Alliance
19940139: BOURRIGAUD RENÉ - Le développement agricole au 19e siècle en Loire-Atlantique
19840132: BOUSCAYROL RENÉ - Soubrany ou la révolution assassinée.
19570041: BOUSSARD J. (CONSERVATEUR À LA BIBL. DE L'ARSENAL) - Atlas historique et culturel de la France
19890032: BOUTEN GUY - De Gids - documentaire roman
19890034: BOUTEN GUY - De Gids - documentaire roman
19890033: BOUTEN GUY - De Gids - documentaire roman
43443: BOUTHOUL GASTON - Le phénomène-guerre.
19620081: BOUTHOUL GASTON - L'ART DE LA POLITIQUE.
44018: DE BOUVEIGNES OLIVIER - Ce qui content les noirs.
19650020: BOUVIER PAULE - L'accession du Congo belge à l'indépendance
61520: BOUVIER, BOMBOKO - Le dialogue intercongolais
19670105: BOUVIER JEAN - Les Rothschild (nouvelle édition augmentée)
19770123: VAN BOUWEL LYDIA, OPDENACKER MATTHIEU - Beknopte geschiedenis van 'De Lei' [Antwerpen, Markgravelei]
19910064: BOUWSMA, W. J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
201506111751: BOVENKERK FRANK, YESILGÖZ YÜCEL - De maffia van Turkije
34907: BOVER J. (S.J.), IN HET NEDERLANDSCH BEWERKT DOOR J. BURGERS (S.J.) - Jezus de Messias of de vier evangeliën tot een doorloopend chronologisch verhaal samengevoegd
19730131: BOVESSE J., JACQUET-LADRIER M. & PH. - Floreffe: 850 ans d'histoire. Vie et destin d'une abbaye de prémontrés
19970261: BOWER TOM - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland
77602: BOWKER JOHN - Een wereld van religies. De wereldreligies: hun oorsprong, hun leer, hun invloed.
201604222153: BOWLES PAUL - Het dak van de hemel - (vertaling van The Sheltering Sky - 1949)
19940143: BOXWELL ROBERT J. JR - Benchmarking for competitive advantage
33202: BOYLE ANDREW, LEE CHARLES - Reference. Roget's thesaurus of english words and phrases Vol. I
18270002: BOYS EDWARD, VANHAECKE LUC (VERTALING EN INLEIDING) - Mijn lotgevallen in Frankrijk en Vlaanderen (1803-1809) [vertaling van Narrative of a Captivity and Adventures in France and Flanders 1803-1809]
19950073: BRAAK, HANS VAN DE - Sociodynamica. Waarom de wereld constant verandert.
19810153: DE BRABANDER GUIDO - Regional specialization, employment and economic growth in Belgium between 1846 and 1970
39631: DE BRABANDER GUIDO, DESMET ANIEK - Cultuurstudies 2. Bedrijvige Muzen. Het management in de musea en de podiuminstellingen in Vlaanderen.
201710021710: DE BRABANDER GUIDO - Na-kaarten over Antwerpen
20000178: BRABANT STÉPHANE, [BERTELSON LIONEL] - Lionel Bertelson, journaliste
34614: DE BRABENDER GUIDO, VERVOORT LUC, WITLOX FRANK - Metropolis. Over mensen, steden en centen
19170016: BRACHOT ISY I - Studio - Noël 1917
19530084: BRADBURY RAY - Fahrenheit 451
19900211: BRADFORD ERNLE, PAGAN FRANCIS - Agon Gids voor DE GRIEKSE EILANDEN
201603251802: BRAECKMAN COLETTE E.A. - De Medialeugen
19800128: BRAECKMAN COLETTE, DE KOCK MARC - We leven toch in een vrij land? Rechten en vrijheden in België
19910002: BRAECKMAN COLETTE - De dinosaurus. Het Zaïre van Mobutu
19910113: BRAECKMAN COLETTE - De dinosaurus. Het Zaïre van Mobutu
201603292341: BRAECKMAN COLETTE, DE KOCK MARC - We leven toch in een vrij land? Rechten en vrijheden in België
201711221653: DE BRAEKELEER CATHERINE - Laurent-Benoît DEWEZ 1731-1812 [architecte]
19880091: DE BRAEKELEER HENRI - TODTS HERWIG - Henri De Braekeleer 1840-1888. - Exhibition catalogue, Antwerp, Museum voor Schone Kunsten, 23 oktober 1988 - 8 januari 1989.
19800062: BRAEKMAN, DS. E.M., DS. L.A. ROCTEUR (VOORWOORD) - Het Protestantisme te Brussel van de oorsprong tot aan het overlijden van Leopold I.
36909: BRAEM MARTIN - Cuba. Het onkruid in de achtertuin. Politieke en ekonomische krachtlijnen van de Cubaanse revolutie.
19350049: BRAILSFORD H.N. - Bezit of vrede? (vertaling van Property or Peace? - 1934)
45425: VAN BRAKELL BUYS DR. R. - Gestalten uit de Perzische Mystiek, waarin opgenomen Grondvormen der Mystiek.
201603101643: BRAMLY SERGE - Leonardo, de mens en zijn kunst (vertaling van Léonard de Vinci - 1988)
19960162: VAN DEN BRANDE LUC - Ongewone tijden: Open brief aan de Vlamingen
19600021: VAN DEN BRANDEN J. & VAN LEEMPUT L. DR - De macht van petroleum
5: VAN DEN BRANDEN F. JOS. [ADJUNCT-ARCHIVARIS DER STAD ANTWERPEN] - Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool.
19710103: VAN DEN BRANDEN J., VAN LEEMPUT L. - De macht van de aardolie
201903201835: BRANDES DETLEF - Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum 'Transfer' der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen
19600042: BRANDT CORSTIUS J.C. - Gerard Walschap
99991028: BRANDT & DE HAAN - Het vreemde woord. Geïllustreerd Vreemde Woorden Boek.
201602130001: BRANT SEBASTIAN, VANDERVOORT E. DR (VERTALING EN TOELICHTINGEN), VINK TON (VOORWOORD) - Het Narrenschip / Das Narrenschiff
201405141055: BRASSEUR BRUNO - Hallo, hallo, hier radio Laken- De pioniersjaren van de radiotelegrafie en -telefonie in België en haar ex-kolonie - De zaterdagconcerten van radio Laken in 1914
201408181203: BRASSEUR BRUNO, NYS GUIDO - Tussen vonk en omroep. Draadloze communicatie in België en Kongo 1900-1918
19600038: BRAUERS W.K. DRS - Economische planning bij regionaal-internationale ordening - Een probleem in de westeuropese economische integratie
19740089: BRAVERMAN HARRY - Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century.
39406: BRECHT BERTOLT - Schriften I. Schriften 1914-1933.Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe.
39407: BRECHT BERTOLT - Registerband. Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe.
19790122: BREDAEL-SMEKENS LUTGART (SAMENSTELLING), BLOMMAERT VIC, DAENENS HEDWIGE, DE BELDER J.L., DE BOM EMMANUEL, ENGELBEEN GUIDO, MARLIER GEORGES. - Vier uit de Antwerpse Polder: MORTELMANS FRANK - PIETER DE METS - MARTEN MELSEN - NICASIUS DE KEYSER
19840155: BREDAEL LUTGART - Antwerpen, tussen polder en haven
19860178: BREDERO ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving
19880150: BREDEROO NICO J., COUPRIE LEENDERT D., MADOU MIREILLE J.H., NAUTA GERHARD J. - Oog in oog met de spiegel
19780095: DE BREFFNY BRIAN (SAMENSTELLING), EVANS E.E., HUGHES K., STALLEY, FFOLLIOTT R., CROOKSHANK A., O TUATHAIGH G., MARCUS P.L., SHEEHY J., SHANNON W.V., NOWLAN K.B. - De Ierse wereld. De geschiedenis en cultuur van het Ierse volk.
19990035: BREMS ELKE - Alles is leugen - De vroege romans van Gerard Walschap
36412: BRENDEL CAJO - Revolutie en contrarevolutie in Spanje. Een analyse
19850288: BREPOELS JAAK, HUYSE LUC, SCHAEVERS MARK, VANDENBROUCKE FRANK, BALTHAZAR HERMAN, WITTE ELS, E.A. - Eeuwige dilemma's. Honderd jaar socialistische partij.
19880108: BREPOELS JAAK - Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. (herwerkte uitgave)
19890172: BRESLER FENTON - De moord op John Lennon
19980157: BRESSELEERS FR., JANSSENS ALEX. - Geschiedenis van Hoevenen (3de uitgave)
20020145: BRETAUDEAU PELLOUET MARTHE - La chevauchée des cent femmes
19940001: BRETON THIERRY - Les Téléservices en France. Quels marchés pour les autoroutes de l'information?
40715: BREUER FR. - Das neue Soldaten-Liederbuch. Die bekanntesten und meistgesungenen Lieder unseren Wehrmacht. Band II .
201505081726: BREUER GERDA, E.A. (RED.) - Vormgeving in Vlaanderen 1980-1995 - 1ste triënnale voor vormgeving in Vlaanderen
19860061: BREUGELMANS KOEN, COENEN LUC, DE SCHUTTER GREET, MEES MARC, REYPENS LEONCE, SUNAERT PAULA ZUSTER O.C.S.O., VALVEKENS PATRICK, VAN DEN BROECK ANDRÉ, CEULEMANS LUC, DECKERS JOB, DE VOEGHT RENÉ, MEES MARC, NEEFS HUGO, SPRUYT VEERLE - 750 jaar Abdij van Nazareth, Tentoonstellingscatalogus 29 maart-20 april 1986
19830143: BREUR DUNYA - Een verborgen herinnering. Tekeningen van Aat Breur-Hibma uit het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück en de gevangenis in Utrecht 1942-1945.
18980013: DE BREUX FÉLIX, MARIE-GODELIEVE SOEUR - Six ans au Congo. Lettres de Soeur MARIE-GODELIEVE
33201: BRIDGWATER WILLIAM, SHERWOOD ELIZABETH J. - The Columbia Encyclopedia in one volume. Second edition
34702: BRIELS JO (TEKST), PHILIPPE DANIEL (FOTO'S) - Hoog boven België. Luchtfoto's van steden, dorpen en landschappen.
19780025: BRIELS J. DR - Zuidnederlandse immigratie 1572-1630
19620110: O’BRIEN, CONOR CRUISE - To Katanga and back, a UN Case History
20070058: BRIFFAERTS JAN - Als Kongo op de schoolbank wil. De onderwijspraktijk in het lager onderwijs in Belgisch Congo (1925-1960)
19650046: BRIGGS ASA - England in the Age of Improvement 1783-1867 [A History of England].
19830092: BRIGGS ASA - A social history of England.
19700119: BRIGGS ASA (EDIT.) - The nineteenth century. The contradiction of progress. (second edition)
99990060: BRIGHT DARKO - Blauwe Vrede - De kwellende wreedheid van een UNO-operatie
201602120220: BRINCKMAN BART, ALBERS ISABEL, SAMYN STEVEN, VERSCHELDEN WOUTER - De zestien is voor u. Hoe België wegzakte in een regimecrisis. Het verhaal achter de langste regeringsvorming ooit
35324: BRINCOURT ANDRÉ - André Malraux ou le temps du silence.
19840074: VAN DEN BRINK J.R.M. - Zoeken naar een heilstaat. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
19570049: BRINTON, C., CHRISTOPHER, J. & WOLFF, R. - Erfenis der Eeuwen. Geschiedenis en Beschaving van het Westen. I: Van Prehistorie tot Hervorming. II: Van Hervorming tot Bismarck. III: Van Bismarck tot Heden.
33603: BRINTON, CRANE, CHRISTOPHER JOHN B., WOLFF ROBERT LEE - Elseviers Wereldgeschiedenis. Geschiedenis en beschaiving van het westen in drie delen, deel 3. Bismarck tot Heden.
19570114: BRION MARCEL - De bijbel in de Kunst. Miniaturen. Tekeningen. Schilderijen en beeldhouwwerken geïnspireerd door het Oude Testament.
20050193: BRION RENÉ, MOREAU JEAN-LOUIS, LEYSEN THOMAS (WOORD VOORAF) - Umicore. Twee honderd jaar ondernemingszin en innovatie in metalen en materialen. [Union Minière]
19950033: BRION RENÉ, MOREAU JEAN-LOUIS - Tractebel 1895-1995: Metamorphoses of an Industrial Group
19960167: BRION RENÉ, MOREAU JEAN-LOUIS - Fabrimetal, 50 jaar in het hart van de industrie: Kroniek van een federatie
201603051849: BRION RENE & MOREAU JEAN-LOUIS - Tractebel 1895-1995. Metamorfosen van een industriële groep
77428: BRION EDOUARD - Aux origines du diocèse de Kole Zaire – 1880-1935
19700117: BRISTOW PHILIP - Through the French Canals
38843: BRISTOWE W.S. - A book of spiders.
19590077: BRISVILLE JEAN-CLAUDE - Camus
19590095: BRISVILLE JEAN-CLAUDE - Camus
201510072343: BRITZ JACQUES - Code de l'ancien droit Belgique, ou Histoire de la jurisprudence et de la législation, suivie de l'exposé du droit civil des Provinces Belgiques.
18470005: BRITZ J. - Code de l'ancien droit Belgique, ou Histoire de la jurisprudence et de la législation, suivie de l'exposé du droit civil des Provinces Belgiques.
19950076: BROCKMANS HANS (EDITOR) - 200 jaar filiaal. De Franse greep op de Vlaamse economie.
19930082: BROCKMANS HANS (EDITOR), BARREZEELE KRIS, BRUYLAND ERIK, CAMBIEN KAREL, CROLS FRANS, DEPUYDT PIET, VAN DOREN JAN, GRAMMENS MARK, SENELLE ROBERT - Vlaanderen een Franse kolonie?
201604221309: VAN DEN BROECK KARL - De echte vader van DE PIL. Het verhaal van de man die de vrouw bevrijdde.
19820196: VAN DEN BROECK WALTER - Tien jaar later: 't Jaar 10
19800138: VAN DEN BROECK JAN - J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus uit de 18de eeuw (1746-1797)
20060087: VAN DEN BROECK LUC (RED.) - 75 jaar Sint-Lievenscollege. Het geschiedenisboek. Verhaal van een Vlaamse school in Antwerpen.
20040141: VAN DEN BROECK WALTER - De beiaard en de dove man
20010173: VAN DEN BROECK WALTER - Een lichtgevoelige jongen
19980211: VAN DEN BROECK WALTER - Verdwaalde post
19980210: VAN DEN BROECK WALTER - Verdwaalde post
19940202: VAN DEN BROECK WALTER - Amanda en de widowmaker (novelle)
19920190: VAN DEN BROECK WALTER - Het leven na beklag (Het beleg van Laken 4)
19910190: VAN DEN BROECK WALTER - Het gevallen baken (Het beleg van Laken 3)
19900198: VAN DEN BROECK WALTER - Gek leven na het bal (Het beleg van Laken 2)
19860166: VAN DEN BROECK WALTER - Aangewaaid (Sterke Verhalen)
19850260: VAN DEN BROECK WALTER - Het beleg van Laken 1: een moorddroom
19740174: VAN DEN BROECK WALTER - De dag dat Lester Saigon kwam
19680114: VAN DEN BROECK WALTER - Lang weekend
19680113: VAN DEN BROECK WALTER - Lang weekend
19670134: VAN DEN BROECK WALTER - De troonopvolger
19860171: VAN DEN BROECK JAN - De rechten van de mens omstreeks 1789 in de Oostenrijkse Nederlanden
19770129: VAN DEN BROECK WALTER - Aantekeningen van een Stambewaarder. Een boekwerk.
19750146: VAN DEN BROECK WALTER - Manteau cursorisch lezen: Walter van den Broeck; Groenten uit Balen van aantekeningen voorzien door Jef Van Meensel
36310: BROECKE, CUPPENS, GOOSSENS, VANMAERKE, VLASSENBROECK, VERFAILLIE ( CARTOGRAFIE: F. DEPUYDT) - Perspectief op De Tweeledige Wereld.
77613: VAN BROECKHOVEN CHRISTINE - Brein & branie. Een pionier in Alzheimer.
35123: BROECKX KAN. E. - Rerum Novarum en Quadragesimo anno, vijfde uitgave
19570094: BROECKX J.L., DE CLERCQ C., DHONDT J. & NAUWELAERTS M.A. (ONDER REDACTIE VAN -) - Flandria Nostra - Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen, door de tijden heen (5 volumes = compleet !)
19810029: VAN BROEKHOVEN EMIEL - Energie in België
34009: DE BROGLIE LOUIS - Licht en stof. Een gang door de hedendaagsche natuurkunde.
19780054: BROME VINCENT - Jung. Waarheid en Legende. Een biografie.
19700055: BRONDEEL PAUL - Ik blanke kaffer - het verhaal van een vervreemding
47708: BRONDSTED JOHANNES - The Vikings.
19810107: BRONKHORST J.W. - Napoleon. De waarheid achterhaald.
19640019: BRONKHORST A.J. PROF. DR - De geschiedenis van Israel van Alexander de Grote tot Bar Kochba
19420019: BRONNE CARLO - Léopold Ier et son temps
201803270257: BRONNE CARLO - Belles étrangères en Belgique, de la reine Margot à Charlotte Brontë. 21 destinées de femmes célèbres qui ont vécu, aimé, souffert parmi nous
18470010: BRONTË EMILY - Woeste hoogten (vertaling van Wuthering Heights - 1847)
18470011: BRONTË EMILY - De woeste hoogte (vertaling van Wuthering Heights - 1847)
19820059: BROOKE CHRISTOPHER - Monasteries of the World. The rise and development of the monastic tradition.
20070065: BROUCKE KOEN (EDITOR) - O dierbaar Antwerpen. Over olifanten, mensen en andere stadse dieren.
19690024: DE BROUCKER J. - Dialogen met Helder Camara - Portret van een vredelievende geweldenaar
19509: DE BROUCKERE LOUIS - Oeuvres Choisis. Le Journaliste
201604170130: BROUWER HAN - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849.
201508310147: BROUWERS JEROEN - Zachtjes knetteren de letteren. Literaire anekdoten.
201411241742: BROUWERS L. S.J. - Vijftig jaar christelijke werkgeversbeweging in België. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis 1920-1973, 1925-1973 [2 delen]
19870224: BROUWERS FRED - De Koninginnewedstrijd: Gesprekken met 18 Elisabethlaureaten [old book number 19870147]
19710091: BROUWERS BERT (PSEUDONIEM VAN GILBERT VANHESTE) - De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848 [old book number 19710063B]
201708201440: BROUWERS L. S.J. - Het Hof van Liere van patriciërshuis tot universitaire instelling te Antwerpen 1516-1975
42611: BROWN DALE, RED. TIME-LIFE - In de Amerikaanse Keuken.
201411080111: BROWN MICHAEL - Bloed aan onze handen. De tragische geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk
201711161622: BROWN DEE - Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier - De ondergang van de indianen in Noord-Amerika (vert. van Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West - 1970)
201406041252: BROWN RICHARD - Wiskunde in 30 seconden. De belangrijkste theorieën en stellingen in meet-, rekenkunde en algebra
19920001: BRTN - Begroting 1992. Onuitgegeven document
19840041: BRUCKNER D.J.R. & CHWAST SEYMOUR & HELLER STEVEN - Kunst gegen den Krieg - 400 Jahre Protest in der Kunst
201602020158: BRUGMAN J. - Het raadsel van de multicultuur. Essays over islam en integratie
19280047: BRUGMANS H. PROF DR, FISCHER F.H. DR (REDACTIE) - Geschiedenis der Wereld in woord en beeld. Zes delen (= volledig !)
19510017: BRUGMANS H. DR - De revolte van het gemoed - Rousseau en het Sentimentalisme
19950163: BRUIJNS JAN, KUIPERS JAN J.B., DE RUITER JAN - De Zak in vogelvlucht. Borsele: land van dijken en welen.
18810002: BRUINS F. - Landen en volken der aarde
19300061: BRULEZ RAYMOND - André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid
19930210: BRUMFIELD WILLIAM CRAFT, RUBLE BLAIR A. (EDS) - Russian Housing in the Modern Age. Design and Social History
19760087: BRUNES TONS, VON DÄNIKEN (VOORWOORD) - Energiebronnen in de oudheid
19490050: BRUNET EMILE , SERVAIS JEAN, RESTEAU CHARLES (DIR.) - REPERTOIRE PRATIQUE du droit Belge. Législation, doctrine et jurisprudence.
201804161316: BRUNETAU BERNARD - Le Siècle des génocides. Violences, massacres et processus génocidaires de l’Arménie au Rwanda
19690126: BRUNHAMMER YVONNE - The Nineteen Twenties Style
38853: BRUNOLD CHARLES - La Sarabande Eternelle. Dialogues sur la matière.
20010038: BRUSSELAERS M., BREUGELMANS J., VANHOOF F., TYTGAT J.P. - In Peys ende Gestichticheyt. Geschiedkundige bijdragen over het convent van de Bogaarden, het Gasthuis en de kloosters van Sint-Niklaasberg en de Kapucijnen te Aarschot.
39919: BRUSSELMANS HERMAN - Ex Drummer. Boek + Film van Koen Mortier.
19880002: BRUSTEIN WILLIAM - The Social Origins of Political Regionalism: France, 1849-1981
19900080: BRUWIER MARINETTE EN VAN AUDENHOVE MARCEL - De leningen aan gemeenten tussen 1830 en 1860, vóór de oprichting van het Gemeentekrediet. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 44, 1990, nr 173, pp. 11-37
19680115: BRUWIER MARINETTE - Un ensemble monumental à sauver, Un musée à créer. Les ateliers et la cité ouvrière du Grand-Hornu
19750084: BRUWIER, M. EN DUVOSQUEL, J.-M. - En toen kwam de machine. Ontmoeting met de industriële archeologie.
19960066: BRUWIER MARINETTE - Industrie et société en Hainaut et en Wallonie du XVIIIe au Xxe siècle. Receuil d'articles de Marinette Bruwier.
19770087: BRUWIER MARINETTE, CONTENT ANDRÉ-CLAUDE, DE BELDER JOS, LIS CATHARINA - Arbeidershuisvesting in de 19de eeuw. L'Habitat ouvrier au 19e siècle. in: BTNG-RBHC, VIII, 1977, 3-4 (themanummer - numéro spécial)
201610051047: BRUWIER MARINETTE - Industrie et société en Hainaut et en Wallonie du XVIIIe au Xxe siècle. Receuil d'articles de Marinette Bruwier.
201705170328: DE BRUYN J., VAN ACKER M. - Turnhout 1212–2012. 800 jaar stad maken in de Kempen
20090067: DE BRUYN JOERI, VAN ACKER MAARTEN, PLISSART MARIE-FRANÇOISE (FOTOGRAFIE) - Groene singel - Geschiedenis van de Antwerpse ringruimte: Plannen, verhalen, dromen 1906-2009.
19480092: DE BRUYNE ARTHUR - De Boerenkrijg 1798 - Voor outer en heerd
19480093: DE BRUYNE ARTHUR - De Boerenkrijg 1798 - Voor outer en heerd
41815: DE BRUYNE ARTHUR - Lodewijk Dosfel 1881-1925. kultuurflamingant, aktivist, nationalist.
41828: DE BRUYNE ARTHUR - Lodewijk Dosfel 1881-1925. kultuurflamingant, aktivist, nationalist.
19890108: BRYS EDWIN, VAN MOLLE BERT - De walsmachine, Wenen en de kunst van het zweefvliegen
19860045: BRZOSKA MICHAEL & OHLSON THOMAS (EDIT.) - Arms Production In The Third World
19980142: BUCHAN JAMES - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld. (vertaling van Frozen Desire. An Inquiry into the Meaning of Money).
19720123: BUCHANAN R.A. - Industrial Archaeology in Britain
46002: BUCHHEIM L.G. - Knaurs Lexikon Moderner Kunst.
19710019: BUCHHOLZ H.G. & KARAGEORGHIS V. - Prehistoric Greece and Cyprus - An archaeological handbook
37408: BUCK PEARL S. - De jonge opstandeling
201803261015: BUDDENSIEG TILMANN, ROGGE HENNING (HERAUSG.) - Die Nützlichen Künste. Gestaltende Technik und Bildende Kunst seit der Industriellen Revolution
19810111: BUDDINGH C. - Duizenden citaten, naar onderwerp gerangschikt. Samengesteld door C. Buddingh'
201703211817: BUDTS HYPPOLIET, CAETHOVEN WALTER, E.A. - Sprokkels uit Bevel, Kessel, Nijlen
20000204: BUELENS GEERT, BULTINCK BERT, DE BUYSSER PIETER, MERTENS DIRK, LAERMANS RUDI - De Militanten van de Limiet. Over censuur en vrije meningsuiting.
37604: BUERBAUM JOZEF - Gedenkschriften van Janus Droogstoppel. Uit den Duitschen Bezettingstijd 1914-1918 door Droogstoppel-zelf. (3 delen = volledig) Vol. 1: Geschiedenis der "" Droogstoppels "" en der "" Vrije Stem "". Vol. 2: Mijn proces vóór het "" Kriegsgericht "". In de gevangenissen te Antwerpen, te Aken te Werden en te Cassel-Wehlheiden. Vol. 3: Mijne verdere lotgevallen te Antwerpen, te Cassel en te Straatsburg.
39812: BUERBAUM JOZEF - Gedenkschriften van Janus Droogstoppel uit den Duitschen Bezettingstijd 1914-1918 door Droogstoppel zelf. Derde deel Mijne verdere lotgevallen te Antwerpen, te Cassel en te Straatsburg.
19920197: BUERMAN LUC, VAN DAELE HENRI, DE CLIPPELE FRANÇOIS, MAYER-FALK ISOLA, CARSON PATRICIA - Oost-Vlaanderen
44438: BUFFIN BARON CAMILLE - Récits d'hier et d'aujourd'hui avec une préface du Comte Carton de Wiart.
99990097: BÜHLER CHARLOTTE DR - Psychologie in de moderne wereld
19850294: BUIJNSTERS P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding
201810162317: BUIJS WILLY - Een CVP-militant getuigt [opgetekend door journalist Jan Willems]
19980158: BUIJS WILLY - Een CVP-militant getuigt [opgetekend door journalist Jan Willems]
19790109: BUIKS PETER E. - Alexis de Tocqueville en de democratische revolutie. Een cultuur-sociologische interpretatie.
19850203: BUIS JAAP - Historia forestis: Nederlandse bosgeschiedenis (twee delen = volledig!)
19930241: BUIS JAAP - Holland Houtland. Een geschiedenis van het Nederlandse bos.
19990016: VAN BUITENEN PAUL - Strijd voor Europa, Fraude in de Europese Commissie
20050035: VAN DEN BULCK HILDE - Structuur en werking van de media in België
61523: BULELI - La bataille de Kindu
19380010: BULLETIN AGRICOLE DU CONGO BELGE - Bulletin Agricole du Congo
19670063: BULLOCK ALAN (EINLEITUNG) - Die grossen Ströme Europas
45205: BUND DER KUNSTGEWERBESCHULMÄNNER - Kunstgewerbe. Ein Bericht über Entwicklung und Tätigkeit der Handwerker-U. Kunstgewerbeschulen in Preussen.
201903201836: BUNDESMINISTERIUM FÜR HEIMATVERTRIEBENE, FLÜCHTLINGE UND KRIEGSGESCHÄDIGTE - Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei (2 Bände)
18790009: BUNEL J. (ABBÉ -), TOUGARD A. (ABBÉ -) - GEOGRAPHIE du DEPARTEMENT de la SEINE-INFERIEURE. Ouvrage posthume, continué et publié par l'abbé A. Tougard. ARRONDISSEMENT de Rouen.
201403262015: BUNGENEERS JOKE, E.A. - De vallei van het Schijn. Een groene levensader voor de stad

Next 1000 books from MERS Antique Books Antwerp

9/25